NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT"

Transkript

1 NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1

2 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil, visjon og verdier Oppkjøp av Alanti AS INNHOLD Viktige hendelser Innhold 2 Nøkkeltall 3 Fra administrerende direktør 4 Utvikling av nye konsepter 4 Oppstart av egenproduserte 4 Oppkjøp av alanti as 4 God kontraktslønnsomhet 4 Fra prosjekt til portefølje 4 Ny visjon og verdier 4 Lovende markedsutsikter 5 Godt rustet for videre satsning 5 Presentasjon av styret 6 Presentasjon av ledelsen 8 Om NEAS 10 Struktur 10 Enhetene 11 NEAS Megling 11 NEAS Leietakerrådgivning og Flytting 11 NEAS Brann og Sikkerhet 11 NEAS Prosjekt- og Byggeledelse 11 NEAS Property Management 11 NEAS Eiendomsdrift 11 NEAS Facility Services 11 Alanti AS 11 Forretningsåret Resultat, balanse, kontantstrøm 12 Organisasjon og miljø 12 Risikofaktorer 15 Erklæring til årsregnskapet 19 Eierstyring og selskapsledelse 20 Årsregnskap Innhold konsernregnskap 24 Oppstilling av totalresultatet 25 Oppstilling finansiell stilling 26 Endringer i konsernets egenkapital 28 Oppstilling av konsoliderte kontantstrømmer 29 Noter til konsernregnskapet 30 Balanse 62 Resultatregnskap 64 Kontantstrømoppstilling 65 Noter til regnskapet 66 Revisjonsberetning 82 2

3 Nøkkeltall DRIFTSINNTEKTER Alle tall i MNOK Inntekter 520,0 516,4 EBITDA 5,1 16,0 Driftsresultat (EBIT før avskr. merverdier) (7,0) 5,8 Driftsresultat (EBIT) (10,3) 3,6 EBITDA margin % 1,0 % 3,1 % EBIT margin % (før avskr. merverdier) -1,4 % 1,1 % EIENDELER Alle tall i MNOK Immatrielle eiendeler og utsatt skatt 119,8 120,4 Anleggsmidler 22,7 28,9 Langsiktige fordringer 0,6 1,0 Kundefordringer og andre fordringer 128,8 121,9 Varelager 0,4 0,2 Kontanter/ Likvider 18,6 26,9 Sum eiendeler 290,9 299,3 GJELD / EGENKAPITAL Alle tall i MNOK Innskutt egenkapital 150,6 146,9 Opptjent egenkapital (19,5) (10,2) Langsiktig gjeld 12,7 17,5 Kortsiktig gjeld 147,0 145,0 Sum gjeld/egenkapital 290,9 299,3 KONTANTSTRØM Alle tall i MNOK Kontantstrøm fra drift 8,8 4,8 Kontantstrøm fra investeringsaktiviteter (7,2) (5,1) Kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter (9,9) (2,5) Kontantstrøm i perioden (8,3) (2,8) 3

4 Fra administrerende direktør Vi skal gi mennesker en bedre arbeidsdag NEAS visjon er å gi mennesker en bedre arbeidsdag. For våre kunder betyr denne visjonen at vi skal levere alt innen eiendomsrelaterte tjenester med så stor grad av service, kompetanse og innovasjon at våre kunder får en bedre arbeidsdag. Som en av landets ledende leverandører av FM-tjenester, fokuserer vi alltid på å videreutvikle våre tjenester og tjenesteområder så våre kunder mottar leveranser av høyeste kvalitet til enhver tid. I mitt første år som leder for NEAS har jeg hovedsakelig fokusert på å tilpasse selskapet enda bedre til etterspørselen i markedet. Økt andel av egenproduserte tjenester, lønnsom drift og fokus på selskapets bedriftskultur er nøkkelord for de tiltakene som ble gjennomført i Selskapet tilbyr nå et bredere tjenestespekter og en økt andel av egenproduserte tjenester. NEAS skal i 2011 øke lønnsomheten ved å levere bedre kvalitet til konkurransedyktige priser og selv produsere flere av tjenestene. Konsernet møter nå etterspørselen i markedet bedre og salgsinnsatsen økes. UTVIKLING AV NYE KONSEPTER Det ble utviklet og lansert flere nye konsepter som bedrer tilbudet til selskapets kunder i Hovedsatsningen var oppstart av egenproduserte tjenester innen Facility Services. Men med bakgrunn i etterspørsel etter nye tjenester, både på konsulentsiden og innen eiendomsforvaltning, ble det utviklet og lansert nye konsepter også innen disse forretningsområdene. Konsulentdivisjonen utviklet i 2010 nye konsepter innen leietakerrådgiving, energimerking av næringsbygg i henhold til ny forskrift, samt et konsept innen brannrådgivning oshore. Nye konsepter under utarbeidelse innen eiendomsforvaltning innbefatter teknisk forvaltning for å sikre eierverdier og et nytt konsept for håndtering av felleskostnader. OPPSTART AV EGENPRODUSERTE TJENESTER I FACILITY SERVICES NEAS nye kantinekonsept ble godt mottatt av kunder og brukere da det ble lansert i andre kvartal i Fokus i NEAS kantinekonsept er ren, frisk og sunn Nordisk mat, servert brukerne på en delikat og innbydende måte. NEAS startet også opp med leveranser av renhold i egen regi i løpet av annet halvår Her fokuseres det på gode leveranser til riktig pris. NEAS stiller høye krav til personellet i tjenesteleveransene, som skal ha høy serviceinnstilling og overgå kundenes forventninger. Den første kantinen driftet i egen regi, ble startet opp i juni. I løpet av andre halvår startet NEAS opp ytterligere tre kantiner, samt leveranser av renholdstjenester på åtte kontrakter. OPPKJØP AV ALANTI AS NEAS inngikk i desember en avtale om kjøp av 70 % av aksjene i Alanti AS, med opsjon for kjøp av de resterende 30 % av aksjene i Kjøpet ble gjennomført i januar Alanti er et serviceselskap med sterk vekst innenfor kantine- og renholdstjenester og ble kåret til gasellebedrift i 2007, 2008 og Selskapets virksomhetsområde er på Østlandet. Alanti er kjent for sine gode og lange kunderelasjoner og har et meget godt rykte i markedet. Selskapet har vært underleverandør til NEAS i flere år. Oppkjøpet gir NEAS et godt grunnlag for selskapets videre satsning på egenleveranser av kantine- og renholdstjenester. NEAS vil nå få større kapasitet innen kantine og renhold og vil kunne ta på seg større oppdragsmengde innen dette segmentet, samt gi en stor merverdi til NEAS eksisterende kundemasse. GOD KONTRAKTSLØNNSOMHET I løpet av første halvår 2010, ble lønnsomheten i alle selskapets avtaler gjennomgått. Ulønnsomme kontrakter ble reforhandlet eller avsluttet. NEAS kunne ved utgangen av 2010 vise til en kontraktlønnsomhet på over 30 %. FRA PROSJEKT TIL PORTEFØLJE Ved utgangen av andre kvartal stod prosjekter for 58 % av konsernets omsetning, mens porteføljeavtalene stod for 42 % av inntektene. Fra og med annet halvår 2010, har det vært fokusert på å øke andelen porteføljeavtaler i selskapet. Hensikten er å sikre bedre stabilitet og forutsigbarhet i selskapet. Konsernets målsetning er at porteføljeavtalene skal utgjøre 70 % av konsernets omsetning i fremtiden. Ved utgangen av 2010, stod prosjekter for 50 % av konsernets omsetning, mens porteføljeavtalene stod for 50 % av inntektene. Hoveddelen av kontraktene til Alanti AS er porteføljekontrakter og oppkjøpet av dette selskapet bidrar til å øke andelen av porteføljeavtaler ytterligere. NY VISJON OG VERDIER NEAS utarbeidet ny profil, visjon og verdier i første halvår. I juni ble nytt konsept lansert eksternt og internt i organisasjonen. Målet var å skape en tydeligere profil for selskapet og utvikle en sterk og enhetlig bedriftskultur. 4

5 Nytt konsept ble godt mottatt, både hos ansatte og i markedet. LOVENDE MARKEDSUTSIKTER Markedets kjennskap til og kunnskap om FM-tjenester er sterkt økende. Profesjonaliseringen av FM-markedet har bidratt til at flere norske bedrifter velger å fokusere på egen kjernevirksomhet og velger å sette ut tjenester som ikke anses som en del av selskapenes kjernevirksomhet. Markedet for FM-tjenester i Norge er stort. Det forventes økning i kjøp av FM-løsninger fra eksterne leverandører i det norske markedet, både av private og oentlige foretak. Dette underbygges av undersøkelser som viser at stadig flere eiere og leietakere vurderer tjenestekonsepter innen FM. NEAS har etablert seg som en av de tre store leverandørene av tjenester innen Facility Services og drift i Norge Selskapet er også en stor leverandør av konsulenttjenester innen eiendom og tjenester innen eiendomsforvaltning i det norske markedet. Med bakgrunn i lovende markedsutsikter, har NEAS som målsetting å nå NOK 1 milliard i omsetning med 7 % EBIT i Norge. Omsetningsøkningen planlegges i vesentlig grad å være organisk med tillegg av mindre og mellomstore oppkjøp. Selskaper som vil bli vurdert er solide selskaper som vil øke kritisk masse i Bergen, Stavanger og Trondheim. Så snart lønnsomheten i Norge er tilfredsstillende planlegges etablering i de øvrige Nordiske land. GODT RUSTET FOR VIDERE SATSNING Jeg er fornøyd med de tiltakene som ble gjennomført i 2010 og mener at NEAS nå leverer et bedre tjenestetilbud til selskapets kunder. Det er lagt et solid grunnlag for videre vekst, og konsernet er godt rustet for å møte fremtidige utfordringer og videre satsning i markedet. Jeg ser optimistisk på fremtiden og gleder meg til å ta tak i nye utfordringer sammen med over 600 motiverte og gode kollegaer i NEAS og Alanti AS i tiden fremover. Thorbjørn Graarud Administrerende direktør NEAS ASA 5

6 NEAS ASA Presentasjon av styret NARVE REITEN GYRID SKALLEBERG INGERØ ANNE BRUUN-OLSEN TROND HATLESTAD Styreleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i Reiten & Co har utviklet seg til å bli et av Nordens ledende private equity selskaper, med en samlet forvaltningskapital på NOK 3,5 milliarder. Reiten har lang erfaring i styrearbeid gjennom ulike styreverv. Reiten eier totalt aksjer i NEAS ASA, direkte og indirekte, via Reiten Investment Company AS, Ingerø Reiten Investment Company AS, Nordic Capital Partners IV AS og JBN Partner Invest AS pr (se note 32 for detaljer). Reiten har ingen Gyrid Skalleberg Ingerø har erfaring fra bank og finans. Fra 2008 har hun vært ansatt som finansdirektør og investorkontakt i Opplysningen AS. I tillegg er hun styreleder i Pearl Consulting AS og styremedlem i Sporveien og Unison Forsikring. Tidligere har Ingerø arbeidet som finansdirektør og investorkontakt i Komplett ASA, finansdirektør i Reiten & Co ASA og Senior Manager hos KPMG og Nordea ASA. Ingerø eier totalt aksjer i NEAS ASA via Nordic Capital Partners IV AS pr (se note 32 for detaljer), og er nærstående til Bård Brath Ingerø. Ingerø har ingen Anne Bruun-Olsen er administrerende direktør og partner i DTZ Realkapital Eiendomsmegling AS, hvor hun har vært ansatt siden Tidligere har hun hatt stillinger som markedssjef og soussjef i DnB Finans. I tillegg til sitt styreverv i NEAS, er hun styremedlem i Odin Forvaltning AS, Stranden 1 Invest AS, Forum for Næringsmeglere, og styreleder i B-O Invest AS. Hun har tidligere vært styremedlem i Rom Eiendomsutvikling AS og NSB Eiendom AS. Hun er i tillegg fast medlem av Dagens Næringslivs ekspertpanel for næringseiendom. Bruun-Olsen har ingen aksjer eller Trond Hatlestad har vært konsernsjef i Malthus AS fra 1996 og lang erfaring fra ledelse. Hatlestad har bakgrunn fra entreprenørvirksomhet, med erfaring fra prosjektledelse og som administrerende direktør i en produksjonsbedrift og et eiendomsutviklingsfirma. Hatlestad har ingen aksjer eller 6

7 BÅRD BRATH INGERØ HEIDI ORDERUD ØIAN PREBEN ALEXANDER JENSEN KENNETH WESTBY Styremedlem Ansattrepresentant Ansattrepresentant Ansattrepresentant Bård Brath Ingerø har bred erfaring fra finans- og private equity markedet. Han er partner i Reiten & Co, hvor han også var Managing Partner fra 1998 til I tillegg til styrevervet i NEAS, er Brath Ingerø styremedlem i Brubakken AS og Malthus AS. Brath Ingerø eier totalt aksjer i NEAS ASA, direkte og indirekte, via Ingerø Reiten Investment Company AS, Nordic Capital Partners IV AS og JBN Partner Invest AS pr (se note 32 for detaljer), og han er nærstående til Gyrid Skalleberg Ingerø. Heidi Orderud Øian er ansattrepresentant i styret og ble valgt inn i Hun er senioringeniør i NEAS Brann og Sikkerhet og har vært ansatt i NEAS siden Øian har ingen aksjer eller Preben Alexander Jensen er ansattrepresentant i styret og ble valgt inn i Han er prosjektkoordinator i NEAS Leietakerrådgivning og Flytting og er hovedtillitsvalgt for de ansatte i NEAS. Tidligere har han vært ansatt som montør og lastebilsjåfør i NEAS. Han har vært ansatt i NEAS siden Jensen har ingen aksjer eller Kenneth Westby er er ansattrepresentant i styret og ble valgt inn i Han er Key Account Manager i NEAS, og har tidligere vært ansatt som Prosjektleder innen Facility Services i selskapet. Westby var ansatt som prosjektleder i Posten Norge AS i fem år og arbeidet i Periscopus (Hegnar Eiendom) i to år før han kom til NEAS. Westby har ingen aksjer eller Brath Ingerø har ingen 7

8 NEAS ASA Presentasjon av ledelsen THORBJØRN GRAARUD FINN RUNE KRISTIANSEN ANDERS BJERKE BJØRN FORWALD Administrerende direktør Økonomidirektør Salgs- og Markedsdirektør Divisjonsdirektør Property Management Thorbjørn Graarud har vært administrerende direktør i NEAS siden Graarud har over 20 års erfaring fra Facility Management markedet via ulike stillinger i ISS-konsernet, herunder konsernsjef i Norge samt konserndirektør i Nord Europa og Asia. Han kom til NEAS fra stillingen som administrerende direktør i Synnøve Finden ASA og har tidligere også vært ansatt i Ragnar Evensen AS, Evonor AS og Viking Askim AS. Graarud eier pr aksjer (se note 31 for detaljer). Finn Rune Kristiansen har vært økonomidirektør i NEAS siden Kristiansen har bred erfaring fra økonomi og regnskap. Han kom til NEAS fra stillingen som økonomisjef i Telenor Satellite Services AS, hvor han også var ansvarlig for implementeringen av IFRSregnskapsprinsipper i deler av Telenor-systemet. Kristiansen eier aksjer i NEAS pr Han har Anders Bjerke har lang erfaring fra ledelse- og styrearbeid og kom til NEAS fra Totalreform AS, hvor han var administrerende direktør da selskapet ble kjøpt opp av NEAS i Han har vært en del av ledergruppen i NEAS siden Tidligere har han vært daglig leder i Norwegian Promotion Group og prosjektleder på Info-Rama Senteret. Bjerke eier totalt aksjer i NEAS ASA, direkte og indirekte, via Totalreform Management AS pr (se note 32 for detaljer). Han har Bjørn Forwald er direktør NEAS Property Management. Han har lang erfaring fra ledelse og eiendomsbransjen. Forwald har vært ansatt i NEAS siden 2006 som direktør for forvaltning, drift og forretningsutvikling. Han kom til NEAS fra Basale Oslo AS hvor han var eiendomssjef. Tidligere har han vært ansatt i blant annet Bravida ASA, TAC Control Systems AS, Solberg & Andersen AS og ABB Miljø Norsk Viftefabrikk AS (nå: YIT). Forwald eier totalt aksjer i NEAS ASA pr

9 9

10 NEAS ASA Om NEAS NEAS ASA er en av landets ledende aktører innen Facility Management. Vi har mer enn 20 års erfaring fra eiendomsbransjen i Norge og er alene om å kunne tilby et totalkonsept innen eiendomsrelaterte tjenester. Vårt tjenestespekter spenner fra drifts- og servicetjenester til forvaltning og rådgivning innen eiendom. NEAS visjon er: Vi skal gi mennesker en bedre arbeidsdag. STRUKTUR NEAS ASA består av tre divisjoner; NEAS Consulting, NEAS Property Management og NEAS Operations. NEAS Consulting er et konsulenthus med mer enn 100 rådgivere som arbeider med eiendomsrelatert rådgivning, med fokus på tekniske fag og prosjektledelse. Divisjonen består av følgende enheter: Megling, Leietakerrådgivning og Flytting, Brann og Sikkerhet, samt Prosjekt- og Byggeledelse. NEAS Property Management leverer alle tjenester innen eiendomsforvaltning. De ansatte i divisjonen har høy kompetanse og lang erfaring fra bransjen. NEAS Operations er en av Norges største leverandører av kantine, renhold, vaktmester, drifts- og vedlikeholdstjenester. Divisjonen er satt sammen av følgende enheter: Eiendomsdrift, Facility Services og renholdsog kantineselskapet Alanti AS. FACILITY MANAGEMENT CONSULTING PROPERTY MANAGEMENT OPERATIONS Næringsmegling Taksering Plan- og byggesak Prosjekt- og byggeledelse Brann og sikkerhet Energimerking Leietakerådgivning Relokalisering Asset Management Administrativ forvaltning Økonomisk forvaltning Teknisk forvaltning Juridisk rådgivning Facility Services* Kantine Renhold Vaktmestertjenester Post og dokumentsenter Fasaderengjøring Utendørs vedlikehold Vedlikeholdstjenester *Kantine, renhold, vaktmestertjenester, kontorstøttetjenster og sikkerhet i samme leveranse. 10

11 NEAS ASA Enhetene NEAS MEGLING NEAS Megling tilbyr tjenester innen næringsmegling. Som en del av NEAS har Megling umiddelbar tilgang til et særdeles godt fagmiljø. Dette gir et unikt utgangspunkt, i forhold til tradisjonelle meglerforetak, når det gjelder kompetanse innen næringseiendommer. Megling tilbyr følgende tjenester: Utleie av lokaler for gårdeiere Fremleie av lokaler for leietakere Reforhandling av leiekontrakter Søkeoppdrag etter nye lokaler for leietakere som skal flytte Rådgivning innen næringseiendom NEAS LEIETAKER- RÅDGIVNING OG FLYTTING NEAS Leietakerrådgivning og Flytting (tidligere Totalreform AS) er en langsiktig partner. Avdelingen tilbyr en bred tjenestemeny som ivaretar leietakeres behov og interesser gjennom alle faser i leieforholdet. De ansatte har erfaring fra 4000 flytteprosjekter og flytter ca ansatte hvert år. Leietakerrådgivning og Flytting leverer tjenester innen følgende områder: Prosjektledelse Byggteknisk rådgivning Interiør og layout Flytting Montasje og lager NEAS BRANN OG SIKKERHET NEAS Brann og Sikkerhet (tidligere NEAS Brannconsult AS) tilbyr faglig bredde og spisskompetanse innen brannteknisk rådgivning og prosjektering. Brann og Sikkerhet leverer følgende tjenester: Statusrapport med forslag til løsninger Tegning (DAK), digitalisering Dokumentasjon av brannsikkerheten Opplæring, kurs via web Brannteknisk prosjektering (uavhengig kontroll) Risiko- og sårbarhetsanalyser Digital brannbok Oshore NEAS Plan og Bygg er en enhet i Brann og Sikkerhet og leverer følgende tjenester: Eiendomsrådgivning Rådgivning innen byggesaker Ansvarlig søker Juridisk rådgivning NEAS PROSJEKT- OG BYGGELEDELSE NEAS Prosjekt og Byggeledelse (F. Holm AS) er Norges eldste prosjekt- og bygge-lederfirma. Avdelingen har lang og bred erfaring innen byggteknisk rådgivning. De ansatte bistår eiendomsbesittere og leietakere med utvikling og rehabilitering av eiendommer. Prosjekt- og byggeledelse leverer følgende tjenester: Prosjektledelse Byggeledelse Teknisk byggeledelse (elektro, VVS) Taksering/verdivurdering Energimerking av bygg Arkitekttjenester Prosjekt- og byggesaksbehandling HMS/SHA arbeide på byggeplass NEAS PROPERTY MANAGEMENT NEAS Property Management tilbyr eiendomsforvaltning for gårdeiere eller leietakere, som inkluderer enkeltstående eiendommer, porteføljer, eiendomsfond, syndikeringsprosjekter eller kjeder. Enheten leverer tjenester innen følgende områder: Asset Managagement Dette innbefatter rådgivning knyttet til eiendom, kapitalforvaltning, eiendomsinvestering, eiendomsutvikling, samt bistand ved kjøp og salg av eiendommer. Administrativ forvaltning Property Management representerer gårdeier overfor leietakere og det oentlige, samt besørger faktura, administrasjon, oppfølging av leietakere, og administrerer kontrakter og felleskostnader. Økonomisk forvaltning Dette innebærer regnskapsførsel, likviditetsstyring, skatt og avgiftsadministrasjon og rapportering til eiendommens eiere. Teknisk forvaltning Tjenestene innbefatter administrasjon av service- og leverandøravtaler, kontroll iht lovpålagte regler, Ik og HMS, utarbeidelse av vedlikeholdsplaner, tilstandsvurderinger og oppfølging av drift. NEAS EIENDOMSDRIFT NEAS Eiendomsdrift utfører drifts- og servicetjenester på over 4 millioner m 2 bolig og næringseiendom. Enheten har driftsansvaret for noen av Norges største eiendomsselskaper. Eiendomsdrift leverer tjenester innen følgende områder: Vaktmestertjenester Teknisk drift Tilstandsrapporter og vedlikeholdsplaner Servicetjenester Håndverkstjenester Prosjekter Landscaping Fasaderengjøring Fasadeimpregnering Istappfjerning Garasjevask NEAS FACILITY SERVICES NEAS Facility Services leverer flere av NEAS tjenester samlet i en kontrakt. Konseptet implementeres på kontrakter hvor det kan leveres en pakkeløsning med Site Manager som leder. Alle leveransene skreddersys etter kundenes behov. Konseptet er basert på hotelltankegang og inkluderer følgende tjenester: Kantine Renhold Kontorstøttetjenester Post og dokumentsenter Vaktmestertjenester Resepsjon Kae Facility Services har som hovedmål å overgå kundens forventinger. ALANTI AS Alanti AS er et datterselskap av NEAS. Selskapet er kjent for sine gode og lange kunderelasjoner og har et meget godt rykte i markedet. Fleksible løsninger med dokumentert kvalitet er deres varemerke. Alanti leverer tjenester innen følgende områder: Renhold Kantine Pluss service Drikkeløsninger Planteservice Alanti er svært opptatt av å skape trivsel for sine kunder på deres arbeidsplass og deres motto er; det er vi som gir deg dagens høydepunkt. 11

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010

NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR Oslo 26. august 2010 NEAS ASA ANDRE KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Oslo 26. august 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon andre kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA

Detaljer

EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING. FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010

EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING. FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010 EFFEKTIVISERING OG KONSEPTUTVIKLING FØRSTE KVARTAL 2010 Oslo 20. mai 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon første kvartal 2010 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010

Detaljer

NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2011

NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2011 NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2011 Lysaker, 3. november 2011 Copyright 2011 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2011 side 1 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2011 NEAS ASA Presentasjon

Detaljer

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER

HOVEDPUNKTER Q FINANSIELLE RESULTATER RAPPORT 2009 HOVEDPUNKTER 2009 Omsetningsvekst på 22,8 % i, 25,4 % for hele året (organisk) EBITDA i på 9,8 MNOK, en forbedring på 12,1 MNOK i forhold til i fjor Tiltak og fokus på lønnsomhet gir positiv

Detaljer

NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2010

NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2010 NEAS ASA TREDJE KVARTAL 2010 Lysaker 11. november 2010 Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon tredje kvartal 2010 side 1 HOVEDPUNKTER Thorbjørn Graarud, Administrerende direktør Copyright 2010 NEAS ASA Presentasjon

Detaljer

NEAS ASA Økt oppdragsmengde gir lønnsom vekst

NEAS ASA Økt oppdragsmengde gir lønnsom vekst NEAS ASA Økt oppdragsmengde gir lønnsom vekst Presentasjon fjerde kvartal 2009 Thorbjørn Graarud, CEO Finn Rune Kristiansen, CFO NEAS Et ledende norsk Facility Management selskap Hovedpunkter Q4 2009 Resultater

Detaljer

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2010 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2010 Ny administrerende direktør Oppstart egenproduserte tjenester Oppstart kantine i egen regi Oppstart første renholdskontrakt i egen regi Lansering ny profil,

Detaljer

NEAS ASA. Et ledende norsk Facility Management selskap. Presentasjon første kvartal Tor Rønhovde, CEO Finn Rune Kristiansen, CFO

NEAS ASA. Et ledende norsk Facility Management selskap. Presentasjon første kvartal Tor Rønhovde, CEO Finn Rune Kristiansen, CFO NEAS ASA Et ledende norsk Facility Management selskap Presentasjon første kvartal 2009 Tor Rønhovde, CEO Finn Rune Kristiansen, CFO Copyright 2009 Neas ASA Fredag 8. mai første kvartal presentasjon NEAS

Detaljer

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2012

RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2012 RAPPORT FØRSTE KVARTAL 2012 Copyright 2012 NEAS ASA Kvartalsrapport første kvartal 2011 Side 1 OPPSUMMERING FINANSIELLE OG OPERATIVE RESULTATER NEAS ASA har i løpet av kvartalet tilpasset virksomheten

Detaljer

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT

Din totalleverandør. innen eiendom ÅRSRAPPORT Din totalleverandør innen eiendom ÅRSRAPPORT 2009 Presentasjon av styret Narve Reiten Styreleder Narve Reiten har bred erfaring innen investering og ledelse og startet Reiten & Co i 1992. Reiten & Co har

Detaljer

NEAS ASA 2011 ÅRSRAPPORT

NEAS ASA 2011 ÅRSRAPPORT NEAS ASA 2011 ÅRSRAPPORT 1 Viktige hendelser 2011 Styrking av Facility Services gjennom oppkjøp av Alanti AS og Miljørenhold Innlandet AS Styrking av salgsorganisasjon Salg av NEAS ingeniørenheter Rendyrking

Detaljer

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003

EDB Business Partner. 2. kvartal 2003 EDB Business Partner 2. kvartal 2003 Hovedinntrykk Tydelige utfordringer: Utilstrekkelig kundefokus og markedsorientering Manglende tempo Fragmentert organisasjon Svak lønnsomhet Åpenbare muligheter: Solid

Detaljer

OTC-/pressemelding 9. mars 2015

OTC-/pressemelding 9. mars 2015 OTC-/pressemelding 9. mars 2015 Vekst for Torghatten ASA i 2014 Konsernet Torghatten hadde i 2014 en betydelig større omsetning enn 2013. Dette har sammenheng med at kjøpet av Widerøe Flyveselskap AS ble

Detaljer

ble MNOK -9,3, mot MNOK 0,9 i 2009. Resultat etter skatt for morselskapet ble MNOK -19,7, mot MNOK -6,1 i 2009.

ble MNOK -9,3, mot MNOK 0,9 i 2009. Resultat etter skatt for morselskapet ble MNOK -19,7, mot MNOK -6,1 i 2009. Årsberetning Forretningsåret 2010 RESULTAT, BALANSE, KONTANTSTRØM Konsernet hadde i 2010 driftsinntekter på MNOK 520,0 mot MNOK 516,4 i 2009. Konsernets virksomhet var i 2010 i Norge. Driftsinntekter i

Detaljer

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor.

Gyldendal ASA hadde driftsinntekter på 358 (356,9) millioner kroner, som var vel 1 millioner kroner bedre enn første kvartal i fjor. GYLDENDAL ASA RAPPORT 1. KVARTAL 2010 Gyldendal ASA 1. kv. 10 1. kv. 09 2009 Driftsinntekter 358,0 356,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) -7,8-17,4 156,6 EBITA (Driftsres. etter ord.

Detaljer

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 2. kvartal EDB Business Partner ASA 1 Hovedtall for 2. kvartal (MNOK) Endring Endring Q2 02 fra Q1 02 fra Q2 01 Omsetning 1.089-36 -115 EBITA 22 13-113 (*) EBITA margin 2,0 % 1,2 %p -9,2 %p EBITA

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2011 Pr. 1. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 354,7 358,0 Driftsinntekter 354,7 358,0 1 678,3-10,5-7,8 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv

59 MNOK. august NOK millioner Driftsinntekter EBITDA EBIT Resultat før skatt Resultat etter skatt. 3. kv Kvartalsregnskap Pr. artal 21 et artal 21 Omsetningen i artal 21 utgjorde 937 MNOK mot 924 MNOK i artal 29. EBITDA ble 152 MNOK i 3.kvartal mot 156 MNOK for samme kvartal i fjor. Kvartalett i fjor er inklusiv

Detaljer

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008

Sterk resultatvekst. - Høyt salg og økt produktivitet. Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2008 Sterk resultatvekst - Høyt salg og økt produktivitet Adm. dir. Thorbjørn Graarud Konserndirektør Salg og Marked Harald Bjerknes Økonomi- og finansdirektør

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked

Pressemelding. Itera med gode tall i urolig marked Pressemelding Itera med gode tall i urolig marked Itera ASA legger igjen fram positive tall. På tross av et urolig og turbulent marked, preget av restrukturering og konjunkturnedgang kan konsulentselskapet

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013. Resultatutvikling i Gyldendal i første kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE KVARTAL 2013 Pr. 1. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 384,4 387,9 Driftsinntekter 384,4 387,9 1 877,7-22,2-6,6 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009.

Etter skatt ble resultatet -51,6 millioner kroner mot -61,4 millioner kroner per første halvår 2009. GYLDENDAL ASA RAPPORT 2. KVARTAL OG FØRSTE HALVÅR 2010 Gyldendal ASA 2. kv. 10 2. kv. 09 30.06.2010 30.06.2009 2009 Driftsinntekter 294,2 304,0 652,2 660,9 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG!

VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG! VI GIR MENNESKER EN BEDRE ARBEIDSDAG! OM NEAS EFFEKTIVE BYGG NEAS er en av landets ledende aktører innen Teknisk Drift (Operation & Maintenance) av næringseiendommer. Vi har mer enn 20 års erfaring fra

Detaljer

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011

Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 Kvartalsregnskap Pr. 1. kvartal 2011 et 1. kvartal 2011 Hovedpunkter i kvartalet: Tide ASA ble restrukturert ved at sjøvirksomheten (Tide Sjø AS) ble fisjonert ut til det nystiftede selskapet Tide Sjø

Detaljer

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003

SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 PRESSEMELDING SCANA INDUSTRIER ASA DELÅRSRAPPORT TREDJE KVARTAL 2003 Hovedpunkter: Økt bruttofortjeneste og bedret driftsresultat sammenlignet med samme kvartal i fjor Resultat før avskrivninger og netto

Detaljer

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall

Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Resultat for 2007 for NorgesGruppen - konserntall Regnskapet er utarbeidet i samsvar med International Financial Reporting Standards (IFRS) og IAS 34 Interim Financial Reporting. For 2007 hadde NorgesGruppen

Detaljer

OTC-/pressemelding 4. mars 2016

OTC-/pressemelding 4. mars 2016 OTC-/pressemelding 4. mars 2016 Godt resultat for Torghatten ASA i 2015 Torghatten har i 2015 oppnådd et vesentlig bedre resultat enn i 2014. Resultat før skatt ble på 483,4 MNOK mot 266,2 MNOK året før.

Detaljer

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07

SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 SuperOffice ASA Kvartalsrapport Q3/07 Bra høst i SuperOffice SuperOffice fortsetter veksten i både omsetning og resultat i 3 kvartal. Omsetningen i kvartalet endte på MNOK 72,0 (MNOK 61,6), en økning på

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Konsolidert resultat 4. Kommentarer til resultatet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Markedet 8. Strategi 9. Fremtidsutsikter Innledning Repant ASA har fortsatt

Detaljer

Høydepunkter Q1/2012

Høydepunkter Q1/2012 2 /14 Høydepunkter Q1/2012 Omsetning MNOK 119,2 (100,5) i Q1, en økning på 19 %. EBITDA MNOK 9,4 (7,3) i Q1, en økning på 29 %. EBITDA margin 7,9 % i Q1, opp fra 7,3 %. EBIT MNOK 5,0 (3,5) i Q1, en økning

Detaljer

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA fjerde kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA fjerde kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q4 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Fokusområder Q4 Hovedfokus (pres. 3.kvartal) Bedret driftsresultat

Detaljer

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012

Kvartalspresentasjon. 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Kvartalspresentasjon 2. kvartal 2012 Sverre Hurum, Administrerende direktør Erik Stubø, Økonomidirektør 28. august 2012 Høydepunkter i andre kvartal Driftsinntekter og resultat Driftsinntektene øker med

Detaljer

Hovedpunkter 3. kvartal

Hovedpunkter 3. kvartal KVARTALSRAPPORT 3. kvartal 2010 Hovedpunkter 3. kvartal Omsetning økt mot Q3 2009. Ingen vesentlig investeringsaktivitet. Antall skader med fravær (H1) ytterligere redusert i kvartalet. Fortsatt høy aktivitet

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 22.06.2011 Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1. kvartal 2011,

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003

Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Itera Consulting Group ASA Rapport 4. kvartal 2003 Markedet har generelt snudd fra forsiktighet til økt optimisme. Resultat før avskrivninger (EBITDA) ble for fjerde kvartal lik MNOK 2,1 (3,5% margin).

Detaljer

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7).

Gyldendal oppnådde et driftsresultat (EBITDA) i 2010 på 138,1 millioner kroner (156,7). GYLDENDAL ASA RAPPORT 4. KVARTAL OG FORELØPIG REGNSKAP 2010 Gyldendal ASA 4. kv. 10 4. kv. 09 2010 2009 Driftsinntekter 521,4 544,6 1 678,3 1 741,1 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger) 88,5 98,4

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009

Kvartalsrapport 3. kvartal 2009 Kvartalsrapport 3. kvartal 29 et 3. kvartal 29 Omsetningen i 3. kvartal 29 var på 924 MNOK sammenlignet med en omsetning på 822 MNOK i 3. kvartal 28. EBITDA i 3. kvartal 29 var på 156 MNOK inklusiv salgsgevinster

Detaljer

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon

Rapport 1. kvartal. Etman International ASA Oppdatert Norsk versjon 2011 Rapport 1. kvartal Etman International ASA 27.06.2011 Oppdatert Norsk versjon Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2011 Hovedpunkter Salgsinntektene ble MNOK 39,0 akkumulert for 1.

Detaljer

Årsregnskap Årsrapport 2016

Årsregnskap Årsrapport 2016 Bjørn Arild, Ingvild og Victoria- en del av Orkla-familien Årsregnskap 2016 77 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen

Kvartalsrapport 1. kvartal. Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen 2008 Kvartalsrapport 1. kvartal Etman International ASA 27.05.2008 Norsk versjon oversatt fra den engelske versjonen Etman International ASA Regnskapsrapport 1. kvartal 2008 Hovedpunkter Salgsinntektene

Detaljer

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006

KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 KOMPLETT MED REKORDOMSETNING OG -RESULTAT I 4. KV. 2006 Hovedpunkter i kvartalet: Rekordhøy omsetning MNOK 685,0 (+19%) Dekningsgrad på 14,2% Rekordhøyt driftsresultat - MNOK 30,4 (+32%) 68% vekst i direktesalg

Detaljer

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010

Resultat 3. kvartal Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Resultat 3. kvartal 2010 Bjørn Frogner, konsernsjef Infratek ASA 3. november 2010 Hovedtrekk 3. kvartal 2010 Høyt aktivitetsnivå og økt effektivitet har gitt gode resultater Driftsinntekter på 701 millioner

Detaljer

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal.

Andelen flatskjermer ligger på 75% av totalt antallet levert, noe som er på samme nivå som forrige kvartal. Resultatrapport 2. Kvartal 2006 OTRUM ASA 2. kvartal 2006 OTRUM installerte 7.000 rom i 2. kvartal 2006, sammenlignet med 7.300 rom i samme kvartal i fjor 3-års avtale signert med ACCOR Danubiues (Ungarn)

Detaljer

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

2012 Q1. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: 2012 Q1 Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm t t og EK-oppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Samarbeidsavtale

Detaljer

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010

Kvartalsregnskap 1. kvartal 2010 Kvartalsregnskap 1. kvartal 21 et 1. kvartal 21 Hovedtrekk finansiell informasjon: NOK millioner 1. kv 21 1. kv 29 31.12.29 Driftsinntekter 846 785 3 467 EBITDA 18 199 592 EBIT 37 134 286 Resultat før

Detaljer

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta

Halvår. rapport Pr. 2. kvarta Halvår rsrapp alvårsport rapport Pr. arta Pr. 2. al artal 21 et 1. halvår 21 Omsetningen i første halvår 21 var på 1 788 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 653 MNOK i første halvår 29. EBITDA i første

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012

KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT 1. KVARTAL 2012 Pr. 1. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 387,9 354,7 Driftsinntekter 387,9 354,7 1 709,6-6,6-10,5 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009

Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 Halvårsrapport Pr. 2. kvartal 2009 et 1. halvår 2009 Omsetningen i første halvår 2009 var på 1 653 MNOK sammenlignet med en omsetning på 1 525 MNOK i første halvår 2008. EBITDA i første halvår 2009 var

Detaljer

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA

Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Regnskap 3. kvartal EDB Business Partner ASA Hovedtall for 3. kvartal (MNOK) Endring Q3 02 fra Q3 01 Omsetning 1.001-181 EBITA 71 +157 EBITA margin 7,1 % 14,4 %p EBITA margin ex gev/tap/aga 7,1 % 15,4

Detaljer

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme kvartal i fjor. HOVEDPUNKTER i 1. KVARTAL: Vesentlig resultatforbedring og økte marginer Rekordhøy omsetning i 1. kvartal som følge av økt volum og høyere laksepriser. Omsetningsøkning med 14 % sammenlignet med samme

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 3. kvartal 2002 Et lavt aktivitetsnivå i IKT-markedet gjør at tredje kvartal har vært preget av en tregere oppstart av prosjekter etter sommerferien enn normalt. Itera-gruppen

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

RESULTATREGNSKAP. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter 68 TELENOR ÅRSRAPPORT 2016 ÅRSREGNSKAP TELENOR KONSERN RESULTATREGNSKAP Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2016 2015 Driftsinntekter 6 131 427 128 175 Vare- og trafikkostnader 7

Detaljer

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC

Faktor Eiendom ASA. Rapport for 1. kvartal 2009. Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6. Global Reports LLC Faktor Eiendom ASA Rapport for 1. kvartal 2009 Driftsresultat for Q1: MNOK 7,6 Egenkapital: MNOK 639,6 Faktor Eiendom ASA Ettervirkningene av fjorårets internasjonale krise i de finansielle systemene fortsetter

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2001

Rapport for 3. kvartal 2001 01 3. kvartal Rapport for 3. kvartal 2001 Etter et svakt andre kvartal har utviklingen for Expert Eilag ASA vært positiv i tredje kvartal. Både for kvartalet og for årets ni første måneder samlet er konsernets

Detaljer

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS

Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Årsrapport 2013 Obligo RE Secondaries Invest AS Innhold Hovedpunkter 2013... 3 Oversikt over Obligo RE Secondaries Invest AS... 4 Portefølje... 5 Styrets årsberetning... 8 Resultatregnskap... 10 Eiendeler...

Detaljer

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012

KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 2012 KVARTALSRAPPORT 2. kvartal 12 Høydepunkter Konsernets omsetning i 1.halvår var MNOK 614,4, en vekst på 2 % i forhold til samme periode i fjor. I 2.kvartal falt omsetningen med 2% til MNOK 31,6 Konsernets

Detaljer

Kvartalsrapport oktober - desember 2006

Kvartalsrapport oktober - desember 2006 Kvartalsrapport oktober - desember 2006 KONSERN : Byggmakonsernet rapporter i henhold til International Financial Reporting Standards (IFRS). Rapporten er utarbeidet i henhold til IFRS standard for delårsrapportering

Detaljer

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien

Årsrapport 2015 ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien ÅRSREGNSKAP Per Ottar og Jeanette en del av Orkla-familien Årsregnskap 71 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som

Detaljer

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004

Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA Rapport 2. kvartal 2004 Blom ASA - rapporterer sterk resultatvekst Styret i Blom er tilfreds med å kunne presentere et resultatregnskap for 2. kvartal med en omsetning på Nok 46,6 millioner, mot

Detaljer

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen

Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Gjennomføring av drift og vedlikehold hva skal til for å få fornøyde kunder? Sole Christian Moan og Bjørn Fredrik Kristiansen Innhold Kort om ISS Hvem er kunden? Hva forventer kunden? Hva gjør vi? Kundetilfredshetsmåling

Detaljer

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002

Delårsrapport pr. 4. kvartal 2002 Delårsrapport pr. 4. kvartal Innholdet i delårsrapporten er i overensstemmelse med foreløpig standard om delårsrapportering. Regnskapsprinsippene som anvendes i årsoppgjør og delårsrapportene er de samme.

Detaljer

Lønnsomt kvartal i henhold til plan

Lønnsomt kvartal i henhold til plan Synnøve Finden ASA Presentasjon tredje kvartal 2007 Lønnsomt kvartal i henhold til plan Adm. dir. Thorbjørn Graarud Økonomidirektør Lars Tretteteig 1 Hovedpunkter 3. kvartal Salg God underliggende vekst,

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012. Resultatutvikling i Gyldendal i tredje kvartal 2012 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2011) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR TREDJE KVARTAL 2012 Pr. 3. kvartal Helår 2012 2011 Gyldendalkonsernet 2012 2011 2011 535,2 465,5 Driftsinntekter 1 263,7 1 162,7 1 709,6 84,1 61,4 EBITDA (Driftsres. før ord.

Detaljer

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008

Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Kvartalsrapport 2. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR.

KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. GYLDENDAL ASA KVARTALSRAPPORT ANDRE KVARTAL 2011 OG FØRSTE HALVÅR. Pr. 2. kvartal Helår 2011 2010 Gyldendalkonsernet 2011 2010 2010 342,5 294,2 Driftsinntekter 697,2 652,2 1 678,3-6,6-15,0 EBITDA (Driftsres.

Detaljer

Rapport for 3. kvartal 2010

Rapport for 3. kvartal 2010 Rapport for 3. kvartal 2010 http://ir.shine.no Rapport for 3. kvartal 2010 Shine ASA ble stiftet 26. august 2010 med formålet om å eie og drive sine to datterselskap Shine International AS og eshop Holding

Detaljer

Forbedret kontantstrøm

Forbedret kontantstrøm Forbedret kontantstrøm Marked Ordreinngang på 9 milliarder kroner Solid ordrereserve på 56,5 milliarder kroner Goliat subsea-kontrakt vunnet Drift Kontantstrøm fra driften på 2,4 milliarder kroner Netto

Detaljer

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014

årsrapport 2014 ÅRSREGNSKAP 2014 ÅRSREGNSKAP Årsregnskap 51 RESULTATREGNSKAP, RESULTAT PR. AKSJE OG TOTALRESULTAT Resultatregnskapet presenterer inntekter og kostnader for de selskapene som konsolideres i konsernet, og måler periodens

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 RAPPORT FOR 3. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 82,2 mill. mot NOK 68,5 mill. i samme periode i fjor. Driftsresultat (EBIT) på NOK 4,7 mill. mot NOK - 6,7 mill. i samme periode i fjor. Endret

Detaljer

Netto driftsinntekter

Netto driftsinntekter 07 HALVÅRSRAPPORT Skagerak Energi er et stort konsern innenfor energiforsyning i Norge. Selskapet eies av Statkraft med 66,62 prosent, og kommunene i Grenland med 33,38 prosent. Konsernet har 762 ansatte,

Detaljer

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall

Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall 2 Årsresultat for 2009 for NorgesGruppen - konserntall Vekst i NorgesGruppens driftsinntekter og gode resultater Driftsinntektene i 2009 ble 53 232 MNOK (49 016 MNOK), en økning på 8,6 %. Driftsresultat

Detaljer

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999.

Det er investert netto kr 71,2 millioner i nye produkter og produksjonsutstyr i 2000 sammenlignet med kr 66,1 millioner i 1999. SENSONOR ASA FORELØPIG RESULTAT 2000 SensoNor ASA har gjennom 2000 hatt som hovedmål å sikre kontrakter/rammeavtaler mot store viktige kunder samt ferdigutvikle en bred produktportefølje mot markedet.

Detaljer

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans

Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans Resultater for DnB NOR-konsernet 1. halvår og 2. kvartal 2010 Rune Bjerke, konsernsjef Rune Bjerke, konsernsjef Bjørn Erik Næss, konserndirektør finans 1. halvår og 2. kvartal 2010 Tiltagende kredittvekst

Detaljer

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR Resultatutvikling i Gyldendal i andre kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012)

GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR Resultatutvikling i Gyldendal i andre kvartal 2013 (tall i parentes viser tilsvarende periode i 2012) GYLDENDAL ASA RAPPORT FOR FØRSTE HALVÅR 2013 Pr. 2. kvartal Helår 2013 2012 Gyldendalkonsernet 2013 2012 2012 383,4 340,7 Driftsinntekter 767,8 728,6 1 877,7-23,4-22,9 EBITDA (Driftsres. før ord. avskrivninger)

Detaljer

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015

GENERALFORSAMLING. Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 GENERALFORSAMLING Storebrand Privat Investor ASA 26. MARS 2015 AGENDA 1. Åpning av generalforsamlingen og opptegnelse av fremmøtte aksjonærer 2. Valg av møteleder 3. Godkjennelse av innkallingen 4. Valg

Detaljer

Resultatrapport 1. kvartal 2009

Resultatrapport 1. kvartal 2009 Resultatrapport 1. kvartal 2009 Innhold Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Resultat t Totalresultatregnskap 1. kvartal Helår (Tall i tusen NOK)

Detaljer

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 2. kvartal 2009 Innhold Resultat Proformatall første halvår Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling tilli Styrets erklæring Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Produktportefølje

Detaljer

HALVÅRSRAPPORT

HALVÅRSRAPPORT HALVÅRSRAPPORT 3.6 25 Bjørge rapporterer konsernregnskapet i samsvar med Internasjonal Financial Reporting Standards (IFRS) fra 1. januar 25 Forretningsområde Driftselskaper Omsetning pr.1 halvår NOK 355,6

Detaljer

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002

Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera Consulting Group ASA Rapport 2. kvartal 2002 Itera-gruppens fokus på løsninger som gir kundene resultater og effekt på kortere sikt, utført av erfaren spisskompetanse, gjør at konsernet opplever

Detaljer

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet

Omsetningsvekst, men lavere enn forventet Resultatrapport Q1 2006: Omsetningsvekst, men lavere enn forventet God omsetningsutvikling i alle segmenter med unntak av det norske detaljmarkedet Driftsinntekter MNOK 144,9 (MNOK 137,7) Driftsresultat

Detaljer

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007

Guard Systems Kvartalsrapport Q3-2007. Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Guard Systems ASA Kvartalsrapport Q3 2007 Innledning: Guard Systems har hatt en fin vekst i omsetningen i kvartalet. Veksten er på 37,64 % sammenliknet med 2006. Dette er i tråd med forventningene. Leveringsproblematikken

Detaljer

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006

FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 FARA ASA RAPPORT FOR 1. KVARTAL 2006 Oppsummering Utviklingsprosjekt for levering til 5 kunder i 2006 i rute. Pilot idriftsatt i Hedmark, Oppland og Umeå. Selskapets tekniske plattform høster interesse

Detaljer

OTRUM ASA 3. kvartal 2005

OTRUM ASA 3. kvartal 2005 OTRUM ASA 3. kvartal 2005 Omsetningen nådde MNOK 85 i 3. kvartal, en økning på 31% sammenlignet med samme kvartal i fjor. EBITDA endte på MNOK 14, en økning på 24% sammenlignet med samme kvartal i fjor.

Detaljer

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008

Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Kvartalsrapport 3. kvartal 2008 Innholdsfortegnelse Styrets kvartalsrapport Konsolidert resultatregnskap Konsolidert balanse Endring i egenkapital Konsolidert kontantstrømoppstilling Resultatregnskap per

Detaljer

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone:

Resultatrapport. 4. kvartal Repant ASA Kobbervikdalen Drammen Norway Phone: Resultatrapport 4. kvartal 2008 Innhold 2008 sammendrag Resultat Balanse Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling Markedsvurderinger Fremtidsutsikter Oppkjøp av Bevesys Komplementær produktportefølje Økt

Detaljer

Det er i tillegg gjennomført flere oppgraderinger fra billedrør-tv til flatskjerm-tv i eksisterende avtaler.

Det er i tillegg gjennomført flere oppgraderinger fra billedrør-tv til flatskjerm-tv i eksisterende avtaler. RESULTATRAPPORT 1. Kvartal 2007 OTRUM ASA 1. kvartal 2007 OTRUM installerte 11.000 rom i første kvartal 2007, sammenlignet med 7.600 rom i samme kvartal 2006. Rekordhøy omsetning på MNOK 130 i første kvartal,

Detaljer

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet

Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet P R E S S E M E L D I N G Foreløpig årsregnskap 2008 for Akershus Energi konsernet Akershus Energi er heleid av Akershus fylkeskommune. Hovedsatsningsområdet er produksjon av og handel med vannkraft samt

Detaljer

Resultat for 2.kvartal 2003

Resultat for 2.kvartal 2003 Resultat for 2.kvartal 2003 The preferred partner for interactive communications and content OTRUM is the leading provider of interactive TV solutions and Content to the hospitality industry in Europe,

Detaljer

AF Gruppen 3. kvartal 2007

AF Gruppen 3. kvartal 2007 AF Gruppen 3. kvartal 27 Agenda Sammendrag 1 Nøkkeltall 2 Veien videre 3 Appendiks 4 Høydepunkter AF har etter kvartalets slutt inngått en intensjonsavtale om riving og gjenvinning av inntil 13 plattformer

Detaljer

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004

Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Q-Free ASA RAPPORT FOR 4. KVARTAL 2004 Oppsummering Omsetning på NOK 95,6 mill. mot NOK 80,2 mill. i samme kvartal i fjor. Nytt kvartal med forbedret driftsresultat. NOK 9,3 mill. mot NOK - 6,8 mill. i

Detaljer

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012

ÅRSregnskap. 32 Orkla årsrapport 2012 3 ÅRSregnskap 01 ÅRSregnskap 01 Resultatregnskap 33 Resultat pr. aksje 33 Totalresultatet 33 Balanse 34 Kontantstrøm 35 Egenkapital 36 Noter konsern 37 Regnskap for Orkla ASA 81 Historiske nøkkeltall 90

Detaljer

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA

Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Regnskap for 2. kvartal 2001 EDB Business Partner ASA Hovedtall for Q2 2001 Driftsinntekter EBITDA EBITA NOK 1 205 mill. (+ 14 % mot proforma) 182 (+ 37 MNOK) 135 (+ 53 MNOK) Resultat før skatt -10 (-

Detaljer

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER

2011 2010 Note Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER Resultatregnskap 2011 (1. januar - 31. desember) DRIFTSINNTEKTER 130 3 431 19 Gevinst på investering i verdipapirer 19 130 3 431 2 255 20 903 Verdiregulering aksjer 2 255 20 903 513 1 614 Utbytte 513 1

Detaljer

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø

15 mai 2012 Q112. Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø 15 mai 2012 Q112 Administrerende direktør Sverre Hurum Økonomidirektør Erik Stubø Høydepunkter i første kvartal Driftsinntekter og -resultat Driftsinntektene øker med 28.8 prosent til 282,0 millioner kroner

Detaljer