Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Det er lov å bruke hodet på Troll B 1. Fremtiden. KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal. Lean Management i KAEFER ENERGY. Verdens største LQ"

Transkript

1 on site Nr. 17 Juli årgang Fremtiden s 4 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal s 7 Lean Management i KAEFER ENERGY s 9 Verdens største LQ s 20 Foto: Øyvind Hagen - Statoil ASA Det er lov å bruke hodet på Troll B 1

2 God og velfortjent sommer Bård Bjørshol, Administrerende direktør Kvalitetskampanjen 2013/2014 Vi er midt i den mest hektiske perioden i året for vår bedrift, og det er skikkelig gøy. Lengre ute i magasinet vil dere lese om alle de prosjektene vi deltar i. Jeg er svært glad for at vi sammen har klart å oppnå så gode HMS-tall så langt dette året. Vi har per mid-juni registrert; 0 fraværsskader 0 medisinske skader 4 førstehjelpsskader (ingen med alvorlig potensiale) Omgjort til måletallene for industrien, LTIF, TRIF og SIF, blir alle 0 for dette kalenderåret. Jeg tror det forbedrede skadebildet skriver seg fra flere faktorer, slik som økt fokus fra den enkelte, bedre og gjennomgående risikovurdering av det enkelte arbeidslag, et aktivt verneapparat og IA-utvalg, HMS-kampanjer som involverer og skaper engasjement osv. Vi skal være stolte over HMS-resultatene vi har oppnådd dette året, og jeg vil gratulere alle ansatte og innleide. Historisk sett vet vi at det generelt i industrien lett kommer noen hendelser i sommermånedene, så nå gjelder det for oss alle å opprettholde fokus på risikoidentifisering, og å gjennomføre jobbene så sikkert som overhode mulig. Vi gjorde som kjent en justering i selskapets organisasjon i slutten av mai (se nytt organisasjonskart på neste side). Denne endringen var basert på tilbakemeldinger mottatt fra våre ansatte og andre. Både gjennom bedriftens IA-utvalg og i tilbakemeldingene fra vår medarbeiderundersøkelse i 2012 har vi mottatt forslag til forbedringspunkter. Flere av disse innspillene er reflektert i de endringer i organisasjonen som nå er implementert. KAEFER Group har bestemt at årene 2013 og 2014 skal være KAEFERs kvalitets-år. Dette innebærer at vi skal arbeide målrettet og fokusert for å sikre forbedret kvalitet i alle ledd. Konsernet krever i den sammenheng at de enkeltstående selskaper i gruppen skal gjennomføre minimum to forbedringsprosjekter i Videre har konsernet tatt initiativ til at Lean Management blir en del av det varige forbedringsprogrammet i de respektive selskaper, senest innen utgangen av For å sikre en god start på Lean Management-arbeidet har konsernet engasjert et spesialistselskap innen fagfeltet som skal hjelpe oss i starten. Vi ønsker dette initiativet fra konsernet hjertelig velkommen, og mener dette vil gi bidra til vår målsetting om kontinuerlig forbedring. For oss betyr Lean Management kontinuerlig forbedring satt i system, med fokus på optimalisering av arbeidsprosesser og å redusere waste time (uproduktiv tid) til et minimum. Vi i KAEFER ENERGY har allerede startet med Lean Management, som ett av to selskaper i konsernet. Sammen med spesialistselskapet utførte vi målinger og analyser av arbeidsprosessene tilknyttet Åsgard B-aktivitetene (både onshore og offshore), og noen bakenforliggende årsaker til uproduktiv tid ble fjernet allerede i juni gjennom iverksettelse av definerte aksjoner. Flere aksjoner knyttet til de funn som ble gjort på Åsgard B vil bli definert og implementert fortløpende. Det vil være stor fokus på ytterligere forbedringer av våre arbeidsprosesser, og vi fortsetter med nye målinger og analyser etter sommerferien på andre installasjoner, og for tilstøtende støttetjenester som skjer på land, inklusive samspillet hav land. Gjennom dette arbeidet vil vi oppnå kontinuerlig 2

3 Lederteam Lederteam Lederteam KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY KAEFER ENERGY Bård Bjørshol Bård (Administrerende Bjørshol Bård (Administrerende Bjørshol Direktør) (Administrerende Direktør) Direktør) Etterlevelse og lederskap-modellen Etterlevelse og lederskap-modellen A-STANDARD A - STANDARD KAEFER ENERGY Bård Bjørshol (Administrerende Direktør) Forretningsutvikling Forretningsutvikling Forretningsutvikling HR & Ressurser HR & Ressurser HR & Ressurser Læring og forbedring Sigve Aabø Sigve Aabø Sigve Aabø Forretningsutvikling Sigve Aabø HMSK & Risiko HMSK & Risiko HMSK & Risiko Per SteinkopfPer SteinkopfPer Steinkopf Thorbjørn Jensen Thorbjørn Jensen Thorbjørn Jensen HR & Ressurser Thorbjørn Jensen CFO & Anskaffelser CFO & Anskaffelser CFO & Anskaffelser Kai Preben Sæveland Kai Preben Sæveland Kai Preben Sæveland Person eller lag ansvarlig for en oppgave Forstå oppgaven Identifisere kravene Styre risiko Gjennomføre oppgaven Evaluere resultatene HMSK & Risiko Per Steinkopf CFO & Anskaffelser Kai Preben Sæveland Oppgave Interaksjon Leveranse ISO Onshore ISO Onshore ISO Onshore ISO Offshore ISO Offshore ISO Offshore Engineering Engineering & Engineering & & Innredning Innredning Innredning Lederskap nødvendig for å utføre en oppgave Kommunisere og forbedre presisjonsnivå Opptre som rollemodell Trene laget Følge opp oppgaven Bjørn Omundsen Bjørn Omundsen Bjørn Omundsen ISO Onshore Jens Tolås Jens Tolås Jens Tolås ISO Offshore Rolf Ingebrigtsen Engineering Rolf Ingebrigtsen Rolf & Ingebrigtsen Innredning Tilrettelegge for leveransen med høy standard Bjørn Omundsen Jens Tolås Rolf Ingebrigtsen Ledergruppen forbereder seg til å gjennomføre A-standard, før oppstart ledermøte. F.v. bakerste rekke: Kai Preben Sæveland, Jens Tolås, Bjørn Ommundsen, Thorbjørn Jensen, Bård Bjørshol. Foran: Rolf Ingebrigtsen, Per Steinkopf og Sigve Aabø. forbedring, som vil gi oss økt konkurranseevne og muligheter for økte marginer. For å kunne oppnå de positive effektene raskest mulig, er det viktig for oss at: vi avstemmer forventningene og gir konstruktive tilbakemeldinger til hverandre vi følger våre beskrevne kvalitetsprosesser slik de fremstår i vårt i-kaefer-system, og varsler fortløpende om identifiserte feil, mangler og forbedringer vi øker etterlevelsen av A-standard ytterligere Det er veldig kjekt å vite at vi leverer varene til kundens tilfredshet, slik vi og Aibel får bekreftet av Statoils prosjekt- direktør på hele Troll A- prosjektet, Knut Bratås, der han sier: Sitert folk om bord: «De har aldri sett en så flott modul komme om bord i en plattform noen gang. Standarden er satt, gratulerer! Jeg ser for meg en fortsatt positiv fremtid med mye godt arbeid som skal gjøres utover høsten. Samtidig vil jeg benytte anledningen til å ønske alle våre ansatte, kunder og medleverandører en riktig fin og velfortjent sommerferie. 3

4 Fremtiden Sigve Aabø Direktør Forretningsutvikling Olje- og gass industrien er inne i en travel periode. Mange hadde nok regnet med at vi skulle være enda travlere i de kommende årene, men som de fleste har fått med seg, har svært mange fabrikasjonskontrakter gått til Østen den senere tid (Valemon, Goliat, Mariner, Martin Linge, Gina Krog, Ivar Aasen, Ekofisk 2/4-L). Dette innebærer at det meste av arbeidsomfanget knyttet til utførelse av våre tjenester, er tapt for den norske leverandørindustrien. For utstyr er imidlertid bildet noe bedre, noe som betyr at vi fortsatt kan være aktuell leverandør av brannbokser og våre øvrige spesialprodukter. Norske leverandører kan også være aktuelle innen engineering, og Total har, som et eksempel, tildelt KAEFER ENERGY en kontrakt for oppfølging av HVAC-faget i forbindelse med utbyggingen av Martin Linge. Vi er allerede i gang med ingeniørarbeidet både i Norge og Paris. Lenger ute i fabrikasjonsfasen kommer vi også til å delta i Korea. Tilsvarende har vi oppfølging under byggingen av nytt boligkvarter til Draugen-plattformen i Nederland, gjennom vår innredningskontrakt med Aibel på deres V&M-kontrakt med Shell. Denne kontrakten har en varighet på seks år, pluss opsjoner. Selv om mange fabrikasjonskontrakter har gått til Østen, åpner det seg muligheter etter at de er transportert tilbake til Norge og skal installeres. Vi har erfaring med at den ferdigstillelsen som må gjøres i Norge før installasjon offshore (inshore hook-up), kan bli omfattende for slike prosjekter. Omfanget innen ISO-fag har vært omfattende på noen av de prosjektene som allerede har passert denne fasen, selv om det fra kunden har vært planlagt med det motsatte. Uavhengig av en eventuell inshore hook-up, kommer alltid en offshore hook-up etter at top side er løftet opp på understellet. Også her kan det være et omfattende arbeidsomfang innen summen av våre fag. KAEFER ENERGY har allerede vunnet offshore hook-up for Ekofisk 2/4-L gjennom vår rammeavtale med Rosenberg WorleyParsons. Dette arbeidet starter fysisk på ettersommeren Planlegging og engineering har allerede pågått i et halvt år. Vi har også vunnet Gudrun hook-up gjennom en kontrakt med Aibel. Dette arbeidet vil også foregå på ettersommeren Tilsvarende kontrakter må på plass for alle de øvrige plattformene som bygges i Østen, og her finner vi nye muligheter for KAEFER ENERGY. Som dere kan lese i denne utgaven av OnSite, har vi svært mye arbeid på gang ved Aibel i Haugesund for tiden. Begge prosjektene (Gudrun og Troll 3- & 4-trinns prekompresjon) videreføres gjennom et definert arbeidsomfang offshore. For Gudrun dreier det seg om den allerede omtalte hook-up-en. For Troll-prosjektet hører det for vår del med et særdeles omfattende offshore arbeid som allerede er startet. Mye av arbeidet gjenstår allikevel fortsatt. Vi er godt i gang med rammeavtalen med Kværner Verdal. Den trådte i kraft i begynnelsen av 2013, og nå er det understellene for Martin Linge og Edvard Grieg som produseres. Dette holder oss godt sysselsatt i Verdal til en gang på nyåret. Hva fremtiden bringer av nye kontrakter til Kværner Verdal, kjenner selvsagt ingen til per i dag. Det vi imidlertid vet, er at Johan Sverdrup-feltet alene skal ha fem stålunderstell med en samlet vekt på tonn. Det første skal installeres på feltet i 2016, de to neste i 2017, de to siste henholdsvis i 2018 og Det burde ligge gode muligheter i rammeavtalen med Kværner Verdal. Vi har også en rammeavtale med Rosenberg WorleyParsons for alle våre fag. Pr i dag er det mest ingeniør-arbeid som skjer under denne avtalen. Dette endrer seg på ettersommeren når Ekofisk 2/4-L kommer fra Singapore og vi, 4

5 som nevnt ovenfor, skal utføre offshore hook-up sammen med Rosenberg. Vi har i samarbeidet med Rosenberg også vunnet oppgraderingskontrakten på Njord B. Det var opprinnelig planlagt at Njord B skulle komme til Rosenberg denne sommeren, men landliggeperioden er blitt noe utsatt. Vårt arbeidsomfang er omfattende på dette prosjektet. Vi er også tildelt flere viktige kontrakter innen innredning den senere tid; Troll B; bysse & dekksutvidelse. Et omfattende innredningsprosjekt som skal være ferdig til midten av desember i år. Snorre del III: Oppgradering av hovedgarderobe pluss kontor/lager i drillingmodulen. Oppstart skjer i disse dager, og prosjektet skal være ferdig mot slutten av Statfjord B og C: Utskifting av baderom og himlinger. Prosjektet har startet og vil pågå frem til midten av Helt til slutt skal det nevnes at tildelingen av kontrakt for isolering og passiv brannbeskyttelse og en separat kontrakt for HVAC på Kværner Stord s Edvard Grieg prosjekt, er nært forestående. KAEFER ENERGY er en aktuell kandidat for disse kontraktene. For øvrig skal det nevnes at vi tilbyr og blir tildelt en rekke mindre oppdrag som ikke nevnes spesielt i denne artikkelen, men de utgjør et viktig supplement til vår totale prosjektportefølje. Om vi skal lage en ultrakort oppsummering, vil den se slik ut; Vi har en svært travel høst foran oss. 5

6 iso offshore ISO Offshore Jens Tolås Direktør ISO Offshore Sommerhalvåret betyr høysesong for ISO-fagene og det er høyt aktivitetsnivå i ISO Offshore-organisasjonen, og det jobbes godt i alle prosjektene. Gode HMS-resultater Når det gjelder HMSK & Risiko har vi jobbet godt det siste året, noe som har gitt meget gode resultater. Vi har i 2013 ikke hatt en eneste medisinsk behandlingsskade. Dette er meget bra og viser at målrettet arbeid gir resultater. Viktig at vi nå holder det samme trykket og fortsetter det gode HMS-arbeidet i tiden fremover. Gode samarbeidsrelasjoner For Statoil-kontrakten ser vi nå flere positive utviklingstrekk. I tillegg til den positive HMS-utviklingen ser vi også god produktivitetsforbedring, samt gode samarbeidsrelasjoner med våre kunder. Prosjekter Både Troll og Halten Nord er godt i gang med årsprogrammene og har god fremdrift og produktivitet på prosjektene. Planlegging for revisjonsstans for Halten Nord-feltet i september, og Troll A i august, er i full gang. På Alvheim har det i år vært relativt høyt aktivitetsnivå og det utføres et kvalitetsmessig godt arbeid med høy fokus på HMS. Ingen skader på Alvheim så langt i år. Gode tilbakemeldinger fra Marathon Oil på både HMS-arbeid, kvalitet og fremdrift på prosjektene. I februar startet vi opp på Gjøakontrakten, hvor vi også har hatt et høyt aktivitetsnivå og ingen rapporterte personskader. Årets kampanjejobber er i full gang og det er god fremdrift på prosjektene. KAEFER ENERGY bidrar også med ingeniørstøtte til Fabricom som er V&M-leverandør på Gjøa. Det merkes en høy trivselsfaktor i prosjektorganisasjonen offshore og på land. Til slutt vil jeg be om at vi fortsetter den gode sikkerhetsholdningen, og at dere tar vare på deres arbeidskollegaer slik at vi får en trygg arbeidsplass. Så er det bare å ønske dere alle, medarbeidere, kunder og samarbeidspartnere en riktig god sommer sammen med familie og venner. Lystig gjeng på Trondheimskontoret, prosjekt Åsgard og Kristin. F.v.: Kristian Sundet, Christian Furberg, Rhoar Skjøndal, Gijs Mijland, Ida-Marie Olsen, Erling Fjelly og Gro-Hege Viberg. 6

7 KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal 2013 Foto: Marit Hommedal, Statoil Integrerte operasjoner i kaefer energy Karl Mannes Prosjektleder KAEFER ENERGY best i klassen 1. kvartal For ISO-rammeavtalen med Statoil har KAEFER ENERGY laget en handlingsplan for hvordan vi skal få til de beste samhandlingsløsninger internt i selskapet, også kalt Integrerte operasjoner. Integrerte operasjoner defineres som: Bruk av informasjonsteknologi til å endre arbeidsprosesser for å oppnå bedre beslutninger, fjernstyre utstyr og arbeidsprosesser og til å flytte funksjoner og personell til land. Statoil har Integrerte operasjoner som et av sine utvalgte satsingsområder på tvers av organisasjonen, og KAEFER ENERGY er med og bidrar til god samhandling både internt, mot Statoil og andre leverandører. En god IO-integrasjon er en omstendelig prosess, som må være godt forankret i egen ledelse og med aktive deltagelse fra hele organisasjonen. Vi rapporterer månedlig fremdrift på alle aktiviteter i IO-handlingsplan, og hvert kvartal utarbeides det en business case som viser dokumenterte forbedringer. KAEFER ENERGY sin IO-ledelse har besøkt flere av de store selskapene for å lære mer om hvordan de arbeider i sine operasjonssentra, og hvilke erfaringer de har høstet. Det har vært nyttige besøk, hvor vi har tatt lærdom av deres erfaringer og tatt disse ideene med oss i våre planer. For første kvartal 2013 ble KAEFER ENERGY kåret til beste ISO-leverandør. Dette gir oss en ekstra motivasjon til å fortsette med å forbedre oss på IO, og ikke minst at vi ser betydning av hvilke positive effekter det gir våre prosesser. Vi har ennå en lang vei å gå for å utnytte potensialet i god samhandling, men vi er på god vei. 7

8 iso offshore Alvheim-prosjektet Kjetil Schmidt Prosjektleder Alvheim Habitat på Alvheim Kontrakten for ISO-fag på Alvheim ble tildelt KAEFER ENERGY i desember 2012, og har en kontraktsperiode på 3 år, pluss opsjon på ytterligere 2 år. Med oppstart allerede i januar 2013, medførte dette en rask mobilisering av utstyr og personell for å rekke de frister som var satt i kontrakten. Her skal det rettes en stor honnør til utstyrsavdeling, ressursavdeling, prosjektingeniører og ikke minst til de ledere og operatører som deltar på prosjektet offshore, for en meget rask og tilnærmet smertefri oppstartsfase. Spennende oppstart med ny kunde For mange av våre ledere og operatører har dette vært en spennende oppstart på ny installasjon med en helt ny kunde og organisasjon å forholde seg til. En del av oss har også med de tøffe værforhold som har vært i nordsjøbassenget denne vinteren, fått merke på kroppen en overgang fra fast til flytende installasjon. Alle ISO-fag Arbeidsomfanget inkluderer alle ISO-fag samt Tilkomst Teknikk. Vi har siden oppstart hatt et høyt aktivitetsnivå om bord på installasjonen, noe som har gjort at KAEFER ENERGY i perioder har hatt opp til 12 personer i full aktivitet om bord. Den økte aktiviteten har hovedsakelig vært innen isolasjon, med store utskiftninger av kasser samt stillas. Vi har i løpet av meget kort tid erstattet alt stillasmateriell om bord med eget utstyr, samtidig som vi har ytt full service til drift og vedlikeholdsaktiviteter. Innen overflate har vi hatt PSV-kampanje med økt bemanning i en kort tidsperiode. Årsprogram for overflate ligger også godt an, med meget bra fremdrift og kvalitet. I skrivende stund øker vi etter planen fra 3 til 6 posisjoner, noe som styrker vår tilstedeværelse på Alvheim. Det har også vært en del ekstra aktivitet om bord knyttet til assistanseoppdrag med bygging og drifting av habitat. HMS&K Vi har fra vår oppstart fått gode tilbakemeldinger fra kunde på måten arbeidet organiseres og gjennomføres på, både når det gjelder HMS og selve arbeidsutførelsen. Våre HMS-resultater i denne tidsperioden med 0 skader og hendelser, viser at det er sikkert å arbeide om bord på Alvheim. KAEFER ENERGY s faste ledere og operatører på Alvheim er godt inkludert i Marathon Oils organisasjon, og alle som inngår i vår faste grunnbemanning (core crew members) har vært gjennom et to- dagers HMS-seminar på Kronen Gaard Hotell i regi av Marathon Oil. Det ble her gitt en god innføring i kritiske sikkerhetssystemer og HMSreglement for Alvheim. Det ble også gitt en god innføring i de krav og forventninger som stilles fra Marathon Oil til deres underleverandører, med tanke på sikker jobbutførelse om bord på installasjonen. 8

9 Lean Management i KAEFER ENERGY Som et ledd i KAEFER-konsernets kampanje Kvalitetsåret 2013/2014 er det besluttet at Lean Management skal implementeres i alle KAEFER-selskapene. Vi i KAEFER ENERGY ser på Lean Management som et av de viktigste forbedringstiltakene både for pågående prosjekter, samt bedre konkurranseevnen for nye prosjekter. KAEFER ENERGY ble i den sammenheng valgt ut som ett av fire KAEFERselskaper der det i 2013 gjennomføres pilot-prosjekt for implementering av Lean Management. Et eksternt konsulentselskap Laen Maritime er engasjert for å bistå Leanimplementeringen i KAEFER-konsernet. Hva er Lean Management? Lean Management er, kort fortalt, kontinuerlig forbedring satt i system og da med fokus på optimalisering av arbeidsprosesser, samt å redusere Waste time (uproduktiv tid) til et minimum. KAEFER ENERGY valgte å utføre Lean-piloten på ISO-kontrakten vi har med Statoil, og da på Åsgard B- prosjektet. Pilot prosjektet hadde en varighet på tre uker, inkludert offshore befaring. Arbeidsmetodikken for piloten var som følger: Analysering av arbeidsprosessene relatert til den totale prosjektgjennomføringen Observasjon av produksjon (fabrikasjon onshore og offshore produksjon) Prioritere funn i analyse Workshop for utvalgte funn i analyse Det ble i analyseringen av arbeidsprosessene funnet flere områder med forbedringspotensialer, der ett av funnene var utfordringer rundt materialog utstyrslogistikk. Material- og utstyr logistikk ble vurdert til å være det mest kritiske funnet i analysen, og ble derfor valgt ut som tema for pilotens Workshop. Workshop, der relevant personell deltok, ble gjennomført, og aksjonsliste med tiltak for forbedringer etablert. Implementering av etablerte tiltak startet i uke 24. Resultat av pilotens Workshop ble avslutningsvis presentert til KAEFERkonsernets topp ledelse. Erfaringene med dette pilotprosjektet har vært svært positive, og det vil i løpet av kort tid bli etablert en Lean Managementorganisasjon i KAEFER ENERGY, og Lean vil fortløpende bli implementert i hele KAEFER ENERGY s prosjektportefølje. Workshop-presentasjon Workshop-team 9

10 iso onshore ISO onshore Torleif Susort, Prosjektleder Gudrun-prosjektet i Haugesund Gudrun-prosjektet i Haugesund for KAEFER ENERGY nærmer seg avslutning. En tar sikte på at Gudrun forlater Aibels produksjonsområde mellom 17. og 24. juli. 750 personer i rotasjon Hele 750 personer har gått i rotasjon på prosjektet, med en bemanning på 500 personer på site samtidig, i perioden april til juli. Torleif Susort tørker svetten når han refererer til det høye antallet personer som har vært under KAEFER ENERGYs administrasjon. Det har blitt satt store krav til oss som selskap, ikke minst innenfor HMS og Risiko. Så langt, og vi skal jobbe knallhardt for at det skal holde helt inn, så har vi ikke hatt noen fraværs- eller medisinske behandlingsskader på prosjektet. Kvalitetsmessig har dette også vært utført på en svært god måte, og vi får stadig vekk meget gode tilbakemeldinger fra vår kunde Aibel, og den endelige slutt- kunden Statoil. Store utvidelser av kontrakten KAEFER ENERGY fikk tildelt kontrakt av Aibel i januar 2012 for disiplinen isolering. Senere fikk vi en stor utvidelse av kontrakten med leveranser innen passiv brannbeskyttelse, maling, metallisering, brannkasser og rengjøring. Tusen takk til alle Prosjektleder Torleif Susort vil gjerne benytte anledningen til takke alle involverte for en kjempeinnsats for å ferdigstille Gudrun i henhold til avtalt tid. Offshore kontrakt En gledelig nyhet til oss alle er at Aibel har tildelt KAEFER ENERGY Gudrun offshorekontrakten. Denne kontrakten har umiddelbar oppstart. KAEFER ENERGY skal levere et sted mellom timer offshore. Dette i hovedsak innen stillas, arkitekt, isolering, og overflate. Prosjektleder her vil også være Torleif Susort. 10

11 Tjeldbergodden Revisjonsstansen på Tjeldbergodden er i full gang og det skal utføres ca timer i perioden 25. mai til 1. Juli. Det har vært hektisk aktivitet i forkant og prosjektet sysselsetter i dag ca. 50 personer. Ole Reksen, KAEFER ENERGYs prosjektleder, har hatt utfordringer med å bemanne prosjektet ettersom planene endres og nye funn dukker opp. Men alle er ved godt humør og sammen med Reinertsen er tilbakemeldingene fra Statoil svært positive. Ressursavdelingen i KAEFER ENERGY har stått på for prosjektet for å tilfredsstille behovet. Fokus på A-standard og risikovurdering I forkant av revisjonsstansen har vi hatt hyppige møter med Reinertsen for å sikre Ole Reksen, Prosjektleder på Tjeldbergodden 0-skade filosofien, og satt fokus på risikovurderinger, kompissjekk, A-standard og verneutstyr. Revisjon 7. mai gjennomførte Reinertsen en revisjon mot KAEFER ENERGY på Tjeldbergodden. Oppsummeringsrapporten viser igjen at vi er en handlekraftig og strukturert bedrift med gode styringssystemer. Vi er også godt i gang med å planlegge gjennomføringen av KUI/Ofl Her skal vi gjennomføre ca timer fordelt på stillas (8500 timer) isolering (3500 timer) og overflate (3000 timer). Planlagt startdato er 1. juli, så her blir det travelt frem til i midten av oktober. Spennende tider KAEFER ENERGY på Tjeldbergodden går inn i en ny spennende tid der vi kan få en ny opsjonsperiode sammen med Reinertsen og Bravida frem til Stor trivselsfaktor på Tjeldbergodden Under redaksjonens besøk på Tjeldbergodden møtte vi Kjell Johansson, Magnus Maurdal Kleppa og Gerard Hildingsson utenfor Statoils anlegg. Vi benyttet selvsagt anledningen til å spørre gutta om hvordan de opplever hverdagen på Tjeldbergodden. Det kommer unisont fra alle tre at miljø, trivsel og kameratskap står i høysetet, og de understreker at de trives aldeles utmerket. Dere virker litt overrasket over at det var så bra å jobbe på en landanlegg? Ja, vi er nok det. Etter å ha jobbet i Nordsjøen over lengre tid, og på flere prosjekter, var vel overgangen forholdsvis stor for dere? Ja, vi trodde jo at det ikke var mulig å ha et slikt samhold her oppe som vi har på en plattform, hvor vi har et begrenset område å forholde oss til. Men, der tok vi jammen feil. Det som slår oss, kommer det nærmest synonymt, er at samholdet er unikt. Selv om vi ikke har TV på hvert rom, ikke har det utvalget innenfor forpleining og treningsrom som på offshoreinstallasjonene, har vi derimot en fantastisk mulighet til å oppsøke naturen med alle dens muligheter. Vakkert er uttrykket som blir brukt for å beskrive litt av naturen rundt Tjeldbergodden. Spesielt fiske er høyt på fritidsaktivitetslisten. Vi må også få legge til at vi har fått mye strammere magemuskler etter at vi ankom Tjeldbergodden. Det har blitt mang en latterkrampe og humoren er på topp nær sagt hele døgnet, så igjen, det er kjekt og spennende å jobbe på Tjeldbergodden. F.v.: Kjell Johansson, Gerard Hildingsson og Magnus Maurdal Kleppa. Som i Nordsjøen er det her like strengt innenfor HMS. Vi har et fantastisk godt forhold til operatørene fra Reinertsen og Statoil. Her går det mest på å hjelpe hverandre, gjennomføre kameratsjekker og utføre A-standard på en slik måte at vi unngår dumme hendelser. Redaksjonen takker hjertelig for samtalen og ønsker gutta lykke til videre med oppholdet på Tjeldbergodden. 11

12 HMSK Per Steinkopf, Direktør HMSK & Risiko Gode HMS-resultater KAEFER ENERGY har siste året hatt en stor reduksjon i antall personskader. Jeg vil gjerne berømme prosjektene som har lykkes med det forebyggende arbeidet på en fremragende måte. I neste omgang gir dette oss et godt grunnlag for å få lov til å tilby på nye jobber i fremtiden. La oss fortsette med dette. HMS-kampanjer Dette leder oss inn på årets HMSkampanjer som alle foregår i form av gruppearbeid. Mange av dere har vist et stort engasjement i disse kampanjene, og vi har stor tro på at en slik arbeidsform gir bedre resultater enn de tradisjonelle. Støykampanjen vil gå frem til 30. juni, Christer Langland holder Stavangerkontoret fortløpende oppdatert. og deretter skal det kjøres en ergonomikampanje. Engasjert vernetjeneste KAEFER ENERGY har også gjort mange andre fremskritt innenfor HMS og kvalitetsområdet siste året. Blant annet utvikles vernetjenesten stadig. Dette skyldes en velfungerende opplæring, god kommunikasjon innad i vernetjenesten, og ikke minst et hovedverneombud som virkelig er opptatt av vernearbeidet. Mange arbeidsmiljøkartlegginger Det har også blitt utført mange arbeidsmiljøkartlegginger både på land og offshore. Det er gjort kartlegginger innen ergonomi, støy, og kjemikalier. Kartleggingene har gitt oss et godt grunnlag for å kunne forbedre arbeidsforholdene for deg og dine kollegaer. Rekruttering 1. juli styrkes selskapet igjen innen HMS & risikostyring ved at Rasmus Fjørtoft Jan Inge Johnsen og Roger Nordskag vurderer utviklingen i storøvelsen. (36) ble ansatt som senior HMSK & Risikokonsulent. Rasmus er fysioterapeut og ergonom og vil bidra sterkt til ytterligere forbedringer av HMSarbeidet i bedriften. Rasmus vil ha sin base ved hovedkontoret i Stavanger, men mange av dere vil etterhvert lære ham godt å kjenne. Nytt web-basert kurs I løpet av sommeren kommer KAEFER ENERGY til å introdusere et nytt webbasert kurs som skal sikre at alle ansatte og innleide får den grunnleggende opplæringen de trenger. Dette for å kunne forberede og utføre arbeidet på en slik måte at god HMS sikres. Kurset vil gjennomføres av alt personell og kan tas på norsk, engelsk eller polsk. Stor beredskapsøvelse 5. juni ble det gjennomført en stor beredskapsøvelse der det ble simulert en storbrann i det nye PTFE-anlegget i Verdal. Kl. 10:05 ble beredskapsleder varslet om at det hadde oppstått brann i anlegget, og beredskapsledelsen ble umiddelbart mobilisert i beredskapsrommet i Stavanger. Øvelsen endte med at 14 skadede ble sendt til sykehuset i Levanger. Alt fra oppdiktede pårørende, journalister og politi ble involvert i øvelsen, for å stresse opp beredskapsledelsen og skape en mest mulig realistisk situasjon. Hensikten med slike øvelser er at bedriften skal bli bedre til å takle ekte situasjoner hvis slike skulle oppstå. Pressekonferanse med NRK i forbindelse med storøvelsen. Beredsskapsgruppen i Stavanger samlet i beredskapsrom. A-Standard Det er med glede registrert at A-standard er i daglig bruk på offshoreinstallasjonene. 12

13 Her er operatøren kledd opp i fullt UHT-utstyr og fjerner maling med et vanntrykk på 2000 Bar. I den stillingen operatøren står på bildet, kan han på grunn av belastningen kun holde det gående i høyst et par minutter før han må senke lansen. UHT Bildene er tatt i forbindelse med målinger utført for pilotprosjektet Fjernstyring av arbeidsoperasjoner i uke 9. Det ble benyttet en malt og korrodert container som prøveobjekt. Det var ønskelig å måle støy og vurdere forskjellene i belastning for operatørene med henholdsvis manuell og fjernstyrt metode. Senere samme uken deltok ca 30 gjester på en demonstrasjon på Geitaberget. Prosjektet har vekket stor interesse og forventningene til at fjernstyring av arbeidsoperasjoner skal bli en virkelighet, er store. Brokk 50-maskinen i gang med å fjerne maling og rust. Selv om denne operatøren aldri hadde brukt maskinen sammen med UHT før, gikk det strykende. Med kamerautstyr kan han fjerne seg enda mer fra støykilden. Denne maskinen er av samme type som allerede benyttes til hogging av gulv i KAEFER ENERGYs innredningsprosjekter. Det er viktig at alle landorganisasjonene er like konsekvente i A-Standard tankegangen, og vi oppfordrer dere alle til å ta 5 ekstra minutter for å sikre A-Standard før dere starter en oppgaverekke. På denne måten kan det spares mye omigjen-arbeid og ikke minst oppnås redusert risiko. AMU (Arbeidsmiljøutvalget) Det er foreløpig avholdt 3 AMU-møter i AMU inkluderer nå også 3 underutvalg; IA-utvalget, verneutstyrsutvalget og kjemiutvalget. Alle har anledning til å komme med innspill til hva som ønskes tatt opp i AMU. Slike innspill kan rettes til sekretær i AMU, Per Steinkopf. Standardisering av verneutstyr KAEFER sentralt har inngått kontrakt med et fransk selskap, Groupe RG, som etter hvert skal levere alt personlig verneutstyr. I sommer vil det komme en stor pakke som inneholder testeksemplarer av nytt, mulig verneutstyr av kategoriene hansker, briller, engangsdresser. Pilotprosjekt Fjernstyring av arbeidsoperasjoner Det ser veldig positivt ut for fremtiden til dette prosjektet. Mye tyder på at vi sammen med våre to konkurrenter, vil lykkes i å få langtidsutprøving av en Ex-sikret Brokk 50-maskin, for blant annet UHT-forbehandling. Dette vil bidra til å redusere ergonomiske belastninger og støy for operatørene. De som ønsker å vite mer, kan se et foredrag om dette som nå ligger på YouTube. Søk på Frokostmøte Fjernstyring. Til slutt vil jeg ønske alle en lang og god sommer, og håper at vi alle kommer uskadet tilbake etter ferien. 13

14 Yrkeshygiene som fagområde og yrkeshygienikerens praktiske hverdag Bård Wågø Yrkeshygieniker Yrkeshygiene betegner det fagområdet som er knyttet til å identifisere og kartlegge kjemiske, fysiske og biologiske arbeidsmiljøfaktorer, samt iverksette tiltak for å eliminere eller redusere helserisiko. Yrkeshygiene som fagområde har nær kontakt med arbeidsmedisin. Yrkeshygienikere arbeider for det meste med måling og vurdering av støyforhold, kartlegging og vurdering av eksponering for kjemikalier, kjemikaliestyring og tiltak for kontroll med eksponering, vibrasjonsproblematikk og -kartlegging samt undervisning, formidling og forskning. Støyproblematikk og kjemikaliehåndtering I vårt firma har det vist seg å være nok av oppgaver for en yrkeshygieniker. Siden jeg startet opp i august 2012, har jeg jobbet mest i forhold til støyproblematikk og kjemikaliehåndtering. Dessuten har jeg brukt en del tid på å utvikle prosedyrer / prosesser relatert til de nye arbeidsmiljøforskriftene fra Arbeidstilsynet. Regelverkets innhold er lite endret, men kravene i de nye forskriftene er gruppert på en annen måte enn tidligere. Besøk på anlegg og installasjoner Siden jeg bor på Sotra, er det naturlig med kontorplass ved vår avdeling i Bergen. For å lykkes med en skikkelig etableringsfase i KAEFER ENERGY, har det vært viktig for meg å finne fram til et godt samspill med mine ledere og kolleger i Stavanger. Jeg har fått besøke noen av våre anlegg og installasjoner og foreløpig gjennomført ulike støymålinger og risikovurderinger. Det er viktig å få til flere slike besøk på alle anlegg og installasjoner der våre ansatte og innleide har sitt daglige arbeid. Støy Støy er en stor utfordring i vårt arbeidsmiljø. Ofte høres det svært godt når våre operatører utfører sitt arbeid. Det sies at man kan ikke lage omelett uten å knuse egg. Det vil si: Nålepikking, meisling, metallisering, vannjetting og andre oppgaver vil nødvendigvis medføre støy. Kraftig støy. Da er det ofte nødvendig med dobbelt eller trippelt hørselvern. I økende grad benytter vi nå roboter til å gjøre grovarbeidet, slik at operatøren kan styre prosessen fra en avstandsposisjon, der han/hun i mindre grad blir støyeksponert. I KAEFER ENERGY har vi nå fått anskaffet utstyr for støydosimetri, det vil si at vi for inntil 5 operatører kan registrere all støyeksponering på en person over et 8 eller 12 timers skift, og i tillegg få et tall for gjennomsnittlig lydtrykknivå over hele skiftet for denne. Dette i tillegg til at vi også er utrustet med vanlige lydnivåmålere av god kvalitet. Kjemikalier Noen av de kjemiske produktene vi benytter, er klassifisert som farlige eller meget farlige for helsa (kreftfremkallende, arvestoffskadelige mv.). Uforsiktighet eller uhell med disse stoffene kan føre til alvorlige lidelser eller i verste fall død. Regelverket pålegger oss kontinuerlig å arbeide med substitusjon. Dette betyr at vi skal forsøke å finne fram til ufarlige eller mindre farlige erstatninger. Dette er et arbeid som krever både tid og tålmodighet, og de nye produktene gir oss ofte andre utfordringer enn de vi prøver å erstatte (substituere), f. eks. hvis den aktuelle jobben krever lenger tid. I denne sammenheng har jeg bidratt med en del kjemiske risikovurderinger, for å se om nye alternative produkter er helsemessig mer akseptable, totalt sett. Kjemiutvalget vårt møtes 3-4 ganger per år. Oppgaven er å utvikle samt forbedre systemer for den nødvendige styring av innkjøp, bruk og lagring av kjemiske produkter, som kontinuerlig foregår rundt om på anlegg og installasjoner der våre folk jobber. Som leder for Kjemiutvalget vil jeg gi honnør til mine støttespillere. Vi har nettopp fått en positiv respons fra Mojgan Babalou, ansatt ved vår avdeling i Verdal. Hun har sterk faglig bakgrunn innen industriell kjemi, og vi ser fram til å få henne engasjert med de oppgaver som har høy fokus for oss i Kjemiutvalget. Stoffkartotek I KAEFER ENERGY benytter vi et internettbasert stoffkartotek, ECO Archive (EA), som er administrert av ECO Online. Alle kjemikalier som skal brukes av våre folk, skal være risikovurdert og godkjent for det aktuelle oppdrag før bruk. Nye prosjekter og dermed nye produkter blir stadig lagt til i dette stoffkartoteket. Dersom kartoteket ikke blir vedlikeholdt, det vil si hvis gamle produkter tas ut av bruk uten at sikkerhetsdatabladet blir fjernet, vil vårt stoffkartotek etter hvert preges av et stadig mer misvisende innhold. Et stort og unøyaktig stoffkartotek er en kilde til merarbeid for de som bruker det, og det medfører derfor direkte og indirekte ekstrakostnader. Vi trenger derfor å sette av ressurser til vedlikehold og oppdatering av vårt stoffkartotek. Nå er dette i ferd med å komme på plass, takket være den innsatsen som er gjort i kjølvannet av Kjemiutvalgets arbeid. 14

15 i KAEFER ENERGY Verneutstyr I forskriftene heter det at verneutstyr er siste utvei. Man skal velge tekniske eller organisatoriske tiltak før man velger verneutstyr. Likevel vet vi fra den praktiske hverdag at verneutstyr er nødvendig. Omtrent alltid. Som yrkeshygieniker har jeg bidratt med veiledning i de tilfeller der det er usikkerhet omkring hva slags åndedrettsvern som er nødvendig i den aktuelle arbeidssituasjon. Det er også avgjørende at man har hørselvern som strekker til. At øreproppene settes korrekt på plass og at de ikke er plagsomme å gå med. Likeledes er det vesentlig at øreklokkene gir en tilstrekkelig dempningsgrad og at de omslutter øret på en forsvarlig måte. Brede og tykke brillestenger kan redusere effekten av øreklokkene enormt. Slik kan hørselvernet noen ganger gi falsk trygghet. Vibrasjonsproblematikk Vibrasjonsproblematikk er også en utfordring i vårt arbeidsmiljø. Her har vi en god del oppgaver foran oss i KAEFER ENERGY. Noe av grunnen til at vi på dette felt foreløpig ikke har kommet i gang med en mer detaljert kartlegging, er at vi trenger måleutstyr. Men inntil videre må vi lene oss på noen viktige og gode tommelfingerregler: Det er viktig for en operatør å lære seg korrekt bruk av vibrerende håndverktøy, noe mange av våre folk behersker utmerket. En nøkkel til å beskytte seg mot skadelige vibrasjoner, ligger i dette å holde seg varm på hendene. En hanske som holder deg varm er bedre enn en hanske med masse puter (selv om det heter at det skal være vibrasjonsdempende ). Dessuten er det viktig å ikke bruke makt på utstyret for å øke presset mot arbeidsstykket. I tillegg bør armene ikke holdes langt fra kroppen, da dette medfører økt risiko for skade. Vibrerende verktøy er ofte luftdrevet. Når temperaturen på gjennomstrømnings-luften synker, vil verktøyet kjøles ned tilsvarende, og hendene vil dermed være mer utsatt for vibrasjonsskade. Undervisning/ Veiledning / Panelsamtaler Norsk regelverk har et høyt fokus på sikkerhet og arbeidsmiljø. En viktig faktor for å opprettholde dette fokus er betydningen av å gi regelmessig og god opplæring på relevante tema innen arbeidsmiljø. Det er viktig å ha de rette folkene til å gi den rette opplæringen til rett tid. Takk for oppmerksomheten så langt. Nyutviklet CUI-vennlig, avtagbar brannbeskyttelse - tanker og flater T&U har hatt en ide om å videreutvikle eksisterende ENERGY Firecover-løsning for bruk på tanker og flater. Statoil hadde et ønske om å bytte ut eksisterende brannbeskyttelse på Scrubber og separatortank på Troll A. Dette var opphavet til vårt nyutviklede produkt ENERGY Fireshield. I tillegg til brann- og eksplosjonskravene, skulle produktet være lett å installere, samt ha lang levetid og ha en stor grad av vedlikeholdsvennlighet. Prosjektet kom i gang i august 2012, og vi gjennomførte branntester ved Sintef NBL i Trondheim. I tillegg gikk produktet gjennom mange eksplosjonssimuleringer for å få en oversikt over om det var nødvendig å gjennomføre fullskala eksplosjonstester. I januar 2013 var alle tester gjennomført med gode resultater. Vi gjennomførte evalueringsmøte med Statoil i februar 2013, og det ble besluttet at ENERGY Fireshield skulle benyttes på Skrubber og Separator Troll A. Målsetting for ENERGY Fireshield var at 80 % av produksjonen skulle foregå på prefabverkstedet, og 20 % offshore. Oppmåling om bord på Troll A ble gjennomført i mars Vi satte i gang med engineering i Bergen, for videre prefabrikasjon av paneler i Stavanger. Noen utfordringer har det vært, både med hensyn til hvilke design vi skulle velge, produksjonsmetode og hvilken tid vi har til rådighet før vi må være ferdig installert. Vi valgte tidlig å informere personell om formålet med produktet og hvilke forbedringer produktet vil gi med hensyn til CUI. Før vi startet hadde vi en viss formening om hvordan dette skulle produseres, men etter hvert som produksjonen kom i gang, har vi fått mange konstruktive tilbakemeldinger på hvordan vi kan forbedre hele prosessen fra oppmåling til installasjon. I skrivende stund er 1 Scrubber-tank nesten komplett installert. Antatt ferdigstillelse er i august Vi har mottatt positive tilbakemeldinger fra kunde, og fra markedet har vi allerede begynt å få forespørsler om ENERGY Fireshield. 15

16 Innredning & HVac Innredning & HVAC Rolf Ingebrigtsen, Direktør Innredning & HVAC Etter en rolig høst/vinter i forbindelse med offshorearbeider på grunn av utsettelser av prosjekter, er vi nå i gang med full opptrapping igjen. Dette sikrer at alle vil være sysselsatt i løpet av juli måned. Som planene ligger i dag, vil vi ha full sysselsetting offshore og onshore til langt over sommeren neste år. Vi vil i denne perioden ha en del innleie, som jeg ber alle ta godt imot, og ikke minst inkluderer i det gode miljøet vi har i gruppen. Troll B Kjøkkenprosjekt, Ekofisk Hook-Up og Draugen Vi har nå startet med Troll B-kjøkkenprosjekt offshore, som nå i skrivende stund jobber med dekksutvidelse (strukturarbeid), for deretter å starte demonteringsarbeid i bysse. Installasjon går gjennom hele sommeren/høsten, og før vi avslutter her til jul, kommer også Ekofisk Hook-Up-installasjonsarbeidet i gang. Dette vil fortsette utover høsten og vinteren, og sikre høy aktivitet for oss hele året. Vi har i samme periode aktiviteter på Draugen som skal ta i mot en ny boligmodul (utvidelse av eksisterende), som per i dag bygges i Nederland. Flere av prosjekteringspersonellet i KAEFER ENERGY har jobbet med forberedelser siden sist sommer, så vi gleder oss til å starte offshore i løpet av juni. Statfjord C og B På Statfjord C har vi nå avsluttet baderoms prosjektet for en periode grunnet revisjonsstansaktiviteter, men det er planlagt oppstart her igjen rundt september. Vi skal samtidig starte opp med utskiftning av baderom og himlinger på Statfjord B i slutten av juni, og dette vil pågå til ut Aktiviteter på flere plattformer Vi har også aktiviteter på flere andre plattformer som Valhall med platekledning utvendig, isolering av bjelker på Snorre A, og vi vil også starte på oppgradering av Statfjord B-vaskeri og oppholdsrom utover høsten. Landaktiviteter Det er høy aktivitet for våre landaktiviteter. Vi flyttet lageret fra Kvål til Bryne i mai måned, og har nå utvidet kapasiteten slik at vi kan påta oss flere oppdrag. Jeg vil spesielt takke teamet som har stått for flyttingen, da det har blitt lagt ned mye tid i planlegging. Selve flyttingen har gått smidig mens det har vært full produksjon. Utenfor lageret på Bryne står det nå stadig nye konteinere for innredning, og vi er hele tiden ute hos kundene med tilsvarende arbeid. Vi har også oppdrag på båter og rigger i distriktet. Tilbudsarbeid På Geitaberget jobber vi kontinuerlig med tilbudsarbeid enten det er innen innredning, HVAC eller gulvprosjekter. Prosjektering Innen prosjektering jobbes det nå med forberedelse til Snorre A Del III. (Ombygging av garderobe, kontorer/ lager D25 samt andre mindre områder). Prosjektet skal starte offshore i mars 2014, og vare frem til desember samme år. Ellers jobbes det jevnt og trutt med tilbudsarbeider på nye oppdrag slik at vi hele tiden har full ordrebok. Høy fokus på HMSK & Risk Når vi nå går inn i en travel periode med stor aktivitet offshore, må jeg poengtere at vi fortsatt må ha høy fokus på HMS & Risk i arbeidet vårt. Vi er kjent for godt HMS-arbeid hos våre kunder. Vi skal ta oss tid til å tenke igjennom alle nødvendige arbeidsforberedelser før vi igangsetter arbeidet. Vårt mål er at alle våre ansatte og underleverandører skal jobbe sikkert og skadefritt, og vi jobber kontinuerlig på alle plan med tilrettelegging for dette. Det er derfor viktig at alle gjennomfører A-standard i forbindelse med arbeidsutførelse. Ønsker alle en god sommer. Flytende gulv, vegg og himling tilpasset. Marine Slab og dørkplater tilpasset. 16

17 Heimdal studieassistanse bysse og lugarer Astrid Hellestø, Prosjektleder KAEFER ENERGY assisterer for tiden en studie med Reinertsen AS. I studien bidrar vi med innredning og arkitektdisiplinen for oppgradering av bysse og lugarer på boligkvarteret på Heimdal. Vi har tidligere vært engasjert i studie og gjennomføring av en pilotlugar. Erfaringer fra denne pilotlugaren ligger til grunn for en fast-track -studie som omhandler total renovering av eksisterende 115 lugarer inkludert nye baderom, korridorer på alle dekk, toaletter i trapperom samt bysse og midlertidig bysse. KAEFER ENERGY AS bistår med vår kompetanse for utarbeidelse av layout, tekniske beskrivelser, MTO-er og installasjonsmetode. Reinertsen ivaretar selv andre disipliner. Norrøna Storkjøkken er valgt som leverandør av kjøkkenutstyr. Statoil som sluttkunde er svært fornøyd med arbeidet Reinertsen og KAEFER ENERGY har utført så langt i disse prosjektene. Gjennomføring av dette oppdraget er planlagt i to høyaktivitetsperioder med flotell i Heimdal lugar. Gullfaks B, MPA Cabin Bente Garborg i sving med å sikre pigger med plugger. Bente Garborg, Prosjektingeniør Innredning & HVAC Athene Solutions har tildelt KAEFER ENERGY oppdraget med innredning av MPA Cabin på område D24 Gullfaks B. Det er særdeles kort gjennomføringstid offshore, og dette har resultert i en prøvemontering av gulv, vegger og beslag onshore. Dette ble utført hos AS Metallteknikk på Bryne i april. For de involverte var dette en interessant og lærerik opplevelse. Det ble utført: Pigging for isolering med Firemaster brannisolasjon Tilpasning av Marine Slabisolasjon ved flytende gulv Tilpasning av rustfrie dørkplater Tilpasning av Sylomer for vibrasjonsdemping Tilpasning av sandwich veggpaneler Tilpasning av MCT og vindu-/ dør-foringer og beslag Alt materiell ble heretter merket slik at puslespillet fint skal kunne legges ved installasjon på Gullfaks B. Selve modulen er produsert hos AS Metallteknikk og består av korrugerte veggskiver og takskiver, samt bunnramme. Vi ser frem til en knirkefri installasjon på Gullfaks B. 17

18 Innredning & HVac Spennende arbeid på Draugen KAEFER ENERGY har fått kontrakt på å levere arbeid innen disiplinene arkitekt/innredning og HVAC til Draugen, for Aibel. Mye arbeid på kort tid KAEFER ENERGY har en liten og glad gjeng som sitter utplassert hos Aibel i Stavanger i forbindelse med Draugenplattformen. Det som for tiden foregår i Stavanger, er den delen av arbeidet som er kalt Topside Campaign, som i korthet går ut på å få på plass nye livbåter, og et nytt boligkvarter med 44 senger. De nye rammene til livbåtene skal også delvis fungere som supportstruktur for det nye boligkvarteret. Dessuten er det et betydelig arbeid med å rydde tomta for å få alt dette på plass. Engineering startet i mai 2012, og i september 2013 kommer heavy lift -fartøyet som skal løfte på plass livbåtrammene og boligkvarteret. Som det går fram av tidsrammene for prosjektet, så er det et stort stykke arbeid som skal gjennomføres på ekstremt kort tid. Engineeringtjenester Når det nye boligkvarteret og livbåtene er på plass, er Draugen klar for å ta imot personell til å utføre de prosjektene som ligger i resten av porteføljen for Aibels kontrakt på Draugen. I utgangspunktet har dette en ramme på 6 år. Det er for tiden 6 personer på arkitektdisiplinen og 2 på HVAC som jobber med engineering på Forus, og det er planlagt 8 personer i installasjonsfasen som pågår gjennom sommeren og høsten. Dessuten har vi 2 personer som følger opp byggingen av det nye boligkvarteret på site i Rotterdam. Daglig oppfølging med offshoreorganisasjonen via samhandling Ved oppstart for våre operatører vil vi bemanne Styringsorganet til Aibel (OPC), som har den daglige oppfølgingen med Offshore-organisasjonen. Her vil våre formenn ha daglig kontakt med KAEFER ENERGYs representant via samhandling. Det har vært et usedvanlig hektisk år for de som har vært involvert i engineeringsarbeidet og på site, og nå gjenstår innspurten fram til innløftet i september. Utvidet leveranse Ser vi bort fra den nye modulen som kommer fra Rotterdam, består vårt arbeid av blant annet følgende: Demontering og remontering av arkitektmateriell og isolasjon innvendig i LQ for branntilsyn ved sveising av diverse struktur mot skottsider og utvendig tak. Her kan nevnes demontering av himling, toalett skrubb, bakeri og kjølerom i bysse. Dette innbefatter 6 lugarer, arkitektmateriell i skifterom og røkerom, samt isolasjon i mekanisk verksted og demontering av diverse materiell i CCR. I enkelte områder hvor man punkterer A60 og H120 brannbarrierer skal man etablere kompenserende tiltak. Vi har god erfaring med A60-brannbokser som er brukt ved tidligere prosjekt mellom Aibel og KAEFER ENERGY på Troll. Både i kino og bysse vil slike bokser bli etablert. Boksene ivaretar brannintegriteten, og det kan monteres avsug i forbindelse med disse. Både støy- og støv problematikk er elementer som reduseres betraktelig. I de tilfellene hvor man penetrerer bulkhead, vil boksene også ivareta overtrykket i tilstøtende rom. I 5. etasje skal det etableres en transport-korridor frem til den nye linkmodulen som kobles mellom ny og gammel LQ. Transport korridor etableres gjennom eldre kinosal og musikkrom. Renovering av gjenstående arealer kino/ musikkrom danner arealet som skal fremstå som ny kino med moderne anlegg. Hilsen gjengen på Draugen-prosjektet. 18

19 Gevinst ved innføring av i-kaefer, spesielt relatert til oppstart av prosjektet Begynnelsen er den viktigste delen av arbeidet Platon I KAEFER ENERGY har man nylig innført et prosessbasert styringssystem, kalt i-kaefer, som blant annet beskriver flyten i hvordan prosjektgjennomføring, og herunder en prosjektoppstart, skal gjennomføres. Alle prosjektdeltakere har nå har en oppskrift for gjøremål i prosjektets forskjellige faser, inkludert rekkefølge for de forskjellige gjøremål og maler for forskjellige dokumenter og skjema. Systemet er fortsatt under utvikling, hvilket medfører at det ennå gjenstår noe arbeid før systemet fullt ut dekker alle prosjektets faser i tilstrekkelig grad. Under vises i-kaefer-prosess for eksempel ved prosjektoppstart. Under aktiviteten Forberede oppstart finner en: Sjekkliste for oppstart Mal for intern aksjonsliste Under andre aktivitetsbokser vil en finne for eksempel maler for interne og eksterne oppstartsmøter. I i-kaefer finner en i tillegg maler for: Prosjektregistrering av ny kontrakt Sjekkliste for oppdragsgjennomgang For oss som prosjektledere i innredningsavdelingen er dette en stor forbedring i forbindelse med oppstart av våre prosjekter. Vi har hatt stor glede av å kunne benytte etablerte prosesser som finnes i i-kaefer i forbindelse med oppstart av Troll Bs nytt kjøkken-prosjekt og Statfjord Bs Baderomsprosjekt. Hilsen Sissel og Helga Statusrapport fra Statfjord B & C Baderomsprosjekt Helga Gjøse Prosjektleder Vel ett år har gått, og KAEFER ENERGY har installert 2/3 av alle baderommene på Statfjord C. I tillegg skifter vi ut alle gulv i korridorer og lugarer, samt nye tynnplater på vegger i korridorer. Samarbeidsklimaet på prosjektet med Aibel er på topp. Ukentlig under prosjektet kom det positive RØH-er på dette. Trivselsfaktoren er stor I mai ble det holdt ledelsesinspeksjon på Statfjord C, og det var en meget fornøyd direktør og stolt prosjektleder som reiste i land. Sammen med Statoil, Aibel og Mollier hadde vi en dagsamling der vi delte erfaringer, både gode og ikke fult så gode, for å bli bedre. Her var representanter både fra offshore og landorganisasjonene. FAT: I forbindelse med bestilling av nye prefabrikkerte baderoms bokser til Statfjord B, ble det foretatt en FAT (Factory Acceptance Test) hos vår leverandør i Sverige. Representanter fra Statoil og Aibel, samt undertegnede, deltok. Nå er det en pause i prosjektet på Statfjord C, grunnet revisjonsstansen som skal utføres i sommer. Vi arbeider med forberedelsene til Statfjord B som kommer noe senere. Det er så å si samme innhold i arbeid, men i tillegg skal det her skiftes ut himling. Oppstart er planlagt i august. Her har vi god erfaringsoverføring fra Statfjord C som vi drar med oss videre. Jeg ønsker alle mine kollegaer en riktig god sommer. 19

20 Innredning & HVac På besøk hos Hook-Up Manager Trond Gra On-Site redaksjonen treffer Trond Granstrøm travelt opptatt på kontoret på Rosenberg. Med ansvar for verdens største LQ Trond Granstrøm er travelt opptatt med å sy i sammen alle de forberedende aktivitetene som kommer under hans ansvarsområde, i forbindelse med hookup av verdens største boligplattform. Etter hvert som Granstrøm legger ut om størrelse, tonnasje og antall personell som er involvert i EKOL 2/4 L-prosjektet, ja, så forstår vi godt at han må ta et godt tak i bordkanten, for å kunne sortere ut alle sine viktige gjøremål og ansvarsområder. Granstrøm forteller stolt at dette arbeidet som han leder på Rosenberg, inneholder blant annet deltakelse i å montere, eller å utføre Hook Up som er den vanlige betegnelsen, på ikke mindre enn en av verdens største boligplattformer. Ja LQ da, for å bruke den rette terminologien. De harde fakta Hør bare, fortsetter Granstrøm: Hele tonn skal på plass. Boligdelen inneholder hele 2000 rom og hele 220 personer vil bli involvert på topp i regi av Rosenberg WorleyParson. Av nevnte 220 personer blir fordelingen omtrentlig 110 personer fra Rosenberg, 60 personer fra Norse og 50 personer fra KAEFER ENERGY. Disse skal utføre hook-up for alle disipliner inklusive MC og Commissioning- assistanse til oppdragsgiveren ConocoPhillips. LQ seiler fra Singapore 30. juni Boligkvarteret eller LQ om du vil, er blitt bygget i Singapore og planlagt Hook up Manager, Trond Granstrøm avgang er satt til 30. juni. Det vil ta en måneds tid å seile fra Singapore til Mekjarvik. Mekjarvik, hvorfor der, spør nå vi? Jo dere skjønner det at der blir boligkvarteret, livbåtstasjon, generatormodul og helidekk løftet av transportskipet og over på kranfartøyet (Saipem 7000). At det er flere løft skyldes vekten, og følgelig vil disse bli satt på plass igjen når hoved løftet med LQ er satt ned på Jacketen i Nordsjøen. Det blir rett og slett for mange tonn å løfte for Saipem 7000, som forestår transporten fra Singapore, og som skal gjennomføre selve løftingen av LQ i havet forteller Granstrøm. 2 ukers arbeid med å sammenkoble temporære systemer Parallelt med at Saipem 7000 setter ned LQ på Jacketen, så vil Rosenberg ha et sted mellom 15 og 20 personer som skal koble til temporære systemer, noe som tar cirka 2 uker. Etter hvert vil det gå slag i slag med oppbemanning, og som nevnt tidligere vil hele 220 personer bli involvert offshore fra vår side. Deltakelse fra KAEFER ENERGY Du nevner vår side. Redaksjonen må jo driste seg å spørre om hvilke inntrykk du har som leder av personellet som deltar fra KAEFER ENERGY? Granstrøm lener seg godt tilbake og smiler lurt. Meget godt fornøyd kommer det kontant: KAEFER ENERGY-personell som suksessivt har økt i antall, har jo sittet her på Rosenberg over en lengre periode og jobber spesielt med jobbsetting, noe jeg mener de gjør på en utmerket måte. I tillegg har dere jo hatt representanter i sammen med oss i Singapore, noe som også har foregått på en utmerket og kvalitetsmessig god måte. Integrert team arbeid Granstrøm vil gjerne få poengtere at her er det ikke de og oss. Nei da, her er det integrering som gjelder. Og hva mener du med det? Jo med det mener jeg (Granstrøm er ekstra ivrig nå), med det mener jeg at vi skal opptre som et team, med samme mål, og med samme mulighet til blant annet å bli lyttet til. Åpenhet for at alle skal få komme med sine meninger, at alle skal bli behandlet likt, og at alle uten unntak skal få lov til å bidra, slik at dette blir en suksess-historie når den skal skrives i etterkant. Dette hørtes jo fint ut, så vi lover Granstrøm å spørre de som jobber i de 3 etasjene han disponerer på Rosenberg, om det stemmer med virkeligheten. (Se egen rubrikk med tittel integrert gjeng på Rosenberg.) Tilbake til de harde fakta, Granstrøm. Når starter showet i havet? Som jeg nevnte tidligere så seiler LQ fra Singapore den 30. juni. En måneds 20

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen:

Samleskinnen. Dette er noe av det du kan lese om i Samleskinnen: Samleskinnen Nr. 2/2010 Årgang 15 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Bilde til venstre: EU s Arbeidsmiljø institutt. Bilde øverst til høyre: Sommerfest i Lagårdsveien. Bilde i midten høyre:

Detaljer

Norge på bunn i bedriftshelse

Norge på bunn i bedriftshelse Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet ARBEIDSMILJØ & HELSE Jobb og helse: Nyskapende virksomhet: Mobbing: Helsefremmende arbeidsplass Trivs bäst i öppna landskap 5. UTGAVE DESEMBER 2007 Hva skjer

Detaljer

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009

SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 SIKKERHET STATUS OG SIGNALER 2008-2009 FORORD De tre siste årene har Petroleumstilsynet (Ptil) valgt å utgi en årsberetning i magasinform, Sikkerhet status og signaler. Målgruppene for stoffet er samfunnet

Detaljer

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h

LEDERNE 8hkZZ _ ieaa[beff]`ªh[j >l[h jh[z`[ dehzcwdd ^Wh c[djwb[ fbw][h B[Z[hd[i b[z[bi[ixwhec[j[h (&&. >[cc[b_]^[j[d XWa a`ªjj[j l_ if_i[h LEDERNE 02 08 www.lederne.no juni OM LEDERNE Lederne er en bransje- og partipolitisk uavhengig fagorganisasjon for arbeidstakere med lederansvar, tekniske og merkantile stillinger. Organisasjonen har omkring

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon

Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en mer inkluderende byggeplassproduksjon i Kruse Smith Innføring av ny planleggingsmetodikk i pilotprosjektet Kanalpiren Sol Skinnarland og Svein Erik Moen Mot en

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013

Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 Referat fra AAs 38. Servicekonferanse Voksenåsen 5. 7. april 2013 1. dag fredag 5.4.2013 Åpning v/tjenesterådets leder Nicolay Konferansen åpnet ved at Tjenesterådets leder Nicolay ønsket velkommen: Kjære

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen

Tema: Prosjektledelse. kostnadseffektivitet. Verdensnyheten GKflex. GK satser på renrom. Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen september/oktober 2007 Verdensnyheten GKflex GK satser på renrom (Hilmar Kjos første sertifiserte renromstekniker) Skatteetatens nybygg Kort byggetid fokus på produksjonsfasen Åtte osloskoler trengte varmepumpehjelp!

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune

Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon. 15.09.2011 Sarpsborg kommune Sluttrapport Nye handlingsrom Gruppe 4: Arbeidskraft og innovasjon 15.09.2011 Sarpsborg kommune Innhold 1. Mandat... 3 1.1 Avgrensninger... 3 2. Gruppas sammensetning og arbeid... 3 3. Arbeidsmetoder og

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Ny personellordning Boko Haram

Ny personellordning Boko Haram UTGAVE 1. APRIL 2015 Medlemsblad for Personellforbundet Innføringen kommer-p2814 Ny personellordning Boko Haram THON HOTEL ROSENKRANTZ Det nyeste hotellet i Thon Hotels åpnet i oktober 2014 og er et moderne

Detaljer