midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel"

Transkript

1 midtpunkt4/14 Tema: Skjenkepolitikk Vintervoll: Setter nye rekorder Scandic Lerkendal: Skaper liv i døsig bydel

2 Layout: JJ Design Innhold Toppidrettssenteret Lyser mot deg i marka, som en moden moltemyr Næringsfremmende politikere... 4 Storm i vinglass... 6 Utelivsnæringen lever i frykt... 7 Like forseelser straffes ulikt Å navigere i et urolig alkoholpolitisk farvann Kulturkafé i faresonen klar til å plukkes og nytes Samarbeid og forutsigbarhet viktig Varsler evaluering av prikksystemet Positiv pitch Prikkedøden i baren Engasjement avler engasjement Full klaff for Avantas Notert Møteplassen Ser mot Oslo for ytterligere vekst Vi skal klare minst 260 millioner kroner i 2014! Manifestasjon Litt sliten veldig stolt Medarbeidere som merkevarebyggere i Norges største bilvarehus Svensk skattesjokk truer trønderske bedrifter Seng, frokost og essensen av Trondheim Karrieredagene kommer Pene tall for renholdsgründere NiTs mann i Malvik Styrer møteplassen Nye medlemmer Annonsere i Midtpunkt Oktober 2013 sto det nye Toppidrettssenteret i Granåsen i Trondheim ferdig. Lindbak har levert interiørløsninger i en energifull palett, noe som går godt sammen med høye ambisjoner, store drømmer og kunnskapsutveksling. Toppidrettssenteret er et tverrfaglig kompetansesenter, hvor man har samlet både Olympiatoppen Midt-Norge, leger, fysioterapeuter og NTNU (Senter for Toppidrettsforskning og Institutt for bevegelsesvitenskap). Senteret er en felles møteplass for dagens og morgendagens toppidrettsutøvere og deres trenere. Idrettssenteret har blant annet kafé og konferansesenter som kan leies, med moderne teknologiske fasiliteter for brukerne. Et senter med fantastiske fasiliteter. Toppidrettssjef Tore Øvrebø Kilde: Møbler og interiør kan bidra positivt til effektivitet og trivsel på arbeidsplassen! Har du et prosjekt du trenger hjelp til? Vi bidrar gjerne med vår kompetanse. Enten du har behov for en sparringspartner, løsningsforslag til et lite prosjekt, eller et komplett tilbud på skreddersydde løsninger som sikrer din bedrift et profesjonelt uttrykk. Vi og våre samarbeidspartnere hjelper deg å finne gode løsninger. Se flere referanser på vår nettside: 33 Uten høydeskrekk Nr. 4/ årgang Utgiver: Næringsforeningen i Trondheimsregionen, Postboks 778 sentrum, 7408 Trondheim. Telefon: E-post: Web: Facebook: Redaktør: Kenneth Stoltz Journalister: Kenneth Stoltz, Jan-Are Hansen og Ragnhild Bergsmyr Layout: Bennett Reklamebyrå AS Trykk: Fagtrykk Opplag: ISSN: Forsidefoto: Kenneth Stoltz Foto denne side: (Fra toppen) Shutterstock, Jan-Are Hansen og Kenneth Stoltz MILJØMERKET Hovedsamarbeidspartnere: 241 TRYKKSAK Lindbak AS Tlf: AV-utstyr Interiør Kontor- og datarekvisita Skrivere & Multifunksjon 811

3 Leder Næringsfremmende politikere Designet for trivsel Her har vi fremdeles en vei å gå. Derfor vil NiT i løpet av det kommende året søke hyppigere dialog med våre politikere. NiT har også invitert til møter mellom politikere og utvalgte bransjer, slik at aktørene selv kan fortelle om muligheter og utfordringer de står overfor i sine respektive bransjer. Vår region vokser, og mye skal på plass for å håndtere veksten på best mulig måte. Sentrumsområder skal fortettes, fremtidsrettet infrastruktur skal på plass, og nye arealer skal åpnes for boligbygging og næringsaktivitet. Vi vil fortsette med et skarpt fokus på næringspolitikk i Midtpunkt, gjennom å ta opp aktuelle næringspolitiske saker i hvert nummer, samt utfordre våre politikere på hva partiene mener om saker som er viktige for næringslivet. Foto: Gry Karin Stimo Om ett år er det kommune- og fylkestingsvalg. Ut over høsten jobbes det iherdig i partiene med å ferdiggjøre partiprogrammene. NiT har invitert til møter med alle partier for å få frem næringslivets syn på viktige områder. Vi opplever at partiene gjerne vil ha dialog med oss, selv om vi ikke alltid er enige i alle saker og vinklinger. En av NiTs prioriterte saker er å arbeide for at vi skal ha mer næringsfremmende politikere. Vi jobber kontinuerlig for å øke interessen og forståelsen for hva som skal til for å utvikle og drive næringsvirksomhet. Politikere er engasjerte mennesker som vil det beste for samfunnet. Det er viktig at våre politikere øker forståelsen for hvordan beslutninger de fatter vil påvirke næringslivet i regionen. Men politikken er ikke dominert av personer med næringslivsbakgrunn. NiT ønsker derfor at flere mennesker med erfaring fra næringslivet skal engasjere seg i praktisk politisk arbeid. Har du medarbeidere som ønsker å engasjere seg i politikken gi dem muligheten selv om det medfører at de av og til må ha noen timer fri fra jobben. Det kan vise seg å bli en god investering for din virksomhet. Samtidig skal vi i NiT fortsette å utfordre partiene på å utforme næringsvennlig politikk som kommer hele samfunnet til gode. Adm. direktør Næringsforeningen i Trondheimsregionen QR - abels-hus.no Ledige kontorlokaler SPESIALTILPASSET FOR DEG OG JOBBEN DIN Trøtt av å være trøtt i møter i Oslo? Ta flybussen og en dupp på veien Studentersamfundet SENTRALSTASJON Avgang til og fra Værnes hvert 10. minutt TRD Abels Hus - sentralt i Teknobyen 4 midtpunkt 4/14

4 Tema: Skjenkepolitikk Tema: Skjenkepolitikk Storm i vinglass Utelivsnæringen lever i frykt I dette Midtpunkt rettes søkelyset mot en viktig sak for Trondheims restaurantnæring: Skjenkepolitikken. NHO Trøndelag og NiT ønsker full evaluering av prikksystem de selv ville innføre i Tekst og foto: Kenneth Stoltz Tekst: Kenneth Stoltz Norske kommuner håndhever alkoholloven svært ulikt. Midtpunkts gjennomgang av storbyenes praksis i skjenkesaker viser at Trondheim har de klart strengeste reaksjonene ved brudd på alkoholloven. 8 prikker og rett ut NiT og NHO Trøndelag jobbet aktivt for innføring av prikksystemet i Trondheim i Bransjen var positiv til prikksystemet. Begrunnelsen var større forutsigbarhet og likhet i reaksjonene ved brudd på alkoholloven. NiT og NHO forutsatte evaluering og «tett dialog mellom kommune og bevillingshaver i forbindelse med overtredelser, som sikrer at alle forhold blir belyst før reaksjon fra kommunens side iverksettes». Slik oppleves det ikke i dag. Næringen etterlyser nå en grundig evaluering av ordningen. Det er alvorlig bekymring for hvordan skjenkekontrollens utøvelse av skjønn skaper en fryktkultur blant de ansatte og en mistenkeliggjøring av næringen som er belastende. Dette gir ikke et godt grunnlag for samarbeid og felles forståelse. Skjenkesteder tildeles prikker for forhold de selv mener de knapt kan klandres for. Siden 1. januar 2013 er det utdelt prikker i 86 tilfeller. En god del fortoner seg som basert på en firkantet fortolkning av regelverket. Feil tillates ikke, og straffes hardt, føler restauratørene. Investeringer og arbeidsplasser står i fare for å gå dukken for relativt små feilskjær. Inndragelse av skjenkebevillingen kan bety kroken på døra for en restaurant eller nattklubb. Svak rettssikkerhet De siste tre årene har 17 skjenkesteder i Trondheim fått midlertidig inndragelse av skjenkebevillingen. To av disse er i en klageprosess til Fylkesmannen og ennå ikke iverksatt. Opplevelsen av å være uten reell mulighet til forklaring eller innsigelser, gjør ikke saken bedre. Klager får svært sjelden medhold hos Formannskapet og Fylkesmannen. Bare én klage er tatt til følge av Fylkesmannen de siste tre årene. Advokatforeningens rettssikkerhetsutvalg mener utelivsbransjens rettssikkerhet i møtet med kommunenes kontrollregime er svak, og skriver at mange opplever tilfeldighetene rundt kontrollene som store, og kontrollørene som «uerfarne, subjektive og altfor avviksfokuserte». Strengest i landet Skjenkekontrollørene er politikernes forlengede arm og gjør en viktig jobb for tryggheten i nattelivet og seriøsiteten i bransjen. Men det er en kjensgjerning at Trondheim fører en strengere politikk enn de andre storbyene. Departementets veileder til alkoholloven anbefaler kontrollørene å ta kontakt med personalet dersom det observeres overstadig berusede personer på et skjenkested, slik at man sammen kan vurdere om det er begått overtramp. Dette gjøres sjelden i Trondheim. Oftest er den antatt berusede personen for lengst dratt sin vei når kontrollørene gir seg til kjenne. Da har skjenkestedet få muligheter til å forsvare seg, og den videre prosessen bekrefter den svake rettssikkerheten. Kostnaden ved inndragelse av skjenkebevilling kan komme opp i millionbeløp, og det rammer ikke bare eierne, men de ansatte i hele bedriften. Over de neste sidene kan du lese hvordan skjenkepolitikken praktiseres i Trondheim og andre steder i landet, og toppolitikerne i Formannskapet får svare på om de mener prikksystemet i Trondheim fungerer etter hensikten. Foto: Shutterstock.com Ingen andre byer tar skjenkebevillingen så raskt og så lenge som i Trondheim. De fleste i bransjen går i konstant frykt for å miste skjenkebevillingen. Hele livsgrunnlaget kan falle sammen på grunn av et feiltrinn, advarer Roar Hildonen. Som innehaver av restauranten To Rom og Kjøkken og medlem av Fagråd Reiseliv i Næringsforeningen blir Hildonen engasjert når han snakker om prikksystem og skjenkekontrollregime i Trondheim. En undersøkelse av inndratte skjenkebevillinger i Oslo, Bergen, Stavanger og Trondheim de siste tre årene ser ut til å gi Hildonen rett i at brudd på alkoholloven straffes hardere i Trondheim enn i de andre storbyene. Kommunens politikk er at skjenkebevilling skal være lett å få og lett å miste. Men selv hos seriøse aktører kan det skje feil. Vi har for eksempel flere lærlinger; tenk hvilken voldsom belastning det vil være for et menneske som gjør en feil som fører til stenging av bedriften, sier Hildonen, og tilføyer: Ingen annen næring har et tilsvarende strafferegime. Lista ligger lavt Sammen med NHO Trøndelag bidro NiT og bystyret til å rydde opp i et uoversiktlig regelverk i skjenkepolitikken for to år siden. Etter mønster fra blant annet Stavanger og Bergen ble det innført et system der brudd på alkoholloven gir prikker, etter hvor alvorlig forseelsen er. Ved åtte prikker inndras skjenkebevillingen for en periode på 2 4 uker. Får man nye åtte prikker igjen innen ett år, kan man miste bevillingen for flere måneder (se egen sak). Næringen var i utgangspunktet positiv til prikksystemet. Men man ønsket en bred evaluering i samarbeid med bransje, politikere og administrasjon etter at prikksystemet har fått virke i ett år. Bransjebekymring. Bransjen ønsker forutsigbarhet og trygghet. Nå trenger vi en grundig evaluering av prikksystemet i Trondheim, mener fra venstre Børge Beisvåg (NiT), Roar Hildonen (To Rom og Kjøkken) og Jon Uthus (NHO Trøndelag). 6 midtpunkt 4/14 midtpunkt 4/14 7

5 Tema: Skjenkepolitikk TRONDHEIM GDANSK FLYTID: 1.50 Systemet er uferdig, for det bør handle mer om hvordan feilen håndteres og følges opp av bedriften, som vi skrev i vår felles høringsuttalelse med NiT for to år siden, forteller seniorrådgiver Jon Uthus i NHO Trøndelag. Selv om næringen har hatt jevnlig og god dialog med kommunen erfarer vi at situasjonen ikke har blitt noe bedre når det gjelder utøvelsen av skjenkekontrollen og hvordan denne utføres som en rådgivende funksjon som sammen med den enkelte bedrift bidrar til forbedring. Hvis denne utviklingen fortsetter frykter representantene fra Næringsforeningen og NHO, at det fører til at Trondheim blir mindre attraktiv som reiselivsdestinasjon i konkurranse med andre byer. Hva tror dere er årsaken til at det har blitt sånn? Kompetansen innad i skjenkekontrollen må diskuteres. Det er mennesker som står både foran og bak baren, så det kan alltid skje feil, nesten uansett hvor gode systemer man har. Derfor må skjenkekontrollen ha kompetanse til å utøve et kvalitativt skjønn. Tillit partene imellom er uhyre viktig, sier Uthus. Mer fokus på veiledning enn straff Roar Hildonen mener at skjenkekontrollen bør fokusere sterkere på sin rådgivende funksjon og oppfølging. Han trekker paralleller til Brannvesenet og Mattilsynet, som utfører kontroller og kommer tilbake og påser at nødvendige tiltak følges opp. En kontrollør uten erfaring fra bransjen, som instrueres til ikke å ha kontakt med eventuelle påvirkete gjester de oppdager, men bare observere på avstand, de kan også begå feil. Problemet er at eventuelle feil som skjenkekontrollen begår har vi ingen reell mulighet til å rette opp, og bedrifter kan tape enormt på at skjenkebevillingen inndras på en uaktsom handling. Jon Uthus mener gode systemer er nødvendig for å luke ut useriøse aktører i næringen. Useriøse aktører har vi ingen sympati for. Målet må være å gi de seriøse aktørene trygge og forutsigbare rammevilkår. Om lag 90 prosent av alkoholkonsumet skjer utenfor den organiserte næringen. I utelivsnæringen skjer konsumet i ordnede former med tilsyn av profesjonelle ansatte og vaktmannskaper. Likevel er det oftest bransjen som får skylden for ubehagelige konsekvenser av fyll og spetakkel, som ingen ønsker. Politiet sier at det aldri har vært så godt samarbeid mellom etaten og bransjen som nå, noe som hele tiden bidrar til å heve kvaliteten og tryggheten i utelivet, ifølge Uthus. Vi må inn i en tettere dialog med kommunen. Målet må være at skjenkekontrollen i større grad vurderer hvordan skjenkestedet taklet og fulgte opp en uønsket hendelse, snarere enn blindt å fokusere på skjønnsmessig overtramp og umiddelbar straff, konkluderer næringspolitisk leder i NiT, Børge Beisvåg. FIRMATUR? PRØV GDANSK! Dette fungerer på en utmerket måte som skaper tillit mellom alle parter og bidrar til styrket kompetanse hos aktørene i næringen. Alle andre kontrollinstanser for vår bransje følger opp på en annen måte enn skjenkekontrollen, påpeker Hildonen. I kraft av å være bransjens mann i NiTs Fagråd Reiseliv har han flere ganger latt seg overraske over graden av skjønn, eller snarere mangelen på skjønn som utvises av skjenkekontrollen. Han illustrerer hvorfor utøvelsen av skjønn kan være så problematisk: Hvis jeg med 34 års erfaring mener at en gjest ikke er åpenbart påvirket og jeg har ingen som helst interesse av å ha fulle og utrivelige gjester i min restaurant så sier det seg egentlig selv at en skjenkekontrollør, som ofte er en yngre person uten bransjeerfaring, har mindre kompetanse på dette området, understreker Hildonen. Når man har holdt på så lenge som meg i denne bransjen går alarmklokkene med én gang om det kommer en gjest som er ruspåvirket. Dette krever erfaring, noe vi også kvalitetssikrer ved å snakke med gjesten og stille uventede kontrollspørsmål for å avsløre om det er noen som prøver å skjule at de er beruset. Se til hovedstaden Hildonen ønsker seg flere kontrollører med bransjebakgrunn, slik man ser mer av i Oslo. Skjenking i Trondheim Det er om lag 100 salgsbevillinger og 250 skjenkebevillinger for alkohol i Trondheim. Antall bevillinger har vært på samme nivå siden Skjenkestedene omsatte totalt liter alkohol i I 2008 ble det omsatt liter alkohol ved byens skjenkesteder. Ca. 10 prosent av det samlede alkoholkonsumet skjer på restauranter og skjenkesteder. Trondheim kommune har 14 skjenkekontrollører i alderen år. Kontrollørene gjennomgår et todagers opplæringsprogram, og må bestå kunnskapsprøven i alkoholloven. Deretter går de i par med erfarne kontrollører. I 2013 ble det utført kontroller. F På under to timer kommer du til en av Polens flotteste byer. Legger du firmaturen til Gdansk får du mye for pengene. Wizz Air flyr direkte til Gdansk fra Værnes flere ganger i uka. Gdansk på direkten fra Værnes 8 midtpunkt 4/14 DIREKTERRUTER FRA VÆRNES: ALICANTE AMSTERDAM ANTALYA BARCELONA BERLIN SCHÖNEFELD DUBROVNIK GDANSK GRAN CANARIA KORFU KRAKOW KØBENHAVN LONDON GATWICK MALAGA MURCIA NICE REYKJAVIK RIGA SPLIT STOCKHOLM TALLINN TENERIFE

6 Tema: Skjenkepolitikk Tema: Skjenkepolitikk Like forseelser straffes ulikt Reaksjonene ved overtredelse av alkohollovens bestemmelser varierer stort fra kommune til kommune. Tekst: Kenneth Stoltz Trondheim er en av flere byer som har innført et prikksystem. Brudd på bestemmelser i alkoholloven inndeles i fire grupper vurdert ut i fra grad av klanderverdighet på bevillingshavers side. Her er noen eksempler fra Trondheims retningslinjer: Mindre alvorlige overtredelser, 1 prikk: Manglende naturlige alternativer til alkoholholdig drikk Alkoholreklame Manglende eller mangelfull avgrensning av utendørs skjenkeareal Manglende eller mangelfull dokumentasjon av system for internkontroll (IK) Alvorlige overtredelser, 2 til 4 prikker: Brudd på godkjent skjenkeareal Vakter uten godkjent ordensvaktbevis Mindre brudd på vedtatt salgs-, skjenke- eller konsumtid Drikking av medbrakt alkoholholdig drikk på godkjent skjenkeareal Svært alvorlige brudd, 5 til 7 prikker: Manglende bortvisning av person som er åpenbart påvirket av rusmidler Alkoholservering til bord hvor det oppholder seg en person som er åpenbart påvirket av rusmidler Forsøk på å hindre utøvelse av kontrollvirksomhet Svært alvorlige brudd, 8 prikker: Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk til person som er åpenbart påvirket av rusmidler Salg eller skjenking av alkoholholdig drikk foretatt av personale som ikke oppfyller alkohollovens alderskrav, eller til personer som ikke oppfyller alderskravene Grove brudd på vedtatt salgs-, skjenke- eller konsumtid Brudd på hjelpeplikten Straffbar diskriminering 3 kontroller, kan skjenkebevillingen inndras for 1 uke. Ved flere overtredelser vurderes det om inndragning skal skje for et lengre tidsrom. Ved grove brudd på alkoholloven kan inndragning vurderes etter en til to overtredelser», heter det i kommunens retningslinjer. I tillegg legges det vekt på om, og i hvilken utstrekning, virksomheten kan klandres for overtredelsene, og tidligere praktisering av bevillingen. Et eksempel er politikerfavoritten Justisen, som mistet skjenkebevillingen i én uke for i alt fire overtredelser ved like mange anledninger: Skjenking til to åpenbart påvirkede, en åpenbart påvirket i lokalet, skjenking etter skjenketiden og alkohol tatt med ut av lokalet. Stoppet skjenkestopp I Stavanger, der det er Brannvesenet som utfører skjenkekontrolloppgaven, fikk nylig det kjente konsertstedet Cementen en ukes inndragelse på grunn av to tilfeller av manglende bortvisning av åpenbart berusede gjester det siste halve året. Prikksystemet i Stavanger er under sterk debatt for tiden, etter at det har kommet frem at også antallet prikker og såkalte «udefinerte» prikker som er gitt åpner for skjønn når straffen skal bestemmes, noe som har utartet til en høy grad av prikkforvirring både blant kontrollører, politikere i skjenkeutvalget og ikke minst for bransjen. Kommunen skummet fløten. Majestetiske seilskuter. Bryggen. Buekorps. Yrende folkeliv. Og Hansa i alle glass. Foto: The Tall Ships Races 2014 Bergen. Bevillingen inndras i to uker dersom det tildeles totalt åtte prikker i løpet av tolv måneder beregnet fra og med den første overtredelsen fant sted. Noen overtredelser gir åtte prikker direkte, og da mister man bevillingen i tre eller fire uker. Dersom et svært alvorlig brudd gjentar seg innen ett år etter første overtredelse, kan straffen skjerpes til flere måneders inndragelse av skjenkebevillingen. Siden systemet ble innført i januar 2013 har skjenkekontrollen i Trondheim delt ut prikker i 86 av utførte kontroller. De siste tre årene har 17 skjenkesteder i Trondheim har fått varsel om inndragelse av skjenkebevilling mellom to og fem uker. Liten straff for grove brudd I Oslo opplevde ni steder midlertidig inndragelse i fjor på grunn av brudd som nevnt over, selv om de har nesten fem ganger så mange skjenkekontrollører som Trondheim, samt lengre skjenketid. Av de ni etablissementene i Oslo fikk ett sted to ukers skjenkestopp, mens de resterende åtte klarte seg med én ukes inndragelse til tross for at det på hvert enkelt skjenkested lå flere overtredelser til grunn som i Trondheim hver for seg ville gitt åtte prikker og tre-fire ukers straff umiddelbart. Oslo har ikke prikksystem men følger en praksis der det som et utgangspunkt må foreligge flere overtredelser før skjenkebevillingen kan inndras. «Hvis det for eksempel avdekkes 3 overtredelser ved Som ledd i et toårig prøveprosjekt vedtok kommunen i Kristiansand i fjor at man ikke skal inndra skjenkebevillinger, men øke fokus på opplæring, dialog, ansvarlig vertskap og hyppige kontroller. Grove og gjentatte brudd på alkoholloven kan imidlertid straffes med bøter til eier/ansvarlig leder, slik det er i andre næringer. Prosjektet skal evalueres årlig. Saftig øl-skandale i Bergen I Bergen ble to skjenkesteder fratatt bevillingen i 2013, mens den mest omtalte saken i 2014 var det Bergen byråd selv som sto for nylig. I forkant av Tall Ships Race inngikk Bergen kommune en sponsoravtale som innebar at alle utestedene rundt Torget og Bryggen ble fratatt utearealet sitt og måtte leie det dyrere tilbake. De ble tvunget av kommunen til å kun selge Hansa-øl på det nye arealet, uavhengig av hvilke avtaler utestedene hadde med andre leverandører. Kommunen fikk seks kroner fra Hansa for hver liter øl som ble solgt. I tillegg betalte Hansa en engangssum på kroner og ga Bergen kommune sponsorvarer for kroner. Som motytelse fikk Hansa reklameplass og sentral eksponering under arrangementet og altså monopol på ølomsetningen midt i smørøyet de dagene folkefesten varte. Alt dette er klare brudd på alkoholloven, fastslo helseminister Bent Høie. Ingen prikker ble for øvrig delt ut i løpet av de fire dagene Tall Ships Race gjestet Bergen. 10 midtpunkt 4/14 midtpunkt 4/14 11

7 Tema: Skjenkepolitikk Tema: Skjenkepolitikk Å navigere i et urolig alkoholpolitisk farvann Midtpunkt snakket med noen av interesse organisasjonene rundt omkring i landet om hvordan de oppfattet praktiseringen av skjenkelovgivningen. Og meningene var delte. Her som i resten av næringslivet så vil det alltid være de som bevisst bryter reglene. Og da skal det reageres kraftig. Det gjelder spesielt hva angår svart omsetning og svart arbeid, avslutter hun. Det nyttet ikke I Kristiansand har de et spennende prosjekt med tema ansvarlig skjenkepolitikk. Det er et samarbeidsprosjekt mellom bransjen, kommunen, politiet og arbeidstilsynet som tar utgangspunkt i dialog framfor umiddelbar straff. Det er en positiv utvikling, forteller Arild Ljådal, seniorrådgiver i NHO Sør-Norge. Han viser også til Skien, Porsgrunn, Bamble og Siljan der de tilstreber en uniform skjenkepolitikk med felles skjenketider og straffetiltak ved overskridelse av loven. Unødvendig pirkete Det er ikke et spørsmål vi som næringsforening har jobbet mye med. Men det har vært en større diskusjon i mediene her i sommer om at skjenkekontrollen er unødvendig pirkete, sier Egil Hollund, kommunikasjonssjef i Næringsforeningen i Stavangerregionen. Der har bransjen gått langt i å antyde at Stavanger fører en strengere skjenkekontrollpraksis enn i resten av landet. Vi forvalter bare regelverket som er fastsatt av Stortinget. Når det gjelder de kommunale retningslinjene er det politikerne som har vedtatt disse. Det er ikke vi som bestemmer reglene, sa Bente Mellegård i bevillingseksjonen i Stavanger kommune til Stavanger Aftenblad tidligere i august. Tekst: Jan-Are Hansen Slett ikke lett Alkoholloven er slik den er. Streng. Det må vi bare forholde oss til. Problemet er at den ofte praktiseres tilfeldig og ulikt fra kommune til kommune. Det skaper ikke akkurat trygge rammer for utelivs- og restaurantnæringene som tross alt står for en betydelig verdiskapning både i forhold til arbeidsplasser og skattekroner. Det er slett ikke lett for næringsdrivende innen denne bransjen å drive forutsigbar forretningsvirksomhet. Mistenkeliggjort bransje. Utelivs- og restaurantnæringene mangler trygge rammevilkår, mener Wenche Salthella, bransjesjef i NHO Reiseliv Vest Norge. Det sier Wenche Salthella, bransjesjef i NHO Reiseliv Vest Norge til Midtpunkt. Hun mottar jevnlig henvendelser fra virksomheter i Rogaland, Hordaland og Sogn og Fjordane, som har trøbbel med å navigere i et alkoholpolitisk farvann som ofte er urolig. Vi må få kommunene som er satt til å vedta alkoholpolitiske retningslinjer og håndheve lovgivningen, til å forstå det næringspolitiske aspektet ved dette. Ikke bare fokusere på de negative konsekvensene som noen ganger følger med alkoholservering. Det blir for mye fokus på helse- og alkoholpolitikk. Dette er næringsdrivende i likhet med alle andre bransjer, og de er avhengige av at myndighetene fastsetter gode rammevilkår. Svarte får bør kjenne pisken Er næringen mistenkeliggjort? Til en viss grad, ja. Det er i hvert fall den følelsen som mange aktører jeg kommer i kontakt med har. Har man en skjenkebevilling og selger alkohol så blir man automatisk litt uglesett. Her må det være noe snusk. Mistenkeliggjort er en beskrivelse som dessverre ofte passer, mener hun. Lovgivningen praktiseres for strengt? Jeg vil heller si den praktiseres veldig forskjellig. Det er jo mennesker som er satt til å kontrollere at den norske alkohollovgivningen blir overholdt, og da vil det skje ulike bedømminger. Jeg tror at den i mange tilfeller praktiseres ekstra hardt for å være på den helt sikre siden. Og det kan få store følger for de som rammes, og det oppfattes som veldig urettferdig. Salthella legger imidlertid vekt på at de svarte fårene i næringen bør få kjenne pisken. Strid om skjenketidene er ikke uventet et hett tema også på Sørlandet. Fram til siste kommunevalg var skjenketidene fram til klokken 02.30, men nå er den redusert med en halvtime til i helgene. Det var protester fra bransjen og selvfølgelig fra oss i NHO Reiseliv, men det nyttet ikke. Ljådal mener imidlertid at dialogen med kommunene er bedre. Generelt hører jeg at skjenkekontrollørene opptrer mer varsomt nå enn før, og er nok mer i dialogmodus enn tidligere, avslutter han. Fikset bevilling på tre timer Selv om næringen også her har sitt å stri med så synes jeg tonen med kommunen er bedre enn på lenge. Det mener Kjell Arne Græsdal, daglig leder i Næringsforeningen i Fredrikstad. Det har imidlertid ikke bestandig vært like lett. Så lenge skjenkelovgivningen er gjenstand for skjønn og individuelle vurderinger vil det alltid være en kime til konflikt. Det handler jo om mennesker tross alt. Jeg vil vel beskrive dialogen med kommunen i tidligere år som tidvis ganske anstrengt. I dag er den mer dynamisk, sier Græsdal, som forteller om en hendelse tidligere i sommer. Det lokale næringslivet hadde anrettet et enormt langbord i gågata i byen og fått inn over 1,5 tonn reker. Planen var å sette verdensrekord i rekespising. Da dagen opprant så fant vi ut at vi burde ha øl- og vinservering til maten også, beretter Græsdal. I motsetning til for eksempel Bryggerifestivalen i Trondheim som måtte vente i over en måned med gjentatte purringer til kommunen bare for å få blankt avslag, så trengte ikke rekespiserne i Fredrikstad å bekymre seg. Vi leverte søknad om skjenkebevilling klokken 9. Klokken 12 hadde vi den i hånden. Dagen var en kjempesuksess, avslutter han. En rekke politikere i kommunen tar nå til orde for et åpent møte i høst mellom kommunen og bransjen for å få problemstillingene på bordet og rensket luften. Feil retning Bransjen har det siste året opplevd en endring av administrasjonens tolkning av skjenkereglene og saksbehandlingstid. Endringen har ført praksis i feil retning. Det sier Tormod Andreassen, rådgiver NHO Rogaland. Det er og en utfordring at de fleste kommunene har forskjellig praksis og forskjellig reglement. Bransjen selv ønsker å bli møtt mer som næring og bli sett på som en del av næringslivet, og mindre som alkoholpolitikk, legger han til. Andreassen påpeker at det har vært flere eksempler på utesteder som må skru ned gamle skilt med bryggerinavn fra veggene. Dette på grunn av at administrasjonen tolker regelverket annerledes nå enn for et år siden. Ellers var det i sommer noen tilfeller med serveringssteder som har uteservering som opplevde at gjester trakk stoler på uteserveringen 40 centimeter utenfor uteserveringen og dermed risikerer å få inndratt skjenkebevillingen for en periode. God kommunikasjon avgjørende For oss har det vært avgjørende at representanter fra bransjen har nær kontakt med de som bestemmer i skjenkesaker i kommunen, sier Geir Solheim, avdelingsdirektør NHO reiseliv Nord-Norge. Han mener en tett og kontinuerlig dialog mellom de to partene hindrer at konflikter oppstår til å begynne med. Spesielt i byer som Bodø og Tromsø. Stort sett så samarbeider vi godt. Det er selvsagt unntak, og noen aktører vil helt sikkert være helt uenige med meg, men det er mitt generelle inntrykk. Etter mitt syn så er det avgjørende at kommunikasjonen er direkte og personlig og ikke kun skjer gjennom ansiktsløs papirkorrespondanse, mener Solheim. 12 midtpunkt 4/14 midtpunkt 4/14 13

8 Tema: Skjenkepolitikk Tema: Skjenkepolitikk Kulturkafé i faresonen Vi føler ikke vi har gjort noe kriminelt, men det blir noen nervepirrende måneder fremover, sier Carsten Tourrenc ved kulturkafeen Antikvariatet. Når jeg ringer skjenkekontrollen gis det sjelden svar på konkrete ting jeg spør om, og de ringer aldri tilbake. Jeg har bedt om et møte, men månedene går. Tourrenc uttrykker at det selv på en relativt oversiktlig plass som Antikvariatet oppleves som et ekstremt stress å holde øye med alt slik at de ikke gjør noe galt. Han sier det er nesten enda mer nervepirrende å ikke være på jobb, med tanke på ansvaret han har overfor ansatte, gjester, leverandører og stedets omdømme. Tekst og foto: Kenneth Stoltz Dette er det første året vi har fått prikker. Jeg synes ærlig talt vi har blitt flinkere og flinkere, og er stolt av jobben vi gjør. Men i det siste har vi fått fem prikker, og dialogen med kommunen er fraværende, forteller Carsten Tourrenc. Om vi driver useriøst er det riktig å stenge oss ned. Det er ikke selve alkoholloven det er noe galt med vi har ingen problemer med å forholde oss til den. Men jeg føler en sterk usikkerhet i forhold til at det ikke er rom for at det kan skje feil selv «bagateller» kan få store konsekvenser for stedets skjenkebevilling og våre 15 ansatte, avslutter Tourrenc. Stresset kafégründer. Det har blitt vanskeligere å kose seg på jobb og koble av hjemme etter prikkene; det er hele tiden i tankene mine at vi ikke kan gjøre noen glipper det neste året, forteller Carsten Tourrenc. Eier og daglig leder Carsten Tourrenc åpnet dørene til Antikvariatet i 2009, og utvidet med bokbaren innerst i lokalet i juni Kafeen har på kort tid blitt Bakklandets viktigste kulturarena, med rundt 300 konserter, teaterforestillinger, opplesinger og foredrag årlig. De to siste årene har Antikvariatet blitt kåret til Årets kafé og Årets utested av Adresseavisens lesere. Første år med prikker Men det hviler en tung sky over stedet. Skjenkebevillingen henger i en tråd. Den første prikken tildeles for en hjemmelaget, vegghengt dings ved bardisken som på en artig måte skulle vise hvilke viner man kunne by på. Alkoholreklame, ifølge skjenkekontrollen, som dessuten mener at innretningen kun opplyser om én varegruppe vin. De neste prikkene gis fordi tre gjester på et bord ubemerket har fått sitte ved uteserveringen etter klokken 23, når all alkohol skal være bragt innendørs. Det tar noen minutter før servitøren blir oppmerksom på dette. Da går han straks ut og skysser gjestene inn i lokalet. For sent. Straffen for denne forseelsen: To prikker. Gang til besvær I samme brev får Tourrenc beskjed om at korridoren mellom de to rommene som utgjør Antikvariatet, ikke er godkjent areal for skjenkebevilling, ettersom det fungerer som rømningsvei for leiligheter lenger opp i etasjene i brygga. Dette arealet, der også toalettene ligger, har vært i bruk siden bokbaren åpnet i Gjennom mange kontroller har det aldri blitt påpekt fra kommunens side at dette ikke er godkjent. Det kommer derfor som en stor overraskelse når Tourrenc åpner brevet med to prikker og beskjed om at alkohol heretter må fraktes av en servitør på vegne av gjesten disse få meterne frem og tilbake inne i lokalet. I dag advarer plakater ved hver ende av korridoren om forbudet mot å ta med seg alkohol mellom de to rommene, og servitørene følger årvåkent med på all bevegelse i lokalet. Men er det nok til å forhindre at det skjer feil? Sannsynligvis ikke. Ett år på pinebenken Dersom skjenkestedet får ytterligere tre prikker i løpet av en 12-måneders periode fra første prikk, betyr det midlertidig inn dragelse av skjenkebevillingen. Kulturkafeen lever farlig, men opplever at det er vanskelig å få en dialog med kommunen om hva de kan gjøre med denne korridoren. x Farefull passasje. Skal man bevege seg mellom de to rommene som utgjør Antikvariatet, må man benytte denne gangen, der også toalettene ligger. I tre år har man kunnet gå her med en halvliter i hånda. Helt til man fikk et brev fra skjenkekontrollen før sommeren om at dette er forbudt, og at straffen er to prikker. Stedet risikerer to nye prikker for hver gang personalet ikke er årvåkne nok på kombinasjonen alkohol og gående gjest, og sørger for å transportere øl- eller vinglasset for gjesten. Matglede på jobben? Vi tilbyr smakfull catering! Velg i et stort og fristende utvalg av retter, basert på de beste råvarer. Dere kan lage et festmåltid både til lunsj eller middag Siste nytt! Vi kan stille med kokk, bartender og servitører (i din bedrifts uniform om dere ønsker det), for å lage en perfekt ramme rundt arrangementet Bestill på tlf eller Velkommen også til smakfulle opplevelser i våre restauranter på Torget eller Solsiden 14 midtpunkt 4/14 midtpunkt 4/14 15

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser

Actis-notat 1:2014. Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Actis-notat 1:2014 Kommunal forvaltning av alkoholloven: Brudd uten konsevenser Innhold Sammendrag... 1 Dagens situasjon... 3 Brudd avdekkes, men får ikke konsekvenser...4 Grove brudd på alkoholloven avdekkes

Detaljer

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013

5Nr. Velkommen til landsmøte! side 16-17-22. Offensiv mot pirater side 4-5. Løse påstander side 8-9-10. august 2013 5Nr august 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Offensiv mot pirater side 4-5 Velkommen til landsmøte! side 16-17-22 Løse påstander side 8-9-10 2 < TAXI 5-2013 Ditt komplette kontor

Detaljer

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden

midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden midtpunkt1/15 Tema: Entreprenørskap Møt nysjefen i EMGS Rigger SIS for fremtiden Innhold Hvordan skape flere levedyktige bedrifter?... 4 Snakker ikke godt nok sammen... 5 Børs i Storsalen... 8 Gründere

Detaljer

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013

Drosjeeier eller Rema -ansatt? Fart i Ap? side 6. Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13. side 4-5. april 2013 3Nr april 2013 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Fart i Ap? side 6 Drosjeeier eller Rema -ansatt? Løyvepolitikk i spill side 10-11-12-13 side 4-5 2 < TAXI 3-2013 Forutsigbarhet Forutsigbarhet

Detaljer

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s.

Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. Norsk Forbund for Utviklingshemmede nr. 4 2011 Karl Grunewald om dagens Norge s. 6 Krav til elever med utviklingshemning s. 10 Kjærlighet mot terror s. 27 Forsiktig optimist s. 34 2 Fra generalsekretæren

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05

GOD RUSFOREBYGGING FOLKEHELSEARBEIDET S 04. VEILEDER til støtte og hjelp S 08. Kommunene og alkoholpolitikken s 05 GOD RUSFOREBYGGING Et temamagasin om kommuner og rusarbeid RUSFOREBYGGENDE ARBEID EN DEL AV FOLKEHELSEARBEIDET S 04 VEILEDER til støtte og hjelp S 08 Kommunene og alkoholpolitikken s 05 Tidlig intervensjon

Detaljer

Går i gang i Skien FINANS F O KUS

Går i gang i Skien FINANS F O KUS FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 6 2012 Går i gang i Skien Den nye virkeligheten Dramatisk nedbemanning Gikk fra Trondheim til Bergen Arbeidstid under press Færre særlig uavhengige H *

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv

TEMA: Reiselivsbyen. Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. Bente Dyrseth om kultur og reiseliv 2 06 TEMA: Reiselivsbyen Forsidebildet viser hjertepromenaden, en del av Odd Reitans visjon for byen. i Bente Dyrseth om kultur og reiseliv Jens Fredrik von der Lippe om konferanser Lise Moe om IKT og

Detaljer

Punger ut etter legetabber

Punger ut etter legetabber JURIST kontakt w w w. j u r i s t k o n t a k t. n o NR 2 2010 44. ÅRGANG Juridisk satsning på fornybar energi Gro Hillestad Thune om menneskerettigheter på hjemmebane Oppsummerer etter tilsynet av advokatbransjen

Detaljer

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET

Rosenkilden. Han vil bygge mer, raskere og. billigere. side 6-9 NÆRINGSLIVSMAGASINET - STORTINGET MÅ TA MAKTEN side 10 1100 NYE HOTELLROM side 16 DANSKER PÅ VEI I REGIONEN side 38 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 2 2014 ÅRGANG 20 Rosenkilden Vi trenger et bedre veisystem for å gjøre norske produkter

Detaljer

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform

Parkeringsregulering. nødvendig 01/022010. Svensk p-konferanse. Privat håndheving. vurderer. KS selskapsform 01/022010 Nr 1/2 Juni 2010 4. årgang Utgiver: Norpark - Norges Parkeringsforening 4 Privat håndheving 7 KS selskapsform vurderer 12 Svensk p-konferanse Parkeringsregulering nødvendig ikke mulig å benytte

Detaljer

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 13. januar 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2078 13. jan. Interpellasjon fra repr. Simensen om i større grad å ansvarliggjøre tilbyderne i kredittmarkedet for 2011 konsekvensene av usikrede kreditter og kalkulerte produkter med høye gebyrer og rentegevinst

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund

Vi tester taxi-appene side 8-12. Provoserende fra departementet. november 2012. Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund 9Nr november 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Køln-messe: Taxi-verden vil ha kvalitet side 4-6 Vi tester taxi-appene side 8-12 Provoserende fra departementet side 15 E 300 BlueTEC

Detaljer

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Bibliotekaren. Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie Bibliotekaren Tidsskrift for Bibliotekarforbundet 2015 1 Robert Eriksson foreslår vesentlige endringer i arbeidsmiljøloven Utrygt eller fleksibelt arbeidsliv? Perspektiv på ledelse: Synnøve Standals historie

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN

2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN 2 2015 ÅRGANG 18 INFORMASJON OG FAGFORMIDLING FRA KORUS-NORD. KOMPETANSESENTER RUS NORD-NORGE, UNN LEDER 4 Djupedalsutvalget: Ny politikk for å bekjempe mobbing 6 Kampen mot mobbing: Systematisk og langsiktig

Detaljer

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne

S I D E. Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 1 Overser du kompetanse? Nedsatt funksjonsevne full arbeidsevne 3 F ø r e r h u n d Du så ham aldri. Du leste papirene hans. Du så ett ord. Førerhund. Du må ha sett at han har mastergrad i statsvitenskap.

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 13. jan. Muntlig spørretime 1481 Møte onsdag den 13. januar 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Spørretime muntlig spørretime ordinær spørretime 2. Referat

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt

FINANSFOKUS 07/ 09. Kunnskapens eple henger høyt FINANSFOKUS Magasin for Finansforbundet 07/ 09 Unødvendig av Gjensidige Ikke bare barnemat Enorm giverglede Krise etter læreboken Iran blir aldri det samme Kunnskapens eple henger høyt LEDER Kunnskapens

Detaljer

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen

MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen MOT OG TILLIT Etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen : FORORD Dette er en innføring i etikk for rådgivere/selgere i finansbransjen. Her presenteres et utvalg av innsikter, begreper, figurer og verktøy

Detaljer

Likes, jus og etikk i sosiale medier

Likes, jus og etikk i sosiale medier Likes, jus og etikk i sosiale medier LIKES, JUS OG ETIKK i sosiale medier Forord side 03 Hvor mange «likes» for at sjefen er en dust? side 04 Administrerende direktør Anne-Kari Bratten, Spekter Sosial

Detaljer