sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett"

Transkript

1 sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere. sense.årsberetning 2000

2 Innhold Vår visjon 1 "Frihet" 2 "Enkelhet" 4 "Eleganse" 6 "Uavhengighet" 8 Om selskapet 10 Milepæler 11 Administrerende direktør har ordet 12 Ledelsen i Sense 14 Marked, produkter, forretningsområder 1 6 Styrets beretning 26 Resultatregnskap 28 Balanse 29 Kontantstrøm 3 0 Regnskapsprinsipper 31 Noter 3 3 Revisors beretning 48 Selskapsstruktur 49 Nøkkeltall 50 Doing excellent business by making sense in communications: Sense skal være en ledende virtuell telekomoperatør med fokus på å gjøre kommunikasjon ukomplisert. Vi skal gi våre kunder nye muligheter og større frihet gjennom enklere, mer elegante kommunikasjonsløsninger, basert på uavhengig valg av teknologi. Gjennom vårt utvalg av tjenester skal kunden oppleve at it makes sense når våre løsninger presenteres og implementeres. 14

3 frihet Frihet: Sense gjør det mulig for kundene å kommunisere uavhengig av tid og sted. Mobiltelefoni, mobilt internett og en høy grad av integrasjon gir maksimal fleksibilitet i jobben og i fritiden. - sender det over straks

4 enkelhet Enkelhet: Kommunikasjon blir en stadig viktigere del av hverdagen for de fleste av oss. Derfor er det avgjørende at alle de praktiske sidene ved kommunikasjonen fungerer enkelt og ukomplisert. For Sense er selve kjernen i virksomheten at vi g jør kommunikasjon enklere for kundene. Enklere å bruke, enklere å administrere, enklere og forholde seg til økonomisk. - ikke noe problem i det hele tatt

5 eleganse Eleganse: Sense har en liten men effektiv stab av medarbeidere som kombinerer teknologisk spisskompetanse med kreativitet og entusiasme. I tillegg har vi sterke samarbeidspartnere. Kjente selskaper som representerer det beste og nyeste innenfor både teknologi og tjenester. Det er derfor vi kan skape mer elegante og funksjonelle løsninger. Løsninger med appell til mennesker med store krav, både i jobben og privat. - en smartere løsning, synes jeg

6 uavhengighet Uavhengighet: Sense velger samarbeidspartnere som representerer state-of-the-art innenfor teknologi og infrastruktur. Derfor kan vi gi våre kunder enklere og bedre løsninger og flere verdiøkende tjenester. - noe slikt får jeg ikke hos andre

7 Om selskapet: this makes sense Milepæler Sense er et børsnotert selskap som driver sin virksomhet innenfor forretningsområdene Mobil, Internett og Mobilt Internett. Selskapet har virksomhet i Norge og Sverige, og har i tillegg etablert en prosjektorganisasjon i Danmark. I norsk sammenheng var Sense først ute med å etablere seg som virtuell mobiloperatør, og er i dag den største aktøren i Norden, målt i antall kunder. Tjenestene produseres gjennom å utnytte kapasiteten i andre mobiloperatørers nettverk og infrastruktur. Den uavhengige posisjonen åpner for at selskapet kan tilby en unik tjenesteportefølje gjennom fritt å kombinere det beste fra både tradisjonelle operatører og uavhengige innholdsleverandører. Vår suksess i markedet har satt Sense i posisjon til å velge partnere, teknologi og løsninger, slik at Sense-kunder alltid er sikret de beste telekommunikasjonstjenestene som er tilgjengelige. Blant våre viktigste samarbeidpartnere er i dag Telenor Mobil i Norge, Telia Mobile og Europolitan i Sverige og Sonofon i Danmark. Sense fokuserer på å levere enkle, elegante og brukervennlige kommunikasjonsløsninger. Vi har lykkes i å sette trenden i markedet gjennom agressiv markedsføring av tjenester som selskapet har vært først ute med å lansere. Gratis internett, mobiltelefon uten fast avgift og abonnement som automatisk tilpasser seg kundens bruk er gode eksempler og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle nye produkter og tjenester som skal befeste vår posisjon som innovasjonsledende. Intensjonen er å tilføre markedet nye dimensjoner og muligheter, til beste for våre kunder. Sense har en liten, effektiv organisasjon med sterkt kundefokus og utpreget evne til rask omstilling. Slik kan vi hele tiden møte nye utfordringer og muligheter i et marked i konstant utvikling. Det beskjedne antall medarbeidere til tross, hadde Sense ved årsskiftet registrerte internettbrukere. På mobilsiden hadde selskapet kunder i Norge og i Sverige alle vunnet i løpet av året. Strategiske fokusområder Distribusjon. Distribusjon er en kritisk suksessfaktor i forbrukermarkedet. Sense har en sterk nordisk distribusjonskanal gjennom Elkjøp-kjeden, som også er en betydelig aksjonær i selskapet. Vi har også avtaler med flere andre distribusjonskanaler i tillegg til at vi arbeider kontinuerlig med å utvikle nye kanaler og distribusjonsformer Sense lanserer ny markedsplass for sine internett- og mobilkunder Sense lanserer mobile tjenester i Norge Sense lanserer mobilabonnement for storbrukere i Norge Sense etablerer seg i Sverige Sense lanserer kontantkort i Norge Sense utvider distribusjonen gjennom avtale med den svenske forhandlerkjeden GEAB Sense opplever sterk kundevekst og gjennomfører en rettet emisjon Sense utvider distribusjon og har inngått strategisk samarbeid med Norkom Sense lanserer Sense Update med ca. 50 nye innholdstjenester i det svenske markedet Sense utvider distribusjon og har inngått avtale med Hysj!Hysj! Sense gjør en ny rettet emisjon Sense utvider distribusjon i Sverige og har inngått avtale med Dialect Sense har passert mobilkunder i Norge Sense får tilgang til Europolitans mobilnett i Sverige Sense blir tatt opp på hovedlisten til Oslo Børs Merkevarebygging. Sense har bevisst valgt et navn som ikke har teknologisk tilsnitt ( tec, com, tel etc.). Navnet har en menneskelig kvalitet og skal stå for enkelhet og nytteverdi for brukeren, noe som utnyttes systematisk i merkevarebyggingen. Produktdifferensiering. Innovasjon basert på egen kjernekompetanse og partnerskap med andre aktører gir en kontinuerlig utvikling av nye markedsledende produkter og tjenester. Tilpasningsdyktighet. I en liten, fleksibel organisasjon med høy tilpasningsgrad bør de faste kostnadene være lave, mens variable kostnader utgjør en tilsvarende høyere andel i det totale kostnadsbildet. I tråd med dette har Sense en strategi for utstrakt outsourcing, noe som samtidig gjør det enklere til enhver tid å utnytte den beste kompetansen i markedet. Selskapet ser det imidlertid som viktig å bygge opp egen kjernekompetanse rundt strategisk viktige områder. Kundeforhold. Kunnskap om kundene og god håndtering av kunderelasjoner er vesentlig for at Sense skal lykkes. Selskapet investerer derfor betydelige beløp i utvikling av systemer for kundeoppfølgning (CRM) og kundeservice. Internasjonalisering. Sense har valgt å konsentrere seg om og bygge en nordisk plattform. Dette innebærer at alle sentrale tjenester kan konsentreres ett sted, mens datterselskapene i de øvrige nordiske land primært er salgsorganisasjoner. Utenfor Norden vil Sense søke partnere, og eventuelt lisensiere selskapets konsept og ekspertise

8 Administrerende direktør har ordet Hva er årsaken til at en virtuell mobiloperatør som Sense kan gjøre det godt i et marked dominert av store, veletablerte selskaper? For å forstå logikken bak virtuelle operatørselskaper er det nødvendig å se nærmere på den generelle utviklingen i telekommarkedet. Både i Norge og internasjonalt er det to tilsynelatende motstridende tendenser som gjør seg gjeldende: På den ene siden kjøper de store nettoperatørene opp innholdsprodusenter og på andre siden ser vi at det oppstår en rekke nye uavhengige tjenesteleverandører som opererer dels i konkurranse med, dels i samarbeid med de tradisjonelle teleselskapene. I monopolperioden i telekommarkedet var det naturlig at samme leverandør sto for både tjenesteproduksjon og infrastruktur. Etter avmonopoliseringen tenkte de nye aktørene fortsatt i samme bane. De bygget sine egne fysiske nettverk, samtidig som de valgte selv å stå for produksjon av tjenester og innhold. Men etter hvert som marked og teknologi modnes blir denne kombinasjonen stadig mindre selvsagt. Dette henger sammen med at krav til egenskaper, kultur og kompetanse er svært forskjellig på de to virksomhetsområdene. En nettverksoperatør arbeider med tunge og kapitalintensive oppgaver, med store krav til soliditet, langsiktig finansiering og grundig planlegging. Tjenestesiden har en helt annen karakter: Det som teller her er evnen til å styre under uforutsigbare rammebetingelser. Til å håndtere raske endringer kommersielt, teknologisk og markedsmessig. Evnen til nytenking, kundenærhet, fleksibilitet og omstillingsevne blir avgjørende egenskaper, og time to market er størrelse av vital betydning. Planleggingshorisonten for en tjenesteleverandør er ofte ikke mer enn tre måneder. Til gjengjeld er tiden fra investering til avkastning kort. Disse grunnleggende ulikhetene gjør at behovet for å skille infrastruktur og tjenesteproduksjon blir stadig mer påtrengende. Tradisjonelle nettoperatører skiller ut separate enheter som utvikler og selger tjenester mot bestemte markedssegmenter, ofte under egne brands. Samtidig ser vi at det vokser frem selvstendige, virtuelle operatører som rendyrker innholds- og tjenesteproduksjon, basert på kjøp av tilgjengelig nettkapasitet hos tradisjonelle nettverksoperatører. Disse er interessert i å selge kapasitet på sitt nett fordi den virtuelle operatøren genererer trafikk fra brukergrupper netteieren ikke selv klarer å tiltrekke seg. Resonnementet er at når man likevel vil tape markedsandeler, så er det tross alt bedre å tape den til en kunde på eget nett. Det hører med i dette bildet at Sense på kort tid er blitt en av Telenors viktigste samarbeidspartnere og største kunder. Personlig er jeg overbevist om at det store potensialet for vekst og lønnsomhet finnes hos virtuelle mobiloperatører som Sense. Vi har en uavhengig posisjon som gjør det mulig å velge teknologi og partnere på øverste hylle, og til å skifte når nye konstellasjoner og muligheter åpner for å gi kundene bedre tilbud. Dette er ingen liten fordel i et marked der kunden kan skifte leverandør ved et tastetrykk. Samtidig kan vi konsentrere egne ressurser om det som gjør oss unike i markedet: Innovasjon, kunderelasjoner og markedskontakt, design, branding, image og profil, sammen med systemer som gjør det enkelt å være kunde også når det gjelder praktiske sider som service og fakturering. Alt levert med en entusiasme, kreativitet og agressivitet som jeg tror bare en liten, lettmanøvrert og frittstående organisasjon kan mobilisere. Nadir Nalbant CEO Dette betyr imidlertid ikke at virksomheten i Sense er begrenset til Norge. Selskapet er basert på en modell som gjør at tjenester kan leveres uavhengig av landegrenser. Vi er allerede operative i Sverige, og har etablert en prosjektorganisasjon i Danmark som er klar til å lansere våre tjenester senere i år, avhengig av når tidspunktet er strategisk riktig. Med Norge liggende ett år foran de andre skandinaviske landene innenfor SMS-baserte tjenester får vi god anledning til å utnytte norske erfaringer i Sverige og Danmark, og dermed et markedsmessig forsprang i disse landene. Potensialet utenfor Norden vil vi utnytte gjennom lisensiering av Sense-konseptet istedenfor å starte egen virksomhet dels fordi vi ikke ønsker å bygge opp en stor organisasjon som hindrer fleksibilitet og reaksjonsevne; dels fordi nærhet til brukere og marked er en viktig forutsetning for å lykkes. 12 Vårt primære perspektiv er imidlertid nordisk. Her er vi ledende på vårt område i Norge i kraft av å være størst og trendsettende i markedet, i Sverige og Danmark ved å være først ute med nye men velprøvde tjenester og konsepter. Dette gir oss et betydelig bedre utgangspunkt enn konkurrentene som etablerte seg i vårt kjølvann. Vi har de riktige produktene, en høy innovasjonstakt, god distribusjon, solid finansiering og, ikke minst, en liten men effektiv stab av dyktige og entusiastiske medarbeidere. Derfor har vi alle forutsetninger for å lykkes, og jeg ser frem til å oppleve utviklingen i Sense i inneværende år og årene som følger. Oslo, Nadir Nalbant 13

9 Ledelsen i Sense Kyrre Grinde Andersen Tore Kristoffersen Detlev Stübe Kristian Renaas VP/CFO Director Marketing Director International Operations Country Manager Norway Halvar Flo Espen Torgersen Suzana Dracolich Harald Riis Thomsen Director Mobil Internet Director Mobil Country Manager Sweden Country Manager Denmark 14 15

10 Marked, produkter, forretningsområder Marked, produkter, forretningsområder Norge Det norske mobilmarkedet besto ved utgangen av år 2000 av abonnementer. Av dette utgjør kontantkortmarkedet i underkant av abonnementer. Mobiltelefontettheten i Norge økte fra 61% til 7 4% fra 1999 til Sense har gjennom selskapets drøyt elleve måneder i virksomhet i 2000 fått over mobilkunder i Norge. Dette innebærer at selskapet sto for 25% av veksten i markedet for etterbetalt abonnement. Konkurransen i det norske markedet har økt betraktelig. Ved inngangen til 2000 var Telenor og NetCom de helt dominerende aktørene, mens det ved utgangen av året var kommet til hele 17 tjenesteleverandører. Det ventes en konsolidering i markedet og nedgang i antall aktører i Ved utgangen av 2000 hadde Sense en markedsandel på 5% innenfor etterbetalt abonnement. Sense Mobile Sense Mobile betegner mobiltelefontjenestene fra Sense. I Norge er disse basert på utnyttelse av Telenor Mobils nett og infrastruktur. Sense kan dermed tilby samme høye kapasitet, kvalitet og dekningsgrad som Norges største leverandør av mobiltjenester. Uansett abonnementstype benytter Sense Mobile sekundtaksering, det vil si at kunden betaler for nøyaktig den tiden en tjeneste benyttes. Ut over dette tilbys flere abonnementstyper tilpasset ulike behov: Sense Intro: Mobilabonnement uten månedsavgift; benyttet i lanseringskampanje. Sense Go: Ringeprisene er de gunstigste i markedet ved inntil 2 3 timers forbruk per måned. Tilpasset brukere med behov for enkelte tilleggstjenester. Sense Match: Et abonnement som passer de aller fleste. Konkurransedyktige ringepriser, mulighet for å abonnere på andre tilleggstjenester fra Sense Mobil. Sense Soho: Abonnement for ringeintensive brukere. Inkluderer alle tilleggstjenester og har samme ringepris hele døgnet. Sense Optimal: Banebrytende nyhet i form av et abonnement som kontinuerlig og automatisk tilpasser seg sluttbrukers ringemønster. Introdusert ved årsskiftet. Distribusjon En viktig faktor bak suksessen Sense har opplevd er selskapets distribusjonsnett. Elkjøp, som nå eies av Dixons Group plc, har 95 utsalgssteder i Norge (Elkjøp og Lefdal), og har vært en kraftfull distribusjonskanal som har hatt avgjørende betydning for Sense. II. oktober inngikk Sense en avtale med Norkom Gruppen om salg av Sense-produkter. Norkom er en av Nordens største aktører innen handel på internett, blant annet gjennom og I tillegg er Norkom en stor aktør innen forhandlersalg og butikksalg gjennom åtte utsalgssteder i Norge. Norkom selger også PCer, systemkomponenter for datautstyr og annet beslektet digitalt materiell. Sense har også inngått distribusjonsavtale med musikkjeden HysjHysj (Musikk Buen AS), som har over 50 utsalgssteder. Musikk og underholdning er viktige tjenester i fremtidens mobilindustri, og samarbeidet mellom HysjHysj og Sense er strategisk viktig for begge parter. Sense har en rekke utsalgssteder for kontantkortpåfylling, blant andre Statoil, Hydro Texaco og Narvesen. Nummerportabilitet Brukere av mobiltelefon må i dag skifte telefonnummer dersom de ønsker å bytte operatør. Dette er en barriere for mobilkundene, og dermed en hindring for økte markedsandeler for nye aktører. Her står vi imidlertid foran en endring: Fra 1. november 2001 får kundene mulighet til å beholde sitt telefonnummer ved bytte av mobilleverandør. Dette vil medføre nye og større muligheter for Sense, særlig i bedriftsmarkedet og blant store mobilbrukere

11 Mobilt internett Sense leverer tjenester i grenselandet mellom mobil og internett, ikke bare til våre egne kunder, men til alle mobile kunder i de land der Sense er til stede. Vår tjenesteplattform er skalerbar og bygd for å håndtere flere markeder, både tjenestemessig og på faktureringssiden. Mobilt Internett er også en del av en anti-churnstrategi for mobilabonnement. Gjennom brukervennlige og nyttige tjenester ønsker Sense å skape en positiv strukturell binding som ett av flere elementer som hindrer abonnements-churn. Undersøkelser fra enkelte operatører i Europa tyder på at strukturell binding gjennom positive tjenester er betydelig churn-reduserende og riktig spor å forfølge. Sense.Stuff. Dette er en personlig nettportal med en rekke tjenester som forenkler hverdagen. Her finner brukeren avtalebok, kalender, adressebok, e-post, PDA/WAP-sider, interessesoner innenfor mobiltelefoni, hjemmeside for sitt mobilnummer, meldingsbank for SMS, kiosktjenester (ringetoner/logoer), avansert send SMS-funksjon, lenkebibliotek, chat/buddy-funksjon, digitalt fotoalbum samt partnertjenester. Alt tett integrert mot mobiltelefonen. Hittil er det bare det norske markedet som har mulighet for at tredjeparts innholdsleverandører skal kunne markedsføre og ta seg betalt for de tjenester de leverer til mobile brukere. Denne muligheten vil også åpne seg i land som Sverige og Danmark, og etter hvert i andre land i Europa. Dette innebærer et stort potensial for Sense i egen regi i Norden, og gjennom lisensiering til lokale aktører i andre land. Tar vi utgangspunkt i dagens omsetning i Norge for denne typen tjenester, har det nordiske markedet med ca. 15 millioner mobilbrukere et potensial for dagens enkle tjenester på NOK 2,5 3 mrd. Den teknologiske utvikling må forventes å åpne nye muligheter, og dermed å øke dette potensialet i betydelig grad. Et viktig fremskritt innenfor tekstmeldinger (SMS) vil være Multimedia Messaging (MMS), en utvidelse av SMS som innebærer at brukeren kan sende bilder, lyd og video. I løpet av 2001 vil det komme nye telefoner i markedet som støtter MMS. Sense forventer at dette vil bli den nye killer application innenfor GSM, ettersom konseptet må forventes å ha sterk appell til yngre brukere. SenseWave (internettaksess) SenseWave er navnet på vår internett-aksesstjeneste. Vi var først ute med å tilby gratis nett-tilgang, og dette har gjennom Firstmovereffekten bidradd til en dobling av kundebasen for SenseWave siste år. Suksessen for SenseWave har på sin side vært en medvirkende faktor til at Sense har fått suksess på andre områder. Sense har hatt et godt tilsig av nye kunder gjennom effektiv distribusjon hos Elkjøp og via internett. Ved årsskiftet hadde selskapet internettbrukere. Sammenlignet med konkurrentene har Sense gjennom fjoråret styrket posisjonen i dette markedet. Sterk posisjon og et godt varemerke har bidradd til å gi selskapet en kundebase med stabile og lojale internettbrukere. Disse er for en stor del first movers, en interessant kundekategori som Sense kan benytte i markedsføringen av sitt videre tjenestetilbud innenfor bl.a. mobilt internett. Ny hovedsamarbeidspartner for internett-tjenesten er valgt, men Sense har samtidig selv overtatt enkelte bedriftskritiske elementer for tjenesten. Årsaken til denne innsourcingen ligger i et mobilt internettperspektiv, hvor kontroll over verdikjede vil være av vesentlig betydning blant annet for salg av verdiøkende tjenester. Arbeidet med å styrke lønnsomheten for tjenesten vil fortsette inn i Sense har til hensikt å spille en sentral rolle i utviklingen av kommersielle internett-tjenester med utgangspunkt i områder som relaterer seg til mobilvirksomheten selskapet driver. Markedsaktiviteter Sense videreførte sin satsing på internettjenesten SenseWave ved årets start. Denne fikk også en oppsving da vi 17. januar 2000 lanserte Sense Mobile med den første mobile internettjenesten i det norske markedet

12 Akkumulert antall kunder 2000 Norge Akkumulert antall kunder 2000 Sverige Antall kunder Antall kunder Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Akk. abo. Akk. kontantkort Akk. totalt Akk. totalt Omsetning Norge Omsetning Sverige MNOK MNOK ,9 68, ,0 6, ,7 30,0 Q1 Q2 Q3 Q ,3 Q1 Q2 Q3 Q4 Omsetning (ekskl. 123 Tele) MNOK: 166,5 Omsetning (ekskl. 123 Tele) MNOK: 19,2 Andel av netto-veksten for abonnements kunder (ekskl. kontantkort) Andel av netto-veksten for abonnements kunder (ekskl. kontantkort) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 55% 45% 37% 5% 54% 22% 14% 34% 30% 29% 14% 23% 34% 17% 25% 19% 40% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 27% 2% 72% 72% 2% 4% 25% 5% 26% 68% 3% 5% 25% 66% 10% 10% 0 Q1 Q2 Q3 Q4 YTD 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Telenor NetCom Sense Andre Telenor NetCom Sense Andre 20 21

13 Med sterk annonsering på TV, reklameboards og avis ble merkenavnet Sense for alvor introdusert overfor norske kunder. Ved sitt inntog i markedet bidro Sense til at forbrukerne fikk et reelt alternativ til de tradisjonelle aktørene, og til at konkurransen ble både hardere og mer reell. Sense har innfaset nye produkter gjennom hele året, og har overrasket markedet med å lansere nye kampanjer på uventede tidspunkter. Dette har gitt Sense ekstra oppmerksomhet, og dermed et konkurransefortrinn. For eksempel hadde konkurrerende aktører gjennom lang tid fokusert på kontantkortprodukter, og det ga derfor ekstra uttelling da Sense gikk nye veier og lanserte Intro, det første etterbetalte mobilabonnementet i Norge uten månedsavgift. Sverige Den 10.april 2000 lanserte Sense Sverige mobiltjenester med hovedfokus på privatmarkedet. I lanseringskampanjen ble det lagt vekt på å introdusere navnet Sense for det svenske publikum gjennom TV-reklame og annonsering i aviser. Kampanjen bidro til en sterk kundetilvekst. Sense var det første nye mobilalternativet for svenske personkunder på syv år, og lanseringen bidro til flere positive forandringer for forbrukerne. Sense introduserte det første mobilabonnement uten fast månedsavgift. Sense bidro til at det igjen ble reell konkurranse, og utfordret de eksisterende leverandørene ved blant annet å senke prisen på SMS-meldinger med SEK 1,. Dette vakte stor oppmerksomhet og førte til at samtlige senket sine priser, noen opptil 40 %. Sense Mobile I Sverige tilbyr Sense mobilabonnement først og fremst til privatpersoner og småbedrifter. Sense Update er et eksempel på en tjeneste Sense har levert eksklusivt for det svenske markedet siden introduksjonen: En meny med over 50 tjenester (nyheter, sport, børs osv.) ligger permanent i kundens telefon, tilgjengelig i en lettfattelig nettleser uten kodeord og vanskelige meldinger. I desember inngikk Sense avtale med Europolitan. Avtalen gir selskapet en sterk posisjon som uavhengig tjenesteleverandør. Distribusjon I Sverige var Elgiganten med 14 stormarkeder den første forhandlerkjeden som solgte Sense mobilabonnement. Den 10.juni inngikk Sense distribusjonsavtale med GEAB, som har ca. 45 butikker i de store byene. GEAB henvender seg til en kundegruppe som er mindre sensitiv for pris (70 % bedrifter og 30 % privatmarked). I løpet av høsten 2000 ble det testet et antall utradisjonelle forhandlere som f.eks. Sparepengar.se, Ringa.com, Nibatel, Freedoo m.fl., og i desember utvidet Sense distribusjonen med Dialect AB. Dialect har ca. 120 butikker, og er Sveriges største fagforhandlerkjede innenfor mobiltelefoni, data og kommunikasjonsløsninger. Salg via Sense hjemmeside og kundeservice har også vært vellykket. Fremtid Det forventes at flere tjenesteleverandører vil etablere seg i Sverige, og at konkurransen dermed vil øke. Sense har imidlertid et solid forsprang på nye aktører gjennom sin tidlige etablering og internasjonale organisasjon. Danmark Sense ble etablert i Danmark mot slutten av Organisasjon og medarbeiderstab er operative, og klar til å gjennomføre lanseringen av våre tjenester så snart det strategisk riktige tidspunkt er inne

14 :-) it makes

15 Styrets beretning for år 2000 Selskapets virksomhet og utvikling Selskapet har vært preget av sterk kunde- og omsetningsvekst gjennom hele år I løpet av året har selskapet styrket organisasjonen i Norge og bygget opp en aktiv salgsorganisasjon i Sverige. I tillegg er det etablert en prosjektorganisasjon i Danmark. Sense har på kort tid tatt en strategisk viktig posisjon som en klar utfordrer til de etablerte aktørene i markedet. Selskapets hovedaktiviteter er innenfor mobiltelefoni, internett og mobilt internett, samt innenfor relaterte aktiviteter i andre selskaper. I år 2000 ble det gjennomført to emisjoner som tilførte selskapet ca. NOK 27 0 mill., i tillegg til NOK 68 mill. gjennom et konvertibelt lån. Sense ble tatt opp til notering på Oslo Børs fra slutten av desember. Selskapet har investert betydelige ressurser i produktutvikling og etablering av nye kundeforhold, og dessuten i distribusjon og systemer for kunderelasjoner og kundebehandling, herunder fakturering. Omsetningen økte fra NOK 3,4 mill. i 1999 til NOK 192 mill. i Bruttomargin har økt jevnt gjennom året til over 30% i fjerde kvartal. Selskapet har fått alle sine kunder i løpet av Dette utgjør rundt 25% av total vekst i markedet. Målt i netto kundevekst var Sense nest størst etter Telenor Mobil, og har på under ett år opparbeidet seg ca. 5% markedsandel innenfor abonnementsmarkedet (post-paid) i Norge. Kombinasjonen av stor kundetilgang, høy omsetningsvekst og positiv utvikling på bruttomarginene bekrefter etter styrets oppfatning at selskapets grunnleggende forretningsmodell som virtuell mobiloperatør er riktig. Marked, produkter og distribusjon Godt planlagte kampanjer med nye produkter, kombinert med svært effektiv distribusjon hovedsakelig gjennom Elkjøp, er de viktigste årsakene til den kraftige veksten i kundemasse. Samtidig har etableringen av en rekke nye markedsaktører bidratt til å øke mobilmarkedet totalt. Konkurranse År 2000 var preget av sterk konkurranse om mobilkundene i Norge, noe som blant annet var et resultat av de mange nye tjenestetilbydere som etablerte seg i markedet. Sense var imidlertid først ute som virtuell mobiloperatør, noe som ga et betydelig forsprang i forhold til de andre aktørene som kom i gang noen måneder etter. Dette forspranget har Sense utnyttet til å skaffe seg solid fotfeste og en sterk posisjon, både blant virtuelle operatører og som utfordrer til de tradisjonelle mobiltelefonselskapene Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger budsjettet for år 2001 og selskapets langsiktige planer. Selskapet er pr i en sunn økonomisk og finansiell stilling, og alle forutsetninger for fortsatt drift er således til stede. Organisasjon, personale og arbeidsmiljø I løpet av året er det ikke blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i personskader eller materielle ødeleggelser. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og sykefraværet har vært minimalt. Selskapet hadde 30 ansatte pr Miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 2000 var selskapets første hele driftsår, med totale inntekter på NOK 192,0 mill. mot NOK 3,4 mill. i Inntektene kom primært fra mobilsatsingen i Norge, mens inntektene fra Sverige begynte å gjøre seg gjeldende fra annet kvartal. Selskapets bruttomargin var NOK 26,0 mill. (13,5%), og har økt jevnt gjennom året til over 30% i fjerde kvartal. Totale salgs- og administrasjonskostnader, inkludert kundeservice og fakturering, var NOK 213,0 mill. Salgs- og administrasjonskostnadene inkluderte NOK 44,5 mill. i engangsavskrivninger og avsetninger: Avsetninger og nedskrivninger i forbindelse med endringer av internettplattform: NOK 23,3 mill. Nedskrivning goodwill Internet Telehandel (123tele.com) NOK 4,6 mill. Akkvisisjonskostnader for introduksjon mot kunder i Sverige: NOK 16,6 mill. (selskapet aktiverer akkvisisjonskostnadene over 3 år). Selskapets driftsunderskudd var NOK 187,0 mill. (NOK 142,5 mill. justert for ekstraordinære avsetninger og nedskrivninger), mens ordinært tap etter skatt var NOK 124,4 mill. inkludert utsatt skattefordel på NOK 54,8 mill. De samlede investeringer i anleggsmidler i løpet av året var NOK 45,1 mill., hvorav applikasjonsutvikling utgjorde NOK 20,8 mill. Selskapets likviditetsbeholdning pr var NOK 27 2,1 mill. Selskapets finansielle stilling er god, med en arbeidskapital (omløpsmidler eksklusiv varelager minus kortsiktig gjeld) på NOK 315,2 mill. Selskapets totalkapital utgjorde pr NOK 551,1 mill., med en egenkapitalandel på 60,6%. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter viser bruk av midler som overstiger driftsresultatet. Dette skyldes primært utgifter i forbindelse med kundeakkvisisjon som er betalt i regnskapsåret, men som kostnadsføres over tre år; og i tillegg aktiverte utviklingskostnader. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet på NOK i morselskapet Sense Communications International ASA: Overført fra overskuddsfond NOK 85,489,000,- Total disponert NOK 85,489,000,- Morselskapets egenkapital pr var NOK Konsernets årsunderskudd var NOK og egenkapitalen ved årets slutt NOK Selskapets planer for 2001 I 2001 vil selskapet søke å balansere vekst, industrialisering og lønnsomhet. Sense vil fortsatt fokusere på utvikling av verdiøkende tjenester, samtidig som selskapet har fokus på kontinuerlig vekst i antall mobilkunder. Sense Stuff er betegnelsen på selskapets nye tjenesteplattform. Denne vil danne grunnlag for et tjenestespekter i grenselandet mellom mobil og internett, og representerer dermed nye inntektsmuligheter for Sense. Selskapet satser på å komme tidlig ut på markedet med denne typen tjenester i Sverige og Danmark, og vil da samtidig kunne utnytte erfaringene fra Norge. År 2001 vil være det året da Sense kan begynne å dra fordeler av å være representert både i Norge og Sverige. Som Nordens største virtuelle mobiloperatør har selskapet opparbeidet seg en posisjon og et samlet volum som gir forhandlingskraft og skalafordeler. Denne posisjonen vil Sense aktivt utnytte for kontinuerlig å skape maksimal verdi for både kundene og våre eiere. It makes Sense. Oslo, 23.mars

16 Resultatregnskap 1 januar 31 desember (Alle beløp i NOK 1000) Balanse MORSELSKAP KONSERN MORSELSKAP KONSERN note RESULTATREGNSKAP Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Produktkostnader Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Avskrivning immaterielle eiendeler Nedskrivning varige driftsmidler Nedskrivning immaterielle eiendeler Restruktureringskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning finansielle anleggsmidler Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Minoritetsinteresser Ordinært resultat Resultat pr. aksje (hele NOK) Opplysninger om disponering: Dekket av overkursfond note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Egenutviklet programvare Rettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Konsernfordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr. 0,25 ) Overkursfond / Fonds i konsern Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 15 Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Magne Hisdal Styreformann Einar Sverre Nistad Styremedlem Per Bjørgås Styremedlem GJELD Langsiktig gjeld Konvertibelt lån Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Torstein Arendt Styremedlem Nadir Nalbant Administrerende direktør Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

17 Kontantstrøm (Alle beløp i NOK 1000) Regnskapsprinsipper MORSELSKAP KONSERN KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Årets resultat Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Nedskrivning aksjer Betalt leasing Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger på langsiktig lånefordringer Utbetalinger på kortsiktig fordring konsern Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Kontant innbetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og ekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd mv Sense Communications International ASA sitt regnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og grunnleggende regnskapsprinsipper. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskaper Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle datterselskaper hvor Sense Communications International ASA direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapital. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Omregning av utenlandske regnskaper til norske kroner Ved konsolidering av utenlandske selskaper er følgende prinsipper lagt til grunn: a. Resultatregnskapene er omregnet til norske kroner etter gjennomsnittskurs for regnskapsperioden b. Pengeposter er omregnet til norske kroner etter balansedagens kurs c. Andre eiendeler og gjeld enn pengeposter er vurdert etter generelle vurderingsprinsipper Vurderings- og klassifiseringsprinsipper Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter balansedagen. Aksjer og obligasjoner Investeringer i aksjer og obligasjoner verdsettes samlet til den laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Tap på fordringer Forventet tap på utestående fordringer utgiftsføres i resultatregnskapet under andre driftskostnader og avsettes som en motregning mot kundefordringer. Inntekter Innmeldingsavgifter inntektsføres i sin helhet ved salg av abonnement. Tilsvarende inntektsføres salg av kontantkort og startpakker på leveringstidspunktet. Etterskuddsbetalte samtaleinntekter inntektsføres ved levering. Salgs- og markedsføringskostnader Forhandlerkost knyttet til salg av abonnement aktiveres og fordeles over antatt levetid på kundeforholdet, estimert til 3 år. Leasing Finansielle leasingavtaler der det vesentligste av rettigheter og forpliktelser er overført konsernet, er balanseført som anleggsmiddel. Den tilhørende gjeldsforpliktelse er verdsatt til nåverdien av minimum leasingforpliktelse

18 Regnskapsprinsipper (forts.) Noter til regnskapet (Alle beløp i NOK 1000) Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler / avskrivninger Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er oppført i balansen til kostpris og med fradrag for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger belastes lineært over eiendelens antatte økonomiske levetid. Gevinst og tap ved salg av slike eiendeler føres som ordinær driftsinntekt. Egenutviklet programvare Kostnader knyttet til applikasjonsutvikling er aktivert og avskrives over antatt økonomisk levetid, estimert til 3 år. Utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til rapporteringsvaluta etter balansedagens kurs. Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Urealisert valutagevinst og tap er bokført i resultatregnskapet. Opsjonsavtaler og tegningsretter Opsjoner og tegningsretter til de ansatte verdivurderes på tildelingstidspunktet. Dersom tegningsretter inneholder en plikt for selskapet til å utstede aksjer til underkurs, kostnadsføres forskjellen mellom markedspris på tildelingstidspunktet og tegningskursen. For tegningsretter som er ledd i et bonusprogram verdivurderes tegningsrettene på det tidspunkt det er klart hvor mange aksjer som kan kreves utstedt. Den fordelen som fremkommer kostnadsføres i den periode bonusen gjelder. Utsatt skatt Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på nominell skattesats på 28%. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Endringer i konsernsammensetningen Selskapet har i 2000 etablert 3 heleide datterselskap, Sense Communications Danmark AS, Sense Communications Sverige AB (under navneendring fra Foco 3 AB) og Sense Communications Norge AS. I tillegg har selskapet ervervet 85% av aksjene i Internet Telehandel AS gjennom en rettet kontantemisjon og oppkjøp av aksjer. Goodwill knyttet til virksomheten er kommentert i note 1. Note 1 Immaterielle eiendeler MORSELSKAP Applikasjonsutvikling Rettigheter Goodwill Sum Anskaffelseskost pr Tilgang immaterielle eiendeler Avgang immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 3 år 5 år KONSERN Applikasjonsutvikling Rettigheter Goodwill Sum Anskaffelseskost pr Tilgang immaterielle eiendeler Avgang immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Periodens avskrivninger Periodens nedskrivninger Økonomisk levetid 3 år 3 år 5 år Applikasjonsutvikling inkluderer kostnader forbundet med utvikling av IT-infrastruktur for salg, kundeoppfølging og leveranse. Rettigheter inkluderer initielle erverv av forretningsdokumentasjon, firma, IMSI-koder og regulatoriske rettigheter fra tidligere Sense. Videre inkluderer posten kostnader forbundet med erverv av rettigheter til bruk at Telias infrastruktur for mobiltelefoni. Goodwill gjelder merverdier knyttet til ervervet av selskapet Internet Telehandel AS

19 Noter til regnskapet (Alle beløp i NOK 1000) Note 2 Varige driftsmidler Opplysninger om forpliktelser knyttet til balanseførte leasingavtaler: MORSELSKAP Varige driftsmidler Leaset maskiner Inventar, maskiner Sum varige og EDB-utstyr og EDB-utstyr driftsmidl. Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Periodens avskrivninger Periodens nedskrivninger KONSERN Varige driftsmidler Leaset maskiner Inventar, maskiner Sum varige og EDB-utstyr og EDB-utstyr driftsmidl. Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Årlig leie (snitt) Forpliktelse balanseført som langsiktig gjeld Nominell Nominell verdi Nåverdi verdi Leiebetaling neste år for avtaler pr Leiebetalinger to til fem år for avtaler Leiebetalinger utover fem år for avtaler Sum leiebetalinger for avtaler pr Nominell verdi gjenspeiler betaling i henhold til avtalens betalingsvilkår. Avtalen innebærer betalingsfri i avtalens seks første måneder. I påfølgende tre måneder er leien TNOK 63,9 pr. måned, deretter TNOK 315,6 pr måned i resterende leieperiode. Nåverdien er beregnet på basis av årlig rente på 11,6%. Differanse mellom nåverdi og balanseført gjeld skyldes at tidspunkt for leiebetalinger avviker fra den regnskapsmessige periodisering av kostnadene ved leieavtalen. Note 3 Pensjonskostnader Selskapet har ikke etablert pensjonsordninger for de ansatte, men styret har besluttet å opprette slik pensjonsordning med virkning fra Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Bokført verdi pr Periodens avskrivninger Periodens nedskrivninger Datterselskap Firma Anskaff. tidspunkt Forretningskontor Kostpris Bokført verdi morselskapet Eierandel ved periodens slutt Stemmeandel Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for leaset eller kjøpt inventar, maskiner og EDB-utstyr er tre til fem år. Sense Comm. Sverige AB (Foco 3 AB) 2000 Stockholm % 100% Sense Comm. Danmark AS 2000 København % 100% Internet Telehandel AS 2000 Oslo % 85% Sense Comm. Norge AS 2000 Oslo % 100% SUM

20 Noter til regnskapet (Alle beløp i NOK 1000) Note 5 Fordringer og gjeld Det er ingen fordringer med forfall senere enn ett år fra balansedato. Det er ingen gjeldsposter som har forfall senere enn 5 år etter balansedato. Kundefordringer Morselskapet Konsernet Kundefordringer til pålydende Avsatt til tap på fordringer Fordringer i balansen Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført Aksjer Sum Note 7 Skatt I tillegg har selskapet utstedt frittstående tegningsretter som totalt gir tett til tegning av aksjer til pris 37,50. Tegningsrettene er børsnoterte og utløper 20. november Det vises for øvrig til note 19 og note 21 for ytterligere opplysninger om andre potensielle aksjer. Oversikt over midlertidige forskjeller: Morselskapet Konsernet Fordringer Aksjer Anleggsmidler Andre midlertidige forskjeller Sum Underskudd til fremføring Sum Sum skatteøkende /skattereduserende forskjeller /skattereduserende forskjeller 28 utsatt skattefordel 28 % utsatt skattefordel Alle aksjer gir samme rett i selskapet Oversikt over de største aksjonærene pr : Aksjer Stemme/eierandel Elkjøp ASA % Crown Hill Chartering AS % Einar Nistad % Nadir Nalbant % Detlef Stube % Hans Petter Fredriksen % Skandia Grønt Norden % Dolphin Invest AS % Frank Mjøs % Firstnordic Norge Vekst % Aksjefondet Gambak % Orkla Enskilda Securities ASA % Skandia Teknologi % Haajoh AS % Folketrygdfondet % Pareto Securities ASA % KLP Forsikring Aksjer % Veslik AS % Sum % Øvrige (eierandel < 1%) % Totalt antall aksjer % Beregning av årets skattegrunnlag: Morselskapet Konsernet Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2004 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 4,0 % 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder

Detaljer

Ementor ASA Årsrapport 2007

Ementor ASA Årsrapport 2007 Ementor ASA Årsrapport 2007 Styrets beretning Styrets beretning Konsernet tilbyr hovedsakelig hardware- og softwareprodukter og relaterte konsulenttjenester innenfor IT-infrastruktur. Gjennom et tilbud

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2005 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2005 2004 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 28 178 28 362 27 662 25 733 Vekst i omsetning inkl. provisjon 2,8 % 4,0 % 8,7 % 9,6

Detaljer

Bouvet Årsrapport 2012

Bouvet Årsrapport 2012 Bouvet Årsrapport 2012 Foto: Tove Lise Mossestad Om Bouvet Bouvet leverer tjenester innenfor informasjonsteknologi, digital kommunikasjon og virksomhetsstyring. Ved utgangen av 2012 var det 881 ansatte

Detaljer

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS

Off i ce Systems ASA. Å r s ra p p o rt 1 9 9 9. Off i ce Systems ASA. Off i ce line Mac & carry AS. Off i ce Pa rtner AS Å r s ra p p o rt 1 9 9 9 Off i ce Systems ASA Off i ce line Mac & carry AS Off i ce Pa rtner AS I n n h o l d Oppsummering 4 Styrets beretning 5 Office Partner AS 9 Office line Mac & carry AS 10 Arken

Detaljer

Expert Eilag viste styrke

Expert Eilag viste styrke Å R S R A P P O R T Innhold Konsernsjefen har ordet 3 Et ledende handelskonsern 4 Året 2001 høydepunkter 5 Hovedtall 5 Årsberetning 2001 7 Resultatregnskap 11 Balanse 12 Kontantstrømoppstilling 14 Regnskapsprinsipper

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen Bil AS 1 Om MøllerGruppen Bil MøllerGruppen Bil er en del av MøllerGruppen, som er er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2003 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2003 2002 Omsetning inkl. provisjon 27 662 25 733 Vekst i omsetning 8,7 % 9,6 % Antall utsalgssteder 1 871 2 074 Antall medarbeidere

Detaljer

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet

Årsrapport 2014. ya Holding ASA og konsernet Årsrapport 2014 ya Holding ASA og konsernet Merkevareplattform Vår visjon er å være Banken som begeistrer Misjon Vi skal skape opplevelser som evner å overgå kundens og markedets forventninger. Kundeløfter

Detaljer

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS

Årsrapport 2013. MøllerGruppen AS 1 Om MøllerGruppen MøllerGruppen er et familieeid konsern som er engasjert innen import, salg, service og finansiering av Volkswagen, Audi og Škoda, samt utvikling og drift av eiendommer. Selskapet er

Detaljer

Your ambition. Our passion. Årsrapport

Your ambition. Our passion. Årsrapport Your ambition. Our passion. Årsrapport 2013 Innhold Dette er Kitron 3 Årsberetning 2013 5 Konsernets årsregnskap og noter 11 Noter til konsernregnskapet 15 Morselskapets årsregnskap og noter 52 Noter til

Detaljer

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011

VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 VALIDUS ÅRSRAPPORT 2011 Utgiver Validus AS Postadresse: Postboks 113, 3051 Mjøndalen, Norway Besøksadresse: Orkidéhøgda 3, 3050 Mjøndalen Telefon: (+47) 32 23 11 00 Faks: (+47) 32 23 11 01 E-post: firmapost@validus.no

Detaljer

Birdstep Technology ASA

Birdstep Technology ASA Birdstep Technology ASA Årsrapport 2009 Innhold Dette er Birdstep Technology... 3 2009 i korte trekk... 4 Brev til aksjonærene... 5 Styrets beretning... 7 Økonomiske resultater... 7 Finansiell gjennomgang...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA

ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA ÅRSRAPPORT 2008 AQUA BIO TECHNOLOGY ASA Innhold Styrets årsberetning 3-6 Konsernet: Resultatregnskap 7 Balanseregnskap 8 Endringer i konsernets egenkapital 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11-28 Selskapet

Detaljer

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA

tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA -------------------------------- ------------------------- ------------------------------ --- tfso Årsrapport2012 24SevenTechnologyGroupASA Leder 24Seven Technology Group ASA har i 2012 fått resultater

Detaljer

Årsrapport 2003. PSI Group ASA

Årsrapport 2003. PSI Group ASA 2003 Årsrapport 2003 PSI Group ASA 2 PSI Group ASA Årsrapport 2003 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2003...4 Vellykket strategi - nå skal vi nå våre mål!...7 Om PSI Group...8 Distributøren SymTech

Detaljer

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern

Årsregnskap. Curato Holding AS Konsern Årsregnskap Curato Holding AS Konsern 2014 Curato Holding AS - Konsern Årsregnskap 2014 Resultatregnskap Tall i NOK 1000 Note 01.01-31.12.2014 01.01-31.12.2013 DRIFTSINNTEKTER Salgsinntekter 5 455 199

Detaljer

Årsrapport 2007. PSI Group ASA

Årsrapport 2007. PSI Group ASA PSI Group ASA Om PSI Innhold Side Finansielle hovedtall 3 Årsberetning for 2007 4 Resultat PSI konsern 7 Balanse PSI konsern 8 EK-oppstilling 9 Kontantstrømoppstilling 10 Noter 11 Resultat PSI Group ASA

Detaljer

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006

REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 REITANGRUPPEN ÅRSRAPPORT 2006 Nøkkeltall Beløp i NOK mill. UTSALGSSTEDER 2006 2005 2004 Omsetning inkl. provisjon 33 363 28 178 28 362 Vekst i omsetning 6,5 % 2,8 % 4,0 % Antall utsalgssteder 2 790 1 979

Detaljer

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4

Innhold. Konsernsjef Jon Fredrik Baksaas 2 Årsberetning 4 Årsrapport 2005 2005 ble Telenors beste år noensinne. Gjennom året forsterket Telenor sin posisjon som en internasjonal mobiloperatør og befestet samtidig sin posisjon i det nordiske markedet for tjenester

Detaljer

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com

Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no. Umoe Restaurants AS Org.nr: 992 249 870 www.umoerestaurants.com årsrapport 2013 American Bistro Scandinavia AS Org.nr: 884 388 562 www.fridays.no King Food AS Org.nr: 984 388 608 www.burgerking.no Peppes Pizza AS Org.nr: 984 388 659 www.peppes.no Umoe Restaurant Group

Detaljer

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014.

Det er ikke kostnadsført forsknings- og utviklingskostnader i 2014. ÅRSREGNSKAP 2014 Årsberetning Årsberetning Konsernresultatet for 2014 viser et overskudd etter skatt på NOK 253 mill., en forbedring på NOK 569 mill. sammenlignet med året før. Forbedringen skyldes betydelig

Detaljer

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011

KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 KONSERNREGNSKAP & NOTER 2011 Styrets beretning Strata Marine & Offshore er et konsern som opererer innenfor tre hovedområder. Det første er presisjonsmaskinering / mekanisk produksjon, sveis, montasje

Detaljer

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA

Driftsinntekter. Driftsresultat EBITA En rundtur i Bravida 2002 Året 2002 på en-to-tre Resultatregnskap konsernet i sammendrag, MNOK 2002 2001 2000* Driftsinntekter 11 797 11 964 11 956 Driftsresultat før avskrivninger (EBITDA) 214 675 335

Detaljer

Powered by CycloMedia. årsrapport

Powered by CycloMedia. årsrapport Powered by CycloMedia årsrapport 212 innhold s. 4 s. 5 s. 8-9 s. 1-13 s. 16-19 s. 22-27 s. 31-35 s. 38-79 s. 82-85 s. 88-98 s. 1-11 s. 12 s. 16-111 s. 112-113 s. 114-116 s. 117 Hovedtall Blom konsern

Detaljer

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com

Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY. www.skaugen.com Årsrapport 2005 I.M. SKAUGEN A MARINE TRANSPORTATION SERVICE COMPANY 05 www.skaugen.com Årsberetning 2005 Sammendrag I.M. Skaugen-gruppen (IMS) rapporterte et årsresultat på USD28,9 millioner i 2005 (før

Detaljer

Årsrapport 2005 Bravida ASA

Årsrapport 2005 Bravida ASA Årsrapport 2005 Bravida ASA Innhold Om Bravida 3 Styrets årsberetning 2005 4 Resultatregnskap 13 Balanse 14 Kontantstrømoppstilling 17 Regnskapsprinsipper 18 Noter till regnskapet 22 Revisors beretning

Detaljer

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler:

Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Årsrapport 2008 Opera Software ASA 1 operaårsrapport 2008 Årsrapporten for Opera Software ASA består av følgende deler: Brev fra administrerende direktør 5 Styrets beretning 8 Erklæring fra selskapets

Detaljer

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering.

Innhold. 26 Noter 40 Revisjonsberetning 41 Styret 42 Adresser. Stock holm. I Sverige har vi virksomhet innenfor verdihåndtering. Vakt Service er Nordens tredje største sikkerhetskonsern. Selskapet driver virksomhet i Norge og Sverige. Gjennom vårt heleide datterselskap Nokas er vi markedsleder på verdihåndtering i Norge. Nokas ble

Detaljer

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014

NLI Eiendomsinvest AS. Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 NLI Eiendomsinvest AS Årsrapport 2014 3 NLI Eiendomsinvest AS Årsberetning 2014 Virksomheten NLI Eiendomsinvest AS er et eiendomsinvesteringsselskap

Detaljer