Alta kommune. Inspeksjon bruer Tidsrom: til

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Alta kommune. Inspeksjon bruer 2012. Tidsrom: 01-01-2012 til 30-08-2012"

Transkript

1 Alta kommune Inspeksjon bruer 212. Tidsrom: til Inspeksjoner 212 er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok for bruer", håndbok 136 og i samsvar med de retningslinjer som er gitt. NB. Bruer med ukjent bruksklasse bør, hvis ikke kommunen kan fremskaffe det, underlegges ny bruksklasse vurdering. Bruksklassen er i denne inspeksjonen hentet ut fra veglisten til Statens vegvesen. Estimert total utbedringskostnad: kr 3 665, Dok. nr Konstr. nr Skinnelva Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Det er synlig armering under plate, dette skyldes dårlig overdekning. Brurekkverket er for lavt og fremstår ikke som kjøresterkt samt det mangler tilstøtende veirekkverk. Dette medfører nedsatt trafikksikkerhet på brua. Slitelaget bør på sikt utbedres grunnet sporslitasje og ujevnheter. Det anbefales at det rengjøres for begroing og vegetasjon rund brua. Estimert utbedringskostnad: kr 2, Dok. nr Konstr. nr Bognelv Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er observert skader som medfører noe nedsatt bæreevne. Pilar har erosjonsskader som bør utbedres for å hindre skadeutvikling. Det mangler rør i vanngjennomløp, her anbefales det å bruke 15mm rustfritt rør. Grunnet mangelen har det ført til fuktbelastning under brudekke. Det er observert hull og krakelering i asfaltslitelaget. Brurekkverket fremstår ikke som kjøresterkt og det mangler tilstøtende veirekkverk. Rengjøring av vegkant/kantdrager savnes. Estimert utbedringskostnad: kr 285, Dok. nr Konstr. nr Bognelvdalen Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Landkarene har noe utvasking i begge akser. Brurekkverket er lavt og fremstår ikke som kjøresterkt, samt det mangler tilstøtende veirekkverk. Dette medfører nedsatt trafikksikkerhet. Begroingen inn mot bru bør fjernes. Estimert utbedringskostnad: kr 21, Dok. nr Konstr. nr Mattisdalen Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Brua har skader i landkar og pilar som medfører nedsatt bæreevne. Landkar akse -1 har bruddskader og sprekkdannelser i betongen. Landkar akse 2-3 har forvitring og sprekkdannelser i betongen. Pilar har erosjonsskader og det er observert at det har været bevegelse oppstrøms side (helling). Dette bør nøye etterses ved senere inspeksjon for å se om skaden utvikler seg. Brurekkverket har deformasjoner og det fremstår ikke som kjøresterkt, samt det mangler tilstøtende veirekkverk. Estimert utbedringskostnad: kr 185, Dok. nr Konstr. nr Sagafossen Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Slitelaget er kraftig nedslitt og det bør etableres nytt. Brurekkverket har noe deformasjon og skader på overflatebehandlingen. Brurekkverket fremstår ikke som kjøresterkt og det mangler tilfredsstillende veirekkverk. Estimert utbedringskostnad: kr 1, Dok. nr Konstr. nr Rognskog Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er observert skader som medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Landkar har skader som brudd og bevegelse. Tverrbærer akse 2 har bruddskader. Slitelaget har noe råte og oppflising og brudd. Bruddet er i forbindelse med understøtte til brurekkverket, og i kjørebanen. Det er stor oppsamling av kvist i front av pilar dette bør fjernes. Brurekkverket fremstår ikke som kjøresterkt, samt det mangler tilstøtende veirekkverk. Dette medfører nedsatt trafikksikkerhet.

2 Estimert utbedringskostnad: kr 575, Dok. nr Konstr. nr Bælgiouda Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Det er mye vegetasjon/begroing rund landkarene dette bør fjernes. Brurekkverket har noe løse skrue/fester, samt det er noe deformasjon. Fugeåpninger bør tettes for å hindre at det faller grus ned på lageravsatsene. Estimert utbedringskostnad: kr 25, Dok. nr Konstr. nr Fossan Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Brua har skader som medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Landkar akse 1 har kraftig avskalling rund opplagring, det er satt opp provisorisk støtte til hovedbjelke. Her anbefales det å etablere ny frontvegg. Landkar akse 2 har til dels store utvaskingsskader hovedsakelig oppstrøms side. Skaden bør utbedres for å hindre videreutvikling. Slitelaget har tildeles mye ujevnheter og det bør etableres nytt, dette gjelder også vei. Brurekkverket fremstår ikke som kjøresterkt og tilstøtende veirekkverk er for kort og lavt. Dette medfører at trafikksikkerheten svekkes. Det anbefales å etablere nytt brurekkverk med tilstøtende veirekkverk for å ivareta trafikksikkerheten på brua. Estimert utbedringskostnad: kr 655, Dok. nr Konstr. nr Stilla Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Det er utvasking under begge landkar og brudd i kantdrager. Betong vingende til landkarene er for korte og dette medfører at fyllingen raser ut ved landkarene. Brurekkverket fremstår ikke som kjøresterkt og det mangler tilstøtende veirekkverk. Dette medfører nedsatt trafikksikkerhet. Estimert utbedringskostnad: kr 26, Dok. nr Konstr. nr Sørelvdalen Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Hovedbjelkene bør på sikt overflatebehandles for å hindre videreutvikling av korrosjon. Slitelaget og brudekke har noe råte og oppflaskings skader. Kantdrager av tre er delvis borte. Brurekkverket er ikke kjøresterkt og det mangler tilstøtende veirekkverk. Det anbefales å etablere nytt brurekkverk med tilstøtende veirekkverk for å ivareta trafikksikkerheten. Estimert utbedringskostnad: kr 225, Dok. nr Konstr. nr Kviby 2 Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er ikke observert skader av vesentlig betydning for bæreevne. Det er noe bevegelse i fylling akse 3-4. Pilar har utvaskingsskader. Det er tildes dårlig overdekning av armeringsjern i brudekke. Oppsamling av kvist rund pilar bør fjernes. Det er deformasjon i betongstabbe akse 2. Brurekkverket er ikke kjøresterkt samt det mangler tilstøtende veirekkverk, dette medfører nedsatt trafikksikkerhet. Estimert utbedringskostnad: kr 17, Dok. nr Konstr. nr Kviby Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er observert skader som medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Landkarene og pilarer har skader som brudd og sprekkdannelser. Betongen som er benyttet er av heller dårlig kvalitet og det viste ikke noe utslag til armering. Der har vært noe bevegelse i lager akse 1 og 3. Det anbefales å etablere nye vannavløp da nåværende er korrodert og av meget dårlig forfatning. Rekkverket er ikke kjøresterkt. Betongkanten som benyttes som tilstøtende veirekkverk er for lavt og medfører nedsatt trafikksikkerhet. Estimert utbedringskostnad: kr 25, Dok. nr Konstr. nr Sorrisniva Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er ikke observert skader med umiddelbar betydning for bæreevne. Asfalt slitelaget er nedslitt og har ujevnheter. Det anbefales å legge ny asfalt på begge sider av brua og etablere nye fuger i overgang asfalt og betong. Rengjøring av slitelag og kantdrager savnes. Det er observert noe bevegelse i lager. Brurekkverket fremstår ikke kjøresterkt og det mangler tilstøtende veirekkverk. Dette medfører nedsatt trafikksikkerhet på brua. Estimert utbedringskostnad: kr 27, Dok. nr Konstr. nr Lille Lerretsfjord Inspeksjonsdato: Inspektør: KJ & KOO Det er observert skader som medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Landkarene har kritiske skader som utvasking og bevegelse. Hovedbjelker er korrodert. Det bør etableres avstivere mellom hoved bjelker for å hindre muligheten til vipping. Rekkverket har store skader/mangler som medfører nedsatt trafikksikkerhet. Det anbefales å gjennomføre en spesialinspeksjon for å kartlegge skadende grundigere, og for eventuelle tiltak som bør iverksettes. Estimert utbedringskostnad: kr 3, Dok Ko t 1214 Lille Le et fjo d

3 Inspeksjonsdato: Inspektør: kj Brua har skader som medfører redusert bæreevne og trafikksikkerhet. Rekverk må skiftes ut. Estimert utbedringskostnad: kr 3, Dok. nr Konstr. nr Lille Lerretsfjord Inspeksjonsdato: Inspektør: kj Brua har skader som medfører redusert bæreevne og trafikksikkerhet. Rekverk må skiftes ut. Estimert utbedringskostnad: kr 3,

4 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr. 121 Byggeår Vegliste. Bk1 Kapasitet Lengde 5.2 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn Skinnelva Bredde 7.1 Ant. sp. 1 Posisjon bredde 7`1,374 Byggverkstype Platebru Fri høyde 1.7 Posisjon Lengde 22`17,318 Startakse Veinavn Gamle E-6 Sluttakse 3 Ny insp Tilkomst Ikke behov Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument 1-12 Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Det er synlig armering under plate, dette skyldes dårlig overdekning. Brurekkverket er for lavt og fremstår ikke som kjøresterkt samt det mangler tilstøtende veirekkverk. Dette medfører nedsatt trafikksikkerhet på brua. Slitelaget bør på sikt utbedres grunnet sporslitasje og ujevnheter. Det anbefales at det rengjøres for begroing og vegetasjon rund brua. Estimert utbedringskostnad Kr 2,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 N N C 1 - Landkar (Betong) 2-3 N J D 1 - Plate (hovedbæresystem) (Betong) 1-2 J J N

5 E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -3 N J J H Rekkverk (Betong) -3 J Begroing ved rekkverk J Ikke kjøresterkt brurekkverk N Mangler tilstøtende veirekkverk

6 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr. 122 Konstruksjonsnavn Bognelv Veinavn Gamle E-6 Byggeår Lengde 32.3 Bredde 7.1 Ant. sp. 2 Fri høyde 2 Startakse Sluttakse 4 Tilkomst Stige Vegliste. Bk1 Miljøkl NA Posisjon bredde 7`1,233 Posisjon Lengde 22`17,734 Ny insp Planlagt insp. type Enkel inspeksjon Kapasitet Byggverkstype Bjelkebru INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument 2-12 Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er observert skader som medfører noe nedsatt bæreevne. Pilar har erosjonsskader som bør utbedres for å hindre skadeutvikling. Det mangler rør i vanngjennomløp, her anbefales det å bruke 15mm rustfritt rør. Grunnet mangelen har det ført til fuktbelastning under brudekke. Det er observert hull og krakelering i asfaltslitelaget. Brurekkverket fremstår ikke som kjøresterkt og det mangler tilstøtende veirekkverk. Rengjøring av vegkant/kantdrager savnes. Estimert utbedringskostnad Kr 285,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 J J C 1 - Landkar (Betong) 3-4 J

7 C 2 - Pilar (Betong) 2-2 N J J D Hovedbjelke (Stål, 3 stk.) 1-3 J D Tverrbærer (Betong) 1-1; 2-2; 3-3 E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) (Betong) 1-3 J J N E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Betong) 1-3 J Rengjøring av grus og begroing N

8 E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -4 J N E 3 - Kantdrager (Betong) 1-3 N N H Lager/lageravsats 1-1 N (Glidelager) H Lager/lageravsats 2-2 N (Fastlager) H Lager/lageravsats 3-3 N (Glidelager) H Fuge/fugekonstruksjon 1-1 N Mangler H Fuge/fugekonstruksjon 2-2 N Mangler H Rekkverk (Stål) -4 N J Brurekkverk fremstår ikke som kjøresterkt J Mangler tilstøtende veirekkverk H Vannavløp/drenssystem (1 stk.) 1-3 J Bør etableres 15mm rustfritt rør

9

10 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr. 123 Konstruksjonsnavn Bognelvdalen Veinavn Skogheim Byggeår Lengde 6 Bredde 4.5 Ant. sp. 1 Fri høyde 1.8 Startakse Sluttakse 3 Tilkomst Ikke behov Vegliste. Bk 8 Miljøkl NA Posisjon bredde 7`,269 Posisjon Lengde 22`19,761 Ny insp Planlagt insp. type Enkel inspeksjon Kapasitet Byggverkstype Platebru INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument 3-12 Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Landkarene har noe utvasking i begge akser. Brurekkverket er lavt og fremstår ikke som kjøresterkt, samt det mangler tilstøtende veirekkverk. Dette medfører nedsatt trafikksikkerhet. Begroingen inn mot bru bør fjernes. Estimert utbedringskostnad Kr 21,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 J C 1 - Landkar (Betong) 2-3 N J D 1 - Plate (hovedbæresystem) (Betong) 1-2 N

11 E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -3 N Gress og grus H Rekkverk (Betong) -3 N Brudd i betong kant J For lavt. Fremstår ikke som kjøresterkt N Mangler tilstøtende veirekkverk H Ledning/kabel (Plast rør) -3 J

12 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr. 124 Konstruksjonsnavn Mattisdalen Veinavn Mattisdalen Byggeår Lengde 26 Bredde 3.3 Ant. sp. 2 Fri høyde 2.6 Startakse Sluttakse 4 Tilkomst Stige Vegliste. BK8 Miljøkl NA Posisjon bredde 69`51,724 Posisjon Lengde 22`56,77 Ny insp Planlagt insp. type Enkel inspeksjon Kapasitet Byggverkstype Bjelkebru INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument 4-12 Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Brua har skader i landkar og pilar som medfører nedsatt bæreevne. Landkar akse -1 har bruddskader og sprekkdannelser i betongen. Landkar akse 2-3 har forvitring og sprekkdannelser i betongen. Pilar har erosjonsskader og det er observert at det har været bevegelse oppstrøms side (helling). Dette bør nøye etterses ved senere inspeksjon for å se om skaden utvikler seg. Brurekkverket har deformasjoner og det fremstår ikke som kjøresterkt, samt det mangler tilstøtende veirekkverk. Estimert utbedringskostnad Kr 185,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 J J C 1 - Landkar (Betong) 3-4 J N

13 C 2 - Pilar (Betong) 2-2 J N J Heller oppstrøms D Hovedbjelke (Stål 2 stk.) 1-3 J D Tverrbærer (Betong) 2-2 N E 1 - Brudekke (sekund. 1-3 J bæresystem) (Tre) E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Tre) 1-3 H Lager/lageravsats (Fastlager) 1-1; 2-2; 3-3 N J Forskalingsrester

14 H Rekkverk (Tre m/foringsskinne i stål) -4 N N N Fremstår ikke som kjøresterkt J Mangler tilstøtende veirekkverk

15 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr. 125 Konstruksjonsnavn Sagafossen Veinavn Mardalsveien Byggeår Lengde 16.7 Bredde 4.8 Ant. sp. 1 Fri høyde 3.2 Startakse Sluttakse 3 Tilkomst Stige Vegliste. Bk 1 Miljøkl NA Posisjon bredde 69`57,426 Posisjon Lengde 23`24,598 Ny insp Planlagt insp. type Enkel inspeksjon Kapasitet Byggverkstype Bjelkebru INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument 5-12 Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Slitelaget er kraftig nedslitt og det bør etableres nytt. Brurekkverket har noe deformasjon og skader på overflatebehandlingen. Brurekkverket fremstår ikke som kjøresterkt og det mangler tilfredsstillende veirekkverk. Estimert utbedringskostnad Kr 1,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 N C 1 - Landkar (Betong) 2-3 J D Hovedbjelke (Stål 2 stk.) 1-2 J D Tverrbærer (Betong) 1-1;

16 2-2 E 1 - Brudekke (sekund. 1-2 bæresystem) (Betong) E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Betong) 1-2 J E 3 - Kantdrager (Betong) 1-2 J N H Lager/lageravsats (Fastlager) 1-1 N H Lager/lageravsats (Vippelager) 2-2 N H Rekkverk (Stål) -3 J J J Brurekkverk fremstår ikke kjøresterkt J Mangler tilfredstilende veirekkverk H Vannavløp/drenssystem (6 rør/stål) 1-2 N

17 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr. 126 Konstruksjonsnavn Rognskog Veinavn Tverrdalsveien Byggeår Lengde 25.8 Bredde 4.1 Ant. sp. 2 Fri høyde 4.2 Startakse Sluttakse 3 Tilkomst Stige Vegliste. At 6 t Miljøkl NA Posisjon bredde 69`56,315 Posisjon Lengde 23`24,6 Ny insp Planlagt insp. type Enkel inspeksjon Kapasitet Byggverkstype Bjelkebru INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument 6-12 Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er observert skader som medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Landkar har skader som brudd og bevegelse. Tverrbærer akse 2 har bruddskader. Slitelaget har noe råte og oppflising og brudd. Bruddet er i forbindelse med understøtte til brurekkverket, og i kjørebanen. Det er stor oppsamling av kvist i front av pilar dette bør fjernes. Brurekkverket fremstår ikke som kjøresterkt, samt det mangler tilstøtende veirekkverk. Dette medfører nedsatt trafikksikkerhet. Estimert utbedringskostnad Kr 575,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 N Bakvegg J Bakvegg J Begroing/Rengjøring

18 C 1 - Landkar (Betong) 3-4 J Bakvegg C 2 - Pilar (Betong) 2-2 J J Oppsamling av kvist i elveløp foran pilar D Hovedbjelke (Stål 3 stk) 1-3 J D Tverrbærer (Betong) 2-2 J E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) (Tre) 1-3 J Brud i rekkverks feste

19 E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Tre) 1-2 N N J H Lager/lageravsats (Stålplate) 1-1; 2-2; N J Rengjøring av lageravsatser H Rekkverk (Tre m/foringsskinne i stål) 1-3 N Fremstår ikke som kjøresterkt J Mangler tilstøtende veirekkverk

20 H Spesielle skilt (At 6 t skilt)

21 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr. 127 Konstruksjonsnavn Bælgiouda Veinavn Byggeår Lengde 43.7 Bredde 4.4 Ant. sp. 3 Fri høyde 2.3 Startakse Sluttakse 5 Tilkomst Stige Vegliste. Bk 8 Miljøkl NA Posisjon bredde 69`55,813 Posisjon Lengde 23`26,711 Ny insp Planlagt insp. type Enkel inspeksjon Kapasitet Byggverkstype Bjelkebru m 2 platespenn INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument 7-12 Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Det er mye vegetasjon/begroing rund landkarene dette bør fjernes. Brurekkverket har noe løse skrue/fester, samt det er noe deformasjon. Fugeåpninger bør tettes for å hindre at det faller grus ned på lageravsatsene. Estimert utbedringskostnad Kr 25,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 J Begroing i fylling N C 1 - Landkar (Betong) 4-5 J Begroing i fylling C 2 - Pilar (Betong) 2-2 J

22 C 2 - Pilar (Betong) 3-3 N D 1 - Plate (hovedbæresystem) (Betong) 1-2; 3-4 D Hovedbjelke (Betong 3 stk.) 2-3 J E 1 - Brudekke (sekund. 2-3 bæresystem) (Betong) E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Betong) 1-4 J Grus og mose E 3 - Kantdrager (Betong) 1-4 J H Lager/lageravsats (Neopren) 2-2; 3-3 H Fuge/fugekonstruksjon (Stål) 2-2; 3-3 J Bør tettes N Isopor

23 H Rekkverk (Stål) -5 J N Løse fester/skruer J Fremstår ikke kjøresterkt H Vannavløp/drenssystem (14 stk.) 1-4 J Korte. Bør også være 1mm diameter N

24 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr. 128 Konstruksjonsnavn Fossan Veinavn Stillavn Byggeår Lengde 12.1 Bredde 4.8 Ant. sp. 1 Fri høyde 4.5 Startakse Sluttakse 3 Tilkomst Brulift Vegliste. Bk 1 Miljøkl NA Posisjon bredde 69`54,564 Posisjon Lengde 23`33,513 Ny insp Planlagt insp. type Enkel inspeksjon Kapasitet Byggverkstype Bjelkebru INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument 8-12 Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Brua har skader som medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Landkar akse 1 har kraftig avskalling rund opplagring, det er satt opp provisorisk støtte til hovedbjelke. Her anbefales det å etablere ny frontvegg. Landkar akse 2 har til dels store utvaskingsskader hovedsakelig oppstrøms side. Skaden bør utbedres for å hindre videreutvikling. Slitelaget har tildeles mye ujevnheter og det bør etableres nytt, dette gjelder også vei. Brurekkverket fremstår ikke som kjøresterkt og tilstøtende veirekkverk er for kort og lavt. Dette medfører at trafikksikkerheten svekkes. Det anbefales å etablere nytt brurekkverk med tilstøtende veirekkverk for å ivareta trafikksikkerheten på brua. Estimert utbedringskostnad Kr 655,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) 1-2 J Anbefales å etablere ny frontvegg C 1 - Landkar (Betong) 2-3 J Utbedring av utvaskings skaden N Begroing

25 D Hovedbjelke (Stål 2 stk.) 1-2 J D Tverrbærer (Betong) 1-1; 2-2 E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) (Betong) 1-2 N N E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Betong) 1-2 J N E 3 - Kantdrager (Betong) 1-2 J J H Lager/lageravsats (Fastlager) H Rekkverk (Stål m betongstabber) 1-1; 2-2 N J N Fremstår ikke kjøresterkt

26 J For kort og lavt tilstøtende vegrekkverk. Pris for nytt bru og veirekkverk H Vannavløp/drenssystem (6 stk. stål) 1-2 N Korte N

27 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr. 129 Konstruksjonsnavn Stilla Veinavn Stilla Byggeår Lengde 12.3 Bredde 4.8 Ant. sp. 1 Fri høyde 3.7 Startakse Sluttakse 3 Tilkomst Brulift Vegliste. Bk 8 Miljøkl NA Posisjon bredde 69`52,54 Posisjon Lengde 23`37,68 Ny insp Planlagt insp. type Enkel inspeksjon Kapasitet Byggverkstype Bjelkebru INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument 9-12 Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Det er utvasking under begge landkar og brudd i kantdrager. Betong vingende til landkarene er for korte og dette medfører at fyllingen raser ut ved landkarene. Brurekkverket fremstår ikke som kjøresterkt og det mangler tilstøtende veirekkverk. Dette medfører nedsatt trafikksikkerhet. Estimert utbedringskostnad Kr 26,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 J J Begroing/grus J N For kort vinge

28 C 1 - Landkar (Betong) 2-3 J N N J For kort vinge D Hovedbjelke (Stål 2 stk.) 1-2 J D Tverrbærer (Betong) 1-1; 2-2 E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) (Betong) 1-2 J J E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Betong/Asfalt) 1-2 N N Grus E 3 - Kantdrager (Betong) -3 J J

29 H Lager/lageravsats (Fastlager) 1-1; 2- N H Fuge/fugekonstruksjon 1-1; 2- N Mangler H Rekkverk (Stål) -3 N J N Fremstår ikke kjøresterkt J Mangler tilstøtende veirekkverk J Lask i topprekke H Vannavløp/drenssystem (4 stk.) 1-2

30 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr. 121 Konstruksjonsnavn Sørelvdalen Veinavn Sørelvdalen Byggeår Lengde 7.8 Bredde 4 Ant. sp. 1 Fri høyde 2.9 Startakse Sluttakse 3 Tilkomst Stige Vegliste. Bk 8 Miljøkl NA Posisjon bredde 7`,822 Posisjon Lengde 23`33,261 Ny insp Planlagt insp. type Enkel inspeksjon Kapasitet Byggverkstype Bjelkebru INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument 1-12 Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av betydning for bæreevne. Hovedbjelkene bør på sikt overflatebehandles for å hindre videreutvikling av korrosjon. Slitelaget og brudekke har noe råte og oppflaskings skader. Kantdrager av tre er delvis borte. Brurekkverket er ikke kjøresterkt og det mangler tilstøtende veirekkverk. Det anbefales å etablere nytt brurekkverk med tilstøtende veirekkverk for å ivareta trafikksikkerheten. Estimert utbedringskostnad Kr 225,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra nedstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 J J J C 1 - Landkar (Betong) 2-3 J Begroing

31 D Hovedbjelke (Stål 2 stk.) 1-2 J D Tverrbærer (Betong) 1-1; N E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) (Tre) 1-2 J N E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Tre) 1-2 N N J E 3 - Kantdrager (Tre) 1-2 J Kantlist i tre delvis borte

32 H Lager/lageravsats (Fastlager) 1-1; 2-2 N N Grus og begroing H Rekkverk (Stål) -3 J Brurekkverk fremstår ikke kjøresterkt. Bør byttes J Mangler tilstøtende veirekkverk J N

33 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr Byggeår Vegliste. Bk 8 Kapasitet Lengde 2 Miljøkl NA Konstruksjonsnavn Kviby 2 Bredde 4.85 Ant. sp. 2 Posisjon bredde 7`6,863 Byggverkstype Bjelkebru Fri høyde 1.65 Posisjon Lengde 23`25,434 Startakse Veinavn Joenga Sluttakse 4 Ny insp Tilkomst Stige Planlagt insp. type Enkel inspeksjon INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader av vesentlig betydning for bæreevne. Det er noe bevegelse i fylling akse 3-4. Pilar har utvaskingsskader. Det er tildes dårlig overdekning av armeringsjern i brudekke. Oppsamling av kvist rund pilar bør fjernes. Det er deformasjon i betongstabbe akse 2. Brurekkverket er ikke kjøresterkt samt det mangler tilstøtende veirekkverk, dette medfører nedsatt trafikksikkerhet. Estimert utbedringskostnad Kr 17,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad B 4 - Fylling (Stein) -1 B 4 - Fylling (Stein) 3-4 N Bevegelse i steinsetting C 1 - Landkar (Betong) -1 C 1 - Landkar (Betong) 3-4 J C 2 - Pilar (Betong) 2-2 N J Oppsamling av kvis foran pilar

34 D Hovedbjelke (Stål 2 stk.) 1-3 D Tverrbærer (Betong) 1-1; 2-2; 3-3 E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) (Betong) 1-3 J J N E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Betong) 1-3 N E 3 - Kantdrager (Betong) 1-3 H Lager/lageravsats 1-1 (Glidelager) H Lager/lageravsats (Fastlager) 2-2 J H Lager/lageravsats 3-3 N (Glidelager) H Fuge/fugekonstruksjon J Over pilar, akse

35 H Rekkverk (Stål) -4 J Betongstabbe akse J J Fremstår ikke kjøresterkt. J Mangler tilstøtende veirekkverk J H Vannavløp/drenssystem (Dryppnese) 1-2 N N

36 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr Konstruksjonsnavn Kviby Veinavn Djorvikveien v/posten Byggeår Lengde 41.5 Bredde 4.85 Ant. sp. 2 Fri høyde 2.2 Startakse Sluttakse 4 Tilkomst Stige Vegliste. Bk 8 Miljøkl NA Posisjon bredde 7`7,18 Posisjon Lengde 23`23,437 Ny insp Planlagt insp. type Enkel inspeksjon Kapasitet Byggverkstype Bjelkebru INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er observert skader som medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Landkarene og pilarer har skader som brudd og sprekkdannelser. Betongen som er benyttet er av heller dårlig kvalitet og det viste ikke noe utslag til armering. Der har vært noe bevegelse i lager akse 1 og 3. Det anbefales å etablere nye vannavløp da nåværende er korrodert og av meget dårlig forfatning. Rekkverket er ikke kjøresterkt. Betongkanten som benyttes som tilstøtende veirekkverk er for lavt og medfører nedsatt trafikksikkerhet. Estimert utbedringskostnad Kr 25,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra nedstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 J N C 1 - Landkar (Betong) 3-4 J J Gress og grus

37 C 2 - Pilar (Betong) 2-2 J D Hovedbjelke (Stål 2 stk.) 1-3 J D Tverrbærer (Betong) 1-1, 2-2; 3-3 E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) (Betong) 1-3 N J J J E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -4 J Tett rundt drensrør

38 E 3 - Kantdrager (Betong) 1-3 H Lager/lageravsats 1-1 (Vippelager) H Lager/lageravsats (Fastlager) 2-2 J Begroing H Lager/lageravsats (Vippelager) 3-3 J H Fuge/fugekonstruksjon J Mangler H Rekkverk (Stål/betong) -4 J J Begtongkant J Brurekkverk fremstår ikke kjøresterkt J Tilstøtende veirekkverk er for lavt

39 H Vannavløp/drenssystem (Div. rør) 1-3 J Bør etableres nye. (14stk)

40 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr Konstruksjonsnavn Sorrisniva Veinavn Detsikaveien Byggeår Lengde 91 Bredde 5.4 Ant. sp. 2 Fri høyde 5 Startakse Sluttakse 4 Tilkomst Brulift Vegliste. Bk 1 Miljøkl NA Posisjon bredde 69`51,718 Posisjon Lengde 23`19,227 Ny insp Planlagt insp. type Enkel inspeksjon Kapasitet Byggverkstype Bjelkebru INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er ikke observert skader med umiddelbar betydning for bæreevne. Asfalt slitelaget er nedslitt og har ujevnheter. Det anbefales å legge ny asfalt på begge sider av brua og etablere nye fuger i overgang asfalt og betong. Rengjøring av slitelag og kantdrager savnes. Det er observert noe bevegelse i lager. Brurekkverket fremstår ikke kjøresterkt og det mangler tilstøtende veirekkverk. Dette medfører nedsatt trafikksikkerhet på brua. Estimert utbedringskostnad Kr 27,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 J Bandjern J C 1 - Landkar (Betong) 3-4 J J N J Tagging

41 C 2 - Pilar (Betong) 2-2 D Hovedbjelke (Stål 2 stk.) 1-3 J D Tverrbærer (Betong) 1-1; 3-3 J E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) (Betong) 1-3 E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Betong) 1-3 N Rengjøring N E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Asfalt) -4 J N N E 3 - Kantdrager (Betong) 1-3 H Lager/lageravsats (Vippelager) 1-1 J J

42 H Lager/lageravsats (Fastlager) 2-2 H Lager/lageravsats (Vippelager) 3-3 J N H Fuge/fugekonstruksjon 1-1 J Mangler H Fuge/fugekonstruksjon 3-3 J Mangler H Rekkverk (Stål) -4 J J Fremstår ikke kjøresterkt J Mangler tilstøtende veirekkverk

43 H Vannavløp/drenssystem (Div. rør) 1-3

44 ALTA KOMMUNE Konstruksjonsnr Konstruksjonsnavn Lille Lerretsfjord Veinavn Leirbakken Byggeår Lengde 1.2 Bredde 3.3 Ant. sp. 1 Fri høyde 1.2 Startakse Sluttakse 3 Tilkomst Ikke behov Vegliste. BK 8 Miljøkl NA Posisjon bredde 7`19,512 Posisjon Lengde 23`32,546 Ny insp. Snarest Planlagt insp. type Spesialinspeksjon Kapasitet Byggverkstype Bjelkebru INSPEKSJON: Dato Inspeksjonstype Enkelinspeksjon Dokument Inspektr KJ & KOO Insp. eier SC - Knut Olav Oland Konklusjon Det er observert skader som medfører nedsatt bæreevne og trafikksikkerhet. Landkarene har kritiske skader som utvasking og bevegelse. Hovedbjelker er korrodert. Det bør etableres avstivere mellom hoved bjelker for å hindre muligheten til vipping. Rekkverket har store skader/mangler som medfører nedsatt trafikksikkerhet. Det anbefales å gjennomføre en spesialinspeksjon for å kartlegge skadende grundigere, og for eventuelle tiltak som bør iverksettes. Estimert utbedringskostnad Kr,- INSPEKSJONSDETALJER: Orientering: Sett fra oppstrøms: Element Akser Bilde Skadebeskrivelse Type B V T M Årsak Årsak Kostnad C 1 - Landkar (Betong) -1 N J J C 1 - Landkar (Betong) 2-3 J N

45 D Hovedbjelke (Stål 2 stk.) 1-2 J N Mangler avstivere E 1 - Brudekke (sekund. bæresystem) (Tre) 1-2 J N E 2 - Slitelag/fuktisolasjon (Tre) 1-2 N N J H Lager/lageravsats 1-1 J Kun avsats. Bør rengjøres

46 H Lager/lageravsats 2-2 J Kun avsats. Bør rengjøres H Rekkverk (Tre) -3 J Brudd N Brurekkverk fremstår ikke kjøresterkt. N Mangler tilstøtende veirekkverk

Stavanger Kommune. Inspeksjon bruer 2015. Tidsrom: 01-01-2015 til 23-03-2015

Stavanger Kommune. Inspeksjon bruer 2015. Tidsrom: 01-01-2015 til 23-03-2015 Hjem Sinus.BK Rapporter Sinus.TD Sinus.ROS Filarkiv Logg av Stavanger Kommune Inspeksjon bruer 215. Tidsrom: 1-1-215 til 23-3-215 Inspeksjoner er utført i henhold til Statens vegvesen "Inspeksjonshåndbok

Detaljer

visrapport...

visrapport... Page 1 of 5 3 H E M N E KOM M UN E INSPEKSJONSUNDERLAG Konstr. nr 001 Byggeår Lengde 0 10.5 Brukskl Miljøkl BkT8 MA Byggverkstype Helstøpt kai i betong Konstruksjonsnavn Gjennstøa kai Bredde Ant sp. 9.6

Detaljer

HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012

HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 Oppdragsgiver Hemne kommune Rapporttype Hovedinspeksjon bruer 2013-05-22 HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 2 (14) HEMNE KOMMUNE HOVEDINSPEKSJON BRUER 2012 Oppdragsnr.:

Detaljer

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON

VEDLEGG B FOTODOKUMENTASJON I Bildeliste fra tilstandsvurdering: Bilde 1: Fylling/Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg... II Bilde 2:Fylling/ Landside; Utglidning og bevegelse i steinvegg, sett fra landside... II Bilde 3:

Detaljer

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen

Gossjohka bru. Befaringsrapport. Næringsavdelingen Gossjohka bru Kort sammendrag: Det ble utført en enkel inspeksjon av brua ihht Statens Vegvesens Håndbok V441 der skadekonsekvens og skadegrad ble vurdert. Skadegraden ble for kalkutslag: M1, betongavskalling:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Nordvikvågen Ferjekai TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Nordvikvågen ferjekai

Detaljer

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai

Stavanger kommune. Spesialinspeksjon Betongelementer Øvrige elementer RAPPORT NR: Klubben kai Betongelementer RAPPORT NR: 58 16 November 2016 Rapport spesialinspeksjon Betongelementer Stålelementer TYPE OBJEKT: Betongkai Kubben kai Konstruksjons nr. K 028 INSPEKSJON UTFØRT PÅ VEGNE AV: RAPPORT

Detaljer

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA

KRAGERØ HAVNEVESEN. Betongelementer Steinelementer. Spesialinspeksjon. Øvrige elementer RAPPORT NR: TÅRNBRYGGA KRAGERØ HAVNEVESEN Betongelementer Steinelementer RAPPORT NR: 293 09 TÅRNBRYGGA JANUAR 2009 RAPPORT - SPESIALINSPEKSJON Betongelementer Stålelementer Elementer i gummi TYPE OBJEKT: Betongkai på betongpilarer

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunale kai 006 i Nordvikvågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Nordvikvågen kommunal kai 006 Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig:

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunale kaier i Sørevågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Sørevågen kommunale

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Kommunal kai 004 i Nordvikvågen TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Nordvikvågen kommunal kai 004 Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig:

Detaljer

Åpent brev til politikere i Nordre Land kommune.

Åpent brev til politikere i Nordre Land kommune. Åpent brev til politikere i Nordre Land kommune. Vi ønsker med dette å protestere mot privatisering av Vestergardsvegen! Vi ber om at dere forstår hvor viktig det er for oss å beholde kommunal veg inn

Detaljer

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet.

Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet. Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Skogbrukets Kursinstitutt Landbruks- og matdepartementet Etterregning av typetegninger for landbruksvegbruer, revidert 1987 Landbruksdepartementet. Innhold 1 Bakgrunn... 1 2 Forutsetninger... 2 2.1 Bru

Detaljer

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m

Elgeseter bru. Elgeseter bru. Elgeseter bru bygd 1949-51. Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Elgeseter bru Elgeseter bru Elgeseter bru bygd 1949-51 Betongbru i 9 spenn lengde 200 m Bredde = 23.40 m fordelt på 2 gangbaner à 3.15 m og 5 kjørefelt à 3.10 m. 4 slakkarmerte bjelker c/c 5.5 m understøttet

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I HEDMARK Hedmark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer

Fredrikstad bru Vedlikehold

Fredrikstad bru Vedlikehold Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Fredrikstad bru Vedlikehold 2014-24 Ferdigstilt 1957 Hovedspenn med fagverksbue i stål, spennvidde 196 meter Totallengde på 824 meter Viadukter av prefabrikerte kassedragere

Detaljer

Ny bru Kleppevegen Nome kommune

Ny bru Kleppevegen Nome kommune Ny bru Kleppevegen Nome kommune Side E1 Sted : 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER a) Alle forberedende og generelle arbeider for vedlikehold av brua som ikke er inkludert under andre elementer

Detaljer

Fagdag om tømmertransport i Nordland Bruer kort om bæreevne og klassifisering. Seksjonsleder Kurt Solaas

Fagdag om tømmertransport i Nordland Bruer kort om bæreevne og klassifisering. Seksjonsleder Kurt Solaas Bruer kort om bæreevne og klassifisering Seksjonsleder Kurt Solaas Hvilke veier kan skrives opp administrativt? Hvilke veier krever fysiske tiltak? Hvilke vurderinger gjør Statens vegvesen? Vegnettet-

Detaljer

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner

Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Alkalireaksjoner befaringsskjema for kartlegging av konstruksjoner side 1 av 3 Generelt Brukerveiledning for utfylling av befaringsskjema og utboring av betongkjerner Som ledd i forskningsprosjektet Optimal

Detaljer

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK

TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Sørevågen Ferjekai TILSTANDSVURDERING OG FORSLAG TIL TILTAK Konstruksjonsnr/ navn.: Oppdragsbeskrivelse/ nr.: Oppdragsgiver: Representanter: Oppdragsansvarlig: Representanter: Sørevågen ferjekai Per B.

Detaljer

Enkel inspeksjon. Side: 2008 Carl Bro as - Anlæg / MNi/SGN. Byggv.nr. 20. K-vej 7007 BUØY KAI, km 0 Brunr. 20 Buøy Kai. Stavanger Kommune.

Enkel inspeksjon. Side: 2008 Carl Bro as - Anlæg / MNi/SGN. Byggv.nr. 20. K-vej 7007 BUØY KAI, km 0 Brunr. 20 Buøy Kai. Stavanger Kommune. Enkel inspeksjon Bru-id /Byggverks-id Brunavn Byggv.nr. 20 K-vej 7007 BUØY KAI, km 0 Brunr. 20 Brubestyrer: Hovedkarakter 3 1 Utført dato/av tekniker Neste inspeksjon 26 / 1 / 2006 2008 Carl Bro as - Anlæg

Detaljer

K-129, Rådhusbroen. Bilag 4. Bærum Kommune Vei og Trafikk. Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3. Februar 2010

K-129, Rådhusbroen. Bilag 4. Bærum Kommune Vei og Trafikk. Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3. Februar 2010 Bilag 4 Bærum Kommune Vei og Trafikk K-129, Rådhusbroen Hovedinspeksjon unner vann Pilar 2 og 3 Februar 2010 Nærværende bilag 4 er et revidert utdrag av Hovedinspeksjon unner vann av pilar 2 og 3 fra november

Detaljer

FORPROSJEKT SJØTORGET BRYGGE, DRØBAK TILSTANDSVURDERING OG ALTERNATIVSTUDIE. Safe Control Engineering AS. Rapport Sjøtorget brygge

FORPROSJEKT SJØTORGET BRYGGE, DRØBAK TILSTANDSVURDERING OG ALTERNATIVSTUDIE. Safe Control Engineering AS. Rapport Sjøtorget brygge SJØTORGET BRYGGE, DRØBAK FORPROSJEKT Rapport Sjøtorget brygge Oppdragsnummer: 14/03269 (Oppdragsgivers ref.) Oppdragsgiver: Oppdragsgivers representanter: Frogn kommune v/kommunalteknikk Otto Schacht,

Detaljer

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud

Inspeksjon av bruer på landbruksveger. Truls-Erik Johnsrud Inspeksjon av bruer på landbruksveger Truls-Erik Johnsrud Definisjoner - Bruer Bærende konstruksjoner i vegnettet som omfatter: Alle typer veg- og gangbruer med spennvidde større eller lik 2,50m og med

Detaljer

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato:

Statens vegvesen. Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru. Utgave: 1 Dato: Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru Utgave: 1 Dato: 2014-05-26 Reguleringsplan for E39 Volda sentrum: Forprosjekt bru 1 DOKUMENTINFORMASJON Oppdragsgiver: Rapporttittel: Reguleringsplan

Detaljer

Sykkylven kommune, Gamle Aure bru, 019 Side 019-1

Sykkylven kommune, Gamle Aure bru, 019 Side 019-1 Sykkylven kommune, Gamle Aure bru, Side -1 Sted : 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER a) Alle forberedende og generelle arbeider i forbindelse med rehabilitering av bru som ikke er inkludert under

Detaljer

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: 09:15

Møteinnkalling. Kvænangen Formannskap. Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 04.09.2013 Tidspunkt: 09:15 Møteinnkalling Kvænangen Formannskap Utvalg: Møtested: Kommunehuset Dato: 04.09.201 Tidspunkt: 09:15 Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 77778800. Vararepresentanter møter etter nærmere beskjed.

Detaljer

Forprosjektrapport side 1 av 11

Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 1 av 11 Forprosjektrapport side 2 av 11 INNHOLD 1 INNLEDNING... 3 1.1 OPPDRAGET... 3 1.2 BESKRIVELSE AV BRUSTEDET... 3 1.3 ESTETISK UTTRYKK... 4 2 BESKRIVELSE AV BRULØSNINGEN...

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 14. Bruer i driftsfasen Gaute Nordbotten Bruer i driftsfasen Disposisjon Hva er nytt? Bruklassifisering Forsterking/ombygging Eksisterende bruer som inngår i nye

Detaljer

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU

SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU RAPPORT FRA HOVEDIN SPEKSJON SEPTEMBER 2016 SMØLA KOMMUNE VEI HOLMEN BETONGPLATEBRU Bru Kon As Margrethes gate 7 7030 Trondhe im Organisasjonsnum: 914 386 381 Innholdsfortegnelse side INNLEDNING 3 KONKLUSJON

Detaljer

Prosjekt: Bru Side E1.1

Prosjekt: Bru Side E1.1 Prosjekt: Bru Side E1.1 Hovedprosess 1: FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER 1 FORBEREDENDE TILTAK OG GENERELLE KOSTNADER Komplett rigg og drift av arbeidene. Skal også inkludere alle nødvendige

Detaljer

Bru nr Brandangersundet

Bru nr Brandangersundet 2014 Bru nr. 14-3117 Brandangersundet Kristian Berntsen Statens vegvesen 26.06.2014 1 Innhold 2 Sammendrag... 3 3 Innledning... 4 4 Grunnlagsdata for brua... 5 4.1 Beskrivelse av brua / elementer... 5

Detaljer

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt:

Jernbaneverket BRUER Kap.: 10 Hovedkontoret Regler for prosjektering og bygging Utgitt: Overgangsbruer Side: 1 av 7 1 HENSIKT OG OMFANG...2 1.1 Fri høyde under konstruksjon...2 2 REKKVERK MED BESKYTTELSESSKJERM PÅ BRUER OVER ELEKTRIFISERT JERNBANE...3 2.1 Generelt...3 2.2 Kryssing av elektrifisert

Detaljer

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien

Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien Kirkenes Havn Spesialinspeksjon Hurtigrutekaien 2015-05-29 J02 2015-05-29 Rapport JoLuk MLEng TI A01 2015-05-25 Rapport for intern kontroll JoLuk MLEng TI Rev. Dato: Beskrivelse Utarbeidet Fagkontroll

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I AKERSHUS Akershus Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG

Detaljer

Overskrift. linje Parsell: to Åsnes bru. nr: xxxxxxxxxxx

Overskrift. linje Parsell: to Åsnes bru. nr: xxxxxxxxxxx Overskrift linje Forprosjekt to Forklarende Rv. 766 HP 01 tittel Sjøåsen eller undertittel linje Parsell: to Åsnes bru R A P P O R T Ve N og r d- - Tr o g ø nt dr ae fl ia kg k a v d e l i n g e n nr:

Detaljer

Konkurransegrunnlag Bjugn kommune Side D.1 Konkurransegrunnlag, rehabilitering av 3 bruer

Konkurransegrunnlag Bjugn kommune Side D.1 Konkurransegrunnlag, rehabilitering av 3 bruer Konkurransegrunnlag Bjugn kommune Side D.1 Veiledning Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbøker

Detaljer

FDV av bruer. Kommunevegdagene Hvordan varetar Statens vegvesen sitt ansvar som eier og forvalter av bruene?

FDV av bruer. Kommunevegdagene Hvordan varetar Statens vegvesen sitt ansvar som eier og forvalter av bruene? FDV av bruer Kommunevegdagene 2007 Hvordan varetar Statens vegvesen sitt ansvar som eier og forvalter av bruene? 2005 1 FDV av bruer 2005 2 FDV av bruer Brumasse i Region midt fra BRUTUS Antall : Riksveger

Detaljer

1 Flom- og vannlinjeberegning

1 Flom- og vannlinjeberegning 1 Flom- og vannlinjeberegning 1.1 Innledning På oppdrag fra Statens vegvesen Region midt, har Sweco Norge AS (Sweco) i Trondheim utført hydrologisk og hydraulisk vurdering for den planlagte kryssinga av

Detaljer

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon:

Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Del 2 Bilag 1 Oppdragsgivers kravspesifikasjon: Reparasjon av rekkverk på Baklia bru i Susendalen. Hattfjelldal Kommune er eier av brua som ligger på kommunal veg med avkjøring fra riksvei 290 og er av

Detaljer

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG

DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG DESEMBER 2015 LØRENSKOG KOMMUNE TILSTANDSVURDERING EKSISTERENDE UNDERGANG ADRESSE COWI AS Kobberslagerstredet 2 Kråkerøy Postboks 123 1601 Fredrikstad TLF +47 02694 WWW cowi.no DESEMBER 2015 LØRENSKOG

Detaljer

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011:

Statens vegvesen. «Statens Vegvesen skrev følgende i en rapport fra april 2011: Statens vegvesen Notat Til: Fra: Kopi: 15420 Utbygging Hedmark Frode Bakken Saksbehandler/innvalgsnr: Frode Bakken - 62553662 Vår dato: 21.03.2013 Vår referanse: 2012/129340-074 RV 3 Alvdal Situasjonsbeskrivelse

Detaljer

Håndbok 185 Eurokodeutgave

Håndbok 185 Eurokodeutgave Håndbok 185 Eurokodeutgave Kapittel 5 Generelle konstruksjonskrav Kapittel 5.11 Lager- og fugekonstruksjoner Foredragsholder: Gaute Nordbotten Gaute Nordbotten Født i 1970 Utdannet sivilingeniør 3 år bruprosjektering

Detaljer

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU

Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU Sørum Kommunalteknikk KF NY HAMMEREN BRU EVALUERINGSRAPPORT 1. INNLEDNING...3 2. FREMDRIFT...4 3. KVALITET...5 4. ØKONOMI...5 5. BRUKERTILFREDSHET...6 3 1. INNLEDNING Hammeren bru ligger i Sørum kommune

Detaljer

BRU Regler for vedlikehold

BRU Regler for vedlikehold Side: 1 av 19 - Bruer Sist oppdatert: 2006.11.07 Ferdig Godkjent Oppdatert AR nummer Beskrivelse Navn Dato Navn Dato Navn Dato KU-LKA-0000-01 Fundament PKN 2004.08.18 PKN 2005.11.25 KU-LKA-0000-02 Pilar

Detaljer

3/15/0 105/36/0 3/14/0. Tegneforklaring og informasjon 3/15. : Rekkverk

3/15/0 105/36/0 3/14/0. Tegneforklaring og informasjon 3/15. : Rekkverk 3/5 3/5/0 05/36/0 Tegneforklaring og informasjon : Rekkverk Venstre siden Profil : Bredde 55. 0.000 60. 0.750 72. 0.750 92.499 0.750 92. 0. 25.000 0. 25.00 0.750 65.000 0.750 77.000 0.750 82.000 0.000

Detaljer

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL

KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsgiver RØYKEN KOMMUNE Rapporttype SKADEREGISTRERING OG VURDERING AV SKADEUTVIKLING 2011-05-26 KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL TILSTANDSKONTROLL 2 (11) KULVERT SLEMMESTAD TILSTANDSKONTROLL Oppdragsnr.:

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I TELEMARK Telemark Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG

Detaljer

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak

TS-inspeksjon fv. 564 Salhusvegen. Høyest prioriterte tiltak Pkt. nr. Tiltak Rekkverk (N2) settes opp sammenhengende fra avkjørselen ved ca. km,55 og frem til km 2,0 hvor det nedføres over 2 m før "portal". På begynnelsen ved avkjørselen fjernes 7 betongrekverket

Detaljer

Montering av brurekkverk.

Montering av brurekkverk. Montering av brurekkverk. Denne monteringsanvisningen bygger på Veivesenets håndbok 268 Vi skal her montere standard brurekkverk element, slik det vil oppleves i felten. Vi tar selvsagt gjerne i mot tilbakemeldinger

Detaljer

Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS

Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS Skodjebruene i tegl engineering brick benyttet i 100 år Norsk Murdag 25.04.2013 Fredrik Røtter, Daglig leder Consolvo AS Skodjebruene Beliggenhet Skodjebruene Beliggenhet Skodjebruene Skodje Bru Fakta

Detaljer

Inspeksjon av bruer på landbruksveger

Inspeksjon av bruer på landbruksveger Inspeksjon av bruer på landbruksveger Inspeksjon av bruer på landbruksveger Truls-Erik Johnsrud Inspeksjon av bruer på landbruksveger Forfatter: Truls-Erik Johnsrud, Skogbrukets Kursinstitutt (SKI) Foto:

Detaljer

Overskrift. linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner. Ressursavdelingen. Region midt. Bru- og ferjekaiseksjonen Dato:

Overskrift. linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner. Ressursavdelingen. Region midt. Bru- og ferjekaiseksjonen Dato: Overskrift linje Forprosjekt to Forklarende Rv. 710 Ingdal tittel Valset eller undertittel linje Bru- to og tunnelkonstruksjoner R A P P O R T Ve R e g s s u- ro sg a vt dr ae fl i nk kg ae vn d e l i

Detaljer

Rapport. Asfaltfuger på E18 i Vestfold

Rapport. Asfaltfuger på E18 i Vestfold Rapport Asfaltfuger på E18 i Vestfold Vestfold 30. mars 2009 Innholdsfortegnelse 1. Sammendrag/bakgrunn for rapporten/konklusjon 1.1 Sammendrag 1.2 Bakgrunn for rapporten 1.3 Innledning 2. Undersøkelser

Detaljer

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1

Sweco Norge AS 12.11.2014 Prosjekt: Våla GS Bru - Grunnarbeider og Landkar A0 FELLESKOSTNADER... A-1 Side EI-1 INNHOLDSFORTEGNELSE A Felles... A-1 A0 FELLESKOSTNADER... A-1 B Grunnarbeider og Underbygning... B-1 A2 Ikke bru-/kaiarbeider i forbindelse med bruer... B-1 B0 GRUNNEN... B-3 C0 UNDERBYGNING...

Detaljer

1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER

1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER Kap.: 4.d Side: 1 av 21 1 FORKLARENDE TEKST TIL MAL FOR GENERISKE ARBEIDSRUTINER Generisk: Med generisk menes stor grad av likhet og overførbarhet mellom komponenter og systemer med hensyn til teknisk

Detaljer

E6 Manglerudprosjektet

E6 Manglerudprosjektet Region øst Ressursavdelingen Bru August 2014 E6 Manglerudprosjektet Oversikt over eksisterende konstruksjoner Eksisterende konstruksjoner i prosjektet E6 Mangelerud August 2014 Det er i det følgende laget

Detaljer

Generelle tekniske krav Side: 1 av 6

Generelle tekniske krav Side: 1 av 6 Generelle tekniske krav Side: 1 av 6 1 OMFANG... 2 2 GENERELT... 3 2.1 Klassifisering av skader... 3 2.2 Spesialinspeksjon...3 2.3 Levetidskontroll... 4 2.4 Rekkverk på eldre bruer... 4 3 RAPPORTERING...

Detaljer

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak

Statens vegvesen Region midt D1-1 Fv. 30 Sokna Bru - Rehabiliteringstiltak D1-1 D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard beskrivelse gjelder Statens vegvesens håndbok R761 «Prosesskode 1-Standard beskrivelsestekster

Detaljer

Tegnings- og fordelingsliste

Tegnings- og fordelingsliste Tegnings- og fordelingsliste Stokkamyrveien 3, Inngang Vest 433 Sandnes Tlf 5 22 46 00 multiconsult.no Oppdragsgiver: Statens vegvesen Prosjekt: Forsendelsenr: Bruvedlikehold Nord Rogaland MC-0 Dato: 06.02.205

Detaljer

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OPPLAND

UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OPPLAND 1 UNDERSØKTE KONSTRUKSJONER I OPPLAND Oppland Konstr. Observerte nettriss Kjerner Sement/alkalier Reaktive bergarter Konstr. Maks riss i kjerner Riss i Riss i Deform./ type Hvor Areal Maks merket VMG Sement

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 3: Generelle konstruksjonskrav Thomas Reed Hva er nytt? Kapitlet består av tekst som tidligere var punktene 5.1 og 5.2 i håndbok V499. Krav til fugefri utførelse

Detaljer

COWI AS Prosjekt: SAMLEKONTRAKT BRU - OS KOMMUNE

COWI AS Prosjekt: SAMLEKONTRAKT BRU - OS KOMMUNE D1.1-2 Sted 1: RIGG OG DRIFT 1 RIGG OG DRIFT 11.2 1 INNMÅLING FOR DOKUMENTASJON AV TOLERANSER OG MENGDER c) Entreprenøren utarbeider oppmålingssjema som godkjennes av byggherren. Byggherren skal varsles,

Detaljer

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4

A3 KONKURRANSEGRUNNLAG - BESKRIVELSE A - ORIENTERING. Innholdsfortegnelse Side. 1. Prosjektets art og omfang A4 SIRA-KVINA KRAFTSELSKAP Rehabilitering 212 Landsløk bru A3 ORIENTERING Innholdsfortegnelse Side 1. Prosjektets art og omfang A4 2. Tidspunkt for igangsettelse og overtagelse A4 2b. Dagmulkt/premie A4 3.

Detaljer

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1)

Prosjektering MEMO 502 BSF HOVEDDIMENSJONER OG MATERIALPARAMETRE FOR BJELKE OG SØYLEENHETER 1) Side 1 av 7 BJELKE OG SØYLEENHETER 1.1 KVALITETER Armering 500C (EN 1992-1-1, Appendiks C): f yd = f yk/γ s = 500/1,15 = 435 MPa Stål Sxxx (EN 10025-2): Stål S355: Strekk/trykk: f yd = f y/ γ M0 = 355/1,1

Detaljer

Pristilbod på ny elementbru ved Krossvoll i Gulen kommune

Pristilbod på ny elementbru ved Krossvoll i Gulen kommune Pristilbod på ny elementbru ved Krossvoll i Gulen kommune 1 GENERELT OM ANBODET Gulen kommune ynskjer tilbod på riving av eksisterande bru og konstruksjon og montering av ny bru ved Krossvoll i Gulen kommune.

Detaljer

BRUOVERSIKT. For Hovedinspeksjon av kommunale bruer. Ref: 13/7084

BRUOVERSIKT. For Hovedinspeksjon av kommunale bruer. Ref: 13/7084 BRUOVERSIKT For Hovedinspeksjon av kommunale bruer Ref: 13/7084 1 GENERELL INFORMASJON Drammen kommune har per dags dato 57 stk bruer som helt eller delvis driftes/eies av Drammen kommune. Ansvarsforholdet

Detaljer

Strømsund bru. 1 Oversikt fra øst 2 Oversikt fra vest. 3 Oversikt fra syd 4 Oversikt fra nord. 5 Landkar akse 1 6 Riss landkar akse 1

Strømsund bru. 1 Oversikt fra øst 2 Oversikt fra vest. 3 Oversikt fra syd 4 Oversikt fra nord. 5 Landkar akse 1 6 Riss landkar akse 1 1 Oversikt fra øst 2 Oversikt fra vest 3 Oversikt fra syd 4 Oversikt fra nord 5 Landkar akse 1 6 Riss landkar akse 1 Aas-Jakobsen AS side 1 7 Pilar akse 2 8 Pilar akse 2 9 Oversikt motvektshus og kontrolltårn

Detaljer

Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner

Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer - et prosjekt i Varige konstruksjoner Fagdag 12. februar 2013 Bård Pedersen Tunnel- og betongseksjonen Innhold Hensikt og mål med delprosjektet Litt fakta om bruer i det norske

Detaljer

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum

Postnr NS-kode/Firmakode/Spesifikasjon Enh. Mengde Pris Sum Prosjekt: 10913 Hasvik kommune - Breivikbotn havn Side 72-1 72 KONSTRUKSJONER Stålarbeider Bestemmelsene i NS 3420, 3. utgave og NS 3472 gjelder som generelle krav for stålarbeidene. Generelle bestemmelser:

Detaljer

Rogaland fylkeskommune

Rogaland fylkeskommune Rogaland fylkeskommune Tverrforbindelsen Foss-Eikeland E39 Konsekvensutredning Skisseprosjekt Bru over Figgjoelven ved Bråstein Dimensjon AS INNHOLDSFORTEGNELSE 1 INNLEDNING.... 4 2 SAMMENDRAG... 5 2.1

Detaljer

Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse.

Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell beskrivelse. Statens vegvesen Region sør D1 Samlekontrakt Buskerud 2014-2015 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Januar 2014 D Beskrivende del D1 Beskrivelse Beskrivelsen består av en standard beskrivelse og en spesiell

Detaljer

Tegningsliste. B001 Parsell oversikt Som vist X B201 Oversiktstegning parsell 1B Som vist X

Tegningsliste. B001 Parsell oversikt Som vist X B201 Oversiktstegning parsell 1B Som vist X Tegningsliste Prosjekt: E105 Bjørkheim Storskog Side 1 av 3 Parsell: 1B Rundvatn Elvenes Dato: 01.08.2015 Bøkfjordbrua Konkurransegrunnlag Statens vegvesen Tegn. nr. Tittel Målestokk (A1) Dato Revisjon

Detaljer

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23)

34 Trafikktilsyn, drift og vedlikehold av riksveger m.m. (post 23) 7.4 Vedlikehold av riksvegene Statens vegvesen Region sør vil gjennomføre en samlet plan for å stoppe videre forfall i vegkapitalen (etterslep), og ta igjen noe av dagens etterslep. Innenfor post 23 (drift

Detaljer

KAPITTEL D - SPESIELL BESKRIVELSE

KAPITTEL D - SPESIELL BESKRIVELSE Prosjekt: INNHOLDSFORTEGNELSE Plasshaugbekken - Ny bru (Opsjon 1.1)... -1 Plasshaugbekken - Rehabilitering (Opsjon 1.2)... -1 Hogstret (Opsjon 2)... -1 B009 Skjæringsbrua (Opsjon 3)... B009-1 B016 Ovenfor

Detaljer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene Prosjektleder Bård Pedersen

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene Prosjektleder Bård Pedersen Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Teknologidagene 2012 Prosjektleder Bård Pedersen Overordnede problemstillinger 1. Hvordan kan vi best mulig forvalte eksisterende konstruksjoner?

Detaljer

Hovedinspeksjon av bruer i Hordland 2011-15 Side E.1 E. Mengde og Prosesskodefortegnelse

Hovedinspeksjon av bruer i Hordland 2011-15 Side E.1 E. Mengde og Prosesskodefortegnelse Hovedinspeksjon av bruer i Hordland 2011-15 Side E.1 E. Mengde og Prosesskodefortegnelse Beskrivelse Veiledning Beskrivelsen består av en standard arbeidsbeskrivelse og en spesiell beskrivelse. Som standard

Detaljer

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring

MULTICONSULT. Oslo Bussterminal Skader oppservert ved befaring Bussterminalen 06.11.2011 akse 9-27 C-G. 1. Dekket under gangfelt ser ut til å ha vært skiftet ut og reparert med ny støp. Deler av utbedringen er knekket og sprukket opp i mindre deler. Den nye støpen

Detaljer

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum

Forprosjekt Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum Prosjekt: Fv. 279; Støvin - Fetsund sentrum August 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. GENERELT... 2 2. FORUTSETNINGER... 3 2.1. GEOMETRI... 3 2.2. GRUNNFORHOLD... 3 2.3. PROSJEKTERINGSGRUNNLAG... 3 3. KONSTRUKSJONER...

Detaljer

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt

Brukonferansen Norge rundt - fra region midt Brukonferansen 2012 Norge rundt - fra region midt E136 Tresfjordbrua og Vågstrandstunnelen(rassikring) - E136 Tresfjordbrua: Tresfjordbrua blir samlet om lag 2 km lang; sjø- og landfylling utgjør 700

Detaljer

Kontraktsdokumenter for mindre og enkel utførelsesentreprise basert på NS Entreprise Rørosbanen Overgangsbru Åset

Kontraktsdokumenter for mindre og enkel utførelsesentreprise basert på NS Entreprise Rørosbanen Overgangsbru Åset Side: av 5 INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE -------------------------------------------------------------------------------------------------------- ORIENTERING -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

Omkiassifiserin av FV 48 som blir erstatta med n tunnel bak T sse.

Omkiassifiserin av FV 48 som blir erstatta med n tunnel bak T sse. Notat. Omkiassifiserin av FV 48 som blir erstatta med n tunnel bak T sse. Oppsummering etter synfaring 20.05.2014 der Kenneth Paul Opheim og Endre Kulleseid - Samnanger kommune og Statens vegvesen, representert

Detaljer

Presentasjon av rapporten. Mekaniske brufuger

Presentasjon av rapporten. Mekaniske brufuger Presentasjon av rapporten Mekaniske brufuger CV Gaute Nordbotten Født i 1970 Utdannet sivilingeniør Militærtjeneste 3 år bruprosjektering 1998-2010 oppfølging av entrepriser og bruprosjektering Fra oktober

Detaljer

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER

B18 TRYKKOVERFØRING I FORBINDELSER B18 TRYKKOVERFØRIG I FORBIDELSER 201 18.1 VALG AV MELLOMLEGG Bjelker : t = 6 10 mm (enkelt) Stål: t = 6 10 mm (enkelt) Plast: t = 4 mm (dobbelt) Brutto oppleggslengde (betongmål): av stål: l 150 mm Andre:

Detaljer

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC

Dimensjonering Memo 37. Standard armering av bjelke ender BCC Side 1 av 7 Standard armering for BCC 250 (NB! Dette er den totale armeringen i bjelke enden) For oversiktens skyld er bjelkens hovedarmering ikke tegnet inn på opprisset. Mellom de angitte bøyler i hver

Detaljer

Bruklassifisering og krav til bæreevne ved forsterkning/ombygging av bruer. Knut A Grefstad, Bruseksjonen, Vegdirektoratet

Bruklassifisering og krav til bæreevne ved forsterkning/ombygging av bruer. Knut A Grefstad, Bruseksjonen, Vegdirektoratet Bruklassifisering og krav til bæreevne ved forsterkning/ombygging av bruer Knut A Grefstad, Bruseksjonen, Vegdirektoratet 10.11.2016 Bruksklasse Modulvogntog 60 tonn Tømmervogntog 60 tonn Spesialtransport

Detaljer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer

Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Etatsprogrammet Varige konstruksjoner Tilstandsutvikling bruer Tilstandsutvikling bruer Overordnede målsetninger Gi økt kunnskap om dagens tilstand og nedbrytningsmekanismer for eksisterende bruer i betong,

Detaljer

TEIKNINGSHEFTE TEKNISK PLAN TØMMEPLASS FOR MOBILE TOALETT Heiane vest Gnr 46 bnr. 413 Stord kommune Utarbeidd for Stord Vatn og Avlaup, KF

TEIKNINGSHEFTE TEKNISK PLAN TØMMEPLASS FOR MOBILE TOALETT Heiane vest Gnr 46 bnr. 413 Stord kommune Utarbeidd for Stord Vatn og Avlaup, KF TEIKNINGSHEFTE TEKNISK PLAN TØMMEPLASS FOR MOBILE TOALETT Heiane vest Gnr 46 bnr. 413 Stord kommune Utarbeidd for Stord Vatn og Avlaup, KF 31.5.215 Prosjekt nr. 15965 Teknisk Tømmestasjon Heiane vest,

Detaljer

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN

BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN RAPPORT BJERKVIK KIRKE - TILSTANDSVURDERING AV TÅRN OPPDRAGSGIVER Kirkevergen i Narvik EMNE DATO / REVISJON: 30. november 2015 / 00 DOKUMENTKODE: 713209-RIB-RAP-001 Denne rapporten er utarbeidet av Multiconsult

Detaljer

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711.

35 Z 3713 65. Justerbar hengsle. 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges platene løse og byttes ut med platen på 3711. Dusjbeslag Dusjbeslag for 6 10 mm herdet glass. Z 3711 Justerbar hengsle Messing 50 55 90 70 90 35 Z 3713 65 Justerbar hengsle 18 55 Messing 50 90 70 90 7 65 For å få hengsle med forskjøvet bakplate selges

Detaljer

Statens Vegvesen Region midt

Statens Vegvesen Region midt Statens Vegvesen Region midt 16-0406 Elgeseter bru 0 25.11.2013 For utsendelse (Utgave uten kostnader) Rev Dato/Date Beskrivelse/Reason for issue Utført/ Made by TAØ KHB TAØ Kontr./ Checked Godkjent/ Approved

Detaljer

NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE

NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE Oppdragsgiver Modum Kommune Rapporttype Konseptstudie 2015-11-24 rev. 1 NY GEITHUSBRU KONSEPTSTUDIE 2 (20) NY GEITHUSBRU Oppdragsnr.: 1350009886 Oppdragsnavn: Konseptstudie ny Geithusbru Dokument nr.:

Detaljer

Håndbok N400 Bruprosjektering

Håndbok N400 Bruprosjektering Håndbok N400 Bruprosjektering Kapittel 12. Brubelegning og utstyr Gaute Nordbotten Brubelegning og utstyr Disposisjon Hva er nytt? Produkter Korrosjonsbeskyttelse av stål Belegning Lagre og ledd Fugekonstruksjoner

Detaljer

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato:

Oppdragsgiver: Kystverket Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: Oppdragsgiver: Oppdrag: 602749-01 Moholmen Fyr Tilstands- og tiltaksvurdering, galleri Dato: 18.06.2015 Skrevet av: Kenneth O. Westeng Kvalitetskontroll: Stein Rydningen MOHOLMEN FYR INNHOLD Innledning...

Detaljer

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk

INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk INSTALLASJONS- VEILEDNING for montering av avløpsrør og sluk Forberedelser Verktøy du trenger Fintannet sag, gjærekasse, penn, kniv og boremaskin. Husk å også ha følgende tilgjengelig Rørklemmer, smøremiddel,

Detaljer

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor?

Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp. Hvorfor? Dimensjonering Lukkinger, stikkrenner og avløp Knut Berg Hvorfor? Finne nødvendig dimensjon på rør Vurdere om eksisterende rør har tilstrekkelig kapasitet Indikasjon på skader på rør Avhjelpende tiltak

Detaljer

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt

Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016. Av Selvaag Prosjekt Presentasjon for informasjonsmøte i Ullernbakken Boligsameie 1 mars 2016 Av Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt Selvaag Prosjekt er et entreprenørselskap heleid av Selvaag Gruppen. Rehabilitering av tidligere

Detaljer

Generiske arbeidsrutiner -

Generiske arbeidsrutiner - Generiske arbeidsrutiner - Bruer Sist oppdatert: 2011-11-23 Ferdig Godkjent Oppdatert AR nummer Beskrivelse Navn Dato Navn Dato Navn Dato KU-LKA-0000-01 Fundament PKN 2004-08-18 PKN 2008-11-21 KU-LKA-0000-02

Detaljer

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE

Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE Monteringsanvisninger for Purus Line designsluk med renne TILE 11.2011 For trebjelkelagsgulv med påstøp og smøremembran på topp. Side 2-9 For helstøpt gulv med smøremembran på topp. Side 10-15 For helstøpt

Detaljer