Personvern eller Digitale tjenester Ja, takk begge deler

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Personvern eller Digitale tjenester Ja, takk begge deler"

Transkript

1 Personvern eller Digitale tjenester Ja, takk begge deler

2 Økonomiske Internett tjenester Hvordan reguleres og sikres disse Hvordan håndteres konsekvenser Bruk av Internett for informasjonstilgang innen helse for innsamling av opplysninger fra pasient for tilgjengeliggjøring av opplysninger for klinikere og forskning Google og HealtVault er de som tilbyr lagring og tilgjengeliggjøring av pasientopplysninger for pasient Hva med pasientens informasjonsbehov elektronisk? Hva er utfordringene? Personvern og elektroniske tjenester for pasientene lar seg etablere

3 Det er en selvfølge at man innen bank/finans via Internett kan: ha oversikt og kontroll over egne konti betale regninger inngå forpliktende lån forvalte egen aksjeportefølje man innen handel/salg via Internett kan: foreta handel på egne vegne Internett spill: her er vel kanskje ønske om åpasse på den enkelte sterkere enn mulighetene, og skaper dilemma

4 Ved kommersielle Internett tjenester sitter den enkelte i førersetet, ved at sikkerheten er tilstrekkelig til åsikre at autorisert bruker, eks kontoinnehaver, er den som gis tilgang til tjenestene forutsetninger og ansvar tydeliggjøres for kontoinnehaver i forkant for tilgang til tjenesten uaktsomhet i bruk vil kreve at tap bæres av den enkelte eventuelle sikkerhetsmessige svakheter i løsningen som gir økonomisk tap, vil dekkes av den kommersielle aktør det er den enkelte som selv godkjenner bevegelse på konto, salg/kjøp og andre forpliktelser som inngås

5 Myndighet setter krav og plasserer ansvar Kredittilsynet passer på den enkeltes interesser ved blant annet å tydeliggjøre og plassere ansvar for tjeneste og bruk stille sikkerhetskrav til løsningene Datatilsynet passer den enkeltes interesser ved å tydeliggjøre ansvar og spilleregler for bruk av personopplysninger

6 Eksisterende bruk av Internett ifm helsehjelp Kommersielle leverandører etablerer tjenester for innregistrering, eks Hjerteovervåking Overvåking av teknisk utstyr (pacemaker) Måling av blodverdier Skåringsskjema innen psykiatri florerer Amerikanske firma som forlanger rettigheter og eierskap til data Engelske universitet som utvikler og drifter skåringsskjema i åpne universitetsnett Hjemmesykehus begrense behov for inneliggende pasienter Mobilt rtg oppsøke pasienter i stedet for åflytte pasienten

7 Genanalyser i forskning Anonyme genanalyser legges ut på Internett ifm internasjonale forskningsstudier Mulig å kartlegge hele genomet, og selv om dette foreløpig er dyrt, minker prisen raskt Gode 120 ulike deler fra et mennesket er nok til å identifisere individet dersom hele genomet er kartlagt

8 Lovendring som pådriver fokuserer på alle andre enn pasientens informasjonsbehov Lovendring for ågi tilgang til journal på tvers av juridiske enheter forskrift på høring I "skyggen" av tilgang på tvers for behandlingsformål, ønskes også grunnlag for at forskere som ikke behandler de aktuelle pasienter og heller ikke er under virksomhetens instruksjonsmyndighet, skal gis egen tilgang for å kunne hente opplysninger fra journal til forskningsformål. Hvordan kan pasientens selvbestemmelse og rettigheter ivaretas når verken pasienten selv eller virksomheten som er databehandlingsansvarlig, skal kontrollere utleveringen?

9 Fellestrekk for identifisert informasjonstilgang Den aktive informasjonsmottaker er foretaket, kliniker og forsker Vanskeliggjør åfådisse opplysninger inn i journalen Identifiserbare opplysninger som foretaket har ansvar for kan enkelt etableres utenfor foretakets kontroll Gevinster tas ut uten åinvestere i nødvendige sikre IKTløsninger Tjenester som er tatt i bruk, dekker ikke pasientens behov for tilgang til opplysninger

10 Alternativene for pasienten finnes allerede HealthVault: that vault reallyprotecting your privacy/ GoogleHealth: google healthsprivacy practices healthy/ Kort oppsummert: begge forbeholder seg rett til ålagre data i andre land som ikke er regulert av HIPAA eller annen lov HealthVault sier de vil kunne sammenstille med andre data, Google gjør det ikke du kan selv gi rettigheter til andre personer som selv kan styre rettigheter I tillegg: "vi kan oppdatere personvernerklæringen" no commitments anda sleeping watchdog/

11 Sentrale personvernprinsipper

12 Selvbetjening også i journal Selvbetjening for den enkelte i egen journal kan omfatte supplerer, korrigerer deler av registrerte opplysninger, ivaretar selv retten til innsyn registrerer inn målinger (EKG, EEG, blodverdier, m.m.) kan gis mulighet for at pasienten kontrollerer hvem som skal gis tilgang og til hvilket formål tilgjengeliggjøre epikriser, prøvesvar, annet? muliggjøre spørsmålsstilling fra pasient til foretak tilgjengeliggjøre logg over tilgang beste mulighet for kontroll Yes, we can Min journal OUS Dialog med hjemmepasienter på Sunnaas

13 Hva skal til? Tilstrekkelig sikkerhet høyst mulig å oppnå 2 nivå autentisering Muliggjøre og sikre nedlastingsmulighet Bevisstgjøring av pasientens ansvar Akseptere og ansvarliggjøre for restrisiko men kan vanskelig erstatte tap Beslutte hva som skal tilgjengeliggjøres Epikrise Muliggjøre spørsmålstilling til spesialistene Logger over tilgang i journal Annen informasjon, men krever at den enkelte kan forstå

14 Hva er så utfordringen ved Helse? Kanskje betalingsevne/ vilje? Det at kundene kommer uansett? Det at kundene ikke har råd til åsette krav og bytte leverandør? Det at pasientene ikke er like sterke aktører som bankkunder? Det at vi ikke oppfatter pasienter til åvære kunder? Det at det er kundene/pasientene som uansett er den som faktisk betaler/bærer av konsekvensene om opplysninger kommer på avveie eller misbrukes? Helseforetak er ikke 1. linje helsetjeneste. Internett tjenester innen helse vil kunne tilgjengeliggjøre helseforetakets spesialister på en ny måte

15 Oppsummering Nødvendig sikkerhet i løsning kan oppnås Dog er det behov for grundig bevisstgjøring slik at bruker selv ikke eksponerer journalopplysninger ved uhell Må beslutte og tilgjengeliggjøre hva pasienten skal ha tilgang til og kunne gjøre Har en kost Krever struktur og forståelig informasjon for direkte formidling Kan påvirke forventning om tilgang til spesialister Sikkerhet og personvern er ikke til hinder for etablering av elektronisk tilgang/tjeneste for pasient

Selvbetjening i EPJ også for forskningsformål - hva da med personvern?

Selvbetjening i EPJ også for forskningsformål - hva da med personvern? Selvbetjening i EPJ også for forskningsformål - hva da med personvern? Det er en selvfølge at man innen bank/finans via Internett kan: ha oversikt og kontroll over egne konti betale egne regninger forvalte

Detaljer

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter

HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til forskrift om tilgang til helseopplysninger mellom virksomheter 19. september 2014 Høringsfrist 14. november 2014 1 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING:

Detaljer

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013

Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor Juni 2013 Strategi for godt personvern i digitaliseringen av offentlig sektor 2 Innhold Personvernprinsippene... 4 Personvernutfordringer i offentlig sektor... 6 Digitalisering av offentlige tjenester På nett med

Detaljer

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov

Helse- og omsorgsdepartementet. HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov Helse- og omsorgsdepartementet HØRING Forslag til ny pasientjournallov og ny helseregisterlov 28. juni 2013 1 2 Helse- og omsorgsdepartementet HØRING: FORSLAG TIL NY PASIENTJOURNALLOV OG NY HELSEREGISTERLOV

Detaljer

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Sett inn korttittel på studien Hoveddel - sett inn dato] Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet [Fjern den merkede teksten og hakeparentesen og sett inn din egen tekst: Bruk minimum 12 pkt.

Detaljer

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner

Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner Digitaliseringsstrategi 2013 2016 for kommuner og fylkeskommuner KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON The Norwegian Association of Local and Regional Authorities DIGITALISERINGSSTRATEGI 2013 2016 2 Innhold 3

Detaljer

Deres referanse Vår referanse Dato 14/3274 14/00736-2/EOL 14. oktober 2014

Deres referanse Vår referanse Dato 14/3274 14/00736-2/EOL 14. oktober 2014 Kunnskapsdepartementet Postboks 8119 Dep 0032 OSLO Deres referanse Vår referanse Dato 14/3274 14/00736-2/EOL 14. oktober 2014 Datatilsynets høringsuttalelse - NOU 2014:5 MOOC til Norge Vi viser til deres

Detaljer

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009

Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 651 009/008-002 Deres ref: 200900661/MAL Dato: 27.03.2009 Høring vedrørende forslag om etablering av et nasjonalt register over hjerte-

Detaljer

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett?

Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Kan den mindreårige forplikte seg til ulike avtaler på Internett? Herunder om den mindreåriges rettslige handleevne ved inngåelse av Internettavtaler Kandidatnummer: 785 Leveringsfrist: 25. April 2014

Detaljer

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge.

Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Generell avtale og brukervilkår Disse vilkårene skal reguleres av og tolkes i samsvar med lovene i Norge. Ved å registrere deg for tjenesten(e), godtar du følgende vilkår, betingelser og retningslinjer.

Detaljer

Endelig kontrollrapport

Endelig kontrollrapport Saksnummer: 13/01040 Dato for kontroll: 16.10.2013 Rapportdato: 26.09.2014 Endelig kontrollrapport Kontrollobjekt: Bilia Personbiler AS Sted: Oslo Utarbeidet av: Atle Aarnes og Andreas Jensen Hofstad 1

Detaljer

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum

Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger. Dag Wiese Schartum Krav til rettslig grunnlag for behandling av personopplysninger Dag Wiese Schartum Innledende bemerkninger Rettslig grunnlag er betegnelsen på et av flere krav som må være oppfylt for at personopplysninger

Detaljer

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn

DATO: 15. juni 2015. NUMMER: 14/8978 m.fl. markedstilsyn Fellesrapport Tilsyn med regnskapsførerselskaper som utfører regnskapstjenester for foretak av allmenn interesse Tematilsyn 2014 DATO: 15. juni 2015 NUMMER: 14/8978 m.fl. Seksjon/avdeling: Revisjon og

Detaljer

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale

Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale Personvernutfordringer ved genetiske undersøkelser Rapport, mai 2013 Versjon: 2.0 tten selv å bestemme over genetiske opplysnigner og biologisk materiale 1 Forord Datatilsynet har i virksomhetsplan for

Detaljer

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING

VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING VILKÅR FOR HANDEL AV FINANSIELLE INSTRUMENTER PÅ INTERNETT GJENNOM NORNE SECURITIES AS PÅ SKUE SPAREBANKS NETTBANKLØSNING KONTAKTINFORMASJON Navn: Norne Securities AS Organisasjonsnummer: 992 881 828 Besøksadresse:

Detaljer

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001

Veileder. Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 Veileder Kortutgave av veileder for individuell plan 2001 INNHOLD 1. INNLEDNING... 3 2. HVA SKAL EN GJØRE OG HVOR SKAL EN HENVENDE SEG?... 3 3. GANGEN I PLANPROSESSEN... 4 Starten... 3 Kartleggingen...

Detaljer

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011

Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Helse- og omsorgsdepartementet Pb. 8011 Dep 0030 Oslo Vår ref: 2011/ 67 Oslo, 1. november 2011 Høringssvar - Forslag til lovendringer i samband med etablering av Norsk helsearkiv og Helsearkivregisteret

Detaljer

Vår referanse (bes oppgitt ved svar)

Vår referanse (bes oppgitt ved svar) Helse- og omsorgsdepartementet Postboks 8011 Dep 0030 OSLO Deres referanse Vår referanse (bes oppgitt ved svar) 12/3404 12/01097-2/DIJ 16. januar 2013 Dato Datatilsynets høringssvar- Regulering av epikriseutsending

Detaljer

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten

Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Tjenesteorientert arkitektur i spesialisthelsetjenesten Hovedrapport full versjon Styringsdokument Dokumentnavn/Versjon: Tjenesteorientert_arkitektur_i_spesialisthelsetjenesten_hovedrapport_full_v1_0e.doc

Detaljer

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen

HØRINGSNOTAT. Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Helse- og omsorgsdepartementet, 7. juli 2014 HØRINGSNOTAT Forslag om å oppheve betjeningskrav for solarier og alternative løsninger for å håndheve aldersgrensen Høringsfrist: 29. september 2014 1 Innhold

Detaljer

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt Barne- likestillings- og inkluderingsdepartementet Postboks 8036 Dep 0030 OSLO 12/6321 12/01211-2/AHO 10. januar 2013 Datatilsynets høringsuttalelse: Åpenhet om lønn - lønnsstatistikker og opplysningsplikt

Detaljer

Kort om internkontroll for deg som er leder

Kort om internkontroll for deg som er leder Veileder Kort om internkontroll for deg som er leder DFØ 04/2013, 1. opplag Forord Som leder har du ansvar for virksomhetens internkontroll og for å tilpasse denne til risiko, vesentlighet og egenart.

Detaljer

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene?

E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? E-bøker og bibliotek: Hva er egentlig problemet? Når kan du låne en e-bok i ditt lokale bibliotek? Hva har skjedd de siste årene? Vigdis Moe Skarstein NBF Bergen 8.4. Innlegg til debatt Nasjonalbiblioteket

Detaljer

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9:

Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Merknader til personopplysningsforskriften kapittel 9: Til 9-1 Virkeområdet for bestemmelsene er innsyn i arbeidstakers e-postkasse mv. Mv viser til 9-1 2. ledd, der det er nærmere angitt hvilke elektroniske

Detaljer

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018

STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET FOR POLITIET 2014-2018 STRATEGI FOR INFORMASJONSSIKKERHET / 3 FORORD Politiet står overfor store utfordringer i tiden som kommer, med et kriminalitetsbilde som er komplisert,

Detaljer

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI

FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI FORSKNINGSETISKE RETNINGSLINJER FOR SAMFUNNSVITENSKAP, HUMANIORA, JUSS OG TEOLOGI ISBN: 82-7682-049-2 Opplag: 2000 mars

Detaljer

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine?

2.5 Hvordan kan du sjekke bruken av personopplysningene dine? Hva er rettighetene dine? Personvern hos VIA EGENCIA Denne personvernerklæringen gjelder for databehandling som foretas av VIA EGENCIA Norway, organisasjonsnummer 981 620 550, postadresse Postboks 1353 Vika, 0113 Oslo, Norway.

Detaljer

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet

Strategi. Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 2 Strategi Nasjonal strategi for informasjonssikkerhet 4 Innhold Forord 6 1 Innledning 8 1.1 Målgruppe 10 1.2 Bakgrunn 11 2 Sikkerhetsutfordringer og

Detaljer

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015

Områdeplan for Sykehuset Telemark HF, Sykehuset i Vestfold HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold. Perioden 2011-2015 1 / 22 for HF og Psykiatrien i Vestfold HF - sykehusområdet Telemark - Vestfold Perioden 2011-2015 Side 1 av 22 Versjon 1.0 2 / 22 GODKJENT AV: Navn Rolle Stilling Dato Side 2 av 22 Versjon 1.0 3 / 22

Detaljer

Krav til elektronisk meldingsutveksling

Krav til elektronisk meldingsutveksling Norm for informasjonssikkerhet i helse-, omsorgs- og sosialsektoren Veiledende dokument inntil ikrafttredelse besluttes. Ikrafttredelse som obligatoriske krav besluttes av Styringsgruppen på et senere

Detaljer