Selektivitet og samfunnssikkerhet

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Selektivitet og samfunnssikkerhet"

Transkript

1 Mars 2005 nr.1 2 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Rolf Erik Solheim: Selektivitet og samfunnssikkerhet Les også: Kontroll system for kraftverk brukt i nett applikasjon, Troll Power: Konsulentselskapet fra Vestlandet, Bioenergi kan økes med 10 TWh innen 2015, Kraftverksleverandører satser på Elkraft & Energi 2005

2 TROLL Vi tilbyr kompetanse på elektriske prosesser knyttet til: Energiforsyning Prosessindustri Olje og Gass industri Medarbeidere med lang erfaring Kompetansenettverk som knytter ulik kompetanse fra ulike miljøer En unik kombinasjon av drifts-, planerfaring og spisskompetanse

3 POWER AS Våre spesialområder: Beregninger og teoretiske vurderinger Vern kontroll og automatisering Samspillet av det tekniske utstyret i et kraftsystem Spesifikasjon av elektriske systemer Pålitelighetsanalyse (elforsyning / prosess) Releplanlegging / selektivitetsanalyse Roterende maskiner Produksjonsanlegg Prosjektledelse Kraftsystemplanlegging Driftsentralsystemer Kommunikasjon Damgårdsveien Laksevåg, Bergen Telefon Daglig leder Yngve Aabø mail:

4 EVOLUTION WITH HIGH RESOLUTION FIERA MILANO 17/21 MAY Organized by Promoted by tel

5 Revolusjon Vi er inne i en stille revolusjon som vil føre til dramatiske endringer i energiforsyningen over hele verden. Vi vil få desentralisert energiproduksjon basert på sol, vind, bio og forskjellige kraftvarmeanlegg. Stadig flere forbrukere vil både kjøpe og selge strøm. I praksis betyr det at bolighus, bygninger, bedrifter og landsbyer helt eller delvis blir selvforsynt med energi. I Norden er Hammarby Sjöstad-prosjektet i Stockholm et viktig eksempel på denne utviklingen. I tillegg til smart husholdning med forbruket av energi vil hvert enkelt hus og bygning få sin egen lokale energiproduksjon, basert på moderne energiteknologi, og toveiskommunikasjon med det sentrale nettet. På energisiden kan det sammenliknes med bilen som jo er et lite varmekraftverk med komplett lokalt elektrisk nettverk med lys, IT, lyd, klimaanlegg og servostyringer av diverse funksjoner, og som i fremtiden får rent drivstoff. I bolighus og bygninger får vi integrerte løsninger med for eksempel solvarme, solstrøm, varmepumper, brenselceller og mikroturbiner som drives av for eksempel biomasse, naturgass og hydrogen. Når boligen har overskudd av strøm, eksporteres den til nettet, og innkjøpene av strøm kan begrenses eller overflødiggjøres. Slik toveiskommunikasjon er allerede etablert i land som Tyskland og Japan, der bruken av solenergi, solvarme og varmepumper har skutt fart de siste årene. Høykvalitetsenergi Med høykvalitesenergi mener jeg den energien som ikke kan erstattes av andre energiformer enn strøm. Det er energi som trengs til lys, kjøleskap, frysere, kokeplater, TVer og PCer i motsetning til for eksempel varme som man kan få fra et utall kilder. Slik høykvalitets strøm for en normal bolig på våre breddegrader er for tiden i størrelsesorden kwh. Det betyr at en vanlig husholdning i snitt ikke vil trekke mer enn watt. Resten av energibehovet i hjemmet kan dekkes av en lavkvalitets kilde for varme eller en kombinert løsning der man skummer fløten av energien i form av strøm og bruker resten til varme i en såkalt CHP, Combined Heat and Power, et kraftvarmeanlegg. Det kan være en turbin eller brenselscelle som produserer for eksempel 40 prosent strøm og 60 prosent varme. Drivstoffet kan være biogass, naturgass eller hydrogen. Med unntak av de kaldeste månedene vil solstrøm, solvarme og varmepumper dekke en god del av vårt behov. I Norge vil dette ta lang tid og det vil slett ikke være problemfritt, men utviklingen vil ikke la seg stanse. Den er kommet godt i gang mange steder. Stadig flere bygninger og boligområder med lavenergiløsninger planlegges og bygges, toveiskommunikasjon med nettet kommer for fullt. Når intelligente energiløsninger blir en del av boligfinansieringen, vil vi trolig oppleve et kvantesprang på dette området. Det vil bety at energiregningen i boligen eller bygningen blir kraftig redusert fra første dag, mens investeringen avskrives over for eksempel år. s.6-9 Selektivitet og samfunnssikkerhet s Kontroll system for kraftverk brukt i nett applikasjon s Konsulentselskapet fra Vestlandet s.10 INTEL 2005 s.16 Større transformatorer for vann- og vindkrafts.18 Fjerde generasjons operatørterminaler s.19 Bioenergi kan økes med 10 TWh innen 2015 s.20 Kraftverksleverandører satser på Elkraft & Energi 2005 s.22 Bølgekraft ut på nettet s.23 Norge som karbonpusher s.26 Portable isolerte målinger s.27 Ønsker nye utstillere fra nye bransjer s.29 Jumo for full fart s Nye produkter s PA 2005 s.38 Nytt fra bransjen Tor Bergersen Nr. 1, årgang ISSN Ansvarlig redaktør Tor Bergersen Epost: Telefon: Mobiltelefon: Mobilfaks: Fagredaktør Thor Ole Gundersen Epost: Mobiltelefon: Salgsansvarlig Charlotte Foss Epost: Mobiltelefon: Spesialmedarbeidere Magne Skåltveit Rolf Solheim Utgiver Volt-Medium Postboks 122 N-1300 Sandvika Telefon: Telefaks: Epost: Forside: Kortslutningsprøve Neste utgave Uke 16, 2005 Annonsematr. til V-02 Matr. frist 8. April Annonsematriell: Epost: Form SidepåSide Forside: Jan Neste Design Trykk Stens Trykkeri Copyright Volt Medium. Forbud mot ettertrykk. Samarbeidende foreninger SEF - Maritim Elektroteknisk forening url: Norsk Solenergiforening url: Abonnement Årsabonnement kr 485,- Norden kr 495,-. Europa 515,-. Andre verdensdeler 550,- Bestilt og betalt abonnement refunderes ikke. Redaksjonsråd: Thore Andersen, NEK Pål Heine Torp, SES Per Ivar Wethe, IFE Terje Thomassen, NTP Terje Finsrud, Advokat Yngve Aabø, Troll Power AS 5

6 Selektivitet og samfun Man må ikke være elektroingeniør for å forstå at hvis man hjemme i leiligheten klipper over ledningen til en stålampe uten å trekke ut stikkkontakten først, så blir det en liten smell og sikringen går. Men da det fremdeles lyser på kjøkkenet, skjønner man straks at hovedsikringen ikke gikk. Dette kalles selektivitet. Rolf Erik Solheim er forfatter av IFEAs nye Retningslinjer med støtte av en referansegruppe med medlemmer fra Siemens, Norsk Hydro, ABB, Statoil, Unitech Power Systems og Schneider Electric. Om man skulle komme til å klippe over en ledning i UPSforsyningen for sikkerhetssystemene på en oljeplattform, eller i hjelpespenningen til et 300 kv koblingsanlegg for en storindustri, eller for den saks skyld i operasjonsstuen på et sykehus, så burde man forvente at det samme ville skje der. Nemlig at bare den kursen med feil kobler ut, og ikke noe annet. Skulle noen bli forbauset om det ikke gikk slik? Ville i stedet hele plattformen eller industriprosessen få total utkobling, eller ville legene plutselig stå der i mørke? Dette er hva denne artikkelen handler om. Og dessuten: IFEAs nye Retningslinjer for dokumenta- sjon av vern og selektivitet er laget for å forhindre slikt. Det begynte hos Oljedirektoratet Bakgrunnen for IFEAs retningslinjer går tilbake til Det begynte som et arbeid for Oljedirektoratet (nå Petroleumstilsynet) for å finne en felles europeisk praksis for grafisk illustrasjon over koordinering av overstrømsvern for å beskytte utstyr og anlegg. Men det viste seg at det ikke fantes noen felles europeisk praksis. Hver bedrift, hvert konsulentfirma, eller større fabrikant av vern hadde egne metoder og sin egen dokumentasjons- Faksimile fra Elektro 6 Volt 1/2005 Lysbuetest i laboratorium

7 nssikkerhet praksis. Vernkoordinering for høyspenning i industrien var dessuten stort sett den samme som e-verkspraksis (med utstrakt bruk av konstanttidvern). Og e- verkene hadde utviklet et annet begrepsapparat for høyspenningsvern enn det som gjaldt innen lavspenning. Industrien, som var i behov av å samordne høy- og lavspenningsvern, hadde det derfor vanskelig med en sprikende europeisk praksis, og et uryddig begrepsapparat. IEC utøvet nemlig ingen samordnende innflytelse på teknikk og språkbruk i dette fagområdet, slik det viste seg å være hos IEEE (Institute of Electrical and Electronic Engineers) i USA. Retningslinjene som ble skrevet for Oljedirektoratet i 1984 og som så ble overtatt av IFEA året etter, baserte seg derfor mye på IEEEs etablerte praksis. Denne fikk også innflytelse på IFEAs bok Selektivitet i elektriske anlegg, som kom ut i Mens boken viste hvordan selektivitetsarbeid skulle utføres, ble de allerede ferdige retningslinjene for arbeidets dokumentasjon et eget avsnitt sist i boken. Disse retningslinjene ble senere tatt med i NORSOK E-001. Både boken og de gamle retningslinjene er i dag utgått på dato fordi den tekniske utviklingen forlengst har gått dem forbi. Forskjell i elektrokultur Bakgrunnen til at vern og selektivitet i industri er forskjellig i IEEE og IEC har røtter langt tilbake. I USA og Canada rådde fra midten av forrige århundre en vesensforskjell mellom industri- og e-verksdistribusjon. Det medførte at egne fagområder for industrikraft og strømforsyning i store bygningsinstallasjoner (skyskrapere) tidlig ble dannet i IEEE. Industrikraft i Europa var - i motsetning til USA og Canada - tradisjonelt et vedheng til e-verkspraksis. I Europa (og Norge) var utstyr og nettbygging stort sett felles for industrikraft og e-verk, og noe standardiseringsarbeid innen industrikraft forekom verken i IEC eller andre europeiske fora. I Norge og Sverige begynte samordning av elektroteknikk innen industriområdet først i 1970-årene med IFEA og FIE. I Nord-Amerika foregikk det i regi av IEEE. Mens IEEE var en åpen ingeniørforening med et stort antall tekniske konferanser der alle kunne delta, var IEC en lukket standardiseringskommisjon for utstyr og komponenter der bare nasjoner kunne være medlemmer. Først i 1997 utgikk det innbydelse til en IEC arbeidsgruppe TC 99/WG3 som skulle arbeide med Power generation and industrial installations. Komiteen ble imidlertid aldri etablert. Det tilsvarende Industrial and Commercial Power Systems Department i IEEE, teller med alle sine utvalg i dag over 500 deltakere. Fagområdet har vært virksomt i Nord-Amerika i over 50 år, mens Europa i stor utstrekning har koblet utvikling av utstyr og system (som for eksempel relévern og styring av kraftsystem) til e-verkene. Mens store industribedrifter i USA og Canada publiserer elektrotekniske artikler i tidsskrifter og på konferanser i regi av IEEE, så foreligger de i Europa ofte i bedriftsinterne møter og i konfidensielle notater. Slik har utveksling av informasjon innen industrikraft hatt forskjellige levevilkår på hver sin side av Atlanterhavet. Allerede i de første årene etter andre verdenskrig, etablerte USA og Canada en selektivitetspraksis for tid og strøm på log-log papir med overstrømvern av inverttid-typen. Fig 1 (se neste side) viser hvordan kurvetegning og innstilling av vern var samordnet i et tid-strøm-domene hos General Electric allerede i Sikringer, direkte-utløsere for effektbrytere samt primærreléer med inverttid-karakteristikk, var gjenstand for denne tidlige samordningen. Det skulle gå mange år før Europa og resten av verden skulle følge etter. Hva har skjedd siden 1987? For det første: Selve begrepet selektivitet er ikke lenger hva det var. Å koordinere vern når strømmen løper løpsk ved overbelastning, jordfeil eller kortslutning, er nok det 7

8 samme som før. Men det har i de senere årene blitt satt fokus på de to andre parametrene som kan løpe løpsk. Frekvens og spenning setter nemlig selektiviteten i nytt lys. Disse må også koordineres med stor omhu for at ikke anlegget skal få black-out i en kritisk situasjon. I marine og anlegg med egen generering gjelder det spesielt å holde rede på frekvensen. For eksempel kan en gassturbin (eller vannturbin) ha utløsning for underhastighet integrert i selve reguleringsenheten for hastighet. Om denne ikke er koordinert med frekvensvern (og eventuell lastbortkobling), kan man under turbulens i nettet skje overraskes av at hele industriprosessen stenger ned. Fig 1 Tid-strøm-selektivitet i USA allerede på 50-tallet 8 Volt 1/2005 For det andre: Siden 1987 har det skjedd en rivende utvikling av programvare for å assistere ingeniøren med selve tegnearbeidet når det gjelder tid-støm-selektivitet. Men til tross for data-assistanse og fine tegneprogram, er det et økende sprik i kvaliteten og pedagogikken på vernrapporter. Noen ganger kan den best kvalifiserte reléverningeniør finne det nesten umulig å skjønne hva som er gjort i en rapport, og hvordan vern skal fungere under forskjellige driftsituasjoner. De gamle IFEA retningslinjene inneholder nemlig intet krav om at verninnstillinger må baseres på selve industriprosessen, og hvilke driftmodi og nettkonfigurasjoner som der kan forekomme. Dette ble før tatt for gitt, men viser seg å mangle i ganske mange rapporter. Uten en gyldig driftstrategi som definerer samtlige normale og kritiske driftsituasjoner, samt omkoblinger i nettet, kan valget av vern og innstilling av disse bli ganske tilfeldig. Som driftmodus gjelder selvfølgelig også at anlegget skal vedlikeholdes. Eksempel: Under den månedlige testkjøringen av en dieseldrevet nødgenerator, kan det være et fullt oppsett av vern for å beskytte den, men skulle det oppstå en faktisk nødsituasjon, kan det være riktig å koble bort flere vern. For det tredje: Den veldige utviklingen innen mikroprosessorbaserte vern, både ved høyspenning og lavspenning, har økt kompleksiteten formidabelt med alt vernarbeid. Ikke bare er det innført mange flere vernfunksjoner i hvert vern eller motorstarter, men også funksjoner som tidligere tilhørte fagområdet styring og kontroll er nå inkludert. Dette har i sin tur medført at grensesnittet mellom vern og kontroll gradvis viskes ut, og at industrielektrikere ikke lenger har kompetanse til å betjene vernene. Det ser ut som om fabrikanter av tavler og vern faktisk ikke skjønner at økt kompleksitet også øker risikoen for feil og Havarert anlegg etter lysbue der vern ikke har fungert. havari. Mens bruksanvisningen for et vern tidligere kunne være på 50 sider, kan den i dag bestå av 500 sider. Et annet eksempel: En liten motorstarter ved lavspenning kan i dag ha funksjoner som er vanlige for store høyspentmotorer. Men en liten motor har ikke data (som f.eks. tidskonstanter) for at mange vernfunksjoner skal ha noen anvending. Før i tiden kunne det ta ti minutter å sette seg inn i et motorvern med sikring, termisk overlastrelé og kontaktor. I dag kan det ta dager. Mens energiverk kan holde seg med spesialister som på heltid steller med relévern, har ikke driftpersonell i industri på land og til havs mulighet til å spesialisere seg slik at de forstår hva som skjer når feil oppstår. Dette er en gal utvikling. For det fjerde: Selektivitet er en absolutt nødvendighet i nødsystemer, UPS-forsyning og distribusjon av hjelpespenning. Her er sannsynligheten for livsfare, havari eller total nedstengning størst dersom selektiviteten ikke er tilstede. I årenes løp har det vist seg at her er ofte dokumentasjonen dårligst. I disse systemene brukes det ofte billig vern-utstyr som ikke lar seg koordinere for å fungere selektivt. Dette er et paradoks der hvor selektivitet er viktigst er dokumentasjonen og utstyret dårligst. Dessuten kan tilgjengelig kortslutningsstrøm være utilstrekkelig, og utstyret som mates av UPS-anlegget vil kanskje heller ikke tåle underspenningen som oppstår under en kortslutning. Dette er kanskje det viktigste (og alvorlig-

9 ste) saksforholdet som har sporet til IFEAs nye retningslinjer. Og det kreves ikke stor fantasi for å ekstrapolere dette mulige dilemma til de tusenvis av UPSanlegg som befinner seg i resten av samfunnet, som forsyner alt fra styrekontrollen på skip, nødstrøm til mobiltelefonnett til driftsentraler. For når det ikke eksisterer myndighetskrav til selektivitet og hvordan denne skal dokumenteres, har driftingeniørene lite å støtte seg på om de aner ugler i mosen. Hovedkraftforsyningen vil bli nødavstengt om det oppstår gassutslipp, brann eller eksplosjon. Om hovedkraft ikke umiddelbart stenges ned, vil turbulens (i spenning og/eller frekvens) medføre at matningen til UPS-enhetens likeretter (og batteriladning) kobles bort, på grunn av at toleransegrensene overskrides. Det betyr at UPSenheten går over i batterimodus. En brann eller eksplosjon vil med rimelig sikkerhet medføre at en eller annen kurs fra en UPS-tavle blir utsatt for kortslutning. Da må UPS-enheten ha tilstrekkelig strøm som varer lenge nok til selektivt å løse ut bryteren eller sikringen i kursen med feil. Om krisesituasjonen er langvarig, må UPS-enheten dessuten kunne løse ut for kortslutning også når batteriene begynner å lades ut. Ofte er det innforstått at en elektronisk bypass fra hovedforsyningen tar hånd om kortslutninger. Men denne vil ikke nødvendigvis være tilgjengelig. Ansvaret og bevisbyrden for å dokumentere at UPS-systemet overlever et Piper Alpha scenario uten at det oppstår problem for de andre forbrukerne, er ofte uklar. Det er fordi UPS-enheten ofte kjøpes separat og fordelingstavler og underfordelinger kan komme fra forskjellige leverandører som ukritisk kobler dem sammen, uten at det bakom finnes noen vernstrategi. Det hender også at nye underfordelinger (for eksempel til mekaniske pakker) henges på, og selektiviteten dunster fullstendig bort. Ingen normer eller forskrifter tar opp dette. IFEAs nye retningslinjer krever at selektivitet i UPS-anlegg og hjelpespenning ikke bare skal dokumenteres, men at den må være basert på en vernstrategi. skal fungere og driftes, og hvilke nettkonfigurasjoner som vil kunne forekomme. Fig 2. viser hvordan vern og selektivitet henger sammen med design av et industriprosjekt Vernstrategien må derfor inneholde følgende for at vern skal kunne stilles inn og fungere under alle operasjonelle forhold: 1. En funksjonsbeskrivelse og driftsstrategi for industrikraftforsyningens (eller installasjonens) alle operasjonelle alternativer og konfigurasjoner 2. En generell vernoversikt for høy- og lavspenning 3. Strategi for vern- og selektivitet i hjelpespenning og UPSanlegg 4. Strategi for hvordan utstyr må tåle underspenning og hvordan underspenningsvern koordineres med hverandre og med kortslutningsvern 5. Vern mot overspenning som ikke tas hånd om av relévern 6. Systemjording og strategi for jordfeilvern, samt isolasjonsovervåkning og alarm i nett med isolert nullpunkt 7. Strategi for forrigling og intertrip (mekaniske, hardwired og programmerte) 8. Grensesnitt mot styring og kontroll (som i Power Management og i styringsenheter for frekvensregulerte motorer uten separate vern) 9. Resultater fra korslutning, lastflyt, transiente og dynamiske analyser samt hensikten med disse. Om disse hovedpunktene ikke er noenlunde på plass, vil det ikke være mulig å velge eller stille inn vernene optimalt. Da kan det bli noen overraskelser den dagen vernene blir påkalt til å gjøre jobben sin. IFEAs nye retningslinjer kan således brukes på flere måter: I nye industriprosjekter vil de fungere som huskeliste for å unngå at problemområder blir glemt eller oversett. Ved å bruke dem som spesifikasjon når vernarbeid skal utføres - i et nytt eller eksisterende anlegg - vil en kunne få likartede tilbud med samme arbeidsomfang. Når vernarbeid er utført og en rapport foreligger, vil retningslinjene kunne bistå i kvalitetssikringen og i å verifisere at rapporten er pedagogisk og forståelig. Nødsystemer og hjelpespenning Et nødsystem, for eksempel i et offshoreanlegg for olje og gass, kan være forsynt fra UPS, 230 V, 50 Hz. I en krisesituasjon kan UPS-forsyningen bli gjenstand for følgende: Vernstrategien i IFEAs nye retningslinjer For å få styring på kvaliteten hos vernrapporter, er det nødvendig at de inneholder en vernstrategi. Denne må i sin tur være tuftet på hvordan industriprosessen eller installasjonen Figur 2 viser sammenhengen når man bygger et nytt anlegg. 9

10 INTEL 2005 Milano i mai. Nærmere bestemt mai åpner portene til en av Europas største messer innen elektro. Over 100 tusen kvadratmeter med utstillere som viser det siste innen, lys, kraft, fabrikk automasjon, byggautomasjon og komponenter. Det er siste gangen messen arrangeres i det gamle messeområde til Fiera Milano. Fra 2007 vil messen arrangeres på Pero-Rho som blir det nye messeområde til Fiera Milano. Det nye område vil bli på ca 470 tusen kvadratmeter og nye hensiktsmessige messelokaler er under oppføring. En av de største Intel 2005 er en av de store messene som omhandler, elektroteknikk, elektronikk, lys, industriell automasjon, sikkerhet og komponenter hvor verdens ledende produsenter stiller ut med det aller siste av produkter og løsninger. Arrangementet er promovert i over 60 land og arrangøren venter besøkende fra hele Europa og fra resten av kloden. Data fra forrige messe i 2003 forteller oss at det var beslaglagt ca kvadratmeter for utstillere og det var utstillere i 17 ulike haller inne, mens utstillere som var avhengig av uteplass var plassert ute. Under messens var det innom besøkende. For fjerde gang vil årets messe sette opp statutten, INTEL Design Award hvor to klasser i utmerkelsen skal knives om gunsten, Innovasjon og Design. Formannen i juryen Carlo Forcolini, President i ADI vil stå for overrekkelsen av prisen messens første dag. Mer på: 10 Volt 1/2005

11

12 Frogner transformatorstasjon Kontroll system for kraftverk Frogner Trafostasjon er en større trafostasjon til Statnett SF som inneholder 17, 66, 300 og 400kV koblingsanlegg og div. transformatorer. Børre Helgesen,, Produktansvarlig Kontrollanlegg, VA TECH Hydro AS I tillegg som en separat del har transformatorstasjonen en 250MVAr roterende 3-fase synkron fasekompensator. Denne maskinen leverer reaktiv effekt til 420kV nettet. Kompensatoren er blokk koblet med en 250MVA transformator inn på 420kV nettet i Frogner transformatorstasjon. Fasekompensatoren bidrar til en kontinuerlig spennings regulering, reaktiv kompensering, transient stabilitet og kortslutnings kapasitet i 420kV nettet. Kompensatoren har også en positiv effekt når det gjelder overføringskapasiteten, den er også med på å redusere tapene i 420kV nettet. Kompensatoren ble idriftsatt i 1978, sommeren 2004 vant VA TECH Hydro AS kontrakten om å skifte kontrollanlegg, styreskapene for hjelpeanleggene, gassovervåkings anlegg og nytt frekvensstarte utstyr for kompensatoren. Magnetiseringsutstyret som er en viktig del av ett slikt system ble skiftet av VA TECH AS i Med henvisning til enlinjeskjema nedenfor så skal det nye kontrollanlegget styre og overvåke følgende hovedkomponenter: - 2 x 420 kv brytere i 420 kv delen av transformatorstasjonen. - Kompensatoren selv ( F1 ). - Det statiske start / stopp utstyret til kompensatoren - Magnetiseringssystemet til kompensatoren - Hjelpesystemene til kompensatoren - Vern systemer til fase kompensatoren, statiske start / stop og magnetiserings systemet - AC/DC forsyning til kompensatoren Generelle data for kompensatoren: Rating...: +250 /-100 MVAr Nominal speed : 750 rpm. Un...: 17,0 kv In...: Amp Kompensatoren er en horisontal enhet. Stator, rotor m/ lager og sleperinger er inne i ett gasstett kapsling fylt med hydrogen gass. Kompensatoren er selv ventilerende, kjøle mediet i kompensator kapslingen er hydrogen. Det er installert vann / glykol kjølere som sikrer kjøling av kompensatoren. I tillegg er kompensatoren utstyrt med; oljesirkulasjonssystem m/ kjøling av dette, gassovervåkingssystem ( dette systemet måler gass trykk og gass konsentrasjon av hydrogen og karbondioksid i gass systemet. ) Eksisterende magnetiseringssystem byttet av VA TECH i 2000 skal beholdes, dette systemet skal integreres i det nye kontrollsystemet. Magnetiseringssystemet er utstyrt med redundant tyristor likeretter, både normal magnetisering strøm og start / stopp magnetiserings strøm levert fra samme magnetiserings transformatorer blir håndtert av samme tyristor likeretter. Dette systemet er i stand til å levere magnetiseringsstrøm til kompensatoren tilsvarende en reaktiv produksjon +250 til -90 MVAr. Kontrollanlegg: Fasekompensatorstasjonen er å betrakte som ett kraftverk med en 250MVA generator uten turbin. De normale overvåkingssystemene er stort sett de samme som i ett vanlig kraftverk ( uten det spesielle gass systemet ). Med dette som utgangspunkt ble 12 Volt 1/2005

13 brukt i nett applikasjon det besluttet at systemet som i disse dager installeres på Frogner er ett mer eller mindre standard kontrollanlegg for kraftverk. Det som er spesielt er startutstyret og gassovervåkings systemet. Integrert kontrollsystem for kraftverk; NEPTUN NEPTUN ett av de første integrerte produksjons automatiserings systemene har muligheter til å tilby nye løsninger for alle undersystemer i tillegg til å kunne integrere nye tjenester slike som (WEB-Cam, Voice over-ip, Internet o.s.v.). Hovedfordelene med NEPTUN systemet er den enkle konfigureringen, reduksjon av hardware og konstruksjons timer. De tekniske spesialitetene for NEPTUN systemet er fokuseringen på standard kommunikasjonssystmer (Ethernet, IEC ), kraftig fjern funksjoner for vedlikehold og diagnostisering, enhetlig hardware platform og enhetlige programmerings verktøy. Systemet som installers på Frogner er Systemet er basert på integrert kraftstasjons automasjons systemer fra VA TECH, følgende leveres.: SCADA system SAT250 SCALA Automasjons og kontroll system SAT1703 Kommuinikasjons system SAT1000 Programmerings verktøy SAT TOOLBOX II Vern system DRS Synkronisering SM3000 Magnetiserings system ELIN Thyne (eksisterende, skal integreres) Beskrivelse av kontroll systemet Den store fordelen med systemet er en felles kommunikasjonsplattform for alle produkter via stasjons bus (LAN), plattformen er en standardisert protokoll IEC Systemet er ett distribuert funksjonelt kontroll system. Funksjonell distribusjon av prosessen innebærer en oppdeling av prosessen i under systemer Som igjen er så uavhengige av hverandre som mulig. Funksjons områdene som systemet er inndelt i er: Funksjons område 1 : Maskin kontroll Funksjons område 2: Kontroll fra Frogner trafostasjon Kommunikasjon med Statnett,s driftsentral Function Area 3: Local Area Network (LAN) Function Area 4: Fjern diagnose / feilsøking og programmering Ryggraden i systemet er stasjonsbuss SATNET, denne er basert på TCP/IP Ethernet v.h.a. IEC protokoll. Høyest mulig tilgjengelighet er sikret gjennom en indre redundans, dynamisk feil reaksjon og automatisk feil eliminasjon. SATNET arbeider med en data hastighet på 100 MBit/s og bruker optisk fiber mellom komponentene. Funksjons område 1: Maskin kontroll Dette funksjonsområde er delt inn i følgende: Sekvenser Sikkerhetsmodul Hvert funksjonsområde er et autonomt system basert på egen CPU og tilhørende distribuerte I/O moduler. Disse to funksjonsområdene er koblet til hverandre p.g.a. gjensidig kommunikasjon, dette tillater systemene å overvåke hverandre. Sekvens funksjons området har implementert komplett SW for local kontroll av kompensatoren. Systemet er designet for automatisk drift i tillegg til stegvis kontroll av kompensatoren. Sikkerhets modulen inneholder følgende funksjoner; Alarm system, mekanisk trip system og temperature overvåking. Alle digitale signaler er koblet direkte til denne modulen uten måleverdiomformere og mellom releer. P.g.a. denne desentralisering av funksjoner så vil en feil I lokalkontroll nettverket ikke ha noen invirkning på en sikker betjening av kompensatoren. Kompensatoren vil kjøre på det sist satte sett punktet, evt. kjøre ferdig en start / stopp funksjon TM 1703 ACP, PLS ansvarlig for sekvenser er utstyrt med: Ethernet interface til stasjons bus for kommunikasjon til andre funksjons områder v.h.a. fiber kabel. Interface for tilgang av programmerings verktøy Kommunikasjon til 19 tuch panel SAT200 Kabeltilkobling til I/O som spesifisert i konfigurasjons diagram. Tilhørende software: Automatisering, sekvensering, synkronisering, styring av hjelpesystemer Unngå målefeil: Kontroll av måleinstallasjoner. Reduser kostnader: Tilstandsbasert vedlikehold av måleparken. Du når oss på telefon CAL 023 Amtmand Aalls gate 89, 3717 Skien 13

14 Fig. 1 Elektrisk Effekt / frekvens Fig. 2 Elektrisk Effekt / frekvens TM 1703 ACP, PLS ansvarlig for Sikkerhet Sikkerhets systemet for kontrollanlegget er utstyrt med følgende grensesnitt: Ethernet grensesnitt til stasjonens buss system for kommunikasjon til andre funksjons områder via fiber kabel Grensesnitt for SW verktøy Kommunikasjon mot 19 Touch Panel Display SAT200 Kabling til I/O grensesnitt i.h.t. konfigurasjons diagrammet Tilhørende software Sikkerhets system: Alarmer Tripp regime ( sikkerhets modul ) Forrigling Temperatur overvåking SFC ( static frequency converter ): Dobbel bro omformer. En 3 - fase helstyrt tyristor likeretter kan fungere som likeretter eller inverter, omformeren kan via kontrollutstyr skifte polariteten på dc-spenningen, men ikke retningen på dc-strømmen. To trefase broer skilt på dc-siden via en spole kan koble opp to 3-fase system med forskjellig frekvens og spenning og utføre en utveksling av energi i to retninger. Den doble bro koblingen som er vist nedenfor er kjent som dc-link converter. Bruk av dc-link converter er basert på samtidig strøm og spenning i begge broene. En bro fungerer som likeretter, den andre som vekselretter. Kurvene over representerer maksimum elektrisk effekt og moment som er tilgjengelig. Moment kurven kan også uttrykkes som funksjon av turtall, dette for å ta med maks start moment som kan leveres til generator akslingen, kravene til starttid og termisk begrensning på tilhørende start transformator. Nominell effect: MVA 250, totalt moment (Motor) tm2137,5. (Fig 2) En-linje skjema av SFC. Startutstyret starter kompensatoren og bringer den opp i det turtallet som er nødvendig for en sikker og kontrollerbar synkronisering til nettet. Startutstyret kobles ut ved ca 105% turtall, det samme er tilfelle med startmagnetiseringen. Det normale magnetiseringssystemet blir aktivert, kompensatoren når normalt spenningsnivå og deretter starter synkroniseringsutstyret innfasingen mot nettet. 14 Volt 1/2005 Komplett skap rekke

15 Statnett - Frogner Rotating Converter Proposed Control & Protection System Concept To Statnett Dispatch Center IEC NUC NTP Timeserver Ethernet Station Lan IEC SAT 200 Local Control Panel 17" Ethernet Station Lan IEC Safety module Start/Stop Sequencing CP-6003 CP-6003 DRS Compact Compensator Protection SAT 200 HMI in Frogner Station incl. System Engineering Signals from Generator 32 DI (110/220 VDC) 8 DO (110/220 VDC) 72 PT-100 Signals from/to SFC, Exc. 80 DI (110/220 VDC) 24 DO (110/220 VDC) 8 AI (4-20mA) 4 AO ( ma) DRS Light FST1 DRS Light MT11 DRS Light MT13 16 DI TM AI Gas Supervision equipment 48 DI (110/220VDC) TM DO (110/220VDC) 4 AI ( ma) Signals from Prot., Vibr. prot. TM1703 Auxiliaries (Oil, Cooling) TM1703 HV Connection (17 kv, 400 kv) 64 DI (110/220 VDC) 32 D0 (110/220 VDC) 64 DI (110/220 VDC) 24 DO (110/220 VDC) 2 * 3-phase V (100 V) 3-phase I (1/5 A) Space for Vibration Protection SYN 3000 Synchronization Unit Control Protection Tyristor likeretter VA TECH SAT by W. Wurzer, I. Charvat / Copyright (c) by VA TECH SAT GmbH & Co Vienna D E T U L T I M A T E V E R N E U N D E R T Ø Y F O R E K S T R E M E T E M P E R A T U R E R P R O T E C T I N G P E O P L E HAVNEVIK AS PHOTO: IMAGEBANK H12575 w w w. d e v o l d. c o m DEVOLD OF NORWAY AS N-6030 LANGEVÅG TEL FAX

16 Større transformatorer for vann- og vindkraft I disse dager ferdigstilles den hittil største transformator som er produsert ved fabrikken i Sykkylven. Transformatoren som veier 6,2 tonn skal leveres til Dale Kraft AS i Balestrand Møre Trafo fikk kontrakten på transformatoren på grunn av totalt betydelig lavere effekttap enn konkurrentene. Trafoen har en ytelse på 3300 kva Det er nok effekt til å forsyne 350 husstander. Transformatoren skal omforme produsert energi fra generatorens spenning på 1000 Volt til Volt fordelingsnett. Service og framtidig teknisk support i nærheten, var også avgjørende for valg av leverandør. Kraftverket som bygges, ligger 8 km fra Dragsvik fergekai på veien mot Gaularfjell. Knut Thorsnes i Dalekraft AS kan opplyse at Smal Turbine Partner AS i Trondheim står for totalleveransen av vannkraftverket og har produsert turbinen. Generatorer blir ikke lenger produsert i Norge. Generatoren, type WEG-Elin på 3000 kw, leveres av Component Service AS i Drammen og er produsert i Brasil. Fra venstre, Knut Styrandheim, Hallbjørn Rasmussen og Kårstein Longva alle fra Møre Trafo AS Digitale arkiver Arendal kommune bestemte sommeren 2004 at de skulle skanne sine gamle manuelle arkiver. Mållebrevsarkivet med ca sider og seksjoneringsarkivet med ca sider er allerede skannet. VA arkivet som inneholder ca er forventet ferdig i lø-pet av våren En av grunnene til at dette ble aktualisert var at kommunen skulle flytte inn i nytt rådhus midt i Arendal sentrum. En så at arkivene la beslag på store kostbare arealer som heller kunne benyttes til andre formål. En annen viktig grunn er at Arendal kommune ønsker å gå over til elektronisk saksbehandling både internt og eksternt. Arendal kommune ser store gevinster med at arkivene nå er tilgjengelige på digital form. Arendal kommune har også ønsker om at det digitale arkivet på sikt skal være tilgjengelig over Internett Oppdraget med å etablere de digitale arkivene ble lagt ut på anbud i 2004 og kontrakten gikk til Bravida Geomatikk (BG). All skanning og indeksering foregår i Arendal kommune sine lokaler. BG har ansvaret for prosjektet i sin helhet, alt fra rydding og skanning til drift av det digitale arkivet. Etter at 16 Volt 1/2005 arkivet er digitalisert skal det knyttes opp mot eksisterende saksbehandlingssystem (K2000). Det er også etablert et eget fagarkiv (braarkiv) som inneholder de skannede dokumen-tene. De digitale arkivene er integrert med kommunen sin innsynsløsning for kart (Gemini Utfors-ker) Løsningen skal også ha mulighet for å samhandle med andre saksbehandlersystem i fremti-den. Arendal kommune har etablert et servicetorg i likhet med de fleste andre kommunene i Norge. Servicetorget er en førstelinjetjeneste for henvendelser fra innbyggerne i kommunen. Ved at arki-vet nå blir digitalt vil en kunne gi raskere svar på henvendelser uten å måtte ta kontakt med saks-behandlere så ofte og dermed få en mye høyere servicegrad i kommunen. Arendal kommune ble for øvrig kåret til årets service kommune i All skanning og indeksering foregår i Arendal kommune sine lokaler. BG har ansvaret for prosjektet i sin helhet, alt fra rydding og skanning til drift av det digitale arkivet, sier Mange Kippervik, salgs- og markedsdirektør i Bravida Geomatikk.

17 abcd alt har sin tid en tid for drift en for stillstand vedlikehold rehabilitering oppgradering modernisering generatorer kontrollanlegg apparatanlegg turbiner ALSTOM 2005 ALSTOM Norway AS, Drammensveien 165, 0277 Oslo Telefon Fax timer beredskap

18 Fjerde generasjons operatørterminaler Et samarbeid mellom Beijer Electronics selskapene i Norden har ført til en ny serie operatørterminaler. Prosjektet som har kostet 30 millioner kroner er gjort i samarbeid mellom de nordiske ingeniørene i selskapene sier markedskoordinator, Nancy Aamodt i Beijer Electronics til Volt. Et releasparty hos Beijer Electronics i Drammen og en direkteoverført pressekonferanse mellom selskapene i Norden dannet rammen om femten års utvikling av operatørterminaler og et tett utviklingsarbeid mellom Beijer Electronics selskapene i Norden. Det er hittil det største utviklingsprosjektet som er gjennomført i Norden og baserer seg på egne og kunders ønsker om en videreutvikling av operatørterminaler med nåtidens teknikk. Operatørterminalene i E-1000 serien er et stort steg fremover. Flere av de funksjoner som tidligere måtte kjøpes separat er nå standard i den nye serien. Store og lyssterke bildskjermer med høy oppløsning gjør at serien egner seg perfekt til krevende industrimiljøer. Terminalene er bygget i aluminium. Modellene E1071, E1101 og E1151 er utstyrt med touch screen på 6,5, 10,4 og 15,1 tommer størrelse. Terminalenes bildeskjerm er av typen TFT med 18 Volt 1/2005 oppløsning fra 640x480 bildepunkter til 1 024x768 punkter og i farger. Bakgrunnsbelysning kan reguleres. Muligheten til å senke lysstyrken gjør terminalene attraktive i styrhus om bord i båter og andre miljøer der sterkt lys er en sikkerhetsrisiko. To av de nye modellene med skjermstørrelse 6,5 og 10,4 tommer betjenes av taster som sitter inntil bildeskjermen. Tydelige symboler og programmerbare taster gjør det enkelt for brukeren. De øvrige modeller har touch screen. Inni terminalene Innmaten i terminalen er en RISC-basert ARM-prosessor fra Intel med klokkefrekvens 300 MHz. Der 32 MB store StrataFlash minnet som er integrert i denne Xscale-prosessoren er nå komplett med et 64 MB stort RAMminne. Kapasiteten er økt for at operatørterminalen skal fungere i tradisjonelle industrimiljøer og til applikasjoner som krever internettkommunikasjon. 10/100 Mbit/s Fast Ethernet- og USB-tilkobling er standardutstyr. Det skulle derfor være enkelt å koble til mus og tastatur eller skriver via USB- eller en RS232 port. Terminalen kan også fungere som web-server med egen IP-adresse, støtte for SMTP gjør det mulig å sende alarm og driftsdata via e-post. Filoverføring via FTP er et annet kommunikasjonsalternativ. Sikkerhet Operativsystemet er versjon 4.2 av Microsofts Windows CE. Net. Filhåndtering sikres av Intel PSM som tillater lagring av både program og datafiler i en og samme flashminnekrets. Løsningen bidrar til rask dataoverføring og høy sikkerhet i og med at filens integritet ikke påvirkes av et eventuelt strømbrudd. Den åpne arkitekturen gir i fremtiden muligheter til å kjøre programmer som tekstbehandling og webklienter samt å tilkoble ytterligere fysiske enheter. Enheten har plass til to generelle kortplasser. Dessuten kan minnekapasiteten ekspanderes via Compact-Flash kortplassene. På disse minnekortene kan håndbøker, programmer og driftsdata lagres. Sikkerhetskopiering er et annet naturlig bruksområde. Med en kraftfull og samtidig Markedskoordinator Nancy Aamodt med den første operatørterminalen, slik den så ut for ca femten år siden og salgssjef Robert Sarmoen med fjerde generasjons operatørterminal med touch screen og en helt annen ytelse. strømvennlig prosessor, grafikkort, minne, mulighet for å tilkopling til lokale nett samt gode utbygningsmuligheter handler det om en komplett PC som fungerer utmerket som et mini SCADAsystem. Til tross for alle innebygde funksjoner er E1000-terminalen svært kompakt med en dybde på 60 millimeter. Formatet forenkler innbygging for alle typer av anlegg. E1000 er en naturlig etterfølger til den populære og komplette E-serien som byr på femten terminaler med skjermstørrelser fra to rader med 16 tegn til de større 10,4 tommers terminalene. Den intuitive programvaren E-Designer 7.0 forenkler utviklingen på E1000-plattformen. Det er derfor ikke nødvendig å skrive om eksisterende programmer og driverrutiner for å ta steget fra E-serien til E1000 serien. Konstruktørene har sørget for kompatibilitet med tidligere versjoner. E1000-terminalene har de samme eller nettere mål enn E-seriens modeller. Overgangen forenkles også av at omtrent alle eksisterende kabler, kontakter og tilbehør fortsatt kan benyttes. Som tidligere er det mulig for kundene å sette sitt eget preg på terminalene med egne farger og logoer, avslutter salgssjef Robert Sarmoen. Fakta: Beijer Electronics er en av Nordens største leverandører innen industriautomatisering. Selskapet har kunder innen de fleste bransjer. Produktprogrammet omfatter blant annet programerbare styresystemer, I/O systemer, frekvensomformere, servosystemer og roboter fra Mitsubishi Electric, Vision systemer fra DVT og SCADAog MES-løsninger fra Tecnomatix. Selskapet utvikler også egne produkter som selges over hele verden, for eksempel operatørterminaler og PC-baserte HMI-systemer. Beijer Electronics leverer også komplette systemløsninger fra egne designere og ingeniører fra prosjektering til igangsetting og service. Selskapet har 200 ansatte i Norden, hvorav 35 arbeider i Norge. Selskapet har kontorer i Malmö, Jönköping, Västerås, Trollhättan, Sundsvall, Vantaa og Drammen.

19 Bioenergi kan økes med 10 TWh innen 2015 Dersom norske myndigheter er villige til å satse, så kan bioenergi få stor betydning i den norske energiforsyningen sier Silje Schei Tveitdal i Norsk Bioenergiforening NoBio. Foreningen er en av de som aktivt går inn for å sette dette på dagsorden under elkraft & energi 2005 som arrangeres på Exporama Senteret på Hellerud i tidsrommet 30. august til 1. september i år. I den norske energibransjen er det stadig flere som innser at fremtidens krav til en miljøvennlig energiforsyning vil gi de nye fornybare energikildene økt lønnsomhet. Det norske virkemiddelapparatet ligger foreløpig noe etter våre naboland. Men allerede i dag er det mange som tjener penger på å selge bioenergi eller annen ny fornybar energi i Norge. I våre naboland som Sverige og Danmark er bioenergi god butikk. På EU-nivå lanseres stadig nye og kraftigere virkemidler for å sikre en overgang fra fossil til fornybar energiproduksjon. Det er bare et spørsmål om tid før liknende virkemidler vil sikre bioenergien økt konkurransekraft også i Norge. I fremtiden vil kvoter på CO2-utslipp og et strammere klimaregime gjøre fossil energiproduksjon dyrere. Samtidig vil virkemidler som grønne sertifikater, krav til energieffektive løsninger og ny teknologiutvikling gjøre bioenergi og annen ny fornybar energiforsyning stadig mer lønnsom. I Norden produseres det totalt 231 TWh bioenergi i året. Dette utgjør mer enn den samlede vannkraftproduksjonen i et normalår. Norge står kun for 16 TWh av denne bioenergiproduksjonen. Det betyr ikke bare at Norge har gjort en for dårlig jobb i å utnytte sine bioenergiressurser. Det betyr også at vi har store muligheter for å øke produksjonen. NoBio har beregnet at det er mulig å øke den norske produksjonen av bioenergi med 10 TWh innen Dette viser at dersom norske myndigheter er villige til å satse, så kan bioenergi få stor betydning i den norske energiforsyningen. En forutsetning for å nå et slikt produksjonsnivå er at de nye fornybare energikildene øker sin konkurransekraft i forhold til olje og fossilgass. Norske myndigheter har en utfordring i å videreutvikle virkemiddelapparatet slik at dette i større grad Norske myndigheter har en utfordring i å videreutvikle virkemiddelapparatet slik at dette i større grad harmoniserer med de tiltakene som iverksettes for å fremme fornybar energiproduksjon i resten av Europa, sier daglig leder i NoBio Silje Schei Tveitdal. harmoniserer med de tiltakene som iverksettes for å fremme fornybar energiproduksjon i resten av Europa. Utsetter vi introduksjonen av nye virkemid- ler vil Norge bli hengende etter i teknologiutviklingen. Dette vil svekke vår konkurransekraft i møte med et fremtidige krav til en mer miljøvennlig energiforsyning. 19

20 Kraftverksleverandører satser på Elkraft & Energi 2005 Etter første arrangement i 2003 er ledende aktører i energiforsyningen styrket i troen på Elkraft & Energi-messen som bransjens nye samlingssted. Elkraft & Energi fyller et stort, felles markedsføringsbehov for bransjen, samtidig som den blir et sentralt informasjons- og møtested. Flyttingen av de tradisjonsrike E- verksdagene på Hamar sammen med Eliaden på Lillestrøm i 2004 fikk dessuten litt ulik mottagelse, noe som ytterligere befester Elkraft & Energi-messens potensial fremover. Pål Heine Torp 20 Volt 1/2005 Første og siste gang på Eliaden Vår målgruppe var i meget liten grad til stede på Eliaden, sier Pål Heine Torp i Sarpsborg Energi Service AS. - Svært få kraftverksfolk var å se. Det synes som arrangøren i liten grad fikk med seg produksjonsbransjen som besøkende. Det ble derfor både første og siste deltagelse på Eliaden for vår del. Vi drukna fullstendig der, så messa ble ganske unyttig for oss. Sarpsborg Energi Service (SES) er totalleverandør av reparasjonstjenester og vedlikehold av vannkraftsgeneratorer. Egen produksjon av høyspentvikling er en sentral del av leveransene, som også inneholder alle komponenter og tjenester relatert til revisjon av generatorer. Som et forholdsvis lite firma ser vi stor nytte av å møte hele målgruppen vår samlet på ett sted, sier Pål Heine Torp. Med begrensede ressurser har vi ikke mulighet til å nå alle gjennom oppsøkende virksomhet. Sannsynlige kontrakter kommer naturlig nok i første rekke. Derfor er en slik messe en ypperlig anledning til å treffe alle mulige folk og bedrifter i bransjen, og få nyss om hva som rører seg. Elkraft og Energi ser ut til å innfri i så måte. Hellerud som arrangementssted fungerer også fint. SES blir å finne på Elkraft & Energi Alstom er med Vi var avventende og valgte å ikke delta i 2003, sier Odd Bjørnsen i ALSTOM. - Vi ville først se hva den nye messa ble til. Men i år blir vi med. Tilbakemeldingene fra første messe var positive og avdekket et omfattende bransjebehov. Etter det vi forstår fyller messa et viktig nisjeønske og kan derfor bli et betydningsfullt møtested og en sentral informasjonskanal for energisektoren. ALSTOM er en gigant i global energisammenheng og kan levere komplette kraftanlegg og transportinfrastrukturer - fra småkraftverk og opp til store vannkraftanlegg, foruten gass- og Devold of Norway med designpris Devold of Norway har fått utmerkelsen Merke for God Design fra Norsk Designråd. Den gjeve utmerkelsen fikk de for sin flammehemmende undertøysmodell Spirit i kategorien tekstil- og konfeksjonsdesign. Modellen er utviklet og designet hos Devold av Trond Sleipnes og Laila Gaustadnes. Spirit kvalitet 120 et undertøy med nyskapende kvaliteter. Plaggenes flammehemmende egenskaper er av vesentlig betydning for målgruppen i brannvesenet og arbeidere i varmeutsatt industri. Bedriftens nyutviklete ull- og viskosebaserte materiale der Lenzing s FR Viscose bidrar til gode flammehemmende egenskaper - gir også produktene økt brukerkomfort. Undertøyet er både kløfritt og mykt og behagelig å ha på, noe som skyldes viskosefiberen på innsiden av 100% ull. Hodeplagget er godt formet. Spirit kvalitet 120 Er markedets mest avanserte flammehemmende og fukttransporterende undertøy. En 2-lags konstruksjon designet for spesielt krevende aktiviteter og det er lagt ekstremt vekt på komfort. Innsiden er av Lenzing FR Viscose, som gir en silkemyk følelse og utsiden er av 100% merinoull som isolerer og holder på varmen også ved ekstrem fuktighet. Spirit kvaliteten er superwash behandlet og er Økotex sertifisert dvs. testet for kjemikalier, farlige substanser og ikke skadelig for miljøet. Spirit kvaliteten er godkjent iht. EN 531 og EBR lysbuetest. Modellen fåes som polo m/glidelås, lang og kort arm trøye, longs, boxer og hette. Odd Bjørnsen kjernekraftverk. ALSTOM i Norge har ca. 200 ansatte, mens organisasjonen verden over teller ansatte i 70 land. Selv om vi på verdensbasis er store er det fremdeles et behov for å gjøre ALSTOM bedre kjent i Norge, også i litt bredere sammenheng, sier Bjørnsen. - Elkraft og Energi favner vår målgruppe godt og passer oss bra i så måte. Få messer ivaretar dette med bredde og nisje samtidig, på samme måte som Elkraft & Energi-messen.

21 Leverandørsenter i Nordvest-Russland Bakgrunnen for prosjektet har sammenheng med et møte mellom president Putin og statsminister Bondevik november 2002 i Oslo. Da ble det signert en protokoll hvor begge land ønsket nærmere samarbeid i Nordvest-Russland og Norge Leverandørutviklingsprosjekt i Nordvest-Russland startet i januar Norske leverandører og oljeselskaper ble ønsket velkommen til å bidra i utviklingen av olje og gassressurser i Nordvest-Russland. Hydro besluttet å etablere et leverandørutviklingsprosjekt i Nordvest-Russland. Vi har gjennomført en kartlegging og analyse av leverandørmarkedet i Nordvest-Russland og Finnmark. Vi fikk 56 selskaper i nordvest-russland og 8 selskaper i Finnmark i vår database. 4 av de 56 russiske selskapene er blitt kvalifisert i Achilles som er den norske kvalifikasjonsordningen for leverandører som leverer til norsk kontinentalsokkel. Vi har utvidet kartleggingen av russiske leverandører til også å gjelde andre deler av Russland, sier prosjektleder Benedikt Henriksen i Hydro. Økt kompetanse Vi har satt i gang en rekke tiltak for å øke kompetansen for russiske leverandører. Vi tror at situasjonen særlig i Nordvest- Russland har likhetstrekk med hvordan situasjonen var i Norge på begynnelsen av 1970-tallet. Vi har brakt mange av våre erfaringer fra den tiden videre til Russland i dette prosjektet. Ett av tiltakene er at vi ønsker å etablere et kompetansesenter i Nordvest-Russland hvor leverandører kan få praktisk veiledning, opplæring i forskjellige kompetansemoduler m.v. Vi skal også gjennomføre matchmaking seminar for å koble norske/internasjonale leverandører opp mot potensielle russiske leverandører. Grunnen til dette er at russiske myndigheter nok vil sette krav om russisk innhold i leveranser både i utbyggingsperioden og driftsperioden. Lavere tap: Effekttap redusert med ca 5% på en 500 kva. Gir deg en trafo med lavest kapitalisert life cycle cost. Sterkere mot overspenning: Gradert isolasjon i høyspent lagvikling. Sterkere mot kortslutning: Stive uttaksledere: Direkte fra vikling på LSgjennomføring på mindre trafoer. Skinnerføringer på større trafoer. Kompakte, sterkere spoler ved bruk av ny teknikk. Kortslutningssikker: Dokumentert gjennom test NEFI kva: Krav: max 2% endring Resultat: 0,45% endring i kortslutnings reaktans. Økt fokus i markedet på lavere støy. Step-lap teknikk i kjerne og kompakte limte spoler. Resultat : lavere støy w w w. m o r e - d e s i g n t e a m. n o MØRE TRAFO AS N-6230 Sykkylven Tlf: Faks: A N N E R L E D E S O G B E D R E Foto: Ingunn Strand PowerSafe-annonse 1 6/3/04, 9:23 AM 21

Satser på fornybar energi

Satser på fornybar energi www.voltmag.no Oktober 2006 nr.3/4 3 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Satser på fornybar energi Les også: Sjøkabel prosjekt til Prysmian Cables & Systems, Oppgradering

Detaljer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer

Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer www.voltmag.no mai 2008 nr.2/3 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Haldenprosjektet 50 år Forskning til nytte for flere bransjer Les også: Eliaden 2008, Ny vår

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Det gode framtidssamfunn

Det gode framtidssamfunn Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet automatisering 3. UTGAVE - NOVEMBER 2008 UNØDVENDIG TIDSBRUK: AUTOMATISERING OFFSHORE: AUTOMATISERT PRODUKSJON: Spar penger med bedre arbeidsflyt Nordsjøens

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter

Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter Norsk vindkraft Vi gir Norge flere ben å stå på Derfor bygger vi vindkraft i Norge Les mer om hvordan vindkraft reduserer klimagassutslipp og gir inntekter En vind-vind-situasjon for distriktene Kartlegging

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere!

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EFFEKTIV SMB. Svindel Luk ut dårlige betalere og uærlige kunder. Vi skaper fornøyde PC-brukere! DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Bokføring Kjenn til endringene i bokføringsloven Egeninkasso Reduser antall kredittdager, bedre likviditeten Nr. 2 / juni 10 EFFEKTIV SMB DEN KOMPLETTE GUIDEN

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

Industry@pps. Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4. Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18

Industry@pps. Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4. Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18 Industry@pps nr. 1/2013 www.siemens.no Produkter og løsninger for økt effektivitet, produktivitet og pålitelighet Sterkeste Hannovermesse på ti år side 4 Nye Simatic S7-1500 - First movers side 18 Mondolez

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

NYHET! For det kommersielle markedet

NYHET! For det kommersielle markedet nr. 4 2012 www.kulde.biz NYHET! For det kommersielle markedet Totalløsning for næring og industri EcoConsult satser stort på det kommersielle markedet og har i derfor stor glede av å kunne presentere en

Detaljer

klimakrisen kan løses

klimakrisen kan løses 2007 Bellonas klimaarbeid Det er mulig å gjøre noe med global oppvarming bare vi starter nå. Foto: istock 02 frederic hauge Miljøstiftelsen Bellona Foto: Dag thorenfeldt Arktis som kanarifugl Før i tiden

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004.

KRANTEKNIKK ÆRESMEDLEM. Spesialisten som ble. Spesialtema: LASTEBILKRANER. MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004. KRANTEKNIKK MEDLEMSINFORMASJON KRANTEKNISK FORENING Nr 4 2004 Spesialisten som ble ÆRESMEDLEM Spesialtema: LASTEBILKRANER Helli Grafi sk AS Velkommen etter! Utgitt av: Tekniske Foreningers Servicekontor

Detaljer

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid

Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Nabolag på lag Eksperter i team TET4850 - Smart Grid Berit Lund Emilie Brunsgård Ek Helene Eide Wiik Håkon Tollefsen Jonas Bjertnes Jacobsen Øystein Blixhavn 2. mai 2013 Sammendrag Elkraftsystemet i dag

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1

MAGASINET. ville jeg vært elev! SIDe 16-17 MARS 2014 SIDE 20-21. SIDe 22. SIDe 2 NDS MAGASINET 1/2014 1 MAGASINET 1 NYTT SAMARBEIDE GJØR VIDEOKONFERANSE LØSNINGER ENKELT FOR ALLE SIDE 20-21 MARS 2014 2014 blir et år preget av endringer SIDe 2 Drømmeskole her ville jeg vært elev! SIDe 16-17 FORVENTET MYE

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS

Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Utforsking av potensielle tiltak og tariffer for å redusere effekttopper i strømnettet ved innføring av AMS Landsby 7, gruppe 2 30. april 2014 Prosjektrapport TET4850 - Eksperterter i Team NTNU Sammendrag

Detaljer

01/11 årgang 29. Med skyen i hånden. LSBG rapporterer fra Lotusphere. MultiTeam på Soria Moria. Sikkerhet i nettskyen.

01/11 årgang 29. Med skyen i hånden. LSBG rapporterer fra Lotusphere. MultiTeam på Soria Moria. Sikkerhet i nettskyen. 01/11 årgang 29 Med skyen i hånden LSBG rapporterer fra Lotusphere MultiTeam på Soria Moria Sikkerhet i nettskyen Nye medlemstilbud Windows. life without Walls Tm. lenovo recommends Windows 7. CARRY RAW

Detaljer

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV

7TIPS SOM GJØR DIN BEDRIFT MER EFFEKTIV DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Verdiskaping Slik blir din bedrift en vinner etter oljealderen Karrière Ta utdanningen du egentlig ikke har råd til Nr. 4/Okt. 09 AUTOMATISERING 7TIPS SOM

Detaljer

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi

Ny bransjeforening i Norsk Teknologi NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2008 VKE Ny bransjeforening Interimsstyret i VKE. Bak (fra v): Anders Bredesen (styreleder i VRF), Mats Eriksson (daglig leder i NVEF), Sturla Hyldmo (nestleder i VRF), Finn

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer