Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement"

Transkript

1 NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea Group

2 IN N H O L D Ny basesjef på Statoil 3 Ny basesjef for Statoil Knut Idar Haugland overtar etter Audun Gunnarsen 4 Ingen glemt bakgård Fra direktørens side På Vestlandet har vi allerede fått en smak av sommer, og Bergen fremsto som en sydlandsk festivalby under åpningen av Festspillene dette året. I slike øyeblikk glemmer vi fort lange vintre og lange arbeidsøkter. Vi går atter en gang mot en sommer som vil bli preget av høy aktivitet samtidig som store deler av organisasjonen skal avvikle ferie. støtte for CCB, og vi har fått på plass rammer som gjør oss i stand til å ekspandere. Havnen skal utvides betydelig og utbyggingen er i full gang med nye 200 meter kaier som skal stå ferdig i løpet av høsten. Vi har til sammen nærmere m2 nye bygg som skal bygges de nærmeste årene og flere prosjekter er i gang allerede. CCB har vunnet flere store oppdrag innenfor riggvedlikehold i år, og av 5 prosjekter har vi lagt bak oss ett. Det er stadige endringer på ankomstvindu for de respektive prosjektene da det er mange forhold offshore som påvirker fremdriften for de ulike operasjonene til havs. Dette er rammebetingelser som vi alltid må forholde oss til, og det er således krevende prosesser rundt ressursplanlegging og ferieavvikling. Våre samarbeidspartnere og ikke minst våre ansatte må utvise stor fleksibilitet i en slik sammenheng, og den holdning og company feeling som utvises er vår styrke i et krevende marked. Med et slikt utgangspunkt sier det seg selv at vi hele tiden må ha med oss det ulykkespotensialet som ligger der med parallelle aktiviteter og til tider høyt tempo. Vi må jobbe sikkert, vi må planlegge godt og vi må aldri glemme å ta timeout hvis det oppstår situasjoner hvor sikkerheten er truet. For å kunne håndtere en slik forventet utvikling er det viktig at vi som bedrift ligger i forkant, og at vi har med oss apparatet rundt med både kommune og fylke. Det offentlige apparatet har vært og er fortsatt en god BASENYTT 2 BASENYTT Kurt R. Andreassen Adm. direktør PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer og John Ringstad Trykk: Bodoni 1200 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: 8 Ny konsernsjef i NorSea Group Jon Stangeland har tatt over styringen i Stavanger 12 Livbåttest Logistikk deltar i livbåttest for Aker Solutions Visund-prosjekt. 15 Aker Solutions Jeg ønsker dere alle en Riktig God Sommer! M 1 Ø M E R KE T ILJ 24 Internmagasin for CCB Juni 2012 Foto: Redaksjonen REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Kurt R. Andreassen Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlemmer: Tanja B. Svellingen Øyvind A. Langedal Jeg vil benytte anledningen til å takke våre kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet så langt i år. Samtidig ønsker jeg alle sommervikarer velkommen til oss, og takker alle ansatte for innsatsen så langt i år. 9 Trykksak 6 9 I tillegg til prosjektaktiviteten pågår det mye på CCB for tiden, og det er stort sett full kapasitetsutnyttelse innenfor samtlige virksomhetsområder. I motsetning til mange store nasjoner i Europa går det bra i Norge, og jeg føler på mange måter at den bransjen vi opererer i nærmest befinner seg i en unntakstilstand. Petroleumsvirksomheten går svært bra og utsiktene er gode også videre fremover. På Ågotnes har spesielt undervannsmiljøet vokst betydelig de siste årene, og med FMC og Aker i spissen skjer det en kontinuerlig vekst og utvikling innenfor ettermarkedet. Dette gir store ringvirkninger for miljøet i Hordaland og spesielt for oss på CCB. I januar resertifiserte DNV kvalitetssystemet og miljøstyringssystemet i bedriften for tre nye år. De nye sertifikatene gjelder frem til 15. mars I flere år har vi nå jobbet med å videreutvikle bedriftskulturen og jeg ser positive resultater som også etter hvert gir seg utslag i det statistiske materialet innenfor HMS. I vinter har vi kjørt et omfattende program om HMSkultur med Statoil, FMC og Aker Solutions som aktive pådrivere. Nærmere 1000 mennesker var igjennom dette programmet der Per Kotte tok oss med inn i en verden hvor helse, miljø og sikkerhet ble satt inn i en helt annen ramme enn det vi er vant med. Det var mange sterke inntrykk og mye refleksjon, og tilakemeldingen etter disse arrangementene har vært enestående. Møt engasjerte medarbeidere på CCB sitt Varemottak SLS (Subsea Lifecycle Services) Kjell Breivikås skal doble omsetningen i løpet av de neste 4-5 årene. Knut Idar Haugland (45) er ny basesjef for Statoil på Ågotnes. Han kommer fra stilling som leder for Marine operasjoner Riggflytt Operasjoner i Statoil. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og har lang erfaring fra offshorebransjen. Fokus på godt arbeidsmiljø, gode samarbeidsformer samt tydelig og åpen kommunikasjon er stikkord som Knut Idar legger vekt på når han nå overtar etter Audun Gunnarsen. Knut Idar har 10 år bak seg i Det Norske Veritas hvor han arbeidet med kran & løft og marine operasjoner. n 2001 har han vært i Statoil hvor han har arbeidet to perioder i Marine Operasjoner, først offshore på Gullfaks A som leder for Mekanisk & Logistikk, og deretter i operasjonsgruppen for Volve-feltet. - Den erfaringen jeg har fra DNV og Statoil vil komme godt med i jobben her på basen. Jeg har hatt muligheten til å se logistikken både fra våre «kunders» ståsted og fra fartøysiden. I jobben som ny basesjef på Ågotnes vil han fortsette den gode utviklingen basen er inne i. - Jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet som Audun har utført her på basen. Vår ambisjon er å arbeide for en sikker, effektiv og miljøbevisst base. For å få dette til må vi ha et solid grunnlag i bunn basert på et godt arbeidsmiljø, godt samarbeid med CCB og andre aktører på basen, samt tydelig og åpen kommunikasjon, sier den inkluderende basesjefen. - Basen har en svært viktig rolle i forhold til å få en sikker og effektiv logistikk-kjede. I slutten av mai vil vi innføre en ny modell for styring av fartøyressursene innen forsyning i Statoil. Her vil basene få en mer sentral og viktig rolle for å dekke alle logistikkbehov i havet på en slik måte at vi utnytter fartøyressursene best mulig. Med så mange dyktige og engasjerte medarbeidere er jeg sikker på at vi skal oppfylle denne rollen. - Jeg synes også det er spennende å få bli en del av Ågotnes-miljøet og å oppleve den store aktiviteten som er her ute. Det blir blant annet kjekt å følge byggingen av den store subseahallen. Dette blir et stort og betydelig lager for subsea utstyr, et segment som vil vokse hurtig fremover. Jeg ser frem til er godt samarbeid med alle som er involvert i Statoil sine aktiviteter her på Ågotnes, avslutter Knut Idar. BASENYTT 3

3 Fra venstre: Atle Meslo, Remi Reknes (manpower), Bjørn Solsvik, Trond Endresen, Øyvind Berg, Svein Kanstad, Oddvar Atle Olsen, Kjell Rune Warberg (manpower ), varemottaket Aril Edvardsen, Helge andersen, Kenneth Kleppevik, Tony Brandt, Ove Aaland (STS). De som ikke var tilstede da bildet ble tatt: Elna Nybakk, Kristian Aga og Erik Nybrot. Den viktige logistikknæringen sørger for at alle behov dekkes innen forsyning av varer som trenges for å holde samfunnstakten oppe. Ifølge SSB blir 370 mill. tonn varer transportert årlig i Norge, en verdiskapning på rundt 20 mrd årlig. På Coast Center Base (CCB) på Ågotnes møter vi en logistikkaktør som står for rundt 1,5 millioner av disse tonnene tyngre kjøretøy ruller årlig inn på basen med varer som skal ut i Nordsjøen, varer som sørger for at oljekronene kan beholde sin gullkantede form. Ved CCB Varemottak treffer vi 15 engasjerte logistikkansatte som utfører en betydelig del av CCB sin logistikkaktivitet. De er vant med stor trafikk og høyt tempo for å betjene vareflyten for kundene sine. Men varemottaket vil ikke være den glemte bakgård. Den nye arbeidslederen Trond Endresen (39) ønsker å synliggjøre bedre hvilken viktig jobb medarbeiderne faktisk utfører hver dag. 4 BASENYTT BASENYTT 5

4 Varemottaket Kjerneverdier på CCB Takk for at du gjør våre kjerneverdier på CCB til dine verdier! Basenytt møter Trond Endresen som startet som arbeidsleder på CCB Varemottak for knappe fem måneder siden. Han har 17 års erfaring fra transport- og logistikkbransjen og vet hvor skoen trykker. Vi skal styre risiko. - Dette er en bransje som fort kan oppleve mye stress. Det er generelt sett en hektisk hverdag med høy og stadig økende aktivitet, og CCB Varemottak har hatt en rivende utvikling med økning ifra 2 til 15 personer på de 4 siste årene. Dette ville vært helt umulig uten dyktige medarbeidere og Company Feeling, sier Trond. - Ved å ha et bevisst fokus på arbeidsoppgavene, tett dialog og økt rapportering, skal vi fortsatt vise at vi gjør en god jobb, sier Trond. Det kan vi også dokumentere. TQM og Før jobben samtale (FJS) er tatt flittig i bruk på avdelingen. Per i dag er rapporteringstallet over 150, noe som viser at CCB Varemottak har et stort fokus på HMS. forplikter hver og en av oss til å tenke enda mer på risiko og risikostyring. Ordlyden fullt forsvarlig er hentet fra dagens krav i arbeids miljøloven. I tillegg bringes elementet ytre miljø inn i form av ordet omgivelser. Samfunnsforvent ninger i form av lovkrav er strenge og høyst aktuelle. Omgivelser gir også rom for andre assosiasjoner som f. eks. kunder, samarbeidspanere, naboer, lokalsam funn og kommune. alle er aktører som vi ønsker å ta hensyn til under utførelsen av vår drift. Deres opp fatning av oss er også grunnleggende for å opprett holde et godt omdømme. - Førsteinntrykket er alltid viktig ovenfor nye kunder, sier han. Vi må alltid vise at vi har en positiv og løsningsorientert innstilling til å kunne håndtere varene for kunden på en slik måte at de får tillit til oss. Det handler om punktlighet, god service, ryddighet og orden, poengterer Trond og legger til at kundene følger med på all levering. I mange tilfeller jobber vi direkte i kundens egne IT-systemer. De skal være trygge på at vi jobber effektivt og sikkert for en optimal ivaretakelse av kunden, poengterer Trond. I porteføljen til CCB Varemottak ligger det mange verdifulle kunder. Odfjell har tegnet flere kontrakter som omhandler håndtering av varer til riggvirksomhet for blant annet Deepsea Atlantic Stavanger, Metro 1 og Metro 2. Avdelingen har også ansvar for forsyningen av Songa Dee, varehotell for en rekke V&M kontraktører som Reinertsen og Apply Sørco, i tillegg til håndtering av kjemikalier for Statoil Norge, Niche og MacDermid. Ved siden av dette har CCB Varemottak egen tollavdeling som jobber direkte i Tollvesenets eget system og som blant annet leverer tolltjenester for CCB ifm riggvedlikehold. Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Slik får vi gjennomført jobben med riktig resultat. viser vår evne til å anvende vår kom petanse og alltid finne de beste løsninger. De tallrike prosjektene som har blitt gjennomført på CCB er eksempler på hva en handlekraftig organisasjon kan få til. Det er CCB sitt mål at vi skal videreutvikle vår merkevare som består av følgende verdier og egen Vi skal styre risiko. skaper; vi er fleksible, tilpasser oss kunder og omgi Vårt arbeidsmiljø det skal være velser og gjennomfører somfullt er forsvarlig besluttet. Tett og god dialog er viktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø, sier Trond som her tar en prat med Bjørn Solsvik. Midt i fleisen-metoden fungerer ofte bra. Viktig beskjed til alle truck-førere på Varemottakets tavle. Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Slik får vi gjennomført jobben med riktig resultat. Holdninger er den største årsaken til truck relaterte uønskede hendelser, påpekte arve Olsen Kloke beslutninger fokus påinger oppgavene. Tekst ogogfoto: Elise J. Økland, vnr.no i sitt foredrag. Frokostmøtet var det første Vi bygger kunnskap fra som gantic kommer CCB, Slik får vi gjennomført jobben med våre kunder og lokalsamfunnet til gode. på HMS i VNR. Det ble gjennomført i riktig resultat. et avvik? Er det et avvik Er papirkutt om en i en nysatsing arbeider skader seg på jobb kl 15 på fredag og stiller på jobb igjen mandag morgen? Kan man la være å rapportere om skaden dersom man lar arbeidstakeren med brukket fot sitte i kantinen og lesevåreaviser hele dagen? Han er jo på jobb verdier Det finnes mye kreativ føring. avvik bør rap porteres etter en felles mal, sa anita Vindenes. samarbeid med Coast Center Base, som i en årrekke har arrangert HMS samlinger for sine leietakere på basen. Å gi tydelige signaler, gi få men korte beskje der og velge seg de viktigste kampene kan være en strategi i HMS arbeidet, sa Vindenes. Det er noe Hanne Haga, HMS ingeniør i FMC Technolo skal styre risiko. giesviønsker å ta med seg tilbake på jobb. Holdninger er definitivt den største utfordrin gen i det daglige HMS arbeidet. Dette med å Anita Vindenes satte fokus på utfordringer knyttet til HMS i hverdagen under frokostmøtet. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Ambulansesjåførene Trond Eliassen og Trond Brynjulfsen i Helse Bergen deltok på frokostmøtet. De mener det er greit med remindere når det gjelder HMS, men de liker ikke flisespikkeri. Nytt Troll A prosjekt til Aibel Espen CornellsomJacobsen Vi bygger kunnskap kommer CCB, er materialkoordinator våre og lokalsamfunnet til gode. hoskunder aibel og har fått hendene fulle med et nytt og Haugesund, men resten av materiellet som skal brukes går gjennom basen på CCB. stort oppdrag på basen. Hovedoppgaven i det nye prosjektet er å implementere nye kompressorer på Troll a i størrelsesorden 4500 tonn. Disse vil forlenge levetiden på Trollfeltet. De største modulene går direkte ut til Troll a plattformen fra Rammekontrakten på prosjektet er på over 2 mrd, så dette er et meget stort prosjekt, sier Espen til Basenytt. aibel genererer mye arbeid både internt på basen og til underleverandører utenfor. Hektisk aktivitiet, men likevel vektlegging på punktlighet og en sikker jobbhverdag. Her ser vi Remi Reknes i aksjon på trucken. Vi skal styre risiko. 6 BASENYTT forklare ting på en enkel måte og korte ned beskje dene var nyttige råd, sier Haga til vnr.no. Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Slik får vi gjennomført jobben med riktig resultat. - HMS er det viktigste mantra vi skal etterstrebe. Det handler om å gjøre arbeidsdagen så sikker og trygg som overhodet mulig, sier Trond. Alle skal komme trygt hjem til sine kjære etter endt arbeidsdag. I tillegg skal det være kjekt å komme tilbake til jobben og møte kollegaer og kunder, sier Trond som stortrives i jobben som arbeidsleder. Avvik bør rapporteres etter en felles mal. Det sa Anita Vindenes i Sotra Contracting under HMS-seminaret i regi av VNR og CCB 23. mai i Forum K2. Alle varer og tjenester skal håndteres effektivt og sikkert. Containere, baskets/lastebærere skal bestilles og personellet sørger for sikker avlevering og transport videre til Nordsjøen. I dette bildet gjelder også fokuset på en bevisst HMS-kultur, noe CCB Varemottak tar del i i tillegg til CCB sitt øvrige HMS-arbeid. På kontoret ser vi at tavlen viser oppfordringen: Husk å sjekke truck en hver morgen, en vesentlig beskjed til operatørene som har truck som viktigste arbeidsredskap i hverdagen. Alle truckførere på CCB Varemottak har nå, i likhet med samtlige truckførere på CCB, gjennomført kurset Bekjempelse av truckhendelser. Nytt HMS-Frokostseminar fra CCB og VNR Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Slik får vi gjennomført jobben med riktig resultat. understreker at menneskene i vår orga nisasjon er en ressurs for hverandre og dermed for bedriften. For å få utnyttet medarbeidernes ressurser må vi være dyktige på samarbeid og samhandling. Sammensatt danner dette bedriftens fundament verdier til å bygge en kunnskapvåresom sikrer vår virksomhet, og som kommer våre eiere og vårt lokalsamfunn til gode. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, BASENYTT 7

5 Konsernsjef i galopp... Norsk sokkel er i betydelig vekst. De neste årene vil vi oppleve en økning i aktiviteter og se store investeringer på grunn av nye gigantiske oljefunn både i sør og nord. De økonomiske kurvene peker derfor oppover, og analytikere spår at dagens investeringsnivå på sokkelen, som i dag er rundt 200 mrd, vil øke til over 300 mrd innen Dette er svært gode nyheter for NorSea Group (NSG) konsernet som har eierskap i nærmere 50 selskaper innenfor olje- og gassnæringen, hvor hele 10 er forsyningsbaser langs norskekysten. John Egil Stangeland (48) tiltrådte som ny konsernsjef 1. januar i år og har trolig gjort en lur personlig investering selv etter et år på hesteryggen har han nå lært seg å ri galopp. Starten på oljeeventyret i Norge, ble også starten på dagens NSG. Det ble et stort behov for etablering av en forsyningstjeneste som kunne strukturere og holde styr på alle nødvendige varer og tjenester tilknyttet den nye industrien. De to første basene som ble etablert i Norge havnet, naturlig nok, i Stavangerområdet. I 1965 startet Tanangerbasen opp med Aker i ryggen og gikk under navnet Norsco. Samtidig ble det drevet virksomhet i et trelastlager i Stavanger, men plassbehovet økte, og Dusavikbasen ble derfor raskt etablert under navnet North Sea Exploration Service. På begynnelsen av 70-tallet var begge basene fullt ut operative og sørget for alt forsyningsbehov til nordsjøplattformene. Etter mye navneskifting ble de i 1990 slått sammen til Norsea. Så startet en oppkjøpstrend av baser langs norskekysten som etter hvert har blitt til dagens NorSea Group. - Og det er ikke uten grunn, sier Stangeland. For å være komplett i logistikk-kjeden i dag må vi være i stand til å levere en totaltjeneste til kunden. Før handlet det stort sett om å pakke containere og stå for forsendelse. Skal vi være konkurransedyktig fremover, må vi sørge for verdiskapning på flere områder og kunne si til kunden at vi kan ta hånd om hele aktiviteten fra a til å. Det innbefatter både landsiden og sjøsiden med helikopter- og båtjenester samt sortering og resirkulering av avfall, understreker Stangeland som sier at NSG begynte med denne strategien for flere år siden. Mennesker, kunnskap og kompetanse teller mest Bakgrunnen til Stangeland er solid. Han har vært ansatt i konsernet siden 2004, og har utpreget forretningssans ifølge kollegaer som også beskriver ham som et inkluderende menneske med god rettferdighetssans. Han var med på etableringen av Maritime Logistic Services (MLS) - da dette selskapet ble etablert som et 50/50 eid selskap mellom Aker Base og Eidesvik Offshore i Før NorsSea Group perioden var han ansatt i Eidesvik Offshore i 7 år med ansvar for marked og forretningsutvikling. I tillegg har han jobbet 7 år i Seabrokers som skips- og prosjektmegler for offshore fartøy. Utdanningen er maskiningeniør fra Universitetet i Stavanger (tidl. DH), Bachelor of Business Administration fra Universitetet i Austin, Texas, samt Executive MBA fra BI i Oslo og Nan Yang Technological University i Singapore. Når han nå overtar etter Tor Magne Sørensen skal han ha ansvar for 800 mennesker i hele NorSea-konsernet. Den oppgaven går han inn i med glede. - Jeg tror jeg har et godt utgangspunkt for å gjøre det, sier han til Basenytt. Alle selskapene som er en del av NSG har en lang historie bak seg og er bygget på dyktige driftsorganisasjoner og fleksible baser. Samlet gir det oss en tung posisjon i markedet. Vi har en rekke kunnskapsrike, entusiastiske og dedikerte mennesker i våre selskaper langs hele kysten. Dette er medarbeidere som forstår og setter pris på den viktige rollen våre baser spiller både for verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene. Og, ikke minst for betydningen av å levere sikre og trygge forsyningstjenester til Norges viktigste og mest krevende industri. Når vi i tillegg har eiere som har vilje og kapasitet til å gjøre investeringer i infrastruktur, eiendom og utstyr og som sørger for at vi er i kontinuerlig vekst og utvikling, er det lett å jobbe, sier Stangeland. Når alt kommer til alt er det nettopp mennesker, kunnskap og kompetanse som teller mest for at NSG skal fortsette å sikre seg en fantastisk posisjon i fremtiden, sier han. Stangeland er klar for å ri galopp men langt i fra alene. Foto: Sjur Frimand-Anda Vi har en rekke kunnskapsrike, entusiastiske og dedikerte mennesker i våre selskaper langs hele kysten... John Magne Stangeland, NSG Revitalisering av norsk sokkel betyr vekst Stangeland overtar roret i NSG på et tidspunkt hvor alle piler peker oppover for aktiviteten på norsk sokkel. Oljeaktiviteten i sør øker på grunn av både nye funn og oppgradering av gamle felt. I nord er koden muligens knekt når det gjelder Barentshavet som følge av Statoils store funn av Skrugard og Havis-feltet i fjor. Aktiviteten til NSG vil følge etter, og gradvis skifte nordover. En revitalisering av norsk sokkel de neste 10 årene vil bety mer aktivitet for Norges største forsyningsaktør offshore, som kan skilte med eierskap i hele 10 baser langs kysten fra Tananger i sør til Vardø i nord. NSG har tre kjerneområder for sin drift. Det første området handler om basedrift og logistikk, et område som har utviklet seg og vokst betydelig siden starten på oljeeventyret. Dette er også det operative leddet hvor flest mennesker er ansatt. Det andre virksomhetsområdet dreier seg om infrastruktur og eiendom. Eiendomsselskapene utvikler og leier ut infrastruktur og eiendom både for egen og andres drift. Som et tredje område opererer også NSG innenfor maritim virksomhet med innbefraktning og koordinering av offshore fartøy for kundene gjennom selskapet Maritime Logistic Services. I tillegg har NorSea Group også to egne forsyningsskip samt et skip under bygging. Alt i alt - et NSG i sterk vekst og utvikling. Tananger Base i Stavanger hvor NorSea Group har sitt hovedkontor. Foto Jostein Viestad/NorSea Group AS. 8 BASENYTT BASENYTT 9

6 TKM 2012 Truck & Kran Mesterskapet 2012 Primus Motor for årets TKM, Jim-Kenneth Stemme 30. mai gikk årets Truck & Kran Mesterskap (TKM) av stabelen for andre år på rad på CCB. Nærmere 100 deltakere var med å bidro til et vellykket arrangement. alt var linet opp for en topp dag på basen. Solen skinte og kl gikk starskuddet for årets mesterskap. HMS avdelingen hadde gitt dispensasjon til deltakere som ikke var med i kjørekonkurransene til å bruke sivile klær innenfor et avgrenset arrangementsområde. Folk slo seg ned rundt bordene i Truck verkstedet som var pyntet med langbord for anledningen. Holmedals kantineservice sørget for varm mat, og folk koste seg sammen med kollegaer og kunder. alle deltok i HMS quizen, og årets vinner ble Hilborg Vindenes. Som i fjor var hovedfokus i arrangementet konkurransene på ferdigheter innen kjøring av liten og stor truck. I tillegg var også kran oppsatt i programmet i år. gantic gjorde en god jobb med tilrettelegging av løyper og bidro i dommerpanelet. Morten Higdem tok førsteplassen i kran, nr 1 på pallen i stor truck ble Kurt grindheim, mens Trond Endresen triumferte stolt på førsteplass i liten truck. har betydd mye for dem i opplæringstiden. Han er kunnskapsrik og har vært veldig viktig for oss. Vi setter stor pris på ham, sier de til Basenytt. På TKM deltok Per Christian og andreas med god prestasjon i krankonkurransen. En intervjurunde blant deltakerne avslørte fort at det var det sosiale aspektet som slo an. Det å treffe kollegaer og kunder i en annen setting enn til daglig er viktig. En styrke for fellesskapet og god medisin for arbeidsmiljøet, var karakteristikker som gikk igjen. Dette var en fin måte å få frem M n i HMS n, sa andre. Oppslutningen fra ledelsen var stor, og Kurt andreassen sa at en synlig ledelse er viktig på arbeidsplassen. Her vises en veldig stolthet, og som sjef synes jeg det er flott å se selv hva de kan, sier Kurt som påpeker at det er et svært viktig initiativ logistikkavdelingen har tatt for andre året på rad. Primus motor i arrangementskomitéen i år har vært Jim Kenneth Strømme. Han sier til Basenytt at TKM er en flott måte å sette HMS temaet i kalenderen ut i praksis. andreas og Per Christian er i dag CCB s ferskeste kranførere og har nå kjørt opp på mobilkran og bestått eksamen med glans! Stolt fadder er Bjørn Olav, som ifølge de nye unge kranførerne Vi får vist både engasjement og etterlevelse. Når vi i tillegg får mange leietakere med, har vi oppnådd det vi ønsker, sier Jim Kenneth som retter en stor takk til alle sponsorer og samarbeidsparnere som har bidratt med viktig støtte. I tillegg takker han medlemmene i arrangementskomitéen for god innsats. De to nye kranførerne på CCB, Per Christian og Andreas, sammen med veteran og stolt fadder Bjørn Olav i midten. Arrangementskomitéen fra venstre foran: Arve, Trond, Pål, Irene, Michelle, Heidi, Villy. Bak fra venstre: Arne, Kurt, Jim-Kenneth, Leif-Petter. 10 BASENYTT BASENYTT 11

7 Kvalitetstest av livbåtfunksjon CCBs leietakere Juni 2012 CCB har i samarbeid med Aker Solutions MMO AS (MMO) utført en prøvesammenstilling av en livbåtramme som skal installeres på Visund. CCB har stått for alle transport og krantjenester, utleie av lift, truck, pausebrakker og personell. arbeidet har også om fattet støping av fundament til test jigg samt koordinering av stillas, personell og forpleining. CCB har også deltatt i detaljplanlegging og utarbeidelse av SJa. Aibel AS Aker Solutions MMO AS Aker Subsea AS Atlantic Offshore Management AS Baker Hughes Norge AS Bergen Agent AS BKK Fiber AS Bravida Norge AS Bring Logistics AS Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Dolphin AS ESS Support Services AS ICL-IP Europe B.V. Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Halliburton AS HMS-Gruppen AS Holmedals Kantineservice AS Icon Offshore AS I.O.S. Tubular Management AS JDR Cables Systems AS Kuehne & Nagel AS Kystverket Manpower/Techpower NCE Subsea Drift AS Kjell Tornøe i aker Solutions sier til Basenytt at hensikten med å få den nye livbåtrammen ut på Visund er å øke livbåtkapasiteten på plattformen og dermed unngå å måtte redusere bemanning når været er på det tøffeste. Strukturene er av en størrelse som gjør at installasjonen offshore må utføres etter helt spesifiserte og sikre metoder. Installasjonene har blitt prøvet ut i en fullskala test mot en test jigg her på land, og testen har vært vellykket, sier Kjell Tornøe som nå er klar til å sende livbåt rammen ut på feltet Norcem AS Norwegian Coating Technolgy AS Oceaneering Asset Integrity AS Panalpina AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Sar AS Schlumberger Norge AS Sotra Brannvern Statoil ASA Statoil Fuel & Retail Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Moorings Norge AS W.Giertsen Test og Inspeksjon AS Water Weights Scandinavia AS Yes Sport og profil AS Prosjektleder fra CCB har vært Jarle Vinnes (til høyre i bildet). Sammen med teamet sitt har han sørget for at alt har gått iht planen i testen sammen med Aker Solutions. Bildet til høyre viser den nye livbåtrammen som nå er klargjort for Visund. Atlantic Offshore fornyer flåten Kan håndtere opp til 200 overlevende I samme øyeblikk som Sartor Offshore skiftet navn til Atlantic Offshore presenterte de sitt nye fartøy, Ocean Alden, et FVE (Field Support Vessel) fartøy som skal operere for Gas de France Suez (GdFS) på Gjøafeltet rett vest for Florø de neste ni årene. Prosjektleder Stein Hauger i Sartor Offshore sier til Basenytt at investeringen er i tråd med selskapets langsiktige strategi. Selskapet har til sammen 550 ansatte, men selve administrasjonen er lokalisert på CCB på Ågotnes. Sammen med datterselskapet i aberdeen har selskapet hånd om 22 fartøyer. Nå vil imidlertid selskapet gå inn i en total fornyelsesprosess, og Stein Hauger har klare meninger om hvorfor dette er nødvendig. Vi skal fornye hele flåten vår og dette er første skritt i denne retningen, sier Hauger. 12 BASENYTT Det er store forbedringer med dette fartøyet sammenlignet med de eldre. For det første tilfredstiller det klassekrav i forhold til miljø. For det andre er forholdene om bord oppgradert og dermed langt mer attraktive for besetningen. Ikke minst vil vi jo få bedre betalt for jobbene siden fartøyet er av ypperste klasse i markedet, sier Stein Hauger. Hovedoppgavene til Supplyfartøyet vil være Stand by/rescue med kapasitet til å håndtere opp til 200 overlevende. Fartøyet har et brannberedskap kalt FIFI (Fire Fighting) anlegg om bord. Det kan operere ROV (Remote Operated Vehicle) tilsvarende NORSOK standard kl. 2, har også NOFO kapasitet med oljelense, skimmer og tank lagerkapasitet. I tillegg har det moderne fartøyet slepewinch med opptil 100t slepekraft. Tekniske spesifikasjoner: Lengde 66,6 m Bredde 18m Dypgående drøye 6 m avhenging av last tilstand Klargjort for opp til 19 besetningsmedlemmer. BASENYTT 13

8 Yard Services sprang maraton Truckrevisjon for første gang Gjengen som var med på Bergen City Marathon sitt stafettlag lørdag 28. april var f.v: Glenn, Gisle, Gunnar, Geir, Therese, Gintare og Ronny. Revisorene Olsen og Svellingen sjekker utsikten fra hver sin smalgangstruck. Verneombud Kristin Olsen fra CCB Logistikk følger med. Yard Services meldte seg i vår på Bergen City Marathon og stilte med et sterkt lag på startstreken. gisle var første mann ut, mens glenn fikk den tunge etappen opp Munkebotten til Fjellveien med 3 km stigning. gunnar, gintare og Ronny løp to etapper, og Therese og geir tok stafettpinnen videre til mål. For første gang arrangerte CCB revisjon på truck i mai. Revisjonsteamet besto av CCBs faste revisorer, Tanja B. Svellingen og Pål Samuelsson, h.h.v. administrasjonssjef og HMS leder i bedriften. I tillegg knyttet de til seg fagkyndig kompetanse på området, nemlig instruktør og sensor arve Olsen fra opplæringsbedriften gantic og verneombud for truck, Kristin Olsen fra Logistikkavdelingen. Egil og Heine heiet heltene frem i strålende vær blant mange mennesker i Bergen sentrum. alle var kjempefornøyde med dagen og utfordrer derfor flere på CCB til å delta neste år! Selvsagt ble det avdekket mindre feil og avvik, men helhetsinntrykket var meget bra, forteller en fornøyd Svellingen etter endt dag i mye frisk luft. Live2Learn - bedrifter får kompetanse for morgendagen Det tverrfaglige Opplæringskontoret for Sotra og Øygarden Live2Learn (L2L) gir bedrifter kompetanse for morgendagen gjennom rekruttering og opplæring av lærlinger og praksiskandidater. L2L står for høy standard og profesjonalitet. Vi har tett oppfølging av lærlingene med minimum fire besøk i året på arbeidsplassene. Bedriftene selv må stille fadder/instruktør til rådighet, og lærlingene må følge interne opplæringsplaner tilpasset bedriftens arbeid. Dette har gitt mange gode resultater og mange flinke fagarbeidere. 14 BASENYTT Flyfoto av det planlagte kontorbygget og lagerbygget til Aker Solutions ved CCB på Ågotnes. Aker Subsea vil få rundt 60 av 400 nye kontorplasser i de nye lokalene. Arkitekt Rolv Eide AS. Aker Solutions SLS Norway i sterk vekst Kjell Breivikås er med på å lede Aker Solutions SLS (Subsea Lifecycle Services) og avdelingen Supply Chain mot nye store høyder. I 2011 passerte omsetningen i bedriften på Ågotnes 1 mrd kroner, og etterspørselen av service på subseautstyr stiger så raskt at han ser for seg en dobling av omsetningen i løpet av de neste 4-5 årene. I 1994 hadde bedriften 14 ansatte. I dag har Supply Chain avdelingen alene 65 medarbeidere med 10 forskjellige nasjonaliteter som bakgrunn. Jeg synes det er veldig spennende og positivt å ha så mange kul turer representert, sier Kjell. Dette er logistikk og innkjøpsfaglig personell hvor samtlige har kommersiell og teknisk kompetanse. En stor del av gruppen er innkjøpere, og i tillegg har vi personell med støttefunksjoner rundt disse som følger opp ordrer. Syv stykker sitter i India, sier Kjell og legger til at England, Skotland og Italia er sentrale land Supply Chain handler med. Kontoret som ble opprettet våren 2007 har som hovedoppgave å formidle lærlinger til i overkant av 20 opplæringsbedrifter. Mellom 30 og 40 lærlinger får plass hvert år i medlems bedriftene som trenger mange fagarbeidere med hovedtyngde innen mekanisk industri. L2L tilbyr i dag lærlinger innenfor 15 ulike fag, og innen 2012 vil de ha ansvaret for ca. 120 lærlinger. Daglig leder ved kontoret, grethe Bjorøy, sier til Basenytt at det er viktig med kontinuerlig utdanning av dyktige fagfolk og at behovet ute i bedriftene er stort. Truckmesterskapet Daglig leder i L2L er Grethe Bjorøy Mange av dagens beste ingeniører startet sin karriere med å ta fagbrev, sier grethe. Størrelsen har ingen bedtydning for å bli L2L bedrift. Felles nevneren er at den rent geografisk befinner seg i Hordaland og har en person med fagbrev eller lang og allsidig praksis i faget. I tillegg må bedriften ha arbeid og teknisk utstyr som gjør det mulig å gi opplæring etter læreplanen for faget. Vil du vite mer om L2L? gå inn på: Kjell Breivikås er med på å lede Aker Solutions SLS (Subsea Lifecycle Services) Kjell Breivikås har selv utdannelse fra marinen og BI, og har elek tronikk og supply chain som fagområde. I 2007 gikk han inn som leder for avdelingen Supply Chain i aker. Da hadde han lang fartstid bak seg både i Nera Networks og Schlumberger. Foreløpig er han og deler av avdelingen plassert i Helsehuset på Ågotnes hvor han styrer Innkjøp, Lager og Logistikk ifm service på subseautstyr pro dusert av aker Solutions. Hoveddelen av utstyret ligger lagret på basen til CCB både inne og ute. Men, i det nye kontorbygget som er planlagt for aker Solutions ved basen vil det bli plass til ca 400 nye kontorplasser. Her kommer Supply Chain til å fylle opp en god del plasser for innkjøpere som skal sørge for at veksten innenfor service på subseautstyr øker raskt fremover. aker Solutions SLS Norway legger stor vekt på HMS, og nylig kunne avdelingen motta prisen: The Just Care award, en årlig pris som tildeles bedrifter som har utvist ekstra gode resultater innenfor HMS området. Stemningsfullt for nye Aker-ansatte i fremtiden. BASENYTT 15

9 RETURADRESSE: Coast Center Base AS Pb Kystbasen Ågotnes Styret Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Bedriftens representant: Leif Petter Jørgensen Bjørn Austheim Svein Kanstad Therese Lokøy Silje Rong Vetås Kari Brakstad Hilborg Vindenes Dersom du har idèer/forslag til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom interesseklubben, ta gjerne kontakt med en av representantene i styret. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Medlemsskapet koster kr 100,- per år. I n t e r e s s e k l u b ben C C B Kort om interesseklubben Gamle Fjellbase: Bedriftens hytte gjennom mange år, med en ypperlig beliggenhet, i vintersesongen, midt i Furedalen. Ski-in og ski-out muligheter midt i løypen! Det er 2 soverom samt romslig hems med flere sengeplasser (passer for ca 10 personer), badstu og to toalett. Gamle Fjellbase vil bli behold inntil ny hytte er på plass. Nye Fjellbase: Byggingen av Nye Fjellbase er i full sving, og skal være klar i løpet av juni/juli Dette blir en perle av en hytte, med en fantastisk beliggenhet i Bavallen på Voss. Hytte Eikelandsosen: Idyllisk og vakkert plassert ved Skogseidvannet i Fusa Kommune. Hytten er leid inn på åremål, og fullt utstyr for hygge og kos for opptil 10 personer. Skogseidvannet er for øvrig landskjent for størrelse på fisken som svømmer rundt i vannet, for de som er interessert i det. Golfmedlemsskap: Interesseklubben har 5 spillerettigheter, for medlemmer, i Sotra Golfklubb på Kolltveit. Sponser kr 500,- for medlemmer som ønsker å ta grønt kort. Partoutkort til Brann Stadion: 4 plasser på rekker, meget gode og barnevennlige plassert på Gamletribunen som blir trukket før hver kamp. Treningssenter: Ved innmelding i treningssenteret Sprek og Blid sponses man med kr 25,- per trening, inntil 10 ganger per måned. I tillegg får Interesseklubbens medlemmer kr 50,- i rabatt på månedlig avdrag. Kinobilletter: Firmabilletter til kino selges i resepsjonen, kr 75,- per stk. Diverse sponsede arrangement: Medlemmer kan søke om å få dekket inntil kr 500,- årlig for deltagelse i friidrett (løp etc.). Det kan også søkes om støtte til å dekke diverse kontingenter ifm bedriftslag og cuper. Interesseklubben har allerede satt i gang arbeidet med planlegging av nye aktiviteter for neste år. Deriblant ser vi på muligheten for å arrangere matkurs i kantinen, og kanskje vi får til en blåtur. Har du forslag eller idèer til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom Interesseklubben, er vi mer enn villig til å lytte for at vi alle skal trives best mulig på CCB. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle en kjempefin sommer! Hilsen Interesseklubben N Y T T F R A P E R S O N A L K O N T O R E T 1. halvår BASENYTT -Jeg tror han venter på tips. Dette er ikke Hamburger grillen, vet du! JUBILEUM 30-års jubileum: Kurt Lervik FØDSELSDAGER 60 år: Kjell Erik Nilsen Sven Ingvald Gjøen Aslaug Gjøen Vi gratulerer alle! NYE MEDARBEIDERE Fast ansatte i CCB første halvår 2012: Eiendom: Tore André Andersen Entreprise/personellutleie: Kent Arne Moen Christer Øvrebotten Raymond Strømsnes Kim Emil Lysebraate Teknisk avdeling, Miljøservice: Vegard Pile Ken Jonas Kristoffersen Nils Ove Strandheim Petter B. Wilhelmsen Teknisk Service: Fredrik Justad Eide Logistikk: Øyvind Bjorøy Halvor Osa Torill Thorsnes Stig Christian Kristiansen Thor Andre Askildsen Bjørn Lunde Christian Dale Kenneth Kleppevik Tony Brandt Aril Edvardsen Kjersti Bjørklund Christian Sævereid Trond-Erik Normann Nilsen Yard Services: Gintare Dunoje Anette Evensen Czysz Magnar Solheim Administrasjon/IKT: Thomas Sekkingstad Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen i CCB! Pr. 30. juni 2012 er det 190 fast ansatte i CCB.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser.

Lagspiller Vi skal styre risiko. Vårt arbeidsmiljø skal være fullt forsvarlig. Slik får vi gjennomført jobben med for den enkelte og våre omgivelser. Coast Center Base NR 2 - Årgang 17 DESEMBER 2009 CCB TILRETTELEGGER FOR FREMTIDEN 3 6 SATSER på kompetanse SATSER på vindkraft Sikkerhetsbevisst Handlekraftig Lagspiller Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber.

Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010. tema: olje og gass. den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen. www.bergen-chamber. Bergen næringsråd // nr. 6 // 2010 tema: olje og gass den komplette oljeklyngen - lokal ekspertise - månelandingen www.bergen-chamber.no www.bergen-chamber.no // marit warncke ka é Bergen? FOTO: AuDun

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008

Nyheter. nytt. Nr. 2 2008 21 årgang. nytt. Ettertraktet rørfornying. rehabnytt 2-2008 Rehab Nr. 2 2008 21 årgang nytt Nyheter nytt Ettertraktet rørfornying 1 Leder Nyheter Øystein Olimb Anleggsleder Hvis ikke mannen passer tiden så passer ikke tiden mannen. Denne setningen har jeg hørt

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen

side 12 side 02 side 16 Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring Hun skal få folket på beina igjen Rigmor Aasrud side 12 Hun skal få folket på beina igjen Vulkanske opplevelser Storstilt HMS-opplæring side 02 side 16 No.3 2009 02 B-magasinet NR. 3 ÅRG. 1 03 Vulkanske opplevelser på Beerenberg Beerenberg

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon

#02 2012. Magasinet for Skanska-ansatte. Relasjon #02 2012 Magasinet for Skanska-ansatte Relasjon Back in Black Det begynner å bli noen måneder siden jeg flyttet over kjølen, og jeg kan med hånden på hjertet si at så langt trives jeg veldig godt både

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

Får aldri. Stille hos investorene. Konkret satsing i nord. Doblet omsetningen. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen 4 år Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen juni 2010 Får aldri fri Tilgjengelighet via elektroniske medier gjør at vi stiller stadig tøffere krav til hver andre om å svare på henvendelser, også når vi

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

HMS i HD format. Aktuell. Widerøe vokser. Lys fremtid for intelligent industri. Norsk industri må våkne! Vi har mye å fare med, og ITSdirektivet

HMS i HD format. Aktuell. Widerøe vokser. Lys fremtid for intelligent industri. Norsk industri må våkne! Vi har mye å fare med, og ITSdirektivet Nr. 2 Juni 2011 2. årgang Magasin for Rogaland og Hordaland HMS i HD format Side 16 Widerøe vokser 1350 ansatte i Widerøe trives godt med at de ikke er størst. Vi er dyktige til å tilpasse oss ulike situasjoner

Detaljer

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD:

Mot toppen. Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Nr 2-2005 Mot toppen Suksesshistorier fra det bergenske næringsliv: INNHOLD: Bergenseren har aldri manglet ambisjoner og stolthet. I Bedriftprofilen kan du lese om 22 stolte og ambisiøse bedrifter som

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter

En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss. Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss. Sammer er vi sterke Thune Produkter En motor i kompetanseutvikling Nammo Raufoss Vi må spille hverandre gode Mr. Raufoss Sammer er vi sterke Thune Produkter Medlemmer i TotAl-gruppen www.total-gruppen.no Alutech AS www.alutech.no Arqdesign

Detaljer

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen

Med fokus på sikkerhet. Aktuell. En bedrift for miljøet. Full kontroll i betongbransjen Nr. 1 Mars 2011 2. årgang Avis for Rogaland og Hordaland Med fokus på sikkerhet På Skattøra syv kilometer nord for Tromsø sentrum har Tromsø Maritime Skole Havarivernsenteret, drevet opplæring innen sikkerhet

Detaljer