- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon"

Transkript

1 - tema // BIM/åpenBIM nytt fra HENT AS / oktober desember 2012// - solid, attraktiv og nyskapende BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon // 13 Re-sirkulering av tegningsproduksjonsavfall = tverrfaglig koordinering // 10 Prosjektutvikling på 48 timer VM i BIM/ åpenbim // 16 Miele: Flere byggherrer skulle brukt åpenbim // 26

2 Modellprosjekter i HENT DP05 - Akuttfunksjonen Miele Rema Clarion Hotel Tromsø Framsenteret Aker Solutions Stavanger Hersleb skole Hasleveien barnehage Sogn Studentby Lerkendal - hotell, kontor og kongressenter TØH SPC og RIB modeller

3 Innhold 1000 Kroppanmarka 4 Årsrapport 2010: Modellbasert prosjektering og produksjon i HENT - BIM 8 Visuell innholdsfortegnelse : Resirkulering av tegningsproduksjonsavfall 12 Modellprosjekter i HENT : DP05 akuttfunksjon Ullevåll bidrar til nytt storbysykehus for Oslo : BIM- 48 timer til å utvikle et prosjekt : Hersleb Videregående skole fugl phønix fra asken til ilden : Framsenteret pilot på samspill, BIM, LCC og miljø : Byggherre Miele Du vil ikke tro hvor mye jeg har brukt modellen //Kopier BIM/åpenBIM artikler fra HENT Magasinet juni 2010: - HENT skal bli ledende på praktisk bruk av modeller i planlegging, prosjektering, produksjon og til FDV. HENT har brukt BIM/åpenBIM på mer en 50 prosjekter i produksjon og har vel anvendt BIM/åpenBIM på tresifret antall tilbudsprosjekt, samlet mer enn kvm har vi jobbet med BIM/åpenBIM. Vi er ikke så avanserte, men vi har helt bevist gått for bredde i begynnelsen. Vi tror at når mange får erfaring med BIM/åpenBIM i vår organisasjon vil det komme et utviklingspress som gjør oss mer avansert på sikt 1000 svaler skaper sommer. I dette BIM-heftet har vi samlet en del artikler fra tidligere HENT Magasin, hvor vi har skrevet litt om bruk av BIM/åpenBIM i ulike typer prosjekter. Ved å samle disse tror vi dere som leser kan lære litt om HENT og hvordan vi bruker BIM/åpenBIM i praksis. Dette kan forhåpentligvis være til inspirasjon både for kunder og samarbeidspartnere som arkitekter, rådgivere, underentreprenører og leverandører. Dersom HENT skal bli ledende, er vi også avhengig av at de som er våre samarbeidspartnere griper mulighetene som kommer. Vi er faktisk avhengig av digitale byggevarer og digital produksjon for å skape et digitalt bygg på PC en; før vi bygger i praksis på tomta. Her ligger også pr i dag vår viktigste motivasjon for å bruke BIM/åpenBIM det er flere ganger rimeligere å bygge feil på PC en enn å oppdage ting i produksjon. Med all plunder og heft og ikke minst ekstra kostnader vi får på byggeplass på grunn av byggefeil er vi ekstremt opptatt av å «prøvebygge digitalt» og forsikre oss om at vi har løst bygget og at det er byggbart. Det har tatt tid før BIM har fått fotfeste i bransjen, men nå begynner vi å se tydelige tegn på at bransjen er i bevegelse mot BIM/åpenBIM. Bare på et år har vi gått fra veldig spredt erfaring til at flere og flere vi møter i våre prosjekter har erfaring med bruk av BIM/åpenBIM. Det vi gjør med bruk av modeller i planlegging, prosjektering, produksjon og etter hvert også på FDV er et viktig bidrag til at vi nettopp lever opp til vår målsetting om å være nyskapende. HENT anser det som at vi er i «steinalderen» når det gjelder BIM/ åpenbim, og da er det viktig at alle parter er opptatt av å lære, både våre byggherrer og våre samarbeidspartnere. Vi må sammen se muligheter og sammen jobbe for å få ut gevinstene skape totalverdi basert på bruk av modeller. Krev BIM/åpenBIM på DITT neste prosjekt, det er gøy og verdifullt! Lars Chr Christensen Utviklingssjef Miljø, Innovasjon og Teknologi i HENT

4 HENT årsrapport 2010 Modellbasert prosjektering og produksjon i HENT - BIM Tidligfase volummodell av Aker Solutions kontorbygg i Stavanger (kilde: Lund Hagen Arkitekter) HENT benytter pr i dag BIM i prosjekter med en samlet størrelse på omlag m². HENT ser effekter av BIM og satser betydelig på å øke bruken av BIM. HENT sin satsning på BIM begynte for fullt høsten En BIM bygnings informasjons modell består av digitale byggevarer eller objekter med egenskapsinformasjon som er sammenstilt til et digitalt byggverk (modell). Bygningsmodell (BM) betegner den visuelle 3D modell og Informasjon (I) henspiller på databasen med egenskapsinformasjon. De prosjekterende får med BIM en mye bedre forståelse for helheten i prosjektet og produksjon. For de prosjekterende innebærer dette at de også i mye større grad enn før må planlegge sitt prosjekteringsarbeid eller sin digitale produksjon. Vi mener prosjektering kan ha mye å lære av produksjon med tanke på planlegging av oppgaver og produksjonsoppfølging Trimmet Bygging. I HENT kaller vi derfor måten vi utnytter BIM på for Trimmet digital Bygging eller ressursgjerrig modellbasert prosjektering. Det betyr at det skal prosjekteres smart, med bruk av modeller og prosjekteringsgruppen skal levere miljøriktige bygg til avtalt tid, til riktig kost og med riktig kvalitet. Mange arkitekter og rådgivere har brukt BIM innenfor sitt eget fag (lukket-fag-bim) til tegningsproduksjon i flere år, det vi gjør i HENT er at vi også utnytter disse modellene gjennom åpenteam-bim til å lage tverrfaglige sammenstillingsmodeller av prosjektet. Gjennom å bygge digitalt - den digitale byggeplass - før vi gjør det i praksis luker vi ut de fleste av de åpenbare prosjekteringsfeil/kollisjoner som tidligere har skapt problemer og vært løst på byggeplass. I tillegg er BIM også et bra hjelpemiddel til visualisering og prosjektsalg av bygget som kan benyttes i ulike sammenhenger. Det sies at et bilde sier mer enn ord. Dette er prinsippet som forklarer hvorfor BIM er så effektivt. Det er jo først med fremveksten av kraftige PCer og gode BIM 12 HENT AS / Årsrapport BIM/åpenBIM i HENT

5 Fagmodell ARK fra Svolvær Barne og Ungdomsskole (kilde: Arkitektene VIS-À-VIS) Fagmodell RIB fra Svolvær Barne og Ungdomsskole (kilde: Myklebust AS) Fagmodell RIV fra Svolvær Barne og Ungdomsskole (kilde: Sweco AS) verktøy at det har blitt mulig å jobbe i 3D med BIM. Fordi det var for arbeidskrevende tidligere å lage 3D modeller og 3D tegninger ble det bare produsert 2D tegninger. Oppsummert betyr BIM og åpenbim at vi ved hjelp av modeller kan (1) gjøre analyser i tidligfase for å vurdere alternative bygningsutforminger. I prosjektering kan vi (2) produsere tegninger effektivt, (3) koordinere bedre og (4) utføre prosjektering raskere. Produksjon kan (5) være involvert tidligere for å bidra til gode byggbare løsninger. Produksjon kan også (6) trene montasje i modellen og (7) simulere produksjon. BIM gjør også at vi strukturerer informasjonsflyten i prosjektet mye bedre, slik at vi gjennom BIM bygger opp en database med informasjon som er verdifull for (8) FDV dokumentasjonen etter ferdigstillelse, noe som vil komme sluttbrukeren til gode. HENT er blant de ledende i Norge på bruk av BIM i prosjektering - Trimmet digital Bygging - og i produksjon - Trimmet Bygging. Prosjekt Aker Solutions Stavanger Prosjektet for Aker Solutions AS i Jåttåvågen i Stavanger har aktivt brukt BIM i prosjektet både til tegningsproduksjon og tverrfaglig koordinering. En ting HENT lærte tidlig var hvor viktig det er å se på BIM som en integrert del av prosjekteringsarbeidet og ikke være for ambisiøs de første gangene en bruker BIM. Den digitale byggeplassen har også vært viktig for dette prosjektet med bakgrunn i at vi unngår mange av de potensielle feilene i prosjekteringsgrunnlaget og med det også på byggeplassen. Å gjennomføre et prosjekt med åpen-bim, slik vi gjør på dette prosjektet, betyr at man bygger bygget på skjermen før man gjør det på byggeplassen. Vi regner med å kunne luke ut minst 80 % av de åpenbare prosjekteringsfeil/kollisjoner som tidligere har vært løst på byggeplass som følge av dette. Det betyr også at vi i langt større grad enn tidligere kan kontrollere prosjekteringsfremdrift på alle fag. I tillegg er det et godt hjelpemiddel til visualisering av bygget, og dette >> HENT AS / Årsrapport 2010 BIM/åpenBIM i HENT 13 5

6 benyttes på basmøter og byggherremøter. En feil på PCen er billig å rette opp, mens en feil på byggeplass ofte koster betydelig både i plunder og heft, fremdrift og penger. Digital prøvebygging av pre-fabrikerte veggelementer på Aker Solutions kontorbygg i Stavanger (kilde: HENT AS og BIMConsult AS) Ved prosjektene Aker Solutions kontorbygg på Fornebu og i Stavanger har BIM fungert godt som verktøy for mengdekontroll i kalkulasjonsfasen, kollisjonskontroll og problemløsning generelt i prosjekteringen. Prosjekt Hasleveien Barnehage Oslo Det gamle støperiet på Hasle i Oslo forvandles til barnehage til sommeren 2012 Hasleveien barnehage. Prosjektet skal gi plass til 306 nye barnehageplasser. Innvendig skal gulvet senkes, slik at bygget kan få to hele etasjer. Fasaden er bevaringsverdig og det er tett kontakt med Byantikvaren om arbeidene. Prosjektet er et kombinasjonsprosjekt med både ombygging og tilbygg. I prosjektet Hasleveien Barnehage har vi anvendt BIM i prosjekteringsarbeidet både til tegningsproduksjon, illustrasjon og til å utføre miljøanalyser med fokus på lys. Visualisering av lekemiljø (kilde: Enerhaugen Arkitektkontor AS) Miljøanalyse - beslysning (kilde: freeformenergy inc) 14 HENT AS / Årsrapport BIM/åpenBIM i HENT

7 Prosjekter hvor BIM benyttes Størrelse Vestby kjøpesenter m² HVII Kjøpesenter m² Muruvik BH m² Aker Solutions Fornebu m² Aker Solutions Stavanger m² Sandaker skole m² Øverlands Minde, idr.hall m² Vangkroken bo og behandlingshjem 920 m² Hasleveien Barnehage m² Thora Storm VGS m² Bussdepot Sandmoen m² Statoil kontor Stjørdal m² Visualisering av interiør (kilde: Enerhaugen Arkitektkontor AS) Visualisering av lekeareal (kilde: Enerhaugen Arkitektkontor AS) HENT AS / Årsrapport 2010 BIM/åpenBIM i HENT 15 7

8 HENT Magasinet : Resirkulering av tegningsproduksjons avfall Hvorfor prøvebygger ikke flere billig på den digitale byggeplass på PC en, og luker ut byggefeil som koster dyrt på byggeplassen? HENT Magasinet : DP05 Akuttfunksjon Ullevål bidrar til nytt storbysykehus i Oslo Helse regionen Oslo universitets sykehus er under reorganisering og DP05 er det første areal prosjektet ut i en rekke av prosjekter. DP05 har fokus på akuttfunksjonen og består av oppussing, ombygging og nybygg for akuttfunksjonen på Ullevål Sykehus for å bidra til et «storbysykehus». HENT er innstilt som totalentreprenør i samspillsfasen. Kontrakt for gjennomføringsfasen avklares i løpet av oktober. Prosjektet utnytter BIM og åpenbim aktivt. Byggestart forventes høsten HENT Magasinet : BIM-48 timer til å utvikle et prosjekt I Norge er det mange som holder på å bli kjent med Building Information Modeling (BIM) som innsynsverktøy. Gjennom BIM BUZZ kan vi se at det er mange flere og fantastiske muligheter til å jobbe bedre og mer effektivt i utviklingen av prosjekter. Jurymedlem Lars Chr Christensen skal nå gi oss en liten rapport fra konkurransen som ble avholdt i Singapore i september i år arrangert av buildingsmart Singapore og Singapores svar på BE - BCA. 8 BIM/åpenBIM i HENT

9 HENT Magasinet : Hersleb Videregående skole fugl Phønix fra asken til ilden Hersleb skole er en arkitektonisk perle fra 1922 og et viktig bygg i norsk skolehistorie. Hovedbygningen har et bruttoareal på ca kvadratmeter og et nettoareal på ca kvadratmeter, og er også på Byantikvarens gule liste. Skolen har vært ungdomsskole, men er nå stengt på grunn av asbest funn. Hersleb skal nå gjenoppstå; totalrehabilitert, revitalisert, og bli en moderne videregående skole et attraktivt kunnskapsenter. HENT er engasjert i en samspillsprosess sammen med Undervisningsbygg (UBF) og prosjekteringsgruppen for å planlegge et kvalitativt godt og ressursgjerrig prosjekt. HENT Magasinet : Framsenteret pilot på samspill,bim, LCC og miljø HENT vant anbudskonkurranse på samspillskontrakt på utvidelse av Framsenteret Nordområdesenter for klimaog miljøforskning i Tromsø i oktober Utvidelsen skal bidra med samlokalisering av mer enn 500 forskere fra 20 institusjoner som driver tverrfaglig forskning mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap. Økende fokus på klima og miljøspørsmål har ført til at Framsenteret må utvides (FRAM2). Pr august 2012 har HENT gjennomført en forprosjektfase. Byggherre er Statsbygg på oppdrag fra Miljøverndepartementet, og de har valgt å gjøre prosjektet til en pilot på samspill, BIM, LCC og miljø. I denne artikkelen presenteres alle pilotene kort, og det fokuseres på modellbruk (BIM/åpenBIM). HENT Magasinet : Miele; Du vil ikke tro hvor mye jeg har brukt modellen HENT bygger nytt hovedkontor for Miele i Nesbruveien på Slependen rett ved E18. Vi har snakket med adm.dir Dag Steinfeldt-Foss om prosjektet og om hans erfaringer med modeller, for å inspirere andre prosjekter og byggherrer til å nyttiggjøre seg av modeller. Miele har siden år 2000 og 200 millioner vokst til en omsetning på mer enn 700 millioner i dag med Dag som teamleder for et målrettet Miele team. BIM/åpenBIM i HENT 9

10 HENT Magasinet 2011/ Mottatt tegning kontorbygg Resirkulering av tegningsproduksjons avfall Tekst: Lars Chr. Christensen Illustrasjon fra diverse prosjekter 1.2 Resirkulert tegningsproduksjons avfall kontorbygg (modell) Hvorfor prøvebygger ikke flere billig på den digitale byggeplass på PC en, og luker ut byggefeil som koster dyrt på byggeplassen? Building Information Modeling (BIM) er mer enn effektiv tegningsproduksjon. Påstander som at BIM koster 20 % ekstra ødelegger for bransjens arbeid med forbedring og effektivisering. Mange byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører kommer ikke i gang med å plukke lavt hengende frukter og skaffe seg erfaring med lukket-fag- BIM og åpen-team-bim. Hvordan kan resirkulering av tegningsproduksjonsavfall eller enkel BIM foregå i praksis? Fra tegnebrett til DAK og BIM historisk utvikling DAK versjon 2.0 oppstod når noen kloke hoder fant ut at hvis jeg endrer bygget må jeg ofte gå inn på 6-7 tegninger og gjøre korreksjon. Hvorfor ikke lage en 3D modell hvor jeg kan endre ett sted og så høste oppdaterte tegninger. Dette endret ikke arbeidsmåten mye. BIM er en videreføring av DAK ver 2.0. Med BIM bygger vi en modell av bygget på en digital byggeplass ved å benytte objekter eller digitale byggevarer. Disse byggevarene har egenskapsinformasjon knyttet til seg. BIM kan brukes som et litt avansert tegningsproduksjonsverktøy noe alla DAK ver 2.0, men med radikalt endrede arbeidsprosesser har det mye større potensiale. Begrepet Lukket-fag-BIM eller BIM betyr at et fag bruker BIM eller 3D til tegningsproduksjon. Lukket henspeiler at de kun bruker BIMen innenfor sitt eget fag, noe mange har gjort i mange år. Åpen-team-BIM eller åpenbim betyr at vi tar en lukket-bim fra et fag og gjør den tilgjengelig for andre fag for tverrfaglig kommunikasjon og koordinering. Potensialet i BIM handler om bedret informasjonslogistikk og nye arbeidsprosesser på sikt Med BIM bryter vi opp informasjonen i tegning i mindre deler og det muliggjør at de prosjekterende kan utveksle informasjon før hele tegningen er ferdig. Det gir grunnlag for nye prosjekteringsprosesser. Tradisjonelle tegningsleveranse planer må suppleres med mer detaljerte produksjonsplaner. Vi må også definere informasjonsleveransene tydeligere. Med BIM kan vi utføre tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring ved å sammenstille åpenbim/ifc modellene i en tverrfaglig koordineringsmodell. Kvalitetssikring kan radikalt forbedres gjennom digital byggeplassbefaring med alle fag på plass på PC en. Vi kan også bedre kvalitetssikring ved å fargelegge modellen basert på egenskapsinformasjon, slik at f.eks. alle dører og vegger som skal ha samme brannmotstand har samme farge. Vi kan også kvalitetssikre ved å ha regelsett som kontrollerer modellen for f.eks. universell utforming. Når vi har både geometri og informasjon i en tverrfaglig modell, kan vi også lage rapporter som kan brukes til å simulere og analyser f.eks. CO2 fotavtrykk, kost, energibehov, fremdriftsplan, produksjon, logistikk og tekniske kapasiteter. Men vi trenger ikke å starte med dette. Påstander som BIM koster 20-25% i påslag hindrer bransjen i å komme i gang med læring De siste månedene har vi arbeidet med mange prosjekter hvor ARK og RIx sier at BIM koster 20-25% ekstra. Vår erfaring er at de rådgivere som ettergår sine egne kostnadsoverslag kommer med kostnader mye lavere enn dette, gjerne godt under 10 %, og at den en gang allmenkjente sannheten om % ekstra bare er basert på et vandreutsagn, og at dette bringes videre uten noe nærmere bevissthet. En investering som koster uten å gi noe, blir sjelden gjort, og dermed vedtak ikke BIM. BIM har et betydelig potensiale til mersalg ved at de prosjekterende kan tilby nye typer BIM baserte tjenester. Men i dagens marked ser vi i liten grad at arkitekter og rådgivere markedsfører nye tjenester basert på BIM ovenfor sine kunder. Dette bekreftes også av flere av de store rådgiverne, som sier at de i dag bruker BIM uavhengig av hva oppdragsgiver ønsker, fordi det gir effektiv tegningsproduksjon og bedre kvalitet. Mange i BA-næringen har ennå ikke kommet i gang med å plukke lavt hengende frukter og skaffe seg erfaring med lukket-fag-bim og åpen-team-bim I dag er mange prosjekter som ikke utnytter BIM. Primært er det vel to grunner til det; 1) utsagn som BIM kost BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT

11 2.1 Mottatt tegning skolebygg 600 elever 1.3 Resirkulert tegningsproduksjons avfall kontorbygg (modell) 2.2 Resirkulert tegningsproduksjons avfall skolebygg 600 elever (modell) % ekstra uten forklaring på hva du får igjen og 2) mye fokus i media og på konferanser om behovet for nye kontrakts standarder, nye arbeidsprosesser, nye pc er og ny kompetanse osv.. Budskapet som oppfattes blir da at BIM koster mye ekstra ressurser, det er uklart hva det gir og at det er mange ting som enda ikke er på plass for å kunne bruke BIM. At mange ikke kommer i gang med BIM, er fra et læringsståsted er dumt. BIM er noe nytt og det betyr at det er viktig å skaffe seg erfaringer med hva enkel BIM er før vi lager nye prosesser, leveranser og kontrakter. En konsekvens av dette er at HENT sin evne til å utnytte BIM, er avhengig av at flest mulig i organisasjonen begynner å erfare BIM. Når mange nok i organisasjonen bruker BIM vil det oppstå et utviklingspress for å komme videre med BIM. Hvordan kan resirkulering av tegningsproduksjons avfall foregå i praksis? Som entreprenør opplever vi ofte å høre at dette er IKKE et BIM prosjekt. Replikker som følger er; vi får ikke betalt for BIM i dette prosjektet, det er vedtatt at det ikke skal være et BIM prosjekt, vi vil ikke gi fra oss modellen fordi vi jukser litt på tegningene, modellen er ikke riktig det er tegningene som er riktig Til å begynne med godtok vi det, men fant ofte tilfeldig ut senere at prosjektet i praksis bruker BIM til tegningsproduksjon. Når vi nå starter et prosjekt gjør vi alltid litt research i prosjekteringsgruppen og i 3 av 4 tilfeller er det benyttet lukket-fag-bim. I denne sammenheng har vi i HENT introdusert utsagnet resirkulere tegningsproduksjons avfall, og med det mener vi at vi på en enkel og billig måte prøver å skape et enkelt BIM prosjekt på tross av tidligere beslutninger, fordi det er fornuftig for prosjektet. Det kommuniserer at vi ikke ønsker at de prosjekterende skal gjøre noe annet enn det de har gjort for å produsere tegninger. De skal bare eksportere modellene sine til åpenbim/ifc for sammenstilling til en tverrfaglig koordineringsmodell. Ved å bruke Solibri Model Checker - et tverrfaglig koordinerings- og kvalitetssikringsverktøy - kan vi gjøre den tverrfaglige modellen tilgjengelig for alle i prosjektet. Koordineringsmodellen gir oss som entreprenør god INNSIKT i hva vi skal levere fordi modellene er 3D, i motsetning til 2D tegninger, og KVALITETEN på egenkontroll, tverrfaglig kontroll og byggbarheten blir tydeligere. Modellen er i tillegg veldig nyttig for kalkulasjon og innkjøp fordi de kan gjøre MENGDEKONTROLL. At vi kan oppnå tre ting med noe som er resirkulert og attpåtil gratis gjør at mange dermed får et positivt møte med BIM, noe også som motiverer til mer BIM. Hva bør du gjøre i morgen tidlig i ditt prosjekt? Enten du er byggherre, arkitekt, rådgiver eller entreprenør bør du i morgen tidlig sjekke om ikke ditt prosjekt er et godt kamuflert BIM prosjekt, og utnytte mulighetene som ligger i å resirkulere tegningsproduksjons avfall og begynne å erfare og lære BIM i praksis. I markedet virker det som om mange diskuterer å stille fabrikklag i Tour de France, mens de i realiteten ikke har satt sine ben på trehjulssykkelen enda. Når det gjelder BIM mener vi i HENT at det er viktig at flest mulig i bygg- og anleggsnæringen kommer i gang med å erfare BIM. Jo flere som får praktisk erfaring med BIM, desto flere kan være med på utvikling av nye prosesser, tjenester og programmer. Steinar Frydelund eiendomsdirektør i Helse Sør-Øst RHF får frem læringspoenget gjennom sitt utsagn om at BIM er nytt for mange. Det avgjørende for å lykkes med BIM er viljen til å lære i egen organisasjon og å lære sammen med kunden. Og det hele starter med ledelsen. > Fakta BIM = Bygnings Informasjons Modell BYGNING fokuserer på en modell av selve bygget og ikke tegninger av bygget. Den dominerende tenkemåte i næringen er å tenke tegning. Språk, prosesser, kvalitetssystemer, kontrakter og erfaringer er i dag tegningsfokuserte. INFORMASJON peker på at vi bygger bygget med digitale byggevarer eller objekter som kan ha egenskapsinformasjon tilknyttet. Utfordringen her er at det finnes lite digitale byggevarer og at de prosjekterende ofte må lage disse byggevarene i egne biblioteker. MODELL betyr at vi har en utgave av bygget som vi kan gjøre ting med som vi ikke kan gjøre med et ekte bygg. For eksempel kan vi snitte dynamisk i et bygg, vi kan få ut lister med antall m 2 av en gitt veggtype, vi kan gjøre en vegg gjennomsiktig for å se hva som er bak den, vi kan fargelegge objekter med like brannegenskaper med samme farge for kvalitetssikring, ved hjelp av regler kan vi sjekke universell uforming og også avdekke geometriske kollisjoner på tvers av fagene. BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT 11 13

12 Modellprosjekter i HENT Miele Miele Svolvær skole Framsenteret Clarion Hotel Tromsø Clarion Hotel Tromsø Framsenteret Tonsenhagen skole Sandaker skole 12 BIM/åpenBIM i HENT

13 HENT Magasinet 2011/03 Figur 1 Visualisering av bygg17 s tekniske kompleksitet DP05 Akuttfunksjon Ullevål bidrar til nytt storbysykehus i Oslo Tekst og illustrasjon: Lars Christensen & NSW, Norconsult og HENT Helse regionen Oslo universitets sykehus er under re-organisering og DP05 er det første prosjektet ut, i en rekke av prosjekter. DP05 har fokus på akuttfunksjonen og består av oppussing, ombygging og nybygg for akuttfunksjonen på Ullevål Sykehus for å bidra til et «storbysykehus». HENT er innstilt som totalentreprenør i samspillsfasen. Kontrakt for gjennomføringsfasen avklares i løpet av oktober. Prosjektet utnytter BIM og åpenbim aktivt. Byggestart forventes høsten Bakgrunn - storbysykehus Overordnet arbeides det med å sikre gode lokalsykehustjenester for befolkningen i Oslo. Det skal etableres et storbysykehus ved Ullevål sykehus for samling av lokalsykehusfunksjoner. Et av de mest tidskritiske tiltakene for å etablere storbysykehuset og kunne overføre dagens døgnvirksomhet fra Aker til Ullevål er å øke kapasiteten i akuttfunksjonene ved Ullevål. Dette skal skje gjennom prosjektet DP05 Akuttfunksjon Ullevål. DP05 omfatter funksjoner som; akuttmottak, operasjonsstuer, postoperativ funksjon /oppvåkning og intensiv funksjon. DP05 innebærer noe oppussing, lettere ombygging og også et nybygg. Ferdig akuttfunksjon ved Ullevål vil bli den største akuttfunksjonen i Skandinavia. DP05 prosjektet akuttfunksjon Ullevål Prosjektet DP05 Akuttfunksjon Ullevål er en totalentreprise med en samspillsfase som skal lede til en revidert fastpris 2. Byggherre er Oslo universitets sykehus helse foretak (OUS HF) som inngår i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst (HSØ RHF) og HENT er innstilt som totalentreprenør i samspillsfasen. Kontrakt for gjennomføringsfasen avklares i løpet av oktober. BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT 13 7

14 Figur 2 Tverrfaglig samspillsmodell av nybygg17 med innfelt totalmodell av akuttfunksjon Figur 3 Enkel riggmodell i Google Earth Det er et tekniske krevende prosjekt og med på laget har HENT de erfarne tekniske underentreprenørene YIT på ventilasjon, ORAS på rør og Bravida på elektro. Prosjekteringsgruppen tiltransporteres og består av fagfolk med sykehuserfaring fra Norconsult og NSW. Nybygget - En fabrikk Nybygget inneholder 3 etasjer med følgende grovinndeling; 1.ste etasje akuttmottak, 2.dre etasje operasjonsstuer og 3.dje etasje overvåkning. Forenklet sagt kan nybygget beskrives som en fabrikk en produksjonsenhet for helsetjenester. Det medfører at den tekniske tettheten er meget høy i prosjektet. Figur 1 visualiserer den tekniske kompleksiteten i bygg17 nybygget- ved at elektro installasjonene er farget blå, ventilasjonsinstallasjonene er farget røde og bygget er transparent. Samspillsfasen 6 uker usikkerhets reduksjon og optimalisering Byggherrens målsetting med samspillsfasen var en prosjektoptimalisering med tanke på tid, kost og kvalitet. Startpunktet for samspillsprosessen var konkurransegrunnlaget fra byggherren og fastpris 1 levert av totalentreprenør som svar på konkurransen. HENT og de tekniske underentreprenørene identifisert tidlig enkelte sentrale suksess kriterier for samspillsfasen; - Tidlige og rettidig BYGGHERRE/BRUKER beslutninger og avklaringer Tydelighet på tidspunkt for sentrale beslutninger i en beslutningsplan, og definert utfallsrom/scenarier ved uavklarte beslutninger. - God SAMHANDLING klar organisering med klare ansvar i fasen god kapasitet prosjektering godt planlagt og tett fulgt opp fremdrift - Hensyntatt akutt funksjon i DRIFT i planleggingen - Digital PRØVEBYGGING Definert modellmessig startpunkt for samspillsfasen (addendum) aktiv bruk av modellene i optimaliseringsarbeidet Samspillsfasen har vært kjørt etter et mønster med 3 hovedfaser a 2 uker med følgende hovedinnhold; En-faglig (uke 01-02) Rådgivere og entreprenører jobber med de enkelte fagene for å sikre omforent forståelse av prosjektet, utfordre løsninger og se på produktvalg konsekvenser. De første konsekvenser av optimaliseringsgrep med hensyn på tid, kost og kvalitet skisseres. Tverrfaglig og drift (uke03-04) Prosjekt teamet (byggherre, rådgivere og entreprenører) jobber tverrfaglig og videreutvikler og detaljerer optimaliseringsmuligheter. Konsekvenser av valg revideres og detaljeres. Det er fokus på å få oppdatert samspillsmodellen(åpenbim) med konsekvenser av optimaliseringsgrep. Nødvendig underlag for styresak også fremskaffet i denne perioden. Produksjonsoptimalisering (uke 05-06) Her jobber teamet med å bygge ferdig den tverrfaglige samspillsmodellen(åpenbim) og mot slutten av uke 06 skal det utføres digital sluttbefaring av samspillsmodellen. Fase 2 pris og kontraktsforslag utarbeides. I forbindelse med arbeidet ble det også etablert en samspillslogg som dokumenterte alle forslag til endring fra konkurransegrunnlaget. Tidlig ble også tid, kost og kvalitetskonsekvenser av forslagene skissert uforpliktende for å stimulere samspillsprosessen. Mot slutten av samspillet ble det gjort en prioritering av punkter og utført kalkulasjon, tidsog kvalitets-estimering av utvalgte punkter. Prosjektet har vært ganske knadd i utgangspunktet og de tekniske systemkravene 14 8 BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT

15 Figur 4 Arbeidsflyt for mengdeoverslag forrurenset grunn med bruk av riggmodell. er ganske låst. På grunn av dette og at bygget stort sett «er betong, linoleum og gipsvegger», har samspillsfasen utviklet seg til å fokusere på usikkerhetsreduksjon, detaljering og kvalitetssikring av fremdriftsplan og i begrenset omfang direkte kostnadskutt åpenbim tverrfaglig koordineringsmodell I et så komplisert prosjekt som DP05 har modeller hatt en sentral rolle i samspillsprosessen. Prosjekteringsgruppen hadde påbegynt modelleringsarbeidet og ved oppstart av samspillsfasen forelå en ganske komplett modell for ARK, RIB, RIV og RIE. Disse modellene har vært ytterligere detaljert og tverrfaglig koordinert. Samspillsmodellen betegner den tverrfaglige koordineringsmodellen som via åpenbim består av ARK, RIB, RIV og RIE del-modellene. I prosjektet har en benyttet Solibri Model Checker som verktøy for innsyn, tverrfaglig koordinering og romlig koordinering med kollisjonskontroll. Samspillsmodellene som vist i figur 2 ble sammen med tegningsunderlag brukt aktivt for å forstå prosjektet, kvalitetssikre konkurransegrunnlaget og redusere risiko i prosjektet. Det ble utført flere tverrfaglig modell kontroller (TMKer) underveis i samspillsfasen for å sikre tverrfaglig koordinering og romlig koordinering av løsninger og kvalitetssikre. Ved avslutning av samspillsprosessen ble det også gjennomført en sluttbefaring med byggherre, prosjekteringsgruppe, entreprenør og representanter for tekniske fagenheter ved OUS, slik at en var omforent om hva slags produkt som nå skal leveres av prosjektet. Det er også planlagt en mer brukerorientert sluttgjennomgang sammen med brukergruppene hvor funksjoner blir gjennomgått i den digitale samspillsmodellen, dette markerer også symbolsk avslutningen av bruker- og utstyrs-prosessene. Riggmodell modell for produksjonsplanlegging For å understøtte planlegging av produksjon ble det også utarbeidet en rigg modell. Faktisk er det laget to rigg modeller; en enkel Google Earth modell ved bruk av Onuma og SketchUp og en mer detaljert ArchiCAD modell. Figur 3 viser enkel rigg modell i Google Earth som inneholder dekker og en angivelse av bygningsvolum pr etasje og eksisterende og ny gangbro for å vurdere hvordan kraner kan påvirke sikkerheten. Modellen inneholder i tillegg innflygingskorridor for helikoperlandingsplassen og to krantyper som tenkes brukt i prosjektet. I Google Earth ligger også mange bygninger enkelt 3D modellert, og for Ullevål sykehus var vi heldig ved at ganske mange av byggene var tilgjengelig. Riggområdet er klemt mellom eksisterende bygg, og denne enkle riggmodellen viste seg å være opplysende og praktisk i forhold til mange diskusjoner om produksjonsgjennomføring. Det ble også laget en mer detaljert rigg-modell i ArchiCAD. Denne skal brukes for tegningsproduksjon hvor det er behov for nøyaktige mål. For produksjonsplanlegging av grunn og fundamenter ble det også laget en mer detaljert grunnmodell for enkel overslagsberegning av masse volumer. Denne tok utgangspunkt i prøveboringer som er gjennomført. Figur 4 viser prinsippene for hvordan forurenset grunn ble modellert og mengde kontrollert i Solibri Model Checker. DP05 et utfordrende prosjekt DP05 er et utfordrende prosjekt både faglig og teknisk, men også produksjonsmessig ved at produksjon skal foregå på en trang riggplass og på ikke bare et sykehusområde i drift, men en akuttfunksjon i drift. Men med den prosjektforståelsen som den tverrfaglige samspillsmodellen har bidratt til og det samarbeidsklima som er etablert i prosjekt-teamet gjennom samspillsfasen, er det skapt et godt utgangspunkt for detaljprosjektet og for produksjonen. HENT mener at for gjennomføring av et så komplekst prosjekt med klar målsetting om leveranse på tid, kost og kvalitet, er bruken av BIM og åpenbim nesten en forutsetning for å lykkes. I neste fase av prosjektet vil HENT derfor utnytte både Trimmet digital Bygging og Trimmet Bygging med aktiv bruk av BIM og åpenbim. BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT 159

16 HENT Magasinet 2011/04 BIM 48 timer til å utvikle et prosjekt. Tomten - Parcel P ved Kalang River Tekst: Lars Chr Christensen I Norge er det mange som holder på å bli kjent med Building Information Modeling (BIM) som innsynsverktøy. Gjennom BIM BUZZ kan vi se at det er mange flere og fantastiske muligheter til å jobbe bedre og mer effektivt i utviklingen av prosjekter. Jurymedlem Lars Chr Christensen skal nå gi oss en liten rapport fra konkurransen som ble avholdt i Singapore i september i år arrangert av buildingsmart Singapore og Singapores svar på BE - BCA. BIM BUZZ - Lære og prestere BIM BUZZ er en arena for å lære om, og for å prestere med, BIM. Konseptet er at en i løpet av 48 timer skal utvikle et gitt område med visse byggherrrekrav, skape en eller flere bygninger, og gjøre en rekke ulike analyser av bygningen underveis. BuildingSMART Singapore arrangerte BIM-Buzz fra 8 september 2011 klokken til 10 september 2011 klokken 12.00, og målsettingen var å skape økt oppmerksomhet om BIM og åpenbim/ifc. En gruppe som ikke har så mye erfaring med BIM kan komme sammen og jobbe med en prosjektutviklingsoppgave, og prøve ut forskjellige verktøy og teste effektiv informasjonsutveksling - utdanningsklassen. Men også erfarne eller profesjonelle kan delta og konkurrere med andre team om hvem som er best i en slik konkurranse. Kretsmestreskap med internasjonal deltakelse I BIM BUZZ 2011 i Singapore deltok 16 team fra 8 land i profesjonell klasse, og 28 lag fra 3 land i utdannings klassen. Lars Chr Christensen som også jobber med BIM i HENT deltok i juryen for den profesjonelle kategorien. Den profesjonelle kategorien var åpen for alle til å delta, så neste gang vil kanskje også HENT stille lag. Det var ingen begrensinger i hvor mange som kunne være i et team, og innen 48 timer var det et krav at teamene skulle ha rukket å utvikle et prosjekt på en gitt tomt, bygge en BIM og også dokumentere ytelsene til bygget i størst mulig grad. Ytelser som arkitektonisk uttrykk, bæressystem, tekniske installasjoner og beregninger, miljøanalyser, energi analyser og forbruksmønstre, god byggbarhet, tverrfaglig modell kvalitet og mye mere. Tema for årets konkurranse var BIM for Sustainable Design eller Bærekraftig Design gjennom BIM bruk. Den internasjonale 48 timers BIM konkurransen ble organisert av buildingsmart Singapore og BCA, The Building and Construction Authority (BCA) er et direktorat under the Ministry of National Development. I forhold til norske forhold er BCA Singapor s svar på Bygningsteknisk Etat. Kriterier i vurderingen Hoved kriteriene som juryen vurderte var følgende; 1. Komplett BIM med så mange disipliner/fag som mulig 2. Vise mulighetene som BIM gir og vise nytte på kort tid (f.eks konseptuell design, modellbygging, dokumentasjon, simulering/analyse, modell vandring, mengde avtak, kollisjonskontroll osv.) 3. Demonstrere kreativ og innovative bruk av BIM med tanke på bærekraft, byggbarhet, produksjonseffektivitet og produktivitet 4. Demonstrere godt team arbeid og riktig tidsplanlegging 5. Demonstrere interoperabilitet eller informasjonsutveksling (ved bruk av åpenbim/ifc) på tvers av ulike program plattformer (f.eks fra modellering til simulering til rendering) Ellers ble også helheten vurdert; at det ble et helhetlig godt prosjekt BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT

17 2. plass Aideas 3. plass BIMerHK Vinner Woh Hup Tomten - Parcel P ved Kalang River Tomten som var valgt er kjent som Parcel P, en tomt langs Kallang Riverside i SIngapor. Kallang Riverside er planlagt som en utvidelse til det kjente Greater Marina Bay district. Med tropiske strender og beliggenhet ved elven er det tenkt at Kallang Riverside skal transformeres til en spennende urban landsby for både turister og singaporianere. Når området er ferdig utviklet vil det være en miks av leiligheter ved vannet, kvalitetshoteller, kontorer, butikker og underholdnings etablisementer. Tomten Parcel P er regulert til hotell og kommersiell utvikling, og ligger ved Parcel S et annet område regulert for hotell utvikling. Tomten skulle gi en spennende mulighet for å lage et hotell/kommersielt bygg med karakter, som utnytter beliggenheten ved elven og den fine utsikten. Det var utført grunnundersøkelser som teamene også fikk med seg. Teamene fikk også en kravspesifikasjon som dannet utgangspunkt for arbeidet i gruppene. De tre beste i profesjonell klasse ble som følger; 1) Woh Hup, teamet representerte en flerfaglig entreprenør, og leveransene viser at de har jobbet integrert også med ulike BIM verktøy gjennom hele livsløpet til byggeprosjektet; fra design til byggbarhet. Kanskje litt blek på arkitektur, men det er byggbart og det er en klar «helhet» i prosjektet. Bruken av 4D viser også høyt nivå som speiler deres entreprenørbakgrunn. 2) Aideas, det ble en tøff kamp mellom Aideas/BIMEvangelist, så juryen måtte bruke ekstra tid her. Aideas utmerket seg på prosess forståelse og viste godt hvordan BIM verktøy kan integreres bredt i design prosessen for å oppnå god arkitektur som både er bærekraftig og byggbar. 3) BIMerHK, juryen var også litt delt mellom JungLim/ BIMERHK. Junglim var vinner, men etter en ny gjennomgang ble det konstatert at BIMerHK s grep var mer komplett en Junglim s. De hadde også vist bred bruk av åpenbim/fic filer og til og med optimalisert informasjonsflyten mellom ulik programvare. I dette nummeret av HENT magasinet viser vi noen få illustrasjoner fra de tre beste teamene, og i senere nummer skal vi se litt mer detaljert på hva de ulike teamene gjorde og hvordan de utnyttet BIM. BIM/åpenBIM i HENT 17

18 HENT Magasinet 2012/01 Hersleb Videregående skole fugl Phønix fra asken til ilden Tekst: Lars Chr Christensen Orginaltegning av bygget av arkitekt Harald Aars - Kilde: Arcuno/Undervisningsbygg 2012 Hersleb skole er en arkitektonisk perle fra 1922 og et viktig bygg i norsk skolehistorie. Hovedbygningen har et bruttoareal på ca kvadratmeter og et nettoareal på ca kvadratmeter, og er også på Byantikvarens gule liste. Skolen har vært ungdomsskole, men er nå stengt på grunn av asbest funn. Hersleb skal nå gjenoppstå; totalrehabilitert, revitalisert, og bli en moderne videregående skole et attraktivt kunnskapsenter. HENT er engasjert i en samspillsprosess sammen med Undervisningsbygg (UBF) og prosjekteringsgruppen for å planlegge et kvalitativt godt og ressursgjerrig prosjekt. Skolehistorisk viktig arkitektonisk perle Hersleb skole ble oppført i 1922 tegnet av arkitekt Harald Aars. Skolen er et viktig anlegg i norsk skolehistorie. Den gang, som nå, var det høyt fokus på å etablere gode skolebygninger. Arkitekturen og bygningsstrukturen i skoleanlegget var nyskapende for sin tid. Et annet karakteristisk moment var den høye kvalitet som ble lagt i utformingen av skolen. Dette skulle være en staselig skolebygning anlagt på Oslos østkant der trangboddhet, mørke bakgårder og klaskedoer fremdeles var realiteten for de fleste. Kravet til kvalitet er gjennomført i alle deler av anlegget, eksteriør så som interiør. Kunst hadde også sin plass. Trappeoppgangen ble utsmykket med veggmalerier utformet av de anerkjente freskobrødrene ; Alf Rolfsen, Axel Revold og Per Krohg. Foruten veggmaleriene var det opprinnelig dekorasjoner i trapperommenes kassettetak, buer og buehvelv. Fra ungdomsskole til Videregående Skole Hersleb har vært ungdomsskole og planen er å gjøre skolen om til en form for kunnskapssenter med hovedvekt på naturvitenskap, blant annet i samarbeid med Universitetet i Oslo og Botanisk hage. Etaten foreslår å gjøre det om til en videregående skole med et veldig spennende samarbeid med universitetet med fokus på blant annet biologi, zoologi, miljø og naturvitenskap, sier utdanningsbyråd Torger Ødegaard i 2011 til Østkantavisa. Skolen er også registrert på Byantikvarens Gule liste som bevaringsverdig. Det er derfor en utfordring å bevare særtrekkene til skolen samtidig som det skal bli en moderne og god læringsarena for ungdom. Det er også utfordrende å ta hensyn til miljø og energi krav, og skape et tidsmessig miljøbygg. Kunnskapssenter med hovedvekt på naturvitenskap Samspill for usikkerhetsreduksjon, kvalitetsforbedring og riktigere kostnadsbilde Ideen med samspill er å engasjere produksjonskunnskap og sikre byggbare og kostnadseffektive løsninger. Samspill skal også bidra til at personene i prosjektet ikke går inn i sine tradisjonelle posisjoner, men at alle bidrar til å få frem gode, byggbare og kostnadseffektive løsninger som skaper en robust og effektiv læringsarena. Byggeprosjektet gjennomføres som en totalentreprise med BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT

19 Skolegården på Hersleb - Kilde: Ebba Moi 2009 samspill, vederlag etter «kost pluss» -prinsippet målt mot målpris og incitamentsavtale, med basis i NS UBF s gjennomføringsmodell for prosjektet er vist under. Fase 1 skal lede til en målpris og deretter er det en tradisjonell totalentreprise kontrakt. UBF bruker følgende definisjoner; Samspill: En samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på dialog, tillit og åpenhet og med tidlig involvering av partene. Prosjektet gjennomføres under felles målsettinger formulert ved felles aktiviteter og basert på fellesøkonomiske interesser. Målpris: Den beregnede sluttkostnad partene ved utgangen av fase 1 er enige om og har tillitt til at prosjektet kan gjennomføres til. Sluttkostnad: Konstateres i sluttoppgjøret etter overtagelsen og representerer prosjektets reelle totale kostnad inkludert avsetninger for reklamasjonsarbeider, påslag, endringer, tillegg og fradrag. Sluttkostnaden inkluderer alt arbeid utført frem til overtakelse. Alt arbeid deretter dekkes av reklamasjonsavsetningen. HENT - en erfaren samspiller UBF fokuserer også på at byggherre, rådgivere og entreprenør forplikter seg til et åpent, ærlig og tillitsfullt samarbeid. HENT har gjennomført mange samspillsentrepriser i de senere år. Det er avgjørende for gjennomføring av denne typen prosjekter at partenes samarbeid bygger på Entreprenør bidrar ærlighet, respekt, tillit og full åpenhet. For å få med gode, byggbare dette til på en god måte og ressursgjerrige er involvering et viktig stikkord. En må legge løsninger opp til hensiktsmessige formelle møter og rapportering, samt vektlegge en konstruktiv og god samarbeidsform. Dette gjelder for alle prosesser, både mellom byggherren og samspillsentreprenøren, men også mellom de øvrige aktørene i prosjektet. Her er særlig prosjekteringsgruppen og de tekniske underentreprenørene viktige. HENT er en av pionerene i gjennomføring av samspillsprosjekter i norsk byggenæring, vi har også videreutviklet samspillsmodellen til å utnytte BIM og åpenbim aktivt. HENT gjennomfører for tiden også samspillsentreprise for Undervisningsbygg på prosjektet Sandaker 1-10 skole og barnehage. Undervisningsbygg s gjennomføringsmodell for prosjektet - Kilde: UBF 2012 BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT 19 13

20 Illustrasjoner fra den digitale modell byggeplassen - Kilde: HENT 2012 Prosjektering med modell - Prosjektering v2.0 Med Prosjektering ver 2.0 mener vi modellbasert (BIM) prosjektering hvor modeller brukes i tegningsproduksjon, men også til analyser, simuleringer og til kvalitetssikring. BIM- bruk belønner systematikk i prosjekteringsarbeidet på mange ulike måter. 2.0 Prosjektering med aktiv modellbygging setter også større krav til planlegging av prosjekteringsarbeidet eller den digitale modellbyggingen. På samme måte som vi i produksjon planlegger utførelse med detaljerte fremdriftsplaner, trenger vi også å planlegge prosjekteringsarbeidet - produksjonen på den digitale byggeplassen. Denne nye modellbaserte arbeidsmåten er en utfordring for enhver prosjekteringsgruppe, fordi vår kunnskap og erfaringer i dag baserer seg på mange år med tegningsfokus og fordi få prosjekter har tatt i bruk BIM. Men vi ser at å jobbe i og med modeller åpner opp for økt tverrfaglig forståelse, forbedrer tverrfaglig koordinering og gir klarere og bedre produktforståelse og dermed aktivt bidrar til et bedre samspill. Aktiv modellbruk bedrer samspill Samspillsgruppen og prosjekteringsgruppen bruker modeller aktivt i samspillsfasen, både til å dokumentere egne løsninger, koordinere på tvers av fagene og sikre mengder for kalkulasjon. På den digitale byggeplassen på Hersleb har vi medio mars de første grunnleggende-fagmodellene oppe. For å sikre fornuftig ressursbruk skal vi nå gå inn i en fase for å 1) sikre fremføringskapasitet for tekniske systemer og 2) prøvebygge utvalgte områder (teknisk rom, klasserom, kontor og gang) i bygget for å verifisere løsningsprinsippene. Deretter vil vi 3) «kopiere» ut prinsippene i bygget for å kvalitetssikre disse løsningsmønstrene for å verifisere at teknisk føringskapasitet er tilstrekkelig. Effektiv modellbygging krever fremdriftsplanlegging I samspillsfasen bruker vi en «involverende planleggingsmetodikk», inspirert av hvordan det arbeides med trimmet bygging i produksjon. Prinsippet er at det utformes en prosjekteringsfremdriftsplan med aktiv involvering av alle fag og spesielt de som skal gjøre jobben. Bildet viser resultatet av en planleggings workshop hvor vi har fått opp gule lapper for fagenes egenaktivitet og for ønsket informasjon/arbeid fra andre fag for å avslutte eget arbeid. De grønne lappene nederst indikerer modellbyggingsresultater. Modell dokumenterer målpris 1 Grunnlaget for målpris 1 vil også være veldokumentert gjennom samspillsmodellen og være et vedlegg til målprisen. For å sikre målenøyaktighet har det vært gjort oppmålinger på bygget. Vi vurderer også bruk av laserskanning, spesielt i arealer for tekniske rom og noen andre kristisk områder for å sikre tilstrekkelig nøyaktighet på modellene. Planskisse fra planleggings workshop- Kilde: HENT BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen

BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen NBEFs ettermiddagsmøte BIM fra idé til FDVU BIM som verktøy i produksjonsfasen og over i drift ved Kenneth Gjessingen og Lars Chr Christensen 04.01.2012 Hvem er HENT? Prosjektutvikler og entreprenør med

Detaljer

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS

BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS BIM blir i økende grad benyttet i prosjekteringsfasen. Konsekvenser for byggefasen og byggeleder rollen? NTNU Januar 2013 Tom Krogsrud ORAS AS Oras AS Etablert i 1904 Norges ledende VVS selskap Hovedkontor

Detaljer

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multibim as (VDC og BIM&åpenBIM)

Detaljer

Trimmet Bygging på Domus Medica 18.04.2012

Trimmet Bygging på Domus Medica 18.04.2012 Trimmet Bygging på Domus Medica 18.04.2012 Fakta om HENT Etablert i 1980 som Bygg og Anlegg AS Heimdal Entreprenør AS ble til HENT AS i 2007 Entreprenør og prosjektutvikler, med hovedvekt på totalentrepriser

Detaljer

BIM Bygningsinformasjonsmodeller:

BIM Bygningsinformasjonsmodeller: KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og Bygningsinformasjonsmodeller: Hva betyr det å gå fra «dokument tenking» til «objektbasert informasjonslogistikk tekning»? Lars Chr Christensen, senior

Detaljer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer

Webinar BIM og åpenbim: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Webinar og åpen: 1) byggherre status og 2) ferske prosjekterfaringer Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multi as (VDC og &åpen) webinar, 25/1 2010, internet VBA 2009 Vestlandske Bygge og Anleggsdager

Detaljer

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk

God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk God prosjekteringsledelse: utnytte mulighetene som modellbasert prosjektering gir for produktiv og effektiv informasjonslogistikk Senior Rådgiver Lars Chr Christensen, multibim as (VDC og BIM&åpenBIM)

Detaljer

BIM Bygningsinformasjonsmodeller:

BIM Bygningsinformasjonsmodeller: KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Oslo 7-8/12-2011 BIM Bygningsinformasjonsmodeller: Fra «dokument tenking» til «objektbasert informasjonslogistikk tekning»? Lars Chr Christensen,

Detaljer

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D)

BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) BSN PROSESS 5 - BRUK AV BIM TIL FREMDRIFT OG RESSURSSTYRING (4D) Bruk av BIM til fremdrift og ressursstyring (4D) Identifikasjon bsnp5 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 -

Detaljer

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav

Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole. 25. april 2013. Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav Byggherrens åpenbim-bestilling Case Østensjø skole Hvordan gå frem som byggherre for å bygge kompetanse og stille rette krav 25. april 2013 Ragnar H. Jacobsen Byggherrens prosjektleder Østensjø 30.04.13

Detaljer

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12

Samspill og BIM. 7. mars 2012. Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 Samspill og BIM 7. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 08.03.12 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og forvalte

Detaljer

Undervisningsbygg Oslo KF

Undervisningsbygg Oslo KF Samspill og BIM 22. mars 2012 Ragnar H. Jacobsen 3/26/2012 2 Undervisningsbygg Oslo KF Undervisningsbygg Oslo KF er et kommunalt foretak i Oslo kommune, som har til oppgave å utvikle, bygge, drifte og

Detaljer

«Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift. BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO

«Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift. BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Oslo 7-8/12-2011 «Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO Lars Chr Christensen,

Detaljer

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging

P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging P01 Koordineringsmodell og byggeplanlegging Innledning Denne prosessen omfatter flere del-prosesser som er aktuelle for alle faser hvor det finnes objekt modeller i prosjekter. Den omfatter visualisering,

Detaljer

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25

Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Bruk av åpen_bim på byggeplassen (og hvordan etablere den) buildingsmart Norge 2013-04-25 Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM Nytt østfoldsykehus Spesialrådgiver BIM støtte - Helse Sør-Øst bsn Konferanse

Detaljer

BIM på større sykehus

BIM på større sykehus Helse Sør-Øst RHF Gode og likeverdige helsetjenester til alle som trenger det, når de trenger det, uavhengig av alder, bosted, etnisk bakgrunn, kjønn og økonomi. BIM på større sykehus Mulighet og behov

Detaljer

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM

Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Offentlig byggherre med krav om bruk av BIM Forsvarsbygg Utvikling Agenda: Mobilen gjøres lydløs. Forsvarsbygg - BIM status - Ytelsesbeskrivelser - Prosjektering leveranser - Bygging Norges største eiendomsforvalter

Detaljer

Norges største eiendomsforvalter

Norges største eiendomsforvalter FORSVARSBYGG Forsvarssektorens egen eiendomsekspert buildingsmart den nye metoden for å planlegge, bygge og forvalte bygg og infrastruktur, hvor BIM er kommunikasjonsmodellen BIM for alle 8.nov 2011 Oslo

Detaljer

KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Trondheim 19-20/5-2011

KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM Trondheim 19-20/5-2011 KURS: NBEF FDVU-verktøy, as built dokumentasjon og BIM «Den digital byggeplass» modellbasert prosjektering, produksjon og drift BIM & merkede komponenter i FDVU DEMO Lars Chr Christensen, senior rådgiver

Detaljer

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen

Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Bygningsgruppens dag 20. oktober Entrepriseformer, samhandling og underentreprenørenes rolle v/ daglig leder Frank Ivar Andersen Byggherren velger gjennomføringsmodell (Entreprisemodell) 2 Generelt om

Detaljer

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden

Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt. - halvering av byggetiden Ikke et hvilket som helst byggeprosjekt - halvering av byggetiden v /prosjektleder Bjørn Varegg Prosjektkonferansen BA 2015 «Det handler om KONTINUERLIG FORBEDRING» Oslo 27/1-2015 Tønsbergprosjektet 2013-2020

Detaljer

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid

Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvordan planlegging arealbehovet for en ukjent fremtid Hvilke pasienter har vi om 30 år? Hvordan tenke fleksibilitet når fremtiden er usikker? Når bør FM settes på agendaen? Prosjektleder Ellen Kongshaug

Detaljer

Ski stasjon 3D i samspill og dialog

Ski stasjon 3D i samspill og dialog Ski stasjon 3D i samspill og dialog Studentseminar BuildingSMART BuildingSMART, UMB 03.04.13 5D 4D 3D 2D HVEM ER JEG? Landskapsarkitekt, utdannet ved UMB 2007-2012 Master: BIM for landskap, fra 2D til

Detaljer

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i

Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Etablert 1992 Driver entreprenørvirksomhet og er en del av BundeGruppen Bygger og rehabiliterer: Næringsbygg og boliger, for privat og offentlige i Oslo og Akershus 185 ansatte Omsetning 2013: 1,2 milliarder,

Detaljer

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART

GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART GRUPPE 1 - PROSJEKTOPPSTART Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/ FDV Prosjektoppstart Prosjektering tidligfase Prosjektering detaljfase Bygging Overdragelse/

Detaljer

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder

Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Hvordan kan BIM påvirke rollen som prosjekteringsleder Kurs for Prosjekteringsledere 16. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Digresjon Byggenæringens største utfordring Bevisstgjøring Begrepsforståelse Prosjektgjennomføring

Detaljer

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014

HVEM ER VI EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER 12/15/2014 EN PROSJEKTERINGSLEDERS UTFORDRINGER Scandic Lerkendal, Trondheim 07.01.15 Karianne Skrindo og Sigrunn Duaas Veidekke Entreprenør AS, distrikt Trondheim HVEM ER VI Prosjekteringsledere (PRL) hos Veidekke

Detaljer

Lean Construction Norge fagdag 18. april 2012. 10314/11041 Statsarkivet i Bergen Erfaringer med trimmet bygging

Lean Construction Norge fagdag 18. april 2012. 10314/11041 Statsarkivet i Bergen Erfaringer med trimmet bygging Lean Construction Norge fagdag 18. april 2012 10314/11041 Statsarkivet i Bergen Erfaringer med trimmet bygging Statsarkivet i Bergen Nytt magasin 2320 kvm brutto Statsarkivet i Bergen Ny konserveringsavdeling

Detaljer

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER

Byggekostnadsprogrammet. Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Byggekostnadsprogrammet Hvordan unngå prosjekteringsfeil RESULTATER Kvalitetssjef Endre Grimsmo COWI AS 1 Målsetting Prosjektets mål er å kartlegge årsaker til prosjekteringsfeil i forskjellige typer prosjekter,

Detaljer

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St.

BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET. Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging. Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. BYGGEKOSTNADSPROGRAMMET Organisasjonsutvikling og læring knyttet til Trimmet bygging Erfaring med trimmet prosjektering Fase 2 ved St. Olav 1 7 prinsipper for trimmet prosjektering 1. Den foregående aktiviteten

Detaljer

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging

Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging Erfaring fra Nytt østfoldsykehus - detaljprosjekt/bygging BIM FOR BYGGEIERE 2014-09-05 Kai Martin Lunde Prosjektsjef prosjektering Prosjekt nytt østfoldsykehus 1 BIM-visjon i Helse Sør-Øst RHF Redusere

Detaljer

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN

AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN AVTALEDOKUMENT OM SAMSPILLFASEN mellom som byggherre og foretaks.nr. som entreprenør vedrørende Bilag 1: Avtaledokument om samspillfasen 2 1 PARTENE Med utgangspunkt i tilbud av er det inngått følgende

Detaljer

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL

BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL BSN PROSESS 3 - BRUK AV BIM TIL KOLLISJONSKONTROLL Bruk av BIM til kollisjonskontroll Identifikasjon bsnp3 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.3 - levert til offisiell høring

Detaljer

Nytt østfoldsykehus - Kalnes

Nytt østfoldsykehus - Kalnes BIM for alle 2011-11-08 Sykehuset i Østfold BIM fra start til slutt Kjell Ivar Bakkmoen Fagansvarlig BIM - Prosjekt Nytt Østfoldsykehus Nytt østfoldsykehus - Kalnes 1 Areal og kostnader Kalnes Avsnitt

Detaljer

KOMMUNALTEKNISKE FAGDAGER 2012 (NKF-DAGENE) Offentlige anskaffelser muligheter og utfordringer Tirsdag 4.September 2012

KOMMUNALTEKNISKE FAGDAGER 2012 (NKF-DAGENE) Offentlige anskaffelser muligheter og utfordringer Tirsdag 4.September 2012 KOMMUNALTEKNISKE FAGDAGER 2012 (NKF-DAGENE) Offentlige anskaffelser muligheter og utfordringer Tirsdag 4.September 2012 MORTEN CHRISTENSEN Leder fagråd bygg og anlegg Næringsforeningen i Trondheim. Startet

Detaljer

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER

TIL DETALJPROSJEKT 2010 PROSJEKTORGANISASJON PROSJEKTERINGSVERKTØY PROSJEKTERFARINGER Frukostseminar 28.04.2010 Krav til BIM i byggeprosjekter Bruk av Statsbyggs BIM-manual i konkret prosjekt BAAS Ny barneavdeling Ålesund Sjukehus Gabrielle Bergh PROSJEKTPROSESS - FRA DESIGN KONKURRANSE

Detaljer

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15

EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 EVU KURS PROSJEKTERINGSLEDELSE 2014/15 Formål Formålet med kurset er å kvalifisere deltakerne innenfor fagområdet prosjekteringsledelse (Building Design Management), gi deltakerne en teoretisk bakgrunn

Detaljer

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen

Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Presentasjon av prosjektoppgave: Implementering og bruk av BIM i byggebransjen Prosjektgruppe: Ann Kristin Lågøen (Statsbygg), Finn Lysnæs Larsen (Multiconsult) og Jan Einar Årøe (Veidekke) Presentasjon

Detaljer

Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14

Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14 Statoil, Fornebu og utvikling av a- lab s kvalitetssystem NAL 28.01.14 Statoil office, Fornebu, Oslo Arkitektur : a- lab s overordnete målsetninger En bevissthet om hvordan man skaper arkitektur av høy

Detaljer

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole

100990 1.1. Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 100990 1.1 Samspillsentreprise med løsningsforslag - Våre erfaringer fra prosjektet Tokerud skole 2 Innhold Skolebygg i Oslo kommune Bestillingen Bakgrunn for valgt entreprisemodell Beskrivelse av kontrakten

Detaljer

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG?

BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? BIM OG DETS INNVIRKNING PÅ PROSJEKTERINGSPROSESSEN HVA ER BIM? HVA SKJER I DAG? John Matland Leder for arkitektavdelingen Rambøll Region Vest Markedsansvarlig for BIM Rambøll Norge Leder av Standardiseringsutvalget.

Detaljer

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen

Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Erfaringer med bruk av BIM - teknologi i prosjekteringsfasen Norsk Ståldag 2009 Grand Hotell Oslo 27. oktober 2009 Thor Ørjan Holt Agenda Begrepsforvirring Hvordan passer BIM inn i Multiconsults kjernevirksomhet

Detaljer

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller

åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller Sustainable engineering and design åpenbim, gjennomførings- og entreprisemodeller noen postulater og provokasjoner. til diskusjonen buildingsmart medlemsmøte - 07.mars 2012 Kaare Kleven Problemstillinger

Detaljer

Helge Haavardtun. Eiendomssjef Hordaland fylkeskommune

Helge Haavardtun. Eiendomssjef Hordaland fylkeskommune Helge Haavardtun Eiendomssjef Hordaland fylkeskommune Regulering (vurdering) av byggherrens risiko gjennom konkurransegrunnlaget Offentlig byggherre Politisk behandling Innkjøpsforskriften Gjennomføringsmodeller

Detaljer

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng

STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR. Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng STATSBYGG SOM BYGGHERRE - FORVENTNINGER TIL PROSJEKTERENDE/ENTREPRENØR Kurs prosjekteringsledelse Tekna/Nito 06.01.2015 Alexander Strand-Omreng HVA ER PROSJEKTERINGSLEDELSE? Byggebransjens viktigste og

Detaljer

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder

Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder Entreprenørens ønske om den perfekte byggeleder johan.arnt.vatnan@metier.no NTNU Kursdagene Trondheim 07.01.15 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. Side 2 MORGENDAGENS PROSJEKTLEDELSE. I DAG. METIER Forretningsidé:

Detaljer

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE

BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE BSN PROSESS 4 - BRUK AV BIM I KOSTNADSKALKYLE Bruk av BIM i kostnadskalkyle Identifikasjon bsnp4 Endringslogg Dato Endringsbeskrivelse Ansvarlig 2012-04-12 v0.2 - levert til offisiell høring TBF Linda

Detaljer

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM

Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Statsbyggs erfaringer i bruk av BIM Av Mads Lohne Byggherreavdelingen, Statsbygg mads.lohne@statsbygg.no En presentasjon av Statsbygg Agenda Statsbyggs rolle og vår målsetning for BIM-satsningen Erfaringer

Detaljer

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen

ÅpenBIM i tidligfasen. Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM. for beslutningsstøtte i tidligfasen. Kort om tidligfasen Utvikling, oppbygging og bruk av åpen BIM for beslutningsstøtte i tidligfasen. v /prosjektleder Ellen Kongshaug ÅpenBIM i tidligfasen Kort om tidligfasen Tidligfasen og åpenbim hvorfor? Tønsbergprosjektet

Detaljer

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE

INTERNOPPLÆRING. Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh. Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis. 24 APRIL 2014 bsn KONFERANSE INTERNOPPLÆRING Eksempel på bruk av bsn Læreplan i praksis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh buildingsmart Norge Læreplan 01 Basis Helle Juul Bak & Gabrielle Bergh bsn Konferanse - 24 april 2014 COWI &

Detaljer

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015

Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic. buildingsmart konferanse 2015 Treet - Verdens høyeste trehus av Marina Trifkovic buildingsmart konferanse 2015 1 BOB - Byggherre / utbygger Artec - Arkitekt Sweco - Teknisk rådgivning PGL, RIB, RIBR, RIE, RIV, RIG, RIAKU Moelven Limtre

Detaljer

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt

Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Ytelsesbeskrivelse for BIM-prosjekt Versjon 1.0 EBA 2013-10-23 Innhold 1 Oversikt...3 1.1 Avgrensning...3 2 Beskrivelse av bruksområder...3 2.1 Tegningsproduksjon...3 2.2 3D-koordinering og Kollisjonskontroll...3

Detaljer

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass

Sykehuset i Vestfold HF. Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Sykehuset i Vestfold F Prosjekt: Nytt parkeringshus med helikopterplass Konseptbeskrivelse BIM og industrialisert byggproduksjon Rev. 0.2, 31.05.2012 okumentasjonskontroll: Versjon ato Utarbeidet av Berørte

Detaljer

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis

Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Rv 150 Ring 3 Ulven Sinsen Bruk av samordningsmodell i praksis Geir Syrtveit, ViaNova Plan og Trafikk September 2011 Foredrag NVTF 2011 AGENDA 1. Hvorfor 3D-modell/ samordningsmodell 2. Generelt/Historikk

Detaljer

2.500 bedrifter som kunder 95% tror vi vil dekke deres behov om 5 år 95% anbefaler oss til andre

2.500 bedrifter som kunder 95% tror vi vil dekke deres behov om 5 år 95% anbefaler oss til andre Heleid av Norconsult 120 ansatte, jevnt god vekst Omsetning ca. 120 mill, positivt resultat i 21 år på rad Langsiktig profil 2.500 bedrifter som kunder 95% tror vi vil dekke deres behov om 5 år 95% anbefaler

Detaljer

SAMSPILLSAVTALE (heretter kalt Samspillsavtalen)

SAMSPILLSAVTALE (heretter kalt Samspillsavtalen) Vedlegg 04 SAMSPILLSAVTALE (heretter kalt Samspillsavtalen) mellom Undervisningsbygg Oslo KF Org.nr: 984 070 659 (heretter kalt byggherren) og Org.nr: (heretter kalt entreprenøren) om prosjektering og

Detaljer

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014

Skanska BIM prosjektering til FDV. Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 Skanska BIM prosjektering til FDV Rupert Hanna BIM Knowledge Manager, Skanska 07.Januar 2014 1 Entreprenør prosesser støttet av BIM Kalkulasjon Mengder til bestilling, kontrahering av UE, innkjøp Kollisjonskontroll

Detaljer

Fremtidens måte å bygge på

Fremtidens måte å bygge på Fremtidens måte å bygge på Et sykehusprosjekt med ambisiøse mål Tønsbergprosjektet Prosjektleder Ellen Kongshaug 23/10 2014 «Jeg har lyst til å gratulere Vestfolds innbyggere, Sykehuset i Vestfold, og

Detaljer

Dagens temaer. 1. modellbasert design VERKTØY & PROSESS 2. «før design programmering» PROSESS. UU, fleksibilitet, brann, energi & miljø KRAV

Dagens temaer. 1. modellbasert design VERKTØY & PROSESS 2. «før design programmering» PROSESS. UU, fleksibilitet, brann, energi & miljø KRAV Dagens temaer 1. modellbasert design VERKTØY & PROSESS 2. «før design programmering» PROSESS UU, fleksibilitet, brann, energi & miljø KRAV 3. programmeringsverktøy KRAV VERKTØY KRAV: «UU, fleksibilitet,

Detaljer

Dokumentasjon fra bygging til drift

Dokumentasjon fra bygging til drift Dokumentasjon fra bygging til drift 1 Bruk av Open BIM i FDV Brynjulf Skjulsvik (bsk@proim.no) Tomas Jonsson (tomas.jonsson@norconsult.com) Alexander W. Olsen (alexander.wnagsvik.olsen@norconsult.com)

Detaljer

P07 Overdragelse til entreprenør

P07 Overdragelse til entreprenør P07 Overdragelse til entreprenør Innledning Det er etter hvert i byggeprosjekter blitt vanlig å stille krav til BIM, og derfor ha en målsetting om at BIM i bygge- og anleggsprosjekter skal legge til rette

Detaljer

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør

Nytt østfoldsykehus. Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Dag Bøhler Prosjektdirektør Nytt østfoldsykehus Forprosjekt startet 2010 Samlokalisering med rådgiverne i Sarpsborg fra mars 2010 - Optimalisering av prosjektet april-juni Forprosjektet

Detaljer

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB

Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB TEKNA NTNU: Kursdagene 2014 Fremtidens byggenæring 7. 8. januar 2014, Clarion Hotel & Congress Trondheim Kvalitetskontroll i alle ledd av byggeprosessen - Kontinuerlig funksjonskontroll, ITB Professor

Detaljer

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser

Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Mal for samhandlingskontrakter, med incitaments - og målprisbestemmelser Vegdirektoratet, Byggherreseksjonen Mai 2010 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Kap. 1 Formålet med samhandlingskontrakt... 4 Konkurransegrunnlag

Detaljer

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU

Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Ketil Bråthen, Fafo Bridging the gap: taking BIM to the construction site Case: BIM-kiosker på Urbygningen ved NMBU Industripartnere Forskningspartnere BIM har tiltrukket seg mye interesse fra både industrien

Detaljer

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg

Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Future Built Østensjøveien 27.miljøvennlig kontorbygg Christian Hvass, Utviklingssjef NCC Property Development Norsk ståldag 3.11.2011 07.11.2011 NCC Construction AS 1 Ledende i Norden innen byggog eiendomsutvikling

Detaljer

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom

GJENNOMFØRINGSMODELL. Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom GJENNOMFØRINGSMODELL Betyr disse noe for verdi for byggeier? Tom MÅLSETNING MED PÅGÅENDE ARBEID ER Å KARTLEGGE ERFARINGER FRA ULIKE GJENNOMFØRINGSMODELLER : Fremskaffe dokumentasjon som beskriver: Metodikk

Detaljer

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes:

Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Følgende tekniske anlegg er medtatt i prosjekteringsoppdraget og skal vurderes: Sanitæranlegg Ventilasjonsanlegg Varmeanlegg: varmepumpe, EL/olje - kjel med vannbåren oppvarming av bygget via radiator-

Detaljer

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen

«Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold. Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen «Gjennomføring av OPS kontrakten» utvikling, bygging, finansiering, drift og vedlikehold Eirik Gjelsvik, konsernsjef BackeGruppen OPS et innovativt valg? - Gardermoen 10-11 Februar 2015 12.02.2015 Gjennomføring

Detaljer

TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL

TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL TOTALENTREPRISE KONTRA SAMSPILL 1.0 Hva er totalentreprise? I totalentreprise utarbeider byggherren ved hjelp av arkitekt og rådgivere en kravspesifikasjon og tegninger som en eller flere entreprenører

Detaljer

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen

Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Anbefalt praksis over digitale leveranser i planfasen Mal som beskriver forslag til bestilling av modellbasert prosjektering Innholdsfortegnelse Innledning...3 1. Konkurransegrunnlag krav til 3D prosjektering...4

Detaljer

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder

Erfaringer OPS Søreide Skole. Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Erfaringer OPS Søreide Skole Vidar Stokkeland, Eiendomsutviklingssjef Dag Rune Skarstein, Prosjekteringsleder Grunnleggende tanke God Konkurranse Form Bærekraftig modell OPS: Sammensatt oppgave med mange

Detaljer

Fokus på miljø og energibruk

Fokus på miljø og energibruk Fokus på miljø og energibruk Byggherrens erfaringer fra prosjektet Storøya grendesenter på Fornebu Bærum kommune, Prosjekt og utbygging v/ miljøansvarlig Unni Larsen 6. desember 2007 Fornebu Hovedflyplass

Detaljer

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser

En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser En kort introduksjon til kurset - God prosjekteringsledelse Begrepsavklaringer - byggeprosess - faser Trondheim, 06. januar 2015 Gunnar Ole Granheim Hva skal jeg snakke om? Faser i et byggeprosjekt Kontrakter

Detaljer

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill

Hamar katedralskole Byggeprosess og samspill Hamar katedralskole Per Kr. Ljødal Prosjektleder Eiendom og Innkjøp 4 VIDEREGÅENDE SKOLER I HAMAR Ajer videregående skole Hamar katedralskole Ankerskogen videregående skole Storhamar videregående skole

Detaljer

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn

avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Bakgrunn Hvordan høste gevinstene av BIM? avene til en FDVU-tilpasset BIM, strukturering av informasj Inge Aarseth Prosjektleder Plan og utbyggingsenheten Sykehuset i Vesfold HF Helse Sør Øst RHF Bakgrunn HSØs

Detaljer

Armering i BIM ved T2 prosjektet

Armering i BIM ved T2 prosjektet BIM for byggeiere Armering i BIM ved T2 prosjektet Innlegg ved: Bjørnar Markussen, BIM koordinator Aas Jakobsen AS / T2U1 / Credits: T2 / Nordic Office of Architecture Sentralbygg vest Pir nord Pirrot

Detaljer

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis

NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Den kloke tegning 2013 23.-24.10 NCC Prosjektstudio -samhandling i praksis Mona Nilsen Ervik Prosjekteringsleder og VDC-ansvarlig i NCC Construction DK Trondheim 1 NCC AB 24.10.2013 NCC Construction AS

Detaljer

Praktiske erfaringer med

Praktiske erfaringer med Praktiske erfaringer med åpen BIM Frokostseminar 28. April 2010 Thor Ørjan Holt Agenda Åpen BIM på godt og vondt Organisasjon Kontrakt timeforbruk detaljeringsnivå/kvalitet Software Hardvare Oppsummering

Detaljer

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen

Side 1. Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Side 1 Systematisk ferdigstillelse Per Roger Johansen Terramar - noen referanseprosjekter Solkraftanlegg for Statkraft i Italia Livsvitenskap Kunsthøgskolen i Bergen, KHiB Høgskolen i Bergen, HiB Beredskapssenteret

Detaljer

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart?

Fra kaos til struktur. Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fra kaos til struktur Sykehus fra fabrikk er det brukbart? Fagdag, Bergen 17 september 2015 Michael Ramm Østgaard 1 Moduler, - det er klart man er skeptisk 2 Så reiser man og ser 3 Og det man finner ser

Detaljer

Oppgave: «Fremtidsrettede bygg: Hva er utfordringane for kommunene og hva kan gjøres?» Tema: Tilrettelegging for innovative løsninger

Oppgave: «Fremtidsrettede bygg: Hva er utfordringane for kommunene og hva kan gjøres?» Tema: Tilrettelegging for innovative løsninger Oppgave: «Fremtidsrettede bygg: Hva er utfordringane for kommunene og hva kan gjøres?» Tema: Tilrettelegging for innovative løsninger Et (selv-)kritisk blikk frå en kommunal innkjøper. Uwe Matthäus, Bergen

Detaljer

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse

VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse VDC i praksis Hvordan optimalisere prosjektet fra tidligfase til ferdigstillelse BIM i nord 19.02.2013 Forskningsparken i Tromsø Øyvind Børstad Avdelingsleder VDC & partnering NCC Construction AS 19.02.2013

Detaljer

Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise. Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill

Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise. Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill 1 TROMS fylkeskommune ROMSSA fylkkasuohkan Bygg og eiendom Åpen anbudskonkurranse Ytelsesbeskrivelse for samspillentreprise Bardufoss Høgtun videregående skole - Tilbud nybygg - Samspill Prosjektnummer

Detaljer

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER

BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER BONDEN I BYGGEFASEN -SUKSESSKRITERIER ENTREPRISEFORM, TILBUDSGRUNNLAG, KONTRAKT OG BYGGEFASE Galleriet i Steinkjer rådhus 26.06.2012 Vegar Brenne rådgiver landbruksbygg 1 Prosess Forprosjekt Strategiarbeid

Detaljer

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen

Foredrag P1. Bestill alt i 3D. Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Foredrag P1 Bestill alt i 3D Foredragsholder: Roar Granheim, Statens vegvesen Ansatt i Statens vegvesen siden høsten 1996 Prosjektleder for mindre sekkepostprosjekter Kontrollingeniør Rv 4 Gjelleråsen-Slattum

Detaljer

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? Trefylket Treindustrien inn i fremtiden Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene? 18.03.2009 Svein Inge Nærheim DDS Building Innovation AS Fra DAK til DAP hva er mulig med de rette verktøyene?

Detaljer

Overing. Jørgen Frisak Grp.leder tekn.dok., Virksomhetsområde Teknisk, Oslo Sykehusservice Oslo Universitetssykehus HF

Overing. Jørgen Frisak Grp.leder tekn.dok., Virksomhetsområde Teknisk, Oslo Sykehusservice Oslo Universitetssykehus HF 8.5-2012 1 NBEF-seminar Overtagelse og drift av bygninger Overtagelse. Stemmer leveransen med bestillingen? Vil prosjektert / bygget løsning fungere? Hva er konsekvensen av at bygget ikke er ferdig? Overing.

Detaljer

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg

Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Hovedprosess for investeringsprosjekt - Bygg Mulighetsstudie Programfase Forprosjektfase Detaljprosjektfase Byggefase Bruks og drfitsfase Politisk nivå Handlings program PS1 Politisk sak PS2 Politisk sak

Detaljer

Åpen BIM i energisimuleringer

Åpen BIM i energisimuleringer Åpen BIM i energisimuleringer FoU-prosjekt Molde Tinghus Ivar Rognhaug Ørnes Erichsen & Horgen AS Litt om meg Utdannelse: Universitet: Godkjenninger: Firma/seksjon: Stilling: Sivilingeniør fra studieprogrammet

Detaljer

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet

Designer dine løsninger. Din ressurs i prosjektet Designer dine løsninger Din ressurs i prosjektet Vi har erfaring fra 30 år i bransjen Vi i Greno og hjelper deg med å legge hele puslespillet. Med en helhetlig forståelse for de ulike brikkene vil vi kunne

Detaljer

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen

«Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen «Smartere bygging» Innspill til viktigste fokuspunkter «Handlingsrommet i totalentreprise utnyttes ikke godt nok» 11.06.2013/Kjell Håvard Nilsen HISTORIEN Delte entrepriser - kontrahering etter NS8405

Detaljer

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING

ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING ERFARINGSOVERFØRING EVALUERING AV PROSJEKTGJENNOMFØRING Seminar over halvannen dag med følgende deltakere: Prosjektansvarlig Prosjektledelse Prosjekteringsledelse Prosjekteringsgruppe Byggeledelse 1 Plenum

Detaljer

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig?

SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? SLUTTFASE BYGGEPROSJEKTER HVORFOR GÅR DET GALT? Hvorfor virker ikke tekniske anlegg når bygget skal være ferdig? Erik Østby 27.11.2014 Realistisk framdriftsplan Hvordan lykkes? Entrepriseform - samspill

Detaljer

Digitalisering og industrialisering: visjoner og beslutningsstøtte for økt verdi

Digitalisering og industrialisering: visjoner og beslutningsstøtte for økt verdi Digitalisering og industrialisering: visjoner og beslutningsstøtte for økt verdi v /prosjektleder Ellen Kongshaug Strategisk eiendomsledelse med fokus på offentlig sektor Trondheim 9/1-2015 Tønsbergprosjektet

Detaljer

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim

BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2013 STEEN SUNESEN. *åpenbim BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN. * åpenbim Pictures and illustrations Tekla BIMsight et. al. BIM* I NÆRINGEN OVERSKRIFT - BIM* I NÆRINGEN OSLO 09.04.2014 STEEN SUNESEN * åpenbim buildingsmart Norge verdier Åpen - åpne standarder Demokratisk - forening

Detaljer

AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør

AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør AF Bygg Oslo, Praktisk bruk av BIM hos entreprenør Studentseminar, HiG 05.11.2013 Inge Handagard, Utviklingsleder BIM Dette er AF Gruppen Entreprenør- og industrikonsern: Anlegg Miljø Bygg Eiendom Energi

Detaljer

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling

Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser. Nasjonalt program for leverandørutvikling Miniveiledning om innovative offentlige anskaffelser Nasjonalt program for leverandørutvikling HVORFOR?» NASJONALE UTFORDRINGER KREVER NYE LØSNINGER Norge står overfor betydelige fremtidige utfordringer.

Detaljer

SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10

SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10 Nytt universitetssykehus St. Olavs Hospital SAMSPILLKONTRAKTER og INNOVASJON HELSEBYGG MIDT-NORGE 13.10.10 Universitetssykehuset St. Olavs Hopsital Johan Arnt Vatnan Korte fakta om Skanska Skanska er et

Detaljer

Trenger vi spesialrådgivere i Bygningsfysikk?

Trenger vi spesialrådgivere i Bygningsfysikk? Trenger vi spesialrådgivere i Bygningsfysikk? Ja! Begrunnelse følger 1 Pål Kjetil Eian, siv.ing MRIF Seksjonsleder Inneklima og bygningsfysikk, Norconsult AS i Sandvika Bygningsingeniør fra NTH -89 med

Detaljer