Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement"

Transkript

1 NR 1 - ÅRgaNg 20 JUNI 2012 Ekspansjon og høy aktivitet fordrer sterkt HMSengasjement 3Knut Idar Møt Haugland er ny basesjef for Statoil 4 8 CCB sitt Jon Stangeland Varemottak - ny konsernsjef i NorSea Group

2 IN N H O L D Ny basesjef på Statoil 3 Ny basesjef for Statoil Knut Idar Haugland overtar etter Audun Gunnarsen 4 Ingen glemt bakgård Fra direktørens side På Vestlandet har vi allerede fått en smak av sommer, og Bergen fremsto som en sydlandsk festivalby under åpningen av Festspillene dette året. I slike øyeblikk glemmer vi fort lange vintre og lange arbeidsøkter. Vi går atter en gang mot en sommer som vil bli preget av høy aktivitet samtidig som store deler av organisasjonen skal avvikle ferie. støtte for CCB, og vi har fått på plass rammer som gjør oss i stand til å ekspandere. Havnen skal utvides betydelig og utbyggingen er i full gang med nye 200 meter kaier som skal stå ferdig i løpet av høsten. Vi har til sammen nærmere m2 nye bygg som skal bygges de nærmeste årene og flere prosjekter er i gang allerede. CCB har vunnet flere store oppdrag innenfor riggvedlikehold i år, og av 5 prosjekter har vi lagt bak oss ett. Det er stadige endringer på ankomstvindu for de respektive prosjektene da det er mange forhold offshore som påvirker fremdriften for de ulike operasjonene til havs. Dette er rammebetingelser som vi alltid må forholde oss til, og det er således krevende prosesser rundt ressursplanlegging og ferieavvikling. Våre samarbeidspartnere og ikke minst våre ansatte må utvise stor fleksibilitet i en slik sammenheng, og den holdning og company feeling som utvises er vår styrke i et krevende marked. Med et slikt utgangspunkt sier det seg selv at vi hele tiden må ha med oss det ulykkespotensialet som ligger der med parallelle aktiviteter og til tider høyt tempo. Vi må jobbe sikkert, vi må planlegge godt og vi må aldri glemme å ta timeout hvis det oppstår situasjoner hvor sikkerheten er truet. For å kunne håndtere en slik forventet utvikling er det viktig at vi som bedrift ligger i forkant, og at vi har med oss apparatet rundt med både kommune og fylke. Det offentlige apparatet har vært og er fortsatt en god BASENYTT 2 BASENYTT Kurt R. Andreassen Adm. direktør PRODUKSJON Grafisk design: Irene Lillehammer og John Ringstad Trykk: Bodoni 1200 eks. trykket på svanemerket papir UTGIVER Coast Center Base AS Boks 55, 5347 Ågotnes Tlf: Faks: Epost: 8 Ny konsernsjef i NorSea Group Jon Stangeland har tatt over styringen i Stavanger 12 Livbåttest Logistikk deltar i livbåttest for Aker Solutions Visund-prosjekt. 15 Aker Solutions Jeg ønsker dere alle en Riktig God Sommer! M 1 Ø M E R KE T ILJ 24 Internmagasin for CCB Juni 2012 Foto: Redaksjonen REDAKSJON Ansvarlig redaktør: Kurt R. Andreassen Redaktør: Irene Lillehammer Redaksjonsmedlemmer: Tanja B. Svellingen Øyvind A. Langedal Jeg vil benytte anledningen til å takke våre kunder og forretningsforbindelser for samarbeidet så langt i år. Samtidig ønsker jeg alle sommervikarer velkommen til oss, og takker alle ansatte for innsatsen så langt i år. 9 Trykksak 6 9 I tillegg til prosjektaktiviteten pågår det mye på CCB for tiden, og det er stort sett full kapasitetsutnyttelse innenfor samtlige virksomhetsområder. I motsetning til mange store nasjoner i Europa går det bra i Norge, og jeg føler på mange måter at den bransjen vi opererer i nærmest befinner seg i en unntakstilstand. Petroleumsvirksomheten går svært bra og utsiktene er gode også videre fremover. På Ågotnes har spesielt undervannsmiljøet vokst betydelig de siste årene, og med FMC og Aker i spissen skjer det en kontinuerlig vekst og utvikling innenfor ettermarkedet. Dette gir store ringvirkninger for miljøet i Hordaland og spesielt for oss på CCB. I januar resertifiserte DNV kvalitetssystemet og miljøstyringssystemet i bedriften for tre nye år. De nye sertifikatene gjelder frem til 15. mars I flere år har vi nå jobbet med å videreutvikle bedriftskulturen og jeg ser positive resultater som også etter hvert gir seg utslag i det statistiske materialet innenfor HMS. I vinter har vi kjørt et omfattende program om HMSkultur med Statoil, FMC og Aker Solutions som aktive pådrivere. Nærmere 1000 mennesker var igjennom dette programmet der Per Kotte tok oss med inn i en verden hvor helse, miljø og sikkerhet ble satt inn i en helt annen ramme enn det vi er vant med. Det var mange sterke inntrykk og mye refleksjon, og tilakemeldingen etter disse arrangementene har vært enestående. Møt engasjerte medarbeidere på CCB sitt Varemottak SLS (Subsea Lifecycle Services) Kjell Breivikås skal doble omsetningen i løpet av de neste 4-5 årene. Knut Idar Haugland (45) er ny basesjef for Statoil på Ågotnes. Han kommer fra stilling som leder for Marine operasjoner Riggflytt Operasjoner i Statoil. Han er utdannet sivilingeniør fra NTH og har lang erfaring fra offshorebransjen. Fokus på godt arbeidsmiljø, gode samarbeidsformer samt tydelig og åpen kommunikasjon er stikkord som Knut Idar legger vekt på når han nå overtar etter Audun Gunnarsen. Knut Idar har 10 år bak seg i Det Norske Veritas hvor han arbeidet med kran & løft og marine operasjoner. n 2001 har han vært i Statoil hvor han har arbeidet to perioder i Marine Operasjoner, først offshore på Gullfaks A som leder for Mekanisk & Logistikk, og deretter i operasjonsgruppen for Volve-feltet. - Den erfaringen jeg har fra DNV og Statoil vil komme godt med i jobben her på basen. Jeg har hatt muligheten til å se logistikken både fra våre «kunders» ståsted og fra fartøysiden. I jobben som ny basesjef på Ågotnes vil han fortsette den gode utviklingen basen er inne i. - Jeg ønsker å videreføre det gode arbeidet som Audun har utført her på basen. Vår ambisjon er å arbeide for en sikker, effektiv og miljøbevisst base. For å få dette til må vi ha et solid grunnlag i bunn basert på et godt arbeidsmiljø, godt samarbeid med CCB og andre aktører på basen, samt tydelig og åpen kommunikasjon, sier den inkluderende basesjefen. - Basen har en svært viktig rolle i forhold til å få en sikker og effektiv logistikk-kjede. I slutten av mai vil vi innføre en ny modell for styring av fartøyressursene innen forsyning i Statoil. Her vil basene få en mer sentral og viktig rolle for å dekke alle logistikkbehov i havet på en slik måte at vi utnytter fartøyressursene best mulig. Med så mange dyktige og engasjerte medarbeidere er jeg sikker på at vi skal oppfylle denne rollen. - Jeg synes også det er spennende å få bli en del av Ågotnes-miljøet og å oppleve den store aktiviteten som er her ute. Det blir blant annet kjekt å følge byggingen av den store subseahallen. Dette blir et stort og betydelig lager for subsea utstyr, et segment som vil vokse hurtig fremover. Jeg ser frem til er godt samarbeid med alle som er involvert i Statoil sine aktiviteter her på Ågotnes, avslutter Knut Idar. BASENYTT 3

3 Fra venstre: Atle Meslo, Remi Reknes (manpower), Bjørn Solsvik, Trond Endresen, Øyvind Berg, Svein Kanstad, Oddvar Atle Olsen, Kjell Rune Warberg (manpower ), varemottaket Aril Edvardsen, Helge andersen, Kenneth Kleppevik, Tony Brandt, Ove Aaland (STS). De som ikke var tilstede da bildet ble tatt: Elna Nybakk, Kristian Aga og Erik Nybrot. Den viktige logistikknæringen sørger for at alle behov dekkes innen forsyning av varer som trenges for å holde samfunnstakten oppe. Ifølge SSB blir 370 mill. tonn varer transportert årlig i Norge, en verdiskapning på rundt 20 mrd årlig. På Coast Center Base (CCB) på Ågotnes møter vi en logistikkaktør som står for rundt 1,5 millioner av disse tonnene tyngre kjøretøy ruller årlig inn på basen med varer som skal ut i Nordsjøen, varer som sørger for at oljekronene kan beholde sin gullkantede form. Ved CCB Varemottak treffer vi 15 engasjerte logistikkansatte som utfører en betydelig del av CCB sin logistikkaktivitet. De er vant med stor trafikk og høyt tempo for å betjene vareflyten for kundene sine. Men varemottaket vil ikke være den glemte bakgård. Den nye arbeidslederen Trond Endresen (39) ønsker å synliggjøre bedre hvilken viktig jobb medarbeiderne faktisk utfører hver dag. 4 BASENYTT BASENYTT 5

4 Varemottaket Kjerneverdier på CCB Takk for at du gjør våre kjerneverdier på CCB til dine verdier! Basenytt møter Trond Endresen som startet som arbeidsleder på CCB Varemottak for knappe fem måneder siden. Han har 17 års erfaring fra transport- og logistikkbransjen og vet hvor skoen trykker. Vi skal styre risiko. - Dette er en bransje som fort kan oppleve mye stress. Det er generelt sett en hektisk hverdag med høy og stadig økende aktivitet, og CCB Varemottak har hatt en rivende utvikling med økning ifra 2 til 15 personer på de 4 siste årene. Dette ville vært helt umulig uten dyktige medarbeidere og Company Feeling, sier Trond. - Ved å ha et bevisst fokus på arbeidsoppgavene, tett dialog og økt rapportering, skal vi fortsatt vise at vi gjør en god jobb, sier Trond. Det kan vi også dokumentere. TQM og Før jobben samtale (FJS) er tatt flittig i bruk på avdelingen. Per i dag er rapporteringstallet over 150, noe som viser at CCB Varemottak har et stort fokus på HMS. forplikter hver og en av oss til å tenke enda mer på risiko og risikostyring. Ordlyden fullt forsvarlig er hentet fra dagens krav i arbeids miljøloven. I tillegg bringes elementet ytre miljø inn i form av ordet omgivelser. Samfunnsforvent ninger i form av lovkrav er strenge og høyst aktuelle. Omgivelser gir også rom for andre assosiasjoner som f. eks. kunder, samarbeidspanere, naboer, lokalsam funn og kommune. alle er aktører som vi ønsker å ta hensyn til under utførelsen av vår drift. Deres opp fatning av oss er også grunnleggende for å opprett holde et godt omdømme. - Førsteinntrykket er alltid viktig ovenfor nye kunder, sier han. Vi må alltid vise at vi har en positiv og løsningsorientert innstilling til å kunne håndtere varene for kunden på en slik måte at de får tillit til oss. Det handler om punktlighet, god service, ryddighet og orden, poengterer Trond og legger til at kundene følger med på all levering. I mange tilfeller jobber vi direkte i kundens egne IT-systemer. De skal være trygge på at vi jobber effektivt og sikkert for en optimal ivaretakelse av kunden, poengterer Trond. I porteføljen til CCB Varemottak ligger det mange verdifulle kunder. Odfjell har tegnet flere kontrakter som omhandler håndtering av varer til riggvirksomhet for blant annet Deepsea Atlantic Stavanger, Metro 1 og Metro 2. Avdelingen har også ansvar for forsyningen av Songa Dee, varehotell for en rekke V&M kontraktører som Reinertsen og Apply Sørco, i tillegg til håndtering av kjemikalier for Statoil Norge, Niche og MacDermid. Ved siden av dette har CCB Varemottak egen tollavdeling som jobber direkte i Tollvesenets eget system og som blant annet leverer tolltjenester for CCB ifm riggvedlikehold. Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Slik får vi gjennomført jobben med riktig resultat. viser vår evne til å anvende vår kom petanse og alltid finne de beste løsninger. De tallrike prosjektene som har blitt gjennomført på CCB er eksempler på hva en handlekraftig organisasjon kan få til. Det er CCB sitt mål at vi skal videreutvikle vår merkevare som består av følgende verdier og egen Vi skal styre risiko. skaper; vi er fleksible, tilpasser oss kunder og omgi Vårt arbeidsmiljø det skal være velser og gjennomfører somfullt er forsvarlig besluttet. Tett og god dialog er viktig for å opprettholde et godt arbeidsmiljø, sier Trond som her tar en prat med Bjørn Solsvik. Midt i fleisen-metoden fungerer ofte bra. Viktig beskjed til alle truck-førere på Varemottakets tavle. Vi skal styre risiko. Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Slik får vi gjennomført jobben med riktig resultat. Holdninger er den største årsaken til truck relaterte uønskede hendelser, påpekte arve Olsen Kloke beslutninger fokus påinger oppgavene. Tekst ogogfoto: Elise J. Økland, vnr.no i sitt foredrag. Frokostmøtet var det første Vi bygger kunnskap fra som gantic kommer CCB, Slik får vi gjennomført jobben med våre kunder og lokalsamfunnet til gode. på HMS i VNR. Det ble gjennomført i riktig resultat. et avvik? Er det et avvik Er papirkutt om en i en nysatsing arbeider skader seg på jobb kl 15 på fredag og stiller på jobb igjen mandag morgen? Kan man la være å rapportere om skaden dersom man lar arbeidstakeren med brukket fot sitte i kantinen og lesevåreaviser hele dagen? Han er jo på jobb verdier Det finnes mye kreativ føring. avvik bør rap porteres etter en felles mal, sa anita Vindenes. samarbeid med Coast Center Base, som i en årrekke har arrangert HMS samlinger for sine leietakere på basen. Å gi tydelige signaler, gi få men korte beskje der og velge seg de viktigste kampene kan være en strategi i HMS arbeidet, sa Vindenes. Det er noe Hanne Haga, HMS ingeniør i FMC Technolo skal styre risiko. giesviønsker å ta med seg tilbake på jobb. Holdninger er definitivt den største utfordrin gen i det daglige HMS arbeidet. Dette med å Anita Vindenes satte fokus på utfordringer knyttet til HMS i hverdagen under frokostmøtet. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, våre kunder og lokalsamfunnet til gode. Ambulansesjåførene Trond Eliassen og Trond Brynjulfsen i Helse Bergen deltok på frokostmøtet. De mener det er greit med remindere når det gjelder HMS, men de liker ikke flisespikkeri. Nytt Troll A prosjekt til Aibel Espen CornellsomJacobsen Vi bygger kunnskap kommer CCB, er materialkoordinator våre og lokalsamfunnet til gode. hoskunder aibel og har fått hendene fulle med et nytt og Haugesund, men resten av materiellet som skal brukes går gjennom basen på CCB. stort oppdrag på basen. Hovedoppgaven i det nye prosjektet er å implementere nye kompressorer på Troll a i størrelsesorden 4500 tonn. Disse vil forlenge levetiden på Trollfeltet. De største modulene går direkte ut til Troll a plattformen fra Rammekontrakten på prosjektet er på over 2 mrd, så dette er et meget stort prosjekt, sier Espen til Basenytt. aibel genererer mye arbeid både internt på basen og til underleverandører utenfor. Hektisk aktivitiet, men likevel vektlegging på punktlighet og en sikker jobbhverdag. Her ser vi Remi Reknes i aksjon på trucken. Vi skal styre risiko. 6 BASENYTT forklare ting på en enkel måte og korte ned beskje dene var nyttige råd, sier Haga til vnr.no. Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Slik får vi gjennomført jobben med riktig resultat. - HMS er det viktigste mantra vi skal etterstrebe. Det handler om å gjøre arbeidsdagen så sikker og trygg som overhodet mulig, sier Trond. Alle skal komme trygt hjem til sine kjære etter endt arbeidsdag. I tillegg skal det være kjekt å komme tilbake til jobben og møte kollegaer og kunder, sier Trond som stortrives i jobben som arbeidsleder. Avvik bør rapporteres etter en felles mal. Det sa Anita Vindenes i Sotra Contracting under HMS-seminaret i regi av VNR og CCB 23. mai i Forum K2. Alle varer og tjenester skal håndteres effektivt og sikkert. Containere, baskets/lastebærere skal bestilles og personellet sørger for sikker avlevering og transport videre til Nordsjøen. I dette bildet gjelder også fokuset på en bevisst HMS-kultur, noe CCB Varemottak tar del i i tillegg til CCB sitt øvrige HMS-arbeid. På kontoret ser vi at tavlen viser oppfordringen: Husk å sjekke truck en hver morgen, en vesentlig beskjed til operatørene som har truck som viktigste arbeidsredskap i hverdagen. Alle truckførere på CCB Varemottak har nå, i likhet med samtlige truckførere på CCB, gjennomført kurset Bekjempelse av truckhendelser. Nytt HMS-Frokostseminar fra CCB og VNR Kloke beslutninger og fokus på oppgavene. Slik får vi gjennomført jobben med riktig resultat. understreker at menneskene i vår orga nisasjon er en ressurs for hverandre og dermed for bedriften. For å få utnyttet medarbeidernes ressurser må vi være dyktige på samarbeid og samhandling. Sammensatt danner dette bedriftens fundament verdier til å bygge en kunnskapvåresom sikrer vår virksomhet, og som kommer våre eiere og vårt lokalsamfunn til gode. Vi bygger kunnskap som kommer CCB, BASENYTT 7

5 Konsernsjef i galopp... Norsk sokkel er i betydelig vekst. De neste årene vil vi oppleve en økning i aktiviteter og se store investeringer på grunn av nye gigantiske oljefunn både i sør og nord. De økonomiske kurvene peker derfor oppover, og analytikere spår at dagens investeringsnivå på sokkelen, som i dag er rundt 200 mrd, vil øke til over 300 mrd innen Dette er svært gode nyheter for NorSea Group (NSG) konsernet som har eierskap i nærmere 50 selskaper innenfor olje- og gassnæringen, hvor hele 10 er forsyningsbaser langs norskekysten. John Egil Stangeland (48) tiltrådte som ny konsernsjef 1. januar i år og har trolig gjort en lur personlig investering selv etter et år på hesteryggen har han nå lært seg å ri galopp. Starten på oljeeventyret i Norge, ble også starten på dagens NSG. Det ble et stort behov for etablering av en forsyningstjeneste som kunne strukturere og holde styr på alle nødvendige varer og tjenester tilknyttet den nye industrien. De to første basene som ble etablert i Norge havnet, naturlig nok, i Stavangerområdet. I 1965 startet Tanangerbasen opp med Aker i ryggen og gikk under navnet Norsco. Samtidig ble det drevet virksomhet i et trelastlager i Stavanger, men plassbehovet økte, og Dusavikbasen ble derfor raskt etablert under navnet North Sea Exploration Service. På begynnelsen av 70-tallet var begge basene fullt ut operative og sørget for alt forsyningsbehov til nordsjøplattformene. Etter mye navneskifting ble de i 1990 slått sammen til Norsea. Så startet en oppkjøpstrend av baser langs norskekysten som etter hvert har blitt til dagens NorSea Group. - Og det er ikke uten grunn, sier Stangeland. For å være komplett i logistikk-kjeden i dag må vi være i stand til å levere en totaltjeneste til kunden. Før handlet det stort sett om å pakke containere og stå for forsendelse. Skal vi være konkurransedyktig fremover, må vi sørge for verdiskapning på flere områder og kunne si til kunden at vi kan ta hånd om hele aktiviteten fra a til å. Det innbefatter både landsiden og sjøsiden med helikopter- og båtjenester samt sortering og resirkulering av avfall, understreker Stangeland som sier at NSG begynte med denne strategien for flere år siden. Mennesker, kunnskap og kompetanse teller mest Bakgrunnen til Stangeland er solid. Han har vært ansatt i konsernet siden 2004, og har utpreget forretningssans ifølge kollegaer som også beskriver ham som et inkluderende menneske med god rettferdighetssans. Han var med på etableringen av Maritime Logistic Services (MLS) - da dette selskapet ble etablert som et 50/50 eid selskap mellom Aker Base og Eidesvik Offshore i Før NorsSea Group perioden var han ansatt i Eidesvik Offshore i 7 år med ansvar for marked og forretningsutvikling. I tillegg har han jobbet 7 år i Seabrokers som skips- og prosjektmegler for offshore fartøy. Utdanningen er maskiningeniør fra Universitetet i Stavanger (tidl. DH), Bachelor of Business Administration fra Universitetet i Austin, Texas, samt Executive MBA fra BI i Oslo og Nan Yang Technological University i Singapore. Når han nå overtar etter Tor Magne Sørensen skal han ha ansvar for 800 mennesker i hele NorSea-konsernet. Den oppgaven går han inn i med glede. - Jeg tror jeg har et godt utgangspunkt for å gjøre det, sier han til Basenytt. Alle selskapene som er en del av NSG har en lang historie bak seg og er bygget på dyktige driftsorganisasjoner og fleksible baser. Samlet gir det oss en tung posisjon i markedet. Vi har en rekke kunnskapsrike, entusiastiske og dedikerte mennesker i våre selskaper langs hele kysten. Dette er medarbeidere som forstår og setter pris på den viktige rollen våre baser spiller både for verdiskapning og arbeidsplasser i lokalsamfunnene. Og, ikke minst for betydningen av å levere sikre og trygge forsyningstjenester til Norges viktigste og mest krevende industri. Når vi i tillegg har eiere som har vilje og kapasitet til å gjøre investeringer i infrastruktur, eiendom og utstyr og som sørger for at vi er i kontinuerlig vekst og utvikling, er det lett å jobbe, sier Stangeland. Når alt kommer til alt er det nettopp mennesker, kunnskap og kompetanse som teller mest for at NSG skal fortsette å sikre seg en fantastisk posisjon i fremtiden, sier han. Stangeland er klar for å ri galopp men langt i fra alene. Foto: Sjur Frimand-Anda Vi har en rekke kunnskapsrike, entusiastiske og dedikerte mennesker i våre selskaper langs hele kysten... John Magne Stangeland, NSG Revitalisering av norsk sokkel betyr vekst Stangeland overtar roret i NSG på et tidspunkt hvor alle piler peker oppover for aktiviteten på norsk sokkel. Oljeaktiviteten i sør øker på grunn av både nye funn og oppgradering av gamle felt. I nord er koden muligens knekt når det gjelder Barentshavet som følge av Statoils store funn av Skrugard og Havis-feltet i fjor. Aktiviteten til NSG vil følge etter, og gradvis skifte nordover. En revitalisering av norsk sokkel de neste 10 årene vil bety mer aktivitet for Norges største forsyningsaktør offshore, som kan skilte med eierskap i hele 10 baser langs kysten fra Tananger i sør til Vardø i nord. NSG har tre kjerneområder for sin drift. Det første området handler om basedrift og logistikk, et område som har utviklet seg og vokst betydelig siden starten på oljeeventyret. Dette er også det operative leddet hvor flest mennesker er ansatt. Det andre virksomhetsområdet dreier seg om infrastruktur og eiendom. Eiendomsselskapene utvikler og leier ut infrastruktur og eiendom både for egen og andres drift. Som et tredje område opererer også NSG innenfor maritim virksomhet med innbefraktning og koordinering av offshore fartøy for kundene gjennom selskapet Maritime Logistic Services. I tillegg har NorSea Group også to egne forsyningsskip samt et skip under bygging. Alt i alt - et NSG i sterk vekst og utvikling. Tananger Base i Stavanger hvor NorSea Group har sitt hovedkontor. Foto Jostein Viestad/NorSea Group AS. 8 BASENYTT BASENYTT 9

6 TKM 2012 Truck & Kran Mesterskapet 2012 Primus Motor for årets TKM, Jim-Kenneth Stemme 30. mai gikk årets Truck & Kran Mesterskap (TKM) av stabelen for andre år på rad på CCB. Nærmere 100 deltakere var med å bidro til et vellykket arrangement. alt var linet opp for en topp dag på basen. Solen skinte og kl gikk starskuddet for årets mesterskap. HMS avdelingen hadde gitt dispensasjon til deltakere som ikke var med i kjørekonkurransene til å bruke sivile klær innenfor et avgrenset arrangementsområde. Folk slo seg ned rundt bordene i Truck verkstedet som var pyntet med langbord for anledningen. Holmedals kantineservice sørget for varm mat, og folk koste seg sammen med kollegaer og kunder. alle deltok i HMS quizen, og årets vinner ble Hilborg Vindenes. Som i fjor var hovedfokus i arrangementet konkurransene på ferdigheter innen kjøring av liten og stor truck. I tillegg var også kran oppsatt i programmet i år. gantic gjorde en god jobb med tilrettelegging av løyper og bidro i dommerpanelet. Morten Higdem tok førsteplassen i kran, nr 1 på pallen i stor truck ble Kurt grindheim, mens Trond Endresen triumferte stolt på førsteplass i liten truck. har betydd mye for dem i opplæringstiden. Han er kunnskapsrik og har vært veldig viktig for oss. Vi setter stor pris på ham, sier de til Basenytt. På TKM deltok Per Christian og andreas med god prestasjon i krankonkurransen. En intervjurunde blant deltakerne avslørte fort at det var det sosiale aspektet som slo an. Det å treffe kollegaer og kunder i en annen setting enn til daglig er viktig. En styrke for fellesskapet og god medisin for arbeidsmiljøet, var karakteristikker som gikk igjen. Dette var en fin måte å få frem M n i HMS n, sa andre. Oppslutningen fra ledelsen var stor, og Kurt andreassen sa at en synlig ledelse er viktig på arbeidsplassen. Her vises en veldig stolthet, og som sjef synes jeg det er flott å se selv hva de kan, sier Kurt som påpeker at det er et svært viktig initiativ logistikkavdelingen har tatt for andre året på rad. Primus motor i arrangementskomitéen i år har vært Jim Kenneth Strømme. Han sier til Basenytt at TKM er en flott måte å sette HMS temaet i kalenderen ut i praksis. andreas og Per Christian er i dag CCB s ferskeste kranførere og har nå kjørt opp på mobilkran og bestått eksamen med glans! Stolt fadder er Bjørn Olav, som ifølge de nye unge kranførerne Vi får vist både engasjement og etterlevelse. Når vi i tillegg får mange leietakere med, har vi oppnådd det vi ønsker, sier Jim Kenneth som retter en stor takk til alle sponsorer og samarbeidsparnere som har bidratt med viktig støtte. I tillegg takker han medlemmene i arrangementskomitéen for god innsats. De to nye kranførerne på CCB, Per Christian og Andreas, sammen med veteran og stolt fadder Bjørn Olav i midten. Arrangementskomitéen fra venstre foran: Arve, Trond, Pål, Irene, Michelle, Heidi, Villy. Bak fra venstre: Arne, Kurt, Jim-Kenneth, Leif-Petter. 10 BASENYTT BASENYTT 11

7 Kvalitetstest av livbåtfunksjon CCBs leietakere Juni 2012 CCB har i samarbeid med Aker Solutions MMO AS (MMO) utført en prøvesammenstilling av en livbåtramme som skal installeres på Visund. CCB har stått for alle transport og krantjenester, utleie av lift, truck, pausebrakker og personell. arbeidet har også om fattet støping av fundament til test jigg samt koordinering av stillas, personell og forpleining. CCB har også deltatt i detaljplanlegging og utarbeidelse av SJa. Aibel AS Aker Solutions MMO AS Aker Subsea AS Atlantic Offshore Management AS Baker Hughes Norge AS Bergen Agent AS BKK Fiber AS Bravida Norge AS Bring Logistics AS Cabot Specialty Fluids North Sea Chemco AS Dolphin AS ESS Support Services AS ICL-IP Europe B.V. Expro Group Norway Ferguson Norge AS FMC Kongsberg Subsea AS Franzefoss Gjenvinning Gasnor AS Halliburton AS HMS-Gruppen AS Holmedals Kantineservice AS Icon Offshore AS I.O.S. Tubular Management AS JDR Cables Systems AS Kuehne & Nagel AS Kystverket Manpower/Techpower NCE Subsea Drift AS Kjell Tornøe i aker Solutions sier til Basenytt at hensikten med å få den nye livbåtrammen ut på Visund er å øke livbåtkapasiteten på plattformen og dermed unngå å måtte redusere bemanning når været er på det tøffeste. Strukturene er av en størrelse som gjør at installasjonen offshore må utføres etter helt spesifiserte og sikre metoder. Installasjonene har blitt prøvet ut i en fullskala test mot en test jigg her på land, og testen har vært vellykket, sier Kjell Tornøe som nå er klar til å sende livbåt rammen ut på feltet Norcem AS Norwegian Coating Technolgy AS Oceaneering Asset Integrity AS Panalpina AS Posten Norge BA Prosafe Offshore QuipBrokers International AS Sar AS Schlumberger Norge AS Sotra Brannvern Statoil ASA Statoil Fuel & Retail Norge AS Swire Oilfield Services AS Teknologisk Institutt AS Telenor Eiendom Holding AS Telenor Mobil AS Toma AS Trond Lossius Tuboscope Norge AS Viking Moorings Norge AS W.Giertsen Test og Inspeksjon AS Water Weights Scandinavia AS Yes Sport og profil AS Prosjektleder fra CCB har vært Jarle Vinnes (til høyre i bildet). Sammen med teamet sitt har han sørget for at alt har gått iht planen i testen sammen med Aker Solutions. Bildet til høyre viser den nye livbåtrammen som nå er klargjort for Visund. Atlantic Offshore fornyer flåten Kan håndtere opp til 200 overlevende I samme øyeblikk som Sartor Offshore skiftet navn til Atlantic Offshore presenterte de sitt nye fartøy, Ocean Alden, et FVE (Field Support Vessel) fartøy som skal operere for Gas de France Suez (GdFS) på Gjøafeltet rett vest for Florø de neste ni årene. Prosjektleder Stein Hauger i Sartor Offshore sier til Basenytt at investeringen er i tråd med selskapets langsiktige strategi. Selskapet har til sammen 550 ansatte, men selve administrasjonen er lokalisert på CCB på Ågotnes. Sammen med datterselskapet i aberdeen har selskapet hånd om 22 fartøyer. Nå vil imidlertid selskapet gå inn i en total fornyelsesprosess, og Stein Hauger har klare meninger om hvorfor dette er nødvendig. Vi skal fornye hele flåten vår og dette er første skritt i denne retningen, sier Hauger. 12 BASENYTT Det er store forbedringer med dette fartøyet sammenlignet med de eldre. For det første tilfredstiller det klassekrav i forhold til miljø. For det andre er forholdene om bord oppgradert og dermed langt mer attraktive for besetningen. Ikke minst vil vi jo få bedre betalt for jobbene siden fartøyet er av ypperste klasse i markedet, sier Stein Hauger. Hovedoppgavene til Supplyfartøyet vil være Stand by/rescue med kapasitet til å håndtere opp til 200 overlevende. Fartøyet har et brannberedskap kalt FIFI (Fire Fighting) anlegg om bord. Det kan operere ROV (Remote Operated Vehicle) tilsvarende NORSOK standard kl. 2, har også NOFO kapasitet med oljelense, skimmer og tank lagerkapasitet. I tillegg har det moderne fartøyet slepewinch med opptil 100t slepekraft. Tekniske spesifikasjoner: Lengde 66,6 m Bredde 18m Dypgående drøye 6 m avhenging av last tilstand Klargjort for opp til 19 besetningsmedlemmer. BASENYTT 13

8 Yard Services sprang maraton Truckrevisjon for første gang Gjengen som var med på Bergen City Marathon sitt stafettlag lørdag 28. april var f.v: Glenn, Gisle, Gunnar, Geir, Therese, Gintare og Ronny. Revisorene Olsen og Svellingen sjekker utsikten fra hver sin smalgangstruck. Verneombud Kristin Olsen fra CCB Logistikk følger med. Yard Services meldte seg i vår på Bergen City Marathon og stilte med et sterkt lag på startstreken. gisle var første mann ut, mens glenn fikk den tunge etappen opp Munkebotten til Fjellveien med 3 km stigning. gunnar, gintare og Ronny løp to etapper, og Therese og geir tok stafettpinnen videre til mål. For første gang arrangerte CCB revisjon på truck i mai. Revisjonsteamet besto av CCBs faste revisorer, Tanja B. Svellingen og Pål Samuelsson, h.h.v. administrasjonssjef og HMS leder i bedriften. I tillegg knyttet de til seg fagkyndig kompetanse på området, nemlig instruktør og sensor arve Olsen fra opplæringsbedriften gantic og verneombud for truck, Kristin Olsen fra Logistikkavdelingen. Egil og Heine heiet heltene frem i strålende vær blant mange mennesker i Bergen sentrum. alle var kjempefornøyde med dagen og utfordrer derfor flere på CCB til å delta neste år! Selvsagt ble det avdekket mindre feil og avvik, men helhetsinntrykket var meget bra, forteller en fornøyd Svellingen etter endt dag i mye frisk luft. Live2Learn - bedrifter får kompetanse for morgendagen Det tverrfaglige Opplæringskontoret for Sotra og Øygarden Live2Learn (L2L) gir bedrifter kompetanse for morgendagen gjennom rekruttering og opplæring av lærlinger og praksiskandidater. L2L står for høy standard og profesjonalitet. Vi har tett oppfølging av lærlingene med minimum fire besøk i året på arbeidsplassene. Bedriftene selv må stille fadder/instruktør til rådighet, og lærlingene må følge interne opplæringsplaner tilpasset bedriftens arbeid. Dette har gitt mange gode resultater og mange flinke fagarbeidere. 14 BASENYTT Flyfoto av det planlagte kontorbygget og lagerbygget til Aker Solutions ved CCB på Ågotnes. Aker Subsea vil få rundt 60 av 400 nye kontorplasser i de nye lokalene. Arkitekt Rolv Eide AS. Aker Solutions SLS Norway i sterk vekst Kjell Breivikås er med på å lede Aker Solutions SLS (Subsea Lifecycle Services) og avdelingen Supply Chain mot nye store høyder. I 2011 passerte omsetningen i bedriften på Ågotnes 1 mrd kroner, og etterspørselen av service på subseautstyr stiger så raskt at han ser for seg en dobling av omsetningen i løpet av de neste 4-5 årene. I 1994 hadde bedriften 14 ansatte. I dag har Supply Chain avdelingen alene 65 medarbeidere med 10 forskjellige nasjonaliteter som bakgrunn. Jeg synes det er veldig spennende og positivt å ha så mange kul turer representert, sier Kjell. Dette er logistikk og innkjøpsfaglig personell hvor samtlige har kommersiell og teknisk kompetanse. En stor del av gruppen er innkjøpere, og i tillegg har vi personell med støttefunksjoner rundt disse som følger opp ordrer. Syv stykker sitter i India, sier Kjell og legger til at England, Skotland og Italia er sentrale land Supply Chain handler med. Kontoret som ble opprettet våren 2007 har som hovedoppgave å formidle lærlinger til i overkant av 20 opplæringsbedrifter. Mellom 30 og 40 lærlinger får plass hvert år i medlems bedriftene som trenger mange fagarbeidere med hovedtyngde innen mekanisk industri. L2L tilbyr i dag lærlinger innenfor 15 ulike fag, og innen 2012 vil de ha ansvaret for ca. 120 lærlinger. Daglig leder ved kontoret, grethe Bjorøy, sier til Basenytt at det er viktig med kontinuerlig utdanning av dyktige fagfolk og at behovet ute i bedriftene er stort. Truckmesterskapet Daglig leder i L2L er Grethe Bjorøy Mange av dagens beste ingeniører startet sin karriere med å ta fagbrev, sier grethe. Størrelsen har ingen bedtydning for å bli L2L bedrift. Felles nevneren er at den rent geografisk befinner seg i Hordaland og har en person med fagbrev eller lang og allsidig praksis i faget. I tillegg må bedriften ha arbeid og teknisk utstyr som gjør det mulig å gi opplæring etter læreplanen for faget. Vil du vite mer om L2L? gå inn på: Kjell Breivikås er med på å lede Aker Solutions SLS (Subsea Lifecycle Services) Kjell Breivikås har selv utdannelse fra marinen og BI, og har elek tronikk og supply chain som fagområde. I 2007 gikk han inn som leder for avdelingen Supply Chain i aker. Da hadde han lang fartstid bak seg både i Nera Networks og Schlumberger. Foreløpig er han og deler av avdelingen plassert i Helsehuset på Ågotnes hvor han styrer Innkjøp, Lager og Logistikk ifm service på subseautstyr pro dusert av aker Solutions. Hoveddelen av utstyret ligger lagret på basen til CCB både inne og ute. Men, i det nye kontorbygget som er planlagt for aker Solutions ved basen vil det bli plass til ca 400 nye kontorplasser. Her kommer Supply Chain til å fylle opp en god del plasser for innkjøpere som skal sørge for at veksten innenfor service på subseautstyr øker raskt fremover. aker Solutions SLS Norway legger stor vekt på HMS, og nylig kunne avdelingen motta prisen: The Just Care award, en årlig pris som tildeles bedrifter som har utvist ekstra gode resultater innenfor HMS området. Stemningsfullt for nye Aker-ansatte i fremtiden. BASENYTT 15

9 RETURADRESSE: Coast Center Base AS Pb Kystbasen Ågotnes Styret Leder: Styremedlem: Styremedlem: Styremedlem: Varamedlem 1: Varamedlem 2: Bedriftens representant: Leif Petter Jørgensen Bjørn Austheim Svein Kanstad Therese Lokøy Silje Rong Vetås Kari Brakstad Hilborg Vindenes Dersom du har idèer/forslag til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom interesseklubben, ta gjerne kontakt med en av representantene i styret. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Medlemsskapet koster kr 100,- per år. I n t e r e s s e k l u b ben C C B Kort om interesseklubben Gamle Fjellbase: Bedriftens hytte gjennom mange år, med en ypperlig beliggenhet, i vintersesongen, midt i Furedalen. Ski-in og ski-out muligheter midt i løypen! Det er 2 soverom samt romslig hems med flere sengeplasser (passer for ca 10 personer), badstu og to toalett. Gamle Fjellbase vil bli behold inntil ny hytte er på plass. Nye Fjellbase: Byggingen av Nye Fjellbase er i full sving, og skal være klar i løpet av juni/juli Dette blir en perle av en hytte, med en fantastisk beliggenhet i Bavallen på Voss. Hytte Eikelandsosen: Idyllisk og vakkert plassert ved Skogseidvannet i Fusa Kommune. Hytten er leid inn på åremål, og fullt utstyr for hygge og kos for opptil 10 personer. Skogseidvannet er for øvrig landskjent for størrelse på fisken som svømmer rundt i vannet, for de som er interessert i det. Golfmedlemsskap: Interesseklubben har 5 spillerettigheter, for medlemmer, i Sotra Golfklubb på Kolltveit. Sponser kr 500,- for medlemmer som ønsker å ta grønt kort. Partoutkort til Brann Stadion: 4 plasser på rekker, meget gode og barnevennlige plassert på Gamletribunen som blir trukket før hver kamp. Treningssenter: Ved innmelding i treningssenteret Sprek og Blid sponses man med kr 25,- per trening, inntil 10 ganger per måned. I tillegg får Interesseklubbens medlemmer kr 50,- i rabatt på månedlig avdrag. Kinobilletter: Firmabilletter til kino selges i resepsjonen, kr 75,- per stk. Diverse sponsede arrangement: Medlemmer kan søke om å få dekket inntil kr 500,- årlig for deltagelse i friidrett (løp etc.). Det kan også søkes om støtte til å dekke diverse kontingenter ifm bedriftslag og cuper. Interesseklubben har allerede satt i gang arbeidet med planlegging av nye aktiviteter for neste år. Deriblant ser vi på muligheten for å arrangere matkurs i kantinen, og kanskje vi får til en blåtur. Har du forslag eller idèer til andre tiltak/aktiviteter som kan utføres gjennom Interesseklubben, er vi mer enn villig til å lytte for at vi alle skal trives best mulig på CCB. Er du ansatt i CCB og ikke medlem? Ta kontakt med din nærmeste overordnede eller direkte med et av styremedlemmene så ordner vi resten. Vi vil samtidig benytte anledningen til å ønske alle en kjempefin sommer! Hilsen Interesseklubben N Y T T F R A P E R S O N A L K O N T O R E T 1. halvår BASENYTT -Jeg tror han venter på tips. Dette er ikke Hamburger grillen, vet du! JUBILEUM 30-års jubileum: Kurt Lervik FØDSELSDAGER 60 år: Kjell Erik Nilsen Sven Ingvald Gjøen Aslaug Gjøen Vi gratulerer alle! NYE MEDARBEIDERE Fast ansatte i CCB første halvår 2012: Eiendom: Tore André Andersen Entreprise/personellutleie: Kent Arne Moen Christer Øvrebotten Raymond Strømsnes Kim Emil Lysebraate Teknisk avdeling, Miljøservice: Vegard Pile Ken Jonas Kristoffersen Nils Ove Strandheim Petter B. Wilhelmsen Teknisk Service: Fredrik Justad Eide Logistikk: Øyvind Bjorøy Halvor Osa Torill Thorsnes Stig Christian Kristiansen Thor Andre Askildsen Bjørn Lunde Christian Dale Kenneth Kleppevik Tony Brandt Aril Edvardsen Kjersti Bjørklund Christian Sævereid Trond-Erik Normann Nilsen Yard Services: Gintare Dunoje Anette Evensen Czysz Magnar Solheim Administrasjon/IKT: Thomas Sekkingstad Vi ønsker våre nye medarbeidere velkommen i CCB! Pr. 30. juni 2012 er det 190 fast ansatte i CCB.

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea.

NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013. 4Omstilling og. nyorientering. Omstilling og. Aker Solutions mesterskap. med nytt kontorbygg i subsea. NR 2 - ÅRGANG 21 DESEMBER 2013 Omstilling og nyorientering 4Omstilling og Verdensnyorientering på CCB 10 12 Aker Solutions mesterskap med nytt kontorbygg i subsea Fra direktørens side Den største utfordringen

Detaljer

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND

«Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND «Stavanger Light» OFFSHORE NORDLAND Sandnessjøen 10.06.2013 Hvorfor Stavanger Light? Visjoner foran ONS 1998 var «Stavanger Light». Historikk. Var den visjonen feil? Hvordan kom vi dit? Ringvirkninger.

Detaljer

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen

COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen COAST CENTER BASE AS Fjell kommune 22.11. 2012 Status v/kurt R Andreassen Kaiutvidelser kai 3/4 Min 21 meter dybde hele kaien Ny kai 4, 75 meter Forlenge kai 3 med 68 meter Yard Services 2012 Songa

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning

Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning NORSK OLJEMUSEUM ÅRBOK 2008 Annonser Intelligent teknologi Redusert klimapåvirkning Høyteknologiske løsninger og smart ingeniørkunst er våre beste verktøy for å oppfylle våre forpliktelser om reduserte

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Positiv utvikling står i kø!

Positiv utvikling står i kø! NR 1 - ÅRgaNg 21 JUNI 2013 Positiv utvikling står i kø! 4Vil slå ut bilkø med TKM planlagt båtrute til CCB 8 12 2013 ÅNP utvikler for tredje år Hamretomten for på rad nye kundebehov I N N H O L D Side

Detaljer

Olje- og gassnettverk Helgeland

Olje- og gassnettverk Helgeland RAPPORT november 213 Olje- og gassnettverk Helgeland - Nettverkets samlede kapasitet, kompetanse og forventninger frem mot 217 Foto: Statoil Utarbeidet av Kunnskapsparken Helgeland Innhold Innledning...

Detaljer

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse

Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Hva har skjedd siden forrige krankonfranse Erik Wiig Prosjektleder SfS SfS Samarbeid for Sikkerhet UTGANGSPUNKTET i 2000 Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav

Detaljer

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst)

INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) INNKALLING TIL ÅRSMØTE I MARINTEKNISK SELSKAP MTS (ny innkalling da opprinnelig årsmøte ble avlyst) Marinteknisk Selskap inviterer sine medlemmer til FOREDRAG & ÅRSMØTE MED SERVERING Mandag 5. MAI 2008

Detaljer

SR Groups lille lilla

SR Groups lille lilla SR Groups lille lilla Hjelpsom - Ærlig - Stolt -Det handler om holdninger Vol II Kjære alle ansatte 2. utgave av vår lille lilla er nå klar. Våre erfaringer fra 1. utgave har vært udelt positive, og troen

Detaljer

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes

Versjon 1 02.12.2014 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Versjon 02.2.204 Valg av lokasjon for base i Kirkenes Erfaringer fra baser i NORSEA GROUP . Innledning Dette notatet har, på bakgrunn av bestemte kriterier, som formål komme frem til den mest hensiktsmessige

Detaljer

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes

Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Finnmarkskonferansen 2008 En industri historie fra Kirkenes Trond Haukanes -Alta 03.09.08 1 SØR VARANGER: ET GRENSELAND Trond Haukanes -Alta 03.09.08 2 Barents regionen Trond Haukanes -Alta 03.09.08 3

Detaljer

Fellesskap, kultur og konkurransekraft

Fellesskap, kultur og konkurransekraft Fellesskap, kultur og konkurransekraft ENGASJERT VI SKAL: tenke offensivt; se muligheter og ikke begrensninger utfordre hverandre og samarbeide med hverandre ta initiativ til forbedringer og nye kundemuligheter

Detaljer

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen

Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl Kommunestyrekantina - Osen Årsmøte Osen Jeger- og Fiskerforening 28. februar 2013 kl. 19 30 Kommunestyrekantina - Osen Tilstede Arne-Johan Nikolaisen, Oddbjørn Ovesen,, Johan Kvernland, Harald Nilsen, Hans Petter Hestmo, Trond Åsegg,

Detaljer

Lokaler. Bilde fra 2008

Lokaler. Bilde fra 2008 For 30 år siden startet vi opp som forhandler for Polaris Industries. Vi følger naturlignok et behov for å markere jubileet med å feire begivenheten ved å takke alle våre kunder som har fulgt oss lojalt

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet

FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet KONFERANSE FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 kompetanse, kapasitet og kvalitet ANNE-METTE FJÆRLI, STATOIL 9. og 10. april 2014 Clarion Bergen Airport Hotel FLYTTBARE INNRETNINGER 2014 KOMPETANSE, KAPASITET OG

Detaljer

ÅRSBERETNING 2006 / 2007

ÅRSBERETNING 2006 / 2007 avd Vestlandet ÅRSBERETNING 2006 / 2007 Hovedstyret har bestått av: Leif Arne Strømmen Leder Nor-Cargo AS Trond Erik Løwgren Nestleder FMC Kongsberg Subsea AS Christian Hald Kasserer Tess Bergen AS Marianne

Detaljer

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen

Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner Kurt R. Andreassen COAST CENTER BASE AS Petroleumsutviklingen i nordområdene krever nye samarbeidskonstellasjoner" Kurt R. Andreassen Agenda Bakgrunn Coast Center Base AS Aktivitet i dag og fremtidige behov Suksesskriterier

Detaljer

Presentasjon Havila Clipper Fjellstrand Øyvind Hagen Statoil Øyvind Hagen Statoil SKIP OFFSHORE ONSHORE Presentasjon av BKS industri as. Etablert 2008 under navnet Bergen Konsulent Service as drev i hovedsak

Detaljer

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen

Ukeavisen. Sortland Rotary Klubb 15.11.11. Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz. Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen 15.11.11 Ukeavisen Rotaryetikk 3-minutt v/willy Bowitz Mitt liv på Heimdal Yrkesforedrag v/bjørg Kari Jensen Dagslysmåne 12. november Jens-A Rotarymøte 15.11.11 President Trond Arthur Christiansen ønsket

Detaljer

NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014. Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter

NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014. Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter NR 1 - ÅRGANG 22 JUNI 2014 Livskraftig 40 -åring Coast Center Base er fundamentert for et fremtidig kompetansesenter I N N H O L D Fra direktørens side Det nærmer seg ferie, og for oss som bor på Vestlandet

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS

Kvalitet og pålitelighet. En presentasjon av Parat Halvorsen AS Kvalitet og pålitelighet En presentasjon av Parat Halvorsen AS Parat Halvorsen er Norges største leverandør av damp- og varmeanlegg. Vi leverer komplette systemer til industri, skip og offshore. I alle

Detaljer

Felt 2014 (Prøve-NM)

Felt 2014 (Prøve-NM) Side 1 av 5 Felt 2014 (Prøve-NM) 1405013 - Terningmoen - Hamar IL, pistolgruppa Finfelt 1 Gisle Ekeberg Elverum PK (9 9 9 9 11 11 10 9 10 10) (0 0) 97 (13*) 2 Bjørn Langseth Namnå PK (9 9 9 9 11 10 11

Detaljer

Status, strategi og fokusområder

Status, strategi og fokusområder Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og fokusområder Åpent medlemsmøte 14.april 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over 130

Detaljer

Entreprenørsamling 31. oktober 2006

Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Entreprenørsamling 31. oktober 2006 Trepartssamarbeidet Samarbeid for sikkerhet (SfS) Svein Anders Eriksson Fagleder F-logistikk og beredskap Myndighetenes utgangspunkt ved oppretting av SfS St.meld.7

Detaljer

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET

NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET NÆRINGSTOMTER I SENTRUM AV VERDISKAPNINGEN PÅ VESTLANDET SØRVESTLANDET Aksdal Næringspark ligger i veikrysset mellom Bergen, Haugesund, Stavanger og Oslo. T-FORBINDELSEN Pågående veiprosjekt for redusert

Detaljer

NATURGASS I TRANSPORT

NATURGASS I TRANSPORT NATURGASS I TRANSPORT HAUGESUND KOMMUNE BENYTTER NATURGASS I TJENESTEBILENE SINE. Vi har 53 busser som bruker naturgass og som kjører ca 90.000 kilometer hver i året. Da sier det seg selv at utslipp til

Detaljer

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger

Rogaland Elektromont rforening. Valgkomiteen Innstilling 15. mars 2016 i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteen Innstilling 15. mars i Folkets Hus i Stavanger Rogaland Elektromont rforening Valgkomiteens innstilling. Ikke pه Styret: valg Leder طivind Wallentinsen Apply

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon.

Vi har en tydelig visjon og ved å si «best», har vi fokus på fokus på kvalitet. «Lions skal være Norges beste humanitære serviceorganisasjon. 1 Forsiden Kjære Lions og venner av Lions Jeg heter Vibeke Aasland og noen av dere kjenner meg nok som redaktør av Lionsbladet. Nå skal jeg presentere LIONS NORGE RUNDT, et prosjekt som skal sette fokus

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år

Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år ? VISSTE DU AT Industri Energi har vært drivkraften til forbedringene i oljeindustrien i over 40 år Siden 1977 har vi stått fremst i kampen for lønn, rettigheter og velferd for oljearbeiderne. Vi har

Detaljer

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø

Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Fra utsiden til innsiden av Westcon Yards, Florø Veien fra utsiden til innsiden av arbeidsplassen krever en bevisst, positiv holdning og aktive bidrag fra flere parter Identifisering med arbeidsplassen

Detaljer

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet

OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet OLF Arbeidsgruppe for fallende gjenstander Bakgrunn og formål med Prosjektet Industriseminar den 5. november Rune Fauskanger Leder av OLF Arbeidsgruppe 2 Formål med industriseminar den 5. november Presentasjon

Detaljer

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal

Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Smølåsen er for dem som elsker å være ute i naturen. Uansett årstid 11 hytter i Smølåsen på Fidjeland i Sirdal Grubbå Smølåsen Finnstølløypa Fidjelandvatnet Sirdal Høyfjellshotell Parkering Fidjeland skitrekk

Detaljer

Forandring fornyelse - forbedring

Forandring fornyelse - forbedring Forandring fornyelse - forbedring 21. Offshore Strategikonferansen Stavanger, tirsdag 10. februar 2015 Adm. dir. Stein Lier-Hansen, Norsk Industri Norsk Industris Konjunkturrapport 2015 Spørsmål sendt

Detaljer

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50

Falt for Azimut 50. De siste ti årene har den båtglade innlandsfamilien. BÅTEN MIN: Azimut 50 BÅTEN MIN: Azimut 50 HØYT HEVET: Fra flybr igden har Borger, Anita og Maren Ulven kongeutsikt i alle retninger. Familien Ulven fra Moelv reiser hver helg til Vollen, hvor deres Azimut 50 har fast hjemmehavn.

Detaljer

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012

Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Bergensregionens rolle i norsk oljeog gassindustri Lunsjmøte Bergen Næringsråd 8. juni 2012 Jannicke Nilsson, direktør Drift Nordsjøen Vest og plassjef i Statoil Bergen Statoil Sandsli - Et kraftsentrum

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt

GJØAS LIVSNERVE. Møt CCB-panelet. Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB. CCB med nytt HMS-kulturprosjekt Coast Center Base NR 1 - Årgang 17 JUNI 2009 GJØAS LIVSNERVE Les om hvordan 185 kilometer med rør har vært mellomlagret på CCB CCB med nytt HMS-kulturprosjekt 10 Varemottakets syklus: Bli med på Entreprisen

Detaljer

interessant for folk som driter i framtiden

interessant for folk som driter i framtiden interessant for folk som driter i framtiden Elise er 19 blu ger n dig ia t Kris (Fedafjord Br u es er 320m) mulig... Denne lille brosjyren kan umulig interessere deg......dersom du ikke er på jakt etter

Detaljer

Styring av storulykkerisiko i Statoil Scandic Hotell Stavanger, 08.11.12 Marianne Bjelland, HMS-direktør

Styring av storulykkerisiko i Statoil Scandic Hotell Stavanger, 08.11.12 Marianne Bjelland, HMS-direktør Styring av storulykkerisiko i Statoil Scandic Hotell Stavanger, 08.11.12 Marianne Bjelland, HMS-direktør Development and Production Norway Barents sea Snøhvit Hammerfest 380 Harstad: 190 Offshore-facilities

Detaljer

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet?

Personlig kompetanse. -Hva legger du i dette begrepet? Personlig kompetanse -Hva legger du i dette begrepet? Slik er jeg eller slik vil jeg bli? Vi kan velge å forholde oss til våre personlighetstrekk som vår skjebne, eller å forholde oss aktivt og se på mulighetene

Detaljer

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016

En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston. Gardermoen Okt 2016 En leverandørs erfaringer med arbeid for kunder med virksomhet i Norge og hovedkontor i Houston Gardermoen Okt 2016 Morten Årikstad Adm Dir I Seafront Group AS Styreleder I Pentagon North Europe AS og

Detaljer

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

Forandring og forvandling

Forandring og forvandling NR 2 - ÅRgaNg 20 DESEMBER 2012 Forandring og forvandling 5Tom Knudsen i Møt NHO Hordaland frykter utflagging 8 11 CCB Trond Berg Årets bedrift i Dolphin Drilling i region vest I N N H O L D Side 5 Frykter

Detaljer

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad

Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Europris -butikken vil trekke flere kunder til Kokstad Åpner torsdag med kaffe, kaker, rød løper, musikkorps og masse gode tilbud Europris er en butikkjede i sterk vekst med 244 lavprisvarehus over hele

Detaljer

Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis. - fra idé til realisering

Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis. - fra idé til realisering Samarbeid for Sikkerhet Et forum for Beste Praksis - fra idé til realisering 16.09.2003 Odd Magne Skei UTGANGSPUNKTET Uro i det offentlige rom Tvil om sikkerhetsnivået Ulik virkelighetsoppfatning Lav tillit

Detaljer

Etiske retningslinjer. Have a safe journey

Etiske retningslinjer. Have a safe journey Etiske retningslinjer Have a safe journey Nøkkelprinsipper Saferoad skal drive sin virksomhet etter sunne og etiske forretningsprinsipper. Vi skal sette høye krav til oss selv og være bevisst innflytelsen

Detaljer

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon

MOMEK Group AS Roger Skatland. Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon MOMEK Group AS Roger Skatland Divisjonsleder Vedlikehold & Modifikasjon Agenda: 1. Presentasjon av Momek Group AS 2. Prosjekter / Status 3. Utfordringer fremover Hvordan skape en kvalifisert Nord-Norsk

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge

Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger. Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Skarv driftsfilosofi, kontraktsstrategi og ringvirkninger Tove Ormevik Feltsjef Skarv FPSO, BP Norge Våre kjerneområder på norsk sokkel Lisenser Partner i 15 lisenser Operatør på 11 av disse Driver fire

Detaljer

Krevende tider, men betinget optimisme!

Krevende tider, men betinget optimisme! Krevende tider, men betinget optimisme! Åpent medlemsmøte, Norsk Industri Olje & Gass Oslo, 22. oktober Jan Skogseth, Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk leverandørindustrikonkurransekraft i et

Detaljer

"Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, Ståle Tungesvik, prosjektleder

Konkurransekraft norsk sokkel i endring Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, Ståle Tungesvik, prosjektleder "Konkurransekraft norsk sokkel i endring" Walter Qvam, utvalgsleder LOs olje- og gasskonferanse, 31.10.17 Ståle Tungesvik, prosjektleder KonKraft konkurransekraft på norsk sokkel KonKrafts Råd Arbeidsutvalg

Detaljer

Service langs hele kysten

Service langs hele kysten Service langs hele kysten Haug Offshore Services ble etablert med hovedkontor i Kristiansund i 1997 og har avdelinger i Florø, Mongstad, Sandnessjøen, Hammerfest og Stavanger. Vi er leverandør av tjenester

Detaljer

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19

2 Hva er KIM senteret? M A R S. 3 Navnekonkurranse. 4 Akademiet. 5 Latterhjørnet. 6 Datadrift. 7 Kafé No. 19 Årgang 13 2011 Nr 1 2 Hva er KIM senteret? 3 Navnekonkurranse 4 Akademiet 5 Latterhjørnet 6 Datadrift 7 Kafé No. 19 M A R S Hva er KIM? Stiftelsen KIM-senteret er en attføringsbedrift i Trondheim sentrum.

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF)

Årsberetning 2014. Norsk Kredittforum. Perioden 01.01-31.12. Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) Årsberetning 2014 Norsk Kredittforum Perioden 01.01-31.12 Årsberetningen omfatter det 29. driftsåret for Norsk Kredittforum (NKF) 1) STYRETS ARBEID Det har i 2014 vært avholdt 8 styremøter og 3 frokostmøter/medlemsmøter

Detaljer

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011

Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Miljørapport - K. LUND Offshore as 2011 Innhold Forord Side 3 Vår virksomhet Side 4 Vår drift Side 5 Miljøstyring Side 6 Miljøaspekter Side 7 Miljøpåvirkning Side 9 Oppfølging Side 9 Side 2 Forord K. LUND

Detaljer

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss!

- en del av NorSea Group. - totale logistikkløsninger. Du trenger. bare oss! - en del av NorSea Group - totale logistikkløsninger Du trenger bare oss! Kompetent og pålitelig Norbase ble etablert i 1980 som forsyningsbase for oljeindustrien i nordområdene. I dag leverer vi nyutviklede

Detaljer

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt

Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Hvordan møte dagens utfordringer Innspill og debatt Fagsjef Hans Petter Rebo, Norsk Industri Olje & Gass Leverandørseminar på Stjørdal 22. januar 2015 Norsk leverandørindustri - konkurranse i et globalt

Detaljer

BIS Industrier AS

BIS Industrier AS BIS Industrier AS 11.12.12 Agenda Risikoutsatte grupper Forventninger Myndigheter Kunder Interne - HMS Mål og Politikk HMS statistikk 2005 2011 Aksjoner Risikoutsatte Grupper Risikoutsatte grupper type

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud

Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Årsberetning 2013 for Econa Buskerud Innledning 2013 har vært et år med stabilisering og forberedelser for Econas 75 års jubileum i 2014. Econa organiserte seg i fire avdelinger i 2013 og disse har nå

Detaljer

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET

ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET ÅRSMØTE 2012 ORKDAL IDRETTSLAG HOVEDLAGET Torsdag 12. april - kl. 19.00 Knyken skisenter 1 Årsmelding 2011 Orkdal idrettslag - Hovedlaget STYRET: Leder: Nestleder: Sekretær: Kasserer: Styremedlem: Oddbjørn

Detaljer

NEPCO Årsberetning for året 2009

NEPCO Årsberetning for året 2009 NEPCO Årsberetning for året 2009 Nepco`s styre var i 2009 sammensatt slik: Leder: Asbjørn Ekse, Nestleder: Asbjørn Søbye, Sekretær: Kjell M. Wold (avløser for Atle B. Kristiansen som er på utestasjonering

Detaljer

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt

FFIs overordnede. strategi. Forsvarets FFI forskningsinstitutt FFIs overordnede strategi Forsvarets FFI forskningsinstitutt ffis strategiske målbilde Visjonen vår Vi gjør kunnskap og ideer til et effektivt forsvar Formålet vårt Forsvarets forskningsinstitutt er Forsvarets

Detaljer

NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014. CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB!

NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014. CCB - 40 år i drift. Går spennende og utfordrende tider i møte. God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB! NR 2 - ÅRGANG 22 DESEMBER 2014 CCB - 40 år i drift Går spennende og utfordrende tider i møte God jul og godt nytt år ønskes fra alle oss på CCB! Fra direktørens side Det er mange år siden vi har opplevd

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.

Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea. Utvikling og Innovasjon på tvers av Havnæringene Bergens Næringsråd 14 April 2015 CEO Owe Hagesaether, owe.hagesaether@ncesubsea.no 1 NCE Subsea er et industridrevet initiativ for styrking og internasjonalisering

Detaljer

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS

Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS Tiltredelsestale for Kom Anders Lekven ny President for SMS 2010 03 24 Kjære medlemmer Jeg ble selvfølgelig stolt over å bli spurt om jeg kunne tenke meg og stille som kandidat til vervet som president

Detaljer

Solid grunnlag for trygge løft

Solid grunnlag for trygge løft Solid grunnlag for trygge løft Mot nye høyder Solid grunnlag for Kranringen er et selskap med røtter helt tilbake til 1924. I løpet av et snaut århundre i bransjen har virksomheten blitt stadig større

Detaljer

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb

Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding 2014 Ringerike Taekwondo klubb Årsmelding Ringerike TKD 2014. Side 1 av 7 Innhold Styret har denne perioden bestått av... 3 Styrets oppsummering av året.... 3 Instruktørene har vært... 3 Økonomi...

Detaljer

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder

OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND. Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder OLJE- OG GASSNETTVERK HELGELAND Presentasjon strategisamling og årsmøte i Mosjøen 06.02.14 Bjørn Audun Risøy, prosjektleder Visjon: Fordoble petroleumsrelatert omsetning på Helgeland i løpet av 3 år Mål:

Detaljer

Store investeringer for et fremtidig CCB

Store investeringer for et fremtidig CCB NR 2 - ÅRGANG 19 DESEMBER 2011 Store investeringer for et fremtidig CCB CCB nærmer seg 40 år og ruster seg for fremtiden 4 Per Kotte samlet over 800 til HMS-Event 12 Møt ordfører Eli Berland 14 I N N H

Detaljer

Styring av Risiko i Statoil Vegtilsynets konferanse Voss Bjørg Aalstad, HMS Sjef Drift Øst

Styring av Risiko i Statoil Vegtilsynets konferanse Voss Bjørg Aalstad, HMS Sjef Drift Øst Styring av Risiko i Statoil Vegtilsynets konferanse Voss 13.06.2013 Bjørg Aalstad, HMS Sjef Drift Øst Development and Production Norway Barents sea Snøhvit Hammerfest 380 Harstad: 190 Offshore-facilities

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne

HKS-354 BNN til NNE. Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne HKS-354 BNN til NNE Anita A. Stenhaug, produksjonsdirektør Norne Statoil i Nord Nord-Norges ledende industriutvikler. Etablert i Harstad i 1976 3.500 fra Nord-Norge jobber i oljeindustrien, nesten

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014

Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Driftsseminar Gardermoen - nobio 21.10 2014 Helse Miljø og Sikkerhet i bygging av fjernvarmenettet og drift av varmesentralen HMS-/og Kvalitetsleder Silja Strømme Eidsiva Bioenergi AS En god og generell

Detaljer

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter

ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent. 3. Godkjenning av fullmakter ÅRSMØTE OCTOPUS DYKKERKLUBB 27.02.2009 KL: 1930 1. Velkommen SAKSLISTE: 2. Valg av ordstyrer og referent 3. Godkjenning av fullmakter 4. Godkjenning av innkalling 5. Årsmeldinger 6. Regnskap 7. Saker til

Detaljer

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II

Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Firmapresentasjon NFLB 2009 Kongshavn Industri AS del II Samarbeid med Kunde Problem Definisjon Problem Løsning Forstudie Konsept Utvikling Engineering Kunde Bygging Test og Verifikasjon Dokumentasjon

Detaljer

Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold.

Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold. Din samarbeidspartner innen mekanisk vedlikehold. Halaas og Mohn AS er et mekanisk verksted som ble etablert i 1992, av Frank Mohn Services AS Halaas Holding AS. Selskapet tilbyr i dag et bredt tjenestespekter

Detaljer

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge

Møte med Bergens Næringsråd. Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge Møte med Bergens Næringsråd Øystein Michelsen Konserndirektør, Utvikling & Produksjon Norge 2011 Et uforglemmelig år Fantastiske leteresultater Johan Sverdrup og Skrugard Statoil med 16 av 22 funn på norsk

Detaljer

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014

Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Årsberetning 2013/14 24. mars 2013 13. april 2014 Styret sammensetning Årsmøtet ble avholdt på Tosseviksetra 24. mars 2013. Asbjørn Wilhelmsen er formann i Vikerfjell Skiløyper. Even Bladt Jarlseth (styremedlem)

Detaljer

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes?

Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Samarbeid med arbeidslivet; Forutsetninger for utvikling og gjennomføring av bedriftsrelatert utdanning.hva må ivaretas for å lykkes? Tromsø 07.10.2010 Liv Nielsen Eni Norge www.eninorge.no Innholdet i

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET

NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET NORSKE KONKURRANSEFLUEFISKERES FORBUND ER STOLTE AV Å PRESENTERE DET NORSKE FLUEFISKE LANDSLAGET HVEM ER VI? Fluefiske etter ferskvannsfisk, er allerede en godt etablert sport internasjonalt. I verdenssammenheng

Detaljer

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006

PROGRAM. IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 PROGRAM IAESTEs Næringslivsdager 8. og 9. februar 2006 Velkommen til IAESTEs Næringslivsdager 2006! IAESTE ønsker deg velkommen til Elektrobygget på Gløshaugen. IAESTEs Næringslivsdager går av stabelen

Detaljer

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass

Norsk Industri Olje & Gass. Status, strategi og aktiviteter. Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015. Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Norsk Industri Olje & Gass Status, strategi og aktiviteter Åpent medlemsmøte 22.oktober 2015 Jan Skogseth Styreleder Norsk Industri Olje & Gass Tall og fakta Norsk Industri 2 500 medlemsbedrifter Over

Detaljer

Båtsfjord Barents Base AS

Båtsfjord Barents Base AS Båtsfjord Barents Base AS En ledende leverandør av kai, service og tjenester for aktører i Barentshavet. Våre produkter er utleie av kai og lagringsareal for ethvert behov for aktører som har interesser

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest

Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring. VMH, region vest Sluttrapport Forebygging, prosjektnr. 2016/FB82255 Hjerte-(K)Vinner fra Vest Trening, motivasjon og mestring VMH, region vest 1 Forord Hovedaktiviteten for trening-, motivasjon- og mestrings-arrangementet

Detaljer

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth.

Våre ryttere representerte Team SØR og var ledet av Jan-Einar Sævik fra Lyngdal og trener i Sandnes, Johanne Bergseth. I helgen gikk årets Morgendagens helter ritt av Stabelen. Rittet arrangeres av Statoil i regi Norges Cycleforbund (Ncf) og Arctic race for å sette fokus på unge, kommende talenter. I motsetning til resten

Detaljer

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7

Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Årsberetning 2013 Årsberetning Vassøy idrettslag 2013 side 2 av 7 Styrets sammensetning 2013 Leder: Ole Jacob Johannessen Nestleder: Espen Lyse Styremedlemmer: Kjersti Trondsen, Stig Arve Alveskjær Varamedlemmer:

Detaljer