et magasin fra UNiT4 Agresso N o TA VARE PÅ DINE LOKALE SMÅ- LEVERANDØRER

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "et magasin fra UNiT4 Agresso N o 3 2013 TA VARE PÅ DINE LOKALE SMÅ- LEVERANDØRER"

Transkript

1 et magasin fra UNiT4 Agresso N o TA VARE PÅ DINE LOKALE SMÅ- LEVERANDØRER Color Line med stø kurs Verdens beste Agresso-konsulent

2 Det sterke og tydelige budskapet fra UNIT4 er at grunnarkitekturen i Agresso er meget godt egnet som skyleveranse. Administrerende direktør helge strypet ANSVARLIG UTGIVER UNIT4 Agresso AS REDAKTØR Børre Rødal REDAKSJON Pia Torre Schau, Marianne Stern, Terje Kaasa, Rolf Skregelid, Anne Strandman, Trygve Lønn, Børre Rødal og Circus Reklamebyrå. DESIGN/LAYOUT Circus Reklamebyrå TEKST Børre Rødal, UNIT4 Agresso AS TRYKK Nordby Grafisk AS UNIT4 AGRESSO AS Gjerdrumsvei 4 Postboks 4244, Nydalen 0401 Oslo Telefon UNIT4 Agresso AS leverer forretningssystemer som utmerker seg ved at de enkelt lar seg justere til stadig nye behov. I tillegg til ERP-systemet Agresso - som omfatter løsninger innen økonomi, lønn og personal med tilhørende konsulenttjenester og kundeservice - leverer selskapet også Current-produktene, virksomhets-styringssystemet UNiT4 Business Analytics og konsolideringsløsningen UNIT4 Consolidation & Cash til det norske markedet. Sammen med sine partnere betjener UNIT4 Agresso rundt 800 kunder i Norge. UNIT4 Agresso AS er et datterselskap av UNIT4 NV som har sitt hovedkontor i Holland og er notert på børsen i Amsterdam. UNIT4 Agresso tar forbehold om eventuelle feil i tekstene. Tekster og symboler i dette magasinet som inneholder referanser til andre firmaer, merke- og produktnavn er her ute lukkende brukt for identifikasjon og kan være varemerker for sine respektive eiere. Forsidefoto: Øyvind Skarelven, løsningsarkitekt UNIT4 Agresso AS (Foto: Rasmus Kongsøre) Agresso klar for skyen En av de store hypene i IT-sektoren om dagen er skytjenester. Internett, og ikke minst utviklingen i kapasiteten i det globale nettverket, har gitt nye muligheter. Datakraft, lagringskapasitet og IT-kompetanse kan deles med andre, det gir større fleksibilitet og skaleringsmuligheter og man betaler for forbruket etter samme prinsipp som for strøm. Eksperter og IT-analytikere hevder relativt unisont at virksomheter i økende grad kommer til å kjøpe datakraft og infrastruktur som skytjenester. Når det gjelder programvare og skytjenester brukes ofte begrepet Software as a Service (SaaS). I stedet for at hver kunde får levert programvaren for nedlasting på egen maskin/serverpark lokalt, så får kunden tilgang til programvaren via internett på leverandørens datasenter. Hva så med forretningssystemer og ERP? Ønsker og tør vi å legge denne type virksomhetskritiske løsninger ut i skyen? I markedet råder det fortsatt en del usikkerhet knyttet til sikkerhet og fleksibilitet. En rekke av dagens ERP-løsninger har en arkitektur som definitivt ikke vil fungere tilfredsstillende i skyen, og flere av leverandørene bak disse løsningene har startet omfattende utviklingsprosjekter for å lage helt nye løsninger. Det sterke og tydelige budskapet fra UNIT4 er at grunnarkitekturen i Agresso er meget godt egnet som skyleveranse. Kunder som ønsker det, kan allerede i dag flytte ut i skyen og fortsette med samme løsning, samme funksjonalitet, samme fleksibilitet, uten at det går ut over sikkerheten. UNIT4 Agresso opplever at stadig flere virksomheter ønsker å prioritere ressurser til virksomhetens kjerneoppgaver og overlate applikasjonsdrift til programvareleverandøren. Vi oppfordrer deg til å se nærmere på om en Agresso skyløsning kan være lønnsomt for din virksomhet. 2 agresso advantage N o

3 04 Skal din virksomhet til skyen? UNIT4 Agresso oppfordrer alle kunder til å vurdere om de kan være tjent med en skyløsning. 05 Ta vare på de lokale småleverandørene Anbefal dem SendRegning.no, så kan dere fortsette samarbeidet. 06 Oppsummering av Agresso Brukerkonferanse 2013 Faglig påfyll og et historisk og musikalsk tilbakeblikk gjennom 20 år. 08 Fagsider Plukk opp tips og nyttig info innen HR&Lønn, Regnskap og Logistikk. 12 På offensiven Etter 10 år i orienterings-toppen er Team Nordberg stadig på offensiven i en idrett utenfor medienes skarpeste søkelys Stø kurs i Color Line I høst tok Color Line i bruk UNIT4 Business Analytics til budsjettering, rapportering og analyse. De ser allerede positive konsekvenser av valget Universell utforming Viktig å få etablert universell utforming som en naturlig og integrert del av programvareutviklingen. 18 icare skal eliminere unødvendig blindhet For kr 250,- kan du gi et menneske synet tilbake. 19 Joar er verdens beste Agressokonsulent Joar Aarenes fra UNIT4 Agresso AS er kåret til konsernets beste Agresso-konsulent. 20 Selvstudiekurs i Agresso Elektroniske kursbøker og bruk av intuitive steg-for-steg e-guider er en ny måte å lære Agresso på. 21 Brukerkonferanse på Island I november samlet den islandske Agresso Brukerforeningen 100 personer i Reykjavik Litt av hvert Ny konsernsjef, nye eiere og nye kunder mm. 19 agresso advantage N o

4 foto Rasmus Kongsøre Verdt å vurdere en skyløsning UNIT4 Agresso oppfordrer alle virksomheter til å gjøre en vurdering av våre skyløsninger. Mest sannsynlig vil det ikke være lønnsomt for alle å flytte sin ERP-installasjon til en skyen, men for mange vil en skyløsning være fordelaktig. Frihet til å velge UNIT4 Agresso tilbyr din virksomhet frihet til å velge hvilke deler av ERP-løsningen som skal driftes som en skyløsning. Du kan også velge en gradvis overgang til skyen, hvis det er ønskelig. Og skulle det vise seg at løsningen ikke innfrir forventningene, ja så kan virksomheten din flytte løsningen fra skyen og tilbake til en tradisjonell, lokal ERP-installsjon igjen. Ut i fra virksomhetens behov, kan du altså velge en kombinasjon av skyleveranse og lokal installasjon for din Agresso-løsning. Samme programvare uansett løsning Vårt tilbud er altså ikke en enten-eller-løsning, fordi den moderne ERP-plattformen Agresso er bygd på, er den samme, enten du velger en skyleveranse eller en lokal ERP-installasjon. Living In Change Vårt leveransetilbud i skyen skal underbygge vår ambisjon om å være det beste valget av ERP-leverandør for Businesses Living IN Change, såkalte BLINC-virksomheter. Det er aldri for sent å snu. Behovene endrer seg i alle virksomheter, og kan gå både opp og ned. Med en Agresso-løsning blir ikke strategien i virksomheten din støpt i sement. Løsningen kan migereres både til og fra skyen. Fordelene med en skyleveranse fra UNIT4 Agresso Ledende markedsanalytikere viser til ca 18 % vekst i skyleveranser i 2013 og spår at den samme trenden vil vedvare også de nærmeste fem årene. De mest vanlige argumentene for å gå over til en ERP-skyløsning er: Ingen initielle investeringer i IT infrastruktur, lavere IT driftskostnader, en større andel variable IT-kostnader, høyere kvalitet, økt sikkerhet, bedre tilgjengelighet og mobilitet og økt fokus på virksomhetens kjernevirksomhet. I UNIT4 Agresso anerkjenner vi de potensielle kostnadsreduksjonene som det argumenteres med over. I tillegg vil våre skyleveranser gi: flyttbarhet ut og inn av skyen større sikkerhet fordi hver virksomhet vil ha sine data i sin egen database. De fleste skyleverandører tilbyr en fler-klient-løsning hvor virksomhetene i tillegg til å dele programvaren også deler en felles partisjonert database. I Agresso deles bare applikasjonen. Elastisitet ved at nødvendige programvareoppdateringer skjer automatisk, men hver virksomhet kan selv avgjøre om de vil gjennomføre eller utsette en oppgradering. De to siste versjonene av programvaren vil til enhver tid bli supportert. En komplett ERP-løsning som er basert på nøyaktig det samme produktet som en lokal installasjon. Trygghet for at det finnes tilgivelse for å gjøre feil. Hvis data ved en feil skulle gå tapt, finnes det - for lang tid bakover en spesifikk backup av databasen som tilhører kun din virksomhet. Selv om programvaren i skyløsningen er felles, rammes altså ikke din virksomhet av feil som skjer hos andre, og innlesing av data kan derfor gjøres raskt og effektivt. Vi avslutter som vi begynte: Det er verdt å vurdere om en skyløsning kan være lønnsomt for din virksomhet. 4 agresso advantage N o

5 foto Rasmus Kongsøre Ta vare på dine lokale småleverandører Private og offentlige virksomheter som innfører elektroniske faktura- og innkjøpsløsninger har minst ett felles problem: Hva gjør vi med våre dyktige, lokale småleverandører som ikke kan sende fakturaer elektronisk? Svaret er SendRegning.no! Alle offentlige virksomheter er fra sommeren 2012 pålagt å kunne motta elektroniske fakturaer på standardformatet EHF (Elektronisk HandelsFormat). Det innebærer følgelig at leverandørene de benytter også må kunne utstede og sende sine fakturaer i henhold til det nye EHF-formatet. Kommuner og andre offentlige virksomheter i vårt langstrakte land ønsker naturligvis å støtte det lokale næringslivet. Ingen ønsker å droppe dyktige, lokale småleverandører, enten det er pizzarestauranten, en håndtverker, en brukskunstner eller en musiker, bare fordi de ikke kan levere elektroniske fakturaer. Ved å henvise dem til SendRegning.no, er problemet løst, sier løsningsarkitekt Øyvind Skarelven. Agresso-kundene en tjeneste for hele prosessen som inkluderer overvåkning og mottak av fakturaer i eget system. Ta i bruk UNIT4 Aksesspunkt det lønner seg! Når et handelsdokument skal transporteres elektronisk fra et økonomisystem til et annet, behøves en transportør. Innen elektronisk samhandling kalles disse elektroniske post kontorene for et aksesspunkt. SendRegning har utviklet referanse programvaren for alle aksesspunktene som transporterer EHF-fakturaer i Norge. De sitter med spisskompetansen innen dette området. Denne kompetansen har de brukt til å lage aksesspunktet UNIT4 Aksesspunkt. SendRegning.no Med SendRegning kan UNIT4 Agresso tilby småleverandørene en rimelig og smart webportal for enkel registrering og formidling av elektroniske fakturaer. I tillegg kan vi tilby Aksesspunktene er forskjellige og har ulike kvaliteter Det finnes flere tilbydere av aksesspunkter i Norge, og det er viktig å være klar over at det ikke er likegyldig hvilket aksesspunkt du velger. De har ulike kvaliteter. Eksempelvis er ikke kvittering fra aksesspunkt til avsender standardisert. Ved å benytte UNIT4 Aksesspunkt vil du som avsender av en faktura, umiddelbart motta en kvittering som synliggjøres i fakturaoversikten i Agresso. Det er også praktisk å ha ett kontaktpunkt dersom du mot formodning skulle ha spørsmål i forbindelse med fakturadistribusjon. UNIT4 Aksesspunkt utvikles vegg-ivegg med Agresso-produktene, og det er ingen hemmelighet at vi fremover ønsker å tilføre UNIT4 Aksesspunkt flere kvalitative fordeler knyttet til Agressoproduktet, som ikke vil være tilgjengelig gjennom andre aksesspunkt. agresso advantage N o

6 foto PEER RØDAL HAUGEN Agresso Brukerkonferanse feiret 20-års jubileum 6 agresso advantage N o

7 For 20. gang kan vi gratulere Agresso Brukerforening med en vellykket konferanse. Hele 98 % av deltakerne evaluerte konferansen som helhet til å være Bra eller Meget Bra! Konferansen ble arrangert på Clarion Hotel&Congress Trondheim. I tillegg til et bredt faglig program med 60 seminarer og foredrag ble deltakerne tatt med på en historisk og musikalsk reise gjennom 20 år sammen med Brukerforeningen. agresso advantage N o

8 Fagside: HR & lønn Ny versjon av elektroniske skattekort støtte for frikort med beløpsgrense Mange av våre kunder har i løpet av 2013 installert og prøvd ut løsningen for elektroniske skattekort som blir obligatorisk fra kom det en ny versjon av løsningen som også inneholder støtte for å kunne lese inn frikort med beløpsgrense. Skatteeetaten vil for 2014 kun utstede frikort elektronisk. Det er derfor viktig at alle våre kunder installerer den nye løsningen før de leser inn skattekort for Det er viktig å forstå hvordan ordningen for frikort vil fungere fra Skatteeetaten har i den forbindelse utarbeidet noen eksempler som er gjengitt nedenfor: 1. Dersom arbeidsgiver etterspør skattekort (RF 1211) for en ansatt som har forskuddsform 5 (frikort med beløpsgrense), men hvor den ansatte ikke har søkt om frikort, vil den ansatte få elektronisk beskjed fra Skatteeetaten om at hun ikke har skattekort. Arbeidsgiver får beskjed fra Skatteeetaten via skattekortfilen at den ansatte ikke har skattekort. 2. Den ansatte må da søke om skattekort via Skatteetatens nettportal, og etter at søknaden er behandlet mottar hun en frikortmelding. Arbeidsgiver får melding at den ansatte har endret skattekort. 3. Arbeidsgiveren kan nå laste ned skattekortinformasjonen (RF1211) med hele fribeløpet, og den ansatte får beskjed om dette. 4. Dersom en annen arbeidsgiver også etterspør skattekortopplysninger for den ansatte, vil den nye arbeids giveren få beskjed om at den ansatte har frikort, men får 0 i fribeløp (RF1211). Den ansatte får melding om dette fra Skatte etaten, og kan via Skatteeetatens portal fordele fribeløpet mellom de arbeidsgiverne som har etterspurt skattekortet. 5. Alle arbeidsgivere som er påvirket av den ansattes fordeling av fribeløp vil få varsel om at den ansatte har endret skattekort, og ved neste nedlastning av skatte kortinformasjon (RF1211) vil de motta det nye fribeløpet slik den ansatte har fordelt det. Den nye løsningen for elektroniske skattekort inneholder også støtte for grensegjengere og kildeskattpensjonister. Merk at informasjon om frikortbeløp, grensegjengere og kildeskatt ikke vil komme med i filen fra Skattedirektoratet før det åpnes for innhenting av elektroniske skattekort for Datoen for dette er satt til 16. desember Vi oppfordrer alle våre kunder til å gjøre seg kjent med den nye funksjonaliteten via produktdokumentasjon som ligger på vårt kundenett, samt gjøre seg kjent med ordningen via Skatteeetatens nettsider. 8 agresso advantage N o

9 Børge Danielsen Bente Flåte Holth Informasjon om lønn Årsoppgjør lønn 2013 Det er én ny LT-kode 209 Pensjon fra offentlig tjenestepensjonsordning til personer over 67 år. Informasjon om enkelte andre LT-koder som kun har endret kodetekst, finner du ved å gå til og søke på Kodeoversikten Skattedirektoratet har besluttet at det ikke lenger skal printes og distribueres blanketter på lønnsområdet. Lønnsoppgavene som skal gis til de ansatte må inneholde de samme opplysninger som innrapporteres til Skatteeetaten. Utover dette er det ikke krav om at opplysningene skal gis på fastsatt blankett, jfr. ligningsloven punktum. Ved utskrift av kopi til ansatte kan derfor utskrift på vanlig papir benyttes. Arbeidsgivere som benytter pressfalsutgaven RF-1026, må bestille denne direkte fra Wittusen & Jensen. Vi har tre leveranser av programvare 13. november: Endringer i LT-kodene og filer med oppdatert programvare 12. desember: Kun relevant dersom det kommer endringer som ikke er kjent i dag 27. desember: Trekktabeller for 2014 Oppdatert brukerdokumentasjon finnes på kundenettet, og ved eventuelle spørsmål ta kontakt med Agresso Kundeservice. Status a-melding a-melding er en helt ny rapportering av ansatt- og lønnsdata, og ordningen trer i kraft 1. januar Vi jobber nå med å utvikle ny programvare for a-melding. Parallelt med utvikling av løsning er vi i dialog med noen utvalgte prøvedriftskunder. EDAGs-prosjektet har behov for en del arbeidsgivere som prøver ut det nye rapporteringsregimet gjennom I første halvdel av 2014 vil det være fokus på å ferdigstille programvaren slik at den er klar for alle kundene når høsten kommer. Vi planlegger nå hvordan vi skal kunne bistå alle med implementering neste høst, slik at dere som arbeidsgivere er i stand til oppfylle deres forpliktelser fra I løpet av våren 2014 vil det bli gitt tilbud om opplæring i hva a-melding betyr og hvilke konsekvenser den får, slik at alle kan være forberedt til oppstart. Gjennom høsten 2014 vil vi ha full fokus på å bistå de kundene som har behov for støtte til implementering. Målet er klart alle skal få bistand! Tips hvordan kan du raskt navigere fra et spørre resultat til for eksempel ressursregisteret? Hender det at du jobber med et spørreresultat og 1 2 Ctrl + F1 3 ønsker å se mer informasjon om f.eks ressursen i Ressursregisteret? Dette kan du gjøre ved å bruke følgende framgangsmåte: 1. Stå på ressursen det gjelder i spørre resultatet 2. Trykk Ctrl + F1 samtidig 3. Systemet åpner da Ressursregisteret og viser informasjon om valgte ressurs agresso advantage N o

10 Fagside: økonomi Ingar slette Nytt program for import av valutakurser Nylig lanserte UNIT4 Agresso AS et helt nytt program for import av valutakurser. Programmet heter FN06 Valutakursimport og erstatter den eksisterende løsningen for valutakursimport. Det nye programmet benytter verktøyet FileMover til å automatisere nedlastingen av valutakursene. I nåværende versjon finnes det egne løsninger for Nordea og DNB i form av såkalte adaptere. Rent teknisk gir denne løsningen et mer stabilt program med enklere vedlikehold. For brukerne innebærer løsningen et enklere grensesnitt å forholde seg til; all parametersetting gjøres i forbindelse med oppsett i FileMover, og selve importjobben inneholder derfor i praksis ingen parametere å ta stilling til. Brukerne slipper i tillegg å laste ned filer manuelt. Eksempler på funksjonalitet: Automatisk nedlasting Hente kurser fra flere kilder Definere hvilke klienter som skal oppdateres Definere om kun et utvalg av kurser skal oppdateres Oppdatere flere kurstyper samtidig (med forskjellige basisvalutaer) Kontroll på at det ikke hentes gamle kurser Kontroll på logisk størrelse på kursendring (feilmelding hvis kurser avviker mer enn angitt prosent) valutakursimport 10 agresso advantage N o

11 Fagside: logistikk Øyvind Skarelven Ny versjon av inngående EHF Tidlig i desember leveres versjon 1.5 av inngående EHF. Denne versjonen inneholder noen virkelige godbiter av noen nyheter, og vi anbefaler på det sterkeste at våre kunder tar denne i bruk så fort som mulig. Følgende nyheter er blant høydepunktene: Mulighet for å bla mellom fakturaer etter at man har zoomet til detaljnivå på fakturaen Fakturadetaljer er nå eget skillekort i vedlikeholdsskjermbildet Tilpasningsmulighet for å kunne tilrettelegge for mer fleksibel referansehåndtering Flere nye felter er gjort tilgjengelig på detaljnivå, blant annet målepunkt-id og EHF kontering. I tillegg kan brukeren nå legge inn Deres Ref, Ordrenummer og Avtale i egne felter i skjermbildet, ved siden av opprinnelige verdier som har blitt lest inn Støtte for forhåndsbetalt beløp Forbedret brukergrensesnitt ved å rydde i skjermbildet for å minimere scrolling agresso advantage N o

12 På offensiven I ti år har Anne Margrethe Hausken Nordberg og Anders Nordberg vært blant Norges beste orienteringsløpere. Det demper ikke lysten på å strekke seg etter stadig nye mål. De satser videre. VM-medalje er hovedmålet, sier Anne Margrethe Hausken Nordberg, og sikter til orienterings-vm i Italia til sommeren. 37-åringen, som er kåret til Årets o-løper 2013, løp ankeretappen på det norske laget som sikret Norge stafettgull i årets VM. På slike dager har jeg lyst til å løpe i ti år til, sier hun. Anne Margrethe og ektemannen Anders er veteraner i orienteringsmiljøet, men nokså ukjente for folk flest. I likhet med mange andre mindre idrettsgrener, konkurrerer de i skyggen av noen få store idretter som får det aller meste av medieoppmerksomheten. Utenfor medienes søkelys De utøverne som opplever størst trykk fra mediene, skulle nok gjerne vært mye av det foruten. Men det er ingen tvil om at mediedekningen har mye å si for hvor mye penger som kommer inn til både forbund og enkelt utøvere. Det hadde vært lettere å satse på heltid om orientering hadde fått mer oppmerksomhet i riksmediene, sier Anne Margrethe. Mens TV-kanalene slåss om rettighetene til store ski-, fotball- og håndballarrangementer, må mindre idretter selv betale for å få dekning. Det påvirker også rekrutteringen. Jeg har en stolthet for idretten min og skulle ønske det var lettere for utøverne som kommer etter oss å velge orientering. Mange av talentene har også talent for andre utholdenhetsidretter som langrenn, og ofte heller de mot å velge langrenn fordi det har større status blant folk flest, sier Anne Margrethe. Orientering handler ikke lenger om løpere med klippekort som jakter på poster hvor det henger klippetenger. I dag foregår stemplingen elektronisk, og utøverne løper med GPS på ryggen, slik at de kan følges på storskjerm på stadion eller fra en pc hvor som helst. Det er flere distanser, og løypene går ikke bare i skogsterreng, men også i parker og gater. Det er flere ting å gape over nå, og man kan ikke følge det samme sporet som for ti år siden om man skal henge med. Noen spesialiserer seg på enkelte øvelser, mens andre løper alt, sier Anders. Motivert for nye mål Etter åtte år som fulltids idrettsutøver kombinerer Anders neste sesong idretten med trenerjobb i parets nye klubb Nydalens SK. Han har hatt en god sesong med mange bra løp, men hadde håpet på bedre resultater enn 13. og 16. plass i VM. Det å få til et godt løp, er motiverende, og det sterkeste minnet kan godt være et lite, uviktig løp. Men det er jo VM vi blir målt på. For min del er nok skuffelse mer motiverende enn suksess, fordi jeg blir forbannet og tenker: Jeg skal vise dem at jeg kan bedre, sier Anders. Jeg tror de fleste er skuffet når de reiser hjem fra VM, tilføyer Anne Margrethe. Blir du blant topp ti, skulle du helst vært blant topp seks. Blir du blant topp seks, vil du ha medalje, og får du én medalje, skulle du helst hatt flere, sier hun. Anne Margrethe har lagt bak seg sin første sesong som o-løper på heltid, og fortsetter å satse for fullt mot neste års VM. I løpet av karrieren har hun blant annet vunnet tre VM-gull, 2 EM-gull, 23 NM-gull og en rekke verdens cupseire. Gode resultater motiverer til å gjøre det enda bedre. De som vinner mye, er fortsatt sugne, fordi de er motiverte for selve oppgaven. Det er så vanvittig gøy å mestre utfordringen, og fordi idretten er så sammensatt og i stadig utvikling er det aldri vanskelig å finne motivasjon og nye utviklingsmål. 12 agresso advantage N o

13 Tekst Hanne GRAVEM Sagen foto Rasmus Kongsøre agresso advantage N o

14 Color Line ønsket en enkel, effektiv og fleksibel løsning for budsjettering, rapportering og analyse. Få måneder etter at selskapet tok i bruk UNIT4 Business Analytics viser de første erfaringene at budsjettprosessen er blitt raskere og kontrollen enklere. Anders Angell-Olsen er leder for BICC Business Intelligence kompetansesenter - og Cecilie Hekneby er konserncontroller i Color Line. 14 agresso advantage N o

15 Tekst Hanne GRAVEM Sagen foto Herman Dreyer Color Line med stø kurs enklere økonomisk styring med UNIT4 Business Analytics For Color Line er det viktig å være åpen for endringer. Color Line er en markedstilpasset organisasjon, og må raskt kunne agere på endringer i markedet. Derfor trenger vi et budsjettsystem som er fleksibelt, sier Anders Angell-Olsen, leder for BICC (Business Intelligence kompetansesenter) og ansvarlig for alle løsninger som gjelder budsjetter, rapportering, analyser og prognoser i Color Line. I mars i år inngikk selskapet kontrakt med UNIT4 Agresso om leveranse av UNIT4 Business Analytics. Løsningen erstattet en 20 år gammel egenutviklet Excel-modell og ble implementert i september, klar til høstens budsjettprosess. På mange måter fungerte det gamle systemet godt, men det var svært rigid og krevde høy grad av manuelt arbeid, sier konserncontroller Cecilie Hekneby, som er prosjektleder for anskaffelse og implementering av UNIT4 Business Analytics. Spart tid og bedre kontroll Color Line har en kompleks virksomhet som blant annet omfatter teknisk vedlikehold og drift av skipene, salg i butikk, hotell- og restaurantdrift samt logistikk. Med ansatte i flere land og omsetning i ulike valutaer påvirkes selskapet av rammevilkår, valutakurser og drivstoffpriser. Utarbeidelse av gode budsjetter er avhengig av en stor mengde datakilder. Budsjetteringen er kompleks, og god innsikt i verdi driverne avgjør om vi får et godt resultat. Tidligere har vi brukt svært mye tid på å legge inn data og forberede Excel-modellen i budsjettprosessen. I den nye løsningen hentes de nødvendige grunndata inn automatisk. Den viktigste gevinsten er nok at den sparer oss for mye tid, sier Hekneby. UNIT4 Business Analytics er integrert med datavarehuset i bedriften. Mye av nøkkelinformasjonen ligger andre steder enn i økonomisystemet, som passasjertall og salg fra ombordsystemene. Det er nok ikke slik at budsjettene er riktigere nå enn tidligere, men fordi grunnlagsdata nå legges inn i systemet og kvernes automatisk, bruker vi mindre tid på å oppnå et riktig resultat, og vi kan utføre bedre analyser, sier Angell-Olsen. I tillegg til at innhentingen av grunnlagsdata er forenklet, kan data kobles sammen på nye måter. All informasjon er samlet og kan sammenstilles og analyseres på kryss og tvers. Nå kan vi gjøre analyser vi ikke kunne ta oss tid til å gjøre tidligere. Det øker kontrollen i budsjett prosessen, samtidig som vi kan få øye på sammenhenger vi ikke så lett så i det gamle systemet. I årets budsjettprosess kunne vi starte med analyser en måned tidligere og dermed jobbe mer proaktivt med organisasjonen, påpeker Hekneby. Brukervennlig 180 medarbeidere på tvers av landegrensene er involvert i budsjettprosessen. Et viktig mål har vært å effektivisere budsjettarbeidet for disse og skape en større forståelse for hvorfor budsjettene deres endrer seg. Det viktigste har vært å sikre en enkel løsning for våre medarbeidere som ikke jobber med tall, men med å levere et godt produkt til kundene våre. Vi ønsker deres innspill og vurderinger i budsjettprosessen, ikke at de skal bruke mye tid på å forstå hvordan de skal legge tall inn i systemet, sier Hekneby. Internt har Color Line hatt stort fokus på informasjon og opplæring. Controller-teamet var med ansvarlige for å designe, teste og informere om løsningene, og de var sterkt tilstede da vi gikk live. Vi laget også et e-læringsopplegg, men har nesten ikke måttet bruke det. Brukergrensesnittet er veldig intuitivt, og tilbakemeldingene er positive, sier Hekneby. Prosjektet og verktøyet skal evalueres over nyttår. Konsulentene fra UNIT4 Agresso har satt seg svært godt inn i vår forretning, samtidig som vi har jobbet godt med mottak i organisasjonen. Begge deler er avgjørende for at at vi har lykkes med prosjektet, avslutter Angell-Olsen. Dette er Color Line AS Norges største cruise- og transportrederi, med personog godstransport, konferanse, hotelldrift, restauranter, butikker, underholdning og turproduksjon Ca årsverk i Norge, Danmark, Sverige og Tyskland 6 skip trafikkerer 4 internasjonale linjer mellom 7 havner i Norge, Danmark, Sverige og Tyskland Frakter flere enn 4 millioner passasjerer hvert år Omsetning 2012 ca. kr 4,5 mrd agresso advantage N o

16 Tekst TRYGVE LØNN foto CORNELIA TORRE SCHAU Hva er universell utforming? UNIT4 Agresso har samarbeidet tett med blant annet Norges Blindeforbund for å gi Agresso programvare en universell utforming. Hensikten er å utvikle applikasjonen slik at den gjør det mulig for alle å bruke Agresso, også de med nedsatt syn eller andre funksjonsnedsettelser. Mye er gjort, men vi er ikke i mål. Universell utforming ikke er noe en programvareleverandør blir ferdig med og kan avslutte. Det må inngå som en naturlig del av alt fremtidig utviklingsarbeid med programvaren. Universell utforming er et begrep mange har hørt om. For å få en bedre forståelse av hva det innebærer i forbindelse med programvare, har vi bedt leder for Presale i UNIT4 Agresso AS, Trygve Lønn fortelle hva arbeidet med universell utforming av Agresso betyr for brukerne. Krav til programvarens utforming Hvis vi tar utgangspunkt i samarbeidet med Norges Blindeforbund, så er fokuset å tilrettelegge programvaren for blinde og svaksynte. Rettesnoren for arbeidet er den såkalte WCAG-standarden (Web Content Accessibility Guidelines) som inneholder retningslinjer/krav som må oppfylles for å legge til rette for universell utforming. Standarden gjelder for Web-applikasjoner og i Agresso-sammenheng betyr det Web eller Selvbetjening. WCAG-standarden omfatter fire veldig viktige prinsipper: Prinsipp 1: Mulig å oppfatte Prinsipp 2: Mulig å betjene Prinsipp 3: Forståelig Prinsipp 4: Robust Prinsipp 1: Mulig å oppfatte Bruk av tekst-elementer er viktig. Det gjør det mulig for skjermleserutstyret som benyttes av blinde- og svaksynte å oversette informasjonen til tale og/eller blindeskrift. For at dette skal bli gjort praktisk nyttig er det viktig at utviklerne forstår brukernes utfordringer, for eksempel når en link (URL) skal presenteres. En ren opplesning av den fysiske adressen har ingen verdi for brukeren, de må få vite hvor linken fører dem. Andre viktige virkemidler er bruk av kontraster, zoomfunksjonalitet, farger og bruk av ikoner. Blinde og svaksynte er dyktige til å kombinere stimuli av de ulike sansene for å tilegne seg en best mulig forståelse av beskjeder og budskap. Dette må FIGUR: Eksempler på ulike tilbakemeldinger i systemet kombinasjon av tekst, farge og ikoner tydeliggjør budskapet. 16 agresso advantage N o

17 programvaren underbygge ved å gi tydelige tilbakemeldinger i skjermbildet i forbindelse med aksjoner eller noe man skal være spesielt oppmerksom på. Prinsipp 2: Mulig å betjene For blinde og svaksynte er det helt essensielt at man kan navigere med andre hjelpemidler enn mus. Derfor er det lagt vekt på at tastaturet kan benyttes gjennom hele applikasjonen til navigasjon i både menyer og skjermbilder. Det er utarbeidet en egen oversikt som er tilgjengelig fra Agresso selvbetjening, over hvordan tastaturnavigeringen utføres. Prinsipp 3: Forståelig Bevisst bruk av ord og uttrykk er avgjørende for å kommunisere godt med brukeren. Derfor er det lagt vekt på å differensiere språkbruken avhengig av om skjermbildet utelukkende brukes av avanserte brukere som forstår spesifikke faguttrykk, eller om det er skjermbilder rettet mot brukere som har behov for et mer lettfattelig språk. Brukeren må naturligvis også forstå hva som skjer i skjermbildet ved navigasjon. Det er en kjent sak at Popup bilder kan gjøre brukeren usikker på hva som skjer. I Agresso benyttes derfor popup s kun når brukeren har initiert en hendelse, f.eks ved felthjelp, og det ut fra denne konteksten er forståelig for vedkommende hva som skjer. Tydelig kommunikasjon av hva som skal fylles ut i et registreringsskjermbilde er også viktig. Derfor har alle inputfelter ledetekst, og felter det er obligatorisk å fylle ut, markeres både visuelt (rød stjerne) og slik at kravet oppfattes av skjermleserutstyr. Prinsipp 4: Robust Selv om prinsipp 1-3 er oppfylt, er det helt avgjørende at hjelpemidler som brukeragenter og skjermleserutstyr faktisk oppfatter og tolker skjermbilder og navigering korrekt. Agresso Selvbetjening er kompatibel med HTML og er testet mot ledende skjermleserutstyr (Jaws og Window Eyes) i samarbeid med Norges Blindeforbund og Shaw Trust. Hva kan så blinde og svaksynte gjøre i Agresso? En forstår raskt betydningen av arbeidet med universell utforming, når en ser en blind eller svaksynt person arbeide med Agresso i kombinasjon med f.eks skjermleserutstyr. Virkemidler som tastaturnavigering, blindeskrift og taleopplesning kombinert med visuelt forsterkende elementer i det grafiske brukergrensesnittet, kan gjøre selvbetjeningsfunksjonaliteten tilgjengelig for alle. Godkjenning av oppgaver, f.eks av timelister og fakturaer er fullt mulig, selv om elementer som f.eks fakturabildet ikke lar seg tolke isolert sett. Rapportering kan også via browsermaler formidles på en slik måte at blinde og svaksynte brukere er selvbetjent med informasjon. Utfordringen her er å utforme skjermbilder og rapporter (f.eks lage flere og mindre rapporter) slik at informasjonsmengden er tilpasset brukerne. Universell utforming er ikke noe vi som program vareleverandør blir ferdig med. Vi vil alltid være underveis. Universell utforming vil være en integrert og naturlig del av vår løpende programvareutvikling, og vi er derfor overbevist om at vi også i tiden fremover vil høste frukter av samarbeidet med Blindeforbundet. Et viktig mål med den universelle utformingen av Agresso er å øke mulighetene for at blinde- og svaksynte kan delta i arbeidslivet. Men vi opplever i tillegg at arbeidet har gitt oss en bonus, fordi gode løsninger for blinde og svaksynte også gir bedre løsninger for seende, avslutter Trygve Lønn. «Bruk av kontraster, zoomfunksjonalitet, farger og bruk av ikoner er viktige virke midler.» Trygve Lønn, UNIT4 Agresso agresso advantage N o

18 foto Blindeforbundet icare:-) and you care? Gjennom Blindeforbundets kampanje icare kan du gi et menneske synet tilbake for bare 250, kroner. Kanskje et julegave-alternativ for din virksomhet? UNIT4 Agresso AS samarbeider med Norges Blindeforbund også på andre arenaer enn universell utforming av Agresso programvare. icare:-)-kampanjen deres gjorde et sterkt inntrykk på oss, og vi har besluttet å støtte kampanjen med et beløp som tilsvarer at alle ansatte gir synet tilbake til ett menneske hver. 32 millioner mennesker er unødvendige blinde Grå stær er den viktigste årsaken til at over 32 millioner mennesker er unødvendig blinde i verden i dag. De fleste av disse lever i fattige land og har ikke tilgang til et helsevesen som kan gi dem den operasjonen eller de medisinene som kan gi dem synet tilbake, eller hindre blindhet. icare:-) er Norges Blindeforbunds bidrag for å utrydde all unødvendig blindhet. Norges Blindeforbund driver i dag bistandsprosjekter i 12 land i Afrika og Asia. Alle inntekter fra icare:-) går til tiltak som hjelper mennesker over hele verden med å oppnå bedre livskvalitet gjennom å sikre maksimal utnyttelse av synet. For oss nordmenn er det vanskelig å fatte hvordan det er å leve i et av verdens fattigste land. Når man i tillegg mister synet, blir det for mange umulig å klare å forsørge seg selv og familien sin. Kampanjen er en del av et globalt initiativ der målet er å eliminere alle årsaker til blindhet -som kan unngås eller behandles - innen år Skjerf i kashmirull fra Nepal årets julegave? Den kjente norske klesdesigneren Nina Skarra har sammen med en rekke norske artister engasjert seg i icare:-), og hun har designet et spesielt skjerf i kashmirull. Gaveeskene er pakket av blinde og svaksynte i Nepal, som dermed får en mulighet til å skaffe seg arbeidserfaring og en inntekt. Størrelsen på skjerfene er 40x200 cm og 80x200 cm. Når du kjøper et skjerf finansierer du samtidig en øyeoperasjon som gir synet tilbake til et menneske i Nepal. Du gir bort en fantastisk gave samtidig som et menneske kan starte et helt nytt liv. Les mer om kampanjen på 18 agresso advantage N o

19 foto Rasmus Kongsøre Verdens beste Agresso-konsulent UNIT4 har datterselskaper i 30 land og driver virksomhet over hele verden. Konsern ledelsen utfordret for en tid tilbake alle datter selskapene til å nominere sin beste Agresso-konsulent. Vinneren ble Joar Aarenes fra UNIT4 Agresso AS. Joar er opprinnelig fra Flekkefjord, er utdannet ved Høyskolen i Oslo og har jobbet i UNIT4 Agresso AS siden Han har hatt oppdrag hos noen av de mest krevende kundene våre både i Norge og internasjonalt og er i tillegg en populær kollega. Når intern og ekstern omtale samsvarer,- ja, da er omtalen mest sannsynlig riktig. Ordene som går igjen hos både kunder og kolleger er: En god lytter, god forretningsforståelse, høy systemkunnskap, løsningsorientert - og en lojal og trivelig kar. Og hva sier han selv om å bli kåret til verdens beste Agresso-konsulent? Det er klart at dette var både inspirerende og motiverende for meg. Jeg føler meg heldig som har fått lov å jobbe med så mange spennende kunder, og ærlig talt tror jeg det er mye takket være dem at jeg vant prisen, sier Joar. Mange av våre store norske og nordiske kunder har selv svært høy kompetanse innen både IT, økonomistyring og virksomhetsutvikling. Dessuten har mange av dem lang erfaring med - og meget god kunnskap om Agresso. Derfor utfordres vi som er konsulenter i UNIT4 Agresso AS til stadig å strekke oss litt lenger. Det gjør jobben lærerik og utfordrende! Og så legger han til med med et smil: - Dette er ikke et forsøk på å være påtvunget beskjeden, men vi skal ikke glemme at vi også har forretningspartnere med mange dyktige Agresso-konsulenter. De var ikke med i konkurransen. Det er i og for seg en riktig presisering. Men når alt kommer til alt, er det jobben en konsulent gjør ute hos kundene som teller. Det er de som har det avgjørende ordet. Vi ba derfor en av kundene Joar har jobbet tett sammen med, om å gi en nøktern, kortfattet beskrivelse av ham. Svaret er ordrett gjengitt, og lyder slik: Joar evner å sette seg godt inn i de egentlige problem stillingene. Han kommuniserer godt i løsningsfasen, og leverer alltid med meget høy kvalitet til alle døgnets tider. At han i tillegg har en hyggelig fremtreden er heller ingen ulempe. Slå den! agresso advantage N o

20 foto Rasmus Kongsøre Dag Syversen og Aud-Katrin Sugar ved UNIT4 Agresso Kompetansenter får mange positive tilbakemeldinger på selvstudiene. Du kan studere når det passer for deg. Du kan enkelt søke frem programvarefunksjonene du vil lære mer om, og så slipper du jo å dra til Oslo. Lær Agresso i go stolen! Kompetansesenteret i UNIT4 Agresso tilbyr nå selvstudier via elektroniske kursbøker Foreløpig tilbyr Kompetansesenteret to selvstudier i form av elektroniske kursbøker, som du kan fordype deg i akkurat når det passer for deg selv. Selvstudiene er: Introduksjon til Agresso eskattekort i Agresso Vi er i startfasen med elektroniske selvstudier, forteller Aud-Katrin Sugar som leder Kompetansesenteret. Hun forventer at etterspørselen etter denne formen for opplæring vil øke, og viser til positive uttalelser fra kunder som allerede har benyttet det nye kurstilbudet: Fin brukerveiledning som det var lett å følge og søke i! Perfekt for meg som ikke har anledning til å reise til Oslo på kurs. Veldig bra og brukervennlig alternativ til nyansatte. Filmene (steg for steg e-guider) var veldig klargjørende. Som helt ny bruker av Agresso fikk jeg en grunnleggende innføring på en kjapp og effektiv måte! 20 agresso advantage N o

21 Tekst/foto Børre Rødal Aud-Katrin påpeker at metodikken og verktøyene de benytter, også er svært godt egnet til å lage kunde spesifikke rutinebeskrivelser. Introduksjon til Agresso Dette selvstudiekurset er rettet mot nye Agresso-brukere. Kursinnholdet er organisert som en elektronisk kursbok med tekster, bilder og e-guider. E-guider er enkle filmsnutter som steg-for-steg viser hvordan en bruker systemet. Tekstene er lett søkbare og e-guidene gjør eksempler og fremgangsmåter enklere å forstå. eskattekort i Agresso I 2014 blir ordningen med elektronisk skattekort obligatorisk for alle arbeidsgivere i Norge. Selvstudiet eskattekort i Agresso gir brukeren en grundig innføring i hvordan en skal sette opp Agresso for e-skattekort, og hvordan en skal kommunisere med Altinn for å oppdatere skattekort for de ansatte. Studiet inneholder følgende kapitler/leksjoner: Introduksjon og forutsetninger Oppsett i Agresso Overføring til og fra Altinn Rutinebeskrivelser Verktøyene som benyttes til å lage elektroniske kursbøker og selvstudier egner seg ypperlig til å lage illustrative og forståelige rutinebeskrivelser. Kombinasjonen av tekst og intuitive e-guider, er gode pedagogiske hjelpemidler i arbeidet med å dokumentere rutinebeskrivelser. Ønsker du mer informasjon om selvstudier, rutinebeskrivelser eller vårt øvrige kurstilbud, så ta kontakt med oss på telefon: , Epost: eller besøk våre nettsider Kurs og Opplæring på Brukerkonferanse på Island I midten av november arrangerte den islandske Agresso Brukerforeningen sin Bruker konferanse i Reykjavik i samarbeid med UNIT4 Agresso AS. Arrangementet samlet 100 personer. UNIT4 Agresso har flere store kunder på Island. Den største er Reykjavik City. Brukerforeningen på Island har arrangert Agresso Brukerkonferanse annenhvert år siden Leder i Brukerforeningen er Rebekka Helga Adalsteinsdottir fra Reykjavik City. Programmet hun inviterte til besto av 7 plenumsforedrag og 12 fagseminarer. I tillegg til foredragsholdere fra UNIT4 Agresso holdt vår partner på Island - Advania - flere foredrag, og fra Sverige hadde vi med oss VD i UNIT4 Ocra AB, Alar Lange. Han presenterte konsernkonsolideringssystemet UNIT4 Consolidation & Cash for en lydhør forsamling. Trendene i det islandske ERP-markedet er ikke helt ulike de norske. Islendingene har fokus på elektronisk samhandling, og er alltid interessert i å vite hva som er planene for neste versjon av programvaren. Men seminarene som er aller mest populære er slik det også er på de norske Brukerkonferansene tips&triks-seminarer. Det er alltid god stemning på de islandske Brukerkonferansene, så vi gleder oss allerede til agresso advantage N o

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

ADVANTAGE AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! 60 seminarer og faglige foredrag

ADVANTAGE AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! 60 seminarer og faglige foredrag ADVANTAGE Et magasin fra UNIT4 Agresso Nr 2, 2014 BLI MED TIL GARDERMOEN! AGRESSO BRUKERKONFERANSE 2014 60 seminarer og faglige foredrag Erfaringer fra to prøvedriftskunder i a-meldingsprosjektet ADVANTAGE

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten.

minimum. Neras Direkte har betydelig erfaring med aktiviteter for å øke kundetilfredsheten. Nr 1 / 2010 Neras Direkte: Salg satt i system Trondheimsbedriften Neras Direkte rendyrker salgsaktiviteter og har lenge vært en ettertraktet samarbeidspartner for store skandinaviske selskaper. Nå ser

Detaljer

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA!

Outsourcing REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 6 1/09 REGNSKAPSAVDELING ET TASTETRYKK UNNA! Krisetider er omstillingstider Cash management som del av regnskapsleveransen

Detaljer

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse

sosiale medier Eksperten Maggie Fox: Utnytt forretningsmulighetene I Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse ISMAgazine Nr 2 / 2011 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Bunnpris og Visma med verdens første 100 % selvbetjente dagligvareopplevelse Ny fakturaløsning: Registrer regningen på nett Visma ordner resten Nå kan

Detaljer

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger

No cure, no pay. Krev håndfaste resultater av IT-leverandørene: Dokumentshusets tips for innkjøp av besparende IT-løsninger Nr 08 / 2008 Effektiviserende IT-løsninger I denne utgaven av Bedriftprofilen kan du lese om 16 spennende og innovative IT-selskaper som leverer effektiviserende IT-løsninger til norske og internasjonale

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker?

Tema: betalingsformidling FINANS F O KUS. Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 3 2013 Pluss og Sør fusjonerer Nets ser mot Europa Digital lokalbank Solide banker? Tema: Fremtidens betalingsformidling KOMPETANSE fremtidens største

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET. Kunden er sjefen DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.NORSKKUNDELOJALITET.NO LOYALITY&REWARDS Nr 01 SEPTEMBER 2014 Les om FORDELSPROGRAMMER Hvilken forsikringsløsning er mest lønnsom?

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Business. analytics. big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet Har du utfordringer du ikke har løst? Business No. 9 / Febr. 13 analytics big data - big Opportunities foto: Cathrine holst Eric Berkowitz, tracx Rundbordsdiskusjon:

Detaljer

Nekter å ta imot faktura på papir

Nekter å ta imot faktura på papir Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2012 Nekter å ta imot faktura på papir Når statlige virksomheter fra 1. juli i år begynner å kreve elektroniske fakturaer i EHF-format, betyr dette slutten på

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn

Outsourcing. Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst. Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge. Danske kommuner outsourcer lønn L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 7 2/09 Outsourcing av økonomi og lønn i kraftig vekst Norske bedrifter velger leverandører etablert i Norge Danske kommuner

Detaljer

høyteknologi til Svalbard og begge poler

høyteknologi til Svalbard og begge poler ET NYHETSMAGASIN FRA CANON - JUNI 2005 SNSG/bildearkiv Canon leverer høyteknologi til Svalbard og begge poler Kjell Winge i IGM: Tenk nytt Høyteknologi på Svalbard En mer effektiv administrasjon i Tromsø

Detaljer

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10.

Regnskap&Lønn. baner vei. i nettskyen. Et temabilag fra. Hvilke fordeler gir dette kundene våre? systemleverandør. Les mer side 10. Regnskap&Lønn Bedriftsrådgiver Bo-Hjort Christensen Saas vil være standarden i SMB markedet i nettskyen Et temabilag fra Les mer på side 5 StormGeo med 14 kontorer i 11 land NetLedger er systemleverandør

Detaljer

Tradisjonsrikt selskap går nye veier

Tradisjonsrikt selskap går nye veier Nr. 7 / 2011 henrik@bedriftprofilen.no www.bedriftprofilen.no» Fazer Food Services AS: Tradisjonsrikt selskap går nye veier Fazer Food Services AS tilbyr kantinedrift i særklasse til sine kunder. Spennende,

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet

d mag Full fart til start Rekordholderen Forenkler frikortsøk Fjernet skjemaveldet d mag Et magasin fra DIPS ASA 1-2015 Full fart til start Rekordholderen SIDE 10-14 Forenkler frikortsøk SIDE 28-29 DIPS har heist sine spinnakere, og bruker alle tilgjengelige ressurser på å komplettere

Detaljer

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals!

kontroll Pluss: på pengene M a m u t M a g a z i n e Kundestyrt utvikling Ny undersøkelse Mamut One Reach Your Goals! M a m u t M a g a z i n e S o m m e r 2 0 0 9 E t k u n d e m a g a s i n m e d f o k u s p å å f o r e n k l e h v e r d a g e n kontroll på pengene Kundestyrt utvikling I Mamut er vi opptatt av å sette

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider

Outsourcing. Outsourcing - mulighet i tøffe tider Annonsebilag om outsourcing av lønn og økonomiprosesser utgitt i samarbeid mellom NARF, Visma, Mirror, Amesto og Kvestor L Ø N N O G Ø K O N O M I P R O S E S S E R Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR.

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

Har skapt vinnere i 90 år

Har skapt vinnere i 90 år BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #1.2012 Har skapt vinnere i 90 år Magnus Moan, Torbjørn Falkanger, Tommy Ingebrigtsen, Frode Estil og Tor Arne Hetland (bildet) har minst to ting til felles:

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. Bedriftsøkonomi. Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 Bedriftsøkonomi Implementering av datasystemer: Bedre stykkevis og delt Enterprise Resource Planning: Velg åpen arkitektur Les mer side 16 Les mer side 6 5. utgave - oktober 2007 Man vet mye mer om salg,

Detaljer