Brukermanual Watercon

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Brukermanual Watercon"

Transkript

1 Outdoor-Unitless Air-Conditioner Brukermanual Watercon PW-P09CNNS PW-P09CNNR It`s different!

2 It`s different! WATERCON er enkel å bruke hvor som helst, og gir en svalende luft.

3 Innhold 01 Sikkerhetsinstruks Ved montering, bruk, rengjøring og flytting Produktoversikt Produkter og tilbehør (PW-P09CNNS) Monteringsanvisning Brukerveiledning for fjernkontroll Oversikt over fjernkontroll 11 Insetting av batteri/sikkerhetsinstruks for bruk av fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper Valg av funksjoner Nedkjøling 15 Avfuktning 16 Ventilasjon 17 Luftretning 18 Timer - funksjon Vedlikehold Vedlikehold og rengjøring 20 Lagring etter bruk 21 Feilsøking og feileliminering Annen informasjon Produktspesifikasjon 26 Produktgaranti, kjøpers rettigheter, betalt service 27

4 01 Sikkerhetsinstruks Vennligst les følgende veiledning for å bruke produktet på en riktig og betryggende måte. Riktig bruk av produktet kan forebygge ulykke og skade Ved montering Mobile aircondition enheter skal plasseres på et flatt og åpent sted slik at ventilator ikke blokkeres Innendørs enheter må ha en avstand på minst 30 cm fra vegg eller andre objekter. Objekt Ved bruk og montering Når produktet er i drift, må ikke stikkontakten dras ut med våt hånd. Det kan påføre elektrisk sjokk Bensin, fortynnere, flytende smøremidler eller varmt vann må ikke brukes. Disse kan skade produktet 4

5 01 Sikkerhetinstruks Sikkerhetsinstruks Flytting av aircondition Hjulene til enheten kan skades ved flytting. Pass ekstra godt på ved flytting i trapper og ved hjørner Maskinen må ikke legges ned i liggende stilling, men alltid være stående oppreist slik at oversiden av enheten peker opp ved flytting Før flytting, må alt vann fjernes ved å åpne avløpslokk (gummilokk) bak produktet. Husk å ta ut stikkontakten før flytting Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll Advarsel Husk å stenge vannkranen til kjøleren når anlegget ikke er under oppsyn Ikke klatre eller sette ting opp på produktet. (Det kan forårsake skade eller elektrisk sjokk.) Produktet anbefales ikke brukt på følgende steder: - I nærheten av ildsted - Under direkte sol - I nærheten av vann eller fuktighet - I nærheten av bad eller basseng Når produktet er i drift, må ikke slange for vanninntak eller slange for avløp tas ut. Produktet anbefales ikke å tas i bruk ved vannstopp eller ved lekkasje. Produktet anbefales å stå rett opp ved lagring. I tilfellet feil på produktet, ta kontakt med forhandler. 5 LED skjerm og funksjonsknapper Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

6 02 Produktoversikt Produktet har enestående holdbarhet og kan brukes som en del av interiørdekorasjon Produkt (front) Produkt (bakside) Funksjonsknapper Stikkontakt LED-statusskjerm Stang som kontrollerer plassering av horisontal grill Bolt for filterrengjøring Innsugingsgrill Luftuttak Horisontal grill Vertikal grill Rød slange (avløp) Blå slange (vannintak) Ventil for kontroll av vannivå Display for å kontrollere vannivå 6 Avløpslokk (gummilokk) Hjul

7 02 Produktoversikt Sikkerhetsinstruks Fjernkontroll Koblingsslange Tilbehør for å koble til vannkran *Ekstra fjernkontroll kan kjøpes separat Tilbehør Outdoor-Unitless Air-Conditioner Brukermanual Watercon PW-P09CNNS PW-P09CNNR It`s different! Brukermanual Klemmer (2 stk) Batteri Overtrekk for lagring (kan kjøpes separat) * Standard og form nevnt ovenfor kan endres uten varsel på grunn av produktforbedringer. Eller 7 Produktoversikt Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper

8 03 Monteringsanvisning E-param Watercon har ikke behov for utendørs luftinntak og har alltid en sterk kjølefunksjon Sikkerhetsinstruks før montering PARAM WATERCON tåler maks 5 bar vanntrykk. Hvis vanntrykket er høyere enn maks grense, må det innstalleres reduksjonsventil for vanntrykk. Hvis vanntrykket er lavere enn standard vanntrykk, anbefales det å installere på annen måte (f.eks innstallering av opptrykkspumpe eller bruke større rør). Ved montering av WATERCON, anbefales det å bruke standard tilbehør (ventil, tilbehør for tilkobling til vannkran, klemmer) som er levert sammen med WATERCON. Vær oppmerksom på at vanninntak og uttak ikke må forveksles (det kan skade produktet) Til vannrør fra vegg eller tak anbefales det å bruke kobberrør eller lignende materialer (f.eks. Metapol, X-L rør). Dersom stikkontakten er ødelagt, kan det være livsfarlig, og må umiddelbart skiftes hos forhandler, produsent, eller tekniker. Montering av innendørsenhet Flyttbar aircondition plasseres på flat og åpent sted slik at ventilator ikke blir blokkert. Innendørs produkt må ha en avstand på minst 30cm fra vegg eller andre objekter. Innendørsprodukt må monteres på horisontal flate. 8

9 03 Monteringsanvisning Hvordan koble slange Ved kobling av slange, må slangeenden kuttes helt rett. Utsiden av slangen som skal kobles til, må ikke skades og holdes rent. Etter kobling, må klemmer settes på koblingspunktet for å forhindre lekkasje. Hvis enden av slange er skadet, skjær av 2-3 cm av enden og koble på nytt. Ved frakobling av slange, fjern klemmen først. Etterpå skyves slangen inn til enden av One-touch Fitting går helt inn. Det er lettere å koble ut slangen hvis enden av One-touch Fitting presses med hånd, og dra deretter ut slangen. Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monterings- Brukereveiledning anvisning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper 9 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

10 03 Monteringsanvisning Hvordan koble vann til produktet 1 Rød slange kobles til avløp, blå slange kobles til vannkran, ved å bruke standard tilbehør for produktet. Utslag (TEE) Koblingspunkt vannrør Blå slange Vannventil Vannavløp Vanninntak 2Rød slange kobles til avløpsuttak, og blå slange kobles til vanninntak som finnes nederst på baksiden av produktet. *Vær oppmerksom på at avløp og vanninntak ikke må forveksles. 3Sett klemmer slik at slange ikke faller ut. * Hvis klemmer ikke brukes, kan det forårsake lekkasje. Blå slange (vann inntak) Rød slange (vannavløp) 10 Ventil for kontroll av vannmengde OPP High Low NED 4Vannmengde må reguleres ved å kontrollere display for vannnivå. * Måler for kontroll av vannivå settes mellom HIGH og LOW ved å bruke Ventil for kontroll av vannivå. * Hvis måler for vannivå er lavere enn LOW, må man finne en annen løsning for vanntilførsel (f.eks installering av opptrykkspumpe, eller bruke større vannrør). Måler for vannmengde

11 04 Brukerveiledning for fjernkontroll Produktet kan brukes på en komfortabel måte ved å bruke fjernkontroll. Både fjernkontroll og funksjonsknapper på produktet, kan brukes Oversikt over fjernkontroll Luftmengde Luftretning Timer Signal sender Kjøling Temperaturinstillings knapp Avfuktning Ventilasjon C (Celsius), F (Farenheit) AV/PÅ Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monterings- Brukereveiledning LED skjerm og anvisning for fjernkontroll funksjonsknapper 11 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

12 04 Brukerveiledning for fjernkontroll Innsetting av batterier 1Åpne deksel på baksiden av fjernkontrollen. 2Sett inn batteriet med +/- sidene som vist i batteriholderen. 3Lukk deksel.. Sikkerhetsinstruks for bruk av fjernkontroll Fjernkontroll virker ikke hvis to knapper trykkes samtidig. Trykk ikke på knappene på fjernkontrollen med fot eller skarpe ting. Det kan oppstå skade. Må ikke brukes ved vann, fuktighet, høy temperatur, eller åpen flamme. Batteriet må fjernes hvis enhet ikke brukes over lengre tid for å forhindre feilfunksjon eller skade på grunn av lekkasje. Senderen på fjernkontrollen skal peke mot hovedenheten. (Fjernkontrollen kan sende fra en avstand på 8 m) 12

13 05 LED skjerm Ventilasjon Avfuktning Kjøling Temperatur LED skjerm og funksjonsknapper Med LED skjerm er det lettere å sjekke hvordan airconditioning systemet fungerer Luftretning Timer Indikerer feil med vanntilførsel Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper Kjøling (blå) Avfuktning (rød) Timer (rød) Ventilasjon (grønn) Viftehastighet (svak/middels/sterk) 13 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

14 05 LED skjerm og funksjonsknapper Funksjonsknapper Av/på bryter Brukes til å slå på eller slå av enheten Bryter for å øke temperatur/ timer. Brukes til å øke ønsket temperatur Timer bryter Brukes til å sette tidsinnstilling for på/av funksjon Bryter for å skifte funksjoner Brukes til å skfite funksjoner på aircondition (ventilasjon nedkjøling avfunktning) Luftretningsbryter Brukes til å endre luftretning til høyre eller venstre Luftmengdesbryter Brukes til å regulere luftmengde i aircondition Bryter for å redusere temperatur/timer. Brukes til å redusere ønsket temperatur 14

15 Fjernkontroll Kjøling Trykk av/på knapp. Trykk Kjøleknapp. For å øke ønsket temperatur, trykk på Bryter for å øke temperatur. For å redusere ønsket temperatur, trykk på Bryter for å redusere temperatur. (Temperatur endres med 1 C hver gang bryter trykkes.) For å regulere lufthastighet, velg mellom Sterk/ Middel/Svak i Luftmengde. Temperatur som viser i display endres til innendørstemperatur tre sekunder etter at innstilling er satt Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll Hovedenhet (aircondition) LED skjerm og funksjonsknapper Trykk av/på knapp. For å velge nedkjøling, trykk på Mode knapp. For å øke ønsket temperatur, trykk Temp+ For å redusere ønsket temperatur, trykk Temp-. For å regulere lufthastighet, trykk Fan knapp, og velg mellom Sterk/Middel/Svak. Når aircondition settes på etter at den er slått av, går det ca. 3 minutter før den starter på grunn av beskyttelsesutstyr i aircondition. 15 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

16 06 01 Avfuktning Heading Fjernkontroll Trykk av/på knapp. Trykk Avfuktningsknapp. For å øke ønsket temperatur, trykk på Bryter for å øke temperatur. For å redusere ønsket temperatur, trykk på Bryter for å redusere temperatur. (Temperatur endres med 1 C hver gang bryter trykkes). * Lufthastighet settes automatisk til svak styrke når avfuktningsfunksjon brukes Hovedenhet (aircondition) Trykk av/på knapp. For å velge avfuktning, trykk Mode knapp. For å øke ønsket temperatur, trykk Temp+. For å redusere ønsket temperatur, trykk Temp-. *Lufthastighet settes til svak når avfuktningsfunksjon brukes

17 Heading Ventilasjon Fjernkontroll Trykk av/på knapp. Trykk ventilasjonsknapp. For å regulere lufthastighet, velg mellom Sterk/Middel/Svak luftmengde. 3 Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning 2 1 Brukereveiledning for fjernkontroll Hovedenhet (aircondition) Trykk av/på knapp. For å velge ventilasjon, trykk Mode knapp. For å regulere lufthastighet, trykk Fan knapp, og velg mellom Sterk/Middel/Svak. 17 LED skjerm og funksjonsknapper Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

18 06 Luftretning Fjernkontroll 1. Trykk av/på knapp. For å regulere luftretning, trykk luftretningsknapp mens nedkjøling-, avfuktning-, ventilasjonsfuksjonene er i bruk. 2 1 Hovedenhet (aircondition) Trykk av/på knapp. For å regulere luftretning, trykk Flow knapp mens nedkjøling-, avfuktning-, ventilasjonsfuksjonene er i bruk. (venstre høyre) 18

19 Timer Heading - funksjon Fjernkontroll Trykk av/på knapp. For å sette tidsinnstilling, trykk temperatursettingsknapp. Når aircondition er på : Timerknapp Sette tid for stopp Når aircondition er av : Timerknapp Sette tid for drift - Tidsinnstilling endres med 1 time hver gang temperaturkanppen trykkes - Når timer knappen trykkes inn en gang til, avsluttes tidsinnstilling 1 2 Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll Hovedenhet (aircondition) LED skjerm og funksjonsknapper For å sette tidsinnstilling, trykk timerknapp. Når aircondition er på: Timerknapp Sette tid for stopp Når aircondition er av: Timerknapp Sette tid for drift - Tidsinnstilling endres med 1 time hver gang temperaturkanppen trykkes - Når timer knappen trykkes inn en gang til, avsluttes tidsinnstilling Trykk Temp + for å øke tidsinnstillingen. Trykk Temp for å redusere tidsinnstilingen. Når aircondition settes på etter at den er slått av, går det ca. 3 minutter før den starter på grunn av beskyttelsesutstyr i aircondition. 19 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

20 07 Vedlikehold og rengjøring Rengjøring av maskinens utside 1. Tørk av urenheter med en myk klut som er vridd godt om i vann med temperatur under 40 C. Bruk ikke fortynnere eller kjemiske sammensetninger (f.eks syre) på utsiden av produktet. Sett heller ikke på klistremerker. Det kan skade produktet. Rengjøring av luftfilter Åpne grillpanelet, og ta deretter ut luftfilter. Legg luftfilteret i vann med temperatur på ca. 30 C og med mildt rengjøringsmiddel. Rist luftfilteret, og ta det ut etter ca. 30 minutter, og skyll med vann. Tørkes godt i skygge, og monter filteret på i opprinnelig stilling. *Maskinen må ikke brukes uten luftfilter. Det kan føre til skade på produktet. Rengjøring av varmeveksler Skru av aircondition, og ta ut stikkontakten. Ta ut avløpslokk (gummilokk) som finnes nederst på baksiden av produktet. Tørk av urenheter med en børste som er fuktet med vann. For å rengjøre varmeveksler, åpne grillplate bak aircondition, og ta ut luftfilteret. Tørk av urenheter på varmeveksler i opp/ned retning. Vær oppmerksom på at overflaten av varmeveksler er skarp. Rengjøring av luftfilteret bør skje minst en gang i uken. Støv på varmeveksler kan føre til redusert effektivitet på nedkjølingsfunksjon. 20

21 Lagring Headingetter bruk Når maskinen skal lagres Temperatur settes til 18 C i ca. 30 minutter, deretter brukes nedkjølingsfunksjon for å tørke innsiden av produktet. Skru av aircondition, og ta ut stikkontakten. Lukk ventil for vanntilførsel. (for å forhindre lekkasje) Rengjør filter og varmeveksler, og sett dem tilbake i opprinnelig stilling. Alt vann fjernes ved å åpne avløpslokk (gummilokk) som finnes nederst på baksiden av produktet. Fjern batteri fra fjernkontroll. *Overtrekk kan brukes for innendørs produkt for å unngå støv og urenheter (kan kjøpes seperat). Når maskinen skal brukes Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper For ikke å blokkere ventilator, må innsugingsgrill og luftuttak på innendørs produkt holde avstand til objekter. Kontroller om deler av produkt er rustet. Kontroller filter for urenheter. For å tilføre vann til produket, åpne ventil for vanntilførsel etter at vannrøret er tilkoblet (se side 9). Sett batteri inn i fjernkontrollen, og trykk av/på bryter for å starte aircondition. 21 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

22 07 Feilsøking Undersøk produktet før du ber om reparasjon Maskin virker ikke Kontrollèr Er AV/PÅ bryter slått av? Er spenning for lav? Er det problemer med fjernkontrollen? Har strømbrudd oppstått? Er maskinens innsugingsgrill og luftuttak blokkert? Har maskinens sikring gått? Tiltak Ta på AV/PÅ bryter Sjekk med strømlevrandør om det er problemer med spenningen (spenning skal være 220V) Hvis fjernkontroll ikke virker, kontakt forhandler eller reprasjonssted. Sjekk andre elektriske produkter. Sjekk om maskinens innsugingsgrill og luftuttak er blokkert. Kontakt forhandler eller reparasjonssted Hvit røyk kommer fra maskinen Kontrollèr Er enheten montert på et sted med høy fuktighet eller på restaurant som bruker mye fett/olje? Tiltak Det kan utviles kondensrøyk ved for høy luftfuktughet. 22

23 07 01 Kontrollèr Feilsøking Heading Det kommer ikke kald luft Ble produktet slått på like etter at det ble slått av? Er driftsfunksjonen endret ved å tykke på funksjonsknapper? Tiltak Det er automatisk i drift igjen etter 3 minutter. Det er automatisk i drift igjen etter 3 minutter. Det kommer ikke kald luft mens kjølefunksjon er slått på Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll Kontrollèr Er ønsket temperatur riktig instilt? Er filteret ordentlig rengjort? Er anbefalt romstørrelse for produktet mindre enn romstørrelse som produktet er montert i? Er vanntilførsel for lav? Er middelventil lukket Er det mange personer i rommet? Er det åpne viduer? Kommer det mye sollyd inn i rommet? Er det objekter rundt enheten? Tiltak Nedkjølingsfunksjonen er i drift, sett ønsket temperatur, lavere enn romtemperatur. Filteret må vaskes minst en gang i uken Sjekk om riktig type produkt er i bruk i forhold til romstørrelse. Åpne vannventil Sjekk middelventil Kjølefunksjonen har mindre effekt hvis mange personer oppholder seg i rommet. Lukk vindu Bruk gardin Flytt objekter. 23 LED skjerm og funksjonsknapper Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

24 07 Feilsøking Kontroll ved å bruke Display feilmeldingskoder PARAMS aircondition har en selvdiagnosefunksjon. Ved feil, undersøker produktet selv og viser feil ved å bruke E0-E09 indikator. Feil Status Kode E0, E9 Feil med automatisk vannpumpe Tiltak før du søker service Oppstår når vannpumpe brukes lengre enn 20 minutter. Årsaken er at slange for vannuttak er sperret. Be om service. [Tiltak som du selv kan gjøre før du ber om service] 1. Ta ut stikkkontakten og fjern alt vann fra produktet ved å åpne avløpslokk (gummilokk) som finnes nederst på baksiden av produktet. Lukk avløpslokk, og start produktet på nytt. Da kan produktet brukes i ca. en time. 3. Sett produktet på et høyt sted (30cm), og koble til slange og vanntank. Da kan produktet brukes i lengre tid. E1 E2 E3 E4 Feil med innendørs temperatur sensor Feil med EVA sensor Feil med vannnivå Feil med vanntilførsel sensor Sjekk om innendørs temperatur sensor (som finnes bak innsugingsfilteret på baksiden av produktet) berører overflaten av varmeveksler ( heat exchanger ). Oppstår ved feil på deler for EVA sensor, eller ved feil på elektrisk ledning. Demontering er nødvendig, kontakt service. Måler for vannnivå som finnes nederst på baksiden av produktet, må holde riktig nivå når nedkjølings- og avfuktningsfunksjon er i bruk. E3 feil oppstår når vanntilførsel er for liten. Åpne ventil for kontroll av vannnivå (mot klokke retning), og øke mengden av vanntilførsel. (Kontakt forhandler eller produsent hvis vantilførsel ikke øker.) Oppstår når vanntilførsel ikke er tilstrekkelig, eller når vanninntak eller vannuttak er sperret. Sjekk om vannventil er lukket, eller vanntilførsel er stoppet. Hvis det bestandig oppstår feil, søk service. 24

25 E6 E7 07 Feilsøking E5 Kontroll ved å bruke Display feilmeldingskoder Feil med horisontal sensor Feil med nedkjøling Feil med nedkjøling (kommer varmluft) Oppstår når produktet veltes mer enn 20 grader i mer enn 5 sekunder. Produktet må alltid stå i horisontal stilling (rett opp ned stilling). Ikke flytt produktet mens nedkjølings- eller avfuktningsfunksjonen er i bruk. Oppstår når luften ikke kommer ut mens nedkjølings-og avfuktningsfunksjonen er i bruk, eller når innsugingsgrill bak produktet er sperret. Søk service hvis samme problem oppstår etter å ha rengjørt innsugingsgrill. Oppstår når det kommer varm luft istedenfor kald luft mens nedkjølings-og avfuktningsfunksjonen er i bruk. Søk service. Kan oppstå når romtemperatur er høy (over 43 C), eller er i nærheten av ildsted. Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper 25 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

26 08 01 Annen Heading informasjon WATERCON har ikke behov for utendørs luftinntak og har alltid en sterk kjølefunksjon Produktspesifikasjon Modell Enhet PW-P09CNNS PW-P09CNNR Type Vann nedkjøling/flyttbar Funksjon For nedkjøling Behov for utendørs luftinntak Nei Strøm V-PH-Hz 220V-1PH-50Hz Kjølekapasitet Strømforbruk Lufthastighet W BTU/hr W m3/time 2,650 9, Kuldemedie/ kjølemengde 407C/260g Kuldemedie Vannn anslutning Vanninntak Vannuttak Utv.D.Ø Utv.D.Ø Produktstørrelse Innendørs mm 300 x 403 x 886 Produktvekt Innendørs kg 36 Produktgaranti Produkt navn: WATERCON Modell navn: PW-P09CNNS Kjøpsdato: (ÅR/MM/DD) Produktregistreringsnummer : Kjøpers navn: Tlf. : Adresse: Forhandler: Tlf. : Adresse: 26

27 08 Produktgaranti Annen informasjon Når du søker reparasjon, må du vise gyldig produktgaranti med påført/stemplet kjøpsdato for å få utført kostnadsfri reparasjon i garantitiden. 1. Garanti gjelder slik den beskrives i produktgaranti. Kjøper har rett til garantireparasjon innenfor 1 år etter kjøpsdato, og ved produksjonsfeil eller feil med naturlig årsak. 3. (Garanti gjelder 6 måneder etter produksjonsdato når det ikke er påført kjøpsdato på Garantibevis.) 4. Garanti gjelder i 6 måneder når forbrukerprodukt brukes i forretningøyemed (forretningsaktivitet, unormale bruksomgivelse), eller i industri (24 timer i drift). 5. Kontakt forhandler eller produsent når du har spørsmål vedrørende bruk. 6. Dette garantibeviset kan ikke utstedes på nytt. Kjøpers rettigheter Kjøperen har rett til å få gratis service innen 1 år etter kjøpsdato. Gratis service gjelder ikke når skade på produktet oppstår på grunn av bruksfeil eller natur katastrofe. Sikkerhetsinstruks Produktoversikt Monteringsanvisning Brukereveiledning for fjernkontroll LED skjerm og funksjonsknapper Betalt service Hvis produkt ikke virker ved følgende tilfeller, gjelder gratis service ikke. 1. Når substans (vann, brus, kaffe, leketøy) er kommet i kontakt med produktet Når produktet har falt ned, eller er utsatt for støt 3. Ved bruk av kjemiske substanser (fortynnere, benzen) på produktet 4. Når ikke-original utstyr eller deler brukes 5. Ved bruk av feil spenning 6. Når kjøper selv har demontert produktet 7. Når produktet ikke er reparert av PARAM autorisert servicepersonell 8. Når kjøper ikke har fulgt sikkerhetsinstruks i bruksanvisningen. 9. Ved naturkatastrofe (lyn, brann, flom, gass, skade fra salt, jordskjelv) 10. Ved bruksfeil og mishandling av produktet 27 Valg av funksjoner Vedlikehold Annen informasjon

28 Takk for at du har kjøpt PARAMs WATERCON! Outdoor-Unitless Air-Conditioner For sikkerhets skyld, må bruksanvisning leses nøye. Bruksanvisningen kan endres uten varsel på grunn av produktforbedringer. PARAM Ltd SanghaDong, GiHungGu, YongInSi, GyungGiDo Tlf: Fax: * Denne bruksanvisningen tilhører PARAM. Piratkopiering eller bruk i forretningsøyemed er straffbart i henhold til åndsverkloven.

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent EER Split aircondition E-EER rev.1 Brukermanual Tak- og veggmodell EER AS-44-67 AS-18-25-30 Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i.

Detaljer

B r u k e r m a n u a l

B r u k e r m a n u a l Eminent CSE Split aircondition E-CSE rev.1 Himlingsmontasje AS-44-67 AS-18-25-30 CSE Arbeidsprinsipp Airconditioneren er designet for å gi et idealt klima i rommet som den er montert i. Den kan helt automatisk

Detaljer

Brukermanual. Samsung Neo Forte

Brukermanual. Samsung Neo Forte Brukermanual Samsung Neo Forte 26.10.2010 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Oversikt utedeler... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Styre maskinen uten fjernkontroll...

Detaljer

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM**

Brukermanual. Samsung Mini 4 Way kassett AVXCM**/TH***EAV*/MH***FM** Brukermanual Samsung Mini 4 Way kassett AVCM**/TH***EAV*/MH***FM** 07.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 4 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner

Detaljer

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1

Brukermanual. Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 Brukermanual Samsung Ceiling FH052EAV1 FH070EAV1 13.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Vedlikeholdsintervaller... Side 4 Beskyttelsesfunksjoner aktivert av kontrollsystemet...

Detaljer

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.)

Enheten må ikke installeres av kunden selv. (Vi kan i så fall ikke garantere for sikkerhet og yteevne.) LOSSNAY TIL HJEMMEBRUK TYPE VL-100U-E BRUKSANVISNING (Til kunden) Før denne Lossnay-ventilatoren tas i bruk, må bruksanvisningen leses. Oppbevar deretter bruksanvisningen på et sted hvor den er lett å

Detaljer

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten.

Varmepumpe. Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD. Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Varmepumpe Bruksanvisning GWHN12A3NK3AD Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. 1 Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke fjernkontrollen Fjernkontrollens

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell

HÅNDBOK. Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100. TV 2100 frittstående modell HÅNDBOK Bruksanvisning terrassevarmer TV 2100 TV 2100 frittstående modell Kjære kunde Gratulerer med din nye Beha terrassevarmer. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt

Detaljer

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV*

Brukermanual. Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* Brukermanual Samsung Console JH026EAV*/ JH035EAV* 18.11.2008 Innhold Sikkerhetsanvisninger... Side 2 Oversikt innedel... Side 3 Bak frontdekslet... Side 4 Oversikt fjernkontroll... Side 5 Oversikt fjernkontrollens

Detaljer

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe

1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E. Brukermanual for. Air Condition/Varmepumpe 1 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Brukermanual for Air Condition/Varmepumpe 1 2 Brukermanual RAV-SM562/802KRT-E Takk for at du kjøpte Toshiba Air Condition/Varmepumpe. Vær vennlig å les denne brukermanualen

Detaljer

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt!

Driftsinstruks. Viftekonvektor FCW. www.novemakulde.no. Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! Driftsinstruks Viftekonvektor FCW Vi håper de får stor glede av et Novema kulde produkt! www.novemakulde.no Innhold w w w. n e. n o Dokumentasjon... 2 Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter....

Detaljer

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01

Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 Brukerveiledning fjernkontroll MR-CH01 og MR-CC01 innholdsfortegnelse Tittel Side Oversikt over fjernkontrollen MR-CH01...03 Oversikt over fjernkontrollen MR-CC01...04 Sette inn batterier i fjernkontrollen...05

Detaljer

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING

PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING PORTABELT KLIMAANLEGG BRUKSANVISNING Modell: AC-210 / AC-310 Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk for sikre korrekt anvendelse, vedlikehold og installasjon. Ta vare på bruksanvisningen for senere

Detaljer

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01

HVA/HVM BRUKERMANUAL UM_NO. Part No.: 1764189_01 BRUKERMANUAL UM_NO Part No.: 1764189_01 INNHOLD INNHOLD... 2 GENERELT... 3 Innledning...3 Advarsler...3 Sikkerhetstiltak...3 Tiltenkt bruk...3 Fakta og vekt...4 OVERSIKT OVER KOMPONENTER... 5 INSTALLASJON

Detaljer

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE

BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE BYGGTØRKER-/VARMEVIFTE nor-varm BYGGTØRKER- /VARMEVIFTE 3000 WATT INSTRUKSJONSBOK BRUKSANVISNING Innholdsregister INNLEDNING... 3 ADVARSEL... 3 GARANTI... 3 SIKKERHETSANVISNING... 4 TEKNISKE DATA... 5

Detaljer

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W

VARMEPEIS. Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING. 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VARMEPEIS Elektrisk varmepeis MONTERING - OG BRUKSANVISNING 220-240V AC 50Hz 1800-2000W VIKTIG Første gang varmeovnen brukes kan det merkes en svak lukt og litt røyk, dette er helt normalt og vil fort

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner

Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner Bruks og monteringsanvisning for følgende modeller av Trend 4-brenner 441055 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord uten sidebrenner 441056 Rustfritt stål, m/sortlakkerte sidebord med sidebrenner 441065

Detaljer

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning

Vinskap WC 7210. Brukerveiledning Vinskap WC 7210 Brukerveiledning I N N H O L D Sikkerhetsanvisninger 1 Oversikt 2 Montering 2 Temperaturinnstilling 3 Virkemåte 4 Feilsøking 4 Tekniske data 5 Garanti 5 SIKKERHETSANVISNINGER Ved bruk av

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance

Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruks og monteringsanvisning for Trend Elegance Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk

BRUKSANVISNING R410A DC INVERTER. Artikkel: VYN 015 Type: Luft-Luft. Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk BRUKSANVISNING R40A DC INVERTER Artikkel: VYN 05 Type: Luft-Luft Les bruksanvisningen før du tar anlegget i bruk Bruker du anlegget slik det er beskrevet her, vil du kunne utnytte det maksimalt, og du

Detaljer

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294

Poseløs støvsuger. Bruksanvisning. med vannfiltrering. Prod.nr. IT015294 Poseløs støvsuger med vannfiltrering Prod.nr. IT015294 Bruksanvisning Innhold Sikkerhetsanvisninger... 3 Oversikt... 4 Klargjøring og bruk... 5 Tømming og vedlikehold... 7 Problemløsning... 9 Tekniske

Detaljer

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no

BRUKER INSTRUKS. For fan coil type FCX - U. www.novema.no BRUKER INSTRUKS For fan coil type FCX - U www.novema.no Novema kulde as Bruker instruks Side 2 Innhold Brukerveiledning fan coils anlegg.... 3 Komponenter... 3 Tekniske data.... 4 Regulator type PXB....

Detaljer

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER

LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER LPG/GASSVARMER / BYGGTØRKER BRUKSANVISNING Det er viktig å lese manualen før bruk. Ta vare på manualen for senere referanse. Kjære kunde, Gratulerer med ditt nye produkt. For å få fullt utbytte og sikker

Detaljer

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse

Brukermanual. TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Brukermanual TMT Arc Multi Kopp Varmepresse Informasjon vedrørende brukermanualen Denne brukermanualen inneholder informasjon vedrørende installasjon, drift og vedlikehold av apparatet og skal konsulteres

Detaljer

Industristøvsuger Modellnr. GV502

Industristøvsuger Modellnr. GV502 Bruksanvisning Industristøvsuger Modellnr. GV502 Viktige sikkerhetsanvisninger Når du bruker elektriske apparater må du alltid følge sikkerhetsanvisningene. Les hele bruksanvisningen før du tar i bruk

Detaljer

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition

Driftsinstruks for Mitsui split aircondition Driftsinstruks for Mitsui split aircondition MK 7 9 12 18 24 R 410a VEGG AIR CONDITIONER Air conditioneren har en utedel og en innedel som er koblet til hverandre med kobber rør (godt isolert) og en strømkabel.

Detaljer

Skuremaskin Primaster Top Light

Skuremaskin Primaster Top Light Brukerveiledning Skuremaskin Primaster Top Light www.skovly.no 1 Generell informasjon: Top Light skuremaskin er designet for effektiv rengjøring av små, trange områder, trapper og avsatser. De er tilpasset

Detaljer

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM

AC-7W airconditioner BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM AC-7W airconditioner NO BRUKSANVISNING WWW.WILFA.COM SIKKERHETSINSTRUKTIONER VIKTIG! Enheten er konstruert for innendørs bruk. Beregning: Denne enheten må være koblet til en 220-240 V / 50Hz jordet stikkontakt.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703

Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruks og monteringsanvisning for Opal Master 703 Bruk kun gassregulator og gasslange som følger med denne grillen! Skulle det bli nødvendig å bytte ut, kontakt din leverandør, eller nærmeste forhandler.

Detaljer

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style

Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Bruks og monteringsanvisning for Trend Style Modell FH843103 Gass kategori I 3B/P(30) Total effekt 14.00KW (1000 g/t), Grill og sidebrenner 3,5kW Gasstrykk 30mbar Identifikasjonsnummer 359BT848 Kun for

Detaljer

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning

GNBENKER.NO. Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning GNBENKER.NO Montasje-, bruks- og vedlikeholdsanvisning KJØLEBENKER MODELLER: CDC-Food 8-0-0; CDC-Food 12-0-0; CDC-Food 16-0-0 CDC-Beverages 8-0-0; CDC-Beverages 12-0-0; CDC-Beverages 16-0-0 CDC-Grill 8-0-0;

Detaljer

Varmepumpe Bruksanvisning

Varmepumpe Bruksanvisning Varmepumpe Bruksanvisning Les hele bruksanvisningen nøye før du tar i bruk enheten. Licensed by Hyundai Corporation, Korea. Viktige sikkerhetsregler 2 3 Oversikt over komponenter og funksjoner 4 Bruke

Detaljer

Varmetårn 2000W. Brukermanual

Varmetårn 2000W. Brukermanual Varmetårn 2000W Brukermanual Mod. HF5 REM Vennligst les bruksanvisningen nøye før bruk! Ta godt vare på denne bruksanvisningen for senere bruk! SIKKERHET! Vanlige sikkerhetsregler må alltid følges ved

Detaljer

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN

DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS DRIFTSINSTRUKS MF SERIEN DRIFTSINSTRUKS! ADVARSEL! Ikke prøv å installere air conditioneren på egen hånd; få tak i autorisert personell til å utføre arbeidet. -I tilfeller der air conditioneren

Detaljer

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning

Kjøkkenhette 602 12. NO Bruksanvisning Kjøkkenhette 602 12 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 13 991.0292.836/125554/2014-05-02 (9093) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148

Din bruksanvisning SAMSUNG SRG-148 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911

Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911 Monteringsanvisning For RT-9909 og RT-9911-1 - Kjære bruker: Takk for at dere kjøpte dusjkabinett hos oss. For din sikkerhet, vær vennlig og les manualen nøye før montering og bruk av dusjkabinettet Innholdsfortegnelse:

Detaljer

Bruksanvisning for Calor panelovner

Bruksanvisning for Calor panelovner Bruksanvisning for Calor panelovner For bruk av elektriske produkter er det alltid de vanlige regler for aktsomhet og sunn fornuft som gjelder. I tillegg har vi beskrevet noen varsomhetspunkter under.

Detaljer

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn.

Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. Sunflame gassovn Gratulerer med ditt valg av en Sunwind Sunflame gassovn. VENNLIGST LES DISSE INSTRUKSJONER NØYE FØR DU TAR OVNEN I BRUK. Innhold: Side: A. Ting du bør vite før bruk 2 B. Advarsler 3 C.

Detaljer

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL

VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12L BRUKERMANUAL VERA GASSVANNVARMER 12 LITER BRUKSANVISNING INNHOLDSFORTEGNELSE Sikkerhetsadvarsel før varmeren installeres.... s. 03 Tekniske data.... s. 04 Dimensjoner og spesifikasjoner....

Detaljer

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner

Kaffe-Espresso-Bar. (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Kaffe-Espresso-Bar (cb 174) Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel

Detaljer

FDV Fujitsu innedeler for næring.

FDV Fujitsu innedeler for næring. ! Tfn 23 16 95 00 FDV Fujitsu innedeler for næring. Drift AUTO (i kjøleanlegg) Når AUTO modus er valgt, vil viften operere på veldig lav hastighet i noen minutter, mens innedelen overvåker forholdene og

Detaljer

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no

Olimpia Splendid Bi2 BRUKERVEILEDNING. Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Tel: 55 95 06 00 Tel: 69 20 54 90 www.sgp.no Forenklet versjon av installasjons- og bruksanvisningen som finnes på SGP Varmeteknikk AS side hjemmesider www.sgp.no BRUKERVEILEDNING Olimpia Splendid Bi2 Oslo/Sandvika Tel: 67 52 21 21 Bergen Tel: 55

Detaljer

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet

HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet HITACHI SPLIT TYPE Inne-enhet / Ute-enhet MODELL RAS-40CNH1 / RAC-40CNH1 MODELL RAS-50CNH1 / RAC-50CNH1 Ute-enhet Inne-enhet RAS-40CNH1 RAS-50CNH1 RAC-40CNH1 RAC-50CNH1 Instruksjonsmanual For å sikre best

Detaljer

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner

KDIX 8810. Monteringsinstruksjoner KDIX 8810 Monteringsinstruksjoner Oppvaskmaskin, sikkerhet 4 Installasjonskrav 5 Installasjonsinstruksjoner 7 Oppvaskmaskin, sikkerhet Din og andres sikkerhet er veldig viktig. Det finnes mange viktige

Detaljer

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1

Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 Bruksanvisning Zoomax Snow Håndholdt elektronisk lupe V1.1 1 Innholdsregister Beskrivelse... 3 Innhold i esken... 3 Beskrivelse av enhet:... 4 Komme i gang... 5 Batteri installering... 5 Lading av batteri...

Detaljer

Askesuger Bruksanvisning

Askesuger Bruksanvisning Askesuger Bruksanvisning Med tanke på din egen sikkerhet, les og forstå denne bruksanvisningen. Sug ikke opp varm aske, kull, giftige, brennbare eller andre farlige materialer. Askesugeren må ikke brukes

Detaljer

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning

Høytrykksspyler. Prod.nr. CA-416. Bruksanvisning Høytrykksspyler Prod.nr. CA-416 Bruksanvisning Lite vannforbruk og høytrykk Energibesparende og miljøvennlig Bærbar, holdbar og sikker Perfekt for vask av båt, sykkel, atv, campingbil m.m. Kan koples til

Detaljer

Elektrisk flareverktøy type RF-20N

Elektrisk flareverktøy type RF-20N Elektrisk flareverktøy type RF-20N Hovedkontor Oslo: Avdeling Bergen: Avdeling Drammen: Avdeling Trondheim: Ole Deviksvei 18 Hardangervegen 21 Søren Lemmichsgt. 1 Haakon VII gt. 19B Tlf.: 23 37 93 00 Tlf.:

Detaljer

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v)

Rutland Regulator. RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Rutland Regulator RWS200 Instruksjonsmanual (Part No. CA-11/20 12v CA-11/21 24 v) Dokument nr. SM-314 Utgivelse A Utarbeidet av as Maritim 2002 Side 1 av 5 Advarsel Vennligst les denne manualen før du

Detaljer

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase

Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase Monteringsanvisning og informasjonsbrosjyre for rullestillase www.stigesenteret.no Adr: Tomteveien 53 1618 Fredrikstad Tlf : 69339500 Faks: 69339509 post@stigesenteret.no Generelt Stillasebyggeren er forpliktet

Detaljer

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON

BRUKER MANUAL NORSK VERSJON BRUKER MANUAL NORSK VERSJON VEGG MONTERT SPLIT VEGG MONTERT MULTISPLIT KASSETT SPLIT KANAL SPLIT R410A SHR SHF DHR SPF SHI DHI THI KSR GSR FORBEREDENDE INSTRUKSJON Vennligst les HELE bruksanvisningen før

Detaljer

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering

TF 18 EL FNO26495. Montering og demontering Bruksanvisning TF 18 EL (4,5/9/18 kw) Art.nr: FNO26495 Komplett med luftfordeler. For maksimal sikkerhet, vennligst les sikkerhetsinstruksjonene som følger med hver maskin. Vennligst les gjennom bruksanvisningen

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING

COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING COZZY FIRE INSTALLASJONSVEILEDNING OG BRUKSANVISNING Gratulerer med ditt kjøp av Cozzy Fire elektrisk peis. Før du bruker produktet, bør du lese denne installasjonsveiledningen og bruksanvisningen nøye,

Detaljer

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning

Avtrekkshette 602-16. NO Bruksanvisning Avtrekkshette 602-16 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Tilpasning av luftstrømmen... 6 Bruk... 12 Service og garanti... 14 991.0292.845/125553/2014-05-02 (9092) SIKKERHETSFORSKRIFTER

Detaljer

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater

6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater DDMSVW-800 6 i 1 multimåler for fuktighet/avstand/metall/spenning/ stendere med vater Oversikt over deler 1. Laserpeker 2. Vater 3. LCD-display 4. Avlesningsknapper 5. Tastatur 6. Fuktighetssensor 7. Detektormodus/OFF

Detaljer

PNA65 Kondensavfukter

PNA65 Kondensavfukter PNA65 Kondensavfukter Brukerveiledning vrn. 206716 Les og spar disse instruksjonene Hvordan man bruker Touchpad Controller ( PNA65 egen manual for innstilling hygrostat) Normale display beskjeder er: DEHUMIDIFIER

Detaljer

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA

TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE INNEDEL: ASHG07LUCA ASHG09LUCA ASHG12LUCA ASHG14LUCA ASHG09LTCA ASHG12LTCA TYPE UTEDEL: AOHG07LUC AOHG09LUC AOHG12LUC AOHG14LUC AOHG09LTC AOHG12LTC 2 3 4 5 6 7 8 JUSTERE RETNINGEN PÅ LUFTSTRØMMEN

Detaljer

Kjøkkenventilator 761 Opal

Kjøkkenventilator 761 Opal Kjøkkenventilator 761 Opal NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 7 Service og garanti... 8 991.0292.966/124987/2014-05-02 (9084) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom

Detaljer

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8

Kjøkkenhette 600. NO Bruksanvisning. Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 Kjøkkenhette 600 NO Bruksanvisning Sikkerhetsforskrifter... 3 Installasjon... 4 Bruk... 6 Service og garanti... 8 991.0292.823/125551/2014-05-02 (9091) SIKKERHETSFORSKRIFTER Les nøye gjennom denne bruksog

Detaljer

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no

INSTRUKSJONSMANUAL. Great Northern Popcorn Skyline. www.popcornshop.no INSTRUKSJONSMANUAL Great Northern Popcorn Skyline www.popcornshop.no Gratulerer! Du har kjøpt vår kvalitetsmaskin Skyline. Alle produkter produseres av de beste materialer og av høy kvalitet. Dette er

Detaljer

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk

Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Bruksanvisning Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før bruk Patentert produkt Varemerket mi-football og dette produktet og andre med merket A-4 er patentert og tilhører således til Mi-Dockspeakers

Detaljer

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare

Meaco 38Lm. Instruksjonsmanual. Utgave for mai 2015. Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare Meaco 38Lm Instruksjonsmanual Utgave for mai 2015 Vennligst les denne instruksjonsmanualen før du bruker luftavfukteren og ta vare på den for fremtidig referanse. Tusen takk for at du valgte Meaco. Vi

Detaljer

UPPLEVA TV- og lydsystem

UPPLEVA TV- og lydsystem UPPLEVA TV- og lydsystem Hverdagen i hjemmet stiller store krav til TV- og lydsystem. UPPLEVA gjennomgår omfattende tester for å oppfylle våre strenge standarder for kvalitet, styrke og holdbarhet. Produktene

Detaljer

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0

SP120 SP220 SP320 SP820. 08/19235/0 - Issue 0 SP120 SP220 SP320 SP820 NO 08/19235/0 - Issue 0 1 100 min. 500 185 SP120 610 300 min. SP220 100 495 min. 587 180 300 min. 100 min. 519 201 SP320 600 300 min. SP820 100 min. 578 675 181 300 min. 2 3 4 5

Detaljer

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen

Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner. Sikkerhets instruksjoner for Espresso maskinen Espresso- (cb 176) Generelle sikkerhets instruksjoner Vennligst les denne bruksanvisningen nøye før du bruker Maskinen er laget kun for privat bruk, ikke offentlig, som for eksempel i en butikk. Bruk den

Detaljer

Blandebatterier til baderom

Blandebatterier til baderom Blandebatterier til baderom Hverdagslivet hjemme stiller høye krav til blandebatterier til baderom. For å kunne garantere at alle våre blandebatterier for baderom overholder våre strenge krav til kvalitet

Detaljer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer

Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha vannfylte radiatorer Nano 1000 Timer Nano 1500 Timer Nano 2000 Timer Kjære kunde! Les denne håndboken! Gratulere med nytt Beha produkt. Vennligst les håndboken nøye og oppbevar

Detaljer

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold

dobbelt så sterk - dobbelt så rask Bruks-og vedlikeholdsanvisning Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold dobbelt så sterk - dobbelt så rask CARE Bruks-og vedlikeholdsanvisning Innhold Elektriske tilkoblinger Bruksanvisning Feilsøking Rengjøring og vedlikehold Viktig! Les alle instruksjoner grundig før du

Detaljer

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien

Baderomsovn. Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Baderomsovn Modell: ETG500-, ETG700-, ETG900-, ETG100- og ETG100A-serien Dette bildet er kun til referansebruk. Produktet i denne pakningen kan se noe annerledes ut. Les denne instruksjonen nøye før du

Detaljer

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING

GRANDE. GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING GRANDE GRANDE elektrisk grill MONTERING - OG BRUKSANVISNING LES NØYE ALLE DE VEDLAGTE INSTRUKSENE SELV OM DU TROR AT DU KJENNER DEN ELEKTRISKE GRILLEN OG HVORDAN DEN SKAL BRUKES. SIKKERHETSINFORMASJON

Detaljer

Manual Summer 18/GE20 byggtørker

Manual Summer 18/GE20 byggtørker Summer 18/GE20 byggtørker Leverandør: Tlf. 72 88 45 00 faks 72 88 45 45 info@krigsvoll.no FUNKSJONSDIAGRAM 1. FORBRENNINGSKAMMER 2. BRENNER 3. MUNNSTYKKE 4. HÅNDTAK (Summer 18) 5. MAGNETVENTIL 6. DRIVSTOFFPUMPE

Detaljer

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792

Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler. FM 300 Varenummer 614792 Brukerveiledning 1500 W støvoppsamler FM 300 Varenummer 614792 Kjære kunde Denne støvoppsamlingsmaskinen har høy oppsugingsevne på grunn av sin optimale ventilatorfunksjon. Maskinen har lang levetid. Denne

Detaljer

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10

Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Bruksanvisning Isbitdispenser ZB-10 Takk for at du valgte vår isbitdispenser. Vennligst les denne bruksanvisning nøye før du tar i bruk dette produktet, dette for å sørge for korrekt bruk av din isbitdispenser.

Detaljer

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2

BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BRUKSANVISNING OG MONTERINGSANVISNING FOR GASSGRILL ER8804-2 BLUSS 4+1 Les bruksanvisningen nøye og påse at grillen er forskriftsmessig montert. Bruk og vedlikehold må også være i henhold til bruksanvisningen.

Detaljer

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19.

10. Pulversil 11. Kaffeskje 12. Deksel til kaffeutløp. 14. Kurvholder 15. Koppbrett 16. Dryppskål 18. Knapp for 2 kopper. 19. Oversikt over deler 1. Sokkel 2. Hoveddel 3. Vannbeholder 4. Lokk 5. Lokklås 6. Vannfordelingsplate 7. Silikonpakning 8. Kurv for 1 filterpute 9. Kurv for 2 filterputer/ Pulverkurv 10. Pulversil 11. Kaffeskje

Detaljer

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525

Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 12525 NOR 04/07 AB Bruksanvisning for elektrisk varmer 12525 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk iht. forskriftene er funksjonsforstyrrelser utelukket.

Detaljer

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6

TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W RISKOKER. I/B Version 120606. Front cover page (first page) Assembly page 1/6 RISKOKER I/B Version 120606 TKG RC 1000 230V~ 50Hz 700W Front cover page (first page) Assembly page 1/6 1. Håndtak på lokket 2. Glasslokk 3. Kokebeholder 4. Hovedenheten 5. Indikatorlys for varme 6. Indikatorlys

Detaljer

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580

HÅNDBOK. Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 HÅNDBOK Bruksanvisning for Beha ventilatorhette BVR 580 BVR 580 Kjære kunde! Gratulerer med din nye Beha ventilator. Du har kjøpt et moderne produkt av høy kvalitet. I tillegg er det enkelt å betjene.

Detaljer

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik

For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik OB115N NO For å kunne garantere sikker og forskriftsmessig bruk skal anvisningene i denne håndboka leses grundig og følges. Håndboka skal oppbevares godt slik at man kan slå opp i den. ELEKTRISK HÅNDTØRKER

Detaljer

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter

Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR2 IR og bryter styrt 230 VAC bryter Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf + 47 37119950 Fax + 47 37119951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnummer 962 211 631 MVA

Detaljer

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200

BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 BRUKSANVISNING KJØLESKAP VESTFROST M200 Kontroller at mottatt produkt ikke er skadet og at emballasjen er hel. Eventuelle skader noteres på fraktbrevet. Eventuelle skader/skjulte skader må innberettes

Detaljer

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler

Installasjon anvisning. Tak kassett Split System luftkjøler Installasjon anvisning Tak kassett Split System luftkjøler 1. Sikkerhetsforanstaltninger Installasjon and service på luftkjølings utstyr kan være farlig på grunn av høyt arbeidstrykk og elektriske komponenter.

Detaljer

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien

Denne brukerveiledning henviser til alle modeller i G9000-serien MASSASJEBAD MONTASJEVEILEDNING BRUKERVEILEDNING 2009-12 G9000- SERIEN INNHOLD SIDE G9000-serien inkluderer alle massasjebad med modellnummer fra G9001 til og med G9095 inkludert benevnelse "B" og "E".

Detaljer

Forholdsregler ved installasjon

Forholdsregler ved installasjon Definisjon For å unngå personskader og materielle skader må følgende instruksjoner følges. Uriktig bruk ved ignorering av instruksjonene fører til skader av ulik grad, som vist under: Advarsel Disse symbolene

Detaljer

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter

Bruksanvisning. 12 Volts oppvarmede klær for. MC, ATV og snøscooter Bruksanvisning 12 Volts oppvarmede klær for MC, ATV og snøscooter Installering av kabler til batteri Før du installer kabler til batteriet, må du velge riktig sikring basert på kombinasjonen av oppvarmede

Detaljer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer

Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer Nostalgi/ Modern innbyggingskomfyrer GENERELL INFORMASJON Kjære kunde Les denne brukerveiledningen før produktet tas i bruk, og behold den for senere bruk. Emballasjen sorterers etter gjeldende regler

Detaljer

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006

HX-408 / S-8408 HX-409 / S-8409 HX-414 / S-8414 HX-415 / S-8415 BR006 HX-414 / BR006 2006-08 Avalon INNHOLD SIDE MONTERING MONTERING 2 FORHOLDSREGLER 6 BRUKERVEILEDNING 7 SPESIFIKASJONER OG FEILSØKING 8 Reg. No. AN 5005 0538 0001 15008827 001 LVD 73/23/EEC 93/68/EEC EMC 89/336/EEC HX-408

Detaljer

- Installasjon og Service Guide

- Installasjon og Service Guide INSTALLASJON 1) PLASSER MASKINEN PÅ ET STABILT OG FLATT UNDERLAG 2) MÅ IKKE PLASSERES I DIREKTE SOLLYS ELLER VED VARMEKILDER 3) DET BØR VÆRE CA. 80 MM ÅPNING PÅ BAKSIDEN AV MASKINEN OG 20 MM PÅ SIDENE

Detaljer

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101

TWINKLE SPECTRUM BRUKERHÅNDBOK. ! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 BRUKERHÅNDBOK TWINKLE SPECTRUM Bo Jo Tveter AS. Akersbakken 12 A, 0172 Oslo Norge! 23 32 75 00! 23 32 75 01 e-post: post@bojo.no http://www.bojo.no versjon 1101 INNHOLDSFORTEGNELSE SIDE! VIKTIG INFORMASJON

Detaljer

Vera Gassvannvarmer 12 liter

Vera Gassvannvarmer 12 liter Installasjon Brukerveiledning Vera Gassvannvarmer 12 liter 1 2 3 6 5 7 8 4 9 Pakken inneholder 1 Gassvannvarmer 6 2 stk batterier type D 2 Gass-slange 7 3 Regulator 2 stk fleksible rør for tilkobling av

Detaljer

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C

Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Brukerveiledning Intelligent rengjøringsapparat med automatisk opplading og fjernkontroll M-288C Kjære kunde Takk for at du har kjøpt dette rengjøringsapparatet. Det er utviklet med vår egen teknologi

Detaljer

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal

Omgivelseskontroll. Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Omgivelseskontroll Dokumentasjon for SR 1 IR-mottaker med 1 kanal Brokelandsheia, 4993 Sundebru, Tlf +47 3711 9950 Fax +47 3711 9951 E-mail: firmapost@picomed.no Foretaksnr 962 211 631 MVA Revisjonsoversikt

Detaljer

Always here to help you

Always here to help you Always here to help you Register your product and get support at www.philips.com/welcome HD7699 HD7697 HD7695 HD7685 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 1 HD7697, HD7695, HD7685 NORSK

Detaljer

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning

EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning EFP Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt (ICSG-1+IIR) Installasjons- og bruksanvisning Montasje- og bruksanvisning EFP Systemet Integrert Kablet Komfyr- og Tavlevakt 2012 Side 1 av 7 Montasjeanvisning

Detaljer

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H

Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Mikrobølge ovn med grill og varmlufts funksjon CB 1267 H Generelle sikkerhets instruksjoner Les instruksjonene nøye før du tar i bruk maskinen, og spar på denne. Maskinen er laget kun for privat bruk,

Detaljer

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90

XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 LUFTAVFUKTERE XRC 25 XRC 40 XRC 55 XRC 90 INSTRUKSJONSHEFTE 1. UTPAKKING AV APPARATET Kontroller at apparatet ikke er skadet under transport og at alt tilbehør er med. I tilfelle problemer, må forhandleren

Detaljer

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder

Bruksanv. 4561Dansk-Norsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17. Esken inneholder Bruksanv. 4561Dansk-orsk-Svens 16.12.03 15:39 Side 17 Esken inneholder Gratulerer! Vi takker for tilliten ved ditt valg av OVA Vision COLOR. Vennligst les nøye igjennom denne bruksanvisning og oppbevar

Detaljer

12524 NO 05/11 JK Bruksanvisning for elektrisk varmer 12524 Les nøye igjennom bruksanvisningen før du tar din Landmann-kvalitetsvarmer i bruk. Ved bruk i henhold til forskriftene er funksjonsforstyrrelser

Detaljer