DATASIKKERHET 1/1. Copyright Nokia Corporation All rights reserved. Ver. 1.0

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DATASIKKERHET 1/1. Copyright Nokia Corporation 2002. All rights reserved. Ver. 1.0"

Transkript

1 DATASIKKERHET 1/1 Copyright Nokia Corporation All rights reserved. Ver. 1.0

2 Innhold 1. INNLEDNING ARKITEKTUR FOR EKSTERN TILGANG PÅLOGGINGSTILGANG FOR MODEM SIKKER INTERNETT-TILGANG (GPRS, WLAN) INTERNETT-SIKKERHETSKRAV KORT OM VPN-TEKNOLOGI KOMMERSIELLE VPN-VERKTØY PERSONLIG BRANNMUR SIKKERHET PÅ PROGRAMNIVÅ FOR SURFING PÅ INTERNETT SIKKER GPRS-TILGANG TIL FIRMANETTVERK SIKKER TRÅDLØST LAN-TILGANG TRÅDLØST LAN-TILGANG PÅ KONTORET EKSTERN TRÅDLØST LAN-TILGANG OPPSUMMERING SIKKER FIRMATILGANG MED NOKIA D Juridiske merknader Copyright Nokia Corporation Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i dette dokumentet i enhver form, uten på forhånd å ha mottatt skriftlig tillatelse fra Nokia, er forbudt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være varemerker eller produktnavn for sine respektive eiere. Nokia har en uttrykt målsetting om kontinuerlig utvikling. Vi forbeholder oss derfor retten til uten varsel å endre og forbedre alle produktene som er omtalt i dette dokumentet. Ikke under noen omstendigheter er Nokia ansvarlige for tap av data eller inntekter, eller spesifikke, vilkårlige, påførte eller indirekte skader uansett årsak. Innholdet i dette dokumentet gjøres tilgjengelig "som det er". Bortsett fra der det er påkrevet etter gjeldende lover ytes ingen garantier av noe slag, verken direkte eller underforstått, inkludert, men ikke begrenset til, de underforståtte garantiene for salgbarhet og egnethet til et bestemt formål, i forhold til nøyaktigheten av, påliteligheten til eller innholdet i dette dokumentet. Nokia forbeholder seg retten til å revidere dette dokumentet eller trekke det tilbake, når som helst og uten forvarsel. 2/2

3 1. INNLEDNING Det nye Nokia D211-radiokortet med flere modi er en ideell løsning for forretningsbrukere av mobil som ønsker tilgang til firmanettverket når de er ute og reiser. Den overførte informasjonen er ofte viktig for firmaet, og slik informasjon bør ikke oppgis til utenforstående. Derfor har sikkerhet en viktig rolle når du bruker Nokia D211 for eksterne tilkoblingstjenester. Dette dokumentet forklarer hvordan sikkerhet bør håndteres når du bruker Nokia D211. Dokumentet forklarer det grunnleggende når det gjelder Internett-sikkerhet og illustrerer referansearkitektur som gjør det mulig å få sikker tilgang til et firmanettverk over GPRSnettverk (GPRS = General Packet Radio Service) og WLAN-nettverk (WLAN = Wireless Local Area Network). 2. ARKITEKTUR FOR EKSTERN TILGANG 2.1 PÅLOGGINGSTILGANG FOR MODEM Tidligere ble for det meste eksterne tilgangstjenester implementert ved hjelp av leasede linjer, eksterne modem og servere for ekstern tilgang. Tilkoblingen ble opprettet ved hjelp av offentlige telefoninettverk og kjente PPPer (PPP = Point-to-Point Protocol) som er tilgjenglige i nesten all terminalprogramvare. Den eksterne tilkoblingen opprettes ved hjelp av en fasttelefon eller en trådløs terminal. Den eksterne tilgangsserveren godkjenner brukeren med et passord. Vanligvis brukes det ingen andre sikkerhetsmekanismer. Nokia D211 tilbyr to alternativer til ekstern tilkobling: GSM-data og HSCSD (High Speed Circuit Switched Data). I dette oppsettet beskytter GSM-nettverket brukerdataene med OTAgrensesnitt. På den måten krever ikke den trådløse tilgangen noen ekstra sikkerhetsutvidelser, men den kan brukes på samme måte som et fast eksternt modem. Den eksterne tilkoblingen opprettes vanligvis ved hjelp av ekstern påloggingsfunksjonalitet i Microsoft Windows. 2.2 SIKKER INTERNETT-TILGANG (GPRS, WLAN) Ny trådløs Internett-teknologi, for eksempel GPRS og trådløst LAN, tilbyr en raskere og mer kostnadseffektiv måte å få tilgang til firmadata på. De nye tilgangsmekanismene krever få forbedringer på firmaets plattform for tjenester for ekstern pålogging for å sikre konfidensialiteten til dataene. Figur 1 viser påloggingsarkitekturen og den eksterne arkitekturen for Internett-tilgang. Den største forskjellen er at i stedet for et telefoninettverk utgjør GPRS og trådløst LAN Internettryggraden som en gateway for firmanettverket. Brukerdata overføres fra det mobile nettverket via det usikre Internett til firmanettverket ved hjelp av Internett-protokoller. Det åpne Internett er utsatt for mange sikkerhetsrisikoer. En viktig sikkerhetssvakhet er at, i motsetning til en ekstern punkt-til-punkt-tilkobling, Internett-pakker kan leses av alle som har tilgang til nettverket. IP-pakker følger også ofte samme rute, slik at en potensiell inntrenger 3/3

4 mest sannsynlig har tilgang til alle IP-pakker. Sikkerhetsfunksjonene for trådløse nettverk (GPRS og WLAN) er ikke alene en garanti for konfidensialitet. Et svært pålitelig eksternt tilgangssystem kan opprettes ved å kombinere trådløs tilgang med en ende-til-endesikkerhetsløsning for Internett (IP). Merk: For å oppnå en sikker GPRS-/WLAN-tilgang anbefaler Nokia å bruke det utbredte IP-nivået VPN (Virtual Private Network) som sikkerhetsløsning. Følgende avsnitt illustrerer hvordan denne teknologien kan brukes til GPRS-tilgang, trådløst LAN for tilgang på arbeidsplassen og hjemme. Intranett-tjenester Firmaets intranett Påloggingsserver Brannmur for sikker ekstern IP-tilgang Ende-til-ende-Internett-sikkerhet GSMnettverk Radiokoblingssikkerhet Telefoninettverk Det åpne Internett Trådløst pakkenettverk (GPRS, WLAN) Bærbar datamaskin med Nokia D211 Figur 1: Alternative eksterne tilgangsmekanismer: pålogging og Internetttilgang 4/4

5 2.2.1 Internett-sikkerhetskrav En Internett-sikkerhetsløsning bør inneholde følgende viktige funksjoner for å sikre datasikkerheten og firmanettverket: Tilgangskontroll som hindrer at uautoriserte brukere får tilgang til firmanettverket. Kryptering som gjør at ingen kan lese eller kopiere data som sendes over Internett. Datakryptering brukes til å beskytte data fra uautoriserte brukere ved å kode innholdet. Det finnes mange krypteringsmetoder tilgjengelig, forskjellen ligger hovedsakelig i ulike krypteringsalgoritmer. Godkjenning sikrer at dataene kommer fra oppgitt kilde. Bruk av VPN-teknologi (VPN = virtuelt privat nettverk ) er utbredt ved kobling av firma-lan mellom områder, eller eksterne forretningspartnere til firmanettverket Kort om VPN-teknologi Figur 2 illustrerer en typisk VPN-konfigurering. Den samme teknologien og plattformen kan brukes for å oppnå en sikrere ekstern tilgang for GPRS- og trådløst LAN-brukere. Intranett for avdelingskontor VPN-server Intranett for forretningspartner VPN-server Internet VPN VPN VPN Brannmur/ VPN-server Firmaets intranett Ekstern tilgang, VPN-klient Figur 2: VPN VPN-løsningen består av en nettverksserver og klientprogramvare. VPN-serveren beskytter uønsket og uautorisert kommunikasjon til eller fra det beskyttede nettverket. All trafikk til det private nettverket er tvunget til å passere gjennom VPN-serveren. Det opprettes en tunnel mellom terminalen og VPN-serveren, og brukerdataene godkjennes, krypteres og overføres inne i vertstunnelen. 5/5

6 Fordelen med VPN er at den beskytter informasjon som overføres til og fra intranettet, og at uautorisert tilgang forhindres. VPN opprettholder ikke permanente koblinger mellom endepunktene. Når en tilkobling mellom en terminal og firmanettverket er nødvendig, opprettes den og avsluttes når tilkoblingen lukkes. Klienten oppretter den sikre tunnelen, og nettverket godkjenner den eksterne brukeren. Ved hjelp av brukergodkjenning bekreftes identiteten til alle eksterne brukere. Tilgang til firmanettverket gis bare etter at godkjenningen er fullført. Det finnes ulike alternative godkjenningsmekanismer, for eksempel passord, sikkerhetsmerker (som kan være lagret på et smartkort) og sertifikater. Oppretting av ende-til-ende-tunneler beskytter dataoverføringen mot angrep. Ofte har VPNklienter og servere også en innebygd brannmur. En såkalt personlig brannmur filtrerer innkommende data og tillater Internett-tilkoblinger bare fra forhåndsdefinerte verter. Dette forhindrer uautorisert tilgang på den eksterne terminalen. Integrert kryptering sikrer at det er praktisk talt umulig for uautoriserte brukere å lese data. De fleste VPN-enheter bruker automatisk den sterkest mulige krypteringen og datagodkjenningsalgoritmene mellom brukere som kommuniserer. Krypteringen er transparent for alle applikasjoner, for eksempel e-post- og Web-leserprogrammer, som bruker IP-protokoller. Den eneste merkbare forskjellen er at VPN-innkapslingen legger til litt ekstra data som må sendes over den trådløse koblingen Kommersielle VPN-verktøy Den finnes mange ulike kommersielle VPN-løsninger på markedet. En VPNsikkerhetsgateway kan passe til alle de følgende kategorier: høyytelses-vpn-rutere, brannmurer, integrert VPN-maskinvare og rimelig VPN-programvare. Pakkekryptering er normalt inkludert i rutere, enten som tilleggsprogramvare eller som ekstra kretskort. Det sistnevnte er best i tilfeller hvor det kreves større gjennomstrømning. En kombinasjon av opprettede tunneler og kryptering med brannmur er sannsynligvis den beste løsningen for små nettverk med lave trafikkvolumer. I de fleste tilfeller er det firmaets IT-ansvarlige som velger og administrerer VPN-systemet. Det er mange tilgjengelige produkter på markedet. Hovedkriteriet for utvelging av en egnet løsning er nødvendig kapasitet, som i praksis vil si antallet eksterne brukere. VPN må utføre en konvertering mellom firmanettverket og IP-adresseoppsettet til operatørnettverket. Derfor anbefales det å velge en løsning som støtter overføring av NAT (nettverksadresseoversettelse). Den standardiserte interoperabiliteten mellom ulike VPN-enheter garanterer interoperabiliteten for VPN-klienten og en rekke VPN-servere. Nokia D211 er interoperabilitetstestet med ledende VPN-klienter og serverprodukter. Du finner en detaljert liste over testede produkter på: Personlig brannmur Personlig brannmur er programvare med et regelsett som tillater og nekter nettverkstrafikk gjennom en datamaskin. Den overvåker eller kontrollerer også programmene for å beskytte dem mot trojanske hester og "nøkkelknekkere". Den brukes primært for å forbedre sikkerheten når en VPN-klient brukes. En personlig brannmur kontrollerer tilgangen til brukerens datamaskin. Når den bærbare maskinen brukes på et usikret nettverk, bør 6/6

7 beskyttelsesnivået være konfigurert høyt. Alle forsøk på å koble seg til datamaskinen din bør avvises. Når brannmurmotoren oppdager en inntrenging, kommanderer den programvaren til å blokkere hackerens IP-adresse. Siden brannmuren kontrollerer overføringer på nettverkets TCP/IP-stakknivå, kan ikke hackere navigere seg rundt en blokkering i brannmuren. Denne typen beskyttelse bør alltid være aktivert, uansett hvor du jobber. 2.3 SIKKERHET PÅ PROGRAMNIVÅ FOR SURFING PÅ INTERNETT Enkelte Internett-programmer, for eksempel Web-lesere, tilbyr et ekstra sikkerhetsnivå. De nåværende Netscape- og Internet Explorer-programmene bruker sikkerhetsprotokoller på programnivå, for eksempel TLS (Transport Layer Security) og SSL (Secure Sockets Layer), som tilbyr brukerdatabeskyttelse mellom klientprogrammet og serveren. Disse mekanismene brukes for eksempel i forbindelse med banktjenester på Internett og ved elektroniske transaksjoner. Sikkerhet på programnivå sikrer et ekstra sikkerhetsnivå, som kan brukes ved Internetttilgang i tilfeller hvor en ikke har å gjøre med konfidensielle firmadata og den mobile terminalen ikke inneholder konfidensiell informasjon. I slike tilfeller kan Nokia D211 brukes uten VPN-tjenester. Sikkerhetsmekanismene på programnivå beskytter likevel ikke mobile terminaler mot eksterne angrep. I tillegg er krypteringsnivået ofte lavere enn i VPNtilkoblingen. Merk: I forbindelse med programmer som inneholder firmadata, bør brukeren alltid bruke oppretting av ende-til-ende-vpn-tunneler, sikkerhet på programnivå tilbyr et ekstra sikkerhetsnivå i tillegg til VPN-tunneler. 3. SIKKER GPRS-TILGANG TIL FIRMANETTVERK Standard GPRS-nettverk tilbyr OTA-databeskyttelse, men ikke en sikkerhetsløsning for ende-til-ende-internett for mobil tilgang til et firma-lan. GPRS-nettverk gir to sikkerhetsfunksjoner: abonnentgodkjenning og datakryptering. Brukergodkjenningsprosedyrene ved GPRS er lik dem som brukes i forbindelse med GSMnettverk. Alle sikkerhetsfunksjoner er basert på den hemmelige koden Ki som er lagret både på SIM-kortet (SIM = Subscriber Identification Module) og operatørens hjemmeplasseringsregister. I forbindelse med GPRS blir data og signaler kodet mellom terminalen og Internett. Merk: Ved bruk av en GPRS-tilkobling med Nokia D211 for firmatilkobling anbefales det å bruke en VPN-sikkerhetsløsning som tilbyr ende-til-endegodkjenning og datakryptering. VPN er ikke nødvendig hvis GPRS brukes i forbindelse med ikke-konfidensielle programmer, for eksempel ved surfing på Internett. VPN-tjenester tilbys i hovedsak fra firmaets IM eller mobiloperatør. Systemet som er gjengitt i figur 3, fungerer som følger: 1. Brukeren aktiverer GPRS-tilkoblingen. 2. GPRS-nettverket godkjenner mobilterminalen med SIM-kortet og etablerer en sikker trådløs GPRS-kobling til Internett (GPRS-kryptering). 7/7

8 3. Brukeren starter VPN-klienten på den mobile terminalen, som etablerer en ende-tilende-kryptert IP-tunnel til firmanettverket (Internett-datakryptering). Løsningen er svært pålitelig og sikker fordi all trafikk er kryptert hele veien fra den mobile terminalen til firmaets VPN-server, og VPN tilbyr et høyt sikkerhetsnivå. Brukeren kan få tilgang til intranettet fra et hvilket som helst GPRS-operatørnettverk. Figur 3: Sikker GPRS-tilgang til firmanettverk En alternativ konfigurering er å bruke en dedikert tilkobling fra mobiloperatørens GPRSnettverk til firmaintranettet og gå utenom det åpne Internett. I denne modellen er det ikke nødvendig med en VPN-klient. Sikkerhetsfunksjonene til GPRS-nettverket beskytter data mellom terminalen og GPRS-kjernen. Mobiloperatøren etablerer deretter en sikker tunnel mellom operatørnettverket og firmanettverket. Ved bruk av denne fremgangsmåten må firmakunden stole på mobiloperatøren, som tilbyr oppretting av sikre tunneler. Noen mobiloperatører tilbyr denne typen løsninger for store firmakunder. Hvis du vil ha mer informasjon, kontakter du mobiloperatøren din. 8/8

9 4. SIKKER TRÅDLØST LAN-TILGANG Trådløst LAN brukes ofte på kontorer, hjemme eller felles tilgangssoner, for eksempel hoteller, flyplasser og så videre. Med trådløst LAN kan de ansatte bevege seg mer fleksibelt rundt på kontoret og møterom, eller arbeide hjemmefra og likevel ha tilgang til den siste informasjonen på firmanettverket. Som GPRS bruker også trådløst LAN Internett-ryggraden. Derfor støtter den samme plattformen for sikker ekstern VPN-tilgang både GPRS og trådløst LAN. Nokia D211-brukeren kan velge mellom GPRS eller trådløst LAN-kobling, og deretter bruke den samme VPN-konfigurasjonen for å koble til firmanettverket. WLAN kan skape en sikkerhetsrisiko fordi radiosignalene beveger seg utenfor kontorbygningen. Sikkerhetsrisiko i trådløst LAN kan unngås ved bruk av egnet godkjenning og kryptering. Merk: Nokia anbefaler bruk av en ende-til-ende-løsning for VPN ved tilgang til firmadata over trådløst LAN. Trådløst LAN (IEEE b)-spesifikasjoner inneholder WEP-sikkerhetsalgoritmer (WEP = Wired Equivalent Privacy) som kan brukes for å godkjenne terminalene i WLAN i tillegg til å kryptere data på radiokoblingen. Sikkerhetsnivået til WEP er lavt sammenlignet med IPsikkerhet (VPN). WEP kan aktiveres som et ekstra sikkerhetsnivå, som brukes til å kontrollere tilgangen til trådløst LAN, for eksempel hjemme. Dette er likevel ikke den riktige løsningen for firmanettverk eller beskyttelse av konfidensielle data. Noen leverandører har implementert innehaverforsterkninger, for eksempel 802.1xforsterkninger, for WEP-sikkerhet og hevder at dette er nok for å garantere firmasikkerheten. Sikkerhetsnivået på disse ikke-standardiserte løsningene er likevel betydelig lavere sammenlignet med ende-til-ende-vpn-løsning. Kombinasjonen av trådløst LAN og et egnet konfigurert VPN er svært sikkert og er en utmerket løsning for alle WLAN-miljø. 4.1 TRÅDLØST LAN-TILGANG PÅ KONTORET Det mest typiske stedet for et trådløst LAN er kontorlokaler. Brukeren kan bevege seg fritt og enkelt rundt på kontoret, fra skrivebordet til møterommet, til og med mellom to nabobygninger, og opprettholde kontakten med nettverket hele tiden. Figur 4 illustrerer en typisk kontorkonfigurasjon for et sikkert trådløst LAN. Trådløst LAN-tilgangpunkt er atskilt fra firmanettverket med en VPN-server. En VPN-tunnel opprettes mellom den trådløse terminalen og VPN-serveren, som beskytter informasjonen som overføres til og fra intranettet og forhindrer uautorisert tilgang. Brukeren kan godkjennes ved hjelp av et passord, et engangspassord, for eksempel maskinvaremerker eller sertifikater. 9/9

10 Figur 4: Sikkert trådløst LAN-kontor 4.2 EKSTERN TRÅDLØST LAN-TILGANG Personer som reiser mye, kan bruke trådløst LAN-utstyr, også når de ikke er på kontoret. Mange Internett-leverandører og mobiloperatører tilbyr felles WLAN-tilgangstjenester på flyplasser, hoteller og andre offentlige steder. I tillegg kan en ha trådløst LAN hjemme. Brukerene av Nokia D211 kan ha en sikker ekstern trådløst LAN-tilkobling til firmanettverket fra alle disse stedene. Arkitekturen til et eksternt WLAN er nesten den samme som til et kontor-wlan. Den viktigste forskjellen er at på kontoret er trafikken rutet via et privat nettverk direkte til VPNserveren. I forbindelse med en felles tilgangssone eller et trådløst LAN hjemme rutes brukerdataene via det åpne Internett. Fra et sikkerhetsperspektiv krever begge disse bruk av VPN. Den samme terminalsikkerhetskonfigurasjonen kan brukes både for ekstern tilgang og kontortilgang. Figur 5 viser arkitekturen til den eksterne tilgangen. Nokia D211-brukeren godkjennes først av et felles trådløst LAN og starter deretter VPN-klienten, som automatisk etablerer en sikker tunnel til firmanettverket. 10/10

11 Figur 5: Ekstern WLAN-tilgang 5. OPPSUMMERING SIKKER FIRMATILGANG MED NOKIA D211 Nokia D211 gir brukeren mulighet til å bruke konvensjonelle påloggingsnettverk (figur 1). I denne konfigurasjonen er VPN-klienten ikke nødvendig, men tilkoblingen etableres ved bruk av standard Microsoft Windows-påloggingsfunksjoner. Den angitte arkitekturen til en ekstern tilgang som er gjengitt i figur 6, er komponert av to hoveddeler: VPN-serveren og VPN-klienten. VPN-serveren utvider firmanettverket med Internett-tilgang og tilbyr en sikker tilgang til firmanettverkressursene fra alle alternative trådløse nettverk: GPRS, HSCSD eller trådløst LAN. Den sammen serveren tilbyr tjenester for ekstern tilgang for alle typer eksterne brukere: hjemmearbeidere, GPRS-samtrafikk, brukere av felles trådløst LAN og så videre. Dette reduserer administrasjonskostnadene og forenkler arkitekturen til nettverket. Det er vanligvis firmaets IT-avdeling som administrerer VPN-serveren. VPN-klientprogramvaren er installert på brukerens PC og kjøres over Nokia D211- programvaren. Den samme standardklientkonfigurasjonen brukes sammen med både GPRS og WLAN. Klienten etablerer automatisk en sikker tunnel til firma-vpn-serveren. I tillegg kan den tilby en personlig brannmur, som beskytter PCen mot angrep. Firmaet kan velge den VPN-klienten som passer best fordi Nokia D211 er kompatibel med ledende VPN-klienter. 11/11

12 Figur 6: Oppsummering av arkitekturen til en sikker ekstern tilgang VPN er den riktige måten å bygge en sikker, privat kommunikasjonsinfrastruktur på toppen av Internett. Det er en rekke fordeler ved bruk av Internett-tilkobling, GPRS og WLAN når det er tilgjengelig: I stedet for at brukeren må ringe fjernsamtaler for direkte oppringing til firmaet, gjør GPRS og trådløst LAN at brukeren kan benytte seg av den åpne Internett-tilgangen. Vanligvis er kostnadene i forbindelse med WLAN og GPRS basert på mengden med overførte data, ikke tilkoblingstid. Det gjør at e-post og surfing kan bli betydelig billigere ved bruk av denne typen tilkobling. Med VPN blir firmaer kvitt modemressurser, kostbare leasede linjer og fjerntilgangservere. Ytterligere innsparing kan oppnås ved reduksjon av driftskostnader tilknyttet brukerstøtte for eksterne brukere. Nokia D211-multimoderadiokort gir en ny referanse for PC-tilkobling ved å tilby både pålogging i tillegg til GPRS- og WLAN-tilkobling på en og samme enhet. Det er tatt hensyn til sikkerhetsaspektene i produktutformingen. Nokia D211 er interoperabilitetstestet, i gjengitte referanseutforming, med ledende leverandører av programvare for VPN-klienter og med Microsofts innebygde sikkerhetsløsninger for Internett (IPSEC). Du finner mer detaljert informasjon om sikkerhet på 12/12

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt.

HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910. Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. HURTIGREFERANSE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910 Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt. Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM SETUP FOR NOKIA 8910...1 3. VELGE TELEFONEN SOM MODEM...1

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650

HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 HURTIGVEILEDNING FOR MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650 Copyright 2002 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9354494 Issue 2 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE MODEM OPTIONS FOR NOKIA 7650...1 3. VELGE TELEFONEN

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06. for Nokia 6210. Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.06 for Nokia 6210 Copyright Nokia Mobile Phones 2001. Alle rettigheter forbeholdt Issue 4 Innhold 1. INNLEDNING... 1 2. SYSTEMKRAV... 1 3. INSTALLERE PC SUITE... 2 4. KOMME

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers

HURTIGVEILEDNING FOR. Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers HURTIGVEILEDNING FOR Installasjon av Nokia Connectivity Cable Drivers Innhold 1. Innledning...1 2. Dette trenger du...1 3. Installere Nokia Connectivity Cable Drivers...2 3.1 Før installasjonen...2 3.2

Detaljer

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok

Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok Tilkoblingsbehandling Brukerhåndbok 1.0. utgave NO 2010 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nokia Original Accessories-logoen er varemerker eller registrerte varemerker

Detaljer

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave

Nokia Nseries PC Suite 2.1. 1. utgave Nokia Nseries PC Suite 2.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et

Detaljer

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave

Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning. 9238687 1. utgave Nokia Converter (CA-55) Installeringsveiledning 9238687 1. utgave Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Kopiering, overføring, distribusjon eller lagring av deler av eller hele innholdet i

Detaljer

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS

HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS HURTIGVEILEDNING FOR NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt 9356513 Issue 1 Innhold 1. INNLEDNING...1 2. INSTALLERE NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. KOBLE NOKIA 6600 TIL DATAMASKINEN...2

Detaljer

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Last ned! 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke (lydmerke)

Detaljer

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning

Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning Nokia C110/C111-kort for trådløst LAN Installeringsveiledning ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA MOBILE PHONES Ltd erklærer under vårt eneansvar at produktene DTN-10 og DTN-11 er i samsvar med bestemmelsene

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.8 FOR NOKIA 6310i Copyright Nokia Corporation 2002. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...2

Detaljer

Online-utskrift 4.0. 1. utgave

Online-utskrift 4.0. 1. utgave Online-utskrift 4.0 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1

Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 Nokia Lifeblog 2.5 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller

Detaljer

F-Secure Mobile Security for S60

F-Secure Mobile Security for S60 F-Secure Mobile Security for S60 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Du trenger ikke å avinstallere den tidligere versjonen av F-Secure Mobile Anti-Virus. Kontroller innstillingene

Detaljer

Trykk og snakk Nokia N76-1

Trykk og snakk Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries, Navi og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA TME-3

Din bruksanvisning NOKIA TME-3 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA TME-3. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA TME-3 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave

Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok utgave Nokia Radio Headset HS-2R Brukerhåndbok 9355494 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-2R er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Internett-deling 3.1. 1. utgave

Internett-deling 3.1. 1. utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Internett-deling utgave

Internett-deling utgave Internett-deling 3.1 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt

HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88. Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt HURTIGREFERANSE NOKIA PC SUITE 4.88 Copyright Nokia Corporation 2003. Alle rettigheter forbeholdt Innhold 1. INNLEDNING...1 2. SYSTEMKRAV...1 3. INSTALLERE PC SUITE...2 4. KOMME I GANG...3 5. AVINSTALLERE

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Trykk og snakk 1.5 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

Trådløs Brukerhåndbok

Trådløs Brukerhåndbok Trådløs Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke for sin eier og brukes av Hewlett-

Detaljer

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation.

2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes her, kan være

Detaljer

Trykk og snakk. 1. utgave

Trykk og snakk. 1. utgave Trykk og snakk 1. utgave 2008 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Nokia tune er et varemerke

Detaljer

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1

Nokia stereoheadset WH-700 9206935/1 Nokia stereoheadset WH-700 7 9206935/1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia og Nokia Connecting People er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt- eller firmanavn som nevnes

Detaljer

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile

F-Secure Mobile Security for Windows Mobile F-Secure Mobile Security for Windows Mobile 1. Installasjon og aktivering Tidligere versjon Installasjon Aktivering Starte produktet Hvis du har en tidligere versjon av F-Secure Mobile Security installert,

Detaljer

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1

Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 Internett-deling 2.0 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke

Detaljer

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave

Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave Brukerhåndbok for trådløst bilmonteringssett (CK-1W) 9355972 2. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet CK-1W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Datasikkerhet INNFØRING

Datasikkerhet INNFØRING Datasikkerhet INNFØRING Trådløse lokale nettverk er i rask vekst. Et forretningsmiljø som er i stadig endring krever større fleksibilitet fra menneskene og arbeidsverktøyene deres. Selskaper i alle størrelser

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA RX-4

Din bruksanvisning NOKIA RX-4 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for NOKIA RX-4. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på NOKIA RX-4 i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner,

Detaljer

Trådløs (kun på enkette modeller)

Trådløs (kun på enkette modeller) Trådløs (kun på enkette modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et

Detaljer

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861

Din bruksanvisning NOKIA 6630 http://no.yourpdfguides.com/dref/822861 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på i bruksanvisningen (informasjon, spesifikasjoner, sikkerhet råd,

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Chat-tjenester Nokia N76-1

Chat-tjenester Nokia N76-1 Nokia N76-1 INGEN GARANTI Tredjepartsprogrammene som leveres med enheten, kan være laget av og være eid av personer eller selskaper som ikke har tilknytning til Nokia. Nokia eier ikke opphavsrettighetene

Detaljer

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online

Deling online. Komme i gang. Åpne Internett-tjenesten. Laste opp filer. Deling online Deling online 2.0 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People og Nseries er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som

Detaljer

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.)

NOKIA PC SUITE 5.1 HURTIGREFERANSE FOR. ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) HURTIGREFERANSE FOR NOKIA PC SUITE 5.1 Copyright 2003 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2006 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft og Windows er registrerte varemerker for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth

Detaljer

Lokalisering Nokia N76-1

Lokalisering Nokia N76-1 Nokia N76-1 2007 Nokia. Alle rettigheter forbeholdt. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries og N76 er varemerker eller registrerte varemerker for Nokia Corporation. Andre produkt eller firmanavn som nevnes

Detaljer

Norton Internet Security

Norton Internet Security Norton Internet Security Norton Internet Security Denne CD-en inneholder programvare fra Norton Internet Security, utviklet for å beskytte deg når du er online. Den inneholder også programvare fra Norton

Detaljer

1. Sikkerhet i nettverk

1. Sikkerhet i nettverk 1. Sikkerhet i nettverk Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Nettverk Olav Skundberg Opphavsrett: Forfatter og Stiftelsen TISIP Lærestoffet er

Detaljer

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1

Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 Nokia Music Headset HS-20/AD-41 9246132/1 ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-20 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv (Council Directive):

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6. 9232425 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia headset med display HS-6 9232425 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-6 er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company

SOLICARD ARX. Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet. An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX Adgangssystemet som gir deg ubegrenset frihet An ASSA ABLOY Group company SOLICARD ARX arkitektur SOLICARD ARX LCU oppkoblet via Internet Eksisterende nettverk SOLICARD ARX AC SOLICARD ARX

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JULI 2012 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV

Detaljer

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN

Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stiftelsen TISIP i samarbeid med Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Introduksjon, oppsett og konfigurering av et WLAN Stein Meisingseth 06.08.2004 Opphavsrett: Forfatter og

Detaljer

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere?

Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? artikkel Bredbånds-WWAN Bredbånds-WWAN: hva innebærer dette for mobile databrukere? Sømløs høyhastighetstilkobling blir stadig viktigere for enhver vellykket forretningsvirksomhet og effektiviteten til

Detaljer

AirPrint-guide. Version 0 NOR

AirPrint-guide. Version 0 NOR irprint-guide Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: Merk Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon som kan oppstå, eller gir deg

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia Bluetooth Headset (HS-37W) 9238646 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet HS-37W er i samsvar med bestemmelsene i følgende

Detaljer

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30

NorskInternett Brukermanual. Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 NorskInternett Brukermanual Sist oppdatert 09.08.15. Side 1/30 Innholdsliste Hvordan kan vår tjeneste brukes...2 Hva vi leverer...2 Kontoinformasjon...3 Bruk av VPN tilkobling...3 Konfigurering av Android...4

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller)

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING

JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING JANUAR 2016 FIBERBREDBÅND BRUKERVEILEDNING 1 1 1 KOBLE TIL HJEMMESENTRAL S 3 2 OPPSETT AV TRÅDLØS RUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN S 4 3 OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT MED WINDOWS 8 S 8 4 OPPKOBLING

Detaljer

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA

Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA Hurtigveiledning NOKIA OBSERVATION CAMERA BEGYNNE Å BRUKE KAMERAET TA ET BILDE BRUKE BEVEGELSESVARSLING BRUKE TIDSINNSTILLING FOR BILDE KONTROLLERE TEMPERATUREN 1. utgave NO 9311295 For din sikkerhet Les

Detaljer

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd

Brukerhåndbok AE6000. Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd Brukerhåndbok AE6000 Trådløs mini-usb-adapter AC580 to bånd a Innhold Produktoversikt Funksjoner 1 Installering Installering 2 Konfigurere det trådløse nettverket Wi-Fi Protected Setup 3 Konfigureringsverktøy

Detaljer

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN).

Blant de mest omtalte Internett tilpassningene i dag er brannmurer og virtuelle private nett (VPN). Innledning Vi har valgt brannmurer som tema og grunnen til dette er de stadig høyere krav til sikkerhet. Begrepet datasikkerhet har endret innhold etter at maskiner ble knyttet sammen i nett. Ettersom

Detaljer

N150 Wi-Fi-ruter (N150R)

N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N150 Wi-Fi-ruter (N150R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter

Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Oppsett av PC mot Linksys trådløsruter Skal du sette opp din PC mot en Linksys trådløsruter, kan du følge dette dokumentet for hjelp. Figur 1 Linksys trådløsruter Dette dokumentet forutsetter: Norsk versjon

Detaljer

N300 WiFi-ruter (N300R)

N300 WiFi-ruter (N300R) Easy, Reliable & Secure Installeringsveiledning N300 WiFi-ruter (N300R) Varemerker Merkenavn og produktnavn er varemerker eller registrerte varemerker som tilhører sine respektive eiere. Informasjonen

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor

Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standarder for sikker bruk av VPN med og i offentlig sektor Standardiseringsrådsmøte 23.-24. november 2011 beslutningssak Bakgrunn Grønn IKT (Hjemmekontor, videokonferanser) Fjernarbeid og distribuert

Detaljer

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42

Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 Hurtigreferanse for installasjon av datakabelen CA-42 9234594 2. utgave Nokia, Nokia Connecting People og Pop-Port er registrerte varemerker for Nokia Corporation. Copyright 2005 Nokia. Alle rettigheter

Detaljer

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477

Din bruksanvisning HP PAVILION DV5-1250EN http://no.yourpdfguides.com/dref/4150477 Du kan lese anbefalingene i bruksanvisningen, de tekniske guide eller installasjonen guide for HP PAVILION DV5-1250EN. Du vil finne svar på alle dine spørsmål på HP PAVILION DV5-1250EN i bruksanvisningen

Detaljer

Enkel guide til oppkobling

Enkel guide til oppkobling Enkel guide til oppkobling Telio Linksys WRP-400 Innhold i esken Linksys WRP-400 enhet Strømforsyning med monterbar kontakt Nettverkskabel (gul) Telefonkabel (grå) CD-plate for installasjon Bruksanvisning

Detaljer

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide

BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator Hurtigstartguide Billion BIPAC-7402/7402W (Trådløs) ADSL VPN Firewall Router med 3DES Akselerator (Merk:) For mer detaljerte instruksjoner

Detaljer

Sharp Security Suite. Gjennomprøvde løsninger for økt nettverkssikkerhet. Sikkerhetsløsninger

Sharp Security Suite. Gjennomprøvde løsninger for økt nettverkssikkerhet. Sikkerhetsløsninger Sharp Security Suite Gjennomprøvde løsninger for økt nettverkssikkerhet Sikkerhetsløsninger SIKKERHETS- RISIKO FORSTÅ DAGLIG SIKKERHETSRISIKO Dagens multifunksjonssystemer er raske, allsidige og enkle

Detaljer

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk.

Som en del av denne prosessen, når verten har startet og nøkkelfilene ikke er å finne, lages et nytt sett automatisk. De beste sikkerhetsrutiner for Symantec pcanywhere Dette dokumentet inneholder informasjon om forbedrede sikkerhetsendringer i pcanywhere 12.5 SP4 og pcanywhere Solution 12.6.7, hvordan viktige deler av

Detaljer

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter]

HJEMMEKONTOR. Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015. Norsk Helsenett SF [Forfatter] HJEMMEKONTOR Del 1 Installasjon på jobb-pc 22.04.2015 Norsk Helsenett SF [Forfatter] 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 OPPSETT AV HJEMMEKONTOR PÅ 1-2-3 3 2 INNLEDNING 3 3 INSTALLERING AV PROGRAMVARE FRA BUYPASS

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2

Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Brukerveiledning Mobilsynkronisering HTC HD2 Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har sikkerhetsgodkjent

Detaljer

Veiledning i bruk av Fjernaksess

Veiledning i bruk av Fjernaksess Veiledning i bruk av Fjernaksess Fjernaksess-tjenesten er til for å kunne benytte sykehus-pcer fra andre lokasjoner, f.eks. hjemmefra eller når du er på reise. Merk! - FØR du tar PCen med deg hjem, må

Detaljer

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide

BiPAC 7202 / 7202G. (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter. Hurtigstartguide BiPAC 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide BiPAC (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router, vennligst

Detaljer

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien

SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien SCANIA SERVICES Dedikerte tjenester hele veien Scania jobber aktivt med produktutvikling og -forbedring. Scania reserverer seg derfor retten til å utføre endringer tilknyttet design og spesifisering uten

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett

Brukerveiledning Tilkobling internett JANUAR 2013 Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 1 2 3 4 5 6 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Lumia med Windows Phone

Lumia med Windows Phone Lumia med Windows Phone Som skapt for bedrifter microsoft.com/nb-no/mobile/business/lumia-for-business/ 103328+103329_Lumia-Brochure+10reasons_nor.indd 1 24.11.2014 11.58 Office 365 mener alvor Gi de ansatte

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Versjon 0 NOR Merknadsdefinisjoner Vi bruker følgende merknadsstil gjennom hele denne brukermanualen: Merknadene forteller deg hvordan du reagerer på situasjoner som kan oppstå,

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1. 9235760 1. utgave Brukerhåndbok for Nokias musikkstasjon MD-1 9235760 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet MD-1 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide

myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard 7202 / 7202G (802.11g) ADSL-sikkerhetsruter Hurtigstartguide myguard (802.11g) ADSL2+-sikkerhetsruter For mer detaljerte instruksjoner angående konfigurering og bruk av (802.11g) ADSL Router,

Detaljer

Håndtering av personlig informasjon

Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Håndtering av personlig informasjon Du kan alltid besøke vår hjemmeside for å få informasjon og lese om våre tilbud og kampanjer uten å oppgi noen personopplysninger.

Detaljer

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok

Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Trådløst nettverk (kun på enkelte modeller) Brukerhåndbok Copyright 2007 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Windows er et registrert varemerke for Microsoft Corporation i USA. Bluetooth er et varemerke

Detaljer

Toshiba EasyGuard i praksis:

Toshiba EasyGuard i praksis: Toshiba EasyGuard i praksis Toshiba EasyGuard i praksis: Tecra A5 Opplev et nytt nivå av mobil produktivitet Toshiba EasyGuard består av et sett med funksjoner som dekker forretningsbrukeres behov for

Detaljer

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller:

Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: AirPrint-guide Denne brukermanualen gjelder for følgende modeller: HL-340CW/350CDN/350CDW/370CDW/380CDW DCP-905CDW/900CDN/900CDW MFC-930CW/940CDN/9330CDW/9340CDW Version A NOR Definisjoner av merknader

Detaljer

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse

Oppsett av brannmur / router 1.0. Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse. Innledning... 2 2. Ordforklaringer... 2. Router/brannmur... 2.. IP-adresser... 2.2. Portviderekobling... 2.. DMZ-host... 5 Side av 5 . Innledning Din hjemmesentral har en innebygget

Detaljer

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini

Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Brukerveiledning Mobilsynkronisering Nokia N97 mini Servicedeklarasjon Drift-, overvåkning og brukerstøtte for mobilsynkronisering Målsetting med tjenesten Tilby mobilsynkronisering til ansatte som har

Detaljer

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett

AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett AirLink 29150 v6 / AL59300 v6 avansert oppsett I denne manualen finner du informasjon og veiledning om avansert oppsett av din AirLink 29150 v6 eller AirLink 59300 v6 ruter. Innhold Side Oppsett av Virtual

Detaljer

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT

Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT Brukerveiledning Tilkobling internett ALT DU TRENGER Å VITE OM BRUKEN AV INTERNETT 1 2 3 4 5 6 7 KOBLING TIL HJEMMESENTRAL OPPSETT AV TRÅDLØS ROUTER OG BRANNMUR I HJEMMESENTRALEN OPPKOBLING AV PC TIL INTERNETT

Detaljer

Google Cloud Print-guide

Google Cloud Print-guide Google Cloud Print-guide Version B NOR Definisjoner av merknader Vi bruker denne merknadsstilen i denne brukermanualen: Merknader gir informasjon om hva du bør gjøre i en bestemt situasjon, eller gir tips

Detaljer

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter

Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Kraftig Dual-Core-ytelse Kraftig Dual-Core-ytelse for dagens og morgendagens bedrifter Med Toshibas nyeste serie av bærbare PCer for bedriftsbrukere med Intel Core 2 Duo-prosessor, kan Toshiba nok en gang

Detaljer

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde

Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde. Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde Installasjonsveiledning for den universelle utvideren WN3000RP med WiFi-rekkevidde Utvidet trådløs rekkevidde Ruterrekkevidde 2011 NETGEAR, Inc. Med enerett. Ingen deler av denne utgivelsen kan reproduseres,

Detaljer

Veileder for bruk av tynne klienter

Veileder for bruk av tynne klienter Veileder for bruk av tynne klienter Dette dokumentet er en veileder for bruk av terminaltjener/klient (tynne klienter) for å skille samtidige brukerrettigheter i åpne og sikre soner. April 2005 Postadresse:

Detaljer

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter

Installasjonsveiledning. Phonzoadapter Installasjonsveiledning Phonzoadapter Side 1av 8 Copyright Phonzo AS Installasjonsveiledning Phonzoadapter Dato: 08.02.2006 Versjon 2.0 Innhold 1 INTRODUKSJON... 2 2 DERSOM DU HAR LEDIG NETTVERKSKONTAKT...

Detaljer

Informasjon om din trådløse forbindelse

Informasjon om din trådløse forbindelse Informasjon om din trådløse forbindelse Vi har rullet ut en ny type hjemmesentral, som har innebygget router- og trådløsfunksjonalitet. I den forbindelse ønsker vi å dele litt erfaringer med deg som kunde

Detaljer

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave

Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4. 9310659 1. utgave Brukerhåndbok for Nokia bilderamme SU-4 9310659 1. utgave ERKLÆRING OM SAMSVAR Vi, NOKIA CORPORATION, erklærer under vårt eneansvar at produktet SU-4 er i samsvar med bestemmelsene i følgende rådsdirektiv

Detaljer

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter

Pakkeinnhold. Ordliste. Powerline Adapter Powerline Adapter Legg merke til! Utsett ikke Powerline Adapter for ekstreme temperaturer. Plasser ikke enheten i direkte sollys eller nær varmekilder. Bruk ikke Powerline Adapter i ekstremt fuktige eller

Detaljer

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.

Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS. Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm. Kommunikasjonsbærere Mobil/GPRS Toveiskommunikasjon EBL temadager Gardermoen 21. 22. mai 2008 Harald Salhusvik Jenssen hsj@netcom gsm.no, 930 45 010 Agenda Fakta om GPRS Fordeler med GPRS AMR nettverksløsninger

Detaljer

Direct Access. Hva er det, og hvor langt har NVH kommet i innføringen? av Gjermund Holden IT-sjef, NVH

Direct Access. Hva er det, og hvor langt har NVH kommet i innføringen? av Gjermund Holden IT-sjef, NVH Direct Access Hva er det, og hvor langt har NVH kommet i innføringen? av Gjermund Holden IT-sjef, NVH Agenda Bakgrunn for valg Hva er Direct Access? Hvordan virker Direct Access? Bakgrunn NVH har en liten

Detaljer

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet

FOR MAC Hurtigstartveiledning. Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet FOR MAC Hurtigstartveiledning Klikk her for å laste ned den nyeste versjonen av dette dokumentet ESET Cyber Security Pro gir avansert beskyttelse mot skadelig kode for datamaskinen din. Basert på ThreatSense-skannemotoren

Detaljer

Komme i gang. Nokia N93i-1

Komme i gang. Nokia N93i-1 Komme i gang Nokia N93i-1 Taster og deler lukket flipp 2. utgave NO, 9253927 Modellnummer: Nokia N93i-1. Heretter kalt Nokia N93i. 1 Hovedkameraenhet og -linse. Enheten har et hovedkamera på 3,2 megapiksler

Detaljer

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2

Installeringsveiledning. PC Suite. NO 9354091 Issue 2 Installeringsveiledning for PC Suite Den elektroniske brukerhåndboken er utgitt i henhold til "Regler og betingelser i Nokias brukerhåndbøker, 7. juni 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions,

Detaljer

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1

PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING. Versjon 10/10. Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING KOBLING Versjon 10/10 Hvordan kobler jeg controlleren til en pc 1 INDEKS 1 INTRODUKSJON...3 1.1 NETTVERK MED EN RUTER...3 1.2 PUNKT TIL PUNKT-KOBLING MELLOM SH-KONTROLLEREN OG EN

Detaljer

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden.

Se baksiden for hurtiginstallering. Brukerhåndbok. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Brukerhåndbok Se baksiden for hurtiginstallering. Vi beskytter flere mennesker mot elektroniske trusler enn noen andre i verden. Miljøvalget det riktige valget. Symantec har fjernet omslaget på denne veiledningen,

Detaljer