AE Akademiet KURSKATALOG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AE Akademiet KURSKATALOG"

Transkript

1 AE Akademiet 1 KURSKATALOG

2 Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler kompetente og motiverte medarbeidere - som leverer mer enn forventet. Ansatte og deres kompetanse utgjør store verdier, som skal forvaltes slik at den enkeltes egenskaper verdsettes og utnyttes best mulig i selskapenes verdiskaping. Kompetanse og karriereplaner Ledere skal sikre at hver enkelt medarbeider utvikler nødvendig kompetanse og omstillingsevne til å utføre sine nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver. Ledere skal utarbeide individuelle karriereplaner der dette er naturlig. Ledere har ansvaret for å legge til rette for erfaringslæring og kompetanseoverføring fra seniorpersonell og kjernekompetanse. Konsernets kompetansehevingstiltak ivaretas av AE Akademiet. Det skal ikke kjøpes/ iverksettes utdanningsprogrammer og kompetansehevingstiltak når tilsvarende kan tilbys gjennom AE Akademiet. Unntak kan gjøres etter avtale med konserndirektør organisasjon. Daglig leder har ansvaret for å ta vare på ledere og ledertalenter og utvikle/kvalifisere dem gjennom AE Akademiet. Personalansvarlige ledere skal gjennomgå konsernets lederutviklingsprogram. Konsernledelsen kan fastsette obligatoriske kompetansekrav for grupper av ansatte.

3 Innhold Om AE Akademiet og leder Kursoversikt Studiepoengkurs Verktøykasse for prosjektledere Kompetansekameratene Kurs for ledere Felles kunnskapsutvikling Livsfaseprogrammer Lovpålagte kurs Dobbel sikkerhet Spesielt for nyansatte Konferanser Agder Energi har hovedrollen Vi kan også levere Administrative regler Kontakt oss Forsidebilde: De er på vei opp; Eli Eik-Hvidsten i Solvea går Lederutviklingsprogrammet, Jørgen Lia Treldal i Otera tar Prosjektlederkurset som gir 15 studiepoeng.

4 a k a d e m 4 Om AE Akademiet Agder Energi ønsker å rekruttere, utvikle og beholde medarbeiderne i konsernet. Konsernsjef Tom Nysted sier: De viktigste investeringene vi gjør er ikke bare i turbiner, men også i mennesker. Akademiet er et verktøy for en helhetlig kompetanseutvikling for alle ansatte i konsernet. Akademiet har holdt et høyt aktivitetsnivå siden starten for tre år siden. I 2008 ble det arrangert 92 kurs med 1724 deltakere. I 2009 ble det holdt 130 kurs med 2137 deltakere, mens tallene for 2010 var 113 kurs med 1857 deltakere. Kurstilbudet for 2011 er bedre og mer omfattende enn noen gang; alt fra én times fagkurs, lederprogrammer, studiepoengkurs til formidling av doktorgradsstipendiater - nærings-ph.d.

5 i e t Leder Opp et trinn Den som tar ett steg av gangen, kommer til slutt opp på et nytt nivå. Gårsdagens kunnskap er bare nyttig hvis den kan kombineres med det du skal gjøre i morgen. Derfor er AE Akademiet etablert. Ansatte i Agder Energi skal på en enkel og kostnadseffektiv måte kunne oppdatere sin kompetanse og ruste seg for nye krav som stadig stilles til vår bransje. Ledere er viktige for selskapets suksess, og enda viktigere er lederne når de har ansatte som fungerer optimalt. Derfor er en av hovedoppgavene til lederne i Agder Energi å sørge for at de ansatte har kompetanse til å skjøtte sine arbeidsoppgaver. Dette er tydeliggjort i punkt 4.6 i konsernets HR-strategi Hva trenger du for å komme videre? Hvor trykker skoen hos dine ansatte? Vi har videreutviklet av prosjektlederkurset i samarbeid med NTNU og Faveo Prosjektledelse AS. Kurset gir 15 studiepoeng og er tilpasset deg som er prosjektleder eller har lyst til å bli det. Prosjektlederkurset setter teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i sammenheng, slik at du blir best mulig i stand til å bruke teorien i din jobbhverdag. Sjekk kurskatalogen vår. Vi har forhåpentligvis et kursopplegg som passer for deg. Og hvis ikke: Kontakt oss, så skreddersyr vi et kurs som tar deg og medarbeiderne dine et steg videre. Vår oppgave i AE Akademiet er å lage kurs og videreutdanning våre selskaper har bruk for. Vi er avhengig av dine innspill for å lage kurs som er best mulig tilpasset dine behov. Hilsen Knut Owing Akademisjef

6 6 Kursoversikt 2011

7 Studiepoengkurs Prosjektlederkurs Prosjektsertifisering Voksenpedagogikk Coaching Arbeidsrett Engelsk for næringslivet Kurs for ledere Lederutviklingsprogram Ledersamlingen 2011 Oppfølging av sykemeldte Livsfaseprogrammer Ung i AE Seniorkurs 55+ Seniorkurs 67 Kurs Excel for videregående AE-sertifisering av innkjøpere Retorikk Drift, sikkerhet og vedlikehold av batterier Lovpålagte kurs FSE nettanlegg LFK/LFS FSE nettanlegg Brann- og førstehjelp 20-timers HMS-kurs FSE og førstehjelp produksjonsanlegg Instruert person Varme arbeider Brannvern Spesielt for nyansatte Samling for nyansatte Hvordan virker kraftmarkedet? Agder Energi-ambassadør Etikk, takk Konferanser Brannforum 2011 Energibarometer 2011 Markedsforum HMS-dag Vi kan også levere Data- og systemkurs Samspill, ledelse og gruppedynamikk Formidling av doktorgradsstipendiater 7

8 Studiepoengkurs PROSJEKTLEDERKURS 15 studiepoeng 8 Passer for: Prosjektledere, de som ønsker å bli prosjektledere eller som vil formalisere prosjektlederkompetansen sin. Oppstart: Trinn 1: september 2011 og oktober 2011 Trinn 2: november 2011 og februar 2012 Kursholder: Professor Nils Olsson, NTNU og prosjektleder Tore Aalberg, Faveo Kurset er delt i to trinn og hvert trinn avsluttes med eksamen. Trinn 1 er praktisk rettet og gir deltakerne øvelse i bruk av vanlige hjelpemidler for planlegging og oppfølging av prosjekter. Trinn 2 gir deltakerne innsikt i mer kompliserte mekanismer i prosjekter. Deltakerne skal etter endt kurs stå godt rustet til å lede prosjekter i Agder Energi. Kurset kan inngå i et masterprogram. Tore Aalberg underviser engasjerte kursdeltakere.

9 PROSJEKTSERTIFISERING Passer for: Prosjektledere Oppstart: 12. januar 2011; forelesning 15. mars 2011; eksamen og forelesning 13. april 2011; slutteksamen Kursholder: Metier Academy A/S, Otto Husby Våren 2011 tilbyr akademiet prosjektledere kurs i sertifisering i henhold til PRINCE2. PRINCE2 er en internasjonalt anerkjent prosjektledelses- og sertifiseringsmetode. Sertifiseringen tas på to nivåer; foundation og practitioner. Metoden kan brukes for alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. Kurset gir økt kunnskap og trygghet i rollen som prosjektleder og prosjektmedarbeider. Deltakerne får også formalisert kompetansen sin. For alle selskaper og virksomheter er det viktig å ha sertifiserte prosjektledere. Det gir økt lønnsomhet, lavere risiko og fornøyde oppdragsgivere; plussfaktorer for enhver virksomhet. Hovedtyngden av opplæringen foregår som e-læring. 9 Sverre Benestad og Åsa Gradén samarbeider om kursoppgavene.

10 KURS PÅ UNIVERSITETSNIVÅ 10 Verktøykasse for prosjektledere Det kan være forskjell på teori og praksis. Prosjektlederkurset viser hvordan det henger sammen. Kurset gir innføring i fagområder du bør beherske som prosjektleder i Agder Energi, sier Hege Jortveit, prosjektleder i AE Varme. Jortveit mener kurset gjerne kunne ha vært obligatorisk for prosjektledere i konsernet, slik at arbeidsmetoder, verktøy og kunnskap lettere kunne deles på tvers av selskapene. Jeg ønsket å lære om konsernets retningslinjer for prosjektledelse for å se om vi i AE Varme kan gjøre våre prosjekter bedre. Dette tilbudet kunne vi ikke ha fått andre steder enn gjennom AE Akademiet. I tillegg til kurset har jeg fått verdifull kontakt med andre prosjektledere i konsernet, sier Jortveit. Fornøyd kursdeltaker Jørgen Lia Treldal. ERFARNE KURSHOLDERE Kurset er beregnet for prosjektledere og ansatte som ønsker å bli projektledere. Kursansvarlige er erfarne folk innen faget, professor Nils Olsson fra NTNU og prosjektleder Tore Aalberg fra Faveo. Jeg føler jeg har fått oppdatert kunnskapene mine om prosjektledelse. Det viktigste jeg har lært er hvordan jeg skal skaffe meg en bedre helhetlig oversikt, sier Jørgen Lia Treldal. Han er prosjektleder i Otera, og har i likhet

11 11 Kurset er matnyttig og kan brukes direkte på jobben, sier Hege Jortveit som her trener på prosjektlederrollen. med Jortveit gjennomført første del av kurset. Prosjektlederkurset er delt i to trinn, med fire kursdager per trinn. I tillegg kommer oppgavelevering, to dagers eksamen og prosjektoppgave som belønnes med 15 studiepoeng. FIFTY-FIFTY Deltakerne får god trening i bruk av vanlige hjelpemidler for planlegging og oppfølging av prosjekter. Og det blir nok teori å bryne seg på i andre fase av kurset. Det er omtrent fifty-fifty med teori og praksis. Det er krevende, men lærerikt, sier Lia Treldal. Han har lært at prosjektledelse ikke bare dreier seg om å tilrettelegge for andre, men også hvordan hans egen arbeidsdag skal bli lettere og mer oversiktlig ved hjelp av langsiktige og detaljerte planer. Lia Treldal og Jortveit er ellers enige om at forelesningene er nyttige og gruppearbeidet er lærerikt. Jortveit har allerede omsatt teori og øvingsoppgaver fra kurset i praksis. Kurset er matnyttig og kan brukes direkte på jobben. Foredragsholderne presenterer konkrete og gode eksempler som jeg kjenner igjen fra min egen hverdag, sier Jortveit.

12 VOKSENPEDAGOGIKK 30 studiepoeng 12 Passer for: Kursledere, instruktører, tilretteleggere av opplæring, opplæringsansvarlige eller de som ønsker å lære mer om voksnes læring. Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: Universitetslektor Torstein Wille, UiA Omfang: Åtte samlinger á to dager Studiet er tilrettelagt for de som planlegger, tilrettelegger og underviser voksne. Kurset er delt i to deler som gir 15 studiepoeng per del. Etter endt kurs skal deltakerne kunne identifisere voksenpedagogikkens særtrekk, aktuelle lærerroller, grunnleggende trekk ved voksnes læring og forstå betydningen av livslang læring. De skal også kunne planlegge, gjennomføre og evaluere læringsprosesser for voksne og legge til rette for et godt læringsmiljø. COACHING, SELVLEDELSE OG EMOSJONELL INTELLIGENS 7,5 studiepoeng Passer for: Alle Oppstart: Våren 2011 Kursholder: BI, Kristiansand Forkunnskaper: Deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse. Kurset kan inngå i Bachelor of Management-graden Coachingkurset er et prosessorientert kurs der det legges vekt på å utvikle en god veileders væremåte og lederstil. Kurset er praktisk og handlingsorientert. Etter avsluttet kurs skal deltakerne: Ha tilegnet seg en god og bred forståelse av hva coaching innebærer Ha godt kjennskap til emosjonell intelligens og selvledelse Kjenne til en rekke praktiske verktøy som kan benyttes i coaching Kjenne til suksessfaktorer og fallgruver i coaching Ha tilegnet seg en oversikt over ulike spesialiseringer i coaching

13 ARBEIDSRETT 7,5 studiepoeng Passer for: Alle, spesielt personalledere, HR-rådgivere, tillitsvalgte og daglig ledere Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: BI, Kristiansand Kurset gir grundig innføring i individuell og kollektiv arbeidsrett (tariffrett) med vekt på rammebetingelser for ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsgivers styringsrett og avslutning av arbeidsforhold. Det gjennomføres hjemme-eksamen over 72 timer individuelt eller i gruppe på opp til tre personer. 13 ENGELSK FOR NÆRINGSLIVET 10 studiepoeng Passer for: Ingeniører, teknikere og andre som bruker engelsk som arbeidsspråk Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: UiA Kurset gir muntlig og skriftlig trening i praktisk, teknisk og forretningsmessig engelsk. Målsettingen er å styrke og utvikle deltakernes muntlige og skriftlige kompetanse slik at de behersker engelsk som arbeidsspråk. Etter fullført kurs skal deltakerne ha oppøvet økt profesjonalitet og selvsikkerhet i møte med engelsktalende samarbeidspartnere. Elin Svennevig (t.v.), kursholder Karen Lee-Hansen, Anstein Hobbesland, Jan Arild Bjørndal og Sverre Benestad i ivrig dialog på engelsk.

14 KURS PÅ UNIVERSITETSNIVÅ 14 Kompetansekameratene Universiteter og høyskoler i inn- og utland holder kurs for AE Akademiet. Kursene gir som regel studiepoeng og formell kompetanse, og kan for eksempel inngå i en mastergrad. De høykompetente utdanningsinstitusjonene er en viktig samarbeidspartner for AE Akademiet og vice versa. Vi vil tilføre våre bedriftskunder en faglig dybde, sier Kristian Folkman, leder for etterog videreutdanningen ved Handelshøyskolen BI i Kristiansand. Coaching og arbeidsrett er kursene BI tilbyr for AE Akademiet i år, og hvert av kursene gir 7,5 studiepoeng. KURS FOR NÆRINGSLIVET Universitetet i Agder (UiA) tilbyr i år kurs i engelsk for næringslivet (10 studiepoeng) og pedagogikk (30 studiepoeng). Kurset i pedagogikk er tilrettelagt for dem som underviser voksne. Det ligger i UiAs strategi å tilby kurs til næringslivet. Samarbeidet med AE Akademiet er midt i blinken for oss. Vår målsetting er å tilby kurs av en kvalitet som løfter Agder Energis kompetanse innen de områder vi gir kurs i, sier Janne Korsgård, prosjektleder for etter- og videreutdanningen på Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm har arbeidet sammen med AE Akademiet fra høsten Målet har vært å utvikle et kursopplegg om strategisk ledelse og endringskompetanse for ledere i Agder Energi. Å lage kursopplegget sammen med representanter fra Agder Energi har vært en lærerik prosess, sier Fredrik Lagergren, kursansvarlig fra KTH. HØYKOMPETENTE LEDERE For Lagergren har det vært spennende å skreddersy et opplegg for et konsern med mange ulike selskaper. Selv har han en kombinasjonsutdannelse innen økonomi og

15 15 teknikk og er doktor i industriell økonomi og energiteknikk. Lagergren har allerede kjørt en kursomgang og han medgir at han ikke er den eneste som lærer fra seg noe på kursene. Jeg møter høykompetente ledere og har lært mye om den norske energibransjen under kursene, sier Lagergren. Foran seg har han tre kurssamlinger med til sammen 60 personer i ledende stillinger i Agder Energi. Også konsernsjef Tom Nysted deltar på kurset. Kunnskapsrike kursdeltakere holder oss på tå hev. Vår strategi er å tilby kurs som gir studiepoeng, sier Nils Olsson, professor i prosjektledelse ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU). ERFARINGSUTVEKSLING NTNU begynte samarbeidet med AE Akademiet høsten Det er stimulerende å holde kurs for voksne aktører med erfaring. Vi blir like mye en tilrettelegger for erfaringsutveksling når vi underviser slike ressursgrupper. Sammen med Faveo Prosjektledelse AS er NTNU ansvarlig for prosjektlederkursene til AE Akademiet. Kurset er delt i to kursomganger og gir til sammen 15 studiepoeng. Vi får mye tilbake og jeg utvikler min egen kompetanse, ikke minst derfor er Agder Energi en viktig partner for oss, sier professoren.

16 Kurs for ledere LEDERUTVIKLINGSPROGRAM 16 Passer for: Medarbeidere med personalansvar (obligatorisk), prosjektledere, teamledere, fagledere og de som vil forberede seg til lederrollen. Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: Interne ressurser og Mentor Partner AS Gjennom Agder Energis grunnleggende lederutviklingsprogram vil vi bygge et felles grunnlag for ledelse, og gi hver enkelt leder en solid plattform til å bygge sin egen lederstil. Målet er å gi ledere kunnskap om de grunnleggende prinsippene for det gode operative lederskap og verktøy som kan omsette prinsippene til handling. I tillegg til å gi praktiske tips og metoder for hvordan den enkelte leder kan utøve daglig, operativt lederskap, gir også programmet en innføring i de rammer og forventninger Agder Energi har til utøvelse av lederskap. Det forventes av ledere i Agder Energi at de har den ballasten dette programmet gir. LEDERSAMLINGEN 2011 Passer for: Personalledere, teamledere eller prosjektledere. Akademiet oppfordrer også ansatte som ikke er ledere, men som er interessert i lederskap, til å delta. Oppstart: Våren 2011 Som oppfølging av lederutviklingsprogrammet tilbyr akademiet en ledersamling i første halvår Gjennom samlingen ønsker akademiet å bidra til å skape en arena for utvikling av lederkompetansen i Agder Energi. Vi ønsker å bidra til å utvikle operasjonell dyktighet, samt å tilby kompetanseutvikling innen områder som er sentrale for lederrollene i Agder Energi. Ledersamlingen skal gi påfyll og inspirasjon. Vi henter kunnskap og erfaring både eksternt og fra våre egne rekker.

17 OPPFØLGING AV SYKMELDTE REGLER OG PRAKTISK GJENNOMFØRING Passer for: Ledere, medarbeidere innen HR og personal Oppstart: Våren 2011 Kursholder: Infotjenester AS 17 Kurset fokuserer på hvordan sykefraværet kan reduseres ved aktivt å gjennomføre oppgavene og prosedyrene som er pålagt arbeidsgivere i arbeidet med oppfølging av sykmeldte. Kursdeltakerne lærer hvordan strukturert arbeid kan redusere sykefraværet. Kurset tar for seg: Arbeidsgivers og ansattes rettigheter og plikter Vurdering av funksjonsevne og arbeidsevne Hvordan gjøre bruk av sykemelding fra legen Viktighet av struktur og konsekvenser i oppfølgingsarbeidet Vurdering av arbeidsforholdet ved langtidsfravær Bruk av HRessurs oppfølging av sykmeldte

18 KURS FOR LEDERE Felles kunnskapsutvikling ledere og sentrale medarbeidere i Agder Energiselskapene er satt på skolebenken. Tema for undervisningen er strategi og endringsledelse. Torstein Melhus (t.v.) og Terje Erlandsen ser frem til neste runde i kursprogrammet. Til nå er vi blitt undervist av lærekrefter fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Det blir spennende å se hvem de stiller med videre, sier Terje.

19 19 Kursprogrammet, som startet november 2010 og avsluttes høsten 2011, inneholder tre hovedmoduler: Strategisk ledelse og omverdenen, Strategiutvikling og styring og Fornyelse og forandring. Vi har behov for en felles modell for tanker rundt fremtiden, en modell som går på tvers av selskapsgrensene i Agder Energi. Det vil lette arbeidet med å finne felles forretningsmuligheter, og det vil være praktisk når personell flytter mellom selskapene, sier Torstein Melhus, administrerende direktør i AE Varme. LANGE TIDS-PERSPEKTIVER Torstein deltok sammen med sin kollega Terje Erlandsen på første samling i kursprogrammet. Selskapet de representerer jobber med langsiktige utbyggingsstrategier med en tidshorisont på 10 til 20 år. - Vi må ha god forståelse for teknologiutviklingen og tidlig fange opp nye trender i bransjen. Kurset er som en verktøykasse, jeg får kunnskap og erfaring som er nyttig i mitt arbeid med å utrede fremtidige prosjekter, sier Terje som til daglig er prosjektdirektør. På kurset må deltakerne trekke paralleller fra teori til praksis i eget selskap. Terje og Torstein understreker gevinsten det gir å bli utfordret sammen med kollegaer fra andre selskap i konsernet. ØKENDE KRAV Norske energiselskap vil i likhet med bransjen i resten av Europa oppleve økende krav til effektiv drift og god økonomisk avkastning. Samtidig må selskapene håndtere en kontinuerlig skiftende konkurransesituasjon og reguleringsprosesser som i voksende grad skjer utenfor landets grenser. En bransje i endring åpner interessante muligheter for alle deler av Agder Energi. Ved å gjennomføre et kursprogram for ledere og sentrale medarbeidere, ønsker konsernledelsen å bidra til en felles kunnskapsplattform om strategiarbeid og endringsledelse. Målet er at deltakerne skal bli bedre rustet til å delta i en spennende og krevende videreutvikling av sine virksomheter. TILPASSET UNDERVISNING Deltakerne i kursprogrammet er utpekt av linjeledelsen, og de fordeles i tre grupper sortert etter forretningsområde. Hver gruppe får tilpasset undervisning gjennom tre samlinger, i Stockholm, i Kristiansand og på Spangereid. Kursprogrammet vil ikke ha mulighet for åpen påmelding.

20 Livsfaseprogrammer UNG I AE 20 Nettverket Ung i AE skal skape faglig og sosialt samhold blant unge medarbeidere på tvers av selskaper og lokasjoner. Det legges opp til et variert program med blant annet foredrag, workshop, middag og ekskursjoner. Mer informasjon om Ung i AE; se Velferd på Energisk Anne Klepsland Simonsen (t.v.) og Kristin Hallandvik var sprekt vertskap for Ung i AEs tur til Lindesnes.

21 SENIORKURS 55+ Veivalg som senior Passer for: Ansatte som er 55 år eller mer og ledere med personalansvar Oppstart: Våren 2011 Kursholder: Dag Nodeland, Agder Energi Kurset gir en innføring i Agder Energis seniortiltak, og tar også for seg AFP, folketrygd og tjenestepensjon. Kurset varer en halv dag. 21 SENIORKURS 67 Kartlegg din pensjonsprofil Passer for: Ansatte som snart er pensjonister Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: Tone Westgaard, Gabler & Wassum. Ann Iren Drivdal, Bedrift- og Personalpsykologi og representant fra AEs Pensjonistforening Kurset skal skape forutsigbarhet for ansatte som går fra yrkesliv til pensjonisttilværelse. Nedre aldersgrense er i utgangspunktet satt til 62 år. For de som vurderer å ta ut AFP eller har rett på pensjon fra AEPK fra fylte 62 år (f.eks. montører i Otera), settes nedre aldersgrense til 60 år. Opplagte seniorer: Tormod Syrtveit (t.v.), Arne Øyulvstad, Jan Eide, Svein Erik Andersen og Oddvar Tesaker.

22 Kurs EXCEL FOR VIDEREGÅENDE 22 Passer for: De som bruker Excel som regnearkverktøy og ønsker fordypning i programmet Oppstart: 17. februar og 17. november 2011 Kursholder: Terje Høyland, Solvea Kursdeltakerne lærer å lage avanserte regnearkmodeller og kombinere Excel med andre programmer. Forutsetter at deltakerne har kurs i grunnleggende Excel eller har solid erfaring i programmet. Terje Høyland, AEs egen kursholder.

23 AE-SERTIFISERING AV INNKJØPERE Passer for: Innkjøpere og/eller merkantil ansvarlig i prosessen Oppstart: Mars og oktober 2011 Kursholder: Bjørn Børseth fra Agder Energi og en advokat fra Simonsen advokatfirma. Fra 1. januar 2011 innføres krav om at alle innkjøpere som foretar avtaler/konkurranser over 1 million kroner, skal sertifiseres. Hensikten med sertifiseringen er å sikre at anbudskonkurranser gjennomføres med tilstrekkelig innkjøpsfaglig kompetanse, ref. kravet i innkjøpspolicyen om involvering av innkjøpskompetanse tidlig i anskaffelsesprosessen. 23 RETORIKK Passer for: Ledere og medarbeidere som kommuniserer og holder presentasjoner både muntlig og skriftlig. Oppstart: 09. og 10. mars 2011 Kursholder: Hans-Ivar Kristiansen, Logografia Målsettingen med kurset er å gi deltakerne noen verktøy som vil gjøre dem i stand til å kommunisere på overbevisende og lettfattelig måte. Kursdeltakerne lærer å formulere ideer og argumenter, forsvare egen posisjon og å virke overbevisende på andre. Kurset gir teoretisk bakgrunn, praktiske eksempler og muligheter til å praktisere de retoriske verktøyene. DRIFT, SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIER KURS FOR PRAKTIKERNE Passer for: Elektropersonell, det er fordel med praktisk/teoretisk erfaring fra arbeid med batterier. Oppstart: Våren 2011 Kursholder: Trainor AS Kurset vil gi deltakerne kjennskap til de ulike batterienes oppbygging og virkemåte, samt vedlikehold av disse. Det vil gjøre deltakerne i stand til å utføre et bedre og sikrere arbeid på slike anlegg. Det legges vekt på å koble teori mot praktiske enheter.

24 Lovpålagte kurs FSE NETTANLEGG LFK/LFS 24 Passer for: Alle som har eller skal ha sikkerhetskort med adgangstillatelse og ledere for sikkerhet og/eller ledere for kobling Oppstart: Januar 2011 Kursholder: Tommy Lundekvam, Trainor AS Kurset er obligatorisk for medarbeidere som har sikkerhetskort på AE Nett sine anlegg, og bygger på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). I 2011 gjennomføres det som et heldagskurs. Svein Are Folgerø, adm. dir. AE Nett AS.

25 FSE NETTANLEGG Passer for: Alle som har eller skal ha sikkerhetskort med adgangstillatelse og eventuelt ledsagertillatelse og gi adgang Oppstart: Januar 2011 Kursholder: Tommy Lundekvam, Trainor AS 25 Kurset er obligatorisk for medarbeidere som har sikkerhetskort på AE Nett sine anlegg, og bygger på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). I 2011 gjennomføres det som et heldagskurs. BRANN- OG FØRSTEHJELP Passer for: Obligatorisk for AE Nett-ansatte som har sikkerhetskort Oppstart: Februar 2011 Kursholder: Sørlandets Sikkerhetssenter, Kjevik Kurset bygger på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), og gjennomføres i 2011 som heldagskurs på Kjevik. Det blir teori og øvelser i brannslukking og førstehjelp. 20-TIMERS HMS-KURS Passer for: Ledere, AMU-medlemmer og verneombud Oppstart: Høsten 2011 Kurset tilfredsstiller krav til opplæring i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Deltakerne skal etter endt kurs ha en forståelse av AML og HMS-forskriften, og hvilke problemstillinger som omfattes av disse. Det legges også stor vekt på det psykososiale arbeidsmiljøet.

26 LOVPÅLAGT KURS MED BONUSOPPLEGG Dobbel sikkerhet 26 AE Nett satser ekstra på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) og henter i år eksterne krefter for å holde kurs om førstehjelp og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Førstehjelp og FSE har vært halvdagskurs tidligere, nå gjør vi om begge til to dagskurs, sier Øystein Matre, HMS-rådgiver i AE Nett. Ledere og ingeniører hos AE Nett har såkalte sikkerhetskort som gir adgang til anlegg med høyspenning. Det følger strenge regler med sikkerhetskortene, de er bare gyldige i ett år av gangen. Alle med sikkerhetskort må stille på kurs for å beholde retten til å arbeide i høyspenningsanlegg. Kursene inneholder opplæring, øving og instruksjon, sier Matre. INSTRUKJON OG ØVELSE Det er myndighetene ved DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som setter kravene til sikkerhetskurset. Her holder det ikke med forelesninger (opplæring), kursdeltakerne skal også ha instruksjon og selv øve på førstehjelp og andre prosedyrer. Alle deltakerne skal øve på hjerte- og lungeredning under førstehjelps-kurset, det er et krav fra myndighetene, sier Matre. Øystein Matre har tidligere brukt ansatte fra Agder Energi til å holde kurs, og det er han strålende fornøyd med. Selv har han også vært kursholder i mange år, men nå vil han ha motivasjon utenfra. EKSTERNE KREFTER Vi gjennomfører en ekstra satsning på sikkerhetsarbeid, derfor har vi bestemt oss for å hente eksterne kursholdere. Vi håper de kan gi oss litt ekstra inspirasjon. Da vil vi også få en bekreftelse utenfra på at vi arbeider riktig med HMS, sier Matre. Trainor fra Tønsberg skal holde FSE-kurset og Sørlandets sikkerhetssenter på Kjevik i Kristiansand skal holde førstehjelps-kurs og brannvernkurs. Vi unner oss litt ekstra sikkerhetsopplæring når vi først henter folk utenfra, sier Matre.

27 HMS-rådgiver Øystein Matre. 27

28 FSE OG FØRSTEHJELP PRODUKSJONSANLEGG Passer for: Ansatte i forretningsområdet Energi eller som jobber på AE Produksjon sine anlegg Oppstart: Januar og februar Den lovpålagte opplæringen i førstehjelp og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Opplæringen er obligatorisk for alle med sikkerhetskort. Arild Elvenes, fagansvarlig HMS i AE Produksjon. INSTRUERT PERSON Passer for: Energioperatører som ikke kommer inn under betegnelsen sakkyndig og andre som har behov for å kunne bytte store sikringer m.m. Oppstart: 29. september 2011 Kursholder: KMH elektro AS Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og FKE stiller kvalifikasjonskrav til alle som skal betjene lavspentanlegg beregnet for sakkyndige eller instruerte personer. Dette betyr i praksis at alle som skal kunne betjene lavspentanlegg i våre anlegg må være sakkyndige eller instruerte. Kurset for instruert person skal gjennomføres årlig.

29 VARME ARBEIDER SERTIFISERING OG RESERTIFISERING E-LÆRING Passer for: Oppstart: Ansatte med behov for sertifikat i varme arbeider Hele året, kontakt akademiet Kurset skal bidra til å gi ansatte nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider. Sertifikatet er gyldig i Norden i fem år før det må fornyes. Kurset gjennomføres som e-læring. Fortløpende bestilling av kurset ved henvendelse til akademiet. 29 BRANNVERN KRAV EIER OG OPERATØR NYE REVISJONER Passer for: Ansatte i Produksjon som har brannvernoppgaver som en del av sine arbeidsoppgaver Oppstart: 16. mars 2011 Kursholder: SafeCon Norge AS Ansatte med brannvernoppgaver som en del av arbeidsområdet er pålagt å tilegne seg nødvendig kunnskap om lover og forskrifter som kommer til anvendelse i jobben. Kurset har som mål å gi deltakerne en klar forståelse av myndighetenes krav, men aller viktigst å vise hvordan et målrettet brannvern skal bygges. Kurset tar for seg emner som: Lov og forskrift Risikokartlegging og avvikshåndtering Oppfølging av brannvernet, brannvernplaner, rutiner og instrukser Førstehjelp, brannteori og slokking

30 Spesielt for nyansatte SAMLING FOR NYANSATTE Bli kjent med Agder Energi og møt andre ferske fjes 30 Passer for: Nyansatte i alle AE-selskapene. Ledige plasser kan benyttes av ansatte som ikke har hatt anledning til å delta tidligere. Oppstart: Høsten 2011 Hvert år arrangeres en samling for nyansatte i Agder Energikonsernet. Målet er å gi nyansatte et bilde av og en forståelse for konsernet som én organisasjon. Konsernsjef og konserndirektører bidrar. Det blir omvisning på Nomeland kraftstasjon. Samlingen varer fra lunsj til lunsj. HVORDAN VIRKER KRAFTMARKEDET? Passer for: Alle Oppstart: 12. april og 20. oktober 2011 Alle ansatte i Agder Energi er ambassadører for konsernet. Alle har et ansvar for å vite mest mulig om de sentrale virksomhetene i konsernet; produksjon, leveranse og salg av strøm. Kurset gir grunnleggende kunnskap om energibransjen; hvordan fastsettes strømprisen, hva påvirker prisen, hva er NordPool, hva går nettleien til? Geir Jørgensen (t.v.) og Andreas Myhre følger med på kraftmarkedet.

31 AGDER ENERGI AMBASSADØR E-LÆRING Passer for: Oppstart: Alle Gå inn på AE Akademiets sider på Energisk og klikk på lenken Ambassadør i menyen til venstre 31 Kurset gir grunnleggende kunnskap og kjennskap til Agder Energi slik at deltakerne får den riktige bakgrunnen til å bli gode ambassadører for konsernet. Programmet er inndelt i åtte kapitler, og tar blant annet for seg konsernets virksomheter, ansvar og oppgaver. Kurset formidler verdier som skal prege medarbeidernes arbeid i konsernet. ETIKK, TAKK E-LÆRING Passer for: Oppstart: Alle Gå inn på AE Akademiets sider på Energisk og klikk på lenken Etikk i menyen til venstre For å sikre konkurransekraften og omdømmet er det viktig at alt Agder Energi foretar seg, skjer etter en høy etisk standard. Agder Energis etiske retningslinjer viser hvordan konsernet skal styres og drives. I e-læringsprogrammet blir retningslinjene illustrert med praktiske eksempler fra hverdagen. Hvert av de syv kapitlene består av film, oppgaver og spørsmål som kan bidra til å skape engasjement rundt etiske dilemmaer.

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge

En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge En god nabo og et friskere Norge Samfunnsansvar i Nycomed Norge Innhold Innledning Leder: En god nabo og et friskere norge St.meld. nr. 10 (2008-2009): Næringslivets samfunnsansvar i en global økonomi

Detaljer

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank

Nummer 1 2014. Fra energisluk. til energibank Nummer 1 2014 Fra energisluk til energibank 1 Leder Vellykket start som Caverion Vi har lagt bak oss vårt første halvår som Caverion, og er nå godt i gang med vårt første hele driftsår etter at vi skilte

Detaljer

Løsninger gjennom samarbeid

Løsninger gjennom samarbeid Løsninger gjennom samarbeid Statoil og bærekraftig utvikling 2004 Statoil og bærekraft 2004 Statoil er et integrert olje- og gasselskap med basis i Norge. Selskapet er representert i 29 land og har 23

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden

Årsrapport 2012. Møt studentene våre. Utvikling for fremtiden Årsrapport 2012 Møt studentene våre Utvikling for fremtiden 4 8 Forsiden: Ida Iki, tidligere musikkdesignstudent fra NKF driver eget studio. Les mer om henne på side 22. Årsrapport 2012 Vårt løfte er snart

Detaljer

THE TEAM MAKES THE DREAM

THE TEAM MAKES THE DREAM THE TEAM MAKES THE DREAM 2011/2012 Innhold Velkommen til Lederskolen Lederskolen Lederskolens avdelinger Samarbeidspartnere Modulene I-VIII Modul IXa-d Plakat Tidligere deltakere Dato og kontaktadresser

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831

KVALITETSHÅNDBOK FOR Fredrikstad FagAkademi as Org.nr 991 525 831 KVALITETSHÅNDBOK FOR Org.nr 991 525 831 (tidligere JB Kompetanse / NæringsAkademiet) Gjelder Gyldig fra Godkjent Ansvarlig Sist revidert 01.03.2010 Kvalitetsgruppen, 23.02.2010 Rektor 22.02.2010 Kvalitetshåndbok

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge

Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Rapport om Undervisning i ledelse i byggorienterte utdanninger i Norge Pilotprosjekt FLIBA Del 1 Kartlegging Del 2 Ledelse som perspektiv i utdanningene 1 Forord Profesjonell ledelse er en av de viktigste

Detaljer

Veileder for IA-arbeid i staten

Veileder for IA-arbeid i staten Veileder for IA-arbeid i staten Kjære ledere med personalansvar, ansatte, tillitsvalgte og verneombud! 2 Innhold Forord s 3 Kapittel 1: Om IA-avtalen og veilederen s 4 Kapittel 2: IA-metodikk. Ansvar.

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER

et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER et magasin fra UNiT4 Agresso N o 1 2013 ELEKTRONISK SAMHANDLING STORT HR-PROSJEKT SNART I MÅL EN PROGRAMVARE BRUKERNE LIKER Vi har her de beste forutsetninger og en sterk ambisjon om å «spille våre kunder

Detaljer

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET!

FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! FORTELL MEG AT JEG ER ØNSKET! SCANPIX Veileder i seniorpolitikk for politi- og lensmannsetaten 2 Innhold 1 Innledning 4 2 Hva er seniorpolitikk? 4 3 Mål og strategi for seniorpolitikken i politi- og lensmannsetaten

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer