KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR MIDLERTIDIG INNBERETNING

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KONKURSBO NR. 15-068233KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR. 976 891 872 MIDLERTIDIG INNBERETNING"

Transkript

1 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Aust-Agder tingrett Behandlende dommer: Alice Jervell Postboks Arendal.. Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik Johnsen Monica Haugedal Åse Johnsen Drabløs Ansatte advokater: Carl Henning Leknesund Lars Faye Ree KRISTIANSAND, 15. juni 2015 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS, ORG. NR MIDLERTIDIG INNBERETNING 0. Innledning: 1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 16. juni 2015 kl og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. I. Adressater for innberetningen: 1. Aust-Agder tingrett, bo nr KON-AUAG 2. Konkursdebitor v/arne Eivind Andersen Skatt sør Skatteoppkreveren i Arendal og Froland 3. Sendes via Altinn/bosiden til: Brønnøysundregistrene, Konkursregisteret NAV Lønnsgaranti Kreditorer som har meddelt at de ønsker informasjon via bosiden. 4. Øvrige kreditorer som har meldt/melder krav i boet, blir underrettet om at innberetningen er lagt ut på og kan lastes ned derfra, samt at de som ev. ønsker det, kan få tilsendt papirversjon på forespørsel. II. Identifikasjon av hvem saken gjelder: 1. Norstraal AS, aksjeselskap. 2. Adresse: Industritoppen 23, 4848 Arendal. Arendal kommune (0906). 3. Organisasjonsnummer: Bransje: Overflatebehandling og rehabilitering av bygg m.v. Dokumentreferanse: innberetning TELEFON [+47] POSTADRESSE: BESØKSADRESSE: Advokat Bjørn Hübert Senum: (988 SENUM) POSTBOKS 737 TOLLBODGT. 40 Advokatassistent Marit Hansen: SENTRALBORD [+47] NO-4666 KRISTIANSAND KRISTIANSAND Sekretær Liv Karin Turnbull: TELEFAKS [+47] NORWAY ORG.NR MVA KUNDENR. BR.SUND 53697

2 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM III. Konkursen: 1. Aust-Agder tingrett åpnet konkurs 28. april 2015 kl Grunnlaget er oppbudsbegjæring fra selskapet. 3. Fristdag: 27. april Frist for fordringsanmeldelser: 5. juni IV. Bobestyrelsen: 1. Bostyrer: Advokat Bjørn Hübert Senum, Tollbodgata 40, Postboks 737, 4666 Kristiansand, telefon , telefaks , e-post 2. Revisor: Borevisor er foreløpig ikke oppnevnt. 3. Kreditorutvalg: Kreditorutvalg er foreløpig ikke oppnevnt. V. Nærmere om konkursdebitor: A. 1. Stiftet , registrert i Foretaksregisteret Foretaket hadde opprinnelig adresse i Oslo. Foretaksadressen ble registrert endret til Industritoppen 23, 4848 Arendal Aksjekapital kr , meldt fullt innbetalt ble aksjekapitalen registrert endret til kr , ble kapitalen registrert forhøyet til kr , og ble nåværende aksjekapital, kr , registrert (vedtektsdato ) Aksjeeiere som har minst 20 % av aksjene: Sør Mur AS, org. nr ,67 %. Bjarne AS, org. nr ,33 %. Aksjene i Sør Mur AS eies av: Espen Lillejord 50 %. Claus Lillejord 50 %. Aksjene i Bjarne AS har til vært eid 100 % av Arne Eivind Andersen. Pr har broren, Bjart Andersen, kjøpt 50 % av aksjene. 5. Daglig leder: Selskapet har ikke hatt egen daglig leder styreleder har forestått den daglige ledelsen. 6. Styre: Styreleder: Arne Eivind Andersen, f , Ole Knudsens vei 2, 4817 His.. Han har vært styreleder helt fra stiftelsen,

3 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Styremedlemmer: Espen Lillejord, f , Roald Amundsens gate 42, 4307 Sandnes. Han har vært styremedlem fra stiftelsen, Claus Lillejord, f , Jordene 1, 4870 Fevik. Han har vært styremedlem siden Revisor: Agder-Team Revisjon AS, org. nr , Teknologiveien 1, 4846 Arendal. 8. Regnskapsfører: Bedøk AS, org. nr , Postboks 319, 4892 Grimstad. B. 1. Ledelsens roller i andre foretak: Arne Eivind Andersen er registrert med følgende roller i andre foretak: Cab-Eiendom AS: Daglig leder og styreleder Bjarne AS: Daglig leder og styreleder Bjarne Håndverkstjenester AS: Styreleder Multiflis AS: Styreleder Woxholt Eiendom AS: Styreleder Energieffektiv Eiendomsutvikling AS: Daglig leder og styreleder. 2. Roller i tidligere konkurser: Arne Eivind Andersen er ikke registrert med roller i tidligere konkurser. VI. Konkursdebitors økonomiske virksomhet: A. 1. Norstraal AS ble stiftet i 1996 og har fra oppstarten holdt til på Stoa i Arendal. Fram til 2005 var forretningsadressen i Oslo. Selskapets vedtektsfestede formål er: «Yte tjenester innen overflatebehandling og rehabilitering av bygg, anlegg, skip m.v., samt annen økonomisk virksomhet.» Selskapet har hatt oppdrag flere steder i landet. I siste halvdel av april var det fem igangværende oppdrag i Rogaland; fire for Bate Boligbyggelag og ett for Stavanger kommune. Bate Boligbyggelag gav den 22. april 2015 beskjed om at de hevet kontrakten for to av prosjektene. Arbeidet stoppet derfor opp, dvs. at alt arbeid var stanset pr. 24. april I tillegg var det ett oppdrag i Finnmark, som ikke var påbegynt, men skulle ha startet 18. mai 2015.

4 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Oppdragene har bl.a. vært fasaderehabilitering og betongrehabilitering, men også rehabilitering av baderom, malerarbeid, murerarbeid, flislegging, etterisolering/enøk-tiltak og antikvarisk restaurering. 2. Årsregnskap t.o.m er sendt Regnskapsregisteret. Det er opplyst at regnskapene er à jour pr. 1. mars Advokat Sverre Grette har på vegne av Norstraal AS tilskrevet kreditorene den 8. april 2015 med forespørsel om et moratorium (betalingsutsettelse) og senere gjeldsettergivelse. Det opplyses i kreditorrundskrivet at de største kreditorene ble orientert om selskapets vanskelige økonomiske situasjon i januar Som ovenfor nevnt, meddelte Bate Boligbyggelag den 22. april 2015 at de hevet kontrakten for to av de igangværende prosjektene. Styret besluttet å begjære oppbud 23. april Oppbudsbegjæringen innkom til retten den 27. april Bobehandlingen har så langt ikke avdekket manglende oppfyllelse av andre formelle krav etter foretaks- og selskapslovgivning, næringslovgivning og registerlovgivning mm. 5. Årsaker til konkursen: Konkursårsakene vil bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen. B Regnskapstall, omsetning: 2008: Driftsinntekter kr , årsresultat (overskudd) kr : Driftsinntekter kr , årsresultat (overskudd) kr : Driftsinntekter kr , årsresultat (overskudd) kr : Driftsinntekter kr , årsresultat (overskudd) kr Tallene for er hentet fra 2012: Driftsinntekter kr , driftsresultat (overskudd) kr , ordinært resultat før skatt (overskudd) kr , årsresultat (overskudd) kr Anleggsmidler kr , omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , sum gjeld kr (herav avsatt til utbytte kr ), egenkapital (positiv egenkapital) kr (aksjekapital kr , overkursfond kr ).

5 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM : Driftsinntekter kr , driftsresultat (underskudd) kr , ordinært resultat før skatt (underskudd) kr , årsresultat (underskudd) kr Anleggsmidler kr (herav utsatt skattefordel kr ), omløpsmidler kr , sum eiendeler kr , sum gjeld kr , egenkapital (negativ egenkapital) kr (aksjekapital kr , beholdning av egne aksjer kr , overkursfond kr ). Styret skriver i årsberetningen for 2013 bl.a.: «Selskapets svake resultat for 2013 skyldes at to prosjekter som var tildelt og tenkt gjennomført 2. halvår 2012 ikke ble satt i gang som følge av manglende finansiering fra Husbanken som gikk tom for midler, samt offentlige anbud som styret mener skulle vært tildelt selskapet, som ble tildelt andre eller ble kanselert/utsatt. Selskapet har store irreversible faste kostnader og taper penger når omsetningen faller under 30 millioner. Selskapet har imidlertid i 2014 gjort tiltak som har sikret god ordretilgang. Det er også tilført frisk kapital for å sikre videre drift. Resultat for 2014 viser positive tall.» Styrets årsberetning er datert Revisor har ingen merknader : Ved konkursåpningen var det ikke utarbeidet et ferdig årsregnskap for Regnskapene opplyses å være ført til 1. mars Regnskapstall for 2014 og 2015 vil bli nærmere behandlet i sluttinnberetningen. Som foran nevnt, har advokat Sverre Grette på vegne av Norstraal AS tilskrevet kreditorene den 8. april Fra kreditorrundskrivet gjengis: «De største kreditorene ble orientert om situasjonen i januar d.å. Det ble med disse inngått en avtale om en avdragsvis nedbetaling av gjelden som samlet utgjorde ca. NOK 6 mill. Første nedbetaling på NOK 1 mill. er betalt. I etterkant av dette viste det seg at selskapet ikke vant frem med sin prinsipale påstand i et erstatningssøksmål, som i motsatt fall ville ha gitt selskapet ca. NOK 2 mill. Selskapets ledelse vedgår også at enkelte jobber har vært feilkalkulert i disfavør av selskapet, og at det er gjort innkjøp som har ført til ukurans.

6 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Mens selskapet i 2012 hadde et positivt resultat på i overkant av NOK 7 mill., var det negativt i 2013 med omtrent samme beløp. Selskapet hadde et positivt resultat før skatt ved utløpet av oktober 2014, på NOK 1,6 mill. Tapet som nå har oppstått skriver seg således fra de siste to månedene i 2014, og første kvartal Selskapet har i dag en negativ egenkapital på NOK 6 mill., og en leverandørgjeld i størrelsesorden ca. NOK 10,8 mill. Annen gjeld utgjør ca. NOK 5,6 mill. I årsregnskapet for 2012 ble det avsatt utbytte med NOK 4,5 mill. Det negative resultatet i 2013 gjorde at aksjonærene valgte å ikke utbetale ¾ av beløpet, som i stedet ble konvertert til et ansvarlig lån. I 2014 ble dette lånet besluttet omgjort til aksjekapital, som også ble tilført ytterligere NOK ,- ved kontaktinnskudd. Aksjekapitalen utgjør i dag NOK ,-. DNB er selskapets bankforbindelse, og banken har pant i alle selskapets eiendeler. Det er således ingen frie aktiva. Norstraal AS kan i dag ikke innfri sin gjeld etterhvert som denne forfaller. Ved en stans i selskapets virksomhet i dag, risikerer de usikrede kreditorer å ikke oppnå dekning av utestående krav.» I kreditorrundskrivet opplyses det også at det er innført betalingsstans for selskapets gjeld forut for 1. april 2015 (men ikke for krav som etter dekningsloven er prioriterte krav, som lønn, feriepenger, skatt og merverdiavgift), og denne betalingsstansen skulle vare til 1. oktober Deretter skulle det tilbys en dividende til kreditorene (med krav fra før 1. april 2015) med foreløpig antydet ca. 50 % dividende. 3. Insolvenstidspunkt: For at insolvens skal foreligge må debitor være både insuffisient og illikvid. Insuffisiens betyr at verdien av aktiva er mindre enn gjelden. Illikviditet innebærer at man ikke kan betale sine forpliktelser etter hvert som de forfaller. En nærmere vurdering av insolvenstidspunktet vil bli foretatt i sluttinnberetningen. 4. Største antall ansatte: 47. VII. Boets stilling og status: 1. Boets aktiva. Registrering av boet er foretatt av Jostein Mellemstrand. Kopi av registreringsforretningen vedlegges.

7 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM DNB Bank ASA har tinglyst pant i driftstilbehør, motorvogner og anleggsmaskiner, samt factoringavtaler om pantsetting av enkle krav. Banken har meldt krav i boet på kr (pluss renter), pluss garantier (betingede krav) på til sammen kr sum krav kr Det er opplyst at driftstilbehøret ble solgt til Cab-Eiendom AS ved årsskiftet 2014/2015 for til sammen kr Videre er det opplyst at dette skjedde i forståelse med panthaver. Selskapets biler (motorvogner) stod fortsatt registrert på Norstraal AS. Det legges til grunn at disse ikke var omfattet av overdragelsen til Cab-Eiendom AS (det står det motsatte i registreringsforretningen). Det følger av konkurslovens 117 b at bostyreren kan beslutte å oppheve konkursbeslaget i en eiendel som er uten økonomisk interesse for boet. Beslutningen gjennomføres ved at bostyreren avgir en skriftlig erklæring til skyldneren om at eiendelen er abandonert. Ut fra de opplysninger som foreligger, legges det til grunn at verdien av pantsatte aktiva utgjør mindre enn bankens pantesikrede krav. Bostyrer har derfor den 5. mai 2015 kl besluttet å abandonere pantsatt driftstilbehør, motorvogner og anleggsmaskiner, samt utestående fordringer omfattet av bankens factoringpant. Abandoneringen er foretatt etter konkurslovens 117 b, dvs. konkursbeslaget er opphevet. Varelager, bestående av div. vinduer, dører og malingrester, som er rester fra avsluttede prosjekter og feilbestillinger, er av Mellemstrand verdivurdert til +/- kr og er solgt for kr mva = kr inkl. mva. til Cab- Eiendom AS. Boet har fått utbetalt kr i tilgodebeløp yrkesskadeforsikring. Videre har boet mottatt kr 420 fra Advokatfirma Haakstad & Co DA, som var restbeløp på klientkonto etter avregning for advokat Grettes bistand. Boet har sett nærmere på om det eventuelt kunne være et tilgodebeløp merverdiavgift (et eventuelt slikt tilgodebeløp omfattes ikke av bankens factoringpant) men det anses ikke regningssvarende å gjøre noe mer med dette, da boet i så fall måtte bekoste ajourføring av regnskapet fram til konkursåpningsdatoen, og et ev. tilgodebeløp ville blitt motregnet pga. gjeld til skatteoppkreveren. Bankinnskudd: På driftskontoen i DNB Bank ASA er det negativ saldo. På skattetrekkskonto i samme bank er det innestående kr , som tilfaller skatteoppkreveren til delvis dekning av skyldig forskuddstrekk.

8 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Leieforhold: Industritoppen 23 eies av Cab-Eiendom AS. Boet har ikke trådt inn i leieforholdet, jfr. dekningslovens Boet har heller ikke trådt inn i leiekontrakt for inngjerdet utelager med plasthall og container i Kåsenveien 15, 4340 Bryne, og har meddelt dette til utleier 5. mai Foreløpig sum aktiva i boet: Kr Legalpantemidler, pantelovens 6-4: Forut for abandoneringen har DNB Bank ASA erklært seg innforstått med boets legalpanterett etter pantelovens 6-4, hvoretter boet kan kreve innbetalt 5 % av de abandonerte eiendelenes omsetningsverdi (for utestående fordringer: innbetalt/inndrevet beløp) til dekning av boomkostninger som eventuelt ikke dekkes av boets øvrige midler, etter rettens nærmere fastsettelse. For øvrig er det i abandoneringsbeslutningen tatt følgende forbehold: «Bankens krav består for en stor del av betingede krav/garantier. Banken er derfor innforstått med at dersom det mot formodning skulle vise seg å bli et overskudd, etter at bankens krav og omkostninger er inndekket fullt ut, er boet berettiget til det eventuelt overskytende. Boet er i denne forbindelse innforstått med at det pga. garantienes løpetid kan ta flere år før dette er endelig avklart. Dersom boet i mellomtiden er avsluttet, vil bobehandlingen bli gjenåpnet hvis det senere kommer beløp til utbetaling.» For ev. bobehandlingsomkostninger som ikke dekkes av boets midler eller av legalpantemidler, garanterer staten for inntil kr (50 ganger rettsgebyret). NAV Lønnsgaranti dekker merutgifter ved behandling av lønnsgarantisakene, som ikke dekkes av boets midler, jfr. lønnsgarantiforskriftens 7-2. Legalpantemidler kan ikke benyttes til å dekke behandlingen av lønnsgarantisakene. Boet er registrert med eget org.nummer i avgiftsmanntallet, og det legges derfor til grunn at boet vil få fradrag for inngående merverdiavgift, herunder merverdiavgiften av bostyrers salær. 2. Omstøtelige forhold: Bobehandlingen har så langt ikke påvist forhold som kan omstøtes etter de subjektive eller de objektive omstøtelsesreglene i dekningsloven. Ut fra de foreliggende opplysninger er det ikke betalt noen underpris (snarere tvert imot) for driftstilbehøret som Cab-Eiendom AS kjøpte ved årsskiftet. 5. Boets gjeld: Fordringshaverne er oppfordret til å melde sine krav i boet innen 5. juni Det er hittil meldt 109 krav, jfr. innstillingsliste nr. 1, som vedlegges.

9 Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM Sum hittil anmeldte krav kr ,87 Herav pantesikret kr 0,00 Herav prioritert klasse I kr ,00 Herav prioritert klasse II kr ,00 Kravet fra DNB Bank ASA på til sammen kr er pantesikret så langt pantet rekker. Flere kreditorer har påberopt seg salgspant. Ikke alle kravene om salgspant er foreløpig avklart. De eneste beløpene som står på innstillingslisten som prioritert krav klasse I, er lønns-/feriepengekrav som overstiger NAV Lønnsgarantis beløpsgrense på 2G (to ganger folketrygdens grunnbeløp) til hver arbeidstaker. I tillegg vil kravene som dekkes av NAV Lønnsgaranti, jfr. nedenfor, være prioritert klasse I. Prioritert klasse II er skyldig forskuddstrekk. Beløpet kr vil bli redusert med innestående på skattetrekkskontoen, kr Lønnskrav: Bostyrer har sendt skriv til i alt 55 ansatte. Alle arbeidsforhold ble sagt opp den 29. april 2015, og det er samtidig meddelt skriftlig til alle ansatte at boet ikke inntrer i noen arbeidsavtaler, jfr. dekningslovens Det er foreløpig sendt inn til NAV Lønnsgaranti krav fra 40 arbeidstakere på til sammen kr (ikke inkludert i ovennevnte sum fordringer). Når NAV Lønnsgaranti foretar utbetaling, får deres regresskrav i boet prioritet klasse I. 6. Verserende rettssak: Norstraal AS reiste søksmål mot Sortland Boligstiftelse og senere også mot Lykkentreff Borettslag med krav om erstatning og overtredelsesgebyr pga. brudd på regelverket for offentlige anskaffelser. Vesterålen tingrett frifant boligstiftelsen og borettslaget, og Norstraal AS ble pålagt å betale sakskostnader. Dommen ble anket til Hålogaland lagmannsrett, som avsa dom i saken den Her ble resultatet at anken over frifinnelsen av boligstiftelsen ble forkastet, mens borettslaget ble dømt til å betale kr i erstatning til Norstraal AS. Hver av partene måtte bære sine egne sakskostnader både for lagmannsretten og for tingretten. Norstraal AS har rettidig erklært anke til Høyesterett. Som følge av konkursen er saken stanset, jfr. lagmannsrettens skriv av

10

11

12

13 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 1. Optimera AS kr ,30 Kunde Postboks 40 Haugenstua 0915 Oslo 2. DNB Bank ASA kr ,00 Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo 3. Bloch Bygg og Materialhandel AS kr ,34 Kundenr Postboks Hammerfest 4. Omega Areal AS kr ,00 Kundenr Kvassanesvegen Ølenvåg 5. Oskat AS kr ,00 Postboks Tønsberg 6. SG Finans AS kr ,00 Kundenr Postboks Lysaker 7. SG Finans AS kr 1 324,00 Factoring (Carlsen Fritzøe Handel AS) Ref Postboks Lysaker 8. Norspray AS v/ kr 7 946,08 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 9. Modena Fliser AS v/ kr ,30 Kreditorforeningen Sør SA Sak 45497/15 og 45498/15 Postboks Kristiansand 10. SG Finans AS kr ,22 Factoring (Vest Tak AS) Ref /10182 Postboks Lysaker Side 1 av 11 sider Norstraal AS

14 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 11. SG Finans AS kr ,00 Factoring (Didrik Nysted AS) Ref /10489 Postboks Lysaker 12. Mestersalg AS kr ,61 Kunde Kystveien Arendal 13. Felleskjøpet Rogaland Agder kr 3 133,00 Kunde-ID Sandvikveien Stavanger 14. Caverion Norge AS kr 3 335,40 Faktura Postboks 630 Lundsiden 4606 Kristiansand 15. Tryg Garanti kr ,44 Kundenr Postboks Oslo 16. Ahlsell Norge AS kr ,00 Kunde -ID: og Postboks 184 Forus 4065 Stavanger 17. NPC Verktøy AS kr ,86 v/ikas Kredittsystemer Vest AS Postboks Tananger 18. Åge Johansens AS kr 4 475,00 Kundenr Ådnaveien Indre Arna 19. Würth Norge AS kr ,00 Kundenr Morteveien Hagan 20. Utleiecompagniet AS v/ kr ,72 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen Side 2 av 11 sider Norstraal AS

15 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 21. Utleiecompagniet AS v/ kr 729,34 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 22. Modena Restec Grenland AS v/ kr ,36 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 23. Cramo AS v/ kr 2 187,42 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 24. Utleiecompagniet AS v/ kr ,76 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 25. Smart Fuel AS kr ,00 Kundenr Postboks 1154 Sentrum 0107 Oslo 26. Tomasz Figiel kr 4 485,00 Movigveien Fevik 27. Zdenko Schrenkel kr 5 265,00 Vessøyveien Fevik 28. Petter Aksel Birkeland kr ,00 kr ,00 Arendalsveien Grimstad 29. Ronny Polzin kr 8 970,00 Arendalsveien Grimstad 30. Ørland Transport AS kr 8 288,00 Faktura Postboks Sandnes Side 3 av 11 sider Norstraal AS

16 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 31. Ole Moe AS kr 8 613,13 Fakturanr Mjåvannsvegen Kristiansand 32. Proff Norge AS kr 5 801,50 Faktura Hegdalveien Larvik 33. Rett Bemanning AS v/ kr ,55 Collector Norge AS Saksnr Postboks 424 Skøyen 0213 Oslo 34. Network Norway v/ kr ,61 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 35. Dekkmann AS kr 6 691,00 Kundenr Postboks 135 Bryn 0611 Oslo 36. Staale Lie AS kr ,00 v/aabrekk Regnskap AS Fakturanr Storgata Sandnes 37. Tho-Tre AS kr ,50 v/teamregnskap AS Fakturanr. 172, 204, 216 og 217 Langgt Sandnes 38. Tess Skagerak AS kr 1 479,00 v/tess AS Faktura Postboks Drammen 39. H-Vinduet Magnor AS kr ,77 Faktura Postboks 126 Fana 5859 Bergen Side 4 av 11 sider Norstraal AS

17 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 40. Norengros - Kjosavik AS kr 1 198,25 Fakturanr Postboks Stavanger 41. Ramirent AS v/ kr ,46 Lindorff AS Sak nr Postboks Drammen 42. Staale Lie AS v/ kr ,18 Alfa Inkasso AS Saksnr Postboks 450 Madla 4090 Hafrsfjord 43. Brubakken AS kr ,24 Faktura og Postboks Porsgrunn 44. Westco Miljø AS kr ,67 Kundenr Postboks 1002 Lura 4391 Sandnes 45. Sintef kr 2 233,75 v/evry Økonomitjenester AS Faktura nr Postboks 6184 Sluppen 7465 Trondheim 46. Habi AS kr ,33 Kundenr Fabrikkveien Stavanger 47. B.Sørbø AS kr 7 168,80 Faktura , og Bjødnabeen Stavanger 48. Aurel Leonte kr 9 555,00 Heistadmoen Skollenborg 49. Andreas Kettner kr 7 020,00 Arendalsveien Grimstad Side 5 av 11 sider Norstraal AS

18 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 50. Juraj Karabin kr 7 410,00 Meyergaten Arendal 51. Dariusz Kamola kr 2 340,00 Eidet Arendal 52. Tor Ole Herrefos kr 7 215,00 Jordene Fevik 53. Slawomir Golembowski kr 7 800,00 Lunde Grimstad 54. Emil Bumbu kr 9 165,00 Nisseberget Sandnes 55. Lazar Sorin Bontas kr 9 955,00 Heistadmoen Skollenborg 56. Andrzej Baniak kr 6 240,00 Granheia 1 C 4847 Arendal 57. Slawomir Bak kr 2 535,00 Joåsveien 3 B 4846 Arendal 58. Mariusz Bak kr 4 680,00 Nygaten 1, leil Arendal 59. Esben Falck kr 6 440,00 Holtsveien Tvedestrand 60. Manpower AS kr 5 181,25 MN Postboks 2506 Solli 0202 Oslo 61. Finnmark Blikk og Byggvedlikehold AS kr ,05 Faktura 4404 Boks Hammerfest 62. Naboen Utleie AS kr 7 369,00 Faktura nr , og Postboks Stavanger Side 6 av 11 sider Norstraal AS

19 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 63. Sviland Transport AS kr ,75 v/jærøk DA Torget Bryne 64. StS Fagstillas AS kr 2 052,50 Faktura 6068 Bedriftsveien 16B - Krøgenes 4841 Arendal 65. Workshop Bemanning & Kompetanse AS kr ,99 Kundenr Postboks 2506 Solli 0202 Oslo 66. Jæren Treteknikk AS kr ,00 Fakturanr og Kalbergveien Kvernaland 67. Industrisalg AS kr ,40 Kundenr Gamleveien 85, Lura 4315 Sandnes 68. Sørbø Trelast AS kr ,14 Kunde Postboks 3084 Hillevåg 4095 Stavanger 69. Arne Eivind Andersen kr ,00 Ole Knudsensvei His 70. Clean-Up AS kr ,25 Fakturanr og Fredtunkroken Sola 71. Byggpartner Hammerfest AS kr ,06 Fakturanr. 425 og 476 Johan Alexandersens vei Hammerfest 72. Bravida Norge AS kr 7 597,00 Kundenr Postboks 313 Økern 0511 Oslo 73. Sandnes Elektro AS kr ,00 Faktura nr , 33909, og Postboks Sandnes Side 7 av 11 sider Norstraal AS

20 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 74. Hans Eirik Hansen kr ,00 Postboks 3084 Hillevåg 3291 Stavern 75. Motek AS kr ,00 Kundenr Postboks 81 Økern 0508 Oslo 76. ACsenteret Butikker AS kr 1 942,57 Faktura og Prestegardsmarka 4, Lye 4347 Bryne 77. ACsenteret Butikker AS kr 1 697,00 Faktura Prestegardsmarka 4, Lye 4347 Bryne 78. Autofiks AS kr 5 043,00 Faktura nr Luramyrveien Sandnes 79. Brødrene Midthaug AS kr ,00 Faktura og Kleive 80. Gundersen Dørautomatikk kr ,15 Kundenr Børsesjøveien Skien 81. Wieslaw Wojtaszek kr 3 315,00 Molandsveien Arendal 82. Alexander Terzer kr 9 360,00 Veum 3870 Fyresdal 83. Frode Sannæs kr 5 070,00 Ranvigveien Fevik 84. Jan Olvecky kr 7 410,00 Meyergaten Arendal 85. Bernhard Lauterbach kr 8 775,00 Vråliosvegen 350 A 3849 Vråliosen 86. Ryszard Kielkiewicz kr 8 190,00 Arendalsveien Grimstad Side 8 av 11 sider Norstraal AS

21 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 87. Gunnar Woxholt kr 5 920,00 Ospelia Homborsund 88. Gunnar Woxholt kr ,00 kr ,00 Ospelia Homborsund 89. Cab-eiendom AS kr ,00 Fakturanr Industritoppen Arendal 90. Easy Park AS v/ kr 223,44 Visma Collectors AS Saksnr Postboks Oslo 91. Hem solutions AS kr ,00 Fakturanr og 5490 Orstadvegen Klepp Stasjon 92. DNB Bank ASA kr 5 110,53 DNB Finans (Akutt Diamantverktøy & Maskiner AS) Postboks 1600 Sentrum 0021 Oslo 93. Igland Dør og Vindu AS kr ,00 Faktura 13237, og Industriveien Grimstad 94. Network Norway/Ice Communication v/ kr ,73 Kredinor SA Sak nr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 95. Sørlandslisten AS kr ,00 Faktura , og Reddalsveien Grimstad 96. Malco AS kr ,00 Faktura nr Postboks 8108 Vågsbygd 4675 Kristiansand Side 9 av 11 sider Norstraal AS

22 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI. 97. DNR Kompetanse AS v/ kr 836,73 Kreditorforeningen Midt-Norge SA Saksnr / VIN Postboks Steinkjer 98. PK Flex Entreprenør AS kr ,00 v/dalen Rekneskap Postboks Dalen (Etter motregn. av kr 16695) 99. Boservice AS kr ,00 Faktura 42312,42566,42590 og Bedriftsveien Sandnes 100. RH Blikk Reinertsen & Høyland kr ,50 v/nærbø Rekneskapslag Jadarvegen 26C 4365 Nærbø 101. Skatteoppkreveren i Arendal og Froland kr ,00 kr ,00 Postboks Grimstad 102. AS Wesselsgaten 25 kr ,00 v/bate Boligbyggelag Postboks 88 Sentrum 4001 Stavanger 103. Hubro AS kr ,25 Faktura nr Arabergveien Sola 104. Hald & Co DA kr ,75 v/advokat Ole Magnus Heimvik Postboks Arendal 105. Lyse Dialog AS v/ kr ,44 Kredinor SA Saksnr Postboks 782 Sentrum 0106 Oslo 106. Borettslaget Mercur kr ,00 v/bate Boligbyggelag Postboks 88 Sentrum 4001 Stavanger Side 10 av 11 sider Norstraal AS

23 KONKURSBO NR KON-AUAG VED AUST-AGDER TINGRETT: NORSTRAAL AS - INNSTILLINGSLISTE NR. 1 NR. FORDRINGSHAVER BELØP PANT MASSEKRAV PRIORITERT I PRIORITERT II UPRIORITERT ETTERPRI Hausken Tekniske AS kr 4 121,50 Faktura nr og Kanalveien Stavanger 108. Gandsgaten 9 BRL v/bate BBL kr ,00 v/advokat Toralf Haver Kanalsletta Stavanger 109. BRL Storaberget v/bate BBL kr ,00 v/advokat Toralf Haver Kanalsletta Stavanger Til sammen kr ,87 kr - kr - kr ,00 kr ,00 kr - kr Side 11 av 11 sider Norstraal AS

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-011078KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: TOFTELAND FRUKT & GRØNT AS, ORG. NR. 997 364 074 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-185944KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: MUNKEGATEN EIENDOM AS, ORG. NR. 991 079 386 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Usman Ivar Shakar Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 SLUTT- INNBERETNING OG REGNSKAP. www.senum.

KONKURSBO NR. 15-077555KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ES ALU MONTASJE AS, ORG. NR. 912 118 339 SLUTT- INNBERETNING OG REGNSKAP. www.senum. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen.

1. Denne innberetning avgis til første skiftesamling tirsdag 4. august 2015 kl. 09.00 og sendes ut sammen med rettsbok fra skiftesamlingen. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-148034KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: OB KRISTIANSAND AS, ORG. NR. 996 013 030 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138895KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY PROSJEKT AS, ORG. NR. 996 242 374 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Arve Lien Postboks 515 4605 Kristiansand www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert Senum Øystein

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 15-056312KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: AGDER MONTASJE AS, ORG. NR. 998 741 440 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-096807KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NYE BÅNSULL AS, ORG. NR. 995 244 187 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-096807KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NYE BÅNSULL AS, ORG. NR. 995 244 187 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Torje V. A. Torjesen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138906KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM AS, ORG. NR. 996 242 390 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138906KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM AS, ORG. NR. 996 242 390 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 15-118711KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: RESA AS, ORG. NR. 990 668 582 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Gisle A. Johnson Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-077828 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: FUUMI AQUARAMA AS, ORG. NR. 811 976 202 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-077828 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: FUUMI AQUARAMA AS, ORG. NR. 811 976 202 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Usman Ivar Shakar Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-138771KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ENERGY TEAM CONSTRUCTION AS, ORG. NR. 995 265 257 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

TVANGSOPPLØSNINGSBO NR. 14-156780 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NYE SIX PENCE AS, ORG. NR. 812 444 972 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

TVANGSOPPLØSNINGSBO NR. 14-156780 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NYE SIX PENCE AS, ORG. NR. 812 444 972 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-144580 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NAZAR SUPERMARKED IMPORT OG EKSPORT AS, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-144580 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: NAZAR SUPERMARKED IMPORT OG EKSPORT AS, ORG. NR. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Elin Moseidjord Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

Oslo, den 13. april SLUTTINNBERETNING TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. april 20102 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Serviceboks 515 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert Senum

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Marit Thorvaldsen Postboks 515 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-058240KON-KISA/24 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JENS ARVE STRAY, F. 281075, INNEHAVER AV RIVAL SØR J A STRAY, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 15-058240KON-KISA/24 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JENS ARVE STRAY, F. 281075, INNEHAVER AV RIVAL SØR J A STRAY, ORG. NR. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302.

Reg.nr. i hjemlandets register: 7733439. Norsk org.nr.: 997 739 302. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Ingulf Nordahl Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Stian Kahrs Revheim Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-138851KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS, ORG. NR. 995 079 720 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 14-138851KON-KISA/21 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ODDERØYA LIVE AS, ORG. NR. 995 079 720 MIDLERTIDIG INNBERETNING Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Per O. Refsalen Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING

KONKURSBO NR. 13-072590KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: INDRIDI THORDUR OLAFSSON, F. 160453 MIDLERTIDIG INNBERETNING www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Ben Fegran Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik

Detaljer

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. III TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. februar 2011 INNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 15-061622KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JARLE FURUBORG, F. 071181, INNEHAVER AV FURU KONSULTING JARLE FURUBORG, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 15-061622KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JARLE FURUBORG, F. 071181, INNEHAVER AV FURU KONSULTING JARLE FURUBORG, ORG. NR. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Anita Jarvoll Hekneby Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-077867 KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: HABNOR SØR AS, ORG. NR. 912 617 955 SLUTT- INNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-077867 KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: HABNOR SØR AS, ORG. NR. 912 617 955 SLUTT- INNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Ben Fegran Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung Søndervik

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Sidsel Huse Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Postboks 515 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert Senum

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-071701 KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: ALF EDVIN STEIN, F. 120672, INNEHAVER AV BUD OG TJENSTESERVICE ALF EDVIN STEIN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Lise Landsverk Mo Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING NR. 3 (ÅSREDGJØRELSE) TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON-OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. oktober 2012 INNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-126146 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN RICHARD NATVIG, F. 151271, ORG. NR. 976 970 489 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP

KONKURSBO NR. 14-126146 KON-KISA/11 VED KRISTIANSAND TINGRETT: JAN RICHARD NATVIG, F. 151271, ORG. NR. 976 970 489 SLUTTINNBERETNING OG REGNSKAP www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Hans Olav Røyr Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: VIRTUAL SPORTS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-136627 KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16.04.12 INNBERETNING

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Dfm. Usman Ivar Shakar Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 14. mars 2011 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Knut Otterbech Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-047304 KON- OBYF/1: SISTELEDDKONTORET AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. MULTI EIENDOMSDRIFT AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. september 2013

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-026704 KON- OBYF/1: H&H TRADING LLC, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 1. juni 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

SLUTTINNBERETNING OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 10-163128 KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 13. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-001391KON-OBYF/1: GERD VERDU-PRESS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 18. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på - RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. april 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: LOFOTEN EIENDOMSFORVALTNING AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2010 INNBERETNING

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand

BJØRN HÜBERT SENUM. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Thom Arne Hellerslia Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo bvfoedembete Debitor Samtlise kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo CRETTE Oslo,2. april2013 Ansvarlig partner: Torgeir Myrstad ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L2-OSSISTKON-OBYF/1: POPPS PERSONELL AS, DETS KONKURSBO

Detaljer

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no

BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Serviceboks 515 4605 Kristiansand.. www.tollbodadvokatene.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Olav Andreas Bryge Bjørn Hübert

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: PER HELLE BYGG OG STILLAS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 30. august 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 7. mars 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret.

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. oktober 2012

Oslo, den 19. oktober 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. oktober 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 20. mars 2013

Oslo, den 20. mars 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mars 2013 INNBERETNING

Detaljer

NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA

NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA F o r r e t n i n g s a d v o k a t f i r m a e t NORPROFF ADVOKATFIRMA AS MNA Jæren tingrett Kreditorene/Konkursdebitor Konkursregisteret Skatt Vest Advokat og diplomøkonom Roy Nordli Advokat Gjermund

Detaljer

Oslo, den 24. april 2013

Oslo, den 24. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer foreløpig ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. september 2010 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: MERIAGRUPPEN OSLO AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. juni 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 16. februar 2012

Oslo, den 16. februar 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2012 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING NR. 2 TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. 2 TIL SANDEFJORD TINGRETT I SAK NR.: KON-SAFO: ISTRAIL AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. april 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/2: QUADRANT CONSULT LTD. (HERUNDER KANT JRB INVESTMENTS NUF), DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. august 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: LANI BYGG AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 23. september 2011

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 2 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/2: FE BYGG OG EIENDOM AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 2 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/2: FE BYGG OG EIENDOM AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 10. april 2012 ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING

Detaljer

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor.

Oversendelse til Oslo politidistrikt, Finans- og Miljøkrimseksjonen, skjer ikke, jf. punkt 9 nedenfor. RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. februar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 22. november 2012

Oslo, den 22. november 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 22. november 2012 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 29. mars 2012

Oslo, den 29. mars 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR. 13-33282KON-OBYF/1: RAJA AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR.

KONKURSBO NR. 14-188026KON-KISA/23 VED KRISTIANSAND TINGRETT: LARS THØRNER WOIE, F. 101173, INNEHAVER AV ITBYRAAET LARS THØRNER WOIE, ORG. NR. Advokat MNA BJØRN HÜBERT SENUM www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap:

Detaljer

Oslo, den 31. mai 2013

Oslo, den 31. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund

ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo kemnerkontor Konkursregisteret i Brønnøysund Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 17. april2016 ÅnsnnnEcløRELsE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. L5-OOL44LKON-OBYF: MODULAR EIENDOM AS, DETS TVANGSOPPTøSNINGSBO L. ADRESSATER FOR

Detaljer

INNBERETNING NR. II TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING NR. II TIL FJORDANE TINGRETT I SAK NR.: KON- FJOR: FUNDO WHEELS AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 16. februar 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 2. mai 2013

Oslo, den 2. mai 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. mai 2013 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/: KALLU-FRAKT LIMITED, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 12. august 2013 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 20. mai 2011

Oslo, den 20. mai 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 20. mai 2011 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. april 2013

Oslo, den 19. april 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på

Innberetningen vil også bli lagt inn på bosiden til Konkursregisteret samt publisert på RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 15. november 2012 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 2. juni 2010

Oslo, den 2. juni 2010 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 2. juni 2010 INNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 19. desember 2011

Oslo, den 19. desember 2011 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: REDAKTØREN AS, DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: REDAKTØREN AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 11. september 2013

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: BERI NORWAY LTD., DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. september 2011

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON-OBYF/1: OXYFISH AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. april 2013 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

AVSLUTTENDE INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1 :VORTAIR AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Fridtjof Nansens plass 7 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 24. september 2013

Detaljer

INNBERETNING NR. 2 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: JOHANNES DINH NGO, HANS KONKURSBO INNEHAVER AV LA CASA CAFE & SPISERI

INNBERETNING NR. 2 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/1: JOHANNES DINH NGO, HANS KONKURSBO INNEHAVER AV LA CASA CAFE & SPISERI RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 29. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO

INNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 11-173325 KON- OBYF/1: NORD TERRASSE AS, DETS TVANGSOPPLØSNINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. desember 2011 INNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF: BJØRNS TRANSPORT OG LAGERSERVICE AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF: BJØRNS TRANSPORT OG LAGERSERVICE AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 19. mai 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø

ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo Debitor v leder kreditorer Skatt Øst. Oslo kemnerkontor NAV Lø ibrø Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 7. november 2013 AnsvarÌig partner: facob S. Bjønness-facobsen ÅnsRnoncløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR, t2-l79o34kon-obyf/2: FREECODE AS,

Detaljer

Oslo, den 21. mars 2012

Oslo, den 21. mars 2012 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 21. mars 2012 INNBERETNING

Detaljer

ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst

ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE. Oslo byfoedembete Debitor v/styrets leder Samtlige kreditorer Skatt Øst Oslo byfogdembete Postboks 8003 Dep 0030 Oslo GRETTE Oslo, 24. mars 2015 Ansvarlig partner: Jacob S. Bjønness-Jacobsen ÄnsnnnrcløRELSE TIL OSLO BYFOGDEMBETE SAK NR. l4-o34474kon-obyf/1: DAGLIG BYGG AS,

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: BERTONI RETAIL NORWAY AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON- OBYF/2: BERTONI RETAIL NORWAY AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 3. februar 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: NIRO UNDERHOLDNING AS, DETS KONKURSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR KON- OBYF/1: NIRO UNDERHOLDNING AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, 26. mars 2010 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG.

KONKURSBO NR. 14-159677KON-KISA/07 VED KRISTIANSAND TINGRETT: BENT EIRIK NILSEN, F. 180874, INNEHAVER AV STJERNEHANDEL BENT EIRIK NILSEN, ORG. www.senum.no.. Kristiansand tingrett Behandlende dommer: Lillian Skranefjell Postboks 515 Lundsiden 4605 Kristiansand.. www.advfellesskapet.no Advokatene MNA i kontorfellesskap: Bjørn Hübert Senum Sveinung

Detaljer

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO

SLUTTINNBERETNING TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: 08-058682 KON- OBYF: MANTRA AS, DETS TVANGSAVVIKLINGSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 26. januar 2011 SLUTTINNBERETNING

Detaljer

Oslo, den 31. januar 2013

Oslo, den 31. januar 2013 RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks. (+47) 23 00 34 50 E-post mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 31. januar 2013 INNBERETNING

Detaljer

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: NOTAR EIENDOM ØKERN AS, DETS KONKURSBO

ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING NR. 4 TIL OSLO BYFOGDEMBETE I SAK NR.: KON-OBYF/1: NOTAR EIENDOM ØKERN AS, DETS KONKURSBO RO SOMMERNES ADVOKATFIRMA DA Roald Amundsens gate 6 Postboks 1983 Vika N-0125 Oslo, Norway Tlf. (+47) 23 00 34 40 Faks (+47) 23 00 34 50 E-mail: mail@rosom.no www.rosom.no Oslo, den 9. desember 2011 ÅRSREDEGJØRELSE/INNBERETNING

Detaljer