- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "- en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører"

Transkript

1 - en hjelpende hånd til miljøtorg arrangører Utarbeidet: Revidert 2007

2 Innholdsfortegnelse INNLEDNING 3 FORMÅL 4 MILJØTORGKOMITÈ 5 AVTALER 6 ØKONOMI 7 TEKNISK 8 TING Å TENKE PÅ 11 KIOSKEN 12 DUGNADSAVTALE 13 UNDERHOLDNING OG AKTIVITETER 14 ALUMNFEST 15 EVALUERING 16 RAPPORT 17

3 Innledning På årsmøtet til Norske 4H-alumner i 2000 vart det vedtatt at det skulle utarbeides en Miljøtorg Startpakke. Dette skal være en starthjelp til de alumnklubber som skal arrangere Miljøtorg på fylkes- eller landsplan. Samtidig er det viktig å nevne at tidligere rapporter fra lands- og nordiske leirer også er gode redskap for planlegging av Miljøtorg. Det ble satt ned en komitè bestående av Torunn Dyrkorn, Gro-Elisabeth Midthaug, Geir Sandvik Hjelen og Inghild Aldal, som skulle utarbeide denne startpakka. Arbeidet med startpakka starta i Utkast til Miljøtorg Startpakke har vært på høring til fylkesalumnklubbene. Arbeidet er blitt sluttført i N4HA har i 2007 sett litt nærmere på startpakka etter klager fra forskjellige alumnklubber. Vi håper nå alumnklubbene vil få bedre nytte av Miljøtorg starpakka etter at det er gjort noen forandringer. Håper dette dokumentet kommer til nytte!

4 Formål Miljøtorget skal være med å skape leiren SAMMEN med de andre aktivitetene. Miljøtorget skal være en miljø- og trivselskapende faktor under fylkesleir/landsleir/nordisk leir for både 4H-medlemmene og 4H-alumner. Miljøtorgdriften skal være sosial og kontaktskapende også for 4H-alumnene. Driften bør legges opp slik at flest mulig kan delta. Det er ikke et stort overskudd, men miljøet som er viktigst med miljøtorget. Miljøtorget vil også kunne være en mulighet for 4H-alumnene til å presentere seg for leirdeltagerne. Det er 4H-medlemmene som er rekrutteringsgrunnlaget for 4H-alumnene.

5 Miljøtorgkomitè Hvor mange som bør være med i Miljøtorgkomitèen vil variere fra arrangør til arrangør. Komiteen bør minimum bestå av; leder, økonomiansvarlig, matansvarlig, teknisk ansvarlig. I tillegg kan det være greit å ha en underholdning/pynte ansvarlig. Grovplanleggingen kan skje uten flere personer, men etter hvert bør i alle fall mat og teknisk skaffe seg underkomiteer. Sørg for at ingen tar på seg for mange oppgaver, eller sitter i flere komiteer. Start tidlig nok med planleggingen. For fylkesleir kan det være tidsnok med 8-12 måneder før, mens for lands- og nordisk leir bør planleggingen starte tidligere (helst samtidig med leirkomitèen). Miljøtorgleder skal være med i leirkomitèen (hovedkomitèen) for å sikre innflytelse og tilbakemeldinger, og må IKKE ha andre ansvarsområder enn miljøtorget. At miljøtorgleder er representert i hovedkomiteen er viktig! Mye informasjon som ikke kommer frem til miljøtorgkomiteen og hovedkomiteen hvis dette ikke skjer. Miljøtorget er en stor del av leiren. De 4H-alumnene som sier seg villig til å delta må holdes løpende orientert om hva som skjer (dess mer man vet, dess mer ansvar tar man).

6 Avtaler Få alle avtaler skriftlig! Det er mange ulike avtaler som skal og kan inngås i forbindelse med gjennomføringen av et Miljøtorg. Man må i hvert tilfelle vurdere hva det er behov for. Det er vedlagt en del eksempler på ulike avtaler som er inngått i forbindelse med gjennomføringen av tidligere Miljøtorg: Vedlegg 1: Avtale mellom N4HA og miljøtorgarrangør Vedlegg 2: Avtale mellom NTAK og hovedkomitèen Nordisk Leir 2001 angående Miljøtorg og nordisk leir Vedlegg 3: Avtale mellom matkomitè og miljøtorgkomitè Nordisk Leir 2001 om leie og ansvar for miljøtorget Vedlegg 4: 4H Norge sine retningslinjer for landsleir og nordisk leir arrangert i Norge Vedlegg 5: Utstyr til utlån fra N4HA Sjekk forsikring på utstyr dere låner. Viktig å ha i orden hvis det skulle skje noe!

7 Økonomi Fordelingsnøkkel Fordelingsnøkkelen for overskudd/underskudd mellom Norske 4H-alumner og fylkesalumnklubb ble vedtatt på N4HA sitt årsmøte 30.juli Ved overskudd: Ved underskudd: 70 % lokal 4H-alumnklubb 60 % N4HA 30 % N4HA 40 % lokal 4H-alumnklubb Sponsing Undersøk muligheten for sponsing i lokalsamfunnet. 4H i fylket ofte kontakter. Sjekk også opp med leirkomiteen. Hvis hovedkomiteen får sponset produkter fra Tine og Toro, hør om ikke dere også kan få noe. Det verste dere kan få er et nei. Budsjett Budsjett skal godkjennes av styret i N4HA. Tidspunkt for når budsjettet skal være styret i hende går frem av avtalen mellom N4HA og fylkesalumnklubben (se vedlegg 1) Lån fra N4HA For å kunne ha en startkapital når planleggingsarbeidet starter, har N4HA ved flere tilfeller lånt ut kr ,- til alumnklubben som skal arrangere Miljøtorg. Fylkesalumnklubben må søke N4HA skriftlig for å få lån. Lånet skal tilbakebetales etter at Miljøtorget er gjennomført. Penger under leiren Det er viktig å ha kontroll på pengeflyten under leiruken. Ha vekslepenger tilgjengelig Tenk gjennom hvordan betaling i miljøtorget skal foregå; kassaapparat som bare personer fra arrangørklubben handterer, penger i pengeskrin etc. Ha opptelling av penger hver kveld, to personer i lag (en fra miljøtorgkomitèen og en fra N4HA) Er det mulig å levere penger i nattsafe, kan det være lurt for å unngå å oppbevare store mengder penger på leirområdet. Regnskap Regnskap for hele Miljøtorget bør sluttføres innen utgangen av det året Miljøtorget blir arrangert. Dette for å sikre at regnskapet blir sluttført innen rimelig tid, og at overskudd/underskudd blir tatt hånd om.

8 Teknisk Miljøtorghall Størrelsen på hallen avhenger av antall deltagere, om det er fylkes eller landsleir. Finnes det en hall på stedet, f.eks gymsal, vare/messehall som kan brukes, sparer dette mye tid. Pass på at det lages en leiekontrakt tidlig, slik at dere har skriftlig -når dere skal leie det, -når dere får tilgang til det, -om dere må hente det selv eller om det blir levert, samme ved leirslutt, -og pris. Dette bør være noe av det første komiteen gjør. Slikt utstyr kan være leid ut år i forveien. Sommer er høysesong og det lønner seg derfor å finne noe som passer, og lage kontrakt med eier/selskap fortest mulig. Retningslinjene for landsleir og nordisk 4H-leir i Norge sier at : Arrangørfylket har hovedansvar for oppbygging, drift og økonomi vedrørende miljøtorget. Drift av miljøtorget bør imidlertid delegeres til 4H-alumnene i fylket. Skal miljøtorget plasseres på grass eller liknede må man tenke på at gangveiene inne fort bare blir søle. Dette slipper man hvis man bruker en hall eller setter teltet på asfalt, grus eller liknende. Pass på at plassen heller litt slik at ikke alt vannet blir liggende inne i miljøtorget hvis det skulle komme mye regn. Hvis dere må ha teltet på grass, kan det være en god ide å lage en platting inne i teltet slik at man slipper å gå på grasset. Gjør i alle fall noe med området rundt inngangene hvis regnet kommer. Det skal ikke mye vann til for å lage mye søle der folk går. Innredning Salgsdisker, bord og benker og dekor Salgsdisken(e) må plasseres slik at de ikke stenger for inngangen til leir deltagerne og ligger slik at det er nok strøm tilgjengelig. Det er greit hvis de ligger slik at det er en egen inngang for personalet. Et bakrom for økonomi og ansvarlig vakt er nesten helt nødvendig, de kan ikke sitte ute på salgsdisken og telle penger. De kan heller ikke gå langt unna, viktig at de er i nærheten av kiosken! Benker gir sitteplass til mange flere enn stoler gjør. Stoler tåler heller ikke like mye som benker. Husk dette når dere planlegger. Benker og bord kan ofte lånes av kommuner og velforeninger som har slikt til 17.mai, bedehus, skoler og lokaler har ofte border i alle fall. Også mange privatpersoner har langbord i hagen hjemme. Bruk medlemmene og se hva dere får tak i. Låner dere av medlemmer og foreldre er det greit å gi beskjed om at ødelagte ting erstattes. Dette gjør mange mer villige til å låne bort. Benker kan lages av hele vedkubber og tykke planker, som spikres sammen. Dette er veldig dyrt å kjøpe, så se hva dere kan få eller låne.

9 Når det gjelder dekor er det bare å være kreative, men tenk sikkerhet og allergi. Stearinlys kan sette fyr på duker, mennesker, bord og teltduken. Begrens bruken av materialer folk er allergiske mot, slik som trær og busker. Scene, lys og lyd Scene, lyd og lys er viktig å bestille/ få tak i tidlig. Her gjelder det samme som for miljøtorghall, bruk en lik kontrakt. Og husk å få det i orden tidlig. Lys Selv om sommernatta er lys flere steder i landet trenger dere lys i miljøtorget. Viktig med godt lys i salgsområdet så de som står i kiosken ser kunder, varer og ikke minst pengene. Greit med litt lys i sitte området også, det blir spilt mye kort i løpet av en kveld. Og skal noen på scenen og underholde er det viktig at de blir sett. Hvor mye lys som trengs kommer helt an på hallen. Hør med de dere leier av hvor mye lys de pleier å bruke. Lyd Hvis en velger å bruke et anlegg med mikrofon, så kan det brukes til både informasjon og underholdning. Fornuftig plassering av dette kan være på en eventuell scene slik at folk som vil underholde og lage liv kan gjøre dette så de blir hørt. Prøv å samordne med leirkomiteen slik at deltakerne kan finne dansegulv og discomusikk et annet sted. Høy musikk i miljøtorget kan være moro i små doser, men for mye kan være slitsomt og gjøre at deltakere som ikke danser vil dra et annet sted. Sikkerhet Sikkerheten i miljøtorget må ivaretas så godt det lar seg gjøre, som på alle andre steder i leiren. Dere må ha nødutganger fra miljøtorget. Antall vilvariere med størrelsen på lokalet/teltet. Lokalt brannvesen vil være de rette å kontakte om slikt. De eller forsikringsselskap vil også kunne være til hjelp for å få lånt brannslokkingsapparat. Dette er noe dere kanskje kan samkjøre med leirledelsen. En vannslange med hurtigkobling kan og være greit å ha i kjøkkenet hvis det er rennende vann der. Det er mye lettere å rydde opp etter vann enn etter 6 kg. pulver. Et førstehjelpsskrin må dere også ha, gjerne under salgsdisken eller på kjøkkenet. Til tider vil det kunne være mye folk i miljøtorget, og det kan oppstå skader. Både på de som arbeider der, og på de som er gjester. Strøm Det meste av utstyret i miljøtorget trekker strøm, kjøleskap, ovner og lys- og lydutstyr. Bruk kvalifisert hjelp for å være sikker på at dere har nok strøm. Ikke håp eller tro at det er nok. Regn ut ifra at alt utstyret er i bruk på full effekt samtidig. Og legg på litt til. Å ha tilgang til en elektriker i oppbygginga og under leiren vil kunne lønne seg. Kanskje en av alumnene i fylket er utdanna i den retningen og skal være med på leir. Kanskje han/hun kunne sitte som teknisk ansvarlig i miljøtorgkomiteen. Bruk alle regler som er for riktig bruk av elektrisk utstyr for å være sikre mot elektriske problem.

10 Avtaler Det bør være skriftlige avtaler for det meste ved et slikt arrangement. Spesielt gjelder det utstyr som er lånt eller leid. Men en avtale mellom hovedkomite og miljøtorgkomite kan være greit å ha for å sikre et bra samarbeid. Avtalene bør inneholde tidsrom for lån/leie, tider for henting og levering, priser, eventuelle erstatninger for skadde ting, hvilke forsikringer som må tegnes eller er inkludert, eventuell transport, og ting som elles måtte ha noe å si for utstyret det er snakk om. Det kan også være greit å ha skriftlige avtaler med de som skal rigge opp og ned miljøtorget. Mange av disse avtalene bør inneholde frister for når arbeidet må være ferdig. Få med i avtalene om dette er jobb man må betale for eller om det er dugnads arbeid. Kjøkken Kjøkkenet kan organiseres på flere måter. Enten med alt i miljøtorget, eller med et eksternt kjøkken der mye av tilberedinga blir gjort på forhånd, og bare en enkel oppvarming av maten i miljøtorget. Mattilsynet må kontaktes før et slikt arrangement for å godkjenne at dere lager mat der. Om det eksterne kjøkkenet er et skolekjøkken, vil det i de fleste tilfeller være godkjent for slikt bruk. Mattilsynet vil også kunne komme med råd og tips om hygiene. For å bedre hygienen kan det være fornuftig å dele opp håndteringa av maten, og av pengene. Noen leverer ut maten og noen håndterer pengene. Av faste instalasjoner i miljøtorget, vil det være nødvendig med rennende vann, både kaldt og varmt og en utslagsvask, salgsdisker, arbeidsbenker og lagerplass. Hvor mye som trenges av salgsdisker og lagerplass kommer an på hvordan kiosken lages og organiseres og hvilken type leir dere arrangerer. På landsleir vil man ha behov for minst 2 kasser for å få unna kø. Arbeidsbenker trengs for å smøre bagetter, steike vafler osv. Disse må være lette å vaske og holde rene pga hygiene. Lagerplass er nødvendig. En del varer kan dere få henta ut i butikk, bakeri utover i leiren hvis dere får en god avtale. Men en del varer lønner det seg og kjøpe inn og lagre. Enten må dere skaffe lagerplass på egen hånd eller dere kan høre med hovedkomiteen om det er mulig å dele kjølekonteiner eller lager med matkomiteen der. Dette sparer mye plass og utgifter hvis dere ikke har plass til å lagre mat og drikke i miljøtorget. Pass på at dere har nok plass til utstyr, benker og varer. En del av varene må nødvendigvis lagres i kiosken slik at dere har noe å selge. Mange leverandører av varer kan hjelpe til med å låne ut spesialutstyr. Får dere levert brus fra et bryggeri, hør om dere kan få med brusskap til å ha i kiosken. Melk, jus fra Tine, hør om dere kan få låne en kjøledisk. Men alt slikt utstyr tar en del plass og de bruker strøm. De fleste steder vil det og være aktuelt med noe varm mat, og da vil dere måtte ha mikrobølgeovner, elektriske kokeplater eller kanskje hele komfyrer. Dette bruker mye strøm. Med pizza på menyen vil en få best resultat med egne pizzaovner. Norske 4H-alumner har en del redskap som dere kan låne til miljøtorget. (vedlegg 5)

11 Ting å tenke på Lag en dugnadsavtale (se vedlagt eksempel) med de som skal hjelpe til. Viktig med planlegging og info til de som skal være med. Sørg for å ha folk til å rydde etter leiren ikke nødvendigvis kun de samme som stod for oppbygging. Sørg for lister med oversikt over hva dere har lånt hos hvem. Send takkebrev etter leiren. Liste over hvem som deltar når, og hvem som er ansvarlig. Evaluering underveis av de som deltar. Koordiner med resten av arbeidet som skal gjøres på leiren, slik at konkurranse om folket unngås.

12 Kiosken Meny Ikke for stort vareutvalg, og kompliserte retter er ikke køvennlig. Retter med mat i er bra. Riktig prising, ikke for lavt slik at kostnadene ikke blir dekket, men heller ikke så høyt at deltagerne reagerer. Mat som kan holdes i hånda er fint! Man sparer tallerkener/bestikk og dermed miljøet. Mat/drikke som kan selges på deltakernes fat/kopper bør rabatteres i pris. Sørg for å teste ut kjøkkenet og redskap på et tidlig tidspunkt. Virker alt som det skal? Reklamer for rettene over speakeranlegget, plakater etc. Vaktlister Sørg for at leirvaktene også dekker miljøtorget på sine vaktrunder både utvendig og innvendig. Det er også lurt å ha sovende vakt i miljøtorget hvis det er mange verdier som ikke bør stå ubevoktet. Skaff oversikt over hvilke 4H-alumner som er tilgjengelig for vakter i Miljøtorget, kontakt dem gjerne før leiren. Noen 4H-alumner med lang fartstid bør kontaktes for å hjelpe til med vaktlistene. Legg opp til korte vakter på 2-3 timer. Da tar folk gjerne flere vakter. En person er ansvarlig for hver vaktperiode. Denne bør være fra arrangørfylke/klubb. Denne er ansvarlig for å sette de nye inn i arbeidet og ha overblikk for hva som skal gjøres, hva mangler, ansvar for pengene, varehenting etc. Antall personer på vakt må justeres etter behov. Alle må vite hvor vaktlisten henger evt. hvem i ditt fylke den skal leveres til, evt. fast klokkeslett når listen kan hentes. Få gjerne med IFYE ene på vaktlisten. Åpningstider Avtal med med resten av leirkomiteen når miljøtorget skal være åpent. Steng når det er underholdning osv. Siste natten er det vanligvis åpent helt til avreise. Daglige arbeidsmøter for miljøtorgkomiteen er både nyttig og sosialt. Åpningstidene bør også justeres etter været. Er det mye regn, så bør miljøtorget kunne åpnes mer enn planlagt. Bruk høytaleranlegget på leiren til å melde fra om når miljøtorget har åpent.

13 Dugnadsavtale Navn: Alder: Adresse: Tlf: Er interessert i å gjøre en innsats for miljøtorget på.den på de vilkår som er nevnt nederst på dette arket. Tidspunktet for innsatsen kan gjøres: Før leiren. Evt. Datoer. Under leiren Evt. Datoer. Rett etter leiren Evt. Datoer: Sum dager: Sum dager: Sum dager: Spesielt interessert i dugnadsinnsats i følgende arbeidsfelt (sett ett eller flere kryss): Mat og salg Underholdning Oppbygging av telt/teknisk Der det trengs Andre opplysninger: Dato: Dugnadsarbeider Miljøtorgansvarlig Denne avtalen er laget for å få oversikt over personer som kan tenke seg å gjøre dugnadsinnsats og når den kan gjøres. Vi har enda ikke oversikt over hvor mange hjelperer vi trenger og hvilke oppgaver som må gjøres. Vi tar sikte på at dette er klart i løpet av.. Miljøtorgkomiteen vil så langt som mulig ta hensyn til ønsket arbeidsområde, men kan endre dette alt etter hvilke behov vi har. Dugnadsarbeiderne bør være eldre senior eller alumn. I miljøtorgkiosken bør alle være over 18 år.

14 Underholdning og aktiviteter Her har dere fritt spillerom. Men ikke overdriv! Underholdningen bør komme stort sett fra leirdeltakerene. Men dere kan legge opp til forskjellige tema for noen kvelder. Dere sikrer dere at det skjer noe. Dere kan legge opp til f.eks internasjonal kveld sammen med IFYE`ene, stand up, trubadurkveld o.l. For at dette skal gjennomføres, bør det legges tilrette for underholdning: - Lag en scene som de fleste i miljøtorget kan se. - Scenen må være sikker, og det må kunne stå mange folk på den samtidig. - Lydanlegg bør dere også ha, da med en eller flere mikrofoner. Dette er ting dere f.eks kan leie fra et lydfirma. Men husk at dette bruker strøm...! Aktiviteter bør dere planlegge sammen med dem som har ansvaret for utsmykningen i miljøtorget. Dere kan f.eks gi hver alumnklubb en plass til å promotere seg selv. Konkurranser, tevlinger o.l. engasjerer folk. Hvorfor ikke lage en stand up-kveld hvor det er publikum som bestemmer hvem som skal vinne? Sanger engasjerer ofte folk. Det kan være greit med sanghefter. Det kan også være en ide og ha en person som kan ta initiativet til å gå på scenen og starte sangen. Det blir lettere å dra igang da. Avtalene om hva som skal skje, bør være skriftlig. Både med tanke på hva som skal leies/lånes og hva som skal skje. Dette slik at dere slipper overraskelser hvor noen trekker seg eller ikke møter opp.

15 Alumnfest På hver leir bør det være en alumnfest. Dette for å skape trivsel og samhold blandt alumnene. Alumfesten kan også være en gulrot til å fortsette som alumn. La en annen alumnklubb enn den som har ansvaret for miljøtorget, arrangere alumnfesten. N4HA prøver å finne en klubb som vil gjøre dette. Alumnfesten bør ha et tema. Men temaet bør ikke spikre hele kvelden. Sett av tid til spontane innslag fra andre alumner. Temaet kan være alt fra cyber-ting til et land i Afrika. Alumnfesten kan godt holdes i miljøtorget, men da bør dere lage en alternativ plass som de andre leirdeltakerne kan være. Det kan derfor være en ide å holde festen en annen plass enn i miljøtorget. Snakk med hovedkomiteen om dette. I 2006 ble alumnfesten avholdt før og under middagen når deltagerne allikevel ikke hadde adgang til miljøtorget. Holdes alumnfesten en annen plass, vil det være noen alumner som ikke får være med, noen må være i miljøtorget. Her kan dere alliere dere med f.eks siste års senior (alumnaspiranter) og/eller klubbrådgivere. Disse bør jo også vite hvordan det er å stå i et miljøtorg. Dette kan kanskje inspirere seniorene til å bli aktive alumner!

16 Evaluering En evaluering kan ses fra forskjellige sider. Dere bør be om hjelp fra leirdeltakerne, alumner som har hjulpet til, hovedkomiteen og dere selv i miljøtorgkomiteen. Svarene som dere får kan være forskjellige ut fra hvem du spør. Blir dere evaluert fra forskjellige vinkler, vil dere få det rette svaret om hvordan miljøtorget har blitt gjennomført. Dere kan f.eks sette ut en kasse hvor folk kan putte svarene i. Evalueringen bør ikke starte før i slutten av leiren. Andre alumnklubber kan kontaktes på forhånd med et ønske om at de sender dere en evaluering etter leiren. Dette gjelder også hovedkomiteem og andre som har jobbet med leiren. Det bør da være laget et evalueringsskjema som sendes klubbene/ deles ut. Forslag til evaluerings punkter: Priser Utvalg i kiosken Underholdning/aktiviteter Miljøet i miljøtorget Åpningstidene

17 Rapport Rapporten er noe av det viktigste dere gjør. Start gjerne med den samtidig som dere starter planleggingen av miljøtorget. Legg opp til en lettlest og ikke for lang rapport. Tenk på den neste alumnklubben som skal gjennomføre et miljøtorg. Gi tips og råd til dem! I rapporen bør dere ha med: Planene for miljøtorget Hva gikk bra, hva gikk dårlig? Er det noe dere ville ha endret på? Problemer underveis, og hvordan ble disse løst? Evalueringen Rapporten bør få med alt som kan være av interesse. Ta med informasjon om planlegging, tekniske detaljer og erfaringer som er gjort. Den bør også inneholde skisse over miljøtorghallen med plassering av utstyret. Tid for å rigge opp og ned hall med innreiing, eventuelt berre innreiing ved bruk av eksisterende bygg er og greit å ta med i rapporten. Alt dere har med å gjøre bør gjennomgås i rapporten. Da er det lurt å skrive om: Miljøtorghallen Størrelse Innhold, som bord og benker, scene, lydanlegg, belysning o.l. Skisse med plasseringer i hallen Hva ble gjort med tanke på montering/demontering Kjøkken Meny Priser (både innkjøp og utsalg) Forbruk av varer Hvordan tilberedes og klargjøres maten Hvordan foregår salget Kjøkkenutstyr Hvitevarer Opplegg for vann og avløp Strøm (dimensjon på kurser som ble brukt) Belysning Veileding på bruk av utstyr på kjøkkenet Hvordan fungerte samarbeidet med helserådet? Skisse av kjøkkenet med plassering av utstyr Hvordan fungerte kjøkkenet Statusen på utstyret til N4HA etter leiren Avtaler Hvilke kontakter ble inngått med hvem Innholdet i kontrakten Avtaler om sponsorvarer Vaktsystem Vakthold i og rundt miljøtorget

18 Hvordan miljøtorgvaktene ble gjennomført Organisering/oppsett av vaktlister Hvor lange vakter Hvor mange på var vakt av gangen Hvor mange vakter pr person Hvor enkelt/vanskelig det var å skaffe folk Fordelign av arbeidsoppgaver og ansvar Åpningstider/arbeidstider Avtaler med hovedkomtieen (Stengt når det avvikles noe på hovedscenen o.l.) Planleggingsmøter for miljøtorgkomiteen under leiren Åpningstider Når startet tilberedningen av mat og utstyr til åpningen Hvor mye tid går med til rydding, klargjøring o.l. Underholdning/aktiviteter Hvilke typer underholdning Hvilke aktiviteter Hadde dere hjelpemidler (sangbøker, gitar o.l.) Organisering av aktiviteter Utstillinger Dugnadsjobbing Planlegging og tilrettelegging av dugnaddager Hvordan ble info gitt under disse dagene Hva ble gjort på dugnaden Hvor mange dugnader, og hvor lenge varte de Hvor lenge før leirstart møttes dere for siste klargjøring Hvor lenge jobbet dere for å bli ferdig etter avslutningen

Miljøtorgrapport. 2004 Seljord

Miljøtorgrapport. 2004 Seljord Miljøtorgrapport 2004 Seljord Forord Telemark 4H fikk ansvaret for å arrangere landsleir og plassen blei naturlig Seljord og dyrskuplassen. Her fikk vi tildelt en hall som var godt egna til miljøtorg.

Detaljer

SJEKKLISTE SKOLEDANS HVEM HAR ANSVAR FOR HVA? HVA NÅR HVEM MERKNAD

SJEKKLISTE SKOLEDANS HVEM HAR ANSVAR FOR HVA? HVA NÅR HVEM MERKNAD 1. Noen innledende momenter A) Skoledans arrangeres i Rye samfunnshus. B)Trinnkontakter på 5. 6. og 7. trinn ved Rye skole har ansvar for planlegging og gjennomføring av. C) Det leies inn DJ, som styrer

Detaljer

Erfaringer Hei Verden! 2012

Erfaringer Hei Verden! 2012 Erfaringer Hei Verden! 2012 Ansvarlig for gjennomføring er FAU representanter fra 6.trinn. I tillegg til oppsatt hjelp (kafé/rydding) var 5-6 FAU representanter med fra ca. 15-15.30. Oppgave 5 kaker/5

Detaljer

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor.

I tillegg håper vi jo at dere markedsfører arrangementet til hele familien, til venner og selvsagt også til mentor. Spørsmål og svar - på noen av de mest spurte spørsmålene i forbindelse med Fylkesmessen Fylkesmessen 2009 A. Hvem kan/bør delta? Dette virker veldig profesjonelt, vi føler oss ikke så proffe? Det finnes

Detaljer

17 mai arrangementet ved Saksvik skole

17 mai arrangementet ved Saksvik skole 17 mai arrangementet ved Saksvik skole Foreldrerådet ved Saksvik skole har tradisjon for å samle elever og foreldre til en familie sammenkomst på skolens område om ettermiddagen 17. mai. I samarbeid med

Detaljer

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball

Kafèhåndboka. Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball 2009 Kafèhåndboka Prosedyrebeskrivelse for kafèdriften i Sørreisa IL fotball Her skal du finne svar på alt som omhandler kafèdriften, hvordan vi gjør ting i Sørreisa IL og hvilke oppgaver og ansvar du

Detaljer

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08

Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Diskusjonsgrunnlag til ettermøte i forbindelse med årsmøtet i Østlandske lørdag 29.03.08 Bakgrunn På siste barneleir hadde en del av de voksne lederne på leiren i Vegårdshei, et uformelt møte den siste

Detaljer

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009

Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 fe Fosenspæll 09 Møte nr: 3 2009 Dato: 22.06.09 Fra kl til kl: 20.00 22.00 Sted: Anders Referent: Kristin Innkalt: Anders, Snefrid, Kristin, Steinar, Bjørg, Hanna Karin Forfall: Sak Avklaringer/ Konklusjon

Detaljer

Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering

Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering Innhold Sjekkliste og informasjon om Minihåndballturnering 1 Dette må gjøres på forhånd 2 Invitasjoner 2 Dugnadslister 2 Premier 2 Kampoppsett 2 Dommere

Detaljer

Oppgaver for Storsamling Søndag

Oppgaver for Storsamling Søndag Oppgaver Storsamling Søndag Dett er er et dokument som beskriver de forskjellige oppgave i Storsamling søndag, dette bidrar til gjøre det mulig for huskirkene å være verskap for samlingen. Innhold KLARGJØRING

Detaljer

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole

Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Deltagerinformasjon for SurfCamp og SurfCamp Revyskole Hei kjære SurfCamp deltager! Håper du nå er klar for SurfCamp på Hvalstrand i sommer! Instruktører og øvrige ansvarlige er godt forberedt, og vil

Detaljer

17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015

17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015 17. mai arrangement Åretta Ungdomsskole 2015 9. trinn hadde som vanlig ansvar for planlegging og gjennomføring av 17. mai 2015. To av klassekontaktene i 9A delegerte oppgaver etter mal fra FAU, organisering

Detaljer

Case: UKM Krasjtest for unge arrangører. Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:.

Case: UKM Krasjtest for unge arrangører. Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:. Case: UKM Krasjtest for unge arrangører Arrangørteam: Deltagere i teamet: Lokalmønstring: Kommune (Velg selv) Sted:. Dato.. Tid:. Denne casen er delt inn i 4 bolker: Høst (november og desember) hvor dere

Detaljer

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat

Spørsmål og svar. Får vi mat? Det får dere ikke. Det blir mulighet til å kjøpe mat og drikke i restauranten. Et annet alternativ er å ta med mat Spørsmål og svar Om mesterskapet og arrangementet Forberedelser Holder Ungt entreprenørskap selve standen, eller må vi skaffe den selv? Ungt Entreprenørskap holder veggene som skal utgjøre standen deres.

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius tlf: 468 38 242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

Frankrike Tyskland Norge

Frankrike Tyskland Norge Frankrike Tyskland Norge 2012 2013 2014 Hva skjer? Ungdommer fra Stjørdal kommune reiser sommeren 2012, i regi av Ungdommens Hus og Ungdomskontakten, på utveklingstur til Frankrike. Turen er et utvekslingssamarbeid,

Detaljer

Oppgavene er mange og ulike, slik at her er det oppgaver for alle:

Oppgavene er mange og ulike, slik at her er det oppgaver for alle: Oppgaver ved skirenn IL Skrim ski arrangerer 1 Skrimrennet (fra 8 år og oppover), 3 Telenor karusellrenn, 1 Kongsberg karusellrenn i løpet av sesongen. I tillegg har vi også et klubbmesterskap i mars.

Detaljer

Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011

Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011 Rapport fra avslutning 7.trinn ved Saksvik skole våren 2011 Det er en fin ordning at foreldre til 6.trinn skal være med på å forberede og servere for 7.trinn, trivelig å se så mange flotte elever samt

Detaljer

2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet

2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 2. kl: GRØTBOD og JULETREPYNT Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Helene Gabestad Tlf.nr 92812723 helene_gabestad@yahoo.no

Detaljer

BrøttumLAN. Når: Hvor: Inngang: 11. til 13. Mars 2011 Brøttum barne-og 200 kroner

BrøttumLAN. Når: Hvor: Inngang: 11. til 13. Mars 2011 Brøttum barne-og 200 kroner The IX BrøttumLAN Når: Hvor: Inngang: Delighted into the winter night 11. til 13. Mars 2011 Brøttum barne-og 200 kroner Dørene åpner 20.00 ungdomskole Da braker det løs igjen, andre helga i Mars arrangerer

Detaljer

ELSIKKERHETS- SJEKKEN

ELSIKKERHETS- SJEKKEN - DEN STORE - ELSIKKERHETS- SJEKKEN - Hvor trygt er det hjemme hos deg? - Elsikkerhetsbrosjyre for barne- og ungdomsskolen fra EB EB.NO - TLF. 03101 side 2 ELSIKKERHET Har du tenkt over hva som i verste

Detaljer

Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp

Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp Instruks hallansvar: Hallansvarlig (1 person) oppmøte 1 time før kamp Før kamp: Ta med kamprapporter til kampene denne dagen (printes ut fra banedagboka på www.handball.no) Lån nøkkel og adgangskort til

Detaljer

MØTEDATO: STAD: REF.: 07.06.2010, kl. 20 Grendahuset

MØTEDATO: STAD: REF.: 07.06.2010, kl. 20 Grendahuset REFERAT: Styremøte Kolnes Grendahus A/L FORFALL: Heidi Werenfels DELTAKERAR: Anita Vikingstad, Sørgård, Helga Kjetland, Vikane, Ingvar Fagerland, Hilde Frøiland, Emberland, Grethe Smistad (observatør Grendautvalget)

Detaljer

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum

Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Arrangørmal for: Frivillighet i sentrum Formål med arrangementet Synliggjøre og hedre det arbeidet frivillige ildsjeler nedlegger for å skape gode oppvekstvilkår, felleskap og økt livskvalitet i lokalsamfunnet.

Detaljer

Jeg kom over en fin artikkel om hva man skal huske på hvis man skal flytte! Den er hentet fra Klikk.no!

Jeg kom over en fin artikkel om hva man skal huske på hvis man skal flytte! Den er hentet fra Klikk.no! Jeg kom over en fin artikkel om hva man skal huske på hvis man skal flytte! Den er hentet fra Klikk.no! Med disse tipsene slipper du få panikk når du skal flytte. Hvor ble det egentlig av sengetøyet? Eller

Detaljer

Oslo og Akershus Bandyregion

Oslo og Akershus Bandyregion Håndbok Minirunde arrangører. Deres klubb skal arrangere Minirunde, i den forbindelse har UU satt sammen er det en del retningslinjer man skal følge, samt tips og råd for en god gjennomføring. Minirunden

Detaljer

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon

VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN. en frivillig organisasjon VELKOMMEN SOM FORESATT I IDRETTEN en frivillig organisasjon Velkommen som foresatt til et barn som deltar i idrett, og er -eller skal bli medlem i et idrettslag. Idrettslaget er en demokratisk organisasjon

Detaljer

Bestilling av auditorium ved Ole Vig viderega ende skole rutinebeskrivelse

Bestilling av auditorium ved Ole Vig viderega ende skole rutinebeskrivelse Bestilling av auditorium ved Ole Vig viderega ende skole rutinebeskrivelse Innledning Ole Vig videregående skole har et stort og flott auditorium med plass til maksimum 210 personer, og egner seg godt

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Takk! Takk for at dere ønsker å feire den store dagen her i våre lokaler på Gaffel & Karaffel.

Takk! Takk for at dere ønsker å feire den store dagen her i våre lokaler på Gaffel & Karaffel. Bryllup Takk! Takk for at dere ønsker å feire den store dagen her i våre lokaler på Gaffel & Karaffel. Vi har vært med å arrangere Bryllup i 15 år, og vi setter stor pris på å ta del i denne viktige begivenheten.

Detaljer

SPØRSMÅL OG SVAR GRÜNDEREXPO 28.FEB - 1. MARS 2017, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEV- OG UNGDOMSBEDRIFTER

SPØRSMÅL OG SVAR GRÜNDEREXPO 28.FEB - 1. MARS 2017, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEV- OG UNGDOMSBEDRIFTER GRÜNDEREXPO 28.FEB - 1. MARS 2017, AKERSHUSMESTERSKAPET FOR ELEV- OG UNGDOMSBEDRIFTER Se mulighetene og gjør noe med dem MESSEN ER ÅPEN OG GRATIS FOR ALLE! STED: NORGES VAREMESSE, HALL A+B DATO: TIRSDAG

Detaljer

8. kl: HÅNDVERKSBOD SVERDOG SKJOLD Plan for arbeidet

8. kl: HÅNDVERKSBOD SVERDOG SKJOLD Plan for arbeidet Julemarked 2016 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 20. november kl. 12 17 8. kl: HÅNDVERKSBOD SVERDOG SKJOLD Plan for arbeidet VIKTIGE DATOER: 14. september: Informasjonsmøte 16. november: Kopi av vaktliste

Detaljer

7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet

7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 7. kl: DET GODE KJØKKEN Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Karene Gjøstøl Karlsen tlf 930 11 726 karene.karlsen@live.no

Detaljer

8. kl: HÅNDVERKSBOD- SVERD OG SKJOLD Plan for arbeidet

8. kl: HÅNDVERKSBOD- SVERD OG SKJOLD Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 8. kl: HÅNDVERKSBOD- SVERD OG SKJOLD Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius tlf: 468 38 242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

FORELDREOVERTAGELSEN NORDSTRAND SKOLE 27. OG 28. NOVEMBER.

FORELDREOVERTAGELSEN NORDSTRAND SKOLE 27. OG 28. NOVEMBER. FORELDREOVERTAGELSEN NORDSTRAND SKOLE 27. OG 28. NOVEMBER. Følgende tidsplan og gjennomføring er tenkt: TORSDAG 27. NOVEMBER Kl. 08.00-8.30 Klasseansvarlig møter på lærerværelset hvor nøkler og klasselister

Detaljer

17.mai 2015. - Et hjelpemiddel for lag og foreninger

17.mai 2015. - Et hjelpemiddel for lag og foreninger 17.mai 2015 - Et hjelpemiddel for lag og foreninger PLANLEGGING OG FORARBEID 17.mai komité Komiteen som velges er ansvarlig for arrangementet og ansvarlig for kontakten med Lebesby kommuneorganisasjon.

Detaljer

Nyttårsballet skal foregå en midtukedag i januar, vanligvis på en torsdag og varer fra kl for elevene.

Nyttårsballet skal foregå en midtukedag i januar, vanligvis på en torsdag og varer fra kl for elevene. NYTTÅRSBALL Nyttårsballet skal foregå en midtukedag i januar, vanligvis på en torsdag og varer fra kl 1800-2300 for elevene. SJEKKLISTE HVEM GJØR HVA AV SKOLEN OG FAU SKOLEN FAU Leie av lokaler Invitasjoner

Detaljer

HalloVenn Party PLANLEGGINGSASSISTENT

HalloVenn Party PLANLEGGINGSASSISTENT HalloVenn Party PLANLEGGINGSASSISTENT Planlegging Velkommen til vår planleggingsassistent for HalloVenn Party. Her får du gode tips, retningslinjer, og svar på praktiske spørsmål. På siste side har vi

Detaljer

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty?

Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? Hvordan gjennomføre et Sjarmtrollparty? TIPS! Lever ut kataloger med din kontaktinformasjon. Gi alltid minst to alternativer på dager og klokkeslett. Husk at det er viktig å fastsette dato og klokkeslett

Detaljer

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER- LILLEBJØRN

MÅNEDSBREV FOR DESEMBER- LILLEBJØRN MÅNEDSBREV FOR DESEMBER- LILLEBJØRN Tema: denne måneden er adventstid og juleforberedelser Mål: formidle juletradisjoner og skape en rolig og stemningsfull førjulstid Rammeplan sier: barnehagen skal formidle

Detaljer

Arrangements- Håndbok 2017/2018 -BREDDE-

Arrangements- Håndbok 2017/2018 -BREDDE- Arrangements- Håndbok 2017/2018 -BREDDE- Innholdsfortegnelse 1. Kontaktpersoner... Feil! Bokmerke er ikke definert. 2. Arrangement... 2 3. Bemanning.2 4. Hva må gjøres?... 3 5. Ved enkeltkamper... 4 Vedlegg

Detaljer

Fordeling av arbeidsoppgaver Kjøkkenet - kafé og bakeri

Fordeling av arbeidsoppgaver Kjøkkenet - kafé og bakeri Fordeling av arbeidsoppgaver Kjøkkenet - kafé og bakeri Arbeidsleder: Andreas Schønau Arbeidsoppgaver Daglig Ukentlig Månedlig Ved behov Utført av 1. TELEFON 1.1. Generell opplysning, 1.2. Hvordan svare

Detaljer

Bursdagsfesten på Ole-Johan Dahls hus 2. september 2011 Kortversjon av rapporten cyb.no/festen/kort.pdf

Bursdagsfesten på Ole-Johan Dahls hus 2. september 2011 Kortversjon av rapporten cyb.no/festen/kort.pdf Bursdagsfesten på Ole-Johan Dahls hus 2. september 2011 Kortversjon av rapporten cyb.no/festen/kort.pdf Arne Hassel Festgeneral Cybernetisk Selskab arnehass@ifi.uio.no Høst 2011 Kapittel 1 Erfaringer og

Detaljer

SelbuLAN 2010 v2 Evaluering

SelbuLAN 2010 v2 Evaluering SelbuLAN 2010 v2 Evaluering Kiosk Kiosken hadde gode åpningstider Godt utvalg God service Ok overskudd Kun kioskfolk i kiosken Bra med vekselpenger og aldri for mye penger i kassen Noen pizza er var dårlig

Detaljer

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG

NORGES BYGDEUNGDOMSLAG TEVLINGSREGLEMENT KULTURMØNSTRING Revidert 09 NORGES BYGDEUNGDOMSLAG Regel og retningslinjer for kulturmønstring i NBU Mål med mønstringa: Målet med kulturmønstringa er i hovedsak å vise frem allsidighet,

Detaljer

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1:

Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: Evaluering Resultat og tilbakemeldinger fra vårt utsendte evalueringsskjema. Totalt 18 tilbakemeldinger Spørsmål 1: - Opplever dere at Frogner håndball har et godt tilbud til barna? Ja- 16 Nei- 1 Tja-

Detaljer

Foreldrenes arbeidsutvalg Bønsmoen Skole Bønsmovegen 19 B 2070 Råholt org nr

Foreldrenes arbeidsutvalg Bønsmoen Skole Bønsmovegen 19 B 2070 Råholt org nr Vedlegg nr 4. 17.mai arrangement. Ansvarlig for skolens arrangement er FAU. 5.trinn sin representant i FAU styre er hovedansvarlig for 17. mai arrangement og kaller inn trinnkontaker på 3, 4 og 5 trinn

Detaljer

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro

Nå må alle komme til ro og sette seg på plassen sin (eller tilsvarende) Venter til alle er kommet til ro Det som står med vanlig skrift, slik som her, skal leses av styremedlemmene og. Det som står med kursiv skrift, slik som her, er forklaringer om hvordan ting skal gjøres under møtet. Nå må alle komme til

Detaljer

MØTEREFERAT STYREMØTE

MØTEREFERAT STYREMØTE MØTEREFERAT STYREMØTE Til: Susanne,, Øyvind, Norma, Ingunn, Tove, Leon, Heidi og Nina Dato: 29.11.2012 Kl.: 19:15-22:30 Sted: Inndalsv. 108, hos Ingunn Deltagere: Susanne, Øyvind, Ingunn, Tove, på skype

Detaljer

4. kl: LYSDYPPING og BIVOKSBOD Plan for arbeidet

4. kl: LYSDYPPING og BIVOKSBOD Plan for arbeidet Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 4. kl: LYSDYPPING og BIVOKSBOD Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Nina Tronsmed Sliper tlf 93889707/69325940

Detaljer

Tevlingsreglement. Blomsterdekorering

Tevlingsreglement. Blomsterdekorering Tevlingsreglement Blomsterdekorering Revidert av tevlingsnemda NBU, våren 2014 REGLER FOR NM I BLOMSTERDEKORERING FOR AMATØRER Blomsterdekorering er en individuell tevling og går ut på at tevleren skal

Detaljer

Referat fra styremøte

Referat fra styremøte Referat fra styremøte Tid: Mandag 26. kl 10:00 Sted: Akvariet Tilstede: Rune L, Jan-Inge, Rune R, Sven-Arne, Karianne, Kjetil, Magnus Sak 1: Skidagen 2012, oppsummering og forslag til endringer (se vedlegg)

Detaljer

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen

Informasjonshefte. Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen Informasjonshefte Regnbueveien 2 C, 0664 Oslo Telefon 23039330 regnbuen@frelsesarmeen.no Hjemmeside: Frelsesarmeen.no/Regnbuen 1 Velkommen til Frelsesarmeens barnehager, Regnbuen. Vi håper at både dere

Detaljer

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene!

Innledning. I dette heftet finner dere mer informasjon om hva det vil si å være en Ung arrangør. Lykke til med arrangementene! Unge arrangører 1 Innledning Dette heftet er for deg som er Ung arrangør. Som Ung arrangør vil du få en smakebit på arrangørfaget som du vil ha god nytte av i mange sammenhenger senere i livet, enten du

Detaljer

Hinnas Miniputturnering

Hinnas Miniputturnering Instrukser for Sekretariat 1.1 Minimum 2 personer deltar i sekretariatet Sekretariats 1.2 Dugnadsgjeng deltar da en halv dag hver Sekretariats 1.3 Mail sendes ut med instruks og møtetid til alle som skal

Detaljer

10 mistak du vil unngå når du starter selskap

10 mistak du vil unngå når du starter selskap 10 mistak du vil unngå når du starter selskap Ove Brenna Senior Bedriftsrådgiver Kontakt: E-post: ove.brenna@norskbedriftstjenste.no Tlf: 21 89 92 37 Ove Brenna har over 20 års erfaring fra selskapetableringer

Detaljer

Hvordan få omtale i media?

Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Hvordan få omtale i media? Har du fått støtte fra LNU til å gjennomføre et prosjekt, og har du lyst til å fortelle andre om det du/dere gjør? Ta kontakt med en redaksjon og

Detaljer

Spind IF. Informasjon om Bingoen

Spind IF. Informasjon om Bingoen Spind IF Informasjon om Bingoen 17.01.2011 Kaffe og kaker Plassering av bordene Selger Oppleser Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 3 Arbeidsoppgaver alle... 4 Arbeidsoppgaver selgere... 5 Arbeidsoppgaver

Detaljer

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet

5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet Julemarked 2016 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 20. november kl. 12 17 5. kl: HÅNDVERKSBOD og DUKKER OG DYR Plan for arbeidet VIKTIGE DATOER: 14. september: Informasjonsmøte 16. november: Kopi av vaktliste

Detaljer

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball

Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Arrangement i Sandslihallen 1 & 2 Ha ndball Innledning og bakgrunn Den enkelte klubb er ansvarlig for å arrangere hjemmekampene sine i egen hall. Hjemmearrangementer er en viktig inntektskilde for håndballgruppen

Detaljer

Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund

Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund Søknadskjema Studentleker Norges Studentidrettsforbund Organisasjon... 2 Erfaringer fra tidligere arrangement:... 2 Organisasjon og frivillige.... 2 Motivasjon for søknaden:... 2 Kompetanseoverføring:...

Detaljer

Flora Barnehage Nyhetsavis

Flora Barnehage Nyhetsavis Flora Barnehage Nyhetsavis TILBAKEBLIKK PÅ MAI Angående vårt bokstavprosjekt, så ha vi vært i gymsalen og laget bokstaver med kroppen vår. Det var det 5 års klubben som gjorde, og det var litt blandet

Detaljer

Evaluering av årsplanen til Salutten

Evaluering av årsplanen til Salutten Evaluering av årsplanen til Salutten Da er vi kommet til november, og det er noen måneder siden oppstart. Det har skjedd mye på Salutten på denne tiden. Barna utvikler seg hver eneste dag, og vi er så

Detaljer

Who Rules? Keum Gang!!! Vi ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til. Sommerleir 13-15 juni 2014 Sædal Idrettshall

Who Rules? Keum Gang!!! Vi ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til. Sommerleir 13-15 juni 2014 Sædal Idrettshall Who Rules? Keum Gang!!! Vi ønsker dere alle sammen hjertelig velkommen til Sommerleir 13-15 juni 2014 Sædal Idrettshall VELKOMMEN TIL KEUM GANG TAEKWONDO NORGE S SOMMERLEIR 2014 Vi har den glede av å invitere

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv

Detaljer

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa

Informasjon om skirenn 2014/2015. Årvoll IL Skigruppa Årvoll IL Skigruppa Version: 21.01.2015 Page 2 of 6 Revisjonsliste Første versjon 12.01.2015 Andre versjon 21.01.2015 Innhold 1 INTRODUKSJON... 3 2 TERMINLISTE... 3 3 PÅMELDING... 3 4 FORBEREDELSE TIL

Detaljer

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere.

Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. 1 Her skal du bo en tid fremover. Du vil møte mange nye personer, både ansatte og beboere. Verdal bo og helsetun er delt i 2 avdelinger, en i 1.etasje og en i 2.etasje. Hver avdeling har 3 enheter med

Detaljer

OM SIKKERHET OG BRANN

OM SIKKERHET OG BRANN OM SIKKERHET OG BRANN LOfavør er fordelsprogrammet for alle som er organisert i et LO-forbund. Visste du at som medlem har du allerede Norges beste innboforsikring LOfavør Kollektiv Hjem? Økonomisk trygghet

Detaljer

KIOSKINSTRUKS FOTBALLHUSET

KIOSKINSTRUKS FOTBALLHUSET KIOSKINSTRUKS FOTBALLHUSET Bemanning av kisken er et felles ansvar blant alle lag. I Tiller er det dugnadsansvarlige i lagene sm drifter kisken. Oppstart: Sett på kaffe Sjekk m det er vaffelrøre i kjøleskapet.

Detaljer

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord.

Min dag SPOR 1 og 2 A1. Min dag 9. Min dag Gyldendal Norsk Forlag. 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag SPOR 1 og 2 A1 Min dag 8 Min dag Min dag 9 1 Hva ser du på bildene? Snakk sammen! 2 Hva tenker du? Skriv ord. Min dag spiser Min dag Gyldendal Norsk Forlag SIDE 1 Min dag SPOR 1 og 2 A1 3 Se på

Detaljer

Espresso maskin (cb 171)

Espresso maskin (cb 171) Espresso maskin (cb 171) Viktige sikkerhets instruksjoner Når en bruker elektriske produkter skal en alltid følge visse sikkerhets instruksjoner, inkludert følgende: 1. Les alle instruksjonene nøye. 2.

Detaljer

Utleiereglement for Samfunnssalen

Utleiereglement for Samfunnssalen Utleiereglement Samfunnssalen Utleiereglementet omhandler kun selve salen, anretningskjøkken i salen (ikke oppvaskmuligheter) og foajeen i kommunehuset. Kjøkkenet i kommunehuset leies av sikkerhetsmessige

Detaljer

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf

2017 / Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf 2017 / 2018 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger. I tillegg til

Detaljer

God fortsettelse i 5. skoleår?

God fortsettelse i 5. skoleår? God fortsettelse i 5. skoleår? Miljøskapende foreldrenettverk gir godt skolemiljø for både foreldre og barn Barn og foreldre som begynner i første årstrinn skal tilbringe mange år sammen først 7, kanskje

Detaljer

IK-MAT Internkontrollrutiner for kiosk og kjøkken VERSJON 1.0 MAI 2016 UTLEIRAHALLEN

IK-MAT Internkontrollrutiner for kiosk og kjøkken VERSJON 1.0 MAI 2016 UTLEIRAHALLEN IK-MAT Internkontrollrutiner for kiosk og kjøkken VERSJON 1.0 MAI 2016 UTLEIRAHALLEN Innhold Innledning... 1 Håndtering av matvarer... 1 Pølser... 1 Toast... 2 Avfallshåndtering... 2 Personlig hygiene...

Detaljer

Veiledning julelunsj Haugtun skole, arrangeres av FAU- ansvarlig 3. klasse

Veiledning julelunsj Haugtun skole, arrangeres av FAU- ansvarlig 3. klasse Veiledning julelunsj Haugtun skole, arrangeres av FAU- ansvarlig 3. klasse Bæring og oppsett av border og stoler til julelunsj gjøres på kvelden dagen før julelunsj (tar ca 1 time)20.01.2016 Stoler og

Detaljer

1. kl: LOTTERIBODEN og TOVING Plan for arbeidet

1. kl: LOTTERIBODEN og TOVING Plan for arbeidet Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 1. kl: LOTTERIBODEN og TOVING Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Maria Thulesius Tlf.nr 46838242 mariathulesius@hotmail.com

Detaljer

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n

M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n M o d u l 7 G l o s e r i s t a r t f a s e n MÅL Skape en mer naturlig kommunikasjon via bevissthet og naturlige tegn, samt lære noen enkel tegn Kunne påkalle den døves oppmerksomhet MÅLGRUPPE Alle som

Detaljer

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling

Aktivitet. Tema: Organisasjon. Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Tema: Organisasjon Aktivitet Læringsmål: Deltakerne skal kunne arrangere en kveldssamling Nivå og rolle Juvente er organisert i tre nivåer: Sentralt, krets og lokalt. Alle tre nivåer driver forskjellige

Detaljer

Brukerveiledning Katteli

Brukerveiledning Katteli Brukerveiledning 1 Ø.Haukeland Brukerveiledning Katteli KATTELI bærer preg av en særegen Katteli-kultur som overføres fra elevkull tilelevkull. Det finnes få skriftlig regler og normer for denne kulturen,

Detaljer

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN

ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INNBYDELSE TIL ÅLENTREFFEN Lagspill 27. 28. JUNI 2015 STEVNET ER TELLENDE I NORGESSERIEN STED: HOVET FLERBRUKSHALL I ÅLEN ÅLEN BOCCIAKLUBB INVITERER TIL ÅLENTREFFEN FOR 21. GANG. Vi har

Detaljer

3. kl: GLØGG og JULENEK, ENGLER Plan for arbeidet

3. kl: GLØGG og JULENEK, ENGLER Plan for arbeidet Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 3. kl: GLØGG og JULENEK, ENGLER Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Helene Gabestad Tlf.nr 92812723 helene_gabestad@yahoo.no

Detaljer

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012

SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 SOMMERLEIR PÅ OPPDAL 2012 CP-foreningen avd. Trøndelag ønsker også i år å arrangere sommerleir for barn, ungdom og unge voksne i aldergruppen 9 år og eldre som har CP. Leiren foregår på foreningens hytte,

Detaljer

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering

SLUTTRAPPORT. ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering SLUTTRAPPORT ExtraStiftelsen Helse og Rehabilitering Virksomhetsområde: Rehabilitering Prosjekt nr: 2012/ Prosjektnavn: Mat og medisiner i barnehager Prosjektgruppe: Svein Magnus Gjønvik og Gina Strøm

Detaljer

FORELDREMØTE REKRUTTER

FORELDREMØTE REKRUTTER Referat fra FORELDREMØTE REKRUTTER 1-4 klasse 14. oktober 2014 TRENERE 1-2 klasse trenere: Jone, Martin, Cecilie og Elisabeth. Kontaktperson Jone: jone.staveland@getmail.no 3. klasse trenere: Linh, Elisabeth,

Detaljer

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv

Nysgjerrigpermetoden for elever. Arbeidshefte for deg som vil forske selv Nysgjerrigpermetoden for elever Arbeidshefte for deg som vil forske selv facebook.com/nysgjerrigper.no nys@forskningsradet.no nysgjerrigper.no Om Nysgjerrigpermetoden og dette heftet Nysgjerrigpermetoden

Detaljer

for konsert og festival

for konsert og festival for konsert og festival for konsert og festival mcash den digitale lommeboken - er den mest komplette mobilbetalingsløsningen i Norge, og kan blant annet brukes til å ta imot betaling på konsert og festivaler,

Detaljer

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING

NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING NORDISK SEILFLYDAG TIPS TIL GJENNOMFØRING 1 NORDISK SEILFLYDAG INNHOLD 1. Bakgrunn 2. Forberedelser - Klubbens målsetting med dagen - Bemanning iht målsetting - Fordeling av oppgaver og ansvar 3. Markedsføring

Detaljer

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI

VENNSKAP. Invitasjon SAMMEN KNYTTER VI Invitasjon til leir og kretskonkurranse for bever og flokkspeidere i Østre Østfold krets 2014 Leiren skal være på Ytterbøl, 30.05 01.06 SMÅSPEIDERLEIR 2014 SAMMEN KNYTTER VI VENNSKAP Innrykk fredag fra

Detaljer

Foreldrekontakt og hva nå?

Foreldrekontakt og hva nå? FAU Damsgård skole juni 2011 Foreldrekontakt og hva nå? Har du planer om å melde deg som foreldrekontakt, men er litt usikker på hva du egentlig begir deg inn på? Eller er du kanskje allerede valgt som

Detaljer

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45

2015 / 2016. Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 2015 / 2016 Norbana barnehage Skjellerudvn 2a 2615 Lillehammer Tlf. 61 25 92 55 Mob. 99 22 60 45 Innledning Vi vil med dette heftet informere om barnehagen, først og fremst en del praktiske opplysninger.

Detaljer

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til?????

The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? The big adventure. Sør-Afrika, Botswana, Zambia og Namibia.???? til????? Kontakt Vidar. Mobil: + 47 90884658 Email: vidar@mcadventure.no Informasjon om motorsykkel tur fra Johannesburg i Sør-Afrika til

Detaljer

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE

VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE VELKOMMEN TIL TEMPLARHEIMEN BARNEHAGE Informasjon til nye barn og foreldre/foresatte Jan.-08 1 INNHOLD Side Tilvenning/tilvenningssamtale 3 De første dagene 3 Foreldresamtale 4 Henting/bringing daglig

Detaljer

DUGNAD FOR DE ULIKE LAGENE I 2014 Se beskrivelse under tabellen. Dersom spørsmål, kontakt Ros-Mari

DUGNAD FOR DE ULIKE LAGENE I 2014 Se beskrivelse under tabellen. Dersom spørsmål, kontakt Ros-Mari DUGNAD FOR DE ULIKE LAGENE I 2014 Se beskrivelse tabellen. Dersom spørsmål, kontakt Ros-Mari 48033607. Lag Mikroene 16.mai: kl 18.00-21.00 2 : kl 13.30-16.15 3 Uke 21 og 42: tirsdag16.30-20.00 og torsdag

Detaljer

Kurs i matlaging. Marit Haugenes Prosjektmedarbeider, HINT

Kurs i matlaging. Marit Haugenes Prosjektmedarbeider, HINT "Lettere når jeg er aktiv" - betydningen kosthold og fysisk aktivitet i dagliglivet har for god helse og livskvalitet hos mennesker med utviklingshemming Kurs i matlaging Marit Haugenes Prosjektmedarbeider,

Detaljer

Guide for NM-arrangører

Guide for NM-arrangører Guide for NM-arrangører 1. Arbeidsfordeling mellom styret og arrangør Hovedregelen er at styret har ansvar for infrastruktur mens arrangøren står for selve arrangementet. Om arrangementet finner sted utenfor

Detaljer

9. kl KULTURKAFÉ og PRINSESSE & RIDDERPRODUKTER Plan for arbeidet

9. kl KULTURKAFÉ og PRINSESSE & RIDDERPRODUKTER Plan for arbeidet Julemarked 2014 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 23. november kl. 12 17 9. kl KULTURKAFÉ og PRINSESSE & RIDDERPRODUKTER Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Siv Hansteen tlf 95933478

Detaljer

Saksliste styremøte BIS Kristiansand

Saksliste styremøte BIS Kristiansand Saksliste styremøte BIS Kristiansand Til: Styret og ledelsen BIS Kristiansand 2012/2013 Sted: BIS-kontoret Tidspunkt: 16:00 Sak 1: Gjennomgang av innkallelse Styret behandler innkallelsen. Godkjent Sak

Detaljer

10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING - KJEPPHESTER Plan for arbeidet

10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING - KJEPPHESTER Plan for arbeidet Julemarked 2015 Steinerskolen i Fredrikstad Søndag 22. november kl. 12 17 10. kl: PARKERING, PYNTING OG RYDDING - KJEPPHESTER Plan for arbeidet KONTAKT I JULEMARKEDSKOMITEEN (JMK): Dag Pedersen tlf 99571807

Detaljer

Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret

Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret Praktisk informasjon om Vistestølen barnehage barnehageåret 2017-2018 Slagordet vårt: Lek og moro skal vi ha det gjør barn og voksne glad 1 Velkommen til oss! Åpningstidene: Barnehagen har åpent mandag-fredag

Detaljer