FIBROMYALGI. Revmatolog Gro Østli Eilertsen. Fastlege Sirin Johansen

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "FIBROMYALGI. Revmatolog Gro Østli Eilertsen. Fastlege Sirin Johansen 21.10.14"

Transkript

1 FIBROMYALGI Revmatolog Gro Østli Eilertsen Fastlege Sirin Johansen

2 Kasus og diskusjon 2

3 Dame, 43 år (19 år siden) Kasus Flere konsultasjoner pga nakke og ryggsmerter 20års varighet, start sønn Calve Legg Perthe 5 år 4 år senere også uex, økende smerteproblem Grundigere tilnærming 3

4 S O AP Fortelling. Anamnese Somatisk us. Leddstatus Lab Bildediagnostikk Oppsummering felles forståelse, plan Diagnose og behandlingsmuligheter 4

5 Kartlegging Arv Familie Jobb 5

6 Sykehistorie Fra 16 års alder nakke/ryggsmerter Injeksjoner hos lege Etter hvert også smerter skuldre, oex og legger Stivhet, forstyrrer nattesøvn, problem å klare jobb Negativ Ingen hevelse over enkeltledd Ingen solintoleranse, utslett eller øyesykdom Ingen hud eller negl sykdom, psoriasis? NF: 15 kg siste år etter røykeslutt, Avf/vannl: ua Stimulantia: røyker ikke, alkohol < 5 enh uka 6

7 O Somatisk us Orienterende nevrologisk us Leddstatus 7

8 Leddstatus Anamnesen Artritt? Anamnesen Atrose? (Rødhet) Nedsatt bevegelighet Varme Hevelse Nedsatt bevegelighet 8

9 Leddstatus Nakke: bevegelig nedsatt gen Øvrige ledd ua Tenderpoints: 14 av 18 9

10 Lab Hematologi Hb, Hvite, Trombocytter, Ferritin, Elektrolytter Enzymer Ca, Na, K CK, ALAT, g-gt Stoffskifte T4, TSH Andre SR, CRP Kreatinin, Urinsyre, ANA, Latex 10

11 Røntgen Cerv col med funksjonsopptak Lette holdnings og degenerative forandringer og litt redusert bevegelsesutslag Ankler: ua 11

12 Fibromyalgi, historikk 1900 Fibrositis syndrome¹ 1970 Identifiserer av dagens sykdomsbilde² Lokal inflammasjon ikke årsak Fibromyalgi³ 1990 Klassifikasjonskriterier. En multisenter studie i USA og Canada i førte til American College of Rheumatology (ACR) publikasjoner før kriteriene og 3844 publikasjoner 20 år etter ¹Gowers, ²Smythe. ³Hensch,1976

13 Fibromyalgi, ACR 1990¹ Diagnostiske kriterier Utelukke annen sykdom Utbredt smerte Minst 3 kroppskvadranter > 3 måneder Minst 11 av 18 tenderpoints ¹En multisenterstudie i USA og Canada i førte til klassifikasjonskriterier ACR

14 14

15 Fibromyalgi, historikk ACR 1990 klassifikasjonskriterier¹ 11/18 tender points Skille mlm. Primær og sekundær fibromyalgi ACR 2010 Nye klassifikasjonskriterier² Multisenter studie uten undersøkelse av tender points Widespread pain index (WSI) og symptom severity (SS) scale 829 fibro. pas. ¹Wolfe F, Arthritis Rheum 1990, ²Wolfe F, Arthritis Care & Research 2010,

16

17 Risikofaktorer REVIEWS CWP Psykiske traumer Søvnproblemer Høyt alkoholkonsum Røyking Prevalence (%) Age groups Widespread pain females Widespread pain males Fibromyalgia females Fibromyalgia males Figure 1 Prevalence rates for CWP and fibromyalgia by age and sex across the adult lifespan. At all time points, adult females report higher prevalence rates of CWP and fibromyalgia than males. Furthermore, a decline in prevalence rates is consistently observed after the sixth decade of life. Abbreviations: CWP, chronic widespread pain. Adapted from Wolfe et al. Arthritis Rheum. 38, (1995) with permission from John Wiley and Sons. McBeth J, Nature 2012

18 Felles forståelse Forklar hvorfor du som lege føler det trygg på at pasienten ikke har inflammatorisk revmatisk sykdom, artrose eller andre sykdommer som gir smerter i bevegelsesapparatet. 18

19 Generell klinisk undersøkelse Leddundersøkelse Hud Muskelkraft Tender points Artritt Artrose ¹Jentoft, Arthritis Rheum

20 Differensialdiagnoser Depresjon Inflammatorisk leddsykdom Systemisk bindevevssykdom Artrose Endokrin sykdom B12 mangel Lymes sykdom Osteoporose Malign sykdom Medikamentutløst myopati Statiner Colchicine Kortikosteroider Antimalariamedikamenter Chronic Widespread Pain 20

21 Epidemiologi Insidens: 0.6 % - kvinner mlm år i Arendal¹ Prevalens: 0,7-8 %¹ Kvinner : menn, 10 :1 Prevalensen har en tendens til å falle ved år² Norge har verdens høyeste forekomst av fibromyalgi ¹ Forseth, Norsk Epidemiologi 2008; 18 ² Wolfe, Arthritis Rheum 1995 ² Mengshoel, Disabil Rehabil

22

23 Fibromyalgi, symptomer Utbredte smerter; muskler, ledd, rygg Generell tretthet; ikke uthvilt etter 8 10 timers søvn, mangel på non-rem søvn Kognitive symptomer Fatigue Hodepine Magesmerter Angst/depresjon 23

24 Fibromyalgi, symptomer Økte symptomer ved stress og belastninger Parestesier Vannlatingsforstyrrelse Synsforstyrrelser Tørrhet / irritasjon i øyne og munn Følelse av hovne hender og føtter Vekselvis hard og løs avføring Hjertebank 24

25 Patofysiologi/genetikk Genetisk predisposisjon Catechol-O-methyltransferase polymorfisme HTR2A polymorfisme (Serotonin reseptor) Hypothalamus-hypofyse-binyre akse Receptorstimulering Glutamatreceptor på nevroner stimuleres kontinuerlig ved kroniske smertetilstander Signalmolekyler, IL8 Abnorm epidermal nervefibertetthet Xavier J. Arthritis and Rheumatology. 2014

26 Patofysiologi smertepersepsjon Sensorisk nevrologisk patologi mistenkt Hypereksitabilitet primære og sekundære sensoriske afferente neuroner Lavere aktiveringsterskler for smertereseptor Endret smertepersepsjon Tap av descenderende inhiberende kontroll

27 Patofysiologi Allodyni Smerter utløses av stimuli som normalt ikke utløser smerter. Det skyldes sensibilisering av nociceptive nevroner i sentralnervesystemet (1) Dysfunksjonen i nedadstigende nervebaner kan medføre dramatisk endring av forholdet mellom stimulus og respons, slik at impulser som normalt ikke oppleves som særskilt smertefulle blir det. Vedvarende allodyni kan føre til en ond sirkel med psykisk stress, spenninger og økt smerter (2) 1. Sørensen, J Rheumatol Henrikson, Läkartidningen

28 Fibromyalgi er en godartet sykdom Sprikende funn på små studier². Assosiert til brystkreft, røyking, livsstilsfaktorer og stress. Innspill? 2. McBeth, Arthritis Rheumatism Dreyer, J Rheumatology Macfarlane, Rheumatology

29 Behandling- rehabilitering 29

30 Fysioterapi?? Tradisjonell fysioterapi ingen dokumentert effekt Oppmuntrer til fysisk aktivitet - dokumentert Psykomotorisk nytte, dokumentasjon? Opplæring i avspenning og tøyningsøvelser, grensesetting, god samtalepartner 3 timer, massivt spenningsmønster Økt verk 4 dager, kvalme og hodepine. 30

31 Utvikling Neste 2 år Økende problem med å klare jobben Sykemeldinger, 50% Sep Sarotex, noe effekt, men plagsom kløe Fysisk aktivitet? Psykomotorisk fys ter ikke nyttig Bekymring for hjertet, grense BT, overvekt 31

32 Belastninger Jobb Påkledning Stress Privat Mor syk i 7 år Annen belastning? 32

33 50% uførepensjon 3 år uten sykemeldinger Økende problem med å klare 50% jobb Fokus på Økt fys aktivitet: turgåing, ergometersykkel Tøyning og avspenningsøvelser Kost, ønske om vektreduksjon, GR kurs?, Xenical Komplisert av fall, økt nakke og ryggsmerter Brystsmerter, utredning - Myalgi 33

34 Disponerende faktorer 86% av pasientene relaterer fibromyalgiutviklingen til belastende hendelser eller høye krav til seg selv. Skyldfølelse Problemer med grensesetting og ivaretakelse av egne behov (1) 1. Wigers, Tidsskrift NorLægeforeningen

35 Risikofaktorer Kvinne Lavtlønnsyrke med liten påvirkningsmulighet av egen arbeidssituasjon (1). Langvarig psykisk og/eller fysisk stress (2). Overgrep eller fysiske traumer/kirurgiske inngrep (3). Selvrapportert depresjon (4). Lokaliserte smerter med varighet over 6 år (4). 1. Wolfe. J Rheumatol Eich, J Rheumatol Suppl McBeth, Arthritis Rheum Forseth, J Rheumatol

36 Psykososiale forhold Trivsel Livssituasjon Konflikter / -løsning Stressmestring / kommunikasjon Omsorg Dobbelt-arbeid Somatisering (1) Innspill? 1. McBeth, Arthritis Rheum

37 10 år siden 1. runde Ny runde utredning Anamnese, endringer? Smerter under føtter Leddstatus, somatisk us Plantarfaceitt Turnuslege, Morton?, rekv MR Lab Bildediagnostikk - hvilke? 37

38 ?????????????????????? MR fot: diskre forandringer i plantaris senen som kan samsvare med fibromatosis. 38

39 Ny runde felles forståelse og behandling Informere om funn Hva har vært prøvd? Hva har ikke vært prøvd- Rehab. Institusjon? 39

40 Rehabiliteringssenteret Nord- Norges Kurbad (RNNK) Fibromyalgigruppe 40

41 Behandlingsmål på RNNK 1. Skape trygghet for at det ikke foreligger alvorlig sykdom gjennom nøyaktig klinisk undersøkelse og informasjon 2. Gjenvinne og opprette funksjonsevnen 3. Mestring av hverdag 4. Oppmuntre pasienten til å fortsette i arbeid (hel eller deltidsarbeid) 41

42 Ikke medikamentell behandling Informasjon og undervisning Fysisk aktivitet / trim Langsom økning i treningsmengde Styrke og kondisjon 30 minutter 2-3 ggr pr uke. Trening i gruppe er å foretrekke Bassengtrening Kognitiv terapi Grensesetting Avspenning kombinert med stressmestring Psykomotorisk terapi 42

43 Medikamentell behandling ved fibromyalgi Medikament Dose Virkning Antidepressiva Trisykliske antidepressiva (TCA) Sarotex Initialt 10 mg vesp. Øk hvert 3.døgn med 10 mg til optimal effekt på søvn Virker raskt på søvn Virker etter noen uker på smerte Selektive noradrenalin- og serotoninreopptakshemmere (SNRI) Efexor /Cymbalta 60 mg x 1, beh.effekt vurderes etter 2 mndr. Kan øke dosen. Gradvis seponering Smerter Antiepileptika Gabapentin Neurontin Start med 300 mg daglig, økes daglig md 300 mg Smerter, søvn og tretthet Pregabalin Lyrica Beh. Initieres med maks 150mg/dag, økes Nevropatiske smerter Analgetika PARACET 500 mg 1 g inntil x 4 Smerter Tramagetic (retard/od) Initialt 75 mg vesp Økende hvert 3.døgn Virker raskt på smerter

44 Hva nå? Første s.m. etter rehab, 2mnd Ryggsmerter og vedvarende verk i føtter Behov for utredning? Litt inkontinent for urin på natt, snu seg Fysisk aktivitet vanskelig Smerter i rygg Smerter under beina 44

45 MR rygg Kompresjonsfractur L1 Status Rtg føtter Lettgradige artroseforandringer i 1. mtp hø Behandling: Rygg, opptrening etterhvert Føtter fotsenger Fysisk aktivitet: bassengtrening og ergometersykkel 45

46 Dialogmøte Søker 100 uførepensjon 60 år 11 år i 50% jobb 46

47 Fibromyalgi og uførhet Trygdejuridisk er fibromyalgi en reell, alvorlig og invalidiserende tilstand Krav til at adekvat attføring er gjennomført, og tilstrekkelig høy uførhetsgrad Passive trygdeløsninger bør unngås lengst mulig 7,2 % av alle nye uføretrygdede hadde diagnosen fibromyalgi i % av FM-pasienter kan arbeide alle eller de fleste dager

48 2 år siden uførepensjon Siste kontakt Økende stiv i kroppen Nytt Kurbadopphold? Andre alternativ Bassengtrening pasientforening Kommunens frisklivsentral 12 u strukturert trening med fys ter 48

49 Take home message Fibromyalgi skal utredes og behandles i AP Ikke medikamentell behandling foretrekkes primært 49

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS

Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES. 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Lokalsjukehuskonferansen i rehabilitering 2010 - DIABETES 20.04.2010 Randi Revheim LIS Endokrinologisk seksjon, HUS Disposisjon Nasjonale kliniske retningslinjer - definisjon og klassifisering - diabetesforekomst

Detaljer

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker

Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Veileder IS-2190 Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Publikasjonens tittel: Organisering og drift av tverrfaglige smerteklinikker Utgitt: 01/2015 Publikasjonsnummer: Utgitt av: Kontakt:

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2014 Julekurset i Fredrikstad Året som gikk for leger i spesialisering Forskning ved Revmatismesykehuset

Detaljer

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom

Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom Det er så mye jeg lurer på... SLE hos barn og ungdom 1 NAVN: Dette heftet er mest til deg som har fått sykdommen, men også foreldrene dine, naboer, lærerne, tante Anna i Bodø, søsteren, fotballtreneren,

Detaljer

Smerte & smertelindring

Smerte & smertelindring ANNONSE Denne temaavisen er en annonse fra Mediaplanet ANNONSE JUNI 2015 SMERTEOGSMERTELINDRING.NO PÅ NETT! Muskel og skjelettplager rammer de fleste. VENDEPUNKTET. Halve livet i ekstrem smerte. s. 4 KIROPRAKTIKK.

Detaljer

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011

Forslag til nasjonalt satsingsområde. Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 Forslag til nasjonalt satsingsområde Muskel- og skjelettplager, skader og sykdommer (MSPSS) Versjon 6. oktober 2011 1 Innhold Sammendrag... 4 Oppdragsgiver, mandat og arbeidsform... 5 Innledning... 6 Muskel-

Detaljer

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende

Depresjon. - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Depresjon - en sykdom du kan bli bra av! Informasjonshefte for pasient og pårørende Olaf Bakke Overlege, spesialist i psykiatri Sørlandet Sykehus HF Arendal Hensikten med dette informasjonsheftet Informasjonsheftet

Detaljer

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r

M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r M o d u l 9 S y k d o m m e r / s k j u l t e f u n k s j o n s h e m n i n g e r MÅL Målet for denne modulen er å gi trenere og ledere innen idretten informasjon om noen vanlige og noen mindre vanlige

Detaljer

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R

N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R N A S J O N A L E K L I N I S K E R E T N I N G S L I N J E R Korsryggsmerter - med og uten nerverotaffeksjon Even Lærum (Hovedredaktør) Jens Ivar Brox (Medredaktør) Kjersti Storheim (Medredaktør) Ansgar

Detaljer

Fysioterapi ved revmatoid artritt

Fysioterapi ved revmatoid artritt Fysioterapeuten nr. 3/2000: Fysioterapi ved revmatoid artritt Anne Marit Mengshoel, fysioterapeut, dr.philos. Fysioterapiavdelingen, Senter for revmatiske sykdommer, Rikshospitalet Revmatoid artritt (RA)

Detaljer

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell

Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Kurs i utredning og tverrfaglig behandling av kronisk utmattelsessyndrom / myalgisk encefalomyelitt for helsepersonell Referat av Eva Stormorken Mer enn 100 interesserte fagfolk deltok på kurset som ble

Detaljer

Verdt å vite om vond rygg

Verdt å vite om vond rygg Verdt å vite om vond rygg - hva fagfolk er enige om Denne brosjyren er laget for deg som har ryggplager enten de er akutte eller langvarige. BROSJYREN GIR DEG SVAR PÅ : Hvorfor vi får vondt i ryggen Hvordan

Detaljer

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005

polio og senskader.qxp 20.07.2006 12:15 Side 1 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Polio- og senskader En veileder for polioskadde og fagfolk Oppdatert våren 2005 Innhold Forord side 4 Landsforeningen for Polioskadde (LFPS) side 5 Polio en akutt og epidemisk infeksjonssykdom side 7 Professor,

Detaljer

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del

Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del 1 Retningslinjer for undersøkelse innen manuell terapi generell del Henvisningsprosjektet 2001-2003 Faggruppen for manuell terapi Innhold Formål med retningslinjene.....4 Formål med retningslinjer for

Detaljer

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi

Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av barn og unge med narkolepsi Retningslinjer for utredning og behandling av narkolepsi hos barn og unge Utgitt juli 2013 av Nasjonalt Kompetansesenter for AD/HD,

Detaljer

Institutt for klinisk odontologi. Randi Løvik Barth og Ida Elise Kristine Sundby Masteroppgave i odontologi, juni 2014

Institutt for klinisk odontologi. Randi Løvik Barth og Ida Elise Kristine Sundby Masteroppgave i odontologi, juni 2014 Institutt for klinisk odontologi Utbrenthet og depresjoner blant tannleger en litteraturstudie Er utbrenthet og depresjoner mer vanlig blant tannleger enn blant andre yrkesgrupper, og hvordan kan eventuelt

Detaljer

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling

DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling IS-1674 Nasjonale faglige retningslinjer DIABETES Forebygging, diagnostikk og behandling Heftets tittel: Nasjonale faglige retningslinjer Diabetes Forebygging, diagnostikk og behandling Utgitt: Vår 2009

Detaljer

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt

Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Kunnskap og mestring av en kronisk sykdom en kvantitativ studie av pasienter med ankyloserende spondylitt Tone Bråthen Master of Public Health MPH 2010:3 Nordiska högskolan för folkhälsovetenskap Kunnskap

Detaljer

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen

Å LEVE MED KOLS. KOLS-prosjekt i Værnesregionen Å LEVE MED KOLS KOLS-prosjekt i Værnesregionen Et oppslagsverk for helsepersonell i kommunehelsetjenesten. Et fagutviklingsprosjekt i regi av Utviklingssenter for hjemmetjenester i Nord-Trøndelag. 2010-2012

Detaljer

Hva er ME? Hva er CFS?

Hva er ME? Hva er CFS? Hva er ME? Hva er CFS? INFORMASJON TIL LEGER OG ADVOKATER Desember 2001 E.P. Marshall M. Williams M. Hooper E.P. Marshall (1) M. Williams (1) M. Hooper (2) 1) ME Research (UK) 2) Emeritus Professor of

Detaljer

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon

IS-1832. Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon IS-1832 V E I V I S E R I M Ø T E M E D H E L S E P E R S O N E L L Informasjon til brukere og pårørende om anbefalt behandling av depresjon UTGITT AV: Helsedirektoratet, august 2010 KONTAKT: Avdeling

Detaljer

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08)

HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Helseundersøkelsen Nord-Trøndelag HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Public health development The HUNT Study, Norway HUNT 1 (1984-86) HUNT 2 (1995-97) HUNT 3 (2006-08) Redaktører: Steinar

Detaljer

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder

Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD. Veileder Veileder IS-1244 Veileder i diagnostikk og behandling av AD/HD Diagnostikk og behandling av hyperkinetisk forstyrrelse/ attention deficit hyperactivity disorder (AD/HD) hos barn, ungdom og voksne Heftets

Detaljer

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom

Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved Parkinsons sykdom Revidert 04/2010 Anbefalinger fra Nasjonalt kompetansesenter for bevegelsesforstyrrelser www.sus.no/nkb Innhold 1.0 Innledning

Detaljer

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt.

Felles for alle personer med diabetes er at blodet inneholder for mye sukker, man er rett og slett for søt. Hva er diabetes? Hva er diabetes? Med denne brosjyren ønsker Diabetesforbundet å gi en innføring i sykdommen diabetes. Den er laget til deg som nylig har fått vite at du har diabetes, til deg som har personer

Detaljer

Hva er klasehodepine?

Hva er klasehodepine? noen ord om KLASEHODEPINE (CLUSTER HEADACHE, HORTONS HODEPINE) NORSK NEVROLOGISK FORENING www.nevrologi.no Hva er klasehodepine? Klasehodepine er en anfallsvis og svært kraftig hodepine som har typiske

Detaljer

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening

Norsk Rheumabulletin. Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011. Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Rheumabulletin Norsk Medlemsblad revmatologisk forening Norsk Revmatologisk Forening Nummer 1 2011 Strategiplanen styrets kompass Norsk Revmatologisk Forenings høstmøte Spondylartritt en vanskelig

Detaljer

Leve med kroniske smerter

Leve med kroniske smerter Leve med kroniske smerter Smertepoliklinikken mestringskurs Akutt smerte Menneskelig nær - faglig sterk Smerte er kroppens brannalarm som varsler at noe er galt. Smerten spiller på lag med deg. En akutt

Detaljer

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007

Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne. 1. november 2007 Utredning og behandling av sykelig overvekt i spesialisthelsetjenesten Voksne 1. november 2007 1 Forord Rapporten er utarbeidet av to arbeidsgrupper og består av to hoveddeler: Den første er Utredning

Detaljer