HiST AFT FoU årsrapport Nr Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "HiST AFT FoU årsrapport Nr. 1-2014. Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013"

Transkript

1 HiST AFT FoU årsrapport Nr Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST AFT for 2013

2 HØGSKOLEN I SØR-TRØNDELAG Avdeling for teknologi Tittel: Forsknings- og utviklingsvirksomhet ved HiST, AFT for 2013 Forfatter: FoU-koordinator Gunnhild Oftedal Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for teknologi, 7004 Trondheim ISSN Status Sted og dato Trondheim, ii

3 Forord HiST Avdeling for teknologi driver forsknings- og utviklingsvirksomhet som resulterer i vitenskapelige publikasjoner, og i annen formidling til brukergrupper og til allmennheten. Denne rapporten gir en oversikt over avdelingens FoU-prioriteringer og utvikling samt lister opp publikasjoner, formidling og faglige og vitenskapelige verv blant de ansatte samt bacheloroppgaver utført av avdelingens studenter. Trondheim Einar M Hjorthol Dekan Gunnhild Oftedal FoU-koordinator, AFT iii

4 Innhold 1. Prioriteringer og utvikling Formidling Program for allmennfag Program for bioingeniørfag Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk Program for kjemi og materialteknikk Program for maskinteknikk og logistikk Program for matteknologi Program for radiografi Avdelingens stab Masteroppgaver og bacheloroppgaver Program for bioingeniørutdanning Program for bygg og miljø Program for elektro- og datateknikk Program for kjemi og materialteknikk Program for maskinteknikk og logistikk Program for matteknologisk utdanning Program for radiografutdanning iv

5 1. Prioriteringer og utvikling I 2013 gjennomførte AFT en midtveisevaluering av avdelingens FoU satsningsområder for perioden Områdene hadde i all hovedsak oppnådd forventede resultater og de videreføres som AFTs satningsområder ut perioden. Disse områdene er: Bio-behandling: Fra basale sykdomsmekanismer til målretta diagnostikk og behandling. HiST Mobile: The HiST Mobile Learning Initiative. Lokal mat: Innovasjon, produktkvalitet og mattrygghet. Bio-behandling og HiST Mobile er også blant HiSTs sentrale satsningsområder. Et område som var definert som satsningsområde under oppbygging ble ikke videreført på grunn av manglede FoU-ressurspersoner på området. To områder som det i 2010 ble prioritert å starte oppbyggingen av ble etter evaluering definert som satsningsområder under oppbygging. Disse områdene er «Fornybar energi, konstruksjoner og miljøteknologi og Instrumentering. På begge disse områdene har FoU-arbeidet kommet godt i gang. Fast ansatte i undervisnings-, forsknings- og formidlingsstillinger (UFF-stillinger) brukte i 2013 i gjennomsnitt 14% av arbeidstiden til FoU (16% i 2012). Hvis vi inkluderer midlertidig ansatte, deriblant stipendiater, blir det 21% (22% i 2012). Tid som brukes til FoU hadde en stigning fram til 2011, men har deretter flatet ut med en svak tendens til nedgang. Utviklingen varierer mellom programmene. Tre program viser en økning, mens fire en reduksjon fra Doktorgradsstipendiater er en vesentlig ressurs for FoU-aktiviteten ved avdelingen. Totalt var det registrert 18 stipendiater ved AFT i Av disse disputerte fire og fire begynte. Antall stipendiater har vært nokså konstant de siste fire årene. I 2013 har totalt antall vitenskapelige publikasjoner økt så vidt i forhold til i De fleste er i form av tidsskriftsartikler, hvor det er en klar økning, og knapt ¼ er artikler i antologi (konferanseproceedings). Antall publikasjonspoeng for avdelingen har også økt noe. Brukerrettet formidling fra avdelingen ser ut til å være omtrent på samme nivå som i Det aller meste dreier seg om faglige foredrag, mens antall artikler i fagtidsskrift er lavt, omtrent som de to årene før. Allmennrettet formidling ser ut til å ha gått noe tilbake. En mer detaljert oversikt over utviklingen som gjelder publisering og formidling er gitt i kap. 2. Det er store forskjeller mellom de ulike programmene når det gjelder antall publikasjoner/ formidlinger og når det gjelder fordelingen mellom vitenskapelig publikasjoner og brukerrettet og allmennrettet formidling. Dette ses av listene i kap. 2. Studenter inkluderes i FoU-arbeid gjennom sine bacheloroppgaver og masteroppgaver. I 2013 var første året HiST uteksaminerte masterstudenter. De fleste oppgavene er gitt av eksterne som i hovedsak er private bedrifter, men en del kommer fra sykehus og noen fra universitet og forskningsinstitutter. I 2013 ble 84% av totalt 185 oppgaver (derav 5 master) gitt av eksterne. Det er på samme nivå som i Med vanligvis 2-3 studenter per bacheloroppgave utgjør dette en vesentlig FoU-innsats for eksterne. Oppgavene er listet opp i kap. 3. Totalt er det små eller ubetydelige endringer i ressursbruk i form av arbeidstid som brukes til FoU, og i resultater i form av publisering og formidling. Avdelingen arbeider allerede med å øke FoU-innsatsen og med videre strategiske prioriteringer. For å kunne lykkes vil det muligens være behov for å fokusere enda forsterke på FoU på alle nivå ved avdelingen. 5

6 2. Formidling Tabell 1 viser utviklingen med hensyn på publikasjonspoeng fra 2006 til Data er hentet fra Tabell 1. Publikasjonspoeng, forfatterandeler og antall poenggivende publikasjoner År Publikasjonspoenandeler Forfatter- Antall poenggivende publikasjoner Totalt Nivå Nivå Monografi Artikkel 1 2 i tidsskrift i antologi ,3 8, ,5 6, ,3 12, ,1 17, ,0 14, ,7 16, ,1 25, ,6 22, Tabell 2 4 gir en detaljert oversikt over publikasjoner og formidling i perioden Dataene for er hentet fra CRIStin, tidligere fra Forskdok. Kategorier i CRIStin er noe forskjellig fra dem som har vært brukt i Forskdok, se tabellnoter. Tabell 2. Vitenskapelige publikasjoner og formidling År Monografi Artikkel Abstrakt Foredrag og Sum /antologi i tidsskrift i antologi i tidsskrift/ poster rapport * (24) * ** 11** * Noen kan være faglige foredrag pga manglede kategori i CRIStin disse årene. ** Forskjell i antall mellom tabell 1 og 2 skyldes at én publikasjon i hver av disse kategoriene ikke er godkjent på nivå 1 eller 2. Tabell 3. Brukerrettet formidling År Artikkel i Lærebok og fagbok Kompendium Rapport Foredrag Sum faglige Bok Kapittel tidsskrift * 0 3 * * 1 5 * * Ikke egen kategori i CRIStin disse årene, men fordelt under vitenskapelig eller allmenrettet. 6

7 Tabell 4. Allmennrettet formidling År Populærvitenskapelig bok Artikkel i populærvit. tidsskrift Kronikk Leserinnlegg Intervju/ programdeltakelse Deltakelse i radio- og TV-program Foredrag 2006 * * * * * ** ** * Ikke kategori i Forskdok som ble brukt i 2010 og tidligere. ** Noen kan være faglige foredrag pga manglede kategori i CRIStin disse årene. I det følgende er lister over publikasjoner for 2013 som er registrert i CRIStin gitt for hvert program (navnet på tilsatte ved AFT er uthevet). Sum 2.1 Program for allmennfag Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Mellingsæter, Magnus Strøm. Engineering students' experiences from physics group work in learning labs. Research in Science & Technological Education 2013 Nielsen, Kjetil Liestøl; Hansen, Gabrielle; Stav, John Birger. Teaching with student response systems (SRS): teacher-centric aspects that can negatively affect students' experience of using SRS. Research in Learning Technology 2013; Volum 21. Zourou, Katerina. Research challenges in informal social networked language learning communities. elearning Papers 2013 Vitenskapelig artikkel i antologi/konferenseproceedings Arnesen, Ketil; Stav, John Birger. Evaluation Methods for Learning Effects of Mobile Response Technology in VET Courses. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Arnesen, Ketil; Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. Implementation of Mobile Response Technology and Activity Based Training in a University College. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s

8 Stav, John Birger; Arnesen, Ketil. Activity Based Solutions for VET Quality Professionals. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Stav, John Birger; Bjørkli, Knut; Arnesen, Ketil. Experiences with Use of Students Mobile Devices as Immidiate Response Tools. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Sørensen, Ivar. On Student Response System - SRS. I: EDULEARN13 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Talmo, Tord Mjøsund. ilike BYOD in Language Learning. I: Conference proceedings. ICT for language learning. Libreria Universitaria 2013 ISBN Talmo, Tord Mjøsund; Bjørkli, Knut; Stav, John Birger. Experiences with Use of New and Modern Digital Learning Environments at Engineering Education. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Talmo, Tord Mjøsund; Einum, Even. Smartphones as Digital Possibility and Technological Advantage in Language Learning. I: EDULEARN13 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. ilike Logical Language Training. I: INTED 2013 Conference Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Titova, Svetlana; Talmo, Tord Mjøsund; Anna, Avramenko. Language Acquisition Through Mobile Technologies: A New Fad or an Unavoidable Necessity. I: EDULEARN13 Proceedings. International Association for Technology, Education and Development 2013 ISBN s Zourou, Katerina; Loiseau, Mathieu. Bridging Design and Language Interaction and Reuse in Livemocha's Culture Section. I: Social Networking for Language Education (New Language Learning and Teaching Environments). Palgrave Macmillan 2013 ISBN s Lamy, Marie-Noëlle; Zourou, Katerina. (Editors) Social Networking for Language Education (New Language Learning and Teaching Environments). Palgrave Macmillan 2013 (ISBN ) 256 s. 8

9 Kronikk Kjelsberg, Ronny. Du får det du måler. Klassekampen 2013 Kjelsberg, Ronny. Tre skritt fram - og to tilbake? Høgskoleavisa 2013 Kjelsberg, Ronny. Vår tids viktigste debatt. Adresseavisen 2013 Kjelsberg, Ronny; Sandvik, Thomas. Ansatte trenger frihet og tillit. NTL magasinet 2013 Kjelsberg, Ronny; Sandvik, Thomas. Mål og mening. LO-aktuelt : organ for Landsorganisasjonen i Norge 2013 Tidsskriftpublikasjon - Leserinnlegg Kjelsberg, Ronny. Glad i fakta?. Klassekampen 2013 Kjelsberg, Ronny. Hvem er det som mangler kunnskap? Klassekampen 2013 Kjelsberg, Ronny. Mer læring, mindre floskler. Dagbladet 2013 Kjelsberg, Ronny. Pedagogisk mote med liten effekt. Dagbladet 2013 Kjelsberg, Ronny. Vitenskap til folket!. Klassekampen 2013 Sørensen, Ivar. Helt i kreativiteten. Adresseavisen 2013 Sørensen, Ivar. Om Rema, pengemakt og Adresseavisen. Adresseavisen 2013 Vitenskapelig foredrag og poster Arnesen, Ketil; Hennissen, Jon Eirik; Støckert, Robin. Done-IT. EFQUEL Innovation Forum 2013; Arnesen, Ketil; Stav, John Birger. Evaluation Methods for Learning Effects of Mobile Response Technology in VET Courses. INTED 2013; Arnesen, Ketil; Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. Implementation of Mobile Response Technology and Activity Based Training in a University College. INTED 2013;

10 Mellingsæter, Magnus Strøm. Engineering students' experiences with Learning Labs - a case study of physics group work. ESERA 2013; Stav, John Birger; Arnesen, Ketil. Activity Based Solutions for VET Quality Professionals. INTED 2013; Stav, John Birger; Bjørkli, Knut; Arnesen, Ketil. Experiences with Use of Students Mobile Devices as Immidiate Response Tools. INTED 2013; Talmo, Tord Mjøsund; Bjørkli, Knut; Stav, John Birger. Experiences with Use of New and Modern Digital Learning Environments at Engineering Education. INTED 2013; Talmo, Tord Mjøsund; Stav, John Birger. ilike Logical Language Training. INTED 2013; Populærvitenskapelig foredrag Bjørkli, Knut. Respons på med studentresponssystem. MNT-konferansen; Kjelsberg, Ronny. Høyere utdannings- og FoU-politikk. Studentsamling før Rødts landskonferanse 2013; Intervju Kjelsberg, Ronny. Sivilisert om konspirasjonsteorier. Fri tanke 2013 Kjelsberg, Ronny; Lysø, Knut Ole. Vil ha tilbake valg. Høgskoleavisa Program for bioingeniørfag Vitenskapelig artikkel tidsskrift Chawla, Konika; Tripathi, Sushil; Thommesen, Liv; Lægreid, Astrid; Kuiper, Martin. TFcheckpoint: a curated compendium of specific DNA-binding RNA polymerase II transcription factors. Bioinformatics 2013 ;Volum 29.(19) s Hofsli, Eva; Sjursen, Wenche; Prestvik, Wenche S; Johansen, Jostein; Rye, Morten Beck; Tranø, Gerd; Wasmuth, Hans; Hatlevoll, Ingunn; Thommesen, Liv. Identification of serum microrna profiles in colon cancer. British Journal of Cancer 2013 ;Volum 108.(8) s Johnsen, Ingvild Bjellmo; Bergstrøm, Bjarte Aune; Stiberg, Kim Andre Ha; Thommesen, Liv; Anthonsen, Marit Walbye. Inducible camp early repressor (ICER) is a novel regulator of RIG-I mediated IFN-beta production. Cellular Signalling 2013 ;Volum 25.(9) s

11 Misund, Kristine; Selvik, Linn-Karina M.; Rao, Shalini; Nørsett, Kristin Gabestad; Bakke, Ingunn; Sandvik, Arne; Lægreid, Astrid; Bruland, Torunn; Prestvik, Wenche S; Thommesen, Liv. NR4A2 is regulated by Gastrin and involved in gastrin-induced migration and invasion of gastric adenocarcinoma cells. PLoS ONE 2013 ;Volum 8.(9) Suppl. e76234 s. - Moestue, Siver Andreas; Dam, Cornelia Gerarda; Gorad, Saurabh Sayajirao; Kristian, Alexandr; Bofin, Anna M.; Mælandsmo, Gunhild; Engebråten, Olav; Gribbestad, Ingrid S; Bjørkøy, Geir. Metabolic biomarkers for response to PI3K inhibition in basal-like breast cancer. Breast Cancer Research 2013 ;Volum 15.(1:R16) Pollard, Aina Myklebust; Valle, Siri Beate Nergård; Høiland, Therese Tjelmeland; Haugnæss, Lene. Måling av Hgb uten stikk? Bioingeniøren 2013 ;Volum 8. s Rø, Torstein Baade; Holien, Toril; Fagerli, Unn-Merete; Hov, Håkon; Misund, Kristine; Waage, Anders; Sundan, Anders; Holt, Randi Anny Utne; Børset, Magne. HGF and IGF-1 synergize with SDF-1α in promoting migration of myeloma cells by cooperative activation of p21-activated kinase. Experimental Hematology 2013 ;Volum 41.(7) s Selvik, Linn-Karina M.; Fjeldbo, Christina Sæten; Flatberg, Arnar; Steigedal, Tonje; Misund, Kristine; Anderssen, Endre; Doseth, Berit; Langaas, Mette; Tripathi, Sushil; Beisvag, Vidar; Lægreid, Astrid; Thommesen, Liv; Bruland, Torunn. The duration of gastrin treatment affects global gene expression and molecular responses involved in ER stress and anti-apoptosis. BMC Genomics 2013 ;Volum 14. s. - HIST NTNU Skårvold, Mari Myren; Berg, Thea Martine Foss; Lien, Mari Meslo; Kjøbli, Eli. Serumproteiners holdbarhet ved romtemperatur. Bioingeniøren 2013 ;Volum 48.(11) s Steigedal, Tonje; Prestvik, Wenche S; Selvik, Linn-Karina M.; Fjeldbo, Christina Sæten; Bruland, Torunn; Lægreid, Astrid; Thommesen, Liv. Gastrin-induced proliferation involves MEK partner 1 (MP1). In vitro Cellular & Developmental Biology-Animal 2013 ;Volum 49.(3) s Tripathi, Sushil; Christie, KR; Balakrishnan, Ravin; Huntley, R; Hill, DP; Thommesen, Liv; Blake, JA; Kuiper, Martin; Lægreid, Astrid. Gene Ontology annotation of sequence-specific DNA binding transcription factors: setting the stage for a large-scale curation effort. Database: The Journal of Biological Databases and Curation 2013 s. - Rapport Vogt, Christina; Eide, Maj Liv; Hagmar, Bjørn Magnus; Berland, Jannicke; Haugland, Hans Kristian; Mortensen, Elin; Kirschner, Rolf Steinar; Jonassen, Christine M; Skare, Gry Baadstrand; Andreassen, Trude. Fremtidig organisering av celleprøver i laboratorier. Oslo: Helsedirektoratet s. 11

12 Vitenskapelig foredrag og poster Johansson, Ida; Bjørkøy, Geir; Monsen, Vivi; Pettersen, Kristine; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz. Targeting autophagy in Disease Prevention; Effects of Marine Lipids in normal cells. 2nd NordForsk Autophagy meeting; Johansson, Ida; Monsen, Vivi; Pettersen, Kristine; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz; Bjørkøy, Geir. Targeting Autophagy in Disease Prevention and Theraphy; Effect of PUFAs in Normal and Cancer cells. 2nd NordForsk Autophagy meeting; Johansson, Ida; Monsen, Vivi; Pettersen, Kristine; Schønberg, Svanhild Margrethe Arentz; Bjørkøy, Geir. Targeting Autophagy in Disease Prevention and Theraphy; Effect of PUFAs in Normal and Cancer cells. EMBO Autophagy conference; Lien, Mari Meslo; Skårvold, Mari Myren; Berg, Thea; Kjøbli, Eli. Stability of selected proteins in serum stored at room temperature. NML Congress; Rao, Shalini; Selvik, Linn-Karina M.; Nørsett, Kristin Gabestad; Bakke, Ingunn; Misund, Kristine; Bruland, Torunn; Wenche S, Prestvik; Lægreid, Astrid; Thommesen, Liv. NR4A2 is regulated by gastrin and influences cellular responses in gastric adenocarcinoma cells. Nuclear receptors: Linking molecules, genomes & physiology; Steinsbekk, Kristin Solum. Informert samtykke ved genomsekvensering hva er god nok informasjon?. NSHG Konferansen 2013; Steinsbekk, Kristin Solum; Halgunset, Jostein. Biobanks, laws and regulations, ethical challenges Whats the problem Development and biobank activities in Norway and the Nordic countries. NML 2013 Biomedical Laboratory Science; Faglig foredrag Kjøbli, Eli. Collaboration in education with wiki in web. NML Congress 2013 Trondheim; Kvam, Augusta Irene. Could a medical scientist play a role in an Operating Theatre? A collaboration between the Department of Medical Technology at Sør-Trøndelag University College and the "Operating Theatre of the Future" at St. Olavs Hospital, Trondheim University Hospital. NML-kongress; Steinsbekk, Kristin Solum. Noen etiske betraktninger rundt biobankforskning. FoU Dag, AFT, HiST;

13 Steinsbekk, Kristin Solum. Persontilpasset medisin; Fra genomer til visjoner og noen etiske reflesjoner.. Fagmøte, Kreftavdelingen St Olavs Hospital; Program for bygg og miljø Populærvitenskapelig artikkel Renmælmo, Roald. Handhøvling av golvbord - på jakt etter skottbenken. I: Kulturarvets Hantverk. Østersund, Sverige: Jamtli Förlag 2013 ISBN s Rapport Rafnsson, Magnus Rannver. Linudans Final Report - Group A. Reykjavík: HiST University College & Linudans ehf s. Rafnsson, Magnus Rannver. Linudans Final Report - Group C. Reykjavík: HiST University College & Linudans ehf s. Vitenskapelig foredrag/poster Bohlmann, Jörn. Foredrag ved Vikingsskibsmuseet i Roskilde, Danmark: Rekonstruksjon av seil fra det tidlige Moderne. Foredrag i mandagsserien; Bohlmann, Jörn. Sailcloth and Sails of the 17th Century - Approaches for their Reconstruction. Research introduction for the Centre of Textile Research, University of Copenhagen; Bohlmann, Jörn. Sails of the 17th Century in Northern Europe. Centre for Maritime Archaeology, Southampton - an exchange; Bohlmann, Jörn. Sails of the 17th Century in Northern Europe. NAS - National Archaeology Society UK; Bohlmann, Jörn. Tacit Knowledge in Craftsmanship - Sailmaking as an Example. Ph-D.-Course, Telemark University College - Body Based Practice; Hrynyszyn, Bozena Dorota. Fra laft til passivhus. Begrensninger og muligheter. Passivhus Norden; Renmælmo, Roald. Neverløyping, tilgang på never i bygningsvernet, hovudinnlegg på seminaret. Nävertäckning till torv- och vedtak;

14 Schultz, Joseph Samuel; Heldal, Frode; Sjøvold, Endre. The future of eldercare, will it lead to bankruptcy or prosperity?: A study of innovation processes developed by Norwegian municipalities.. 7th NOVO SYmposium: A Nordic Model for Sustainable Systems in the Health Care Sector; Faglig foredrag Bye, Mette. Istandsetting av bygninger på Røros gjennom 100 år. Kvinneseminar om bygningsvern; Hrynyszyn, Bozena Dorota. Studenter med fokus på tre - byggeprosjekter på HiST.. TREdag; Renmælmo, Roald. Dørsnikring, verktøy og arbeidsmåte. Seminar dørsnikring på Sverresborg; Renmælmo, Roald. Hoggeteknikk gjennom tid og rom - tre dokumenterte døme. Med og uten mage: om tæljing av stoker; Renmælmo, Roald. Materialer til restaureringsarbeid, analyse av originale materialer og metoder for å skaffe tilsvarende.. FRA ALVED TIL KIRKESPON; Renmælmo, Roald. Snikkarhandverk forskning kring verktygsspår. Nätverksträff och byggnadsvårdsseminarium i Järvsö; Renmælmo, Roald. Verktøy og verktøyspor i restaureringsarbeid. Seminarium om medeltida timmerbyggnader; Renmælmo, Roald. Verktøymaking til snikring og restau- reringsarbeid eit samarbeid mellom snikkar og smed. Byggnadsvårdens konvent 2013; Renmælmo, Roald. Vindauge i bygningsvernet, snikring og spor. Seminar, Rørosmartnan; Renmælmo, Roald. Økser og arbeidsmåte, Østerdalen og Indre Troms. Økseseminar på Røros; Sabri, Omar. Underground excavation in Norway. 6th Annual Bridges Qatar Summit 2013;

15 Intervju Halldorsson, Petur; Rafnsson, Magnus Rannver. Ný Tegund Háspennumastra Reykjavik, Island [Radio] Hilmar Bragi, Bardarson; Rafnsson, Magnus Rannver. Bjóða fallegri og umhverfisvænni lausn fyrir Suðurnesjalínu (http://www.vf.is/frettir/bjoda-fallegri-og-umhverfisvaenni-lausn-fyrirsudurnesjalinu/58890). Reykjanesbaer, Island [Avis] Kristjansson, Hordur; Rafnsson, Magnus Rannver. Vinnur að hönnun umhverfisvænna háspennumastra úr trefjastyrktu plasti. (http://www.bondi.is/lisalib/getfile.aspx?itemid=7024). Reykjavik, Island [Avis] Nettsider (opplysningsmateriale) Renmælmo, Roald. Blogg om skottbenk Renmælmo, Roald. Høvelbenk, blogg 2.4 Program for elektro- og datateknikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Burheim, Odne Stokke; Aslan, M; Atchison, JS; Presser, V. Thermal conductivity and temperature profiles in carbon electrodes for supercapacitors. Journal of Power Sources 2013 ;Volum 246. s Burheim, Odne Stokke; Su, HN; Pasupathi, S; Pharoah, John George; Pollet, B.G. Thermal conductivity and temperature profiles of the micro porous layers used for the polymer electrolyte membrane fuel cell. International journal of hydrogen energy 2013; Volum 38.(20) s Eriksen, Anders; Osinski, Dominik; Hjelme, Dag Roar. Evaluation of thermal imaging system and thermal radiation detector for real-time condition monitoring of highpower frequency converters. NTNU Engineering Series 2013 (4) s Skjaervold, Nils Kristian; Østling, Dan; Hjelme, Dag Roar; Spigset, Olav; Lyng, Oddveig; Aadahl, Petter. Blood Glucose Control Using a Novel Continuous Blood Glucose Monitor and Repetitive Intravenous Insulin Boluses: Exploiting Natural Insulin Pulsatility as a Principle for a Future Artificial Pancreas. International Journal of Endocrinology 2013 s. - Veisllari, Raimena; Bjørnstad, Steinar; Hjelme, Dag Roar. Experimental demonstration of high throughput, ultra-low delay variation packet/circuit fusion network. Electronics Letters 2013 ;Volum 49.(2) s

16 Vitenskapelig foredrag Haarberg, Geir Martin; Kjelstrup, Signe; Burheim, Odne Stokke; Takla, Marit; Kang, Xue. Thermoelectric cells with molten carbonate electrolytes. Molten Salt Discussion Group Christmas Meeting; Seland, Frode; Lædre, Sigrid; Karoliussen, Håvard; Ødegård, Anders; Kongstein, Ole Edvard. Stainless steel bipolar plates for PEM fuel cells. Geminiseminar 2014; Program for kjemi og materialteknikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Ali, Mohammed Farrag Mohammed; Sundby, Eirik. Synthesis of the antiepileptic (R)-Stiripentol by a combination of lipase catalyzed resolution and alkene metathesis. Tetrahedron: asymmetry 2013; Volum 24.(5-6) s Castberg, Tore Støren; Johnsen, Roy; Berget, John. Erosion of hardmetals: Dependence of WC grain size and distribution, and binder composition. Wear 2013 ;Volum 300.(1-2) s. 1-7 Han, Jin; Sundby, Eirik; Hoff, Bård Helge. Solvent selection in synthesis of 4-(1-arylfluoroethoxy)quinazolines and thienopyrimidines. Journal of fluorine chemistry 2013; Volum 153. s Hoff, Bård Helge; Sundby, Eirik. Preparation of pharmaceutical important fluorinated 1-arylethanols using isolated enzymes. Bioorganic chemistry (Print) 2013 ;Volum 51C. s Jacobsen, Elisabeth Egholm; Ali, Mohammed Farrag Mohammed; Skattebøl, Lars; Anthonsen, Thorleif. Enantiopure dihalocyclopropyl alcohols and esters by lipase catalyzed kinetic resolution. Journal of Biotechnology 2013 ;Volum 168.(3) s Lædre, Sigrid; Kongstein, Ole Edvard; Ødegård, Anders; Seland, Frode; Karoliussen, Håvard. In Situ and Ex situ Contact Resistance Measurements of Stainless Steel Bipolar Plates for PEM Fuel Cells. ECS Transactions 2013 ;Volum 50.(2) s Thvedt, Thor Håkon Krane; Kaasa, Kristin; Sundby, Eirik; Charnock, Colin; Hoff, Bård Helge. Chiral N-benzyl-N-methyl-1-(naphthalen-1-yl)ethanamines and their in vitro antifungal activity against Cryptococcus neoformans, Trichophyton mentagrophytes and Trichophyton rubrum. European Journal of Medicinal Chemistry 2013 ;Volum 68. s

17 Vitenskapelig foredrag Seland, Frode; Lædre, Sigrid; Karoliussen, Håvard; Ødegård, Anders; Kongstein, Ole Edvard. Stainless steel bipolar plates for PEM fuel cells. Geminiseminar 2014; Program for maskinteknikk og logistikk Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Solberg, Marius Aase. On the terms violating the custodial symmetry in multi-higgs-doublet models. Journal of Physics G: Nuclear and Particle Physics 2013 ;Volum 40.(6) s Program for matteknologi Artikkel i vitenskapelig tidsskrift Ballance, Simon; Sahlstrøm, Stefan; Lea, Per; Nagy, Nina Elisabeth; Andersen, Petter V.; Dessev, Tzvetelin; Hull, Sarah; Vardakou, Maria; Faulks, Richard. Evaluation of gastric processing and duodenal digestion of starch in six cereal meals on the associated glycaemic response using an adult fasted dynamic gastric model. European Journal of Nutrition 2013 ;Volum 52.(2) s Lerfall, Jørgen; Østerlie, Marianne. The use of sodium nitrite in cold-smoke processing of farmed Atlantic salmon effect on storage stability. International journal of food science & technology 2013 ;Volum 48.(9) s Wahl, Erik; Rømma, Svein; Granum, Per Einar. A Clostridium perfringens outbreak traced to temperature-abused beef stew, Norway, Eurosurveillance 2013 ;Volum 18.(9) s Artikkel i fag-/bransjetidsskrift Juul, Nils V; Karlsen, Hanne. HiST kan gi deg kunnskapen du trenger! MATteknologi har vi fremdeles på Tunga. Meieriposten 2013 (6) s Juul, Nils V; Karlsen, Hanne. Matnyttige studier!. En gullkantet fremtid s Juul, Nils V; Karlsen, Hanne. Matteknologi har vi fremdeles på Tunga! Matindustrien 2013 (9) s

18 Rapport Jørgen Lerfall, Skare, Even Flønes; Henriksen, Aksel; Betten, Tore. Effekten av stress på væskeslipp hos pre-rigor filetert Atlantisk laks (Salmo salar L.). Trondheim, Norge: Høgskolen i Sør-Trøndelag, Avdeling for teknologi s. Vitenskapelig foredrag og poster Falch, Eva. Technology for utilizing marine fatty acids in functional food and supplements (key note speaker).international Symposium Food for health; Jakobsen, Anita Nordeng. Mattrygghet og spiseklare produkter. Mikro-seminar 2013; Jakobsen, Anita Nordeng; Waldenstrøm, Lene. Profilering av nypevin fremstilt ved ulike fermenteringsbetingelser. Møte i sensorisk studiegruppe; Lerfall, Jørgen. Pigmentkilder og pigmentering av laks betydning for kvalitet. Fagdager, Økologisk laks; Lerfall, Jørgen. Pigmentkilder og pigmentering hos økologisk laks, og effekter av PD på pigmentering. Fagdag økologisk produksjon; Lerfall, Jørgen; Skare, Even Flønes; Henriksen, Aksel; Betten, Tore; Rotabakk, Bjørn Tore. Influence of pre-mortem stress on drip loss and cathepsin activity of pre rigor filleted Atlantic salmon (Salmo salar L.). WEFTA; Wolff, Silje Aase; Kittang, Ann-Iren; Mehli, Lisbeth; Karoliussen, Irene; Hess-Erga, Ole- Kristian; Schiefloe, Mona; Mikkelsen, Øyvind; Hancock, Karl Eric; Larsen, Gunnar. New knowledge and Technologies for Closed Cycle Hydroponics. GroSci 2013; Aasen, Inga Marie; Jakobsen, Anita Nordeng; Josefsen, Kjell Domaas; Strøm, Arne Reidar; Ellingsen, Trond Erling. Microbial production of DHA. International Marine Ingredients Conference; Populærvitenskapelig foredrag Jakobsen, Anita Nordeng. Trygg sjømat med vekt på sushi. Forskningsdagene Frøya; Karlsen, Hanne. HACCP-basert internkontroll. Fagdag for fagnettverket Restaurant og matfag; Mehli, Lisbeth. Genmodifisert mat. Lokalt hagemøte;

19 Waldenstrøm, Lene; Jakobsen, Anita Nordeng. Sensorisk profilering og forbrukertest av nypevin. Fou-dag ved Avdeling for Teknologi; Programdeltagelse Falch, Eva. Concervation of food (in a TV-program dealing with storage of food during winter). Tuzla. Bosnia-Hercegovina [TV] Program for radiografi Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Bathen, Tone Frost; Geurts, Brigitte; Sitter, Beathe; Fjøsne, Hans Erikssønn; Lundgren, Steinar; Buydens, Lutgarde M. C.; Gribbestad, Ingrid S; Postma, Geert; Giskeødegård, Guro F. Feasibility of MR Metabolomics for Immediate Analysis of Resection Margins during Breast Cancer Surgery. PLoS ONE 2013 ;Volum 8.(4) s. Reidunsdatter, Randi Johansen; Albrektsen, Grethe; Hjermstad, Marianne Jensen; Rannestad, Toril; Oldervoll, Line Merethe; Lundgren, Steinar. One-year course of fatigue after post-operative radiotherapy in Norwegian breast cancer patients comparison to general population. Acta Oncologica 2013 ;Volum 52.(2) s Sitter, Beathe; Johnsson, Margareta; Halgunset, Jostein; Bathen, Tone Frost. Metabolic changes in psoriatic skin under topical corticosteroid treatment. BMC Dermatology 2013 ;Volum 13. s. - Leserinnlegg vitenskapelig tidsskrift Altreuther, Martin; Brattheim, Berit Johanne; Landmark, Andreas Dypvik. Comment on: 'Re. Response to Letter to the Editor: Regional Disparities in Incidence, Handling and Outcomes of Patients with Symptomatic and Ruptured Abdominal Aortic Aneurysms in Norway'. European Journal of Vascular and Endovascular Surgery 2013 ;Volum 45.(1) s Populærvitenskapelig artikkel Sitter, Beathe; Johnsson, Margareta. Studie: MR spektroskopi av psoriasis. Psoriatikeren 2013 (4) s Vitenskapelig foredrag og poster Brattheim, Berit. Kartlegging av behov for datastøttet samhandling mellom klinikere i spesialisthelsetjenesten. HelsIT 2013; Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue hos brystkreftoverlevere. Naturlig fenomen eller behandlingskrevende symptom?. 19

20 Onkologisk Forum; Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue hos brystkreftoverlevere. Naturlig fenomen eller behandlingskrevende symptom?. Nasjonal Kreftkonferanse; Reidunsdatter, Randi Johansen; Lundgren, Steinar. Fatigue hos brystkreftoverlevere - et naturlig fenomen eller et behandlingskrevende symptom?. Tema Mamma; Sandvig, Ioanna; Hoang, Linh; Olsen, Øystein; Berry, Martin; Haraldseth, Olav; Barnett, Susan C; Sandvig, Axel. Remyelinating and neuroprotective effects of glial cell transplants in the axotomised retinocortical projection. FENS Regional Meeting 2013; Faglig foredrag Brattheim, Berit. Presentation of the PhD work: "Multidisicplinary Care to patients with Abdominal Aortic Aneurysm". Faglig seminar; Intervju Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue forbigående for de fleste brystkreftpasienter. Adresseavisa [Avis] Reidunsdatter, Randi Johansen. Forsker på kreftbehandling. HiST bidrar til ny kunnskap, forskning og innovasjon innen kreftbehandling.. HiST interne nyhetssider [Internett] Doktorgradsavhandling Reidunsdatter, Randi Johansen. Health-Related Quality of Life After Radiotherapy Epistemological, methodological and clinical issues. Trondheim: NTNU, Faculty of Medicine 2013 (ISBN ) 74 s. Multimediaprodukt (opplysningsmateriale) Reidunsdatter, Randi Johansen. Fatigue forbigående hos de fleste brystkreftpasienter. 2.9 Avdelingens stab Vitenskapelig artikkel i tidsskrift Moen, Bente Elisabeth; Møllerløkken, Ole Jacob; Bull, Nils; Oftedal, Gunnhild; Mild, Kjell Hansson. Accidental exposure to electromagnetic fields from the radar of a naval ship; a descriptive study. International Maritime Health 2013 ;Volum 64. s

RESULTATLISTE 06.08.2011

RESULTATLISTE 06.08.2011 K17-19 (Påmeldt: 2 - Startet: 2 - Fullført: 2 - Premier: 0) 1 Eline Solheim 1022 1 Fredrikke PETTERSEN Lyngstad O. Il 1647 K20-24 (Påmeldt: 7 - Startet: 7 - Fullført: 6 - Premier: 0) 1 Berit Gjelten CK

Detaljer

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007

RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Årsberetning og regnskap for 2007 RØA VEL Å R S B E R E T N I N G 2 0 0 7 Følg med på RØA VELs hjemmesider: www.roa-vel.no RØA VEL Postboks 104, Røa 0701 OSLO e-post: post@roa-vel.no Bankgiro:

Detaljer

Årsmelding 2014 fra lagene

Årsmelding 2014 fra lagene Årsmelding 2014 fra lagene Tillegg til styrets beretning 2 Innholdsfortegnelse Forord s. 3 Jenter 2008 s. 4 Gutter 2008 s. 5 Jenter 2007 s. 7 Gutter 2007 s. 8 Jenter 2006 s. 9 Gutter 2006 s.11 Jenter 2005

Detaljer

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere!

Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! ulletin 5 Torsdag, 6. august Innhold Program 2 Fefor 3 Kåre Kristiansen 4 Bridgenøtter 7 Per Nordland 9 God kortforståelse 11 Harald Nordby 16 Resultater 20 Hilde Bjørlo og Eli Solheim norgesmestere! Dameklassen

Detaljer

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste

VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste VÅR VISJON: Vi skal bidra til at midtnorsk næringsliv blir landets sterkeste Våre tre løfter til medlemmene: Samle næringslivet i et lønnsomt felleskap Være pådriver i regional næringspolitikk Være en

Detaljer

LADERUNDEN 28. april 2014

LADERUNDEN 28. april 2014 LADERUNDEN 28. april 2014 5 km mosjonsløp arrangert av NGU bedriftsidrettslag Damer 16-39 år 1 Linda Marie Strompedal, Namdal løpeklubb 19.56 1 2 Mari Bergendahl, NTNUI 21.21 2 3 Guro Strøm Solli, Idrettens

Detaljer

Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt

Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt www.nina.no NINA Temahefte 57 Gaupas predasjon på sau en kunnskapsoversikt John Odden, Jenny Mattisson, Vincenzo Gervasi og John Linnell Norskfor institutt for naturforskning Samarbeid og kunnskap framtidas

Detaljer

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU

Fremtidens Operasjonsrom (FOR), Kirurgisk klinikk, St. Olavs Hospital og Det medisinske fakultet, NTNU Innholdsfortegnelse Sammendrag... 2 Organisering... 4 Pasientbehandling... 5 Laparoskopisk / endoskopisk behandling... 5 Endovaskulær behandling... 7 Brukere av FOR... 9 Utvikling og utprøving av teknologi...

Detaljer

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund

Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund Samandrag av posterar til Helse Midt-Norges forskingskonferanse 15. og 16. september 2008 i Ålesund SAMANDRAG AV POSTERAR TIL HELSE MIDT-NORGES FORSKINGSKONFERANSE 15. OG 16. SEPTEMBER 2008 I ÅLESUND...

Detaljer

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004.

Dataene fra forskningsprosjektene legges i et søkbart forskningsregister, som nå inneholder data fra 2003 og 2004. Forord Dette er den andre rapporten basert på elektronisk innsamlet informasjon fra landsfunksjoner, nasjonale og regionale kompetansesentre, samt fra forskningsprosjekter som har fått midler fra Helse

Detaljer

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51

Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 Plass Startnr Etternavn Fornavn Klubb Start Skramstad Bringbu Kvarstad Storåsen Tid Kode 1 40122 Sandaker Marianne Moss Cykle Klubb 08:30:08 00:35:51 01:15:38 02:07:37 03:01:36 03:43:33 K 2 41109 Viken

Detaljer

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009

Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Vedlegg Utdanningsforbundets melding 1. august 31. desember 2009 Representasjon i styrer og utvalg... 2 Informasjonsarbeid og publikasjoner... 17 De faglig-pedagogiske tidsskriftene... 21 Kurs og konferanser...

Detaljer

Velkommen til VIVIL Lekene 2013

Velkommen til VIVIL Lekene 2013 1 1978 Velkommen til VIVIL Lekene 2013 Som formann for arr. komiteen ønsker jeg dere hjertelig velkommen til årets store begivenhet her på Nadderud Stadion. I år er det de 34. lekene i rekken, og vår velkomsthilsen

Detaljer

03-04 JUNI 2014 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK

03-04 JUNI 2014 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK 03-04 JUNI 2014 INFORMASJONSSYSTEMER OG IT-LEDELSE MIKRO- OG NANOSYSTEMTEKNOLOGI MARITIM ELEKTRO-AUTOMASJON PRODUKTDESIGN ELEKTRONIKK DATATEKNIKK HBVexpo 2014 ingeniørkunst i fokus Det er med stor glede

Detaljer

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015

Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014. Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 Årsberetning for Norges Tekniske Vitenskapsakademi NTVA for 2014 Vedtatt av NTVAs styre i møte 10.februar 2015 NTVAs STYRE OG ADMINISTRASJON Styret 2013-2014 President Visepresident Registerfører Styremedlem

Detaljer

Et år i sterk vekst. Administrasjonen i NiT

Et år i sterk vekst. Administrasjonen i NiT Årsrapport 2011 Administrasjonen i NiT Et år i sterk vekst Administrasjonen i Næringsforeningen i Trondheim (NiT), fra venstre: Trygve Bragstad, Anne Grethe Smistad, Anne Kristin Stene, Berit Rian, Anne

Detaljer

FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt

FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt FOU-arbeid for lærerstudenter i praksis rapport fra et aksjonslæringsprosjekt Gunnar Grepperud Tine A. Hestbek Per Ramberg Program for lærerutdanning (PLU) Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet

Detaljer

610 løpere - 31720 kilometer

610 løpere - 31720 kilometer Komplett resultatliste inne i avisen April 2001 610 løpere - 31720 kilometer Det var 610 løpere som fullførte den 52 kilometer lange distansen fra Selbu til Støren i Rensfjellrennet 2001. Hvor mange liter

Detaljer

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene

Faglig rapportering 2013. Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Faglig rapportering 2013 Vedlegg: Faglige rapporter med støtte fra forskningsprogrammene Dato: 17. mars 2013 Bildet er fra Forskningslaboratoriet, Nordlandssykehuset, Bodø. Dere ser Espen Waage Skjeflo

Detaljer

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012

www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 www.samfunnsforskning.no Årsmelding 2012 Årsmelding 2012 om instituttet Institutt for samfunnsforskning er en uavhengig, ikke-kommersiell stiftelse i Oslo. Vi søker å skape et bredt fagmiljø uten skarpe

Detaljer

Vintermøtet på Beitostølen

Vintermøtet på Beitostølen Norsk Selskap for Farmakologi og Toksikolog. Norwegian Society of Pharmacology and Toxicology c/o Department of Biology, University of Oslo, P.O.Box 1066 Blindern, N-0316 Oslo, Norway Member of EPHAR IUPHAR

Detaljer

Startliste per Klasse

Startliste per Klasse Kvinner 20-24 år 86 KM 35 Berit Gjelten NTNUI 35 912 Kine Brustad Tøh Sk 11:30.00 912 1211 Chris Ervik Granly Sykkel 11:40.00 211 Antall: 3 Kvinner 25-29 år 86 KM 389 Hild Mari Kvikne Røros IL Sykkel 11:10.00

Detaljer

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013

Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Velkommen til Fremskrittspartiets landsmøte 24. 26. mai 2013 Partilederen Karl Johans gate 25 0159 OSLO Konto nr: 1644.20.49266 Org nr: 970 374 825 Tlf: + 47 23 13 54 00 Kjære landsmøtedeltaker, Faks:

Detaljer

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2

SAK 1 Åpning... side 2. SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2. SAK 3 Konstituering... side 2. SAK 4 Fullmakter... side 2 5. kongress 24. - 28. november 2010 Trondheim sak 6 Innholdsfortegnelse: SAK 1 Åpning... side 2 SAK 2 Innkallingens lovlighet... side 2 SAK 3 Konstituering... side 2 SAK 4 Fullmakter... side 2 SAK 5 Godkjenning

Detaljer

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT!

JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! Til statsråd Anne-Grete Strøm-Erichsen Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo JA TIL FORBEDRING AV FASTLEGEORDNINGEN NEI TIL DETALJSTYRING GJENNOM FORSKRIFT! * Fastlegeordningen trenger

Detaljer

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003.

Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. FORORD Institutt for samfunnsøkonomi ved Norges Handelshøyskole presenterer med dette sin årsmelding for 2003. Årlige oversikter over vitenskapelig publisering og annen faglig virksomhet gis også ut samlet

Detaljer

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List

Norsk Rødliste 2006. 2006 Norwegian Red List Norsk Rødliste 2006 2006 Norwegian Red List 2006 Norwegian Red List Redaktører Editors Prosjektledelse Project management Ekspertgruppe Group of Experts Databaseutvikling og håndtering Database management

Detaljer

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000

Report of the Directors 2000. Vind, nedbør og temperatur i Longyearbyen år 2000 Annual Report UNIS 2000 Årsmelding UNIS 2000 Contents Innhold UNIS Board 2000 Academic workgroups Staff at UNIS Report of the Directors 2000 Styrets beretning 2000 Regnskap, noter Statistics Statistikk

Detaljer

Sture, svenskene og alle de andre

Sture, svenskene og alle de andre FRA DENVER COLORADO TIL RENSFJELLRENNET RENSFJELLRENNET 1998 Sture, svenskene og alle de andre En tøffing med sans for utfordringer! Se siste side VANT SAS-REISE FOR TO I EUROPA Rett fra Det ble Sture

Detaljer

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no

SIFO. Årsmelding. Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no SIFO Årsmelding Design og illustrasjon Smaapigerne www.sott.no Direktøren har ordet Kjøkkenet og samfunnet tur-retur I var det 70 år siden SIFO ble etablert under navnet Statens forsøksvirksomhet i husstell,

Detaljer