Brukermanual Watercon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Watercon"

Transkript

1 Outdoor-Unitless Air-Conditioner Brukermanual Watercon PW-P09CNNS PW-P09CNNR It`s different!

2 It`s different! WATERCON er enkel å bruke hvor som helst, og gir en svalende luft.

3 Innhold 01 Sikkerhetsinstruks Ved montering, bruk, rengjøring og flytting Produktoversikt Produkter og tilbehør (PW-P09CNNS) Monteringsanvisning Brukerveiledning for fjernkontroll Oversikt over fjernkontroll 11 Insetting av batteri/sikkerhetsinstruks for bruk av fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper Valg av funksjoner Nedkjøling 15 Avfuktning 16 Ventilasjon 17 Luftretning 18 Timer - funksjon Vedlikehold Vedlikehold og rengjøring 20 Lagring etter bruk 21 Feilsøking og feileliminering Annen informasjon Produktspesifikasjon 26 Produktgaranti, kjøpers rettigheter, betalt service 27

4 01 Sikkerhetsinstruks Vennligst les følgende veiledning for å bruke produktet på en riktig og betryggende måte. Riktig bruk av produktet kan forebygge ulykke og skade Ved montering Mobile aircondition enheter skal plasseres på et flatt og åpent sted slik at ventilator ikke blokkeres Innendørs enheter må ha en avstand på minst 30 cm fra vegg eller andre objekter. Objekt Ved bruk og montering Når produktet er i drift, må ikke stikkontakten dras ut med våt hånd. Det kan påføre elektrisk sjokk Bensin, fortynnere, flytende smøremidler eller varmt vann må ikke brukes. Disse kan skade produktet 4

5 01 Sikkerhetinstruks Sikkerhetsinstruks Flytting av aircondition Hjulene til enheten kan skades ved flytting. Pass ekstra godt på ved flytting i trapper og ved hjørner Maskinen må ikke legges ned i liggende stilling, men alltid være stående oppreist slik at oversiden av enheten peker opp ved flytting Før flytting, må alt vann fjernes ved å åpne avløpslokk (gummilokk) bak produktet. Husk å ta ut stikkontakten før flytting Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll Advarsel Husk å stenge vannkranen til kjøleren når anlegget ikke er under oppsyn Ikke klatre eller sette ting opp på produktet. (Det kan forårsake skade eller elektrisk sjokk.) Produktet anbefales ikke brukt på følgende steder: - I nærheten av ildsted - Under direkte sol - I nærheten av vann eller fuktighet - I nærheten av bad eller basseng Når produktet er i drift, må ikke slange for vanninntak eller slange for avløp tas ut. Produktet anbefales ikke å tas i bruk ved vannstopp eller ved lekkasje. Produktet anbefales å stå rett opp ved lagring. I tilfellet feil på produktet, ta kontakt med forhandler. 5 LED skjerm og funksjonsknapper Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

6 02 Produktoversikt Produktet har enestående holdbarhet og kan brukes som en del av interiørdekorasjon Produkt (front) Produkt (bakside) Funksjonsknapper Stikkontakt LED-statusskjerm Stang som kontrollerer plassering av horisontal grill Bolt for filterrengjøring Innsugingsgrill Luftuttak Horisontal grill Vertikal grill Rød slange (avløp) Blå slange (vannintak) Ventil for kontroll av vannivå Display for å kontrollere vannivå 6 Avløpslokk (gummilokk) Hjul

7 02 Produktoversikt Sikkerhetsinstruks Fjernkontroll Koblingsslange Tilbehør for å koble til vannkran *Ekstra fjernkontroll kan kjøpes separat Tilbehør Outdoor-Unitless Air-Conditioner Brukermanual Watercon PW-P09CNNS PW-P09CNNR It`s different! Brukermanual Klemmer (2 stk) Batteri Overtrekk for lagring (kan kjøpes separat) * Standard og form nevnt ovenfor kan endres uten varsel på grunn av produktforbedringer. Eller 7 Produktoversikt Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper

8 03 Monteringsanvisning E-param Watercon har ikke behov for utendørs luftinntak og har alltid en sterk kjølefunksjon Sikkerhetsinstruks før montering PARAM WATERCON tåler maks 5 bar vanntrykk. Hvis vanntrykket er høyere enn maks grense, må det innstalleres reduksjonsventil for vanntrykk. Hvis vanntrykket er lavere enn standard vanntrykk, anbefales det å installere på annen måte (f.eks innstallering av opptrykkspumpe eller bruke større rør). Ved montering av WATERCON, anbefales det å bruke standard tilbehør (ventil, tilbehør for tilkobling til vannkran, klemmer) som er levert sammen med WATERCON. Vær oppmerksom på at vanninntak og uttak ikke må forveksles (det kan skade produktet) Til vannrør fra vegg eller tak anbefales det å bruke kobberrør eller lignende materialer (f.eks. Metapol, X-L rør). Dersom stikkontakten er ødelagt, kan det være livsfarlig, og må umiddelbart skiftes hos forhandler, produsent, eller tekniker. Montering av innendørsenhet Flyttbar aircondition plasseres på flat og åpent sted slik at ventilator ikke blir blokkert. Innendørs produkt må ha en avstand på minst 30cm fra vegg eller andre objekter. Innendørsprodukt må monteres på horisontal flate. 8

9 03 Monteringsanvisning Hvordan koble slange Ved kobling av slange, må slangeenden kuttes helt rett. Utsiden av slangen som skal kobles til, må ikke skades og holdes rent. Etter kobling, må klemmer settes på koblingspunktet for å forhindre lekkasje. Hvis enden av slange er skadet, skjær av 2-3 cm av enden og koble på nytt. Ved frakobling av slange, fjern klemmen først. Etterpå skyves slangen inn til enden av One-touch Fitting går helt inn. Det er lettere å koble ut slangen hvis enden av One-touch Fitting presses med hånd, og dra deretter ut slangen. Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monterings- Brukereveiledning anvisning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper 9 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

10 03 Monteringsanvisning Hvordan koble vann til produktet 1 Rød slange kobles til avløp, blå slange kobles til vannkran, ved å bruke standard tilbehør for produktet. Utslag (TEE) Koblingspunkt vannrør Blå slange Vannventil Vannavløp Vanninntak 2Rød slange kobles til avløpsuttak, og blå slange kobles til vanninntak som finnes nederst på baksiden av produktet. *Vær oppmerksom på at avløp og vanninntak ikke må forveksles. 3Sett klemmer slik at slange ikke faller ut. * Hvis klemmer ikke brukes, kan det forårsake lekkasje. Blå slange (vann inntak) Rød slange (vannavløp) 10 Ventil for kontroll av vannmengde OPP High Low NED 4Vannmengde må reguleres ved å kontrollere display for vannnivå. * Måler for kontroll av vannivå settes mellom HIGH og LOW ved å bruke Ventil for kontroll av vannivå. * Hvis måler for vannivå er lavere enn LOW, må man finne en annen løsning for vanntilførsel (f.eks installering av opptrykkspumpe, eller bruke større vannrør). Måler for vannmengde

11 04 Brukerveiledning for fjernkontroll Produktet kan brukes på en komfortabel måte ved å bruke fjernkontroll. Både fjernkontroll og funksjonsknapper på produktet, kan brukes Oversikt over fjernkontroll Luftmengde Luftretning Timer Signal sender Kjøling Temperaturinstillings knapp Avfuktning Ventilasjon C (Celsius), F (Farenheit) AV/PÅ Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monterings- Brukereveiledning LED skjerm og anvisning for fjernkontroll funksjonsknapper 11 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

12 04 Brukerveiledning for fjernkontroll Innsetting av batterier 1Åpne deksel på baksiden av fjernkontrollen. 2Sett inn batteriet med +/- sidene som vist i batteriholderen. 3Lukk deksel.. Sikkerhetsinstruks for bruk av fjernkontroll Fjernkontroll virker ikke hvis to knapper trykkes samtidig. Trykk ikke på knappene på fjernkontrollen med fot eller skarpe ting. Det kan oppstå skade. Må ikke brukes ved vann, fuktighet, høy temperatur, eller åpen flamme. Batteriet må fjernes hvis enhet ikke brukes over lengre tid for å forhindre feilfunksjon eller skade på grunn av lekkasje. Senderen på fjernkontrollen skal peke mot hovedenheten. (Fjernkontrollen kan sende fra en avstand på 8 m) 12

13 05 LED skjerm Ventilasjon Avfuktning Kjøling Temperatur LED skjerm og funksjonsknapper Med LED skjerm er det lettere å sjekke hvordan airconditioning systemet fungerer Luftretning Timer Indikerer feil med vanntilførsel Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper Kjøling (blå) Avfuktning (rød) Timer (rød) Ventilasjon (grønn) Viftehastighet (svak/middels/sterk) 13 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

14 05 LED skjerm og funksjonsknapper Funksjonsknapper Av/på bryter Brukes til å slå på eller slå av enheten Bryter for å øke temperatur/ timer. Brukes til å øke ønsket temperatur Timer bryter Brukes til å sette tidsinnstilling for på/av funksjon Bryter for å skifte funksjoner Brukes til å skfite funksjoner på aircondition (ventilasjon nedkjøling avfunktning) Luftretningsbryter Brukes til å endre luftretning til høyre eller venstre Luftmengdesbryter Brukes til å regulere luftmengde i aircondition Bryter for å redusere temperatur/timer. Brukes til å redusere ønsket temperatur 14

15 Fjernkontroll Kjøling Trykk av/på knapp. Trykk Kjøleknapp. For å øke ønsket temperatur, trykk på Bryter for å øke temperatur. For å redusere ønsket temperatur, trykk på Bryter for å redusere temperatur. (Temperatur endres med 1 C hver gang bryter trykkes.) For å regulere lufthastighet, velg mellom Sterk/ Middel/Svak i Luftmengde. Temperatur som viser i display endres til innendørstemperatur tre sekunder etter at innstilling er satt Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll Hovedenhet (aircondition) LED skjerm og funksjonsknapper Trykk av/på knapp. For å velge nedkjøling, trykk på Mode knapp. For å øke ønsket temperatur, trykk Temp+ For å redusere ønsket temperatur, trykk Temp-. For å regulere lufthastighet, trykk Fan knapp, og velg mellom Sterk/Middel/Svak. Når aircondition settes på etter at den er slått av, går det ca. 3 minutter før den starter på grunn av beskyttelsesutstyr i aircondition. 15 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

16 06 01 Avfuktning Heading Fjernkontroll Trykk av/på knapp. Trykk Avfuktningsknapp. For å øke ønsket temperatur, trykk på Bryter for å øke temperatur. For å redusere ønsket temperatur, trykk på Bryter for å redusere temperatur. (Temperatur endres med 1 C hver gang bryter trykkes). * Lufthastighet settes automatisk til svak styrke når avfuktningsfunksjon brukes Hovedenhet (aircondition) Trykk av/på knapp. For å velge avfuktning, trykk Mode knapp. For å øke ønsket temperatur, trykk Temp+. For å redusere ønsket temperatur, trykk Temp-. *Lufthastighet settes til svak når avfuktningsfunksjon brukes

17 Heading Ventilasjon Fjernkontroll Trykk av/på knapp. Trykk ventilasjonsknapp. For å regulere lufthastighet, velg mellom Sterk/Middel/Svak luftmengde. 3 Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning 2 1 Brukereveiledning for fjernkontroll Hovedenhet (aircondition) Trykk av/på knapp. For å velge ventilasjon, trykk Mode knapp. For å regulere lufthastighet, trykk Fan knapp, og velg mellom Sterk/Middel/Svak. 17 LED skjerm og funksjonsknapper Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

18 06 Luftretning Fjernkontroll 1. Trykk av/på knapp. For å regulere luftretning, trykk luftretningsknapp mens nedkjøling-, avfuktning-, ventilasjonsfuksjonene er i bruk. 2 1 Hovedenhet (aircondition) Trykk av/på knapp. For å regulere luftretning, trykk Flow knapp mens nedkjøling-, avfuktning-, ventilasjonsfuksjonene er i bruk. (venstre høyre) 18

19 Timer Heading - funksjon Fjernkontroll Trykk av/på knapp. For å sette tidsinnstilling, trykk temperatursettingsknapp. Når aircondition er på : Timerknapp Sette tid for stopp Når aircondition er av : Timerknapp Sette tid for drift - Tidsinnstilling endres med 1 time hver gang temperaturkanppen trykkes - Når timer knappen trykkes inn en gang til, avsluttes tidsinnstilling 1 2 Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll Hovedenhet (aircondition) LED skjerm og funksjonsknapper For å sette tidsinnstilling, trykk timerknapp. Når aircondition er på: Timerknapp Sette tid for stopp Når aircondition er av: Timerknapp Sette tid for drift - Tidsinnstilling endres med 1 time hver gang temperaturkanppen trykkes - Når timer knappen trykkes inn en gang til, avsluttes tidsinnstilling Trykk Temp + for å øke tidsinnstillingen. Trykk Temp for å redusere tidsinnstilingen. Når aircondition settes på etter at den er slått av, går det ca. 3 minutter før den starter på grunn av beskyttelsesutstyr i aircondition. 19 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

20 07 Vedlikehold og rengjøring Rengjøring av maskinens utside 1. Tørk av urenheter med en myk klut som er vridd godt om i vann med temperatur under 40 C. Bruk ikke fortynnere eller kjemiske sammensetninger (f.eks syre) på utsiden av produktet. Sett heller ikke på klistremerker. Det kan skade produktet. Rengjøring av luftfilter Åpne grillpanelet, og ta deretter ut luftfilter. Legg luftfilteret i vann med temperatur på ca. 30 C og med mildt rengjøringsmiddel. Rist luftfilteret, og ta det ut etter ca. 30 minutter, og skyll med vann. Tørkes godt i skygge, og monter filteret på i opprinnelig stilling. *Maskinen må ikke brukes uten luftfilter. Det kan føre til skade på produktet. Rengjøring av varmeveksler Skru av aircondition, og ta ut stikkontakten. Ta ut avløpslokk (gummilokk) som finnes nederst på baksiden av produktet. Tørk av urenheter med en børste som er fuktet med vann. For å rengjøre varmeveksler, åpne grillplate bak aircondition, og ta ut luftfilteret. Tørk av urenheter på varmeveksler i opp/ned retning. Vær oppmerksom på at overflaten av varmeveksler er skarp. Rengjøring av luftfilteret bør skje minst en gang i uken. Støv på varmeveksler kan føre til redusert effektivitet på nedkjølingsfunksjon. 20

21 Lagring Headingetter bruk Når maskinen skal lagres Temperatur settes til 18 C i ca. 30 minutter, deretter brukes nedkjølingsfunksjon for å tørke innsiden av produktet. Skru av aircondition, og ta ut stikkontakten. Lukk ventil for vanntilførsel. (for å forhindre lekkasje) Rengjør filter og varmeveksler, og sett dem tilbake i opprinnelig stilling. Alt vann fjernes ved å åpne avløpslokk (gummilokk) som finnes nederst på baksiden av produktet. Fjern batteri fra fjernkontroll. *Overtrekk kan brukes for innendørs produkt for å unngå støv og urenheter (kan kjøpes seperat). Når maskinen skal brukes Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper For ikke å blokkere ventilator, må innsugingsgrill og luftuttak på innendørs produkt holde avstand til objekter. Kontroller om deler av produkt er rustet. Kontroller filter for urenheter. For å tilføre vann til produket, åpne ventil for vanntilførsel etter at vannrøret er tilkoblet (se side 9). Sett batteri inn i fjernkontrollen, og trykk av/på bryter for å starte aircondition. 21 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

22 07 Feilsøking Undersøk produktet før du ber om reparasjon Maskin virker ikke Kontrollèr Er AV/PÅ bryter slått av? Er spenning for lav? Er det problemer med fjernkontrollen? Har strømbrudd oppstått? Er maskinens innsugingsgrill og luftuttak blokkert? Har maskinens sikring gått? Tiltak Ta på AV/PÅ bryter Sjekk med strømlevrandør om det er problemer med spenningen (spenning skal være 220V) Hvis fjernkontroll ikke virker, kontakt forhandler eller reprasjonssted. Sjekk andre elektriske produkter. Sjekk om maskinens innsugingsgrill og luftuttak er blokkert. Kontakt forhandler eller reparasjonssted Hvit røyk kommer fra maskinen Kontrollèr Er enheten montert på et sted med høy fuktighet eller på restaurant som bruker mye fett/olje? Tiltak Det kan utviles kondensrøyk ved for høy luftfuktughet. 22

23 07 01 Kontrollèr Feilsøking Heading Det kommer ikke kald luft Ble produktet slått på like etter at det ble slått av? Er driftsfunksjonen endret ved å tykke på funksjonsknapper? Tiltak Det er automatisk i drift igjen etter 3 minutter. Det er automatisk i drift igjen etter 3 minutter. Det kommer ikke kald luft mens kjølefunksjon er slått på Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll Kontrollèr Er ønsket temperatur riktig instilt? Er filteret ordentlig rengjort? Er anbefalt romstørrelse for produktet mindre enn romstørrelse som produktet er montert i? Er vanntilførsel for lav? Er middelventil lukket Er det mange personer i rommet? Er det åpne viduer? Kommer det mye sollyd inn i rommet? Er det objekter rundt enheten? Tiltak Nedkjølingsfunksjonen er i drift, sett ønsket temperatur, lavere enn romtemperatur. Filteret må vaskes minst en gang i uken Sjekk om riktig type produkt er i bruk i forhold til romstørrelse. Åpne vannventil Sjekk middelventil Kjølefunksjonen har mindre effekt hvis mange personer oppholder seg i rommet. Lukk vindu Bruk gardin Flytt objekter. 23 LED skjerm og funksjonsknapper Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

24 07 Feilsøking Kontroll ved å bruke Display feilmeldingskoder PARAMS aircondition har en selvdiagnosefunksjon. Ved feil, undersøker produktet selv og viser feil ved å bruke E0-E09 indikator. Feil Status Kode E0, E9 Feil med automatisk vannpumpe Tiltak før du søker service Oppstår når vannpumpe brukes lengre enn 20 minutter. Årsaken er at slange for vannuttak er sperret. Be om service. [Tiltak som du selv kan gjøre før du ber om service] 1. Ta ut stikkkontakten og fjern alt vann fra produktet ved å åpne avløpslokk (gummilokk) som finnes nederst på baksiden av produktet. Lukk avløpslokk, og start produktet på nytt. Da kan produktet brukes i ca. en time. 3. Sett produktet på et høyt sted (30cm), og koble til slange og vanntank. Da kan produktet brukes i lengre tid. E1 E2 E3 E4 Feil med innendørs temperatur sensor Feil med EVA sensor Feil med vannnivå Feil med vanntilførsel sensor Sjekk om innendørs temperatur sensor (som finnes bak innsugingsfilteret på baksiden av produktet) berører overflaten av varmeveksler ( heat exchanger ). Oppstår ved feil på deler for EVA sensor, eller ved feil på elektrisk ledning. Demontering er nødvendig, kontakt service. Måler for vannnivå som finnes nederst på baksiden av produktet, må holde riktig nivå når nedkjølings- og avfuktningsfunksjon er i bruk. E3 feil oppstår når vanntilførsel er for liten. Åpne ventil for kontroll av vannnivå (mot klokke retning), og øke mengden av vanntilførsel. (Kontakt forhandler eller produsent hvis vantilførsel ikke øker.) Oppstår når vanntilførsel ikke er tilstrekkelig, eller når vanninntak eller vannuttak er sperret. Sjekk om vannventil er lukket, eller vanntilførsel er stoppet. Hvis det bestandig oppstår feil, søk service. 24

25 E6 E7 07 Feilsøking E5 Kontroll ved å bruke Display feilmeldingskoder Feil med horisontal sensor Feil med nedkjøling Feil med nedkjøling (kommer varmluft) Oppstår når produktet veltes mer enn 20 grader i mer enn 5 sekunder. Produktet må alltid stå i horisontal stilling (rett opp ned stilling). Ikke flytt produktet mens nedkjølings- eller avfuktningsfunksjonen er i bruk. Oppstår når luften ikke kommer ut mens nedkjølings-og avfuktningsfunksjonen er i bruk, eller når innsugingsgrill bak produktet er sperret. Søk service hvis samme problem oppstår etter å ha rengjørt innsugingsgrill. Oppstår når det kommer varm luft istedenfor kald luft mens nedkjølings-og avfuktningsfunksjonen er i bruk. Søk service. Kan oppstå når romtemperatur er høy (over 43 C), eller er i nærheten av ildsted. Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper 25 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

26 08 01 Annen Heading informasjon WATERCON har ikke behov for utendørs luftinntak og har alltid en sterk kjølefunksjon Produktspesifikasjon Modell Enhet PW-P09CNNS PW-P09CNNR Type Vann nedkjøling/flyttbar Funksjon For nedkjøling Behov for utendørs luftinntak Nei Strøm V-PH-Hz 220V-1PH-50Hz Kjølekapasitet Strømforbruk Lufthastighet W BTU/hr W m3/time 2,650 9, Kuldemedie/ kjølemengde 407C/260g Kuldemedie Vannn anslutning Vanninntak Vannuttak Utv.D.Ø Utv.D.Ø Produktstørrelse Innendørs mm 300 x 403 x 886 Produktvekt Innendørs kg 36 Produktgaranti Produkt navn: WATERCON Modell navn: PW-P09CNNS Kjøpsdato: (ÅR/MM/DD) Produktregistreringsnummer : Kjøpers navn: Tlf. : Adresse: Forhandler: Tlf. : Adresse: 26

27 08 Produktgaranti Annen informasjon Når du søker reparasjon, må du vise gyldig produktgaranti med påført/stemplet kjøpsdato for å få utført kostnadsfri reparasjon i garantitiden. 1. Garanti gjelder slik den beskrives i produktgaranti. Kjøper har rett til garantireparasjon innenfor 1 år etter kjøpsdato, og ved produksjonsfeil eller feil med naturlig årsak. 3. (Garanti gjelder 6 måneder etter produksjonsdato når det ikke er påført kjøpsdato på Garantibevis.) 4. Garanti gjelder i 6 måneder når forbrukerprodukt brukes i forretningøyemed (forretningsaktivitet, unormale bruksomgivelse), eller i industri (24 timer i drift). 5. Kontakt forhandler eller produsent når du har spørsmål vedrørende bruk. 6. Dette garantibeviset kan ikke utstedes på nytt. Kjøpers rettigheter Kjøperen har rett til å få gratis service innen 1 år etter kjøpsdato. Gratis service gjelder ikke når skade på produktet oppstår på grunn av bruksfeil eller natur katastrofe. Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper Betalt service Hvis produkt ikke virker ved følgende tilfeller, gjelder gratis service ikke. 1. Når substans (vann, brus, kaffe, leketøy) er kommet i kontakt med produktet Når produktet har falt ned, eller er utsatt for støt 3. Ved bruk av kjemiske substanser (fortynnere, benzen) på produktet 4. Når ikke-original utstyr eller deler brukes 5. Ved bruk av feil spenning 6. Når kjøper selv har demontert produktet 7. Når produktet ikke er reparert av PARAM autorisert servicepersonell 8. Når kjøper ikke har fulgt sikkerhetsinstruks i bruksanvisningen. 9. Ved naturkatastrofe (lyn, brann, flom, gass, skade fra salt, jordskjelv) 10. Ved bruksfeil og mishandling av produktet 27 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

28 Takk for at du har kjøpt PARAMs WATERCON! Outdoor-Unitless Air-Conditioner For sikkerhets skyld, må bruksanvisning leses nøye. Bruksanvisningen kan endres uten varsel på grunn av produktforbedringer. PARAM Ltd SanghaDong, GiHungGu, YongInSi, GyungGiDo Tlf: Fax: * Denne bruksanvisningen tilhører PARAM. Piratkopiering eller bruk i forretningsøyemed er straffbart i henhold til åndsverkloven.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6.

BESKRIVELSE/TILBEHØR 1. Kontrollpanel 2. Vannivåindikator 3. Vannoppsamlingsbeholder 4. Løftehåndtak 5. Gitter for luftinntak 6. NOEN BEGREPER KNYTTET TIL FUKTIGHET Luften inneholder alltid en viss mengde vann i form av damp; dette bestemmer fuktighetsgraden i et rom. Luftens egenskap til å holde på vanndampen øker jo høyere lufttemperaturen

Detaljer

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469

Din bruksanvisning PANASONIC NA-148VG4 http://no.yourpdfguides.com/dref/4577469 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monterings- og driftsanvisning

Monterings- og driftsanvisning N Må leses før montering og igangkjøring! Monterings- og driftsanvisning Manglende overholdelse av instruksjonene i denne anvisningen kan påvirke funksjonen eller skade enheten, andre gjenstander eller

Detaljer

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331

Din bruksanvisning AEG-ELECTROLUX ESF2420S http://no.yourpdfguides.com/dref/3886331 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha bygg-inn oppvaskmaskin BO 655 Kjære kunde! Vennligst les håndboken nøye og oppbevar den for senere bruk. Gi den videre til en eventuell fremtidig ny eier av produktet. Håndboken

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391

Din bruksanvisning SAMSUNG Q1636V http://no.yourpdfguides.com/dref/788391 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Notasjoner i denne håndboken

Notasjoner i denne håndboken Notasjoner i denne håndboken Angir innhold som kan forårsake skade eller funksjonsfeil på enheten. Angir tilleggsinformasjon og momenter som kan være nyttige å vite om et emne. s Angir en side der du kan

Detaljer

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold

Riva2 530/670. Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk. med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold Riva2 530/670 Innsatt Konvektorovn - Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT

Detaljer

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK

BESKRIVELSE AV BRUKEN FØR VASKEMASKINEN TAS I BRUK BESKRIVELSE AV BRUKEN Denne vaskemaskinen er kun beregnet på å vaske og sentrifugere maskinvaskbart tøy i vanlige husholdningsmengder. Ta hensyn til anvisningene i denne bruksanvisningen, installasjonsveiledningen

Detaljer

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning

B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning B-140A/B Blue/brown (Elegance) A081002(UK)/A081004(EU)/A081006(AU) A081001(UK)/A081003(EU)/A081005(AU) SPA-BAD Bruksanvisning 1 Sikkerhetsanvisninger Advarsel Når du installerer og bruker dette elektriske

Detaljer

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG

Studio. Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll. Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold. For bruk i Norge VIKTIG Studio Balansert avtrekk med termostatisk fjernkontroll Brukerinstrukser installasjon og vedlikehold For bruk i Norge VIKTIG WIRESTRØMPEN, FRONT OG GLASS PANEL BLIR SVÆRT VARME UNDER DRIFT OG VIL RESULTERE

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 2900 DA 2900 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 725

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL

MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL MONTERINGSFORSKRIFT OG BRUKSANVISNING NO SCENIC SL 70 Ta godt vare på dette dokumentet DRU VERWARMING B.V. HOLLAND 957.620.03 Viktig Omrammingen må ventileres. All innpakking eller tildekking av apparatet

Detaljer

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer.

Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Denne grillen er bare beregnet på utendørs bruk og skal aldri brukes i garasjer og på overbygde balkonger, eller verandaer. Påfør serienummeretikett fra kartong Serie # XXXXXX000000 Modell # PRO285 FARE

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 489-4 DA 489-4 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade. M.-Nr. 09 202

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

Bruks- og monteringsanvisning

Bruks- og monteringsanvisning Bruks- og monteringsanvisning Ventilator DA 3460 DA 3490 DA 3460 EXT DA 3490 EXT Bruksanvisningen må no-no leses før oppstilling installasjon igangsetting. Da beskytter du deg mot person- og materiellskade.

Detaljer

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker

Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser. Parafin/Dieseldrevne byggtørker Bruksanvisning og sikkerhetsinstrukser Parafin/Dieseldrevne byggtørker Modell: PT-45-KFA-EU, PT-70T-KFA-EU, PT-125T-KFA-EU, PT-175T-KFA-EU, PT-215T-KFA-EU Sørg for at du har lest og forstått alle instruksene

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168

Brukerveiledning. Røykvarsler. Modellnr. GB-168 Brukerveiledning Røykvarsler Modellnr. GB-168 Takk for at du har kjøpt denne CO røykvarsleren. Les brukerveiledningen nøye og sørg for at du og alle medlemmene i husholdningen kjenner til bruken av varsleren.

Detaljer

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL

BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL BRUKERHÅNDBOK FOR GASSGRILL MONTERING - S. 10 Takk for at du kjøpte en Weber -grill. Ta et par minutter og beskytt den ved å registrere produktet på nettet på www.weber.com. DU MÅ LESE DENNE BRUKERVEILEDNINGEN

Detaljer

Brukermanual for optisk røykvarsler

Brukermanual for optisk røykvarsler Brukermanual for optisk røykvarsler For din sikkerhet, vennligst ta vare på denne manualen Optisk røykvarsler - 230V MODELL: PXB-S100iAC/10 El nummer 6230200 Class II Apparatus Det kan ta flere timer før

Detaljer

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett

BRUKERVEILEDNING. CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett BRUKERVEILEDNING CINDERELLA - elektrisk forbrenningstoalett Innhold Når du åpner emballasjen Pakkens innhold Tekniske spesifikasjoner Oppbygging Sikkerhetsfunksjoner Transportsikring fjernes! Montering

Detaljer

Swegon CASA W100 EC, versjon B

Swegon CASA W100 EC, versjon B Swegon CASA W100 EC, versjon B Anvisninger for montering, drift og vedlikehold W100B_f_NO-m Innhold Anvisninger for montering, drift og vedlikehold 1. Viktig informasjon... 3 2. Hurtigveiledning... 4 2.1

Detaljer

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC

BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC BRUKSANVISNING LONCIN STRØMAGGREGATER LC2500D/-DDC - LC3800D/-DDC LC5000D/-DDC LC6500D/-DDC LC8000D/-DDC Røykenveien 70-1386 Asker - tlf. 66753000 - faks 66753001 www.kcl.no Takk for at du valgte et Loncin

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

Air Star Comfort 20 / 30

Air Star Comfort 20 / 30 Air Star Comfort 20 / 30 Brukermanual Versjon 1.3 1 Innholdsfortegnelse Deleliste 3 Tekniske Data 3 Comfort 20 3 Comfort 30 3 Brukerguide 4 Forsiktighetsregler 4 Ventilasjonsaggregat 4 Åpne og lukke frontpanel

Detaljer

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk

110737N-05 2013-07. Spirit UNI 3. Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk 110737N-05 2013-07 Spirit UNI 3 Brukerveiledning Luftbehandlingsaggregat & styringsautomatikk Innhold 1 Funksjonsbeskrivelse balansert ventilasjon 4 1.1 Vifter (M1, M2) 4 1.2 Filter (FI1, FI2) 4 1.3 Rotor

Detaljer

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM

SOLEA GASS MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON WWW.WANDERS:COM MANUAL OG INSTRUKSJON FOR INSTALLASJON SOLEA GASS WWW.WANDERS:COM Rev-NO-001-2008 Side 2 LOVEN KREVER AT DETTE APPARATET INSTALLERES AV EN GODKJENT INSTALLATØR. INSTALLASJONEN MÅ VÆRE I HENHOLD TIL SIKKER

Detaljer