Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000"

Transkript

1 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av innkalling. 5. Godkjenning av saksliste. 6. Valg av to til å underskrive protokollen. 7. Årsmelding. 8. Virksomhetsplan (organisasjon og fastsettelse av kontingent) 9. Regnskap og budsjett (revisorrapport vedlegg) 10. Innkomne saker 11. Valg 12. Årsmøtet avsluttes 13. Medlemsfest 1 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

2 Styrets årsberetning for 2009 Styret har i perioden bestått av følgende personer : Egil Berge Einar Otto Åse Erevik Hanne Lise Hagman Terje Frøyland Tom Ellingsen Terje Erland Runar Danielsen Leder Nestleder (Prosjekt) Styremedlem (Turnering) Styremedlem (Sport) Styremedlem (Bane) Styremedlem (Marked) Styremedlem Arrangement) Varamedlem Har i perioden avviklet 10 styremøter, møtereferat legges ut på nettsidene. Klubben har også deltatt på golftinget ( NGF ), Lederforum ( NGF ) regionale samlingsmøter ( alle klubber i regionen ) og samarbeidsmøter med Ogna GK og Egersund GK. Vi har også vært pilotklubb i utviklingen av golfbox og daglig leder var også medlem av Virksomhetsplan-rådet til NGF. Alle styremedlemmer har ansvar for hver sin komité og har avviklet kontinuerlige møter i de respektive komiteene. Se egen årsberetninger for komiteene. Pr er det 839 betalende medlemmer. Dette er en positiv økning av medlemsmassen. Medlemskategori Antall medlemmer S bedrift/sponsor 60 stk B hovedmedlem 240 stk C ektefellemedlem 75 stk D passiv 99 stk E student 25 stk F junior 71 stk G greenfee medlem 130 stk Avtale giro 139 stk Til sammen 839 stk Regnskapstallene viser at tross finanskrisen har vi hatt en økning i inntektene i forhold til budsjett, men dessverre har vi også økte utgifter, noe som gir klubben et lite underskudd. Størstedelen av underskuddet tilskrives økt aktivitet på vedlikehold av bane, kostnader vedrørende gode resultater fra våre juniorer og beholdningsendring av varelager. Pga likviditetsproblem i " dårlige måneder " måtte vi foreta en refinansiering ( utvide banelånet og nedbetalingstiden ), dette vil medføre lavere rentekostnader pr år og gi oss litt bedre likviditet. Av større saker som har vært behandlet på styremøtene kan følgende nevnes: Økonomi Administrasjon Bane : utvikling, vedlikehold, maskinpark, masterplan bane Klubbstruktur, Virksomhets og organisasjonsplan Proshop 2 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

3 Samarbeid Ogna GK og Egersund GK Klubben har i perioden hatt 3 fast ansatte, daglig leder Frank Sørensen, klubbsekretær Bodil K. Nicolaysen og headgreenkeeper Jan- Erik Aasen. Det er også benyttet deltidshjelp, både på banen og i proshop, i den mest hektiske sesongen. Klubben har denne sesongen drevet proshopen selv, vi har samarbeidet med Online-golf angående leveranse av utstyr, dette for å slippe utgifter til store varelager, dette samarbeidet har fungert bra og vil videreutvikles i fremtiden. Vi har forholdsvis en stor beholdningsendring av varelager, siden vi måtte overta dette etter Jæren Proshop AS, dette virker også negativt på resultatet. Tusen takk til alle samarbeidspartnere, medlemmer og andre som har bidratt dette året. Klubben er helt avhengige av dere alle. Egil Berge (sign) Einar Otto (sign) Terje Frøyland (sign) Leder Nestleder Styremedlem Hanne Lise Hagman (sign) Tom Ellingsen (sign) Åse Erevik (sign) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Terje Erland (sign) Styremedlem 3 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

4 Årsrapport Prosjektkomiteen Golf Grønn Glede Har bestått av av Torstein Skretting, Leidulf Prestegård, Gjert Gjertsen, Sven Erga, Elisabeth Olsen og Roar Seland. Vi er i full gang - alltid! Jæren Golfklubb har vært med på Golfforbundets satsing for funksjonshemmede siden 2002 og i Golf Grønn Glede fra 2006 og vil fortsette dette arbeidet i Vi vil tilrettelegge for introduksjon til spill, miljø og sosialt samvær og i tillegg drive instruksjon fra nybegynner fram til grønt kort og ny golfer på banen for deltakere som vil bli medlem hos oss eller i andre klubber, hvor de hører hjemme. Golf Grønn Glede er aktiviteter rettet mot folk som er helt eller delvis uten arbeid og som mottar en form for stønad eller trygd. Målet er å hjelpe disse personene med et tilbud om fysisk aktivitet i sin personlige og positive utvikling psykisk, fysisk og sosialt for å komme tilbake til jobb eller rett og slett å få bedre livskvalitet I tillegg inviteres alle andre som har bevegelseshemming av en eller annen grunn til våre arrangementer: Introduksjon til golf, golf for nybegynnere fram til grønt kort. Fysisk aktivitet som er viktig for deg! Fysisk aktivitet og trening gjør at du kommer i bedre form og gradvis blir sterkere og mer utholdende. Du vil også merke store forbedringer både i humør og pågangsmot, men framfor alt vil du og alle rundt deg merke at du er mer glad og positiv i hverdagen. Fysisk aktivitet er også en forutsetning dersom du ønsker å gå ned i vekt. Det er ikke bare å stoppe og spise, da blir du bare slapp og ikke slank! Golf Grønn Glede betyr mye for mange! I følge de aller fleste av deltakerne i Golf Grønn Glede er det sosiale samholdet veldig viktig. Treningstimene med instruktør og sammen med andre glade og positive medmennesker virker som en fritime for deltakerne, borte fra alt kjas og mas eller ensomheten hjemme. Det er dette som gjør at de kommer tilbake, selv om humøret svinger og medisiner gjør dem ute av form. Gruppens deltakere har erfaring fra forskjellige problemer og sykdommer og vi håper det vil hjelpe med denne type treninger, vi kan også gi råd med hensyn til valg av spesialutstyr. På tirsdager møter det personer fra kommunene og fra Jæren Psyk. Senter på Bryne og torsdager har vi mennesker med fysiske utfordringer. Vi arbeider med å anskaffe oss en såkalt Paramobil som er tilrettelagt for folk med ryggproblemer. Dette undersøker vi nå, men det er kostbart så vi er avhendige av sterk offentlig støtte. Men den som intet våger intet vinner! Ta kontakt med en i komiteen dersom du har bidrag. Vi samles en gang i året på McDonalds på Klepp til bespisning. Her møter alle som er involverte inkl. deltakere, ledere og foresatte. Vi har det kjekt og det er en oppfølging av den flotte sponsingen på kr fra McDonalds. All mat og drikke koster oss ingenting da McDonalds spanderer dette og! Golf Grønn Glede komiteen har satt seg som mål og kunne delta på en samling for GGG i løpet av året. Vi håper å kunne få det til, flere av deltakerne er meget interessert i tanken. Komiteen er ellers sterk kritisk til den negative holdning vi møter fra lokalpressen, når vi ønsker å fokusere på denne målgruppen, Golf Grønn Glede er etter vår mening et veldig viktige arbeid som vi driver med for 4 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

5 folk med fysiske eller psykiske handikap. Jæren Golfklubb er kommunens nest største ordinære idrettslag og det eneste som har eget opplegg for integrering av folk med handikap. Dette burde vært sagt noen ord om. Ellers koser vi oss i lag med deltakere og foresatte. NiNyeHull Møte med konstituert fylkeslandbrukssjef var positivt og fylket mente at det var en mulighet til å utvide anlegget. Dog måtte anlegget komprimeres så mye som mulig og anlegget skulle fremstå som en helhet.kommunen ble kontaktet for å få NiNyeHull inn i kommunal reguleringsplan. Denne prosessen er nå i gang og vi har hatt møter med Time kommune om hvilken grunneier dette gjelder. Videre saksgang ligger i kommunen sitt arbeid med ny reguleringsplan og denne vil sendes til landbruksmyndigheter og fylket i løpet av året, så da er det bare å håpe. For Prosjektkomiteen Einar Otto 5 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

6 Årsrapport Arrangementskomiteen Komiteen har i året som gikk hatt 7 medlemmer: Svein Gaute Oftedal, Anne Salte, Torstein Skretting, Roy Olav Høynes, Ingrid Refsnes, Bodil K. Nicolaysen, sekretær og Terje Erland, formann. Hanne Lise Hagman har assistert som grillkokk. Leidulf Prestegård har bidratt som god reserve for komiteen. Gjennomføring av aktiviteter: Komiteen har valgt å konsentrere innsatsen om firmaarrangement for å skaffe inntekter for klubben. I perioden mai-september gjennomførte vi 11 arrangement med til sammen 275 personer, noe som ga et nettoresultat på ca kr 300,- pr person. Kundene er fornøyde med prisen og arrangementet og vi er fornøyd med det økonomiske resultatet. Aktivitetene har blitt godt gjennomført og kundene er godt fornøyd med arrangementene. Komiteen har fungert meget bra, til tross for at det har vært mange opplegg fredagkveld og lørdager. Dette har medført mye arbeid på medlemmene og komiteens formann. Arrangementene har blitt gjennomført med opplæring og konkurranser på treningsbanen, underholdning og grillkos i teltet etterpå. Arrangement overfor firma vil også i 2010 kunne skaffe gode inntekter for klubben og være med å fremme interessen for golf i området. Oppfordrer derfor alle til å gi beskjed til sine bedrifter om et supert golfopplegg hos Jæren Golfklubb. For Arrangementskomiteen Terje Erland 6 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

7 Årsrapport Markedskomiteen Har bestått av: Tom Ellingsen, Leidulf Prestegård, Egil Berge og Frank Sørensen. Hovedintensjonen med arbeidet har vært å videreutvikle sponsorproduktet, og gi støtte til det sponsorarbeidet som gjøres fra administrasjonen sin side. Det har vært avholdt 4 frokostmøter med sponsorer for å lære mer om hva disse forventer av oss og imøtekomme dette i arbeidet vårt. Vi har avholdt Jæren Grand Golf, Sponsortur til PGA Catalonya og 9 hulls runder med frokostgolf. Komiteen har også vært ansvarlig for arrangement av sponsortreff på Bryne Kro og Jæren Golfklubb og årets chip og put mester. Markedskomiteen vil i 2010 lage mer sosiale rammer knyttet til det å være en del av "laget" til Jæren Golfklubb. Vi vil innby til flere kurs og turneringer for å få flere bedrifter interessert og vil i denne sammenheng arbeide tett sammen med arrangementskomiteen. For Markedskomiteen Tom Ellingsen 7 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

8 Årsrapport Banekomiteen Komiteen har bestått av følgende personer: Leif Øvestad, Trond Efjestad, Jørn Pollestad, Siri Prestegård, Sven Erga og Terje Frøyland Greenkeeper Jan Erik Aasen har også deltatt på møtene/befaringer. Vi har i år hatt 11 møter og diverse befaringer. Banen i år har fremstått som meget bra under de forutsetninger som vi rår over. Men vi vil lenger, mye lenger. Vi har en baneplan som vi ønsker å gjennomføre snarest mulig, men økonomien setter sterke begrensninger her. Mye bra har blitt gjort og vi har drenert bane 4, noe på 5,8 og 9. Det er laget 3 nye bunkere på bane 6. Disse har stått ferdige i lengre tid men p.g.a. økonomi har vi ikke fått i sand. Banen er forbedret/utvidet i skogen på bane 6. på begge sider og dette vil ferdigstilles i løpet av våren. Det er sådd i krypkvein for at vi skal få bedre greener. Dette medfører at vi sannsynligvis må investere i nye/brukt maskiner som vertikalkutte aggregater og slipemaskin og utføre mer dressing, vertikalkutting, sprøyting og gjødsling. Greenene vil da også bli raskere og mer hardføre, dette vil føre til mindre slitasje. Vi MÅ drenere alle tee stedene våre. Vi har begynt på tee 2, men siden det ikke var nok å legge rør, men også nytt toppdekke, har dette blitt utsatt til våren. Vi må nok legge ferdiggress på tee 2, slik at vi raskere kan bruke den igjen. Nye Tee markører er også satt ut. Seniorene er i gang med å lage vinterutslag og disse ferdigstilles fortløpende. Vi har fått nye rister som utslagunderlag og disse er ikke så glatte. Vinterutslagene vil bli permanente. Det har vært tre dugnader i år. Den første var det meget godt oppmøte på. De to andre var det dårlig oppmøte på. Vi fikk gjort veldig mye bra arbeid på alle tre dugnader. Drenering av bane og teer er prioritet 1 ihht baneplanen, og dette vil bli gjort fortløpende ettersom økonomien tillater det. Det er og behov for å lage to siloer for oppbevaring av sand til greener og bunkere. Vi kan ikke lagre sand på parkeringsplassen som vi har gjort i år. Men til dette trengs og penger/arbeidskraft. Er det noen av medlemmene som kan bidra med noe her. Vi trenger kapital, betong, armeringsjern og arbeidskraft. Vi vil fortsatt oppfordre alle medlemmer å lese baneplanen, for å komme med innspill på ting som kan forbedres. Igjen må vi takke seniorene for en fantastisk innsats. Det utrolige er at vi ikke behøver å spørre dem om å gjøre ting. De ser selv hva som behøves og kommer selv og foreslår hvordan og hvem som kan gjøre det. TUSEN TAKK. For banekomiteen Terje Frøyland 8 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

9 Årsrapport fra Turneringskomiteen Medlemmer: Åse Erevik (styrets representant) Geir Bilstad, Martin Thu, Rune Vognsen, Bernt Lerøy, Jo Bratland, Bodil Fatnes Larsen, Arnstein Leidland og Ruth Søreide (leder). Komiteen har arrangert 24 turneringer i løpet av året. Sesongen startet med Vintercup sammen med Ogna - og Egersund GK og ble avrundet med Adventsturneringen som ble avsluttet siste søndag før jul. Antall deltagere har variert noe, men med et snitt på 31 deltakere endte vi opp tilnærmet likt -08 sesongen. Dette året har turneringskomiteen hatt det formelle ansvar for alle turneringer, men vi takker for solid bistand fra Egil Berge i forbindelse med Junior B-tour i juli, og alle andre som har bidratt med ekstra innsats ved behov. Torsdagsmedal har vært en suksess med stor deltakelse gjennom hele sesongen. Mandagsstableford har hatt dårlig deltagelse og det bør vurderes en annen spilleform. Samarbeidet med Ogna- og Egersund GK rundt Vintercupen og Jærtouren har fungert utmerket. Alle klubbene ønsker at samarbeidet skal fortsette. Turneringskomiteene i de tre klubbene skal ytterligere bestrebe seg på å unngå kollisjoner for å redusere medlemmene sine problemer med å prioritere mellom turneringer de ønsker å delta i. I løpet av året har komiteen gjennomført 2 kurs. Et turneringslederkurs, med deltakelse fra omkringliggende klubber, og et kurs i Golfbox. På begge kursene var det god deltakelse. Alle medlemmene i turneringskomiteen behersker nå bruk av golfbox. Rutinebeskrivelse for Turneringskomiteen er gjennomgått, og små revisjoner ble gjennomført på første møte i Klubbmester damer og herrer: Hanne Lise Hagman og Andreas Tendenes Klubbmester junior og senior: Andreas Tendenes og Olav Gilje Årets Jærmatchvinner: Simen Berge Vi har hatt et hyggelig og svært godt samarbeid i Turneringskomiteen, og vi takker for godt samarbeid med styret og ansatte i klubben. De fleste medlemmene har signalisert at de blir med i turneringskomiteen også i For turneringskomiteen Ruth Søreide 9 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

10 Årsrapport fra sportskomiteen Sportskomiteen har i 2009 bestått av følgende: Hanne Lise Hagman (Sportslig leder), Frøydis H Høiland (Foreldrerepresentant), Simen Berge (Utøver representant), Gunnar Husveg (HeadPro), Jakob Buff (Senior), Karl Gundersen (HCP), Jan Magne Obrestad og Sjur Stangeland (Herre), Bodil Nicolajsen (Dame) Junior Vi har gjennom hele sesongen, unntatt i skoleferier, hatt fast treningsdag på tirsdag og nytt av året også på torsdager. Juniorgruppen er delt inn i 3; nybegynner, eldre nybegynner og rekrutt gruppe. Det har vært jevnt oppmøte på treningene der i overkant av halvparten er gjengangere fra året før. Arbeidet med å avle frem GK spillere var i underkant i forhold til foregående år. Årsaken kan være at det har komt mange nye til dette år. Rekrutteringen av nye spiller har vært god, mye av årsaken kan tilskrives to treningsdager i motsetning til kun en tidligere. En hel del av juniorene, spesielt de nye, trener kun en dag i uken pga konflikt med annen aktivitet. Langtidsplan for klubben er en målsetning på minimum 100 juniorer. Med to treningsdager der treningstidene er fornuftige burde målsetningen være innen rekkevidde. Økt antall GK spillere er det og god mulighet til å få til i 2010 da mange har god basis på plass. Treningene har foregått på driving rangen, puttinggreen og treningsbanen. Gruppene har hatt faste trenere gjennom sesongen, for nybegynnergruppen er det Simen Berge med støtte fra Gunnar. For eldre nybegynner og rekruttgruppen har i hovedsak Junior Elite med Andreas, Anders og Mats stått for treningen med støtte fra Gunnar. Både nybegynnergruppen og eldre nybegynner har benyttet seg av mye lek og moro der fokus og fremdrift i stor grad har blitt bestemt av dem selv Siden det er så få som har blitt GK spillere og at spillerne trener i to grupper har det i 2009 i liten grad blitt flyttet spillere fra en gruppe til en annen. Vi må her se på om det skal settes klarere gruppetilhørighet. For den viderekommende gruppen som har grønt kort / hcp ble det tilbudt to treninger på torsdagen. Første trening fra 17 til 18, egentrening fra 18 til 20 og ny trening fra 20 til 21. Det viste seg utover i sesongen vanskelig å få spillere til å forholde seg treningstiden fra 20:00 til 21:00. Årsaken til denne svikten er nok flere. Det lange mellomrommet mellom treningene bør derfor vurderes. For hele gruppen arrangeres vi også turneringer, såkalte Juniorslicer. Vi har som tidligere arrangert 3 turneringer, der alle får spille, alle premieres og alle får noe godt å spise / drikke til. Juniorslicene tok Lasse ansvaret for, god støtte av Nils, Hadle, Bernt, Helge og andre foreldre. Oppmøtet fra våre håpefulle var eksemplarisk, den siste turneringen i september stilte over tretti motiverte spillere, ny Juniorslice rekord. Juniorslicene er en god anledning for foreldre til å støtte spillerne, henstiller derfor alle til å engasjere seg i oppfølgingen. En engasjert forelder på trening og i turneringer er en svært viktig motiveringsfaktor for våre håpefulle. Et positivt foreldremøte ble gjennomført i løpet av sesongen. 10 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

11 Junior Elite Vi har gjennomført juniortrening hver tirsdag og torsdag i løp et av sesongen. Totalt har ca 55 juniorer vært innom på disse treningene, med ett gjennomsnitt på ca 20 stk hver gang har vært et bra sportslig år for juniorgruppen der vi har nådd de fleste av målene våre. I junior lag NM kom vi på 1. plass og rykket opp til elitedivisjonen. Vi har hatt 2 spillere på Junior A-tour (Titleist tour). Mats Prestegård har deltatt en gang og Andreas Tendenes seks ganger med en 3. plass som beste resultat. Andreas kvalifiserte seg også til Junior NM og fikk der en 32. plass. Anders Rosseland, Morten Enåsen, Gøran Sømme, Simen Berge og Mats Prestegård deltatt på flere B-tourer. Simen har vært veldig nærme flere ganger til å kvalifisere seg til A-tour. Andreas Tendenes ble klubbmester både for juniorer og seniorer. Mats Prestegård kom på 2. plass og Anders Rosseland på 3. plass i junior KM. Andreas vant også Egersund Open i april. Elitekomiteen Herrer Den noe eldre elitegruppen i Jæren Golfklubb har hatt som mål å representere JGK på best mulig måte ved å delta og spille i diverse turneringar regionalt og nasjonalt. Pro Gunnar Husveg har hatt treneransvaret for gruppa gjennom sesongen. Mellom 6-10 personar har oftast stilt på treningane. Treningstida har vært noe seint på kvelden mellom 2100 og 2200, som har ført til mørke og dårlig sikt, spesielt tidlig og seint i sesongen. Treningene har vært til stor nytte, vi har lært mange nye tips og triks og de fleste har hatt en stor forbedring i handikappet. Region Tour: På 6 forskjellige baner blei Region Tour spillet, deriblant Jæren golfbane. Årets kretsmesterskap blei spilt på Sola Golfklubb som en del av Region Tour. Her blei den beste frå Jæren GK. Andreas Tendenes på en niende plass. Andre Thorsen frå Sola blei kretsmester Region Tour har vært en av de viktigste turneringenefor elitegruppa. 115 spillere frå 18 klubber i Noreg og Sverige har fått Order of Merit poeng i Region Tour Rogaland. BK Nerland oppnådde ein god 2 plass individuelt. Saman med dei andre på JGK elite + noen få frå junior elite klarte Jæren Golfklubb å få 2 plass samanlagt, berre slått av Sola Golfklubb. JærCup 2009: Dette er en årlig Matchspill konkurranse mellom Jæren Golfklubb og Solastranden Golfklubb. Etter ein grundig kvalifisering gjennom sesongen frå Torsdag Medal turneringane hadde Jæren Golfklubb eit sterkt lag med mange spillere frå elitegruppa. Solastranden hadde ikkje en sjanse og Jæren vant hele Golfliga 2009: Jæren Golfklubb hadde 2 lag i golfliga i 2009 region Stavanger I Golfliga 1 (W sving team) med Jan Magne Obrestad, Egil Berge, Hanne Lise Hagman, Leif Øvestad og med Jan Vingen og Jone Pollestad som reserve oppnådde vi ein god 2 plass. (Team Jæren) med Rune Vognsen, Roger Lode, Martin Thu, Atle Utbjoa, Tommy Madsen og Roy Olav Høynes fekk 4 plass. 11 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

12 NM i Pitch og putt: Landsfinalen (NM) 2009 i Pitch og putt blei arrangert på Utsikten Golfpark. Kvalifisering og uttak av deltakarar ble gjort av Bryne Kro og Hotell. Vinner og Norgesmester blei Bernt Kristian Nerland. Helge Eggja fekk her en god 6 plass. NM for lag Herrar: Lag NM vært arrangert på den flotte banen i Kvinesdal ei helg i juli. Deltakarar for JGK var Jan Vingen, Jonas Øvestad, Andreas Tendenes, BK Nerland og Sjur Stangeland. Det var ei helg med mykje nedbør, faktisk så mykje at dei siste hola på laurdag måtte spelast på sundagen på grunn av overvatn på greenane. Spelet var vel ikkje akkurat av høg internasjonal klasse frå nokon av JGK sine deltakarar, men me fekk ein grei 5. plass. Me slo både Ogna og Egersund ned i sokkane! Damer NM for lag Damer: Deltakarar for damene var Gro Beate Hamre Stangeland, Åse Erevik og Hanne Lise Hagman. Damene gikk helt til topps og vant, dermed spiller vi i 1. divisjon neste år. Seniorkomiteen Seniorkomiteen 2009 har bestått av følgende: Jakob Buff og Jan Refsnes Det har blitt arrangert seniorturneringer 2 ganger i uken hele året. Hver onsdag og fredag har vi hatt serieeller matchturnering med ca deltakere. I lagmatch for seniorer i sørfylket (unntatt Stavanger GK) ble vi nr 2. Sandnes GK ble årets vinner. Årets golftur gikk til Danmark med 30 glade seniorer. Div.dugnad på banen med rydding og bortkjøring av busker og tre og dugnad på drivingrangen. Seniorene har plukket baller i hele år. Vasket klubbhus grundig en gang i uken. Startet innsamling til hjertestarter og vi har begynt å lage nye permanente vinterutslag. Seniorkomiteen takker alle deltakere for en hyggelig sesong og ønsker alle hjertelig velkommen til sesongen For seniorkomiteen Jakob Buff 12 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

13 Damegolfen. I årets løp har vi hatt 18 tirsdager med damegolf. Hvor vi har vært fra 12 til 20 damer. Vi har spilletid fra kl og det er plass til mange flere, vi ønsker nye damespillere velkommen. Ellers har vi hatt Vennskapsturnering med damene fra Egersund GK og Ogna GK. Der spilte vi 2 ganger på hver bane. På hver turnering var det ca 40 damer som spilte og etterpå var det noe godt at spise og kaffe. Jæren GK vant stort. Rogaland Dame Tour er en turnering for damer som går over 5 runder, hvor de 3 beste rundene teller. Vi spiller på: Solastranden GK, Stavanger GK, Sandnes GK, Jæren GK og Sola GK 5. Juli hadde vi besøk av Rogaland Dame Tour. Her kom det 80 damer fra hele regionen med godt humør og storartet spill. Oppfordrer flere av klubbens damer til at være med -det er plass til alle! Det spilles i 3 forskjellige klasser, så man spiller med noen som er på samme nivå som en selv. Så vel møtt damer. For damekomiteen Bodil Nicolajsen Hcp komitèen Har bestått av følgende: Karl Gundersen, Olav Gilje og Brit Lerøy I 2009 har medlemmene forsatt registrert og vedlikeholdt sitt Handicap via Golfbox og etter hva HCP komiteen har erfart, har dette gått greit. Vi ser at det registreres noen runder med ukjent markør (det får vi elektronisk melding om), men det ser mer ut til å være startvansker for enkelte nye spillere siden det forsvinner etter hvert. Et forbedringspunkt for oss som komite i 2010 kan derfor være at vi er tilstede på Grøntkort kursene og forteller om hvordan Golfbox og Hcp reguleringen fungerer. For sesongen 2009 gjaldt innledningsvis at en trengte 4 registrerte Hcp-tellende runder i løpet av året for ikke å miste sitt spille-hcp, NGF har innsett de praktiske problemene med dette og dere behøver derfor ikke ta dette til følge. Ved start av Årsrevisjonen for 2009 ser vi at 503 medlemmer har oppdatert sitt Hcp i 2009, mot 509 i Med 822 medlemmer betyr det at det er 319 som ikke har oppdatert det og som derfor må anses å være passive. Et mål for oss alle må være å få flest mulige av dem ut på banen i Komiteen har så langt den har hatt mulighet, fulgt opp at klubbmedlemmene selv justerer sitt handicap (både opp og ned) i.h.h til gjeldende retningslinjer og spilleprestasjoner. I løpet av 2009 ha vi ikke måtte gripe inn og justere noen BRA!!!. 13 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

14 Hcp statstikken viser at antall medlemmer med <=18,4 i Hcp er litt bedre i 2009 enn i 2008, 122 mot 117. Det går mao. fortsatt fremover, men det går smått så vi har mye å gå på. MEDLEMSSTATISTIKK Alle medlemmer fordelt på kjønn og status Status Damer Menn I alt Aktiv Handicapgruppe Damer Menn I alt Gruppe 1: Under 4, Gruppe 2: 4,5-11, Gruppe 3: 11,5-18, Gruppe 4: 18,5-26, Gruppe 5: 26,5-36, Gruppe 6: Over Intet handicap eller HCP = I alt Aldersgruppe Damer Menn I alt år Over 60 år Under 25 år I alt * Tabellene er statistikk fra Golfbox og harmonerer ikke alltid helt med medlemstallene fra Klubben Online. Dette har med at de to systemene ikke helt synkroniseres. Dvs at dersom du sletter vedkommende i KO, blir denne ikke slettet i Golfbox. Helt oppdatert er vi ikke før det nye golfbox systemet er vasket i løpet av februar/mars For Handicapkomiteen Karl Gundersen 14 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

15 Virksomhetsplan Jæren Golfklubb Visjon Med visjon menes en grunntanke som skal være grunnlaget for all aktivitet i Jæren Golfklubb, både sportslig og administrativt. Alle målsetninger og tiltak skal være laget med tanke på at visjonen skal kunne gjennomføres. Følgende visjon er valgt for Jæren Golfklubb. GJENNOM ÅPEN OG GILD SKAPE ET GODT MILJØ HVOR ALLE TRIVES, OG KAN UTVIKLE SIN GOLF. Visjonen i tall Antall medlemmer Antall gjestespillere Antall aktive juniorer Omsetning 4,6 mill NOK 4,8 mill NOK 4,8 mill NOK 4,9 mill NOK Resultat 0 0,05 mill NOK 0,05 mill NOK 0,1 mill NOK 15 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

16 Innholdsfortegnelse 1.0 Strategiplan Organisasjon 1.2 Sportslig 1.3 Bane 1.4 HMS 1.5 Økonomi 2.0 Organisasjonskart 3.0 Instruks for valg av tillitsvalgte (styret/komiteledere - årsmøte) 3.1 Sammensetning og instruks valgkomite (rapporterer til årsmøtet) 4.0 Styret 4.1. Ansatte/komiteer under klubbens leder Instruks ansatte 4.2 Komiteer under nestleder (Prosjekt) Sammensetning og instruks for prosjektkomiteen 4.3 Komiteer under styremedlem Sport Sammensetning og instruks for sportskomiteen Aktivitetsplan Sport 4.4 Komiteer under styremedlem Bane Sammensetning og instruks for banekomiteen Aktivitetsplan Bane 4.5 Komiteer under styremedlem Turnering Sammensetning og instruks for turneringskomiteen Aktivitetsplan Turnering 4.6 Komiteer under styremedlemmer Arrangement og Marked Sammensetning og instruks for A&M komiteen Aktivitetsplan Arrangement og Marked 5.0 Tilleggsbestemmelser for lov Vedlegg 1 Lover og vedtekter for Jæren Golfklubb 16 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

17 1.0 STRATEGIPLAN MÅLSETNINGER Mål skal være klare og lett kontrollerbare, og alle tiltak skal lages med tanke på at vi skal nå målene innen tidspunktene som er nevnt. Denne handlingsplanen skal gjelde for årene 2008 til Målsetningene for denne perioden er: 1.1 ORGANISASJON Klubbens ledelse har vært basert på frivillige tillitsvalgte. Ledelsen har brukt betydelig med energi og ressurser på utbygging og finansiering av anlegget. Hovedutfordringene fremover blir å drifte klubben under kyndig ledelse med fokus på markedsføring, økonomisk styring og inntjening, få til effektive administrative arbeidsprosesser, skape et inkluderende og godt miljø for medlemmer og gjester, samt forbedre den sportslige utviklingen. Golfklubbens organisasjon skal være utviklende og kunne tilpasse seg de endringer som påvirker vår situasjon. Skape trygghet og samhørighet gjennom klare og konkrete arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte. Ha en flat organisasjon med kort vei fra topp til bunn. TILTAK Utarbeide en organisasjonsplan med klare arbeidsinstrukser, for styret, komiteer og alle tillitsvalgte. Alle ansatte skal ha definerte ansvarsområder og ha klare arbeidsinstrukser. De tillitsvalgte skal gjenspeile klubbens medlemsmasse. Utarbeide informasjonsrutiner. 1.2 SPORTSLIG Få flest mulig av våre juniorer og elitespillere som deltagere på Norges Golfforbunds turneringer. Klare å få til deltakelse i lag-nm i alle klasser. Arrangere minst en stor regional og åpen turnering pr. år. Junior B-tour og Rogaland Dametour. 15% av medlemsmassen bør være juniorer i alderen 6 tom 18 år. Rekruttere flere jenter/damer. Være en ledende klubb i arbeidet med de yngste (knøttegolf) i regionen. TILTAK Utvikle et treningskonsept mest mulig lik Coaching Systemet s prinsipper Satse aktivt på en elitegruppe og en rekruttgruppe Tilby alle medlemmer trening med Pro. Etablere treningsgrupper for de forskjellige nivåer. Implementere coaching-systemet i grønt-kort opplæring Forbedre informasjonen om coaching, eksempelvis igjennom web, mail, temakvelder Fasilitetene for coaching programmet, må være klare ved sesongstart. Etablere en gruppe som blir ansvarlig for coaching. Satse overfor skolene i nærmiljøet. Utdanne flere aktivitetsledere/instruktører Få flere til å gjennomføre turneringer Samarbeid Ogna GK og Egersund GK 17 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

18 1.3 BANE Anlegget skal være av en slik art at det tilfredsstiller kravene for regions turneringer. Vedlikeholdet skal være slik at de er maksimale forhold i sesongen. TILTAK Utvidelse til 18 hull - Utbygging av 9 nye hull Se på muligheten til å endre banetraseer Se på muligheten for å bedre sikkerheten Utvide treningsområdet. Drenere våtområder på spilleområdene. Oppgraving/steinsetting av kanter i aktuelle hindre, evt med sviller. Sandbunkere justeres Forbedre miljøet rundt driving range og få en overbygget drivingrange Øke størrelsen på putting green. Planlegge for helårsdrift av golfaktiviteter og kafeteria. 1.4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Golfspillere lever lengre "Personer som spiller golf lever inntil fem år lengre enn ikke-golf spillende på samme alder". - Undersøkelse fra Karolinska Institutt, Sverige "Flere forskningsstudier viser til gode resultater ved bruk av golf som virkemiddel i en helsemessig sammenheng". - Professor Sigmund B. Strømme ved Norges idrettshøgskole Analyser og tall etter 18 hull med registreringer taler sitt tydelige språk" Vi har gått i 290 minutter 166 minutter er moderat aktivitet 42 minutter er høy aktivitet En mann på 80 kg forbrenner ca kcal En kvinne på 65 kg forbrenner ca kcal Man forbrenner fem ganger så mye energi som i hvile Dette viser at sett i forhold til anbefalingene for fysisk aktivitet og helse, er golf en god aktivitet, sier Professor R. Bahr TILTAK Jæren Golfklubb skal være en klubb hvor alle trives, og ha et miljø som føles trygt og utviklende for den enkelte. Golfsportens etikk skal respekteres, og klubben skal følge NIF og NGF s lover og regler slik at alle medlemsgrupper blir håndtert likt og med respekt. I dag utgjør gruppen med hcp fra 30 til 54 rundt 50% prosent av det totale antallet golfspillere i Jæren Golfklubb - og vi har også et stort frafall av deltakere fra denne gruppen. Vi vet samtidig at den viktigste grunnen til at de som spiller golf og fortsetter med det - er at det er sosialt. Vi ser det 18 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

19 derfor som sentralt å få satt et viktig fokus på klubben og arbeidet rundt klubbutvikling for å få klubben til å bli den møteplassen der du treffer noen du kan drive aktiviteten sammen med. Jæren Golfklubb skal synliggjøre overfor offentlige myndigheter og media hvilke positive sider golfen har som helsebringende aktivitet. Jæren Golfklubb har vært med på Golfforbundets satsing for funksjonshemmede siden 2002 og i Golf Grønn Glede fra 2006 og vil fortsette dette arbeidet i årene fremover. Vi vil tilrettelegge for introduksjon til spill, miljø og sosialt samvær og i tillegg drive instruksjon fra nybegynner fram til grønt kort og ny golfer på banen for deltakere som vil bli medlem hos oss eller i andre klubber, hvor de hører hjemme. Et aktivt tilbud til alle medlemmene gjennom hele året (golf & sosialt). Klubbhuset skal være åpent så mye som mulig. Lavest mulig inngangsbillett for å rekruttere flere medlemmer. Et variert turneringsprogram som tar hensyn til både elitespillere og det sosiale aspektet i klubben.. Regelmessige medlemsmøter. Etablere et Marshall korps / starterordning. Golf som økologisk ressurs Det er lett å glemme at golfspillet ikke bare handler om kvaliteten på Jæren Golfklubb, men det er den komplette opplevelsen inkludert selve spillet, hyggelig selskap, utsikt, landskap og dyreliv når vi er ute og spiller. I et større perspektiv har golfindustrien i mange år slitt med et dårlig miljørykte som har hatt en direkte påvirkning på utvikling av nye baner og drift på allerede eksisterende baner. TILTAK Jæren Golfklubb har som mål å utvikle en plan for Integrering av økologiske hensyn i det å drive en golfbane. Vi vil prøve å legge til rette for en langsiktig driftsplan for miljøet, som er bærekraftig og fungerer som veiledning i fortløpende drift av golfbanen. Dette er nemlig nøkkelen for å sikre et vellykket miljøprosjekt innen golf. Sikkerhet Virksomheten har tre forskjellige hovedområder å definere: - Golfspillet - Banearbeid - Verkstedarbeid Golfspillet reguleres gjennom NGF og JGK sine regler for Grønt Kort opplæring. I tillegg er det utarbeidet kjøreregler for JGK sitt anlegg i form av egne sikkerhetsregler for enkelte hull. Dette er basert på befaring av banekomité. Disse reglene er oppslått på Tee, tilknyttet hull med restriksjoner. NGF, NGA og GAF har utarbeidet Sikkerhetsbestemmelser for golfbaner i Norge Disse reglene er oppslått på infotavle. Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar bortvisning fra banen. Anmeldelse vil bli sendt vedkommendes hjemmeklubb og NGF, som kan gi ytterligere reaksjoner. 19 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

20 Banearbeid reguleres gjennom arbeidsmiljøvernloven, i tillegg til egne instrukser. Det forefinnes standard arbeidskontrakter for den enkelte ansatte, sammen med en opplæringsplan med tilhørende skjema. Verkstedarbeid reguleres gjennom arbeidsmiljøvernloven, i tillegg til egne instrukser. Aktiv sikkerhet Aktiv sikkerhet er her å forstå som den sikkerhet eller mangel på sådan som golfspillerne og publikum selv har kontroll over. Golf er per definisjon i likhet med alle ballspill en risikosport, selv om ulykker skjer meget sjelden. Dette skal alle golfspillere ha kunnskap om gjennom den opplæring de har gjennomgått for å få GrøntKort (GK). Spillernes aktsomhet Spillerne har gjennom GK-opplæringen gjennomgått sikkerhetskurs utformet av NGF. Her stilles det krav til aktsomhet både for den spiller som slår et slag, og for de spillere som befinner seg i risikosoner i forhold til ventet ballnedslag. Beskrivelse av risiko En golfball kan i teorien ta alle retninger innenfor en ramme på 180 grader foran slående spiller. Uansett hvor man befinner seg på banen kan dette skje. Jæren Golfklubb forutsetter at spillerne er seg bevisst dette, og at man følger de generelle og lokale sikkerhetsbestemmelsene. Således tillegger vi spillerne ansvaret for å hindre ulykker. Risiko for alvorlige ulykker minsker naturlig i takt med at avstanden (mellom den som utfører slaget og den som eventuelt blir truffet) blir større. Risiko finnes også på drivingrangen gjennom at spillere kan treffe andre med selve golfkøllen gjennom svingen. Passiv sikkerhet Passiv sikkerhet er her å forstå som den sikkerhet som er bygd inn i banen. Det er umulig å bygge 100% sikkerhet inn i en golfbane, i så fall måtte man ha installasjoner(sikkerhetsnett og lignende) ved hvert eneste mulige slagpunkt. Dette er verken praktisk mulig, eller forenlig med utøvelsen av spillet. Banearkitekten har ved uttegning av anlegget tatt hensyn til sikkerhetsaspektet i den grad det har vært mulig i forhold til geografien. Vi har definert noen steder på banen der risiko for balltreff er større enn andre steder, men disse risikopunkter er uproblematiske så lenge spillerne følger de oppsatte sikkerhetsbestemmelser slik de er pålagt å gjøre. Se oppslag på Tee. Ansvarsvurdering Baneeierens ansvar Jæren Golfklubb anser seg ikke ansvarlig for ulykker som måtte skje på banen, så lenge våre ansatte har fulgt de bestemmelser og instrukser som gjelder for å slippe spillere ut på banen. HMS planen vår vil beskrive alle forhold rundt sikkerheten på våre baner, og de tiltak som vi har funnet hensiktsmessig for å redusere sannsynligheten for ulykker (passiv sikkerhet). Aktiv sikkerhet er det meget begrenset hva vi kan gjøre noe med, da dette er noe som styres ene og alene av hvordan spillerne selv oppfører seg på banen. 20 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS

Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS Generelle sikkerhetsvurderinger og ansvar Sikkerhet Generelt - Dokumentet er en del av bedriftens internkontroll og HMS-filosofi. - Dokumentet inneholder oversikt

Detaljer

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter

Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Årsmøte i Solum golfklubb 2011 9. februar 2012 kl. 19.00 Nedre Gausen kompetansesenter Dagsorden 1. Godkjenne innkalling og dagsorden 2. Valg av møteleder og referent 3. Valg av to representanter til å

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Årsmøtepapirer 2013 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015

VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 VELKOMMEN ÅRSMØTE FOR EIKER GOLFKLUBB 17. FEBRUAR 2015 Agenda 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent (er) samt 2 medlemmer

Detaljer

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1

Håndball for alle, - i KIF. KIF Håndball mot 2018. Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball mot 2018 Med KIF Håndball på vei mot 2018 Side 1 KIF Håndball er en tradisjonsrik klubb. Prestasjonene har svingt sportslig og organisasjonsmessig. Fra å være den første klubb som under siste

Detaljer

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb

Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Sakspapirer: Årsmøte 2014 Atlungstad Golfklubb Torsdag 26. februar 2015, kl. 18.30 Auditoriet i Vikingskipet, Hamar Dagsorden Årsmøte, 26. februar 2015 1. Godkjenne de stemmeberettigede 2. Godkjenne innkallingen,

Detaljer

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00

Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Årsmøte Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.09 kl 19.00 Dokumenter for Årsmøtet i Stjørdal Golfklubb Torsdag 05.02.2009 Sted: Hull 19 Tid: 19.00 2 FORRETNINGSORDEN Årsmøtet ledes av den valgte møteleder.

Detaljer

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud

ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB. Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud ÅRSMØTE 2011 SANDE GOLFKLUBB Tirsdag 15. mars 2011, kl 1800. Klubbhuset, Holsrud Dagsorden: 1. Godkjenning av stemmeberettigede. 2. Godkjenning av innkalling. 3. Godkjenning av dagsorden. 4. Valg av møtedirigent.

Detaljer

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002

Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Postboks 26-2006 Løvenstad - http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2002 Dato: Torsdag 28. november 2002 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012

Årsmelding 2012. Styrets årsberetning 2012. Medlemskomiteens årsberetning 2012. Turneringskomiteens årsberetning 2012. Banekomiteens årsberetning 2012 Årsmelding 2012 Styrets årsberetning 2012 Medlemskomiteens årsberetning 2012 Turneringskomiteens årsberetning 2012 Banekomiteens årsberetning 2012 Seniorgruppens årsberetning 2012 Damegruppens årsberetning

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2005 Dato: Torsdag 24. november 2005 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2015 (Årsmøtepapirer 2014 fra styret) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 12. februar 2015, kl 1900 Styret ønsker alle medlemmer hjertelig velkommen Side 1 av

Detaljer

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner

Miniguide til styrearbeid. Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Miniguide til styrearbeid Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner Innhold Innledning 3 Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU) 3 Miniguide til styrearbeid 3 LNUs organisasjonsskole

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE. Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2004 Dato: Torsdag 25. november 2004 Tid: Kl. 19.00 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK

- KLUBBHÅNDBOK BORGEN I.L. BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK BORGEN IL KLUBBHÅNDBOK 1 BORGEN IDRETTSLAG Stiftet: 2.10.1927 Postadresse: Parkveien 30, PB 46, 1740 Borgenhaugen Hjemmeside: www.borgen-il.no E-post: post@borgen-il.no Org nr: 983 566 332 Bankkonto: DNB

Detaljer

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8

Innhold NJFFs oppbygning... 5. NJFFs historie... 5. NJFFs formålsparagraf... 8. Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Tillitsvalgtguiden Innhold NJFFs oppbygning... 5 NJFFs historie... 5 NJFFs formålsparagraf... 8 Handlingsprogram og arbeidsprogram... 8 Virksomhetsplan/ årsplan og beretning for lokalforeningen... 9 Organisering...10

Detaljer

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20..

Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG. Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Årsmøte 17.03.2014 rev. 4 Signatur: ORGANISASJONSPLAN FOR MOI IDRETTSLAG Plan for Moi IL, stiftet 20.03.1931 Vedtatt på årsmøtet dd.mm 20.. Innholdsfortegnelse. ORGANISASJONSPLAN... 2 Innholdsfortegnelse....

Detaljer

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps

Håndbok for drift av Furuset skoles musikkorps Innhold 1.Innledning... 3 2.Korpsstyret... 3 1.Hvilke oppgaver har styret?... 3 2.Hva gjør styrelederen i FSM?... 4 2.1.Oppgaver... 4 3.Faste aktiviteter for styreleder/styret i løpet av et korpsår...

Detaljer

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1

ÅRSMØTE 26.03.2015. Side 1 ÅRSMØTE 26.03.2015 Side 1 ÅRSMØTE I HINNA HÅNDBALLKLUBB Tid: mandag 26. mars 2015, kl. 19:00 Sted: Hetlandshallen Dagsorden: 1. Åpning 2. Valg av møteleder 3. Valg av møtereferent 4. Valg av personer til

Detaljer

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus

SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus 1 DAGSORDEN SAKSLISTE FOR ÅRSMØTET I BÆRUMS VERK OG HAUGER IDRETTSFORENING 23. april 2014 KL 18.30 på Gommerud klubbhus Sak 1. Konstituering a) Godkjenne de stemmeberettigede, godkjenne innkallingen, saksliste

Detaljer

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE

Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Postboks 26 2006 Løvenstad http://www.kurlandfk.no ÅRSMØTE Kurland Fotballklubb avholder årsmøte for 2014 Dato: Torsdag 27. november 2014 Tid: Kl. 18.30 Sted: Klubbhuset Dagsorden 1. Åpning 2. Valg av

Detaljer

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr.

Årsberetning 2011. www.skiklubben.no. Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00. Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. www.skiklubben.no Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua mandag 19. mars 2012 kl 19.00 Stiftet 27. januar 1884 - Org. nr. 982 694 65 2 Årsberetning 2011 Årsmøte på Skistua 19. mars 2012 kl 19.00 Saksliste:

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016

ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 ORGANISASJONSPLAN FOR GJØVIK PISTOLKUBB VEDTATT PÅ ÅRSMØTE DD. MM. 2016 Organisasjonsplanen skal legges fram og behandles som egen sak på årsmøtet. Jfr. Idrettslagets lov 15. Innholdsfortegnelse Innledning...

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8

Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014. Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Til glede for alle ÅRSBERETNING 2014 Bilde: Espen Henriksen vinner sitt klubbmesterskap nr 8 Styrets beretning for året 2014 Styret for 2014 har hatt følgende sammensetning: Leder Nestleder Styremedlemmer

Detaljer

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014)

Årsmøte. Stjørdal Golfklubb. (Komiterapporter til årsmøte 2014) Årsmøte Stjørdal Golfklubb 2014 (Komiterapporter til årsmøte 2014) Klubbhuset, Hull 19, Stokkanv. 42, Stjørdal Torsdag 13. februar 2014, kl 1900 Side 1 av 19 Innholdsfortegnelse Årsberetning for 2013 fra

Detaljer

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb

Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Årsmøte 2013 Bergen Klatreklubb Saksliste: 1 Godkjenning av innkallingen 2 Valg av møteleder og referent 3 Gjennomgang og godkjenning av årsmelding og regnskap for 2012 4 Valg av nytt styre, valgkomité

Detaljer

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK

FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK FAGERSTRAND IDRETTSFORENING - FIF - ADMINISTRASJONS HÅNDBOK 1 Innledning 1.1 Forord 1.2 FIF s historie 1.3 Visjon, målsetninger og verdier 1.4 Rekruttering og medlemskap 1.5 Æresmedlemmer 1.6 FIF s lover

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR

ORGANISASJONSPLAN FOR ORGANISASJONSPLAN FOR Vedtatt på årsmøtet 09.04.2014 Organisasjonsplan for Rogaland Rideklubb vedtatt på årsmøtet 2014 1 Innholdsfortegnelse Grunnlagsopplysninger for Rogaland Rideklubb... 4 Historikk...

Detaljer