HiST AFT FoU årsrapport Nr Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013"

Transkript

1 HiST AFT FoU årsrapport Nr Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013

2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Tittel: Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST, AFT for 2013 Forfatter: FoU-koordinator Gunnhild Oftedal Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for teknologi, 7004 Trondheim ISSN Status Sted og dato Trondheim, ii

3 Forord HiST Avdeling for teknologi driver forsknings- og utviklingsvirksomhet som resulterer i vitenskapelige publikasjoner, og i annen formidling til brukergrupper og til allmennheten. Denne rapporten gir en oversikt over avdelingens FoU-prioriteringer og utvikling samt lister opp publikasjoner, formidling og faglige og vitenskapelige verv blant de ansatte samt bacheloroppgaver utført av avdelingens studenter. Trondheim Einar M Hjorthol Dekan Gunnhild Oftedal FoU-koordinator, AFT iii

4 Innhold 1. Prioriteringer og utvikling Formidling Program for allmennfag Program for bioingeniørfag Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk Program for kjemi og materialteknikk Program for maskinteknikk og logistikk Program for matteknologi Program for radiografi Avdelingens stab Masteroppgaver og bacheloroppgaver Program for bioingeniørutdanning Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk Program for kjemi og materialteknikk Program for maskinteknikk og logistikk Program for matteknologisk utdanning Program for radiografutdanning iv

5 1. Prioriteringer og utvikling I 2013 gjennomførte AFT en midtveisevaluering av avdelingens FoU satsningsområder for perioden Områdene hadde i all hovedsak oppnådd forventede resultater og de videreføres som AFTs satningsområder ut perioden. Disse områdene er: Bio-behandling: Fra basale sykdomsmekanismer til målretta diagnostikk og behandling. HiST Mobile: The HiST Mobile Learning Initiative. Lokal mat: Innovasjon, produktkvalitet og mattrygghet. Bio-behandling og HiST Mobile er også blant HiSTs sentrale satsningsområder. Et område som var definert som satsningsområde under oppbygging ble ikke videreført på grunn av manglede FoU-ressurspersoner på området. To områder som det i 2010 ble prioritert å starte oppbyggingen av ble etter evaluering definert som satsningsområder under oppbygging. Disse områdene er «Fornybar energi, konstruksjoner og miljøteknologi og Instrumentering. På begge disse områdene har FoU-arbeidet kommet godt i gang. Fast ansatte i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger) brukte i 2013 i gjennomsnitt 14% av arbeidstiden til FoU (16% i 2012). Hvis vi inkluderer midlertidig ansatte, deriblant stipendiater, blir det 21% (22% i 2012). Tid som brukes til FoU hadde en stigning fram til 2011, men har deretter flatet ut med en svak tendens til nedgang. Utviklingen varierer mellom programmene. Tre program viser en økning, mens fire en reduksjon fra Doktorgradsstipendiater er en vesentlig ressurs for FoU-aktiviteten ved avdelingen. Totalt var det registrert 18 stipendiater ved AFT i Av disse disputerte fire og fire begynte. Antall stipendiater har vært nokså konstant de siste fire årene. I 2013 har totalt antall vitenskapelige publikasjoner økt så vidt i forhold til i De fleste er i form av tidsskriftsartikler, hvor det er en klar økning, og knapt ¼ er artikler i antologi (konferanseproceedings). Antall publikasjonspoeng for avdelingen har også økt noe. Brukerrettet formidling fra avdelingen ser ut til å være omtrent på samme nivå som i Det aller meste dreier seg om faglige foredrag, mens antall artikler i fagtidsskrift er lavt, omtrent som de to årene før. Allmennrettet formidling ser ut til å ha gått noe tilbake. En mer detaljert oversikt over utviklingen som gjelder publisering og formidling er gitt i kap. 2. Det er store forskjeller mellom de ulike programmene når det gjelder antall publikasjoner/ formidlinger og når det gjelder fordelingen mellom vitenskapelig publikasjoner og brukerrettet og allmennrettet formidling. Dette ses av listene i kap. 2. Studenter inkluderes i FoU-arbeid gjennom sine bacheloroppgaver og masteroppgaver. I 2013 var første året HiST uteksaminerte masterstudenter. De fleste oppgavene er gitt av eksterne som i hovedsak er private bedrifter, men en del kommer fra sykehus og noen fra universitet og forskningsinstitutter. I 2013 ble 84% av totalt 185 oppgaver (derav 5 master) gitt av eksterne. Det er på samme nivå som i Med vanligvis 2-3 studenter per bacheloroppgave utgjør dette en vesentlig FoU-innsats for eksterne. Oppgavene er listet opp i kap. 3. Totalt er det små eller ubetydelige endringer i ressursbruk i form av arbeidstid som brukes til FoU, og i resultater i form av publisering og formidling. Avdelingen arbeider allerede med å øke FoU-innsatsen og med videre strategiske prioriteringer. For å kunne lykkes vil det muligens være behov for å fokusere enda forsterke på FoU på alle nivå ved avdelingen. 5

6 2. Formidling Tabell 1 viser utviklingen med hensyn på publikasjonspoeng fra 2006 til Data er hentet fra Tabell 1. Publikasjonspoeng, forfatterandeler og antall poenggivende publikasjoner År Publikasjonspoenandeler Forfatter- Antall poenggivende publikasjoner Totalt Nivå Nivå Monografi Artikkel 1 2 i tidsskrift i antologi ,3 8, ,5 6, ,3 12, ,1 17, ,0 14, ,7 16, ,1 25, ,6 22, Tabell 2 4 gir en detaljert oversikt over publikasjoner og formidling i perioden Dataene for er hentet fra CRIStin, tidligere fra Forskdok. Kategorier i CRIStin er noe forskjellig fra dem som har vært brukt i Forskdok, se tabellnoter. Tabell 2. Vitenskapelige publikasjoner og formidling År Monografi Artikkel Abstrakt Foredrag og Sum /antologi i tidsskrift i antologi i tidsskrift/ poster rapport * (24) * ** 11** * Noen kan være faglige foredrag pga manglede kategori i CRIStin disse årene. ** Forskjell i antall mellom tabell 1 og 2 skyldes at én publikasjon i hver av disse kategoriene ikke er godkjent på nivå 1 eller 2. Tabell 3. Brukerrettet formidling År Artikkel i Lærebok og fagbok Kompendium Rapport Foredrag Sum faglige Bok Kapittel tidsskrift * 0 3 * * 1 5 * * Ikke egen kategori i CRIStin disse årene, men fordelt under vitenskapelig eller allmenrettet. 6

7 Tabell 4. Allmennrettet formidling År Populærvitenskapelig bok Artikkel i populærvit. tidsskrift Kronikk Leserinnlegg Intervju/ programdeltakelse Deltakelse i radio- og TV-program Foredrag 2006 * * * * * ** ** * Ikke kategori i Forskdok som ble brukt i 2010 og tidligere. ** Noen kan være faglige foredrag pga manglede kategori i CRIStin disse årene. I det følgende er lister over publikasjoner for 2013 som er registrert i CRIStin gitt for hvert program (navnet på tilsatte ved AFT er uthevet). Sum 2.1 Program for allmennfag Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Mellingsæter, Magnus Strøm. Engineering students' experiences from physics group work in learning labs. Research in Science & Technological Education 2013 Nielsen, Kjetil Liestøl; Hansen, Gabrielle; Stav, John Birger. Teaching with student response systems (SRS): teacher-centric aspects that can negatively affect students' experience of using SRS. Research in Learning Technology 2013; Volum 21. Zourou, Katerina. Research challenges in informal social networked language learning communities. elearning Papers 2013 Vitenskapelig artikkel i antologi/konferenseproceedings Arnesen, Ketil; Stav, John Birger. Evaluation Methods for Learning Effects of Mobile Response Technology in VET Courses. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Arnesen, Ketil; Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. Implementation of Mobile Response Technology and Activity Based Training in a University College. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s

8 Stav, John Birger; Arnesen, Ketil. Activity Based Solutions for VET Quality Professionals. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Stav, John Birger; Bjørkli, Knut; Arnesen, Ketil. Experiences with Use of Students Mobile Devices as Immidiate Response Tools. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Sørensen, Ivar. On Student Response System - SRS. I: EDULEARN13 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Talmo, Tord Mjøsund. ilike BYOD in Language Learning. I: Conference proceedings. ICT for language learning. Libreria Universitaria 2013 ISBN Talmo, Tord Mjøsund; Bjørkli, Knut; Stav, John Birger. Experiences with Use of New and Modern Digital Learning Environments at Engineering Education. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Talmo, Tord Mjøsund; Einum, Even. Smartphones as Digital Possibility and Technological Advantage in Language Learning. I: EDULEARN13 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. ilike Logical Language Training. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Titova, Svetlana; Talmo, Tord Mjøsund; Anna, Avramenko. Language Acquisition Through Mobile Technologies: A New Fad or an Unavoidable Necessity. I: EDULEARN13 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Zourou, Katerina; Loiseau, Mathieu. Bridging Design and Language Interaction and Reuse in Livemocha's Culture Section. I: Social Networking for Language Education (New Language Learning and Teaching Environments). Palgrave Macmillan 2013 ISBN s Lamy, Marie-Noëlle; Zourou, Katerina. (Editors) Social Networking for Language Education (New Language Learning and Teaching Environments). Palgrave Macmillan 2013 (ISBN ) 256 s. 8

9 Kronikk Kjelsberg, Ronny. Du får det du måler. Klassekampen 2013 Kjelsberg, Ronny. Tre skritt fram - og to tilbake? Høgskoleavisa 2013 Kjelsberg, Ronny. Vår tids viktigste debatt. Adresseavisen 2013 Kjelsberg, Ronny; Sandvik, Thomas. Ansatte trenger frihet og tillit. NTL magasinet 2013 Kjelsberg, Ronny; Sandvik, Thomas. Mål og mening. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2013 Tidsskriftpublikasjon - Leserinnlegg Kjelsberg, Ronny. Glad i fakta?. Klassekampen 2013 Kjelsberg, Ronny. Hvem er det som mangler kunnskap? Klassekampen 2013 Kjelsberg, Ronny. Mer læring, mindre floskler. Dagbladet 2013 Kjelsberg, Ronny. Pedagogisk mote med liten effekt. Dagbladet 2013 Kjelsberg, Ronny. Vitenskap til folket!. Klassekampen 2013 Sørensen, Ivar. Helt i kreativiteten. Adresseavisen 2013 Sørensen, Ivar. Om Rema, pengemakt og Adresseavisen. Adresseavisen 2013 Vitenskapelig foredrag og poster Arnesen, Ketil; Hennissen, Jon Eirik; Støckert, Robin. Done-IT. EFQUEL Innovation Forum 2013; Arnesen, Ketil; Stav, John Birger. Evaluation Methods for Learning Effects of Mobile Response Technology in VET Courses. INTED 2013; Arnesen, Ketil; Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. Implementation of Mobile Response Technology and Activity Based Training in a University College. INTED 2013;

10 Mellingsæter, Magnus Strøm. Engineering students' experiences with Learning Labs - a case study of physics group work. ESERA 2013; Stav, John Birger; Arnesen, Ketil. Activity Based Solutions for VET Quality Professionals. INTED 2013; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut; Arnesen, Ketil. Experiences with Use of Students Mobile Devices as Immidiate Response Tools. INTED 2013; Talmo, Tord Mjøsund; Bjørkli, Knut; Stav, John Birger. Experiences with Use of New and Modern Digital Learning Environments at Engineering Education. INTED 2013; Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. ilike Logical Language Training. INTED 2013; Populærvitenskapelig foredrag Bjørkli, Knut. Respons på med studentresponssystem. MNT-konferansen; Kjelsberg, Ronny. Høyere utdannings- og FoU-politikk. Studentsamling før Rødts landskonferanse 2013; Intervju Kjelsberg, Ronny. Sivilisert om konspirasjonsteorier. Fri tanke 2013 Kjelsberg, Ronny; Lysø, Knut Ole. Vil ha tilbake valg. Høgskoleavisa Program for bioingeniørfag Vitenskapelig artikkel tidsskrift Chawla, Konika; Tripathi, Sushil; Thommesen, Liv; Lægreid, Astrid; Kuiper, Martin. TFcheckpoint: a curated compendium of specific DNA-binding RNA polymerase II transcription factors. Bioinformatics 2013 ;Volum 29.(19) s Hofsli, Eva; Sjursen, Wenche; Prestvik, Wenche S; Johansen, Jostein; Rye, Morten Beck; Tranø, Gerd; Wasmuth, Hans; Hatlevoll, Ingunn; Thommesen, Liv. Identification of serum microrna profiles in colon cancer. British Journal of Cancer 2013 ;Volum 108.(8) s Johnsen, Ingvild Bjellmo; Bergstrøm, Bjarte Aune; Stiberg, Kim Andre Ha; Thommesen, Liv; Anthonsen, Marit Walbye. Inducible camp early repressor (ICER) is a novel regulator of RIG-I mediated IFN-beta production. Cellular Signalling 2013 ;Volum 25.(9) s

11 Misund, Kristine; Selvik, Linn-Karina M.; Rao, Shalini; Nørsett, Kristin Gabestad; Bakke, Ingunn; Sandvik, Arne; Lægreid, Astrid; Bruland, Torunn; Prestvik, Wenche S; Thommesen, Liv. NR4A2 is regulated by Gastrin and involved in gastrin-induced migration and invasion of gastric adenocarcinoma cells. PLoS ONE 2013 ;Volum 8.(9) Suppl. e76234 s. - Moestue, Siver Andreas; Dam, Cornelia Gerarda; Gorad, Saurabh Sayajirao; Kristian, Alexandr; Bofin, Anna M.; Mælandsmo, Gunhild; Engebråten, Olav; Gribbestad, Ingrid S; Bjørkøy, Geir. Metabolic biomarkers for response to PI3K inhibition in basal-like breast cancer. Breast Cancer Research 2013 ;Volum 15.(1:R16) Pollard, Aina Myklebust; Valle, Siri Beate Nergård; Høiland, Therese Tjelmeland; Haugnæss, Lene. Måling av Hgb uten stikk? Bioingeniøren 2013 ;Volum 8. s Rø, Torstein Baade; Holien, Toril; Fagerli, Unn-Merete; Hov, Håkon; Misund, Kristine; Waage, Anders; Sundan, Anders; Holt, Randi Anny Utne; Børset, Magne. HGF and IGF-1 synergize with SDF-1α in promoting migration of myeloma cells by cooperative activation of p21-activated kinase. Experimental Hematology 2013 ;Volum 41.(7) s Selvik, Linn-Karina M.; Fjeldbo, Christina Sæten; Flatberg, Arnar; Steigedal, Tonje; Misund, Kristine; Anderssen, Endre; Doseth, Berit; Langaas, Mette; Tripathi, Sushil; Beisvag, Vidar; Lægreid, Astrid; Thommesen, Liv; Bruland, Torunn. The duration of gastrin treatment affects global gene expression and molecular responses involved in ER stress and anti-apoptosis. BMC Genomics 2013 ;Volum 14. s. - HIST NTNU Skårvold, Mari Myren; Berg, Thea Martine Foss; Lien, Mari Meslo; Kjøbli, Eli. Serumproteiners holdbarhet ved romtemperatur. Bioingeniøren 2013 ;Volum 48.(11) s Steigedal, Tonje; Prestvik, Wenche S; Selvik, Linn-Karina M.; Fjeldbo, Christina Sæten; Bruland, Torunn; Lægreid, Astrid; Thommesen, Liv. Gastrin-induced proliferation involves MEK partner 1 (MP1). In vitro Cellular & Developmental Biology-Animal 2013 ;Volum 49.(3) s Tripathi, Sushil; Christie, KR; Balakrishnan, Ravin; Huntley, R; Hill, DP; Thommesen, Liv; Blake, JA; Kuiper, Martin; Lægreid, Astrid. Gene Ontology annotation of sequence-specific DNA binding transcription factors: setting the stage for a large-scale curation effort. Database: The Journal of Biological Databases and Curation 2013 s. - Rapport Vogt, Christina; Eide, Maj Liv; Hagmar, Bjørn Magnus; Berland, Jannicke; Haugland, Hans Kristian; Mortensen, Elin; Kirschner, Rolf Steinar; Jonassen, Christine M; Skare, Gry Baadstrand; Andreassen, Trude. Fremtidig organisering av celleprøver i laboratorier. Oslo: Helsedirektoratet s. 11

12 Vitenskapelig foredrag og poster Johansson, Ida; Bjørkøy, Geir; Monsen, Vivi; Pettersen, Kristine; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz. Targeting autophagy in Disease Prevention; Effects of Marine Lipids in normal cells. 2nd NordForsk Autophagy meeting; Johansson, Ida; Monsen, Vivi; Pettersen, Kristine; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz; Bjørkøy, Geir. Targeting Autophagy in Disease Prevention and Theraphy; Effect of PUFAs in Normal and Cancer cells. 2nd NordForsk Autophagy meeting; Johansson, Ida; Monsen, Vivi; Pettersen, Kristine; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz; Bjørkøy, Geir. Targeting Autophagy in Disease Prevention and Theraphy; Effect of PUFAs in Normal and Cancer cells. EMBO Autophagy conference; Lien, Mari Meslo; Skårvold, Mari Myren; Berg, Thea; Kjøbli, Eli. Stability of selected proteins in serum stored at room temperature. NML Congress; Rao, Shalini; Selvik, Linn-Karina M.; Nørsett, Kristin Gabestad; Bakke, Ingunn; Misund, Kristine; Bruland, Torunn; Wenche S, Prestvik; Lægreid, Astrid; Thommesen, Liv. NR4A2 is regulated by gastrin and influences cellular responses in gastric adenocarcinoma cells. Nuclear receptors: Linking molecules, genomes & physiology; Steinsbekk, Kristin Solum. Informert samtykke ved genomsekvensering hva er god nok informasjon?. NSHG Konferansen 2013; Steinsbekk, Kristin Solum; Halgunset, Jostein. Biobanks, laws and regulations, ethical challenges Whats the problem Development and biobank activities in Norway and the Nordic countries. NML 2013 Biomedical Laboratory Science; Faglig foredrag Kjøbli, Eli. Collaboration in education with wiki in web. NML Congress 2013 Trondheim; Kvam, Augusta Irene. Could a medical scientist play a role in an Operating Theatre? A collaboration between the Department of Medical Technology at Sør-Trøndelag University College and the "Operating Theatre of the Future" at St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital. NML-kongress; Steinsbekk, Kristin Solum. Noen etiske betraktninger rundt biobankforskning. FoU Dag, AFT, HiST;

13 Steinsbekk, Kristin Solum. Persontilpasset medisin; Fra genomer til visjoner og noen etiske reflesjoner.. Fagmøte, Kreftavdelingen St Olavs Hospital; Program for bygg og miljø Populærvitenskapelig artikkel Renmælmo, Roald. Handhøvling av golvbord - på jakt etter skottbenken. I: Kulturarvets Hantverk. Østersund, Sverige: Jamtli Förlag 2013 ISBN s Rapport Rafnsson, Magnus Rannver. Linudans Final Report - Group A. Reykjavík: HiST University College & Linudans ehf s. Rafnsson, Magnus Rannver. Linudans Final Report - Group C. Reykjavík: HiST University College & Linudans ehf s. Vitenskapelig foredrag/poster Bohlmann, Jörn. Foredrag ved Vikingsskibsmuseet i Roskilde, Danmark: Rekonstruksjon av seil fra det tidlige Moderne. Foredrag i mandagsserien; Bohlmann, Jörn. Sailcloth and Sails of the 17th Century - Approaches for their Reconstruction. Research introduction for the Centre of Textile Research, University of Copenhagen; Bohlmann, Jörn. Sails of the 17th Century in Northern Europe. Centre for Maritime Archaeology, Southampton - an exchange; Bohlmann, Jörn. Sails of the 17th Century in Northern Europe. NAS - National Archaeology Society UK; Bohlmann, Jörn. Tacit Knowledge in Craftsmanship - Sailmaking as an Example. Ph-D.-Course, Telemark University College - Body Based Practice; Hrynyszyn, Bozena Dorota. Fra laft til passivhus. Begrensninger og muligheter. Passivhus Norden; Renmælmo, Roald. Neverløyping, tilgang på never i bygningsvernet, hovudinnlegg på seminaret. Nävertäckning till torv- och vedtak;

14 Schultz, Joseph Samuel; Heldal, Frode; Sjøvold, Endre. The future of eldercare, will it lead to bankruptcy or prosperity?: A study of innovation processes developed by Norwegian municipalities.. 7th NOVO SYmposium: A Nordic Model for Sustainable Systems in the Health Care Sector; Faglig foredrag Bye, Mette. Istandsetting av bygninger på Røros gjennom 100 år. Kvinneseminar om bygningsvern; Hrynyszyn, Bozena Dorota. Studenter med fokus på tre - byggeprosjekter på HiST.. TREdag; Renmælmo, Roald. Dørsnikring, verktøy og arbeidsmåte. Seminar dørsnikring på Sverresborg; Renmælmo, Roald. Hoggeteknikk gjennom tid og rom - tre dokumenterte døme. Med og uten mage: om tæljing av stoker; Renmælmo, Roald. Materialer til restaureringsarbeid, analyse av originale materialer og metoder for å skaffe tilsvarende.. FRA ALVED TIL KIRKESPON; Renmælmo, Roald. Snikkarhandverk forskning kring verktygsspår. Nätverksträff och byggnadsvårdsseminarium i Järvsö; Renmælmo, Roald. Verktøy og verktøyspor i restaureringsarbeid. Seminarium om medeltida timmerbyggnader; Renmælmo, Roald. Verktøymaking til snikring og restau- reringsarbeid eit samarbeid mellom snikkar og smed. Byggnadsvårdens konvent 2013; Renmælmo, Roald. Vindauge i bygningsvernet, snikring og spor. Seminar, Rørosmartnan; Renmælmo, Roald. Økser og arbeidsmåte, Østerdalen og Indre Troms. Økseseminar på Røros; Sabri, Omar. Underground excavation in Norway. 6th Annual Bridges Qatar Summit 2013;

15 Intervju Halldorsson, Petur; Rafnsson, Magnus Rannver. Ný Tegund Háspennumastra Reykjavik, Island [Radio] Hilmar Bragi, Bardarson; Rafnsson, Magnus Rannver. Bjóða fallegri og umhverfisvænni lausn fyrir Suðurnesjalínu (http://www.vf.is/frettir/bjoda-fallegri-og-umhverfisvaenni-lausn-fyrirsudurnesjalinu/58890). Reykjanesbaer, Island [Avis] Kristjansson, Hordur; Rafnsson, Magnus Rannver. Vinnur að hönnun umhverfisvænna háspennumastra úr trefjastyrktu plasti. (http://www.bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7024). Reykjavik, Island [Avis] Nettsider (opplysningsmateriale) Renmælmo, Roald. Blogg om skottbenk Renmælmo, Roald. Høvelbenk, blogg 2.4 Program for elektro- og datateknikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Burheim, Odne Stokke; Aslan, M; Atchison, JS; Presser, V. Thermal conductivity and temperature profiles in carbon electrodes for supercapacitors. Journal of Power Sources 2013 ;Volum 246. s Burheim, Odne Stokke; Su, HN; Pasupathi, S; Pharoah, John George; Pollet, B.G. Thermal conductivity and temperature profiles of the micro porous layers used for the polymer electrolyte membrane fuel cell. International journal of hydrogen energy 2013; Volum 38.(20) s Eriksen, Anders; Osinski, Dominik; Hjelme, Dag Roar. Evaluation of thermal imaging system and thermal radiation detector for real-time condition monitoring of highpower frequency converters. NTNU Engineering Series 2013 (4) s Skjaervold, Nils Kristian; Østling, Dan; Hjelme, Dag Roar; Spigset, Olav; Lyng, Oddveig; Aadahl, Petter. Blood Glucose Control Using a Novel Continuous Blood Glucose Monitor and Repetitive Intravenous Insulin Boluses: Exploiting Natural Insulin Pulsatility as a Principle for a Future Artificial Pancreas. International Journal of Endocrinology 2013 s. - Veisllari, Raimena; Bjørnstad, Steinar; Hjelme, Dag Roar. Experimental demonstration of high throughput, ultra-low delay variation packet/circuit fusion network. Electronics Letters 2013 ;Volum 49.(2) s

16 Vitenskapelig foredrag Haarberg, Geir Martin; Kjelstrup, Signe; Burheim, Odne Stokke; Takla, Marit; Kang, Xue. Thermoelectric cells with molten carbonate electrolytes. Molten Salt Discussion Group Christmas Meeting; Seland, Frode; Lædre, Sigrid; Karoliussen, Håvard; Ødegård, Anders; Kongstein, Ole Edvard. Stainless steel bipolar plates for PEM fuel cells. Geminiseminar 2014; Program for kjemi og materialteknikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Ali, Mohammed Farrag Mohammed; Sundby, Eirik. Synthesis of the antiepileptic (R)-Stiripentol by a combination of lipase catalyzed resolution and alkene metathesis. Tetrahedron: asymmetry 2013; Volum 24.(5-6) s Castberg, Tore Støren; Johnsen, Roy; Berget, John. Erosion of hardmetals: Dependence of WC grain size and distribution, and binder composition. Wear 2013 ;Volum 300.(1-2) s. 1-7 Han, Jin; Sundby, Eirik; Hoff, Bård Helge. Solvent selection in synthesis of 4-(1-arylfluoroethoxy)quinazolines and thienopyrimidines. Journal of fluorine chemistry 2013; Volum 153. s Hoff, Bård Helge; Sundby, Eirik. Preparation of pharmaceutical important fluorinated 1-arylethanols using isolated enzymes. Bioorganic chemistry (Print) 2013 ;Volum 51C. s Jacobsen, Elisabeth Egholm; Ali, Mohammed Farrag Mohammed; Skattebøl, Lars; Anthonsen, Thorleif. Enantiopure dihalocyclopropyl alcohols and esters by lipase catalyzed kinetic resolution. Journal of Biotechnology 2013 ;Volum 168.(3) s Lædre, Sigrid; Kongstein, Ole Edvard; Ødegård, Anders; Seland, Frode; Karoliussen, Håvard. In Situ and Ex situ Contact Resistance Measurements of Stainless Steel Bipolar Plates for PEM Fuel Cells. ECS Transactions 2013 ;Volum 50.(2) s Thvedt, Thor Håkon Krane; Kaasa, Kristin; Sundby, Eirik; Charnock, Colin; Hoff, Bård Helge. Chiral N-benzyl-N-methyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamines and their in vitro antifungal activity against Cryptococcus neoformans, Trichophyton mentagrophytes and Trichophyton rubrum. European Journal of Medicinal Chemistry 2013 ;Volum 68. s

17 Vitenskapelig foredrag Seland, Frode; Lædre, Sigrid; Karoliussen, Håvard; Ødegård, Anders; Kongstein, Ole Edvard. Stainless steel bipolar plates for PEM fuel cells. Geminiseminar 2014; Program for maskinteknikk og logistikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Solberg, Marius Aase. On the terms violating the custodial symmetry in multi-higgs-doublet models. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 2013 ;Volum 40.(6) s Program for matteknologi Artikkel i vitenskapelig tidsskrift Ballance, Simon; Sahlstrøm, Stefan; Lea, Per; Nagy, Nina Elisabeth; Andersen, Petter V.; Dessev, Tzvetelin; Hull, Sarah; Vardakou, Maria; Faulks, Richard. Evaluation of gastric processing and duodenal digestion of starch in six cereal meals on the associated glycaemic response using an adult fasted dynamic gastric model. European Journal of Nutrition 2013 ;Volum 52.(2) s Lerfall, Jørgen; Østerlie, Marianne. The use of sodium nitrite in cold-smoke processing of farmed Atlantic salmon effect on storage stability. International journal of food science & technology 2013 ;Volum 48.(9) s Wahl, Erik; Rømma, Svein; Granum, Per Einar. A Clostridium perfringens outbreak traced to temperature-abused beef stew, Norway, Eurosurveillance 2013 ;Volum 18.(9) s Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Juul, Nils V; Karlsen, Hanne. HiST kan gi deg kunnskapen du trenger! MATteknologi har vi fremdeles på Tunga. Meieriposten 2013 (6) s Juul, Nils V; Karlsen, Hanne. Matnyttige studier!. En gullkantet fremtid s Juul, Nils V; Karlsen, Hanne. Matteknologi har vi fremdeles på Tunga! Matindustrien 2013 (9) s

18 Rapport Jørgen Lerfall, Skare, Even Flønes; Henriksen, Aksel; Betten, Tore. Effekten av stress på væskeslipp hos pre-rigor filetert Atlantisk laks (Salmo salar L.). Trondheim, Norge: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for teknologi s. Vitenskapelig foredrag og poster Falch, Eva. Technology for utilizing marine fatty acids in functional food and supplements (key note speaker).international Symposium Food for health; Jakobsen, Anita Nordeng. Mattrygghet og spiseklare produkter. Mikro-seminar 2013; Jakobsen, Anita Nordeng; Waldenstrøm, Lene. Profilering av nypevin fremstilt ved ulike fermenteringsbetingelser. Møte i sensorisk studiegruppe; Lerfall, Jørgen. Pigmentkilder og pigmentering av laks betydning for kvalitet. Fagdager, Økologisk laks; Lerfall, Jørgen. Pigmentkilder og pigmentering hos økologisk laks, og effekter av PD på pigmentering. Fagdag økologisk produksjon; Lerfall, Jørgen; Skare, Even Flønes; Henriksen, Aksel; Betten, Tore; Rotabakk, Bjørn Tore. Influence of pre-mortem stress on drip loss and cathepsin activity of pre rigor filleted Atlantic salmon (Salmo salar L.). WEFTA; Wolff, Silje Aase; Kittang, Ann-Iren; Mehli, Lisbeth; Karoliussen, Irene; Hess-Erga, Ole- Kristian; Schiefloe, Mona; Mikkelsen, Øyvind; Hancock, Karl Eric; Larsen, Gunnar. New knowledge and Technologies for Closed Cycle Hydroponics. GroSci 2013; Aasen, Inga Marie; Jakobsen, Anita Nordeng; Josefsen, Kjell Domaas; Strøm, Arne Reidar; Ellingsen, Trond Erling. Microbial production of DHA. International Marine Ingredients Conference; Populærvitenskapelig foredrag Jakobsen, Anita Nordeng. Trygg sjømat med vekt på sushi. Forskningsdagene Frøya; Karlsen, Hanne. HACCP-basert internkontroll. Fagdag for fagnettverket Restaurant og matfag; Mehli, Lisbeth. Genmodifisert mat. Lokalt hagemøte;

19 Waldenstrøm, Lene; Jakobsen, Anita Nordeng. Sensorisk profilering og forbrukertest av nypevin. Fou-dag ved Avdeling for Teknologi; Programdeltagelse Falch, Eva. Concervation of food (in a TV-program dealing with storage of food during winter). Tuzla. Bosnia-Hercegovina [TV] Program for radiografi Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Bathen, Tone Frost; Geurts, Brigitte; Sitter, Beathe; Fjøsne, Hans Erikssønn; Lundgren, Steinar; Buydens, Lutgarde M. C.; Gribbestad, Ingrid S; Postma, Geert; Giskeødegård, Guro F. Feasibility of MR Metabolomics for Immediate Analysis of Resection Margins during Breast Cancer Surgery. PLoS ONE 2013 ;Volum 8.(4) s. Reidunsdatter, Randi Johansen; Albrektsen, Grethe; Hjermstad, Marianne Jensen; Rannestad, Toril; Oldervoll, Line Merethe; Lundgren, Steinar. One-year course of fatigue after post-operative radiotherapy in Norwegian breast cancer patients comparison to general population. Acta Oncologica 2013 ;Volum 52.(2) s Sitter, Beathe; Johnsson, Margareta; Halgunset, Jostein; Bathen, Tone Frost. Metabolic changes in psoriatic skin under topical corticosteroid treatment. BMC Dermatology 2013 ;Volum 13. s. - Leserinnlegg vitenskapelig tidsskrift Altreuther, Martin; Brattheim, Berit Johanne; Landmark, Andreas Dypvik. Comment on: 'Re. Response to Letter to the Editor: Regional Disparities in Incidence, Handling and Outcomes of Patients with Symptomatic and Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms in Norway'. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2013 ;Volum 45.(1) s Populærvitenskapelig artikkel Sitter, Beathe; Johnsson, Margareta. Studie: MR spektroskopi av psoriasis. Psoriatikeren 2013 (4) s Vitenskapelig foredrag og poster Brattheim, Berit. Kartlegging av behov for datastøttet samhandling mellom klinikere i spesialisthelsetjenesten. HelsIT 2013; Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue hos brystkreftoverlevere. Naturlig fenomen eller behandlingskrevende symptom?. 19

20 Onkologisk Forum; Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue hos brystkreftoverlevere. Naturlig fenomen eller behandlingskrevende symptom?. Nasjonal Kreftkonferanse; Reidunsdatter, Randi Johansen; Lundgren, Steinar. Fatigue hos brystkreftoverlevere - et naturlig fenomen eller et behandlingskrevende symptom?. Tema Mamma; Sandvig, Ioanna; Hoang, Linh; Olsen, Øystein; Berry, Martin; Haraldseth, Olav; Barnett, Susan C; Sandvig, Axel. Remyelinating and neuroprotective effects of glial cell transplants in the axotomised retinocortical projection. FENS Regional Meeting 2013; Faglig foredrag Brattheim, Berit. Presentation of the PhD work: "Multidisicplinary Care to patients with Abdominal Aortic Aneurysm". Faglig seminar; Intervju Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue forbigående for de fleste brystkreftpasienter. Adresseavisa [Avis] Reidunsdatter, Randi Johansen. Forsker på kreftbehandling. HiST bidrar til ny kunnskap, forskning og innovasjon innen kreftbehandling.. HiST interne nyhetssider [Internett] Doktorgradsavhandling Reidunsdatter, Randi Johansen. Health-Related Quality of Life After Radiotherapy Epistemological, methodological and clinical issues. Trondheim: NTNU, Faculty of Medicine 2013 (ISBN ) 74 s. Multimediaprodukt (opplysningsmateriale) Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue forbigående hos de fleste brystkreftpasienter. 2.9 Avdelingens stab Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Bull, Nils; Oftedal, Gunnhild; Mild, Kjell Hansson. Accidental exposure to electromagnetic fields from the radar of a naval ship; a descriptive study. International Maritime Health 2013 ;Volum 64. s

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

(Ny uendra utgave med nye sidetall, )

(Ny uendra utgave med nye sidetall, ) Ivar Utne Kumulerte fornavn. Bergen 1991 (Mannsnavn-delen) Bygger på folkeregisteret i oktober 1982 (Ny uendra utgave med nye sidetall, 3.2.2014) Ivar Utne: Kumulerte fornavn, utg. 1991 (mannsnavn, klipp

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013

HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013 HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Tittel: Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST, AFT for

Detaljer

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET

KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET KAFFE-/TE-TRAKTING OG ORDEN PÅ PERSONALKJØKKENET Arbeidsoppgaver arbeidslag og renholdsavdeling: Arbeidsfordeling (liste) Alle ansatte på Horten vgs. er delt inn i 18 arbeidslag. Et arbeidslag består av

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 05.11.2014 Kommune: 1867 BØ I NORDLAND Ant. post: FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD DISP UTKODEUTMELDT ====== ============================== ===== =============== ==== ====

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km

Resultat ritt Skjelnan/Snarbyeidet 59km Resultat ritt 1 6.5.2014 Skjelnan/Snarbyeidet 59km 1 Bernhard Blom 1:38:27 203 4 2 Bengt-Frode Hansen 1:38:28 198 2 3 Andres Diaz 1:38:54 195 1 4 Trond Soleng 199 Inge Jensen 213 Trond Kristoffersen 194

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

DBK-MIF KONKURANSEN

DBK-MIF KONKURANSEN - KONKURANSEN 23.03.09 Totaloversikt Tid Totaloversikt Tid Simen Henriksen 00:14:08 Trond Iversen 00:12:18 Håkon Kylland 00:14:15 Jonas Falk Eek 00:12:34 Svein Hakon Sveinsson 00:14:20 Endre Fossli 00:12:46

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Mjøscupturnering 5 Gjøvik

Mjøscupturnering 5 Gjøvik Mjøscupturnering 5 Gjøvik Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcpspilt Sum j = junior Beregning Hcp. 1 21402 Camilla Berg Olsen Gjøvik 186 66 1180 1246 11 11 2 17312 Grace Torgeirson Gjøvik 181 84 1067 1151

Detaljer

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km

Resultat ritt Eidkjosen/Hella 36km Resultat ritt 1 7.5.2013 Eidkjosen/Hella 36km 1 Ole Remi Hausner 59,55 024 4 2 Audun Ramsvik 59,55 007 2 3 Trond Soleng 59,55 015 1 4 Kristoffer Kristoffersen 59,55 022 4 Bengt-Frode Hansen 59,55 013 4

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF

16JF Espen Langmyr Gjerstad JFF Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF A 2 1 Marcus Langmyr Gjerstad JFF 25 23 25 25 25 25 0 0 0 0 24 148 2 Espen Langmyr Gjerstad JFF 25 25 25 25 25 23 0 0 0 0 22 148 3 Jan Inge Langmyr Gjerstad JFF 25 21 25 23 25 21 0 0 0 0 18 140 4 Geir

Detaljer

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA

Stevneoppgjør. Bergen Skytterlag. Krinsstevne bane Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv YTRE ARNA Arna Skytterlag Nils Lidtun Peter Jebsensv. 32 5265 YTRE ARNA Einar Garvik 4 0,-kr 48 37 47 => 132 92 => 224 => 224 Nils Lidtun V65 0,-kr 47 48 50 => 145 94 => 239 => 239 Frode Nævdal 4 149,-kr 48 45 48

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen Tverlandet IL 04:00 Maia Medås Innstrandens IL 05:52 Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL 03:44 Gutter 9 år 1 km Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 Aksel Storvik Nilsen

Detaljer

Trondheimsløpet 2017

Trondheimsløpet 2017 Trondheimsløpet 207 Kyvatnet 3.06.207 Damer 5 år - 8 km Eline Austgulen NOTEAM 39:50 Ane Høsflot Klæbo NOTEAM 4 39:50 3 Maja Celius NOTEAM 2 40:9 00:29 Damer 20-29 år - 8km Mari Tørset NOTEAM 36:29 2 Monika

Detaljer

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten

Navn tid tid tid tid tid tid tid tid tid9 Birger Engen Knut Erik Tveten LIK-MILA 2010-2011 Mass start - unofficial timing 2.11. tid 9.11. tid2 16.11. tid3 23.11. tid4 30.11. tid5 7.12. tid6 14.12. tid7 21.12. tid8 26.12. tid9 Birger Engen 23:00 24:12.21:20 22:38 21:17 22:09

Detaljer

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram

15m 25-skudd kl m 25-skudd kl m 25-skudd kl. 3. Dunderlandsdalen skytterlag. Samlagsmesterskap 15m Leon - Resultatprogram Samlagsmesterskap 15-16.02.08 25-skudd kl. 1 1. Sindre Rødahl Bjøllånes *XX* * 50 XXX99 48 XXX* * 50 => 148 X*9XX* *X* * 99 => 247 2. Inge Skjervik Nesna 9XXXX 49 XX99X 48 X*XX* 50 => 147 X99XXXX9XX 97

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A

Resultatliste Sporter A. Resultatliste Sporter B. Resultatliste Jakt A Sporter A 1 Tore Morten Blihovde Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/5 5/5 30/29 148 2 Carl Ole Foss Gausdal 5/5 5/5 5/5 5/5 5/4 5/5 30/29 148 3 Ivar Nustad Gausdal 5/5 5/4 5/5 5/5 5/4 5/4 30/27 144 4 Jørn Bilben

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2005 JENTER / Therese Henden 928 30 378 thehende@online.no Henning Olstad Stian Eide Thomas Foosnæs Hallvard Burø Øystein

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Gjerdrum skytterlag. 15m karusell Leon - Resultatprogram Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Kjetil Aardalen Gjerdrum 49 50 50 149 118,- 2. Rolf Aker Ullensaker 50 48 49 147 95,- 2. Eivind Kollstuen Raumnes 49 48 50 147 95,- 4. Kai Lindskog Ullensaker 49 47 50 146

Detaljer

NM 2010 HOPP, OFFISIELL TRENING

NM 2010 HOPP, OFFISIELL TRENING Flying Team Vikersund 4 Karlengen, Silje BSK Offisiell trening 5 Sprakehaug, Silje BSK Offisiell trening 6 Sagen, Anette NSK Offisiell trening 7 Fredriksen, Lars Gjøran BSK Offisiell trening 8 Berggaard,

Detaljer

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters

Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Mjøscupturnering 5, Gjøvik Masters Nr Lisens Navn Klubb Snitt Total hcp. Spilt Sum j = junior Beregning Hcp. Hcp < >38 1 2449 Mads Ekern Gjøvik 141 228 1291 1519 44 38 38 2 17313 Sean M. Hustveit Briskebyen

Detaljer

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag

Premiering 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl m Pengepremier 15 skudd kl. 3. Gjesdal Skytterlag Premiering 25-skudd kl. ASP 1. Stian Asbjørnsen Stavanger 45 49 47 96 237 0,- Gave 1. Emil Flesjå Finnøy 47 46 44 85 222 0,- Gave 1. Kim Helge Høgeli Gjesdal 47 47 46 96 236 0,- Gave 1. Endre Jonassen

Detaljer

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram.

15m 35-skudd kl m 35-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk. Karusell 15 m jan Leon - Resultatprogram. 35-skudd kl. 3-5 Kl. 1. Inge Hvitås Sauherad 5 X*X* * 50 *XXX9 49 XX*X* 50 149 99XXX* *X*X 98 247 * * * *X* *XX* 100 347 (16*) 2. Håkon Tveitan Siljan 5 * * *X* 50 X9XXX 49 *XXX* 50 149 X9X*X*X*XX 99 248

Detaljer

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011

Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Terrengløp Stadsbygd Idrettslag 8/5 2011 Nr Navn Plassering Klubb Tid Jenter 5 år og yngre 302 Kristin Hårberg Skauga IL 311 Ellen Brødreskift Stadsbygd IL 337 Selma Brovold Stadsbygd IL 356 Ingrid Oldren

Detaljer

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2

Semi. Side 1. Navn Semi 1 Semi 2 Semi Navn Semi 1 Semi 2 Willy Christiansen 7 9 Eddie Chr. Thomas 8 9 Cathrine Indrøy 9 9 Trond M Andersen 9 Arvid N. Kildahl 7 8 Trygve Dukane 8 8 Tor Henrik Lind 8 8 Tore André Øyås 8 8 Ronny Edvardsen

Detaljer

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14

Høylandsrennet 2. Offisiell resultatliste Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hild Sissel Vannebo Il Hållingen 14 G15 1 Erik Tyldum Il Hållingen 13 1:25:17 00:00 2 Jørgen Moen Il Hållingen 8 1:44:47 19:30 K17 1 Synne Iversen Il Hållingen 22 1:46:46 00:00 Fullførte: 1 Påmeldte: 1 Startende: 1 K46 1 Hild Sissel Vannebo

Detaljer

Grue JFF. Grue JFF. Klasse

Grue JFF. Grue JFF. Klasse 2.5.26-2.5.26 5.5.26 2:4 A 2 3 4 5 6 7 8 9 2 Forening 2 3 4 5 6 7 8 9 Straff Kenth Bjerkeli A 6 Furnes JFF 2 Olav Jonas Høiby A 52 Skogen JSK 9 3 Kjell Magne Tråstadkjølen A 5 Eidskog JFF 8 4 Stian Rudberg

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Kvalifisering Mesterskap Nord

Kvalifisering Mesterskap Nord Kvalifisering Mesterskap Nord NMK Bardu 08/06/2013 09/06/2013 Antall deltakere i BC Åpen er 51 Antall deltakere i BC Junior er 8 BC Åpen Navn Klubb Poeng 1 159 - Kjell Ivar Svendsen NMK Dyrøy 51.00 2 461

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012

Stang Pengepremiering Stang kl. 1. Stang Pengepremiering Stang kl. 2. Stang Pengepremiering Stang kl. 3. Gann Skytterlag. Samlagsstevnet 2012 Pengepremiering kl. 1 1. Stig Andre Rødland Klepp 7 5 12 0,- beger 2. Astrid Hagelund Klepp 4 6 10 0,- 3. Annie Samuelsen Gann 5 4 9 0,- Pengepremiering kl. 2 1. Kai Petter Flesjå Finnøy 9 8 17 0,- beger

Detaljer

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr.

Resultatliste klasse. Svinndal jff/ ØHK Svinndal JFF. Klasse. -nr. 1.5.217-1.5.217 17FJ35 1.5.217 14:9 A Navn Kl. Start Forening 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 Straff 11 12 13 14 15 16 17 18 19 2 Hoved 1 Knut Harald Stabbetorp A 91 Skjeberg OJFF 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 9 1 8 1

Detaljer

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER

NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER. Mats M. Bakkom Guro Haug Buvik NAVN NUMMER ANSVARLIG NUMMER Dugnadsliste 2017 Følgende gjelder: Om du ikke har anledning de dagene du er satt opp på dugnad, er du selv ansvarlig i å finne stedfortreder. De må også gis beskjed til aktuelle dugnadsansvarlige. Dugnadsansvarlige

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland

Fornavn Etternavn Sk.lag. Minne 30sk Stang Felth. HV-16 Nord- Hålogaland. HV-16 Nord- Hålogaland Ofoten - Lørdag 30-07-2011 Oppdatert 06.08.2011 14:21 Roy Håkstad 42 25/5 18 **** Geir Bjerregaard 44 23/4 12 **** Torben Nilsen FLO/V/BTV 48 22/6 14 **** Werner Seljevold 38 20/3 3 **** Lars Lian 44 19/4

Detaljer

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior.

Kulesti Romedal og Vallset JFF. Klasse Senior. Klasse Senior. 1 Simen Holtmoen Senior Våler Jff 20 20 20 20 20 40 140 2 Rune Naverud Furuseth Senior Ledig 20 20 20 20 18 40 138 3 Fredrik Haug Senior Romedal og Vallset JFF 20 20 20 20 20 38 138 4 Arvid

Detaljer

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537

GjerdrumsMila Offisiell resultatliste. Ask Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 Menn 17-18, 5 km 1 Emrik Vatndal 536 21:45 00:00 Kvinner 45-49 År, 5 km 1 Hilde Vatndal Gjerdrum kommune 537 28:04 00:00 GUTTER 10 ÅR, 5 KM 1 Ivar M Larsen 527 33:05 00:00 K 14-15 1 Marit Sveen Gjerdrum

Detaljer

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten

Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Raskeste Kvinne fra Grinde til Veten Nr: Navn: Tid: Min/sek Dato løpt: Bor i : År født: 1 Berg Marianne 15,07 27.08.2013 Hordvik 1976 2 Berg Bente Kristin 15,28 30.06.2013 Hønefoss 1984 3 Ones Maria 16,09

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk

15m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl m Pengepremie 15-skudd kl. 3. Sauherad skytterlag + jsk Pengepremie 15-skudd kl. 1 1. Runar Oterkiil Mælum 49 48 50 147 135,- 2. Terje Allum Siljan 49 49 49 147 96,- 3. Jon Aslak Erichsrud Holla 48 49 48 145 58,- 4. Sigurd Berg Bamble 50 46 48 144 0,- 5. Jan

Detaljer

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund

Resultatliste klasse. Jaktfelt. LISENS: Jæren JFL. Antall premier: Klasse. 1 Per Frode Halsnes Haugesund A 1 Per Frode Halsnes Haugesund 25 21 23 23 23 25 0 0 0 0 16 140 2 Odd Einar Egeberg Karmøy JFN 25 23 23 21 15 25 0 0 0 0 9 132 1 Side 1 av 12 B 1 Rune Aasheim Karmøy JFN 25 20 23 21 14 25 0 0 0 0 11 128

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram

Pengepremier 25-skudd kl. ASP. 15m Pengepremie 15-skudd kl. 1. Surnadal Skytterlag. Nordmør Open Finale Leon - Resultatprogram Pengepremier 25-skudd kl. ASP 1. Markus Aune Øvre Surnadal 43 45 43 93 224 0,- Gave 1. Vegard Fjærli Bæverdalen 48 48 48 95 239 0,- Gave 1. Camilla Grøtte Surnadal 45 47 44 95 231 0,- Gave 1. Torje Gustad

Detaljer

Resultater total E-18 Smellen

Resultater total E-18 Smellen Resultater total E-18 Smellen StevneID: 13ls0714 - Arrangør: Eidanger JFL - 18.11.2013 16:59:18 Plass Navn Forening Klasse HF1 HF2 HF3 HF4 HF5 Sum Kenneth 1 Kroken JFF A 43 50 47 0 0 140 Lilleødegård 0

Detaljer

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE

Tverrelvdalen Skole Tverrelvdalen IL RESULTATLISTE G 12 år - 2km (Påmeldt: 8 - Startet: 7 - Fullført: 8 - Premier: 7) 1 Mikkelsen Marius Alta IF 3 7:57 0:00 2 Bang Henrik Eiliv Alta IF 5 8:41 0:44 3 Olsen Kornelius Ordemann Alta IF 7 8:47 0:50 4 Bakken

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang

Stang sammenlagt. Haugesund Skytterlag. Samlagsstevnet Leon - Resultatprogram. Stang Haugesund sammenlagt Kl. Ka. 1. Thomas Mong Egersund AG3 13 15 28 2. Kjell Strand Hovland Gjesdal 5 13 11 24 3. Steve Øverland Gann 5 10 12 22 4. Trond Inge Rødland Klepp 5 11 11 22 4. Ådne Ø. Søyland

Detaljer

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk

Heimhugdilten. Startliste J 8 år 1 km klassisk. G 8 år 1 km klassisk. J 9 år 1 km klassisk. G 9 år 1 km klassisk. J 10 år 1 km klassisk J 8 år 1 km klassisk 5 Lina Kristiansen Heimhug IL/UL 12:02:30 6 Ingrid Bentsen Vinger IL 12:03:00 7 Emma Olsen Heimhug IL/UL 12:03:30 8 Oda Jakobsen Fauske IL Ski 12:04:00 G 8 år 1 km klassisk 10 Håvard

Detaljer

Fiskermanntallet 2017

Fiskermanntallet 2017 Fiskermanntallet 2017 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD ====== ============================ ===== ============== ==== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382 NAPP B 210892 AKSBERG JIM ROGER 8387

Detaljer

Grovfelt 30-skudd kl. 1. Grovfelt 30-skudd kl. 2. Grovfelt 30-skudd kl. 3. Valsøyfjord skytterlag. Samlagsstevne felt Leon - Resultatprogram

Grovfelt 30-skudd kl. 1. Grovfelt 30-skudd kl. 2. Grovfelt 30-skudd kl. 3. Valsøyfjord skytterlag. Samlagsstevne felt Leon - Resultatprogram Grovfelt 30-skudd kl. 1 1. Stig Atle Sletvik Aspøy og Straumsnes Grovfelt 30-skudd kl. 2 Hold 1 0/0 Hold 2 0/0 Hold 3 2/0 Hold 4 Hold 5 5/2 0/0 30-skudd 07/02 1. Ulf Hendset Valsøyfjord 4/1 5/2 5/3 4/2

Detaljer

Finnvikrennet Offisiell resultatliste

Finnvikrennet Offisiell resultatliste G 13-14 1 Kristian Vatne Tromsø Skiklubb - Langrenn 125 1:04:51 00:00 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag - Ski 54 1:04:55 00:04 3 Vegard Arnesen Tromsø Skiklubb - Langrenn 51 1:33:58 29:07 M 15-16

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum

Norges Cup 2015 Junior og Elite Menn Pl. Nr. Navn Klubb Land Sum Junior og Elite Menn 1 E1 Sebastian Aslaksrud Råde NOR 124 25 25 19 23 16 16 2 40 Tore Navrestad Sviland NOR 123 27 28 28 20 20 3 J1 Lars Ole Hetland JM Sola NOR 105 21 20 27 24 13 4 84 Eirik Wegger JM

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen

Hopptreff Finale. Hopp Team Official results. Arnulf Pedersen Tor Zachariassen Niljas Sara Jan Erik Heggstad Jørn Thomas Hansen .0.00 Starttid :00:00 Jury/Ledelse Rennleder Teknisk Delegert Harald Brattaker Cup KoordinatorSvein Brurud Bakkesjef Ass rd Kjell Otto Sebergsen Stein Johannessen Hugo Forfang Måldommersjef Olav Larsen

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6

TORSKEN GNR VIDKUN WILSGÅ9381 TORSKEN INGER-JOHANNE6893 VIK I SOGN - 17 INGRID TORESE RØSSLANDSLIA 87, 5460 HUSNES 5,5 1/6 TORSKEN GNR. 24 2015 BNR NAVN ADRESSE SKATTEGRUNNLSK.PROMILLE ANDEL UTLIGNET SKAT 3/1 OLAV GUNDERS9381 TORSKEN 208 425 9 YNGVE HANSENRamstad, 9441 Fj 306 930 9 KENNETH HANS BLÅBÆRV.22, 90-12 VIDKUN WILSGÅ9381

Detaljer