Samhandlingsreformen i praksis med fokus på diabetes og overvekt/fedme. Bård Kulseng, overlege dr. med St. Olavs Hospital

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Samhandlingsreformen i praksis med fokus på diabetes og overvekt/fedme. Bård Kulseng, overlege dr. med St. Olavs Hospital"

Transkript

1 Samhandlingsreformen i praksis med fokus på diabetes og overvekt/fedme Bård Kulseng, overlege dr. med St. Olavs Hospital

2

3 Hvorfor Samhandle Redusere sykdom og uførhet Utvikle nye og bedre tiltak for å bedre folkehelsen Bedre ressursutnyttelse Mindre dobbeltarbeid Øke kompetanse Øke trygghet Kulseng 2011

4 % 10-15% 15-20% 20-25% 25-30% >30% Kulseng 2011

5 Vektøkning i Norge 24 % Antall voksne med BMI > 30

6

7 BMI >=30 HUNT 2-3 WOMEN 35 Nå har ca 1 av 4 fedme i Norge! Per cent Per cent HUNT 2 HUNT Age HUNT 2 HUNT 3 BMI >= 30 HUNT 2-3 MEN Age 20+ H2: 18.6% H3: 23.5% Age 20+ H2: 14.4% H3: 22.5% Age

8 Antall brukere av diabetesmedikamenter Kulseng 2011 reseptregisteret

9 Komplikasjoner til overvekt reduseres ved vektnedgang Redusert livslengde Tidlig Demens Hjerneslag Hjertesykdom Hypertensjon Intrakranial hypertoni Diabetes Mellitus Søvn apnea syndrom syndrom (pustestopp om natten)

10 Komplikasjoner til overvekt reduseres ved vektnedgang Canser ( Flere Typer) Svangerskapskomplikasjoner Brystbrann Refluks sykdom Astma og kronisk bronkitt (KOLS) Galleblære sykdom Degenerative sykdommer i vektbærende ledd Venestase i underekstremitetene og kroniske leggsår Psoriasis Emosjonelle og psykologiske problemer Sosiale effekter (mobbing, arbeidsledighet, fattigdom og osv)

11 PREMATUR DØD BMI Sammenlignet med en normalvektig person har en 25år gammel mann med sykelig overvekt en 22% reduksjon i forventet gjenværende levetid, noe som svarer til ca 12 mistede livsår Buchwald H et al, JAMA, October 2004 Kulseng 2011

12 Mothers with BMI > 30 before pregnancy spina bifida, neural tube defects, heart problems, cleft palate or cleft lip abnormal rectum or anus development, hydrocephaly Kulseng 2011

13 Fete sjøfolk settes på land Over 500 sjøfolk ble satt på land i fjor. Overvekt må ta mye av skylden for det.

14 Konsekvenser av fedme Klarer vi åopprettholde vår livskvalitet og det samfunn vi kjenner. Er det ønskelig? Har vi hender nok i helsevesenet til åklare disse endringene Drukner spesialisthelsetjenesten i behandlinger av fedmens komplikasjoner Ufør og syk befolkning fra unge år; hvor lenge varer solidariteten? Kulseng 2011

15 Økonomiske konsekvenser Det saknas uppgifter om de ekonomiska konsekvenserna som övervikt och fetma hos barn och ungaför med sig. Beräkningar för vuxna visar att de direkta kostnaderna utgör cirka 2 3% av de totala sjukvårdskostnaderna i Sverige. De indirekta kostnaderna är oklara men en studie från Institutet för hälso och sjukvårdsekonomi rdsekonomi, visar en kostnad på 12,4 miljarder kronor per år.

16 Hvor vil vi Kulseng 2011

17 Sammen om målet? Kulseng 2011

18 Hvorfor Samhandle Redusere sykdom og uførhet Utvikle nye og bedre tiltak for å bedre folkehelsen Bedre ressursutnyttelse Mindre dobbeltarbeid Øke kompetanse Øke trygghet Kulseng 2011

19 Mangel på felles mål Folkehelse Helsesøstre, jordmødre, fysioterapeuter, sykepleiere, ergoterapeuter, barnevernspedagoger, pedagogisk ledere i barnehage og fastleger Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenesten

20 Folkehelseorganisering Primærhelsetjeneste Spesialisthelsetjenesten

21 Spesialisthelsetjenesten skal levere spesialiserte helsetjenester av høy internasjonal kvalitet. Spesialisthelsetjenesten skal bidra med kompetanse ut til kommunene men også ta imot lærdom fra kommunene. Kulseng 2011

22 Hvordan kan spesialisthelsetjenesten samarbeide Fra ide til handling Utvikle en god strategiplattform og forankring i RHF,HF, Fylkesmannen, Fylkeskommunen, KS, NAV, helsepolitikere og brukere Strategier etterfølges av konkrete prosjekter/tiltak Medvirke til åfordele oppgaver ved kroniske lidelser Sterk ledelsesforankring med bevisstgjøring om samhandlingsstruktur og praktisk tilrettelegging innad i tjenesten. Hvem skal henvises og hva er forventningene. Kjenne til de tilbud som finnes slik at tiltak som forventes er reelle. Sårbarhets forståelse Stort informasjons behov Kulseng 2011

23 Spesialisthelsetjenesten som støttespiller i utviklingen av kommunene Bidra til kompetanseutveksling og kompetanseoppbygging i en forsterket kommunehelsetjeneste. Utvikle arena for møte mellom fagfolk Ny teknologi Kurs og tverrfaglige møter HF resurser ut i Frisklivssentraler for kompetanseheving Faglig støtte/diskusjonspartner Erfaringsoverføring/begge veier Hospitering hos hverandre Bli kjent med aktørene for åfågode pasientforløp Logistikk Kulseng 2011

24 Spesialisthelsetjenesten som støttespiller Behandling og utredning i spesialisthelsetjenesten Utredning Hvilken behandling Psykolog/psykiater Endokrinolog Kirurgi som en del av livstilsbehandlingen Frisklivsentral med spesialkompetanse Langsiktig behandlingsplan (Individuell plan) samordne tiltak der det er nødvendig Etterspørre løsninger Kulseng 2011

25 Spesialisthelsetjenesten som støttespiller i utviklingen av kommunene Forskning. Fra celle til adferd Familien, barn og unge voksne Hvilke miljøtiltak Kostnader Logistikk Sykdomsregistre Kulseng 2011

26 Overvekt og folkehelse Modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten

27 Prosjektet kort fortalt:

28 Kommuner (N=42) Melhus, Orkdal, Rissa, Åfjord, Ørland rland og Trondheim (fra 2008) Værnesregionen (Stjørdal, Meråker, Selbu og Tydal), Malvik, Meldal, Bjugn (fra 2010) Frøya, Midtre Gauldal,, Namsos, Overhalla, Osen, Fosnes, Namdalseid, Grong, Høylandet, H Snåsa, Røyrvik, R yrvik, Namsskogan, Leksvik, Verdal, Levanger og Klæbu (fra 2011) SIO Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal,Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa (2011)

29 Individuell plan Arbeid, attføring og samordning av behandling forpliktende avtaler Henvisning/samarbeid med andrelinjetjenesten Primærhelsetjenesten Medisinsk ansvar Henvisning Samarbeid Frisklivssentral Trening, motivasjon, pasientmedvirkning, gruppe behandling, Formål 1) Forebygge vektøkning hos overvektige pasienter. 2) Forebygge residiv av overvekt hos pasienter etter kirurgisk eller medisinsk behandling Pasientgrupper likemann brukermedvirkning Forskning og evaluering Kulseng 2011

30 Overordnet plan Overordnet plan FoU prosjekt

31 Helsepersonell Deltakere Kompetansepakke Nettverk med helsepersonell fra 1. og 2. linjetjenesten Å delta påp et sammensatt opplegg i sin hjemkommune

32 Helsepersonell i kommunene

33 Videokonferanser Overvekt i biologisk perspektiv Overvekt i psykologisk perspektiv Å møte overvekt i kommunen Overvekt den enkeltes ansvar eller fleres ansvar? Livsstilsendring for overvektige Ulike behandlingstilbud Motiverende intervju Folkehelseperspektivet Kosthold og kostholdsråd Evalueringsverktøy y til bruk i arbeidet med overvektige Brukererfaringer Selvrapporteringsskjema fra Overvektspoliklinikken, St. Olav. Hvordan snakke med barn og foreldre om overvekt og fedme Ideér til bruk i arbeidet for deg som jobber i kommunehelsetjenesten Hvordan bidra til lyst og motivasjon for fysisk aktivitet for barnet og familien i samspill Barnemedisinske forhold og behandlingsmål Oppdatert forskning Erfaringer fra barn og familieintervensjoner/family family Stress og overvekt Kognitiv adferdsterapi/mestringsverkt mestringsverktøy

34

35 Veien videre.. Bidra til oppretting av tilbud i flere kommuner Igangsette postoperative grupper i kommunene

36 Hjelp på veien...

37 Etablert behandlingstilbud for overvektige i alle kommuner

38 Pågående prosjekter påp Røros Rehabiltering. Livsstilsendring for sykelig overvektige Family and friends: Family and Friends studien startet i Studien vil avklare hvilken betydning pasientenes nettverk har for f endring i levevaner og helseeffekter. Den kan også gi svar påp hvilke pasienter som kan ha nytte av en slik intervensjon. Resultatene vil ha betydning for behandlinger som blir gitt ved Livsstilssentralene som nån er i ferd med å etableres i primærhelsetjenesten. rhelsetjenesten. Hver deltaker har med seg sin signifikante annenperson i 3 døgn d per opphold. I alt 5 opphold i løpet l pet av 2 år Hook Up: Prosjekt finansiert av helsedirektoratet: Alle deltakere ved behandling for sykelig overvekt påp Røros ros knytter til seg en kommunal oppfølgingskontakt. Gjennom prosjektet hook up får de kommunalt ansatte tilbud om å komme til Røros R Rehabiltering for hospitering og veiledning, Prosjektet finansierer reise, opphold, kost og losji

39 Pågående prosjekter påp Røros Rehabiltering. Livsstilsendring for sykelig overvektige Ovip: Prosjekt finansiert av helsedirektoratet. Prosjektet går g ut påp å undersøke om metoden Individuell plan som det jobbes etter i kommunene i Norge også er et redskap som kan brukes i oppfølgingen av overvektige i kommunene. Og om det er et redskap som bedrer og effektiviserer dialogen og samarbeidet mellom 1. og 2. linjetjenesten også i oppfølgingen av overvektige. FamilY studien studien. Samarbeid mellom barneavdelingen ved St.Olavs hospital og Sykehuset i Vestfold. Overvektige barn sammen med sin familie deltar påp sommerleir og oppfølgingshelger påp Røros eller påp Evjeklinikken. Aktivitet, kosthold, samspill i familien, mestring, øke selvbilde og selvtilliten hos barna er sentrale elementer i behandlingen.

40 RSSO er involvert i: Overvekt og folkehelse modellutvikling for samhandling mellom 1. og 2. linjetjenesten Ansvarlig for utforming av kompetansepakke for helsepersonell Organiserer og leder gjennomføringen ringen av kompetanseutveksling Evaluerer kompetanseutvekslingen Driver relevant nettverksbygging: H dirs Ressursgruppe for ernæring ring i Sør TrS Trøndelag Sør Trøndelags Idrettskrets ressursgruppe for Folkehelse Veiledning av relevante studentoppgaver (Med.stud( Med.stud) Involvert i samarbeidende prosjekt med Røros R (Hook( Hook up og Ovip) FamilY Vend Risk Family og Friends Femårsstudie

41 Andre studier/prosjekter Diabetes sykepleier og spesialist i primærhelsetjenesten rhelsetjenesten Fastleger ved obesitaspoliklinikken Standardisert pasientforløp. p. Med poliklinikk sammen med primærhelsetjenesten rhelsetjenesten Obesitaspoliklinikken Barn Voksne Voksne. Muritun tiltenkt oppgaver som hjelpemotor i Møre og Romsdal Master i Fedme og helse Kompetansetilbud ved høyskoleneh

42

43 Konklusjon Endring i befolkningens helse krever endring i organiseringen av helsevesenet Endring i behandlingsmuligheter krever kompetanse oppbygging Forskning og prosjekter må følges opp med endring av drift og behandling om disse peker mot bedre løsninger Kulseng 2011

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold

Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Øyeblikkelig hjelp døgnopphold Interkommunalt samarbeid Arbeidsgruppe: Lars Erik Moxness rådmann Namdalseid, leder Ann Helen Westermann prosjektmedarbeider, sekretær Lill Iren Kristiansen (NSF) Repr. for

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

VEIEN TIL SIO HELSEREGION

VEIEN TIL SIO HELSEREGION VEIEN TIL SIO HELSEREGION Statusrapport pr 20.06.2011 Frøya, Hitra, Snillfjord, Hemne, Agdenes, Orkdal, Skaun, Meldal, Rennebu, Oppdal, Rindal, Surnadal og Halsa 2 Vi har skapt faglige møteplasser for

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer

Meld. St. 26 (2014 2015)

Meld. St. 26 (2014 2015) Offentlige institusjoner: Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Internett: www.publikasjoner.dep.no E-post: publikasjonsbestilling@dss.dep.no Telefon: 22 24 00 00 Privat sektor: Internett:

Detaljer

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016

Saksframlegg. Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Søgne kommune Arkiv: 144 Saksmappe: 2009/922-1245/2013 Saksbehandler: Ingjerd Sjøvik Morell Dato: 11.01.2013 Saksframlegg Revidert plan for habilitering og rehabilitering 2013-2016 Utv.saksnr Utvalg Møtedato

Detaljer

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL

ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL ETABLERING AV FRISKLIVSSENTRAL Forprosjekt med utredning av bydel Gamle Oslos spesifikke behov Prosjektleder Birgithe A. Gjesdahl SAMMENDRAG Bydelen har etter søknad høsten 2011 mottatt til sammen 600

Detaljer

Forløpsgruppe Diabetes

Forløpsgruppe Diabetes Forløpsgruppe Diabetes Mai 2009 1 Rapport forløp diabetes fra arbeidsgruppe med følgende representasjon: Norges Diabetesforbund/Funksjonshemmedes fellesorganisasjon, Nasjonalforeningen for folkehelsen,

Detaljer

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF.

Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport om rammebetingelser for utvikling av Kommunalt Akutt Døgntilbud (KAD). Mellom kommunene og Helse Nord-Trøndelag HF. Rapport til Administrativt Samarbeidsutvalg i Nord-Trøndelag 01.04.2014 Innhold

Detaljer

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep

Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Samhandling Med bakgrunn i et utvidet helsebegrep Mitt utgangspunkt Helsehjelp Definisjon helsehjelp: (Lov om helsepersonell) handlinger som har forebyggende, diagnostisk, behandlende, helsebevarende,

Detaljer

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport

Ny start- et pilotprosjekt for utviklingshemmede med overvekt. Prosjektrapport Prosjektrapport Foto: Colourbox Motivasjon er det som får deg igang, vaner er det som får deg til å fortsette. Jim Ryun 2012-2014 Habiliteringstenesta for vaksne Helse Bergen Prosjektleder/spesialergoterapeut:

Detaljer

Kreftkoordinatorsatsingen

Kreftkoordinatorsatsingen Kreftforeningen Kreftkoordinatorsatsingen Hovedrapport 2014 Espen Ottesen Vattekar 18.3.2015 Innhold 1. Innledning... 2 2. Bakgrunn... 2 2.1 Hvorfor kreftkoordinatorsatsingen?... 2 2.2 Om kreftkoordinatorsatsningen...

Detaljer

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi

Rapport 2010. Folkehelsa i Selbu. Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Rapport 2010 Folkehelsa i Selbu Kommunediagnose og forslag til folkehelsestrategi Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 Innledning... 4 Metode... 7 Resultater for Selbu... 8 Statistikk... 8 Kommunebarometeret

Detaljer

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020

HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 HELSE OG OMSORG STRATEGI 2020 Styrke, videreutvikle og samle de forebyggende helsetjenestene med spesiell oppmerksomhet på helhet og tilgjengelighet Styrke, videreutvikle og samle helse og omsorgstjenestene

Detaljer

Prosjekter i InnoMed 2006-2014

Prosjekter i InnoMed 2006-2014 Prosjekter i InnoMed 2006-2014 InnoMeds styringsgruppe har representanter fra følgende organisasjoner Helsedirektoratet Helse Nord RHF Helse Midt-Norge RHF Helse Vest RHF Helse Sør-Øst RHF Helseforetakenes

Detaljer

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV.

Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Tanker om en bedre kommunikasjon og samhandling mellom brukere, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV. Brukerne, kommunehelsetjenestene, spesialisthelsetjenesten og NAV gjør så godt de

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011

Nasjonal strategi for habilitering og rehabilitering 2008 2011 Særskilt vedlegg Stprp nr 1 HOD kap 9_ny:Særskilt vedlegg Stptp nr 1 HOD kap 9 01.02.2008 10:09 Side 1 Særtrykk av St.prp. nr. 1 (2007 2008) kapittel 9 Utgitt av: Publikasjonen finnes på internett: www.regjeringen.no

Detaljer

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING

2 REHABILITERINGOGHABILITERING,LÆRINGOGMESTRING TJENESTEAVTALE2: FOR SAMARBEIDMELLOMST. OLAVSHOSPITALHF, RUSBEHANDLINGMIDT - NORGEHF OGKOMMUNENETYDAL,SELBU, STJØRDAL,OGMERÅKER,OM TILBUD TIL PASIENTERMED BEHOVFOR KOORDINERTETJENESTER Hjemlet i lov om

Detaljer

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland

Innholdsfortegnelse. Sekretærer: Kristine Kallset Ellen Rønning-Arnesen Siri Holland 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 Innholdsfortegnelse Kapittel 1: En helsepolitikk for vår tid... 2 Kapittel 2: Gode liv

Detaljer

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015

PROSJEKTRAPPORT. Demensplan 2015 PROSJEKTRAPPORT Demensplan 2015 Kunnskap og erfaringsdeling - et tilbud til kommunene i Nord-Trøndelag fra Utviklingssenter for sykehjem, Verdal kommune Verdal oktober.2013, Ingunn Sund Forbord, prosjektleder

Detaljer

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter

Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Prosjektrapport Treningskompis for kreftpasienter Extrastiftelsen Helse og Rehabilitering Prosjektnr.: 2010/3/0119, Rehabilitering Forord Denne rapporten gir en oversikt over bakgrunn, gjennomføring, resultater

Detaljer

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten

Stor og Sterk. Livsstilsendring for overvektige. Stavanger Kommune. Fysio- og ergoterapitjenesten Stor og Sterk Livsstilsendring for overvektige Stavanger Kommune Fysio- og ergoterapitjenesten Innhold 1. Innledning... 3 2. Bakgrunn for prosjektet og problemstillinger... 3 2.1. Problemstillinger:...

Detaljer

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen

Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Helse Nord RHF og KS Nord Norge Kompetanseutfordringer i kjølvannet av samhandlingsreformen Rapport med statusbeskrivelser for Nord Norge Forord Regionalt samarbeidsutvalg mellom Helse Nord RHF og KS Nord

Detaljer

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010

RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Samarbeidsorgan for kommunene Andøy, Bø, Hadsel, Lødingen, Sortland og Øksnes VESTERÅLEN RES^OMRÅD Jnr.: 182/2010/GM/smr/152.0 Sortland, 1. mars 2010 Helse Nord RHF 8038 Bodø Uttalelse til «Forslag til

Detaljer

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse

Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Kongsvinger kommune Utredning i forhold til kommunedelplan for helse Utred framtidig tilrettelegging av lindrende omsorg og behandling ved livets slutt i institusjon og hjemmetjenester. 1 Bakgrunn Ut fra

Detaljer

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016

Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Regional strategi for pasient- og pårørendeopplæring 2013-2016 Vedtatt 20. juni 2013 Kvalitet og pasientsikkerhet i behandlingen er avhengig av god opplæring. Innhold 1. Innledning strategiske forutsetninger...

Detaljer

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET

ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Arkivsaksnr.: Arkiv: Dato: ETABLERING AV FOU-SAMARBEID - DRAMMENSOMRÅDET INNSTILLING TIL... Administrasjonens innstilling: rådmann kommunalsjef/direktør... Saksutredning Hensikt

Detaljer

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT

Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT Nordre Land kommune FORPROSJEKTRAPPORT GOD FOLKEHELSE I NORDRE LAND HEISEN STÅR IKKE, TA TRAPPEN LIKEVEL Innhold 1. Innledning... 4 1.2 Bakgrunn... 4 1.2 Prosjektmål... 4 1.2.1 Resultatmål:... 4 1.2.2.

Detaljer