NOFUlappen. MEDLEMSBLAD for NOFU- Kommunikasjonsforbundet KVINNHERAD avdeling

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NOFUlappen. MEDLEMSBLAD for NOFU- Kommunikasjonsforbundet KVINNHERAD avdeling"

Transkript

1 NOFUlappen MEDLEMSBLAD for NOFU- Kommunikasjonsforbundet KVINNHERAD avdeling EGENMELDT SYKEFRAVÆR STABILT SIDEN 1978 Det egenmeldte sykefraværet i både privat og offentlig virksomhet har holdt seg forbausende stabilt helt siden 1970-årene. Det viser en oversikt over sykefraværets utvikling før og etter innføringen av dagens sykelønnsordning i 1978, da ansatte fikk 100 prosent lønn fra første fraværsdag. Sturla Gjesdal ved Institutt for samfunnsmedisinske fag, Universitetet i Bergen, skriver i en artikkel i Tidsskrift for Den Norske lægeforening at det egenmeldte sykefraværet har ligget stabilt siden 1970-årene, på ca 1 prosent. - Forslag om gjeninnføring av karensdager virker derfor dårlig begrunnet, skriver artikkelforfatteren. Nr årgang Mars 2005 Her er dagens overskifter Nyhende denne gang - NOFU-Kommunikasjonsforbundet Kvinnherad avd. - Hytter - Portrettet - Fakturaserie nr 2 - Regionsmøte / lønnskonferanse - Gratulasjonar/takkehelsingar - Klubbnytt Det er so eg nesten kjenner At sevja stig i min kropp. Skjora skrattar i treet Og hoppar med lystige hopp. Og kulda bite i nasen, Tidleg ved morgongry. Eg ser at sola vil skina Frå ein himmel utan ei sky. Og skjora som eg nemnte, Er sprek utan bruk av tran. Ho flyg med greiner i nebbet, Med kurs mot mi siste gran. Eg ser dei ørsmå teikna, Etter vegen her eg går. Svarttrasta synge på greina, Og lovar ei milde vår. Morgonstev: Gustav Egil Rasmussen NOFU-lappen Side 1 av 7

2 Her er det nye styret i NOFU- Kommunikasjonsforbundet Kvinnherad avd. Laila Tveit Blokhus, leiar SØRAL Tlf Merete Hersvik, nestleiar, sekretær og redaktør av medlemsbladet NOFU-lappen HMR-Group as Prestnesveien 68 Tlf: e-post: Odd Åge Helvik, 1 varamedlem Umoe Schat-Harding AS 5470 ROSENDAL Tlf e-post: Sissel Bartlett, 2. varamedlem HMR Group as Prestnesvegen 68 Tlf e-post: Kjersti Seljestad Andreassen, kasserar SØRAL Tlf e-post: Ivar B Arnesen, styremedlem Umoe Schat-Harding AS 5470 ROSENDAL Tlf e-post: Anne Saghaug, studieleiar HMR Group as Prestnesvegen 68 Tlf e-post: Wenche Eikenes, styremedlem Sunnhordland HMS Tlf e-post: Belinda Berg Olsen, observatør KS Regnskap Tlf e-post: SAMANSLÅING KVINNHERAD OG ODDA AVDELING Styrene frå begge avdelingane møttest til møte i Mauranger Formålet med det første møte var å sjå på/diskutere ei samanslåing av Kvinnherad og Odda avdeling. Om årsmøtene ga oss fullmakt til å jobbe vidare med desse planane så vil vi bruke året fram mot årsmøte 2006 på dette arbeidet. Ting vi vil sjå nærare på er: - Verv og åppgåver fordeling - Representanter til Regionsmøter og Landsmøter - Stad for styremøter, årsmøter osv - Økonomi - Nytt navn Når det gjeld nytt navn så ynskjer vi innspel frå medlemmane. Har dåke eit godt forslag, så send det til: NOFU-lappen Side 2 av 7

3 Hytteutleie til medlemmer Tidligere Kommunikasjonsforbundets tilbud om utleiehytter er nå tilgjengelig for alle medlemmer i den sammenslåtte organisasjonen. Hyttene har meget rimelige utleiepriser. Standarden varierer fra enkel til meget god. Utleien administreres lokalt. Oversikt over hyttene med telefonnumre og e- post-adresser til kontaktpersoner, finner du nedenfor. BERGLUND Haugsvik, Vossestrand Telefon: (kl. 8-16) - Arne Rebnor, eller (kl. 8-16) - Signe Berit Kvam E-post: TELEFLOKEN Flokenes i Askvoll * Telefon: Gerd Osland E-post: FUNNSJØSTUGGU Meråker Telefon: Bente Vik HAVGLØTT Lesund i Aure Telefon: Guri Troøien E-post: VALHALL Gjerde i Valldal * Telefon: Margrethe Gjerdrem HERØYHOLMEN Herøysundet, Herøyholmen * Telefon: SOLTOPPEN Vesterøy, Hvaler Telefon: / E-post: STOKKERBRÅTEN Vestmarksvn. Sandvika Telefon: / E-post: ODULTUN Hovden, Setesdal Telefon: Unni Rødland SORIA-MORIA Nesbyen Telefon: Bjørg Fjeld-Olsen LØNSDALSHYTTA Saltfjellet * Telefon: Roar Parelius SKOGTJERNSTUA Bjørnefjell * Telefon: Svein Inge Berg E-post: SØRDALSHYTTA Sørdal på østsiden av Røssvatnet * Telefon: / Janne Jakobsen TROLLHAUGEN II Lismajok, Tana * Telefon: / Unni Pedersen Hytter merket med* eies sammen med El&It NOFU-lappen Side 3 av 7

4 PORTRETTET Frå fredelege Seimsfoss til Gaza-stripa i Prestnes. Navn : Bjørn Harald Hansen (Røyskatten). Bur : På Rudlen, Sandvoll Sivilstand : Gift, 2 born. Hobby : Bil og MC Stilling : Ein av sjefane på hjelpemiddel-sentralen i HMR -Liker du deg i HMR? Ja, det gjer eg. Kjempebra. Lett å bli kjent med folk. Det er ein god tone synes eg, og så likar eg å få besøk frå 3. etasje i adm.bygget. (Hm kan det vere damene tru ). -Du kallar deg sjølv for Røyskatten ; ligg det ein historie bak det? Nei, det gjer egentlig ikkje det. Du veit, røyskatten er jo aldri i ro og det er ikkje eg heller. Dessutan kan den brukast til fleire ting, og det kan vel egentlig eg òg. Nett som poteta med andre ord. -Saknar du kollegaene i Umoe? Ja, sjølvsagt gjer eg det. Men no er det jo slik at mange av dei er enten slutta/permittert eller ute i permisjon. Men så er eg jo heldig som iallfall har èin tidlegare kollega i nærheten. -Kva er din største draum? Hm den var vrien. Nei, det er ikkje noko spesielt. Føler at alle mine draumar er oppfylt. Eg har ein flott familie og ein god jobb. Masse venner trur eg Når eg får vere litt i garasjen og mekke er eg fornøyd. I dette nr. av NOFU-lappen har me gjort eit portrettintervju med Bjørn Harald Hansen. Bjørn Harald er ein koseleg kar, opprinnelig frå Sauda, men busett på Sandvoll. Etter ni år i Umoe på Seimsfoss skifta han beite og begynte i HMR, 1. des. i fjor. -Kvifor slutta du i Umoe? Bjørn Harald tenkjer seg godt om; Det var vel grunna usikkerhet om arbeidsplassane vart nedlagt evt. flytta frå Seim til Ølve. Å pendle frå Sandvoll til Ølve var iallfall heilt uaktuelt. Så du kan sei at eg var føre var. -Hvis det i næraste framtid blir ledige husvære i Prestnes, kunne du tenkje deg å flytta dit då? Bjørn Harald ser på meg og flirer, eg skjønner kva du meiner, men nei. Det er altfor fint på Sandvoll. Det blir nok aldri aktuelt å flytta der i frå. Men, det er fint i Prestnes altså -Kva skal du gjere i Påsken? Då skal eg him til Sauda. Inn å treffe venner og familie. Du treffer alltid kjensfolk som er heime på påskeferie. Så tar eg ein tur på byn då veit du. Og slik sluttar intervjuet med Bjørn Harald, som ynskjer alle NOFU-medlemmer ei riktig god påske. Tusen takk til Anne Saghaug som har laga Portrettet og som har sagt seg villig til å vere utegåande journalist for NOFU-lappen. NOFU-lappen Side 4 av 7

5 FAKTASERIE NR. 2: Lærlinger GRATIS medlemsskap Ungdommer er NOFUs fremtid og tilbys gratis medlemsskap i læretiden. PC forsikring på inntil kr , som omfatter PC, skriver, mus og tilslutningskabler mot tap/tyveri/skade. Egenandel 10% av skaden, minimum kr Lærlinger innen følgende fag er aktuelle som medlemmer i NOFU: - IKT-faget - Kontorfaget - Butikkfaget - Laboratoriefaget - Reiseservicefaget - Resepsjonistfaget - Terminalarbeiderfaget - Materialadministrasjonsfaget og andre beslektede fag som er godkjent som lærefag. Lønnsforhandlinger. Er du lærling i en bedrift med tariffavtale har du rett til tariffestet lærlinglønn. Får du problemer med dette, så ta kontakt med tillitsvalgt eller NOFU sentralt. Verv. Lærlinger som er fylt 18 år og som omfattes av tariffavtale kan velges som tillitsvalgt. Medlemsfordeler: NOFUs forsikringstilbud gjennom Gjensidige NOR er basert på frivillighet. Det betyr at du aktivt må inngå avtale med selskapet og at premier må betales. 18% rabatt på alle skadeforsikringer gjennom Gjensidige NOR. Innboforsikring som er spesielt tilpasset ungdommer. Lavere forsikringssum ( kr ) og lavere premie, differensiert etter hvor du bor i landet. Reiseforsikring som gjelder alle ferie,- fritids og yrkesreiser i hele verden med varighet inntil 5 uker per reise. YS Unique Studentkonto, med gode rentebetingelser fra første krone. YS Unique er et betalingskort, som kan benyttes i inn- og utland. Årsgebyr kr Stipend. Når du har vært medlem i NOFU i ett år kan du søke om utdanningsstipend inntil kr Dødsrisikoforsikring. Når et NOFU- medlem dør (før fylte 67 år) får de etterlatte utbetalt kr Denne forsikringen er inkludert i kontingenten. Lærlinger er gratis medlemmer, eller sagt på en annen måte: de er innvilget kontingentfritak. Medlemmer som av ulike årsaker er innvilget kontingent -fritak har rett til dødsrisiko -forsikringen. Hva skjer med lærlingeplassen hvis du blir gravid? Dersom du blir gravid skal du ha permisjon. Det er ikke noe problem å få læretiden utsatt. Tiden du har vært i lære blir godskrevet. Når permisjons -tiden er over begynner du på lære -perioden der du slapp. Medlemsskapet i NOFU kan beholdes i permisjonstiden. NOFU-lappen Side 5 av 7

6 Overgang til jobb. Når du etter endt læretid begynner i jobb ( i samme bedrift eller en annen) kan du fortsette å være NOFUmedlem mot å betale kontingent. Når lærlinge- eller arbeidsforholdet ditt endrer seg lønner deg seg å ta kontakt med NOFU sentralt og diskutere med en rådgiver hva som er lønnsomt for deg å gjøre videre med hensyn til med-lemsskap og valg av fagorganisasjon. NOFU Ungforum. Det er viktig for NOFU at unge medlemmer blir hørt og at deres behov ivaretas. NOFU har derfor dannet et eget ungforum for medlemmer under 35 år Ungforumet består av: 7 NOFU- medlemmer fra hele landet De jobber for å fremme unge NOFUmedlemmers sak. En representant fra Ungforum har plass som observatør i NOFUs hovedstyre. Ungforum er med i YS Ung, som bl.a. hvert år arrangerer Yngst,- et arrangement med informasjon og diskusjon rundt fagforeningsarbeid, i kombinasjon med aktiviteter som rafting, juvvandring, alpint, seiling, paintball eller annet. Hvem som helst som melder sin interesse kan få være med. Noe for deg? NOFU-Kommunikasjonsforbundet Prosjektgruppen for prosessen mot fornyet strategi, ny profil og nytt navn inviterte tidlig i mars alle avdelingsledere med flere til møte i Oslo. Denne prosessen skal gå fram mot landsmøte i november Prosjektgruppen består av Hallvard Sandvik, Inger Holte, Jørn Martinsen, Reidar Øksnevad og Inger Lise Rasmussen. Frå Kvinnherad avd. deltok Laila Blokhus. Tema for møte: - hva skal vi være - hvilke behov skal vi dekke - hvem skal vi være til for - hvordan skal vi være - visjon - overordnede mål - strategiske satsningsområder - merkevarebygging - tanker om nytt navn - organisasjonskultur - beskrivelse av omverdenen LØNNSKONFERANSEN 2005 Årets lønnskonferanse skal haldast på Stord 14. april. Ein person frå NOFU-Kommunikasjonsforbundet vil komme og forberede oss til årets lønnsoppgjer. Referat frå konferansen kjem vi tilbake til i neste utgåve av NOFU-lappen. REGIONSMØTET 2005 I år er det Stavanger avdeling sin tur til å arrangere regionsmøtet. Det vert halde i Sandnes 1 3 april. For Kvinnherad avdeling møter Laila T. Blokhus og Merete Hersvik. Referatet kjem i neste utgåve av NOFU-lappen. NOFU-lappen Side 6 av 7

7 KURS For dei fleste kursa som skal gå no i mars/april er søknadsfristen ute, men det er eit kurs vi kan rekke: Selvutvikling og motivasjon 9-11 mai (påm.frist 4. april stad ukjent) Vigdis Kjær Galtung Vi vil gratulera: - Siri Merethe Hass som fekk ei jente *~*~*~*~*~*~*~*~* Påmelding til: Studieleiar Anne Saghaug, tlf.nr For dei som er aktuelle til kjernekurs vil stiudieleiar som vanleg sende ut påminning. OPPSTARTMØTE Alle tillitsvalde i Kvinnherad avd. var invitert til å delta på Sunnhordland HMS sitt oppstartmøte på Dr. Munk tirsdag 15. mars. 12 medlemmer møtte til middag og foredrag av Rune Martinsen frå NOFU- Kommuniksjonsforbundet si forhandlingsavdeling. Han var veldig engasjerande og morsom, vi gleder oss til han kjem tilbake og held kurs for oss. Klubbnytt: Tusen takk for den fine juleblomsten eg fekk til jul. Anne Grete Tusen takk for den flotte blomsten jeg fikk til jul. Ønsker alle et riktig godt nytt år. Berit Øen Grundberg Takk for blomen til 40-års dagen min. Randi Vedaa Skåla *~*~*~*~*~*~*~*~* Vi er pr medlemmer i NOFU-Kommunikasjonsforbundet Kvinnherad avdeling. Styret i NOFU- Kommunikasjonsforbundet Kvinnherad avdeling ynskjer alle sine medlemmer i fin påskehelg. Klubben i HMR har fått eitt nytt medlem. Sissel Bartlett begynte i HMR 1. mars, og har såleis meldt overgang frå Umoe. Det er no seks medlemmer i NOFU-klubben ved HMR. NOFU-lappen Side 7 av 7

Landsstyremøtet 2013

Landsstyremøtet 2013 NYTT Nr. 5-2013/36. årgang Jobbe etter? Side 5 Trives på jobb Side 8 YS-konferansen Side 20 Landsstyremøtet 2013 Side 12 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS Redaktørens eget hjørne

Detaljer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer

agenda Landsmøtet 2004 nordsjøen side 9 - God ledelse er undervurdert - Lederne er en organisasjon i endring Ledernes medlemsforsikringer agenda www.lederne.no nummer 5 desember 2004 årgang 93 Organisasjon for ledelse, teknikk og kompetanseutvikling Ordfører Per Ditlev-Simonsen: - God ledelse er undervurdert Se side 4 Landsmøtet 2004 side

Detaljer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer

Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Polio Nr. 2 2014 29. årgang Tidsskrift for Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) God sommer Grande er en av svært få steder i Norge som har avtale om rehabilitering av poliorammede Poliorehabilitering

Detaljer

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10.

Protest mot avgift. Solid landsmøte. Likestillingsprisen til eks-politiker s 22. Miljø og klima på YS-konferansen s 25 KURSBILAG. s 10. KURSBILAG fagblad for negotia et ys-forbund nr 4 2008 Solid landsmøte s 10 Likestillingsprisen til eks-politiker s 22 Miljø og klima på YS-konferansen s 25 Protest mot avgift side 6 8 leder ADMINISTRASJON

Detaljer

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff

Vestfold Nytt. Info. Diverse. Barneside. Kryssord Sudoku. Intervjuet: Astrid Sund Dag K. Marholm Mads Moriggi. m.m. Eldreproskjektet Pensjonisttreff Sommernummer 2. utgave 2006 Årgang 42. Vestfold Nytt Medlemsblad for Vestfold Døveforening Barneside Kryssord Sudoku Matoppskrift Info Nytt fra: VDF og Skogstua Endelig :) Kjell Ivar Mesics Personalia

Detaljer

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ

NTL Skatt. Vervekampanje. Norsk Tjenestemannslag. Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt. Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL Skatt Nr 4/2007 Norsk Tjenestemannslag Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ Vervekampanje Dramatisk budsjettsituasjon Nye NTL Skatt Foto: Colorbox.com NTL Skatt Utgis av NTL Landsforening

Detaljer

God stemning på Landsmøtet i Ålesund

God stemning på Landsmøtet i Ålesund Tidende for Den indre Sjømannsmisjon nr. 8/2014 126. årgang God stemning på Landsmøtet i Ålesund Les frå Landsmøtet side 18 24 Les også: Intervju med generalsekretær André Sætre Frå lengst bak til matros

Detaljer

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4

Årskonferanser s. 15-19. Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen. s.12. Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Nr. 2-2015 38. årgang Skatteetatens Landsforbund - et forbund i YS Arbeidsmiljø og omstilling på SkL-konferansen s.12 Årsavgiften - skal, skal ikke? s. 4 Kommunikasjon i omstilling - bidrar du? s. 6 Årskonferanser

Detaljer

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Juni 2009. Nr. 6. Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.

Stabbesteinen. Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Juni 2009. Nr. 6. Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk. 1 Bergen Veteranvogn Klubb Postboks 929 Sentrum 5808 Bergen http://bvk.lmk.no Stabbesteinen Organ for Bergen Veteranvogn Klubb. Juni 2009. Nr. 6 Suksess igjen! Vårmønstringen 2009 avviklet i kjent stil.

Detaljer

NTL-Skatt. NTL-Skatt

NTL-Skatt. NTL-Skatt Utgitt av NTL-Landsforening 3 Skatteetaten NTL-Skatt Nr 5/2005 NTL-Skatt Største fagforening for tilsatte i Skatteetaten og SSØ NTL-Skatt ønsker alle sine lesere en riktig god jul NTL-Skatt Utgis av NTL-Landsforening

Detaljer

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang

NYTT. Landsstyremøtet 2011. god jul! Side 10. MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i YS. Nr. 5-2011/34. årgang god jul! NYTT Nr. 5-2011/34. årgang Lang reisevei eller i kø hos NAV? Side 6 Vær frampå og ikke bakpå! Side 12 Vi vil ha ditt forslag Side 15 Kurs for nye medlemmer i SkL øst Side 16 Landsstyremøtet 2011

Detaljer

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry

LaGaviota. Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11. Avtroppende konsul Gry LaGaviota Måken Gratis informasjonsblad for Sjømannskirken på Gran Canaria Nr. 2-2014 Årgang 11 Avtroppende konsul Gry s. 16 og 17 Lis Ann overtar etter Gry s. 2 La Gaviota ønsker alle en God Sommer! Kgl.

Detaljer

Stor trygghet I gode forsikringer

Stor trygghet I gode forsikringer Vigdis Rekdahl og ØiVind Clausen: LO-medlemmenes egne forsikringsguider sarah PeRsson: Gode fordeler også for unge medlemmer alfred skaiaa: Historisk tilbakeblikk fra medlemsbok til magnetstripe 7 4 14

Detaljer

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND

NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND SIGNALER NR 1 2010 17. ÅRGANG. www. uhf. no UTGITT AV UNIVERSITET- OG HØYSKOLEUTDANNEDES FORBUND Høyt sykefravær - har vi noe å lære i Sverige? Systematisk oppfølging av enkeltindividene gir resultater

Detaljer

Har du betalt kontingenten har du også betalt forsikringen.

Har du betalt kontingenten har du også betalt forsikringen. INMASJONSAVIS NR. 1 ÅRGANG. 1 FLT AVD. 107 STORD 18.12.99 Side 1 Ver hilset alle medlemmer. Mange av våre medlemmer går på skole, har permisjon av andre grunner, er på AFP avtale eller er pensjonister.

Detaljer

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8.

Fokus på Skatteopplysningen side 4 NTLSKATT. Personal- og lederutvikling. Dramatisk for DFØ. Ny og nysjerrig. Side 10. Side 8. NTLSKATT For medlemmer i Skatteetaten og DFØ Nr 4 - Desember 2013 Fokus på Skatteopplysningen side 4 Personal- og lederutvikling Side 8 Ny og nysjerrig Side 10 Dramatisk for DFØ Side 14 NTLSKATT Nummer

Detaljer

Årsmøter landet rundt

Årsmøter landet rundt NYTT Nr. 1-2014/37. årgang Årets lønnsoppgjør Side 4 Fremtidsbildet 2025 Side 7 SkLs kurs og konferanser Side 11 Årsmøter landet rundt Side 10 MEDLEMSBLAD FOR SKATTEETATENS LANDSFORBUND - et forbund i

Detaljer

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene

- SER FRAMOVER. Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: Side 6 7. Støtte fra Høyesterett i pensjonssak. Tid for de lokale lønnsforhandlingene f a g b l a d f o r n e g o t i a e t y s-forbund n r 2 2015 Forbundsledelsen etter fusjonsbruddet: - SER FRAMOVER Side 6 7 Tid for de lokale lønnsforhandlingene Side 12 Støtte fra Høyesterett i pensjonssak

Detaljer

Nyhetsbrev mars. Inneholder:

Nyhetsbrev mars. Inneholder: Inneholder: Nyhetsbrev mars Parats leder informerer Parats nestleder informerer Parats nye hovedstyre Dette skjer i 2007 Ny generalsekretær i Parat Avdelingene informerer 2007 1 Parats leder informerer

Detaljer

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5.

Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 DAGSORDEN: 1. ÅPNING 3. BERETNING FOR 2010 4. REGNSKAP FOR 2010 5. Nr 1/2011 Medlemsblad for Møre og Romsdal Døveforening Årgang 41 Møre og Romsdal Døveforening, Storevågen 75, 6020 Ålesund. Org. nr: 971 572 159 Teksttelefon 70 14 62 64 Vanlig telefon: 70 14 04 35 Telefaks:

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16

Nr 9 - november 2013. På veg mot draumene side 8-11. Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 Nr 9 - november 2013 På veg mot draumene side 8-11 Nytt fagstudium i landbruk side 4 Tilpassa opplæring side 16 leder I skolen 9 2013 Styrker praksis i landbruket 4 Byrådet i Bergen vil ha karakterer i

Detaljer

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse

Lederen har ordet Redaktørens spalte Info. om medlemsdatabase. Nytt fra styret Paul Dagfinn Olsen Åpenhet og forståelse NLFL-nytt NLFL er foreningen for laryngektomerte (strupeløse), personer som er behandlet for hode-/halskreft, personer med permanent kanyle i luftveiene (trakeostomerte). Nr. 1/2007 10. årgang 2 3 4 Lederen

Detaljer

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø

Menighetsbladet. for Kiberg og Vardø. Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning. Bispevisitas i Vardø for Kiberg og Vardø Nr. 1 Sommeren 2006 Årgang 54 Stor satsing på barn og unge! 700-års jubileum for kirke og festning Bispevisitas i Vardø k VARDØ MENIGHET Web: www.vardo.kirken.no Organisasjonsnr.: 977

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå

september 2010 nr. 2 33. årgang > Store eneboligtomter for salg nå september 2010 nr. 2 33. årgang SIREVÅG UNIK BELIGGENHET! modul.no www.modul.no # 15368 #13332 SKORAN, > Store eneboligtomter for salg nå Førtste byggetrinn 12 solgt, 1 ledig kr 598 000,- Andre byggetrinn

Detaljer

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder

NYTT. Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier, kler de seg. Sigbjørn Obstfelder NYTT Nr. 4-2009/32. årgang Nye strategier Yes...jeg har lyst Side 4 Side 6 Valgkomiteens forslag Side 9 Ingen SOL pool uten... Side 15 Intet dør så vakkert som blader. I de vakreste farger jorden eier,

Detaljer

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går?

Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Korfor går skulegrensene på Radøy der dei går? Innlevert av 5.trinn ved Austebygd skule (Radøy, Hordaland) Årets nysgjerrigper 2014 Eg har verdens beste jobb. Eg er nemlig kontaktlærar for ein superinspirerande

Detaljer

UiO med stemplingsur?

UiO med stemplingsur? Nr. 3/2009 Medlemsavis for NTL Universitetet i Oslo UiO med stemplingsur? Les lederen og innlegg på side 12 Norsk Tjene leder Stemplingsur for vitenskapelige - hva så? Kunnskapsdepartementet krever at

Detaljer

Fordeler for deg! Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig

Fordeler for deg! Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo. Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Tilsluttet YS - partipolitisk uavhengig Fordeler for deg! Negotia Brugata 19 Postboks 9187 Grønland 0134 Oslo Servicetelefon: 815 58 100 Sentralbord: 21 01 36 00 Telefaks: 21 01 37 50 post@negotia.no www.negotia.no

Detaljer