HiST AFT FoU årsrapport Nr Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013"

Transkript

1 HiST AFT FoU årsrapport Nr Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013

2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Tittel: Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST, AFT for 2013 Forfatter: FoU-koordinator Gunnhild Oftedal Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for teknologi, 7004 Trondheim ISSN Status Sted og dato Trondheim, ii

3 Forord HiST Avdeling for teknologi driver forsknings- og utviklingsvirksomhet som resulterer i vitenskapelige publikasjoner, og i annen formidling til brukergrupper og til allmennheten. Denne rapporten gir en oversikt over avdelingens FoU-prioriteringer og utvikling samt lister opp publikasjoner, formidling og faglige og vitenskapelige verv blant de ansatte samt bacheloroppgaver utført av avdelingens studenter. Trondheim Einar M Hjorthol Dekan Gunnhild Oftedal FoU-koordinator, AFT iii

4 Innhold 1. Prioriteringer og utvikling Formidling Program for allmennfag Program for bioingeniørfag Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk Program for kjemi og materialteknikk Program for maskinteknikk og logistikk Program for matteknologi Program for radiografi Avdelingens stab Masteroppgaver og bacheloroppgaver Program for bioingeniørutdanning Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk Program for kjemi og materialteknikk Program for maskinteknikk og logistikk Program for matteknologisk utdanning Program for radiografutdanning iv

5 1. Prioriteringer og utvikling I 2013 gjennomførte AFT en midtveisevaluering av avdelingens FoU satsningsområder for perioden Områdene hadde i all hovedsak oppnådd forventede resultater og de videreføres som AFTs satningsområder ut perioden. Disse områdene er: Bio-behandling: Fra basale sykdomsmekanismer til målretta diagnostikk og behandling. HiST Mobile: The HiST Mobile Learning Initiative. Lokal mat: Innovasjon, produktkvalitet og mattrygghet. Bio-behandling og HiST Mobile er også blant HiSTs sentrale satsningsområder. Et område som var definert som satsningsområde under oppbygging ble ikke videreført på grunn av manglede FoU-ressurspersoner på området. To områder som det i 2010 ble prioritert å starte oppbyggingen av ble etter evaluering definert som satsningsområder under oppbygging. Disse områdene er «Fornybar energi, konstruksjoner og miljøteknologi og Instrumentering. På begge disse områdene har FoU-arbeidet kommet godt i gang. Fast ansatte i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger) brukte i 2013 i gjennomsnitt 14% av arbeidstiden til FoU (16% i 2012). Hvis vi inkluderer midlertidig ansatte, deriblant stipendiater, blir det 21% (22% i 2012). Tid som brukes til FoU hadde en stigning fram til 2011, men har deretter flatet ut med en svak tendens til nedgang. Utviklingen varierer mellom programmene. Tre program viser en økning, mens fire en reduksjon fra Doktorgradsstipendiater er en vesentlig ressurs for FoU-aktiviteten ved avdelingen. Totalt var det registrert 18 stipendiater ved AFT i Av disse disputerte fire og fire begynte. Antall stipendiater har vært nokså konstant de siste fire årene. I 2013 har totalt antall vitenskapelige publikasjoner økt så vidt i forhold til i De fleste er i form av tidsskriftsartikler, hvor det er en klar økning, og knapt ¼ er artikler i antologi (konferanseproceedings). Antall publikasjonspoeng for avdelingen har også økt noe. Brukerrettet formidling fra avdelingen ser ut til å være omtrent på samme nivå som i Det aller meste dreier seg om faglige foredrag, mens antall artikler i fagtidsskrift er lavt, omtrent som de to årene før. Allmennrettet formidling ser ut til å ha gått noe tilbake. En mer detaljert oversikt over utviklingen som gjelder publisering og formidling er gitt i kap. 2. Det er store forskjeller mellom de ulike programmene når det gjelder antall publikasjoner/ formidlinger og når det gjelder fordelingen mellom vitenskapelig publikasjoner og brukerrettet og allmennrettet formidling. Dette ses av listene i kap. 2. Studenter inkluderes i FoU-arbeid gjennom sine bacheloroppgaver og masteroppgaver. I 2013 var første året HiST uteksaminerte masterstudenter. De fleste oppgavene er gitt av eksterne som i hovedsak er private bedrifter, men en del kommer fra sykehus og noen fra universitet og forskningsinstitutter. I 2013 ble 84% av totalt 185 oppgaver (derav 5 master) gitt av eksterne. Det er på samme nivå som i Med vanligvis 2-3 studenter per bacheloroppgave utgjør dette en vesentlig FoU-innsats for eksterne. Oppgavene er listet opp i kap. 3. Totalt er det små eller ubetydelige endringer i ressursbruk i form av arbeidstid som brukes til FoU, og i resultater i form av publisering og formidling. Avdelingen arbeider allerede med å øke FoU-innsatsen og med videre strategiske prioriteringer. For å kunne lykkes vil det muligens være behov for å fokusere enda forsterke på FoU på alle nivå ved avdelingen. 5

6 2. Formidling Tabell 1 viser utviklingen med hensyn på publikasjonspoeng fra 2006 til Data er hentet fra Tabell 1. Publikasjonspoeng, forfatterandeler og antall poenggivende publikasjoner År Publikasjonspoenandeler Forfatter- Antall poenggivende publikasjoner Totalt Nivå Nivå Monografi Artikkel 1 2 i tidsskrift i antologi ,3 8, ,5 6, ,3 12, ,1 17, ,0 14, ,7 16, ,1 25, ,6 22, Tabell 2 4 gir en detaljert oversikt over publikasjoner og formidling i perioden Dataene for er hentet fra CRIStin, tidligere fra Forskdok. Kategorier i CRIStin er noe forskjellig fra dem som har vært brukt i Forskdok, se tabellnoter. Tabell 2. Vitenskapelige publikasjoner og formidling År Monografi Artikkel Abstrakt Foredrag og Sum /antologi i tidsskrift i antologi i tidsskrift/ poster rapport * (24) * ** 11** * Noen kan være faglige foredrag pga manglede kategori i CRIStin disse årene. ** Forskjell i antall mellom tabell 1 og 2 skyldes at én publikasjon i hver av disse kategoriene ikke er godkjent på nivå 1 eller 2. Tabell 3. Brukerrettet formidling År Artikkel i Lærebok og fagbok Kompendium Rapport Foredrag Sum faglige Bok Kapittel tidsskrift * 0 3 * * 1 5 * * Ikke egen kategori i CRIStin disse årene, men fordelt under vitenskapelig eller allmenrettet. 6

7 Tabell 4. Allmennrettet formidling År Populærvitenskapelig bok Artikkel i populærvit. tidsskrift Kronikk Leserinnlegg Intervju/ programdeltakelse Deltakelse i radio- og TV-program Foredrag 2006 * * * * * ** ** * Ikke kategori i Forskdok som ble brukt i 2010 og tidligere. ** Noen kan være faglige foredrag pga manglede kategori i CRIStin disse årene. I det følgende er lister over publikasjoner for 2013 som er registrert i CRIStin gitt for hvert program (navnet på tilsatte ved AFT er uthevet). Sum 2.1 Program for allmennfag Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Mellingsæter, Magnus Strøm. Engineering students' experiences from physics group work in learning labs. Research in Science & Technological Education 2013 Nielsen, Kjetil Liestøl; Hansen, Gabrielle; Stav, John Birger. Teaching with student response systems (SRS): teacher-centric aspects that can negatively affect students' experience of using SRS. Research in Learning Technology 2013; Volum 21. Zourou, Katerina. Research challenges in informal social networked language learning communities. elearning Papers 2013 Vitenskapelig artikkel i antologi/konferenseproceedings Arnesen, Ketil; Stav, John Birger. Evaluation Methods for Learning Effects of Mobile Response Technology in VET Courses. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Arnesen, Ketil; Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. Implementation of Mobile Response Technology and Activity Based Training in a University College. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s

8 Stav, John Birger; Arnesen, Ketil. Activity Based Solutions for VET Quality Professionals. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Stav, John Birger; Bjørkli, Knut; Arnesen, Ketil. Experiences with Use of Students Mobile Devices as Immidiate Response Tools. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Sørensen, Ivar. On Student Response System - SRS. I: EDULEARN13 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Talmo, Tord Mjøsund. ilike BYOD in Language Learning. I: Conference proceedings. ICT for language learning. Libreria Universitaria 2013 ISBN Talmo, Tord Mjøsund; Bjørkli, Knut; Stav, John Birger. Experiences with Use of New and Modern Digital Learning Environments at Engineering Education. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Talmo, Tord Mjøsund; Einum, Even. Smartphones as Digital Possibility and Technological Advantage in Language Learning. I: EDULEARN13 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. ilike Logical Language Training. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Titova, Svetlana; Talmo, Tord Mjøsund; Anna, Avramenko. Language Acquisition Through Mobile Technologies: A New Fad or an Unavoidable Necessity. I: EDULEARN13 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Zourou, Katerina; Loiseau, Mathieu. Bridging Design and Language Interaction and Reuse in Livemocha's Culture Section. I: Social Networking for Language Education (New Language Learning and Teaching Environments). Palgrave Macmillan 2013 ISBN s Lamy, Marie-Noëlle; Zourou, Katerina. (Editors) Social Networking for Language Education (New Language Learning and Teaching Environments). Palgrave Macmillan 2013 (ISBN ) 256 s. 8

9 Kronikk Kjelsberg, Ronny. Du får det du måler. Klassekampen 2013 Kjelsberg, Ronny. Tre skritt fram - og to tilbake? Høgskoleavisa 2013 Kjelsberg, Ronny. Vår tids viktigste debatt. Adresseavisen 2013 Kjelsberg, Ronny; Sandvik, Thomas. Ansatte trenger frihet og tillit. NTL magasinet 2013 Kjelsberg, Ronny; Sandvik, Thomas. Mål og mening. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2013 Tidsskriftpublikasjon - Leserinnlegg Kjelsberg, Ronny. Glad i fakta?. Klassekampen 2013 Kjelsberg, Ronny. Hvem er det som mangler kunnskap? Klassekampen 2013 Kjelsberg, Ronny. Mer læring, mindre floskler. Dagbladet 2013 Kjelsberg, Ronny. Pedagogisk mote med liten effekt. Dagbladet 2013 Kjelsberg, Ronny. Vitenskap til folket!. Klassekampen 2013 Sørensen, Ivar. Helt i kreativiteten. Adresseavisen 2013 Sørensen, Ivar. Om Rema, pengemakt og Adresseavisen. Adresseavisen 2013 Vitenskapelig foredrag og poster Arnesen, Ketil; Hennissen, Jon Eirik; Støckert, Robin. Done-IT. EFQUEL Innovation Forum 2013; Arnesen, Ketil; Stav, John Birger. Evaluation Methods for Learning Effects of Mobile Response Technology in VET Courses. INTED 2013; Arnesen, Ketil; Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. Implementation of Mobile Response Technology and Activity Based Training in a University College. INTED 2013;

10 Mellingsæter, Magnus Strøm. Engineering students' experiences with Learning Labs - a case study of physics group work. ESERA 2013; Stav, John Birger; Arnesen, Ketil. Activity Based Solutions for VET Quality Professionals. INTED 2013; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut; Arnesen, Ketil. Experiences with Use of Students Mobile Devices as Immidiate Response Tools. INTED 2013; Talmo, Tord Mjøsund; Bjørkli, Knut; Stav, John Birger. Experiences with Use of New and Modern Digital Learning Environments at Engineering Education. INTED 2013; Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. ilike Logical Language Training. INTED 2013; Populærvitenskapelig foredrag Bjørkli, Knut. Respons på med studentresponssystem. MNT-konferansen; Kjelsberg, Ronny. Høyere utdannings- og FoU-politikk. Studentsamling før Rødts landskonferanse 2013; Intervju Kjelsberg, Ronny. Sivilisert om konspirasjonsteorier. Fri tanke 2013 Kjelsberg, Ronny; Lysø, Knut Ole. Vil ha tilbake valg. Høgskoleavisa Program for bioingeniørfag Vitenskapelig artikkel tidsskrift Chawla, Konika; Tripathi, Sushil; Thommesen, Liv; Lægreid, Astrid; Kuiper, Martin. TFcheckpoint: a curated compendium of specific DNA-binding RNA polymerase II transcription factors. Bioinformatics 2013 ;Volum 29.(19) s Hofsli, Eva; Sjursen, Wenche; Prestvik, Wenche S; Johansen, Jostein; Rye, Morten Beck; Tranø, Gerd; Wasmuth, Hans; Hatlevoll, Ingunn; Thommesen, Liv. Identification of serum microrna profiles in colon cancer. British Journal of Cancer 2013 ;Volum 108.(8) s Johnsen, Ingvild Bjellmo; Bergstrøm, Bjarte Aune; Stiberg, Kim Andre Ha; Thommesen, Liv; Anthonsen, Marit Walbye. Inducible camp early repressor (ICER) is a novel regulator of RIG-I mediated IFN-beta production. Cellular Signalling 2013 ;Volum 25.(9) s

11 Misund, Kristine; Selvik, Linn-Karina M.; Rao, Shalini; Nørsett, Kristin Gabestad; Bakke, Ingunn; Sandvik, Arne; Lægreid, Astrid; Bruland, Torunn; Prestvik, Wenche S; Thommesen, Liv. NR4A2 is regulated by Gastrin and involved in gastrin-induced migration and invasion of gastric adenocarcinoma cells. PLoS ONE 2013 ;Volum 8.(9) Suppl. e76234 s. - Moestue, Siver Andreas; Dam, Cornelia Gerarda; Gorad, Saurabh Sayajirao; Kristian, Alexandr; Bofin, Anna M.; Mælandsmo, Gunhild; Engebråten, Olav; Gribbestad, Ingrid S; Bjørkøy, Geir. Metabolic biomarkers for response to PI3K inhibition in basal-like breast cancer. Breast Cancer Research 2013 ;Volum 15.(1:R16) Pollard, Aina Myklebust; Valle, Siri Beate Nergård; Høiland, Therese Tjelmeland; Haugnæss, Lene. Måling av Hgb uten stikk? Bioingeniøren 2013 ;Volum 8. s Rø, Torstein Baade; Holien, Toril; Fagerli, Unn-Merete; Hov, Håkon; Misund, Kristine; Waage, Anders; Sundan, Anders; Holt, Randi Anny Utne; Børset, Magne. HGF and IGF-1 synergize with SDF-1α in promoting migration of myeloma cells by cooperative activation of p21-activated kinase. Experimental Hematology 2013 ;Volum 41.(7) s Selvik, Linn-Karina M.; Fjeldbo, Christina Sæten; Flatberg, Arnar; Steigedal, Tonje; Misund, Kristine; Anderssen, Endre; Doseth, Berit; Langaas, Mette; Tripathi, Sushil; Beisvag, Vidar; Lægreid, Astrid; Thommesen, Liv; Bruland, Torunn. The duration of gastrin treatment affects global gene expression and molecular responses involved in ER stress and anti-apoptosis. BMC Genomics 2013 ;Volum 14. s. - HIST NTNU Skårvold, Mari Myren; Berg, Thea Martine Foss; Lien, Mari Meslo; Kjøbli, Eli. Serumproteiners holdbarhet ved romtemperatur. Bioingeniøren 2013 ;Volum 48.(11) s Steigedal, Tonje; Prestvik, Wenche S; Selvik, Linn-Karina M.; Fjeldbo, Christina Sæten; Bruland, Torunn; Lægreid, Astrid; Thommesen, Liv. Gastrin-induced proliferation involves MEK partner 1 (MP1). In vitro Cellular & Developmental Biology-Animal 2013 ;Volum 49.(3) s Tripathi, Sushil; Christie, KR; Balakrishnan, Ravin; Huntley, R; Hill, DP; Thommesen, Liv; Blake, JA; Kuiper, Martin; Lægreid, Astrid. Gene Ontology annotation of sequence-specific DNA binding transcription factors: setting the stage for a large-scale curation effort. Database: The Journal of Biological Databases and Curation 2013 s. - Rapport Vogt, Christina; Eide, Maj Liv; Hagmar, Bjørn Magnus; Berland, Jannicke; Haugland, Hans Kristian; Mortensen, Elin; Kirschner, Rolf Steinar; Jonassen, Christine M; Skare, Gry Baadstrand; Andreassen, Trude. Fremtidig organisering av celleprøver i laboratorier. Oslo: Helsedirektoratet s. 11

12 Vitenskapelig foredrag og poster Johansson, Ida; Bjørkøy, Geir; Monsen, Vivi; Pettersen, Kristine; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz. Targeting autophagy in Disease Prevention; Effects of Marine Lipids in normal cells. 2nd NordForsk Autophagy meeting; Johansson, Ida; Monsen, Vivi; Pettersen, Kristine; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz; Bjørkøy, Geir. Targeting Autophagy in Disease Prevention and Theraphy; Effect of PUFAs in Normal and Cancer cells. 2nd NordForsk Autophagy meeting; Johansson, Ida; Monsen, Vivi; Pettersen, Kristine; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz; Bjørkøy, Geir. Targeting Autophagy in Disease Prevention and Theraphy; Effect of PUFAs in Normal and Cancer cells. EMBO Autophagy conference; Lien, Mari Meslo; Skårvold, Mari Myren; Berg, Thea; Kjøbli, Eli. Stability of selected proteins in serum stored at room temperature. NML Congress; Rao, Shalini; Selvik, Linn-Karina M.; Nørsett, Kristin Gabestad; Bakke, Ingunn; Misund, Kristine; Bruland, Torunn; Wenche S, Prestvik; Lægreid, Astrid; Thommesen, Liv. NR4A2 is regulated by gastrin and influences cellular responses in gastric adenocarcinoma cells. Nuclear receptors: Linking molecules, genomes & physiology; Steinsbekk, Kristin Solum. Informert samtykke ved genomsekvensering hva er god nok informasjon?. NSHG Konferansen 2013; Steinsbekk, Kristin Solum; Halgunset, Jostein. Biobanks, laws and regulations, ethical challenges Whats the problem Development and biobank activities in Norway and the Nordic countries. NML 2013 Biomedical Laboratory Science; Faglig foredrag Kjøbli, Eli. Collaboration in education with wiki in web. NML Congress 2013 Trondheim; Kvam, Augusta Irene. Could a medical scientist play a role in an Operating Theatre? A collaboration between the Department of Medical Technology at Sør-Trøndelag University College and the "Operating Theatre of the Future" at St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital. NML-kongress; Steinsbekk, Kristin Solum. Noen etiske betraktninger rundt biobankforskning. FoU Dag, AFT, HiST;

13 Steinsbekk, Kristin Solum. Persontilpasset medisin; Fra genomer til visjoner og noen etiske reflesjoner.. Fagmøte, Kreftavdelingen St Olavs Hospital; Program for bygg og miljø Populærvitenskapelig artikkel Renmælmo, Roald. Handhøvling av golvbord - på jakt etter skottbenken. I: Kulturarvets Hantverk. Østersund, Sverige: Jamtli Förlag 2013 ISBN s Rapport Rafnsson, Magnus Rannver. Linudans Final Report - Group A. Reykjavík: HiST University College & Linudans ehf s. Rafnsson, Magnus Rannver. Linudans Final Report - Group C. Reykjavík: HiST University College & Linudans ehf s. Vitenskapelig foredrag/poster Bohlmann, Jörn. Foredrag ved Vikingsskibsmuseet i Roskilde, Danmark: Rekonstruksjon av seil fra det tidlige Moderne. Foredrag i mandagsserien; Bohlmann, Jörn. Sailcloth and Sails of the 17th Century - Approaches for their Reconstruction. Research introduction for the Centre of Textile Research, University of Copenhagen; Bohlmann, Jörn. Sails of the 17th Century in Northern Europe. Centre for Maritime Archaeology, Southampton - an exchange; Bohlmann, Jörn. Sails of the 17th Century in Northern Europe. NAS - National Archaeology Society UK; Bohlmann, Jörn. Tacit Knowledge in Craftsmanship - Sailmaking as an Example. Ph-D.-Course, Telemark University College - Body Based Practice; Hrynyszyn, Bozena Dorota. Fra laft til passivhus. Begrensninger og muligheter. Passivhus Norden; Renmælmo, Roald. Neverløyping, tilgang på never i bygningsvernet, hovudinnlegg på seminaret. Nävertäckning till torv- och vedtak;

14 Schultz, Joseph Samuel; Heldal, Frode; Sjøvold, Endre. The future of eldercare, will it lead to bankruptcy or prosperity?: A study of innovation processes developed by Norwegian municipalities.. 7th NOVO SYmposium: A Nordic Model for Sustainable Systems in the Health Care Sector; Faglig foredrag Bye, Mette. Istandsetting av bygninger på Røros gjennom 100 år. Kvinneseminar om bygningsvern; Hrynyszyn, Bozena Dorota. Studenter med fokus på tre - byggeprosjekter på HiST.. TREdag; Renmælmo, Roald. Dørsnikring, verktøy og arbeidsmåte. Seminar dørsnikring på Sverresborg; Renmælmo, Roald. Hoggeteknikk gjennom tid og rom - tre dokumenterte døme. Med og uten mage: om tæljing av stoker; Renmælmo, Roald. Materialer til restaureringsarbeid, analyse av originale materialer og metoder for å skaffe tilsvarende.. FRA ALVED TIL KIRKESPON; Renmælmo, Roald. Snikkarhandverk forskning kring verktygsspår. Nätverksträff och byggnadsvårdsseminarium i Järvsö; Renmælmo, Roald. Verktøy og verktøyspor i restaureringsarbeid. Seminarium om medeltida timmerbyggnader; Renmælmo, Roald. Verktøymaking til snikring og restau- reringsarbeid eit samarbeid mellom snikkar og smed. Byggnadsvårdens konvent 2013; Renmælmo, Roald. Vindauge i bygningsvernet, snikring og spor. Seminar, Rørosmartnan; Renmælmo, Roald. Økser og arbeidsmåte, Østerdalen og Indre Troms. Økseseminar på Røros; Sabri, Omar. Underground excavation in Norway. 6th Annual Bridges Qatar Summit 2013;

15 Intervju Halldorsson, Petur; Rafnsson, Magnus Rannver. Ný Tegund Háspennumastra Reykjavik, Island [Radio] Hilmar Bragi, Bardarson; Rafnsson, Magnus Rannver. Bjóða fallegri og umhverfisvænni lausn fyrir Suðurnesjalínu (http://www.vf.is/frettir/bjoda-fallegri-og-umhverfisvaenni-lausn-fyrirsudurnesjalinu/58890). Reykjanesbaer, Island [Avis] Kristjansson, Hordur; Rafnsson, Magnus Rannver. Vinnur að hönnun umhverfisvænna háspennumastra úr trefjastyrktu plasti. (http://www.bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7024). Reykjavik, Island [Avis] Nettsider (opplysningsmateriale) Renmælmo, Roald. Blogg om skottbenk Renmælmo, Roald. Høvelbenk, blogg 2.4 Program for elektro- og datateknikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Burheim, Odne Stokke; Aslan, M; Atchison, JS; Presser, V. Thermal conductivity and temperature profiles in carbon electrodes for supercapacitors. Journal of Power Sources 2013 ;Volum 246. s Burheim, Odne Stokke; Su, HN; Pasupathi, S; Pharoah, John George; Pollet, B.G. Thermal conductivity and temperature profiles of the micro porous layers used for the polymer electrolyte membrane fuel cell. International journal of hydrogen energy 2013; Volum 38.(20) s Eriksen, Anders; Osinski, Dominik; Hjelme, Dag Roar. Evaluation of thermal imaging system and thermal radiation detector for real-time condition monitoring of highpower frequency converters. NTNU Engineering Series 2013 (4) s Skjaervold, Nils Kristian; Østling, Dan; Hjelme, Dag Roar; Spigset, Olav; Lyng, Oddveig; Aadahl, Petter. Blood Glucose Control Using a Novel Continuous Blood Glucose Monitor and Repetitive Intravenous Insulin Boluses: Exploiting Natural Insulin Pulsatility as a Principle for a Future Artificial Pancreas. International Journal of Endocrinology 2013 s. - Veisllari, Raimena; Bjørnstad, Steinar; Hjelme, Dag Roar. Experimental demonstration of high throughput, ultra-low delay variation packet/circuit fusion network. Electronics Letters 2013 ;Volum 49.(2) s

16 Vitenskapelig foredrag Haarberg, Geir Martin; Kjelstrup, Signe; Burheim, Odne Stokke; Takla, Marit; Kang, Xue. Thermoelectric cells with molten carbonate electrolytes. Molten Salt Discussion Group Christmas Meeting; Seland, Frode; Lædre, Sigrid; Karoliussen, Håvard; Ødegård, Anders; Kongstein, Ole Edvard. Stainless steel bipolar plates for PEM fuel cells. Geminiseminar 2014; Program for kjemi og materialteknikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Ali, Mohammed Farrag Mohammed; Sundby, Eirik. Synthesis of the antiepileptic (R)-Stiripentol by a combination of lipase catalyzed resolution and alkene metathesis. Tetrahedron: asymmetry 2013; Volum 24.(5-6) s Castberg, Tore Støren; Johnsen, Roy; Berget, John. Erosion of hardmetals: Dependence of WC grain size and distribution, and binder composition. Wear 2013 ;Volum 300.(1-2) s. 1-7 Han, Jin; Sundby, Eirik; Hoff, Bård Helge. Solvent selection in synthesis of 4-(1-arylfluoroethoxy)quinazolines and thienopyrimidines. Journal of fluorine chemistry 2013; Volum 153. s Hoff, Bård Helge; Sundby, Eirik. Preparation of pharmaceutical important fluorinated 1-arylethanols using isolated enzymes. Bioorganic chemistry (Print) 2013 ;Volum 51C. s Jacobsen, Elisabeth Egholm; Ali, Mohammed Farrag Mohammed; Skattebøl, Lars; Anthonsen, Thorleif. Enantiopure dihalocyclopropyl alcohols and esters by lipase catalyzed kinetic resolution. Journal of Biotechnology 2013 ;Volum 168.(3) s Lædre, Sigrid; Kongstein, Ole Edvard; Ødegård, Anders; Seland, Frode; Karoliussen, Håvard. In Situ and Ex situ Contact Resistance Measurements of Stainless Steel Bipolar Plates for PEM Fuel Cells. ECS Transactions 2013 ;Volum 50.(2) s Thvedt, Thor Håkon Krane; Kaasa, Kristin; Sundby, Eirik; Charnock, Colin; Hoff, Bård Helge. Chiral N-benzyl-N-methyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamines and their in vitro antifungal activity against Cryptococcus neoformans, Trichophyton mentagrophytes and Trichophyton rubrum. European Journal of Medicinal Chemistry 2013 ;Volum 68. s

17 Vitenskapelig foredrag Seland, Frode; Lædre, Sigrid; Karoliussen, Håvard; Ødegård, Anders; Kongstein, Ole Edvard. Stainless steel bipolar plates for PEM fuel cells. Geminiseminar 2014; Program for maskinteknikk og logistikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Solberg, Marius Aase. On the terms violating the custodial symmetry in multi-higgs-doublet models. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 2013 ;Volum 40.(6) s Program for matteknologi Artikkel i vitenskapelig tidsskrift Ballance, Simon; Sahlstrøm, Stefan; Lea, Per; Nagy, Nina Elisabeth; Andersen, Petter V.; Dessev, Tzvetelin; Hull, Sarah; Vardakou, Maria; Faulks, Richard. Evaluation of gastric processing and duodenal digestion of starch in six cereal meals on the associated glycaemic response using an adult fasted dynamic gastric model. European Journal of Nutrition 2013 ;Volum 52.(2) s Lerfall, Jørgen; Østerlie, Marianne. The use of sodium nitrite in cold-smoke processing of farmed Atlantic salmon effect on storage stability. International journal of food science & technology 2013 ;Volum 48.(9) s Wahl, Erik; Rømma, Svein; Granum, Per Einar. A Clostridium perfringens outbreak traced to temperature-abused beef stew, Norway, Eurosurveillance 2013 ;Volum 18.(9) s Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Juul, Nils V; Karlsen, Hanne. HiST kan gi deg kunnskapen du trenger! MATteknologi har vi fremdeles på Tunga. Meieriposten 2013 (6) s Juul, Nils V; Karlsen, Hanne. Matnyttige studier!. En gullkantet fremtid s Juul, Nils V; Karlsen, Hanne. Matteknologi har vi fremdeles på Tunga! Matindustrien 2013 (9) s

18 Rapport Jørgen Lerfall, Skare, Even Flønes; Henriksen, Aksel; Betten, Tore. Effekten av stress på væskeslipp hos pre-rigor filetert Atlantisk laks (Salmo salar L.). Trondheim, Norge: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for teknologi s. Vitenskapelig foredrag og poster Falch, Eva. Technology for utilizing marine fatty acids in functional food and supplements (key note speaker).international Symposium Food for health; Jakobsen, Anita Nordeng. Mattrygghet og spiseklare produkter. Mikro-seminar 2013; Jakobsen, Anita Nordeng; Waldenstrøm, Lene. Profilering av nypevin fremstilt ved ulike fermenteringsbetingelser. Møte i sensorisk studiegruppe; Lerfall, Jørgen. Pigmentkilder og pigmentering av laks betydning for kvalitet. Fagdager, Økologisk laks; Lerfall, Jørgen. Pigmentkilder og pigmentering hos økologisk laks, og effekter av PD på pigmentering. Fagdag økologisk produksjon; Lerfall, Jørgen; Skare, Even Flønes; Henriksen, Aksel; Betten, Tore; Rotabakk, Bjørn Tore. Influence of pre-mortem stress on drip loss and cathepsin activity of pre rigor filleted Atlantic salmon (Salmo salar L.). WEFTA; Wolff, Silje Aase; Kittang, Ann-Iren; Mehli, Lisbeth; Karoliussen, Irene; Hess-Erga, Ole- Kristian; Schiefloe, Mona; Mikkelsen, Øyvind; Hancock, Karl Eric; Larsen, Gunnar. New knowledge and Technologies for Closed Cycle Hydroponics. GroSci 2013; Aasen, Inga Marie; Jakobsen, Anita Nordeng; Josefsen, Kjell Domaas; Strøm, Arne Reidar; Ellingsen, Trond Erling. Microbial production of DHA. International Marine Ingredients Conference; Populærvitenskapelig foredrag Jakobsen, Anita Nordeng. Trygg sjømat med vekt på sushi. Forskningsdagene Frøya; Karlsen, Hanne. HACCP-basert internkontroll. Fagdag for fagnettverket Restaurant og matfag; Mehli, Lisbeth. Genmodifisert mat. Lokalt hagemøte;

19 Waldenstrøm, Lene; Jakobsen, Anita Nordeng. Sensorisk profilering og forbrukertest av nypevin. Fou-dag ved Avdeling for Teknologi; Programdeltagelse Falch, Eva. Concervation of food (in a TV-program dealing with storage of food during winter). Tuzla. Bosnia-Hercegovina [TV] Program for radiografi Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Bathen, Tone Frost; Geurts, Brigitte; Sitter, Beathe; Fjøsne, Hans Erikssønn; Lundgren, Steinar; Buydens, Lutgarde M. C.; Gribbestad, Ingrid S; Postma, Geert; Giskeødegård, Guro F. Feasibility of MR Metabolomics for Immediate Analysis of Resection Margins during Breast Cancer Surgery. PLoS ONE 2013 ;Volum 8.(4) s. Reidunsdatter, Randi Johansen; Albrektsen, Grethe; Hjermstad, Marianne Jensen; Rannestad, Toril; Oldervoll, Line Merethe; Lundgren, Steinar. One-year course of fatigue after post-operative radiotherapy in Norwegian breast cancer patients comparison to general population. Acta Oncologica 2013 ;Volum 52.(2) s Sitter, Beathe; Johnsson, Margareta; Halgunset, Jostein; Bathen, Tone Frost. Metabolic changes in psoriatic skin under topical corticosteroid treatment. BMC Dermatology 2013 ;Volum 13. s. - Leserinnlegg vitenskapelig tidsskrift Altreuther, Martin; Brattheim, Berit Johanne; Landmark, Andreas Dypvik. Comment on: 'Re. Response to Letter to the Editor: Regional Disparities in Incidence, Handling and Outcomes of Patients with Symptomatic and Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms in Norway'. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2013 ;Volum 45.(1) s Populærvitenskapelig artikkel Sitter, Beathe; Johnsson, Margareta. Studie: MR spektroskopi av psoriasis. Psoriatikeren 2013 (4) s Vitenskapelig foredrag og poster Brattheim, Berit. Kartlegging av behov for datastøttet samhandling mellom klinikere i spesialisthelsetjenesten. HelsIT 2013; Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue hos brystkreftoverlevere. Naturlig fenomen eller behandlingskrevende symptom?. 19

20 Onkologisk Forum; Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue hos brystkreftoverlevere. Naturlig fenomen eller behandlingskrevende symptom?. Nasjonal Kreftkonferanse; Reidunsdatter, Randi Johansen; Lundgren, Steinar. Fatigue hos brystkreftoverlevere - et naturlig fenomen eller et behandlingskrevende symptom?. Tema Mamma; Sandvig, Ioanna; Hoang, Linh; Olsen, Øystein; Berry, Martin; Haraldseth, Olav; Barnett, Susan C; Sandvig, Axel. Remyelinating and neuroprotective effects of glial cell transplants in the axotomised retinocortical projection. FENS Regional Meeting 2013; Faglig foredrag Brattheim, Berit. Presentation of the PhD work: "Multidisicplinary Care to patients with Abdominal Aortic Aneurysm". Faglig seminar; Intervju Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue forbigående for de fleste brystkreftpasienter. Adresseavisa [Avis] Reidunsdatter, Randi Johansen. Forsker på kreftbehandling. HiST bidrar til ny kunnskap, forskning og innovasjon innen kreftbehandling.. HiST interne nyhetssider [Internett] Doktorgradsavhandling Reidunsdatter, Randi Johansen. Health-Related Quality of Life After Radiotherapy Epistemological, methodological and clinical issues. Trondheim: NTNU, Faculty of Medicine 2013 (ISBN ) 74 s. Multimediaprodukt (opplysningsmateriale) Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue forbigående hos de fleste brystkreftpasienter. 2.9 Avdelingens stab Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Bull, Nils; Oftedal, Gunnhild; Mild, Kjell Hansson. Accidental exposure to electromagnetic fields from the radar of a naval ship; a descriptive study. International Maritime Health 2013 ;Volum 64. s

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen

10 mest brukte navn ; jenter/kvinner. * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 10 mest brukte navn 1880-2010; jenter/kvinner * betyr at flere skrivemåter er slått sammen 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1880 Anna Marie Karen Ingeborg Inga Anne Marta* Karoline* Kristine* Johanne 1881 Anna Marie

Detaljer

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P

TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 LAGMESTERSKAP 3-STK-DAMER NR KLUBB SUM TREFF 1 LÆMP 1370P 2 MYRA 1110P 3 TJUA 1090P 4 TOR-TUR 740P 5 PLATTBOM 580P TRONDHEIMSMESTERSKAPET 1990 DATO:LØR-9 JUNI ARRANGØR:TOR-TUR ANTALL DELTAGERE: 198 (165 HERRER-24 DAMER-9 JUNIOR) LAGMESTERSKAP 10-MANNSLAG-HERRER NR KLUBB SUM TREFF 1 TOR -TUR 5330P (NORSK REKORD) 2 OLDERDALEN

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0124 ASKIM Ant. post: 4 ====== ============================ ======== =========== ==== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM

Detaljer

HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013

HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013 HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014 Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Tittel: Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST, AFT for

Detaljer

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010

Poengrenn Skatval. Offisiell resultatliste 03.03.2010 G 10 år 1,3 km fri Audun Wanvik Haugen Stjørdals Blink 5 04:57 Stian Nakken Skatval Skilag 7 05:30 Henrik Nesbø Hegra IL 2 05:45 Sindre Kringen Skjelstadmark IL 3 06:01 Andreas Horten Jesbersen Lånke IL

Detaljer

08.mar. 08.mar. 22.mar

08.mar. 08.mar. 22.mar Klasse: 2-5 og V55 K 1 0 K 2 0 K 3 1 K 4 5 K 5 0 K 6 0 K 7 1 Nr Navn Lag Kl K 1 I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I Just T I 1 Geir Bjerregaard Bardu 5 90 48 2 Eirik Endresen Narvik

Detaljer

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb

Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb Resultatliste 5. løp Abik Karusellen. Hvaltjern, Fet Løype 9,5 / 5,7 Lokal arrangør: Fet skiklubb K11-15 1,Ellen Skrimstad,NOTEAM,32:22 2,Sofie Hodnebrog Westgård,NOTEAM,32:22 K20-24 1,Karoline Næss,Ullensaker/Kisa

Detaljer

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14

Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr. K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 Dato 17/6-2014 Sted: Hvaltjern, Fet Arrangør: Fet skiklubb Løype: Kvinner: 5,7 km terr, Menn 9,5 km terr K11-15 1,Signe Nordli,NOTEAM,27:14 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,23:08 K25-29 1,Silje

Detaljer

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram

15m 35-skudd kl Bodø Østre Skytterlag. Samlagstevne 2014 Miniatyr. Leon - Resultatprogram Bodø Østre 35-skudd kl. 3-5 1. Ole Ragnar Hareide Hansen Bodø Østre X* *XX 50 X*X* * 50 XXXXX 50 150 X9999XX* * * 96 246 * * *X9XXX* * 99 345 (13*) 2. Jan Erik Aasheim Bodø Østre XX* * * 50 999 *9 46 *9

Detaljer

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter

Vikerfjelløpet 2012. Offisiell resultatliste. Tosseviksetra 28.01.2012. Klubb Start nr. Tid Etter K 15-16 år 1 Mina M Strande Ådal Il 1 1:48:55 00:00 K 19-20 år 1 Maren Aasheim Ringkollen Skiklubb 101 1:29:12 00:00 K 17-18 år 1 Emilie Slåtto Gomnes Holeværingen, Il 2 1:31:18 00:00 K 21-25 år 1 Kjersti

Detaljer

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012

STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 STATISTIKK A-LAGET Seriekamper 1978-2012 NAVN SERIEKAMPER Tor Anders Hustad 267 Yngve Nordlund 266 Arild Heitmann 261 Willy Olsen 259 Håvard Vesterheim 248 Roger Boltås 229 Edin Gimsøy 221 Harald Pettersen

Detaljer

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April

EGERSUND GOLFKLUBB VAKTLISTE PROSHOP / KLUBBHUS 2016 April 2016 April Eller du kan ringe til - Kari Tendenes 45446990 (koster kr. 350,-) 01.04.2016 Ikke vakt 16.00-19.30 02.04.2016 Thor Ognedal 90063738 09.00-12.30 lørdag 02.04.2016 Jarl Aase 95831199 12.30-16.00

Detaljer

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42

Oppdalsrittet 2013. Offisiell resultatliste 09.06.2013. Klubb Start nr. Tid Etter. Almlid, Fredrik Thun Oppdal SK 42 Rekrutt 0-5 Almlid, Frida Thun 2 Eriksen, Kari Hestad Stiftstaden SK Trondheim 1 Hinseth, Elias 43 Randen, Simon 12 Randen, Solveig 3 e: 5 Påmeldte: 5 Startende: 5 Rekrutt kvinner 6-9 Gimse, Sandra Gauldal

Detaljer

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson

Etterkommere av Johan Fredrik Andersson Johan Fredrik Andersson Født: 27 sep 1859, Følene i Herrljunga, Dalsland Død: 11 sep 1912, Fagerholt, Idd Charlotte Amalie Nilsdotter Født: 23 mar 1859, Klagerød, Naverstad, Sverige Død: 21 apr 1920, Idd

Detaljer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer

Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Resultatliste REGIONS TOUR 2015 - Herrer Bodø Narvik Tromsø Lofoten Sum poeng Nr. Fornavn Etternavn Klubb Poeng Poeng Poeng Poeng Plass Poeng Poeng NNM 1 Rune Karlsen Tromsø Golfklubb 880 1700 1350 2200

Detaljer

RESULTATER JM BOWLING 2012

RESULTATER JM BOWLING 2012 RESULTATER JM BOWLING 2012 B1 1 Ketil Røen JPS Bergen 1291 2 Kåre Gevelt JIL Drammen 1263 3 Terje Tandberg JIL Drammen 1250 4 Stein Håkonsrud JIL Drammen 1247 5 Roar Gulbrandsen JIL Drammen 1226 6 Terje

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Torkel Johnsen 1980 2 Elise Pedersen 1995 3 Birgitte Benjaminsen 1996 4 Are Benjaminsen 1955 5 Rune Kvåle 1971 6 Barbro Yvonne Johnsen 1980 7 Tor Iver Benjaminsen

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 NOCLAS 1 999 A2 Ukjent løper NOTEAM 1:06:10 Påmeldte: 10 Startende: 1 Gutter 9 år 1 km 1 Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 2 Aksel Storvik Nilsen Innstrandens IL 04:57 01:38 Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen

Detaljer

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016

Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Fiskermanntallet Flakstad kommune 2016 Kommune: 1859 FLAKSTAD FØDSNR NAVN PONR POSTSTED BLAD UTMELDT ====== ============================ ===== ============== ==== ========== 031255 ABELSEN JØRN ODD 8382

Detaljer

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype

Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Resultater Lørenskog Halvmaraton 24/10-2015 Fjellsrud skole Kontrollmålt løype Kvinner 18-19 1,Johanne Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:32:22 2,Oda Lægran,Vidar, Sportsklubben,1:37:18 Kvinner 23-34 1,Line

Detaljer

Etterkommere av Alfred Moen

Etterkommere av Alfred Moen Alfred Moen Født: 24 03 1879 Død: 1964 Martha Oline Ødegård Født: 03 05 1890, Fosnes Død: 28 12 1982, Overhalla Rakel Moen Født: 12 02 1911, Salsnes Død: 08 02 1975, Salsnes Johan Arthur Kongsmo Født:

Detaljer

Kolvereid Idrettslag, Badminton

Kolvereid Idrettslag, Badminton Herresingle Veteran 1. (P.1) 56 Steinar Berg (Trondheim) 2. (P.1) 1830 Arne B Berger (Trondheim) 3. (P.2) 2136 Anders Austnes (Kolvereid) 4. (P.2) 1737 Hallgeir Holstad (Trondheim) 5. (P.3) Lorents Blomseth

Detaljer

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg

Etterkommere av Ole Eriksson Sølberg #493 1 Ole Eriksson Sølberg #492 11 Erik Olsson Sølberg Født: 1614 11-1 #490 111 Jon Eriksson Sølberg Født: 1649, Sølberg #491 111-1 Mildrid Sivertsdt. Født: 1666 #616 1111 Guru Johnsdt Født: 1686, Sølberg

Detaljer

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL

Resultatliste. Plass Navn Klubb Distrikt. Sigrid Moen Tverlandet IL Maia Medås Innstrandens IL Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL Jenter 9 år 1 km Sigrid Moen Tverlandet IL 04:00 Maia Medås Innstrandens IL 05:52 Kristina Elveos Kjelstrup Innstrandens IL 03:44 Gutter 9 år 1 km Mats Murbræch Tverlandet IL 03:19 Aksel Storvik Nilsen

Detaljer

Resultatliste 08.09.2007

Resultatliste 08.09.2007 N åpen (uten tid) Even Sveheim Odal OL 0 Andreas Bjørgen Vallset/Stange, OL 0 Ingeborg Fallbakken Berge Løten OL 0 Anna Austad-Sveen Raumar OL 0 Sverre Narum Vallset/Stange, OL 0 Påmeldte: 5 Startende:

Detaljer

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18

16.09.2015 10:06:26 Valgprotokoll for valgstyret Side 18 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Arbeiderpartiet Antall stemmesedler: 0 Stemmetillegg på % Svein Erik Jørgensen,0,00,00 0,0 Hans Bernhard Meland,0,00,00,0 Magni Skålholt

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL

RESULTAT-LISTE FOR Tverlandet IL 2 år jenter 200 meter Silje Dyrhaug Stoknes Deltatt 3 år gutter 200 meter Henrik Bakejord Svendsen Deltatt Kristian Krane Deltatt Ola Østvik Deltatt 4 år gutter 200 meter Aleksander Vollan Deltatt Petter

Detaljer

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta

Pillarguri Badmintonklubb, 2670 Otta Herresingle U11N 1. (P.1) 2793 Håkon Rørstad (Rissa) 2. (P.1) Oskar Kjørstad (Fron) 3. (P.2) Eivind Teigen (Pillarguri) 3. (P.2) Hans Hagen Svastuen (Pillarguri) 5. (P.3) Tobias Enkerud Lien (Pillarguri)

Detaljer

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00

Vefsntråkket 2015. Offisiell resultatliste 10.05.2015. Klubb Start nr. Tid Etter. 1 Ingrid Grande Bodø SK 20 1:11:46,31 00:00,00 MENN 10 ÅR 10 KM 1 Odd-Erling Reppen Brønnøy SK 1 24:42,67 00:00,00 MENN 11-12 10 KM 1 Martin Solhaug Hansen MOC 5 19:01,33 00:00,00 2 Stener Johansen MOC 8 19:05,30 00:03,97 3 Daniel Sæterstad Helgå MOC

Detaljer

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel

Resultat 1. etappe. Kl. 1 Mosjon Damer / Herre. Kl. 3 Mosjon m/sykkel. Kl. 5 Ungdom/Veteran m/sykkel Resultat 1. etappe Trones - Seteråsen (9,4km) 1 20 Solomon Achame Løyperekord! Namdal Løpeklubb 1 00.31.33 00.00.00 03.21 1 29 Jonas Riseth Team Sørenget 1 00.34.55 00.00.00 03.43 2 21 Tomas Sandvik Otterøy

Detaljer

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012

PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 PULJEOPPSETT SINGEL JM I BOWLING 2012 Fredag 27.april kl.17:30 1 Bjørnar Ludvigsen JIL Drammen B1 1 Svein Arnesen Flytoget BIL B1 2 Roar Gulbrandsen JIL Drammen B1 2 Hans Erik Menkerud JIL Nord B1 3 Ole

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2013/14 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2004 JENTER Kjetil Flataukan Else Marie Svinsås 920 19 225 926 05 158 kjefla@outlook.com emsvinsaas@gmail.com Bjørn Are

Detaljer

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei

Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei Resultatliste Abik Karusellen,27.05.2014 Sted: Jessheim Idrettspark Arrangør: Ullensaker kommune Løype: 4km vei K11-15 1,Sofie Hodnebrog Westgård,Privat,21:02 K16-19 1,Sofie Nordsveen Hustad,Nes Ski,15:03

Detaljer

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15

OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 OPPMENN OG AKTIVITETSLEDERE SJETNE ABI SESONGEN 2014/15 LAG/VERV NAVN TELEFON EPOST 2005 JENTER / Therese Henden 928 30 378 thehende@online.no Henning Olstad Stian Eide Thomas Foosnæs Hallvard Burø Øystein

Detaljer

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø

Partiliste: Arbeiderpartiet. 15.09.2015 08:50:46 Valgoppgjør for Vardø Side 1. Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015. Valgoppgjør for Vardø Partiliste: Arbeiderpartiet PLS Stemmetillegg Personstemme Slenger Stemmetillegg Personstemme Slenger 1 Robert Ditlev Jensen 1 ** 36,50 43 2 81,50 98,25 109 10 217,25 298,75 2 Catrine Rosanoff Aronsen

Detaljer

NM 2010 HOPP, OFFISIELL TRENING

NM 2010 HOPP, OFFISIELL TRENING Flying Team Vikersund 4 Karlengen, Silje BSK Offisiell trening 5 Sprakehaug, Silje BSK Offisiell trening 6 Sagen, Anette NSK Offisiell trening 7 Fredriksen, Lars Gjøran BSK Offisiell trening 8 Berggaard,

Detaljer

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL

RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL RESULTATLISTE DOBBELTSTEVNE I TRYSIL 28. JULI 2012 Premieliste Mesterskap Klasse 3-5 1 Bent Ove Løvåsen Trysil 5 50 48 49 98 99 344 16* Gylt medalje 2 Jan Eivind Skjæret Jordet og Tenaasen 5 50 46 49 99

Detaljer

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag

Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Midt-Norsk Cup 2.runde Fosenkarusell Arr: By skytterlag Premieliste Mesterskap Klasse 2-5 1 Tore Veie Rissa (5) 346 2 Jørgen Andersen Hommelvik (5) 346 3 Christen Sjøvold Malvik (5) 345 4 Roar Forfot By

Detaljer

Pengepremier 25-skudd kl. J

Pengepremier 25-skudd kl. J Pengepremier 25-skudd kl. R 1. Hannah Johansen Time 50 49 49 97 245 90,- 2. Line Rødland Klepp 49 49 48 96 242 60,- 3. Sigve Vidringstad Lyngdal 49 48 48 97 242 0,- Pengepremier 25-skudd kl. ER 1. Tønnes

Detaljer

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12

Aktiv kvinner 10. Aktiv menn 11- Karlsen John Ivar Vesterålen CK. Aktiv menn 11- Tunes Håkon Johan Harstad CK. Aktiv kvinner 11-12 Aktiv kvinner 11-12 10 Plass Tid Startnr Klasse Etternavn Fornavn Klubb 1 23:18,20 2 2 23:18,80 1 10 Sortebech Kevin Bodø CK 10 Ulset Ådne Bodø CK 10 1 23:28,10 3 10 Grande Ingrd Bodø CK 11-1 41:58,60 9 2 42:,20 6 DNF 7 DNS

Detaljer

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn

917 07732 magne.nydal@norgeshus.no 7623 Ronglan 5 392 Kåre Leverås Bursflata 6 900 78416. 7620 Skogn Plass Bredde Eier Adr Tlf Mail 1 280 Svein Løvli Engstad 740 95731 sveinml@online.no. 416 33865 2 370 Svein Helge Falstad Falstadberget18 932 02224 falstad2@yahoo.com 3 481 Pål Austeen Falstadberget 24

Detaljer

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65

Premieliste Mesterskap Rekrutt Premieliste Mesterskap Eldre rekrutt Premieliste Mesterskap Junior Premieliste Mesterskap V65 Premieliste Mesterskap Rekrutt 1 Øystein Strøm Byneset 48 49 49 97 243 Gylt medalje 2 Camilla Lystad Berg Orkla 48 48 47 96 239 Sølv medalje 3 Hans Erling Øien Byneset 47 48 48 95 238 Bronse medalje 4

Detaljer

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016

Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Deltakerliste Sellifjellrennet 2016 Turklasse kvinner junior 16-19 Mia Rise, Ogndal Cathrine Warberg, Ogndal - Ogndal: 2 Turklasse menn 20-29 Bjørnar Valøen, Stod - Stod: 1 Turklasse menn 50-59 Leif Kjesbu,

Detaljer

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400

NNM Fellesstart. Startliste Saltstraumen 14.09.2014. 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Menn 10 87 NOR20041227 Martin Andreas LARSEN Sandnessjøen OCK 09:20:00 400 Påmeldte: 1 Startende: 1 Kvinner 11-12 3 NOR20020703 Ingrid GRANDE Bodø CK 09:15:00 3524592 Påmeldte: 1 Startende: 1 Menn 11-12

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Pistolklubb Resultatliste for Feltskyting nr. 110819 Høststevne 06.11.2011 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Jarle Edvind Edvardsen Kristiansand Pistolklubb 106 2 Tommy Weiby Aron Pistolklubb 106

Detaljer

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5

Sonerenn Manndalen. Offisiell resultatliste 23.01.2010. Klubb Start nr. Tid Etter Tobias Farstad Burfjord IL 6 Harald Hauge Nordreisa IL 5 G 9 år 1 km klas. fellesstart Tobias Farstad Burfjord IL 6 06:02 Harald Hauge 5 07:03 DNS Isak Sørensen 7 Fullførte: 2 Påmeldte: 3 Startende: 2 G 10 år 1 km klas. fellesstart Martin Kaasen 8 05:50 Hans

Detaljer

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad

Etterkommere av Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Ingvald Gerhard Eilertsen Ytterstad Født: 05 02 1866, Ytterstad Berthe Johanne (Jensen) Andreassen Født: 23 07 1869, Tiltvik, Hamarøy Død: 03 05 1938 Alma Ytterstad Født: 22 07 1894 Død: 07 11 1967 Bjarne

Detaljer

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag

Pengepremier 15 skudd kl. 1. Pengepremier 15 skudd kl. 2. Pengepremier 15 skudd kl. 3. Pengepremier 15 skudd kl. 4. K ongsberg skytterlag Pengepremier 15 skudd kl. 1 1. Arild Båheim Oslo Øst re 1 L 142 66,-kr 2. Anne Grimstad Oslo Øst re 1 140 0,-kr Pengepremier 15 skudd kl. 2 1. Vidar Gjestemoen Geilo 2 138 99,-kr 2. Einar Nordengen Tyrist

Detaljer

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed

1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed. 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI Eiendomsadresse Adresse Postnr Poststed Alstahaug Kommune Naboliste for bygge- og delesaker Hjemmelhaver(e) Naboer: 1820-38/48 FAGERLI ANN KRISTIN FINNMYRVEGEN 11 C 7540 KLÆBU 1820-38/66 IVERSEN GEIR MWINZI BOTNVEIEN 11 B 1820-38/71 MÜLLER CONRAD

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3529336 U1 Ukjent løper,noteam,42:21

Detaljer

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen

Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Eikerkarusellen 050208 - Hokksund IL, Ormåsen Plass Start.nr Gutter 8 år og yngre - 1,6 km Klubb Anv. tid 2 Bjørnar Buhaug Holth Hokksund IL 0:15:52 8 Rasmus Bergland SSK 0:22:57 22 Anders Holte IBK 0:14:30

Detaljer

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km

Resultatliste til Sturerittet fellesstart runde à 10,2 km K 30-39 1 47 Dypevik Ingvill Rabben CK Sotra 3 01:03:26 00:00:15 K 40-49 1 46 Iden Marit Irene Åsane CK 3 00:53:15 00:00:15 K Senior 1 48 Olsen Janne Eidsvoll SK 3 00:52:56 00:00:15 2 50 Olsen Janne Åsane

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Finnvikrennet Offisiell resultatliste

Finnvikrennet Offisiell resultatliste G 13-14 1 Kristian Vatne Tromsø Skiklubb - Langrenn 125 1:04:51 00:00 2 Jakob Brones Engen Kvaløysletta Skilag - Ski 54 1:04:55 00:04 3 Vegard Arnesen Tromsø Skiklubb - Langrenn 51 1:33:58 29:07 M 15-16

Detaljer

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++

Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Korrigert resultatliste fra ABIK Karusellen 3.løp Jessheim Lokal arrangør: Lions Club Ullensaker Løype: ca 4 km +++ Resultatliste Abik Karusellen,26.05.2015 NOCLAS 1,3625365 U1 Ukjent løper,noteam,47:31

Detaljer

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram.

200/300m Mesterskap kl /300m Mesterskap kl. V55. Bjøllånes Skytterlag. Rana / Salten Leon - Resultatprogram. Bjøllånes 200/300m Mesterskap kl. 3-5 Kl. Omgang35-skudd 1. Arnt Erik Aune Beiarn 5 * *X*X 50 *X9 *X 49 * * * *9 49 => 148 99X9 *X*X* * 97 => 245 X*XXXXX9 * * 99 => 344 2. Asle Bentsen Saltdal 5 * *9X*

Detaljer

Etterkommere av Kristian Klykken

Etterkommere av Kristian Klykken Kristian Klykken Født: 13 03 1881 Død: 08 08 1964 Olga Ottesdatter Solum Født: 09 05 1892 Død: 20 02 1973, Namdal sykehjem, Namsos Hanna Wilhelmine Klykken Født: 1912 Død: 1912 Gjerta Otelie Klykken Født:

Detaljer

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08

Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Resultatliste Nyttårstevnet Egersund Fotland, 5. og 6. Januar 08 Mesterskap Klasse 3-5 1 Trond Inge Rødland Klepp 5 50 49 50 96 245 Gylt medalje 2 May Elin Stava Lyngdal 5 50 46 49 98 243 3 Espen Kambo

Detaljer

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10

Deep Ocean Arena Haugesund 06.1.2013. GUTTER 10 60 METER Bendik Bjørndal Åkra 10,77. HØYDE Andreas Ekrene Sveio 1,10 GUTTER 10 Bendik Bjørndal Åkra 10,77 Andreas Ekrene Sveio 1,10 KULE 2 KG Andreas Ekrene Sveio 5,96 GUTTER 11 Erik Nygaard Madsen Haugesund 9,69 Erling Kjellesvik Husveg Haugesund 9,74 Markus Alvseike Åkra

Detaljer

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015

Utskrift Fra Fiskermanntallet pr. 09.11.2015 Kommune: 0906 ARENDAL Ant. post: 33 ====== ============================== ============ =========== ==== 061064 ANDERSEN ANNLAUG LISE FLØISTAD ARENDAL ARENDAL B 300537 ANDERSEN GODTFRED JOHN KONGSHAVN ARENDAL

Detaljer

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013

Svarthopen rundt. Offisiell resultatliste 01.05.2013 Jenter/Gutter 6-10 år Emma Anine Helstad Amundsen Brønnøysund IL 57 13:28 Thea Rørmark Anderson Sømna IL 21 17:02 Jens Arnes Sømna IL 43 13:35 Håvard Barlien Sømna IL 77 16:18 Sofie Reinfjord Bredesen

Detaljer

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007

Pengepremier 15-skudd kl. 1. Pengepremier 15-skudd kl. 2. Pengepremier 15-skudd kl. 3. Tangen skytterlag. Vårstevnet 3-5 mai 2007 Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Morten Støen Tingelstad 143 36,-kr Pengepremier 15-skudd kl. 2 1. Knut Arne Lundsbakken Stange og Romedal 145 120,-kr 2. Kim Arne Røhne Tangen 140 81,-kr 3. Jon Willy Hagen

Detaljer

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94

Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Oppdatert 17/10/2010 Trenere fotball: Årskull Navn Adresse Postnr Mob. Tlf. privat Tlf. arb e-post 92-94 Junior, gutt Samarbeidslag MO IL 91-94 Junior, gutt Frode Hauge 91-94 Junior Damer Stian Forland

Detaljer

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01

5 KM. STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo. 18:00 Sykkel. Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL Sykkel 18:01 STARTLISTE ULVEN TEMPO 2014, onsdag 11. juni Induviduell tempo 5 KM NR Kvinner 11-12 START MÅL DIF TID 289 Grünert Christine 18:00 Menn 11-12 290 Vik Ivar Dyngeland Fana IL 18:01 291 Hestness Christoffer

Detaljer

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd

Oversikt over medddommere. meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere. Forslag til. skjønnsmenn. forliksråd VÅLER KOMMUNE Oversikt over medddommere 2013 2016 meddommere tingretten lagrettemedlemmer jordskiftemeddommere Forslag til skjønnsmenn (Oppnevnes av fylkeskommunen) forliksråd (Oppnevnes av fylkesmannen)

Detaljer

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned:

ADELSKALENDER KVINNER (KT) ADELSKALENDER MENN (MT) Plassiffer opp: Plassiffer ned: ADELSKALENDER KVINNER (KT) Nr: Klasse: Navn: Bosted: opp: ned: Sum plassiffer: 1 KT Vanja Bergli Mo i Rana 1 1 2 2 KT Torunn Moe Alta 7 2 9 2 KT Annbjørg Svendal Bergen 3 6 9 4 KT June A. Røsbø Øksfjord

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb

Sandefjord Pistolklubb Sandefjord Høststevne 2009 - Nr. 08019 01.11.2009 Plass Navn Klubb Poeng Fin A 1 Kjetil Bromark Modum 115 2 Hans Knigge Aron 113 3 Tor Amundsen Enebakk 111 4 Jesper Rypaas Aron 111 5 Agnar Holm Lillestrøm

Detaljer

Startliste Sjutoppsturen 2013

Startliste Sjutoppsturen 2013 1 Sigfred Worren Nystøyl 2003 X 2 Torbjørn Baade 2003 X 3 Ingrid Therese Baade 1999 X 4 Reidar Baade X 5 Sylvia W. Baade X 6 Birger Isak Vaage 2002 X 7 Vidar Vaage X 8 Sverre Sørdal X 9 Harald Sørdal X

Detaljer

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008

Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 Premiering Samlagsmesterskap bane 2008 15-skudd kl. 1 1. Rune Jansen Ådal 145 Gavepremie 2. Tor Arne Lafton Ådal 143 58,- 3. Magnus Bergan Sigdal 143 0,- 4. Roger Eriksen Ådal 140 0,- 15-skudd kl. 2 1.

Detaljer

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl.

200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 2. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 3. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 200/300m Pengepremier 15-skudd kl. 1 1. Stein Engen Riflen/Skoger 49 47 47 143 108,- 2. Rolf Ivan Aker Ullensaker 46 48 46 140 0,- 3. Lars Håkon Grønhovd Hval Ringerike 44 48 48 140 0,- 200/300m Pengepremier

Detaljer

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19

15.09.2015 00:57:20 Valgprotokoll for valgstyret Side 19 E Kandidatkåring E. Beregning av stemmetillegg og personstemmer Valglistens navn: Senterpartiet Antall stemmesedler: Stemmetillegg på % Erik Sletten,,00,00 0, Amalie Myrvang Lund,,00,00, Per Hagebakken,,00,00,

Detaljer

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org

Nedre Eiker Pistolklubb Postboks 268 3051 Mjøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Side 1 av 16 Postboks 268 3051 jøndalen Telefon: 91622500 Epost: post@nepk.org Hjemmeside: http://www.nepk.org Stevne: 1F Finfelt Dato: 15.05.2011 Stevnenummer: 1107008 Bane: Kalvedokk Stevneleder: Per

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Martin Gundersen NTNUI 24,47 08-04-16 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02 C 35-39

Detaljer

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud

Resultatliste lag. NM Figurjakt 2015 26.06.2015. Vang JFF - 28.06.2015 28.06.2015 17:23 15FJ0357. Skogen JSK 1 Hoved 466. Ove Gjermund Seigerud 1 Skogen JSK 1 466 802563 Ove Gjermund Seigerud 472 1592616 Stian Myrvang 192 425 1588734 Nikolai Torp 585 2 Eidskog JFF 1 779 244533 Kai Haug 196 771 1532106 Kjell Magne Tråstadkjølen 712 1514 Emil Sandbakken

Detaljer

Startliste per Klubb

Startliste per Klubb Bjerkreim IL 1 Roar Herikstad G 8 år 1 km fri felles 3 Morten Espedal G 8 år 1 km fri felles 4 Simen Espedal G 8 år 1 km fri felles 8 Markus Gjøse G 8 år 1 km fri felles 9 Jakob Brun Rekeland G 8 år 1

Detaljer

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane

Norske Mastersrekorder Menn Kortbane Øvelse Klasse Alder Navn Klubb Tid Dato 50 Fri 0 20-24 Jørgen Aagaard-Nilsen Wiik Larvik SK 24,55 30-03-14 A 25-29 Sander Englund Smørdal BS/Arna 23,83 11-03-12 B 30-34 Rune Christensen IL Varg 24,06 26-05-02

Detaljer

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse

1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014. Innholdsfortegnelse 1-2 Deltakerlister for møtene i Region-Sør, Rica Park Hotell, Sandefjord, 14. 16. mars 2014 Innholdsfortegnelse 24 Stemmerett i årsmøtet i fylkeslag Gruppeinndeling - Madrassmøte 1-2-1 Deltakerliste Diabetesforbundet

Detaljer

Leon - Resultatprogram

Leon - Resultatprogram sammenlagt Kl. 1. Øystein Haugland Fana 4 => 8,84 2. John Olav Ågotnes Sartor 5 =>10,21 3. Ronny Langhelle Bruvik 5 =>10,77 4. Eirik S. Grimstveit Seim 5 =>10,90 5. Knut Jørgen Brodahl Fana 5 =>10,94 6.

Detaljer

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge

Eiendom Navn Rolle Personstatus /1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge Sortland Kommune Eierliste for: Sammenkobling Bjørklundveien/Vesterveien 1870-15/1 ELLINGSEN ARNE CHR Hjemmelshaver (H) Bosatt i Norge POSTBOKS 23 1870-15/1 ELLINGSEN GEIR ABEL Hjemmelshaver (H) Bosatt

Detaljer

Nemnder, styrer og råd 2011-2015

Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Nemnder, styrer og råd 2011-2015 Berg Sparebanks forstanderskap 4 medlemmer 1. Inger Blomsnes, H 1. Åsmund Sjøberg, AP 2. Jon Ola Brevig, SP 2. Mona Bråthen, AP Varamedlemmer 1. Svein Håkon Pedersen, H

Detaljer

TambarSkjelveSprinten 2011

TambarSkjelveSprinten 2011 Rekrutt 0-9 år Krogh-Albertsen Eirik Gauldal SK - sykkelgruppe 13 06:51,86 Sæterbø Emilie TVK Sykkel 18 07:17,40 Birkeland Even Gauldal SK - sykkelgruppe 16 08:20,36 Haugland Even Oppdal SK - sykkelgruppe

Detaljer

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php

http://cupassist.com/resultater/vis_oppsett.php Klasse DDV1 - Damedouble V1 DDV1 - Pulje 1 Aadland, Trude / Kjærland, Elisabeth Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla Nilsen, Lisbeth / Gandborg, Gitte 46 Hjellegjerde, Elisabeth / Nogva, Randi Ulla

Detaljer

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009

Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Resultatliste for Feltskyting stevne nr 03023 Oslo PK 23.08.2009 Åpent stevne Plass Navn Klubb Poeng Rang 1 Rang 2 Fin A 1 Pål Hembre OPK 98 39 19 1 Morten H. Jakobsen Oppg SL 98 39 19 3 Terje Storholt

Detaljer

Mesterskapsmedalje rekrutt

Mesterskapsmedalje rekrutt Mesterskapsmedalje rekrutt 1. Morten Tørnblad Sameien Blaker 50 50 48 100 100 348 0,- Mesterskapsmedalje 2. Maria Søta Skogly Røyken og Hurum 50 50 48 98 100 346 0,- 3. Anders Foss Hidemstrædet Blaker

Detaljer

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6

NTE-cup Lierne. Offisiell resultatliste 19.01.2013. Klubb Start nr. Tid Etter Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 8 år 1 km klassisk Hjellsand, Jonas IL Hållingen 5 Stokke Tødås, Heine Overhalla IL 6 G 9 år 1 km klassisk Estil Brissach, Are Lierne IL 8 Sivertsen, Fredrik Leirådal IL 9 Sivertsen, Johannes Leirådal

Detaljer

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen

Resultatlister K-ritt 04.06.2008, Temporitt Borgbanen Resultatlister K-ritt 0.0.08, Temporitt Borgbanen Arrangør: ABB Antall deltagere: Rittype: Landevei Lengde: 0 km Info: Flere har observert at enkelte har ligget på hjul og hjulpet hverandre. De dette gjelder

Detaljer

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011

RESULTAT-LISTE FOR Cuprenn 23.02.2011 3 år gutter 200 meter Håvard Elias Olsen Tverlandet IL Deltatt Petter Sommerset Edvaedsen Tverlandet IL Deltatt Selmer Aunan Tverlandet IL Deltatt Tobias Klippenberg Tverlandet IL Deltatt 3 år jenter 200

Detaljer

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.

Sandefjord Pistolklubb Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb. Sandefjord Boks 372 3201 Sandefjord Telefon: 90726210 Epost: olore@sfjbb.net Hjemmeside: http://www.sandefjordpistolklubb.no Stevne: 1F Finfelt Stevnenummer: 1208025 Bane: Bjørndalen Stevneleder: Røed

Detaljer

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv!

Administrasjon av arbeidsforhold. Administrasjon av arbeidsforhold. skjema i HR-portalen. Bluegarden Mobil - prøv selv! Fornavn Etternavn Firma Parallellsesjoner A-ordningen: Tips kl og 1300 triks - 1345 for å unngå Parallellsesjoner kl 1400-1445 Aleksander Ramnefjell DNB BANK ASA Ane Føllesdal Bluegarden Anna Rønning SpareBank

Detaljer

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631

Klasse / Plassering / Navn / Klubb / Fødselsår. Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 Side: 1 ØVELSE: 1 400 Fri M Senior 1 P Magnus Klæboe Nordgård Tromsø SK 89 4.15.37 631 1992 1 P Vebjørn Anfinsen Tromsø SK 92 4.58.49 395 1993 1 P Karl Inge Svendsen Hammerfest SLK/NTG 93 4.53.07 417 1995

Detaljer

RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN

RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN RESULTATLISTE SUPERSPRINT HALTDALEN.0.0 B-FINALE 7 Karin Haukli Sokna år eller under, Åshild E. Mikalsen Trondhjems år eller under, Mari Lovise Marum Trondhjems år eller under,9 Heidi Grytdal Sokna år

Detaljer

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15

Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Kommunestyret 2015-2019 ajour 08.12.15 Alf E. Jakobsen alf.jakobsen@hammerfest.kommune.no 905 28 300 Marianne S.Næss masivnaess@gmail.com 917 15 059 Tarjei Jensen Bech tarjei.jensen.bech@gmail.com 942

Detaljer

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT

JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT JETROGRUPPER HØST 2014 - HØST 2015 ONSDAG-TIRSDAG (OPPDATERT 17.11.2014 ) Guppeledere er uthevet i kursiv. Vi ber om at rettelser sendes til post@mkirken.no Nr. Etternavn Fornavn Email Tlf mobil Tlf privat

Detaljer

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.

Fiskere 15.06.2011 Dag Sted Tid Kortholder Dag Sted Tid Kortholder 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06. Fiskere 15.06.2011 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Gøte Nilsen 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00 Tore Andersen 15.06.2011 Målselvfossen 06:00-14:00 Rolf Holm 15.06.2011 Målselvfossen 16:00-24:00

Detaljer

KM mellomdistanse AAOK

KM mellomdistanse AAOK H21 5 Viggo Molund IL Imås 14:08:00 109078 6 Svein Rødseth Hope IL 14:10:00 89558 7 Terje Urfjell IL Imås 14:12:00 97789 8 Håvard Nilsen Vegårshei IL 14:14:00 134236 9 Helge Fossøy Lia IL 14:16:00 86123

Detaljer

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold

Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Utskrift fra fiskermanntallet Østfold Kommune: 0124 ASKIM ============================ ======== =========== ==== ====== 230367 HANSON ROAR ASKIM ASKIM B 110447 HANSSEN BJØRN JENS ASKIM ASKIM B 281178 SHUM

Detaljer

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015

Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2015 Valglistens navn: Fremskrittspartiet 1 Aleksander Søreng 1975 Sandvika 2 Bjørnar Gisle Grytvik 1954 Fillingsnes 3 Hans Kristian Werkland 1997 Bonenget 4 Terje Grytvik 1957 Fillingsnes 5 Bjørgvin Einar

Detaljer

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg

Ekstraordinært. Saksliste. Landsmøtesak 1.2013 Konstituering. Landsmøtesak 2.2013 Valg 1 Ekstraordinært Saksliste Landsmøtesak 1.2013 Konstituering Landsmøtesak 2.2013 Valg 2 Ekstraordinært Sak 1.2013: Konstituering A: Åpning Velkommen til ekstraordinært Landsmøte ved visepresident Suzette

Detaljer

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1

Skatteliste offentlig ettersyn. Utskrift : 15.02.2012 Side : 1 Skatteliste offentlig ettersyn Eiend. adresse Radioveien 5 Russell Anne Marie Gohli 807 241 / 110 / 0 / 0 993 000 20 000 90 873 700 6,9 6 028 Radioveien 7 Thunberg Eivind Erland 807 241 / 326 / 0 / 0 702

Detaljer