ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG"

Transkript

1 ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG

2 ANNONSE 2 Kommentar Struktur og eierskap god posisjon! Ove A. Brattbakk Administrerende direktør Etter «ny energilov» på starten av 90-tallet ble det spådd at det ville bli 5-30 aktører igjen i kraftnæringen innen kort tid. I 2015 har vi fortsatt opp mot 200 aktører. 150 har nettvirksomhet. Erkjennelsen er i dag sterk hos myndigheter og i bransjen om behovet for å rydde i en fragmentert og uoversiktlig nettstruktur. Det stilles også berettiget spørsmål til teknologisk gjennomføringsevne og finansiell løfteevne hos flere selskap. For HK og andre som driver med nett, strømsalg og vannkraftaktivitet diskuteres utfordringen nøytralitet og krysssubsidiering. OEDs ekspertgruppe (Reiten-utvalget) kom i fjor med en rapport der man konkluderer med at det fortsatt skal være tillatt å organisere nett, vannkraft og strømsalg i samme konsern med de kostnadsfordeler dette innebærer. HK har uttrykt sin grunnleggende støtte til totaliteten i utvalgets anbefalinger. HK er et større selskap med en av næringens sterkeste finansielle ryggrader. Det gir oss gode forutsetninger framover. Vi har ansvar for ett av 17 nasjonale kraftsystemutredningsområder og ser fram til et utvidet utviklingsog driftskoordineringsansvar for vårt område. Så lenge et naturlig nettmessig områdeskille er en viktig føring, og kostnadsfordeler med integrert konsernstruktur kan beholdes, ser vi flere muligheter enn trusler ved en strukturendring. Reiten-utvalgets anbefalinger er til vurdering, og i kjølvannet dukker det opp mer ekstreme løsninger fra myndighetsaktører og kommisjoner. Det tas til orde for at nett må skilles eiermessig fra strømsalg og vannkraft. Etter ti års ro rundt lovfestet offentlig eierskap til vannkraften ønskes det igjen omkamp her. Sentrale teoretikere ønsker på nytt å endre terrenget slik et det stemmer med deres mentale kart. HK er fornøyd med sine 14 kommunale eiere som har gitt selskapet mulighet til å ta den posisjon vi nå har og kan videreutvikle framover! Gull i kund Kundesenteret til Helgeland Kraft kommer ut som bransjens beste. En fantastisk tilbakemelding. Dette betyr veldig mye for oss og er en bekreftelse på at vi er på rett vei, sier Mona Nicolaisen, leder for Helgeland Krafts kundesenter, etter en kundeundersøkelse som viser at 88 prosent av de spurte er svært fornøyd med serviceinnstillingen hos Helgeland Kraft. Dette er to prosent over høyeste registrerte skår blant andre kraftselskap, og et hav foran gjennomsnittet som er på 74 prosent. Undersøkelsen er utført av TNS Gallup, på oppdrag for Helgeland Kraft. Slike undersøkelser gjennomføres årlig for aktørene i energibransjen, og man har derfor resultater der man kan sammenligne aktørene. POSITIV UTVIKLING Også på spørsmål om hvor fornøyd kundene er med kundeforståelsen hos HKs kundesenter, skårer selskapet høyt. Her kommer HK ut med en skår på 85. Også dette gir topplassering, målt mot resten av energibransjen. Her er snittet på 70. For HK er det også gledelig å se at målt over tid, er utviklingen svært positiv. I 2005 oppnådde selskapet 77 som skår på spørsmål om hvordan kundene opplevde serviceinnstillingen hos Helgeland Kraft, mot altså hele 88 i På spørsmålet om kundeforståelse fikk man skåren 74 for ti år siden, mot 85 nå. Vi er stolte over å ha Norges beste kundesenter for energibransjen, sier en stolt markedssjef Arild Inge Markussen. BARE DAMER Helgeland Krafts kundesenter har i alt tolv ansatte. Fem i Mosjøen, tre i Mo i Rana, to i Sandnessjøen og en henholdsvis i Brønnøysund og på Nesna. Alle er damer. Teamleder Mona Nicolaisen avslører at den meget positive utviklingen slett ikke er tilfeldig. Sentralbord Kundesenteret Målertelefon Feilmelding Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og design: Mye i Media Helgeland Kraft AS: Pb 702, 8654 Mosjøen Helgeland Krafts kunder er meget godt fornøyde med servicen de blir møtt med når de tar kontakt med (f.v.) Laila Sandvik. Linda Wikkelsmo, Mona Nicolaisen og Inger Lise Abrahamsen og deres kollegaer i HKs kundesenter.

3 ANNONSE 3 eservice Vi har stor fokus på at det skal ytes god service og at kunden skal være fornøyd etter en henvendelse til oss. Og for å kunne yte god service er vi nødt til å ha litt kunnskap om det meste, sier Nicolaisen. FAKTURA OG STRØMBRUDD Nye kommunikasjonsformer gjør at HKs kundesenter må tilpasse seg de kanalene kundene velger å benytte, får de tar kontakt. Fortsatt er det i hovedsak telefonhenvendelser som er vanligst, men kundene bruker i stadig større grad epost i sin kontakt med kundeservice. Hva er det aller vanligste spørsmålet dere pleier å få? Det er egentlig ingen spørsmål som peker seg direkte ut. De fleste spørsmålene gjelder faktura, flytting, priser og, ved strømbrudd; når får man strømmen tilbake, sier kundesenter-leder Mona Nicolaisen. Styrker nettet Funksjonalitet og brukervennlighet er stikkord i arbeidet med ny webside for Helgeland Kraft. I mars ble oppdraget for å skape HKs nye nettside sendt ut på anbud. Den nye websiden skal bli enklere og mer kundevennlig for alle våre kundegrupper, sier Arild Markussen, markedssjef hos Helgeland Kraft. Markussen poengterer at den nye nettsiden både skal forenkle tjenester og fungere som informasjonskanal. Her skal kunden kunne bestille ny strømavtale, samtidig som det skal være den viktigste kanalen for at kundene skal få dekket sitt informasjonsbehov. Sidene skal også starte sentrale saksbehandlingsprosesser med bestillingsskjema. Målet er å klare å ta ut automatiseringsgevinster og strømlinjeforme vår saksbehandling. Nettet er også en av våre viktigste informasjonskanaler ved ekstremsituasjoner, der det er behov for kunde- og mediakommunikasjon, sier markedssjef Markussen.

4 ANNONSE 4 HKs nye transformatorstasjon i Trongsundet. Illustrasjon: Markus Rødfjell Rønning/Norconsult Ruster opp forsyningen til Sør-Helgeland Veronica Bjerknesli (t.v) og Steffen Kildegård er enige om at Helgeland Kraft gir et viktig tilbud ved å ta inn lærlinger. En ny transformatorstasjon til 50 mill. kroner skal styrke Helgeland Krafts nett og forsyning på Sør-Helgeland. Den nye transformatorstasjonen bygges i Trongsundet, like utenfor Hommelstø i Brønnøy kommune. Etableringen har sin bakgrunn i at Helgeland Kraft skal forsterke regionalnettet, og sikre tosidig forsyning til Brønnøy og Sømna. Dette gjøres ved å etablere en ny 132 kv ledning inn til Tilrem fra Grytåga, og etablere ny transformatorstasjon i Trongsundet. Trongsundet transformatorstasjon blir et knutepunkt i regionalnettet for uttak av kraft til alminnelig forsyning og industri, sier Yngve Almås Larsen, prosjektleder i Aker Solutions MMO avd. Sandnessjøen, som har prosjektledelsen på vegne av Helgeland Kraft. I forbindelse med utbyggingen vil Langfjord transformatorstasjon bli avviklet som uttakspunkt for 22 kv og erstattet av Lande transformatorstasjon og Trongsundet transformatorstasjon. Utbyggingen av Trongsundet startet i høst, og transformatorstasjonen skal etter planen settes i drift innen utgangen av inneværende år. Budsjettrammen for hele prosjektet er på 50 millioner kroner. STRØMBRUDD? Husk at du har krav på kompensasjon ved avbrudd over 12 timer. Les mer på

5 ANNONSE 5 Erstatter luftspenn med sjøkabel Det gamle luftspennet er Vefsnfjorden er snart historie. Fremtidens arbeidskraft Med 14 lærlinger i sving utmerker Helgeland Kraft seg som en ledende aktør når det kommer til rekruttering av lærlinger. Det er en flott arbeidsplass. Vi har det helt supert her, sier ranværingen Steffen Kildegård (18), som sammen med korgværing Veronica Bjerknesli (20) er to av tre lærlinger hos Helgeland Kraft Mo i Rana. Veronica har vært lærling siden september Steffen har vært lærling siden september 2014, og er helt i starten av den to og et halvt år lange lærlingeperioden. Arbeidsdagene er veldig varierte og vi får prøve mange forskjellige arbeidsoppgaver, sier Bjerknesli, som synes det er flott at hun kan tilbringe mye av arbeidsdagen utendørs. Arnt Johan Hugaas, organisasjonssjef hos Helgeland Kraft, sier at det er viktig og givende å ha ungdom med på laget, og oppfordrer flere bedrifter til å følge strømmen. Det er artig å ha ungdom i bedriften. Det er viktig at noen med friske øyne stiller spørsmål av og til, sier Hugaas, som understreker at lærlinger er viktig når morgendagens arbeidskraft skal rekrutteres. At lærlingene får fagbrev gir et godt utgangspunkt for dem og for at vi kan sikre oss fagarbeidere, sier Hugaas, som sier at det å ta inn lærlinger er et samfunnsansvar. Det er viktig å legge til rette for at ungdom får opplæring, sier Hugaas. Det gamle fjordspennet over Vefsnfjorden blir nå erstattet med tre sjøkabler, hver på 4,6 kilometer. I tillegg er det bygget ny tilførselslinje på rundt 2,3 kilometer, fra eksisterende luftlinje og ned til havet på Vefsn-siden av fjorden. På Alsten-siden er det bygget et nytt innføringsvern på eksisterende linjetrasé over en distanse på rundt 750 meter. Kablene inngår i HKs ringforsyning i regionalnettet. De skal bidra til å sikre strømforsyningen til alle HK-kunder. Det opprinnelige fjordspennet ble bygget i Det har vært skiftet ut flere ganger, både som følge av naturlig utskiftingstakt, slitasje grunnet klimatiske forhold og en kollisjon med et jagerfly på slutten av 1990-tallet. Vi har hatt store utfordringer med vind over Vefsnfjorden. Det har ført til flere kordellbrudd, samt at dempere som skal motvirke vibrasjon har blitt kastet av trådene. Sjøkabel har ikke de samme klimatiske utfordringer. I tillegg er kravene til merking av luftspenn skjerpet, og det kan medføre mer vedlikehold på spesielt utsatte spenn, sier prosjektleder Pål Wikran Vassvik. Forsinket levering av sjøkabel og værmessige forhold har gitt en noe lengre anleggsperiode enn planlagt. Noen mindre arbeider skal utføres i løpet av mai. Men til tross for noe økt tidsbruk, vil man holde seg godt innenfor budsjettet. Den styregodkjente kostnadsrammen var på 80 mill. kroner, mens budsjettet var på 76 mill. kroner. Kjørefarten pr. i dag tilsier at vi vil ende opp rundt to prosent under styringsrammen, sier Wikran Vassvik. I fremtiden vil flere fjordspenn bli vurdert erstattet med sjøkabel. Først ut er Tosenfjorden, der luftspennet i henhold til HK Netts vedlikeholdsplaner skal skiftes ut om noen år. Det gamle fjordspennet over Vefsnfjorden er erstattes med sjøkabel. Sjøkabelen strømsettes i vår, mens det gamle luftspennet skal fjernes i løpet av tredje kvartal inneværende år. Oddleif Olavsen, fylkesråd for utdanning, er fornøyd med at Helgeland Kraft tar ansvar for en viktig del av mange unges utdanningsløp. Flere må implementere tanken om at det å få ungdom i jobb er et samfunnsansvar. Dessuten er det en egennytte i det å bidra i opplæringen av unge mennesker, sier Olavsen. Lærlingene Veronica Bjerknesli og Steffen Kildegård mener at en lærlingeplass kan fungere som springbrett videre ut i arbeidslivet. Det er lett å bli litt skolelei, og da er lærlingeplass et godt alternativ, sier Steffen Kildegård.

6 ANNONSE 6 Linda Wikkelsmo, kunderådgiver på vårt kundeservicesenter

7 ANNONSE 7 Rosenborg Reklame VÅRE KUNDER MENER VI ER BEST I LANDET på SERVICE * I 2015 skal vi bli enda bedre Målt mot gjennomsnittet i Kraftbransjen scorer Helgeland Kraft best av alle selskap på serviceinnstilling. Vi scorer 88 på en skala fra 1-100, hvor snittet i bransjen ligger på 74. Vi har i mange år jobbet godt for at våre kunder skal oppleve møtet med Helgeland Kraft som positivt, effektivt og hyggelig. Men vi hviler ikke på laurbærene. Vi skal jobbe hardt for å bli enda bedre i * TNS kundetilfredshetsundersøkelse for januar Kundesenter: / / /

8 ANNONSE 8 Forbereder Vassenden-beslutning Mens Øvre Forsland er på oppløpssiden, pågår planleggingen av det som kan bli enda en kraftutbygging i Leirfjord. Helgeland Kraft sendte i slutten av april 2006 inn melding om utbygging av to prosjekt i Leirfjord; Vassenden og Øvre Forsland. Mens sistnevnte prosjekt nærmer seg ferdigstillelse, ble det i november gitt konsesjon for utbygging av Vassenden kraftverk i Storvatnvassdraget. Helgeland Kraft er i gang med prosjektering. Planen er at prosjektet skal sendes ut på anbud til høsten. Målet er å ha på plass et beslutningsgrunnlag til rundt årsskiftet Er betingelsene til stede for en utbygging vil en investeringsbeslutning kunne fattes på nyåret 2016, sier prosjektutvikler i Helgeland Kraft, Tore Bjørnå-Hårvik. VIKTIG PROSJEKT Dersom selskapet går for utbygging, kan anleggsstarten skje på vårparten i Byggetiden er beregnet til omlag to og et halvt år. Vassenden kraftverk vil dermed kunne levere kraft innen utgangen Da Vassenden fikk konsesjon i fjor høst, påpekte olje- og energiminister Tord Lien at slike prosjekt er viktig og riktig politikk for regjeringen, ettersom den ønsker å legge til rette for økt produksjon av fornybar energi. I konsesjonsvilkårene inngår krav om avbøtende tiltak, blant annet i forhold til reindriftsnæringen. Det er også et vilkår at store deler av anlegget skal bygges inne i fjell. Dersom det blir utbygging snakker vi om i alt rundt ti ulike kontrakter med entreprenører og leverandører. Hovedkontraktene er innenfor bygg/anlegg og kraftstasjonsutrustning, sier prosjektutvikler Bjørnå-Hårvik. At anlegget skal bygges i fjell betyr at det ikke vil bli lagt opp til en spektakulær arkitektur, slik som ved Øvre Forsland kraftverk. Sånn sett kan man si at det eneste de to anleggene vil få til felles er at krafta leveres til transformatorstasjonen i Leirosen, sier Bjørnå-Hårvik. FALLHØYDE PÅ 420 METER En utbygging av Vassenden er beregnet å koste nærmere 200 millioner kroner. Vann fra Sørelva og Heltjønn skal føres i tunneler til Hansfinnvatnet. Inntaket til kraftverket blir nedstrøms Hansfinnvatnet, der et fall på ca. 420 meter ned til en kraftstasjon i Vassenden utnyttes. Årlig kraftproduksjon for anlegget er anslått til 38 GWh. Dette tilsvarer et årlig forbruk til rundt husstander. KUNDESENTERET SVARER Hva får dere oftest spørsmål om på kundesenteret? I avlesningsperioder gjelder nok mesteparten av henvendelsene avlesninger. Mange kunder leverer avlesningene via målertelefon, internett eller e-post. Når fakturaene er utsendt er det ofte fakturaspørsmål om forbruk, priser og betalingsutsettelser. I tillegg kommer en del korrigeringer av fakturaer dersom avlesningen er stipulert. Kundene tar også kontakt med oss ved flytting eller andre endringer i kundeforholdet. Inger Lise Abrahamsen, kunderådgiver

9 ANNONSE 9 Kan gi deg støt på volt Kommer du over ei høyspentledning som har falt ned på bakken, så hold avstand! Ekstremværene treffer oss stadig tettere. På halvannet år har Helgeland hatt besøk av Hilde (november 2013), Kyrre (mars 2014), Mons (desember 2014) og Ole (februar 2015). Uvær kan føre til skader i strømnettet, blant annet ved at høyspentlinjer faller ned. Da uværet Ole herjet i begynnelsen av februar falt en høyspentledning ned i Marka utenfor Mosjøen. Spor på stedet tyder på at noen hadde tatt i ledningen. At noen skal ta i slike ledninger er det vi frykter mest når vi har problemer i strømnettet. Denne gangen gikk det bra, men det er rett og slett livsfarlig å ta i slike ledninger, sier Kim Charles Davidsen, montasjeleder hos Helgeland Kraft i Mosjøen. RING FEILMELDINGEN En strømførende ledning har volt i seg. For å sette dette i et perspektiv: Strøm fra stikkontakten i et bolighus kan gi deg et støt på 230 volt. Et støt fra en høyspentledning er mer enn 95 ganger kraftigere enn dette. Også lavspentledninger, som fører 230 volt, kan falle ned. Det er ikke anbefalt å berøre disse heller. Vårt generelle råd er; ikke rør og varsle Helgeland Kraft så raskt som mulig på vår feilmeldingstelefon , sier Davidsen. HOLD AVSTAND Det er ikke bare direkte berøring som kan medføre fare. Det å komme i kontakt med noe som ledningene er i berøring med, kan også være svært farlig. Eksempelvis trær som har falt over en linje, eller trær og buskas der en ledning har falt ned. Frode Dorp, kundeansvarlig for nettsaker hos Helgeland Kraft, har følgende korte budskap. Kom ikke i berøring med linjer, ikke klatre i stolper, ikke berør trær som har falt over linjer eller trær i nærheten av linjer. Oppdager du slike ting; hold avstand og kontakt oss på feilmeldingstelefonen, sier Dorp. Montør Filip Åkervik ved en høyspentledning i Marka, som falt ned under uværet Ole. Spor på stedet tyder på at noen hadde vært i kontakt med denne, noe som kan være direkte livsfarlig.

10 ANNONSE 10 Rosenborg Reklame PRISGARANTI FOR BEDRIFTER SAMMENLIGN OSS MED HVEM DU VIL GARANTERT konkurransedyktige priser og løsninger! DIN BEDRIFT får PRISGARANTI på INNKJØPSPRIS og FASTPRIS ved fremvisning av tilbud fra andre leverandører. FOR BEDRIFTSAVTALE kontakt: Lars Andreas Østvik, tlf: / Trond Skaland, tlf: facebook.com/helgelandkraft Kundesenter: / / /

11 ANNONSE 11 Miljø og verdiskapning avgjørende Helgeland Avfallsforedling (HAF) vektla miljø og lokal verdiskapning, da de valgte kraftleverandør. Daglig leder Geir Nerdal /(t.v.) og kommunikasjonsansvarlig Geir Benden ser virkelig frem til at de i løpet av høsten kan flytte inn i HAFs nye hovedkvarter i Vika. Daglig leder Geir Nerdal understreker at miljøaspektet var viktig, da HAF valgte Helgeland Kraft som kraftleverandør. For HAF gjennomsyrer miljøaspektet alt vi gjør. I så måte er det veldig viktig å se på kortreiste og miljøvennlige løsninger. Som Miljøfyrtårn ønsker vi å gå foran som et godt eksempel, og Helgeland Kraft er en aktør vi absolutt kan identifisere oss med, sier Nerdal. Et annet aspekt der HAF kan identifisere seg med sin kraftleverandør, er ambisjonen om å være en aktiv verdiskaper. Vi ønsker å bruke lokal leverandør for å sikre på at vi får miljøvennlig kraft, og samtidig støtte lokale aktører som bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser i vårt område, sier Nerdal. Miljøaspektet var også vesentlig da HAF besluttet å bygge et nytt anlegg i Vika, rett utenfor Mo sentrum. Anlegget på kvadratmeter skal stå ferdig i løpet av senhøsten i år. Administrasjonsfløyen skal bygges som passivhus. I tillegg skal det bygges lager- og omlastningshall i hovedbygningen, samt et eget bygg der farlig avfall skal håndteres. Prosjektets kostnadsramme er på 62 mill. kroner. Dette er vår største investering noensinne, men det er virkelig verdt det, sier Geir Nerdal. En av fordelene med anlegget blir at papp, papir, glass, metall og EE-avfall, som i dag transporteres til Røssvoll, skal oppbevares ved anlegget byen før det transporteres videre til et forbrenningsanlegg. Det blir mer praktisk og økonomisk, og ikke minst mer miljøvennlig, sier Nerdal. Midler til kreativ tenking Ved hjelp av sponsormidler fra blant andre Helgeland Kraft kan Sømna IL Vinteridrett by på velpreparerte skiløyper. Det hadde vært vanskelig å drive uten sponsorer. Vi måtte i så fall ha solgt fryktelig mange vafler, ler Werner Reinfjord. Sømna IL Vinteridrett mottar i år kroner i sponsorpenger fra Helgeland Kraft. Det er absolutt kjærkomne midler. Midlene blir stort sett brukt for å legge til rette for på barn og ungdom, samt innkjøp av utstyr for utleie, sier Werner Reinfjord, formann i Sømna IL Vinteridrett. Laget drifter blant annet ei lysløype som ligger omlag seks kilometer fra kommunesenteret Berg. Løypa brukes av folk fra både Brønnøy traséen ligger innenfor Brønnøys kommunegrense og Sømna. Ustabilt vintervær er imidlertid noe man ikke er uvant med på Helgelandskysten. Mildvær og regn kan gi bar bakke midtvinters. Da må man ty til kreative løsninger. Sponsormidlene gjør det mulig for oss å være litt kreative når værforholdene ikke er optimale. Vi har kjøpt inn blant annet rulleski, sier Reinfjord.

12 ANNONSE 12 Åpningsfest med TURMARSJ og KONSERT 29. AUGUST Rosenborg Reklame NB: Billettpris før 15. april kr 450 etter 15. april kr 600 Halvdan Sivertsen Nora Konstanse Squætt KL 10: TURMARSJ til Øvre Forsland vannkraftanlegg. For mer info KL 13: OFFISIELL ÅPNING Øvre Forsland vannkraftanlegg KL 19: KONSERT og FEST i Leirfjordhallen med Halvdan Sivertsen, Nora Konstanse og Squætt LEIRFJORD KOMMUNE

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN

STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN STOR OG SLAPP ELLER LITEN OG KJAPP? NOEN TANKER OG REFLEKSJONER FRA BRANSJEN Er dette bilde av oss? Vi er blant de 10-15 største kraftselskapene i Norge Årlig omsetning på 1,3 mrd.kr. 296 Ansatte ISO 9001/14001

Detaljer

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen.

Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen. Mosjøen 1. oktober 2013. HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Leverandørseminar HK, Nettdivisjonen Mosjøen 1. oktober 2013 HelgelandsKraft en aktiv verdiskaper for regionen. Divisjon Marked Divisjon Produksjon Divisjon Nett Selger strøm Produserer strøm Distribuerer

Detaljer

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN

RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 1-2015 RIGGER SEG FOR FREMTIDEN SIDE 6-7 SIDE 3 FRISK OG GLAD SIDE 9 UT MED MÅLEREN SIDE 11 CAMPUS-EFFEKTEN ANNONSE 2 Kommentar Arild Markussen Markedssjef

Detaljer

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011

Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 2011 Norges vassdrags- og energidirektorat NVE Tilsynsrapport - revisjon 01. 07 Revidert enhet: Hel elandskraft AS Revis'onsdato: 7..uni Sted: Mosjøen Medvirkende fra revidert enhet: Administrerende Direktør,

Detaljer

Konsernsjefen har ordet

Konsernsjefen har ordet Hafslund årsrapport 2012 Konsernsjefen har ordet 10.04.13 09.26 Konsernsjefen har ordet 2012 har vært et år med god underliggende drift, men lave kraftpriser og ekstraordinære nedskrivninger og avsetninger

Detaljer

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no

Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er hemmeligheten bak fornøyde kunder og et godt omdømme? Energi Norge 21. september 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er kundetilfredshet? "En følelse av glede eller skuffelse over hvordan man

Detaljer

ANNONSE NR 3 2015 RENE LINJER SIDE 4 OG 5 SIDE 2 3 PRISDRYSS FOR HK SIDE 7 MANGE VIL HA HELGELANDSKRAFT SIDE 12 PERLE VED VEFSNA

ANNONSE NR 3 2015 RENE LINJER SIDE 4 OG 5 SIDE 2 3 PRISDRYSS FOR HK SIDE 7 MANGE VIL HA HELGELANDSKRAFT SIDE 12 PERLE VED VEFSNA ANNONSE E T I N F O R M AS J O N S M AG AS I N F O R H E LG E L A N D K R A F T NR 3 2015 RENE LINJER SIDE 4 OG 5 SIDE 2 3 PRISDRYSS FOR HK SIDE 7 MANGE VIL HA HELGELANDSKRAFT SIDE 12 PERLE VED VEFSNA

Detaljer

Kraftutbygging i Tosbotn Tore Bjørnå-Hårvik

Kraftutbygging i Tosbotn Tore Bjørnå-Hårvik Agenda Organisering HK prosjektering/utbygging Nettilknytning Fremdrift Kort om prosjektene Strategi kontrakter Størrelser og tall Prosjektutvikler Produksjon Mob.: 97 77 64 44 E-post.: tore.haarvik@helgelandskraft.no

Detaljer

Ny fornybar produksjon

Ny fornybar produksjon Ny fornybar produksjon Småkraft, vind og solcelle Hvordan skal disse måles? Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Tekniske løsninger Hva skal rapporteres og til hvem

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

Utfordringer ved småkraft

Utfordringer ved småkraft Utfordringer ved småkraft Tilknytning sett fra netteier Gardermoen 6.oktober 2010 Frode Valla HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Potensiale for småkraft Konsesjonsprosessen Driftsikkerhet,

Detaljer

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først!

Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! Skal du bygge, grave eller gjøre annet arbeid nær Lyses anlegg? Husk å melde fra først! 64 0 14 0 27 0 43 0 64 0 Meld fra først, grav etterpå. S12542 64 0 N3270 S15309 S13206 191 0 VRAKET 40 0 ELE GASS,TRASE

Detaljer

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS

Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS Nettutfordringer i Helgelandsområdet for å få realisert fornybarpotensialet. Frode Valla, Nettsjef HelgelandsKraft AS 24.08.2009 2 Storforshei Ørtfjell Fagervollan Langvatn Reinforsen Sjona Gullsmedvik

Detaljer

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS

Måling og avregning av småkraft. Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS Måling og avregning av småkraft Arild-Magne Larsen Leder for Systemdrift ved HelgelandsKraft AS 1 Agenda Litt og HelgelandsKraft og potensialet for småkraft i forsyningsområdet Hva skal måles og hvor bør

Detaljer

Et rendyrket energikonsern

Et rendyrket energikonsern Et rendyrket energikonsern Hafslund foretok i 2011 endringer i organisasjonen slik at konsernet nå framstår som et mer rendyrket energikonsern enn tidligere, med fokus på fornybar energi og infrastruktur

Detaljer

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme

TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme TNS Gallups Energibarometer som temperaturmåler på kraftbransjens omdømme Norges Energidager 14. oktober 2011 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Energibarometeret: Hva måler vi og hvordan? Hva har Energibarometeret

Detaljer

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg

Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Informasjon om krav til avstand i forbindelse med arbeid i nærheten av elektriske anlegg Arbeid nær ved elektriske anlegg innebærer risiko for liv, helse og materielle verdier. Det skal ved alt slikt arbeid

Detaljer

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER!

NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! NÅ KOMMER VI OG BYTTER DIN EL-MÅLER! 1 HVORFOR BYTTES EL-MÅLEREN? Vi bytter el-måleren for å gjøre det enklere og bedre for våre kunder. Etter pålagte myndighetskrav vil alle landets strømkunder få installert

Detaljer

Et bedre organisert strømnett

Et bedre organisert strømnett Et bedre organisert strømnett Presentasjon av utredning fra ekspertgruppe oppnevnt av Olje- og energidepartementet 5. mai 2014 Eivind Reiten Mandatet 1. Gruppen skal kort drøfte hvilke oppgaver overføringsnettet

Detaljer

Brukermøte spenningskvalitet

Brukermøte spenningskvalitet Brukermøte spenningskvalitet Håndtering av spenningsproblem i praksis Kielfergen 23.-25. september 2009 Eivind Parelius HelgelandsKraft AS Tema Litt om HelgelandsKraft AS Bakgrunn for måling av spenningskvalitet

Detaljer

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon. 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Stort behov for investeringer i sentral- og regionalnett Sentralnett Statnett forventer å investere

Detaljer

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter

Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Nord Norge vilje til vekst? - Produksjon, nett og kompetansemuligheter Energi Norge, Bodø 27.9.2012 Kristian A. Johansen Vilje til vekst? Ja Nordkraft har vokst kraftig siden midten av 90-årene Har ambisjoner

Detaljer

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik

Industrielle muligheter innen offshore vind. Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Industrielle muligheter innen offshore vind Bergen 01.04.2011 Administrerende direktør, Tore Engevik Vestavind Offshore Etablert august 2009 15 % Kjernevirksomhet innen marin fornybar energiproduksjon

Detaljer

ENDELIG NY STRØMFORSYNING PÅ SØR-HELGELAND

ENDELIG NY STRØMFORSYNING PÅ SØR-HELGELAND ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 5-2014 ENDELIG NY STRØMFORSYNING PÅ SØR-HELGELAND SIDE 6 SØK SPONSORSTØTTE SIDE 8 FLYBÅREN KAVIAR SIDE 9 VALGTE HK SIDE 11 KRAFTVERK UNDER OPPRUSTNING

Detaljer

TNS Gallups Klimabarometer

TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer Pressemappe Om TNS Gallups Klimabarometer TNS Gallups Klimabarometer er en syndikert undersøkelse av nordmenns holdninger til klima- og energispørsmål, samt inntrykk og assosiasjoner

Detaljer

Kraftbransjen sett utenfra

Kraftbransjen sett utenfra Kraftbransjen sett utenfra Markedskonferansen 22. 23. september 2009 eva.fosby.livgard@tns-gallup.no Hva er situasjonen i dag? Hvorfor er det slik? Hva er viktig for bransjen å fokusere på? Kraftbransjen

Detaljer

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund

Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris. Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Konsesjonskraft grunnleggende prinsipper for uttak, mengde og pris Oslo 21. mai 2014, v/ Advokat Caroline Lund Kort om konsesjonskraftordningen Konsesjonærs lovmessige plikt til å avstå en nærmere bestemt

Detaljer

Vi møter morgendagen i ny profil

Vi møter morgendagen i ny profil Alltid til stede Vi møter morgendagen i ny profil Vi ønsker å fremstå som en nær og solid bedrift som er til stede for kunden. Godt forankret med verdiskapning og nyskapning i høysete. Valdres Energiverk

Detaljer

Smart strømmåler innen 2019

Smart strømmåler innen 2019 Januar 2015 Nytt fra Skagerak Smart strømmåler innen 2019 Bruk «Min side»! Endring i forbruksavgift og nettleie Endring i forbruksavgift og nettleie Med virkning fra 1.1.2015 endres nettleien for privatkunder.

Detaljer

SIDE 3 TOSBOTNPROSJEKTET SIDE 4 NY PROFIL SIDE 10 DELER PÅ KUNNSKAP SIDE 10 AUTOMATISERER STRØMMÅLING

SIDE 3 TOSBOTNPROSJEKTET SIDE 4 NY PROFIL SIDE 10 DELER PÅ KUNNSKAP SIDE 10 AUTOMATISERER STRØMMÅLING ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR 4-2014 SIDE 3 TOSBOTNPROSJEKTET SIDE 4 NY PROFIL SIDE 10 DELER PÅ KUNNSKAP SIDE 10 AUTOMATISERER STRØMMÅLING ANNONSE 2 UTSIKTER Kommentar H Helgeland

Detaljer

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark -

Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Erfaringer fra vindkraft i Nord-Norge - Fakken vindpark - Anna Maria Aursund Administrerende direktør Troms Kraft Produksjon AS 1. juni 2012 Konsernet Troms Kraft Eies av Troms fylkeskommune (60%) og Tromsø

Detaljer

Nå kommer vi og bytter din el-måler!

Nå kommer vi og bytter din el-måler! Nå kommer vi og bytter din el-måler! 1 Hvorfor byttes el-måleren? 2 Hvordan skal det skje? 3 Hvem gjør det? 4 Vil 5 Hva du vite mer? vil skje videre? 1 Hvorfor byttes el-måleren? Vi bytter el-måleren for

Detaljer

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo»

VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE. - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» VINDKRAFTSATSING I MIDT-NORGE - Fokus på Fosen - Statkraft som operatør for «NewCo» Knut A. Mollestad, Statkraft WLN Windcluster Norway 15. mai 2014 Vindkraftsatsingen i Midt-Norge Krever omfattende nettutbygging

Detaljer

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007

fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 ^apport fra tilsyn med Trondheim Energi Nett 2007 Revidert enhet: Trondheim Ener 'Nett AS TREN Revi s onsdato : 12.11.2007 Medvirkende for Konserndirektør, Bjørn Hølaas revidert enhet: Avd. leder kunde,

Detaljer

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD

VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD VINDKRAFT PÅ FOSEN OG I SNILLFJORD Presentasjon for Windcluster Norway Trondheim 11. desember 2014 Kristian Aa, Fosen Vind AS Hva vi har gjort: Etablert selskapet Utredet prosjektene Planene for vindkraft

Detaljer

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6

Fremtidens strømmåler blir smart side 4. Nytt fra Skagerak. - vinn en. Små endringer av nettleien i 2013 side 2. Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Januar 2013 Nytt fra Skagerak Fremtidens strømmåler blir smart side 4 Små endringer av nettleien i 2013 side 2 Kompensasjon ved strømbrudd side 6 Opprett efaktura - vinn en ipad Små endringer i nettleien

Detaljer

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo

Nettplan. Stor-Oslo. Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Nettplan Stor-Oslo Fremtidens hovedstrømnett i Stor-Oslo Sentralnettet i Stor-Oslo må fornyes for å sikre trygg strømforsyning i fremtiden Gammelt nett og økt strømforbruk krever oppgradering til et mer

Detaljer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer

Elsertifikater. Muligheter og utfordringer Elsertifikater Muligheter og utfordringer EnergiAkademiet 10. februar 2011 Arnstein Flaskerud En markedstilnærming til klimautfordringene gir noen muligheter og mange utfordringer for aktørene Det er grunn

Detaljer

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele?

Kernefunktioner 1. Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Kernefunktioner 1 Økt lønnsomhet i energibransjen uten at kunden betaler for det hele? Publisert av QVARTZ, juni 2016 Dette dokumentet er basert på en detaljert analyse av eierskapsstrukturene og økonomien

Detaljer

I de siste 8 årene er 4 stk aktører i bransjen gått konkurs som følge av at utbygging av småkraftverk har stoppet helt opp.

I de siste 8 årene er 4 stk aktører i bransjen gått konkurs som følge av at utbygging av småkraftverk har stoppet helt opp. Fra: Hydrosafe [mailto:post@hydrosafe.net] Til: 'postmottak@oed.dep.no' Emne: Nye vilkår for mikro, mini og småkraftverk. Til Olje og energi minister Tord Lien. Vedlegger forslag til nye vedtekter for

Detaljer

Annonse. Side 4-5 Nettleia. Side 6 Leverer til Wasco. Side 8-9 OL-gull. gir markedskraft. Side 10 Spruter fiber. Side 12 Girlpower

Annonse. Side 4-5 Nettleia. Side 6 Leverer til Wasco. Side 8-9 OL-gull. gir markedskraft. Side 10 Spruter fiber. Side 12 Girlpower Side 4-5 Nettleia Side 6 Leverer til Wasco Side 8-9 OL-gull Side 10 Spruter fiber Side 12 Girlpower OL-gull gir markedskraft Et informasjonsmagasin fra Helgelandskraft Nr 2-2014 LEDER En kraftfull fremtid

Detaljer

FASIT dagene 4. feb. 2009

FASIT dagene 4. feb. 2009 FASIT dagene 4. feb. 2009 Presentasjon av Ringeriks-Kraft Ringeriks-Kraft - virksomheten Nettvirksomhet Produksjonsvirksomhet Salg til private og næringsliv Entreprenørvirksomhet Ringeriks-Kraft - et energikonsern

Detaljer

Sikkerhetshåndbok. Kontakt. Hei. Aktiviteter nær kraftledninger og kabler.

Sikkerhetshåndbok. Kontakt. Hei. Aktiviteter nær kraftledninger og kabler. Hei Kontakt Ta kontakt med kundeservice for: - Melding om feil/skader - Utlevering av kart og bestilling av kabelpåvisning - Andre henvendelser AgdeneS FrøyA HitrA Klæbu MeldAl MelHuS OSen roan SKAun trondheim

Detaljer

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008

Å endre kultur. HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Å endre kultur HelgelandsKraft AS Montasjeleder Bård Svendsen Nettsjef Frode Valla EBLs HMS-konferanse 14.-15.5. 2008 Konsesjonsområde HelgelandsKraft AS Hovedkontor: Mosjøen Kontorer: Brønnøysund Sandnessjøen

Detaljer

Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen. 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill.

Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen. 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill. Mo i Rana Sandnessjøen Mosjøen 48 ansatte Omsetning: ca. 84 mill. Visjon NordMiljø AS skal innen 2011 være det største næringsavfallsselskapet i Nord Norge Forretningsidè Tilfredsstille nåværende og fremtidige

Detaljer

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen:

KTI: Eidefoss 2010. M.h.t. kartlegging av de ulike selskapers omdømme så er blant annet følgende områder dekket av undersøkelsen: Norfakta Markedsanalyse presenterer i denne rapporten resultatene fra årets markedsundersøkelse vedrørende omdømme og kundetilfredshet, gjennomført på oppdrag fra Markedskraft/ Eidefoss. Bakgrunnen for

Detaljer

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008

Riggrekruttering. PETROMagasinet - UTGAVE 3-2008 TEMA: Riggrekruttering Boreselskapene konkurrerer om å fylle opp nye rigger med folk. Nykommeren Aker Drilling lokker med to nye rigger som er under bygging på Stord (bildet). 28 Foto: Astri Sivertsen

Detaljer

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11

TAFJORD. Presentasjon 13.09.11 TAFJORD Presentasjon 13.09.11 Nordvestlandets største energiselskap 275 ansatte 29 000 strømkunder / 32 000 nettkunder Ti heleide kraftstasjoner Største netteier i Møre og Romsdal Produserer og leverer

Detaljer

Årsrapport 2014 nøytralitet

Årsrapport 2014 nøytralitet Årsrapport 2014 nøytralitet Innledning 30. mai 2014 kjøpte Hafslund tidligere Fortum Distribution. Selskapet ble drevet videre som et eget selskap i Hafslund-konsernet under navnet Hafslund Nett Øst AS.

Detaljer

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1)

Et kunnskapsbasert Nord Norge(1) Et kunnskapsbasert Nord Norge(). Vennligst velg riktig organisasjonsform for din bedrift Bedrifter som er datterselskap i et konsern skal besvare spørsmålene på vegne av sin egen bedrift og dens eventuelle

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter

Administrerende direktør Jan Erik Furunes. En drivkraft for vekst på Helgeland. Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Kapitalmarkedsdag Oslo 23.11.12 Strategi, markeder og fremtidsutsikter Administrerende direktør Jan Erik Furunes 1 Strategi 2 Strategi Lønnsom og ledende Forretningsidé Helgeland Sparebank skal være en

Detaljer

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad

Konsernpresentasjon 29. Januar På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Konsernpresentasjon 29. Januar 2013 På vei mot framtidens strømnett på Sør-Jæren Melding Vagle-Opstad Velkommen Åpne møter: Mandag 23. mai kl. 19.00 Klepp rådhus Tirsdag 24. mai kl. 19.00 Time bibliotek,

Detaljer

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett

Utdrag av rapporten. TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010. Foto: Statnett Utdrag av rapporten TNS Gallups Energibarometer nr. 50 Oktober 2010 Foto: Statnett Rapporten er kun for internt bruk, og skal ikke videresendes uten tillatelse fra TNS Gallup Om Energibarometeret TNS Gallups

Detaljer

Oversikt over energibransjen

Oversikt over energibransjen Oversikt over energibransjen Hovedverdikjeden i energiforsyningen Kraftproduksjon Kraftnett Kraftmarked Middelårsproduksjon: 123 TWh Sentralnett: 132 420 kv Regionalnett: 50 132 kv Distribusjonsnett: 11

Detaljer

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen

Konsernstrategi Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernstrategi 2014-2018 Vi har energi til å skape verdi - for regionen Konsernsjefen har ordet 3 Energibransjen har de siste par årene vært preget av store markedsmessige endringer og nye rammebetingelser.

Detaljer

Anleggsbidrag - forenklinger?

Anleggsbidrag - forenklinger? Anleggsbidrag - forenklinger? Næringspolitisk verksted, Tariffer og anleggsbidrag i distribusjonsnettet BKK Nett AS, Charlotte Sterner og Bengt Otterås Energi Norge 4.8.2012 Hvem kan spå om fremtiden?

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10

EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft. Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 EnergiRike Haugesund Elsertifikater for grønn kraft Dag Christensen, Rådgiver Energi Norge, 2011-05-10 Historikk - elsertifikater 2003 Sverige starter sitt elsertifikatsystem Vinter 2005 forslag om felles

Detaljer

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren

Nr Kundemagasinet Fokus blir digitalt husk å registrere din e-postadresse. Kraftsituasjonen for vinteren Nr. 3 2013 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Kraftsituasjonen for vinteren Opprett efaktura og spar fakturagebyr Bytt til elektronisk strømregning og bli med i trekningen av en ipad Kundemagasinet Fokus blir

Detaljer

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013

Møte med Drammen Kommune. Formannskapet 5. november 2013 Møte med Drammen Kommune Formannskapet 5. november 2013 Agenda Økonomisk status Nettselskap ved et veiskille Framtidsutsikter Hovedtall per 30. juni 2013 1. halvår Året 30.06.2013 30.06.2012 31.12.2012

Detaljer

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss

Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Flytting og ombygging av regionalnett kraftledninger mellom Kambo - Moss Informasjonsmøter Moss kommune Nøkkeland skole 12. oktober 2015 Elnettets ulike nivåer Sentralnettet Sentralnettet eies av Statnett.

Detaljer

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør

Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Når nettene blir trange og kulda setter inn Har vi alternativer til nettutbygging? Kristian M. Pladsen, direktør Hovedbudskap Velfungerende energisystem er en forutsetning for all næringsvirksomhet. Manglende

Detaljer

NOTAT Rafossen Kraftverk

NOTAT Rafossen Kraftverk NOTAT Notat nr.: 1 Dato Til: Navn Per Øivind Grimsby Kopi til: Borgund Kåre Theodorsen, Agnar Firma Fork. Anmerkning Sira Kvina Kraftselskap Fra: Fitje Erlend Nettilknytning av Rafoss kraftverk Rafoss

Detaljer

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet

Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag. PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Repvåg Kraftlag: Årlig informasjon fra Repvåg kraftlag PS! Frivillig fra vår side. Ishavskraft: Energi og miljøplan Kraftmarkedet Kommuner 41,02% Nordkapp kommune 20,38% Måsøy kommune 14,77% Porsanger

Detaljer

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne?

AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? AMS: Tidspunkt for ferdigstillelse nærmer seg, men hva mener forbrukerne? eva.fosby.livgard@tns-gallup.no AMS: Hvis bransjen lykkes vil dette kunne skape et voldsomt løft i kraftbransjens omdømme Utsnitt

Detaljer

Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning. Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012

Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning. Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012 Kraftleverandørenes og nettselskapenes nye roller sett i lys av sentral IKT - løsning Arnstein Flaskerud 23. oktober 2012 Vår visjon: For våre kunder blir strøm enklere Strømleverandøren i førersetet Tre

Detaljer

Integrasjon av distribusjonskanaler

Integrasjon av distribusjonskanaler Integrasjon av distribusjonskanaler Foredrag på symposiet elandet Norge 19. oktober 2004 Peder Inge Furseth Dr. polit., førsteamanuensis Institutt for innovasjon og økonomisk organisering, BI Sandvika

Detaljer

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder

Grønn strøm. Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Grønn strøm Strøm med opphavsgaranti Strøm fra fornybare energikilder Hensikten Redusere utslipp av klimagasser med fornybar energi Fornybar energi regnes som mer bærekraftig enn fossile enn ikke-fornybare

Detaljer

BKK Nett AS. BKK Vestlandets eget kraftselskap. Plenumsmøte 01-02 April 2008 Gardermoen

BKK Nett AS. BKK Vestlandets eget kraftselskap. Plenumsmøte 01-02 April 2008 Gardermoen BKK Nett AS BKK Vestlandets eget kraftselskap Plenumsmøte 01-02 April 2008 Gardermoen Hva er Gjøa? Gjøa feltutbygging består av en stor, flytende plattform hvor olje og gass skal skilles og behandles.

Detaljer

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter!

Årets gla melding til deg som driver med barne- og ungdomsaktiviteter! Nr. 1-2010 Nytt og nyttig fra Askøy Kraft Takk for det milde klimaet og regnet? Vi hjelper deg med både kraftprisen og forbruket. Kundetilfredshetsmåling (KTI) for Askøy Energi Kraftsalg Årets gla melding

Detaljer

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon

Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon Om Ringeriks-Kraft Nett generelle forhold Nettvirksomheten i Ringeriks-Kraft Konklusjon 2 Ringeriks-Kraft AS Administrerende direktør Ole Sunnset 13 ansatte Ringeriks-Kraft Produksjon AS Ringeriks-Kraft

Detaljer

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON

Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON Halvårsrapport 2014 AGDER ENERGI INVESTORPRESENTASJON 26. august 2014 Agenda Selskapsoversikt Strategi og investeringer Finansiell info Finansiering og likviditet 2 Et ledende norsk konsern innen fornybar

Detaljer

Industristrategi for Nordland

Industristrategi for Nordland Komite for næring Sak 043/13 Industristrategi for Nordland Fylkesrådets innstilling til vedtak: 1. Fylkestinget har som mål at Nordland skal ha en konkurransedyktig og teknologisk ledende industri basert

Detaljer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Løfter fram ny web. Ungt talent på skytebanen. Fiber til næringshage. Side 4. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 4 2008 Løfter fram ny web Side 4 Ungt talent på skytebanen Side 5 Fiber til næringshage Side 8 Frode Valla, Nettsjef Norges femte største

Detaljer

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad

Fagdag elektro. Konsernbygget, Kokstad Fagdag elektro 02.11.2011 Konsernbygget, Kokstad Program Presentasjon av BKK-konsernet Trude Kremner, Organisasjonsstab, BKK AS Elektrofaget i BKK Christian Monsen, lærlingeansvarlig og Terje Strandtun,

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 3 2005 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornøyde Ren energi for fremtiden Norsk Energiforbruk øker. Energiproduksjon og overføringskapasitet

Detaljer

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet

Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Snart får du ny strømmåler! Fordeler for både deg og samfunnet Hva er smart strøm? Det elektroniske hjertet i huset ditt! Innen 1. januar 2019 er det pålagt at alle strømkunder i Norge skal ha fått ny

Detaljer

Forretningsområde Energi

Forretningsområde Energi Forretningsområde Energi Konsernstruktur i Agder Energi AS Konsernsjef Økonomi/ Finans Organisasjon Informasjon FO Energi FO Nett FO Marked FO Tjenester - AE Produksjon AS - AE Varme AS - Norsk Varme-

Detaljer

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING

Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING Re-orientering i det skiftende energibildet LOKAL ENERGIFORSYNING VED BÆREKRAFTIG OMRÅDEUTVIKLING BKKs virksomhet» Norsk vannkraft produksjon» 32 vannkraftverk ca. 6,7 TWh årlig» Vannkraft internasjonalt

Detaljer

PRESENTASJON 3. september 2009

PRESENTASJON 3. september 2009 PRESENTASJON 3. september 2009 Historikk Narvik kommunale elektrisitetsverk etablert i 1913 med mål om å dekke Narviks behov for elektrisk kraft. 1995: Narvik Energi AS dannet. 1998-2001: Ekspansiv strategi

Detaljer

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør

Et selskap i FEAS-konsernet. Muligheter og trusler ved forskriften. Sett fra entreprenør Muligheter og trusler ved forskriften Sett fra entreprenør 17. april 2012 INNHOLD 1. Overordnet refleksjon 2. Nett AS 3. Vakt & Beredskap 4. Mulige utfordringer 5. Oppsummering Kort om Nettpartner.. Tjenester

Detaljer

Sikkerhet innen kraftforsyningen

Sikkerhet innen kraftforsyningen Sikkerhet innen kraftforsyningen Dataforeningen, 12.11.2014 Arthur Gjengstø, NVE Strømmen fram til «stikkontakten» Færrest mulig avbrudd Raskest mulig gjenoppretting Verdien av strøm før og under strømbrudd

Detaljer

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega

Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Transportkorridorer Fv.17 Brønnøy - Alstahaug, Herøy/Dønna, Vega Brønnøysund - Sandnessjøen Besøker 8 fergeleier på en tur Det er lett å finne fram til Dønna Stort behov for bil Utfordringer i distriktene

Detaljer

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen

Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen Sigurd Tveitereid Energi- og vannressursavdelingen 9.3.2011 Energispørsmål som kan interessere økonomer Hva er oppgavene? Hvordan løses de? Hva gjør økonomene? Litt om strøm P F Litt om strøm forts P K

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket

1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket 1 Hvorfor får jeg ny måler? En ny digital strømmåler gjør registrering av forbruket Smart strøm Teknologien i den nye måleren gir automatisk avlesning til nettselskapet, og du betaler det strømmen kostet

Detaljer

Løsninger og nytteverdi?

Løsninger og nytteverdi? 1 Løsninger og nytteverdi? Vi har ikke fasit på spørsmålene som stilles, men vi har i dag en løsning som fungerer godt for Hafslund Vi har gått en lang og brokete vei fram mot dagens organisering av nettvirksomheten

Detaljer

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007

Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag. Trude Frydenberg 11. september 2007 Opprinnelsesgaranterte strømavtaler et klimabidrag Trude Frydenberg 11. september 2007 Innhold - Opprinnelsesgaranterte strømavtaler Vi surfer på en klimabølge. Målet er at forbrukere skal ta i bruk opprinnelsesgaranterte

Detaljer

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5

HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS. Nytt nett for sikker forsyning 6-7. Kartlegger Krutåga. Gigant i Grytåga 4-5 HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nytt nett for sikker forsyning Nr. 4 2007 6-7 Gigant i Grytåga 4-5 Kartlegger Krutåga 3 Produksjonssjef Ottar Olsen Fornybar energi = klimatiltak

Detaljer

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad

Ofoten - Hammerfest. Bardu kommune 13.februar 2014. Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten - Hammerfest Bardu kommune 13.februar 2014 Prosjektdirektør Kirsten Faugstad Ofoten-Hammerfest - en viktig brikke i neste generasjon sentralnett Sikrer strømforsyningen i landsdelen Legger til rette

Detaljer

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS

Framtidens byer - Energiperspektiver. Jan Pedersen, Agder Energi AS Framtidens byer - Energiperspektiver Jan Pedersen, Agder Energi AS Agenda Drivere for fremtidens byer Krav til fremtidens byer Fra sentralisert til distribuert produksjon Lokale kraftkilder Smarte nett

Detaljer

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014

Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon. Vinstra 20. januar 2014 Velkommen til NVEs møte om Kåja vannkraftverk og ny Vinstra transformatorstasjon Vinstra 20. januar 2014 Bakgrunn Søknad om bygging: Kåja vannkraftverk i Gudbrandsdalslågen Ny Vinstra transformatorstasjon

Detaljer

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår

Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Kraft og kraftintensiv industri Regjeringens energipolitikk og industriens kraftvilkår Olje- og energiminister Odd Roger Enoksen Energirikekonferansen 8. august 2006 Tilstrekkelig tilgang på energi er

Detaljer

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum

Oppstart planarbeid, Fjellhamar sentrum Side 1 av 5 Deres dato 2014-05-02 Vår dato 2014-07-02 Deres referanse A61185 Vår referanse H 40882 LINK arkitektur AS Att: Camilla Mohr cam@linkarkitektur.no Vår saksbehandler Ørn Even Hynne Kopi til rn@linkarkitektur.no

Detaljer

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred

Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning. Erik Skjelbred Energi og innovasjon - nye arbeidsplasser og verdiskapning Erik Skjelbred NORGES UTGANGSPUNKT Naturgitte fortrinn i form av store vann, vind, og havenergiressurser Industrielle og kunnskapsmessige fortrinn

Detaljer

Vil du jobbe i Flytoget?

Vil du jobbe i Flytoget? Vil du jobbe i Flytoget? 1 Flytoget er en av Norges sterkeste merkevarer og tilbyr et produkt som våre kunder er svært fornøyd med. Selskapet er en attraktiv arbeidsplass og har årlig oppnådd svært gode

Detaljer

Nr. 4 / 2013-12. årgang

Nr. 4 / 2013-12. årgang TAKFORUM Nr. 4 / 2013-12. årgang I dette nummer av Takforum: Besøk til Nordland Tak AS i Mosjøen, Mo i Rana og Bodø Det lønner seg å leke Velkommen til Takringens stand i Trondheim 14. juni Vinn gavekort

Detaljer

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør

Merkevarebygging av Stavanger-regionen. Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Merkevarebygging av Stavanger-regionen Fyrtårnsbedrifter viser hvordan! Stavanger, 1. desember 2004 Melvær&Lien Idé-entreprenør Lanseringskampanje for Universitetet i Stavanger under utarbeidelse. Nasjonal

Detaljer