ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG"

Transkript

1 ANNONSE Et informasjonsmagasin fra Helgeland Kraft NR ET SKOLEEKSEMPEL SIDE 4-5 SIDE 2-3 GULL I SERVICE SIDE 8-9 HØYSPENNING LIVSFARE! SIDE 11 VELGER MILJØVENNLIG

2 ANNONSE 2 Kommentar Struktur og eierskap god posisjon! Ove A. Brattbakk Administrerende direktør Etter «ny energilov» på starten av 90-tallet ble det spådd at det ville bli 5-30 aktører igjen i kraftnæringen innen kort tid. I 2015 har vi fortsatt opp mot 200 aktører. 150 har nettvirksomhet. Erkjennelsen er i dag sterk hos myndigheter og i bransjen om behovet for å rydde i en fragmentert og uoversiktlig nettstruktur. Det stilles også berettiget spørsmål til teknologisk gjennomføringsevne og finansiell løfteevne hos flere selskap. For HK og andre som driver med nett, strømsalg og vannkraftaktivitet diskuteres utfordringen nøytralitet og krysssubsidiering. OEDs ekspertgruppe (Reiten-utvalget) kom i fjor med en rapport der man konkluderer med at det fortsatt skal være tillatt å organisere nett, vannkraft og strømsalg i samme konsern med de kostnadsfordeler dette innebærer. HK har uttrykt sin grunnleggende støtte til totaliteten i utvalgets anbefalinger. HK er et større selskap med en av næringens sterkeste finansielle ryggrader. Det gir oss gode forutsetninger framover. Vi har ansvar for ett av 17 nasjonale kraftsystemutredningsområder og ser fram til et utvidet utviklingsog driftskoordineringsansvar for vårt område. Så lenge et naturlig nettmessig områdeskille er en viktig føring, og kostnadsfordeler med integrert konsernstruktur kan beholdes, ser vi flere muligheter enn trusler ved en strukturendring. Reiten-utvalgets anbefalinger er til vurdering, og i kjølvannet dukker det opp mer ekstreme løsninger fra myndighetsaktører og kommisjoner. Det tas til orde for at nett må skilles eiermessig fra strømsalg og vannkraft. Etter ti års ro rundt lovfestet offentlig eierskap til vannkraften ønskes det igjen omkamp her. Sentrale teoretikere ønsker på nytt å endre terrenget slik et det stemmer med deres mentale kart. HK er fornøyd med sine 14 kommunale eiere som har gitt selskapet mulighet til å ta den posisjon vi nå har og kan videreutvikle framover! Gull i kund Kundesenteret til Helgeland Kraft kommer ut som bransjens beste. En fantastisk tilbakemelding. Dette betyr veldig mye for oss og er en bekreftelse på at vi er på rett vei, sier Mona Nicolaisen, leder for Helgeland Krafts kundesenter, etter en kundeundersøkelse som viser at 88 prosent av de spurte er svært fornøyd med serviceinnstillingen hos Helgeland Kraft. Dette er to prosent over høyeste registrerte skår blant andre kraftselskap, og et hav foran gjennomsnittet som er på 74 prosent. Undersøkelsen er utført av TNS Gallup, på oppdrag for Helgeland Kraft. Slike undersøkelser gjennomføres årlig for aktørene i energibransjen, og man har derfor resultater der man kan sammenligne aktørene. POSITIV UTVIKLING Også på spørsmål om hvor fornøyd kundene er med kundeforståelsen hos HKs kundesenter, skårer selskapet høyt. Her kommer HK ut med en skår på 85. Også dette gir topplassering, målt mot resten av energibransjen. Her er snittet på 70. For HK er det også gledelig å se at målt over tid, er utviklingen svært positiv. I 2005 oppnådde selskapet 77 som skår på spørsmål om hvordan kundene opplevde serviceinnstillingen hos Helgeland Kraft, mot altså hele 88 i På spørsmålet om kundeforståelse fikk man skåren 74 for ti år siden, mot 85 nå. Vi er stolte over å ha Norges beste kundesenter for energibransjen, sier en stolt markedssjef Arild Inge Markussen. BARE DAMER Helgeland Krafts kundesenter har i alt tolv ansatte. Fem i Mosjøen, tre i Mo i Rana, to i Sandnessjøen og en henholdsvis i Brønnøysund og på Nesna. Alle er damer. Teamleder Mona Nicolaisen avslører at den meget positive utviklingen slett ikke er tilfeldig. Sentralbord Kundesenteret Målertelefon Feilmelding Redaktør: Arild Inge Markussen Tekst, foto og design: Mye i Media Helgeland Kraft AS: Pb 702, 8654 Mosjøen Helgeland Krafts kunder er meget godt fornøyde med servicen de blir møtt med når de tar kontakt med (f.v.) Laila Sandvik. Linda Wikkelsmo, Mona Nicolaisen og Inger Lise Abrahamsen og deres kollegaer i HKs kundesenter.

3 ANNONSE 3 eservice Vi har stor fokus på at det skal ytes god service og at kunden skal være fornøyd etter en henvendelse til oss. Og for å kunne yte god service er vi nødt til å ha litt kunnskap om det meste, sier Nicolaisen. FAKTURA OG STRØMBRUDD Nye kommunikasjonsformer gjør at HKs kundesenter må tilpasse seg de kanalene kundene velger å benytte, får de tar kontakt. Fortsatt er det i hovedsak telefonhenvendelser som er vanligst, men kundene bruker i stadig større grad epost i sin kontakt med kundeservice. Hva er det aller vanligste spørsmålet dere pleier å få? Det er egentlig ingen spørsmål som peker seg direkte ut. De fleste spørsmålene gjelder faktura, flytting, priser og, ved strømbrudd; når får man strømmen tilbake, sier kundesenter-leder Mona Nicolaisen. Styrker nettet Funksjonalitet og brukervennlighet er stikkord i arbeidet med ny webside for Helgeland Kraft. I mars ble oppdraget for å skape HKs nye nettside sendt ut på anbud. Den nye websiden skal bli enklere og mer kundevennlig for alle våre kundegrupper, sier Arild Markussen, markedssjef hos Helgeland Kraft. Markussen poengterer at den nye nettsiden både skal forenkle tjenester og fungere som informasjonskanal. Her skal kunden kunne bestille ny strømavtale, samtidig som det skal være den viktigste kanalen for at kundene skal få dekket sitt informasjonsbehov. Sidene skal også starte sentrale saksbehandlingsprosesser med bestillingsskjema. Målet er å klare å ta ut automatiseringsgevinster og strømlinjeforme vår saksbehandling. Nettet er også en av våre viktigste informasjonskanaler ved ekstremsituasjoner, der det er behov for kunde- og mediakommunikasjon, sier markedssjef Markussen.

4 ANNONSE 4 HKs nye transformatorstasjon i Trongsundet. Illustrasjon: Markus Rødfjell Rønning/Norconsult Ruster opp forsyningen til Sør-Helgeland Veronica Bjerknesli (t.v) og Steffen Kildegård er enige om at Helgeland Kraft gir et viktig tilbud ved å ta inn lærlinger. En ny transformatorstasjon til 50 mill. kroner skal styrke Helgeland Krafts nett og forsyning på Sør-Helgeland. Den nye transformatorstasjonen bygges i Trongsundet, like utenfor Hommelstø i Brønnøy kommune. Etableringen har sin bakgrunn i at Helgeland Kraft skal forsterke regionalnettet, og sikre tosidig forsyning til Brønnøy og Sømna. Dette gjøres ved å etablere en ny 132 kv ledning inn til Tilrem fra Grytåga, og etablere ny transformatorstasjon i Trongsundet. Trongsundet transformatorstasjon blir et knutepunkt i regionalnettet for uttak av kraft til alminnelig forsyning og industri, sier Yngve Almås Larsen, prosjektleder i Aker Solutions MMO avd. Sandnessjøen, som har prosjektledelsen på vegne av Helgeland Kraft. I forbindelse med utbyggingen vil Langfjord transformatorstasjon bli avviklet som uttakspunkt for 22 kv og erstattet av Lande transformatorstasjon og Trongsundet transformatorstasjon. Utbyggingen av Trongsundet startet i høst, og transformatorstasjonen skal etter planen settes i drift innen utgangen av inneværende år. Budsjettrammen for hele prosjektet er på 50 millioner kroner. STRØMBRUDD? Husk at du har krav på kompensasjon ved avbrudd over 12 timer. Les mer på

5 ANNONSE 5 Erstatter luftspenn med sjøkabel Det gamle luftspennet er Vefsnfjorden er snart historie. Fremtidens arbeidskraft Med 14 lærlinger i sving utmerker Helgeland Kraft seg som en ledende aktør når det kommer til rekruttering av lærlinger. Det er en flott arbeidsplass. Vi har det helt supert her, sier ranværingen Steffen Kildegård (18), som sammen med korgværing Veronica Bjerknesli (20) er to av tre lærlinger hos Helgeland Kraft Mo i Rana. Veronica har vært lærling siden september Steffen har vært lærling siden september 2014, og er helt i starten av den to og et halvt år lange lærlingeperioden. Arbeidsdagene er veldig varierte og vi får prøve mange forskjellige arbeidsoppgaver, sier Bjerknesli, som synes det er flott at hun kan tilbringe mye av arbeidsdagen utendørs. Arnt Johan Hugaas, organisasjonssjef hos Helgeland Kraft, sier at det er viktig og givende å ha ungdom med på laget, og oppfordrer flere bedrifter til å følge strømmen. Det er artig å ha ungdom i bedriften. Det er viktig at noen med friske øyne stiller spørsmål av og til, sier Hugaas, som understreker at lærlinger er viktig når morgendagens arbeidskraft skal rekrutteres. At lærlingene får fagbrev gir et godt utgangspunkt for dem og for at vi kan sikre oss fagarbeidere, sier Hugaas, som sier at det å ta inn lærlinger er et samfunnsansvar. Det er viktig å legge til rette for at ungdom får opplæring, sier Hugaas. Det gamle fjordspennet over Vefsnfjorden blir nå erstattet med tre sjøkabler, hver på 4,6 kilometer. I tillegg er det bygget ny tilførselslinje på rundt 2,3 kilometer, fra eksisterende luftlinje og ned til havet på Vefsn-siden av fjorden. På Alsten-siden er det bygget et nytt innføringsvern på eksisterende linjetrasé over en distanse på rundt 750 meter. Kablene inngår i HKs ringforsyning i regionalnettet. De skal bidra til å sikre strømforsyningen til alle HK-kunder. Det opprinnelige fjordspennet ble bygget i Det har vært skiftet ut flere ganger, både som følge av naturlig utskiftingstakt, slitasje grunnet klimatiske forhold og en kollisjon med et jagerfly på slutten av 1990-tallet. Vi har hatt store utfordringer med vind over Vefsnfjorden. Det har ført til flere kordellbrudd, samt at dempere som skal motvirke vibrasjon har blitt kastet av trådene. Sjøkabel har ikke de samme klimatiske utfordringer. I tillegg er kravene til merking av luftspenn skjerpet, og det kan medføre mer vedlikehold på spesielt utsatte spenn, sier prosjektleder Pål Wikran Vassvik. Forsinket levering av sjøkabel og værmessige forhold har gitt en noe lengre anleggsperiode enn planlagt. Noen mindre arbeider skal utføres i løpet av mai. Men til tross for noe økt tidsbruk, vil man holde seg godt innenfor budsjettet. Den styregodkjente kostnadsrammen var på 80 mill. kroner, mens budsjettet var på 76 mill. kroner. Kjørefarten pr. i dag tilsier at vi vil ende opp rundt to prosent under styringsrammen, sier Wikran Vassvik. I fremtiden vil flere fjordspenn bli vurdert erstattet med sjøkabel. Først ut er Tosenfjorden, der luftspennet i henhold til HK Netts vedlikeholdsplaner skal skiftes ut om noen år. Det gamle fjordspennet over Vefsnfjorden er erstattes med sjøkabel. Sjøkabelen strømsettes i vår, mens det gamle luftspennet skal fjernes i løpet av tredje kvartal inneværende år. Oddleif Olavsen, fylkesråd for utdanning, er fornøyd med at Helgeland Kraft tar ansvar for en viktig del av mange unges utdanningsløp. Flere må implementere tanken om at det å få ungdom i jobb er et samfunnsansvar. Dessuten er det en egennytte i det å bidra i opplæringen av unge mennesker, sier Olavsen. Lærlingene Veronica Bjerknesli og Steffen Kildegård mener at en lærlingeplass kan fungere som springbrett videre ut i arbeidslivet. Det er lett å bli litt skolelei, og da er lærlingeplass et godt alternativ, sier Steffen Kildegård.

6 ANNONSE 6 Linda Wikkelsmo, kunderådgiver på vårt kundeservicesenter

7 ANNONSE 7 Rosenborg Reklame VÅRE KUNDER MENER VI ER BEST I LANDET på SERVICE * I 2015 skal vi bli enda bedre Målt mot gjennomsnittet i Kraftbransjen scorer Helgeland Kraft best av alle selskap på serviceinnstilling. Vi scorer 88 på en skala fra 1-100, hvor snittet i bransjen ligger på 74. Vi har i mange år jobbet godt for at våre kunder skal oppleve møtet med Helgeland Kraft som positivt, effektivt og hyggelig. Men vi hviler ikke på laurbærene. Vi skal jobbe hardt for å bli enda bedre i * TNS kundetilfredshetsundersøkelse for januar Kundesenter: / / /

8 ANNONSE 8 Forbereder Vassenden-beslutning Mens Øvre Forsland er på oppløpssiden, pågår planleggingen av det som kan bli enda en kraftutbygging i Leirfjord. Helgeland Kraft sendte i slutten av april 2006 inn melding om utbygging av to prosjekt i Leirfjord; Vassenden og Øvre Forsland. Mens sistnevnte prosjekt nærmer seg ferdigstillelse, ble det i november gitt konsesjon for utbygging av Vassenden kraftverk i Storvatnvassdraget. Helgeland Kraft er i gang med prosjektering. Planen er at prosjektet skal sendes ut på anbud til høsten. Målet er å ha på plass et beslutningsgrunnlag til rundt årsskiftet Er betingelsene til stede for en utbygging vil en investeringsbeslutning kunne fattes på nyåret 2016, sier prosjektutvikler i Helgeland Kraft, Tore Bjørnå-Hårvik. VIKTIG PROSJEKT Dersom selskapet går for utbygging, kan anleggsstarten skje på vårparten i Byggetiden er beregnet til omlag to og et halvt år. Vassenden kraftverk vil dermed kunne levere kraft innen utgangen Da Vassenden fikk konsesjon i fjor høst, påpekte olje- og energiminister Tord Lien at slike prosjekt er viktig og riktig politikk for regjeringen, ettersom den ønsker å legge til rette for økt produksjon av fornybar energi. I konsesjonsvilkårene inngår krav om avbøtende tiltak, blant annet i forhold til reindriftsnæringen. Det er også et vilkår at store deler av anlegget skal bygges inne i fjell. Dersom det blir utbygging snakker vi om i alt rundt ti ulike kontrakter med entreprenører og leverandører. Hovedkontraktene er innenfor bygg/anlegg og kraftstasjonsutrustning, sier prosjektutvikler Bjørnå-Hårvik. At anlegget skal bygges i fjell betyr at det ikke vil bli lagt opp til en spektakulær arkitektur, slik som ved Øvre Forsland kraftverk. Sånn sett kan man si at det eneste de to anleggene vil få til felles er at krafta leveres til transformatorstasjonen i Leirosen, sier Bjørnå-Hårvik. FALLHØYDE PÅ 420 METER En utbygging av Vassenden er beregnet å koste nærmere 200 millioner kroner. Vann fra Sørelva og Heltjønn skal føres i tunneler til Hansfinnvatnet. Inntaket til kraftverket blir nedstrøms Hansfinnvatnet, der et fall på ca. 420 meter ned til en kraftstasjon i Vassenden utnyttes. Årlig kraftproduksjon for anlegget er anslått til 38 GWh. Dette tilsvarer et årlig forbruk til rundt husstander. KUNDESENTERET SVARER Hva får dere oftest spørsmål om på kundesenteret? I avlesningsperioder gjelder nok mesteparten av henvendelsene avlesninger. Mange kunder leverer avlesningene via målertelefon, internett eller e-post. Når fakturaene er utsendt er det ofte fakturaspørsmål om forbruk, priser og betalingsutsettelser. I tillegg kommer en del korrigeringer av fakturaer dersom avlesningen er stipulert. Kundene tar også kontakt med oss ved flytting eller andre endringer i kundeforholdet. Inger Lise Abrahamsen, kunderådgiver

9 ANNONSE 9 Kan gi deg støt på volt Kommer du over ei høyspentledning som har falt ned på bakken, så hold avstand! Ekstremværene treffer oss stadig tettere. På halvannet år har Helgeland hatt besøk av Hilde (november 2013), Kyrre (mars 2014), Mons (desember 2014) og Ole (februar 2015). Uvær kan føre til skader i strømnettet, blant annet ved at høyspentlinjer faller ned. Da uværet Ole herjet i begynnelsen av februar falt en høyspentledning ned i Marka utenfor Mosjøen. Spor på stedet tyder på at noen hadde tatt i ledningen. At noen skal ta i slike ledninger er det vi frykter mest når vi har problemer i strømnettet. Denne gangen gikk det bra, men det er rett og slett livsfarlig å ta i slike ledninger, sier Kim Charles Davidsen, montasjeleder hos Helgeland Kraft i Mosjøen. RING FEILMELDINGEN En strømførende ledning har volt i seg. For å sette dette i et perspektiv: Strøm fra stikkontakten i et bolighus kan gi deg et støt på 230 volt. Et støt fra en høyspentledning er mer enn 95 ganger kraftigere enn dette. Også lavspentledninger, som fører 230 volt, kan falle ned. Det er ikke anbefalt å berøre disse heller. Vårt generelle råd er; ikke rør og varsle Helgeland Kraft så raskt som mulig på vår feilmeldingstelefon , sier Davidsen. HOLD AVSTAND Det er ikke bare direkte berøring som kan medføre fare. Det å komme i kontakt med noe som ledningene er i berøring med, kan også være svært farlig. Eksempelvis trær som har falt over en linje, eller trær og buskas der en ledning har falt ned. Frode Dorp, kundeansvarlig for nettsaker hos Helgeland Kraft, har følgende korte budskap. Kom ikke i berøring med linjer, ikke klatre i stolper, ikke berør trær som har falt over linjer eller trær i nærheten av linjer. Oppdager du slike ting; hold avstand og kontakt oss på feilmeldingstelefonen, sier Dorp. Montør Filip Åkervik ved en høyspentledning i Marka, som falt ned under uværet Ole. Spor på stedet tyder på at noen hadde vært i kontakt med denne, noe som kan være direkte livsfarlig.

10 ANNONSE 10 Rosenborg Reklame PRISGARANTI FOR BEDRIFTER SAMMENLIGN OSS MED HVEM DU VIL GARANTERT konkurransedyktige priser og løsninger! DIN BEDRIFT får PRISGARANTI på INNKJØPSPRIS og FASTPRIS ved fremvisning av tilbud fra andre leverandører. FOR BEDRIFTSAVTALE kontakt: Lars Andreas Østvik, tlf: / Trond Skaland, tlf: facebook.com/helgelandkraft Kundesenter: / / /

11 ANNONSE 11 Miljø og verdiskapning avgjørende Helgeland Avfallsforedling (HAF) vektla miljø og lokal verdiskapning, da de valgte kraftleverandør. Daglig leder Geir Nerdal /(t.v.) og kommunikasjonsansvarlig Geir Benden ser virkelig frem til at de i løpet av høsten kan flytte inn i HAFs nye hovedkvarter i Vika. Daglig leder Geir Nerdal understreker at miljøaspektet var viktig, da HAF valgte Helgeland Kraft som kraftleverandør. For HAF gjennomsyrer miljøaspektet alt vi gjør. I så måte er det veldig viktig å se på kortreiste og miljøvennlige løsninger. Som Miljøfyrtårn ønsker vi å gå foran som et godt eksempel, og Helgeland Kraft er en aktør vi absolutt kan identifisere oss med, sier Nerdal. Et annet aspekt der HAF kan identifisere seg med sin kraftleverandør, er ambisjonen om å være en aktiv verdiskaper. Vi ønsker å bruke lokal leverandør for å sikre på at vi får miljøvennlig kraft, og samtidig støtte lokale aktører som bidrar til verdiskapning og arbeidsplasser i vårt område, sier Nerdal. Miljøaspektet var også vesentlig da HAF besluttet å bygge et nytt anlegg i Vika, rett utenfor Mo sentrum. Anlegget på kvadratmeter skal stå ferdig i løpet av senhøsten i år. Administrasjonsfløyen skal bygges som passivhus. I tillegg skal det bygges lager- og omlastningshall i hovedbygningen, samt et eget bygg der farlig avfall skal håndteres. Prosjektets kostnadsramme er på 62 mill. kroner. Dette er vår største investering noensinne, men det er virkelig verdt det, sier Geir Nerdal. En av fordelene med anlegget blir at papp, papir, glass, metall og EE-avfall, som i dag transporteres til Røssvoll, skal oppbevares ved anlegget byen før det transporteres videre til et forbrenningsanlegg. Det blir mer praktisk og økonomisk, og ikke minst mer miljøvennlig, sier Nerdal. Midler til kreativ tenking Ved hjelp av sponsormidler fra blant andre Helgeland Kraft kan Sømna IL Vinteridrett by på velpreparerte skiløyper. Det hadde vært vanskelig å drive uten sponsorer. Vi måtte i så fall ha solgt fryktelig mange vafler, ler Werner Reinfjord. Sømna IL Vinteridrett mottar i år kroner i sponsorpenger fra Helgeland Kraft. Det er absolutt kjærkomne midler. Midlene blir stort sett brukt for å legge til rette for på barn og ungdom, samt innkjøp av utstyr for utleie, sier Werner Reinfjord, formann i Sømna IL Vinteridrett. Laget drifter blant annet ei lysløype som ligger omlag seks kilometer fra kommunesenteret Berg. Løypa brukes av folk fra både Brønnøy traséen ligger innenfor Brønnøys kommunegrense og Sømna. Ustabilt vintervær er imidlertid noe man ikke er uvant med på Helgelandskysten. Mildvær og regn kan gi bar bakke midtvinters. Da må man ty til kreative løsninger. Sponsormidlene gjør det mulig for oss å være litt kreative når værforholdene ikke er optimale. Vi har kjøpt inn blant annet rulleski, sier Reinfjord.

12 ANNONSE 12 Åpningsfest med TURMARSJ og KONSERT 29. AUGUST Rosenborg Reklame NB: Billettpris før 15. april kr 450 etter 15. april kr 600 Halvdan Sivertsen Nora Konstanse Squætt KL 10: TURMARSJ til Øvre Forsland vannkraftanlegg. For mer info KL 13: OFFISIELL ÅPNING Øvre Forsland vannkraftanlegg KL 19: KONSERT og FEST i Leirfjordhallen med Halvdan Sivertsen, Nora Konstanse og Squætt LEIRFJORD KOMMUNE

ENERGISK START PÅ KARRIEREN

ENERGISK START PÅ KARRIEREN Side 4 Kraftfull framtid Side 6 Overspenning Side 8 Utbyttepolitikk Side 10 Øvre Forsland Side 12 Allsidig fotballklubb ENERGISK START PÅ KARRIEREN Et informasjonsmagasin fra HELGELANDSKRAFT Nr 3-2014

Detaljer

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD

SIDER LYSE. øker JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT MOT NY GRAVEREKORD Internmagasin for Lyse Nr. 1 2014 JAKTEN PÅ GWH NORDISK LNG-SAMARBEID FALT FOR FINSKE MÅLERE TURNJENTER FIKK SPRINGBRETT ALTIBOX blir smidigere MOT NY GRAVEREKORD LYSE SIDER øker verdien i hver vanndråpe

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013

LYSE ENERGI AS. Styrets melding til eierne 2013 LYSE ENERGI AS Styrets melding til eierne 2013 Innhold 3 Forord 4 Lyse i et nøtteskall 6 Eierskap 7 Eiernes strategi 8 Strategi 2020: Strategiske hovedområder 9 Strategi 2020: Mål for perioden 10 Investeringsprogram

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer

REGN MED OSS. Kraftig opp for småkraft. Bredbånd. og strøm. stygg ulykke. Trener etter. stygg ulykke Bredbånd. HelgelandsKraft informerer HelgelandsKraft informerer REGN MED OSS www.helgelandskraft.no Nr. 1 2007 Kraftig opp for småkraft 6 OG 7 Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke Bredbånd 4 og strøm Trener etter 6 stygg ulykke

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft

www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft www.voltmag.no mars 2011 nr. 2 8 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Kvinne for sin kraft Les også: Milliardkontrakt til ABB på ny kraftlink, Faglig arrangement for

Detaljer

Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen:

Skipelva Kraftverk. hilsen. BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10. Stolte grunneiere i Osen: Kundemagasin for Åfjord Sparebank. Nummer 2/2010. Årgang 2 Hjertelig hilsen Stolte grunneiere i Osen: Skipelva Kraftverk BSU. Side 8 Forsikring for utenlandsstudenter. Side 10 Nettbank. Side 9 David vs

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg

Kundebladet. Nr. 1 2014. Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere. Det bygges som aldri før i Klæbu. Se bilder fra naturfotografene Haarberg Kundebladet Nr. 1 2014 Les bl.a. om: Bankens app får stadig nye brukere Det bygges som aldri før i Klæbu Se bilder fra naturfotografene Haarberg Setrene i Klæbu Kundebladet Innhold Nr. 1 2014 4 Bedre og

Detaljer

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig

MONO. pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig MONO EN kanal for næringslivet 6/2013 pos itiv fokuse rt sikker innov ativ t i llitsfull c oach v e nnlig God service kan handle om å overleve eller ikke. Verden er full av varer, og da er service en betydningsfull

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

LYSE. Internmagasin for Lyse Nr. 2 2013 SIDER. Milepæl for Lysebotn 2

LYSE. Internmagasin for Lyse Nr. 2 2013 SIDER. Milepæl for Lysebotn 2 Internmagasin for Lyse Nr. 2 2013 ny sentralnettlinje Milepæl for Lysebotn 2 viktig milliard-avtale bruker retningsstyrt boring Hurtiglader for elbil til fjells hever kompetansen LYSE SIDER Endelig fiber

Detaljer

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling!

Dialogforum 29. april 2015. Gode forsamling! Dialogforum 29. april 2015 Gode forsamling! Både NTEs omgivelser og energibransjen er i sterk endring. Da må også vi endre oss. De siste årene har da også stått i endringens tegn for NTE. Skal vi fortsette

Detaljer

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal

For egen maskin RAPPORT. Samhandling og samspill i Hallingdal RAPPORT For egen maskin Samhandling og samspill i Hallingdal MENON-PUBLIKASJON NR 8/2015 Mars 2015 av Anne Espelien, Tori Haukland Løge, Arsene Frank Burakeye og Peter Aalen Innhold Forord... 4 Sammendrag...

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO

RIGGER FOR JÆRVEKST. Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO Internmagasin for Lyse Nr. 3 2014 EU OM STRØMMÅLERE SPONSET MED 10 MILLIONER KLAR FOR GENERALPRØVE FAST FISK I FIGGJO PERSPEKTIV 2014 RIGGER FOR JÆRVEKST INNHOLD Jærbefolkningen ventes å øke med 25 prosent

Detaljer

lyspunktet Ny nettbutikk i TE side 6 Marit Bjørgen på besøk side 24 25 GWh ekstra fra Driva? side 28 eid av trøndere

lyspunktet Ny nettbutikk i TE side 6 Marit Bjørgen på besøk side 24 25 GWh ekstra fra Driva? side 28 eid av trøndere lyspunktet 2_2011 bedriftsblad for trønderenergi Ny nettbutikk i TE side 6 Marit Bjørgen på besøk side 24 25 GWh ekstra fra Driva? side 28 eid av trøndere 2 INNHOLD s. 3 Redaktørens spalte s. 4 Konsernsjefens

Detaljer

SIDER LYSE. På vakt for lyse

SIDER LYSE. På vakt for lyse Internmagasin for Lyse Nr. 1 2013 SIkRER REgIonEnS morgenkaffe ÅRSRESultatEt 2012 REDaktøR går av EttER 14 ÅR lyse fiber banket Inn SEIER Et kundesenter I SæRklaSSE tid for lunsj LYSE SIDER På vakt for

Detaljer

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003

Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003  Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 Nøkkeltall 2003 00 ll 200 fremtiden er trådløs 2004 200 0 l 200 00 ll 200 200 innhold Historikk 5 Dette er NetCom 5 Milepæler i 200 7 Nøkkeltall 8 I verdensklasse 10-12 Fokusert på etikk og samfunnsansvar 1 Eldre kaster

Detaljer

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S

ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S ie t k u n d e m a g a s i n f r a U n i M i c r o A S Prøv Gratis! s.2 Litt om arbeidsmiljø s.22-23 På rett side av loven s.24-28 BBS og efaktura s.32 Bruker tips! s.13, 16-17, 18, 21, 24-28 20 år med

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft.

Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Vind gjør Vann enda Viktigere Jon Ulrik Haaheim er klar for neste generasjon vannkraft. Verdens beste kulisser Verdensmester tom stiansen forelsket seg i sima kraftverk. stålmenn i havgapet De tøffeste

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening

Samleskinnen. Rele. Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening. Nr. 4/2014 Årgang 19. Rogaland Elektromontørforening Samleskinnen Nr. 4/2014 Årgang 19 Medlemsblad for Rogaland Elektromontørforening Øivinds lederkandidatur Vi må alle mobilisere Sandkassenivå i Sektor Alarm Regjeringen svekker beredskapen Oppsigelser og

Detaljer