Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Offentlig journal. Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten - 081111"

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A nnhold: Søknad om komitereise til Stavanger i forbindelse med komiteens behandling av Meld St 28 om petroleumsvirksomheten EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ / Stortingets presidentskap og direktør nnhold: Prop 151 L Debattopplegg Prop. 151 L ( ) Oppheving av hermetikkavgiftsloven og endringar i enkelte andre lover X 2011/ /2011 Stortingssekretariatet nnhold: Dekning av utgifter til enkel bevertning ved besøk av Verdensbankens sjeføkonom Justin Lin FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ /2011 Brit Brenno nnhold: Prop 1 S Spørsmål fra komiteen U 2011/ /2011 Olje- og energidepartementet Statsråden Side: 1 av 30

2 nnhold: NATO PA - hjemmel for deltakelse i Brussel NATO PA - 12th new parlamentarians programme - Brussel X 2011/ / nnhold: Europarådet - vedr. resoulsjon 1732 (2010) - protokoll 12 Europarådet - resolusjoner vedtatt av PACE 2010/ / Europarådet nnhold: Europarådet - Vedr. resolusjon 1601 (2008) Europarådet - resolusjoner vedtatt av PACE X 2010/ / nnhold: 2011/ /2011 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Side: 2 av 30

3 nnhold: Tilbud på stoler til høringssaler Anskaffelse av spesialstoler til høringssaler Tilg.kode SD 2011/ /2011 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Rom for Flere nnhold: Prop 1 S Svar på spørsmål 2011/ / Norsk Tjenestemannslag nnhold: 2011/ / Hovedorganisasjonen Virke nnhold: 2011/ / RO Rusmissbrukernes nteresseorganisasjon Side: 3 av 30

4 nnhold: Erklæring om grunnlag for høy dagpengesats Disponering av pendlerbolig Oppgavepliktig lønns- og trekkoppgave for stortingsrepresentantene likningsåret / /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: 2011/ / Stiftelsen Retretten nnhold: 2011/ / Stiftelsen Albatrossen ettervernsenter nnhold: 2011/ / Byggenæringens Landsforening Side: 4 av 30

5 nnhold: 2011/ / Norsk Fjernvarme nnhold: 2011/ /2011 Norsk Bonde- og Småbrukarlag nnhold: 2011/ /2011 NORSKOG nnhold: Serviceavtale på treningsutstyr - GYM Serviceavtale på treningsutstyr - GYM / / GYM 2000 Side: 5 av 30

6 nnhold: 2011/ /2011 Norsk Kulturarv nnhold: Prop 1 S nnspill /2011 Kirkens Ungdomsprosjekt nnhold: nvitasjon til seminar - Hva skjer når byråkrater tenker tanker? - Kunnskapsdepartementet NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Partnerforums sekretariat nnhold: Prop 1 S nnspill - korrigering i brev av /2011 Kirkens Ungdomsprosjekt Side: 6 av 30

7 nnhold: Prop 1 S nnspill / Dønna kommune nnhold: / Presentasjon 2011/ /2011 Norges Skogeierforbund nnhold: Prop 1 S nnspill / Nils Børge Øvstedal nnhold: 2011/ / Norges Handikapforbund Side: 7 av 30

8 nnhold: 2011/ / Norsk Sykepleierforbund nnhold: 2011/ / Diabetesforbundet nnhold: Prop 152 S Korreksjon - Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn Prop. 152 S ( ) Hjelp til tørkeofre på Afrikas Horn 2011/ / Utenriksdepartementet nnhold: 2011/ / Norsk forening mot støy Side: 8 av 30

9 nnhold: Avtale om maskinell brøyting av innkjørsel og parkeringsplass i Parkveien 17 og Grønnnegata - avtalenr SS Facility Services Vaktmestertjenester Stortingets leiligheter - snøbrøyteavtaler - gressklippeavtaler SS Landskaping - SS Facility services - Sak DL 2009/ / SS Facility Services nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål og 278 i brev av og fra Kristelig Folkepartis fraksjon - Åmli kommune - sosialhjelpsmottakere - uførepensjon - pernitteringsregelverket - stønadsberettigede hjelpemidler /2011 nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål og 434 i brev av og fra Høyres fraksjon - utdanning ufaglærte omsorgsarbeidere - spesialisering sykepleiere /2011 nnhold: Henvendelse om økonomisk støtte til Roald Amundsen ekspedisjon til Sydpolen Roald Amundsen ekspedisjon - Sydpolen økonomisk støtte til markering 2011/ /2011 NordicStories AS Side: 9 av 30

10 nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål og 243 i brev av og fra Kristelig Folkepartis fraksjon - folkehelseloven - mobilstråling /2011 nnhold: Prop 1 S FrP Svar på spørsmål og 498 i brev av og fra Fremskrittspartiets fraksjon - sluttpakke - førstegangstjeneste - Reine klassen - Fridtjof Nansen klassen - Kystvakten - minesveip /2011 nnhold: Anmodning om å stille spørsmål til helse- og omsorgsministeren ved møteslutt Anmodning om å stille spørsmål til helse- og omsorgsministeren ved møteslutt / /2011 Fremskrittspartiets stortingsgruppe nnhold: Anmodning i medhold av FO 37 a om å stille spørsmål til helse- og omsorgsministeren ved møteslutt Anmodning om å stille spørsmål til helse- og omsorgsministeren ved møteslutt U 2011/ /2011 Fremskrittspartiets stortingsgruppe Side: 10 av 30

11 nnhold: nterpellasjon fra Anders B Werp - opplysninger om Stasis totale aktiviteter i Norge utlevert fra CA NT25 ( ) forbindelse med oppløsningen av DDR klarte man å sikre en stor del av Stasiarkivet. Dette arkivet er til dels vanskelig tilgjengelig på grunn av dets kompleksitet og format. En "nøkkel" til å binde sammen materialet finnes i Rosenholt U 2011/ /2011 Justis- og politidepartementet Statsråden nnhold: Svar på interpellasjon fra Laila Gustavsen - tiltak for å øke valgdeltakelsen NT12 ( ) Lav valgdeltakelse har stor konsekvens for demokratiet. Mange hadde håpet på en høy valgdeltakelse ved lokalvalget i år. Men dessverre valgte 4 av 10 ikke å delta, i form av å gå å stemme. Valgdeltakelsen ved lokalvalg kan deles inn i t 2011/ / Kommunal- og regionaldepartementet Statsråden nnhold: Takkebrev etter justiskomiteens besøk hos Hordaland politidistrikt JUK - justiskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter U 2010/ / Hordaland Politidistrikt nnhold: Takkebrev etter justiskomiteens besøk hos Rogaland politidistrikt JUK - justiskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter U 2010/ / Rogaland politidistrikt Side: 11 av 30

12 nnhold: Takkebrev etter justiskomiteens besøk hos Hovedredningssentralen JUK - justiskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter U 2010/ /2011 Hovedredningssentralen Sør-Norge nnhold: Takkebrev etter justiskomiteens besøk i Bergen fengsel JUK - justiskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter U 2010/ /2011 Bergen fengsel nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål og 464 i brev av og fra Høyres fraksjon - rapport om trusler og vold - antall fylkesmannsembeter - offentlige anskaffelser - anskaffelsesregelverket /2011 nnhold: PU - høstkonferansen i Bern Hovedpunkter PU 125 høstkonferanse i Bern gruppen X 2011/ /2011 Side: 12 av 30

13 nnhold: Prop 1 S FrP Svar på spørsmål og 532 i brev av og fra Fremskrittspartiets fraksjon - tjenesten slettmeg.no - engansavgiften /2011 nnhold: Prop 1 S FrP Spørsmål fra Fremskrittspartiets fraksjon U /2011 nnhold: Prop 1 S nnspill - voksenopplæring 2011/ / Norsk Kvinnesaksforening nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål 116 og 553 i brev av og fra Høyres fraksjon - ny straffelov - språkkartlegging av 4-åringer /2011 Side: 13 av 30

14 nnhold: Prop 1 S nnspill - forskning 2011/ /2011 Forskerforbundet nnhold: Prop 1 S FrP Svar på spørsmål og 501 i brev av og fra Fremskrittspartiets fraksjon /2011 nnhold: nvitasjon til Heldagskonferanse - et kunnskapsbasert Norge - B Nydalen Oslo KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Handelshøyskolen B nnhold: Prop 1 S nnspill 2011/ /2011 Autismeforeningen i Norge Side: 14 av 30

15 nnhold: 2011/ /2011 Norsk forening mot støy nnhold: nvitasjon til møte om oppfølging av merknader fra FNs barnekomité om barn med funksjonshemninger - Oslo FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Forum for Barnekonvensjonen nnhold: nvitasjon til seminar om klimatilpasning i norske kommuner - Forskningsparken Oslo EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 CCERO Senter for klimaforskning nnhold: Avtale om levering av spesialinnredninger- Frode Henriksens Møbelsnekkeri Rammeavtale for møbler og spesialtilpasset innredning Frode Henriksens Møbelsnekkeri - SAK i DL / /2011 Frode Henriksens Møbelsnekkeri Side: 15 av 30

16 nnhold: Anskaffelesprotokoll for rammeavtale for møbler og spesialtilpasset innredning Frode Henriksens Møbelsnekkeri Rammeavtale for møbler og spesialtilpasset innredning Frode Henriksens Møbelsnekkeri - SAK i DL X 2010/ / Rigmor Nymoen nnhold: nvitasjon til offentlig høringsmøte om nnovation facing fears and risks - Nasjonalforsamlingen Frankrike KK - kirke- utdannings- og forskningskomiteen - Utenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Frankrike Nasjonalforsamlingen nnhold: Evaluering av justiskomiteens reise til Ottawa og New York JUK - justiskomiteen - Utenlandsreiser invitasjoner - møter X 2011/ /2011 Stortingets presidentskap og direktør nnhold: nvitasjon til Lerchendalkonferansen Trondheim FK - finanskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Tekna Side: 16 av 30

17 nnhold: Prop 1 S Oppfølging etter høring - notat om infrastruktur og skogbruk 2011/ /2011 NORSKOG nnhold: 2011/ / Funksjonshemmedes Fellesorganisasjon nnhold: nvitasjon til seminar om forholdet mellom Taiwan og Kina - Stortinget NÆK - næringskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Stortingets Taiwan-gruppe nnhold: 2011/ / Actis Side: 17 av 30

18 nnhold: 2011/ / Norsk Revmatikerforbund nnhold: Prop 154 S Debattopplegg Prop. 154 S ( ) Tilleggsbevilgninger i statsbudsjettet 2011 i forbindelse med angrepene mot regjeringskvartalet og på Utøya. X 2011/ /2011 Rennesund Wenche Holm nnhold: Prop 139 L Debattopplegg Prop. 139 L ( ) Endringer i betalingssystemloven og finansieringsvirksomhetsloven mv. (gjennomføring av EØS-regler som svarer til direktiv 2009/44/EF og direktiv 2009/110/EF) X 2011/ /2011 Rennesund Wenche Holm nnhold: Prop 140 S Debattopplegg Prop. 140 S ( ) Samtykke til å sette i kraft en skatteavtale mellom Norge og ndia, undertegnet i New Delhi 2. februar 2011 X 2011/ /2011 Rennesund Wenche Holm Side: 18 av 30

19 nnhold: Prop 149 L Debattopplegg Prop. 149 L ( ) Lov om verdipapirfond (verdipapirfondloven) X 2011/ /2011 Rennesund Wenche Holm nnhold: Fagopplæring innen faget industriell overflatebehandling Henvendelser - skole og utdanning / /2011 Norsk Galvanoteknisk Landsforening nnhold: Tilbud på drift- og vedlikeholdsavtale for sterkstrøm Anskaffelse av drift- og vedlikeholdsavtale for sterk- og svakstrøm Tilg.kode SD 2011/ /2011 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp YT nnhold: Kopi av brev til FN - Uttalelse fra Fylkestinget i Møre og Romsdal - styrk politiet i Møre og Romsdal Politiet - bemanning - ressurser - vaktordninger / /2011 Møre og Romsdal fylkeskommune Side: 19 av 30

20 nnhold: Prop 1 LS Rettebrev / nnhold: Tilbud på drift- og vedlikeholdsavtale for sterkstrøm Anskaffelse av drift- og vedlikeholdsavtale for sterk- og svakstrøm Tilg.kode SD 2011/ /2011 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Leithe & Christiansen nnhold: Prop 1 LS Rettebrev Prop. 1 LS ( ) nnst. 3 S Rammeoverføringer, skatter- og avgiftsvedtak, utbytte mv. 2011/ / nnhold: Prop 1 LS Rettebrev Prop. 1 LS ( ) nnst. 4 L Skatter og avgifter - lovendringer 2011/ / Side: 20 av 30

21 nnhold: Kopi av brev til MD - barskogvernprosessen på statsallmenninger i Lierne kommune Kopi av brev til / fra Miljøverndepartementet / / Fjellstyrene i Lierne nnhold: Prop 1 S Høyere skatteinntekter for kommunesektoren i /2011 nnhold: Tilbud på drift- og vedlikeholdsavtale for sterk- og svakstrøm Anskaffelse av drift- og vedlikeholdsavtale for sterk- og svakstrøm Tilg.kode SD 2011/ /2011 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp OneCo Elektro nnhold: Meld St 1 Høyere skatteinntekter for kommunesektoren i 2011 Meld. St. 1 ( ) nnst. 2 S Finansinnstillingen - nasjonalbudsjettet og statsbudsjettet / /2011 Side: 21 av 30

22 nnhold: Tilbud på drift- og vedlikeholdsavtale for sterk- og svakstrøm Anskaffelse av drift- og vedlikeholdsavtale for sterk- og svakstrøm Tilg.kode SD 2011/ /2011 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Datek nnhold: Samtykke til komitereise til Stavanger EMK - energi- og miljøkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter X 2010/ / Tiril Vogt nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål 57 i brev av fra Kristelig Folkepartis fraksjon - kjøpekraftjustering av trygdeytelser /2011 nnhold: Prop 1 S nnspill - klimatiltaksfond - kopi av brev til EMK 2011/ /2011 Næringslivets Hovedorganisasjon m.fl. Side: 22 av 30

23 nnhold: Prop 1 S H Svar på spørsmål 391a i brev av fra Høyres fraksjon - oversikt over tiltaksplasser på kap /2011 nnhold: Tilbud på drift- og vedlikeholdsavtale for svakstrøm Anskaffelse av drift- og vedlikeholdsavtale for sterk- og svakstrøm Tilg.kode SD 2011/ /2011 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Elektro Data Oslo nnhold: Prop 1 S FrP Svar på spørsmål og 404 i brev av fra Fremskrittspartiets fraksjon - SADC - bistand til Midtøsten - bistand til organisasjoner /2011 nnhold: Prop 1 S KrF Svar på spørsmål og 295 i brev av og fra Kristelig Folkepartis fraksjon - bistand til utdanning og helse - kap 160 post 73 - norsk støtte til bevaring av tropisk regnskog /2011 Side: 23 av 30

24 nnhold: Avgivelsesfrister for innstillinger Avgivelsesfrister for innstillinger X 2011/ /2011 Marianne Brænden m.fl. nnhold: Tilbud på drift- og vedlikeholdsavtale for sterk- og svakstrøm Anskaffelse av drift- og vedlikeholdsavtale for sterk- og svakstrøm Tilg.kode SD 2011/ /2011 Hjemmel: OFL 23.3 Offentlige innkjøp Bravida Norge nnhold: Kopi av brev til Energi- og miljøkomiteen - klimatiltaksfond Henvendelser - skatter og avgifter / /2011 Næringslivets Hovedorganisasjon m.fl. nnhold: Kopi av brev fra UD til Røde Kors - Cluster Munition CCM UFK - kopi av korrespondanse til / fra departementene 2009/ /2011 Utenriksdepartementet Utenriksministeren Side: 24 av 30

25 nnhold: Forespørsel om møte eller Samfunnskontrakt på norsk FKK - familie- og kulturkomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Hovedorganisasjonen Virke nnhold: Prop 1 S - nnspill til statsbudsjettet Ski Skyttarlag 2011/ / Ski Skyttarlag nnhold: Prop 132 L Anmodning om høring Prop. 132 L ( ) Endringer i arbeidsmarkedsloven (krav om politiattest for ansatte i bedrifter som tilbyr tiltaket varig tilrettelagt arbeid) 2011/ /2011 ASVL nnhold: Stm47 Uttalelse St.meld. nr. 47 ( ) Samhandlingsreformen. Rett behandling - på rett sted - til rett tid 2009/ /2011 KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon Side: 25 av 30

26 nnhold: Prop 91 L Uttalelse Prop. 91 L ( ) Lov om kommunale helse- og omsorgstjenester m.m. (helse- og omsorgstjenesteloven) 2011/ / KS - Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon nnhold: Erklæring om grunnlag for høy dagpengesats Disponering av pendlerbolig Oppgavepliktig lønns- og trekkoppgave for stortingsrepresentantene likningsåret / / Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Personal - tilsetting som omviser - veileder i informasjonsseksjonen Personal U 2011/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: Endringsordre nr 1 - nye Storbud H1- Oppdragsavtale for løsning av Stortingets nye budsjettsystem nye storbud - bilag Promis / / tera Consulting Side: 26 av 30

27 nnhold: Personal - tilsetting i vikariat som seniorrådgiver i utredningsseksjonen Personal U 2011/ /2011 Tilg.kode SD Hjemmel: SDO 7 Taushetsbelagte opplysninger ***** nnhold: 2011/ / Helseutvalget for bedre homohelse nnhold: Utsettelse av planlagt preposisjon høstsesjonen 2011 til vårsesjonen endring av EØS avtalens vedlegg X Finansielle tjenester Oversikt over proposisjoner og meldinger til Stortinget høstsesjonen vårsesjonen / / Utenriksdepartementet nnhold: Prop 1 S nnspill 2011/ / Det nordiske ekspertforum for psykisk helse Side: 27 av 30

28 nnhold: Flyreiser for stortingsrepresentanter - bonuspoeng - Felles henvendelse fra Stortinget, Riksdagen og Folketinget Flyreiser for stortingsrepresentanter og ansatte - bonuspoeng U 2011/ / SAS nnhold: Flyreiser for stortingsrepresentanter - endring av bonusprogram Flyreiser for stortingsrepresentanter og ansatte - bonuspoeng 2011/ / SAS nnhold: Prop 1 S Anmodning om høring 2011/ /2011 Camphill Landsbystiftelse CLS nnhold: Prop 1 S Svar på epost av Anmodning om høring - Høringer er avsluttet U 2011/ /2011 Camphill Landsbystiftelse CLS Side: 28 av 30

29 nnhold: Prop 1 S nnspill 2011/ / Norsk Kvinnesaksforening nnhold: Prop 1 S nnspill 2011/ /2011 Norsk Kvinnesaksforening nnhold: Dokument 8:156 S Spørsmål fra komiteen Dokument 8:156 S ( ) Representantforslag fra stortingsrepresentantene Per Sandberg, Hans Frode Kielland Asmyhr, Åse Michaelsen og Morten Ørsal Johansen om endringer i voldsoffererstatningsloven og opprettelse av en offeromsorg U 2011/ /2011 Justis- og politidepartementet Statsråden nnhold: nvitasjon til møte om oppfølging av merknader fra FNs barnekomite om barn med funksjonshemninger KKK - kontroll- og konstitusjonskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2011/ /2011 Forum for Barnekonvensjonen Side: 29 av 30

30 nnhold: nvitasjon til møte om oppfølging av merknader fra FNs barnekomite om barn med funksjonshemninger JUK - justiskomiteen - nnenlandsreiser invitasjoner - møter 2010/ /2011 Forum for Barnekonvensjonen nnhold: Kopi av brev til FKD - Strukturkvoteordningen - konvensjonelle havfiskefartøyer Kopi av brev til / fra Fiskeri- og kystdepartementet FKD / /2011 Fiskebåtredernes Forbund Side: 30 av 30

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013

Dok.dato: 18.11.2013. Dok.dato: 22.11.2013. Dok.dato: 21.11.2013 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 2.12.2013, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 03.12.2013 Brev fra finansdepartementet med anmodning om endring av prop. 1 S tillegg 1 (2013-2014) Oversikt over

Detaljer

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10.

Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen pr. 010508. Dok.dato: 06.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U,n,x, Status: J,A 29.10.2009 nnhold: Revidert avtale om arbeidstid i Stortingets administrasjon pr. 061009 - Tilleggsprotokoll til arbeidstidsavtalen

Detaljer

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94):

Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n. D a g s o r d e n (nr. 94): 2013 10. juni Dagsorden 3935 Møte mandag den 10. juni 2013 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 94): 1. Innstilling fra kirke-, utdannings- og forskningskomiteen om lange

Detaljer

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09.

Invitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia Hotel Oslo 091009. Dok.dato: 21.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.9.2009, Dokumenttype:,,n,x, Status: J,A 23.09.2009 nvitasjon til Byggenæringens Landsforening sitt årlige Representantskapsmøte - Radisson SAS Scandinavia

Detaljer

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015

Hans Andreas Limi. Sentralstyrets representant 01.03.2014-05.12.2014 Sentralstyrets representant 05.12.2014-28.02.2015 Innhold 1. Årsberetning... 2 1.1 Gruppestyret... 2 1.2 Gruppens sammensetning og komiteansvar... 3 1.3 Gruppesekretariatet... 4 2.0 Fremtredende stortingsverv besatt av Fremskrittspartiet... 5 3.0 Møtende

Detaljer

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g

Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g 2010 6. des. Dagsorden 1277 Møte mandag den 6. desember 2010 kl. 12 President: Ø y v i n d K o r s b e r g D a g s o r d e n (nr. 30): 1. Innstilling fra justiskomiteen om bevilgninger på statsbudsjettet

Detaljer

Lettlest om folkestyret i Norge

Lettlest om folkestyret i Norge Lettlest om folkestyret i Norge Innhold Demokrati... 3 Folkestyre... 3 Demokratiske tradisjoner... 3 Deltakelse i demokratiet... 4 Valget... 5 Stortingsvalget... 5 Valgdistrikter... 5 Partiene... 5 Stortinget...

Detaljer

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n

om endringer i statsbudsjettet for 2014 under Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n 2014 16. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Thor-Eirik Gulbrandsen Mykland 1567 Møte tirsdag den 16. desember 2014 kl. 10 President: O l e m i c T h o m m e s s e n D a g s o r d e n (nr.

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Prop. 1 S (2011 2012) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) For budsjettåret 2012 Statsbudsjettet Innhold 1 Hovedtrekk i finanspolitikken. 7 1.1 Den økonomiske politikken... 7 1.2 Budsjettpolitikken...

Detaljer

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014)

Innst. 177 S. (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen. Sammendrag. Komiteens merknader. Dokument 8:95 S (2013 2014) Innst. 177 S (2014 2015) Innstilling til Stortinget fra familie- og kulturkomiteen Dokument 8:95 S (2013 2014) Innstilling fra familie- og kulturkomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven)

Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Ot.prp. nr. 3 (2008 2009) Om lov om tiltak mot hvitvasking og terrorfinansiering mv. (hvitvaskingsloven) Innhold 1 Proposisjonens hovedinnhold... 7 3.5.3 Vedlegg I til det konsoliderte bank direktiv...

Detaljer

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar

Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Dokument nr. 15:12 (2011 2012) Spørsmål til skriftlig besvarelse med svar Spørsmål nr. 1651 1800 21. juni 24. august 2012 Innhold Spørsmål 1651. Fra stortingsrepresentant Karin Andersen, vedr. arv, besvart

Detaljer

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013)

Innst. 504 S. (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen. Sammendrag. Dokument 8:109 S (2012 2013) Innst. 504 S (2012 2013) Innstilling til Stortinget fra kommunal- og forvaltningskomiteen Dokument 8:109 S (2012 2013) Innstilling fra kommunal- og forvaltningskomiteen om representantforslag fra stortingsrepresentantene

Detaljer

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke

4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke 4. Merknader til kapitler for trossamfunn og kirke Når det gjelder kapitler og poster som ikke er omtalt nedenfor, har komiteen ingen merknader og slutter seg til regjeringens forslag. 4.1 Kulturdepartementet

Detaljer

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k

Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k 14. juni Dagsorden 4645 Møte tirsdag den 14. juni 2011 kl. 10 President: M a r i t N y b a k k D a g s o r d e n (nr. 103): 1. Innstilling fra helse- og omsorgskomiteen om Nasjonal helse- og omsorgsplan

Detaljer

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON

STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Perspektiv 01/14 Mistillitsforslag, kabinettsspørsmål og kritikkforslag en oversikt Av Per E. Hem og Tanja Wahl STORTINGETS UTREDNINGSSEKSJON Stortingets utredningsseksjon yter faglig bistand til representanter,

Detaljer

Dokument nr 4 (2002 2003)

Dokument nr 4 (2002 2003) Dokument nr 4 (2002 2003) Melding for året 2002 fra Sivilombudsmannen (Stortingets ombudsmann for forvaltningen) Avgitt til Stortinget i mars 2003 Til Stortinget I samsvar med 12 i lov av 22. juni 1962

Detaljer

Dokument 4. Sivilombudsmannen

Dokument 4. Sivilombudsmannen Dokument 4 (2010 2011) Melding for året 2010 fra Sivilombudsmannen Avgitt til Stortinget i mars 2011 Til Stortinget I samsvar med lov 22. juni 1962 nr. 8 om Stortingets ombudsmann for forvaltningen 12,

Detaljer

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak)

Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) Prop. 1 S (2013 2014) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2014 Utgiftskapitler: 600 667, 2470, 2541 2542, 2620 2690 Inntektskapitler: 3600 3642, 5470, 5571, 5607,

Detaljer

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte.

Sammen. 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7. Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Sammen Arbeiderpartiets medlemsavis 7. desember starter FNs klimakonferanse i København Side 4-7 Det er lenge mellom hver gang hele verden mobiliserer så kraftig foran et møte. Forhandlingsleder statsråd

Detaljer

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte onsdag den 15. desember 2010 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 15. des. Muntlig spørretime 1835 Møte onsdag den 15. desember kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 37): 1. Muntlig spørretime 2. Innstilling fra næringskomiteen om bevilgninger

Detaljer

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s

Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s 3272 5. april Dagsorden 2011 Møte tirsdag den 5. april 2011 kl. 10 President: P e r - K r i s t i a n F o s s D a g s o r d e n (nr. 71): 1. Innstilling fra finanskomiteen om samtykke til inngåelse av

Detaljer

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering.

FAUSKE KOMMUNE INNSTILLING: Sammendrag: AKER I PERIODEN SAKSPAPIR. I Dato: 10.03.2011. orientering. SAKSPAPIR FAUSKE KOMMUNE I Arkiv J our,alpostid: saldd.: 1112128 11/519 Sluttbehandlede vedtaksinnstans: Sak nr.: 013/11 I KOMMUNESTYRE II I I Saksansvarlig: Berit Vestvann Johnsen I Dato: 10.03.2011 REFERATS

Detaljer

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015

Prop. 1 S. (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Prop. 1 S (2014 2015) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2015 Utgiftskapitler: 1 2, 500 595, 2412, 2427, 2445, 2465 Inntektskapitler: 3500 3595, 5312, 5445 5446,

Detaljer

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013

Prop. 1 S. Statsbudsjettet. (2012 2013) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 2013 Prop. S (202 203) Proposisjon til Stortinget (forslag til stortingsvedtak) FOR BUDSJETTÅRET 203 Statsbudsjettet Innhold..2.2..2.2.2.3.2.4.2.5.2.6.3.4 2 2. 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6 2.7 2.8 2.9 2.0 2. 2.2 3

Detaljer

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n

Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n 2011 15. des. Minnetale over tidligere stortingsrepresentant Erik Gjems-Onstad 1693 Møte torsdag den 15. desember 2011 kl. 10 President: D a g Te r j e A n d e r s e n D a g s o r d e n (nr. 36): 1. Innstilling

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2009 Dokument 1 (2010 2011) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige institusjoner

Detaljer

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo

John Morten Laugsand, nestleder Marie Malum Thomas Talsnes Tove Solem Helgemo MIDTRE GAULDAL KOMMUNE KONTROLLUTVALGET MØTEINNKALLING Utvalg/styre/råd : Kontrollutvalget Midtre Gauldal kommune Møtedato/tid : Torsdag 24. september 2009 kl 09.30 Møtested/lokaler Arkivsak : 289/2009

Detaljer

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007

Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 Riksrevisjonens rapport om den årlige revisjon og kontroll for budsjettåret 2007 Dokument nr. 1 (2008 2009) Denne publikasjonen finnes på Internett: www.riksrevisjonen.no Offentlige etater

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer