- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- tema. BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill. DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon"

Transkript

1 - tema // BIM/åpenBIM nytt fra HENT AS / oktober desember 2012// - solid, attraktiv og nyskapende BIM = enfaglig arbeid åpenbim = modeller i samspill DP05: Storbysykehuset for Oslo utvider med ny akuttfunksjon // 13 Re-sirkulering av tegningsproduksjonsavfall = tverrfaglig koordinering // 10 Prosjektutvikling på 48 timer VM i BIM/ åpenbim // 16 Miele: Flere byggherrer skulle brukt åpenbim // 26

2 Modellprosjekter i HENT DP05 - Akuttfunksjonen Miele Rema Clarion Hotel Tromsø Framsenteret Aker Solutions Stavanger Hersleb skole Hasleveien barnehage Sogn Studentby Lerkendal - hotell, kontor og kongressenter TØH SPC og RIB modeller

3 Innhold 1000 Kroppanmarka 4 Årsrapport 2010: Modellbasert prosjektering og produksjon i HENT - BIM 8 Visuell innholdsfortegnelse : Resirkulering av tegningsproduksjonsavfall 12 Modellprosjekter i HENT : DP05 akuttfunksjon Ullevåll bidrar til nytt storbysykehus for Oslo : BIM- 48 timer til å utvikle et prosjekt : Hersleb Videregående skole fugl phønix fra asken til ilden : Framsenteret pilot på samspill, BIM, LCC og miljø : Byggherre Miele Du vil ikke tro hvor mye jeg har brukt modellen //Kopier BIM/åpenBIM artikler fra HENT Magasinet juni 2010: - HENT skal bli ledende på praktisk bruk av modeller i planlegging, prosjektering, produksjon og til FDV. HENT har brukt BIM/åpenBIM på mer en 50 prosjekter i produksjon og har vel anvendt BIM/åpenBIM på tresifret antall tilbudsprosjekt, samlet mer enn kvm har vi jobbet med BIM/åpenBIM. Vi er ikke så avanserte, men vi har helt bevist gått for bredde i begynnelsen. Vi tror at når mange får erfaring med BIM/åpenBIM i vår organisasjon vil det komme et utviklingspress som gjør oss mer avansert på sikt 1000 svaler skaper sommer. I dette BIM-heftet har vi samlet en del artikler fra tidligere HENT Magasin, hvor vi har skrevet litt om bruk av BIM/åpenBIM i ulike typer prosjekter. Ved å samle disse tror vi dere som leser kan lære litt om HENT og hvordan vi bruker BIM/åpenBIM i praksis. Dette kan forhåpentligvis være til inspirasjon både for kunder og samarbeidspartnere som arkitekter, rådgivere, underentreprenører og leverandører. Dersom HENT skal bli ledende, er vi også avhengig av at de som er våre samarbeidspartnere griper mulighetene som kommer. Vi er faktisk avhengig av digitale byggevarer og digital produksjon for å skape et digitalt bygg på PC en; før vi bygger i praksis på tomta. Her ligger også pr i dag vår viktigste motivasjon for å bruke BIM/åpenBIM det er flere ganger rimeligere å bygge feil på PC en enn å oppdage ting i produksjon. Med all plunder og heft og ikke minst ekstra kostnader vi får på byggeplass på grunn av byggefeil er vi ekstremt opptatt av å «prøvebygge digitalt» og forsikre oss om at vi har løst bygget og at det er byggbart. Det har tatt tid før BIM har fått fotfeste i bransjen, men nå begynner vi å se tydelige tegn på at bransjen er i bevegelse mot BIM/åpenBIM. Bare på et år har vi gått fra veldig spredt erfaring til at flere og flere vi møter i våre prosjekter har erfaring med bruk av BIM/åpenBIM. Det vi gjør med bruk av modeller i planlegging, prosjektering, produksjon og etter hvert også på FDV er et viktig bidrag til at vi nettopp lever opp til vår målsetting om å være nyskapende. HENT anser det som at vi er i «steinalderen» når det gjelder BIM/ åpenbim, og da er det viktig at alle parter er opptatt av å lære, både våre byggherrer og våre samarbeidspartnere. Vi må sammen se muligheter og sammen jobbe for å få ut gevinstene skape totalverdi basert på bruk av modeller. Krev BIM/åpenBIM på DITT neste prosjekt, det er gøy og verdifullt! Lars Chr Christensen Utviklingssjef Miljø, Innovasjon og Teknologi i HENT

4 HENT årsrapport 2010 Modellbasert prosjektering og produksjon i HENT - BIM Tidligfase volummodell av Aker Solutions kontorbygg i Stavanger (kilde: Lund Hagen Arkitekter) HENT benytter pr i dag BIM i prosjekter med en samlet størrelse på omlag m². HENT ser effekter av BIM og satser betydelig på å øke bruken av BIM. HENT sin satsning på BIM begynte for fullt høsten En BIM bygnings informasjons modell består av digitale byggevarer eller objekter med egenskapsinformasjon som er sammenstilt til et digitalt byggverk (modell). Bygningsmodell (BM) betegner den visuelle 3D modell og Informasjon (I) henspiller på databasen med egenskapsinformasjon. De prosjekterende får med BIM en mye bedre forståelse for helheten i prosjektet og produksjon. For de prosjekterende innebærer dette at de også i mye større grad enn før må planlegge sitt prosjekteringsarbeid eller sin digitale produksjon. Vi mener prosjektering kan ha mye å lære av produksjon med tanke på planlegging av oppgaver og produksjonsoppfølging Trimmet Bygging. I HENT kaller vi derfor måten vi utnytter BIM på for Trimmet digital Bygging eller ressursgjerrig modellbasert prosjektering. Det betyr at det skal prosjekteres smart, med bruk av modeller og prosjekteringsgruppen skal levere miljøriktige bygg til avtalt tid, til riktig kost og med riktig kvalitet. Mange arkitekter og rådgivere har brukt BIM innenfor sitt eget fag (lukket-fag-bim) til tegningsproduksjon i flere år, det vi gjør i HENT er at vi også utnytter disse modellene gjennom åpenteam-bim til å lage tverrfaglige sammenstillingsmodeller av prosjektet. Gjennom å bygge digitalt - den digitale byggeplass - før vi gjør det i praksis luker vi ut de fleste av de åpenbare prosjekteringsfeil/kollisjoner som tidligere har skapt problemer og vært løst på byggeplass. I tillegg er BIM også et bra hjelpemiddel til visualisering og prosjektsalg av bygget som kan benyttes i ulike sammenhenger. Det sies at et bilde sier mer enn ord. Dette er prinsippet som forklarer hvorfor BIM er så effektivt. Det er jo først med fremveksten av kraftige PCer og gode BIM 12 HENT AS / Årsrapport BIM/åpenBIM i HENT

5 Fagmodell ARK fra Svolvær Barne og Ungdomsskole (kilde: Arkitektene VIS-À-VIS) Fagmodell RIB fra Svolvær Barne og Ungdomsskole (kilde: Myklebust AS) Fagmodell RIV fra Svolvær Barne og Ungdomsskole (kilde: Sweco AS) verktøy at det har blitt mulig å jobbe i 3D med BIM. Fordi det var for arbeidskrevende tidligere å lage 3D modeller og 3D tegninger ble det bare produsert 2D tegninger. Oppsummert betyr BIM og åpenbim at vi ved hjelp av modeller kan (1) gjøre analyser i tidligfase for å vurdere alternative bygningsutforminger. I prosjektering kan vi (2) produsere tegninger effektivt, (3) koordinere bedre og (4) utføre prosjektering raskere. Produksjon kan (5) være involvert tidligere for å bidra til gode byggbare løsninger. Produksjon kan også (6) trene montasje i modellen og (7) simulere produksjon. BIM gjør også at vi strukturerer informasjonsflyten i prosjektet mye bedre, slik at vi gjennom BIM bygger opp en database med informasjon som er verdifull for (8) FDV dokumentasjonen etter ferdigstillelse, noe som vil komme sluttbrukeren til gode. HENT er blant de ledende i Norge på bruk av BIM i prosjektering - Trimmet digital Bygging - og i produksjon - Trimmet Bygging. Prosjekt Aker Solutions Stavanger Prosjektet for Aker Solutions AS i Jåttåvågen i Stavanger har aktivt brukt BIM i prosjektet både til tegningsproduksjon og tverrfaglig koordinering. En ting HENT lærte tidlig var hvor viktig det er å se på BIM som en integrert del av prosjekteringsarbeidet og ikke være for ambisiøs de første gangene en bruker BIM. Den digitale byggeplassen har også vært viktig for dette prosjektet med bakgrunn i at vi unngår mange av de potensielle feilene i prosjekteringsgrunnlaget og med det også på byggeplassen. Å gjennomføre et prosjekt med åpen-bim, slik vi gjør på dette prosjektet, betyr at man bygger bygget på skjermen før man gjør det på byggeplassen. Vi regner med å kunne luke ut minst 80 % av de åpenbare prosjekteringsfeil/kollisjoner som tidligere har vært løst på byggeplass som følge av dette. Det betyr også at vi i langt større grad enn tidligere kan kontrollere prosjekteringsfremdrift på alle fag. I tillegg er det et godt hjelpemiddel til visualisering av bygget, og dette >> HENT AS / Årsrapport 2010 BIM/åpenBIM i HENT 13 5

6 benyttes på basmøter og byggherremøter. En feil på PCen er billig å rette opp, mens en feil på byggeplass ofte koster betydelig både i plunder og heft, fremdrift og penger. Digital prøvebygging av pre-fabrikerte veggelementer på Aker Solutions kontorbygg i Stavanger (kilde: HENT AS og BIMConsult AS) Ved prosjektene Aker Solutions kontorbygg på Fornebu og i Stavanger har BIM fungert godt som verktøy for mengdekontroll i kalkulasjonsfasen, kollisjonskontroll og problemløsning generelt i prosjekteringen. Prosjekt Hasleveien Barnehage Oslo Det gamle støperiet på Hasle i Oslo forvandles til barnehage til sommeren 2012 Hasleveien barnehage. Prosjektet skal gi plass til 306 nye barnehageplasser. Innvendig skal gulvet senkes, slik at bygget kan få to hele etasjer. Fasaden er bevaringsverdig og det er tett kontakt med Byantikvaren om arbeidene. Prosjektet er et kombinasjonsprosjekt med både ombygging og tilbygg. I prosjektet Hasleveien Barnehage har vi anvendt BIM i prosjekteringsarbeidet både til tegningsproduksjon, illustrasjon og til å utføre miljøanalyser med fokus på lys. Visualisering av lekemiljø (kilde: Enerhaugen Arkitektkontor AS) Miljøanalyse - beslysning (kilde: freeformenergy inc) 14 HENT AS / Årsrapport BIM/åpenBIM i HENT

7 Prosjekter hvor BIM benyttes Størrelse Vestby kjøpesenter m² HVII Kjøpesenter m² Muruvik BH m² Aker Solutions Fornebu m² Aker Solutions Stavanger m² Sandaker skole m² Øverlands Minde, idr.hall m² Vangkroken bo og behandlingshjem 920 m² Hasleveien Barnehage m² Thora Storm VGS m² Bussdepot Sandmoen m² Statoil kontor Stjørdal m² Visualisering av interiør (kilde: Enerhaugen Arkitektkontor AS) Visualisering av lekeareal (kilde: Enerhaugen Arkitektkontor AS) HENT AS / Årsrapport 2010 BIM/åpenBIM i HENT 15 7

8 HENT Magasinet : Resirkulering av tegningsproduksjons avfall Hvorfor prøvebygger ikke flere billig på den digitale byggeplass på PC en, og luker ut byggefeil som koster dyrt på byggeplassen? HENT Magasinet : DP05 Akuttfunksjon Ullevål bidrar til nytt storbysykehus i Oslo Helse regionen Oslo universitets sykehus er under reorganisering og DP05 er det første areal prosjektet ut i en rekke av prosjekter. DP05 har fokus på akuttfunksjonen og består av oppussing, ombygging og nybygg for akuttfunksjonen på Ullevål Sykehus for å bidra til et «storbysykehus». HENT er innstilt som totalentreprenør i samspillsfasen. Kontrakt for gjennomføringsfasen avklares i løpet av oktober. Prosjektet utnytter BIM og åpenbim aktivt. Byggestart forventes høsten HENT Magasinet : BIM-48 timer til å utvikle et prosjekt I Norge er det mange som holder på å bli kjent med Building Information Modeling (BIM) som innsynsverktøy. Gjennom BIM BUZZ kan vi se at det er mange flere og fantastiske muligheter til å jobbe bedre og mer effektivt i utviklingen av prosjekter. Jurymedlem Lars Chr Christensen skal nå gi oss en liten rapport fra konkurransen som ble avholdt i Singapore i september i år arrangert av buildingsmart Singapore og Singapores svar på BE - BCA. 8 BIM/åpenBIM i HENT

9 HENT Magasinet : Hersleb Videregående skole fugl Phønix fra asken til ilden Hersleb skole er en arkitektonisk perle fra 1922 og et viktig bygg i norsk skolehistorie. Hovedbygningen har et bruttoareal på ca kvadratmeter og et nettoareal på ca kvadratmeter, og er også på Byantikvarens gule liste. Skolen har vært ungdomsskole, men er nå stengt på grunn av asbest funn. Hersleb skal nå gjenoppstå; totalrehabilitert, revitalisert, og bli en moderne videregående skole et attraktivt kunnskapsenter. HENT er engasjert i en samspillsprosess sammen med Undervisningsbygg (UBF) og prosjekteringsgruppen for å planlegge et kvalitativt godt og ressursgjerrig prosjekt. HENT Magasinet : Framsenteret pilot på samspill,bim, LCC og miljø HENT vant anbudskonkurranse på samspillskontrakt på utvidelse av Framsenteret Nordområdesenter for klimaog miljøforskning i Tromsø i oktober Utvidelsen skal bidra med samlokalisering av mer enn 500 forskere fra 20 institusjoner som driver tverrfaglig forskning mellom naturvitenskap, teknologi og samfunnsvitenskap. Økende fokus på klima og miljøspørsmål har ført til at Framsenteret må utvides (FRAM2). Pr august 2012 har HENT gjennomført en forprosjektfase. Byggherre er Statsbygg på oppdrag fra Miljøverndepartementet, og de har valgt å gjøre prosjektet til en pilot på samspill, BIM, LCC og miljø. I denne artikkelen presenteres alle pilotene kort, og det fokuseres på modellbruk (BIM/åpenBIM). HENT Magasinet : Miele; Du vil ikke tro hvor mye jeg har brukt modellen HENT bygger nytt hovedkontor for Miele i Nesbruveien på Slependen rett ved E18. Vi har snakket med adm.dir Dag Steinfeldt-Foss om prosjektet og om hans erfaringer med modeller, for å inspirere andre prosjekter og byggherrer til å nyttiggjøre seg av modeller. Miele har siden år 2000 og 200 millioner vokst til en omsetning på mer enn 700 millioner i dag med Dag som teamleder for et målrettet Miele team. BIM/åpenBIM i HENT 9

10 HENT Magasinet 2011/ Mottatt tegning kontorbygg Resirkulering av tegningsproduksjons avfall Tekst: Lars Chr. Christensen Illustrasjon fra diverse prosjekter 1.2 Resirkulert tegningsproduksjons avfall kontorbygg (modell) Hvorfor prøvebygger ikke flere billig på den digitale byggeplass på PC en, og luker ut byggefeil som koster dyrt på byggeplassen? Building Information Modeling (BIM) er mer enn effektiv tegningsproduksjon. Påstander som at BIM koster 20 % ekstra ødelegger for bransjens arbeid med forbedring og effektivisering. Mange byggherrer, arkitekter, rådgivere og entreprenører kommer ikke i gang med å plukke lavt hengende frukter og skaffe seg erfaring med lukket-fag- BIM og åpen-team-bim. Hvordan kan resirkulering av tegningsproduksjonsavfall eller enkel BIM foregå i praksis? Fra tegnebrett til DAK og BIM historisk utvikling DAK versjon 2.0 oppstod når noen kloke hoder fant ut at hvis jeg endrer bygget må jeg ofte gå inn på 6-7 tegninger og gjøre korreksjon. Hvorfor ikke lage en 3D modell hvor jeg kan endre ett sted og så høste oppdaterte tegninger. Dette endret ikke arbeidsmåten mye. BIM er en videreføring av DAK ver 2.0. Med BIM bygger vi en modell av bygget på en digital byggeplass ved å benytte objekter eller digitale byggevarer. Disse byggevarene har egenskapsinformasjon knyttet til seg. BIM kan brukes som et litt avansert tegningsproduksjonsverktøy noe alla DAK ver 2.0, men med radikalt endrede arbeidsprosesser har det mye større potensiale. Begrepet Lukket-fag-BIM eller BIM betyr at et fag bruker BIM eller 3D til tegningsproduksjon. Lukket henspeiler at de kun bruker BIMen innenfor sitt eget fag, noe mange har gjort i mange år. Åpen-team-BIM eller åpenbim betyr at vi tar en lukket-bim fra et fag og gjør den tilgjengelig for andre fag for tverrfaglig kommunikasjon og koordinering. Potensialet i BIM handler om bedret informasjonslogistikk og nye arbeidsprosesser på sikt Med BIM bryter vi opp informasjonen i tegning i mindre deler og det muliggjør at de prosjekterende kan utveksle informasjon før hele tegningen er ferdig. Det gir grunnlag for nye prosjekteringsprosesser. Tradisjonelle tegningsleveranse planer må suppleres med mer detaljerte produksjonsplaner. Vi må også definere informasjonsleveransene tydeligere. Med BIM kan vi utføre tverrfaglig koordinering og kvalitetssikring ved å sammenstille åpenbim/ifc modellene i en tverrfaglig koordineringsmodell. Kvalitetssikring kan radikalt forbedres gjennom digital byggeplassbefaring med alle fag på plass på PC en. Vi kan også bedre kvalitetssikring ved å fargelegge modellen basert på egenskapsinformasjon, slik at f.eks. alle dører og vegger som skal ha samme brannmotstand har samme farge. Vi kan også kvalitetssikre ved å ha regelsett som kontrollerer modellen for f.eks. universell utforming. Når vi har både geometri og informasjon i en tverrfaglig modell, kan vi også lage rapporter som kan brukes til å simulere og analyser f.eks. CO2 fotavtrykk, kost, energibehov, fremdriftsplan, produksjon, logistikk og tekniske kapasiteter. Men vi trenger ikke å starte med dette. Påstander som BIM koster 20-25% i påslag hindrer bransjen i å komme i gang med læring De siste månedene har vi arbeidet med mange prosjekter hvor ARK og RIx sier at BIM koster 20-25% ekstra. Vår erfaring er at de rådgivere som ettergår sine egne kostnadsoverslag kommer med kostnader mye lavere enn dette, gjerne godt under 10 %, og at den en gang allmenkjente sannheten om % ekstra bare er basert på et vandreutsagn, og at dette bringes videre uten noe nærmere bevissthet. En investering som koster uten å gi noe, blir sjelden gjort, og dermed vedtak ikke BIM. BIM har et betydelig potensiale til mersalg ved at de prosjekterende kan tilby nye typer BIM baserte tjenester. Men i dagens marked ser vi i liten grad at arkitekter og rådgivere markedsfører nye tjenester basert på BIM ovenfor sine kunder. Dette bekreftes også av flere av de store rådgiverne, som sier at de i dag bruker BIM uavhengig av hva oppdragsgiver ønsker, fordi det gir effektiv tegningsproduksjon og bedre kvalitet. Mange i BA-næringen har ennå ikke kommet i gang med å plukke lavt hengende frukter og skaffe seg erfaring med lukket-fag-bim og åpen-team-bim I dag er mange prosjekter som ikke utnytter BIM. Primært er det vel to grunner til det; 1) utsagn som BIM kost BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT

11 2.1 Mottatt tegning skolebygg 600 elever 1.3 Resirkulert tegningsproduksjons avfall kontorbygg (modell) 2.2 Resirkulert tegningsproduksjons avfall skolebygg 600 elever (modell) % ekstra uten forklaring på hva du får igjen og 2) mye fokus i media og på konferanser om behovet for nye kontrakts standarder, nye arbeidsprosesser, nye pc er og ny kompetanse osv.. Budskapet som oppfattes blir da at BIM koster mye ekstra ressurser, det er uklart hva det gir og at det er mange ting som enda ikke er på plass for å kunne bruke BIM. At mange ikke kommer i gang med BIM, er fra et læringsståsted er dumt. BIM er noe nytt og det betyr at det er viktig å skaffe seg erfaringer med hva enkel BIM er før vi lager nye prosesser, leveranser og kontrakter. En konsekvens av dette er at HENT sin evne til å utnytte BIM, er avhengig av at flest mulig i organisasjonen begynner å erfare BIM. Når mange nok i organisasjonen bruker BIM vil det oppstå et utviklingspress for å komme videre med BIM. Hvordan kan resirkulering av tegningsproduksjons avfall foregå i praksis? Som entreprenør opplever vi ofte å høre at dette er IKKE et BIM prosjekt. Replikker som følger er; vi får ikke betalt for BIM i dette prosjektet, det er vedtatt at det ikke skal være et BIM prosjekt, vi vil ikke gi fra oss modellen fordi vi jukser litt på tegningene, modellen er ikke riktig det er tegningene som er riktig Til å begynne med godtok vi det, men fant ofte tilfeldig ut senere at prosjektet i praksis bruker BIM til tegningsproduksjon. Når vi nå starter et prosjekt gjør vi alltid litt research i prosjekteringsgruppen og i 3 av 4 tilfeller er det benyttet lukket-fag-bim. I denne sammenheng har vi i HENT introdusert utsagnet resirkulere tegningsproduksjons avfall, og med det mener vi at vi på en enkel og billig måte prøver å skape et enkelt BIM prosjekt på tross av tidligere beslutninger, fordi det er fornuftig for prosjektet. Det kommuniserer at vi ikke ønsker at de prosjekterende skal gjøre noe annet enn det de har gjort for å produsere tegninger. De skal bare eksportere modellene sine til åpenbim/ifc for sammenstilling til en tverrfaglig koordineringsmodell. Ved å bruke Solibri Model Checker - et tverrfaglig koordinerings- og kvalitetssikringsverktøy - kan vi gjøre den tverrfaglige modellen tilgjengelig for alle i prosjektet. Koordineringsmodellen gir oss som entreprenør god INNSIKT i hva vi skal levere fordi modellene er 3D, i motsetning til 2D tegninger, og KVALITETEN på egenkontroll, tverrfaglig kontroll og byggbarheten blir tydeligere. Modellen er i tillegg veldig nyttig for kalkulasjon og innkjøp fordi de kan gjøre MENGDEKONTROLL. At vi kan oppnå tre ting med noe som er resirkulert og attpåtil gratis gjør at mange dermed får et positivt møte med BIM, noe også som motiverer til mer BIM. Hva bør du gjøre i morgen tidlig i ditt prosjekt? Enten du er byggherre, arkitekt, rådgiver eller entreprenør bør du i morgen tidlig sjekke om ikke ditt prosjekt er et godt kamuflert BIM prosjekt, og utnytte mulighetene som ligger i å resirkulere tegningsproduksjons avfall og begynne å erfare og lære BIM i praksis. I markedet virker det som om mange diskuterer å stille fabrikklag i Tour de France, mens de i realiteten ikke har satt sine ben på trehjulssykkelen enda. Når det gjelder BIM mener vi i HENT at det er viktig at flest mulig i bygg- og anleggsnæringen kommer i gang med å erfare BIM. Jo flere som får praktisk erfaring med BIM, desto flere kan være med på utvikling av nye prosesser, tjenester og programmer. Steinar Frydelund eiendomsdirektør i Helse Sør-Øst RHF får frem læringspoenget gjennom sitt utsagn om at BIM er nytt for mange. Det avgjørende for å lykkes med BIM er viljen til å lære i egen organisasjon og å lære sammen med kunden. Og det hele starter med ledelsen. > Fakta BIM = Bygnings Informasjons Modell BYGNING fokuserer på en modell av selve bygget og ikke tegninger av bygget. Den dominerende tenkemåte i næringen er å tenke tegning. Språk, prosesser, kvalitetssystemer, kontrakter og erfaringer er i dag tegningsfokuserte. INFORMASJON peker på at vi bygger bygget med digitale byggevarer eller objekter som kan ha egenskapsinformasjon tilknyttet. Utfordringen her er at det finnes lite digitale byggevarer og at de prosjekterende ofte må lage disse byggevarene i egne biblioteker. MODELL betyr at vi har en utgave av bygget som vi kan gjøre ting med som vi ikke kan gjøre med et ekte bygg. For eksempel kan vi snitte dynamisk i et bygg, vi kan få ut lister med antall m 2 av en gitt veggtype, vi kan gjøre en vegg gjennomsiktig for å se hva som er bak den, vi kan fargelegge objekter med like brannegenskaper med samme farge for kvalitetssikring, ved hjelp av regler kan vi sjekke universell uforming og også avdekke geometriske kollisjoner på tvers av fagene. BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT 11 13

12 Modellprosjekter i HENT Miele Miele Svolvær skole Framsenteret Clarion Hotel Tromsø Clarion Hotel Tromsø Framsenteret Tonsenhagen skole Sandaker skole 12 BIM/åpenBIM i HENT

13 HENT Magasinet 2011/03 Figur 1 Visualisering av bygg17 s tekniske kompleksitet DP05 Akuttfunksjon Ullevål bidrar til nytt storbysykehus i Oslo Tekst og illustrasjon: Lars Christensen & NSW, Norconsult og HENT Helse regionen Oslo universitets sykehus er under re-organisering og DP05 er det første prosjektet ut, i en rekke av prosjekter. DP05 har fokus på akuttfunksjonen og består av oppussing, ombygging og nybygg for akuttfunksjonen på Ullevål Sykehus for å bidra til et «storbysykehus». HENT er innstilt som totalentreprenør i samspillsfasen. Kontrakt for gjennomføringsfasen avklares i løpet av oktober. Prosjektet utnytter BIM og åpenbim aktivt. Byggestart forventes høsten Bakgrunn - storbysykehus Overordnet arbeides det med å sikre gode lokalsykehustjenester for befolkningen i Oslo. Det skal etableres et storbysykehus ved Ullevål sykehus for samling av lokalsykehusfunksjoner. Et av de mest tidskritiske tiltakene for å etablere storbysykehuset og kunne overføre dagens døgnvirksomhet fra Aker til Ullevål er å øke kapasiteten i akuttfunksjonene ved Ullevål. Dette skal skje gjennom prosjektet DP05 Akuttfunksjon Ullevål. DP05 omfatter funksjoner som; akuttmottak, operasjonsstuer, postoperativ funksjon /oppvåkning og intensiv funksjon. DP05 innebærer noe oppussing, lettere ombygging og også et nybygg. Ferdig akuttfunksjon ved Ullevål vil bli den største akuttfunksjonen i Skandinavia. DP05 prosjektet akuttfunksjon Ullevål Prosjektet DP05 Akuttfunksjon Ullevål er en totalentreprise med en samspillsfase som skal lede til en revidert fastpris 2. Byggherre er Oslo universitets sykehus helse foretak (OUS HF) som inngår i det regionale helseforetaket Helse Sør-Øst (HSØ RHF) og HENT er innstilt som totalentreprenør i samspillsfasen. Kontrakt for gjennomføringsfasen avklares i løpet av oktober. BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT 13 7

14 Figur 2 Tverrfaglig samspillsmodell av nybygg17 med innfelt totalmodell av akuttfunksjon Figur 3 Enkel riggmodell i Google Earth Det er et tekniske krevende prosjekt og med på laget har HENT de erfarne tekniske underentreprenørene YIT på ventilasjon, ORAS på rør og Bravida på elektro. Prosjekteringsgruppen tiltransporteres og består av fagfolk med sykehuserfaring fra Norconsult og NSW. Nybygget - En fabrikk Nybygget inneholder 3 etasjer med følgende grovinndeling; 1.ste etasje akuttmottak, 2.dre etasje operasjonsstuer og 3.dje etasje overvåkning. Forenklet sagt kan nybygget beskrives som en fabrikk en produksjonsenhet for helsetjenester. Det medfører at den tekniske tettheten er meget høy i prosjektet. Figur 1 visualiserer den tekniske kompleksiteten i bygg17 nybygget- ved at elektro installasjonene er farget blå, ventilasjonsinstallasjonene er farget røde og bygget er transparent. Samspillsfasen 6 uker usikkerhets reduksjon og optimalisering Byggherrens målsetting med samspillsfasen var en prosjektoptimalisering med tanke på tid, kost og kvalitet. Startpunktet for samspillsprosessen var konkurransegrunnlaget fra byggherren og fastpris 1 levert av totalentreprenør som svar på konkurransen. HENT og de tekniske underentreprenørene identifisert tidlig enkelte sentrale suksess kriterier for samspillsfasen; - Tidlige og rettidig BYGGHERRE/BRUKER beslutninger og avklaringer Tydelighet på tidspunkt for sentrale beslutninger i en beslutningsplan, og definert utfallsrom/scenarier ved uavklarte beslutninger. - God SAMHANDLING klar organisering med klare ansvar i fasen god kapasitet prosjektering godt planlagt og tett fulgt opp fremdrift - Hensyntatt akutt funksjon i DRIFT i planleggingen - Digital PRØVEBYGGING Definert modellmessig startpunkt for samspillsfasen (addendum) aktiv bruk av modellene i optimaliseringsarbeidet Samspillsfasen har vært kjørt etter et mønster med 3 hovedfaser a 2 uker med følgende hovedinnhold; En-faglig (uke 01-02) Rådgivere og entreprenører jobber med de enkelte fagene for å sikre omforent forståelse av prosjektet, utfordre løsninger og se på produktvalg konsekvenser. De første konsekvenser av optimaliseringsgrep med hensyn på tid, kost og kvalitet skisseres. Tverrfaglig og drift (uke03-04) Prosjekt teamet (byggherre, rådgivere og entreprenører) jobber tverrfaglig og videreutvikler og detaljerer optimaliseringsmuligheter. Konsekvenser av valg revideres og detaljeres. Det er fokus på å få oppdatert samspillsmodellen(åpenbim) med konsekvenser av optimaliseringsgrep. Nødvendig underlag for styresak også fremskaffet i denne perioden. Produksjonsoptimalisering (uke 05-06) Her jobber teamet med å bygge ferdig den tverrfaglige samspillsmodellen(åpenbim) og mot slutten av uke 06 skal det utføres digital sluttbefaring av samspillsmodellen. Fase 2 pris og kontraktsforslag utarbeides. I forbindelse med arbeidet ble det også etablert en samspillslogg som dokumenterte alle forslag til endring fra konkurransegrunnlaget. Tidlig ble også tid, kost og kvalitetskonsekvenser av forslagene skissert uforpliktende for å stimulere samspillsprosessen. Mot slutten av samspillet ble det gjort en prioritering av punkter og utført kalkulasjon, tidsog kvalitets-estimering av utvalgte punkter. Prosjektet har vært ganske knadd i utgangspunktet og de tekniske systemkravene 14 8 BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT

15 Figur 4 Arbeidsflyt for mengdeoverslag forrurenset grunn med bruk av riggmodell. er ganske låst. På grunn av dette og at bygget stort sett «er betong, linoleum og gipsvegger», har samspillsfasen utviklet seg til å fokusere på usikkerhetsreduksjon, detaljering og kvalitetssikring av fremdriftsplan og i begrenset omfang direkte kostnadskutt åpenbim tverrfaglig koordineringsmodell I et så komplisert prosjekt som DP05 har modeller hatt en sentral rolle i samspillsprosessen. Prosjekteringsgruppen hadde påbegynt modelleringsarbeidet og ved oppstart av samspillsfasen forelå en ganske komplett modell for ARK, RIB, RIV og RIE. Disse modellene har vært ytterligere detaljert og tverrfaglig koordinert. Samspillsmodellen betegner den tverrfaglige koordineringsmodellen som via åpenbim består av ARK, RIB, RIV og RIE del-modellene. I prosjektet har en benyttet Solibri Model Checker som verktøy for innsyn, tverrfaglig koordinering og romlig koordinering med kollisjonskontroll. Samspillsmodellene som vist i figur 2 ble sammen med tegningsunderlag brukt aktivt for å forstå prosjektet, kvalitetssikre konkurransegrunnlaget og redusere risiko i prosjektet. Det ble utført flere tverrfaglig modell kontroller (TMKer) underveis i samspillsfasen for å sikre tverrfaglig koordinering og romlig koordinering av løsninger og kvalitetssikre. Ved avslutning av samspillsprosessen ble det også gjennomført en sluttbefaring med byggherre, prosjekteringsgruppe, entreprenør og representanter for tekniske fagenheter ved OUS, slik at en var omforent om hva slags produkt som nå skal leveres av prosjektet. Det er også planlagt en mer brukerorientert sluttgjennomgang sammen med brukergruppene hvor funksjoner blir gjennomgått i den digitale samspillsmodellen, dette markerer også symbolsk avslutningen av bruker- og utstyrs-prosessene. Riggmodell modell for produksjonsplanlegging For å understøtte planlegging av produksjon ble det også utarbeidet en rigg modell. Faktisk er det laget to rigg modeller; en enkel Google Earth modell ved bruk av Onuma og SketchUp og en mer detaljert ArchiCAD modell. Figur 3 viser enkel rigg modell i Google Earth som inneholder dekker og en angivelse av bygningsvolum pr etasje og eksisterende og ny gangbro for å vurdere hvordan kraner kan påvirke sikkerheten. Modellen inneholder i tillegg innflygingskorridor for helikoperlandingsplassen og to krantyper som tenkes brukt i prosjektet. I Google Earth ligger også mange bygninger enkelt 3D modellert, og for Ullevål sykehus var vi heldig ved at ganske mange av byggene var tilgjengelig. Riggområdet er klemt mellom eksisterende bygg, og denne enkle riggmodellen viste seg å være opplysende og praktisk i forhold til mange diskusjoner om produksjonsgjennomføring. Det ble også laget en mer detaljert rigg-modell i ArchiCAD. Denne skal brukes for tegningsproduksjon hvor det er behov for nøyaktige mål. For produksjonsplanlegging av grunn og fundamenter ble det også laget en mer detaljert grunnmodell for enkel overslagsberegning av masse volumer. Denne tok utgangspunkt i prøveboringer som er gjennomført. Figur 4 viser prinsippene for hvordan forurenset grunn ble modellert og mengde kontrollert i Solibri Model Checker. DP05 et utfordrende prosjekt DP05 er et utfordrende prosjekt både faglig og teknisk, men også produksjonsmessig ved at produksjon skal foregå på en trang riggplass og på ikke bare et sykehusområde i drift, men en akuttfunksjon i drift. Men med den prosjektforståelsen som den tverrfaglige samspillsmodellen har bidratt til og det samarbeidsklima som er etablert i prosjekt-teamet gjennom samspillsfasen, er det skapt et godt utgangspunkt for detaljprosjektet og for produksjonen. HENT mener at for gjennomføring av et så komplekst prosjekt med klar målsetting om leveranse på tid, kost og kvalitet, er bruken av BIM og åpenbim nesten en forutsetning for å lykkes. I neste fase av prosjektet vil HENT derfor utnytte både Trimmet digital Bygging og Trimmet Bygging med aktiv bruk av BIM og åpenbim. BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT 159

16 HENT Magasinet 2011/04 BIM 48 timer til å utvikle et prosjekt. Tomten - Parcel P ved Kalang River Tekst: Lars Chr Christensen I Norge er det mange som holder på å bli kjent med Building Information Modeling (BIM) som innsynsverktøy. Gjennom BIM BUZZ kan vi se at det er mange flere og fantastiske muligheter til å jobbe bedre og mer effektivt i utviklingen av prosjekter. Jurymedlem Lars Chr Christensen skal nå gi oss en liten rapport fra konkurransen som ble avholdt i Singapore i september i år arrangert av buildingsmart Singapore og Singapores svar på BE - BCA. BIM BUZZ - Lære og prestere BIM BUZZ er en arena for å lære om, og for å prestere med, BIM. Konseptet er at en i løpet av 48 timer skal utvikle et gitt område med visse byggherrrekrav, skape en eller flere bygninger, og gjøre en rekke ulike analyser av bygningen underveis. BuildingSMART Singapore arrangerte BIM-Buzz fra 8 september 2011 klokken til 10 september 2011 klokken 12.00, og målsettingen var å skape økt oppmerksomhet om BIM og åpenbim/ifc. En gruppe som ikke har så mye erfaring med BIM kan komme sammen og jobbe med en prosjektutviklingsoppgave, og prøve ut forskjellige verktøy og teste effektiv informasjonsutveksling - utdanningsklassen. Men også erfarne eller profesjonelle kan delta og konkurrere med andre team om hvem som er best i en slik konkurranse. Kretsmestreskap med internasjonal deltakelse I BIM BUZZ 2011 i Singapore deltok 16 team fra 8 land i profesjonell klasse, og 28 lag fra 3 land i utdannings klassen. Lars Chr Christensen som også jobber med BIM i HENT deltok i juryen for den profesjonelle kategorien. Den profesjonelle kategorien var åpen for alle til å delta, så neste gang vil kanskje også HENT stille lag. Det var ingen begrensinger i hvor mange som kunne være i et team, og innen 48 timer var det et krav at teamene skulle ha rukket å utvikle et prosjekt på en gitt tomt, bygge en BIM og også dokumentere ytelsene til bygget i størst mulig grad. Ytelser som arkitektonisk uttrykk, bæressystem, tekniske installasjoner og beregninger, miljøanalyser, energi analyser og forbruksmønstre, god byggbarhet, tverrfaglig modell kvalitet og mye mere. Tema for årets konkurranse var BIM for Sustainable Design eller Bærekraftig Design gjennom BIM bruk. Den internasjonale 48 timers BIM konkurransen ble organisert av buildingsmart Singapore og BCA, The Building and Construction Authority (BCA) er et direktorat under the Ministry of National Development. I forhold til norske forhold er BCA Singapor s svar på Bygningsteknisk Etat. Kriterier i vurderingen Hoved kriteriene som juryen vurderte var følgende; 1. Komplett BIM med så mange disipliner/fag som mulig 2. Vise mulighetene som BIM gir og vise nytte på kort tid (f.eks konseptuell design, modellbygging, dokumentasjon, simulering/analyse, modell vandring, mengde avtak, kollisjonskontroll osv.) 3. Demonstrere kreativ og innovative bruk av BIM med tanke på bærekraft, byggbarhet, produksjonseffektivitet og produktivitet 4. Demonstrere godt team arbeid og riktig tidsplanlegging 5. Demonstrere interoperabilitet eller informasjonsutveksling (ved bruk av åpenbim/ifc) på tvers av ulike program plattformer (f.eks fra modellering til simulering til rendering) Ellers ble også helheten vurdert; at det ble et helhetlig godt prosjekt BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT

17 2. plass Aideas 3. plass BIMerHK Vinner Woh Hup Tomten - Parcel P ved Kalang River Tomten som var valgt er kjent som Parcel P, en tomt langs Kallang Riverside i SIngapor. Kallang Riverside er planlagt som en utvidelse til det kjente Greater Marina Bay district. Med tropiske strender og beliggenhet ved elven er det tenkt at Kallang Riverside skal transformeres til en spennende urban landsby for både turister og singaporianere. Når området er ferdig utviklet vil det være en miks av leiligheter ved vannet, kvalitetshoteller, kontorer, butikker og underholdnings etablisementer. Tomten Parcel P er regulert til hotell og kommersiell utvikling, og ligger ved Parcel S et annet område regulert for hotell utvikling. Tomten skulle gi en spennende mulighet for å lage et hotell/kommersielt bygg med karakter, som utnytter beliggenheten ved elven og den fine utsikten. Det var utført grunnundersøkelser som teamene også fikk med seg. Teamene fikk også en kravspesifikasjon som dannet utgangspunkt for arbeidet i gruppene. De tre beste i profesjonell klasse ble som følger; 1) Woh Hup, teamet representerte en flerfaglig entreprenør, og leveransene viser at de har jobbet integrert også med ulike BIM verktøy gjennom hele livsløpet til byggeprosjektet; fra design til byggbarhet. Kanskje litt blek på arkitektur, men det er byggbart og det er en klar «helhet» i prosjektet. Bruken av 4D viser også høyt nivå som speiler deres entreprenørbakgrunn. 2) Aideas, det ble en tøff kamp mellom Aideas/BIMEvangelist, så juryen måtte bruke ekstra tid her. Aideas utmerket seg på prosess forståelse og viste godt hvordan BIM verktøy kan integreres bredt i design prosessen for å oppnå god arkitektur som både er bærekraftig og byggbar. 3) BIMerHK, juryen var også litt delt mellom JungLim/ BIMERHK. Junglim var vinner, men etter en ny gjennomgang ble det konstatert at BIMerHK s grep var mer komplett en Junglim s. De hadde også vist bred bruk av åpenbim/fic filer og til og med optimalisert informasjonsflyten mellom ulik programvare. I dette nummeret av HENT magasinet viser vi noen få illustrasjoner fra de tre beste teamene, og i senere nummer skal vi se litt mer detaljert på hva de ulike teamene gjorde og hvordan de utnyttet BIM. BIM/åpenBIM i HENT 17

18 HENT Magasinet 2012/01 Hersleb Videregående skole fugl Phønix fra asken til ilden Tekst: Lars Chr Christensen Orginaltegning av bygget av arkitekt Harald Aars - Kilde: Arcuno/Undervisningsbygg 2012 Hersleb skole er en arkitektonisk perle fra 1922 og et viktig bygg i norsk skolehistorie. Hovedbygningen har et bruttoareal på ca kvadratmeter og et nettoareal på ca kvadratmeter, og er også på Byantikvarens gule liste. Skolen har vært ungdomsskole, men er nå stengt på grunn av asbest funn. Hersleb skal nå gjenoppstå; totalrehabilitert, revitalisert, og bli en moderne videregående skole et attraktivt kunnskapsenter. HENT er engasjert i en samspillsprosess sammen med Undervisningsbygg (UBF) og prosjekteringsgruppen for å planlegge et kvalitativt godt og ressursgjerrig prosjekt. Skolehistorisk viktig arkitektonisk perle Hersleb skole ble oppført i 1922 tegnet av arkitekt Harald Aars. Skolen er et viktig anlegg i norsk skolehistorie. Den gang, som nå, var det høyt fokus på å etablere gode skolebygninger. Arkitekturen og bygningsstrukturen i skoleanlegget var nyskapende for sin tid. Et annet karakteristisk moment var den høye kvalitet som ble lagt i utformingen av skolen. Dette skulle være en staselig skolebygning anlagt på Oslos østkant der trangboddhet, mørke bakgårder og klaskedoer fremdeles var realiteten for de fleste. Kravet til kvalitet er gjennomført i alle deler av anlegget, eksteriør så som interiør. Kunst hadde også sin plass. Trappeoppgangen ble utsmykket med veggmalerier utformet av de anerkjente freskobrødrene ; Alf Rolfsen, Axel Revold og Per Krohg. Foruten veggmaleriene var det opprinnelig dekorasjoner i trapperommenes kassettetak, buer og buehvelv. Fra ungdomsskole til Videregående Skole Hersleb har vært ungdomsskole og planen er å gjøre skolen om til en form for kunnskapssenter med hovedvekt på naturvitenskap, blant annet i samarbeid med Universitetet i Oslo og Botanisk hage. Etaten foreslår å gjøre det om til en videregående skole med et veldig spennende samarbeid med universitetet med fokus på blant annet biologi, zoologi, miljø og naturvitenskap, sier utdanningsbyråd Torger Ødegaard i 2011 til Østkantavisa. Skolen er også registrert på Byantikvarens Gule liste som bevaringsverdig. Det er derfor en utfordring å bevare særtrekkene til skolen samtidig som det skal bli en moderne og god læringsarena for ungdom. Det er også utfordrende å ta hensyn til miljø og energi krav, og skape et tidsmessig miljøbygg. Kunnskapssenter med hovedvekt på naturvitenskap Samspill for usikkerhetsreduksjon, kvalitetsforbedring og riktigere kostnadsbilde Ideen med samspill er å engasjere produksjonskunnskap og sikre byggbare og kostnadseffektive løsninger. Samspill skal også bidra til at personene i prosjektet ikke går inn i sine tradisjonelle posisjoner, men at alle bidrar til å få frem gode, byggbare og kostnadseffektive løsninger som skaper en robust og effektiv læringsarena. Byggeprosjektet gjennomføres som en totalentreprise med BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT

19 Skolegården på Hersleb - Kilde: Ebba Moi 2009 samspill, vederlag etter «kost pluss» -prinsippet målt mot målpris og incitamentsavtale, med basis i NS UBF s gjennomføringsmodell for prosjektet er vist under. Fase 1 skal lede til en målpris og deretter er det en tradisjonell totalentreprise kontrakt. UBF bruker følgende definisjoner; Samspill: En samarbeidsform i et bygge- eller anleggsprosjekt som er basert på dialog, tillit og åpenhet og med tidlig involvering av partene. Prosjektet gjennomføres under felles målsettinger formulert ved felles aktiviteter og basert på fellesøkonomiske interesser. Målpris: Den beregnede sluttkostnad partene ved utgangen av fase 1 er enige om og har tillitt til at prosjektet kan gjennomføres til. Sluttkostnad: Konstateres i sluttoppgjøret etter overtagelsen og representerer prosjektets reelle totale kostnad inkludert avsetninger for reklamasjonsarbeider, påslag, endringer, tillegg og fradrag. Sluttkostnaden inkluderer alt arbeid utført frem til overtakelse. Alt arbeid deretter dekkes av reklamasjonsavsetningen. HENT - en erfaren samspiller UBF fokuserer også på at byggherre, rådgivere og entreprenør forplikter seg til et åpent, ærlig og tillitsfullt samarbeid. HENT har gjennomført mange samspillsentrepriser i de senere år. Det er avgjørende for gjennomføring av denne typen prosjekter at partenes samarbeid bygger på Entreprenør bidrar ærlighet, respekt, tillit og full åpenhet. For å få med gode, byggbare dette til på en god måte og ressursgjerrige er involvering et viktig stikkord. En må legge løsninger opp til hensiktsmessige formelle møter og rapportering, samt vektlegge en konstruktiv og god samarbeidsform. Dette gjelder for alle prosesser, både mellom byggherren og samspillsentreprenøren, men også mellom de øvrige aktørene i prosjektet. Her er særlig prosjekteringsgruppen og de tekniske underentreprenørene viktige. HENT er en av pionerene i gjennomføring av samspillsprosjekter i norsk byggenæring, vi har også videreutviklet samspillsmodellen til å utnytte BIM og åpenbim aktivt. HENT gjennomfører for tiden også samspillsentreprise for Undervisningsbygg på prosjektet Sandaker 1-10 skole og barnehage. Undervisningsbygg s gjennomføringsmodell for prosjektet - Kilde: UBF 2012 BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT 19 13

20 Illustrasjoner fra den digitale modell byggeplassen - Kilde: HENT 2012 Prosjektering med modell - Prosjektering v2.0 Med Prosjektering ver 2.0 mener vi modellbasert (BIM) prosjektering hvor modeller brukes i tegningsproduksjon, men også til analyser, simuleringer og til kvalitetssikring. BIM- bruk belønner systematikk i prosjekteringsarbeidet på mange ulike måter. 2.0 Prosjektering med aktiv modellbygging setter også større krav til planlegging av prosjekteringsarbeidet eller den digitale modellbyggingen. På samme måte som vi i produksjon planlegger utførelse med detaljerte fremdriftsplaner, trenger vi også å planlegge prosjekteringsarbeidet - produksjonen på den digitale byggeplassen. Denne nye modellbaserte arbeidsmåten er en utfordring for enhver prosjekteringsgruppe, fordi vår kunnskap og erfaringer i dag baserer seg på mange år med tegningsfokus og fordi få prosjekter har tatt i bruk BIM. Men vi ser at å jobbe i og med modeller åpner opp for økt tverrfaglig forståelse, forbedrer tverrfaglig koordinering og gir klarere og bedre produktforståelse og dermed aktivt bidrar til et bedre samspill. Aktiv modellbruk bedrer samspill Samspillsgruppen og prosjekteringsgruppen bruker modeller aktivt i samspillsfasen, både til å dokumentere egne løsninger, koordinere på tvers av fagene og sikre mengder for kalkulasjon. På den digitale byggeplassen på Hersleb har vi medio mars de første grunnleggende-fagmodellene oppe. For å sikre fornuftig ressursbruk skal vi nå gå inn i en fase for å 1) sikre fremføringskapasitet for tekniske systemer og 2) prøvebygge utvalgte områder (teknisk rom, klasserom, kontor og gang) i bygget for å verifisere løsningsprinsippene. Deretter vil vi 3) «kopiere» ut prinsippene i bygget for å kvalitetssikre disse løsningsmønstrene for å verifisere at teknisk føringskapasitet er tilstrekkelig. Effektiv modellbygging krever fremdriftsplanlegging I samspillsfasen bruker vi en «involverende planleggingsmetodikk», inspirert av hvordan det arbeides med trimmet bygging i produksjon. Prinsippet er at det utformes en prosjekteringsfremdriftsplan med aktiv involvering av alle fag og spesielt de som skal gjøre jobben. Bildet viser resultatet av en planleggings workshop hvor vi har fått opp gule lapper for fagenes egenaktivitet og for ønsket informasjon/arbeid fra andre fag for å avslutte eget arbeid. De grønne lappene nederst indikerer modellbyggingsresultater. Modell dokumenterer målpris 1 Grunnlaget for målpris 1 vil også være veldokumentert gjennom samspillsmodellen og være et vedlegg til målprisen. For å sikre målenøyaktighet har det vært gjort oppmålinger på bygget. Vi vurderer også bruk av laserskanning, spesielt i arealer for tekniske rom og noen andre kristisk områder for å sikre tilstrekkelig nøyaktighet på modellene. Planskisse fra planleggings workshop- Kilde: HENT BIM/åpenBIM HENT Magasinet i HENT

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg

Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg BACHELOROPPGAVE: Bruk av BIM ved rehabilitering av bygg Forfattere: Øyvind Kjøs Egge Jørgen Larsen Tjønnteig Dato: 23.05.2012 SAMMENDRAG Tittel: Bruk av BIM ved rehabilitering Dato: 23.05.2012 Deltakere:

Detaljer

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen

Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Integrert FDV-BIM utvikling gjennom byggeprosessen Case: Nytt parkeringshus ved Sykehuset i Vestfold Arslan Tahir Elton Wong Veileder Bo Terje Kalsaas Rein John Skaar Sigmund Jensen Masteroppgaven er gjennomført

Detaljer

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM)

Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering (BIM) NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Fakultet for ingeniørvitenskap og teknologi Institutt for bygg, anlegg og transport Masteroppgave Nye kalkulasjonsprosesser ved bruk av bygningsinformasjonsmodellering

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering

FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik. Kravspesifikasjon for. Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering 01-2012 Prosjektoppgave 3 - Praktisk modellering Kravspesifikasjon for FDVU-BIM Bygg B - Høgskolen i Gjøvik Skrevet av : BIM_kull 2011 Emneansvarlig: George Preiss og Vilma Zubinaite Fagansvarlig: Bjørn

Detaljer

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser

Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Miljø og innovasjon 11 eksempler på ambisiøse offentlige bygge-, anleggs- og eiendomsanskaffelser Innhold Sammendrag... 2 Summary... 2 1. Innledning... 3 1.1 Bakgrunn og formål... 3 1.2 Oppbygging av rapporten...

Detaljer

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System

Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System Byggherrens interesse av Lean Construction med hovedfokus på produksjonsfasen og bruk av Last Planner System av Eline Olsen og Kristine Skolt Gjertsen Masteroppgave i Industriell økonomi og teknologiledelse

Detaljer

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett

Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Nytt operahus Den Norske Opera & Ballett Kirsten Flagstads plass 1, Oslo Nybygg og brukerutstyr Ferdigmelding nr. 673/2008 Prosjektnr. 95047 Prosjekt Nytt Operahus / Prosjektnr. 10381 Prosjekt Nytt Operahus,

Detaljer

II Sammendrag. Sammendrag

II Sammendrag. Sammendrag Bygnings Informasjons Modell(BIM) og Fremdriftsplanlegging av Produksjon Building Information Model(BIM) and Schedule Planning of Production Kjetil Ramstad Institutt for matematiske realfag og teknologi

Detaljer

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean

Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Prosjektering i forhold til bruk av BIM og lean Hvordan BIM kan bidra til en mer leanorientert prosjekteringsfase Stian Kristiansen Veileder Bo Terje Kalsaas Masteroppgaven er gjennomført som ledd i utdanningen

Detaljer

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen

Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler. Spesielt om hva som regulerer målprisen Forholdet mellom vederlagmodellen i totalentreprise og i samspillavtaler Spesielt om hva som regulerer målprisen Kandidatnummer: 324 Veileder: Kristin Mortensen Leveringsfrist: 25.04.2007 Til sammen 15756

Detaljer

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011

Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommu unikasjon i byggep prosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Kommunikasjon i byggeprosjekter Trude Røsdal og Finn Ørstavik Rapport 25/2011 Rapport 25/2011 Utgitt av Adresse Oppdragsgiver

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil

Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil c94 m23,5 y0 k76 c18,5 m0 y8,5 k38 Vidar Stenstad, Anna Næss Rolstad og Rune Vordahl Kompetanseoverføring for reduksjon av byggefeil Forprosjekt til Byggekostnadsprogrammet 384 Prosjektrapport 2005 BYGGFORSK

Detaljer

Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter

Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter ID-nummer: 0815101 Masteroppgave ved Handelshøyskolen BI Kunnskapsintegrering med teknisk integrator (ITB-ansvarlig) i byggeprosjekter Eksamenskode og kursnavn: MAN 24361 Prosjektledelse Ut- og innleveringsdato:

Detaljer

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 ////////////////////

Bygg for fremtiden. Innovasjon i nordisk byggsektor. Synteserapport. Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 //////////////////// Bygg for fremtiden Innovasjon i nordisk byggsektor Synteserapport //////////////////// Nordisk InnovationsCenters byggsatsninger 1990 2010 Innhold 6 16 20 Forord side 3 Samlet innsats øker merverdi side

Detaljer

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING

EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING EVALUERING AV PROSJEKTET NETTBASERT KARRIEREVEILEDNING Senter for IKT i utdanningen skal bidra til at IKT bidrar til økt kvalitet i utdanningen og bedre læringsutbytte og læringsstrategier for barn i barnehagene,

Detaljer

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING

FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING KOMMUNAL 4/2011 TEKNIKK Bygg og eiendom www.kommunalteknikk.no HOVEDORGAN FOR NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING NKF - KUNNSKAPSDELING FOR ET BEDRE SAMFUNN KOMMUNAL 4/2011

Detaljer

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011

Våtrom og søknadsplikt. TEK10 og eksisterende bygg. Miljøgifter og byggavfall. Universell utforming i plan og TEK10. FDV-dokumentasjon NR 1 MAI 2011 NR 1 MAI 2011 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Våtrom og søknadsplikt TEK10 og eksisterende bygg Miljøgifter og byggavfall Universell utforming i plan og TEK10 FDV-dokumentasjon 1 Innhold Leder 2

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen

Konkurransekraft gjennom kunnskap. Bli inspirert av havbruksnæringen Konkurransekraft gjennom kunnskap Bli inspirert av havbruksnæringen BILAG TIL INDEKS NORDLAND 2008 Forord Indeks Nordland 2008 setter fokus på forskning og utvikling (FoU) i næringslivet i Nordland. Tilgangen

Detaljer

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13

Digitale bygningsinformasjonsmodeller. En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Digitale bygningsinformasjonsmodeller BIM En serie med faktahefter fra Norsk Teknologi Hefte nr 13 Forord Det er ingen tvil om at buildingsmart vil få stor innvirkning på informasjonsflyten i den norske

Detaljer

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5.

4.5 Evalueringsprosessen... 33 4.6 Tildeling og oppfølging... 33 4.7 Klagemuligheter... 33 5. Grunnlag for valg av entrepriseform... 34 5. Innhold 1. Generelt... 3 1.1 Forklaring av konseptet for valg... 3 1.1.1 Oppbygging og bruk av systemet... 3 1.1.2 Modeller... 3 1.2 Ansvar for bruk av resultatene... 4 2. Innledning om modellene... 5

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering

Tegn på god praksis. Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Tegn på god praksis Kom igang med skoleutvikling Et arbeidshefte om ekstern skolevurdering Forord Dette er et hefte om skolevurderingsmetodikken slik den brukes av det nasjonale Veilederkorpset. Heftet

Detaljer

Potensial- og barrierestudie

Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg Potensial- og barrierestudie Energieffektivisering i norske bygg enova rapport 2012:01 201 Drivkraften for fremtidens energiløsninger Innhold Rapporten bringer frem

Detaljer

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? -

- Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - ID-nummer: 1119374 Prosjektoppgave ved Handelshøyskolen BI - Hvilken nytte kan rehabiliterings prosjekter ha av Lean Construction? - Eksamenskode og navn: MAN 3060 Strategisk ledelse i byggenæringen Utleveringsdato:

Detaljer

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010

Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Direktøren Styresak 18-2014 Oppfølging etter styresak 42-2010 Saksbehandler: Tonje Hansen, Jan Terje Henriksen, Anne Fagerheim og Barthold Vonen Saksnr.: 2010/1702 Dato: 10.03.2014 Dokumenter i saken:

Detaljer