AE Akademiet KURSKATALOG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "AE Akademiet KURSKATALOG"

Transkript

1 AE Akademiet 1 KURSKATALOG

2 Store verdier skal forvaltes Agder Energis HR-policy har som formål å sikre at selskapene i konsernet har et engasjert lederskap og en bedriftskultur som tiltrekker seg og videreutvikler kompetente og motiverte medarbeidere - som leverer mer enn forventet. Ansatte og deres kompetanse utgjør store verdier, som skal forvaltes slik at den enkeltes egenskaper verdsettes og utnyttes best mulig i selskapenes verdiskaping. Kompetanse og karriereplaner Ledere skal sikre at hver enkelt medarbeider utvikler nødvendig kompetanse og omstillingsevne til å utføre sine nåværende og fremtidige arbeidsoppgaver. Ledere skal utarbeide individuelle karriereplaner der dette er naturlig. Ledere har ansvaret for å legge til rette for erfaringslæring og kompetanseoverføring fra seniorpersonell og kjernekompetanse. Konsernets kompetansehevingstiltak ivaretas av AE Akademiet. Det skal ikke kjøpes/ iverksettes utdanningsprogrammer og kompetansehevingstiltak når tilsvarende kan tilbys gjennom AE Akademiet. Unntak kan gjøres etter avtale med konserndirektør organisasjon. Daglig leder har ansvaret for å ta vare på ledere og ledertalenter og utvikle/kvalifisere dem gjennom AE Akademiet. Personalansvarlige ledere skal gjennomgå konsernets lederutviklingsprogram. Konsernledelsen kan fastsette obligatoriske kompetansekrav for grupper av ansatte.

3 Innhold Om AE Akademiet og leder Kursoversikt Studiepoengkurs Verktøykasse for prosjektledere Kompetansekameratene Kurs for ledere Felles kunnskapsutvikling Livsfaseprogrammer Lovpålagte kurs Dobbel sikkerhet Spesielt for nyansatte Konferanser Agder Energi har hovedrollen Vi kan også levere Administrative regler Kontakt oss Forsidebilde: De er på vei opp; Eli Eik-Hvidsten i Solvea går Lederutviklingsprogrammet, Jørgen Lia Treldal i Otera tar Prosjektlederkurset som gir 15 studiepoeng.

4 a k a d e m 4 Om AE Akademiet Agder Energi ønsker å rekruttere, utvikle og beholde medarbeiderne i konsernet. Konsernsjef Tom Nysted sier: De viktigste investeringene vi gjør er ikke bare i turbiner, men også i mennesker. Akademiet er et verktøy for en helhetlig kompetanseutvikling for alle ansatte i konsernet. Akademiet har holdt et høyt aktivitetsnivå siden starten for tre år siden. I 2008 ble det arrangert 92 kurs med 1724 deltakere. I 2009 ble det holdt 130 kurs med 2137 deltakere, mens tallene for 2010 var 113 kurs med 1857 deltakere. Kurstilbudet for 2011 er bedre og mer omfattende enn noen gang; alt fra én times fagkurs, lederprogrammer, studiepoengkurs til formidling av doktorgradsstipendiater - nærings-ph.d.

5 i e t Leder Opp et trinn Den som tar ett steg av gangen, kommer til slutt opp på et nytt nivå. Gårsdagens kunnskap er bare nyttig hvis den kan kombineres med det du skal gjøre i morgen. Derfor er AE Akademiet etablert. Ansatte i Agder Energi skal på en enkel og kostnadseffektiv måte kunne oppdatere sin kompetanse og ruste seg for nye krav som stadig stilles til vår bransje. Ledere er viktige for selskapets suksess, og enda viktigere er lederne når de har ansatte som fungerer optimalt. Derfor er en av hovedoppgavene til lederne i Agder Energi å sørge for at de ansatte har kompetanse til å skjøtte sine arbeidsoppgaver. Dette er tydeliggjort i punkt 4.6 i konsernets HR-strategi Hva trenger du for å komme videre? Hvor trykker skoen hos dine ansatte? Vi har videreutviklet av prosjektlederkurset i samarbeid med NTNU og Faveo Prosjektledelse AS. Kurset gir 15 studiepoeng og er tilpasset deg som er prosjektleder eller har lyst til å bli det. Prosjektlederkurset setter teoretisk kunnskap og praktisk erfaring i sammenheng, slik at du blir best mulig i stand til å bruke teorien i din jobbhverdag. Sjekk kurskatalogen vår. Vi har forhåpentligvis et kursopplegg som passer for deg. Og hvis ikke: Kontakt oss, så skreddersyr vi et kurs som tar deg og medarbeiderne dine et steg videre. Vår oppgave i AE Akademiet er å lage kurs og videreutdanning våre selskaper har bruk for. Vi er avhengig av dine innspill for å lage kurs som er best mulig tilpasset dine behov. Hilsen Knut Owing Akademisjef

6 6 Kursoversikt 2011

7 Studiepoengkurs Prosjektlederkurs Prosjektsertifisering Voksenpedagogikk Coaching Arbeidsrett Engelsk for næringslivet Kurs for ledere Lederutviklingsprogram Ledersamlingen 2011 Oppfølging av sykemeldte Livsfaseprogrammer Ung i AE Seniorkurs 55+ Seniorkurs 67 Kurs Excel for videregående AE-sertifisering av innkjøpere Retorikk Drift, sikkerhet og vedlikehold av batterier Lovpålagte kurs FSE nettanlegg LFK/LFS FSE nettanlegg Brann- og førstehjelp 20-timers HMS-kurs FSE og førstehjelp produksjonsanlegg Instruert person Varme arbeider Brannvern Spesielt for nyansatte Samling for nyansatte Hvordan virker kraftmarkedet? Agder Energi-ambassadør Etikk, takk Konferanser Brannforum 2011 Energibarometer 2011 Markedsforum HMS-dag Vi kan også levere Data- og systemkurs Samspill, ledelse og gruppedynamikk Formidling av doktorgradsstipendiater 7

8 Studiepoengkurs PROSJEKTLEDERKURS 15 studiepoeng 8 Passer for: Prosjektledere, de som ønsker å bli prosjektledere eller som vil formalisere prosjektlederkompetansen sin. Oppstart: Trinn 1: september 2011 og oktober 2011 Trinn 2: november 2011 og februar 2012 Kursholder: Professor Nils Olsson, NTNU og prosjektleder Tore Aalberg, Faveo Kurset er delt i to trinn og hvert trinn avsluttes med eksamen. Trinn 1 er praktisk rettet og gir deltakerne øvelse i bruk av vanlige hjelpemidler for planlegging og oppfølging av prosjekter. Trinn 2 gir deltakerne innsikt i mer kompliserte mekanismer i prosjekter. Deltakerne skal etter endt kurs stå godt rustet til å lede prosjekter i Agder Energi. Kurset kan inngå i et masterprogram. Tore Aalberg underviser engasjerte kursdeltakere.

9 PROSJEKTSERTIFISERING Passer for: Prosjektledere Oppstart: 12. januar 2011; forelesning 15. mars 2011; eksamen og forelesning 13. april 2011; slutteksamen Kursholder: Metier Academy A/S, Otto Husby Våren 2011 tilbyr akademiet prosjektledere kurs i sertifisering i henhold til PRINCE2. PRINCE2 er en internasjonalt anerkjent prosjektledelses- og sertifiseringsmetode. Sertifiseringen tas på to nivåer; foundation og practitioner. Metoden kan brukes for alle typer prosjekter uavhengig av størrelse, bransje, organisasjonsform, geografi og kultur. Kurset gir økt kunnskap og trygghet i rollen som prosjektleder og prosjektmedarbeider. Deltakerne får også formalisert kompetansen sin. For alle selskaper og virksomheter er det viktig å ha sertifiserte prosjektledere. Det gir økt lønnsomhet, lavere risiko og fornøyde oppdragsgivere; plussfaktorer for enhver virksomhet. Hovedtyngden av opplæringen foregår som e-læring. 9 Sverre Benestad og Åsa Gradén samarbeider om kursoppgavene.

10 KURS PÅ UNIVERSITETSNIVÅ 10 Verktøykasse for prosjektledere Det kan være forskjell på teori og praksis. Prosjektlederkurset viser hvordan det henger sammen. Kurset gir innføring i fagområder du bør beherske som prosjektleder i Agder Energi, sier Hege Jortveit, prosjektleder i AE Varme. Jortveit mener kurset gjerne kunne ha vært obligatorisk for prosjektledere i konsernet, slik at arbeidsmetoder, verktøy og kunnskap lettere kunne deles på tvers av selskapene. Jeg ønsket å lære om konsernets retningslinjer for prosjektledelse for å se om vi i AE Varme kan gjøre våre prosjekter bedre. Dette tilbudet kunne vi ikke ha fått andre steder enn gjennom AE Akademiet. I tillegg til kurset har jeg fått verdifull kontakt med andre prosjektledere i konsernet, sier Jortveit. Fornøyd kursdeltaker Jørgen Lia Treldal. ERFARNE KURSHOLDERE Kurset er beregnet for prosjektledere og ansatte som ønsker å bli projektledere. Kursansvarlige er erfarne folk innen faget, professor Nils Olsson fra NTNU og prosjektleder Tore Aalberg fra Faveo. Jeg føler jeg har fått oppdatert kunnskapene mine om prosjektledelse. Det viktigste jeg har lært er hvordan jeg skal skaffe meg en bedre helhetlig oversikt, sier Jørgen Lia Treldal. Han er prosjektleder i Otera, og har i likhet

11 11 Kurset er matnyttig og kan brukes direkte på jobben, sier Hege Jortveit som her trener på prosjektlederrollen. med Jortveit gjennomført første del av kurset. Prosjektlederkurset er delt i to trinn, med fire kursdager per trinn. I tillegg kommer oppgavelevering, to dagers eksamen og prosjektoppgave som belønnes med 15 studiepoeng. FIFTY-FIFTY Deltakerne får god trening i bruk av vanlige hjelpemidler for planlegging og oppfølging av prosjekter. Og det blir nok teori å bryne seg på i andre fase av kurset. Det er omtrent fifty-fifty med teori og praksis. Det er krevende, men lærerikt, sier Lia Treldal. Han har lært at prosjektledelse ikke bare dreier seg om å tilrettelegge for andre, men også hvordan hans egen arbeidsdag skal bli lettere og mer oversiktlig ved hjelp av langsiktige og detaljerte planer. Lia Treldal og Jortveit er ellers enige om at forelesningene er nyttige og gruppearbeidet er lærerikt. Jortveit har allerede omsatt teori og øvingsoppgaver fra kurset i praksis. Kurset er matnyttig og kan brukes direkte på jobben. Foredragsholderne presenterer konkrete og gode eksempler som jeg kjenner igjen fra min egen hverdag, sier Jortveit.

12 VOKSENPEDAGOGIKK 30 studiepoeng 12 Passer for: Kursledere, instruktører, tilretteleggere av opplæring, opplæringsansvarlige eller de som ønsker å lære mer om voksnes læring. Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: Universitetslektor Torstein Wille, UiA Omfang: Åtte samlinger á to dager Studiet er tilrettelagt for de som planlegger, tilrettelegger og underviser voksne. Kurset er delt i to deler som gir 15 studiepoeng per del. Etter endt kurs skal deltakerne kunne identifisere voksenpedagogikkens særtrekk, aktuelle lærerroller, grunnleggende trekk ved voksnes læring og forstå betydningen av livslang læring. De skal også kunne planlegge, gjennomføre og evaluere læringsprosesser for voksne og legge til rette for et godt læringsmiljø. COACHING, SELVLEDELSE OG EMOSJONELL INTELLIGENS 7,5 studiepoeng Passer for: Alle Oppstart: Våren 2011 Kursholder: BI, Kristiansand Forkunnskaper: Deltakerne bør ha grunnleggende innsikt i organisasjon og ledelse. Kurset kan inngå i Bachelor of Management-graden Coachingkurset er et prosessorientert kurs der det legges vekt på å utvikle en god veileders væremåte og lederstil. Kurset er praktisk og handlingsorientert. Etter avsluttet kurs skal deltakerne: Ha tilegnet seg en god og bred forståelse av hva coaching innebærer Ha godt kjennskap til emosjonell intelligens og selvledelse Kjenne til en rekke praktiske verktøy som kan benyttes i coaching Kjenne til suksessfaktorer og fallgruver i coaching Ha tilegnet seg en oversikt over ulike spesialiseringer i coaching

13 ARBEIDSRETT 7,5 studiepoeng Passer for: Alle, spesielt personalledere, HR-rådgivere, tillitsvalgte og daglig ledere Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: BI, Kristiansand Kurset gir grundig innføring i individuell og kollektiv arbeidsrett (tariffrett) med vekt på rammebetingelser for ansettelser, lønns- og arbeidsvilkår, arbeidsgivers styringsrett og avslutning av arbeidsforhold. Det gjennomføres hjemme-eksamen over 72 timer individuelt eller i gruppe på opp til tre personer. 13 ENGELSK FOR NÆRINGSLIVET 10 studiepoeng Passer for: Ingeniører, teknikere og andre som bruker engelsk som arbeidsspråk Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: UiA Kurset gir muntlig og skriftlig trening i praktisk, teknisk og forretningsmessig engelsk. Målsettingen er å styrke og utvikle deltakernes muntlige og skriftlige kompetanse slik at de behersker engelsk som arbeidsspråk. Etter fullført kurs skal deltakerne ha oppøvet økt profesjonalitet og selvsikkerhet i møte med engelsktalende samarbeidspartnere. Elin Svennevig (t.v.), kursholder Karen Lee-Hansen, Anstein Hobbesland, Jan Arild Bjørndal og Sverre Benestad i ivrig dialog på engelsk.

14 KURS PÅ UNIVERSITETSNIVÅ 14 Kompetansekameratene Universiteter og høyskoler i inn- og utland holder kurs for AE Akademiet. Kursene gir som regel studiepoeng og formell kompetanse, og kan for eksempel inngå i en mastergrad. De høykompetente utdanningsinstitusjonene er en viktig samarbeidspartner for AE Akademiet og vice versa. Vi vil tilføre våre bedriftskunder en faglig dybde, sier Kristian Folkman, leder for etterog videreutdanningen ved Handelshøyskolen BI i Kristiansand. Coaching og arbeidsrett er kursene BI tilbyr for AE Akademiet i år, og hvert av kursene gir 7,5 studiepoeng. KURS FOR NÆRINGSLIVET Universitetet i Agder (UiA) tilbyr i år kurs i engelsk for næringslivet (10 studiepoeng) og pedagogikk (30 studiepoeng). Kurset i pedagogikk er tilrettelagt for dem som underviser voksne. Det ligger i UiAs strategi å tilby kurs til næringslivet. Samarbeidet med AE Akademiet er midt i blinken for oss. Vår målsetting er å tilby kurs av en kvalitet som løfter Agder Energis kompetanse innen de områder vi gir kurs i, sier Janne Korsgård, prosjektleder for etter- og videreutdanningen på Fakultet for humaniora og pedagogikk ved UiA. Kungliga Tekniska högskolan (KTH) i Stockholm har arbeidet sammen med AE Akademiet fra høsten Målet har vært å utvikle et kursopplegg om strategisk ledelse og endringskompetanse for ledere i Agder Energi. Å lage kursopplegget sammen med representanter fra Agder Energi har vært en lærerik prosess, sier Fredrik Lagergren, kursansvarlig fra KTH. HØYKOMPETENTE LEDERE For Lagergren har det vært spennende å skreddersy et opplegg for et konsern med mange ulike selskaper. Selv har han en kombinasjonsutdannelse innen økonomi og

15 15 teknikk og er doktor i industriell økonomi og energiteknikk. Lagergren har allerede kjørt en kursomgang og han medgir at han ikke er den eneste som lærer fra seg noe på kursene. Jeg møter høykompetente ledere og har lært mye om den norske energibransjen under kursene, sier Lagergren. Foran seg har han tre kurssamlinger med til sammen 60 personer i ledende stillinger i Agder Energi. Også konsernsjef Tom Nysted deltar på kurset. Kunnskapsrike kursdeltakere holder oss på tå hev. Vår strategi er å tilby kurs som gir studiepoeng, sier Nils Olsson, professor i prosjektledelse ved Norges teknisknaturvitenskapelige universitet (NTNU). ERFARINGSUTVEKSLING NTNU begynte samarbeidet med AE Akademiet høsten Det er stimulerende å holde kurs for voksne aktører med erfaring. Vi blir like mye en tilrettelegger for erfaringsutveksling når vi underviser slike ressursgrupper. Sammen med Faveo Prosjektledelse AS er NTNU ansvarlig for prosjektlederkursene til AE Akademiet. Kurset er delt i to kursomganger og gir til sammen 15 studiepoeng. Vi får mye tilbake og jeg utvikler min egen kompetanse, ikke minst derfor er Agder Energi en viktig partner for oss, sier professoren.

16 Kurs for ledere LEDERUTVIKLINGSPROGRAM 16 Passer for: Medarbeidere med personalansvar (obligatorisk), prosjektledere, teamledere, fagledere og de som vil forberede seg til lederrollen. Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: Interne ressurser og Mentor Partner AS Gjennom Agder Energis grunnleggende lederutviklingsprogram vil vi bygge et felles grunnlag for ledelse, og gi hver enkelt leder en solid plattform til å bygge sin egen lederstil. Målet er å gi ledere kunnskap om de grunnleggende prinsippene for det gode operative lederskap og verktøy som kan omsette prinsippene til handling. I tillegg til å gi praktiske tips og metoder for hvordan den enkelte leder kan utøve daglig, operativt lederskap, gir også programmet en innføring i de rammer og forventninger Agder Energi har til utøvelse av lederskap. Det forventes av ledere i Agder Energi at de har den ballasten dette programmet gir. LEDERSAMLINGEN 2011 Passer for: Personalledere, teamledere eller prosjektledere. Akademiet oppfordrer også ansatte som ikke er ledere, men som er interessert i lederskap, til å delta. Oppstart: Våren 2011 Som oppfølging av lederutviklingsprogrammet tilbyr akademiet en ledersamling i første halvår Gjennom samlingen ønsker akademiet å bidra til å skape en arena for utvikling av lederkompetansen i Agder Energi. Vi ønsker å bidra til å utvikle operasjonell dyktighet, samt å tilby kompetanseutvikling innen områder som er sentrale for lederrollene i Agder Energi. Ledersamlingen skal gi påfyll og inspirasjon. Vi henter kunnskap og erfaring både eksternt og fra våre egne rekker.

17 OPPFØLGING AV SYKMELDTE REGLER OG PRAKTISK GJENNOMFØRING Passer for: Ledere, medarbeidere innen HR og personal Oppstart: Våren 2011 Kursholder: Infotjenester AS 17 Kurset fokuserer på hvordan sykefraværet kan reduseres ved aktivt å gjennomføre oppgavene og prosedyrene som er pålagt arbeidsgivere i arbeidet med oppfølging av sykmeldte. Kursdeltakerne lærer hvordan strukturert arbeid kan redusere sykefraværet. Kurset tar for seg: Arbeidsgivers og ansattes rettigheter og plikter Vurdering av funksjonsevne og arbeidsevne Hvordan gjøre bruk av sykemelding fra legen Viktighet av struktur og konsekvenser i oppfølgingsarbeidet Vurdering av arbeidsforholdet ved langtidsfravær Bruk av HRessurs oppfølging av sykmeldte

18 KURS FOR LEDERE Felles kunnskapsutvikling ledere og sentrale medarbeidere i Agder Energiselskapene er satt på skolebenken. Tema for undervisningen er strategi og endringsledelse. Torstein Melhus (t.v.) og Terje Erlandsen ser frem til neste runde i kursprogrammet. Til nå er vi blitt undervist av lærekrefter fra Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm. Det blir spennende å se hvem de stiller med videre, sier Terje.

19 19 Kursprogrammet, som startet november 2010 og avsluttes høsten 2011, inneholder tre hovedmoduler: Strategisk ledelse og omverdenen, Strategiutvikling og styring og Fornyelse og forandring. Vi har behov for en felles modell for tanker rundt fremtiden, en modell som går på tvers av selskapsgrensene i Agder Energi. Det vil lette arbeidet med å finne felles forretningsmuligheter, og det vil være praktisk når personell flytter mellom selskapene, sier Torstein Melhus, administrerende direktør i AE Varme. LANGE TIDS-PERSPEKTIVER Torstein deltok sammen med sin kollega Terje Erlandsen på første samling i kursprogrammet. Selskapet de representerer jobber med langsiktige utbyggingsstrategier med en tidshorisont på 10 til 20 år. - Vi må ha god forståelse for teknologiutviklingen og tidlig fange opp nye trender i bransjen. Kurset er som en verktøykasse, jeg får kunnskap og erfaring som er nyttig i mitt arbeid med å utrede fremtidige prosjekter, sier Terje som til daglig er prosjektdirektør. På kurset må deltakerne trekke paralleller fra teori til praksis i eget selskap. Terje og Torstein understreker gevinsten det gir å bli utfordret sammen med kollegaer fra andre selskap i konsernet. ØKENDE KRAV Norske energiselskap vil i likhet med bransjen i resten av Europa oppleve økende krav til effektiv drift og god økonomisk avkastning. Samtidig må selskapene håndtere en kontinuerlig skiftende konkurransesituasjon og reguleringsprosesser som i voksende grad skjer utenfor landets grenser. En bransje i endring åpner interessante muligheter for alle deler av Agder Energi. Ved å gjennomføre et kursprogram for ledere og sentrale medarbeidere, ønsker konsernledelsen å bidra til en felles kunnskapsplattform om strategiarbeid og endringsledelse. Målet er at deltakerne skal bli bedre rustet til å delta i en spennende og krevende videreutvikling av sine virksomheter. TILPASSET UNDERVISNING Deltakerne i kursprogrammet er utpekt av linjeledelsen, og de fordeles i tre grupper sortert etter forretningsområde. Hver gruppe får tilpasset undervisning gjennom tre samlinger, i Stockholm, i Kristiansand og på Spangereid. Kursprogrammet vil ikke ha mulighet for åpen påmelding.

20 Livsfaseprogrammer UNG I AE 20 Nettverket Ung i AE skal skape faglig og sosialt samhold blant unge medarbeidere på tvers av selskaper og lokasjoner. Det legges opp til et variert program med blant annet foredrag, workshop, middag og ekskursjoner. Mer informasjon om Ung i AE; se Velferd på Energisk Anne Klepsland Simonsen (t.v.) og Kristin Hallandvik var sprekt vertskap for Ung i AEs tur til Lindesnes.

21 SENIORKURS 55+ Veivalg som senior Passer for: Ansatte som er 55 år eller mer og ledere med personalansvar Oppstart: Våren 2011 Kursholder: Dag Nodeland, Agder Energi Kurset gir en innføring i Agder Energis seniortiltak, og tar også for seg AFP, folketrygd og tjenestepensjon. Kurset varer en halv dag. 21 SENIORKURS 67 Kartlegg din pensjonsprofil Passer for: Ansatte som snart er pensjonister Oppstart: Høsten 2011 Kursholder: Tone Westgaard, Gabler & Wassum. Ann Iren Drivdal, Bedrift- og Personalpsykologi og representant fra AEs Pensjonistforening Kurset skal skape forutsigbarhet for ansatte som går fra yrkesliv til pensjonisttilværelse. Nedre aldersgrense er i utgangspunktet satt til 62 år. For de som vurderer å ta ut AFP eller har rett på pensjon fra AEPK fra fylte 62 år (f.eks. montører i Otera), settes nedre aldersgrense til 60 år. Opplagte seniorer: Tormod Syrtveit (t.v.), Arne Øyulvstad, Jan Eide, Svein Erik Andersen og Oddvar Tesaker.

22 Kurs EXCEL FOR VIDEREGÅENDE 22 Passer for: De som bruker Excel som regnearkverktøy og ønsker fordypning i programmet Oppstart: 17. februar og 17. november 2011 Kursholder: Terje Høyland, Solvea Kursdeltakerne lærer å lage avanserte regnearkmodeller og kombinere Excel med andre programmer. Forutsetter at deltakerne har kurs i grunnleggende Excel eller har solid erfaring i programmet. Terje Høyland, AEs egen kursholder.

23 AE-SERTIFISERING AV INNKJØPERE Passer for: Innkjøpere og/eller merkantil ansvarlig i prosessen Oppstart: Mars og oktober 2011 Kursholder: Bjørn Børseth fra Agder Energi og en advokat fra Simonsen advokatfirma. Fra 1. januar 2011 innføres krav om at alle innkjøpere som foretar avtaler/konkurranser over 1 million kroner, skal sertifiseres. Hensikten med sertifiseringen er å sikre at anbudskonkurranser gjennomføres med tilstrekkelig innkjøpsfaglig kompetanse, ref. kravet i innkjøpspolicyen om involvering av innkjøpskompetanse tidlig i anskaffelsesprosessen. 23 RETORIKK Passer for: Ledere og medarbeidere som kommuniserer og holder presentasjoner både muntlig og skriftlig. Oppstart: 09. og 10. mars 2011 Kursholder: Hans-Ivar Kristiansen, Logografia Målsettingen med kurset er å gi deltakerne noen verktøy som vil gjøre dem i stand til å kommunisere på overbevisende og lettfattelig måte. Kursdeltakerne lærer å formulere ideer og argumenter, forsvare egen posisjon og å virke overbevisende på andre. Kurset gir teoretisk bakgrunn, praktiske eksempler og muligheter til å praktisere de retoriske verktøyene. DRIFT, SIKKERHET OG VEDLIKEHOLD AV BATTERIER KURS FOR PRAKTIKERNE Passer for: Elektropersonell, det er fordel med praktisk/teoretisk erfaring fra arbeid med batterier. Oppstart: Våren 2011 Kursholder: Trainor AS Kurset vil gi deltakerne kjennskap til de ulike batterienes oppbygging og virkemåte, samt vedlikehold av disse. Det vil gjøre deltakerne i stand til å utføre et bedre og sikrere arbeid på slike anlegg. Det legges vekt på å koble teori mot praktiske enheter.

24 Lovpålagte kurs FSE NETTANLEGG LFK/LFS 24 Passer for: Alle som har eller skal ha sikkerhetskort med adgangstillatelse og ledere for sikkerhet og/eller ledere for kobling Oppstart: Januar 2011 Kursholder: Tommy Lundekvam, Trainor AS Kurset er obligatorisk for medarbeidere som har sikkerhetskort på AE Nett sine anlegg, og bygger på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). I 2011 gjennomføres det som et heldagskurs. Svein Are Folgerø, adm. dir. AE Nett AS.

25 FSE NETTANLEGG Passer for: Alle som har eller skal ha sikkerhetskort med adgangstillatelse og eventuelt ledsagertillatelse og gi adgang Oppstart: Januar 2011 Kursholder: Tommy Lundekvam, Trainor AS 25 Kurset er obligatorisk for medarbeidere som har sikkerhetskort på AE Nett sine anlegg, og bygger på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). I 2011 gjennomføres det som et heldagskurs. BRANN- OG FØRSTEHJELP Passer for: Obligatorisk for AE Nett-ansatte som har sikkerhetskort Oppstart: Februar 2011 Kursholder: Sørlandets Sikkerhetssenter, Kjevik Kurset bygger på Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE), og gjennomføres i 2011 som heldagskurs på Kjevik. Det blir teori og øvelser i brannslukking og førstehjelp. 20-TIMERS HMS-KURS Passer for: Ledere, AMU-medlemmer og verneombud Oppstart: Høsten 2011 Kurset tilfredsstiller krav til opplæring i forhold til arbeidsmiljøloven med tilhørende forskrifter. Deltakerne skal etter endt kurs ha en forståelse av AML og HMS-forskriften, og hvilke problemstillinger som omfattes av disse. Det legges også stor vekt på det psykososiale arbeidsmiljøet.

26 LOVPÅLAGT KURS MED BONUSOPPLEGG Dobbel sikkerhet 26 AE Nett satser ekstra på helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS) og henter i år eksterne krefter for å holde kurs om førstehjelp og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Førstehjelp og FSE har vært halvdagskurs tidligere, nå gjør vi om begge til to dagskurs, sier Øystein Matre, HMS-rådgiver i AE Nett. Ledere og ingeniører hos AE Nett har såkalte sikkerhetskort som gir adgang til anlegg med høyspenning. Det følger strenge regler med sikkerhetskortene, de er bare gyldige i ett år av gangen. Alle med sikkerhetskort må stille på kurs for å beholde retten til å arbeide i høyspenningsanlegg. Kursene inneholder opplæring, øving og instruksjon, sier Matre. INSTRUKJON OG ØVELSE Det er myndighetene ved DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) som setter kravene til sikkerhetskurset. Her holder det ikke med forelesninger (opplæring), kursdeltakerne skal også ha instruksjon og selv øve på førstehjelp og andre prosedyrer. Alle deltakerne skal øve på hjerte- og lungeredning under førstehjelps-kurset, det er et krav fra myndighetene, sier Matre. Øystein Matre har tidligere brukt ansatte fra Agder Energi til å holde kurs, og det er han strålende fornøyd med. Selv har han også vært kursholder i mange år, men nå vil han ha motivasjon utenfra. EKSTERNE KREFTER Vi gjennomfører en ekstra satsning på sikkerhetsarbeid, derfor har vi bestemt oss for å hente eksterne kursholdere. Vi håper de kan gi oss litt ekstra inspirasjon. Da vil vi også få en bekreftelse utenfra på at vi arbeider riktig med HMS, sier Matre. Trainor fra Tønsberg skal holde FSE-kurset og Sørlandets sikkerhetssenter på Kjevik i Kristiansand skal holde førstehjelps-kurs og brannvernkurs. Vi unner oss litt ekstra sikkerhetsopplæring når vi først henter folk utenfra, sier Matre.

27 HMS-rådgiver Øystein Matre. 27

28 FSE OG FØRSTEHJELP PRODUKSJONSANLEGG Passer for: Ansatte i forretningsområdet Energi eller som jobber på AE Produksjon sine anlegg Oppstart: Januar og februar Den lovpålagte opplæringen i førstehjelp og Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE). Opplæringen er obligatorisk for alle med sikkerhetskort. Arild Elvenes, fagansvarlig HMS i AE Produksjon. INSTRUERT PERSON Passer for: Energioperatører som ikke kommer inn under betegnelsen sakkyndig og andre som har behov for å kunne bytte store sikringer m.m. Oppstart: 29. september 2011 Kursholder: KMH elektro AS Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) og FKE stiller kvalifikasjonskrav til alle som skal betjene lavspentanlegg beregnet for sakkyndige eller instruerte personer. Dette betyr i praksis at alle som skal kunne betjene lavspentanlegg i våre anlegg må være sakkyndige eller instruerte. Kurset for instruert person skal gjennomføres årlig.

29 VARME ARBEIDER SERTIFISERING OG RESERTIFISERING E-LÆRING Passer for: Oppstart: Ansatte med behov for sertifikat i varme arbeider Hele året, kontakt akademiet Kurset skal bidra til å gi ansatte nødvendige kunnskaper, ferdigheter og holdninger til sikker utførelse av varme arbeider. Sertifikatet er gyldig i Norden i fem år før det må fornyes. Kurset gjennomføres som e-læring. Fortløpende bestilling av kurset ved henvendelse til akademiet. 29 BRANNVERN KRAV EIER OG OPERATØR NYE REVISJONER Passer for: Ansatte i Produksjon som har brannvernoppgaver som en del av sine arbeidsoppgaver Oppstart: 16. mars 2011 Kursholder: SafeCon Norge AS Ansatte med brannvernoppgaver som en del av arbeidsområdet er pålagt å tilegne seg nødvendig kunnskap om lover og forskrifter som kommer til anvendelse i jobben. Kurset har som mål å gi deltakerne en klar forståelse av myndighetenes krav, men aller viktigst å vise hvordan et målrettet brannvern skal bygges. Kurset tar for seg emner som: Lov og forskrift Risikokartlegging og avvikshåndtering Oppfølging av brannvernet, brannvernplaner, rutiner og instrukser Førstehjelp, brannteori og slokking

30 Spesielt for nyansatte SAMLING FOR NYANSATTE Bli kjent med Agder Energi og møt andre ferske fjes 30 Passer for: Nyansatte i alle AE-selskapene. Ledige plasser kan benyttes av ansatte som ikke har hatt anledning til å delta tidligere. Oppstart: Høsten 2011 Hvert år arrangeres en samling for nyansatte i Agder Energikonsernet. Målet er å gi nyansatte et bilde av og en forståelse for konsernet som én organisasjon. Konsernsjef og konserndirektører bidrar. Det blir omvisning på Nomeland kraftstasjon. Samlingen varer fra lunsj til lunsj. HVORDAN VIRKER KRAFTMARKEDET? Passer for: Alle Oppstart: 12. april og 20. oktober 2011 Alle ansatte i Agder Energi er ambassadører for konsernet. Alle har et ansvar for å vite mest mulig om de sentrale virksomhetene i konsernet; produksjon, leveranse og salg av strøm. Kurset gir grunnleggende kunnskap om energibransjen; hvordan fastsettes strømprisen, hva påvirker prisen, hva er NordPool, hva går nettleien til? Geir Jørgensen (t.v.) og Andreas Myhre følger med på kraftmarkedet.

31 AGDER ENERGI AMBASSADØR E-LÆRING Passer for: Oppstart: Alle Gå inn på AE Akademiets sider på Energisk og klikk på lenken Ambassadør i menyen til venstre 31 Kurset gir grunnleggende kunnskap og kjennskap til Agder Energi slik at deltakerne får den riktige bakgrunnen til å bli gode ambassadører for konsernet. Programmet er inndelt i åtte kapitler, og tar blant annet for seg konsernets virksomheter, ansvar og oppgaver. Kurset formidler verdier som skal prege medarbeidernes arbeid i konsernet. ETIKK, TAKK E-LÆRING Passer for: Oppstart: Alle Gå inn på AE Akademiets sider på Energisk og klikk på lenken Etikk i menyen til venstre For å sikre konkurransekraften og omdømmet er det viktig at alt Agder Energi foretar seg, skjer etter en høy etisk standard. Agder Energis etiske retningslinjer viser hvordan konsernet skal styres og drives. I e-læringsprogrammet blir retningslinjene illustrert med praktiske eksempler fra hverdagen. Hvert av de syv kapitlene består av film, oppgaver og spørsmål som kan bidra til å skape engasjement rundt etiske dilemmaer.

AE Akademiet. Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010

AE Akademiet. Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010 AE Akademiet Akademisjef Knut Owing - 10. februar 2010 1.Bakgrunn 2. Beskrivelse 3. Status 4. Utfordringer 5. Veien videre Utgangspunkt Fusjon konsernmodell Fragmentert kompetanseutvikling Lite samordning

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM!

Kurs i konflikthåndtering og megling. Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! lær konfliktmegling Kurs i konflikthåndtering og megling labyrint consulting Konflikter koster tid, penger og energi - LØS DEM! Kursene vil gi deg spesialkometanse, kunnskap og de nødvendige verktøyene

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid

Styreutdanning. Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Styreutdanning Få den nyeste kunnskapen om fremtidens styrearbeid Executive Board Programme INSEAD Skap verdi i styret og bidra til forretningsutviklingen På vår styreutdanning Executive Board Programme

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen

HR/HMS Agdering 2009. HR Funksjonen sett fra topplederstolen HR/HMS Agdering 2009 HR Funksjonen sett fra topplederstolen Visjonen og verdiene Agder Energi - en ledende norsk aktør innen klimavennlige energiløsninger Verdiene: Troverdighet Nærhet Handlekraft Nyskaping

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011

VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 VELKOMMEN TIL PROSJEKTLEDERSKOLEN 2011 EKSPERT PÅ NOEN DAGER? Kanskje ikke. Men ProsjektLederSkolen er et fagseminar som gir teori en praktisk betydning og vil gjøre deg bedre rustet til å gjennomføre

Detaljer

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening

GILA-videre. Lederutvikling for teknologer. September 2006 juni 2007. Teknisk-naturvitenskapelig forening GILA-videre Lederutvikling for teknologer September 2006 juni 2007 Teknisk-naturvitenskapelig forening Målsetning GILA-videre programmet Utvikle teknologer til gode ledere av menneskelige ressurser gjennom

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013

KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 KVALITATIVE TILBAKEMELDINGER FRA INSPIRASJONSDAG FALSTAD 2013 I tre av spørsmålene på evalueringsskjemaet etterspurte vi om konkrete tilbakemeldinger på deltagernes: 1) forventninger til dagen, 2) refleksjoner

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Studie i Praktisk Ledelse

Studie i Praktisk Ledelse Gjennom prosjektet Kompetansekraft Verdal er det avdekt et behov blant bedriftene i industriparken om å styrke ledelseskompetansen. Kurset Praktisk ledelse er et tilbud som vil møte dette behovet. Kurset

Detaljer

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager

Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Nasjonal lederutdanning for styrere i barnehager Lederutdanning for styrere er viktig for videre utvikling av barnehagene! Svært varierte lederoppgaver, en mengde ulike krav og lite lederutdanning er ofte

Detaljer

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse

Folkehøgskolens lederutdanning Verdibasert endringsledelse Til Folkehøgskolene ved (vær snill å send videre til) - Rektor, ass. rektor/inspektør - Tillitsvalgt i Folkehøgskoleforbundet - Alle øvrige ansatte Kopi til: - Lærerutvalget - Utvalg for praktisk personale

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING Skreddersydd for din virksomhet Utvid din læringshorisont positiv.no - et selskap i Hegnar Gruppen Spesialtilpasset opplæring for din virksomhet Store omstillinger i næringslivet

Detaljer

Personalpolitiske retningslinjer

Personalpolitiske retningslinjer Personalpolitiske retningslinjer Vedtatt av fylkestinget juni 2004 Personalpolitiske retningslinjer. Nord-Trøndelag fylkeskommunes verdigrunnlag: Nord-Trøndelag fylkeskommune er styrt av en folkevalgt

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA

KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA KURSPLAN TRENER 1 TRENERLØYPA 1. FEBRUAR 2013 TRENER 1 BILJARD TRENERLØYPA MÅL Mål med Trener 1 er å gjøre treneren i stand til å: Gi en innlæring av grunnleggende biljardtekniske ferdigheter. Utvikle

Detaljer

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet

Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet 2017 2019 Handlingsplan for helse, miljø og sikkerhet (HMS-handlingsplan) ved Det samfunnsvitenskapelige fakultet er forankret i universitetets HMS - handlingsplan,

Detaljer

Bachelor of Management

Bachelor of Management Bachelor of Management Grunnutdanning i ledelse Prosjektledelse l Endringsledelse Bachelor of Management Offentlig godkjent grad på 180 studiepoeng. Inntil 90 fi frie studiepoeng i graden som kan innpasses

Detaljer

Politisk dokument FOU-basert utdanning

Politisk dokument FOU-basert utdanning Lakkegata 3 / 0187 Oslo T: 22 04 49 70 F: 22 04 49 89 E: nso@student.no W: www.student.no Politisk dokument FOU-basert utdanning Studentaktiv forskning er avgjørende for å sikre en forskningsbasert utdanning

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Studieplan 2017/2018

Studieplan 2017/2018 Studieplan 2017/2018 Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning (2017-2019) Studiepoeng: 60 Bakgrunn for studiet Årsstudium i kommunikasjonsrådgivning har som mål å utdanne gode kommunikasjonsrådgivere. Det

Detaljer

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO

Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatt i UoH-sektoren - hvor butter det? v/ Cecilie W. Lilleheil FAP UiO Administrativt ansatte i UoH-sektoren Hvem er jeg? Og hvem er vi? 21% av medlemsmassen i Forskerforbundet Fordelt

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops.

Gjennom vår måte å formidle kunnskap og erfaring på, garanterer vi at dere vil få utbytte av våre kurs og workshops. RELASJON, RESSURSER OG ROBUSTHET Det er de samme tingene som driver oss om vi jobber med barn, unge eller voksne. Alene, i grupper eller i systemer. Vi fremmer de gode mellommenneskelige relasjonene og

Detaljer

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon

Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon HRM Fagansvarlige: Øyvind L. Martinsen, PhD Cathrine Filstad, PhD Institutt for Ledelse og Organisasjon Hva er HRM? Human Resource Management Forvaltning av menneskelige ressurser. Dreier seg om: Menneskelig

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Ønsker du å bli en bedre leder og å styrke evnen til selvledelse? Trenger du faglig påfyll, inspirasjon og nye verktøy i arbeidshverdagen? Da kan Lederprogrammet

Detaljer

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier

Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Virkelighetens erkjennelse og mulighetenes strategier Erfaringer fra Ullevålskolens utvikling av flerkulturelt lederskap GØTEBORGSEMINARET 22.04.09 SAMME TILBUD, ENDRET BEHOV Når 3 blir 1 Aker Rikshospitalet

Detaljer

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole

HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole HR plan 2016 for virksomhet Brandengen skole AKTIVITET: DATO: Behandlet i HMS gruppen 19.01.2016 Drøftet i medbestemmelsesmøte 19.01.2016 Vedtatt av lederteamet 25.01.2016 INKLUDERENDE ARBEIDSLIV - integrert

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV HANDLINGSPLAN FOR HELSE, MILJØ OG SIKKERHET OG INKLUDERENDE ARBEIDSLIV 2011 2014 1 Innholdsfortegnelse: 1. Ansvar og organisering HMS-organisering ved HiST s 5 Oversikt over antall verneombud og verneområder

Detaljer

Ta ordet! Sluttrapport

Ta ordet! Sluttrapport Ta ordet! Sluttrapport Sammendrag Bakgrunn for prosjektet For å kunne påvirke må man kunne kommunisere godt. Unge funksjonshemmede søkte om midler til å gjennomføre et kurs om debatteknikk for å gjøre

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND

UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND UNIVERSITETSBYEN KRISTIANSAND - INNSPILL FRA AGDERING OM AGDERING Agdering er en medlemsorganisasjon med 42 medlemmer, på tvers av næringer og sektorer, som representerer rundt 30.000 arbeidsplasser i

Detaljer

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune

Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Seniorpolitikk for ansatte i Vefsn Kommune Godkjent av kommunestyret 19.12.2007 Arkivsaksnr. : 05/2455-3 Arkivkode: 400 Innledning Retningslinjene for seniorpolitikk er en del av Vefsn Kommunes personalpolitikk,

Detaljer

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis

Strategi 2020. for. Høgskolen i Oslo og Akershus. Ny viten, ny praksis Strategi 2020 for Høgskolen i Oslo og Akershus Visjon Ny viten, ny praksis HiOA har en ambisjon om å bli et universitet med profesjonsrettet profil. Gjennom profesjonsnære utdanninger og profesjonsrelevant

Detaljer

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering

Studieplan 2017/2018. Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15. Bakgrunn for studiet. Læringsutbytte. Målgruppe. Opptakskrav og rangering Studieplan 2017/2018 Myndiggjørende ledelse (2017) Studiepoeng: 15 Bakgrunn for studiet Målgruppe: Målgruppen for studiet er ledere i privat, offentlig og frivillig sektor, og de som kunne tenke seg å

Detaljer

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK

VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK VELKOMMEN TIL RØDE KORS HELGEN 23-24. SEPTEMBER PÅ STRAND HOTEL FEVIK Et hotell fylt med frivillige og trivelige Røde Korsere. En hel helg fylt med kompetansebygging, sosialt fellesskap og moro i flotte

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter

Kurskatalog. Bluegarden Kurssenter Kurskatalog Bluegarden Kurssenter Om Bluegarden Praktiske opplysninger Bluegarden er en total leverandør av systemer, outsourcing, tjenester og rådgivning innen lønn og personal. Ca 20 % av Skandinavias

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen.

Vaktbransjens egen skole. Kurs og utdanning KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET. www.vekterskolen. Vaktbransjens egen skole Kurs og utdanning 2007 KORT OM VEKTERSKOLEN VEKTEROPPLÆRING TRINN 1-3 FAGBREV KORT OM VEKTERYRKET www.vekterskolen.no Kort om Vekterskolen Vekterskolens oppgave er å sikre en enhetlig

Detaljer

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd

Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd Strategisk kompetanse- og rekrutteringsplan for helse og velferd 2018-2021 Innledning For å oppfylle kravene stilt til våre tjenester må vi være i stand til å beholde og rekruttere ansatte med riktig kompetanse.

Detaljer

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN

2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN 2015-2016 KOMPETANSEHEVING I BARNEHAGEN Kurs Lederseminar Barnehagebasert kompetanseutvikling Web-basert personalutviklingssystem Bedriftsdoktoren LARS R. GRIMSTAD BEDRIFTSDOKTOREN KURS DU OCH JAG ALFRED!

Detaljer

Strategisk ledelse, MASTRA

Strategisk ledelse, MASTRA Executive MBA «Reelt løft av egen kompetanse» Kjell Haarr, International Relations Manager, Posten Norge Executive MBA Strategisk ledelse, MASTRA Strategisk ledelse Executive MBA i strategisk ledelse,

Detaljer

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium

Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON. Ledelse av prosesser. Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium Institutt for dynamisk ledelse og organisasjonsutvikling INVITASJON Ledelse av prosesser Invitasjon til integrert lederutviklingsprogram og studium UTVIKLING TRENING - STUDIUM Lederskap AS og Høgskolen

Detaljer

ARBEIDSGIVER- POLITIKK

ARBEIDSGIVER- POLITIKK ARBEIDSGIVER- POLITIKK 2010-2014 Innholdsfortegnelse Forord 3 Arbeidsgiverpolitikk 4 En helsefremmende arbeidsplass 6 God ledelse 8 En lærende organisasjon 10 Målrettet rekruttering 12 2 FORORD Arbeidsgiverpolitikken

Detaljer

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter.

I tillegg til den normale vekterutdanningen, tilbyr Sikkerhetsakademiet i samarbeid med Navigare Security en rekke flere produkter. Sikkerhetsakademiet AS tilbyr mange ulike former for kurs innen sikkerhet. Vi tilbyr private og bedrifter et profesjonelt kursopplegg med dyktige instruktører. Vi har dyktige instruktører i alle fagfelt,

Detaljer

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen

Medarbeidertilfredshet. kommuneorganisasjonen Lunner kommune Medarbeidertilfredshet i kommuneorganisasjonen RESULTATER 2013 1 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 3 1.1 Formål... 3 1.2 Oppbygging av undersøkelsen... 3 1.3 Gjennomføring, utvalg og

Detaljer

«Tett på» Lederutviklingsprogram i NTE HR konferansen Energi Norge 2.2.2012 HR direktør Rita Bettina Fjerstad Ajer

«Tett på» Lederutviklingsprogram i NTE HR konferansen Energi Norge 2.2.2012 HR direktør Rita Bettina Fjerstad Ajer Lederutviklingsprogram i NTE HR konferansen Energi Norge 2.2.2012 HR direktør Rita Bettina Fjerstad Ajer Konsernsjefens visjon med Målet med -programmet er å gi ledere i NTE muligheten til å videreutvikle

Detaljer

Engelsviken, 10.desember 2015. Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde

Engelsviken, 10.desember 2015. Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde Engelsviken, 10.desember 2015 Oppsummering fra arbeidsverksted i miljøkommunikasjon 9.desember 2016 på Alexandra hotell, Molde 2 Program Samlingen ble blandet med forelesninger og praktiske workshopmomenter

Detaljer

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder.

Vårt mål vil alltid være å iverksette sikkerhetstiltak i henhold til avtalt sikkerhets- og servicenivå for å skape trygghet for våre kunder. OM BASTION SIKKERHET: Bastion sikkerhet ble stiftet i 2016. Selskapet er i en oppbyggingsfase, men vi har lang erfaring innen bransjen. Bastion Sikkerhet styres av en kvalifisert ledergruppe som har jobbet

Detaljer

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN

UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN UTDANNING FOR UTRYKNINGSLEDER STUDIEPLAN Fastsatt av Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap oktober 2014 Revisjonslogg... 3 1 Bakgrunn... 4 2 Mål... 4 3 Målgruppe... 4 4 Opptakskrav... 4 5 Kompetanse...

Detaljer

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum

Evaluering av skolering i Kvalitetsforum Evaluering av skolering i Kvalitetsforum 3+3 2015-16 Skoleåret 2015-16 har Kvalitetsforum 3+3 invitert til og gjennomført skolering i å være kursholder i Ny GIV-metodikk for grunnleggende ferdigheter.

Detaljer

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008.

I. FORORD. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Landbruks- og matdepartementets personalpolitikk. Personalpolitikken ble vedtatt av departementsråden 1. september 2008. Ledelsen trakk fram noen særlig viktige faktorer som kjennetegner organisasjonskulturen

Detaljer

Verdier og politikker

Verdier og politikker Verdier og politikker Først og fremst Muligheter for alle! Fremtidsrettet Respekt Engasjement Mangfold www.bodoind.no Våre verdier Bodø Industri AS har en viktig rolle som veiviser i moderne attføringsarbeid.

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education:

GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3. FIRST Scandinavia Partner: LEGO Education: KURSOVERSIKT LEGO Education: LEGO Education har i 35 år jobbet med lærere og spesialister for å levere praktiske verktøy som gjør undervisningen inspirerende, effektiv og engasjerende. Løsningene brukes

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T

NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet TS Arkiv: N O T A T NTNU S-sak 19/07 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 08.03.2007 TS Arkiv: Til: Styret Fra: Rektor Om: Personalpolitikk for NTNU N O T A T Tilråding: 1. Styret vedtar forslag til Personalpolitikk

Detaljer

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser.

Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser. Vedlegg 1 til retningslinje 088 - Norsk olje og gass anbefalte retningslinjer for felles modell for arbeidstillatelser Original versjon Nr: 088 Etablert: 15.01.2013 Revisjon nr: 1 Rev. dato: 03.06.2015

Detaljer

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016

Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Utkast Handlingsplan HR-strategi 2016 Kvalitet i møte mellom pasient og ansatt Mål Enhetlig arbeidsgiverpolitikk Helhetlig lederskap Aktivt medarbeiderskap Målrettet ressursstyring Fokusområder Kvalitet,

Detaljer

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann

Regionmøte, februar2011. EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann Regionmøte, februar2011 EnergiAkademiet, bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Mona Askmann EnergiAkademiet bransjens medspiller innen kompetanseutvikling Opplæringsbehov i bransjen EnergiAkademiet

Detaljer

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter

Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Bruk av film i opplæringen av muntlige ferdigheter Dette heftet viser hvordan en kan arbeide med film i opplæringen av muntlige ferdigheter. Filmer som illustrerer disse kommunikasjonssituasjonene, vil

Detaljer

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN

HMS PLAN 2015 BERGEN VANN HMS PLAN BERGEN VANN HMS handlingsplan for Bergen Vann er utarbeidet med utgangspunkt i undersøkelsen Maturity Tool (modenhetsanalysen) som ble gjennomført for ledergruppen i oktober og for en utvidet

Detaljer

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver

Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013. Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Foredrag Hammerfest Næringshage 4. juni 2013 Linn B. Sollund-Walberg, seniorrådgiver Mailinn Friis, rådgiver Hvorfor medlederskap? Mål for den neste timen: Så noen tanker om betydningen og gevinstene av

Detaljer

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg!

Da er Lederkurs for ungdom midt i blinken for deg! Er du mellom 15 og 19 år og har eller ønsker å ha oppgaver i klubben (styreverv, utvalg etc.) eller ønsker å videreutvikle seg selv som instruktør, trener eller dommer? Da er Lederkurs for ungdom midt

Detaljer

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole

Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole Seniorpolitikk for Norges musikkhøgskole 1 Hvem omfattes av avtalen Avtalen om seniorpolitiske tiltak omfatter alle høgskolens arbeidstakere fra og med fylte 60 til 70 år. 2 Formål Det er enighet om å

Detaljer

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune

Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder. Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Evaluering av fire interkommunale fagnettverk i Vest-Agder Elisabeth Holen-Rabbersvik FoU-leder, Songdalen kommune Spørsmål 1. Hvilken nytte har du hatt av å delta i fagnettverket? 2. Hvilken nytte har

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid

Emneplan for. Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication. 15 studiepoeng Deltid Emneplan for Digital kunst, kultur og kommunikasjon (DIG) Digital Art, Culture and Communication 15 studiepoeng Deltid Godkjent av studieutvalget ved Høgskolen i Oslo 29. oktober 2007 Sist endret i studieutvalget

Detaljer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer

STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG. Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer STUDIEPLAN FOR HØGSKOLEPEDAGOGIKK 15 STUDIEPOENG 2011 Høgskolen i Gjøvik Høgskolen i Hedmark Høgskolen i Lillehammer 1. Bakgrunn Høgskolepedagogikk er et studium på 15 studiepoeng. Kvalitetsreformen krever

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP)

NATURFAGEKSPERIMENTER MED LEGO MINDSTORMS Education EV3 DESIGN OG UTVIKLE MED LEGO MINDSTORMS EV3 (DEP) KURSOVERSIKT Om LEGO Education & FIRST Scandinavia Partner GRUNNKURS: LEGO WeDo 2.0 GRUNNKURS: LEGO Machines&Mechanisms GRUNNKURS: LEGO MINDSTORMS Education EV3 DATALOGGING: LEGO MINDSTORMS Education EV3

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr!

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Handelshøyskolen BI lanserer Executive Short Programmes Nytt og attraktivt programtilbud for ledere og faglig nøkkelpersoner Executive Short Programmes er intensive programmer

Detaljer

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5

P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 P R E S E N TA S J O N AV F O R B E D R I N G S P R O G R A M M E T «L I N K I T» F R O K O S T M Ø T E B A 2 0 1 5 VÅR BEDRIFT CA 340 ANSATTE 14 LOKASJONER I NORGE, SVERIGE OG DANMARK ARKITEKTUR, INTERIØR,

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET

1. Bruk av kvalitetsvurdering nr DRØFTING AV KVALITET OMRÅDER OG SPØRSMÅL I ORGANISASJONSANALYSEN GRUNNSKOLER MASTER med alle spørsmål til alle grupper Kolonner til høyre angir hvilke spørsmål som det er aktuelt for de tre gruppene medarbeidere. Til bruk

Detaljer

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap

STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap STUDIEPLAN FOR PHD-PROGRAMMET I GEOGRAFI 2017/2018 Vedtatt av Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap 21.04.2017 Opptakskrav Opptakskravet til ph.d. programmet i geografi er mastergrad/hovedfag i

Detaljer