Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl. 1800-2000"

Transkript

1 Årsmøte i Jæren Golfklubb Bryne Kro & Hotell 19 februar 2009 kl SAKER: 1. Konstituering av årsmøtet fastsettelse av stemmeantall 2. Valg av møteleder. 3. Valg av referent. 4. Godkjenning av innkalling. 5. Godkjenning av saksliste. 6. Valg av to til å underskrive protokollen. 7. Årsmelding. 8. Virksomhetsplan (organisasjon og fastsettelse av kontingent) 9. Regnskap og budsjett (revisorrapport vedlegg) 10. Innkomne saker 11. Valg 12. Årsmøtet avsluttes 13. Medlemsfest 1 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

2 Styrets årsberetning for 2009 Styret har i perioden bestått av følgende personer : Egil Berge Einar Otto Åse Erevik Hanne Lise Hagman Terje Frøyland Tom Ellingsen Terje Erland Runar Danielsen Leder Nestleder (Prosjekt) Styremedlem (Turnering) Styremedlem (Sport) Styremedlem (Bane) Styremedlem (Marked) Styremedlem Arrangement) Varamedlem Har i perioden avviklet 10 styremøter, møtereferat legges ut på nettsidene. Klubben har også deltatt på golftinget ( NGF ), Lederforum ( NGF ) regionale samlingsmøter ( alle klubber i regionen ) og samarbeidsmøter med Ogna GK og Egersund GK. Vi har også vært pilotklubb i utviklingen av golfbox og daglig leder var også medlem av Virksomhetsplan-rådet til NGF. Alle styremedlemmer har ansvar for hver sin komité og har avviklet kontinuerlige møter i de respektive komiteene. Se egen årsberetninger for komiteene. Pr er det 839 betalende medlemmer. Dette er en positiv økning av medlemsmassen. Medlemskategori Antall medlemmer S bedrift/sponsor 60 stk B hovedmedlem 240 stk C ektefellemedlem 75 stk D passiv 99 stk E student 25 stk F junior 71 stk G greenfee medlem 130 stk Avtale giro 139 stk Til sammen 839 stk Regnskapstallene viser at tross finanskrisen har vi hatt en økning i inntektene i forhold til budsjett, men dessverre har vi også økte utgifter, noe som gir klubben et lite underskudd. Størstedelen av underskuddet tilskrives økt aktivitet på vedlikehold av bane, kostnader vedrørende gode resultater fra våre juniorer og beholdningsendring av varelager. Pga likviditetsproblem i " dårlige måneder " måtte vi foreta en refinansiering ( utvide banelånet og nedbetalingstiden ), dette vil medføre lavere rentekostnader pr år og gi oss litt bedre likviditet. Av større saker som har vært behandlet på styremøtene kan følgende nevnes: Økonomi Administrasjon Bane : utvikling, vedlikehold, maskinpark, masterplan bane Klubbstruktur, Virksomhets og organisasjonsplan Proshop 2 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

3 Samarbeid Ogna GK og Egersund GK Klubben har i perioden hatt 3 fast ansatte, daglig leder Frank Sørensen, klubbsekretær Bodil K. Nicolaysen og headgreenkeeper Jan- Erik Aasen. Det er også benyttet deltidshjelp, både på banen og i proshop, i den mest hektiske sesongen. Klubben har denne sesongen drevet proshopen selv, vi har samarbeidet med Online-golf angående leveranse av utstyr, dette for å slippe utgifter til store varelager, dette samarbeidet har fungert bra og vil videreutvikles i fremtiden. Vi har forholdsvis en stor beholdningsendring av varelager, siden vi måtte overta dette etter Jæren Proshop AS, dette virker også negativt på resultatet. Tusen takk til alle samarbeidspartnere, medlemmer og andre som har bidratt dette året. Klubben er helt avhengige av dere alle. Egil Berge (sign) Einar Otto (sign) Terje Frøyland (sign) Leder Nestleder Styremedlem Hanne Lise Hagman (sign) Tom Ellingsen (sign) Åse Erevik (sign) Styremedlem Styremedlem Styremedlem Terje Erland (sign) Styremedlem 3 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

4 Årsrapport Prosjektkomiteen Golf Grønn Glede Har bestått av av Torstein Skretting, Leidulf Prestegård, Gjert Gjertsen, Sven Erga, Elisabeth Olsen og Roar Seland. Vi er i full gang - alltid! Jæren Golfklubb har vært med på Golfforbundets satsing for funksjonshemmede siden 2002 og i Golf Grønn Glede fra 2006 og vil fortsette dette arbeidet i Vi vil tilrettelegge for introduksjon til spill, miljø og sosialt samvær og i tillegg drive instruksjon fra nybegynner fram til grønt kort og ny golfer på banen for deltakere som vil bli medlem hos oss eller i andre klubber, hvor de hører hjemme. Golf Grønn Glede er aktiviteter rettet mot folk som er helt eller delvis uten arbeid og som mottar en form for stønad eller trygd. Målet er å hjelpe disse personene med et tilbud om fysisk aktivitet i sin personlige og positive utvikling psykisk, fysisk og sosialt for å komme tilbake til jobb eller rett og slett å få bedre livskvalitet I tillegg inviteres alle andre som har bevegelseshemming av en eller annen grunn til våre arrangementer: Introduksjon til golf, golf for nybegynnere fram til grønt kort. Fysisk aktivitet som er viktig for deg! Fysisk aktivitet og trening gjør at du kommer i bedre form og gradvis blir sterkere og mer utholdende. Du vil også merke store forbedringer både i humør og pågangsmot, men framfor alt vil du og alle rundt deg merke at du er mer glad og positiv i hverdagen. Fysisk aktivitet er også en forutsetning dersom du ønsker å gå ned i vekt. Det er ikke bare å stoppe og spise, da blir du bare slapp og ikke slank! Golf Grønn Glede betyr mye for mange! I følge de aller fleste av deltakerne i Golf Grønn Glede er det sosiale samholdet veldig viktig. Treningstimene med instruktør og sammen med andre glade og positive medmennesker virker som en fritime for deltakerne, borte fra alt kjas og mas eller ensomheten hjemme. Det er dette som gjør at de kommer tilbake, selv om humøret svinger og medisiner gjør dem ute av form. Gruppens deltakere har erfaring fra forskjellige problemer og sykdommer og vi håper det vil hjelpe med denne type treninger, vi kan også gi råd med hensyn til valg av spesialutstyr. På tirsdager møter det personer fra kommunene og fra Jæren Psyk. Senter på Bryne og torsdager har vi mennesker med fysiske utfordringer. Vi arbeider med å anskaffe oss en såkalt Paramobil som er tilrettelagt for folk med ryggproblemer. Dette undersøker vi nå, men det er kostbart så vi er avhendige av sterk offentlig støtte. Men den som intet våger intet vinner! Ta kontakt med en i komiteen dersom du har bidrag. Vi samles en gang i året på McDonalds på Klepp til bespisning. Her møter alle som er involverte inkl. deltakere, ledere og foresatte. Vi har det kjekt og det er en oppfølging av den flotte sponsingen på kr fra McDonalds. All mat og drikke koster oss ingenting da McDonalds spanderer dette og! Golf Grønn Glede komiteen har satt seg som mål og kunne delta på en samling for GGG i løpet av året. Vi håper å kunne få det til, flere av deltakerne er meget interessert i tanken. Komiteen er ellers sterk kritisk til den negative holdning vi møter fra lokalpressen, når vi ønsker å fokusere på denne målgruppen, Golf Grønn Glede er etter vår mening et veldig viktige arbeid som vi driver med for 4 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

5 folk med fysiske eller psykiske handikap. Jæren Golfklubb er kommunens nest største ordinære idrettslag og det eneste som har eget opplegg for integrering av folk med handikap. Dette burde vært sagt noen ord om. Ellers koser vi oss i lag med deltakere og foresatte. NiNyeHull Møte med konstituert fylkeslandbrukssjef var positivt og fylket mente at det var en mulighet til å utvide anlegget. Dog måtte anlegget komprimeres så mye som mulig og anlegget skulle fremstå som en helhet.kommunen ble kontaktet for å få NiNyeHull inn i kommunal reguleringsplan. Denne prosessen er nå i gang og vi har hatt møter med Time kommune om hvilken grunneier dette gjelder. Videre saksgang ligger i kommunen sitt arbeid med ny reguleringsplan og denne vil sendes til landbruksmyndigheter og fylket i løpet av året, så da er det bare å håpe. For Prosjektkomiteen Einar Otto 5 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

6 Årsrapport Arrangementskomiteen Komiteen har i året som gikk hatt 7 medlemmer: Svein Gaute Oftedal, Anne Salte, Torstein Skretting, Roy Olav Høynes, Ingrid Refsnes, Bodil K. Nicolaysen, sekretær og Terje Erland, formann. Hanne Lise Hagman har assistert som grillkokk. Leidulf Prestegård har bidratt som god reserve for komiteen. Gjennomføring av aktiviteter: Komiteen har valgt å konsentrere innsatsen om firmaarrangement for å skaffe inntekter for klubben. I perioden mai-september gjennomførte vi 11 arrangement med til sammen 275 personer, noe som ga et nettoresultat på ca kr 300,- pr person. Kundene er fornøyde med prisen og arrangementet og vi er fornøyd med det økonomiske resultatet. Aktivitetene har blitt godt gjennomført og kundene er godt fornøyd med arrangementene. Komiteen har fungert meget bra, til tross for at det har vært mange opplegg fredagkveld og lørdager. Dette har medført mye arbeid på medlemmene og komiteens formann. Arrangementene har blitt gjennomført med opplæring og konkurranser på treningsbanen, underholdning og grillkos i teltet etterpå. Arrangement overfor firma vil også i 2010 kunne skaffe gode inntekter for klubben og være med å fremme interessen for golf i området. Oppfordrer derfor alle til å gi beskjed til sine bedrifter om et supert golfopplegg hos Jæren Golfklubb. For Arrangementskomiteen Terje Erland 6 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

7 Årsrapport Markedskomiteen Har bestått av: Tom Ellingsen, Leidulf Prestegård, Egil Berge og Frank Sørensen. Hovedintensjonen med arbeidet har vært å videreutvikle sponsorproduktet, og gi støtte til det sponsorarbeidet som gjøres fra administrasjonen sin side. Det har vært avholdt 4 frokostmøter med sponsorer for å lære mer om hva disse forventer av oss og imøtekomme dette i arbeidet vårt. Vi har avholdt Jæren Grand Golf, Sponsortur til PGA Catalonya og 9 hulls runder med frokostgolf. Komiteen har også vært ansvarlig for arrangement av sponsortreff på Bryne Kro og Jæren Golfklubb og årets chip og put mester. Markedskomiteen vil i 2010 lage mer sosiale rammer knyttet til det å være en del av "laget" til Jæren Golfklubb. Vi vil innby til flere kurs og turneringer for å få flere bedrifter interessert og vil i denne sammenheng arbeide tett sammen med arrangementskomiteen. For Markedskomiteen Tom Ellingsen 7 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

8 Årsrapport Banekomiteen Komiteen har bestått av følgende personer: Leif Øvestad, Trond Efjestad, Jørn Pollestad, Siri Prestegård, Sven Erga og Terje Frøyland Greenkeeper Jan Erik Aasen har også deltatt på møtene/befaringer. Vi har i år hatt 11 møter og diverse befaringer. Banen i år har fremstått som meget bra under de forutsetninger som vi rår over. Men vi vil lenger, mye lenger. Vi har en baneplan som vi ønsker å gjennomføre snarest mulig, men økonomien setter sterke begrensninger her. Mye bra har blitt gjort og vi har drenert bane 4, noe på 5,8 og 9. Det er laget 3 nye bunkere på bane 6. Disse har stått ferdige i lengre tid men p.g.a. økonomi har vi ikke fått i sand. Banen er forbedret/utvidet i skogen på bane 6. på begge sider og dette vil ferdigstilles i løpet av våren. Det er sådd i krypkvein for at vi skal få bedre greener. Dette medfører at vi sannsynligvis må investere i nye/brukt maskiner som vertikalkutte aggregater og slipemaskin og utføre mer dressing, vertikalkutting, sprøyting og gjødsling. Greenene vil da også bli raskere og mer hardføre, dette vil føre til mindre slitasje. Vi MÅ drenere alle tee stedene våre. Vi har begynt på tee 2, men siden det ikke var nok å legge rør, men også nytt toppdekke, har dette blitt utsatt til våren. Vi må nok legge ferdiggress på tee 2, slik at vi raskere kan bruke den igjen. Nye Tee markører er også satt ut. Seniorene er i gang med å lage vinterutslag og disse ferdigstilles fortløpende. Vi har fått nye rister som utslagunderlag og disse er ikke så glatte. Vinterutslagene vil bli permanente. Det har vært tre dugnader i år. Den første var det meget godt oppmøte på. De to andre var det dårlig oppmøte på. Vi fikk gjort veldig mye bra arbeid på alle tre dugnader. Drenering av bane og teer er prioritet 1 ihht baneplanen, og dette vil bli gjort fortløpende ettersom økonomien tillater det. Det er og behov for å lage to siloer for oppbevaring av sand til greener og bunkere. Vi kan ikke lagre sand på parkeringsplassen som vi har gjort i år. Men til dette trengs og penger/arbeidskraft. Er det noen av medlemmene som kan bidra med noe her. Vi trenger kapital, betong, armeringsjern og arbeidskraft. Vi vil fortsatt oppfordre alle medlemmer å lese baneplanen, for å komme med innspill på ting som kan forbedres. Igjen må vi takke seniorene for en fantastisk innsats. Det utrolige er at vi ikke behøver å spørre dem om å gjøre ting. De ser selv hva som behøves og kommer selv og foreslår hvordan og hvem som kan gjøre det. TUSEN TAKK. For banekomiteen Terje Frøyland 8 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

9 Årsrapport fra Turneringskomiteen Medlemmer: Åse Erevik (styrets representant) Geir Bilstad, Martin Thu, Rune Vognsen, Bernt Lerøy, Jo Bratland, Bodil Fatnes Larsen, Arnstein Leidland og Ruth Søreide (leder). Komiteen har arrangert 24 turneringer i løpet av året. Sesongen startet med Vintercup sammen med Ogna - og Egersund GK og ble avrundet med Adventsturneringen som ble avsluttet siste søndag før jul. Antall deltagere har variert noe, men med et snitt på 31 deltakere endte vi opp tilnærmet likt -08 sesongen. Dette året har turneringskomiteen hatt det formelle ansvar for alle turneringer, men vi takker for solid bistand fra Egil Berge i forbindelse med Junior B-tour i juli, og alle andre som har bidratt med ekstra innsats ved behov. Torsdagsmedal har vært en suksess med stor deltakelse gjennom hele sesongen. Mandagsstableford har hatt dårlig deltagelse og det bør vurderes en annen spilleform. Samarbeidet med Ogna- og Egersund GK rundt Vintercupen og Jærtouren har fungert utmerket. Alle klubbene ønsker at samarbeidet skal fortsette. Turneringskomiteene i de tre klubbene skal ytterligere bestrebe seg på å unngå kollisjoner for å redusere medlemmene sine problemer med å prioritere mellom turneringer de ønsker å delta i. I løpet av året har komiteen gjennomført 2 kurs. Et turneringslederkurs, med deltakelse fra omkringliggende klubber, og et kurs i Golfbox. På begge kursene var det god deltakelse. Alle medlemmene i turneringskomiteen behersker nå bruk av golfbox. Rutinebeskrivelse for Turneringskomiteen er gjennomgått, og små revisjoner ble gjennomført på første møte i Klubbmester damer og herrer: Hanne Lise Hagman og Andreas Tendenes Klubbmester junior og senior: Andreas Tendenes og Olav Gilje Årets Jærmatchvinner: Simen Berge Vi har hatt et hyggelig og svært godt samarbeid i Turneringskomiteen, og vi takker for godt samarbeid med styret og ansatte i klubben. De fleste medlemmene har signalisert at de blir med i turneringskomiteen også i For turneringskomiteen Ruth Søreide 9 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

10 Årsrapport fra sportskomiteen Sportskomiteen har i 2009 bestått av følgende: Hanne Lise Hagman (Sportslig leder), Frøydis H Høiland (Foreldrerepresentant), Simen Berge (Utøver representant), Gunnar Husveg (HeadPro), Jakob Buff (Senior), Karl Gundersen (HCP), Jan Magne Obrestad og Sjur Stangeland (Herre), Bodil Nicolajsen (Dame) Junior Vi har gjennom hele sesongen, unntatt i skoleferier, hatt fast treningsdag på tirsdag og nytt av året også på torsdager. Juniorgruppen er delt inn i 3; nybegynner, eldre nybegynner og rekrutt gruppe. Det har vært jevnt oppmøte på treningene der i overkant av halvparten er gjengangere fra året før. Arbeidet med å avle frem GK spillere var i underkant i forhold til foregående år. Årsaken kan være at det har komt mange nye til dette år. Rekrutteringen av nye spiller har vært god, mye av årsaken kan tilskrives to treningsdager i motsetning til kun en tidligere. En hel del av juniorene, spesielt de nye, trener kun en dag i uken pga konflikt med annen aktivitet. Langtidsplan for klubben er en målsetning på minimum 100 juniorer. Med to treningsdager der treningstidene er fornuftige burde målsetningen være innen rekkevidde. Økt antall GK spillere er det og god mulighet til å få til i 2010 da mange har god basis på plass. Treningene har foregått på driving rangen, puttinggreen og treningsbanen. Gruppene har hatt faste trenere gjennom sesongen, for nybegynnergruppen er det Simen Berge med støtte fra Gunnar. For eldre nybegynner og rekruttgruppen har i hovedsak Junior Elite med Andreas, Anders og Mats stått for treningen med støtte fra Gunnar. Både nybegynnergruppen og eldre nybegynner har benyttet seg av mye lek og moro der fokus og fremdrift i stor grad har blitt bestemt av dem selv Siden det er så få som har blitt GK spillere og at spillerne trener i to grupper har det i 2009 i liten grad blitt flyttet spillere fra en gruppe til en annen. Vi må her se på om det skal settes klarere gruppetilhørighet. For den viderekommende gruppen som har grønt kort / hcp ble det tilbudt to treninger på torsdagen. Første trening fra 17 til 18, egentrening fra 18 til 20 og ny trening fra 20 til 21. Det viste seg utover i sesongen vanskelig å få spillere til å forholde seg treningstiden fra 20:00 til 21:00. Årsaken til denne svikten er nok flere. Det lange mellomrommet mellom treningene bør derfor vurderes. For hele gruppen arrangeres vi også turneringer, såkalte Juniorslicer. Vi har som tidligere arrangert 3 turneringer, der alle får spille, alle premieres og alle får noe godt å spise / drikke til. Juniorslicene tok Lasse ansvaret for, god støtte av Nils, Hadle, Bernt, Helge og andre foreldre. Oppmøtet fra våre håpefulle var eksemplarisk, den siste turneringen i september stilte over tretti motiverte spillere, ny Juniorslice rekord. Juniorslicene er en god anledning for foreldre til å støtte spillerne, henstiller derfor alle til å engasjere seg i oppfølgingen. En engasjert forelder på trening og i turneringer er en svært viktig motiveringsfaktor for våre håpefulle. Et positivt foreldremøte ble gjennomført i løpet av sesongen. 10 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

11 Junior Elite Vi har gjennomført juniortrening hver tirsdag og torsdag i løp et av sesongen. Totalt har ca 55 juniorer vært innom på disse treningene, med ett gjennomsnitt på ca 20 stk hver gang har vært et bra sportslig år for juniorgruppen der vi har nådd de fleste av målene våre. I junior lag NM kom vi på 1. plass og rykket opp til elitedivisjonen. Vi har hatt 2 spillere på Junior A-tour (Titleist tour). Mats Prestegård har deltatt en gang og Andreas Tendenes seks ganger med en 3. plass som beste resultat. Andreas kvalifiserte seg også til Junior NM og fikk der en 32. plass. Anders Rosseland, Morten Enåsen, Gøran Sømme, Simen Berge og Mats Prestegård deltatt på flere B-tourer. Simen har vært veldig nærme flere ganger til å kvalifisere seg til A-tour. Andreas Tendenes ble klubbmester både for juniorer og seniorer. Mats Prestegård kom på 2. plass og Anders Rosseland på 3. plass i junior KM. Andreas vant også Egersund Open i april. Elitekomiteen Herrer Den noe eldre elitegruppen i Jæren Golfklubb har hatt som mål å representere JGK på best mulig måte ved å delta og spille i diverse turneringar regionalt og nasjonalt. Pro Gunnar Husveg har hatt treneransvaret for gruppa gjennom sesongen. Mellom 6-10 personar har oftast stilt på treningane. Treningstida har vært noe seint på kvelden mellom 2100 og 2200, som har ført til mørke og dårlig sikt, spesielt tidlig og seint i sesongen. Treningene har vært til stor nytte, vi har lært mange nye tips og triks og de fleste har hatt en stor forbedring i handikappet. Region Tour: På 6 forskjellige baner blei Region Tour spillet, deriblant Jæren golfbane. Årets kretsmesterskap blei spilt på Sola Golfklubb som en del av Region Tour. Her blei den beste frå Jæren GK. Andreas Tendenes på en niende plass. Andre Thorsen frå Sola blei kretsmester Region Tour har vært en av de viktigste turneringenefor elitegruppa. 115 spillere frå 18 klubber i Noreg og Sverige har fått Order of Merit poeng i Region Tour Rogaland. BK Nerland oppnådde ein god 2 plass individuelt. Saman med dei andre på JGK elite + noen få frå junior elite klarte Jæren Golfklubb å få 2 plass samanlagt, berre slått av Sola Golfklubb. JærCup 2009: Dette er en årlig Matchspill konkurranse mellom Jæren Golfklubb og Solastranden Golfklubb. Etter ein grundig kvalifisering gjennom sesongen frå Torsdag Medal turneringane hadde Jæren Golfklubb eit sterkt lag med mange spillere frå elitegruppa. Solastranden hadde ikkje en sjanse og Jæren vant hele Golfliga 2009: Jæren Golfklubb hadde 2 lag i golfliga i 2009 region Stavanger I Golfliga 1 (W sving team) med Jan Magne Obrestad, Egil Berge, Hanne Lise Hagman, Leif Øvestad og med Jan Vingen og Jone Pollestad som reserve oppnådde vi ein god 2 plass. (Team Jæren) med Rune Vognsen, Roger Lode, Martin Thu, Atle Utbjoa, Tommy Madsen og Roy Olav Høynes fekk 4 plass. 11 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

12 NM i Pitch og putt: Landsfinalen (NM) 2009 i Pitch og putt blei arrangert på Utsikten Golfpark. Kvalifisering og uttak av deltakarar ble gjort av Bryne Kro og Hotell. Vinner og Norgesmester blei Bernt Kristian Nerland. Helge Eggja fekk her en god 6 plass. NM for lag Herrar: Lag NM vært arrangert på den flotte banen i Kvinesdal ei helg i juli. Deltakarar for JGK var Jan Vingen, Jonas Øvestad, Andreas Tendenes, BK Nerland og Sjur Stangeland. Det var ei helg med mykje nedbør, faktisk så mykje at dei siste hola på laurdag måtte spelast på sundagen på grunn av overvatn på greenane. Spelet var vel ikkje akkurat av høg internasjonal klasse frå nokon av JGK sine deltakarar, men me fekk ein grei 5. plass. Me slo både Ogna og Egersund ned i sokkane! Damer NM for lag Damer: Deltakarar for damene var Gro Beate Hamre Stangeland, Åse Erevik og Hanne Lise Hagman. Damene gikk helt til topps og vant, dermed spiller vi i 1. divisjon neste år. Seniorkomiteen Seniorkomiteen 2009 har bestått av følgende: Jakob Buff og Jan Refsnes Det har blitt arrangert seniorturneringer 2 ganger i uken hele året. Hver onsdag og fredag har vi hatt serieeller matchturnering med ca deltakere. I lagmatch for seniorer i sørfylket (unntatt Stavanger GK) ble vi nr 2. Sandnes GK ble årets vinner. Årets golftur gikk til Danmark med 30 glade seniorer. Div.dugnad på banen med rydding og bortkjøring av busker og tre og dugnad på drivingrangen. Seniorene har plukket baller i hele år. Vasket klubbhus grundig en gang i uken. Startet innsamling til hjertestarter og vi har begynt å lage nye permanente vinterutslag. Seniorkomiteen takker alle deltakere for en hyggelig sesong og ønsker alle hjertelig velkommen til sesongen For seniorkomiteen Jakob Buff 12 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

13 Damegolfen. I årets løp har vi hatt 18 tirsdager med damegolf. Hvor vi har vært fra 12 til 20 damer. Vi har spilletid fra kl og det er plass til mange flere, vi ønsker nye damespillere velkommen. Ellers har vi hatt Vennskapsturnering med damene fra Egersund GK og Ogna GK. Der spilte vi 2 ganger på hver bane. På hver turnering var det ca 40 damer som spilte og etterpå var det noe godt at spise og kaffe. Jæren GK vant stort. Rogaland Dame Tour er en turnering for damer som går over 5 runder, hvor de 3 beste rundene teller. Vi spiller på: Solastranden GK, Stavanger GK, Sandnes GK, Jæren GK og Sola GK 5. Juli hadde vi besøk av Rogaland Dame Tour. Her kom det 80 damer fra hele regionen med godt humør og storartet spill. Oppfordrer flere av klubbens damer til at være med -det er plass til alle! Det spilles i 3 forskjellige klasser, så man spiller med noen som er på samme nivå som en selv. Så vel møtt damer. For damekomiteen Bodil Nicolajsen Hcp komitèen Har bestått av følgende: Karl Gundersen, Olav Gilje og Brit Lerøy I 2009 har medlemmene forsatt registrert og vedlikeholdt sitt Handicap via Golfbox og etter hva HCP komiteen har erfart, har dette gått greit. Vi ser at det registreres noen runder med ukjent markør (det får vi elektronisk melding om), men det ser mer ut til å være startvansker for enkelte nye spillere siden det forsvinner etter hvert. Et forbedringspunkt for oss som komite i 2010 kan derfor være at vi er tilstede på Grøntkort kursene og forteller om hvordan Golfbox og Hcp reguleringen fungerer. For sesongen 2009 gjaldt innledningsvis at en trengte 4 registrerte Hcp-tellende runder i løpet av året for ikke å miste sitt spille-hcp, NGF har innsett de praktiske problemene med dette og dere behøver derfor ikke ta dette til følge. Ved start av Årsrevisjonen for 2009 ser vi at 503 medlemmer har oppdatert sitt Hcp i 2009, mot 509 i Med 822 medlemmer betyr det at det er 319 som ikke har oppdatert det og som derfor må anses å være passive. Et mål for oss alle må være å få flest mulige av dem ut på banen i Komiteen har så langt den har hatt mulighet, fulgt opp at klubbmedlemmene selv justerer sitt handicap (både opp og ned) i.h.h til gjeldende retningslinjer og spilleprestasjoner. I løpet av 2009 ha vi ikke måtte gripe inn og justere noen BRA!!!. 13 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

14 Hcp statstikken viser at antall medlemmer med <=18,4 i Hcp er litt bedre i 2009 enn i 2008, 122 mot 117. Det går mao. fortsatt fremover, men det går smått så vi har mye å gå på. MEDLEMSSTATISTIKK Alle medlemmer fordelt på kjønn og status Status Damer Menn I alt Aktiv Handicapgruppe Damer Menn I alt Gruppe 1: Under 4, Gruppe 2: 4,5-11, Gruppe 3: 11,5-18, Gruppe 4: 18,5-26, Gruppe 5: 26,5-36, Gruppe 6: Over Intet handicap eller HCP = I alt Aldersgruppe Damer Menn I alt år Over 60 år Under 25 år I alt * Tabellene er statistikk fra Golfbox og harmonerer ikke alltid helt med medlemstallene fra Klubben Online. Dette har med at de to systemene ikke helt synkroniseres. Dvs at dersom du sletter vedkommende i KO, blir denne ikke slettet i Golfbox. Helt oppdatert er vi ikke før det nye golfbox systemet er vasket i løpet av februar/mars For Handicapkomiteen Karl Gundersen 14 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

15 Virksomhetsplan Jæren Golfklubb Visjon Med visjon menes en grunntanke som skal være grunnlaget for all aktivitet i Jæren Golfklubb, både sportslig og administrativt. Alle målsetninger og tiltak skal være laget med tanke på at visjonen skal kunne gjennomføres. Følgende visjon er valgt for Jæren Golfklubb. GJENNOM ÅPEN OG GILD SKAPE ET GODT MILJØ HVOR ALLE TRIVES, OG KAN UTVIKLE SIN GOLF. Visjonen i tall Antall medlemmer Antall gjestespillere Antall aktive juniorer Omsetning 4,6 mill NOK 4,8 mill NOK 4,8 mill NOK 4,9 mill NOK Resultat 0 0,05 mill NOK 0,05 mill NOK 0,1 mill NOK 15 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

16 Innholdsfortegnelse 1.0 Strategiplan Organisasjon 1.2 Sportslig 1.3 Bane 1.4 HMS 1.5 Økonomi 2.0 Organisasjonskart 3.0 Instruks for valg av tillitsvalgte (styret/komiteledere - årsmøte) 3.1 Sammensetning og instruks valgkomite (rapporterer til årsmøtet) 4.0 Styret 4.1. Ansatte/komiteer under klubbens leder Instruks ansatte 4.2 Komiteer under nestleder (Prosjekt) Sammensetning og instruks for prosjektkomiteen 4.3 Komiteer under styremedlem Sport Sammensetning og instruks for sportskomiteen Aktivitetsplan Sport 4.4 Komiteer under styremedlem Bane Sammensetning og instruks for banekomiteen Aktivitetsplan Bane 4.5 Komiteer under styremedlem Turnering Sammensetning og instruks for turneringskomiteen Aktivitetsplan Turnering 4.6 Komiteer under styremedlemmer Arrangement og Marked Sammensetning og instruks for A&M komiteen Aktivitetsplan Arrangement og Marked 5.0 Tilleggsbestemmelser for lov Vedlegg 1 Lover og vedtekter for Jæren Golfklubb 16 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

17 1.0 STRATEGIPLAN MÅLSETNINGER Mål skal være klare og lett kontrollerbare, og alle tiltak skal lages med tanke på at vi skal nå målene innen tidspunktene som er nevnt. Denne handlingsplanen skal gjelde for årene 2008 til Målsetningene for denne perioden er: 1.1 ORGANISASJON Klubbens ledelse har vært basert på frivillige tillitsvalgte. Ledelsen har brukt betydelig med energi og ressurser på utbygging og finansiering av anlegget. Hovedutfordringene fremover blir å drifte klubben under kyndig ledelse med fokus på markedsføring, økonomisk styring og inntjening, få til effektive administrative arbeidsprosesser, skape et inkluderende og godt miljø for medlemmer og gjester, samt forbedre den sportslige utviklingen. Golfklubbens organisasjon skal være utviklende og kunne tilpasse seg de endringer som påvirker vår situasjon. Skape trygghet og samhørighet gjennom klare og konkrete arbeidsoppgaver tilpasset den enkelte. Ha en flat organisasjon med kort vei fra topp til bunn. TILTAK Utarbeide en organisasjonsplan med klare arbeidsinstrukser, for styret, komiteer og alle tillitsvalgte. Alle ansatte skal ha definerte ansvarsområder og ha klare arbeidsinstrukser. De tillitsvalgte skal gjenspeile klubbens medlemsmasse. Utarbeide informasjonsrutiner. 1.2 SPORTSLIG Få flest mulig av våre juniorer og elitespillere som deltagere på Norges Golfforbunds turneringer. Klare å få til deltakelse i lag-nm i alle klasser. Arrangere minst en stor regional og åpen turnering pr. år. Junior B-tour og Rogaland Dametour. 15% av medlemsmassen bør være juniorer i alderen 6 tom 18 år. Rekruttere flere jenter/damer. Være en ledende klubb i arbeidet med de yngste (knøttegolf) i regionen. TILTAK Utvikle et treningskonsept mest mulig lik Coaching Systemet s prinsipper Satse aktivt på en elitegruppe og en rekruttgruppe Tilby alle medlemmer trening med Pro. Etablere treningsgrupper for de forskjellige nivåer. Implementere coaching-systemet i grønt-kort opplæring Forbedre informasjonen om coaching, eksempelvis igjennom web, mail, temakvelder Fasilitetene for coaching programmet, må være klare ved sesongstart. Etablere en gruppe som blir ansvarlig for coaching. Satse overfor skolene i nærmiljøet. Utdanne flere aktivitetsledere/instruktører Få flere til å gjennomføre turneringer Samarbeid Ogna GK og Egersund GK 17 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

18 1.3 BANE Anlegget skal være av en slik art at det tilfredsstiller kravene for regions turneringer. Vedlikeholdet skal være slik at de er maksimale forhold i sesongen. TILTAK Utvidelse til 18 hull - Utbygging av 9 nye hull Se på muligheten til å endre banetraseer Se på muligheten for å bedre sikkerheten Utvide treningsområdet. Drenere våtområder på spilleområdene. Oppgraving/steinsetting av kanter i aktuelle hindre, evt med sviller. Sandbunkere justeres Forbedre miljøet rundt driving range og få en overbygget drivingrange Øke størrelsen på putting green. Planlegge for helårsdrift av golfaktiviteter og kafeteria. 1.4 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET Golfspillere lever lengre "Personer som spiller golf lever inntil fem år lengre enn ikke-golf spillende på samme alder". - Undersøkelse fra Karolinska Institutt, Sverige "Flere forskningsstudier viser til gode resultater ved bruk av golf som virkemiddel i en helsemessig sammenheng". - Professor Sigmund B. Strømme ved Norges idrettshøgskole Analyser og tall etter 18 hull med registreringer taler sitt tydelige språk" Vi har gått i 290 minutter 166 minutter er moderat aktivitet 42 minutter er høy aktivitet En mann på 80 kg forbrenner ca kcal En kvinne på 65 kg forbrenner ca kcal Man forbrenner fem ganger så mye energi som i hvile Dette viser at sett i forhold til anbefalingene for fysisk aktivitet og helse, er golf en god aktivitet, sier Professor R. Bahr TILTAK Jæren Golfklubb skal være en klubb hvor alle trives, og ha et miljø som føles trygt og utviklende for den enkelte. Golfsportens etikk skal respekteres, og klubben skal følge NIF og NGF s lover og regler slik at alle medlemsgrupper blir håndtert likt og med respekt. I dag utgjør gruppen med hcp fra 30 til 54 rundt 50% prosent av det totale antallet golfspillere i Jæren Golfklubb - og vi har også et stort frafall av deltakere fra denne gruppen. Vi vet samtidig at den viktigste grunnen til at de som spiller golf og fortsetter med det - er at det er sosialt. Vi ser det 18 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

19 derfor som sentralt å få satt et viktig fokus på klubben og arbeidet rundt klubbutvikling for å få klubben til å bli den møteplassen der du treffer noen du kan drive aktiviteten sammen med. Jæren Golfklubb skal synliggjøre overfor offentlige myndigheter og media hvilke positive sider golfen har som helsebringende aktivitet. Jæren Golfklubb har vært med på Golfforbundets satsing for funksjonshemmede siden 2002 og i Golf Grønn Glede fra 2006 og vil fortsette dette arbeidet i årene fremover. Vi vil tilrettelegge for introduksjon til spill, miljø og sosialt samvær og i tillegg drive instruksjon fra nybegynner fram til grønt kort og ny golfer på banen for deltakere som vil bli medlem hos oss eller i andre klubber, hvor de hører hjemme. Et aktivt tilbud til alle medlemmene gjennom hele året (golf & sosialt). Klubbhuset skal være åpent så mye som mulig. Lavest mulig inngangsbillett for å rekruttere flere medlemmer. Et variert turneringsprogram som tar hensyn til både elitespillere og det sosiale aspektet i klubben.. Regelmessige medlemsmøter. Etablere et Marshall korps / starterordning. Golf som økologisk ressurs Det er lett å glemme at golfspillet ikke bare handler om kvaliteten på Jæren Golfklubb, men det er den komplette opplevelsen inkludert selve spillet, hyggelig selskap, utsikt, landskap og dyreliv når vi er ute og spiller. I et større perspektiv har golfindustrien i mange år slitt med et dårlig miljørykte som har hatt en direkte påvirkning på utvikling av nye baner og drift på allerede eksisterende baner. TILTAK Jæren Golfklubb har som mål å utvikle en plan for Integrering av økologiske hensyn i det å drive en golfbane. Vi vil prøve å legge til rette for en langsiktig driftsplan for miljøet, som er bærekraftig og fungerer som veiledning i fortløpende drift av golfbanen. Dette er nemlig nøkkelen for å sikre et vellykket miljøprosjekt innen golf. Sikkerhet Virksomheten har tre forskjellige hovedområder å definere: - Golfspillet - Banearbeid - Verkstedarbeid Golfspillet reguleres gjennom NGF og JGK sine regler for Grønt Kort opplæring. I tillegg er det utarbeidet kjøreregler for JGK sitt anlegg i form av egne sikkerhetsregler for enkelte hull. Dette er basert på befaring av banekomité. Disse reglene er oppslått på Tee, tilknyttet hull med restriksjoner. NGF, NGA og GAF har utarbeidet Sikkerhetsbestemmelser for golfbaner i Norge Disse reglene er oppslått på infotavle. Brudd på sikkerhetsbestemmelsene kan medføre umiddelbar bortvisning fra banen. Anmeldelse vil bli sendt vedkommendes hjemmeklubb og NGF, som kan gi ytterligere reaksjoner. 19 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

20 Banearbeid reguleres gjennom arbeidsmiljøvernloven, i tillegg til egne instrukser. Det forefinnes standard arbeidskontrakter for den enkelte ansatte, sammen med en opplæringsplan med tilhørende skjema. Verkstedarbeid reguleres gjennom arbeidsmiljøvernloven, i tillegg til egne instrukser. Aktiv sikkerhet Aktiv sikkerhet er her å forstå som den sikkerhet eller mangel på sådan som golfspillerne og publikum selv har kontroll over. Golf er per definisjon i likhet med alle ballspill en risikosport, selv om ulykker skjer meget sjelden. Dette skal alle golfspillere ha kunnskap om gjennom den opplæring de har gjennomgått for å få GrøntKort (GK). Spillernes aktsomhet Spillerne har gjennom GK-opplæringen gjennomgått sikkerhetskurs utformet av NGF. Her stilles det krav til aktsomhet både for den spiller som slår et slag, og for de spillere som befinner seg i risikosoner i forhold til ventet ballnedslag. Beskrivelse av risiko En golfball kan i teorien ta alle retninger innenfor en ramme på 180 grader foran slående spiller. Uansett hvor man befinner seg på banen kan dette skje. Jæren Golfklubb forutsetter at spillerne er seg bevisst dette, og at man følger de generelle og lokale sikkerhetsbestemmelsene. Således tillegger vi spillerne ansvaret for å hindre ulykker. Risiko for alvorlige ulykker minsker naturlig i takt med at avstanden (mellom den som utfører slaget og den som eventuelt blir truffet) blir større. Risiko finnes også på drivingrangen gjennom at spillere kan treffe andre med selve golfkøllen gjennom svingen. Passiv sikkerhet Passiv sikkerhet er her å forstå som den sikkerhet som er bygd inn i banen. Det er umulig å bygge 100% sikkerhet inn i en golfbane, i så fall måtte man ha installasjoner(sikkerhetsnett og lignende) ved hvert eneste mulige slagpunkt. Dette er verken praktisk mulig, eller forenlig med utøvelsen av spillet. Banearkitekten har ved uttegning av anlegget tatt hensyn til sikkerhetsaspektet i den grad det har vært mulig i forhold til geografien. Vi har definert noen steder på banen der risiko for balltreff er større enn andre steder, men disse risikopunkter er uproblematiske så lenge spillerne følger de oppsatte sikkerhetsbestemmelser slik de er pålagt å gjøre. Se oppslag på Tee. Ansvarsvurdering Baneeierens ansvar Jæren Golfklubb anser seg ikke ansvarlig for ulykker som måtte skje på banen, så lenge våre ansatte har fulgt de bestemmelser og instrukser som gjelder for å slippe spillere ut på banen. HMS planen vår vil beskrive alle forhold rundt sikkerheten på våre baner, og de tiltak som vi har funnet hensiktsmessig for å redusere sannsynligheten for ulykker (passiv sikkerhet). Aktiv sikkerhet er det meget begrenset hva vi kan gjøre noe med, da dette er noe som styres ene og alene av hvordan spillerne selv oppfører seg på banen. 20 Jæren Golfklubb Virksomhetsplan Godkjent av Årsmøte FS

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb

Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Instrukser for komitèer og grupper i Bergen Golfklubb Sak 2 Årsmøtet 18/2-2015: Til godkjenning Innhold: Organisasjonsplan Side 2 Instruks Banekomitèen Side 3 Instruks Hus og Miljøkomitèen Side 4 Instruks

Detaljer

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset

INNKALLING. Årsmøte i Sola Golfklubb. Torsdag 26 Februar kl. 19:00. I Klubbhuset INNKALLING Årsmøte i Sola Golfklubb Torsdag 26 Februar kl. 19:00 I Klubbhuset Forslag og saker som ønskes behandlet på årsmøtet må være styret i hende senest 12.februar 2015. Saker kan sendes til post@solagk.no

Detaljer

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008

Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 Lov for Larvik Basket Klubb stiftet 18. Februar 1994 Vedtatt den 5. Februar 2008 1 Formål Basketball er vår idrett, men vi vil og ha andre aktiviteter som svømming og lignende. 2 Organisasjon Larvik Basket

Detaljer

Retningslinjer/instruks for styre og komiteer. Atlungstad Golfklubb

Retningslinjer/instruks for styre og komiteer. Atlungstad Golfklubb Retningslinjer/instruks for styre og komiteer Atlungstad Golfklubb 1 Retningslinjer for styrearbeidet Atlungstad Golfklubbs lov sier: 15 Klubbens styre Klubben ledes og forpliktes av styret, som er klubbens

Detaljer

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017

Logo. Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Logo Virksomhetsplan for Austrått Golfklubb perioden 2014-2017 Virksomhetsplan Austrått Golfklubb 1 16.11.2013 INNHOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organisering

Detaljer

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Klubben er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Kristiansand Orienteringsklubb, stiftet 23.11.1973 Vedtatt 23.11.1973 med senere endringer, senest 14.02.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 04.03.2005 1 Formål Klubbens formål er å drive idrett

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012.

Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Årsmøte Hafjell Golfklubb 2012. Sted: Nermo Hotell. Tidspunkt: Torsdag 25.april 2013 kl 1800. Til behandling foreligger: 1. Åpning av årsmøtet registrering av medlemmer. Valg av møteleder 2. Valg av minst

Detaljer

Lov for Sola Golfklubb

Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb Lov for Sola Golfklubb (heretter Sola Golfklubb), stiftet 30.08.1993. Vedtatt den 30.08.1993, med senere endringer, senest 19. februar 2009. Godkjent av Idrettsstyret: 27.11.2007,

Detaljer

Vedtekter for Region Tour Rogaland

Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter for Region Tour Rogaland Vedtekter vedtatt på stiftelsesmøte 26. oktober 2011 1 Navn og organisasjonsform Organisasjonens navn er Region Tour Rogaland, er organisert som en interesseorganisasjon/forening.

Detaljer

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32

Årsmøte Salten Golfklubb Side 1 av 32 Årsmøte Salten Golfklubb 23.02.17 Side 1 av 32 ÅRSMØTE SALTEN GOLFKLUBB 23 FEBRUAR 2017 Kantinen på fylkeshuset kl 1800 Saksliste: 1. Åpning 2. Godkjenning av antall stemmeberettigede 3. Godkjenning av

Detaljer

Kristiansand Bueskyttere

Kristiansand Bueskyttere Kristiansand Bueskyttere Møtebok til årsmøte Årsmøtet ble avholdt i Odderøyhallen tirsdag den 14.03.2017 kl. 19:30 til kl. 20:40. Med mindre annet er bestemt i denne lov skal et vedtak, for å være gyldig,

Detaljer

Vedtekter for Store Bergan fotball

Vedtekter for Store Bergan fotball Vedtekter for Store Bergan fotball Dato: 27.02.2015 1. Organisasjon og formål SBI s fotballgruppe er en undergruppe av Store Bergan Idrettslag, tilknyttet Norges fotballforbund gjennom Vestfold fotballkrets.

Detaljer

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB

ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB ORGANISASJONSPLAN FOR HAUGESUND GOLFKLUBB Vedtatt på årsmøtet 19.02.2014 Organisasjonsplan for Haugesund Golfklubb, vedtatt på årsmøtet 19.02.2014. 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 Historikk... 3

Detaljer

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011

VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 VEDTEKTER FOR VESTRE BÆRUM RIDEKLUBB stiftet 26. Januar 2011 1 Formål Vestre Bærum Rideklubb formål er drive hestesport og rekruttering til hestesporten, herunder gjennomføre treninger og konkuranser for

Detaljer

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING

VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING VEDTEKTER FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING Vedtatt på årsmøtet 28. februar 2006.. 1. (Formål) Foreningen er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Foreningens formål er å drive

Detaljer

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet

5 Stemmerett og valgbarhet 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse 7 Inhabilitet Lov for Solum Golfklubb (heretter klubben), - stiftet 24.4.2003 Vedtatt den10.06.2003 med senere endringer, senest av 19.5.2005 Godkjent av Idrettsstyret den 10.6.2003 1 Formål Klubbens formål er å drive

Detaljer

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned.

ÅRSMØTE 9 MARS PERIODEN 12. mars mars (1) Årsmøtet er klubbens øverste myndighet, og avholdes hvert år i mars måned. ÅRSMØTE 9 MARS 2016 PERIODEN 12. mars 2015 9. mars 2016 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7

SKJEBERG GOLFKLUBB. ÅRSBERETNING 2011 Del 1. Side 1 av 7 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING 2011 Del 1 Side 1 av 7 INNKALLING TIL ÅRSMØTE (Ekstraordinært) Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte: Torsdag 1. desember kl. 18.00 på klubbhuset,

Detaljer

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du?

485 responses. Summary. Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hvilket kjønn er du? 485 responses View all responses Summary Hvilket kjønn er du? Mann 403 83.1% Kvinne 82 16.9% Hvor gammel er du? < 18 10 2.1% 19 29 24 4.9% 30 49 148 30.5% 50 64 189 39% 65 113 23.3% Hva er ditt handicap?

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2013 Klubbhuset Setnesmoen, mandag 09.desember 2013 kl.18.00 Åpning Klubbens leder Lars Ramstad åpnet møtet og ønsket de frammøtte hjertelig velkommen. Det var gledelig at

Detaljer

Klubblov Bodø Golfklubb

Klubblov Bodø Golfklubb Klubblov Bodø Golfklubb Paragrafer 1 Formål og navn Klubbens navn er Bodø Golfklubb. Formålet er å drive golfidrett organisert i Norges Idrettsforbund knyttet til Bodø Golfklubb og banen klubben disponerer.

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.2.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 1.6.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006, 29.11.2007 og

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014

VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 VIRKSOMHETSPLAN FOR FROSTA GOLFKLUBB 2011-2014 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Frosta Golfklubb s. 3 2 Visjon, verdigrunnlag og virksomhetsidé

Detaljer

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013

ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 ÅRSMØTE 27 NOVEMBER 2013 PERIODEN 27. november 2012 til 26. november 2013 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement

Detaljer

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011

Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtekter for Veldre friidrett stiftet 17. januar 1994 Basert på NIF s basis lovnorm for idrettslag av 28. november 2011 Vedtatt på årsmøtet 24. februar 2015. Godkjent av idrettsstyret dato.. 1 Formål

Detaljer

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927.

LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. LOV FOR FIGGJO IDRETTSLAG STIFTET 01.08.1927. Vedtatt den 01.08.1927 med senere endringer senest av 02.02.1994. PARAGRAF 1. FORMÅL. Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Detaljer

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl

Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte kl Hovedlaget IL Sverre Referat fra styremøte 01.03.15 kl 1900-2030 Tilstede: Leder Nestleder Kasserer Styremedlem Leder Fotball Leder Sykkel Leder Tennis Atle Busch Rigmor Asperheim Anne Lorås Rune Leirset

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE I KROKHOL GOLFKLUBB 2013 Årsmøte ble avholdt i Sørmarka Kurs og Konferansesenter, torsdag 5.februar 2013. 1. Godkjenning av de stemmeberettigede. Det møtte 45 medlemmer, dette ble

Detaljer

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb

Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb Virksomhetsplan Ålesund Golfklubb 2015-2019 Innhold 1. Innledning 2. Visjon 3. Virksomhetside 4. Verdigrunngrunnlag 5. Hovedmål 6. Delmål 7. Virkemidler 8. Organisasjon og anlegg 9. Historikk og status

Detaljer

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB

VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB VEDTEKTER FOR SKEDSMO WESTERN CLUB Side 1 av 5 Vedtekter for Skedsmo Western Club (forkortet SWC), stiftet 29.11.98 Vedtatt den 01.09.2004 med senere endringer senest av 28.03.2017. 1 Formål SWC skal fremme

Detaljer

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert.

På valg ved årsmøtet i 2016 er styrets nestleder Svenn Toftesund og styremedlem Heather Hebbert. ÅRSBERETNING 2015 FOR SALTEN GOLFKLUBB Styret har i 2015 bestått av følgende valgte personer: Leder Jens Kristian Hansen Nestleder Svenn B. Toftesund Styremedlem Rune Andreassen Styremedlem Heather Hebbert

Detaljer

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001.

Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april Vedtatt den 4. april 2001. Lov for KIL/Hemne Fotball stiftet 4. april 2001. Vedtatt den 4. april 2001. Godkjent av idrettsstyret den 18. april 2001. 1 Formål Lagets formål er å fremme idrett i sunne former gjennom samarbeid og godt

Detaljer

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen

Agenda. Gi oss gjerne tilbakemelding. Kan sendes på mail til ti-kring@online.no eller ta kontakt på mobil 95 98 13 61. Junior/Elitekomiteen Agenda Komiteen 2012 Treningstider og avgifter for juniorene sesongen 2012 Juniorturneringer nytt fra NGF Juniorturneringer i vårt turneringsområde Barn og Golf Gi oss gjerne tilbakemelding Kan sendes

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00.

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTE FOR ÅR 2014. Klubbhuset Setnesmoen, tirsdag 09. desember 2014 kl. 19:00. Rauma Golfklubb Postboks 306 N-6301 ÅNDALSNES Telefon: + 47 920 31 073 E-post: post@raumagolf.no Web: www.raumagolf.no Org.nr.: 00982132819 Kontonr.: 4087.24.30085 IBAN: NO17 3910 2211 964 BIC-adresse:

Detaljer

Vedtekter for Hakadal Golfklubb

Vedtekter for Hakadal Golfklubb Vedtekter for Hakadal Golfklubb Lov for Hakadal Golfklubb idrettslag, stiftet 14.august, 2001 Vedtatt den 14.august, 2001 på stiftelsesmøte med senere endringer, senest 23.mars, 2011 på årsmøtet. 1 Formål

Detaljer

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933

Nybygda Idrettslag. Lov for Nybygda Idrettslag. Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001. Stiftet 29.mars 1933 Nybygda Idrettslag Stiftet 29.mars 1933 Lov for Nybygda Idrettslag Vedtatt på årsmøte i NIL 3.desember 2001 Godkjent av idrettsstyret 8.januar 2002 Offisiell åpning av Nybygda Idrettsplass 1955 Lov for

Detaljer

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7

FANA GOLFKLUBB. Lover. Oppdatert 15.2.2011 1/7 FANA GOLFKLUBB Lover Oppdatert 15.2.2011 1/7 Lover for Fana Golfklubb Lov for Fana Golfklubb (heretter klubben ), stiftet 1988 Vedtatt den 15.mai 1988 med senere endringer, senest av 15.2.2011 Godkjent

Detaljer

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb

Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Golfcamp 2014 Juniorkomiteen i Drøbak Golfklubb Juniorleder Jon Peder Ryste 934 78 995 jp.ryste@online.no Medlem Rikke Naglestad 464 10 121 rikke.naglestad@bi.no Erik Rinde Olsen 900 82 507 erik.rinde_olsen@no.abb.om

Detaljer

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov.

Reglene i NIFs lov kapittel 1, 2, 10, 11, 12, 13 og 14 gjelder for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb uavhengig av hva som måtte stå i denne lov. Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb Lov for Lørenskog Rælingen Kappsvømmingsklubb, stiftet 20.08.1967, vedtatt den 12. desember 2007, med senere endringer, senest av 5. mars 2008. Godkjent av

Detaljer

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte

VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte VEDTEKTER FOR NORSK DAMPSELSKAP revidert ihht referat fra årsmøte 25.03.2017. 1A Foreningens navn Norsk Dampselskap, stiftet 6. november, 2011. Også kalt NDS og Norwegian Union of Vapers. 1B Bruk av foreningens

Detaljer

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen.

Klubben hører hjemme i Karmøy kommune og er medlem av Idrettsrådet i kommunen. Lov for Haugaland HåndballKlubb Vedtatt (03.02.2000) Godkjent av IdrettsStyret 16.03.2000 m/endringer vedtatt på extraordinær GF 27.11.2000 og ordinær GF 15.03.10 1 FORMÅL Haugaland HåndballKlubb (HHK)

Detaljer

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015

PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 Dato: Tirsdag 17. februar 2015 Sted: Solastranden Hotell Kl: 19.00 PROTOKOLL FRA ÅRSMØTET 2015 1. Konstituering av årsmøtet. Fastsettelse av stemmetall. Styreleder Egil Reimers åpnet årsmøtet med å ønske

Detaljer

Vedtekter for Rørvik Idrettslag

Vedtekter for Rørvik Idrettslag Vedtekter for Rørvik Idrettslag Godkjent av idrettsstyre den 17.09.2003 1 Formål Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges

Detaljer

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F

LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F LOV FOR FAGERSTRAND IDRETTSFORENING F I F INNHOLDSFORTEGNELSE Paragrafer: Side: 1 Formål 3 2 Organisatorisk tilknytning 3 3 Medlemmer 3 4 Kontingent 3 5 Stemmerett og valgbarhet 3 6 Tillitsvalgtes godtgjørelse

Detaljer

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). VEDTEKTER Lov for KL06050028 Ringerike Sykkelklubb, stiftet 29/9-1975. 1 Formål Ringerike Sykkelklubbs formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

Detaljer

ÅRSMØTE 19. MARS 2017

ÅRSMØTE 19. MARS 2017 ÅRSMØTE 19. MARS 2017 PERIODEN 9. mars 2016 19. mars 2017 VISJON FOR AUSTRÅTT GOLFKLUBB Flere og glade golfspillere! VERDIGRUNNLAGET FOR AUSTRÅTT GK Idrettsglede - Tilgjengelighet Engasjement Utdrag fra

Detaljer

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb

Vedtekter for Kongsberg Padleklubb Vedtekter for Kongsberg Padleklubb 1 Formål Kongsberg Padleklubbs, heretter kalt KPK, formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske Komité (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF).

1 Formål Klubbens formål er å drive golfidrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Lov for Larvik Golfklubb, stiftet 20. juni 1989 Vedtatt 12. januar 1994, godkjent av idrettsstyret 9. mars 1994 Revidert 25. januar 2001, godkjent av Vestfold Idrettskrets 4. desember 2001 Revidert 3.

Detaljer

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG

VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG VEDTEKTER FOR FYLKESHUSETS BEDRIFTSIDRETTSLAG Vedtatt på årsmøtet 12. desember 2003 Tillegg, siste avsnitt 3 vedtatt på årsmøtet 12. januar 2007 Revisjon av vedtekter vedtatt på ekstraordinært årsmøte

Detaljer

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG

LOVER FOR FROL IDRETTSLAG LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.1990 2 LOVER FOR FROL IDRETTSLAG STIFTET 1888 Vedtatt den 03.12.90, med senere endringer av.. Godkjent av Idrettsstyret den 1. Formål Laget er selveiende

Detaljer

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no

Bergen Golfklubb Ervikveien 120, 5106 Øvre Ervik 55 19 91 80, info@bgk.no www.bgk.no Bergen Golfklubb Ervikveien 0, 506 Øvre Ervik 55 9 9 80, info@bgk.no www.bgk.no Byens grønne lunge Stiftet 937 Bergen Golfklubb Bergen Golfklubb (BGK) er på utkikk etter nye samarbeidspartnere. Du har

Detaljer

LOV FOR IDRETTSLAGET

LOV FOR IDRETTSLAGET LOV FOR IDRETTSLAGET Lov for Brumunddal Pistolklubb, stiftet 1954. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF). Arbeidet

Detaljer

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6

Vedtekter for Os IL. 29. februar 2012 Vedtatte vedtekter Os IL årsmøtet 2012 Side 1 av 6 Vedtekter for Os IL. Bakgrunn for vedtektene: Fensal idrettslag ble stifta 15. januar 1899. Idrettslaget Nor ble stifta 22. januar 1899. 20. januar 1901 gikk laga sammen til Idrettslaget Nor. Nøren Idrætslag

Detaljer

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE

Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/ Vedtatt den 08/ med senere endringer, senest av 27/ LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Lov Lov for Ski idrettsråd stiftet 01/01-1973. Vedtatt den 08/03-2005 med senere endringer, senest av 27/03-2008. Godkjent av idrettsstyret mai 2008. 1 FORMÅL LOV FOR IDRETTSRÅD I SKI KOMMUNE Ski idrettsråd

Detaljer

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp.

En søker kan ikke tas opp som medlem uten at økonomiske forpliktelser til andre organisasjonsledd og medlemmer i NIF er gjort opp. Lov for Halden Golfklubb Stiftet 16. januar 1990 Lovene ble vedtatt 16.01.1990 og godkjent av Idrettsstyret. Jfr. NIFs lov 3. Revidert i henhold til årsmøtevedtak 30.11.1998, 22.11.1999, 25.04.2000, 21.03.2002,

Detaljer

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013

VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 VIRKSOMHETSPLAN Hurum Golfklubb 2010-2013 NOVEMBER 2009 STYRET 1 INNLEDNING Hurum Golfklubb(HGK) er et idrettslag tilknyttet Norges Idrettsforbund ved medlemsskap i Buskerud Idrettskrets og Norsk Golfforbund

Detaljer

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR LEVANGER SVØMME- OG LIVREDNINGSKLUBB 1. FORMAL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund (NIF).

Detaljer

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge

Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Vedtekter for NFON Norsk forening for oppmerksomt nærvær, Mindfulness Norge Foreningen ble stiftet 19.2.2010. Til stede som stiftere var: Michael de Vibe, Birgit Kaisa Eliassen, Even Halland, Bergljot

Detaljer

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016:

Årsberetning Klubben har gjennomført følgende arrangementer i løpet av 2016: Årsberetning 2016 Pr. dags dato har klubben 119 medlemmer, dvs. tilsvarende tall som ved årsskiftet 2015/2016. Av disse er 79 spillerettsmedlemmer, 32 distansemedlemmer, 4 juniorer og 4 barn. Banen ble

Detaljer

Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS

Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS Sikkerhetsdokument for Byneset Golfsenter AS Generelle sikkerhetsvurderinger og ansvar Sikkerhet Generelt - Dokumentet er en del av bedriftens internkontroll og HMS-filosofi. - Dokumentet inneholder oversikt

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2015 I MYRE BK Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Arne Nilsen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle Hammer, Johnny Holen,

Detaljer

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010

Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Ballerud Golfklubb Juniorarbeid 2010 Årsmøtet i 2009 gav juniorkomiteen fullmakt til å øke aktiviteten på juniorarbeidet i forhold til tidligere år. Dette innebar bla økte økonomiske rammer. I 2009 ble

Detaljer

Lov for Lørenskog Modellbilklubb

Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb Lov for Lørenskog Modellbilklubb, stiftet oktober, 1998 Vedtatt Årsmøtet 2003 med senere endringer senest av 8. april 2006 Vedtatt Årsmøtet 01.02.2009 1 Formål Idrettslagets

Detaljer

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016

BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE. Introduksjon til golf og timeplaner 2016 BLI AKTIV PÅ DAGTID MED GOLF GRØNN GLEDE Introduksjon til golf og timeplaner 2016 Golf Grønn Glede (heretter kalt GGG) er et tilbud til deg som er helt eller delvis utenfor arbeidslivet, langtidssykemeldt,

Detaljer

Lover for Milde Båtlag

Lover for Milde Båtlag Lover for Milde Båtlag Lov for Milde Båtlag, stiftet 8. mai 1928 Vedtatt den 26. februar 1971 med senere endringer, senest av 24. november 2009. 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert

Detaljer

Vedtekter for Steigen luftsportsforening

Vedtekter for Steigen luftsportsforening Vedtekter for Steigen luftsportsforening Stiftet den 1.desember 2006 1 Formål Foreningens Formål: Steigen Luftsportsforenings formål er å fremme luftsport i Steigen ved å eie, vedlikeholde og drive: Engeløy

Detaljer

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012

SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 SPORTSLIG TILBUD SOON GOLFKLUBB JUNIOR 2012 Soon Golfklubbs har etter de retningslinjer som er beskrevet i Sportslig plan Soon Golfklubbs juniorvirksomhet utarbeidet det sportslige tilbudet for 2012. Tilbudet

Detaljer

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB

LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB LOV FOR STJØRDAL GOLFKLUBB Vedtekter for Stjørdal Golfklubb stiftet 11.03.1996. Vedtatt den 20.03.1996 med senere endringer av 15.12.98, 28.04.04 og senest 20.02.07. Godkjent av idrettsstyret 15.12.98,

Detaljer

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif

Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif Stiftelsesdokument for foreningen Kyststreif (Dato) ble det avholdt stiftelsesmøte. Til stede som stiftere var: (navn på de som var til stede som stiftere) Som møteleder ble valgt: Stiftelsesdokumentet

Detaljer

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle

Sportslig Plan. for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016. 17. april 2015. Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Sportslig Plan for Ålesund Golfklubb perioden 2015 2016 17. april 2015 Ålesund Golfklubb Gode Golfopplevelser for Alle Innhold Verdigrunnlag 3 Del 1 - Aktiv livet ut 4 Rekruttere, ivareta, utvikle Del

Detaljer

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets

Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets Lov for Nord-Trøndelag orienteringskrets (NTOK), stiftet (31.01.1987).Godkjent av Norges Orienteringsforbund (NOF) 22.desember 2010. 1 Formål NTOK formål er å arbeide

Detaljer

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver

Juniorgruppen Borre GK 2008. Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Juniorgruppen Borre GK 2008 Visjoner og målsettinger. m Arbeidsoppgaver Visjon Fremme golfidretten som en av de mest attraktive idretter for ungdom i lokalmiljøet. Jobbe med å få fram elitespillere, samtidig

Detaljer

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013

SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 SAKSLISTE TIL ÅRSMØTE Ballerud Golfklubb 2013 Mandag 18. Februar 2013, kl 19:00 i klubbhuset Styret viser til tidligere innkalling distribuert via e-post direkte til medlemmene, og offentliggjort på klubbens

Detaljer

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb

Handlingsplan 2009 - Hakadal Golfklubb Handlingsplanen er ikke et statisk dokument, men et arbeidsverktøy som styret kommer til å endre og utvikle gjennom sesongen. Delmål: Klubben og klubbens medlemmer Strategi Handling Arbeidsoppgave Ansvarlig

Detaljer

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914

Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Lov for Furuset Idrettsforening stiftet 10. januar 1914 Endret sist den 31. mars 2005. FIF er benyttet som forkortelse for Furuset Idrettsforening. NIF er benyttet som forkortelse for Norges Idrettsforbund.

Detaljer

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012.

ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. TRYSIL GOLFBANE HULL NR.3 ÅRSBERETNING TRYSIL GOLFKLUBB 2012. Styret har i 2012 bestått av følgende personer: Bjarne Sletten Styreleder Juul Arne Norum Nestleder Anne Marit Myhre Kasserer Øystein Kristiansen

Detaljer

Vedtekter for AKKS Oslo

Vedtekter for AKKS Oslo Vedtekter for AKKS Oslo Vedtatt av AKKS Norges Landsmøte 8. mai 2004 Endringer foretatt av AKKS sitt Landsmøte 20. mai 2012 Vedtatt av AKKS Oslo sitt årsmøte 16. mars 2013 1. PRESENTASJON 1.1. Organisasjonens

Detaljer

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede

Golf Grønn Glede 2012. Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Golf Grønn Glede 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede Introduksjon til Golf og Golfkalender 2012 Aktiv på Dagtid og Golf Grønn Glede er et tilbud til alle som kan delta i aktivitetene til Aktiv på

Detaljer

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag.

SKOGN IDRETTSLAG. Lover for Skogn Idrettslag. Lov for Skogn idrettslag stiftet 1906. Lover for Skogn Idrettslag. Vedtatt den 29.oktober 1979, med senere endringer av 10.desember 1988, 27 april 1995, 18. november 2003 og 18. november 2010. 1. Lagets

Detaljer

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb

Årsmøtet 2016. Haugesund Golfklubb Årsmøtet 2016 Haugesund Golfklubb - ' 8. februar 2016 Kl. 19.00 På Klubbhuset SAKSLISTE Å RSMØTET 2016 1. Velkommen. Åpning og orientering ved klubbens leder. 2. Godkjenning av de stemmeberettigede. 3.

Detaljer

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003

Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 Vedtekter for SKEDSMO SVØMMEKLUBB av 16.09.2003 1. Formål Skedsmo Svømmeklubb er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund.

Detaljer

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2014. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2014 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010

Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan for Rjukan Golfklubb 2010 Virksomhetsplan - mal 1 I HOLD: 1 Innledning s. 3 1.1 Historikk og status s. 3 1.2 Medlemsutvikling s. 3 1.3 Organiseringen av Rjukan Golfklubb s. 3 2 Visjon,

Detaljer

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15

REFERAT FRA ÅRSMØTE 2014 I MYRE BK 24.02.15 Tilstede på årsmøtet; Johnny Åsen, Johannes Pedersen, Kjell Bråthen, Fritz Johnsen, Asbjørn Pettersen, Fredrik Olsen, Erling Berg, Jarle Fredheim, Hassan Karlsen, Karl M Melkeraaen, Jarle Meløy, Jarle

Detaljer

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk

Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtekter for Tjøme Skolemusikk Vedtatt på årsmøte 08.02.07. (Revisjon av vedtekter datert 23.09.97) l. Organisasjon. Organisasjonens navn er Tjøme Skolemusikk (heretter kalt skolemusikken). Skolemusikken

Detaljer

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført.

Styrets forslag til vedtak: Det er. stemmeberettigede til stede og det ordinære årsmøtet er vedtaksført. 1 av 8 Årsmøtet skal iht. klubbens lover 15 behandle 1. Godkjenne de stemmeberettigede. 2. Godkjenne innkallingen, sakliste og forretningsorden. 3. Velge dirigent, referent samt to medlemmer til å underskrive

Detaljer

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2

SAKSLISTE. Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 9. Vedtektsendring Tillegg til vedtektenes 2 kap. 2 og Nytt 5 kap. 2 Myre bridgeklubb SAKSLISTE Til årsmøte tirsdag den 23. februar 2016. Sak 1. Sak 2. Sak 3. Åpning. Godkjenning av innkalling. Godkjenning av saksliste. Sak 4. Konstituering A) Valg av møteleder B) Valg

Detaljer

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

1 FORMÅL Laget er selveiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. LOV FOR PORSGRUNN ORIENTERINGSLAG Vedtatt på ekstraordinært årsmøtet 18.02.1993 Godkjent av Norges Idrettsforbund 01.06.1993 Revidert på årsmøte 4.11 1994, 16.11.1998, 27.11.2002, 30.11.2006 og 29.11.2007

Detaljer

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar.

Bytte bankforbindelse? Møte avtalt til uka. Bjørn, Wenche og Lea deltar. Referat fra styremøte i Kurland Fotballklubb Dato: Onsdag 17.09.14 Tid: Kl 18.00 20.00 Sted: Klubbhuset Til:, Simen, Ole, Lea,, Susanne, 43/14 Innkalling, saksliste Godkjent uten merknader. 44/14 Orienteringssaker

Detaljer

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden

Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden Virksomhetsplan for Ålesund Golfklubb perioden 2012-2015 Virksomhetsplan Aagk 1 2012-2015 Innhold Innledning... 3 Historikk... 3 Status... 4 Medlemsutvikling... 4 Visjon... 4 Verdigrunnlag... 4 Virksomhetsidé...

Detaljer

Handlingsplan 2008 Sportslig komité

Handlingsplan 2008 Sportslig komité Handlingsplan 2008 Sportslig komité 11. mars 2008 Sportslig komité 2008 Hovedmål og prioriteringer Blant de beste klubbene innefor eget TO Kompetanse, utvikling og engasjement Omdømme Samarbeid internt

Detaljer

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer.

Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Lov for Ringerike Pistolkubb stiftet 15.09.55 Vedtatt den 23.01.2001 Godkjent av idrettsstyret den 03.05.2002 1 (Formål) Laget er selv-eiende og frittstående med utelukkende personlige medlemmer. Klubbens

Detaljer

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole

Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Vedtekter for foreldrerådet og foreldrerådets arbeidsutvalg (FAU) ved Oppsal skole Innhold 1 Formål... 2 2 Organisatorisk plassering... 2 3 Organisering og valg... 2 3-1 Valg av representanter til foreldrerådets

Detaljer

Lov for Atlungstad Golfklubb

Lov for Atlungstad Golfklubb Lov for Atlungstad Golfklubb Basert på Lovnorm for golfklubber (vedtatt av Idreststyret den 28.11.2007) Lov for Atlungstad Golfklubb (heretter klubben), stiftet 13. juni 2003 Vedtatt den 13. juni 2003

Detaljer

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse

Veien til Golf 2015. Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse Veien til Golf 2015 Mål - Planlegging Gjennomføring Ivaretakelse NGFs VISJON Golf en idrett for alle HOVEDMÅL Flere og bedre golfspillere i sunne klubber VERDIGRUNNLAG Offensiv, ærlig og inkluderende Hva

Detaljer

Protokoll årsmøtet 2011

Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Protokoll årsmøtet 2011 Byneset Golfklubb 1. Godkjenne de stemmeberettigede Alle idrettslagets medlemmer har adgang til årsmøtet. For å ha stemmerett må man være fylt 15 år, hatt

Detaljer

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010

DAMEKOMITÉEN Mandat: Arbeidsoppgaver: Mulige andre aktiviteter: Annet: Fana Golfklubb Juni 2010 DAMEKOMITÉEN tilbud til damer over juniornivå. Komitéen skal gi konstruktive - Etablere turneringsprogram med varierende turneringsformer. - Arrangere turneringer i løpet av sesongen sammen med herregruppen.

Detaljer

Vedtatt av årsmøte 24/

Vedtatt av årsmøte 24/ Vedtatt av årsmøte 24/4-2007. LOV FOR SKI IL HÅNDBALL 1 Formål Idrettslagets formål er å drive idrett organisert i Norges Idrettsforbund og Olympiske komité. (NIF). Arbeidet skal preges av frivillighet,

Detaljer

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller

«Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad. Profesjonell Golfspiller «Foto: Jan E. Espelid/golferen.no» Ole Fremstad Profesjonell Golfspiller Introduksjon Født 07.10.89 Kommer fra Byneset Begynte å spille golf som 10- åring ved Byneset Golfklubb Nådde 0 i handicap som 15-

Detaljer