sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett"

Transkript

1 sense.effektive, enkle, elegante kommunikasjonsløsninger; mer frihet, mindre bryderi for kundene. Og bedre integrasjon av mobilitet og internett bygget på leverandøruavhengighet og fritt valg av samarbeidspartnere. sense.årsberetning 2000

2 Innhold Vår visjon 1 "Frihet" 2 "Enkelhet" 4 "Eleganse" 6 "Uavhengighet" 8 Om selskapet 10 Milepæler 11 Administrerende direktør har ordet 12 Ledelsen i Sense 14 Marked, produkter, forretningsområder 1 6 Styrets beretning 26 Resultatregnskap 28 Balanse 29 Kontantstrøm 3 0 Regnskapsprinsipper 31 Noter 3 3 Revisors beretning 48 Selskapsstruktur 49 Nøkkeltall 50 Doing excellent business by making sense in communications: Sense skal være en ledende virtuell telekomoperatør med fokus på å gjøre kommunikasjon ukomplisert. Vi skal gi våre kunder nye muligheter og større frihet gjennom enklere, mer elegante kommunikasjonsløsninger, basert på uavhengig valg av teknologi. Gjennom vårt utvalg av tjenester skal kunden oppleve at it makes sense når våre løsninger presenteres og implementeres. 14

3 frihet Frihet: Sense gjør det mulig for kundene å kommunisere uavhengig av tid og sted. Mobiltelefoni, mobilt internett og en høy grad av integrasjon gir maksimal fleksibilitet i jobben og i fritiden. - sender det over straks

4 enkelhet Enkelhet: Kommunikasjon blir en stadig viktigere del av hverdagen for de fleste av oss. Derfor er det avgjørende at alle de praktiske sidene ved kommunikasjonen fungerer enkelt og ukomplisert. For Sense er selve kjernen i virksomheten at vi g jør kommunikasjon enklere for kundene. Enklere å bruke, enklere å administrere, enklere og forholde seg til økonomisk. - ikke noe problem i det hele tatt

5 eleganse Eleganse: Sense har en liten men effektiv stab av medarbeidere som kombinerer teknologisk spisskompetanse med kreativitet og entusiasme. I tillegg har vi sterke samarbeidspartnere. Kjente selskaper som representerer det beste og nyeste innenfor både teknologi og tjenester. Det er derfor vi kan skape mer elegante og funksjonelle løsninger. Løsninger med appell til mennesker med store krav, både i jobben og privat. - en smartere løsning, synes jeg

6 uavhengighet Uavhengighet: Sense velger samarbeidspartnere som representerer state-of-the-art innenfor teknologi og infrastruktur. Derfor kan vi gi våre kunder enklere og bedre løsninger og flere verdiøkende tjenester. - noe slikt får jeg ikke hos andre

7 Om selskapet: this makes sense Milepæler Sense er et børsnotert selskap som driver sin virksomhet innenfor forretningsområdene Mobil, Internett og Mobilt Internett. Selskapet har virksomhet i Norge og Sverige, og har i tillegg etablert en prosjektorganisasjon i Danmark. I norsk sammenheng var Sense først ute med å etablere seg som virtuell mobiloperatør, og er i dag den største aktøren i Norden, målt i antall kunder. Tjenestene produseres gjennom å utnytte kapasiteten i andre mobiloperatørers nettverk og infrastruktur. Den uavhengige posisjonen åpner for at selskapet kan tilby en unik tjenesteportefølje gjennom fritt å kombinere det beste fra både tradisjonelle operatører og uavhengige innholdsleverandører. Vår suksess i markedet har satt Sense i posisjon til å velge partnere, teknologi og løsninger, slik at Sense-kunder alltid er sikret de beste telekommunikasjonstjenestene som er tilgjengelige. Blant våre viktigste samarbeidpartnere er i dag Telenor Mobil i Norge, Telia Mobile og Europolitan i Sverige og Sonofon i Danmark. Sense fokuserer på å levere enkle, elegante og brukervennlige kommunikasjonsløsninger. Vi har lykkes i å sette trenden i markedet gjennom agressiv markedsføring av tjenester som selskapet har vært først ute med å lansere. Gratis internett, mobiltelefon uten fast avgift og abonnement som automatisk tilpasser seg kundens bruk er gode eksempler og vi arbeider kontinuerlig med å utvikle nye produkter og tjenester som skal befeste vår posisjon som innovasjonsledende. Intensjonen er å tilføre markedet nye dimensjoner og muligheter, til beste for våre kunder. Sense har en liten, effektiv organisasjon med sterkt kundefokus og utpreget evne til rask omstilling. Slik kan vi hele tiden møte nye utfordringer og muligheter i et marked i konstant utvikling. Det beskjedne antall medarbeidere til tross, hadde Sense ved årsskiftet registrerte internettbrukere. På mobilsiden hadde selskapet kunder i Norge og i Sverige alle vunnet i løpet av året. Strategiske fokusområder Distribusjon. Distribusjon er en kritisk suksessfaktor i forbrukermarkedet. Sense har en sterk nordisk distribusjonskanal gjennom Elkjøp-kjeden, som også er en betydelig aksjonær i selskapet. Vi har også avtaler med flere andre distribusjonskanaler i tillegg til at vi arbeider kontinuerlig med å utvikle nye kanaler og distribusjonsformer Sense lanserer ny markedsplass for sine internett- og mobilkunder Sense lanserer mobile tjenester i Norge Sense lanserer mobilabonnement for storbrukere i Norge Sense etablerer seg i Sverige Sense lanserer kontantkort i Norge Sense utvider distribusjonen gjennom avtale med den svenske forhandlerkjeden GEAB Sense opplever sterk kundevekst og gjennomfører en rettet emisjon Sense utvider distribusjon og har inngått strategisk samarbeid med Norkom Sense lanserer Sense Update med ca. 50 nye innholdstjenester i det svenske markedet Sense utvider distribusjon og har inngått avtale med Hysj!Hysj! Sense gjør en ny rettet emisjon Sense utvider distribusjon i Sverige og har inngått avtale med Dialect Sense har passert mobilkunder i Norge Sense får tilgang til Europolitans mobilnett i Sverige Sense blir tatt opp på hovedlisten til Oslo Børs Merkevarebygging. Sense har bevisst valgt et navn som ikke har teknologisk tilsnitt ( tec, com, tel etc.). Navnet har en menneskelig kvalitet og skal stå for enkelhet og nytteverdi for brukeren, noe som utnyttes systematisk i merkevarebyggingen. Produktdifferensiering. Innovasjon basert på egen kjernekompetanse og partnerskap med andre aktører gir en kontinuerlig utvikling av nye markedsledende produkter og tjenester. Tilpasningsdyktighet. I en liten, fleksibel organisasjon med høy tilpasningsgrad bør de faste kostnadene være lave, mens variable kostnader utgjør en tilsvarende høyere andel i det totale kostnadsbildet. I tråd med dette har Sense en strategi for utstrakt outsourcing, noe som samtidig gjør det enklere til enhver tid å utnytte den beste kompetansen i markedet. Selskapet ser det imidlertid som viktig å bygge opp egen kjernekompetanse rundt strategisk viktige områder. Kundeforhold. Kunnskap om kundene og god håndtering av kunderelasjoner er vesentlig for at Sense skal lykkes. Selskapet investerer derfor betydelige beløp i utvikling av systemer for kundeoppfølgning (CRM) og kundeservice. Internasjonalisering. Sense har valgt å konsentrere seg om og bygge en nordisk plattform. Dette innebærer at alle sentrale tjenester kan konsentreres ett sted, mens datterselskapene i de øvrige nordiske land primært er salgsorganisasjoner. Utenfor Norden vil Sense søke partnere, og eventuelt lisensiere selskapets konsept og ekspertise

8 Administrerende direktør har ordet Hva er årsaken til at en virtuell mobiloperatør som Sense kan gjøre det godt i et marked dominert av store, veletablerte selskaper? For å forstå logikken bak virtuelle operatørselskaper er det nødvendig å se nærmere på den generelle utviklingen i telekommarkedet. Både i Norge og internasjonalt er det to tilsynelatende motstridende tendenser som gjør seg gjeldende: På den ene siden kjøper de store nettoperatørene opp innholdsprodusenter og på andre siden ser vi at det oppstår en rekke nye uavhengige tjenesteleverandører som opererer dels i konkurranse med, dels i samarbeid med de tradisjonelle teleselskapene. I monopolperioden i telekommarkedet var det naturlig at samme leverandør sto for både tjenesteproduksjon og infrastruktur. Etter avmonopoliseringen tenkte de nye aktørene fortsatt i samme bane. De bygget sine egne fysiske nettverk, samtidig som de valgte selv å stå for produksjon av tjenester og innhold. Men etter hvert som marked og teknologi modnes blir denne kombinasjonen stadig mindre selvsagt. Dette henger sammen med at krav til egenskaper, kultur og kompetanse er svært forskjellig på de to virksomhetsområdene. En nettverksoperatør arbeider med tunge og kapitalintensive oppgaver, med store krav til soliditet, langsiktig finansiering og grundig planlegging. Tjenestesiden har en helt annen karakter: Det som teller her er evnen til å styre under uforutsigbare rammebetingelser. Til å håndtere raske endringer kommersielt, teknologisk og markedsmessig. Evnen til nytenking, kundenærhet, fleksibilitet og omstillingsevne blir avgjørende egenskaper, og time to market er størrelse av vital betydning. Planleggingshorisonten for en tjenesteleverandør er ofte ikke mer enn tre måneder. Til gjengjeld er tiden fra investering til avkastning kort. Disse grunnleggende ulikhetene gjør at behovet for å skille infrastruktur og tjenesteproduksjon blir stadig mer påtrengende. Tradisjonelle nettoperatører skiller ut separate enheter som utvikler og selger tjenester mot bestemte markedssegmenter, ofte under egne brands. Samtidig ser vi at det vokser frem selvstendige, virtuelle operatører som rendyrker innholds- og tjenesteproduksjon, basert på kjøp av tilgjengelig nettkapasitet hos tradisjonelle nettverksoperatører. Disse er interessert i å selge kapasitet på sitt nett fordi den virtuelle operatøren genererer trafikk fra brukergrupper netteieren ikke selv klarer å tiltrekke seg. Resonnementet er at når man likevel vil tape markedsandeler, så er det tross alt bedre å tape den til en kunde på eget nett. Det hører med i dette bildet at Sense på kort tid er blitt en av Telenors viktigste samarbeidspartnere og største kunder. Personlig er jeg overbevist om at det store potensialet for vekst og lønnsomhet finnes hos virtuelle mobiloperatører som Sense. Vi har en uavhengig posisjon som gjør det mulig å velge teknologi og partnere på øverste hylle, og til å skifte når nye konstellasjoner og muligheter åpner for å gi kundene bedre tilbud. Dette er ingen liten fordel i et marked der kunden kan skifte leverandør ved et tastetrykk. Samtidig kan vi konsentrere egne ressurser om det som gjør oss unike i markedet: Innovasjon, kunderelasjoner og markedskontakt, design, branding, image og profil, sammen med systemer som gjør det enkelt å være kunde også når det gjelder praktiske sider som service og fakturering. Alt levert med en entusiasme, kreativitet og agressivitet som jeg tror bare en liten, lettmanøvrert og frittstående organisasjon kan mobilisere. Nadir Nalbant CEO Dette betyr imidlertid ikke at virksomheten i Sense er begrenset til Norge. Selskapet er basert på en modell som gjør at tjenester kan leveres uavhengig av landegrenser. Vi er allerede operative i Sverige, og har etablert en prosjektorganisasjon i Danmark som er klar til å lansere våre tjenester senere i år, avhengig av når tidspunktet er strategisk riktig. Med Norge liggende ett år foran de andre skandinaviske landene innenfor SMS-baserte tjenester får vi god anledning til å utnytte norske erfaringer i Sverige og Danmark, og dermed et markedsmessig forsprang i disse landene. Potensialet utenfor Norden vil vi utnytte gjennom lisensiering av Sense-konseptet istedenfor å starte egen virksomhet dels fordi vi ikke ønsker å bygge opp en stor organisasjon som hindrer fleksibilitet og reaksjonsevne; dels fordi nærhet til brukere og marked er en viktig forutsetning for å lykkes. 12 Vårt primære perspektiv er imidlertid nordisk. Her er vi ledende på vårt område i Norge i kraft av å være størst og trendsettende i markedet, i Sverige og Danmark ved å være først ute med nye men velprøvde tjenester og konsepter. Dette gir oss et betydelig bedre utgangspunkt enn konkurrentene som etablerte seg i vårt kjølvann. Vi har de riktige produktene, en høy innovasjonstakt, god distribusjon, solid finansiering og, ikke minst, en liten men effektiv stab av dyktige og entusiastiske medarbeidere. Derfor har vi alle forutsetninger for å lykkes, og jeg ser frem til å oppleve utviklingen i Sense i inneværende år og årene som følger. Oslo, Nadir Nalbant 13

9 Ledelsen i Sense Kyrre Grinde Andersen Tore Kristoffersen Detlev Stübe Kristian Renaas VP/CFO Director Marketing Director International Operations Country Manager Norway Halvar Flo Espen Torgersen Suzana Dracolich Harald Riis Thomsen Director Mobil Internet Director Mobil Country Manager Sweden Country Manager Denmark 14 15

10 Marked, produkter, forretningsområder Marked, produkter, forretningsområder Norge Det norske mobilmarkedet besto ved utgangen av år 2000 av abonnementer. Av dette utgjør kontantkortmarkedet i underkant av abonnementer. Mobiltelefontettheten i Norge økte fra 61% til 7 4% fra 1999 til Sense har gjennom selskapets drøyt elleve måneder i virksomhet i 2000 fått over mobilkunder i Norge. Dette innebærer at selskapet sto for 25% av veksten i markedet for etterbetalt abonnement. Konkurransen i det norske markedet har økt betraktelig. Ved inngangen til 2000 var Telenor og NetCom de helt dominerende aktørene, mens det ved utgangen av året var kommet til hele 17 tjenesteleverandører. Det ventes en konsolidering i markedet og nedgang i antall aktører i Ved utgangen av 2000 hadde Sense en markedsandel på 5% innenfor etterbetalt abonnement. Sense Mobile Sense Mobile betegner mobiltelefontjenestene fra Sense. I Norge er disse basert på utnyttelse av Telenor Mobils nett og infrastruktur. Sense kan dermed tilby samme høye kapasitet, kvalitet og dekningsgrad som Norges største leverandør av mobiltjenester. Uansett abonnementstype benytter Sense Mobile sekundtaksering, det vil si at kunden betaler for nøyaktig den tiden en tjeneste benyttes. Ut over dette tilbys flere abonnementstyper tilpasset ulike behov: Sense Intro: Mobilabonnement uten månedsavgift; benyttet i lanseringskampanje. Sense Go: Ringeprisene er de gunstigste i markedet ved inntil 2 3 timers forbruk per måned. Tilpasset brukere med behov for enkelte tilleggstjenester. Sense Match: Et abonnement som passer de aller fleste. Konkurransedyktige ringepriser, mulighet for å abonnere på andre tilleggstjenester fra Sense Mobil. Sense Soho: Abonnement for ringeintensive brukere. Inkluderer alle tilleggstjenester og har samme ringepris hele døgnet. Sense Optimal: Banebrytende nyhet i form av et abonnement som kontinuerlig og automatisk tilpasser seg sluttbrukers ringemønster. Introdusert ved årsskiftet. Distribusjon En viktig faktor bak suksessen Sense har opplevd er selskapets distribusjonsnett. Elkjøp, som nå eies av Dixons Group plc, har 95 utsalgssteder i Norge (Elkjøp og Lefdal), og har vært en kraftfull distribusjonskanal som har hatt avgjørende betydning for Sense. II. oktober inngikk Sense en avtale med Norkom Gruppen om salg av Sense-produkter. Norkom er en av Nordens største aktører innen handel på internett, blant annet gjennom og I tillegg er Norkom en stor aktør innen forhandlersalg og butikksalg gjennom åtte utsalgssteder i Norge. Norkom selger også PCer, systemkomponenter for datautstyr og annet beslektet digitalt materiell. Sense har også inngått distribusjonsavtale med musikkjeden HysjHysj (Musikk Buen AS), som har over 50 utsalgssteder. Musikk og underholdning er viktige tjenester i fremtidens mobilindustri, og samarbeidet mellom HysjHysj og Sense er strategisk viktig for begge parter. Sense har en rekke utsalgssteder for kontantkortpåfylling, blant andre Statoil, Hydro Texaco og Narvesen. Nummerportabilitet Brukere av mobiltelefon må i dag skifte telefonnummer dersom de ønsker å bytte operatør. Dette er en barriere for mobilkundene, og dermed en hindring for økte markedsandeler for nye aktører. Her står vi imidlertid foran en endring: Fra 1. november 2001 får kundene mulighet til å beholde sitt telefonnummer ved bytte av mobilleverandør. Dette vil medføre nye og større muligheter for Sense, særlig i bedriftsmarkedet og blant store mobilbrukere

11 Mobilt internett Sense leverer tjenester i grenselandet mellom mobil og internett, ikke bare til våre egne kunder, men til alle mobile kunder i de land der Sense er til stede. Vår tjenesteplattform er skalerbar og bygd for å håndtere flere markeder, både tjenestemessig og på faktureringssiden. Mobilt Internett er også en del av en anti-churnstrategi for mobilabonnement. Gjennom brukervennlige og nyttige tjenester ønsker Sense å skape en positiv strukturell binding som ett av flere elementer som hindrer abonnements-churn. Undersøkelser fra enkelte operatører i Europa tyder på at strukturell binding gjennom positive tjenester er betydelig churn-reduserende og riktig spor å forfølge. Sense.Stuff. Dette er en personlig nettportal med en rekke tjenester som forenkler hverdagen. Her finner brukeren avtalebok, kalender, adressebok, e-post, PDA/WAP-sider, interessesoner innenfor mobiltelefoni, hjemmeside for sitt mobilnummer, meldingsbank for SMS, kiosktjenester (ringetoner/logoer), avansert send SMS-funksjon, lenkebibliotek, chat/buddy-funksjon, digitalt fotoalbum samt partnertjenester. Alt tett integrert mot mobiltelefonen. Hittil er det bare det norske markedet som har mulighet for at tredjeparts innholdsleverandører skal kunne markedsføre og ta seg betalt for de tjenester de leverer til mobile brukere. Denne muligheten vil også åpne seg i land som Sverige og Danmark, og etter hvert i andre land i Europa. Dette innebærer et stort potensial for Sense i egen regi i Norden, og gjennom lisensiering til lokale aktører i andre land. Tar vi utgangspunkt i dagens omsetning i Norge for denne typen tjenester, har det nordiske markedet med ca. 15 millioner mobilbrukere et potensial for dagens enkle tjenester på NOK 2,5 3 mrd. Den teknologiske utvikling må forventes å åpne nye muligheter, og dermed å øke dette potensialet i betydelig grad. Et viktig fremskritt innenfor tekstmeldinger (SMS) vil være Multimedia Messaging (MMS), en utvidelse av SMS som innebærer at brukeren kan sende bilder, lyd og video. I løpet av 2001 vil det komme nye telefoner i markedet som støtter MMS. Sense forventer at dette vil bli den nye killer application innenfor GSM, ettersom konseptet må forventes å ha sterk appell til yngre brukere. SenseWave (internettaksess) SenseWave er navnet på vår internett-aksesstjeneste. Vi var først ute med å tilby gratis nett-tilgang, og dette har gjennom Firstmovereffekten bidradd til en dobling av kundebasen for SenseWave siste år. Suksessen for SenseWave har på sin side vært en medvirkende faktor til at Sense har fått suksess på andre områder. Sense har hatt et godt tilsig av nye kunder gjennom effektiv distribusjon hos Elkjøp og via internett. Ved årsskiftet hadde selskapet internettbrukere. Sammenlignet med konkurrentene har Sense gjennom fjoråret styrket posisjonen i dette markedet. Sterk posisjon og et godt varemerke har bidradd til å gi selskapet en kundebase med stabile og lojale internettbrukere. Disse er for en stor del first movers, en interessant kundekategori som Sense kan benytte i markedsføringen av sitt videre tjenestetilbud innenfor bl.a. mobilt internett. Ny hovedsamarbeidspartner for internett-tjenesten er valgt, men Sense har samtidig selv overtatt enkelte bedriftskritiske elementer for tjenesten. Årsaken til denne innsourcingen ligger i et mobilt internettperspektiv, hvor kontroll over verdikjede vil være av vesentlig betydning blant annet for salg av verdiøkende tjenester. Arbeidet med å styrke lønnsomheten for tjenesten vil fortsette inn i Sense har til hensikt å spille en sentral rolle i utviklingen av kommersielle internett-tjenester med utgangspunkt i områder som relaterer seg til mobilvirksomheten selskapet driver. Markedsaktiviteter Sense videreførte sin satsing på internettjenesten SenseWave ved årets start. Denne fikk også en oppsving da vi 17. januar 2000 lanserte Sense Mobile med den første mobile internettjenesten i det norske markedet

12 Akkumulert antall kunder 2000 Norge Akkumulert antall kunder 2000 Sverige Antall kunder Antall kunder Q1 Q2 Q3 Q4 Q1 Q2 Q3 Q4 Akk. abo. Akk. kontantkort Akk. totalt Akk. totalt Omsetning Norge Omsetning Sverige MNOK MNOK ,9 68, ,0 6, ,7 30,0 Q1 Q2 Q3 Q ,3 Q1 Q2 Q3 Q4 Omsetning (ekskl. 123 Tele) MNOK: 166,5 Omsetning (ekskl. 123 Tele) MNOK: 19,2 Andel av netto-veksten for abonnements kunder (ekskl. kontantkort) Andel av netto-veksten for abonnements kunder (ekskl. kontantkort) 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 55% 45% 37% 5% 54% 22% 14% 34% 30% 29% 14% 23% 34% 17% 25% 19% 40% 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 27% 2% 72% 72% 2% 4% 25% 5% 26% 68% 3% 5% 25% 66% 10% 10% 0 Q1 Q2 Q3 Q4 YTD 0 Q1 Q2 Q3 Q4 Telenor NetCom Sense Andre Telenor NetCom Sense Andre 20 21

13 Med sterk annonsering på TV, reklameboards og avis ble merkenavnet Sense for alvor introdusert overfor norske kunder. Ved sitt inntog i markedet bidro Sense til at forbrukerne fikk et reelt alternativ til de tradisjonelle aktørene, og til at konkurransen ble både hardere og mer reell. Sense har innfaset nye produkter gjennom hele året, og har overrasket markedet med å lansere nye kampanjer på uventede tidspunkter. Dette har gitt Sense ekstra oppmerksomhet, og dermed et konkurransefortrinn. For eksempel hadde konkurrerende aktører gjennom lang tid fokusert på kontantkortprodukter, og det ga derfor ekstra uttelling da Sense gikk nye veier og lanserte Intro, det første etterbetalte mobilabonnementet i Norge uten månedsavgift. Sverige Den 10.april 2000 lanserte Sense Sverige mobiltjenester med hovedfokus på privatmarkedet. I lanseringskampanjen ble det lagt vekt på å introdusere navnet Sense for det svenske publikum gjennom TV-reklame og annonsering i aviser. Kampanjen bidro til en sterk kundetilvekst. Sense var det første nye mobilalternativet for svenske personkunder på syv år, og lanseringen bidro til flere positive forandringer for forbrukerne. Sense introduserte det første mobilabonnement uten fast månedsavgift. Sense bidro til at det igjen ble reell konkurranse, og utfordret de eksisterende leverandørene ved blant annet å senke prisen på SMS-meldinger med SEK 1,. Dette vakte stor oppmerksomhet og førte til at samtlige senket sine priser, noen opptil 40 %. Sense Mobile I Sverige tilbyr Sense mobilabonnement først og fremst til privatpersoner og småbedrifter. Sense Update er et eksempel på en tjeneste Sense har levert eksklusivt for det svenske markedet siden introduksjonen: En meny med over 50 tjenester (nyheter, sport, børs osv.) ligger permanent i kundens telefon, tilgjengelig i en lettfattelig nettleser uten kodeord og vanskelige meldinger. I desember inngikk Sense avtale med Europolitan. Avtalen gir selskapet en sterk posisjon som uavhengig tjenesteleverandør. Distribusjon I Sverige var Elgiganten med 14 stormarkeder den første forhandlerkjeden som solgte Sense mobilabonnement. Den 10.juni inngikk Sense distribusjonsavtale med GEAB, som har ca. 45 butikker i de store byene. GEAB henvender seg til en kundegruppe som er mindre sensitiv for pris (70 % bedrifter og 30 % privatmarked). I løpet av høsten 2000 ble det testet et antall utradisjonelle forhandlere som f.eks. Sparepengar.se, Ringa.com, Nibatel, Freedoo m.fl., og i desember utvidet Sense distribusjonen med Dialect AB. Dialect har ca. 120 butikker, og er Sveriges største fagforhandlerkjede innenfor mobiltelefoni, data og kommunikasjonsløsninger. Salg via Sense hjemmeside og kundeservice har også vært vellykket. Fremtid Det forventes at flere tjenesteleverandører vil etablere seg i Sverige, og at konkurransen dermed vil øke. Sense har imidlertid et solid forsprang på nye aktører gjennom sin tidlige etablering og internasjonale organisasjon. Danmark Sense ble etablert i Danmark mot slutten av Organisasjon og medarbeiderstab er operative, og klar til å gjennomføre lanseringen av våre tjenester så snart det strategisk riktige tidspunkt er inne

14 :-) it makes

15 Styrets beretning for år 2000 Selskapets virksomhet og utvikling Selskapet har vært preget av sterk kunde- og omsetningsvekst gjennom hele år I løpet av året har selskapet styrket organisasjonen i Norge og bygget opp en aktiv salgsorganisasjon i Sverige. I tillegg er det etablert en prosjektorganisasjon i Danmark. Sense har på kort tid tatt en strategisk viktig posisjon som en klar utfordrer til de etablerte aktørene i markedet. Selskapets hovedaktiviteter er innenfor mobiltelefoni, internett og mobilt internett, samt innenfor relaterte aktiviteter i andre selskaper. I år 2000 ble det gjennomført to emisjoner som tilførte selskapet ca. NOK 27 0 mill., i tillegg til NOK 68 mill. gjennom et konvertibelt lån. Sense ble tatt opp til notering på Oslo Børs fra slutten av desember. Selskapet har investert betydelige ressurser i produktutvikling og etablering av nye kundeforhold, og dessuten i distribusjon og systemer for kunderelasjoner og kundebehandling, herunder fakturering. Omsetningen økte fra NOK 3,4 mill. i 1999 til NOK 192 mill. i Bruttomargin har økt jevnt gjennom året til over 30% i fjerde kvartal. Selskapet har fått alle sine kunder i løpet av Dette utgjør rundt 25% av total vekst i markedet. Målt i netto kundevekst var Sense nest størst etter Telenor Mobil, og har på under ett år opparbeidet seg ca. 5% markedsandel innenfor abonnementsmarkedet (post-paid) i Norge. Kombinasjonen av stor kundetilgang, høy omsetningsvekst og positiv utvikling på bruttomarginene bekrefter etter styrets oppfatning at selskapets grunnleggende forretningsmodell som virtuell mobiloperatør er riktig. Marked, produkter og distribusjon Godt planlagte kampanjer med nye produkter, kombinert med svært effektiv distribusjon hovedsakelig gjennom Elkjøp, er de viktigste årsakene til den kraftige veksten i kundemasse. Samtidig har etableringen av en rekke nye markedsaktører bidratt til å øke mobilmarkedet totalt. Konkurranse År 2000 var preget av sterk konkurranse om mobilkundene i Norge, noe som blant annet var et resultat av de mange nye tjenestetilbydere som etablerte seg i markedet. Sense var imidlertid først ute som virtuell mobiloperatør, noe som ga et betydelig forsprang i forhold til de andre aktørene som kom i gang noen måneder etter. Dette forspranget har Sense utnyttet til å skaffe seg solid fotfeste og en sterk posisjon, både blant virtuelle operatører og som utfordrer til de tradisjonelle mobiltelefonselskapene Fortsatt drift Årsoppgjøret er avlagt under forutsetning om fortsatt drift. Til grunn for dette ligger budsjettet for år 2001 og selskapets langsiktige planer. Selskapet er pr i en sunn økonomisk og finansiell stilling, og alle forutsetninger for fortsatt drift er således til stede. Organisasjon, personale og arbeidsmiljø I løpet av året er det ikke blitt rapportert arbeidsuhell eller ulykker som har resultert i personskader eller materielle ødeleggelser. Arbeidsmiljøet betraktes som godt, og sykefraværet har vært minimalt. Selskapet hadde 30 ansatte pr Miljø Selskapet forurenser ikke det ytre miljø. Resultat, investeringer, finansiering og likviditet 2000 var selskapets første hele driftsår, med totale inntekter på NOK 192,0 mill. mot NOK 3,4 mill. i Inntektene kom primært fra mobilsatsingen i Norge, mens inntektene fra Sverige begynte å gjøre seg gjeldende fra annet kvartal. Selskapets bruttomargin var NOK 26,0 mill. (13,5%), og har økt jevnt gjennom året til over 30% i fjerde kvartal. Totale salgs- og administrasjonskostnader, inkludert kundeservice og fakturering, var NOK 213,0 mill. Salgs- og administrasjonskostnadene inkluderte NOK 44,5 mill. i engangsavskrivninger og avsetninger: Avsetninger og nedskrivninger i forbindelse med endringer av internettplattform: NOK 23,3 mill. Nedskrivning goodwill Internet Telehandel (123tele.com) NOK 4,6 mill. Akkvisisjonskostnader for introduksjon mot kunder i Sverige: NOK 16,6 mill. (selskapet aktiverer akkvisisjonskostnadene over 3 år). Selskapets driftsunderskudd var NOK 187,0 mill. (NOK 142,5 mill. justert for ekstraordinære avsetninger og nedskrivninger), mens ordinært tap etter skatt var NOK 124,4 mill. inkludert utsatt skattefordel på NOK 54,8 mill. De samlede investeringer i anleggsmidler i løpet av året var NOK 45,1 mill., hvorav applikasjonsutvikling utgjorde NOK 20,8 mill. Selskapets likviditetsbeholdning pr var NOK 27 2,1 mill. Selskapets finansielle stilling er god, med en arbeidskapital (omløpsmidler eksklusiv varelager minus kortsiktig gjeld) på NOK 315,2 mill. Selskapets totalkapital utgjorde pr NOK 551,1 mill., med en egenkapitalandel på 60,6%. Kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter viser bruk av midler som overstiger driftsresultatet. Dette skyldes primært utgifter i forbindelse med kundeakkvisisjon som er betalt i regnskapsåret, men som kostnadsføres over tre år; og i tillegg aktiverte utviklingskostnader. Årsresultat og disponeringer Styret foreslår følgende dekning av årsunderskuddet på NOK i morselskapet Sense Communications International ASA: Overført fra overskuddsfond NOK 85,489,000,- Total disponert NOK 85,489,000,- Morselskapets egenkapital pr var NOK Konsernets årsunderskudd var NOK og egenkapitalen ved årets slutt NOK Selskapets planer for 2001 I 2001 vil selskapet søke å balansere vekst, industrialisering og lønnsomhet. Sense vil fortsatt fokusere på utvikling av verdiøkende tjenester, samtidig som selskapet har fokus på kontinuerlig vekst i antall mobilkunder. Sense Stuff er betegnelsen på selskapets nye tjenesteplattform. Denne vil danne grunnlag for et tjenestespekter i grenselandet mellom mobil og internett, og representerer dermed nye inntektsmuligheter for Sense. Selskapet satser på å komme tidlig ut på markedet med denne typen tjenester i Sverige og Danmark, og vil da samtidig kunne utnytte erfaringene fra Norge. År 2001 vil være det året da Sense kan begynne å dra fordeler av å være representert både i Norge og Sverige. Som Nordens største virtuelle mobiloperatør har selskapet opparbeidet seg en posisjon og et samlet volum som gir forhandlingskraft og skalafordeler. Denne posisjonen vil Sense aktivt utnytte for kontinuerlig å skape maksimal verdi for både kundene og våre eiere. It makes Sense. Oslo, 23.mars

16 Resultatregnskap 1 januar 31 desember (Alle beløp i NOK 1000) Balanse MORSELSKAP KONSERN MORSELSKAP KONSERN note RESULTATREGNSKAP Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekt Produktkostnader Lønnskostnad Avskrivning varige driftsmidler Avskrivning immaterielle eiendeler Nedskrivning varige driftsmidler Nedskrivning immaterielle eiendeler Restruktureringskostnader Annen driftskostnad Sum driftskostnad Driftsresultat Finansinntekter Finanskostnader Nedskrivning finansielle anleggsmidler Ordinært resultat før skattekostnad Skattekostnad på ordinært resultat Minoritetsinteresser Ordinært resultat Resultat pr. aksje (hele NOK) Opplysninger om disponering: Dekket av overkursfond note EIENDELER ANLEGGSMIDLER Immaterielle eiendeler Egenutviklet programvare Rettigheter Utsatt skattefordel Sum immaterielle eiendeler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, kontormaskiner o.l Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Investeringer i datterselskap Obligasjoner og andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler OMLØPSMIDLER Varer Fordringer Kundefordringer Konsernfordringer Forskuddsbetalte kostnader Andre fordringer Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter o.l Sum omløpsmidler Sum eiendeler GJELD OG EGENKAPITAL EGENKAPITAL Innskutt egenkapital Aksjekapital ( aksjer à kr. 0,25 ) Overkursfond / Fonds i konsern Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital 15 Minoritetsinteresser Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Magne Hisdal Styreformann Einar Sverre Nistad Styremedlem Per Bjørgås Styremedlem GJELD Langsiktig gjeld Konvertibelt lån Langsiktig gjeld Sum langsiktig gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Torstein Arendt Styremedlem Nadir Nalbant Administrerende direktør Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

17 Kontantstrøm (Alle beløp i NOK 1000) Regnskapsprinsipper MORSELSKAP KONSERN KONTANTSTRØMMER FRA OPERASJONELLE AKTIVITETER Årets resultat Ordinære avskrivninger Nedskrivning anleggsmidler Nedskrivning aksjer Betalt leasing Endring i varelager Endring i kundefordringer Endring i leverandørgjeld Endring i andre tidsavgrensningsposter Netto kontantstrøm fra operasjonelle aktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA INVESTERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved kjøp av varige driftsmidler Utbetalinger på langsiktig lånefordringer Utbetalinger på kortsiktig fordring konsern Utbetalinger ved kjøp av aksjer og andeler i andre foretak Utbetalinger ved kjøp av andre investeringer Netto kontantstrøm fra investeringsaktiviteter KONTANTSTRØMMER FRA FINANSIERINGSAKTIVITETER Utbetalinger ved nedbetaling av langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Innbetalinger ved opptak av ny langsiktig gjeld Kontant innbetalinger av egenkapital Netto kontantstrøm fra finansieringsaktiviteter Netto endring i kontanter og kontantekvivalenter Beholdning av kontanter og ekvivalenter ved periodens begynnelse Beholdning av kontanter og kontantekvivalenter periodens slutt Denne består av: Bankinnskudd mv Sense Communications International ASA sitt regnskap er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og grunnleggende regnskapsprinsipper. Det er utarbeidet etter norske regnskapsstandarder og anbefalinger til god regnskapsskikk. Konsolideringsprinsipper Konsoliderte selskaper Konsernregnskapet omfatter morselskapet og alle datterselskaper hvor Sense Communications International ASA direkte eller indirekte eier mer enn 50 prosent av den stemmeberettigede kapital. Eliminering av interne transaksjoner Alle vesentlige transaksjoner og mellomværende mellom selskaper i konsernet er eliminert. Eliminering av aksjer i datterselskaper Aksjer i datterselskaper er eliminert i konsernregnskapet etter oppkjøpsmetoden. Omregning av utenlandske regnskaper til norske kroner Ved konsolidering av utenlandske selskaper er følgende prinsipper lagt til grunn: a. Resultatregnskapene er omregnet til norske kroner etter gjennomsnittskurs for regnskapsperioden b. Pengeposter er omregnet til norske kroner etter balansedagens kurs c. Andre eiendeler og gjeld enn pengeposter er vurdert etter generelle vurderingsprinsipper Vurderings- og klassifiseringsprinsipper Omløpsmidler og kortsiktig gjeld Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller innen ett år etter balansedagen. Aksjer og obligasjoner Investeringer i aksjer og obligasjoner verdsettes samlet til den laveste av anskaffelseskost og markedsverdi. Tap på fordringer Forventet tap på utestående fordringer utgiftsføres i resultatregnskapet under andre driftskostnader og avsettes som en motregning mot kundefordringer. Inntekter Innmeldingsavgifter inntektsføres i sin helhet ved salg av abonnement. Tilsvarende inntektsføres salg av kontantkort og startpakker på leveringstidspunktet. Etterskuddsbetalte samtaleinntekter inntektsføres ved levering. Salgs- og markedsføringskostnader Forhandlerkost knyttet til salg av abonnement aktiveres og fordeles over antatt levetid på kundeforholdet, estimert til 3 år. Leasing Finansielle leasingavtaler der det vesentligste av rettigheter og forpliktelser er overført konsernet, er balanseført som anleggsmiddel. Den tilhørende gjeldsforpliktelse er verdsatt til nåverdien av minimum leasingforpliktelse

18 Regnskapsprinsipper (forts.) Noter til regnskapet (Alle beløp i NOK 1000) Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler / avskrivninger Varige driftsmidler og immaterielle eiendeler er oppført i balansen til kostpris og med fradrag for ordinære avskrivninger. Ordinære avskrivninger belastes lineært over eiendelens antatte økonomiske levetid. Gevinst og tap ved salg av slike eiendeler føres som ordinær driftsinntekt. Egenutviklet programvare Kostnader knyttet til applikasjonsutvikling er aktivert og avskrives over antatt økonomisk levetid, estimert til 3 år. Utenlandsk valuta Pengeposter i utenlandsk valuta er omregnet til rapporteringsvaluta etter balansedagens kurs. Transaksjoner i utenlandsk valuta er bokført til valutakurs på transaksjonstidspunktet. Urealisert valutagevinst og tap er bokført i resultatregnskapet. Opsjonsavtaler og tegningsretter Opsjoner og tegningsretter til de ansatte verdivurderes på tildelingstidspunktet. Dersom tegningsretter inneholder en plikt for selskapet til å utstede aksjer til underkurs, kostnadsføres forskjellen mellom markedspris på tildelingstidspunktet og tegningskursen. For tegningsretter som er ledd i et bonusprogram verdivurderes tegningsrettene på det tidspunkt det er klart hvor mange aksjer som kan kreves utstedt. Den fordelen som fremkommer kostnadsføres i den periode bonusen gjelder. Utsatt skatt Utsatt skatt og utsatt skattefordel er beregnet med utgangspunkt i de midlertidige forskjellene mellom regnskapsmessige og skattemessige balanseverdier. Alle beregninger er basert på nominell skattesats på 28%. Kontantstrøm Kontantstrømoppstillingen er utarbeidet etter den indirekte metoden. Kontanter og kontantekvivalenter omfatter kontanter, bankinnskudd og andre kortsiktige, likvide plasseringer som umiddelbart og med uvesentlig kursrisiko kan konverteres til kjente kontantbeløp og med forfallsdato kortere enn tre måneder fra anskaffelsesdato. Endringer i konsernsammensetningen Selskapet har i 2000 etablert 3 heleide datterselskap, Sense Communications Danmark AS, Sense Communications Sverige AB (under navneendring fra Foco 3 AB) og Sense Communications Norge AS. I tillegg har selskapet ervervet 85% av aksjene i Internet Telehandel AS gjennom en rettet kontantemisjon og oppkjøp av aksjer. Goodwill knyttet til virksomheten er kommentert i note 1. Note 1 Immaterielle eiendeler MORSELSKAP Applikasjonsutvikling Rettigheter Goodwill Sum Anskaffelseskost pr Tilgang immaterielle eiendeler Avgang immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Årets avskrivninger Årets nedskrivninger Økonomisk levetid 3 år 5 år KONSERN Applikasjonsutvikling Rettigheter Goodwill Sum Anskaffelseskost pr Tilgang immaterielle eiendeler Avgang immaterielle eiendeler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Periodens avskrivninger Periodens nedskrivninger Økonomisk levetid 3 år 3 år 5 år Applikasjonsutvikling inkluderer kostnader forbundet med utvikling av IT-infrastruktur for salg, kundeoppfølging og leveranse. Rettigheter inkluderer initielle erverv av forretningsdokumentasjon, firma, IMSI-koder og regulatoriske rettigheter fra tidligere Sense. Videre inkluderer posten kostnader forbundet med erverv av rettigheter til bruk at Telias infrastruktur for mobiltelefoni. Goodwill gjelder merverdier knyttet til ervervet av selskapet Internet Telehandel AS

19 Noter til regnskapet (Alle beløp i NOK 1000) Note 2 Varige driftsmidler Opplysninger om forpliktelser knyttet til balanseførte leasingavtaler: MORSELSKAP Varige driftsmidler Leaset maskiner Inventar, maskiner Sum varige og EDB-utstyr og EDB-utstyr driftsmidl. Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Bokført verdi pr Periodens avskrivninger Periodens nedskrivninger KONSERN Varige driftsmidler Leaset maskiner Inventar, maskiner Sum varige og EDB-utstyr og EDB-utstyr driftsmidl. Anskaffelseskost pr Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Årlig leie (snitt) Forpliktelse balanseført som langsiktig gjeld Nominell Nominell verdi Nåverdi verdi Leiebetaling neste år for avtaler pr Leiebetalinger to til fem år for avtaler Leiebetalinger utover fem år for avtaler Sum leiebetalinger for avtaler pr Nominell verdi gjenspeiler betaling i henhold til avtalens betalingsvilkår. Avtalen innebærer betalingsfri i avtalens seks første måneder. I påfølgende tre måneder er leien TNOK 63,9 pr. måned, deretter TNOK 315,6 pr måned i resterende leieperiode. Nåverdien er beregnet på basis av årlig rente på 11,6%. Differanse mellom nåverdi og balanseført gjeld skyldes at tidspunkt for leiebetalinger avviker fra den regnskapsmessige periodisering av kostnadene ved leieavtalen. Note 3 Pensjonskostnader Selskapet har ikke etablert pensjonsordninger for de ansatte, men styret har besluttet å opprette slik pensjonsordning med virkning fra Akkumulerte avskrivninger Akkumulerte nedskrivninger Reverserte nedskrivninger Note 4 Datterselskap, tilknyttet selskap m.v. Bokført verdi pr Periodens avskrivninger Periodens nedskrivninger Datterselskap Firma Anskaff. tidspunkt Forretningskontor Kostpris Bokført verdi morselskapet Eierandel ved periodens slutt Stemmeandel Både morselskapet og konsernet benytter lineære avskrivninger for alle varige driftsmidler. Den økonomiske levetiden for leaset eller kjøpt inventar, maskiner og EDB-utstyr er tre til fem år. Sense Comm. Sverige AB (Foco 3 AB) 2000 Stockholm % 100% Sense Comm. Danmark AS 2000 København % 100% Internet Telehandel AS 2000 Oslo % 85% Sense Comm. Norge AS 2000 Oslo % 100% SUM

20 Noter til regnskapet (Alle beløp i NOK 1000) Note 5 Fordringer og gjeld Det er ingen fordringer med forfall senere enn ett år fra balansedato. Det er ingen gjeldsposter som har forfall senere enn 5 år etter balansedato. Kundefordringer Morselskapet Konsernet Kundefordringer til pålydende Avsatt til tap på fordringer Fordringer i balansen Note 6 Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Bokført Aksjer Sum Note 7 Skatt I tillegg har selskapet utstedt frittstående tegningsretter som totalt gir tett til tegning av aksjer til pris 37,50. Tegningsrettene er børsnoterte og utløper 20. november Det vises for øvrig til note 19 og note 21 for ytterligere opplysninger om andre potensielle aksjer. Oversikt over midlertidige forskjeller: Morselskapet Konsernet Fordringer Aksjer Anleggsmidler Andre midlertidige forskjeller Sum Underskudd til fremføring Sum Sum skatteøkende /skattereduserende forskjeller /skattereduserende forskjeller 28 utsatt skattefordel 28 % utsatt skattefordel Alle aksjer gir samme rett i selskapet Oversikt over de største aksjonærene pr : Aksjer Stemme/eierandel Elkjøp ASA % Crown Hill Chartering AS % Einar Nistad % Nadir Nalbant % Detlef Stube % Hans Petter Fredriksen % Skandia Grønt Norden % Dolphin Invest AS % Frank Mjøs % Firstnordic Norge Vekst % Aksjefondet Gambak % Orkla Enskilda Securities ASA % Skandia Teknologi % Haajoh AS % Folketrygdfondet % Pareto Securities ASA % KLP Forsikring Aksjer % Veslik AS % Sum % Øvrige (eierandel < 1%) % Totalt antall aksjer % Beregning av årets skattegrunnlag: Morselskapet Konsernet Resultat før skattekostnad Permanente forskjeller Endring i midlertidige forskjeller Årets skattegrunnlag

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Bassengutstyr AS. Org.nr: Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2016 Bassengutstyr AS Adresse: Skinmoveien 2, 3270 LARVIK MVA Virksomhetens art Bassengutstyr AS driver med

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2016 Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 758 269 7 206 763 Annen driftsinntekt 1 676 805 1 638 040 Offentlige tilskudd 8 284 278 8 483 399 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.:

Årsregnskap. 24sevenoffice International AS. Org.nr.: Årsregnskap 2015 24sevenoffice International AS Org.nr.:995 985 713 24sevenoffice International AS RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2015 2014 Salgsinntekt 0 2 800 000 Sum driftsinntekt 0 2 800 000

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. Intellisearch AS. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for Intellisearch AS Foretaksnr. 985 459 142 Regnskapsprinsipper NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET FOR 2007 INTELLISEARCH AS Generelt Regnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god

Detaljer

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør

Markus Data AS. Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Markus Data AS Årsrapport for 2004 med Konsernoppgjør Årsberetning Årsregnskap Konsernoppgjør Resultatregnskap Balanse Kontantstrømoppstilling Noteopplysninger Revisjonsberetning ÅRSBERETNING FOR 2004

Detaljer

NITO Takst Service AS

NITO Takst Service AS NITO Takst Service AS Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER Serviceavgift 2 911 573 2 818 045 Kursinntekter 8 795 255 11 624 133 Andre driftsinntekter 8 371 386 7 365 452 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap. Eqology AS

Årsregnskap. Eqology AS Årsregnskap Eqology AS 2016 Resultatregnskap NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 3 Annen driftskostnad 285 043 726 101 Sum driftskostnader 285 043 726 101 Driftsresultat -285 043-726 101 FINANSINNTEKTER

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

CRUDECORP AS NOTER TIL REGNSKAPET FOR 2009 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk. Alle tall er i oppgitt i hele kroner (NOK) med

Detaljer

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel

Rapport for 2006 Component Software Group ASA, Grev Wedels pl 5, BOX 325 sentrum, N-0103 Oslo Tel Rapport for 2006 Component Software Group ASA (tidligere Norsk Vekst Forvaltning ASA) har i børsmelding av 1. februar opplyst at 94,9% av aksjonærene i Component Software ASA aksepterte tilbudet om kjøp

Detaljer

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår

ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår ÅRSRAPPORT For Landkreditt Invest 16. regnskapsår 2012 Årsrapport Landkreditt Invest 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE

SOLNØR GAARD GOLFBANE AS 6260 SKODJE Årsregnskap for 2016 6260 SKODJE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total

Detaljer

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK

HØYSKOLEN FOR LEDELSE OG TEOLOGI AS 1368 STABEKK Årsregnskap for 2016 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Resultatregnskap for 2016 Note 2016 2015 Semesteravgifter Offentlig tilskudd Gaveinntekter Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 31. regnskapsår 2014 ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2003 Note 1 - Regnskapsprinsipper ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

BØRSMELDING TINE GRUPPA

BØRSMELDING TINE GRUPPA BØRSMELDING TINE GRUPPA 4. TINE hadde i en omsetning på 15, 9 mrd kroner, en økning på 3,9 prosent fra. Utviklingen karrakteriseres som tilfredsstillende, men heving av resultatmarginene er nødvendig for

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2005 Inntekter på 382,6 mill. kroner i 1. kvartal (383,1 mill. kroner i 1. kvartal 2004) Driftsresultat i 1. kvartal på 10,6 mill. kroner (11,8 mill. kroner).

Detaljer

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS

Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Årsregnskap 2015 Studentkulturhuset i Bergen AS Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Org.nr.: 973 199 986 RESULTATREGNSKAP STUDENTKULTURHUSET I BERGEN AS DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note

Detaljer

Konsernregnskap UNIRAND AS

Konsernregnskap UNIRAND AS 2006 Resultatregnskap MORSELSKAP 2005 2006 NOTE DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 2006-10 193 398 000 Annen driftsinntekt 78 532 365-10 193 398 000 Sum driftsinntekter 78 532 365 277 385 274 787 2 Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2010 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr Årsregnskap 2010 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 580 840 3 262 142 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter WarrenWicklund Multi Strategy ASA Noter til regnskapet for 2003 Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven av 1998 og god regnskapsskikk Klassifisering og vurdering av balanseposter

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr. 30.06.2004 Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754

Årsregnskap 2014 for. Hudson Bay Resources AS. Foretaksnr. 974499754 Årsregnskap 2014 for Hudson Bay Resources AS Foretaksnr. 974499754 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 0 142 271 Sum driftsinntekter 0 142 271

Detaljer

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat

Annen innskutt. -4 533 750-4 533 750 Avsatt til utbytte -906 750-906 750 Årets resultat DATA DESIGN SYSTEM ASA NOTER TIL ÅRSREGNSKAPET 2004 Note 1 Egenkapital et Aksjekapital Annen innskutt egenkapital Overkursfond Annen egenkapital Sum Egenkapital 31.12.2003 3 487 500 86 025 7 378 491 5

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014

BRB Vekst AS. Årsregnskap 2014 Årsregnskap 2014 Resultatregnskap NOTER DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER 1 Salgsinntekt 552 000 1 048 000 Sum driftsinntekter 552 000 1 048 000 Varekostnad 28 359 2 628 655 5 Annen driftskostnad 184

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS

Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Årsregnskap 2016 for Høgberget Barnehage AS Foretaksnr. 988118567 Utarbeidet av: Økonomiservice AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 129 7619 SKOGN Regnskapsførernummer 847529962 Årsberetning 2016

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekter 1 156 009 1 162 834 Andre inntekter 14 407 6 097 Gevinst ved salg av varige driftsmidler 1 567 27 292 driftsinntekter

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 29. regnskapsår 2012 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive-/trykkfeil i rapporten. ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr

Årsoppgjør 2007 for. NHF Region Nord. Foretaksnr Årsoppgjør 2007 for NHF Region Nord Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2007 2006 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 860 113 2 542 976 Annen driftsinntekt 833 728

Detaljer

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår

ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår ÅRSRAPPORT AS Landkredittgården 30. regnskapsår 2013 Foto: Bjørn H. Stuedal (der ikke annet er angitt) Konsernet Landkreditt tar forbehold om mulige skrive /trykkfeil i rapporten. AS Landkredittgården

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2012 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Selskapet har

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter

Resultatregnskap. Telenor konsern 1. januar 31. desember. Driftsinntekter /SIDE 14/ Resultatregnskap Beløp i millioner kroner, unntatt resultat per aksje Note 2010 2009 Driftsinntekter 6 94 843 90 748 Driftskostnader Vare- og trafikkostnader 7 (26 239) (24 510) Lønn og personalkostnader

Detaljer

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013

Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 Korrigert interim rapport 1. kvartal 2013 NattoPharma ASA 1 Korrigert finansiell informasjon Regnskapet for 1. kvartal 2013 er korrigert for avsetning for arbeidsgiveravgift

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsrapport Årsberetning 2016

Årsrapport Årsberetning 2016 Årsrapport 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Innhold: Årsberetning Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning 2016 Organisasjonsnr. 970 166 777 Virksomhetens art og hvor den drives har i 2016

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2014 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2014 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Scana Konsern Resultatregnskap

Scana Konsern Resultatregnskap Resultatregnskap Periode 1. januar - 31. desember 2009 2008 2007 Driftsinntekter: Salgsinntekter 2 249 537 2 874 526 2 447 073 Andre inntekter 17 284 21 517 17 301 Gevinst ved salg av varige driftsmidler

Detaljer

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO

ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING Solstua Barnehage AS. Organisasjonsnr. NO ÅRSREGNSKAP OG ÅRSBERETNING 2016 Solstua Barnehage AS Solstua Barnehage AS Resultatregnskap 01.01. - 31.12. Note 2016 2015 Driftsinntekter Foreldrebetaling 1 667 819 603 120 Kommunale driftstilskudd 1

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER

STIFTELSEN SANDEFJORD MENIGHETSPLEIE OG KIRKESENTER Årsrapport for 2016 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 10 570 803 10 483 001 Annen driftsinntekt

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer:

Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA. Org. nummer: Årsregnskap 2016 for Kongsberg Næringsforum SA Org. nummer: 958893000 Resultatregnskap Note 2016 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 6 575 297 7 354 316 Annen driftsinntekt

Detaljer

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no

Repant ASA Kobbervikdalen 75 3036 Drammen Norway Phone: +47 32 20 91 00 www.repant.no Innhold 1. Innledning 2. Resultat 3. Kommentarer til resultatet 4. Markedet 5. Balanse 6. Kommentarer til balansen 7. Kontantstrøm og egenkapitaloppstilling 8. Fremtidsutsikter Innledning Selskapet fikk

Detaljer

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - -

2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002. 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1 081 Inntekter fra kraftoverføring - - - Resultatregnskap Page 1 of 2 Utskrift av BKK årsrapport 2004 Resultatregnskap BKK-konsern BKK AS 2002 2003 2004 (Beløp i mill. kr) noter 2004 2003 2002 1 225 1 196 1 447 Energisalg - - - 1 064 1 194 1

Detaljer

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016

FORSKNINGS- OG UTVIKLINGSAKTIVITETER Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS har ikke hatt forsknings- og utviklingsaktiviteter i 2016 Årsberetning 2016 for Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS VIRKSOMHETENS ART OG LOKALISERING Norsk-svensk Handelskammer Servicekontor AS er et selskap der virksomheten omfatter salg av tjenester

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr

SU Soft ASA - Noter til regnskap pr Note 1 - Regnskapsprinsipper SU Soft ASA utarbeider regnskapet i samsvar med regnskapsloven av 1998. Hovedregel for vurdering og klassifisering av gjeld. Eiendeler bestemt til varig eie eller bruk er klassifisert

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2015 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2015

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP

Agasti Holding ASA Balanse per NGAAP Agasti Holding ASA Balanse per 31.10.15 - NGAAP Beløp i tusen NOK Eiendeler Note 31.10.2015 Anleggsmidler Utsatt skattefordel 0 Maskiner, inventar og utstyr 0 Sum immaterielle eiendeler 0 Finansielle driftsmidler

Detaljer

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres

Dette medfører at aktiverte utviklingskostnader pr 31.12.2004 reduseres med TNOK 900 som kostnadsføres IFRS Innhold Overgangen til IFRS i konsernregnskapet til PSI Group ASA... 3 IFRS-Resultat... 4 IFRS-Balanse...5 IFRS-Delårsrapporter... 6 IFRS - EK-avstemming... 7 2 PSI Group ASA IFRS IFRS Overgangen

Detaljer

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no

Rapport Q1 2012. www.havilaariel.no Rapport Q1 2012 Rapport Q1 2012 Hendelser Q1 2012 Generalforsamlingen vedtok 13.03.2012 å tilbakebetale kr. 2,- pr aksje o Selskapet fortsetter sin aksjonærvennlige utbyttepolitikk Generalforsamlingen

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2013 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2013

Detaljer

NBNP 2 AS Org.nr

NBNP 2 AS Org.nr Årsberetning for 2014 Virksomhetens art Selskapet har som formål å investere i fast eiendom, herunder delta i andre selskaper med lignende virksomhet. Selskapet har kontor i Oslo kommune. Per 31.12.2014

Detaljer

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS

Årsrapport 2007. BN Boligkreditt AS Årsrapport 2007 BN Boligkreditt AS innhold Årsberetning...3 Resultatregnskap...4 Balanse...4 Endring i egenkapital...5 Kontantstrømanalyse...5 Noter 1 Regnskapsprinsipper...6 2 Bankinnskudd...6 3 Skatt/midlertidige

Detaljer

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015

STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 STAVANGER KUNSTFORENING Årsregnskap 2015 Chilla, Inger Bruun, 2015 Årsregnskap for 2015 STAVANGER KUNSTFORENING 4009 STAVANGER Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet

Detaljer

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353

Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Wireless Reading Systems Holding ASA RESULTATREGNSKAP 30.06.04 Note 30.06.2004 31.12.2003 Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter Salgsinntekt 4 116 964 1 997 353 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM]

http://zd2p00006:8085/ir/kvartrapport/3kv00/_content/index.html [12/4/2000 7:46:40 PM] Innledning (Oslo, 26.10.2) Telenor konsernets driftsresultat for årets ni første måneder ble 3.217 millioner kroner. Dette er en økning på 393 millioner kroner, eller 13,9 prosent i forhold til samme periode

Detaljer

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb

Årsregnskap. Leknes Fotballklubb Årsregnskap Leknes Fotballklubb 2015 Resultatregnskap DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER NOTE 2015 2014 1 Driftsinntekter Sponsor- og salgsinntekter 2 1 040 615 1 159 879 Offentlige tilskudd 3 448 773

Detaljer

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006

Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA. 9. februar 2006 Kvartalspresentasjon Q4 og foreløpig årsregnskap 2005 Kitron ASA 9. februar 2006 Omstilling styrker driften Driftsinntekter noe lavere enn i fjerde kvartal 2004 Realisert kostnadsreduksjoner med god margin

Detaljer

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap

Midt Regnskapslag BA. Resultatregnskap Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 3 117 753 3 308 288 Annen driftsinntekt 50 0 Sum driftsinntekter 3 117 804 3 308 288 Driftskostnader Varekostnad

Detaljer

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS

Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Årsregnskap 2016 for Villa Viungen AS Organisasjonsnr. 916277091 Utarbeidet av: Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 19 6688 VÅGLAND Organisasjonsnr. 991075127 Årsberetning 2016 Virksomhetens art

Detaljer

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr

Årsoppgjør 2006 for. NHF Region Nord-Norge. Foretaksnr Årsoppgjør 2006 for NHF Region Nord-Norge Foretaksnr. 973078380 Resultatregnskap Note 2006 2005 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 542 976 2 443 645 Annen driftsinntekt 760

Detaljer

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset

CTG ASA tredje kvartal Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset CTG ASA tredje kvartal 2003 Adm. direktør Bjørn Maarud Finansdirektør Henning Olset Hovedpunkter Q3 - tilbakeblikk Finansiell informasjon Viktige fokusområder Q3 Hovedfokus (pres. 2.kvartal) Styrke konsernets

Detaljer

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004

Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 31. mars 2004 Inntekter på 383,1 mill. kroner i 1. kvartal (366,3 mill. kroner i 1. kvartal 2003) Driftsresultat i 1. kvartal på 13,7 mill. kroner (6,3 mill. kroner)

Detaljer

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012

HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Foreløpig årsregnskap 2012 HOVEDPUNKTER DRIFTEN 2012 Konsernets driftsinntekter i 2012 var 977 millioner kroner mot 1 171 millioner kroner i 2011. Montasjevirksomhetens overgang til felleskontrollert virksomhet

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2005 Inntekter på 370,7 mill. kroner i 2. kvartal (336,2 mill. kroner i 2. kvartal 2004) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,8 mill. kroner (6,7 mill. kroner)

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Kristiansand Skatepark AS. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Kristiansand Skatepark AS Foretaksnr. 893591702 Årsberetning 2015 Virksomhetens art Selskapet driver en skatehall, salg av skateutstyr m.m og driver ulike arrangementer knyttet til

Detaljer

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern

Konsern Resultatregnskap for 2013 NORDIC SEAFARMS AS Konsern Resultatregnskap for Note Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Endring i beholdning av varer under tilvirkning og ferd... Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på varige driftsmidler og

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2016 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2016 2015 Driftsinntekter Salgsinntekt 924 982 1 222 621 Driftskostnader Varekostnad 343 194 677 071 Lønnskostnad

Detaljer

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS:

Følgende forutsetninger er lagt til grunn ved utarbeidelse av proforma tall i tilknytning til kjøp av 100% av aksjene i ID Comnet AS: Vedlegg 1: Proforma resultatregnskap og balanse Proforma tall presentert nedenfor er utarbeidet med utgangspunkt i reviderte årsregnskaper for Catch Communications ASA, BlueCom AS og ID Comnet AS for regnskapsåret

Detaljer

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning

2013 Deliveien 4 Holding AS Årsberetning 2013 Årsberetning Virksomhetens art og lokalisering Selskapet ble stiftet 25.07.2011. Selskapet holder til i lokaler i Beddingen 10 i Trondheim Kommune. Selskapets virksomhet består av å investere i, eie,

Detaljer

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004

Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 C.TYBRING-GJEDDE ASA Kvartalsrapport pr. 30. juni 2004 Inntekter på 336,2 mill. kroner i 2. kvartal (327,3 mill. kroner i 2. kvartal 2003) Driftsresultat i 2. kvartal på 8,5 mill. kroner (5,6 mill. kroner)

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Ordinært driftsresultat

Ordinært driftsresultat Resultatregnskap Virksomhet: Høgskolen i Sør-Trøndelag. Note Driftsinntekter Inntekt fra bevilgninger 1 187 168 181 832 Tilskudd og overføringer fra andre 1 291 1 349 Gevinst ved salg av eiendom, anlegg

Detaljer

Delårsrapport 1. kvartal 2017

Delårsrapport 1. kvartal 2017 Styrets beretning SpareBank 1 Kredittkort avlegger delårsregnskapet etter samme regnskapsprinsipper som i Årsrapporten for 2016, i samsvar med forenklet IFRS etter regnskapsloven 3-9, og IAS 34 er benyttet.

Detaljer

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK)

SINTEF 2014. Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Netto driftsmargin (%) Netto driftsinntekt (MNOK) Finansieringskilder (% av brutto driftsinntekter) Ansatte Publikasjoner (inkl. formidling) Totalt 2936 MNOK Totalt 1876 1 Totalt 3939 NFR grunnbevilgning NFR prosjektbevilgninger Offentlig forvaltning

Detaljer