PERSONAL THERAPY DEVICE. Din lille helsehjelper... NORSK MANUAL

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "PERSONAL THERAPY DEVICE. Din lille helsehjelper... NORSK MANUAL"

Transkript

1 PERSONAL THERAPY DEVICE Din lille helsehjelper... NORSK MANUAL

2 Velkommen Gratulere med ditt kjøp av din nye Peronal Therapy Device (Personlig behandlingsapparat) PTD Din lille helsehjelper. Ved å velge å kjøpe PTD, har du investert i et høyteknologisk banebrytende apparat som supplerer din sunne livsstil. Vi håper at ved å bruke PTD vil du snart se bedring i din helse og velvære. PDT en skulle bringe synlige og tilfredsstillende resultater for deg og din familie. PDT er laget av et ledende leverandør av høyteknologisk elektronisk utstyr til den Russiske forsvarsindustrien, hvor topp kvalitetskrav er standard. Vi håper at PDT vil være en langvarig og viktig del av ditt hjemmeapotek. Vennligst merk deg sikkerhetsinstruksjonene (se Vedlegg IV.) før du begynner å bruke din PTD. Vi ønsker deg et godt og langvarig forhold til din nye helsehjelper! Du kan finne mer informasjon om PTD en på internetsiden: og Innhold 1. Introduksjon 2. Overblikk over PTD funksjonene 3. Hurtigveiledning 4. Bli kjent med din PDT 5. Hvordan bruke din PDT 5.1 Påslåing 5.2 MAIN MENU (Hovedmeny) 5.3 BASE modus(grunnmodus) 5.4 USER modus (Brukermodus) 5.5 LAST modus(siste brukte modus) 5.6 Service modus 5.7 Avslåing 5.8 Flere skjermbeskjeder Vedlegg I. Innhold i settet II. Spesifikasjoner III. PDT batteri og adapter IV. Sikkerhetsinstruksjoner V. Hvordan ta vare på din PTD VI. Tilgjengelige moduser VII. Kategorier og problemer 1

3 1. Introduksjon PTD samarbeider med vår iboende helbredelseskraft. Den kan sees på som en finstemt hjelper som forsterker vår egen perfekte evne til å bli frisk. PTD stimulerer vår frekvensbaserte informasjonssystem og skreddersyr sin måte å stimulere på i samsvar med hver enkelte helseproblem. PTD arbeider med kroppen på et elektromagnetisk nivå. Den bruker forståelsen av hvordan kroppen er påvirket gjennom å kommunisere energimessig. Alle celler er molekyler og molekyler generer elektromagnetiske frekvenser basert på deres subatomære vibrasjoner. Disse frekvensene er en viktig del av celle til celle kommunikasjon og veiledning til kroppens selvregulerende mekanisme. Når et helseproblem oppstår, forandres de molekylære bevegelser, og ved å påvirke dem med riktig frekvens, vil de innstille seg tilbake til sin normale posisjon. Vår kropp har alltid hatt det valget om den vil bli påvirket på denne måten. Så hvis de frekvenser som produseres av PTD ikke kan hjelpe på en positiv måte, vil cellene velge å ikke bli påvirket i det hele tatt. Dette betyr at hvis du bruker et behandlingsprogram som ikke er egnet for ditt problem, så er det verste som kan skje at det ikke vil ha noen virkning. Ettersom immunsystemet og tilgjengelig selvhelbredelseskraft varierer fra person til person, må kanskje noen mennesker bruke PTD oftere enn andre for å oppnå det samme resultatet. PTD arbeider mest på det symptomatiske nivå på den måten at den konsentrerer seg om det lokaliserte problemet. Uansett så anbefaler vi å pleie de vanlige symptomene av en tilstand. Hvis du er interessert i å få en bredere forståelse av hvordan og hvorfor ubalansen i din kropp opptrer, og/eller ønsker å gjøre en dypere behandling, vil vi anbefale å kontakte din nærmeste kvantemedisin klinikk. Disse klinikker har avanserte systemer for undersøkelser og behandlinger, basert på de samme prinsippene som PTD. Her er de i stand til å identifisere og henvende seg til underliggende årsaker. (se for mer informasjon) Det er mer enn 300 standard BASE programmer (grunnprogrammer)i databasen. Disse kan bli innstilt til din personlige preferanse, ved å kombinere programmer, endre varighet, legge til frekvenser og/eller forandre antall omganger for hvert program. Alle programmer har en eller flere av de følgende kjennetegn: 1. Stimulere velvære: PTD har programmer for stress reduksjon, øking av mental og fysisk energi, bedring av søvnforhold, vekt redusering, avgiftning og mer. 2. Problemløsning: PTD helbreder ikke noe direkte, men den kan gi den informasjonen som trengs for å sette i gang vår egen selvhelbredelsesmekanisme. Det finne programmer for å stimulere kroppens immunsystem, både generelt og angående spesifikke problemer som vanlig influensa, urinveisinfeksjon, allergi, skader etc. 3. Oppbyggende: Ved tilstander av redusert funksjon eller mangel på vitalitet i vev eller i et organ, har PTD programmer som hjelper til å styrke vevet eller organet. Dette krever langtidsbruk med daglige behandlinger til problemet er borte. PTD har programmer for spesifikke organer, men også generelle programmer for å bedre fordøyelsen, bronkiene (lufrørsgreinene), urinsystemet, ryggraden, huden osv. 2

4 4. Redusering av symptomer: Symptomer er reaksjoner kroppen vår skaper for å la osss få vite om et problem, så det er viktig å undersøke grunnene til symptomene. Uansett så er det ganger hvor vi trenger kortvarig lindring, hvor vi kan redusere eller eliminere symptomer. PTD har programmer for hodepine, muskelsmerte, betennelse, fortoppelse, depresjon, høyt blodtrykk etc. Disse programmene er gode alternativer til konvensjonell medisin, vedrørende både kroniske og akutte problemer. 2. Overblikk over PTD funksjonene Skjermvindu Ned / venstre Opp / høyre Enter Escape/Exit Påtast/avtast 3. Hurtigveiledning Denne hurtigveiledningen er for den umiddelbare prøving av en standard BASE (grunnleggende) program. For mer detaljert bruk og for lage personlig innstillinger på et program, følg instruksene i kapitler 4 og 5. Merk: For å få et overblikk av PTDs programmer, kan du se i vedlegg VII., som inneholder en komplett liste med alle kategorier og problemer. 1. Trykk på 2. Trykk på tasten for å slå på PTD tasten for å velge hovedmeny MENU 3

5 3. Trykk på bekrefte tasten for markere BASE (grunnmodus )valget, så trykk på tasten for å Bruk og tastenee til å bla deg gjennom kategorilisten og trykk på bekrefte dittt valg Bruk og tastenee til å bla deg gjennom problemlisten og trykk på bekrefte dittt valg tasten for å tasten for å 6. Trykk på tasten (START) for å starte programmet 7. Plasser PTD nær kroppen eller ved siden av stedet som trenger oppmerksomhet (se nedenfor for detaljer) 8. La programmet få lov til å gå sin gangg (se 5.3d. for forklaring på detaljene som vil vise seg på skjermen) Valgfrie tillegg For å sette programmet på pause: trykk på tasten i 2 sekunder For å fortsette programmet: trykk på For stoppe programmet: trykk på tasten i 2 sekunder tasten i 2 sekunder 4. Bli kjent med din PTD Du bør gi deg selv noe tid til å bli kjent med din PTD og finne dine egne innstillinger som du kan bruke i de forskjellige programmene. Se Vedlegg VIII. for en komplett liste med standard BASE programmer (grunnprogrammer). Disse programmene (som kalles problemer ) er i listet alfabetisk under følgende 14 kategorier: Kardio vaskulær Tannhelse Fordøyelsen Øre, øye, nese, hals Kvinnelige organer Hodepiner Hormon / mineralbalanse Skader / leddd Diverse Nervesystemet Luftveier/åndedrett Hudproblemer Symptomatisk Urinveier og kjønnsorganer PTD en trenger å bli plassert nær kroppen, med baksiden vendt mot deg. Den kan berøre kroppen men den behøver ikke gjøre det det er nødvendig at den blir plassert innenfor ditt energifelt vanligvis ikke mer en 20 cm avstand fra din fysiske kropp. Ved å plassere PTD direkte ved siden av problemområdet, kan du redusere den nødvendige behandlingstidenn med opp til 50 %. Uansett 4

6 hvilket program du velger så kan du holde din PTD i hånden, ha den i lommen, plassere den i beltevesken som fulgte med eller plassere den ved siden av deg på en overflate. Det er nødvendig for din PDT å holde seg i umiddelbar nærhet av deg til programmet er ferdigkjørt. Når du har valgt kategori og så det relevante programmet, kan du starte med en gang og programmet begynner sin kommunikasjon med din kropp. I BASE modus(grunnmodus), kjører disse programmene med forhåndsinnstilte spesifikasjoner for varighet, puls frekvenser (i Hertz) og antall trinn innenfor programmet. Hvert program har fra ett til åtte trinn, hver med sin egen individuelle frekvens og hvert trinn er forhåndinnstilt til å vare i 15 minutter. Du kan til enhver tid sette programmet på pause eller stoppe det. I tillegge til BASE programmene (grunnprogrammene) kan du lage opp til 50 personlige programmer. Dette er for mer avansert bruk. Mens i USER modus (brukermodus) kan du velge et av de forhåndsinnstilte programmene, så kopiere det og justere (EDIT) parametrene (antall trinn, frekvens, varighet og antall omganger av programmet). Disse tilpassede programmene kan bli lagret og aktivert under USER modus (brukermodus). Igjen så er det alltid en mulighet til, når som helst å ta en pause eller stoppe programmet. Det er ingen grense for hvor ofte du kan endre et program. Grunner for å editere programmer er for å fremme brukervennligheten og for å øke behandlingen av en eller flere problemer automatisk. Du kan: 1. Kombinere programmer: Hvis du har et problem som kan bli taklet av flere programmer, så kan du kombinere disse programmene til en skreddersydd versjon bare hvis de ikke har flere en 8 trinn når du legger dem sammen. Dette betyr ikke at du kan mikse programmene sammen, men at du kan kjøre dem etter hverandre, uten å tenke på å stille dem inn manuelt. For eksempel hvis du ønsker å behandle muskelbetennelse og muskelsmerter i samme omgang, kan du kopiere programmet Muscle, inflammation (muskler,betennelse) som har fire trinn, så kan du legge til tre trinn (Muscular pain (muskelsmerter) har tre trinn), legg til frekvensene for hvert trinn av Muscular pain (muskelsmerter) (20Hz, 40Hz og 80Hz) og så lagre programmet. Du kan kombinere så mange programmer som du vil, forutsatt at trinnene ikke er mer enn åtte til sammen. 2. Legge til omganger: Jo mer kronisk et problem er, jo mer trenger man å repetere det valgte programmet for bedre å kunne påvirke. Ved å legge til omganger (fra 1 opp til 49 omganger er mulig), vil programmet repetere seg selv og derfor øke effektiviteten. På denne måten kan du ha et program som kjører i timer av gangen som gjentatt sender den kodede beskjeden til cellene i kroppen din, uten at du må huske på å slå på din PTD hver gang. 3. Øke trinnvarighet: Hvis du har kombinert programmer og et av de programmene er mer viktig enn det andre, så kan du ha forskjellige varighet på de forskjellige trinnene innenfor samme omgang. 4. Endring av frekvenser (bare for avansert bruk): For å endre frekvenser i et program så er det anbefalt at du på forhånd konsulerer en kvantemedisin terapeut eller andre kvalifiserte rådgivere. Det er mulig for en terapeut å programmere andre frekvenser på PDT en fordi de har en større programdatabase. De vil kanskje programmere et helt nytt sett av frekvenser for sin klient i overensstemmelse med de målinger de har tatt ved å bruke kvantemedisinapparatene sine. Det finnes også planer om å utvikle nye programmer og legge dem ut på internettsiden, så 5

7 PTD eiere kan manuelt programmere det inn på USER (bruker ) moduset. Frekvensene kan være i fra 0,1Hz opp til 99,9 Hz. Det er noen programmer som fokuserer på samme problem og hvor forskjellen på dem simpelthen er vist ved nummer (f.eks. Allergy 1 (Allergi 1) og Allergy 2 (Allergi 2), Otosclerosis 1 (Otosklerose 1) og Otosclerosis 2 (Otosklerose 2), etc.). Disse er simpelthen forskjellige programmer med forkjellige variabler som man har funnet ut virker for det samme problemet. De kan konsentrere seg om forskjellige sider av problemet eller de vil ha varierende effekt på forskjellige personer. Du kan lage ditt eget valg en variasjon kan være mer passende til deg enn andre eller de kan være like viktige. For større brukervennlighet så vil hvert program som er brukt (opp til 10 programmer) bli funnet under modusen LAST (sist brukte)modus. 6

8 Hvordan bruke din PTD Vennligst følg trinnene nedenfor når du bruker din PTS. 4.1 Påslåing 1. For å slå på apparatet trykk på tasten Du er i START menyenn som vil vise seg hver gang du slå på apparatet. 2. Trykk på tasten for å gå til LAST (siste brukte)modus eller trykk på å gå til MAIN MENU (hovedmenyen). tasten for 4.2 Hovedmenyen MAINN MENU Hovedmenyen MAIN MENU viser en liste med følgende modus: 5.2a Hvordan komme inn på LAST (sist brukte) modus Denne valgmuligheten støtter de 10 siste brukte programmer. 1. Trykk på og tastene for bla og markere valget LAST (sist brukte modus) i hovedmenyen (MAIN MENU). Figuren viser hovedmenyen (Main MENU) hvor du kan velge LAST modus (sist brukte modus). 2. Trykk på tasten for å bekrefte ditt valg. Merk: For mer informasjon om LAST modus (sist brukte modus) se del b. Hvordan komme inn på BASE modus ( grunnmodus) Denne valgmuligheten inneholder forhåndsinnstilte programmer. 1. Trykk på og tastene for bla og markere valget BASE (grunnmodus) i hovedmenyen (MAIN MENU). Figuren viser hovedmenyen (Main MENU) hvor du kan velge BASE modus (grunnmodus). 2. Trykk på tasten for å bekrefte ditt valg. 7

9 Merk: For mer informasjon om BASE modus (grunnmodus) se del 5.3. En liste over programmene vil du finne under Vedleggg VII. 5.2c. Hvordan komme inn på USER modus (brukermodus) Denne valgmuligheten inneholder opp til 50 programmer valgt og/eller lagt inn personlige innstillinger av bruker. 1. Trykk på og (MAIN MENU). tastene for bla og markere valget USER (brukermodus) i hovedmenyen Figuren viser hovedmenyen (Main MENU) hvor du kan velge USER modus (brukermodus). 2. Trykk på tasten for å bekrefte ditt valg. Merk: For mer informasjon om USER modus (brukermodus) se del d. Hvordan komme inn på SERVICE modus Denne valgmuligheten kontrollerer tastelyden og viser deg hvor mye batteri du har igjen. 1. Trykk på og (MAIN MENU). tastene for bla og markere valget SERVICE modus i hovedmenyen Figuren viser hovedmenyen (Main MENU) hvor du kan velge SERVICE modus. 2. Trykk på tasten for å bekrefte ditt valg. Merk: For mer informasjon om SERVICE modus se del BASE modus (grunnmodus) Velg BASE modus (grunnmodus) fra MAIN MENU (hovedmenyen) (Se 5.2b over). Under BASE modus (grunnmodus) vil du finne alle de 314 innledende forhåndsprogrammerte programmene. 8

10 Merk: for å få en fullstendig liste over kategorier og programmer som er kalt problems (problemer), se Vedlegg VII. 5.3a Velg en kategori (SELECT CATEGORY) 1. Trykk på og tastene for å bla gjennom kategorilisten. Hver kategori er vist separat. Figuren viser SELECT CATEGORY (velg kategori) funksjonen hvor cardio vascular (kardio vaskulær) vises. 14/01 viser at cardio vascular er nummer 1 ut av 14 forskjellige kategorier. 2. Trykk på tasten for å velge den viste kategorien og for å gå til den neste menyen, SELECT PROBLEM (velg problem) Trykk på tasten for å returnere til MAIN MENU (hovedmenyen). 5.3b Velg problem (SELECT PROBLEM) 1. Trykk på og tastene for å bla gjennom problemlisten for den valgte kategori. Hvert problem er vist separat. Figuren viser SELSCT PROBLEM (velg problem) funksjonen hvor aneurysm (aneurisme) vises. 25/01 viser at aneurysm er nummer 1 ut av 25 forskjellige problemer. 2. Trykk på tasten for å velge det viste problem. Trykk på tasten for å returnere til SELECT CATEGORY(velg kategori) menyen. 5.3c Start/se meny (START/VIEW) Trykk på tasten for å starte det valgte programmet. Dette vil bringe deg til WORK modus (arbeidsmodus) Trykk på tasten for å se programmets parametrer VIEW (se 5.3e nedenfor) 9

11 Figuren viser START/VIEW (start/se) funksjonen for aneurysm (aneurisme) programmet i BASE modus (grunnmodus). 5.3d Arbeidsmodus (WORK) I WORK modus (arbeidsmodus)har det aktuelle programmet startet og du kan se hoveddetaljene på programmet. Merk: I Work modus (arbeidsmodus) er og trykke og holde den inne minst i 2 sekunder. tastene låst. For å aktivere en tast må du Merk: Du kan ikke bruke WORK modus (arbeidsmodus) når adapteren er tilkoplet. ALL STEPS: Det totale antall trinn CUR. STEP: Hvilket trinn som er i gang nå Trinn; TIME: Hvor mye tid som gjenstår i det trinnet som er i gang nå CYCLES: Antall omganger som gjenstår i det programmet som er i gang Når du trykker og holder tasten nede lenger enn 2 sekunder så vil det bringe deg tilbake til MAIN MENU (hovedmeny). For å få tilgang til programmet igjen må det restartes. 1. For å utsettee programmet (PAUSE) trykk og hold tasten inne i minst 2 sekunder. Figuren pause. viser hvordan WORK modus (arbeidsmodus) er når den er satt på Merk: PAUSE tilstanden kan ikke vare lengre enn 4 minutter etter det vil PTD en slå seg av automatisk. 2. For å fortsette på programmet trykk på stedet det ble avbrutt. tasten. Programmet vil da fortsette kjøre fra det Trykk på tasten for å returnere til MAIN MENU (hovedmenyen). 5.3e Visningsinsstilinger (VIEW) Visningsmoduse View viser frekvensen og varigheten av hvert trinn i det valgte programmet. Det totale antallet trinn kan være opp til 8. 10

12 Merk: Alle trinnene i BASE modus (grunnmodus) varer i 15 minutter. Forskjellige programmer variere i antall trinn og frekvensen for hvert trinn. Figuren viser visningsmoduss VIEW for de første 4 trinnene. I dette programmet er det 2 trinn: det første på 72.00HZ og den andre på 95.00HZ. 1. Trykk på tasten for å se listen med frekvenser helt til slutt (trinn 5 8). Figuren viser visningsmodus VIEW for trinn 5 8. For dette programmet i BASE modus (grunnmodus) er ikke disse trinnene brukt siden frekvensene er satt til 0Hz. 2. Trykk på tasten igjen for å se de første 4 trinnene i programmet Trykk på tasten for å gå ut i fra VIEW modus (visningsmodus) og returnere til START/VIEW meny. 5.4 Brukermodus (USER) Velg USER modus (brukermodus) fra MAIN MENU (hovedmenyen) (se 5.2c over) USER modus (brukermodus) lar deg: Kopiere din personlige samling av programmer (opp til 50 programmer) som er valgt i fra BASE modus (grunnmodus) Justere de kopierte programmene til ditt personlig bruk og lagre de under USER modus (brukermodus) 5.4a Kopier/liste meny (COPY/LIST) Dette er den første menyen I USER modus (brukermodus). Trykk på tasten for å velge COPY modus (kopimodus)for å velge og lagre ditt ønskede program fra BASE modus (grunnmodus). Trykk på tasten for å få frem LIST valget (listevalget) for bruk eller justering av dine kopierte programmer. (se 5.4e. nedenfor). 11

13 Trykk på tasten for å returnere til MAIN MENU (hovedmeny). Figuren viser COPY/LIST meny (kopier /listemeny) i USER modus (brukermodus). 5.4b Kopimodus (COPY) 1. Trykk på og tastene for å bla gjennom kategorilisten. Hver kategori vises separat. Se 5.3a over for en forklaring på denne figuren. 2. Trykk på (velg problem) tasten for å velge den viste kategori og for å gå til neste meny, SELECT PROBLEM Trykk på tasten for å returnere til COPY/LIST menyen (kopi /listemenyen). 3. Trykk på og tastene for å bla deg gjennom problemlisten for din valgte kategori. Hvert probl emprogram blir vist separat Se 5.3b over for en forklaring på denne figuren. 4. Trykk på tasten for å velge det viste problem og gå til USER S PROGRAM modus (brukers programmodus). Trykk på tasten for å returnere til SELECT CATEGORY (velg kategori). 5.4c Brukers programmodus (USER S PROGRAM) Dette modus lar deg angi et valgt problem til en nummer du vil at det skal lagres under, fra 1 til Bruk og tastene for å velge det nummeret (1 50) du vil lagre programmet under. 12

14 Figuren viser USER S PROGRAM modus (brukers programmodus) 2. Trykk på tasten for å velge tallet (du vil lagre programmet under) Bruk tasten til å gå tilbake til SELECT PROBLEM meny (velg problemmeny) i USER.COPY modus (bruker.kopiermodus) 5.4d Lagre nytt programmodus (STORE NEW PROGRAM) For å lagre ditt valgte program under et nummer så: 1. Bruk tasten for å bekrefte lagringen av det valgte programmet. Trykk tasten for å avbryte lagringen og gå tilbake til USER S PROGRAM modus (brukers programmodus) Figuren viser STORE NEW PROGRAM (lagre nytt program) valget i USER.COPY modusen (bruker kopimodusen). 2. Etter lagring, kommer du tilbake til SELECT CATEGORY modus (velg kategorimodusen) hvor du kan repetere den overnevnte fremgangsmåten for å lagre et annet program under et annet nummer. Trykk for å gå tilbake til COPY/LIST menyen (kopi/listemeny) hvor du kan velge USER LIST modus (bruker listemodus) (se 5.4e. nedenfor) for å starte eller endre ditt program. Merk: Det er ikke mulig å tømme/slette et programmert nummer etter du har kopiert et program på det nummeret, men det er mulig å kopiere et nytt program under nummeret, og på den måten erstatte det tidligere lagrede programmet under dette nummer. 13

15 5.4e. Bruker listemodus (USER LIST) Velg denne modusen i fra COPY/LIST menyen (kopier/listemeny) (se 5.4a. over) Denne modusen lar deg få lov til å : Velge å starte et av dine programmer (WORK) Tilpass et av dine progra mmer (EDIT) 1. Bruk og tasten for å finne det nummeret som inneholder ditt valgte program. Figuren viser USER LIST menyen (brukerlistemenyen) hvor du kan finne ditt lagrede program ut av 50 mulige. Beskjeden i denne figuren vil vise seg når det ikke er lagret noe program. 2. Bruk tasten for å velge det viste program og gå til START/EDIT menyen (start/redigermenyen) Trykk på tasten for å gå til bake til COPY/LIST menyen (kopi/listemenyen) 5.4f. Start/endringsmeny (START/EDIT) Når programmet har blitt valgt kan du: Stille inn på WORK modus (arbeidsmodus) Stille inn på EDIT (endringsmodus) Trykk på tasten for å starte et valgt program. Dette vil bringe deg til USER WORK modus (brukerarbeidsmodus) Trykk på tasten for å gå til EDIT modus (endringsmodus). Trykk på tasten for å gå tilbake til USER LIST modus (bruker listemodus). Figuren viser START/EDIT menyen (start/endringsmenyen) i USER modus (brukermodus) 14

16 5.4g. Bruker arbeidsmodus (USER WORK) Du er nå i WORK modus (arbeidsmodus). Se 5.3d. over for en beskrivelse av arbeidsmodus. 5.4h. Endringsmodus (EDIT) Merk: Trykk på tasten på hvilken som helst tid for å komme til STORE NEW PROGRAM menyen (lagre nye prog rammer menyen) og lagre de nye forandringene du har lagd i EDIT modusen(redigeringsmodusen). Trinn Hvert program består av mellomm 1 og 8 trinn. Hvert trinn definerer frekvensen av perioden og eksponeringstiden. 1. Trykk på tasten for å velge det neste trinnet i programmet eller for å forlate det nåværende trinnet uendret. 2. Hvis du vil endre den nåværende trinnfrekvensenn og /eller varigheten, trykk på gå til 5.4h,4. nedenfor. ALL STEPS (alle trinn) ): Det totale antall trinn i programmet CUR. STEP (nåværende trinn): antall nåværende trinn FREQUENCY (frekvens): Hz for det aktuelle trinnet TIME (tid): Varighet av det nåværende trinn. tasten og 3. Trykk på tasten (ADD STEP legg til trinn) for å legge til nye trinn (dette er bare mulig etter å ha kjørt gjennom alle trinnene). For å endre trinnene gå til 5.4h,4. Nedenfor. Merk: Det maksimale antall trinn som er mulig er 8. Gå til CYCLES valget (valg av omganger) (see nednefor), trykkk på tasten (NEXT neste), etter å ha kjørt gjennom trinnene. Figuren viser den lagfrie ADD STEP funsjonenn (legg til trinn funksjonen) Frekvens 4. første For å endree en frekvens, trykk på frekvenstallet for dette trinnet. tasten for å markere det Figuren viser at det første frekvenstallet for endres. trinn 1 er markert og klar for å 15

17 Repeter trykkingen av tasten vil markere det neste frekvenstallet. 5. Trykk på tasten (Change forandre) for å forandre det markerte tallet til du når det tallet du ønsker. Varighet 6. Ved å gjenta å trykke tasten inne, vil den markere varighetstallene (TIME) som kan forandres på samme måte. 7. Trykk på tasten (NEXT neste) etter å ha endret det nåværende trinnet,for å gå til neste trinn, som forklart i 5.4h,1. over. 8. Etter å ha endret og/eller lagt til trinn, velg NEXT valget (neste valget) med se CYCLES (omgang) alternativet. tasten for å Omganger Du kan nå se antall ganger programmet vil kjøre. Merk: Opp til 49 omganger er mulig stoppe. Denne figuren viser at programmet vil kjøre en gang gjennom før det vil 9. Hvis du ikke vil endre antall omganger, trykk på trinn 1. tasten (NEXT neste) for å gå tilbake til Trykk på tasten for å lagre dine endringer (se 5.4h,14. nedenfor) 10. For å forandre antallet omganger, trykk på markere det første tallet i CYCLES (omganger) tasten for å Figuren viser at det første tallet for antall omganger er markert og klar for å endres. 11. Med tasten forandrer du det markerte tallett til det antallet du ønsker 12. Trykk på tasten for å markere den neste parametertallet. 16

18 13. Trykk på tasten for å bekrefte parameterverdien og for å gå tilbake til det førte trinnet. Trykk på tasten for å lagre dine endringer (se 5.4h,14. Nednfor) Lagre endringer 14. Trykk på tasten på hvilken som helst tid for å gå inn på STORE NEW PROGRAM (lagre nytt program) meny og lagre de endrede parametrene. Figuren viser STORE NEW PROGEAM (lagre nye programmer) valget i EDIT mo dusen (endringsmodusen). 15. Trykk på tasten for å bekrefte lagringen av det valgte programmet og gå tilbake til START/EDIT (start/endre) menyen hvor du kan starte ditt nye program, sette det i WORK modus (arbeidsmodus) (Se 5.3d. over, for detaljer) Trykk på tasten for å avbryte lagringen og returnere til START/EDIT (start/endre) menyen i USER modus (brukermodus). 5.5 Sist brukte modus ( LAST) Velg LAST (sist brukte) modus enten i fra START MENU (startmenyen), se 5.1 over eller MAIN MENU (hovedmeny), se 5.2sa. over. Denne modusen gjør det mulig å se og velge hvilken som helst av de ti brukte programmer. 5.5a. Velg program 1. Bruk og tastene til å finne det ønskede programmet ut i fra ti mulige i LAST LIST (sist brukte listen) Figuren viser LAST (sist brukte) modus visningen. 10/01 viser at aneurysm er nummer 1 ut av 10 siste mulige programmer brukt. 2. Trykk på tasten for å godkjenne ditt valg. 3. Hvis du ikke greier å finne det ønskede programmet i LAST (sist brukte) modus, trykk på tasten for å gå tilbake til MAIN MENU (hovedmenyen) og finn det manuelt. 17

19 5.5b. start/se meny (START/VIEW) For instruksjoner om hvordan du bruker START (start), WORK (arbeid) og VIEW (se) moduser, se 5.3c., 5.3d. og 5.3e. over. 5.6 Service modus Aktiviser SERVICE modusen fra MAIN MENU (hovedmenyen), se 5.2d over. Dette valget: kontrollerer tastetonene (SOUND lyd) til på (YES) eller av (NO) viser deg hvor mye batteri du har igjen (BATTERY 5.6a. Lydmodus (SOUND) CHARGED) 1. Trykk på lydsignalet tasten for å endre status på det nåværende Figuren viser SOUND (lyd) valget i SERVICE modusen. 2. tasten lagrer det nåværende valget og går så til det neste service vinduet. 5.6.b Batteriladermodus (BATTERY CHARGED) Figuren viser prosentvis at det er 56% igjen av batteriet (før det må lades igjen) Trykk p å Trykk på tasten for å gå tilbake til SOUND (lyd) funksjonen. tasten for å kunne gå tilbake til MAINMENU (hovedmenyen) 5.7 Avslåing Apparatet kan bli slått av ved å trykke på tasten i minst 4 sekunder. PTD en vil automatisk slå seg av etter at WORK (arbeid) funksjonen i et program har avsluttet eller hvis apparatet ikke mottar noen kommandoer innen 4 minutter. 5.8 Flere skjermbeskjeder 5.8a. Indikasjon på lavt batteri Når beskjeden PLEASE CHARGE ME (vennligst lad meg) beskjeden viser seg så er PTD en fullstendig utladet. PTD en vil da automatisk slå seg av innen få sekunder. 18

20 Du lader batteriet ved å kople til adapteren til apparatet og plugge det til strømmen. Se Vedlegg IV, nedenfor for detaljerte instruksjoner. Du trenger ikke vente på at beskjeden PLEASE CHARGE ME (vennligst lad meg); du kan lade batteriet når som helst du ønsker. Men for å opprettholde best maksimal livslengde på batteriet, så er det anbefalt at du lar være å lade batteriet unødvendig og helst venter på at det er utladet. 5.8b. Lademodus Lademodus er vist ved en løpende hvit pil i høyre hjørne. Med en gang at batteriet er oppladet vil pilen forsvinne, og et bi p kan høres. Etter opplading av batteriet kan du kople fra adapteren og begynne å bruke det. 5.8c. Adapter er koplet til (ADAPTER CONNECTED) Denne beskjeden vises når man prøver å aktivere WORK (arbeids ) modus mens adapteren er koplet til. Du kan ikke bruke WORK (arbeid )modus mens adapteren er koplet til. 19

21 Appendix I. Innhold i settet PTD inkludert oppladebare batterier Adapter + skjøteledd for USA, Europa og UK Futteral med belteklips Brukermanual II Spesifikasjoner BASE programmer (grunnleggende programmer); 314 Varighet full styrke: fra 1 til 900 sekunder Stabil pulsfrekvens innenfor et programtrinn: fra 0.1 til 99.9HZ Brukerjusterbare programmer: opp til 50 programmer Frekvensjusterbare trinn: 0.01Hz Antall trinn for å forme pulssekvenser: fra 1 til 8 Programomgangstellinger: fra 1 til 49 omganger Varighet fra en batteri ladning: ca. 20 timer Strømtilførsel: innebygde batterier, NiMH Batteriladning: fra strømtilførsel, AC V via medfølgende adapter PTD dimensjoner: 47mm x 30mm x 96mm Vekt: under 100g Trykketast kontoll III PTD batteri og adapter PTD får strøm i fra et innebygd, oppladbart batteri. Batterisymbolet på skjermen indikerer den nåværende tilstanden til batteriet. Den svarte delen av batterisymbolet reduseres når batteriet utlades. Når man kopler adapteren til strømnettet vil apparatet begynne å lade. Det stopper automatisk når det er fulladet. Det anbefales at batteriet lades fullt opp for å opprettholde maksimal livslengde på batteriet. For å feste skjøteleddet til adapteren så trykk på lokket på adapteren, forsiktig press skjøteleddet inni adapteren og vri den med klokken. Skjøteleddet vil nå være trygt festet med et klikk til adapteren. 20

22 For å fjerne skjøteleddet fra adapteren, følg overnevnte prosedyre baklengs. Vent på klikket før du drar det ut. Merk: hvis adapteren er koplet til apparatet, kan du ikke bruke WORK modusen (arbeidsmodusen). IV. Sikkerhetsinstruksjoner Selv om det ikke er noen faktisk grunn til innvendinger for bruk, er gravide og pacemakerbrukere rådet til å ikke bruke PTD en. PTD skaper ingen helserisikoer og er trygg å bruke, uansett når man lader batteriet via adapteren fra strømnettet skulle man observere følgende: Bruk bare adapteren som følger med PTD en Plugg først adapterskjøteleddet i din PTD. Kun etter det så sett adapteren inn i strømkontakten. Strømtilførsel: Bare plugg inn adapteren i en A.C V strømkontakt. Ikke lad batteriet i et rom full av damp. Ikke tillat fuktighet å kortslukke apparatet Ikke bruk adapteren hvis: adapteren har vært i vann adapterens deksel har skader/skader hvis stikket på kontakten har skader/ødelagt ledningen eller kontakten til skjøteleddet til adapteren til PTD en er skadet/ødelagt ADVARSEL! Reparasjoner av din PTD og oppdateringer av dens programmer skulle bare utføres av en autorisert person. V. Hvordan ta vare på din PTD. PTD en er et sensibelt elektronisk apparat og skulle derfor behandles varsomt. Som med all elektronisk utstyr, skulle det bli beskyttet fra ekstrem temperatur, ann og fuktighet. For å hindre det fra å bli ødelagt skulle det heller ikke være utsatt for harde slag eller fall. PTD en er designet for å brukes i temperaturer fra 0 C to 40 C. Hvis den blir utsatt for kulde ned til 20 C for lenge, så er det anbefalt at du plasserer den i romtemperatur i en time før den den blir brukt. Ikke bruk noen annen adapter for å lade PTD en enn den som følger med i settet. VI. Tilgjengelige moduser POWER ON/OFF (Påslåing/avslåing) MAIN MENU (Hovedmeny) LAST (Sist brukte programmer) 21

Brukerveiledning: Versjon 2.4

Brukerveiledning: Versjon 2.4 Brukerveiledning: Versjon 2.4 Innhold 1 Introduksjon 4 1.1 Om MyTobii 4 1.2 Support 4 1.3 Garanti 4 2 Oppstart av MyTobii 5 2.1 Montering og installasjon av MyTobii P10 5 2.2 Installering av programvare

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS)

Den komplette symptomlisten. En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Den komplette symptomlisten En oversikt over beskrevne symptomer ved myalgisk encefalomyelitt(me)/ chronic fatigue syndrome (ICD-CFS) Nevrologisk lidelse, WHO-ICD, G93.3 Hentet fra A Hummingbirds Guide

Detaljer

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1

Insulinpumpe og CGM-system. Brukerhåndbok. Bli kjent med systemet ditt. 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 Insulinpumpe og CGM-system Brukerhåndbok Bli kjent med systemet ditt 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 1 4/24/14 3:06 PM 41029868_RevC_OB_VIBE_PL_NO_mmolL_R1.indd 2 4/24/14 3:06 PM Velkommen Takk

Detaljer

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8

TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 TomTom Runner & Multi-Sport Referanseguide 1.8 Innhold Velkommen 4 Nytt 5 Nytt i denne utgaven... 5 Komme i gang 6 Klokken din 7 Om klokken... 7 Ha på seg klokken... 7 Rengjøre klokken... 8 Pulsmåleren...

Detaljer

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3

Brukerhåndbok GSM ECO-Starter. Versjon 1.3 Brukerhåndbok GSM ECO-Starter Versjon 1.3 Innhold 2 INNHOLD... 2 INFORMASJON... 4 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER... 4 INTRODUKSJON... 5 HVORDAN VIRKER GSM ECO-STARTER... 5 MER INFORMASJON... 5 FØR DU

Detaljer

FINLUX LED TV 32C32224F

FINLUX LED TV 32C32224F FINLUX LED TV 32C32224F BRUKSANVISNING Innhold Pakke ut TV apparatet / Tilbehør... 3 Montere / Fjerne stativ.... 4 Front / Visning høyre side samt betjening... 5 Baksiden og stikkontakter... 6 Fjernkontroll..

Detaljer

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning

Magellan explorist 500. Betjeningsveiledning Magellan explorist 500 Betjeningsveiledning Innholdsfortegnelse i explorist 500 GPS-mottaker 1 Egenskaper for Magellan explorist GPS-mottaker 1 Knappbeskrivelse 2 Installering og lading av batteri 4 Installering

Detaljer

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS.

INNENFOR STRESSFORSKNING SNAKKER MAN OM TO ULIKE FORMER FOR STRESS. HÅNDBOK OM STRESS Hva er stress? Et moderne liv er preget av travelhet, temposkift, deadlines, utfordringer og forandringer. Alt dette er forhold som vi i perioder kan oppleve som stressende, fordi de

Detaljer

Hva er ME? Hva er CFS?

Hva er ME? Hva er CFS? Hva er ME? Hva er CFS? INFORMASJON TIL LEGER OG ADVOKATER Desember 2001 E.P. Marshall M. Williams M. Hooper E.P. Marshall (1) M. Williams (1) M. Hooper (2) 1) ME Research (UK) 2) Emeritus Professor of

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

System 110-/150- Brukerhåndbok

System 110-/150- Brukerhåndbok System 110-/150- Brukerhåndbok Delenummer AGA3663-NO Utg.1.61 Copyright Topcon Precision Agriculture Februar 2011 Topcon har opphavsretten til alt innhold i denne håndboken. Med enerett. Informasjonen

Detaljer

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred

Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Hvordan Man Mediterer: En Nybegynner s Guide Til Fred Yuttadhammo Bhikkhu Innholdsfortegnelse Kapittel En: Hva er Meditasjon?...1 Kapittel To: Sittende Meditasjon...6 Kapittel Tre: Gang Meditasjon...10

Detaljer

MELDING TIL INSTALLATØR

MELDING TIL INSTALLATØR POWERMAX Trådløst Alarmsystem/Hjemmeautomasjon Installasjonsveiledning INNHOLD 1. INTRODUKSJON...2 2. SPESIFIKASJONER...2 2. 1 Generelle Data...2 2. 2 RF Seksjon...2 2. 3 Tekniske Data...2 2. 4 Kommunikasjon...3

Detaljer

For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com

For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com For å lære mer om PRO PLAN, besøk vår hjemmeside www.proplan-hund.no forbrukerkontakt@purina.nestle.com Reg. Trademark of Société des Produits Nestlé S.A. Omsorg for eldre hunder En PRO PLAN -guide for

Detaljer

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth

Brukerhåndbok for MyGlucoHealth Brukerhåndbok for MyGlucoHealth trådløs måler mmol/l vises mg/dl tilgjengelig 0459 Modell MGH-BT1 Rev 1-1.15 NO/nor VIKTIG INFORMASJON MyGlucoHealth gir en rask og enkel måte for personer med diabetes

Detaljer

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke

Du blir frisk av. tuberkulose. norsk. Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Du blir frisk av tuberkulose norsk Landsforeningen for hjerte- og lungesyke Da jeg fikk vite at jeg hadde fått tuberkulose, ble jeg ikke så veldig fortvilet. Jeg visste i det minste hva som var galt med

Detaljer

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok

system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok system til måling av blodsukker Apparat og elektronisk dagbok i ett Brukerhåndbok UltraSmart system til måling av blodsukker Brukerhåndbok i Symboler: SN LOT IVD Serienummer Partinummer In Vitro diagnostisk

Detaljer

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk

BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE. Norsk BRUKER VEILEDNING SONIM XP3300 FORCE Norsk Copyright 2010 Sonim Technologies, Inc. SONIM og Sonim-logoen er varemerker for Sonim Technologies, Inc. Andre bedrifts-og produktnavn kan være varemerker eller

Detaljer

Brukerveiledning. Norsk

Brukerveiledning. Norsk Brukerveiledning Norsk Innhold Innledning... 1 Bruksindikasjoner... 1 Kontraindikasjoner... 1 Bivirkninger... 2 Generelle advarsler og forsiktighetsregler... 2 Astral-apparatet... 4 Astral-apparatets grensesnitt...

Detaljer

Pinell Supersound II +

Pinell Supersound II + Brukerhåndbok Pinell Supersound II + DAB+-/DAB-/FM-/Internettradio www.pinell.no Innhold Sikkerhetsinformasjon 3 FCC-informasjon 4 Innhold i esken 5 Hurtigveiledning for Internett-radio 6 Dette trenger

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.

Kom i gang. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV. Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital. HD PVR 5743-CDX Kabel-TV KOM I GANG Canal Digital Kabel-TV Postboks 1418 Oasen 5828 Bergen Kundeservice 06090 www.canaldigital.no CanalDigitalKabel T-WE KABEL-TV/AUGUST 2014/ESPERVIK DESIGN/STRÅ LFORS/16000008633/R1964

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Bruksanvisning SmartVision

Bruksanvisning SmartVision Bruksanvisning SmartVision SmartVision Bruksanvisning (Rev. 2.6) Revision 1826 1 Introduksjon Gratulerer med din nye SmartVision! SmartVision er den første android smarttelefonen som er produsert spesielt

Detaljer

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her.

Riktig medisin til rett tid gir bedre helse. For å bli kjent med Pilly - Start her. Riktig medisin til rett tid gir bedre helse For å bli kjent med Pilly - Start her. Pilly er en automatisk pilleassistent som programmeres for å varsle deg når du skal ta medisiner. Innstillingene gjøres

Detaljer

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo!

Brukerveiledning. Digitalkamera. Klikk her for å gå til Oppnå best mulig resultat med Dynamic Photo! Digitalkamera Nr Brukerveiledning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne brukerveiledningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar brukerveiledningen

Detaljer

Bruksanvisning. Digitalkamera

Bruksanvisning. Digitalkamera Digitalkamera Nr Bruksanvisning Takk for at du gikk til innkjøp av dette CASIO-produktet. Pass på å lese forholdsreglene i denne Bruksanvisningen før du tar kameraet i bruk. Oppbevar Bruksanvisningen på

Detaljer

Versjon: R00 (2007/5)

Versjon: R00 (2007/5) Brukerveiledning Versjon: R00 (2007/5) Varemerker Alle andre merker og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker tilhørende deres restrykktive firmaer. Merk Informasjonen i dette dokumentet

Detaljer