SERVICE- AVTALE. hever eiendommens verdi.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "SERVICE- AVTALE. www.bravida.no. hever eiendommens verdi."

Transkript

1 Vi tar vare på tekniske anlegg og infrastruktur i eiendommer og sørger for at de lever og fungerer. Vi tar mål av oss til å informere våre kunder om innovasjoner og nyheter. Hva som kan endres og forbedres, hvilke investeringer som vil være direkte lønnsomme og hva som kan gjøres for å spare kostnader på lengre sikt. sweetcreatives - Brunkell SERVICE- AVTALE hever eiendommens verdi. Hovedkontor Bravida Norge Postboks 103 Økern 0509 Oslo, Norge Telefon: Bravida Sverige Mikrofonvägen Stockholm Telefon: Bravida Danmark Park Allé Brøndby, Danmark Telefon:

2 Service er ikke en kostnad, det er en forutsetning for økonomisk drift. Før var byggekostnaden det viktigste, nå avgjøres mye av eiendommens økonomi av driften. Utviklingen går raskt fremover. Forutsetninger endres, miljøet stiller krav, nye lover og regelverk innføres. Prisene på el, olje, gass og fjernvarme blir høyere, og ytterligere avgifter og skatter kan ikke utelukkes. Men det går an å spare, noen tiltak er umiddelbart lønnsomme, andre krever noen år. En serviceavtale bidrar til at eiendommen ivaretas, det viser at eiendommens eier tar ansvar. Kontinuerlig vedlikehold opprettholder eiendommens verdi.

3 FOtOGraF Ola rockberg Hva koster luften på jobben? Her i Norge puster vi 90% av tiden innendørs. Likevel snakkes det nesten bare om den luften vi puster i når vi er utendørs. Jo renere luft vi puster innendørs, desto mindre risiko er det for hodepine, irritasjoner i luftveier, klager og sykemeldinger. Det motsatte, dårlig luft er en katastrofe i flere henseender. Dårlig luft gjør mennesker trøtte og i dårlig humør, det forårsaker hodepine, luftveisinfeksjoner og resultatet blir dårligere arbeidsprestasjoner. Derfor er luften innendørs avgjørende for hvordan vi har det. Få ting i en eiendom koster så lite ekstra og betaler seg så raskt som ren luft. Investering i ren luft er nesten ubetydelige sammenlignet med hva det gir i velferd, trivsel, ytelse, humør, bedre helse og lavere sykefravær. Når luften er ren, har vi det bra, jobber bedre, blir mer effektive og trives bedre. Vi tar vare på ventilasjonsanlegg, kontrollerer og rengjør inntaksrister, leser av filtermotstand og bytter filter. Vi ser over remskiver, aksler og lager. Vi justerer kilremmer og bytter ved behov. Vi kontrollerer brannbeskyttelsesfunksjoner i luftbehandlingssystemene samt funksjonsprøver styrings- og overvåkningsfunksjoner. Vi kontrollerer temperatur og ventiler på ditt ettervarmebatteri.

4 Våre sikkerhetssystemer reduserer din administrasjon. Våre systemer er integrerte og dekker alt fra innbrudd, tilgang og tidsregistrering til overvåkning. Systemene kan skreddersys, slik at det dekker bedriftens eget behov. Du kan få systemer som ivaretar alt fra inn- og utgang, regner ut lønn og slukker lys og ventilasjon når alle har gått for dagen, det sparer energi. Vi konstruerer og installerer små, middelstore og store anlegg for tusenvis av besøkende. Du slipper nøkler og key management, alt ivaretas på ett sted. Vi tilbyr support og ivaretar driften om du ønsker det, vi tar hånd om service og løpende vedlikehold. Med en serviceavtale får du hjelp døgnet rundt. Vi utfører månedskontroller, kvartalskontroller og årskontroller på brann- og adgangskontrollsystem. Vi oppretter og sørger for at kontrolljournaler finnes på ditt anlegg. Vi kontrollerer detektorer, alarmsendere, sirener og batteribackup. Vi ser over dine dørmiljøer, d.v.s. kortlesere, døråpnere og elektriske låser. Vi kontrollerer servere og software og oppdaterer og gjør forbedringer i dine sikkerhetssystemer.

5 Vannskader koster 80 millioner i uken. Det største problemet er ikke kostnaden ved å reparere årsaken til vannskaden, men tiden det tar å sette lokaler og eiendommer tilbake i slik stand at disse kan benyttes igjen. De fleste vannskader skyldes dårlige rørinstallasjoner, gulvsluk og avløpsinstallasjoner som ikke ettersees og kontrolleres. I tillegg til å minimere risikoen for lekkasjer er det mye en kan gjøre for å spare kostnader; trykkstyrte sirkulasjonspumper med sommerstopp, bytte termostater, sette inn nytt effektivt kontrollutstyr, endre varmtvannstemperaturen, toaletter med lavt vannforbruk, gjenvinning av spillvarme i avløpssystem og mye mer. De fleste tiltak betaler seg umiddelbart eller innen ett eller to år. Vi kontrollerer bygningens synlige vann og avløpsledninger. Vi ser over blandere og toalettstoler og kontrollerer at de ikke lekker. Vi tester stoppekraner, gjør rent gulvkummer og sørger for at vannlåsen fylles. Vi kontrollerer radiatorene og renser avløp på kjøkken siden disse er ekstra utsatt for å tettes.

6 Oppdag feilen i tide Ta deg et par minutter og tenk etter hva som vil skje med din virksomhet dersom det blir en langvarig driftstans. Se for deg brudd i strømforsyning, brann eller kanskje en omfattende vannskade. Vi er ganske sikker på at det ikke er hyggelige tanker du gjør deg. Spesielt ikke hvis du har ansvar for den lovpålagte internkontrollen som er regulert i forskrift om internkontroll (HMS). Faktisk kan slike hendelser være kroken på døren for mange bedrifter. Med en internkontrollavtale fra Bravida kan du langt på vei sikre deg ved å være føre var. Hvordan? Vi risikovurderer anleggene i samarbeid med kunden og vi setter opp en kontrollplan for anleggene. Vi rapporterer avvik og risikoklassifiserer disse. Vi utarbeider underlag som kunden kan bruke som dokumentasjon for sin internkontroll. Vi kan levere et webbasert system som kan omfatte deler av eller hele kundens internkontroll. Bravida internkontroll forebygger skade på liv og eiendom. Bravida kan tilby en internkontrollavtale på ditt elektriske anlegg som er skreddersydd for din bedrift.

7 Kjøling like viktig som oppvarming. varme. Det har lenge vært en selvfølge at temperaturen innendørs ikke skal være for lav. Nå er det like selvsagt at den ikke skal være for høy. I hvertfall ikke om ting skal bli gjort. At kjøleanlegget er driftsikkert og uten skader, er like viktig som at varmesystemet er inntakt. Når varmesystemet svikter på kalde dager, tas genseren på, når kjøleanlegget ikke fungerer på varme dager, synker prestasjonsnivået drastisk. Vi installerer nye energieffektive og driftsikre anlegg, vi kontrollerer og moderniserer gamle, vi ivaretar servicen så anlegget ikke stopper opp når varmen kommer. Hvis noe likevel skulle skje, er vi der innen noen timer. Vi funksjonsprøver frostbeskyttelse og kontrollerer motor, remmer og pakninger på varmevekslere. Vi søker etter lekkasjer i ditt kjøleanlegg og følger myndighetenes forskrifter når vi oppretter og håndterer dokumentasjonen. Vi måler trykk og temperatur i kjølesystemet og kontrollerer kompressor, kondensator og fordamper.

8 Hvorfor serviceavtale? Vi kan dokumentere anlegget og lage en objektliste, så du vet nøyaktig hva som finnes. Vi kan utføre analyser og sammenligninger, vi kan gi deg forslag til justeringer og utskiftinger slik at du ser hvilke energibesparelser som kan gjennomføres. Når du vet det, blir det enklere å planlegge og investere. Vi gjennomfører ettersyn og service, som vi dokumenterer i servicerapporter. Alle våre rapporter oppfyller myndighetenes krav og de fleste forsikringsselskaps behov. Fordelen med rapporter som oppfyller lover og regler er at de gir trygghet og forenkler tilværelsen for eiendommers eiere og forvaltere. Service medfører færre uforutsette kostnader, høyere driftsikkerhet og lengre livstid. Om noe skjer, blir eiendommer med serviceavtale alltid prioritert. Regelmessig service øker netto driftsinntekter og opprettholder eiendommens miljøprofil og verdi. En serviceavtale gjør det enklere; en leverandør, en avtale, ett ansvar og en faktura. le gør det enklere; en leverandør, en avtale,. et ansvar og en faktur

9 La brikkene falle på plass plass Våre kunders behov varierer. De fleste av våre kunder kjøper i dag tjenester innen kun ett av våre fag, men stadig flere ser fordelen av å samle både elektro, rør og klima i en og samme avtale. Noen av våre største servicekunder ønsker imidlertid ytterligere funksjoner ivaretatt, og setter derfor bort samtlige oppgaver knyttet til drift og vedlikehold av eiendomsmassen til oss. Vi tar da også ansvaret for andre leverandørers tjenester og tar det overordnede tekniske ansvaret. Vi kaller det Teknisk Facility Management.

10 Vi ivaretar varme, kjøling, vann, el, ventilasjon, innendørsklima, belysning, sikkerhet, sprinkler mm. Midt-Norge Sør-Vest Øst Verdal (Fm) Neptunveien Verdal Telefon: Faks: : Trondheim (Elektro service) Sluppenveien 15 Postboks 5656, Sluppen 7484 Trondheim Telefon: Faks: Trondheim (Elektro prosjekt) Sluppenveien 15 Postboks 5656, Sluppen 7484 Trondheim Telefon: Faks: Trondheim (Telematikk og sikkerhet) Sluppenveien 15 Postboks 5656, Sluppen 7484 Trondheim Telefon: Faks: Trondheim (Elektro energi og industri) Tjeldbergodden Sluppenveien 15 Postboks 5656, Sluppen 7484 Trondheim Telefon: Faks: Ålesund Smibakken 3 Postboks 8081, Spjelkavik 6022 Ålesund Telefon: Faks: Ålesund (Rør) Lerstadveien 508 Postboks 7613, Spjelkavik 6022 Ålesund Telefon: Faks: Gjutaregatan Arvika Telefon: Nord-Norge Bodø Børsingveien 2A 8075 Bodø Telefon: Faks: Tromsø Strandvegen 144 B Postboks Tromsø Telefon: Faks: Narvik Industriveien 16 A Postboks Narvik Telefon: Faks: Bravida Oil & Energi Sandefjord Bravida Oil & Energy AS Hegnasletta Sandefjord Telefon: Faks: Førde Steinavegen 3 Postboks Førde Telefon: Faks: Flekkefjord Strandgaten Flekkefjord Telefon: Faks: Kristiansand Narviga Kristiansand Telefon: Faks: Bergen Damsgårdsveien Laksevåg Postboks Laksevåg Telefon: Faks: Bergen (Rør & klima) Damsgårdsveien Laksevåg Postboks Laksevåg Telefon: Faks: Sandefjord Hegnasletta Sandefjord Telefon: Haugesund Rennesøygata Haugesund Telefon: Faks: Stavanger Luramyrveien 67, Sandnes Postboks Stavanger Telefon Faks: Skien Bedriftsvegen Skien Telefon: Faks: Larvik Elveveien Larvik Telefon Telefon: Notodden og Kongsberg Sauheradvegen 93 Postboks Notodden Telefon: Faks: Follo Glynitveien 25 Postboks Ski Telefon: Faks: Follo (Rør) Glynitveien 25 Postboks Ski Telefon: Faks: Asker Nye Vakås vei Hvalstad Telefon: Faks: Asker (Rør) Nye Vakås vei Hvalstad Telefon: Faks: Fredrikstad Wilbergjordet 1 Postboks Fredrikstad Telefon: Faks: Fredrikstad (Rør & klima) Wilbergjordet 1 Postboks Fredrikstad Telefon: Faks: Fredrikstad (Telematikk og sikkerhet) Wilbergjordet 1 Postboks Fredrikstad Telefon: Faks: Sarpsborg Oskarsgate 68/70 Postboks Sarpsborg Telefon: Faks: Moss Carlbergveien 6, Moss Pb 554 Høyden 1522 Moss Telefon: Faks: Moss (Rør) Carlbergveien 6, Moss Pb 554 Høyden 1522 Moss Telefon: Faks: Oslo (Telematikk & Sikkerhet) Økernveien 94 Pb 103 Økern 0509 Oslo Telefon: Oslo Økernveien 94 Pb 103 Økern 0509 Oslo Telefon: Oslo (Rør & klima) Økernveien 94 Pb 103 Økern 0509 Oslo Telefon: Halvorsen & Sønn AS (Rør) Depotgaten 20 Postboks Lillestrøm Telefon Aug. Larsen AS (Rør) Haslevangen 45B 0579 Oslo Drammen Austadgate 21 Postboks 2145, Strømsø 3003 Drammen Telefon:

idéer som sparer penger.

idéer som sparer penger. 48 idéer som sparer penger. 01 Luften du puster er viktigere enn maten du spiser. 03 Enkle grep gir store driftsbesparelser. Du spiser ca.1 kg mat per dag, drikker 3 liter væske og puster 25 kg luft. Nærmere

Detaljer

SPAR. tusenlapper hver måned. Ideer som sparer tid, penger og strøm

SPAR. tusenlapper hver måned. Ideer som sparer tid, penger og strøm SPAR tusenlapper hver måned Ideer som sparer tid, penger og strøm Forutsetningene for å forvalte eiendommer endres. Tidligere var byggekostnadene viktigst, nå er det de økte driftskostnadene som betyr

Detaljer

- din lokale elektriker

- din lokale elektriker - din lokale elektriker På riktig kurs Kunnskap, erfaring og genuin interesse for faget. Med dette som utgangspunkt, ønsker Riis Elektro å være noe mer enn bare en leverandør av tjenester. Vi skal også

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Bye-bye, manuell attestering

Bye-bye, manuell attestering Rapport Bye-bye, manuell attestering En rapport om automatisk fakturamatching og innkjøp-til-betaling-system. 15 ganger billigere å håndtere leverandørfakturaer digitalt enn manuelt. Les mer på visma.no/proceedo

Detaljer

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats

Elektroskandia kåret til «Årets leverandør» etter målrettet innsats TRADEBROKERnytt nr. 1 april 2015 Pål Christoffersen (t.v.) bestemte seg tidlig for å forene alle gode krefter for å bli «Årets leverandør». Her ser vi ham sammen med (f.v.) Erling Pedersen, Bjørn Tore

Detaljer

Va r m e G u i d e n

Va r m e G u i d e n VarmeGuiden FREMTIDEN I NORSKE HJEM Hvordan du varmer opp boligen og hytta, er viktig - både i forhold til inneklima, miljø og økonomi. Har du i dag vannbåren varme eller punktoppvarming med parafinkamin

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN

ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helt Opplagt på jobben. Et magasin fra Euromiljø Nr: 2 2007 ADVARSEL! KAST UT LUFTFUKTEREN Helseplagene som forsvant Luft som lønner seg Frisk frukt Helt Opplagt lunsj Ren luft med rett temperatur Luft

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd:

ForsikringsNytt. Tar vare på kirkebyggene selv. Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011. Bergen kirkelige fellesråd: ForsikringsNytt Nyhetsblad for bedrifter i offentlig sektor nr. 2 2011 Bergen kirkelige fellesråd: Tar vare på kirkebyggene selv Kjenner du til sikkerhetsforskriftene? side 4 Frykter frostskader under bakken

Detaljer

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009.

Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Kjære beboer! Du holder nå innkallingen til årets generalforsamling i hånden. Den inneholder borettslagets årsberetning og regnskap for 2009. Vi ønsker deg velkommen til generalforsamling onsdag 7. april

Detaljer

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet

Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet HMS-arbeid i boligselskaper betyr: Å verne om liv, helse og materielle verdier Å skape et godt og trygt miljø Ta sikkerheten på alvor! Slik kommer dere enkelt i gang med HMS-arbeid i boligselskapet - Brannen

Detaljer

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av:

NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015. Medlem av: NYTT FRA NOVATEK MARS 2015 26 ÅR 1989 2015 Medlem av: Vår målsetting er å bygge langsiktige relasjoner til våre kunder og samarbeidspartnere. Vi satser på personlig service og stor faglig kompetanse og

Detaljer

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no

produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no produkter og tjenester fra volvo maskin as Volvo-Nytt 2012 www.volvomaskin.no Side Innhold Volvo Maskin Service 2 Innhold / Lederen 3 One Stop Shop 4 Volvo Maskin Service feirer 20 år 5 Landsomfattende

Detaljer

Miljølys i lillestrøm

Miljølys i lillestrøm Miljønummer magasinet no2 2010 Miljølys i lillestrøm SIDE 16 Nye veilys og et avansert styringssystem er tatt i bruk i Lillestrøm sentrum. solar hjelper installatørene SIDE 04 unge og håpefulle lærlinger

Detaljer

KJØREBOK FLÅTEKONTROLL UTSTYRSKONTROLL

KJØREBOK FLÅTEKONTROLL UTSTYRSKONTROLL Forskjellen er ABAX KJØREBOK FLÅTEKONTROLL UTSTYRSKONTROLL ABAX - problemløser for alle med bil i arbeid Forskjellen er ABAX 2 Forskjellen er ABAX De tre viktige hovedelementer som skal gi ABAX en unik

Detaljer

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les

denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet eiendomsforvaltning Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les eiendomsforvaltning 1. utgave - februar 2007 Bygge nytt: Unngå de vanligste problemene Les mer side 16 Vedlikehold: Utgift til inntekts ervervelse Les Les mer side 6 Kompetanse: Gårdeiere må lære mer mer

Detaljer

nr. 6 2013 www.kulde.biz

nr. 6 2013 www.kulde.biz nr. 6 2013 www.kulde.biz Kuldeteknikk og Varmepumper Refrigeration Air-conditioning Heat Pump Journal Innhold: 4 Leder: Hvordan blir 2014? 6 HFC-forbud vil koste 72 millarder Euro 8 Ny giv for NKF 10 Solfangere

Detaljer

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus

Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus REDUSER OPPVARMINGSBEHOVET Hjelp til deg som skal kjøpe eller bygge passivhus Fremtidens energiløsninger gode å 1leve med Ny bolig bygd etter 1987 Gammel bolig bygd før 1987 Fremtidens bolig for deg som

Detaljer

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring.

Strømkutt 4TIPS. = Hvordan redusere strømforbruket ditt. til en lavere strømregning: Bytt lyskilder. Installer varmestyring. Strømkutt = Hvordan redusere strømforbruket ditt 4TIPS til en lavere strømregning: 6 6 6 6 Bytt lyskilder Installer lysstyring Bytt ovner Installer varmestyring side 6 side 8 side 14 side 16 Øk komforten

Detaljer

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester

Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester Norsk Vann Informasjon Benchmarkingresultater 2008 Effektivitet i kommunale vann og avløpstjenester DOKUMENTASJON AV EFFEKTIVITET Oppnå definerte mål til lavest mulig kostnad Denne rapporten omhandler

Detaljer

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER

OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER OPPLEV FRIHETEN UTEN BRILLER OG LINSER 1 Øyelaser 5 Behandlingsmetoder 6 Trinn for trinn 8 Vanlige spørsmål 10 Bivirkninger & risiko 11 Linsebytte (RLE) 13 Behandlingsmetoder 14 Trinn for trinn 16 Vanlige

Detaljer

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7

KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 Nr 4 2012 Medlemsblad for kristiansund boligbyggelag Grindhaugen Borettslag s. 32 Perfekt pendlerbolig s. 36 Go KBBL-medlem nr. 4000 s. 7 d ju a o ss i r f l NY PORTTELEFON? La proffen ta seg av jobben!

Detaljer

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010

N Y T T. Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming. Nye energikrav. Våtrom og søknadsplikt. Uavhengig kontroll NR 1 DESEMBER 2010 NR 1 DESEMBER 2010 N Y T T STATENS BYGNINGSTEKNISKE ETAT Nytt regelverk - hva nå? Universell utforming Nye energikrav Våtrom og søknadsplikt Uavhengig kontroll I n n h o l d Leder 2 NTEK 10 og krav til

Detaljer

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2009 TEMA: GODE FAKTURERINGS- RUTINER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN HUSK LIKVIDITETEN! Faktureringsrutiner er det kanskje mest sentrale punktet

Detaljer

For deg som kunde skal Würth Norge. være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt

For deg som kunde skal Würth Norge. være den lille organisasjonen hvor fleksibilitet og. beslutningsevne står sentralt For deg som kunde skal Würth Norge være "den lille organisasjonen" hvor fleksibilitet og beslutningsevne står sentralt være en kompetent og delaktig samarbeidspartner som styrker motivasjonen i ditt arbeid

Detaljer

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16

HighTech omsorg. Velferdsteknologi: Hånd i hanske side 24. Fornøyd med Megastore side 26. Teknologiboligen. Største prosjekt på land i Norge side 16 Nr 2 / juni 2014 Et magasin fra Onninen Velferdsteknologi: HighTech omsorg side 4 Fornøyd med Megastore side 26 Største prosjekt på land i Norge side 16 Teknologiboligen side 10 Hånd i hanske side 24 Kolonn:14/02

Detaljer

Økonomiprogram for småbedrifter

Økonomiprogram for småbedrifter Økonomiprogram for småbedrifter Produktkatalog 2005/2006 Nyhet! Fakturering med tilbudsfunksjon Se side 10 Ny versjon! Økonomi 40 Se side 12 Nyhet! Nettbutikk Se side 17 Produktkatalog 2005/2006 Innhold

Detaljer