- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører"

Transkript

1 - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: Revidert 2007

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12 DUGNADSAVTALE 13 UNDERHOLDNING OG AKTIVITETER 14 ALUMNFEST 15 EVALUERING 16 RAPPORT 17

3 Innledning På årsmøtet til Norske 4H-alumner i 2000 vart det vedtatt at det skulle utarbeides en Miljøtorg Startpakke. Dette skal være en starthjelp til de alumnklubber som skal arrangere Miljøtorg på fylkes- eller landsplan. Samtidig er det viktig å nevne at tidligere rapporter fra lands- og nordiske leirer også er gode redskap for planlegging av Miljøtorg. Det ble satt ned en komitè bestående av Torunn Dyrkorn, Gro-Elisabeth Midthaug, Geir Sandvik Hjelen og Inghild Aldal, som skulle utarbeide denne startpakka. Arbeidet med startpakka starta i Utkast til Miljøtorg Startpakke har vært på høring til fylkesalumnklubbene. Arbeidet er blitt sluttført i N4HA har i 2007 sett litt nærmere på startpakka etter klager fra forskjellige alumnklubber. Vi håper nå alumnklubbene vil få bedre nytte av Miljøtorg starpakka etter at det er gjort noen forandringer. Håper dette dokumentet kommer til nytte!

4 Formål Miljøtorget skal være med å skape leiren SAMMEN med de andre aktivitetene. Miljøtorget skal være en miljø- og trivselskapende faktor under fylkesleir/landsleir/nordisk leir for både 4H-medlemmene og 4H-alumner. Miljøtorgdriften skal være sosial og kontaktskapende også for 4H-alumnene. Driften bør legges opp slik at flest mulig kan delta. Det er ikke et stort overskudd, men miljøet som er viktigst med miljøtorget. Miljøtorget vil også kunne være en mulighet for 4H-alumnene til å presentere seg for leirdeltagerne. Det er 4H-medlemmene som er rekrutteringsgrunnlaget for 4H-alumnene.

5 Miljøtorgkomitè Hvor mange som bør være med i Miljøtorgkomitèen vil variere fra arrangør til arrangør. Komiteen bør minimum bestå av; leder, økonomiansvarlig, matansvarlig, teknisk ansvarlig. I tillegg kan det være greit å ha en underholdning/pynte ansvarlig. Grovplanleggingen kan skje uten flere personer, men etter hvert bør i alle fall mat og teknisk skaffe seg underkomiteer. Sørg for at ingen tar på seg for mange oppgaver, eller sitter i flere komiteer. Start tidlig nok med planleggingen. For fylkesleir kan det være tidsnok med 8-12 måneder før, mens for lands- og nordisk leir bør planleggingen starte tidligere (helst samtidig med leirkomitèen). Miljøtorgleder skal være med i leirkomitèen (hovedkomitèen) for å sikre innflytelse og tilbakemeldinger, og må IKKE ha andre ansvarsområder enn miljøtorget. At miljøtorgleder er representert i hovedkomiteen er viktig! Mye informasjon som ikke kommer frem til miljøtorgkomiteen og hovedkomiteen hvis dette ikke skjer. Miljøtorget er en stor del av leiren. De 4H-alumnene som sier seg villig til å delta må holdes løpende orientert om hva som skjer (dess mer man vet, dess mer ansvar tar man).

6 Avtaler Få alle avtaler skriftlig! Det er mange ulike avtaler som skal og kan inngås i forbindelse med gjennomføringen av et Miljøtorg. Man må i hvert tilfelle vurdere hva det er behov for. Det er vedlagt en del eksempler på ulike avtaler som er inngått i forbindelse med gjennomføringen av tidligere Miljøtorg: Vedlegg 1: Avtale mellom N4HA og miljøtorgarrangør Vedlegg 2: Avtale mellom NTAK og hovedkomitèen Nordisk Leir 2001 angående Miljøtorg og nordisk leir Vedlegg 3: Avtale mellom matkomitè og miljøtorgkomitè Nordisk Leir 2001 om leie og ansvar for miljøtorget Vedlegg 4: 4H Norge sine retningslinjer for landsleir og nordisk leir arrangert i Norge Vedlegg 5: Utstyr til utlån fra N4HA Sjekk forsikring på utstyr dere låner. Viktig å ha i orden hvis det skulle skje noe!

7 Økonomi Fordelingsnøkkel Fordelingsnøkkelen for overskudd/underskudd mellom Norske 4H-alumner og fylkesalumnklubb ble vedtatt på N4HA sitt årsmøte 30.juli Ved overskudd: Ved underskudd: 70 % lokal 4H-alumnklubb 60 % N4HA 30 % N4HA 40 % lokal 4H-alumnklubb Sponsing Undersøk muligheten for sponsing i lokalsamfunnet. 4H i fylket ofte kontakter. Sjekk også opp med leirkomiteen. Hvis hovedkomiteen får sponset produkter fra Tine og Toro, hør om ikke dere også kan få noe. Det verste dere kan få er et nei. Budsjett Budsjett skal godkjennes av styret i N4HA. Tidspunkt for når budsjettet skal være styret i hende går frem av avtalen mellom N4HA og fylkesalumnklubben (se vedlegg 1) Lån fra N4HA For å kunne ha en startkapital når planleggingsarbeidet starter, har N4HA ved flere tilfeller lånt ut kr ,- til alumnklubben som skal arrangere Miljøtorg. Fylkesalumnklubben må søke N4HA skriftlig for å få lån. Lånet skal tilbakebetales etter at Miljøtorget er gjennomført. Penger under leiren Det er viktig å ha kontroll på pengeflyten under leiruken. Ha vekslepenger tilgjengelig Tenk gjennom hvordan betaling i miljøtorget skal foregå; kassaapparat som bare personer fra arrangørklubben handterer, penger i pengeskrin etc. Ha opptelling av penger hver kveld, to personer i lag (en fra miljøtorgkomitèen og en fra N4HA) Er det mulig å levere penger i nattsafe, kan det være lurt for å unngå å oppbevare store mengder penger på leirområdet. Regnskap Regnskap for hele Miljøtorget bør sluttføres innen utgangen av det året Miljøtorget blir arrangert. Dette for å sikre at regnskapet blir sluttført innen rimelig tid, og at overskudd/underskudd blir tatt hånd om.

8 Teknisk Miljøtorghall Størrelsen på hallen avhenger av antall deltagere, om det er fylkes eller landsleir. Finnes det en hall på stedet, f.eks gymsal, vare/messehall som kan brukes, sparer dette mye tid. Pass på at det lages en leiekontrakt tidlig, slik at dere har skriftlig -når dere skal leie det, -når dere får tilgang til det, -om dere må hente det selv eller om det blir levert, samme ved leirslutt, -og pris. Dette bør være noe av det første komiteen gjør. Slikt utstyr kan være leid ut år i forveien. Sommer er høysesong og det lønner seg derfor å finne noe som passer, og lage kontrakt med eier/selskap fortest mulig. Retningslinjene for landsleir og nordisk 4H-leir i Norge sier at : Arrangørfylket har hovedansvar for oppbygging, drift og økonomi vedrørende miljøtorget. Drift av miljøtorget bør imidlertid delegeres til 4H-alumnene i fylket. Skal miljøtorget plasseres på grass eller liknede må man tenke på at gangveiene inne fort bare blir søle. Dette slipper man hvis man bruker en hall eller setter teltet på asfalt, grus eller liknende. Pass på at plassen heller litt slik at ikke alt vannet blir liggende inne i miljøtorget hvis det skulle komme mye regn. Hvis dere må ha teltet på grass, kan det være en god ide å lage en platting inne i teltet slik at man slipper å gå på grasset. Gjør i alle fall noe med området rundt inngangene hvis regnet kommer. Det skal ikke mye vann til for å lage mye søle der folk går. Innredning Salgsdisker, bord og benker og dekor Salgsdisken(e) må plasseres slik at de ikke stenger for inngangen til leir deltagerne og ligger slik at det er nok strøm tilgjengelig. Det er greit hvis de ligger slik at det er en egen inngang for personalet. Et bakrom for økonomi og ansvarlig vakt er nesten helt nødvendig, de kan ikke sitte ute på salgsdisken og telle penger. De kan heller ikke gå langt unna, viktig at de er i nærheten av kiosken! Benker gir sitteplass til mange flere enn stoler gjør. Stoler tåler heller ikke like mye som benker. Husk dette når dere planlegger. Benker og bord kan ofte lånes av kommuner og velforeninger som har slikt til 17.mai, bedehus, skoler og lokaler har ofte border i alle fall. Også mange privatpersoner har langbord i hagen hjemme. Bruk medlemmene og se hva dere får tak i. Låner dere av medlemmer og foreldre er det greit å gi beskjed om at ødelagte ting erstattes. Dette gjør mange mer villige til å låne bort. Benker kan lages av hele vedkubber og tykke planker, som spikres sammen. Dette er veldig dyrt å kjøpe, så se hva dere kan få eller låne.

9 Når det gjelder dekor er det bare å være kreative, men tenk sikkerhet og allergi. Stearinlys kan sette fyr på duker, mennesker, bord og teltduken. Begrens bruken av materialer folk er allergiske mot, slik som trær og busker. Scene, lys og lyd Scene, lyd og lys er viktig å bestille/ få tak i tidlig. Her gjelder det samme som for miljøtorghall, bruk en lik kontrakt. Og husk å få det i orden tidlig. Lys Selv om sommernatta er lys flere steder i landet trenger dere lys i miljøtorget. Viktig med godt lys i salgsområdet så de som står i kiosken ser kunder, varer og ikke minst pengene. Greit med litt lys i sitte området også, det blir spilt mye kort i løpet av en kveld. Og skal noen på scenen og underholde er det viktig at de blir sett. Hvor mye lys som trengs kommer helt an på hallen. Hør med de dere leier av hvor mye lys de pleier å bruke. Lyd Hvis en velger å bruke et anlegg med mikrofon, så kan det brukes til både informasjon og underholdning. Fornuftig plassering av dette kan være på en eventuell scene slik at folk som vil underholde og lage liv kan gjøre dette så de blir hørt. Prøv å samordne med leirkomiteen slik at deltakerne kan finne dansegulv og discomusikk et annet sted. Høy musikk i miljøtorget kan være moro i små doser, men for mye kan være slitsomt og gjøre at deltakere som ikke danser vil dra et annet sted. Sikkerhet Sikkerheten i miljøtorget må ivaretas så godt det lar seg gjøre, som på alle andre steder i leiren. Dere må ha nødutganger fra miljøtorget. Antall vilvariere med størrelsen på lokalet/teltet. Lokalt brannvesen vil være de rette å kontakte om slikt. De eller forsikringsselskap vil også kunne være til hjelp for å få lånt brannslokkingsapparat. Dette er noe dere kanskje kan samkjøre med leirledelsen. En vannslange med hurtigkobling kan og være greit å ha i kjøkkenet hvis det er rennende vann der. Det er mye lettere å rydde opp etter vann enn etter 6 kg. pulver. Et førstehjelpsskrin må dere også ha, gjerne under salgsdisken eller på kjøkkenet. Til tider vil det kunne være mye folk i miljøtorget, og det kan oppstå skader. Både på de som arbeider der, og på de som er gjester. Strøm Det meste av utstyret i miljøtorget trekker strøm, kjøleskap, ovner og lys- og lydutstyr. Bruk kvalifisert hjelp for å være sikker på at dere har nok strøm. Ikke håp eller tro at det er nok. Regn ut ifra at alt utstyret er i bruk på full effekt samtidig. Og legg på litt til. Å ha tilgang til en elektriker i oppbygginga og under leiren vil kunne lønne seg. Kanskje en av alumnene i fylket er utdanna i den retningen og skal være med på leir. Kanskje han/hun kunne sitte som teknisk ansvarlig i miljøtorgkomiteen. Bruk alle regler som er for riktig bruk av elektrisk utstyr for å være sikre mot elektriske problem.

10 Avtaler Det bør være skriftlige avtaler for det meste ved et slikt arrangement. Spesielt gjelder det utstyr som er lånt eller leid. Men en avtale mellom hovedkomite og miljøtorgkomite kan være greit å ha for å sikre et bra samarbeid. Avtalene bør inneholde tidsrom for lån/leie, tider for henting og levering, priser, eventuelle erstatninger for skadde ting, hvilke forsikringer som må tegnes eller er inkludert, eventuell transport, og ting som elles måtte ha noe å si for utstyret det er snakk om. Det kan også være greit å ha skriftlige avtaler med de som skal rigge opp og ned miljøtorget. Mange av disse avtalene bør inneholde frister for når arbeidet må være ferdig. Få med i avtalene om dette er jobb man må betale for eller om det er dugnads arbeid. Kjøkken Kjøkkenet kan organiseres på flere måter. Enten med alt i miljøtorget, eller med et eksternt kjøkken der mye av tilberedinga blir gjort på forhånd, og bare en enkel oppvarming av maten i miljøtorget. Mattilsynet må kontaktes før et slikt arrangement for å godkjenne at dere lager mat der. Om det eksterne kjøkkenet er et skolekjøkken, vil det i de fleste tilfeller være godkjent for slikt bruk. Mattilsynet vil også kunne komme med råd og tips om hygiene. For å bedre hygienen kan det være fornuftig å dele opp håndteringa av maten, og av pengene. Noen leverer ut maten og noen håndterer pengene. Av faste instalasjoner i miljøtorget, vil det være nødvendig med rennende vann, både kaldt og varmt og en utslagsvask, salgsdisker, arbeidsbenker og lagerplass. Hvor mye som trenges av salgsdisker og lagerplass kommer an på hvordan kiosken lages og organiseres og hvilken type leir dere arrangerer. På landsleir vil man ha behov for minst 2 kasser for å få unna kø. Arbeidsbenker trengs for å smøre bagetter, steike vafler osv. Disse må være lette å vaske og holde rene pga hygiene. Lagerplass er nødvendig. En del varer kan dere få henta ut i butikk, bakeri utover i leiren hvis dere får en god avtale. Men en del varer lønner det seg og kjøpe inn og lagre. Enten må dere skaffe lagerplass på egen hånd eller dere kan høre med hovedkomiteen om det er mulig å dele kjølekonteiner eller lager med matkomiteen der. Dette sparer mye plass og utgifter hvis dere ikke har plass til å lagre mat og drikke i miljøtorget. Pass på at dere har nok plass til utstyr, benker og varer. En del av varene må nødvendigvis lagres i kiosken slik at dere har noe å selge. Mange leverandører av varer kan hjelpe til med å låne ut spesialutstyr. Får dere levert brus fra et bryggeri, hør om dere kan få med brusskap til å ha i kiosken. Melk, jus fra Tine, hør om dere kan få låne en kjøledisk. Men alt slikt utstyr tar en del plass og de bruker strøm. De fleste steder vil det og være aktuelt med noe varm mat, og da vil dere måtte ha mikrobølgeovner, elektriske kokeplater eller kanskje hele komfyrer. Dette bruker mye strøm. Med pizza på menyen vil en få best resultat med egne pizzaovner. Norske 4H-alumner har en del redskap som dere kan låne til miljøtorget. (vedlegg 5)

11 Ting å tenke på Lag en dugnadsavtale (se vedlagt eksempel) med de som skal hjelpe til. Viktig med planlegging og info til de som skal være med. Sørg for å ha folk til å rydde etter leiren ikke nødvendigvis kun de samme som stod for oppbygging. Sørg for lister med oversikt over hva dere har lånt hos hvem. Send takkebrev etter leiren. Liste over hvem som deltar når, og hvem som er ansvarlig. Evaluering underveis av de som deltar. Koordiner med resten av arbeidet som skal gjøres på leiren, slik at konkurranse om folket unngås.

12 Kiosken Meny Ikke for stort vareutvalg, og kompliserte retter er ikke køvennlig. Retter med mat i er bra. Riktig prising, ikke for lavt slik at kostnadene ikke blir dekket, men heller ikke så høyt at deltagerne reagerer. Mat som kan holdes i hånda er fint! Man sparer tallerkener/bestikk og dermed miljøet. Mat/drikke som kan selges på deltakernes fat/kopper bør rabatteres i pris. Sørg for å teste ut kjøkkenet og redskap på et tidlig tidspunkt. Virker alt som det skal? Reklamer for rettene over speakeranlegget, plakater etc. Vaktlister Sørg for at leirvaktene også dekker miljøtorget på sine vaktrunder både utvendig og innvendig. Det er også lurt å ha sovende vakt i miljøtorget hvis det er mange verdier som ikke bør stå ubevoktet. Skaff oversikt over hvilke 4H-alumner som er tilgjengelig for vakter i Miljøtorget, kontakt dem gjerne før leiren. Noen 4H-alumner med lang fartstid bør kontaktes for å hjelpe til med vaktlistene. Legg opp til korte vakter på 2-3 timer. Da tar folk gjerne flere vakter. En person er ansvarlig for hver vaktperiode. Denne bør være fra arrangørfylke/klubb. Denne er ansvarlig for å sette de nye inn i arbeidet og ha overblikk for hva som skal gjøres, hva mangler, ansvar for pengene, varehenting etc. Antall personer på vakt må justeres etter behov. Alle må vite hvor vaktlisten henger evt. hvem i ditt fylke den skal leveres til, evt. fast klokkeslett når listen kan hentes. Få gjerne med IFYE ene på vaktlisten. Åpningstider Avtal med med resten av leirkomiteen når miljøtorget skal være åpent. Steng når det er underholdning osv. Siste natten er det vanligvis åpent helt til avreise. Daglige arbeidsmøter for miljøtorgkomiteen er både nyttig og sosialt. Åpningstidene bør også justeres etter været. Er det mye regn, så bør miljøtorget kunne åpnes mer enn planlagt. Bruk høytaleranlegget på leiren til å melde fra om når miljøtorget har åpent.

13 Dugnadsavtale Navn: Alder: Adresse: Tlf: Er interessert i å gjøre en innsats for miljøtorget på.den på de vilkår som er nevnt nederst på dette arket. Tidspunktet for innsatsen kan gjøres: Før leiren. Evt. Datoer. Under leiren Evt. Datoer. Rett etter leiren Evt. Datoer: Sum dager: Sum dager: Sum dager: Spesielt interessert i dugnadsinnsats i følgende arbeidsfelt (sett ett eller flere kryss): Mat og salg Underholdning Oppbygging av telt/teknisk Der det trengs Andre opplysninger: Dato: Dugnadsarbeider Miljøtorgansvarlig Denne avtalen er laget for å få oversikt over personer som kan tenke seg å gjøre dugnadsinnsats og når den kan gjøres. Vi har enda ikke oversikt over hvor mange hjelperer vi trenger og hvilke oppgaver som må gjøres. Vi tar sikte på at dette er klart i løpet av.. Miljøtorgkomiteen vil så langt som mulig ta hensyn til ønsket arbeidsområde, men kan endre dette alt etter hvilke behov vi har. Dugnadsarbeiderne bør være eldre senior eller alumn. I miljøtorgkiosken bør alle være over 18 år.

14 Underholdning og aktiviteter Her har dere fritt spillerom. Men ikke overdriv! Underholdningen bør komme stort sett fra leirdeltakerene. Men dere kan legge opp til forskjellige tema for noen kvelder. Dere sikrer dere at det skjer noe. Dere kan legge opp til f.eks internasjonal kveld sammen med IFYE`ene, stand up, trubadurkveld o.l. For at dette skal gjennomføres, bør det legges tilrette for underholdning: - Lag en scene som de fleste i miljøtorget kan se. - Scenen må være sikker, og det må kunne stå mange folk på den samtidig. - Lydanlegg bør dere også ha, da med en eller flere mikrofoner. Dette er ting dere f.eks kan leie fra et lydfirma. Men husk at dette bruker strøm...! Aktiviteter bør dere planlegge sammen med dem som har ansvaret for utsmykningen i miljøtorget. Dere kan f.eks gi hver alumnklubb en plass til å promotere seg selv. Konkurranser, tevlinger o.l. engasjerer folk. Hvorfor ikke lage en stand up-kveld hvor det er publikum som bestemmer hvem som skal vinne? Sanger engasjerer ofte folk. Det kan være greit med sanghefter. Det kan også være en ide og ha en person som kan ta initiativet til å gå på scenen og starte sangen. Det blir lettere å dra igang da. Avtalene om hva som skal skje, bør være skriftlig. Både med tanke på hva som skal leies/lånes og hva som skal skje. Dette slik at dere slipper overraskelser hvor noen trekker seg eller ikke møter opp.

15 Alumnfest På hver leir bør det være en alumnfest. Dette for å skape trivsel og samhold blandt alumnene. Alumfesten kan også være en gulrot til å fortsette som alumn. La en annen alumnklubb enn den som har ansvaret for miljøtorget, arrangere alumnfesten. N4HA prøver å finne en klubb som vil gjøre dette. Alumnfesten bør ha et tema. Men temaet bør ikke spikre hele kvelden. Sett av tid til spontane innslag fra andre alumner. Temaet kan være alt fra cyber-ting til et land i Afrika. Alumnfesten kan godt holdes i miljøtorget, men da bør dere lage en alternativ plass som de andre leirdeltakerne kan være. Det kan derfor være en ide å holde festen en annen plass enn i miljøtorget. Snakk med hovedkomiteen om dette. I 2006 ble alumnfesten avholdt før og under middagen når deltagerne allikevel ikke hadde adgang til miljøtorget. Holdes alumnfesten en annen plass, vil det være noen alumner som ikke får være med, noen må være i miljøtorget. Her kan dere alliere dere med f.eks siste års senior (alumnaspiranter) og/eller klubbrådgivere. Disse bør jo også vite hvordan det er å stå i et miljøtorg. Dette kan kanskje inspirere seniorene til å bli aktive alumner!

16 Evaluering En evaluering kan ses fra forskjellige sider. Dere bør be om hjelp fra leirdeltakerne, alumner som har hjulpet til, hovedkomiteen og dere selv i miljøtorgkomiteen. Svarene som dere får kan være forskjellige ut fra hvem du spør. Blir dere evaluert fra forskjellige vinkler, vil dere få det rette svaret om hvordan miljøtorget har blitt gjennomført. Dere kan f.eks sette ut en kasse hvor folk kan putte svarene i. Evalueringen bør ikke starte før i slutten av leiren. Andre alumnklubber kan kontaktes på forhånd med et ønske om at de sender dere en evaluering etter leiren. Dette gjelder også hovedkomiteem og andre som har jobbet med leiren. Det bør da være laget et evalueringsskjema som sendes klubbene/ deles ut. Forslag til evaluerings punkter: Priser Utvalg i kiosken Underholdning/aktiviteter Miljøet i miljøtorget Åpningstidene

17 Rapport Rapporten er noe av det viktigste dere gjør. Start gjerne med den samtidig som dere starter planleggingen av miljøtorget. Legg opp til en lettlest og ikke for lang rapport. Tenk på den neste alumnklubben som skal gjennomføre et miljøtorg. Gi tips og råd til dem! I rapporen bør dere ha med: Planene for miljøtorget Hva gikk bra, hva gikk dårlig? Er det noe dere ville ha endret på? Problemer underveis, og hvordan ble disse løst? Evalueringen Rapporten bør få med alt som kan være av interesse. Ta med informasjon om planlegging, tekniske detaljer og erfaringer som er gjort. Den bør også inneholde skisse over miljøtorghallen med plassering av utstyret. Tid for å rigge opp og ned hall med innreiing, eventuelt berre innreiing ved bruk av eksisterende bygg er og greit å ta med i rapporten. Alt dere har med å gjøre bør gjennomgås i rapporten. Da er det lurt å skrive om: Miljøtorghallen Størrelse Innhold, som bord og benker, scene, lydanlegg, belysning o.l. Skisse med plasseringer i hallen Hva ble gjort med tanke på montering/demontering Kjøkken Meny Priser (både innkjøp og utsalg) Forbruk av varer Hvordan tilberedes og klargjøres maten Hvordan foregår salget Kjøkkenutstyr Hvitevarer Opplegg for vann og avløp Strøm (dimensjon på kurser som ble brukt) Belysning Veileding på bruk av utstyr på kjøkkenet Hvordan fungerte samarbeidet med helserådet? Skisse av kjøkkenet med plassering av utstyr Hvordan fungerte kjøkkenet Statusen på utstyret til N4HA etter leiren Avtaler Hvilke kontakter ble inngått med hvem Innholdet i kontrakten Avtaler om sponsorvarer Vaktsystem Vakthold i og rundt miljøtorget

18 Hvordan miljøtorgvaktene ble gjennomført Organisering/oppsett av vaktlister Hvor lange vakter Hvor mange på var vakt av gangen Hvor mange vakter pr person Hvor enkelt/vanskelig det var å skaffe folk Fordelign av arbeidsoppgaver og ansvar Åpningstider/arbeidstider Avtaler med hovedkomtieen (Stengt når det avvikles noe på hovedscenen o.l.) Planleggingsmøter for miljøtorgkomiteen under leiren Åpningstider Når startet tilberedningen av mat og utstyr til åpningen Hvor mye tid går med til rydding, klargjøring o.l. Underholdning/aktiviteter Hvilke typer underholdning Hvilke aktiviteter Hadde dere hjelpemidler (sangbøker, gitar o.l.) Organisering av aktiviteter Utstillinger Dugnadsjobbing Planlegging og tilrettelegging av dugnaddager Hvordan ble info gitt under disse dagene Hva ble gjort på dugnaden Hvor mange dugnader, og hvor lenge varte de Hvor lenge før leirstart møttes dere for siste klargjøring Hvor lenge jobbet dere for å bli ferdig etter avslutningen

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner

Informasjonshefte. for 4H-alumnklubber. utarbeidet av. Norske 4H-alumner Informasjonshefte for 4H-alumnklubber utarbeidet av Norske 4H-alumner Ide dugnad 4H-prosjekt Norske 4H-alumner Kontingent Høstkurs 4H-alumnklubb Arrangement 4H-medlem Handlingsplan Plakett Infoskriv Miljøtorg

Detaljer

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir!

NUKs leirhåndbok Et dokument til hjelp for planlegging og gjennomføring av en vellykket leir! Denne håndboken er laget for å samle praktiske opplysninger og erfaringer i forbindelse med NUKs leirarrangementer. Håpet er at vi skal kunne gjøre leirene våre enda bedre, og at vi skal kunne spare tid,

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12.

Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12. 1 2 I første møtet lages gruppene. Det vanligste er 1 leder 1 kasserer 2 Matgruppe 2 Rigggruppe 2 Premiegruppe 2 Lekegruppe Det faller på gruppene en del diverseoppgaver til fordeling. Se side 12. LEDER

Detaljer

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper

Eksperthåndbok. Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper Eksperthåndbok Kort innføring i å holde ekspertmøter og opprette ekspertgrupper 1 2 Innhold 4 Hva er eksperter? 4 4 5 Barn er eksperter på å være barn Hva heter det? Konsultasjon vs. Deltakelse 7 Ekspertmøter

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Gruppeutveksling Et ressurshefte

Gruppeutveksling Et ressurshefte Gruppeutveksling Et ressurshefte 1 I dette heftet har vi samlet en del nyttig informasjon og materiale for dere som har lyst å lære mer om hvordan man kan arrangere en gruppeutveksling. Dersom dere ikke

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad.

ABC. Dette heftet er utarbeidet av følgende personer: Birthe Marit Bøhn, Guro Stenersen, Hanne Medlien, Ranveig Herheim og Frøydis Barstad. ABC for revy ABC ABC for revy Heftet du nå holder i hånden er et av resultatene av kulturprosjektet På Scenekanten, og kan forhåpentligvis gi deg noen gode tips når du skal lage et innslag til høstfesten,

Detaljer

Lokallagshåndbok. Innhold

Lokallagshåndbok. Innhold Lokallagshåndbok Lokallagshåndbok Innhold Ordliste og forkortelser... 2 Hva er Framfylkingen?... 8 Historie... 8 Organisasjon... 9 Medlemskap... 9 Hvordan starte framlag?... 10 Samle venner og bekjente...

Detaljer

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein

ALUMNYTT ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER. Nr. 1 Mai 2010. Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein ET ORGAN FOR NORSKE 4H ALUMNER ALUMNYTT Nr. 1 Mai 2010 Deltakere på styrekonferansen i mars. Bilde: Gaute Gjein Inneholder blant annet: Årsmøtepapirer, info om nasjonal alumnutveksling, invitasjon til

Detaljer

Gode råd er ikke dyre

Gode råd er ikke dyre Gode råd er ikke dyre Kjenn din ide. Kjenn deg selv. Kjenn ditt marked. Kjenn din økonomi. Kjenn dine støttespillere. Hvorfor utsette seg for noe så vanskelig? Å starte en virksomhet er en prosess. Ja,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Miniguide for lokalt økonomiarbeid

Miniguide for lokalt økonomiarbeid Miniguide for lokalt økonomiarbeid Innhold Innhold... 2 1. Hva skal vi med en miniguide i lokalt økonomiarbeid?... 3 2. Opplæring og skolering... 4 3. Budsjett... 5 4. Rutiner og regnskap... 8 5. Bankkonto...

Detaljer

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift

Påvirker den generelle samfunnsøkonomien dine boutgifter? Hva skjer når man søker om lån? Pant, tinglysingsgebyr og dokumentavgift Boligøkonomen Boligøkonomen Det å kjøpe bolig er en stor avgjørelse, og sikkert noe du vil gjøre flere ganger i løpet av livet. De fleste av oss rekker å ha flere hjem; alt fra barndomshjemmet, studenthybelen,

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet?

Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hvordan inkludere synshemmede barn i en menighet? Hanssen, Bjørn Kristnet Arbeid Blant Blinde og svaksynte har laget et forslag som menighetene kan arbeide videre ut ifra Gjennom Trosopplærings reformen

Detaljer

T i p s h e f t e f o r

T i p s h e f t e f o r T i p s h e f t e f o r r e k r u t t e r i n g Heftet er gitt ut av Studentliv, en avdeling i SiO (Studentsamskipnaden i Oslo). Heftet er skrevet av arbeidsgruppen for Læring og Organisasjonsutvikling

Detaljer

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2.

Regnskapskurs for store foreninger. Innføring i regnskap del 1 av 2. k u r s Regnskapskurs for store foreninger Innføring i regnskap del 1 av 2. Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og

Detaljer

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE

VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE VELKOMMEN TIL INFORMASJONSHEFTE Adresse; Postboks 1515 7658 VERDAL Besøksadresse; Åkerveien 6 Epost adresse; vinne.barnehage@verdal.kommune.no Telefon; Vinne barnehage (kontor) 74065370 / 90939894 (daglig

Detaljer

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger

Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Studentliv - Regnskapskurs for store foreninger Regnskapskurset for store foreninger gir en grundig innføring i regnskaps- og budsjettarbeid for økonomiansvarlige i studentforeninger med stor økonomi.

Detaljer

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet

Og det er ikke tilfeldig at jeg ønsket dette domenet 1 Gratulerer med valget om å kjøpe denne boka. Mitt mål er at du skal få en klarhet i hvordan du setter opp din coachingpraksis etter best mulig måte, slik at du når ut til potensielle kunder, øker antallet

Detaljer

Åpen Gård Håndbok 2014

Åpen Gård Håndbok 2014 Åpen Gård Håndbok 2014 Innhold Om Åpen Gård...1 Valg av gård...2 Informasjon fra Mattilsynet...3 Arrangementsforsikring og HMS...4 Tips for planlegging og arbeidsfordeling...5 Materiell til Åpen Gård...6

Detaljer

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no

Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Veilederhefte Kræsjkurs i russesparing med økonomilappen.no Til lærere og veiledere fra bank og forsikring Dette er et kort kurs i personlig økonomi for elever i videregående skole. Temaet er økonomisk

Detaljer

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ...

INNLEDNING... 3 MÅTER Å AVSLUTTE LEIEKONTRAKTER PÅ... Høsten 2013 FORORD Denne brosjyren er utgitt av rettshjelpstiltaket Juss-Buss. Brosjyren er tilgjengelig i elektronisk form på vår internettside www.jussbuss.no. Ved henvendelse til oss kan du også få

Detaljer

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap

Elevbedrift. Et program fra Ungt Entreprenørskap Elevbedrift Et program fra Ungt Entreprenørskap Innhold ELEVBEDRIFT 2 Innledning 3 Entreprenørskap i LK-06 4 Gjennomføringen av Elevbedrift 4 Den erfaringsbaserte læringssyklusen 4 Partnerskapsavtaler:

Detaljer

Info til Kasserer i undergruppe

Info til Kasserer i undergruppe Info til Kasserer i undergruppe Redigert av Marte Collin 12.02.2010 Opprettet av Marte Collin 02.02.2010 Tromsøstudentenes Idrettslag 2 INNLEDNING 3 HVORFOR HAR VI REGNSKAP 4 DIVERSE BEGREPER 4 DET DOBBELTE

Detaljer

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF.

Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. HVA BETYR ORDENE? 1 Hva betyr ordene? er resultat av et samarbeidsprosjekt mellom HABU og HAVO ved Sykehuset Telemark HF. Prosjektgruppa har bestått av Else Mønnesland, Rigmor Holm og Arja Melteig. Prosjektet

Detaljer

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd

Tips og råd for leie av. næringslokaler. Generelle tips og juridiske råd Oslo kommune Næringsetaten Servicekontoret for næringslivet Hvordan skal du orientere deg i markedet? Hva skal du legge vekt på ved et leieforhold? Hvilke rettigheter har du som leietaker? Hvordan skal

Detaljer