Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE"

Transkript

1 REPORTASJE Tidenes største norske IKT-leveranse tas i bruk på St. Olavs Hospital i Trondheim. Totalt kommer IKT-løsningene på godt over en milliard kroner. TEKST OG FOTO ARNE ASPHJELL Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRE KOMPLISERTE 14 TEKNISK UKEBLAD 0505

2 STE OG MEST IKT-PROSJEKT TEKNISK UKEBLAD

3 REPORTASJE HADDE IDEEN: Professor, dr. med. Hans Olav Myhre hadde ideen til «Fremtidens operasjonsstuer». Nylig ble han slått til ridder av St. Olavs-ordenen for sin innsats innen karkirurgi. PASIENTFOKUSERT IKT-LØSNING Telenor har fått i oppgave å etablere en IT infrastruktur som setter pasienten i fokus. Til å løse oppgaven har de med seg ti underleverandørene HP, Accenture, Bravida, Cisco Systems, Cardiac, Max Manus, Best, ConsultIT og Microsoft. IKT-systemet omfatter: Pasientterminal med TV, radio, musikk, telefon, video, spill, internett, epost, info, lys, signal. MDA-er (Medical Data Assistant) for personalet som dekker telefon og personsøk, og har nyttetjenester som telefonkatalog, kalender, kontaktinfo, epost og tilgang til flere medisinske oppslagsbaser som Norsk legemiddelhåndbok, Felleskatalogen, klassifikasjon av kirurgiske inngrep etc. Individuelle smartkort som gir tilgang til terminaler og data. For eksempel kan legen bruke sitt smartkort i pasientterminalen for å få tilgang til sine systemer, og forklare for pasienter og pårørende ved hjelp av skjerm ved sengen. Trådløse nett og IP-telefoni er stikkord for kommunikasjonsløsningen. Nye St.Olavs Hospital i Trondheim: NORGES DYRESTE OG MEST KOMPLISERTE IKT-PROSJEKT HELSEBYGG Midt-Norge valgte å kjøre Norges største IKT-anbud etter byggekontraktsmalen, og det har de ikke angret på. Byggentreprenørkontrakter er mye mer gjennomtenkt. Bransjen har lang erfaring og de regulerer forholdet mellom kunde og leverandør på en god måte, sier IKT-sjefen for Helsebygg Midt- Norge, Tore Indreråk. Han er en av de ansvarlige dersom Helsebyggs ambisiøse IKT-prosjekt går ad undas. Helsebygg Midt-Norge som er ansvarlig for byggingen av det nye sykehuset i Trondheim, valgte å gå ut med en anbudsinnbydelse etter Norsk Standard 3431, «Alminnelige kontraktsbestemmelser for totalentrepriser». Det innebar at alle IT-bitene til det nye sykehuset ble lagt i èn stor totalentreprise. I et så stort og komplisert prosjekt, var det umulig for en enkelt leverandør å dekke alle deler av kontrakten. Ved å velge én leverandør for hele totalentreprisen, ble det denne leverandørens oppgave å koordinere alle underleverandørene. Milliardprosjekt Telenor, Ementor og Siemens konkurrerte om å få fase 1-kontrakten verdt 330 millioner kroner. Telenor hadde det økonomisk mest fordelaktige tilbudet, og ble valgt. Blir fortsettelsen like bra, ligger Telenor godt an til å hale i land prosjektets fase 2 som har en kostnadsramme på bortimot 350 millioner. I tillegg kan leverandøren få opsjon på driften i seks år og muligheter for lignende leveranser til andre sykehus i regionen, slik at total kontraktssum kan komme godt over milliarden. Det er mye bedre at Telenor tar koordineringsarbeidet og ansvaret for integreringen i et så stort prosjekt, enn at vi som byggherre skal gjøre det selv, konstaterer Indreråk. NS3431 setter tydelig grensesnittansvar og rollefordeling. Vi som byggherre stiller krav og Telenor leverer. Vi stilte 2500 absolutte krav i vår anbudsinnbydelse. Kravspesifikasjonen dekker ringpermer på nesten en meter, opplyser han. Nå står vi igjen med bare syv avvik, og det er vi fornøyd med. Det er i hovedsak en fastpriskontrakt, og manglende oppfyllelse reguleres med avslag i pris. Endringer og tillegg gir påslag i prisen. Selv om anbudet inneholdt mange absolutte krav, valgte byggherren å sette «myke» funksjonelle krav slik at leverandøren kunne velge egne løsninger. Etter vel et års samarbeid er det gjennomført ca 50 såkalte endringskontroller. Dette er det mest kompliserte IKT-prosjekt i Norge i dag, der mye skal virke sammen. Totalt omfatter det 100 interne og 60 eksterne grensesnitt. I høst flytter sykehuset inn i de første nye bygningen og da skal alt virke. Den formelle aksept av leveransen skjer i juni FREMTIDENS OPERASJONSSTUE St. Olavs Hospital i Trondheim får en av verdens mest avanserte operasjonsstuer. Utstyret vi finner her, er ikke kommet på markedet en gang, forteller Ronald Mårvik som er medisinsk ansvarlig for mage/tarm-operasjoner. I DE TO NYE OPERASJONSSTUENE som allerede er bygd opp ved St. Olavs Hospital, er mesteparten av utstyret ryddet av veien. Det er bokstavelig talt satt på «mørkloftet». Fremtidens operasjonsstuer består av to stuer på 60 kvadratmeter hver, plassert på hver sin side av et felles kontrollrom. Den ene operasjonsstuen er utstyrt for kikkhullskirurgi (laproskopisk kirurgi) rettet mot mage/tarm, i den andre blir det operasjon av hjerte- og blodårer (endovasculær kirurgi). Det er høyt under taket, og over himlingen ligger et nytt rom som skal huse mesteparten av det utstyret som hittil har vært i selve operasjonsstua. Ledninger og tilførselskabler fra det skjulte utstyret 16 TEKNISK UKEBLAD 0405

4 DIGITAL HJELPER: Sjeflege Ola Bergslien arbeider med de sykehusoverspennende systemene, som for eksempel elektronisk pasientjournal. Med utgangspunkt i Siemens Doculine ønsker de å utvikle en digital journal tilgjengelig via den MDA-en han holder i hånden. HIGH-TECH LEGE: Ronald Mårvik får utløst mye av teknologen i seg ved å jobbe i det medisinsk-tekniske forskningsmiljøet i Trondheim. ILL: HEIDI BREDESEN kan hentes ned etter behov. Utstyret kontrolleres ved hjelp av trådløse fjernstyringsenheter som er omgitt av et sterilt overtrekk, slik at legen som opererer selv kan trykke på knappene. Fantastisk kontrakt Sony, Olympus og Siemens er hovedleverandørene av det tekniske utstyret. Vi har fått en fantastisk kontrakt, opplyser Ronald Mårvik, som er medisinsk faglig leder for operasjonsstua som spesialiserer seg på mage/tarm-operasjoner. Mårvik er en av Europas fremste eksperter på kikkhullskirurgi, og samarbeider nært med teknologene i NTNU/Sintef-miljøet. Det gode teamarbeidet mellom medisinere og teknologer gir resultater, og er nok en årsak til at utstyrsleverandørene er rause. På begge de to siste europeiske konferansene om laproskopi, har «team Mårvik» fått pris for sine metoder. Den siste prisen fikk de fordi de klarte å kombinere røntgenbilder med kikkhullsteknologi. Dette innebærer at kirurgen kan få opp bilder av vev og organer som ligger bak området man ser gjennom «kikkhullet», og dermed være tryggere på inngrepene som gjøres. Den nye operasjonsstua er nesten som et TVstudio, forteller Mårvik: Flere mindre skjermer rundt operasjonsbordet, en stor til oversiktsbilder på ene veggen, samt kamera som varierer i størrelse fra et stort i taket til bittesmå som puttes inn i kroppen under operasjoner. Som operasjonsstue er den en av verdens mest avanserte utstyret vi finner her er ikke kommet på markedet en gang, sier Mårvik. Den gode avtalen som er inngått med leverandørene, medfører at utstyret fortløpende blir byttet ut med nyere og mer avansert utstyr. Mot slutten av dette året kommer neste generasjons utstyr på plass. LEVERANDØRER Prosjektgjennomføring og infrastuktur: Telenor og HP Tjenesteintegrator: Telenor Telefoni: Telenor og Cisco Systems PC-utstyr, MDA: HP og Telenor AV-ustyr: : YIT Meldingstjener: Cardiac Pasientterminaler: Cardiac Alarmering/posisjonering: Cardiac Opplæring: Accenture Kabling: Bravida Driftsopsjon: Telenor og EDB Katalogtjenester: Consult IT Dig. diktering: Max Manus Pålogging/autentisering: Telenor TV-distribusjon: Cardiac Datanett: Cisco Systems Pasientsignal: BEST TEKNISK UKEBLAD

5 «Kameraet som Mårvik fører inn i bukhulen på pasienter sitter på enden av en metallstang som kan minne om et grillspyd.» St. Olavs Hospital: INTEGRERT OG DESENTRALISERT Pasientbehandling, forskning og undervisning skal gå hånd i hånd i det nye St. Olavs Hospital som vil stå ferdig utbygd i Sykehuset blir fullstendig desentralisert og vil bestå av 11 store sentra. BYGGEFASE1 avsluttes sommeren 2006 og inneholder følgende bygg: Forsyningssenteret som skal levere varer og teknikk. Laboratoriesenteret blir hovedbygg for forskning og undervisning, og dekker laboratorietjenesten for St. Olav og flere andre sykehus. Kvinne-barnsenteret tar hånd om fødsler, kvinneykdommer og fostermedisin. Nevrosenteret dekker øre, nese, hals, nevrologi, nevrokirurgi, slag, rygg og geriatri. Pasienthotellet blir et alternativ til sykehusseng for de som får kortvarig behandling. BYGGEFASE 2 starter sommeren 2006 og omfatter seks nye senteret: Abdominal og miljøsenteret for magetarm, nyrelidelser, hormon- og urinveissykdommer, samt kreft- og blodlidelser, hud- og kjønnssykdommer, infeksjonsmedisin og samfunnsmedisin. Akuttsenteret og hjerte-lungesenteret tar hånd om akutte tilfeller, smertebehandling, hjertemedisin/kirurgi og lungemedisin. Bevegelsessenteret behandler bein-, ledd- og muskellidelser, samt plastisk kirurgi. Psykaiatrisenteret tar hånd om akuttog korttidspsykiatri, og er poliklinikk for alderspsykiatri. 18 TEKNISK UKEBLAD 0405

6 FREMTIDENS OPERASJONSSTUE Vi er Sonys utstillingsvindu i Europa, opplyser Mårvik. Sjefene fra Japan har vært her, og når vi kommer i gang, vil mange internasjonale delegasjoner komme på besøk. Forskningen får hovedfokus i de nye operasjonsstuene, og Mårvik viser gjerne fram det avanserte utstyret. Se her, high-definition (HD) videokamera. Vi er de første som har det i PAL-versjon. Oppløsningen er fem ganger bedre enn forrige generasjons kamera, og det sier seg selv at vi kan operere mer nøyaktig med dette utstyret. I tillegg er det mulig å justere frekvensen i lyset slik at svulster blir lettere å oppdage. STORT OG DYRT Til sammen blir sykehuset på vel kvadratmeter, og begge byggefasene har en kostnadsramme på drøye fem milliarder kroner. Det ferdige sykehuset skal fremstå som ett sykehus i flere bygg en sykehusavdeling må kunne passe inn i flere sentra. Samme type virksomhet samles i felles etasje. Poliklinikker samles i første etasje, operasjonsstuer i andre og sengeområder i de øverste etasjer. Det legges bare opp til enerom i sengetun med åtte rom totalt. Et avansert rørpostsystem bringer prøver til laboratoriesenteret. Optisk fiber ut Kameraet som Mårvik fører inn i bukhulen på pasienter sitter på enden av en metallstang som kan minne om et grillspyd. Optisk fiber brukes ikke lenger, mikrochipen som er i kameraet er ikke større enn en millimeter, forklarer Mårvik. Han har «kameraspyd» av forskjellig tykkelse fra 2 mm i diameter opp til 10. Vi går som regel inn gjennom navlen det er korteste vei inn, også for meget tykke pasienter. Knøttsmå, trådløse kamera som kan sendes på egen vandring inne i kroppen, er også en mulighet med dagens teknologi. For å kunne håndtere strømmen av høyoppløselige bilder, er fremtidens operasjonsstuer utstyrt med et nettverk i gigabit-klassen. Sonyopptakerne som lagrer bildestrømmen, koster kroner stykket. Videoopptakene fra operasjoner som gjennomføres lagres i seks måneder før de slettes. Dette er viktig for eventuelt å kunne gå tilbake senere for å se etter feil som kan ha oppstått under operasjonen, forteller Mårvik. Alle data registreres fortløpende under operasjoner og kan minne litt om ferdsskriveren som de har i fly, sier Mårvik. Ublodig kirurgi Han ser ikke bort fra at minst halvparten av operasjonene som skal foretas etter nyåpningen, vil skje med kikkhullskirurgi. Det gir store gevinster i form av bedre gjennomstrømning av pasienter (raskere på bena igjen) og mindre risiko for komplikasjoner i etterkant. Ved at inngrepene skjer inni kroppen uten at den åpnes, reduseres farene for infeksjoner drastisk. Det er også mulig å foreta flere operasjoner i samme rom samtidig. Førti millioner er investert i de nybygde modulene som utgjør fremtidens operasjonsstuer. Det er et provisorium som må fjernes når høyblokka på sykehusområdet rives i Hele moduler kan flyttes og innlemmes i andre deler av sykehuset eller flyttes til et annet sykehus i regionen. NESTEN PAPIRLØST: Light-varianten av kontrakten bærer IKT-sjef Tore Indreråk som en amulett rundt halsen: En minnepinne med alle kontraktens krav. Det er ikke noe mål å få et papirløst sykehus, men at svært mange rutiner legges over på data. «Vi er Sonys utstillingsvindu i Europa.» Kirurg Ronald Mårvik DIGITALT AUDITORIUM: Kirurg Ronald Mårvik (t.h) og ingeniør Jan Gunnar Skogås sitter i undervisningsdelen av operasjonskomplekset. Både via dataskjerm, storskjerm og direkte innsyn i operasjonsstua kan kandidatene under opplæring følge med på det som foregår. Studentene er ferdig utdannede kirurger som tar videre spesialisering i kikkhullskirurgi. TEKNISK UKEBLAD

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR?

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi VELFERDS- TEKNOLOGI ET NYTT NORSK EVENTYR? 4TIPS Kompetanseheving Videreutdanning gir en bedre helsesektor DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Teknologi for eldre Bo lenger hjemme med riktig teknologi I SAMARBEID MED VELFERDS- No. 3

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST

ST-nytt. Satser på Nordfløy. Nordfløy viktig for ST ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 11 Juni 2011 650 robotinngrep STs strategi 2011 2014: 1. Pasientbehandling og kvalitet. 2. Reduserte køer og ventetider. I 2007 ble ST andre sykehus i Norge

Detaljer

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold

Slik blir ditt nye sykehus! Informasjon fra Sykehuset Østfold Informasjon fra Sykehuset Østfold Magasin fra Sykehuset Østfold til husstander i Østfold April 2015 www.sykehuset-ostfold.no Slik blir ditt nye sykehus! Nå kan vi feire! Er du spent på hvordan det nye

Detaljer

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8

d mag Engasjerte kunder gir bedre løsninger!side 32 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 d mag Et magasin fra DIPS ASA 2 2011 Helse Nord gleder seg til spennende utviklingsarbeid SIDE 8 DIPS Arena forenkler klinikerens arbeidsdag SIDE 14 DIPS OPERASJONSPLANLEGGING: Engasjerte kunder gir bedre

Detaljer

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE

PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE PLUSS/MINUS ALT DU TRENGER Å VITE OM SYN OG ØYEHELSE BRILLEKUNSTNEREN Når du kjøper briller hos Krogh Optikk kan du være sikker på å få brilleglass i verdensklasse. De aller fleste kommer fra franske Essilor,

Detaljer

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning

Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Forretningspotensialet til Wi-Fi basert løsning for automatisk måleravlesning Morten Lunde Holla Master i kommunikasjonsteknologi Oppgaven levert: Januar 2011 Hovedveileder: Thomas Jelle, ITEM Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO

Styrk Video. Videokonsultasjon for en tryggere pasient. Under arbeid. Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Styrk Video Videokonsultasjon for en tryggere pasient Regionalt senter for sykelig overvekt, RSSO Bård Kulseng, spesialist endokrinologi, St. Olavs Hospital bard.kulseng@stolavs.no Gunhild Foss Heggem,

Detaljer

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23

FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005. Omdømme under lupen. Side 20 23 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 1 2005 Omdømme under lupen Side 20 23 Flytteplaner? Ring oss i dag og bestill gratis MeglerTakst Namsos: 74 22 69 71 / Levanger 74 02 88 00 MeglerTakst

Detaljer

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.

Nytt rikshospital. erfaringer fra Gaustad. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20. Postadresse: 0027 Oslo. Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet. Besøksadresse: Sognsvannsveien 20 Nytt rikshospital erfaringer fra Gaustad Postadresse: 0027 Oslo Telefon: 23 07 00 00 www.rikshospitalet.no Rikshospitalet 2004 Foto: Jiri Havran, Stig M. Weston Tekst:

Detaljer

Å anskaffe en CRM-løsning

Å anskaffe en CRM-løsning Evaluering av IT-systemer 2009 Å anskaffe en CRM-løsning av Kåre Sorteberg August 2009 1 Innhold Innledning... 3 Kort om CRM... 3 Hva er CRM?... 3 Både kunde og leverandør må oppnå fordeler.... 3 Utfordringene

Detaljer

Diabetessykepleier i distriktene

Diabetessykepleier i distriktene Diabetessykepleier i distriktene Evalueringsrapport basert på 11 intervju med involverte helsepersonell og brukere av tilbudet. Regionalt Senter for Sykelig Overvekt i samarbeid med NTNU Samfunnsforskning

Detaljer

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen

stetoskopet nytt østfoldsykehus Spesialutgave om 11 operasjonsstuer Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen Tema: Hva blir nytt i nytt sykehus Vi har spurt sju medarbeidere side 7 Mot Norges mest moderne Adm. direktør Just Ebbesen side 4 11 operasjonsstuer i Moss Stor byggeaktivitet kommer, sier Asbjørn Elgen

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering...

1. Innledning... 1. 2. Historikk... 2. 3. Vurdering... 3. 4. WisWeb som plattform... 4. 5. Navi på Web... 5. 6. Kostnader og finansiering... Innhold 1. Innledning... 1 2. Historikk... 2 3. Vurdering... 3 4. WisWeb som plattform... 4 5. Navi på Web... 5 6. Kostnader og finansiering... 9 7. Prosjektplan... 11 1. Innledning Dette dokumentet beskriver

Detaljer

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet

Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet Nr 1-2006 T4M AS: Enhetlig profil over hele linja Kjedenes redning i markedsføringsarbeidet De fleste virksomheter må i dag sikre kostnadseffektiv drift i alle ledd, og har ikke anledning til å bruke mer

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

MADE IN NORWAY. PROGIT støtter forskning for bedre programvare

MADE IN NORWAY. PROGIT støtter forskning for bedre programvare 10110011010101010101010110011010110101001101101101010101010110101010011010010101011010011 00011101101011011011011011011101101101110110110111011011101101101110111011011010101011101 11011010100011111000000111001101001010101100101101101011011001101111010110011011111101010

Detaljer

Øving 2 Elektronisk blekk

Øving 2 Elektronisk blekk Øving 2 Elektronisk blekk Frist: 04.02.11 Teknologien Denne fantastiske nye teknologien kan kort beskrives på følgende måte. Partikler, med diameter på størrelse av et menneske hår, har (så langt) to farger.

Detaljer

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av

ST-nytt. Først ut i Norge. Ros til pasientbedrift. ST-veteran takker av ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 16 september 2009 Først ut i Norge STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. 3. Utvide det medisinske tilbudet.

Detaljer

Innføring for Nye WinKlipp

Innføring for Nye WinKlipp P O I N T O F S A L E K A S S E L Ø S N I N G E R Innføring for Nye WinKlipp Slik ser hovedbildet i nye Winklipp ut, som dere ser er valgene i hovedbildet veldig likt forrige versjon av programmet WinKlipp.

Detaljer

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD:

Midt-norsk opptur. Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: INNHOLD: Nr 6-2004 INNHOLD: Suksesshistorier fra trøndersk næringsliv: Midt-norsk opptur Radar Consulting............... 2 DI Systemer..................... 3 Myklebust....................... 4 Nidit.............................

Detaljer

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren

www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren www.pwc.no Smart helse Smartere bruk av ressurser i helsesektoren Om rapporten Denne rapporten er utarbeidet av PwC AS på oppdrag fra Siemens AS. Mandatet fra Siemens har vært å se på hvordan ny teknologi

Detaljer

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner

ST-nytt. Samarbeid gir gevinst. Poliklinikker samles. ST får kreftmillioner. Starter nytt ACT-team. Ny avansert scanner ST-nytt Bedriftsblad for Sykehuset Telemark Nr. 5 mars 2010 Samarbeid gir gevinst STs strategi 2008 2010: 1. Avvikle køer og ventetider. 2. Tverrgående samarbeid internt. Det er et lite men godt eksempel

Detaljer

fresk Sykehusdirektører er ikke som andre direktører De gjør krokodillene misunnelige FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 2 2004

fresk Sykehusdirektører er ikke som andre direktører De gjør krokodillene misunnelige FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 2 2004 fresk INTERNMAGASIN FOR HELSE NORD-TRØNDELAG NR. 2 2004 Sykehusdirektører er ikke som andre direktører De gjør krokodillene misunnelige Et lokalt energiselskap I tillegg til energiproduksjon har NTE lang

Detaljer

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid

Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid 2005 Teknisk 3G Bedrift Familie Internt Fremtid Årsrapport 2005 Innhold Takk for at du hjelper oss å gjøre Norge trådløst! 4 5 7 9 10 12 14 16 18 20 22 24 26 32 44 50 51 Dette er NetCom Historikk Milepæler

Detaljer

Mer fiber lengre ut. WDM-multipleksing IKTBILAGET

Mer fiber lengre ut. WDM-multipleksing IKTBILAGET Foto: Telenor Mest irritert på telefonkø. Nordmenn straffer bedrifter som har dårlig telefonservice. Seks av ti har gått til konkurrenten fordi telefonkøen var for lang, viser en undersøkelse Norstat har

Detaljer

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming.

FRITT FRAM. Universell utforming lønner seg. Japan 15 år foran. Pilotkommunene. NSB ruster opp. et temabilag om universell utforming. FRA GAZELLE COMMUNICATION et temabilag om universell utforming Japan 15 år foran side 15 Pilotkommunene side 10-11 Universell utforming lønner seg side 12-13 NSB ruster opp side 17 PERSPEKTIV: Funksjonshemmedes

Detaljer

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport

Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Tiltak 2001: Digitale innbyggertjenester i spesialisthelsetjenesten (DIS) Forprosjektrapport Dokumenteier: Skrevet av: Godkjent av: Godkjent dato: Nasjonal IKT HF Forprosjekt DIS

Detaljer