KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR MIDLERTIDIG INNBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING"

Transkript

1 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks Arendal.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 15. juni 2015 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR MIDLERTIDIG INNBERETNING 0. Innledning: 1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 16. juni 2015 kl og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. I. Adressater for innberetningen: 1. Aust-Agder tingrett, bo nr KON-AUAG 2. Konkursdebitor v/arne Eivind Andersen Skatt sør Skatteoppkreveren i Arendal og Froland 3. Sendes via Altinn/bosiden til: Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret NAV Lønnsgaranti Kreditorer som har meddelt at de ønsker informasjon via bosiden. 4. Øvrige kreditorer som har meldt/melder krav i boet, blir underrettet om at innberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Norstraal AS, aksjeselskap. 2. Adresse: Industritoppen 23, 4848 Arendal. Arendal kommune (0906). 3. Organisasjonsnummer: Bransje: Overflatebehandling og rehabilitering av bygg m.v. Dokumentreferanse: innberetning TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

2 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM III. Konkursen: 1. Aust-Agder tingrett åpnet konkurs 28. april 2015 kl Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet. 3. Fristdag: 27. april Frist for fordringsanmeldelser: 5. juni IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er foreløpig ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er foreløpig ikke oppnevnt. V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Stiftet , registrert i Foretaksregisteret Foretaket hadde opprinnelig adresse i Oslo. Foretaksadressen ble registrert endret til Industritoppen 23, 4848 Arendal Aksjekapital kr , meldt fullt innbetalt ble aksjekapitalen registrert endret til kr , ble kapitalen registrert forhøyet til kr , og ble nåværende aksjekapital, kr , registrert (vedtektsdato ) Aksjeeiere som har minst 20 % av aksjene: Sør Mur AS, org. nr ,67 %. Bjarne AS, org. nr ,33 %. Aksjene i Sør Mur AS eies av: Espen Lillejord 50 %. Claus Lillejord 50 %. Aksjene i Bjarne AS har til vært eid 100 % av Arne Eivind Andersen. Pr har broren, Bjart Andersen, kjøpt 50 % av aksjene. 5. Daglig leder: Selskapet har ikke hatt egen daglig leder styreleder har forestått den daglige ledelsen. 6. Styre: Styreleder: Arne Eivind Andersen, f , Ole Knudsens vei 2, 4817 His.. Han har vært styreleder helt fra stiftelsen,

3 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Styremedlemmer: Espen Lillejord, f , Roald Amundsens gate 42, 4307 Sandnes. Han har vært styremedlem fra stiftelsen, Claus Lillejord, f , Jordene 1, 4870 Fevik. Han har vært styremedlem siden Revisor: Agder-Team Revisjon AS, org. nr , Teknologiveien 1, 4846 Arendal. 8. Regnskapsfører: Bedøk AS, org. nr , Postboks 319, 4892 Grimstad. B. 1. Ledelsens roller i andre foretak: Arne Eivind Andersen er registrert med følgende roller i andre foretak: Cab-Eiendom AS: Daglig leder og styreleder Bjarne AS: Daglig leder og styreleder Bjarne Håndverkstjenester AS: Styreleder Multiflis AS: Styreleder Woxholt Eiendom AS: Styreleder Energieffektiv Eiendomsutvikling AS: Daglig leder og styreleder. 2. Roller i tidligere konkurser: Arne Eivind Andersen er ikke registrert med roller i tidligere konkurser. VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Norstraal AS ble stiftet i 1996 og har fra oppstarten holdt til på Stoa i Arendal. Fram til 2005 var forretningsadressen i Oslo. Selskapets vedtektsfestede formål er: «Yte tjenester innen overflatebehandling og rehabilitering av bygg, anlegg, skip m.v., samt annen økonomisk virksomhet.» Selskapet har hatt oppdrag flere steder i landet. I siste halvdel av april var det fem igangværende oppdrag i Rogaland; fire for Bate Boligbyggelag og ett for Stavanger kommune. Bate Boligbyggelag gav den 22. april 2015 beskjed om at de hevet kontrakten for to av prosjektene. Arbeidet stoppet derfor opp, dvs. at alt arbeid var stanset pr. 24. april I tillegg var det ett oppdrag i Finnmark, som ikke var påbegynt, men skulle ha startet 18. mai 2015.

4 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Oppdragene har bl.a. vært fasaderehabilitering og betongrehabilitering, men også rehabilitering av baderom, malerarbeid, murerarbeid, flislegging, etterisolering/enøk-tiltak og antikvarisk restaurering. 2. Årsregnskap t.o.m er sendt Regnskapsregisteret. Det er opplyst at regnskapene er à jour pr. 1. mars Advokat Sverre Grette har på vegne av Norstraal AS tilskrevet kreditorene den 8. april 2015 med forespørsel om et moratorium (betalingsutsettelse) og senere gjeldsettergivelse. Det opplyses i kreditorrundskrivet at de største kreditorene ble orientert om selskapets vanskelige økonomiske situasjon i januar Som ovenfor nevnt, meddelte Bate Boligbyggelag den 22. april 2015 at de hevet kontrakten for to av de igangværende prosjektene. Styret besluttet å begjære oppbud 23. april Oppbudsbegjæringen innkom til retten den 27. april Bobehandlingen har så langt ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Konkursårsakene vil bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen. B Regnskapstall, omsetning: 2008: Driftsinntekter kr , årsresultat (overskudd) kr : Driftsinntekter kr , årsresultat (overskudd) kr : Driftsinntekter kr , årsresultat (overskudd) kr : Driftsinntekter kr , årsresultat (overskudd) kr Tallene for er hentet fra 2012: Driftsinntekter kr , driftsresultat (overskudd) kr , ordinært resultat før skatt (overskudd) kr , årsresultat (overskudd) kr Anleggsmidler kr , omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , sum gjeld kr (herav avsatt til utbytte kr ), egenkapital (positiv egenkapital) kr (aksjekapital kr , overkursfond kr ).

5 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM : Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , ordinært resultat før skatt (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr (herav utsatt skattefordel kr ), omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , sum gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr (aksjekapital kr , beholdning av egne aksjer kr , overkursfond kr ). Styret skriver i årsberetningen for 2013 bl.a.: «Selskapets svake resultat for 2013 skyldes at to prosjekter som var tildelt og tenkt gjennomført 2. halvår 2012 ikke ble satt i gang som følge av manglende finansiering fra Husbanken som gikk tom for midler, samt offentlige anbud som styret mener skulle vært tildelt selskapet, som ble tildelt andre eller ble kanselert/utsatt. Selskapet har store irreversible faste kostnader og taper penger når omsetningen faller under 30 millioner. Selskapet har imidlertid i 2014 gjort tiltak som har sikret god ordretilgang. Det er også tilført frisk kapital for å sikre videre drift. Resultat for 2014 viser positive tall.» Styrets årsberetning er datert Revisor har ingen merknader : Ved konkursåpningen var det ikke utarbeidet et ferdig årsregnskap for Regnskapene opplyses å være ført til 1. mars Regnskapstall for 2014 og 2015 vil bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen. Som foran nevnt, har advokat Sverre Grette på vegne av Norstraal AS tilskrevet kreditorene den 8. april Fra kreditorrundskrivet gjengis: «De største kreditorene ble orientert om situasjonen i januar d.å. Det ble med disse inngått en avtale om en avdragsvis nedbetaling av gjelden som samlet utgjorde ca. NOK 6 mill. Første nedbetaling på NOK 1 mill. er betalt. I etterkant av dette viste det seg at selskapet ikke vant frem med sin prinsipale påstand i et erstatningssøksmål, som i motsatt fall ville ha gitt selskapet ca. NOK 2 mill. Selskapets ledelse vedgår også at enkelte jobber har vært feilkalkulert i disfavør av selskapet, og at det er gjort innkjøp som har ført til ukurans.

6 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Mens selskapet i 2012 hadde et positivt resultat på i overkant av NOK 7 mill., var det negativt i 2013 med omtrent samme beløp. Selskapet hadde et positivt resultat før skatt ved utløpet av oktober 2014, på NOK 1,6 mill. Tapet som nå har oppstått skriver seg således fra de siste to månedene i 2014, og første kvartal Selskapet har i dag en negativ egenkapital på NOK 6 mill., og en leverandørgjeld i størrelsesorden ca. NOK 10,8 mill. Annen gjeld utgjør ca. NOK 5,6 mill. I årsregnskapet for 2012 ble det avsatt utbytte med NOK 4,5 mill. Det negative resultatet i 2013 gjorde at aksjonærene valgte å ikke utbetale ¾ av beløpet, som i stedet ble konvertert til et ansvarlig lån. I 2014 ble dette lånet besluttet omgjort til aksjekapital, som også ble tilført ytterligere NOK ,- ved kontaktinnskudd. Aksjekapitalen utgjør i dag NOK ,-. DNB er selskapets bankforbindelse, og banken har pant i alle selskapets eiendeler. Det er således ingen frie aktiva. Norstraal AS kan i dag ikke innfri sin gjeld etterhvert som denne forfaller. Ved en stans i selskapets virksomhet i dag, risikerer de usikrede kreditorer å ikke oppnå dekning av utestående krav.» I kreditorrundskrivet opplyses det også at det er innført betalingsstans for selskapets gjeld forut for 1. april 2015 (men ikke for krav som etter dekningsloven er prioriterte krav, som lønn, feriepenger, skatt og merverdiavgift), og denne betalingsstansen skulle vare til 1. oktober Deretter skulle det tilbys en dividende til kreditorene (med krav fra før 1. april 2015) med foreløpig antydet ca. 50 % dividende. 3. Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. En nærmere vurdering av insolvenstidspunktet vil bli foretatt i sluttinnberetningen. 4. Største antall ansatte: 47. VII. Boets stilling og status: 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Kopi av registreringsforretningen vedlegges.

7 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM DNB Bank ASA har tinglyst pant i driftstilbehør, motorvogner og anleggsmaskiner, samt factoringavtaler om pantsetting av enkle krav. Banken har meldt krav i boet på kr (pluss renter), pluss garantier (betingede krav) på til sammen kr sum krav kr Det er opplyst at driftstilbehøret ble solgt til Cab-Eiendom AS ved årsskiftet 2014/2015 for til sammen kr Videre er det opplyst at dette skjedde i forståelse med panthaver. Selskapets biler (motorvogner) stod fortsatt registrert på Norstraal AS. Det legges til grunn at disse ikke var omfattet av overdragelsen til Cab-Eiendom AS (det står det motsatte i registreringsforretningen). Det følger av konkurslovens 117 b at bostyreren kan beslutte å oppheve konkursbeslaget i en eiendel som er uten økonomisk interesse for boet. Beslutningen gjennomføres ved at bostyreren avgir en skriftlig erklæring til skyldneren om at eiendelen er abandonert. Ut fra de opplysninger som foreligger, legges det til grunn at verdien av pantsatte aktiva utgjør mindre enn bankens pantesikrede krav. Bostyrer har derfor den 5. mai 2015 kl besluttet å abandonere pantsatt driftstilbehør, motorvogner og anleggsmaskiner, samt utestående fordringer omfattet av bankens factoringpant. Abandoneringen er foretatt etter konkurslovens 117 b, dvs. konkursbeslaget er opphevet. Varelager, bestående av div. vinduer, dører og malingrester, som er rester fra avsluttede prosjekter og feilbestillinger, er av Mellemstrand verdivurdert til +/- kr og er solgt for kr mva = kr inkl. mva. til Cab- Eiendom AS. Boet har fått utbetalt kr i tilgodebeløp yrkesskadeforsikring. Videre har boet mottatt kr 420 fra Advokatfirma Haakstad & Co DA, som var restbeløp på klientkonto etter avregning for advokat Grettes bistand. Boet har sett nærmere på om det eventuelt kunne være et tilgodebeløp merverdiavgift (et eventuelt slikt tilgodebeløp omfattes ikke av bankens factoringpant) men det anses ikke regningssvarende å gjøre noe mer med dette, da boet i så fall måtte bekoste ajourføring av regnskapet fram til konkursåpningsdatoen, og et ev. tilgodebeløp ville blitt motregnet pga. gjeld til skatteoppkreveren. Bankinnskudd: På driftskontoen i DNB Bank ASA er det negativ saldo. På skattetrekkskonto i samme bank er det innestående kr , som tilfaller skatteoppkreveren til delvis dekning av skyldig forskuddstrekk.

8 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Leieforhold: Industritoppen 23 eies av Cab-Eiendom AS. Boet har ikke trådt inn i leieforholdet, jfr. dekningslovens Boet har heller ikke trådt inn i leiekontrakt for inngjerdet utelager med plasthall og container i Kåsenveien 15, 4340 Bryne, og har meddelt dette til utleier 5. mai Foreløpig sum aktiva i boet: Kr Legalpantemidler, pantelovens 6-4: Forut for abandoneringen har DNB Bank ASA erklært seg innforstått med boets legalpanterett etter pantelovens 6-4, hvoretter boet kan kreve innbetalt 5 % av de abandonerte eiendelenes omsetningsverdi (for utestående fordringer: innbetalt/inndrevet beløp) til dekning av boomkostninger som eventuelt ikke dekkes av boets øvrige midler, etter rettens nærmere fastsettelse. For øvrig er det i abandoneringsbeslutningen tatt følgende forbehold: «Bankens krav består for en stor del av betingede krav/garantier. Banken er derfor innforstått med at dersom det mot formodning skulle vise seg å bli et overskudd, etter at bankens krav og omkostninger er inndekket fullt ut, er boet berettiget til det eventuelt overskytende. Boet er i denne forbindelse innforstått med at det pga. garantienes løpetid kan ta flere år før dette er endelig avklart. Dersom boet i mellomtiden er avsluttet, vil bobehandlingen bli gjenåpnet hvis det senere kommer beløp til utbetaling.» For ev. bobehandlingsomkostninger som ikke dekkes av boets midler eller av legalpantemidler, garanterer staten for inntil kr (50 ganger rettsgebyret). NAV Lønnsgaranti dekker merutgifter ved behandling av lønnsgarantisakene, som ikke dekkes av boets midler, jfr. lønnsgarantiforskriftens 7-2. Legalpantemidler kan ikke benyttes til å dekke behandlingen av lønnsgarantisakene. Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for inngående merverdiavgift, herunder merverdiavgiften av bostyrers salær. 2. Omstøtelige forhold: Bobehandlingen har så langt ikke påvist forhold som kan omstøtes etter de subjektive eller de objektive omstøtelsesreglene i dekningsloven. Ut fra de foreliggende opplysninger er det ikke betalt noen underpris (snarere tvert imot) for driftstilbehøret som Cab-Eiendom AS kjøpte ved årsskiftet. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 5. juni Det er hittil meldt 109 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges.

9 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Sum hittil anmeldte krav kr ,87 Herav pantesikret kr 0,00 Herav prioritert klasse I kr ,00 Herav prioritert klasse II kr ,00 Kravet fra DNB Bank ASA på til sammen kr er pantesikret så langt pantet rekker. Flere kreditorer har påberopt seg salgspant. Ikke alle kravene om salgspant er foreløpig avklart. De eneste beløpene som står på innstillingslisten som prioritert krav klasse I, er lønns-/feriepengekrav som overstiger NAV Lønnsgarantis beløpsgrense på 2G (to ganger folketrygdens grunnbeløp) til hver arbeidstaker. I tillegg vil kravene som dekkes av NAV Lønnsgaranti, jfr. nedenfor, være prioritert klasse I. Prioritert klasse II er skyldig forskuddstrekk. Beløpet kr vil bli redusert med innestående på skattetrekkskontoen, kr Lønnskrav: Bostyrer har sendt skriv til i alt 55 ansatte. Alle arbeidsforhold ble sagt opp den 29. april 2015, og det er samtidig meddelt skriftlig til alle ansatte at boet ikke inntrer i noen arbeidsavtaler, jfr. dekningslovens Det er foreløpig sendt inn til NAV Lønnsgaranti krav fra 40 arbeidstakere på til sammen kr (ikke inkludert i ovennevnte sum fordringer). Når NAV Lønnsgaranti foretar utbetaling, får deres regresskrav i boet prioritet klasse I. 6. Verserende rettssak: Norstraal AS reiste søksmål mot Sortland Boligstiftelse og senere også mot Lykkentreff Borettslag med krav om erstatning og overtredelsesgebyr pga. brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Vesterålen tingrett frifant boligstiftelsen og borettslaget, og Norstraal AS ble pålagt å betale sakskostnader. Dommen ble anket til Hålogaland lagmannsrett, som avsa dom i saken den Her ble resultatet at anken over frifinnelsen av boligstiftelsen ble forkastet, mens borettslaget ble dømt til å betale kr i erstatning til Norstraal AS. Hver av partene måtte bære sine egne sakskostnader både for lagmannsretten og for tingretten. Norstraal AS har rettidig erklært anke til Høyesterett. Som følge av konkursen er saken stanset, jfr. lagmannsrettens skriv av

10

11

12

13 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. Optimera AS kr ,30 Kunde Postboks 40 Haugenstua 0915 Oslo 2. DNB Bank ASA kr ,00 Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo 3. Bloch Bygg og Materialhandel AS kr ,34 Kundenr Postboks Hammerfest 4. Omega Areal AS kr ,00 Kundenr Kvassanesvegen Ølenvåg 5. Oskat AS kr ,00 Postboks Tønsberg 6. SG Finans AS kr ,00 Kundenr Postboks Lysaker 7. SG Finans AS kr 1 324,00 Factoring (Carlsen Fritzøe Handel AS) Ref Postboks Lysaker 8. Norspray AS v/ kr 7 946,08 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 9. Modena Fliser AS v/ kr ,30 Kreditorforeningen Sør SA Sak 45497/15 og 45498/15 Postboks Kristiansand 10. SG Finans AS kr ,22 Factoring (Vest Tak AS) Ref /10182 Postboks Lysaker Side 1 av 11 sider Norstraal AS

14 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 11. SG Finans AS kr ,00 Factoring (Didrik Nysted AS) Ref /10489 Postboks Lysaker 12. Mestersalg AS kr ,61 Kunde Kystveien Arendal 13. Felleskjøpet Rogaland Agder kr 3 133,00 Kunde-ID Sandvikveien Stavanger 14. Caverion Norge AS kr 3 335,40 Faktura Postboks 630 Lundsiden 4606 Kristiansand 15. Tryg Garanti kr ,44 Kundenr Postboks Oslo 16. Ahlsell Norge AS kr ,00 Kunde -ID: og Postboks 184 Forus 4065 Stavanger 17. NPC Verktøy AS kr ,86 v/ikas Kredittsystemer Vest AS Postboks Tananger 18. Åge Johansens AS kr 4 475,00 Kundenr Ådnaveien Indre Arna 19. Würth Norge AS kr ,00 Kundenr Morteveien Hagan 20. Utleiecompagniet AS v/ kr ,72 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen Side 2 av 11 sider Norstraal AS

15 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 21. Utleiecompagniet AS v/ kr 729,34 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 22. Modena Restec Grenland AS v/ kr ,36 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 23. Cramo AS v/ kr 2 187,42 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 24. Utleiecompagniet AS v/ kr ,76 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 25. Smart Fuel AS kr ,00 Kundenr Postboks 1154 Sentrum 0107 Oslo 26. Tomasz Figiel kr 4 485,00 Movigveien Fevik 27. Zdenko Schrenkel kr 5 265,00 Vessøyveien Fevik 28. Petter Aksel Birkeland kr ,00 kr ,00 Arendalsveien Grimstad 29. Ronny Polzin kr 8 970,00 Arendalsveien Grimstad 30. Ørland Transport AS kr 8 288,00 Faktura Postboks Sandnes Side 3 av 11 sider Norstraal AS

16 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 31. Ole Moe AS kr 8 613,13 Fakturanr Mjåvannsvegen Kristiansand 32. Proff Norge AS kr 5 801,50 Faktura Hegdalveien Larvik 33. Rett Bemanning AS v/ kr ,55 Collector Norge AS Saksnr Postboks 424 Skøyen 0213 Oslo 34. Network Norway v/ kr ,61 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 35. Dekkmann AS kr 6 691,00 Kundenr Postboks 135 Bryn 0611 Oslo 36. Staale Lie AS kr ,00 v/aabrekk Regnskap AS Fakturanr Storgata Sandnes 37. Tho-Tre AS kr ,50 v/teamregnskap AS Fakturanr. 172, 204, 216 og 217 Langgt Sandnes 38. Tess Skagerak AS kr 1 479,00 v/tess AS Faktura Postboks Drammen 39. H-Vinduet Magnor AS kr ,77 Faktura Postboks 126 Fana 5859 Bergen Side 4 av 11 sider Norstraal AS

17 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 40. Norengros - Kjosavik AS kr 1 198,25 Fakturanr Postboks Stavanger 41. Ramirent AS v/ kr ,46 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 42. Staale Lie AS v/ kr ,18 Alfa Inkasso AS Saksnr Postboks 450 Madla 4090 Hafrsfjord 43. Brubakken AS kr ,24 Faktura og Postboks Porsgrunn 44. Westco Miljø AS kr ,67 Kundenr Postboks 1002 Lura 4391 Sandnes 45. Sintef kr 2 233,75 v/evry Økonomitjenester AS Faktura nr Postboks 6184 Sluppen 7465 Trondheim 46. Habi AS kr ,33 Kundenr Fabrikkveien Stavanger 47. B.Sørbø AS kr 7 168,80 Faktura , og Bjødnabeen Stavanger 48. Aurel Leonte kr 9 555,00 Heistadmoen Skollenborg 49. Andreas Kettner kr 7 020,00 Arendalsveien Grimstad Side 5 av 11 sider Norstraal AS

18 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 50. Juraj Karabin kr 7 410,00 Meyergaten Arendal 51. Dariusz Kamola kr 2 340,00 Eidet Arendal 52. Tor Ole Herrefos kr 7 215,00 Jordene Fevik 53. Slawomir Golembowski kr 7 800,00 Lunde Grimstad 54. Emil Bumbu kr 9 165,00 Nisseberget Sandnes 55. Lazar Sorin Bontas kr 9 955,00 Heistadmoen Skollenborg 56. Andrzej Baniak kr 6 240,00 Granheia 1 C 4847 Arendal 57. Slawomir Bak kr 2 535,00 Joåsveien 3 B 4846 Arendal 58. Mariusz Bak kr 4 680,00 Nygaten 1, leil Arendal 59. Esben Falck kr 6 440,00 Holtsveien Tvedestrand 60. Manpower AS kr 5 181,25 MN Postboks 2506 Solli 0202 Oslo 61. Finnmark Blikk og Byggvedlikehold AS kr ,05 Faktura 4404 Boks Hammerfest 62. Naboen Utleie AS kr 7 369,00 Faktura nr , og Postboks Stavanger Side 6 av 11 sider Norstraal AS

19 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 63. Sviland Transport AS kr ,75 v/jærøk DA Torget Bryne 64. StS Fagstillas AS kr 2 052,50 Faktura 6068 Bedriftsveien 16B - Krøgenes 4841 Arendal 65. Workshop Bemanning & Kompetanse AS kr ,99 Kundenr Postboks 2506 Solli 0202 Oslo 66. Jæren Treteknikk AS kr ,00 Fakturanr og Kalbergveien Kvernaland 67. Industrisalg AS kr ,40 Kundenr Gamleveien 85, Lura 4315 Sandnes 68. Sørbø Trelast AS kr ,14 Kunde Postboks 3084 Hillevåg 4095 Stavanger 69. Arne Eivind Andersen kr ,00 Ole Knudsensvei His 70. Clean-Up AS kr ,25 Fakturanr og Fredtunkroken Sola 71. Byggpartner Hammerfest AS kr ,06 Fakturanr. 425 og 476 Johan Alexandersens vei Hammerfest 72. Bravida Norge AS kr 7 597,00 Kundenr Postboks 313 Økern 0511 Oslo 73. Sandnes Elektro AS kr ,00 Faktura nr , 33909, og Postboks Sandnes Side 7 av 11 sider Norstraal AS

20 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 74. Hans Eirik Hansen kr ,00 Postboks 3084 Hillevåg 3291 Stavern 75. Motek AS kr ,00 Kundenr Postboks 81 Økern 0508 Oslo 76. ACsenteret Butikker AS kr 1 942,57 Faktura og Prestegardsmarka 4, Lye 4347 Bryne 77. ACsenteret Butikker AS kr 1 697,00 Faktura Prestegardsmarka 4, Lye 4347 Bryne 78. Autofiks AS kr 5 043,00 Faktura nr Luramyrveien Sandnes 79. Brødrene Midthaug AS kr ,00 Faktura og Kleive 80. Gundersen Dørautomatikk kr ,15 Kundenr Børsesjøveien Skien 81. Wieslaw Wojtaszek kr 3 315,00 Molandsveien Arendal 82. Alexander Terzer kr 9 360,00 Veum 3870 Fyresdal 83. Frode Sannæs kr 5 070,00 Ranvigveien Fevik 84. Jan Olvecky kr 7 410,00 Meyergaten Arendal 85. Bernhard Lauterbach kr 8 775,00 Vråliosvegen 350 A 3849 Vråliosen 86. Ryszard Kielkiewicz kr 8 190,00 Arendalsveien Grimstad Side 8 av 11 sider Norstraal AS

21 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 87. Gunnar Woxholt kr 5 920,00 Ospelia Homborsund 88. Gunnar Woxholt kr ,00 kr ,00 Ospelia Homborsund 89. Cab-eiendom AS kr ,00 Fakturanr Industritoppen Arendal 90. Easy Park AS v/ kr 223,44 Visma Collectors AS Saksnr Postboks Oslo 91. Hem solutions AS kr ,00 Fakturanr og 5490 Orstadvegen Klepp Stasjon 92. DNB Bank ASA kr 5 110,53 DNB Finans (Akutt Diamantverktøy & Maskiner AS) Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo 93. Igland Dør og Vindu AS kr ,00 Faktura 13237, og Industriveien Grimstad 94. Network Norway/Ice Communication v/ kr ,73 Kredinor SA Sak nr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 95. Sørlandslisten AS kr ,00 Faktura , og Reddalsveien Grimstad 96. Malco AS kr ,00 Faktura nr Postboks 8108 Vågsbygd 4675 Kristiansand Side 9 av 11 sider Norstraal AS

22 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 97. DNR Kompetanse AS v/ kr 836,73 Kreditorforeningen Midt-Norge SA Saksnr / VIN Postboks Steinkjer 98. PK Flex Entreprenør AS kr ,00 v/dalen Rekneskap Postboks Dalen (Etter motregn. av kr 16695) 99. Boservice AS kr ,00 Faktura 42312,42566,42590 og Bedriftsveien Sandnes 100. RH Blikk Reinertsen & Høyland kr ,50 v/nærbø Rekneskapslag Jadarvegen 26C 4365 Nærbø 101. Skatteoppkreveren i Arendal og Froland kr ,00 kr ,00 Postboks Grimstad 102. AS Wesselsgaten 25 kr ,00 v/bate Boligbyggelag Postboks 88 Sentrum 4001 Stavanger 103. Hubro AS kr ,25 Faktura nr Arabergveien Sola 104. Hald & Co DA kr ,75 v/advokat Ole Magnus Heimvik Postboks Arendal 105. Lyse Dialog AS v/ kr ,44 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 106. Borettslaget Mercur kr ,00 v/bate Boligbyggelag Postboks 88 Sentrum 4001 Stavanger Side 10 av 11 sider Norstraal AS

23 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI Hausken Tekniske AS kr 4 121,50 Faktura nr og Kanalveien Stavanger 108. Gandsgaten 9 BRL v/bate BBL kr ,00 v/advokat Toralf Haver Kanalsletta Stavanger 109. BRL Storaberget v/bate BBL kr ,00 v/advokat Toralf Haver Kanalsletta Stavanger Til sammen kr ,87 kr - kr - kr ,00 kr ,00 kr - kr Side 11 av 11 sider Norstraal AS

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS

SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund. NAV Lønnsgaranti BIO PHARMA AS Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 12. juni 2015 SLUTTINNBERETNING TIL OSIO BYFOGDEMBETE SAK NR. L4-OB7 461KON-OBYF / l= BIO PHARMA AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO 1. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE Oslo byfogdembete Postbolis 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo, 26. juni 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-facobsen INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. 15-097430KON-OBYF/1: VIRAL MEDIA, DETS

Detaljer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer

RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer DET KGL JUSTIS- OG POLITIDEPARTEMENT RUNDSKRIV G - 128/93 24-08-93 Jnr 4678/93 A-A EF/tjs Til Skifterettene Lagmannsrettene Advokatforeningens medlemmer KONKURSREGISTERET Ved endring av konkurslovens 144

Detaljer

INFORMASJONSDOKUMENT

INFORMASJONSDOKUMENT INFORMASJONSDOKUMENT Domstein ASA ("Domstein" eller "Selskapet") Org.nr. 960 756 932 Dette informasjonsdokumentet ("Informasjonsdokumentet") er utarbeidet i forbindelse med Domsteins erverv av virksomheten

Detaljer

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN)

LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 58 OM GJELDS- FORHANDLING OG KONKURS (KONKURSLOVEN) LOV 8 JUNI 1984 NR 59 OM FORD- RINGSHAVERNES DEKNINGSRETT (DEKNINGSLOVEN) UTGITT AV JUSTISDEPARTEMENTET 1985 2 INNHOLD 1. INNLEIING...4

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 26. mai 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00930-A, (sak nr. 2008/58), sivil sak, anke, Staten v/skattedirektoratet (Regjeringsadvokaten v/advokat Gunnar O. Hæreid til prøve) mot

Detaljer

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik

3ii-ftG i TIL. I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 FRISTDAG: 26.4.2007. ORG.NRz 987 015 314. Bobestyrer: advokat Asbjørn Røvik 3ii-ftG i Er /\ Tr r]r T rx Tt r /-\ rl' TL.T U) T;r T\ T] rfi ' Tr LT F t t{ill-llrrlrj I r\ t\ ft l K tr I i\ It\ tr ^ TIL I{ORDMØRE TINGRETT Domstol nr. 1152 Bo nr. 07-065665KON-NOMO Kapital & Finans

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for

D&B Firmafakta. Rapport den 16-10-2012 for D&B Firmafakta Rapport den 16-10-2012 for Produsert av Dibuco AS - www.dibuco.no NORAUTRON AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for

D&B Firmafakta. Rapport den 25-10-2010 for THORSTEIN LUND AS BJØDNABEEN 16 4033 STAVANGER Att.: MYHRE GEIR PAWELLS D&B Firmafakta Rapport den 25-10-2010 for MALERFIRMAET LUND & VAALAND AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling

Detaljer

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss

EUROJURIS INFORMERER. Nr. 4/2011-17. årgang. Tema Næringsjuss EUROJURIS INFORMERER Nr. 4/2011-17. årgang Tema Næringsjuss Eurojuris Informerer Innhold Eurojuris Norge AS er en sammenslutning av 12 norske advokatkontorer. Kontorenes hovedfokus er leveranse av advokattjenester

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 23. JUNI 2014 FOR LINDHAUGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 26. FEBRUAR 2014 FOR MALERMESTRENE INDRE ØSTLAND AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 13. FEBRUAR 2015 FOR NEMI AGDER AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 22. AUGUST 2014 FOR TELLEFSDAL AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. FEBRUAR 2014 FOR SØRLANDSSTIGEN AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 8. AUGUST 2014 FOR AUSTAD MASKINSTASJON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer

1.1 Etternavn, fornavn Telefon dagtid/mobil 1.2 Fødselsnummer (11 siffer) 1.3 Adresse, postnr. poststed 1.4 Kontonummer Nullstill skjemaet før du lukker det Søknad om lønnsgarantidekning -melding av lønnskrav m.v. til konkursboet Den statlige lønnsgarantiordningen Blanketten fylles ut av arbeidstaker og sendes bostyrer.

Detaljer

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G :

NORGES HØYESTERETT S T E M M E G I V N I N G : NORGES HØYESTERETT Den 13. mars 2008 avsa Høyesterett dom i HR-2008-00498-A, (sak nr. 2007/1652), sivil sak, anke, GL Prosjektservice AS (advokat Johan Nygård til prøve) mot Vista Holding AS (advokat Nils-Henrik

Detaljer

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS

Berlevåg kommune. Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Berlevåg kommune v/ kontrollutvalget Bistand til gjennomføring av gransking relatert til økonomiske disposisjoner i ØFAS Oslo, 25. januar 2012 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de

Detaljer

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag

Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag 1 Etterstad Nord Borettslag Til beboerne i Etterstad Nord Borettslag Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling Tirsdag, 4. juni 2013 kl. 18.00 på Etterstad Videregående skole, inngang fra gården. Innkallingen

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 25. JUNI 2015 FOR ECOHZ AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8. Økonomi

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for

D&B Firmafakta. Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS Postboks: 86, STENERSGATA 1 E 0050 OSLO Att.: QVIST JACOBSEN DAN D&B Firmafakta Rapport den 20-10-2009 for TEMP TEAM AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingforklaring 5 Grunnfakta

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for

D&B Firmafakta. Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS ARBEIDERSAMFUNNETS PLASS 1 0181 OSLO Att.: EILERTSEN BJØRN D FRØSØYE D&B Firmafakta Rapport den 30-05-2008 for AMENDE AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 24. JULI 2015 FOR MEDISTIM NORGE AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for

D&B Firmafakta. Rapport den 18-08-2011 for D&B Firmafakta Rapport den 18-08-2011 for WILLIS AS 1 Identifikasjon 2 Rating 3 Ratinghistorikk 4 Ratingfordeling og konkursrisiko 5 Grunnfakta 6 Eier/Juridisk 7 Økonomi - sammendrag 8 Økonomi - oppstilling

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 10. FEBRUAR 2014 FOR SØDERHAMN ERIKSSON AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. MAI 2014 FOR METTE KIRKEMO AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag 8.

Detaljer

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS

D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS D&B FIRMAFAKTA RAPPORT DEN 9. JULI 2015 FOR SERVERPARKERING AS 1. Identifikasjon 2. Rating 3. Ratinghistorikk 4. Ratingfordeling og konkursrisiko 5. Grunnfakta 6. Eier/Juridisk 7. Økonomi - sammendrag

Detaljer

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag

Til andelseierne i Ola Narr Borettslag 1 Ola Narr Borettslag Til andelseierne i Ola Narr Borettslag Velkommen til generalforsamling. Innkallingen inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2013. Styret håper du leser nøye igjennom

Detaljer