LEVERANDØRTORGET Side Eidsiva Energi vurderer dansk petter smartkonsept. Fjernvarme er gøy i Kristiansand Side 24 27

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "LEVERANDØRTORGET Side 37 39. Eidsiva Energi vurderer dansk petter smartkonsept. Fjernvarme er gøy i Kristiansand Side 24 27"

Transkript

1 LEVERANDØRTORGET Side Utgave 2 MAI ÅRgaNG Avgiftskutt uten effekt n n Ett år etter at finans minister Sigbjørn Johnsen fjernet forbrennings avgiften, lekker fremdeles avfall til Sverige. Det vil ta år før norske anlegg får konkurrere om dette avfallet. Opposisjonen kritiserer regjeringen, regjeringen vil ikke kommentere saken. Side 6 13 Danmark merker avfallssuget fra Sverige og Tyskland Side 16 Eidsiva Energi vurderer dansk petter smartkonsept Side 32 Et skritt nærmere tredjepartsadgang i svensk fjernvarme Side Fjernvarme er gøy i Kristiansand Side 24 27

2

3 Energi Fjernvarme er et bilag til bransjebladet Energi utgave Ansvarlig redaktør Ola N. Nedrelid Redaksjonssjef Øystein Meland Teknikkjournalist Monica Bjermeland Redaksjonelle bidrag Sidsel Dalen Morten Valestrand Jan Dahlmann Sissel Graver Design Therese Breang Hansen Hege Blix Bernhardsen Annonser Fredrik Kveen Tlf: Faks: Jonny Wedde Tlf: Faks: Abonnement Energi Tlf: Faks: Kontakt med redaksjonen Nettadresse Kundeservice Tlf: utgaver pr år fra 2011: kr 1960, for enkelteksemplar kr 1764, for flereksemplar Utgiver Europower AS Christian Krohgs gate 16 Postboks 1182 Sentrum NO-0107 OSLO Tlf: Faks: ISSN Kundeservice Tlf: utgaver pr år fra 2011: kr 1960, for enkelteksemplar kr 1764, for flereksemplar Eier Energi eies av Europower AS, som igjen eies av NHST Media Group. NHST utgir også Dagens Næringsliv, Europower, Upstream, Recharge og en rekke andre publikasjoner MILJØMERKET Trykksak Trykk HA Grafisk AS Forsidefoto Foto: Anniken Mohr Energi Fjernvarme 04 Uenige om fjernvarmepotensial 06 Store ambisjoner for fornybar varme 08 Avgiftskutt fikk null effekt 10 Treghet i regjeringen 12 Markedet bør ordne opp selv 14 Dropper Italia-søppel 16 Liberalisering truer den danske fjernvarme 18 Rolig tempo mot deregulert marked 20 Venter på virkeligheten 22 Fjernvarmen nyter godt av elstøtten Brenselsmangelen Øystein Meland er redaksjonssjef i bransjebladet Energi. Avfallsmangel plager fremdeles fjernvarmebransjen, ikke bare i Norge. Det har vært spørsmål om import av avfall fra Sør-Europa til Oslo, og vi ser at avfallsmangel også diskuteres i Danmark. Da regjeringen vedtok å endre avgiftspolitikken på avfalls forbrenning, var dette en seier for varmemiljøet. Men seieren kom akkurat for sent til at den fikk full effekt umiddelbart. Det kan faktisk ta flere år før det er mulig at forbrenningsanleggene får full dekning for sine brenselsbehov. Som Energi Fjernvarme skriver i denne utgaven, inngikk flere kommuner langsiktige kontrakter om avfallsleveranser til Sverige i tiden før regjeringen kom med sin avgiftslettelse i fjor. 24 Fjernvarmefest i Agder 26 Med sørlandskysten som kjølekilde 28 Varmt vann som spiss last 30 Smart rasjoneringsprosjekt 32 Nyt koncept til store biomasseovne 34 EU bidrar til fornybar fjernvarme i Paris 35 Ledende fjernvarmebyer 36 Har du de nødvendige tillatelser fra myndighetene? 37 Leverandørtorget Varmt vann 10 Treghet i regjeringen som spiss last «Disse langtidskontraktene vil ikke bli tilgjengelig for norske forbrenningsanlegg før om enda noen år» EU bidrar til fornybar fjernvarme i Paris Disse langtidskontraktene vil ikke bli tilgjengelig for norske forbrenningsanlegg før om enda noen år. Dermed vil den eventuelle effekten av avgiftslettelsen heller ikke vise seg før man på nytt skal ut i markedet for å forhandle. Og i disse forhandlingene er det markedskreftene som bestemmer. Vi vet fra før at Sverige har storskaladrift på forbrenning og varme, og at eldre anlegg i større grad er nedbetalt. Vil norske anlegg noen gang få det nødvendige avfallet for å fylle kapasiteten? Det er det umulig å si nå, men som opposisjonen på Stortinget foreslår her i Energi Fjernvarme, kan det hende man skal se på de øvrige rammebetingelser for bransjen for å bøte på problemet før det faktisk oppstår

4 Framtid ENERGI FJERNVARME GWh 7000 SSB statistikk Prognose Enovas prosjektportefølje År Prognoser: Målt og forventet fjernvarmeleveranse basert på fjernvarmestatistikk fra SSB (2009) og kontraktsfestet energileveranse i Enova-prosjekter under utbygging. Fra Enovas varmerapport Uenige om fjernvarmepotensial Enova spår nye milliardinvesteringer i fjernvarme de neste årene. Byggebransjen tviler. av monica bjermeland Ved utgangen av 2010 hadde Enova gitt grønt lys til utbygging av 4,6 TWh fjernvarme. De neste fem årene forventer de en investering i fjernvarme på 7,5 milliarder kroner, ifølge sin egen ferske varmerapport. To fronter. Forsker Trude Tokle, prosjektleder for Enovas varmerapport 2010, er ikke i tvil om at dette er realistisk. Vi mener det. Varmebehovet i norske bygninger vil være mellom 42 og 48 TWh i 2020, konkluderer en prognoserapport vi har fått utarbeidet om potensialet for fornybar varme, sier hun, og presiserer at tilsagnene som er gitt til nå stort sett er gått til eksisterende bygg. Enova forventer en leveranse av fjernvarme på rundt 6,5 TWh i 2016, basert på tilsagn som er gitt til utbygginger som allerede er i gang. Med andre ord: Om vi regner med både høy rehabiliteringsrate og tidlig innføring av passiv husstandard, så vil behovet for fjernvarme være stort, sier Tokle. Thor Ekhorn, daglig leder i MG Prosjekt og byggmann de siste 27 årene, er imidlertid skeptisk til om markedet gir grunnlag for en så storstilt fjernvarmeutbygging som det Enovaprognosene tilsier. I allerede eksisterende bygg, ja, men trenden går i retning passiv husstandard. Både innen bygge bransjen selv og i føringer fra norske og internasjonale myndigheter, opplyser han. Advarer. Fjernvarme er komplisert og kompetansen er ikke god nok hos alle som planlegger å bygge, derfor tror jeg en del planer vil falle bort, sier Ekhorn. Ikke alle områder er egnet for fjernvarmeutbygging. Mange anlegg baserer seg på energi kilder som ikke er lett tilgjengelig. Oslo kommune importerer søppel fra Napoli, og norsk søppel eksporteres til Sverige. Dette tyder på at fjernvarme ikke uten videre er billig, og kanskje går ikke miljøregnestykket opp heller, antyder han Fjernvarme bør først og fremst brukes der det er smart; der vi har nytte av den. Som i Mo i Rana, der spillvarme fra industrien gir et naturlig fortrinn. Der har fjernvarme livets rett! sier Ekhorn, som er spesielt skeptisk til tilknytningsplikten for nye bygg. Kost-/nytteeffekten må ligge til grunn for enhver utbygging. Og frivillighet. Utbyggingen av fjernvarme har gitt økt etterspørsel etter biobrensel. I dag kommer bare en tredel av fjernvarmen fra avfall, og bio er forventet å øke. Bioandelen i fjernvarmetilsagn var 83 prosent i 2010, understreker Trude Tokle i Enova. I 2008 var fornybarandelen i fjernvarme 72 prosent. Vest er verst. Thor Ekhorn har uansett rett i at ikke alle landsdeler er like ivrige utbyggere: Enovas varmerapport 2010 bekrefter igjen den regionale segregeringen. Aktiviteten er klart størst i Region Øst. Fjernvarme har hatt en rivende utvikling de siste ti årene. Utbyggingen skjøt for alvor fart med opprettelsen av Enova i 2001 og støtteordningene som kom med den. I dag er de fleste store byene godt i gang med fjernvarmeutbygging; av landets 45 byer med over innbyggere hadde 37 fått tilsagn fra Enova i Men Nord-Norge og spesielt Vestlandet henger etter. Hvorfor? Muligens på grunn av forventninger om naturgass. Mange har avventet en utbygging i troen på at de skulle basere seg på gass, tror Trude Tokle. Molde har snudd, og det kommer flere til å gjøre også, sier hun

5 Kommunikasjonshuset Renommé renomme.no Fjernvarmerørene som skåner miljøet og reduserer utgiftene Logstor kontirør har innebygget diffusjonssperre av aluminium. Den moderne produksjonsmetoden medfører at man får en kontrollert og garantert jevn densitet i isoleringsskummet i hele røret. Resultatet er lavere kostnader, betydelig reduksjon i CO2 utslipp samt at isolasjonsverdien vil være like god i hele rørets levetid. IQHeat er den mest avanserte kundesentralen i Alfa Lavals produktprogram. IQHeat kombinerer den siste utviklingen innen fjernvarme og IT-teknikk i én og samme kundesentral. IQHeat er utstyrt med TCP/IP kommunikasjon som muliggjør full fjernstyring og overvåking via blant annet Internett eller telenettet. Kontakt oss for informasjon og tilbud. Tlf:

6 Intervju ENERGI FJERNVARME Store ambisjoner for fornybar varme Ola Borten Moe fram hevet regjeringens store ambisjoner innen varme utbygging og energi effektivisering, da han nylig besøkte Enova for å starte forhandlingene om ny avtale med foretaket. av ola n. nedrelid Dette signalet fra statsråden om satsing har falt i god jord hos varme bransjen som arbeider for at fornybar varme skal få likeverdige vilkår med fornybar kraft i et felles sertifikatmarked for el: Prinsippet for elsertifikatmarkedet er en støtte til fornybar el basert på teknologinøytralitet. Norsk Fjernvarme forutsetter at dette prinsippet også gjelder for fornybar varme. Det vil si at fornybar varme og kraft bør ha likeverdige vilkår også etter 2012, sier daglig leder Heidi Juhler i Fjernvarmeforeningen. Men Norsk Fjernvarme er ikke sikre på om dagens rammevilkår for fjernvarme er gode nok til å oppfylle dette målet, derfor vil foreningen selv få laget en studie som drøfter ulike ordninger for fornybar varme, og som ser på konsekvensene av dagens ordninger i forhold til sertifikater for el. Hvilke andre saker holder foreningen sterkt fokus på? Vår hovedaktivitet er ganske enkelt å synliggjøre fjernvarmens samfunnsmessige verdi som den enkleste, raskeste og rimeligste måten å øke fornybarandelen i det norske energisystemet, samtidig som den balanserer kraftsystemet med økt forsyningssikkerhet og økt verdi av ny vann- og vindkraft. Juhler framholder at slike sammen henger er komplekse, men det viktigste er å få vilkår som trekker samme vei, og ikke bremser de kjerne områdene samfunnet satser på. Birger Lauersen, president i EuroHeat & Power, den europeiske fjernvarmeorganisasjonen, sier at skal man nå EUs energipolitiske mål for 2020 og 2050, må dette gjøres i en bred systemmessig sammenheng. De vil si at man planlegger kraft- og varmeforsyning og energieffektivisering sammen. Fjernvarme og fjernkjøling spiller en nøkkelrolle i det europeiske konseptet. Dette gjelder like mye for Norge. Heidi Juhler sier hun har mange eksempler på manglende perspektiv i norsk regelverk: Jeg kan ikke gjenta for ofte at energimerkeordningen fortsatt er det mest grelle eksempelet. OED har oppgitt at grensesnittet «levert energi» ble valgt fordi det var enklest å forstå for brukerne. I praksis viser det seg at merket er svært lite kommuniserbart, både fordi det er basert på beregnet energibruk, som ofte er forskjellig fra den målte energibruken, og på grunn av manglende harmonisering med teknisk forskrift og bygg regelverket. Men den overordnede problemstillingen er igjen et manglende systemperspektiv. En ny svensk utredning om tredjepartsadgang foreslår å åpne den svenske fjernvarmen for konkurranse. Vil vi også få en parallell norsk debatt? Juhler sier at foreningen ikke har lest utredningen, men er enige i konklusjonene fra flere studier som slår fast at en konkurranseutsetting trenger et stort marked med mange aktører for at det skal fungere. Hun legger vekt på at fjernvarmen i Sverige og Norge har helt ulik regulering og er i ulike markedsfaser. Den svenske fjernvarmen er markedsstyrt og i en konsolideringsfase, det vil si at den er i en moden fase og etablert i alle byer og tettsteder. Fjernvarmen i Norge er regulert gjennom energiloven og plan- og bygningsloven, med henholdsvis prisbestemmelse, konsesjonsbestemmelse og tilknytningsplikt, samtidig som vi fortsatt er i en utbyggingsfase. En konkurranseutsetting av fjernvarmen i Norge ville kreve at prisbestemmelsen oppheves, og det krever en lovendring. Juhler mener at i en norsk debatt om tredjepartsadgang må vi ha et fokus på gevinsten av å innføre konkurransesetting. Hun mener det er tvilsomt om kundene vil få glede av denne konkurransen når markedet er så lite som i Norge. I dag er kundene beskyttet av et pristak i energiloven; den beskyttelsen vil bli opphevet, og gi økte kostnader for kunder og brukere av nettet. Fjernvarmen vil bli dyrere og mindre attraktiv. I dag tar fjernvarme leverandøren en kostnadsrisiko ved å bygge ut fjernvarmenettet, dette gir en mer stabil, energifleksibel og rimelig varmeforsyning til kundene. Utbygging av fjernvarme er en viktig samfunnsoppgave i Norge. En konkurranseutsetting vil kunne bremse utbyggingen. I Energi Fjernvarme utgave 1 i år ble det presentert tall som viser at det nå er bygget eller planlagt fjernvarme i 92 prosent av alle byer med mer enn innbyggere. Hvordan er utsiktene for en videre utbygging av fjernvarme? Hva er de viktigste konkurransefaktorene? Det er gode utsikter til mer fjernvarme i Norge, det bekreftes i flere rapporter Xrgia har levert om fjernvarmepotensialet og varmemarkedet i 2010 og 2011, sier Juhler. Hun mener at de viktigste konkurransefaktorene er at fjernvarmeselskapene kan garantere en leveranse av fleksibel, fornybar varme selv på de kaldeste dagene. Energikildene i fjernvarmen er stabile og ikke avhengig av regn og vind kunden får en rimelig og stabil energipris, som ikke følger de samme store svingningene som elprisen, som er like enkel å regulere som elvarme, og inkluderer «vaktmestertjenester» fjernvarme gir en stordriftsfordel i konkurransen med andre individuelle energisystemer, både med hensyn til pris og tilgjengelighet. Erfaringer fra denne vinteren viser at bygg med egen varmepumpe måtte be om spisslast fra fjernvarmen da kapasiteten på elnettet var stram Rapporter viser også at fjernvarmen gir en fleksibilitet til elnettet, som øker forsyningssikkerheten i et systemperspektiv. Juhler og fjernvarmefolket kan også glede seg over stor forventet befolkningsøkning i byene med utbygging av leiligheter; dette øker også markedet for fjernvarmen. Så selv om varmebehovet reduseres, vil varmetettheten øke. Tilstrekkelig med avfall er en forutsetning for vekst innen norsk fjernvarme: Hvordan utvikler søppel krigen med Sverige seg? Vi vet at det arbeides konkret med både å bedre rammebetingelsene for norske forbrenningsanlegg for å gjøre disse mer konkurransedyktige, samt at det er nordiske og europeiske initiativ på gang for å føre restavfallet dit det gjør mest nytte og er mest klimavennlig. Hun minner om at i den forbindelse har Norsk Fjernvarme deltatt i en EU-studie som viser hvilke land som har størst potensial for fjernvarme: Det er interessant å merke seg at de landene som produserer mest restavfall og fremdeles deponerer, er de som kanskje har minst bruk for varmeenergien fjernvarme kan gi. Vi har derfor overlevert EU-studien til Avfall Norge, som nå går gjennom den. Avslutningsvis vil jeg si at jeg tror vi i 2011 vil se gode løsninger på det mange kaller søppel krigen med Sverige

7 ENERGI FJERNVARME Ultralyd varme-, kjøle- og flowmålere for deg som er opptatt av nøyaktighet, driftssikkerhet og en leverandør som yter support når du trenger det! vil Synliggjøre: Heidi Juhler i Norsk Fjernvarme vil synliggjøre fjernvarmens samfunnsmessige verdi som den enkleste, raskeste og rimeligste måten å øke fornybarandelen i det norske energisystemet. I Energi Fjernvarme utgave 1 i år ble det også presentert høye tall for potensiell fjernvarme og lokal varme i Bergensområdet og i Midt- Norge. Hvor mange av prosjektene kan realiseres? Vi avventer OED og Borten Moe som 3. mai sa til Adresseavisen at han ville lansere en ekstra tiltakspakke for Midt-Norge. Vi forstår det slik at det foreløpig ikke er bestemt hvilke tiltak som skal ligge i pakken, men håper at våre forslag om biovarme i vårt samarbeids prosjekt med Norsk Bioenergiforening og Avfall Norge, varmeenergipakken, vil bli tatt med. Vi har invitert den nye statssekretæren Eli Blakstad til befaring på Hafslunds anlegg i august og håper på noen signaler da. Foto: Øystein Meland Er det også avklart hvordan finansieringen skal skje? Vårt forslag har vært omdisponering av midlene i Enova. De sitter med ubrukte midler fra tidligere år. På spørsmål om det også skjer en kartlegging av varmemuligheter andre steder i landet, sier Juhler: Rapportene som Xrgia har laget for Enova og Energi Norge om fjernvarmepotensial og varmemarkedet, er et viktig grunnlag, men vi må samtidig koble denne informasjonen til vår egen database med planer for fjernvarmeutbygging til 2020, og disse er ganske optimistiske. Vi ser også at mindre varmeprosjekter som er levedyktige etableres som fjernvarmeselskap etter noen år, fordi man trenger profesjonelle aktører til å styre og drifte energiforsyning. Målerne leveres i alle størrelser opp til DN100. Med solid fagmiljø i Trondheim og Oslo har vi levert målere, montasje og kurs til blant andre Statkraft Varme i over 10 år. Nå utvider vi produktsortimentet med ultralyd målere produsert hos Landis+Gyr. Måleren benyttes av svært mange fjernvarmeverk over hele Europa og tilfredsstiller de krav man har til en moderne måler i dag. Ta kontakt med oss for en gjennomgang av ditt målebehov! Trondheim: Frank Molander Oslo: Espen Karlsholmen

8 Avfall ENERGI FJERNVARME Avgiftskutt fikk null effekt Det er fortsatt manko på avfall i Norge, og tonn «lekker» til Sverige. av sidsel dalen I oktober 2010 fjernet man avgiften på forurensingen som følger forbrenning av avfall. Men selv om man nå sparer en hundrelapp per tonn, klarer ikke norske forbrenningsanlegg å vinne kampen om søpla. Ifølge foreningen Avfall Norge har vi manko på tonn, fordi det «lekker» søppel til Sverige. Problemet er at det er mangel på avfall i Sverige, og dermed underbyr de norske anlegg. De er avhengig av at anleggene går for å levere energi, sier daglig leder i BIR, Ingrid Hitland. Negativ verdi. Avfallet har en negativ verdi, det betyr at norske kommuner må betale for å kvitte seg med søpla. Kommunene går ut på anbud, og sender avfallet til det forbrenningsanlegget som skal ha minst penger for å ta det. Men selv om avgiften her i landet falt bort, taper norske anlegg fremdeles konkurransen. Grunnen til at vi ser så liten effekt, er at svenskene fjernet sin avgift samtidig som oss, så kuttet gjorde ikke store utslaget. Jeg vil heller si at det ikke gjorde vondt verre, sier Hitland Til sverige: Når avfallet går til Sverige, så taper staten penger uansett, sier Roy Ulvang, rådgiver i Avfall Norge. BIR har tidligere sett på mulighetene for å importere avfall fra utlandet, men det er ikke behov nå. Siden vi holder til på Vestlandet, er det kostbart å transportere avfall til Sverige. Svenskene presser prisen også hos oss, og anleggene på Østlandet sliter nok mer. Det er et tøft marked, sier Hitland. Siden dere trenger avfall, hvorfor tar dere betalt for å ta imot det? Det koster å bygge anlegg og infrastruktur, sier Hitland. Hva bør neste skritt være? På kort sikt bør staten gi tilskudd til infrastruktur som får varmen fram til bygg og boligområder, eller alternativt gi tilskudd til denne type energiproduksjon sier Hitland. Konkurransevridende. Det var Avfall Norge som frontet kampen for avgiftskutt. Siden det behandles 1,2 millioner tonn med avfall i Norge, sparte de bransjen for en samlet avgift på ca 120 millioner kroner i året. Hadde det overhodet noen effekt? Nei, vi ser at eksport av avfall bare øker, også etter avgiftskutt. Men, avgiftskutt var ikke nok: Differansen mellom norsk og svensk mottakspris var mer enn 100 kroner, sier Roy Ulvang, rådgiver i Avfall Norge. Foto:avfall norge Er det da riktig å si at den eneste effekten er at staten taper penger? Når avfallet går til Sverige, så taper staten penger uansett. Men vi ser på andre metoder for å gjøre våre anlegg mer konkurransedyktige. Hvorfor klarer svenskene å underby nordmennene? I Sverige har man holdt på med fjernvarme i nærmere femti år, mens her i landet er vi fremdeles i oppstartsfasen. Det gjør at svenskene har bedre avsetning på energien fra et forbrenningsanlegg enn det vi har. Høyere inntekter fra energisalg gjør at man kan redusere prisen på mottak, sier Roy Ulvang, rådgiver i Avfall Norge, og legger til: I tillegg er anleggene i Sverige eldre, og de er i større grad nedskrevet. Dermed har de lavere kapitalkostnader. Til slutt er kostnaden for annet brensel som flis, pellets olje og gass bestemmende for hvor langt ned i mottaksgebyr forbrenningsanleggene er villig til å gå for å vinne avfallskontrakter. I oktober 2010 kuttet staten avgiften på behandling av avfall, som lå på 100 kroner per tonn Norske forbrenningsanlegg behandler 1,2 millioner tonn avfall i året Det betyr en statlig subsidiering på 120 millioner kroner, som ikke har resultert i at avfallssituasjonen er bedret.

9 Energirettslig spisskompetanse i bredden Vi er tilstede på årsmøte i Fjernvarmeforeningen mai i Kristiansand - Er du? Energirettslig rådgiving >> Arntzen de Besche har omfattende erfaring innenfor energirett, herunder et sterkt fokus på fjernvarme - og bioenergisektoren. Vi bistår produsentselskaper i inn- og utland, industri- og leverandørselskaper og offentlige myndigheter med transaksjoner innenfor energisektoren, vurdering og utarbeidelse av kontrakter, kontraktsforhandlinger, bistand ved offentlige anskaffelser, offentlig støtte, skattespørsmål, entreprise og rettsprosesser. Om oss >> Arntzen de Besche er et av landets ledende advokatfirmaer med nærmere 100 advokater og kontorer i Oslo, Stavanger og Trondheim. Med bakgrunn i vår bransjeforståelse og juridiske kompetanse leverer vi tjenester av høy kvalitet til alle typer aktører i energibransjen. Arntzen de Besche er medlem av Fjernvarmeforeningen og juridisk rådgiver for Norsk Bioenergiforening. Kontakt oss >> Dag Erlend Henriksen tlf Espen Bakken tlf Henrik Bjørnebye tlf VÅRE KONTORER: OSLO TRONDHEIM STAVANGER

10 Politikk ENERGI FJERNVARME Treghet i regjering uenige: Avfallsavgiften ble ikke kuttet raskt nok, mener Høyres Nikolai Astrup, mens Ketil Solvik-Olsen, FrP, gir de rødgrønne skryt for å fjerne avgiften og jobbe med en avfallsmelding. Avfallsavgiften ble ikke kuttet raskt nok, mener Høyres Nikolai Astrup. Regjeringen avslår å la seg intervjue om saken. av sidsel dalen Mens Sverige varslet at de ville kutte sine avgifter for behandling av avfall, satt den norske regjeringen på gjerdet og ventet. Markedet tok det som et signal om at Norge ville fortsette med avgiftene, og i en periode på ett år gikk åtte av ti langtidskontrakter til Sverige. Dette gjør at man fremdeles sliter med lekkasje av avfall. Det vil ta mange år å få kontraktene tilbake, sier energipolitisk talsmann i Høyre, Nikolai Astrup. Han slår fast at Høyre har vært opptatt av å fjerne avgiften i lang tid, fordi det må være samme konkurransevilkår. Men avgiftskutt er ikke nok. Sverige har et mer modent marked, og kan utkonkurrere norske anlegg selv om de må betale for transport, sier han. Hva vil Høyre gjøre? Vi vil lytte til bransjen, de har skoen på og vet best hvor den trykker. Men vi er motstander av eksportforbud, sier Astrup og legger til at Høyre har bedt om en avfallsmelding. På kort sikt tror han at det er nødvendig med offentlig inngripen, men på lang sikt vil han at markedet skal styre utviklingen. Problemet akkurat nå er at den sittende regjeringen ikke har kontroll: De subsidierer fjernvarmeanlegg med den ene hånden, samtidig som de lar den viktigste innsatsfaktoren, nemlig avfall, forsvinne ut av landet, sier Astrup. Fleksibel. Energipolitisk talsmann Ketil Solvik-Olsen i FrP er litt mildere mot den sittende regjering enn Astrup. Han sier: De rødgrønne skal ha skryt for å fjerne avgiften og for å jobbe med en avfallsmelding. Men ting går tregt i forhold til uttalte mål. Grunnen er at avfall ikke er særlig sexy; problematikken har nok druknet i CO 2 -prat. Hva er deres holdning til eksport av norsk avfall? FrP ønsker å se på avfall som en ressurs og ikke bare et problem. Men man må se på økonomien før man lager løsninger. Det er ikke alltid best å brenne avfall lokalt. Man må se om det er et reelt behov for fjernvarme, sier Solvik-Olsen

11 ENERGI FJERNVARME Naturlig leverandør en Begge foto: per ståle bugjerde Ser du problemet med at vårt avfall «lekker» til Sverige? Det er ikke et problem hvis avfallet blir utnyttet bedre i Sverige. Men det bør ikke være avgifter eller andre særnorske rammevilkår som styrer utviklingen. Avfalls- og forbrenningsbransjen ønsker offentlig støtte til å utvikle infrastruktur for fjernvarme. Vil Frp gi penger til dette? Vi er nok mest skeptisk til å åpne lommeboka på vidt gap, men blir gjerne med på å utbygge fjernvarme til store steder. På de minste plassene sier vi nei. Hvis det blir for smått går vinningen opp i spinningen, sier Solvik-Hansen og avslutter: Man må se på alternativer til fjernvarme. Noen ganger er det bedre å bruke pengene på andre energikilder. Vil ikke svare. Politisk ledelse i Olje- og energidepartementet vil ikke svare på spørsmål fra Energi. De sier simpelthen at de vil avvente avfallsmeldingen som har til hensikt å «utrede hvordan vi kan redusere avfallsmengden, styrke retursystemene og utnytte avfallet enda bedre». Hos Siemens påtar vi oss totalleveranser av større og mindre anlegg innen fjernvarme, bio, produksjon og distribusjon. I tillegg kan vi levere alt innen elektro og automatisering til dine fjernvarme- og bioanlegg basert på åpne og velutprøvde industristandarer. Siemens tilbyr også finansieringsløsninger. Ta kontakt med oss for nærmere informasjon

12 Megling ENERGI FJERNVARME Markedet bør ordne Mellom avfallsselskapene og forbrenningsanleggene er det vokst fram en bransje som selger og kjøper søppel. Meglersjef Atle Marøen er motstander av å bruke skattebetalernes penger for å sikre avfall til norske forbrenningsanlegg. av sidsel dalen Jeg er overhodet ikke bekymret for lekkasje av avfall til Sverige. Det er lenge siden Norge valgte å ta i bruk en åpen økonomi. Da må man også tåle konkurranse, sier Atle Marøen, som er administrerende direktør for Rekom, et selskap som sier de «setter pris på avfallet». Men Avfall Norge peker på konkurransevridende effekter som skaper en fordel for svenske anlegg? At det er ulike energipriser i Norge og Sverige, er ikke konkurransevridende. I så fall kan man si at norsk industri har en fordel fremfor svensk industri på grunn av billigere energi her i landet, sier Marøen. I avfallsmarkedet gjelder såkalt lange kontrakter. Hvor mye avfall er låst i Norge, og i hvor lang tid framover? Cirka tonn gikk ut på anbud i 2008, med oppstart i Kontraktene gjelder for tre til fem år, med en opsjon på ytterligere to år. Det betyr at det blir mange nye kontrakter i Norge om to til tre år, sier Marøen. Marøen jobbet tidligere som markedsdirektør i Statkraft og mener at omsetningen av avfall og kraft kan sammenliknes. Det er tilbud og etterspørsel som avgjør prisen, og det må også norske anlegg tilpasse seg, sier han. Foto: Erlend Haukeland/DN Må tåles: Adm. direktør Atle Marøen i Rekom er overhodet ikke bekymret for lekkasje av avfall til Sverige. I en åpen økonomi må man tåle konkurranse, sier han

13 ENERGI FJERNVARME opp selv Marøen mener dog at avgiftskuttet i Norge var helt nødvendig. Han sier: Siden avgiften falt bort i Sverige, kunne det ha blitt et konkurransevridende element om vi hadde beholdt den her. Store deler av forbrenningsbransjen ber nå om offentlig støtte til utvikling av infrastruktur for fjernvarme. Men Marøen mener at her må man se det store bildet; hva er best for samfunnets økonomi? Vi bygger også mye vindkraft i Norge, og mye tyder på at vi snart får et overskudd av energi. Det er det Statnett tar høyde for når de planlegger flere kabler til Europa, for å eksportere energi, sier han og slår fast: Vi må ikke overinvestere i én sektor hvis det hadde vært bedre å bruke pengene andre steder. Fra et miljøperspektiv kan det være smartere å bygge flere T-baner enn mer fjernvarme. I fjor ble det diskutert å importere avfall fra Italia for å fylle Norges forbrenningsanlegg. Det kan virke sært å eksportere vårt eget søppel «Det blir mange nye kontrakter i Norge om to til tre år» for siden å importere, men Marøen mener at det er markedets logikk, som også bør gjelde her. Italia var villig til å betale 90 euro per tonn for å få avfallet fjernet, og selv om det skal transporteres langt, har transaksjonen en miljø gevinst: I Italia bruker man bare avfall til å lage elektrisitet, så utnyttelsesgraden er på 30 prosent. Men i Norge kan man lage både elektrisitet og varme, da er utnyttelsesgraden opp mot 100 prosent. Dermed får man en mye bedre effekt av avfallet her i landet, som tross transporten sparer miljøet, avslutter han. Megler i avfall Rekom er et av fire selskaper spesialisert på megling av avfall i Norge, og eies av 290 norske kommuner Formålet er å sørge for sterkere konkurranse i markedet Omsetningen i 2011 er forventet å bli tonn med avfall, til en pris av 450 millioner kroner Selskapet har 21 ansatte og et overskudd på tre millioner kroner i 2010 NYHED 2011 Nu også dobbeltrør med aluspærre Lambda 0,024 W/mK Isoplus tilbyder komplette systemer til fjernvarme samt faglig rådgivning på alle projektstadier. Vi er leveringsdygtige i kundetilpassede løsninger samt special produkter. Vores serviceafdeling bistår bl.a. med montage og renovering af muffer samt montage eller renovering af alarmsystem. Vi er certificerede i henhold til ISO 9001, ISO og vores produkter er EHP certificerede. Isoplus Fjernvarmeteknik A/S Korsholm Alle 20 DK-5500 Middelfart Tel.:

14 Søppel ENERGI FJERNVARME Dropper Italia-søppel Etter spekulasjonene om Hafslund ville kjøpe inn billig avfall fra søppel landet Italia, avkreftet Oslo kommune og Hafslund Miljøenergi dette i april. Bak tilbudet stod det Daimyo-eide selskapet Avfallshandel AS. av øystein meland Bakgrunnen for saken var at Hafslund var bekymret for tilfanget av brensel til sine forbrennings anlegg i hovedstaden. Ifølge Hafslund og kommunen ble beslutningen om likevel ikke å iverksette importen tatt på bakgrunn av en «helhetlig vurdering». Megler. Det var avfallsmegleren Avfallshandel As som hadde lagt inn et forhåndsbud på inntil tonn avfall, som skulle gå til det svensk-norske markedet. Avfallshandel AS forespurte deretter Energigjenvinningsetaten i Oslo og Hafslund om de var interessert i avfallet. På grunn av flere usikkerhetsfaktorer knyttet til avfallet fra Italia ble Det Norske Veritas bedt om å gjøre en uavhengig vurdering av tilbudet, og DNV konkluderte med at prosjektet ville gi en positiv klimagevinst, men at det var betydelige utfordringer blant annet knyttet til etikken. Etikk. Det er en kjent sak at avfallsbransjen i Italia har hatt problemer. Det sies imidlertid at før en slik import kan skje, er det «behov for et forsvarlig og varig kontrollregime». Kostnadene ved et slikt kontrollregime ble estimert som altfor høye, slik at avtalen med den italienske avfalls leverandøren ikke var kommersielt interessant

15 FJERNVARME Infratek den komplette entreprenøren Infratek utfører vedlikeholdsarbeid og feilretting på eksisterende fjernvarmeanlegg. I tillegg utfører Infratek totalentrepriser for bygging av distribusjonsnett inklusiv montering av kundesentraler for fjernvarme. Kundene er energiselskap, industri med varmeproduksjon og sluttbrukere av fjernvarme Totalentrepriser Infratek er en betydlig aktør av totalentrpriser innen fjernvarme. Vi har egne ressurser innen for alle fagområder. Prosjektledelse Prosjektering Anlegg- og byggteknisk Sveising, muffing og rørteknisk Leverer til avtalt tid og riktig kvalitet er viktig for oss og våre kunder Vedlikehold og beredskap Infratek har 30 års erfaring med vedlikehold og beredskap av fjernvarmeanlegg. Vi kan levere: Beredskapsavtaler Serviceavtaler Driftsavtaler Alle typer vedlikeholdsoppdrag Infratek kan gi deg en sikker varmeleveranse Er du eier eller bruker av fjernvarme, ta kontakt med: Avdelingsleder Jan Torstensen e-post: VI BYGGER, DRIFTER OG SIKRER KRITISK INFRASTRUKTUR INFRATEK ENTREPRENØR AS POSTADRESSE 0247 OSLO SENTRALBORD BESØKSADRESSE INTERNETT BREIVOLLVEIEN 31, 0668 OSLO INFRATEK.NO

16 Danmark ENERGI FJERNVARME Liberalisering truer den danske fjernvarme Sektoren frygter mangel på affald. av jan dahlmann, københavn I årtier har affaldsforbrænding været en integreret del af den kommunale varmeplanlægning i Danmark, og systemet med at brænde affald og udnytte varmen er med stolthed blevet fremvist for utallige udenlandske delegationer og politikere. Men nu er fremtiden usikker for både fjernvarmesektoren, de kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber og i sidste ende også for varmeforbrugerne, der risikerer dyrere varme. Usikkerheden skyldes to liberaliseringer på to områder. I december blev industriaffald som følge af EU-bestemmelser gjort til en vare, som kan eksporteres og bortskaffes, hvor det er billigst. Dermed forsvandt kommunernes såkaldte anvisningsret, der betød, at kommunerne kunne sende industriaffald til forbrændingsanlæg og udnytte varmen. Situationen er nu, at de store operatører kan køre affaldet til Sverige eller Tyskland, hvor de kan komme af med det uden at skulle betale den afgift, som de skal i Danmark. På generalforsamlingen den 14. april i Dansk Fjernvarme sagde formanden, advokat Uffe Bro: Regeringen ønsker affaldet ud i fri konkurrence. Det bekymrer os, for vi risikerer, at se en udvikling, hvor affald forsvinder væk fra nogle anlæg. Det ser vi alle tendenser til med erhvervsaffald, der køres til udlandet. Det vil alt andet lige betyde højere varmeregninger for nogle fjernvarmeforbrugere. I Dansk Fjernvarme siger pressechef Torben Sørensen, at det indtil videre er umuligt at vurdere, hvor meget affald, der bliver kørt ud af landet, men for de store operatører kan der være penge at tjene ved at undgå de danske afgifter. Vi ved, at der er værker, som overvejer at importere affald, og vi ved, at der bliver importeret lidt, siger han. Konkurrencepakken. Parallelt med denne udvikling har den danske regering arbejdet med en såkaldt «konkurrencepakke», der har potential til at vende op og ned på affaldssektoren. Rapporten, der blev offentliggjort den 10. april, vil liberalisere husholdningsaffaldet og forbrændingsanlæggene. Af rapporten fremgår, at affaldsforbrændingsanlæg skal «selskabsgøres». Desuden skal forbrændingsegnet erhvervsaffald «fritstilles» og forbrænding af kommunalt indsamlet affald skal udliciteres. I foreningen RenoSam, der er en sammenslutning af 43 kommunale og fælleskommunale affaldsselskaber og modtagestationer, ser man med den største alvor på konsekvenserne af konkurrencepakken. Regeringen vil kaste forbrændings anlæggene ud i en markedsgørelse, uden at der reelt er lige konkurrencevilkår, siger Mads Jakobsen, formand for RenoSam. Han mener, at man bliver nødt til at forholde sig til, at i en situation

17 ENERGI FJERNVARME Selskabsgøres: Affaldsforbrændingsanlæg skal «selskabsgøres». Desuden skal forbrændingsegnet erhvervsaffald «fritstilles» og forbrænding af kommunalt indsamlet affald skal udliciteres. Norsk Kulde AS har historie tilbake til Selskapet har vokst til å bli en av Norges ledende entreprenører innen industriell kjøleteknologi, spesialisert innen design, produksjon, installasjon og service. Uden afgift: Situationen er nu, at de store operatører kan køre affaldet til Sverige eller Tyskland, hvor de kan komme af med det uden at skulle betale den afgift, som de skal i Danmark. NH3 HØYTEMPERATUR VARMEPUMPER FOR FJERNVARMEANLEGG OG PROSESSINDUSTRI med international konkurrence vil en afgiftsforskel til Danmarks nabolande på ca. 400 kroner per ton blive altafgørende. Desuden er der stor forskel på varmepriserne i Danmark. Forbrændings anlæggenes indbyrdes konkurrenceevne i Danmark bestemmes i høj grad af, hvad de kan få for den varme, de sælger. Hvis et forbrændingsanlæg har en høj varmepris, er indtægterne fra salg af varme store og konkurrenceevnen dermed væsentligt bedre end det forbrændingsanlæg, der får en lav varmepris. Det er således ikke de enkelte anlægs effek tivitet, der afgør konkur rencen, men afgifter, varmepriser og kapital omkostninger. Vi er bekymret for de store kommunale investeringer. Det ser ikke ud til, at regeringen har taget højde for de centrale forhold, der vil afgøre konkurrencen. Dette må afklares, inden vi bliver kastet ud i et spil med bind for øjnene om borgernes milliarder. Vi ønsker ikke liberalisering for liberaliseringens skyld, siger Mads Jakobsen. Ifølge RenoSams direktør Jacob Simonsen kan man for tiden flere steder i Danmark se kæmpebunker af byggeaffald vokse sig større og større. Det er en ny tendens. Dette affald vil med garanti ikke blive kørt til forbrænding på danske anlæg. Det ender i udlandet til skade for de danske fjernvarme forbrugere, siger han. Naturlig kuldemedium Miljøvennlig kuldemedium Høy virkningsgrad/cop Effekt fra 0,5 MW til 200 MW Max temperatur 100 ºC Min temperatur - 40 ºC Lave driftskostnader Lave vedlikeholdskostnader

18 Tredjepartstilgang ENERGI FJERNVARME Rolig tempo mot deregulert marked Fjernvarmenettet må åpnes for konkurranse. Det er konklusjonen i den svenske utredningen om tredjepartstilgang. Peter Nygårds tror på en sakte og behersket revolusjon. TID FOR BLANDEVANN: Fjernvarmen er moden for flere leverandører i samme rør, viser den svenske regjeringens utredning. Fjernvarmeselskapene må dele rør. av morten valestrand, göteborg Vårt forslag er at omreguleringen til tredjepartstilgang skjer suksessivt og langsiktig. Det vil gi fjernvarmekundene tid til å modnes inn i det nye markedet, sier regjeringens utreder Peter Nygårds til Energi. Dermed har han rodd den store svenske fjernvarmeutredningens direktiv i land, et arbeid for å styrke kundens stilling. Etter åtte år med forskjellige utredninger under ulike politiske flagg de to siste med den aktuelle versjonen er det som om en hel forskningsekspedisjon omsider har kommet hjem. Selskapene deles. Ikke minst venter fjernvarmebransjen spent på funnene fra verdens mest utførlige fjernvarmeutredning, en særoppgave på over 500 sider. Vi har boret oss lengre ned i dette enn noen tidligere har gjort. Vi har snudd hver stein, sier Peter Nygårds. Ifølge utredningens lovforslag skal alle fjernvarmenett åpnes for andre aktører enn netteier. Bransjen deles inn i produksjons-, distribusjonsog handelsselskaper. Suksessiv tilgang. For fjernvarmeselskapene betyr det en hel del omorganisering. For å holde kostnadsnivået nede skal oppdeling først skje når en ny aktør utfordrer den eksisterende monopolisten på det lokale markedet. Dette vil fremme det nye tredjepartsmarkedet i rykk og napp, men det er også meningen, ifølge utredningen. Grovt regnet består det svenske fjernvarmenettet av 400 frittstående nett med 600 lokale markeder. Markedspedagogikk. Det innebærer at noen nett aldri vil se snurten av en konkurrent, mens andre, først og fremst i storbyene, vil bli populære konkurransemål. På kort sikt vil vi ikke finne nye aktører i særlig mange nett. Det vil gå lang tid før vi får se store effekter av omreguleringen, sier Peter Nygårds. Systemet skal vokse fram i ro og mak, med en håndfull nett som konkurranseutsatte spydspisser. Markedets pedagogikk. Det blir her de viktige erfaringene kommer til å gjøres. De som er først ut får altså en ekstra pedagogisk oppgave? Nettopp. Tredjepartstilgangen begynner med noen få nett, så alle kan evaluere opplegget etter hvert. Markedet lærer av andres erfaringer, sier Peter Nygårds. Og dette blir ikke som elmarkedet, som byttet system over natten. Selvregulerende. Man skal likevel ikke være naiv, mener utrederen. Nye kostnader vil havne UTREDER: Vi har snudd hver stein, sier utrederen Peter Nygårds. Og vi tror TPA blir bra. Foto: Öresundskraft (Helsingborg, 1964) opp hos kunden, men nytten vil likevel veie tyngst. Og bare trusselen om konkurranse skal dempe refleksmessige prisøkninger. Konkurranse innebærer prispress uansett om man er direkte utsatt eller ikke. Kunnskapen om at man kan bli det, vil ha en selvregulerende effekt, mener Nygårds. Foto: Arena För Tillväxt Lover ikke. Markedspresset rekker likevel ikke helt fram. Distribusjonen må prisreguleres etter lokale kostnader og avgjøres av en tilsynsmyndighet. Hvis lovforslaget vedtas, blir det svenske fjernvarmemarkedet et unikt laboratorium. Intet annet land har testet dette. Det er veldig vanskelig å bedømme de langsiktige effektene, sier Peter Nygårds. Vi kan skape forutsetninger for en mer effektiv bransje, og det tror vi på, men vi kan ikke love noe som helst. Les mer: Den svenske fjernvarmeutredningen Fjärrvärme i konkurrens SOU 2011:44 kan hentes på nettstedet regeringen.se > Publikationer

19 STOR For oss er enhver kunde stor og viktig, samme hvor stor eller liten bestillingen er. Har vi lovet å levere, gjør vi det til avtalt dato. Vi holder det vi lover. STØRRE Vi har klart å vokse og bli større, til tross for lavkonjunktur og mange konkurrenter. De siste fire årene har vi mer enn fordoblet omsetningen vår. Rørene våre inngår nå i fjernvarmenettene i Norge, Sverige og flere andre land. STØRST Til det store norske markedet vårt har vi valgt vår største selger, Peder Gillerborn. Han er ikke bare høy (205 cm på strømpelesten), men også veldig hyggelig. Han har den største erfaringen med fjernvarmerør som du kan tenke deg. Ta gjerne kontakt med ham: Powerpipe produserer og lagerfører produkter for distribusjon av fjernvarme og fjernkjøling. Hemmeligheten bak suksessen vår er foruten kvaliteten på produktene våre menneskene i selskapet vårt, som driver virksomheten frem med sin vilje og sitt engasjement. Hos oss får du klare svar og en leveringsdato som overholdes. Vi har alltid de samme sjåførene som kjører til Norge. De er hyggelige og imøtekommende, alltid klare til å hjelpe. Rørene får du i tide, den personlige varmen får du på kjøpet. Foto: Mats Udde Jonsson Vi holder det vi lover Ellesbovägen 101, Hisings Kärra. Tel Fax E-post

20 Tredjepartstilgang ENERGI FJERNVARME Venter på virkeligheten Noen tror og mange håper. Andre er skeptiske. TPA-utredningen hylles for godt arbeid og kritiseres for manglende analyser. Kommentarene i fjernvarmebransjen spriker. av morten valestrand, göteborg Den svenske fjernvarmebransjen er ingen enhetlig bransje når det gjelder forholdet til tredjepartstilgang (TPA, third party access). De små kommunale fjernvarmeselskapene er skeptiske og avventende. Som Mullsjö Fjärrvärme i Småland. Store konsernaktører er ivrigere. Fortum melder at man ser frem mot å få jobbe med konkurransekraftig fjernvarme. Daglig leder i EON Värme Karin Jarl-Månsson er rent av entusiastisk: Det er gledende at utredningen foreslår en generell innførsel av TPA, sier hun. For oss er dette en prinsippsak. Vi tror på konkurranse. Mer spillvarme. Konkurrerende fjernvarme åpner for større regionale nett, som følgelig vil kreve mer kraftvarme og spillvarme, mener utredningen, et poeng industrien applauderer. Albin Andersson, spillvarmeindustriens representant i utredningsgruppen, er overbevist om at dereguleringen vil innebære at industriens restvarme omsider kan «tas til vare». Positive huseiere. Fra kundesiden er reaksjonene blandet, avhengig av interessefelt og ståsted. Huseiernes riksforbund, Fastighetsägarna, har i årevis stått i frontlinjen mot fjernvarmemonopolet. Det er fryktelig morsomt og en stor framgang at utredningen legger fram et så gjennomarbeidet og langtgående forslag til lov endring, sier Per Forsling, interesseforeningens energiekspert. Dette er bare bra. Det vil stille krav til leverandørenes effektivitet, samtidig som kunden får valgmuligheter. Husker elmarkedet. Mer skeptisk er Kurt Eliasson, daglig leder i SABO, organisasjonen for kommuneeide flerbolighus for private leietakere. Han lover å komme tilbake med en grundig analyse av utredningsforslaget. Og da vil vi med friskt minne huske resultatet av elmarkedets deregulering, sier han. Boligbyggelagene interesseorganisasjon befinner seg i den andre enden av skalaen. Pernilla Bonde, leder av HSB Riksförbund, er forbauset men glad over «utredningens tverrsikkerhet». Tidligere utredninger har vært skeptiske til konkurranseutsetting, men ikke denne. Vi vil nå arbeide for at forslaget gjennomføres. Politisert utredning. Utredningsarbeidet har også mottatt kritikk for at forslagets modell ble ferdig så sent at den mangler en ordentlig konsekvensanalyse. Ifølge Ulrika Jardfelt, daglig leder i Svensk Fjärrvärme, er utredningen et gedigent arbeid, men lider av at den svenske TPA-diskusjonen generelt er veldig politisert. Utredningen viser sterk tro på markedsløsninger uten at lovforslaget kommer fram til noe annet enn at «TPA sikkert blir bra». Det hele blir et trosspørsmål. Hvis et nytt omfattende regelverk innføres uten at konsekvensene er tydelige, kan det bidra til en mer urolig bransje, sier Ulrika Jardfelt til Energi

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene

Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene nr 02/2011 nytt fra Norsk teknologi økning i boligmarkedet og for yrkesbygg Godt marked for tekniske installasjoner de neste årene SIDE 6 «Det totale markedet for tekniske installa sjoner i 2011 forventes

Detaljer

Norge bør satse på thoriumkraftverk

Norge bør satse på thoriumkraftverk www.voltmag.no mars 2008 nr.1 5 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Norge bør satse på thoriumkraftverk Les også: Svar til Volt fra olje- og energiminister Åslaug

Detaljer

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12

Lærlinger er viktig i RLK. IMAX i stua 16. Konkurranse 14 Premiekryss 15. Velg fornybart 6. Strømpris og nettleie 4. AMS gir ny hverdag 12 Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 2. HØSTUTGAVE 2013 31. årgang LIVSSTILSMAGASIN FRA DITT NETTSELSKAP IMAX i stua 16 Lærlinger er viktig i RLK Lærlinger er en viktig ressurs og sikrer rekruttering

Detaljer

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009

NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 NYTT FRA NORSK TEKNOLOGI NR. 2/2009 Omsorgsteknologi kan aldri erstatte de varme hendene, men omsorgsteknologien kan bidra til at det blir nok varme hender. Her er det intet enten eller, men et både og.

Detaljer

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET

EnergiRike. Energi, miljø og VERDISKAPNING MAGASINET EnergiRike Nr 3, juni 2012 MAGASINET Setter energi, klima og verdiskapning på dagsorden Energi, miljø og VERDISKAPNING Norge er en energigigant. I tillegg til eksporten av olje og naturgass, eksporterer

Detaljer

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12

Destinasjon Norge. - sett fra fjellbygda Rauland. Stein Birger Johnsen. Rauland 04.12.12 Destinasjon Norge - sett fra fjellbygda Rauland Stein Birger Johnsen Rauland 04.12.12 1. Oppsummering Regjeringen la frem sin reiselivsstrategi "Destinasjon Norge" 10. april 2012. Strategien legger i kapittel

Detaljer

Energieffektivisering bør gi skattelette

Energieffektivisering bør gi skattelette nr 01/2011 nytt fra Norsk teknologi norsk teknologi ber regjeringen innføre energifunn Energieffektivisering bør gi skattelette SIDE 9 «Vi foreslår at EnergiFunn skal gjelde dokumenterte arbeidskostnader

Detaljer

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014

6NR. Nødrop fra. Oslo-sjåfører. Motstand mot nye småsentraler. Uber krever frislipp. Side 4-5 OKTOBER 2014 6NR OKTOBER 2014 MEDLEMS- OG INFORMASJONSBLAD FOR NORGES TAXIFORBUND Nødrop fra Motstand mot nye småsentraler side 6-7 Oslo-sjåfører Side 4-5 Uber krever frislipp side 14-15 2 < TAXI 6-2014 Nye generasjon

Detaljer

Sikker strømforsyning til kundene

Sikker strømforsyning til kundene Råd om brannsikring 13 Premiekryss! 15 NR 1. april 2011 l 29. årgang Slik er ipad 2 16 Sikker strømforsyning til kundene Det aller viktigste for lærling Adrian Johansen og NSK er å sørge for en sikker

Detaljer

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke

Elsertifikater kan gi nytt Klondyke www.voltmag.no mars 2012 nr. 1 9 årgang kraftproduksjon energiteknikk elektro elektroteknikk automatisering Elsertifikater kan gi nytt Klondyke Les også: Gatelysbil for førerkort klasse B, Ett skritt videre,

Detaljer

Vi utdanner fremtidens fagfolk

Vi utdanner fremtidens fagfolk Konkurranse 14 Premiekryss 15 Vinn en ipad! NR 1. VÅRUTGAVE 2012 l 30. årgang l Livsstilsmagasin fra ditt nettselskap Blendet av nye ipad 16 Smart strøm til Lofoten 08 Vi utdanner fremtidens fagfolk Se

Detaljer

Norges nye finansminister

Norges nye finansminister FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 8 2013 Norges nye finansminister Vant jobben tilbake Tema outsourcing Landsmøtet 2013 NY KOMPETANSE FRA BI BANK OG FORSIKRING Ta videreutdanning ved siden

Detaljer

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel

nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel nr 03/2012 nytt fra Norsk teknologi Kartleggingskonferansen: Fremtidens fagfolk er tverrfaglige Foto: Eltel energieffektivisering Klimaforliket vil gi økonomisk vekst Olje- og energiminister Ola Borten

Detaljer

Styrets melding til eierne 2010

Styrets melding til eierne 2010 Styrets melding til eierne 2010 Forsidebildet er fra Wiig Gartneri på Orre. Med gass fra Lyse er det mulig med vinterproduksjon av tomater. Jenta på bildet er Wiigs barnebarn, Dina Wiig. Foto: Signe Christine

Detaljer

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene

EnergiRike MAGASINET. EU dobler ambisjonene EnergiRike Nr 6, mars 2014 MAGASINET Setter energi, miljø og verdiskapning på dagsorden EU dobler ambisjonene EU vil doble reduksjonen i klimautslipp til 40 % innen 2030. Betydningen dette får for Norge

Detaljer

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6

Nr. 1-2013 - 96. årgang. Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 Nr. 1-2013 - 96. årgang Sparebanken Øst endrer i det små Side 6 N Y H E T E R NIBOR: Påstander om manipulasjon tas alvorlig Påstandene om at den norske pengemarkedsrenten, NIBOR, skal ha vært manipulert

Detaljer

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess:

SKILLS & ATTITUDE. Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden. Slik bruker vi mobiltelefonen Dansk solskinnssuksess: SKILLS & ATTITUDE Combining Et blad fra Orbion Consulting Orbion Consulting: Combining Skills & Attitude Nå gjør elbilen på alvor sitt inntog i Norden En kabel til 7,3 millarder Se hvorfor Sveriges gigantinvestering

Detaljer

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service

NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG. Nyhetsmagasin fra NHO Service SERVICE NR. 2. JUNI. 2010 17. ÅRGANG Nyhetsmagasin fra NHO Service I 2004 hadde 8,5 prosent av norske kommuner en eller annen form for fritt brukervalg innenfor områder som grunnskole, barnehager og pleie

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012

Ber helseministeren gripe inn. Økonomer avkler Konkurransetilsynet. Georg fra Moss tok folket med storm side 9. juni 2012 5Nr juni 2012 Medlems- og informasjonsblad for Norges Taxiforbund Økonomer avkler Konkurransetilsynet side 14-16 Georg fra Moss tok folket med storm side 9 Ber helseministeren gripe inn side 4-5 2 < TAXI

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Etablering av vindkraft i Norge

Etablering av vindkraft i Norge Etablering av vindkraft i Norge 1 Innhold Administrerende direktør har ordet 03 Utvikling krever investeringer 04 Uten Enova - ingen vindkraft i Europas beste «vindland» 06 Utvikling av vindkraftteknologi

Detaljer

"Å eie, det er å ville"

Å eie, det er å ville Rapport 2009-091 Eierskapets betydning for de regionale energiselskapenes utvikling og verdiskaping i regionene Econ-rapport nr. 2009-091, Prosjekt nr. 5Z090056.10 ISSN: 0803-5113, ISBN 978-82-8232-091-7

Detaljer

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser

H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g. Hvite sertifikater og energispareforpliktelser H v o r d a n u t l ø s e p o t e n s i a l e t f o r e n e r g i e f f e k t i v i s e r i n g Hvite sertifikater og energispareforpliktelser Innhold Sammendrag... 3 Innledning...4 Formål og definisjon...4

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Konjunkturbarometeret

Konjunkturbarometeret Konjunkturbarometeret for Agder - Februar 2012 Det går bra hvis ikke alt går galt Stor usikkerhet preger situasjonen ved inngangen til 2012, men bedriftslederne i Agderfylkene er optimistiske. Hva er viktig

Detaljer

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft

Bjørn Hølaas om kraftutfordringer. Vibeke Tronstad Selnes om GRO. Christian Svanholm om Ny i NiT. t e m a : Kraft 5 07 i Bjørn Hølaas om kraftutfordringer Vibeke Tronstad Selnes om GRO Christian Svanholm om Ny i NiT t e m a : Kraft Møteplassen Fredagsforum: Hver fredag på Britannia Hotell, salong Wedel Jarlsberg klokken

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet

KLIMAKOMMUNE. Temahefte nr. 16. For medlemmer i Fagforbundet KLIMAKOMMUNE Temahefte nr. 16 For medlemmer i Fagforbundet INNHOLD < 3 En sterk oppfordring om å ta klimakrisen på alvor < 4 Nedre Eiker: Felles klimaløft < 8 Stein Guldbrandsen: Ønsker storstilt fornying

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2014 NÆRINGSPOLITIKK BI KAPITALFORVALTNING FINANSMINISTEREN EKSPORTEVENTYR OLJEFONDET ENGLEMAKT SPESIALSEMINAR FRA BI BANK OG FORSIKRING Kristin Bekkeseth,

Detaljer