Hvilken backup-løsning er best og hvorfor sikre dine data?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Hvilken backup-løsning er best og hvorfor sikre dine data?"

Transkript

1 Hvilken backup-løsning er best og hvorfor sikre dine data? WHITEPAPER

2 Hvilken backup-løsning er best og hvorfor sikre dine data? Etabler verdi av data for backup. Denne veiledningen er laget for å hjelpe bedriftsprofesjonelle til å vurdere sine alternativer for å vedta eller oppgradere backup eller gjenopprettingssystem. Selv om det kan virke innlysende hvorfor du bør beskytte dine data med backup, krever en profesjonell tilnærming til planlegging av et forsvar at alle tenkelige trusler er anerkjent og besvart av løsningen du til slutt velger. Katastrofer som tap av data har mange årsaker og hver av dem er for vanlige til å ignorere. Menneskelig feil- utilsiktet sletting Maskinvarefeil Programvarefei fil- korrupsjon Virus Hackere Stjålne datamaskiner eller drivere Naturkatastrofe- brann, flom osv. I tillegg til å planlegge for alle truslene er det også viktig at du forstår at backup bare er halve beskyttelse. Uten en rask og sikker gjenoppretting kan bedriften fortsatt bli alvorlig rammet av datatap. Verdien av å gi den beste backupen og det beste gjenopprettingssystemet for dataene dine ligger i hjertet av forretningskontinuiteten. Hvordan bedriften svarer på datatap vil ha innvirkning på både din økonomiske situasjon og ditt profesjonelle bilde utad. Med best mulig backup og gjenopprettingssystem: Etter tap av data vil du fortsatt drive virksomheten med et minimalt tap av salg og produktivitet. Bedriftens omdømme vil være intakt når kunder ser hvor raskt og profesjonelt du gjenoppretter fra tap av data (hvis de i det hele tatt oppdager det.) Bedriften din vil unngå store utgifter for teknisk support, som vil eller ikke vil gjenopprette tapt data. Bedriften din vil være i samsvar med retningslinjer og industristandarder. Trusselen for tyveri av data minimeres. Når det gjelder backup og gjenopprettingsløsninger, er det ikke samme standard for alle. Å bestemme seg for et effektivt system bestemmes av verdien av dataene du vil beskytte. Uviktig data trenger ingen dyr backup-løsning. Data som er livsnerven i bedriften din trenger den beste beskyttelsen du kan få tak i. For å vurdere verdien av dataene dine: 1. Kategoriser først forretningsdataene du vil ta backup av det viktige, det svært viktige og det helt avgjørende. 2. Spør deg selv Hva er verdien av disse dataene for hver time de er utilgjengelige? 3. Hva er konsekvensene hvis disse dataene går tapt for alltid? 4. Hva er konsekvensene hvis det faller i gale hender? Ved å kategorisere dataene dine i henhold til verdien, vil du klare å lage en plan som passer best til kostnadene ved backup til kvaliteten av nødvendig beskyttelse. Så kan du etablere et system i henhold til følgende betraktninger for hver av de tre viktigste backup-teknologiene.

3 Backup-alternativer: Lokal cloud og hybrid cloud/lokal For å hjelpe deg gjennom alle hensynene ved å velge system har vi laget en tabell som identifiserer styrke og svakheter ved de tre backup-alternativene. Lokal backup Dette er metoden for å sikkerhetskopiere en lokal tape eller disk som selskapet oppbevarer på stedet. Det er bra for rask gjenoppretting, men de originale sikkerhetskopiene på stedet kan gå tapt i brann eller vannskader. Cloud backup Metoden for å lagre data eksternt. Cloud-løsninger bruker internett for å laste opp backup data til et eksternt datasenter. De beste cloud løsningene automatiserer denne prosessen slik at brukeren kan enkelt installere det. Det finnes to nivåer av backupsystemer i cloud: forretningsklasse og forbrukerklasse. I motsetning til forretningsklassen, er forbrukerklassesystemer svært rimelige (eller gratis), men tilbyr lite support, sikkerhet eller ekstra service. Hybrid cloud backup Enkle cloud-løsninger har ett problem: I en datakrise der store mengder data må gjenopprettes fra skyen, er ofte overføringen via nettet for langsom. Et hybrid cloud-løsning løser dette ved å legge til en integrert lokal backup til backupsystemet i cloud. Samme automatisering sikrer enkel og lite tidkrevende installasjon, mens duplisert, lokal data betyr at data kan gjenopprettes i løpet av få minutter i stedet for timer.

4 Vurdering Local Cloud Hybrid Inkludert CD/DVD, flash Inkludert forbrukerklasse Sky-backup med disker, kassettdisker, hard og forretningsklasse online integrert lokal backup disker backups pluss bedrift WAN for rask gjenoppretting Firmaets fokus på En stor mengde tid og Cloud backups er i Forretningsklasse hybrid grunnleggende styrker ekspertise kreves for å utgangspunktet enkel og lite systemer minimerer behovet og outsorced strategi for opprettholde et skuddsikkert tidkrevende. Dine ansatte for inngrep og handling fra support backup-system. Er det en kan fokusere på forretninger. ansatte. Skydelen er fortsatt god ivestering av ressursene enkel og lite tidkrevende. dine? Løpende kostnader Betydelig tid og innsats er Forbrukerklasse skysystemer Hybrid backup-systemer for å opprettholde nødvendig for å vurdere alle de er konkurransedyktige er tilsynelatende de dyreste. et backup-system virkelige kostnadene forbundet spesielt når alle kostnader av månedlige kostnader for med å opprettholde mekaniske mekaniske systemer tas med. vedlikehold og lagring backup-systemer. Forretningsklasse systemer pluss personaltid kreves er dyre, men kan fortsatt for jevnlige backups, være konkurransedyktige. opplæring og gjenopprettingsøvelser Datamengde Hvis pålitelig personaltid ikke Større mengder betyr høyere Dyreste, men stegvis prising er for dyrt, kan lokale media- kostnader, men noen basert på datavolumet fra backups være økonomisk, leverandører tilbyr lagvis forretningsklasse leverandører spesielt for mindre mengder. prising som baserer seg på bidrar til å redusere kostnadene datavolumet. for duplikate backups. Eksterne utfordringer Lokalt lagret backup-media er Pr. definisjon er cloud backups Det beste av begge verdener: (media må lagres ubrukelig dersom det oppstår lagret sikkert eksternt. En noen forretningsklasse eksternt for å forhindre brann eller andre katastrofer. dårlig linje kan medføre at en systemer tilbyr integrerte brann eller annen For å forhindre tap av både fullstendig datagjenoppretting løsninger både for eksterne katastrofe fra å ødelegge originaler og backup, må tar svært lang tid hvis og lokale backups. både originalen og fysisk backup- media lagres volumene er store. Noen backup): fysisk media på separate steder. Og du forretningsklassesky-backup krever et disiplinert system må kunne gjenfinne det raskt sikrer raskere gjenoppretting for å få det eksternt. All fra det stedet når du må ved å tilby levering via akutt- ekstern media må lagres gjenopprette data. kurér av fysisk media. sikkert for å forhindre tyveri og sikre rask gjenfinning.

5 Vurdering Local Cloud Hybrid Reguleringene og Det er svært vanskelig for Kun de beste Kun de beste standardene som lokal medialagring å dekke forretningsklasse løsningene forretningsklasse-løsningene firmaet ditt driver standarder angitt av industri dekker standardene til dekker standardene til eller myndigheter for industri og myndigheter. industri og myndigheter. beskyttelse av personlig og økonomisk data. Kapitalkostnadene av Rimelige maskinvare- og Ingen kapitalkostnad for Ingen kapitalkostnad for å kjøpe backup maskinvare programvareløsninger er maskinvare eller programvare maskinvare eller programvare og programvare ganske sikkert de minst sikre og de vanskeligste å vedlikeholde. Teknisk ekspertise og Har du mer enn en teknisk Med forbrukerklasse sky- Kun forretningsklasse tilbyr snarrådighet av personale kunnskapsrik person som kan backup, er du integrerte hybrid-løsninger tilgjengelig ved tap av data håndtere datagjenoppretting fra sannsynligvis alene med med ekspert-teknikere fysisk media under datagjenoppretting. tilgjengelige for hjelp i ekstremt press ved tap Forretningsklasse sikrer at nødsituasjoner. av data? det alltid er en eksperttekniker som kan hjelpe deg. Transporttid (tiden det Kan være relativt rask hvis Backups gjøres automatisk Noe håndtering er nødvendig tar for for backups): det er lite data og ikke behov for og i bakgrunnen mens du for lokal backup, men det er langsomme, kjedelige å endre disker eller kassetter. fortsetter å jobbe. Det trengs minimalt siden kun aktuelle prosesser er til hindring for Programendringer eller ny HW ingen inngrep fra personalet. databehov skal lagres lokalt. disiplinerte backups kan gjøre backup uleselig. Tidskrevende å merke media og flytte det til lagringsplassen. Søketid: tid det tar å finne en Dette kan skje ganske raskt hvis Avhenger av filstørrelse og Veldig raskt uansett måte: enkelt fil eller filer på backup det lokale mediet er på disk og hvor lang tid det tar å laste gjenopprett små filer fra media for en delvis disken er praktisk. ned, men for mindre filer kan skyen eller store filer fra gjenoppretting Mye langsommere hvis mediet dette gå raskt. lokal media. er kassett eller disker som ikke er håndterbare

6 Vurdering Local Cloud Hybrid Gjenopprettingstid (tiden Første vurdering er hvor lang Med store mengder data vil Gjenoppretting ved bruk av det tar å gjenopprette en tid det tar å finne og laste fysisk kapasiteten på nettet være lokalt lagret media er svært fullstendig backup) media. utslagsgivende for hvor lang rask. Eksterne løsninger trenger (Hvor lett kan du finne tid det tar. tilkoblinger med høy backup-kassetter eller disker og Det er sannsynligvis raskere hastighet og/eller en kurer hente dem i en nødsituasjon? å fysisk transportere fysisk for rask transport avfysisk Er de merket ordentlig?) Når de backup-media fra sky- media. er lastet, går gjenopprettingen lagringen via en kurer. Denne svært raskt. tjenesten er tilgjengelig fra forretningsklasse-leverandører. Profesjonell support: Noen systemer er relativt Med forretningsklasse- Med forretningsklasse- nødvendig for å iverksette lette, andre er mer kompliserte. systemer, er profesjonell systemer, er profesjonell et nytt system Uansett bør mer enn en support alltid tilgjengelig. support alltid tilgjengelig. person håndtere de fysiske Pålitelighet av backup Mekanisk pålitelighet av Ingenting å ødelegge eller Fysisk media kan mislykkes, og gjenopprettingssystem maskineri er Akilleshælen mislykkes med. men det er alltids en backup for maskinvare: Er du helt av fysisk media. for backupen i skyen. sikker på at backup ble Flyttbare deler kan mislykkes registrert perfekt og kan eller gå gjenopprettes? ut av stilling og resultere i korrupt og derfor unyttige backups. Transporttid (tiden Kan være relativt rask hvis det tar for for backups): det er lite data og ikke behov for Backups gjøres automatisk Noe håndtering er nødvendig langsomme, kjedelige å endre disker eller kassetter. og i bakgrunnen mens du for lokal backup, men det er prosesser Programendringer eller ny HW fortsetter å jobbe. Det trengs minimalt siden kun er til hindring for kan gjøre backup uleselig. ingen inngrep fra personalet. aktuelle databehov disiplinerte backups Tidskrevende å merke media skal lagres lokalt. og flytte det til lagringsplassen.

7 Vurdering Local Cloud Hybrid Sikkerhet mot datatyveri: Du er klar over ditt juridiske ansvar til å beskytte personlig informasjon, ikke sant? Dette omfatter sertifiseringer som kreves av industrien. Dette avhenger av hvor streng sikkerheten er for ditt fysiske medialager. Mer sikkerhet krever dyrere opplæring, sikkerhet stiltak og mer utdypende prosedyrer. Forbrukergraderingssystemer tilbyr liten hjelp i møte med streng sikkerhetssertifisering. De beste forretningsgraderingssystemene er sertifiserte etter tøffe myndighets- og industristandarder. Forbrukergradering systemer tilbyr liten hjelp i møte med streng sikkerhetssertifisering. De beste forretningsgraderingssystemene er sertifiserte etter tøffe myndighets- og industristandarder. Fleksibilitet: Trøbbel, En betydelig investering Periodekontrakter kan hemme Periodekontrakter kan hemme tid og kostnader kreves i opplæring av personalet, endring i teknologi eller endring i teknologi eller hvis du vil flytte maskinvare- og programvare leverandører, men vilkårene er leverandører, men vilkårene til et annet backup-system. kan motvirke at du endrer vanligvis kun for ett år. er vanligvis kun for ett år. Hemmer backup-teknologien plattformer. Forretningsklassesystemer Forretningsklassesystemer (eller kontraktsforpliktelse) har vanligvis mange leverandører har vanligvis mange endring i systemer? som tilbyr samme tjeneste. Hvis leverandører som tilbyr du ikke er fornøyd med din samme tjeneste. Hvis du ikke nåværende leverandør, kan du er fornøyd med din nåværende flytte over til en annen leverandør, leverandør, kan du flytte over men fortsatt beholde samme til en annen leverandør, men system og programvare. fortsatt beholde samme Leverandører for forretningsklassen system og programvare. tilbyr kontrakter som tillater at du Forbrukerklassesystemer flytter fra deres forbrukerklasse til tilbyr ikke integrerte hybrid- forretningsklasse eller omvendt løsninger. avhengig av dine behov.

8 Om Backupdagen Backupdagen er et initiativ fra en rekke kommersielle, offentlige og interesseorganisasjoner. Formålet er å gi private og offentlige bedrifter en påminnelse om hvor viktig dette er, samt hvilke konsekvenser det får hvis rutiner svikter og data blir borte. Backupdagen skal gi bred informasjon om ansvar, løsninger, sikkerhet og teknologisk utvikling innenfor fagområdet. Bakupdagen skal være den 31. mars hvert år. Med andre ord lett å huske som dagen før 1. april. Backupdagen skal være tilsvarende den årlige kampanjen for bytte av batterier i brannvarsleren. Alle vet at et ødelagt batteri kan få katastrofale konsekvenser hvis det brenner. Les mer på Les mer på

Hvordan velge en leverandør for cloud backup

Hvordan velge en leverandør for cloud backup Hvordan velge en leverandør for cloud backup WHITEPAPER Hvorfor bør du beskytte dine data? Før eller senere via skade, uhell eller feil er det statistisk sannsynlig at du vil miste verdifull data. Flere

Detaljer

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET

HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET HVORDAN EFFEKTIVISERE DIN VIRKSOMHET 1 Innholdsfortegnelse Introduksjon Del I- Drive virksomhet i steinalderen Stå opp, kle på deg, start dagen Modemmusikk Del II Forbedret teknologi Lynraskt internett

Detaljer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer

Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 2 Kompasset illustrerer behovet for gode verktøy og veiledning for å kunne navigere i et vanskelig landskap med stadig nye hindringer 3 Uansett hva man bruker PC-en til, har den verdi. Server En PC kan

Detaljer

lisensiering Enkelt forklart

lisensiering Enkelt forklart lisensiering Enkelt forklart 1 Kjøpe kua eller bare melken? De færreste av oss ville investert i egen ku, kun for å ha tilgang til melkeprodukter hver dag. På samme måte er det heller ikke nødvendig å

Detaljer

Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger

Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger IT-DRIFT OG -SERVICE Sikker og effektiv drift av dine IT-løsninger EG www.egnorge.no Din bedrift er helt avhengig av stabil og sikker IT-drift. EG tilbyr en rekke tjenester innenfor drift og forvaltning

Detaljer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer

Innovative. løsninger. filvirtualisering. Robust. Elopak og Grieg Star Shipping fornøyde kunder med interessante erfaringer Norges viktigste avis innen lagring, arkivering, backup/restore og katastrofesikring Proact nr. 1026/2011 www.proact.no Innovative løsninger Robust filvirtualisering Intervju med Brian Pawlowski CTO i

Detaljer

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter

Veiledning for. Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter Veiledning for outsourcing av IT Spesielt rettet mot små og mellomstore bedrifter September 2010 innhold o Sammendrag...4 1 Om denne veiledningen... 7 1.1 IT er virksomhetskritisk... 7 1.2 Outsourcing

Detaljer

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet

Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet 2014 Mørketallsundersøkelsen - Informasjonssikkerhet, personvern og datakriminalitet Innhold 1 Innledning 3 2 Oppsummering av hovedfunn og anbefalinger 4 3 Risikobildet 5 Trusselvurdering fra Kripos 5

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering

Paul Fry. Februar 2013. GSK går over til elektronisk fakturering Februar 2013 GSK går over til elektronisk fakturering GSK har som mål å stadig prøve å forbedre effektiviteten. Det er viktig å kunne tilpasse denne i tråd med kundenes og leverandørenes behov, og fokusere

Detaljer

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013

Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Bruksanvisning for iexcel Fakturabok GRATIS 2013 Laget for alle som ønsker å evaluere Gratis-/Prøveversjon av iexcel Fakturabok 2013 Versjon 1.2.1 av 3. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon...

Detaljer

LØSNINGER FOR SMÅBEDRIFTER GRUNNER TIL AT. www.lenovo.com/vsb/no

LØSNINGER FOR SMÅBEDRIFTER GRUNNER TIL AT. www.lenovo.com/vsb/no LØSNINGER FOR SMÅBEDRIFTER 7 GRUNNER TIL AT Lenovo passer perfekt for bedriften din. www.lenovo.com/vsb/no 1 En lukrativ investering. Innebygde besparinger gjennom hele PC-ens levetid. Lenovo Løsningssenteret

Detaljer

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok

Deler av teksten er hentet fra Frivillighet Norges Organisasjonshåndbok Gode interne rutiner Mange er usikre på hva det betyr når økonomi nevnes i forbindelse med organisasjonsdrift, og kasserervervet er i mange organisasjoner det vanskeligste å finne personer til. Ikke fordi

Detaljer

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester

aksjeselskaper Regnskap for små Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Slik har vi testet tester Stortest av 9 regnskapsprogrammer: Regnskap for små aksjeselskaper Vi har testet ni regnskapsprogrammer for aksjeselskaper med minst tre brukere og krav om moderne funksjoner, som e-faktura, webintegrasjon

Detaljer

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING

Stopp tyven. VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING Stopp tyven VEILEDER FOR bedriftene BYGGENÆRINGENS LANDSFORENING OM VEILEDEREN BNL har med bakgrunn i en undersøkelse om tyveri fra byggeplass våren 2012 utarbeidet en veileder for å hjelpe medlemsbedriftene

Detaljer

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.

Systemanalyse. Lopex AS. Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib. Systemanalyse Lopex AS Benedikte Holm Siv Hansen Ingeborg Endresen bho063@student.uib.no siv.hansen@student.uib.no ien087@student.uib.no Innholdsfortegnelse: DEL I FORPROSJEKT, MULIGHETSSTUDIE OG PROSJEKTPLANLEGGING...5

Detaljer

CommVault Simpana 10. "En teknisk beskrivelse"

CommVault Simpana 10. En teknisk beskrivelse CommVault Simpana 10 "En teknisk beskrivelse" Mars, 2014 Innhold Innledning... 3 En helhetlig plattform... 4 Oppbygging Roller i Simpana... 4 Sentrale funksjoner Teknologi... 5 Administrasjonsgrensesnitt...

Detaljer

Slik eliminerer du syv tidstyver

Slik eliminerer du syv tidstyver Slik eliminerer du syv tidstyver 1 Innhold Innledning 3 La de ansatte slippe å bruke tid på reiseregninger 4 Fakturer elektronisk og spar 90 % på inngående faktura 4 Oppbevar og håndter dokumenter digitalt

Detaljer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer

TDT4735 Systemutvikling, fordypning. Metoder for systemtest av websystemer TDT4735 Systemutvikling, fordypning Metoder for systemtest av websystemer Hong Trang Thi Nguyen Veileder: Tor Stålhane Høst 20-12-2005 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet Forord Dette prosjektet

Detaljer

Spar penger. ta regnskapet selv

Spar penger. ta regnskapet selv Spar penger ta regnskapet selv Det finnes knapt noen øvre grense for hvor mange penger du kan bruke på konsulentbistand for å skreddersy den perfekte økonomiløsningen for din virksomhet, men de fleste

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

Bruksanvisning. for. Laget for gratismedlemmer som ønsker å evaluere vår gratisversjon. Versjon 2.0.1 av 2. januar 2013

Bruksanvisning. for. Laget for gratismedlemmer som ønsker å evaluere vår gratisversjon. Versjon 2.0.1 av 2. januar 2013 Bruksanvisning for 2013 Laget for gratismedlemmer som ønsker å evaluere vår gratisversjon av iexcel Lønningsbok 2013 Versjon 2.0.1 av 2. januar 2013 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1. Informasjon... 4 1.1. Om iexcel...

Detaljer

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3

NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 NINA FURU BEDRE WEB PÅ 1-2-3 Bedre web på 1-2-3 Tre enkle grep som forbedrer kvaliteten på nettstedet ditt Av Nina Furu www.nettredaktor.no Som senior webkonsulent og innholdsekspert er jeg ofte ute hos

Detaljer

Utvikle bedriften din trygt og sikkert

Utvikle bedriften din trygt og sikkert Utvikle bedriften din trygt og sikkert La bedriften vokse og utvikle seg Uansett om du lager gadgets, selger tjenester eller flytter varer, er du avhengig av dine ansatte, og dine ansatte er avhengige

Detaljer

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET

WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER WORDPRESS SIKKERHET WP-WATCHER BACKUP - SIKKERHETSKOPIERING «Hei! Jeg oppdaterte en plugin på siden min og nå kommer jeg ikke inn på siden min i det hele tatt. Kan du hjelpe meg?» «Hjelp! Jeg

Detaljer

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat

Nyheter. Mye nytt. for både næring og privat Nyheter Viktige nyheter i ditt datax-program, versjon 10.0 Nyheter De viktigste nyhetene og forbedringene i ditt program fra Mamut. Side 2-3 Tips fra datax-bruker Les hvordan datax-brukeren Jan Erik Vinnem

Detaljer

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning

Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid. Bosch IP Network Video Produktveiledning Bosch IP En innføring i IP-teknologi og CCTVens fremtid Bosch IP Network Video Produktveiledning 2 3 Endringer i CCTV-teknologi har vært drevet frem av tre vesentlige krav. Det første er behovet for å

Detaljer

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier

Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Krav til leverandørens databeskyttelse vurderingskriterier Anvendelighet Microsofts krav til leverandørens databeskyttelse (DPR) gjelder for alle Microsoft-leverandører som samler inn, bruker, distribuerer,

Detaljer

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen

Sikker håndtering av personopplysninger i skolen Sikker håndtering av personopplysninger i skolen veiledning Om Senter for IKT i utdanningen Senter for IKT i utdanningen er et forvaltningsorgan under Kunnskapsdepartementet. Senterets oppgave er å bidra

Detaljer