Selektivitet og samfunnssikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selektivitet og samfunnssikkerhet"

Transkript

1 Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt i nett applikasjon, Troll Power: Konsulentselskapet fra Vestlandet, Bioenergi kan økes med 10 TWh innen 2015, Kraftverksleverandører satser på Elkraft & Energi 2005

2 TROLL Vi tilbyr kompetanse på elektriske prosesser knyttet til: Energiforsyning Prosessindustri Olje og Gass industri Medarbeidere med lang erfaring Kompetansenettverk som knytter ulik kompetanse fra ulike miljøer En unik kombinasjon av drifts-, planerfaring og spisskompetanse

3 POWER AS Våre spesialområder: Beregninger og teoretiske vurderinger Vern kontroll og automatisering Samspillet av det tekniske utstyret i et kraftsystem Spesifikasjon av elektriske systemer Pålitelighetsanalyse (elforsyning / prosess) Releplanlegging / selektivitetsanalyse Roterende maskiner Produksjonsanlegg Prosjektledelse Kraftsystemplanlegging Driftsentralsystemer Kommunikasjon Damgårdsveien Laksevåg, Bergen Telefon Daglig leder Yngve Aabø mail:

4 EVOLUTION WITH HIGH RESOLUTION FIERA MILANO 17/21 MAY Organized by Promoted by tel

5 Revolusjon Vi er inne i en stille revolusjon som vil føre til dramatiske endringer i energiforsyningen over hele verden. Vi vil få desentralisert energiproduksjon basert på sol, vind, bio og forskjellige kraftvarmeanlegg. Stadig flere forbrukere vil både kjøpe og selge strøm. I praksis betyr det at bolighus, bygninger, bedrifter og landsbyer helt eller delvis blir selvforsynt med energi. I Norden er Hammarby Sjöstad-prosjektet i Stockholm et viktig eksempel på denne utviklingen. I tillegg til smart husholdning med forbruket av energi vil hvert enkelt hus og bygning få sin egen lokale energiproduksjon, basert på moderne energiteknologi, og toveiskommunikasjon med det sentrale nettet. På energisiden kan det sammenliknes med bilen som jo er et lite varmekraftverk med komplett lokalt elektrisk nettverk med lys, IT, lyd, klimaanlegg og servostyringer av diverse funksjoner, og som i fremtiden får rent drivstoff. I bolighus og bygninger får vi integrerte løsninger med for eksempel solvarme, solstrøm, varmepumper, brenselceller og mikroturbiner som drives av for eksempel biomasse, naturgass og hydrogen. Når boligen har overskudd av strøm, eksporteres den til nettet, og innkjøpene av strøm kan begrenses eller overflødiggjøres. Slik toveiskommunikasjon er allerede etablert i land som Tyskland og Japan, der bruken av solenergi, solvarme og varmepumper har skutt fart de siste årene. Høykvalitetsenergi Med høykvalitesenergi mener jeg den energien som ikke kan erstattes av andre energiformer enn strøm. Det er energi som trengs til lys, kjøleskap, frysere, kokeplater, TVer og PCer i motsetning til for eksempel varme som man kan få fra et utall kilder. Slik høykvalitets strøm for en normal bolig på våre breddegrader er for tiden i størrelsesorden kwh. Det betyr at en vanlig husholdning i snitt ikke vil trekke mer enn watt. Resten av energibehovet i hjemmet kan dekkes av en lavkvalitets kilde for varme eller en kombinert løsning der man skummer fløten av energien i form av strøm og bruker resten til varme i en såkalt CHP, Combined Heat and Power, et kraftvarmeanlegg. Det kan være en turbin eller brenselscelle som produserer for eksempel 40 prosent strøm og 60 prosent varme. Drivstoffet kan være biogass, naturgass eller hydrogen. Med unntak av de kaldeste månedene vil solstrøm, solvarme og varmepumper dekke en god del av vårt behov. I Norge vil dette ta lang tid og det vil slett ikke være problemfritt, men utviklingen vil ikke la seg stanse. Den er kommet godt i gang mange steder. Stadig flere bygninger og boligområder med lavenergiløsninger planlegges og bygges, toveiskommunikasjon med nettet kommer for fullt. Når intelligente energiløsninger blir en del av boligfinansieringen, vil vi trolig oppleve et kvantesprang på dette området. Det vil bety at energiregningen i boligen eller bygningen blir kraftig redusert fra første dag, mens investeringen avskrives over for eksempel år. s.6-9 Selektivitet og samfunnssikkerhet s Kontroll system for kraftverk brukt i nett applikasjon s Konsulentselskapet fra Vestlandet s.10 INTEL 2005 s.16 Større transformatorer for vann- og vindkrafts.18 Fjerde generasjons operatørterminaler s.19 Bioenergi kan økes med 10 TWh innen 2015 s.20 Kraftverksleverandører satser på Elkraft & Energi 2005 s.22 Bølgekraft ut på nettet s.23 Norge som karbonpusher s.26 Portable isolerte målinger s.27 Ønsker nye utstillere fra nye bransjer s.29 Jumo for full fart s Nye produkter s PA 2005 s.38 Nytt fra bransjen Tor Bergersen Nr. 1, årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Mobiltelefon: Mobilfaks: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Volt-Medium Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Kortslutningsprøve Neste utgave Uke 16, 2005 Annonsematr. til V-02 Matr. frist 8. April Annonsematriell: Epost: Form SidepåSide Forside: Jan Neste Design Trykk Stens Trykkeri Copyright Volt Medium. Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: Norsk Solenergiforening url: Abonnement Årsabonnement kr 485,- Norden kr 495,-. Europa 515,-. Andre verdensdeler 550,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, SES Per Ivar Wethe, IFE Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat Yngve Aabø, Troll Power AS 5

6 Selektivitet og samfun Man må ikke være elektroingeniør for å forstå at hvis man hjemme i leiligheten klipper over ledningen til en stålampe uten å trekke ut stikkkontakten først, så blir det en liten smell og sikringen går. Men da det fremdeles lyser på kjøkkenet, skjønner man straks at hovedsikringen ikke gikk. Dette kalles selektivitet. Rolf Erik Solheim er forfatter av IFEAs nye Retningslinjer med støtte av en referansegruppe med medlemmer fra Siemens, Norsk Hydro, ABB, Statoil, Unitech Power Systems og Schneider Electric. Om man skulle komme til å klippe over en ledning i UPSforsyningen for sikkerhetssystemene på en oljeplattform, eller i hjelpespenningen til et 300 kv koblingsanlegg for en storindustri, eller for den saks skyld i operasjonsstuen på et sykehus, så burde man forvente at det samme ville skje der. Nemlig at bare den kursen med feil kobler ut, og ikke noe annet. Skulle noen bli forbauset om det ikke gikk slik? Ville i stedet hele plattformen eller industriprosessen få total utkobling, eller ville legene plutselig stå der i mørke? Dette er hva denne artikkelen handler om. Og dessuten: IFEAs nye Retningslinjer for dokumenta- sjon av vern og selektivitet er laget for å forhindre slikt. Det begynte hos Oljedirektoratet Bakgrunnen for IFEAs retningslinjer går tilbake til Det begynte som et arbeid for Oljedirektoratet (nå Petroleumstilsynet) for å finne en felles europeisk praksis for grafisk illustrasjon over koordinering av overstrømsvern for å beskytte utstyr og anlegg. Men det viste seg at det ikke fantes noen felles europeisk praksis. Hver bedrift, hvert konsulentfirma, eller større fabrikant av vern hadde egne metoder og sin egen dokumentasjons- Faksimile fra Elektro 6 Volt 1/2005 Lysbuetest i laboratorium

7 nssikkerhet praksis. Vernkoordinering for høyspenning i industrien var dessuten stort sett den samme som e-verkspraksis (med utstrakt bruk av konstanttidvern). Og e- verkene hadde utviklet et annet begrepsapparat for høyspenningsvern enn det som gjaldt innen lavspenning. Industrien, som var i behov av å samordne høy- og lavspenningsvern, hadde det derfor vanskelig med en sprikende europeisk praksis, og et uryddig begrepsapparat. IEC utøvet nemlig ingen samordnende innflytelse på teknikk og språkbruk i dette fagområdet, slik det viste seg å være hos IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) i USA. Retningslinjene som ble skrevet for Oljedirektoratet i 1984 og som så ble overtatt av IFEA året etter, baserte seg derfor mye på IEEEs etablerte praksis. Denne fikk også innflytelse på IFEAs bok Selektivitet i elektriske anlegg, som kom ut i Mens boken viste hvordan selektivitetsarbeid skulle utføres, ble de allerede ferdige retningslinjene for arbeidets dokumentasjon et eget avsnitt sist i boken. Disse retningslinjene ble senere tatt med i NORSOK E-001. Både boken og de gamle retningslinjene er i dag utgått på dato fordi den tekniske utviklingen forlengst har gått dem forbi. Forskjell i elektrokultur Bakgrunnen til at vern og selektivitet i industri er forskjellig i IEEE og IEC har røtter langt tilbake. I USA og Canada rådde fra midten av forrige århundre en vesensforskjell mellom industri- og e-verksdistribusjon. Det medførte at egne fagområder for industrikraft og strømforsyning i store bygningsinstallasjoner (skyskrapere) tidlig ble dannet i IEEE. Industrikraft i Europa var - i motsetning til USA og Canada - tradisjonelt et vedheng til e-verkspraksis. I Europa (og Norge) var utstyr og nettbygging stort sett felles for industrikraft og e-verk, og noe standardiseringsarbeid innen industrikraft forekom verken i IEC eller andre europeiske fora. I Norge og Sverige begynte samordning av elektroteknikk innen industriområdet først i 1970-årene med IFEA og FIE. I Nord-Amerika foregikk det i regi av IEEE. Mens IEEE var en åpen ingeniørforening med et stort antall tekniske konferanser der alle kunne delta, var IEC en lukket standardiseringskommisjon for utstyr og komponenter der bare nasjoner kunne være medlemmer. Først i 1997 utgikk det innbydelse til en IEC arbeidsgruppe TC 99/WG3 som skulle arbeide med Power generation and industrial installations. Komiteen ble imidlertid aldri etablert. Det tilsvarende Industrial and Commercial Power Systems Department i IEEE, teller med alle sine utvalg i dag over 500 deltakere. Fagområdet har vært virksomt i Nord-Amerika i over 50 år, mens Europa i stor utstrekning har koblet utvikling av utstyr og system (som for eksempel relévern og styring av kraftsystem) til e-verkene. Mens store industribedrifter i USA og Canada publiserer elektrotekniske artikler i tidsskrifter og på konferanser i regi av IEEE, så foreligger de i Europa ofte i bedriftsinterne møter og i konfidensielle notater. Slik har utveksling av informasjon innen industrikraft hatt forskjellige levevilkår på hver sin side av Atlanterhavet. Allerede i de første årene etter andre verdenskrig, etablerte USA og Canada en selektivitetspraksis for tid og strøm på log-log papir med overstrømvern av inverttid-typen. Fig 1 (se neste side) viser hvordan kurvetegning og innstilling av vern var samordnet i et tid-strøm-domene hos General Electric allerede i Sikringer, direkte-utløsere for effektbrytere samt primærreléer med inverttid-karakteristikk, var gjenstand for denne tidlige samordningen. Det skulle gå mange år før Europa og resten av verden skulle følge etter. Hva har skjedd siden 1987? For det første: Selve begrepet selektivitet er ikke lenger hva det var. Å koordinere vern når strømmen løper løpsk ved overbelastning, jordfeil eller kortslutning, er nok det 7

8 samme som før. Men det har i de senere årene blitt satt fokus på de to andre parametrene som kan løpe løpsk. Frekvens og spenning setter nemlig selektiviteten i nytt lys. Disse må også koordineres med stor omhu for at ikke anlegget skal få black-out i en kritisk situasjon. I marine og anlegg med egen generering gjelder det spesielt å holde rede på frekvensen. For eksempel kan en gassturbin (eller vannturbin) ha utløsning for underhastighet integrert i selve reguleringsenheten for hastighet. Om denne ikke er koordinert med frekvensvern (og eventuell lastbortkobling), kan man under turbulens i nettet skje overraskes av at hele industriprosessen stenger ned. Fig 1 Tid-strøm-selektivitet i USA allerede på 50-tallet 8 Volt 1/2005 For det andre: Siden 1987 har det skjedd en rivende utvikling av programvare for å assistere ingeniøren med selve tegnearbeidet når det gjelder tid-støm-selektivitet. Men til tross for data-assistanse og fine tegneprogram, er det et økende sprik i kvaliteten og pedagogikken på vernrapporter. Noen ganger kan den best kvalifiserte reléverningeniør finne det nesten umulig å skjønne hva som er gjort i en rapport, og hvordan vern skal fungere under forskjellige driftsituasjoner. De gamle IFEA retningslinjene inneholder nemlig intet krav om at verninnstillinger må baseres på selve industriprosessen, og hvilke driftmodi og nettkonfigurasjoner som der kan forekomme. Dette ble før tatt for gitt, men viser seg å mangle i ganske mange rapporter. Uten en gyldig driftstrategi som definerer samtlige normale og kritiske driftsituasjoner, samt omkoblinger i nettet, kan valget av vern og innstilling av disse bli ganske tilfeldig. Som driftmodus gjelder selvfølgelig også at anlegget skal vedlikeholdes. Eksempel: Under den månedlige testkjøringen av en dieseldrevet nødgenerator, kan det være et fullt oppsett av vern for å beskytte den, men skulle det oppstå en faktisk nødsituasjon, kan det være riktig å koble bort flere vern. For det tredje: Den veldige utviklingen innen mikroprosessorbaserte vern, både ved høyspenning og lavspenning, har økt kompleksiteten formidabelt med alt vernarbeid. Ikke bare er det innført mange flere vernfunksjoner i hvert vern eller motorstarter, men også funksjoner som tidligere tilhørte fagområdet styring og kontroll er nå inkludert. Dette har i sin tur medført at grensesnittet mellom vern og kontroll gradvis viskes ut, og at industrielektrikere ikke lenger har kompetanse til å betjene vernene. Det ser ut som om fabrikanter av tavler og vern faktisk ikke skjønner at økt kompleksitet også øker risikoen for feil og Havarert anlegg etter lysbue der vern ikke har fungert. havari. Mens bruksanvisningen for et vern tidligere kunne være på 50 sider, kan den i dag bestå av 500 sider. Et annet eksempel: En liten motorstarter ved lavspenning kan i dag ha funksjoner som er vanlige for store høyspentmotorer. Men en liten motor har ikke data (som f.eks. tidskonstanter) for at mange vernfunksjoner skal ha noen anvending. Før i tiden kunne det ta ti minutter å sette seg inn i et motorvern med sikring, termisk overlastrelé og kontaktor. I dag kan det ta dager. Mens energiverk kan holde seg med spesialister som på heltid steller med relévern, har ikke driftpersonell i industri på land og til havs mulighet til å spesialisere seg slik at de forstår hva som skjer når feil oppstår. Dette er en gal utvikling. For det fjerde: Selektivitet er en absolutt nødvendighet i nødsystemer, UPS-forsyning og distribusjon av hjelpespenning. Her er sannsynligheten for livsfare, havari eller total nedstengning størst dersom selektiviteten ikke er tilstede. I årenes løp har det vist seg at her er ofte dokumentasjonen dårligst. I disse systemene brukes det ofte billig vern-utstyr som ikke lar seg koordinere for å fungere selektivt. Dette er et paradoks der hvor selektivitet er viktigst er dokumentasjonen og utstyret dårligst. Dessuten kan tilgjengelig kortslutningsstrøm være utilstrekkelig, og utstyret som mates av UPS-anlegget vil kanskje heller ikke tåle underspenningen som oppstår under en kortslutning. Dette er kanskje det viktigste (og alvorlig-

9 ste) saksforholdet som har sporet til IFEAs nye retningslinjer. Og det kreves ikke stor fantasi for å ekstrapolere dette mulige dilemma til de tusenvis av UPSanlegg som befinner seg i resten av samfunnet, som forsyner alt fra styrekontrollen på skip, nødstrøm til mobiltelefonnett til driftsentraler. For når det ikke eksisterer myndighetskrav til selektivitet og hvordan denne skal dokumenteres, har driftingeniørene lite å støtte seg på om de aner ugler i mosen. Hovedkraftforsyningen vil bli nødavstengt om det oppstår gassutslipp, brann eller eksplosjon. Om hovedkraft ikke umiddelbart stenges ned, vil turbulens (i spenning og/eller frekvens) medføre at matningen til UPS-enhetens likeretter (og batteriladning) kobles bort, på grunn av at toleransegrensene overskrides. Det betyr at UPSenheten går over i batterimodus. En brann eller eksplosjon vil med rimelig sikkerhet medføre at en eller annen kurs fra en UPS-tavle blir utsatt for kortslutning. Da må UPS-enheten ha tilstrekkelig strøm som varer lenge nok til selektivt å løse ut bryteren eller sikringen i kursen med feil. Om krisesituasjonen er langvarig, må UPS-enheten dessuten kunne løse ut for kortslutning også når batteriene begynner å lades ut. Ofte er det innforstått at en elektronisk bypass fra hovedforsyningen tar hånd om kortslutninger. Men denne vil ikke nødvendigvis være tilgjengelig. Ansvaret og bevisbyrden for å dokumentere at UPS-systemet overlever et Piper Alpha scenario uten at det oppstår problem for de andre forbrukerne, er ofte uklar. Det er fordi UPS-enheten ofte kjøpes separat og fordelingstavler og underfordelinger kan komme fra forskjellige leverandører som ukritisk kobler dem sammen, uten at det bakom finnes noen vernstrategi. Det hender også at nye underfordelinger (for eksempel til mekaniske pakker) henges på, og selektiviteten dunster fullstendig bort. Ingen normer eller forskrifter tar opp dette. IFEAs nye retningslinjer krever at selektivitet i UPS-anlegg og hjelpespenning ikke bare skal dokumenteres, men at den må være basert på en vernstrategi. skal fungere og driftes, og hvilke nettkonfigurasjoner som vil kunne forekomme. Fig 2. viser hvordan vern og selektivitet henger sammen med design av et industriprosjekt Vernstrategien må derfor inneholde følgende for at vern skal kunne stilles inn og fungere under alle operasjonelle forhold: 1. En funksjonsbeskrivelse og driftsstrategi for industrikraftforsyningens (eller installasjonens) alle operasjonelle alternativer og konfigurasjoner 2. En generell vernoversikt for høy- og lavspenning 3. Strategi for vern- og selektivitet i hjelpespenning og UPSanlegg 4. Strategi for hvordan utstyr må tåle underspenning og hvordan underspenningsvern koordineres med hverandre og med kortslutningsvern 5. Vern mot overspenning som ikke tas hånd om av relévern 6. Systemjording og strategi for jordfeilvern, samt isolasjonsovervåkning og alarm i nett med isolert nullpunkt 7. Strategi for forrigling og intertrip (mekaniske, hardwired og programmerte) 8. Grensesnitt mot styring og kontroll (som i Power Management og i styringsenheter for frekvensregulerte motorer uten separate vern) 9. Resultater fra korslutning, lastflyt, transiente og dynamiske analyser samt hensikten med disse. Om disse hovedpunktene ikke er noenlunde på plass, vil det ikke være mulig å velge eller stille inn vernene optimalt. Da kan det bli noen overraskelser den dagen vernene blir påkalt til å gjøre jobben sin. IFEAs nye retningslinjer kan således brukes på flere måter: I nye industriprosjekter vil de fungere som huskeliste for å unngå at problemområder blir glemt eller oversett. Ved å bruke dem som spesifikasjon når vernarbeid skal utføres - i et nytt eller eksisterende anlegg - vil en kunne få likartede tilbud med samme arbeidsomfang. Når vernarbeid er utført og en rapport foreligger, vil retningslinjene kunne bistå i kvalitetssikringen og i å verifisere at rapporten er pedagogisk og forståelig. Nødsystemer og hjelpespenning Et nødsystem, for eksempel i et offshoreanlegg for olje og gass, kan være forsynt fra UPS, 230 V, 50 Hz. I en krisesituasjon kan UPS-forsyningen bli gjenstand for følgende: Vernstrategien i IFEAs nye retningslinjer For å få styring på kvaliteten hos vernrapporter, er det nødvendig at de inneholder en vernstrategi. Denne må i sin tur være tuftet på hvordan industriprosessen eller installasjonen Figur 2 viser sammenhengen når man bygger et nytt anlegg. 9

10 INTEL 2005 Milano i mai. Nærmere bestemt mai åpner portene til en av Europas største messer innen elektro. Over 100 tusen kvadratmeter med utstillere som viser det siste innen, lys, kraft, fabrikk automasjon, byggautomasjon og komponenter. Det er siste gangen messen arrangeres i det gamle messeområde til Fiera Milano. Fra 2007 vil messen arrangeres på Pero-Rho som blir det nye messeområde til Fiera Milano. Det nye område vil bli på ca 470 tusen kvadratmeter og nye hensiktsmessige messelokaler er under oppføring. En av de største Intel 2005 er en av de store messene som omhandler, elektroteknikk, elektronikk, lys, industriell automasjon, sikkerhet og komponenter hvor verdens ledende produsenter stiller ut med det aller siste av produkter og løsninger. Arrangementet er promovert i over 60 land og arrangøren venter besøkende fra hele Europa og fra resten av kloden. Data fra forrige messe i 2003 forteller oss at det var beslaglagt ca kvadratmeter for utstillere og det var utstillere i 17 ulike haller inne, mens utstillere som var avhengig av uteplass var plassert ute. Under messens var det innom besøkende. For fjerde gang vil årets messe sette opp statutten, INTEL Design Award hvor to klasser i utmerkelsen skal knives om gunsten, Innovasjon og Design. Formannen i juryen Carlo Forcolini, President i ADI vil stå for overrekkelsen av prisen messens første dag. Mer på: 10 Volt 1/2005

11

12 Frogner transformatorstasjon Kontroll system for kraftverk Frogner Trafostasjon er en større trafostasjon til Statnett SF som inneholder 17, 66, 300 og 400kV koblingsanlegg og div. transformatorer. Børre Helgesen,, Produktansvarlig Kontrollanlegg, VA TECH Hydro AS I tillegg som en separat del har transformatorstasjonen en 250MVAr roterende 3-fase synkron fasekompensator. Denne maskinen leverer reaktiv effekt til 420kV nettet. Kompensatoren er blokk koblet med en 250MVA transformator inn på 420kV nettet i Frogner transformatorstasjon. Fasekompensatoren bidrar til en kontinuerlig spennings regulering, reaktiv kompensering, transient stabilitet og kortslutnings kapasitet i 420kV nettet. Kompensatoren har også en positiv effekt når det gjelder overføringskapasiteten, den er også med på å redusere tapene i 420kV nettet. Kompensatoren ble idriftsatt i 1978, sommeren 2004 vant VA TECH Hydro AS kontrakten om å skifte kontrollanlegg, styreskapene for hjelpeanleggene, gassovervåkings anlegg og nytt frekvensstarte utstyr for kompensatoren. Magnetiseringsutstyret som er en viktig del av ett slikt system ble skiftet av VA TECH AS i Med henvisning til enlinjeskjema nedenfor så skal det nye kontrollanlegget styre og overvåke følgende hovedkomponenter: - 2 x 420 kv brytere i 420 kv delen av transformatorstasjonen. - Kompensatoren selv ( F1 ). - Det statiske start / stopp utstyret til kompensatoren - Magnetiseringssystemet til kompensatoren - Hjelpesystemene til kompensatoren - Vern systemer til fase kompensatoren, statiske start / stop og magnetiserings systemet - AC/DC forsyning til kompensatoren Generelle data for kompensatoren: Rating...: +250 /-100 MVAr Nominal speed : 750 rpm. Un...: 17,0 kv In...: Amp Kompensatoren er en horisontal enhet. Stator, rotor m/ lager og sleperinger er inne i ett gasstett kapsling fylt med hydrogen gass. Kompensatoren er selv ventilerende, kjøle mediet i kompensator kapslingen er hydrogen. Det er installert vann / glykol kjølere som sikrer kjøling av kompensatoren. I tillegg er kompensatoren utstyrt med; oljesirkulasjonssystem m/ kjøling av dette, gassovervåkingssystem ( dette systemet måler gass trykk og gass konsentrasjon av hydrogen og karbondioksid i gass systemet. ) Eksisterende magnetiseringssystem byttet av VA TECH i 2000 skal beholdes, dette systemet skal integreres i det nye kontrollsystemet. Magnetiseringssystemet er utstyrt med redundant tyristor likeretter, både normal magnetisering strøm og start / stopp magnetiserings strøm levert fra samme magnetiserings transformatorer blir håndtert av samme tyristor likeretter. Dette systemet er i stand til å levere magnetiseringsstrøm til kompensatoren tilsvarende en reaktiv produksjon +250 til -90 MVAr. Kontrollanlegg: Fasekompensatorstasjonen er å betrakte som ett kraftverk med en 250MVA generator uten turbin. De normale overvåkingssystemene er stort sett de samme som i ett vanlig kraftverk ( uten det spesielle gass systemet ). Med dette som utgangspunkt ble 12 Volt 1/2005

13 brukt i nett applikasjon det besluttet at systemet som i disse dager installeres på Frogner er ett mer eller mindre standard kontrollanlegg for kraftverk. Det som er spesielt er startutstyret og gassovervåkings systemet. Integrert kontrollsystem for kraftverk; NEPTUN NEPTUN ett av de første integrerte produksjons automatiserings systemene har muligheter til å tilby nye løsninger for alle undersystemer i tillegg til å kunne integrere nye tjenester slike som (WEB-Cam, Voice over-ip, Internet o.s.v.). Hovedfordelene med NEPTUN systemet er den enkle konfigureringen, reduksjon av hardware og konstruksjons timer. De tekniske spesialitetene for NEPTUN systemet er fokuseringen på standard kommunikasjonssystmer (Ethernet, IEC ), kraftig fjern funksjoner for vedlikehold og diagnostisering, enhetlig hardware platform og enhetlige programmerings verktøy. Systemet som installers på Frogner er Systemet er basert på integrert kraftstasjons automasjons systemer fra VA TECH, følgende leveres.: SCADA system SAT250 SCALA Automasjons og kontroll system SAT1703 Kommuinikasjons system SAT1000 Programmerings verktøy SAT TOOLBOX II Vern system DRS Synkronisering SM3000 Magnetiserings system ELIN Thyne (eksisterende, skal integreres) Beskrivelse av kontroll systemet Den store fordelen med systemet er en felles kommunikasjonsplattform for alle produkter via stasjons bus (LAN), plattformen er en standardisert protokoll IEC Systemet er ett distribuert funksjonelt kontroll system. Funksjonell distribusjon av prosessen innebærer en oppdeling av prosessen i under systemer Som igjen er så uavhengige av hverandre som mulig. Funksjons områdene som systemet er inndelt i er: Funksjons område 1 : Maskin kontroll Funksjons område 2: Kontroll fra Frogner trafostasjon Kommunikasjon med Statnett,s driftsentral Function Area 3: Local Area Network (LAN) Function Area 4: Fjern diagnose / feilsøking og programmering Ryggraden i systemet er stasjonsbuss SATNET, denne er basert på TCP/IP Ethernet v.h.a. IEC protokoll. Høyest mulig tilgjengelighet er sikret gjennom en indre redundans, dynamisk feil reaksjon og automatisk feil eliminasjon. SATNET arbeider med en data hastighet på 100 MBit/s og bruker optisk fiber mellom komponentene. Funksjons område 1: Maskin kontroll Dette funksjonsområde er delt inn i følgende: Sekvenser Sikkerhetsmodul Hvert funksjonsområde er et autonomt system basert på egen CPU og tilhørende distribuerte I/O moduler. Disse to funksjonsområdene er koblet til hverandre p.g.a. gjensidig kommunikasjon, dette tillater systemene å overvåke hverandre. Sekvens funksjons området har implementert komplett SW for local kontroll av kompensatoren. Systemet er designet for automatisk drift i tillegg til stegvis kontroll av kompensatoren. Sikkerhets modulen inneholder følgende funksjoner; Alarm system, mekanisk trip system og temperature overvåking. Alle digitale signaler er koblet direkte til denne modulen uten måleverdiomformere og mellom releer. P.g.a. denne desentralisering av funksjoner så vil en feil I lokalkontroll nettverket ikke ha noen invirkning på en sikker betjening av kompensatoren. Kompensatoren vil kjøre på det sist satte sett punktet, evt. kjøre ferdig en start / stopp funksjon TM 1703 ACP, PLS ansvarlig for sekvenser er utstyrt med: Ethernet interface til stasjons bus for kommunikasjon til andre funksjons områder v.h.a. fiber kabel. Interface for tilgang av programmerings verktøy Kommunikasjon til 19 tuch panel SAT200 Kabeltilkobling til I/O som spesifisert i konfigurasjons diagram. Tilhørende software: Automatisering, sekvensering, synkronisering, styring av hjelpesystemer Unngå målefeil: Kontroll av måleinstallasjoner. Reduser kostnader: Tilstandsbasert vedlikehold av måleparken. Du når oss på telefon CAL 023 Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien 13

14 Fig. 1 Elektrisk Effekt / frekvens Fig. 2 Elektrisk Effekt / frekvens TM 1703 ACP, PLS ansvarlig for Sikkerhet Sikkerhets systemet for kontrollanlegget er utstyrt med følgende grensesnitt: Ethernet grensesnitt til stasjonens buss system for kommunikasjon til andre funksjons områder via fiber kabel Grensesnitt for SW verktøy Kommunikasjon mot 19 Touch Panel Display SAT200 Kabling til I/O grensesnitt i.h.t. konfigurasjons diagrammet Tilhørende software Sikkerhets system: Alarmer Tripp regime ( sikkerhets modul ) Forrigling Temperatur overvåking SFC ( static frequency converter ): Dobbel bro omformer. En 3 - fase helstyrt tyristor likeretter kan fungere som likeretter eller inverter, omformeren kan via kontrollutstyr skifte polariteten på dc-spenningen, men ikke retningen på dc-strømmen. To trefase broer skilt på dc-siden via en spole kan koble opp to 3-fase system med forskjellig frekvens og spenning og utføre en utveksling av energi i to retninger. Den doble bro koblingen som er vist nedenfor er kjent som dc-link converter. Bruk av dc-link converter er basert på samtidig strøm og spenning i begge broene. En bro fungerer som likeretter, den andre som vekselretter. Kurvene over representerer maksimum elektrisk effekt og moment som er tilgjengelig. Moment kurven kan også uttrykkes som funksjon av turtall, dette for å ta med maks start moment som kan leveres til generator akslingen, kravene til starttid og termisk begrensning på tilhørende start transformator. Nominell effect: MVA 250, totalt moment (Motor) tm2137,5. (Fig 2) En-linje skjema av SFC. Startutstyret starter kompensatoren og bringer den opp i det turtallet som er nødvendig for en sikker og kontrollerbar synkronisering til nettet. Startutstyret kobles ut ved ca 105% turtall, det samme er tilfelle med startmagnetiseringen. Det normale magnetiseringssystemet blir aktivert, kompensatoren når normalt spenningsnivå og deretter starter synkroniseringsutstyret innfasingen mot nettet. 14 Volt 1/2005 Komplett skap rekke

15 Statnett - Frogner Rotating Converter Proposed Control & Protection System Concept To Statnett Dispatch Center IEC NUC NTP Timeserver Ethernet Station Lan IEC SAT 200 Local Control Panel 17" Ethernet Station Lan IEC Safety module Start/Stop Sequencing CP-6003 CP-6003 DRS Compact Compensator Protection SAT 200 HMI in Frogner Station incl. System Engineering Signals from Generator 32 DI (110/220 VDC) 8 DO (110/220 VDC) 72 PT-100 Signals from/to SFC, Exc. 80 DI (110/220 VDC) 24 DO (110/220 VDC) 8 AI (4-20mA) 4 AO ( ma) DRS Light FST1 DRS Light MT11 DRS Light MT13 16 DI TM AI Gas Supervision equipment 48 DI (110/220VDC) TM DO (110/220VDC) 4 AI ( ma) Signals from Prot., Vibr. prot. TM1703 Auxiliaries (Oil, Cooling) TM1703 HV Connection (17 kv, 400 kv) 64 DI (110/220 VDC) 32 D0 (110/220 VDC) 64 DI (110/220 VDC) 24 DO (110/220 VDC) 2 * 3-phase V (100 V) 3-phase I (1/5 A) Space for Vibration Protection SYN 3000 Synchronization Unit Control Protection Tyristor likeretter VA TECH SAT by W. Wurzer, I. Charvat / Copyright (c) by VA TECH SAT GmbH & Co Vienna D E T U L T I M A T E V E R N E U N D E R T Ø Y F O R E K S T R E M E T E M P E R A T U R E R P R O T E C T I N G P E O P L E HAVNEVIK AS PHOTO: IMAGEBANK H12575 w w w. d e v o l d. c o m DEVOLD OF NORWAY AS N-6030 LANGEVÅG TEL FAX

16 Større transformatorer for vann- og vindkraft I disse dager ferdigstilles den hittil største transformator som er produsert ved fabrikken i Sykkylven. Transformatoren som veier 6,2 tonn skal leveres til Dale Kraft AS i Balestrand Møre Trafo fikk kontrakten på transformatoren på grunn av totalt betydelig lavere effekttap enn konkurrentene. Trafoen har en ytelse på 3300 kva Det er nok effekt til å forsyne 350 husstander. Transformatoren skal omforme produsert energi fra generatorens spenning på 1000 Volt til Volt fordelingsnett. Service og framtidig teknisk support i nærheten, var også avgjørende for valg av leverandør. Kraftverket som bygges, ligger 8 km fra Dragsvik fergekai på veien mot Gaularfjell. Knut Thorsnes i Dalekraft AS kan opplyse at Smal Turbine Partner AS i Trondheim står for totalleveransen av vannkraftverket og har produsert turbinen. Generatorer blir ikke lenger produsert i Norge. Generatoren, type WEG-Elin på 3000 kw, leveres av Component Service AS i Drammen og er produsert i Brasil. Fra venstre, Knut Styrandheim, Hallbjørn Rasmussen og Kårstein Longva alle fra Møre Trafo AS Digitale arkiver Arendal kommune bestemte sommeren 2004 at de skulle skanne sine gamle manuelle arkiver. Mållebrevsarkivet med ca sider og seksjoneringsarkivet med ca sider er allerede skannet. VA arkivet som inneholder ca er forventet ferdig i lø-pet av våren En av grunnene til at dette ble aktualisert var at kommunen skulle flytte inn i nytt rådhus midt i Arendal sentrum. En så at arkivene la beslag på store kostbare arealer som heller kunne benyttes til andre formål. En annen viktig grunn er at Arendal kommune ønsker å gå over til elektronisk saksbehandling både internt og eksternt. Arendal kommune ser store gevinster med at arkivene nå er tilgjengelige på digital form. Arendal kommune har også ønsker om at det digitale arkivet på sikt skal være tilgjengelig over Internett Oppdraget med å etablere de digitale arkivene ble lagt ut på anbud i 2004 og kontrakten gikk til Bravida Geomatikk (BG). All skanning og indeksering foregår i Arendal kommune sine lokaler. BG har ansvaret for prosjektet i sin helhet, alt fra rydding og skanning til drift av det digitale arkivet. Etter at 16 Volt 1/2005 arkivet er digitalisert skal det knyttes opp mot eksisterende saksbehandlingssystem (K2000). Det er også etablert et eget fagarkiv (braarkiv) som inneholder de skannede dokumen-tene. De digitale arkivene er integrert med kommunen sin innsynsløsning for kart (Gemini Utfors-ker) Løsningen skal også ha mulighet for å samhandle med andre saksbehandlersystem i fremti-den. Arendal kommune har etablert et servicetorg i likhet med de fleste andre kommunene i Norge. Servicetorget er en førstelinjetjeneste for henvendelser fra innbyggerne i kommunen. Ved at arki-vet nå blir digitalt vil en kunne gi raskere svar på henvendelser uten å måtte ta kontakt med saks-behandlere så ofte og dermed få en mye høyere servicegrad i kommunen. Arendal kommune ble for øvrig kåret til årets service kommune i All skanning og indeksering foregår i Arendal kommune sine lokaler. BG har ansvaret for prosjektet i sin helhet, alt fra rydding og skanning til drift av det digitale arkivet, sier Mange Kippervik, salgs- og markedsdirektør i Bravida Geomatikk.

17 abcd alt har sin tid en tid for drift en for stillstand vedlikehold rehabilitering oppgradering modernisering generatorer kontrollanlegg apparatanlegg turbiner ALSTOM 2005 ALSTOM Norway AS, Drammensveien 165, 0277 Oslo Telefon Fax timer beredskap

18 Fjerde generasjons operatørterminaler Et samarbeid mellom Beijer Electronics selskapene i Norden har ført til en ny serie operatørterminaler. Prosjektet som har kostet 30 millioner kroner er gjort i samarbeid mellom de nordiske ingeniørene i selskapene sier markedskoordinator, Nancy Aamodt i Beijer Electronics til Volt. Et releasparty hos Beijer Electronics i Drammen og en direkteoverført pressekonferanse mellom selskapene i Norden dannet rammen om femten års utvikling av operatørterminaler og et tett utviklingsarbeid mellom Beijer Electronics selskapene i Norden. Det er hittil det største utviklingsprosjektet som er gjennomført i Norden og baserer seg på egne og kunders ønsker om en videreutvikling av operatørterminaler med nåtidens teknikk. Operatørterminalene i E-1000 serien er et stort steg fremover. Flere av de funksjoner som tidligere måtte kjøpes separat er nå standard i den nye serien. Store og lyssterke bildskjermer med høy oppløsning gjør at serien egner seg perfekt til krevende industrimiljøer. Terminalene er bygget i aluminium. Modellene E1071, E1101 og E1151 er utstyrt med touch screen på 6,5, 10,4 og 15,1 tommer størrelse. Terminalenes bildeskjerm er av typen TFT med 18 Volt 1/2005 oppløsning fra 640x480 bildepunkter til 1 024x768 punkter og i farger. Bakgrunnsbelysning kan reguleres. Muligheten til å senke lysstyrken gjør terminalene attraktive i styrhus om bord i båter og andre miljøer der sterkt lys er en sikkerhetsrisiko. To av de nye modellene med skjermstørrelse 6,5 og 10,4 tommer betjenes av taster som sitter inntil bildeskjermen. Tydelige symboler og programmerbare taster gjør det enkelt for brukeren. De øvrige modeller har touch screen. Inni terminalene Innmaten i terminalen er en RISC-basert ARM-prosessor fra Intel med klokkefrekvens 300 MHz. Der 32 MB store StrataFlash minnet som er integrert i denne Xscale-prosessoren er nå komplett med et 64 MB stort RAMminne. Kapasiteten er økt for at operatørterminalen skal fungere i tradisjonelle industrimiljøer og til applikasjoner som krever internettkommunikasjon. 10/100 Mbit/s Fast Ethernet- og USB-tilkobling er standardutstyr. Det skulle derfor være enkelt å koble til mus og tastatur eller skriver via USB- eller en RS232 port. Terminalen kan også fungere som web-server med egen IP-adresse, støtte for SMTP gjør det mulig å sende alarm og driftsdata via e-post. Filoverføring via FTP er et annet kommunikasjonsalternativ. Sikkerhet Operativsystemet er versjon 4.2 av Microsofts Windows CE. Net. Filhåndtering sikres av Intel PSM som tillater lagring av både program og datafiler i en og samme flashminnekrets. Løsningen bidrar til rask dataoverføring og høy sikkerhet i og med at filens integritet ikke påvirkes av et eventuelt strømbrudd. Den åpne arkitekturen gir i fremtiden muligheter til å kjøre programmer som tekstbehandling og webklienter samt å tilkoble ytterligere fysiske enheter. Enheten har plass til to generelle kortplasser. Dessuten kan minnekapasiteten ekspanderes via Compact-Flash kortplassene. På disse minnekortene kan håndbøker, programmer og driftsdata lagres. Sikkerhetskopiering er et annet naturlig bruksområde. Med en kraftfull og samtidig Markedskoordinator Nancy Aamodt med den første operatørterminalen, slik den så ut for ca femten år siden og salgssjef Robert Sarmoen med fjerde generasjons operatørterminal med touch screen og en helt annen ytelse. strømvennlig prosessor, grafikkort, minne, mulighet for å tilkopling til lokale nett samt gode utbygningsmuligheter handler det om en komplett PC som fungerer utmerket som et mini SCADAsystem. Til tross for alle innebygde funksjoner er E1000-terminalen svært kompakt med en dybde på 60 millimeter. Formatet forenkler innbygging for alle typer av anlegg. E1000 er en naturlig etterfølger til den populære og komplette E-serien som byr på femten terminaler med skjermstørrelser fra to rader med 16 tegn til de større 10,4 tommers terminalene. Den intuitive programvaren E-Designer 7.0 forenkler utviklingen på E1000-plattformen. Det er derfor ikke nødvendig å skrive om eksisterende programmer og driverrutiner for å ta steget fra E-serien til E1000 serien. Konstruktørene har sørget for kompatibilitet med tidligere versjoner. E1000-terminalene har de samme eller nettere mål enn E-seriens modeller. Overgangen forenkles også av at omtrent alle eksisterende kabler, kontakter og tilbehør fortsatt kan benyttes. Som tidligere er det mulig for kundene å sette sitt eget preg på terminalene med egne farger og logoer, avslutter salgssjef Robert Sarmoen. Fakta: Beijer Electronics er en av Nordens største leverandører innen industriautomatisering. Selskapet har kunder innen de fleste bransjer. Produktprogrammet omfatter blant annet programerbare styresystemer, I/O systemer, frekvensomformere, servosystemer og roboter fra Mitsubishi Electric, Vision systemer fra DVT og SCADAog MES-løsninger fra Tecnomatix. Selskapet utvikler også egne produkter som selges over hele verden, for eksempel operatørterminaler og PC-baserte HMI-systemer. Beijer Electronics leverer også komplette systemløsninger fra egne designere og ingeniører fra prosjektering til igangsetting og service. Selskapet har 200 ansatte i Norden, hvorav 35 arbeider i Norge. Selskapet har kontorer i Malmö, Jönköping, Västerås, Trollhättan, Sundsvall, Vantaa og Drammen.

19 Bioenergi kan økes med 10 TWh innen 2015 Dersom norske myndigheter er villige til å satse, så kan bioenergi få stor betydning i den norske energiforsyningen sier Silje Schei Tveitdal i Norsk Bioenergiforening NoBio. Foreningen er en av de som aktivt går inn for å sette dette på dagsorden under elkraft & energi 2005 som arrangeres på Exporama Senteret på Hellerud i tidsrommet 30. august til 1. september i år. I den norske energibransjen er det stadig flere som innser at fremtidens krav til en miljøvennlig energiforsyning vil gi de nye fornybare energikildene økt lønnsomhet. Det norske virkemiddelapparatet ligger foreløpig noe etter våre naboland. Men allerede i dag er det mange som tjener penger på å selge bioenergi eller annen ny fornybar energi i Norge. I våre naboland som Sverige og Danmark er bioenergi god butikk. På EU-nivå lanseres stadig nye og kraftigere virkemidler for å sikre en overgang fra fossil til fornybar energiproduksjon. Det er bare et spørsmål om tid før liknende virkemidler vil sikre bioenergien økt konkurransekraft også i Norge. I fremtiden vil kvoter på CO2-utslipp og et strammere klimaregime gjøre fossil energiproduksjon dyrere. Samtidig vil virkemidler som grønne sertifikater, krav til energieffektive løsninger og ny teknologiutvikling gjøre bioenergi og annen ny fornybar energiforsyning stadig mer lønnsom. I Norden produseres det totalt 231 TWh bioenergi i året. Dette utgjør mer enn den samlede vannkraftproduksjonen i et normalår. Norge står kun for 16 TWh av denne bioenergiproduksjonen. Det betyr ikke bare at Norge har gjort en for dårlig jobb i å utnytte sine bioenergiressurser. Det betyr også at vi har store muligheter for å øke produksjonen. NoBio har beregnet at det er mulig å øke den norske produksjonen av bioenergi med 10 TWh innen Dette viser at dersom norske myndigheter er villige til å satse, så kan bioenergi få stor betydning i den norske energiforsyningen. En forutsetning for å nå et slikt produksjonsnivå er at de nye fornybare energikildene øker sin konkurransekraft i forhold til olje og fossilgass. Norske myndigheter har en utfordring i å videreutvikle virkemiddelapparatet slik at dette i større grad Norske myndigheter har en utfordring i å videreutvikle virkemiddelapparatet slik at dette i større grad harmoniserer med de tiltakene som iverksettes for å fremme fornybar energiproduksjon i resten av Europa, sier daglig leder i NoBio Silje Schei Tveitdal. harmoniserer med de tiltakene som iverksettes for å fremme fornybar energiproduksjon i resten av Europa. Utsetter vi introduksjonen av nye virkemid- ler vil Norge bli hengende etter i teknologiutviklingen. Dette vil svekke vår konkurransekraft i møte med et fremtidige krav til en mer miljøvennlig energiforsyning. 19

20 Kraftverksleverandører satser på Elkraft & Energi 2005 Etter første arrangement i 2003 er ledende aktører i energiforsyningen styrket i troen på Elkraft & Energi-messen som bransjens nye samlingssted. Elkraft & Energi fyller et stort, felles markedsføringsbehov for bransjen, samtidig som den blir et sentralt informasjons- og møtested. Flyttingen av de tradisjonsrike E- verksdagene på Hamar sammen med Eliaden på Lillestrøm i 2004 fikk dessuten litt ulik mottagelse, noe som ytterligere befester Elkraft & Energi-messens potensial fremover. Pål Heine Torp 20 Volt 1/2005 Første og siste gang på Eliaden Vår målgruppe var i meget liten grad til stede på Eliaden, sier Pål Heine Torp i Sarpsborg Energi Service AS. - Svært få kraftverksfolk var å se. Det synes som arrangøren i liten grad fikk med seg produksjonsbransjen som besøkende. Det ble derfor både første og siste deltagelse på Eliaden for vår del. Vi drukna fullstendig der, så messa ble ganske unyttig for oss. Sarpsborg Energi Service (SES) er totalleverandør av reparasjonstjenester og vedlikehold av vannkraftsgeneratorer. Egen produksjon av høyspentvikling er en sentral del av leveransene, som også inneholder alle komponenter og tjenester relatert til revisjon av generatorer. Som et forholdsvis lite firma ser vi stor nytte av å møte hele målgruppen vår samlet på ett sted, sier Pål Heine Torp. Med begrensede ressurser har vi ikke mulighet til å nå alle gjennom oppsøkende virksomhet. Sannsynlige kontrakter kommer naturlig nok i første rekke. Derfor er en slik messe en ypperlig anledning til å treffe alle mulige folk og bedrifter i bransjen, og få nyss om hva som rører seg. Elkraft og Energi ser ut til å innfri i så måte. Hellerud som arrangementssted fungerer også fint. SES blir å finne på Elkraft & Energi Alstom er med Vi var avventende og valgte å ikke delta i 2003, sier Odd Bjørnsen i ALSTOM. - Vi ville først se hva den nye messa ble til. Men i år blir vi med. Tilbakemeldingene fra første messe var positive og avdekket et omfattende bransjebehov. Etter det vi forstår fyller messa et viktig nisjeønske og kan derfor bli et betydningsfullt møtested og en sentral informasjonskanal for energisektoren. ALSTOM er en gigant i global energisammenheng og kan levere komplette kraftanlegg og transportinfrastrukturer - fra småkraftverk og opp til store vannkraftanlegg, foruten gass- og Devold of Norway med designpris Devold of Norway har fått utmerkelsen Merke for God Design fra Norsk Designråd. Den gjeve utmerkelsen fikk de for sin flammehemmende undertøysmodell Spirit i kategorien tekstil- og konfeksjonsdesign. Modellen er utviklet og designet hos Devold av Trond Sleipnes og Laila Gaustadnes. Spirit kvalitet 120 et undertøy med nyskapende kvaliteter. Plaggenes flammehemmende egenskaper er av vesentlig betydning for målgruppen i brannvesenet og arbeidere i varmeutsatt industri. Bedriftens nyutviklete ull- og viskosebaserte materiale der Lenzing s FR Viscose bidrar til gode flammehemmende egenskaper - gir også produktene økt brukerkomfort. Undertøyet er både kløfritt og mykt og behagelig å ha på, noe som skyldes viskosefiberen på innsiden av 100% ull. Hodeplagget er godt formet. Spirit kvalitet 120 Er markedets mest avanserte flammehemmende og fukttransporterende undertøy. En 2-lags konstruksjon designet for spesielt krevende aktiviteter og det er lagt ekstremt vekt på komfort. Innsiden er av Lenzing FR Viscose, som gir en silkemyk følelse og utsiden er av 100% merinoull som isolerer og holder på varmen også ved ekstrem fuktighet. Spirit kvaliteten er superwash behandlet og er Økotex sertifisert dvs. testet for kjemikalier, farlige substanser og ikke skadelig for miljøet. Spirit kvaliteten er godkjent iht. EN 531 og EBR lysbuetest. Modellen fåes som polo m/glidelås, lang og kort arm trøye, longs, boxer og hette. Odd Bjørnsen kjernekraftverk. ALSTOM i Norge har ca. 200 ansatte, mens organisasjonen verden over teller ansatte i 70 land. Selv om vi på verdensbasis er store er det fremdeles et behov for å gjøre ALSTOM bedre kjent i Norge, også i litt bredere sammenheng, sier Bjørnsen. - Elkraft og Energi favner vår målgruppe godt og passer oss bra i så måte. Få messer ivaretar dette med bredde og nisje samtidig, på samme måte som Elkraft & Energi-messen.

21 Leverandørsenter i Nordvest-Russland Bakgrunnen for prosjektet har sammenheng med et møte mellom president Putin og statsminister Bondevik november 2002 i Oslo. Da ble det signert en protokoll hvor begge land ønsket nærmere samarbeid i Nordvest-Russland og Norge Leverandørutviklingsprosjekt i Nordvest-Russland startet i januar Norske leverandører og oljeselskaper ble ønsket velkommen til å bidra i utviklingen av olje og gassressurser i Nordvest-Russland. Hydro besluttet å etablere et leverandørutviklingsprosjekt i Nordvest-Russland. Vi har gjennomført en kartlegging og analyse av leverandørmarkedet i Nordvest-Russland og Finnmark. Vi fikk 56 selskaper i nordvest-russland og 8 selskaper i Finnmark i vår database. 4 av de 56 russiske selskapene er blitt kvalifisert i Achilles som er den norske kvalifikasjonsordningen for leverandører som leverer til norsk kontinentalsokkel. Vi har utvidet kartleggingen av russiske leverandører til også å gjelde andre deler av Russland, sier prosjektleder Benedikt Henriksen i Hydro. Økt kompetanse Vi har satt i gang en rekke tiltak for å øke kompetansen for russiske leverandører. Vi tror at situasjonen særlig i Nordvest- Russland har likhetstrekk med hvordan situasjonen var i Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Vi har brakt mange av våre erfaringer fra den tiden videre til Russland i dette prosjektet. Ett av tiltakene er at vi ønsker å etablere et kompetansesenter i Nordvest-Russland hvor leverandører kan få praktisk veiledning, opplæring i forskjellige kompetansemoduler m.v. Vi skal også gjennomføre matchmaking seminar for å koble norske/internasjonale leverandører opp mot potensielle russiske leverandører. Grunnen til dette er at russiske myndigheter nok vil sette krav om russisk innhold i leveranser både i utbyggingsperioden og driftsperioden. Lavere tap: Effekttap redusert med ca 5% på en 500 kva. Gir deg en trafo med lavest kapitalisert life cycle cost. Sterkere mot overspenning: Gradert isolasjon i høyspent lagvikling. Sterkere mot kortslutning: Stive uttaksledere: Direkte fra vikling på LSgjennomføring på mindre trafoer. Skinnerføringer på større trafoer. Kompakte, sterkere spoler ved bruk av ny teknikk. Kortslutningssikker: Dokumentert gjennom test NEFI kva: Krav: max 2% endring Resultat: 0,45% endring i kortslutnings reaktans. Økt fokus i markedet på lavere støy. Step-lap teknikk i kjerne og kompakte limte spoler. Resultat : lavere støy w w w. m o r e - d e s i g n t e a m. n o MØRE TRAFO AS N-6230 Sykkylven Tlf: Faks: A N N E R L E D E S O G B E D R E Foto: Ingunn Strand PowerSafe-annonse 1 6/3/04, 9:23 AM 21

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens

Prosjektering av UPS anlegg. Arne Leif Strømsnes. Siemens Prosjektering av UPS anlegg Arne Leif Strømsnes Siemens Anleggs typer OL på Lillehammer 92 (CBS) Hydro anleggene. Statoil anleggene Sykehus Strømmens form Formfaktor og krestfaktor Fra IEC 60947-2 Nødstrøm

Detaljer

UPS er for Industri & Offshore

UPS er for Industri & Offshore UPS er for Industri & Offshore Tilleggskrav utover standard UPS-krav IFEA Kurs UPS-løsninger Bruk, oppbygging Protection og selektivitet notice 12. / Copyright & 13. juni notice 2012 Introduksjon Petroleumsindustrien

Detaljer

Fræna transformatorstasjon - leveranser fra Siemens

Fræna transformatorstasjon - leveranser fra Siemens Fræna transformatorstasjon - leveranser fra Siemens Presentert av Andreas Lien markedssjef transmisjonsanlegg 420 kv 132 kv 400 V Rammeavtale med Statnett kontrollanlegg - teknisk løsning Statnett s evalueringskriterier

Detaljer

SI Energi og Miljø

SI Energi og Miljø SI0 7005 Energi og Miljø Elektrisk energiteknikk Noen aktuelle utfordringer 5. Mars 2003 Arne Nysveen 1 Kraftsystem - tradisjonelt Generering Transmisjon (overføring) Distribusjon Forbruker Husholdning

Detaljer

Når batteriet må lades

Når batteriet må lades Når batteriet må lades Temadag Fylkestinget i Sør-Trøndelag Are-Magne Kregnes, Siemens Kregnes, Kvål i Melhus Kommune Tema Fornybar energi Energieffektivisering Smarte strømnett Kraftkrise på alles agenda

Detaljer

The new electricity age

The new electricity age The new electricity age Teknologifestivalen i Nord-Norge 2010 Olav Rygvold 21.10.2010 Siemens 2009 Hva gjør vi i Siemens? Side 2 21.10.2010 The new electricity age Olav Rygvold Energiforsyning i fremtiden,

Detaljer

Energisystemet i Os Kommune

Energisystemet i Os Kommune Energisystemet i Os Kommune Energiforbruket på Os blir stort sett dekket av elektrisitet. I Nord-Østerdalen er nettet helt utbygd, dvs. at alle innbyggere som ønsker det har strøm. I de fleste setertrakter

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A

Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A Total ytelse enklere og raskere enn noensinne Vi lanserer Linergy Evolution samleskinner opptil 4000 A 998-4883_NO.indd 1 2012-08-27 15:51:32 Linergy Evolution gir deg siste nytt på teknologifronten 2

Detaljer

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg

VARIODYN D1 Comprio. Profesjonell talevarsling for alle typer bygg VARIODYN D1 Comprio Profesjonell talevarsling for alle typer bygg Lett å bruke med enestående kvalitet og enkelt vedlikehold. Høyt og tydelig: Talevarslingssystem Talevarsling redder liv. Fordi panikk

Detaljer

Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet

Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet Vurdering av ny HVDC-teknologi for bruk i det norske kraftsystemet Nils Henrik Jendal Divisjon Teknologi og Prosjekt EBL Regional- og Sentralnettsdager Oslo 16. april 2008 Stikkord Hovedutfordringer i

Detaljer

Presentasjon av Masteroppgave

Presentasjon av Masteroppgave 1 Presentasjon av Masteroppgave State of the Art Electrical Driven Winches for Offshore Cranes Årsmøte Kranteknisk Forening 2008 Sivilingeniør Margrethe Aven Storheim, DNV 2 Oppgaven Kartlegge state of

Detaljer

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro

Kombinerte løsninger for småkraft. Instrumentation, Controls and Electrical. siemens.com/hydro Kombinerte løsninger for småkraft Instrumentation, Controls and Electrical siemens.com/hydro På vestkysten av Veroia på Thessaloniki i Hellas blir elven Aliakamon brukt til å produsere vannkraft Gjør vannkraft

Detaljer

Troll Power AS. Presentasjon: Yngve Aabø, Børre Johansen, Troll Power AS. daglig leder Troll Power. avdelingsleder Troll Power Trondheim

Troll Power AS. Presentasjon: Yngve Aabø, Børre Johansen, Troll Power AS. daglig leder Troll Power. avdelingsleder Troll Power Trondheim Troll Power AS Presentasjon: Yngve Aabø, daglig leder Troll Power Børre Johansen, avdelingsleder Troll Power Trondheim Troll Power AS 20 ansatte Sivil/ing. Bergen og Trondheim Et av Norges største uavhengige

Detaljer

Industrielle IT- løsninger.

Industrielle IT- løsninger. Industrielle IT- løsninger. Introduksjon Nordkontakt AS er en ingeniørbedrift med automasjon og informasjonsteknologi som spesialområde. Vi leverer produkter og tjenester på alle nivå i foredlingsprosessen,

Detaljer

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge

Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Rammebetingelser og forventet utvikling av energiproduksjonen i Norge Stortingsrepresentant Peter S. Gitmark Høyres miljøtalsmann Medlem av energi- og miljøkomiteen Forskningsdagene 2008 Det 21. århundrets

Detaljer

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1.

Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Bergen 7. juli 2011 Nødstrømsaggregat til Haukeland Universitetssykehus, tilleggsdokument 1. Innkomne spørsmål og tilleggsspørsmål. Innkomne spørsmål: Er det planlagt noen felles befaring vedrørende anbudskonkurransen?

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

UTVIKLINGER INNEN ELEKTRISITETSDISTRIBUSJON

UTVIKLINGER INNEN ELEKTRISITETSDISTRIBUSJON UTVIKLINGER INNEN ELEKTRISITETSDISTRIBUSJON Vi kan ikke tenke oss et moderne samfunn uten elektrisk energi. Viktigheten av en pålitelig og kontinuerlig strømforsyning øker for hver dag som går. For energileverandørene

Detaljer

Relevern ganske enkelt! RefleX2

Relevern ganske enkelt! RefleX2 Relevern ganske enkelt! RefleX2 I vår nye generasjon av relevern har vi beholdt konseptet med et brukervennlig grensesnitt. Vernet leveres ferdig konfigurert. Det som gjenstår er å legge inn innstillinger

Detaljer

Produktpanorama Automasjon

Produktpanorama Automasjon Produktpanorama Automasjon 2 3 4 5 6 7 Modicon TSX Nano Modicon TSX Micro Modicon TSX Premium Modicon TSX Quantum Modicon TSX Momentum Operatørterminaler og industri-pc Telefast 2, et tilkoblingssystem

Detaljer

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge?

Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? Diskusjonsnotat - Når kommer solcellerevolusjonen til Norge? 08.02.2013 - Zero Emission Resource Organisation (ZERO) Premiss: vi må etablere et marked for bygningsmonterte solceller i Norge. I våre naboland

Detaljer

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg:

VH Service Software. Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: VH Service Software Dette dokumentet forteller deg i korte trekk hvilke funksjoner denne programvaren har, basert på følgende menyvalg: File Settings Test Alarm Help Dette er startsiden i denne service

Detaljer

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET

MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET MULTILIFT XR18SL - PRO FUTURE ENESTÅENDE EFFEKTIVITET PRODUKTBROSJYRE FORBEDRE EFFEKTIVITETEN, TRANSPORTER MER LAST OG REDUSER MILJØPÅVIRKNINGEN Krokløfteren MULTILIFT XR18SL Pro Future er betydelig lettere

Detaljer

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk

Vibrasjonsvern. Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk Vibrasjonsvern Proaktivt tilstandsbasert vedlikehold for vannkraftverk IKM Instrutek AS IKM Instrutek er en samarbeidspartner med fokus på kvalitet, bredde og kompetanse som leverer produkter og tjenester

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Fremtiden er usikker, men elektrisk

Fremtiden er usikker, men elektrisk / MWh Fremtiden er usikker, men elektrisk 160 140 120 100 80 60 40 20 0 Solar Wind Oil US Shale Gas 2000 2002 2004 2006 2008 2010 2012 2014 2016 2018 2020 150 $/bbl Kilde: EPIA (2011): "Solar Photovoltaic

Detaljer

Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og Innovasjon innen motoriserte gardinskinner

Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og Innovasjon innen motoriserte gardinskinner Motor Silent Gliss 9020/21, 9040/41 og 5091 Innovasjon innen motoriserte gardinskinner Innovasjoner som forenkler hverdagen Silent Gliss har mer enn 40 års erfaring på området motoriserte gardinskinner.

Detaljer

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER

MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER MONTERINGS- OG BRUKSANVISNING FOR GARASJEPORTÅPNER Vennligst les denne manualen nøye før du installerer Innhold A. Deleliste.. 2 B. Funksjoner.. 3 C. Montering.. 4 D. Fjernkontroll og design.. 7 E. Programmering..

Detaljer

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen. Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Brutto energiforbruk utvalgte land (SSB 2009) Totalt Per person Verden er fossil (80+ %) - Norge er et unntak! Fornybarandel av forbruk - EU 2010 (%)

Detaljer

[ Fornybar energi i Norge en

[ Fornybar energi i Norge en [ Fornybar energi i Norge en kartlegging av aktivitet og omfang ] MENON-publikasjon nr. 4/2008 Mars 2008 Av Erik W. Jakobsen Gjermund Grimsby Rapport skrevet på oppdrag for KlimaGevinst MENON Business

Detaljer

Permanentmagnetiserte motorer

Permanentmagnetiserte motorer Permanentmagnetiserte motorer Tema Oppbygging og virkemåte Dimensjonering Anvendelsesområder Reguleringsmuligheter Sikkerhet Page 2 17.11.2011 Oppbygging og virkemåte Servus = lat. servant => En motor

Detaljer

EIB introduksjon Fra Stork AS

EIB introduksjon Fra Stork AS EIB introduksjon Fra Stork AS Stork AS, Brynsveien 00, N-5 Kolsås Tel: +7 67 7 6 00, Fax: +7 67 7 6 0, E-mail: stork@stork.no, www.stork.no EIB INTRODUKSJON. European Installation Bus EIB er et komplett

Detaljer

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018

NK64 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 NEK 400 Tolkninger, siste nytt - plan mot NEK 400:2018 Eirik Selvik Formann NK64 Godt mottatt NEK 400:2014 Erfaringer Generelt lite spørsmål til NK64 Ingen av type Hvordan kan jeg tilfredsstille ny norm

Detaljer

Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av:

Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av: Mobil og universal: Den nye systemtesteren FSA 450 Den nye systemtesteren FSA 450 fra Bosch er en praktisk kombinasjon av: Multimeter med digitalt og grafisk display 4-kanals-oscilloskop Tenningsanalysetester

Detaljer

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR

AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3. med 2år med opplæring i bedrift. -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G E L E K T R O F A G AUTOMATISERING ELENERGI VG1+VG2 +VG3 med 2år med opplæring i bedrift = -gir deg fagbrev som TAVLEMONTØR U T D A N N I N G T A V L E M O N T Ø R VG1 Elektrofag er grunnfaget

Detaljer

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv!

Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Eltako Wireless Opplev en helt ny livskvalitet 24 / 7. Mer fleksibilitet, mer sikkerhet og mer tid for deg selv! Brytere kan enkelt festes til vegger, glass eller møbler takket være trådløs teknologi.

Detaljer

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av

VRF. Variable Refrigeriant Flow system. Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av Variable Refrigeriant Flow system Airstage er et komplett klima og temperaturkontrollerende system. Fujitsu leverer noen av de mest effektive på markedet, og disse blir benyttet over hele verden fra mindre

Detaljer

part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions

part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions part of Aker Deck Machinery - Erfaring med bruk av elektriske vinsjer på skip vinsjeron department 2009 Aker Solutions Deck Machinery Fortøynings vinsj Deck Machinery - El. & Automation Dep. Slide 2 Deck

Detaljer

Energi, klima og miljø

Energi, klima og miljø Energi, klima og miljø Konsernsjef Tom Nysted, Agder Energi Agder Energi ledende i Norge innen miljøvennlige energiløsninger 2 Vannkraft 31 heleide og 16 deleide kraftstasjoner i Agder og Telemark 7 800

Detaljer

Datamaskinens oppbygning og virkemåte

Datamaskinens oppbygning og virkemåte Datamaskinens oppbygning og virkemåte Laboppgave Sasa Bakija, 08DAT Del 1: Setup BIOS 1. DELL Optiplex GX270 har en Intel Pentium 4 CPU med buss speed på 800 Mhz og klokkefrekvens på 2.80 Ghz. 2. Internminne

Detaljer

Kombinerte løsninger for småkraft. www.siemens.com/energy. Answers for energy.

Kombinerte løsninger for småkraft. www.siemens.com/energy. Answers for energy. Kombinerte løsninger for småkraft www.siemens.com/energy Answers for energy. På vestkysten av Veroia på Thessaloniki i Hellas blir elven Aliakamon brukt til å produsere vannkraft Gjør vannkraft til en

Detaljer

Videregående kurs. EA6 utestasjon

Videregående kurs. EA6 utestasjon Videregående kurs utestasjon Montert i eget stålplateskap 400x600x200 (bxhxd) 1 prosessor og io-moduler GSM-telefon/analogt modem LAN ethernet TCP/IP Tilkopling 24V, fjærklemmer Sikringer 6x20mm 2AT Strømforsyning

Detaljer

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A

LØSNINGSFORSLAG AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK. Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A AVDELING FOR TEKNOLOGI PROGRAM ELEKTRO- OG DATATEKNIKK Emne: Elektriske lavspent installasjoner TELE2005-A FOR Mål : Bli kjent med hvordan overharmoniske strømmer kan påvirke kabeldimensjoneringen Bli

Detaljer

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER...

STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... Lavspent strømforsyning Side: 1 av 8 1 HENSIKT OG OMFANG... 2 2 STRØMFORSYNINGSSYSTEMER... 3 2.1 Behov for reservestrømsforsyning... 3 2.2 Spenningskvalitet... 4 3 PRIMÆRSTRØMFORSYNING... 5 3.1 Mating

Detaljer

Aker Kværner Elektro. Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93

Aker Kværner Elektro. Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93 Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystem. Sigmund Hovland 09.09.93 Retrofit løsninger for eksisterende tavlesystemer For enkelte anlegg er det store besparelser å oppnå dersom en kan oppgradere

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

Standardfarge er sort. Kontakt oss for andre farger og inngravering av logotype. Vi leverer modeller opp til 52.

Standardfarge er sort. Kontakt oss for andre farger og inngravering av logotype. Vi leverer modeller opp til 52. AUTIC SYSTEM MARINE PC Panel PC Mini PC Monitor OM AUTIC MARINE-PC Panel PC leveres med touch-skjerm med skjermstørrelse 8,4 til 24 Mini PC med identisk hovedkort som Panel PC-serie. Monitor leveres med

Detaljer

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT

NetNordic 365. Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT 365 Dine nettverks- og samhandlingsløsninger i trygge hender C L O U D D R I F T SUPPORT KONSULENT Å være kundens «Best Companion» forplikter Det innebærer blant annet å tilby «best-of-breed» løsninger

Detaljer

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand

Samarbeid om driftsradio i Buskerud. 10.02.2015 Otto Rustand Samarbeid om driftsradio i Buskerud 10.02.2015 Otto Rustand Agenda Kort om EB Krav fra myndighetene i vår bransje Vurderinger rundt valg av DMR E-verkssamarbeidet Erfaringer fra bruk Vannkraftproduksjon

Detaljer

Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620.

Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620. Oppgave lab Vi anbefaler at du setter deg litt inn i maskinen på forhånd. Det er en DELL Optiplex 620. Søk etter denne maskinen på nettet. Alle oppgavene skal dokumenteres på din studieweb med tekst og

Detaljer

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG

Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG Til naboer LNG-terminal, Bingsa, Ålesund Juni 2017 INFORMASJON OM NY EIER, LNG-TERMINAL, BINGSA OG FLYTENDE NATURGASS - LNG AGA AS har med virkning fra 10.november 2016 overtatt virksomheten til tidligere

Detaljer

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet

Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar. Anita Utseth - Statssekretær Olje- og Olje- og energidepartementet Tid for miljøteknologisatsing Trondheim 16. januar Anita Utseth - Statssekretær Olje- og energidepartementet Globale CO2-utslipp fra fossile brensler IEAs referansescenario Kilde: IEA 350 Samlet petroleumsproduksjon

Detaljer

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST 1 Kjølesystem Motor Kontrollpanel Alternator ENERGYST - CAT RENTAL POWER En stabil tilførsel av strøm er veldig viktig for deg som kunde.det er med på å skape den tryggheten

Detaljer

Skagerrak 4. IEEE PES Oslo, 12. november 2015

Skagerrak 4. IEEE PES Oslo, 12. november 2015 Skagerrak 4 IEEE PES Oslo, 12. november 2015 Hvorfor Skagerrak 4 Forsyningssikkerhet større utvekslingskapasitet mellom Norge og Danmark Klima Legge til rette for utvikling av fornybar kraft i Danmark

Detaljer

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking

Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking Marine Propulsion Control Systems 9000 Series Processor Feilsøking System Components Sections B1-2 & B3 Processor(er) Kontroll Spak(er) Push-Pull kabler Elektriske kabler og kontakter Spenning De sju spørsmålene

Detaljer

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST 1 Transformator prinsipp Myk jernkjerne Antall vindinger på primær side = Np Spenning inn på primærsiden = Vp på sekundærsiden = Vs Spenning ut Antall vindinger på sekundær

Detaljer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer

Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer NEK 410-2:2010 Norsk versjon Norsk elektroteknisk norm Elektriske installasjoner ombord i skip og fartøyer Del 2: Valg og installasjon av kabel, styremaskiner, elektrisk fremdrift, tankskip, skip som fører

Detaljer

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon.

et veldrevet, lønnsomt og lokalt forankret energiverk som tilbyr riktige tjenester, god service og informasjon. Med en historie som går tilbake til stiftelsen av aksjeselskapet Ofoten Jernmalmgruber i 1935, kan Evenes Kraftforsyning AS i 2010 feire 75 år som lokal kraftleverandør. Vi har i dag nettkunder innen offentlig

Detaljer

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW

Micrologic E. Den smarte veien til energieffektivitet. Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Micrologic E Den smarte veien til energieffektivitet Vern med integrert energimåling for CompactNS630b NS3200 Og Masterpact NT/NW Innhold Behov for nøyaktig energi-informasjon Micrologic E: Energieffektivitet

Detaljer

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender?

Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Fornybar energi: Et spørsmål om gode rammebetingelser eller tilgang til kloke hoder og ledige hender? Norges rolle i en klimavennlig energiframtid 22. september 2009 Adm. direktør Stein Lier-Hansen, Norsk

Detaljer

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030

Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 Kjell Bendiksen Det norske energisystemet mot 2030 OREEC 25. mars 2014 Det norske energisystemet mot 2030 Bakgrunn En analyse av det norske energisystemet Scenarier for et mer bærekraftig energi-norge

Detaljer

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag

Yrkesforedrag. Yrkesforedrag Yrkesforedrag Ole Lied Yrkesforedrag Ferdig utdannet Software ingeniør i 1973 Etter militæret, Startet i Aftenposten i 1974. Jobbet med IT og IT prosjekter i forskjellige Schibsted selskaper siden. Vært

Detaljer

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima

Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling. Nøkkelen til bedre inneklima Uponor Smatrix for vannbåren varme og kjøling Nøkkelen til bedre inneklima 02 l Uponor Smatrix Smatrix gir enkelt nye muligheter med vannbårne systemer Smatrix er et fullt integrert system for regulering

Detaljer

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST

REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST REAL ENERGY COMES FROM ENERGYST 1 Luftutløp Testforsyning Kontrollrom Varmeelementer Luftinntak ENERGYST - CAT RENTAL POWER Rutinemessig testing av nødaggregater er veldig viktig for deg som er eier /

Detaljer

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden.

Ved er en av de eldste formene for bioenergi. Ved hogges fortsatt i skogen og blir brent for å gi varme rundt om i verden. Fordeler med solenergi Solenergien i seg selv er gratis. Sola skinner alltid, så tilførselen av solenergi vil alltid være til stede og fornybar. Å bruke solenergi medfører ingen forurensning. Solenergi

Detaljer

Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva. Rolls-Royce data strictly private

Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva. Rolls-Royce data strictly private Title Rolls-Royce - Arial 28pt Marine Marine Switchboard Systems Presented by Geir Kvam Rolls-Royce Marine AS, Dept. Automation - Longva DNVs regler er basert på følgende: IEC 60439-1 IEC 60092-302 SOLAS

Detaljer

Eidefossen kraftstasjon

Eidefossen kraftstasjon Eidefossen kraftstasjon BEGYNNELSEN I 1916 ble Eidefoss Kraftanlæg Aktieselskap stiftet, og alt i 1917 ble første aggregatet satt i drift. I 1920 kom det andre aggregatet, og fra da av produserte kraftstasjonen

Detaljer

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet

Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Partnerskap Kvalitet Verdi for kunden Langsiktighet Ravema Ledende partner til nordisk verkstedsindustri En omfattende rasjonaliseringsprosess pågår kontinuerlig for å styrke den nordiske verkstedsindustriens

Detaljer

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS

Produksjonsteknisk Konferanse 2010, Gardermoen Kravene til Statnett i FIKS Statnett er av NVE gitt ansvar for hele kraftsystemet, dvs. at produksjon,overføring og forbruk fungerer og spiller godt sammen Ansvar og myndighet er definert i Forskrifter om Systemansvar - FOS FIKS:

Detaljer

Lysbuevern og andre tiltak

Lysbuevern og andre tiltak Lysbuevern og andre tiltak (i lys av IFEAs retningslinjer) Lysbuevern? Unitech Power Systems AS Lysbue er kortslutning av verste sort som kan medføre Skade av personell (HMS) Ødelagt utstyr og tavlerom

Detaljer

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk

CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk CO2-reduksjoner og virkemidler på norsk kontinental t sokkel Oljedirektoratet, seminar Klimakur 20.8.2009 Lars Arne Ryssdal, dir næring og miljø Oljeindustriens Landsforening 2 Mandatet vårt - klimaforlikets

Detaljer

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge

Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Overspenningsvern og hvordan det skal monteres Av Rontech AS ved Ronny Holtnæs som representerer DEHN+SÖHNE i Norge Vi har gjennom de siste utgavene av NEK 400 sett en utvikling fra at det skulle vurderes

Detaljer

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi

En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi En nasjonal strategi for forskning, utvikling, demonstrasjon og kommersialisering av ny energiteknologi Lene Mostue, direktør Energi21 Energi Norge, FoU Årsforum Thon Hotell Ullevål Tirsdag 20. september

Detaljer

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv

Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Energi og vassdrag i et klimaperspektiv Geir Taugbøl, EBL Vassdragsdrift og miljøforhold 25. - 26. oktober 2007 Radisson SAS Hotels & Resorts, Stavanger EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Detaljer

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS

Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Av André Indrearne, Rasjonell Elektrisk Nettvirksomhet AS Sammendrag Norske nettselskap opplever i dag stor interesse og etterspørsel om informasjon vedrørende mikroproduksjon. Lokal produksjon som en

Detaljer

I likestrøms- og vekselstrømskretser kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser

I likestrøms- og vekselstrømskretser kunne beregne strøm, spenning og effektomsetning i seriekretser, parallellkretser og kombinerte kretser Fremdrift /Undervisningsplan 2015-16 Elektro, Maskinoffiser operativt nivå. Funksjon 2 Fra Emneplan FTM02B Opplærings kompetansekrav nr. 01 2.1.3 Omfang: 4 fagskolepoeng Kunnskap, Forståelse og Dyktighet.

Detaljer

Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene?

Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene? IFE Akademiet 25. mars 2014 Trenger vi CO 2 -håndtering for å takle klimautfordringene? Kjell Bendiksen IFE Mongstad Bilde: Statoil Hvorfor CO 2 -håndtering (CCS)? CO 2 -utslippene må reduseres drastisk

Detaljer

En ledende nordisk gassleverandør

En ledende nordisk gassleverandør En ledende nordisk gassleverandør www.airliquide.no Et verdensomspennende industrigasselskap Air Liquide er verdensledende innen gasser, teknologi og tjenester for industrien og sykepleien. Selskapet er

Detaljer

SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM

SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM SNAKK BRANNSIKKERHET MED OSS SIKKERHETSTEKNOLOGI FOR BYGG OG EIENDOM DET ER MANGE VEIER FREM TIL MÅLET HVOR BEGYNNER DIN REISE? «Brukervennlighet er veldig viktig for Consilium du skal kunne håndtere systemet

Detaljer

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon

SMARTE. boliger. Hjemmeautomasjon SMARTE boliger Hjemmeautomasjon SMARTE løsninger Hjemmeautomasjon er i dag langt mer enn lys- og varme styring. En smarthusløsning gjør hjemmet til noe helt spesielt, og gir høy komfort, trygghet og sikkerhet

Detaljer

Fremtidens SD-anlegg SIEMENS

Fremtidens SD-anlegg SIEMENS SIEMENS Fremtidens SD-anlegg Arild Fossbakk Siemens Ltd 2009. All rights reserved. 5-10-15 år tilbake 90-tallet: personsøkere mye brukt 1990: Internet tilgjengelig kommersielt 1995: Windows 95 released

Detaljer

..og kraftelektronikk

..og kraftelektronikk Offshore vind.. offshore kraftnett..og kraftelektronikk Magnar Hernes SINTEF Energiforskning SINTEF Energiforskning AS 1 .du finner det over alt Fra mikrowatt til gigawatt SINTEF Energiforskning AS 2 Kraftelektronikk

Detaljer

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig

(tel. +4799717806) Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10. Kandidaten må selv kontrollere at oppgavesettet er fullstendig Eksamensoppgave. Fag: Kraftelektronikk og relévern. Lærer: Even Arntsen (tel. +4799717806) Gruppe: HiG,KaU og HiØ Dato: 2013.12.19 Tid: 4 timer Antall sider: 5 Antall vedleggssider: 10 Hjelpemidler: Egne

Detaljer

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185..

Funk bussystem Funk stikkontaktadapter für dimming. 1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. Best.nr. : 1185.. Best.nr. : 1185.. Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Dersom anvisningen ikke følges, kan det føre til

Detaljer

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp

Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp Vurdering av vindkraft offshore til reduksjon av klimagassutslipp en mulighetsstudie v/mette Kristine Kanestrøm, Lyse Produksjon Klimakur 2020 Seminar OD 20/8-2009 Beskrivelse av oppdraget for OD Produktet

Detaljer

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2-

Innhold. Smartfix Skanner Engelsk Manual Programvare -2- Innhold NO 1. Innhold... 2 2. Funksjoner... 3 3. Installere batteriet... 5 4. Lading av batteriet... 6 5. Bruk. 7 6. Overføre bilder til PC... 17 7. Spesifikasjoner... 20 8. Indikatorer... 21 9. Systemkrav.....

Detaljer

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER

SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER SPESIELLE FORHOLD FOR ELEKTRISKE MASKINER ELEKTRISKE INSTALLASJONER PÅ MASKINER Jostein Ween Grav Sjefingeniør Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap Enhet for elektriske anlegg Formann NEK NK44

Detaljer

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra

Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra Laboppgave Del 1 Setup - BIOS Setup programmet brukes til å endre konfigurasjonen av BIOS og til å vise resultatene fra oppstartsprogrammet i BIOS. Vi kan bruke Setup programmet til å kontrollere at maskinen

Detaljer

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O

R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O R I N G V I R K N I N G E R A V K S B E D R I F T E N E R G I O G F I R E T R E N D E R S O M K A N P Å V I R K E U T V I K L I N G E N P Å M E L L O M L A N G S I K T I 2015 bidro medlemsbedriftene til

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter

Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter Bølge-energi i Norge - ren kraft og nye næringsmuligheter EnergiRike Haugesund, 10. August 2005 Fred. Olsen Tore Gulli En mulighet for Norge til å bli en global drivkraft innen bølgeenergi Nye løsninger

Detaljer

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0.

Humanware. Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware Trekker Breeze versjon 2.0.0. Humanware er stolte av å kunne introdusere versjon 2.0 av Trekker Breeze talende GPS. Denne oppgraderingen er gratis for alle Trekker Breeze brukere. Programmet

Detaljer

FEBDOK 6.0. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger vi får inn fra FEBDOK brukerne, alt logges og tas opp igjen ved videre utvikling.

FEBDOK 6.0. Vi setter stor pris på alle tilbakemeldinger vi får inn fra FEBDOK brukerne, alt logges og tas opp igjen ved videre utvikling. FEBDOK 6.0 FEBDOK teamet har gleden av å lansere en ny versjon av programmet, FEBDOK 6.0. Den nye versjonen har mange nyheter og endrede funksjoner. Vi har under utvikling av denne versjonen hatt fokus

Detaljer

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon

Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Fornybar energi: hvorfor, hvordan og hvem? EBL drivkraft i utviklingen av Norge som energinasjon Steinar Bysveen Adm. direktør, EBL Campusseminar Sogndal, 06. oktober 2009 Innhold Energisystemet i 2050-

Detaljer

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner

Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Distribuert produksjon utfordrer spenningskvalitet, lokal stabilitet og reléplaner Brukermøte spenningskvalitet Kielfergen 13. 25. September 2009 Tarjei Solvang, SINTEF Energiforskning AS tarjei.solvang@sintef.no

Detaljer

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW.

1 Sikkerhetsinformasjon. 2 Apparatets oppbygning. FunkBus FunkBus stikkontaktadapter dimmer universal. Art.-nr. : FZD 1254 WW. Art.-nr. : FZD 1254 WW Bruksanvisning 1 Sikkerhetsinformasjon Montering og innbygging av elektriske apparater må kun gjennomføres av autoriserte elektrikere. Fare for alvorlige personskader, brann og materielle

Detaljer

Eierseminar Grønn Varme

Eierseminar Grønn Varme Norsk Bioenergiforening Eierseminar Grønn Varme Hamar 10. mars 2005 Silje Schei Tveitdal Norsk Bioenergiforening Bioenergi - større enn vannkraft i Norden Norsk Bioenergiforening Bioenergi i Norden: 231

Detaljer

Elkraftsystemet muliggjør utnyttelse av: Disposisjon. Dimensjonerende forhold i elkraftsystemer

Elkraftsystemet muliggjør utnyttelse av: Disposisjon. Dimensjonerende forhold i elkraftsystemer Disposisjon. Systemegenskaper for vann-, vind- og termisk produksjon Samkjøring av ulike energikilder gjennom elkraftsystemet Miljø, kostnader og potensiale. Vann-, vind-, bølge- og saltkraftverk. Elkraftsystemet

Detaljer

Fakultet for teknologi. Institutt for elektrofag og fornybar energi. Emne: Kontrollanlegg og PLS TELE3006-A 15H

Fakultet for teknologi. Institutt for elektrofag og fornybar energi. Emne: Kontrollanlegg og PLS TELE3006-A 15H Gruppe nr: Rettet av gruppe nr: Fakultet for teknologi Institutt for elektrofag og fornybar energi Emne: Kontrollanlegg og PLS TELE3006-A 15H Studentoppgave - 300kV koblingsanlegg Del 2 Kontrollanlegg

Detaljer