Spekter Pluss AS Liavegen Nyborg. Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733"

Transkript

1 Spekter Pluss AS Liavegen Nyborg Org.nr

2 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss AS Ordinært ansatte... 5 Faglig utvikling Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk:... 8 Varig tilrettelagt arbeid (VTA)... 8 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)... 8 Oversikt over bedriftens ulike avdelinger:... 9 Tverretatlig samarbeid Resultat av attføringstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Utplassering av elever fra videregående skole Deltakertilfredshet Interessepart tilfredshet Klager Bedriftens oppfatning av årets resultat Velferdstiltak Helse, Miljø og sikkerhet Generelle betraktninger Driftsrapport fra avdelingene Eksterne grupper Interne grupper Kantinedriften Driftsinntekter Hvordan det gikk med prioriterte oppgaver i Prioriterte oppgaver for Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til regnskapet Revisors beretning Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget... 33

3 3 Bakgrunn Spekter Pluss AS ble etablert som eget aksjeselskap den 1. januar 1991 under navnet Breistein Industrier A/S. Bedriften ble registrert med nytt navn fra 8. februar Virksomheten er underlagt aksjeloven og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Tiltaksarrangør Spekter Pluss AS er tiltaksarrangør for arbeidsmarkedstiltakene "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). I tillegg har vi avtale med Hordaland Fylkeskommune om arbeidsutprøving av elever med behov for særskilt tilrettelegging fra videregående skole. Vi har også avtale med Hordaland Friomsorgskontor om utplassering av domfelte som har fått samfunnsstraff og skal gjennomføre samfunnsnyttig tjeneste. Eierforhold Spekter Pluss AS har en aksjekapital på kr ,- fordelt på 50 aksjer à kr ,-. Bergen Kommune er eier av samtlige aksjer. Eierinteressene blir ivaretatt av Byråd for finans, eiendom og eierskap. Bedriftens styre Styret består av følgende medlemmer pr : Valgt av generalforsamlingen: Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Valgt av de ansatte: Styremedlem: Jan Sverre Stray Frode Røynesdal Helen G.Wathle Kongshavn Anna Kathrine Eltvik Trine Johansen Aga Styret har i år 2013 avholdt 6 møter og behandlet 41 saker. Det ble avholdt ordinær generalforsamling den 6. juni 2013.

4 4 Revisjon Ernst & Young v/ Frank Helland og Dag Sverre Meland. Organisasjonskart Spekter Pluss AS Daglig leder Administrasjonskonsulent Prsonal- og attføringsleder Attføringskonsulent (60%) Driftsleder Kantinegrupper Driftsleder Interne grupper (30%) NLA Sandviken (Arbeidsleder) Pakkeavdelingen (2 arbeidsledere + driftsleder 70%) Åsane Storsenter (Arbeidsleder) NLA Breistein (Arbeidsleder) Produsjon/utetj. (Arbeidsleder) Storebotn 110 BK Mat (Arbeidsleder) Sandviken Sykehus (Arbeidsleder) Åsane videreg. skole (Arbeidsleder)

5 5 Ordinært ansatte Pr hadde bedriften 16 ordinært ansatte fordelt på 15,6 stillingshjemler. Stillingen som stod ledig ved årsskiftet 2012 / 13, ble besatt pr av ny driftsleder for interne grupper (30 % driftsleder + 70 % arbeidsleder) i henhold til vedtak om organisasjonstilpasning. (Se årsrapport for 2012). I september 2013 gikk attføringskonsulent ut i foreldrepermisjon. For henne er det ansatt vikar fram til september 2014, når attføringskonsulenten kommer tilbake etter avviklet permisjon og ferie. Vikar for attføringskonsulent har pedagogisk kompetanse som yrkesfaglærer i design og håndverksfag. En arbeidsleder i kantinevirksomheten var langtidssykemeldt i hele For henne har det vært inne forskjellige vikarer med erfaring fra kantinearbeid. Stillinger med attføringsfaglig ansvar / kompetanse: Personal- og attføringsleder: Kompetanse innenfor pedagogiske fag, personalvesen og bedriftsledelse, samt 18 års erfaring fra attføringsarbeid. Attføringskonsulent: Kompetanse innen pedagogikk og folkehelsearbeid., samt mange års erfaring fra arbeid med mennesker med spesielle behov. Driftsleder kantine: Kokkefagbrev i tillegg til pedagogisk kompetanse. Driftsleder utplasserte grupper: Kompetanse innen mekaniske fag og produksjonsledelse. Driftsleder interne grupper: Mastergrad i kultur-, sosial- og samfunnspsykologi. Arbeidslederne (9 stillinger): Yrkesfaglig bakgrunn innenfor kokkefaget, konditorfaget, mekaniske fag og transport. En arbeidsleder har pedagogisk utdanning som førskolelærer, en er utdannet vernepleier, mens de andre har 9 23 års realkompetanse innen tilrettelegging av arbeidsplasser for personer med ulike yrkeshemninger. Alle arbeidsledere blir jevnlig kurset i attføringsfaglige temaer.

6 6 Faglig utvikling 2013 ASVL`s fagkonferanse Ulike plenumsforedrag og workshops innen attføringsfaget februar personer BERGEN BRANNVESEN Kurs i grunnleggende brannvern 17. april personer KLP Pensjonsordninger i KLP mai personer Bedriftskurs KLP 24. oktober personer NAV ARBEIDSLIVSENTER HORDALAND Kurs Verktøy for godt IA-arbeid 16. april personer Kurs Livsfaseorientert personalpolitikk 14. mai person Kurs Den viktige samtalen 18. september personer Kurs: Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser 19. september person HABILITERINGSTJENESTEN Bestillingskurs: Forståelsesvansker til mennesker med autisme 18. september personer NORSK BRANNVERNFORENING Kurs i forebyggende brannvern oktober person CONFEX Matfaglig kurs innen kantinedrift 23. oktober person

7 7 KALLERUD KOMPETANSE A/S Basiskurs i attføring: 2. oktober januar personer 3 samlinger à 3 dager med gjennomføring av praksisoppgaver mellom samlingene. Når dette kurset er avsluttet i januar 2014 vil alle våre arbeidsledere har gjennomført kurset. KURSUTVALG VEST Forelesning til temaene motivasjon, kommunikasjon og grensesetting oktober personer ASVL Høstkonferansen Ulike plenumsforedrag til temaet arbeidsmarkedspolitikk og attføring oktober personer INFOTJENESTER Brukerseminar for Infotjenesten sine dataverktøy innen personalhåndbøker. 31. oktober personer AOF Arbeidsmiljøutdanningen grunnkurs 40 timer november person BANG-OLSEN LEDERTRENING Trening i Kommunikasjon og Lederskap September november samlinger på totalt 30 timer 2 personer FAGAKADEMIET Internkurs i taushetsplikt 27. november personer

8 8 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bedriften er godkjent for 63 VTA-arbeidsplasser som er tilrettelagt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. I tillegg til VTA plasser godkjent av NAV, har Bergen Kommune siden kjøpt 3 plasser som kommunen fullfinansierer. Til sammen fikk bedriften i 2013 tildelt kr i driftstilskudd fra staten og kr fra Bergen kommune. Gjennomsnittlig tilskudd pr. godkjent NAVplass var kr fra staten og kr fra kommunen. Pr. kjøpt plass fra Bergen Kommune var gjennomsnittlig tilskudd kr Totaltilskuddet pr. godkjent tiltaksplass for 2013 ble da kr Pr var det tilsatt 67 yrkeshemmede arbeidstakere på bedriften sine VTA-plasser, derav 32 kvinner og 35 menn. Faktisk gjennomførte årsverk i VTA-tiltaket i 2013 har vært 57, 5 årsverk. Bedriften utbetaler bonuslønn basert på den verdiskapning de yrkeshemmede arbeidstakerne ved sitt arbeid bidrar med. Det praktiseres et differensiert lønnssystem for arbeidstakerne. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Bedriften er godkjent for 5 APS-plasser for personer som trenger arbeidstrening med oppfølging. For 2013 fikk tiltaket tildelt et driftstilskudd fra staten på til sammen kr ,- Tilskudd pr. plass var kr pr. måned. Pr var 6 tiltaksdeltakere inne i APS-tiltaket, derav 5 kvinner og 1 mann. APS-tiltaket gir arbeidstrening innen lager/logistikk, vaktmestertjenester og kantinearbeid.

9 9 Oversikt over bedriftens ulike avdelinger: Produksjon / Utegruppe Foruten delproduksjon for bedriftskunder, inneholder denne avdelingen også en ryddegruppe som plukker boss i oppdrag for Bergen kommune og næringslivet i Åsane bydel. Avdelingen gir tilrettelagte arbeidsoppgaver til 6 faste tiltaksdeltakere i VTA. Pakkeavdeling: Avdelingen tilrettelegger enkle pakkesoppgaver og gir arbeid til 22 tiltaksdeltakere i VTA. Såleavdeling: Avdelingen tilrettelegger arbeidsoppgaver innen industrisøm og stansing og gir fast arbeid til 2 tiltaksdeltaker i VTA, i tillegg til at den genererer arbeid for pakkeavdelingen. Lagerdrift: Avdelingen er ansvarlig for plukking og kontroll av dagligvarer som kjøres ut til barnehager, SFO og skoler og gir tilrettelagte arbeid for 7 tiltaksdeltakere i VTA, samt tilbyr arbeidstreningsplass til tiltaksdeltakere i APS. Kantineavdeling Avdelingen drifter 4 kantiner på videregående skoler / høyskoler og institusjoner og gir tilrettelagt arbeid til 22 VTA-tiltaksdeltakere, samt tilbyr arbeidstreningsplasser til tiltaksdeltaker i APS. Avdeling for rydding og renhold Avdelingen tilbyr sine tjenester til Åsane Storsenter og andre butikker i nærområdet. Avdelingen gir tilrettelagte arbeid innen kildesortering, plenklipping, snømåking og andre vaktmesterlignende tjenester til 7 VTA-tiltaksdeltakere i tillegg til å tilby arbeidstreningsplasser til tiltaksdeltakere i APS.

10 10 Tverretatlig samarbeid I tillegg til tett samarbeid med saksbehandlerne på NAV, har bedriften et godt samarbeid med helse- og sosiale tjenester i de respektive bydeler hvor tiltaksdeltakerne bor. Målsettingen med samarbeidet er å få til et helhetlig tilbud rundt den enkelte tiltaksdeltaker for å bedre dennes livskvalitet. Tiltaksdeltakerne har rett til å la seg bistå av primærkontakt fra bolig eller hjelpeverge ved oppfølgingssamtaler og i møter i Rådgivende utvalg. Vi deltar også i ansvarsgruppemøter i regi av helse- og sosiale tjenester etter behov og hvis tiltaksdeltaker ønsker det. Fra tilfelle til tilfelle samarbeider vi også med andre relevante etater som for eksempel Habiliteringstjenesten, DPS, Blindeforbundet, etc. som kan gi hjelp og veiledning i forhold til tilrettelegging av tiltak. Resultat av attføringstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) VTA-tiltaket er ikke tidsbegrenset og gjennomstrømningen i tiltaket er derfor liten. Tiltaksdeltakerne er ansatt i bedriften etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. I løpet av 2013 sluttet 6 personer og 5 personer begynte i tiltaket. En person sluttet pr og det ble tatt inn en ny søker pr Ved årsskiftet var derfor alle VTA-tiltaksplassene besatt med totalt 67 personer. 4 av disse personene besatte plasser betalt av Bergen Kommune, mens 63 personer besatte plasser godkjent av NAV. 4 personer stod på venteliste for inntak i VTA pr Det er i løpet av året gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige tiltaksdeltakere. For tiltaksdeltakere som har avsluttet prøveperioden, utarbeides individuelle handlingsplaner med hovedmål og delmål. Det settes utviklingsmål i nært samarbeid med tiltaksdeltaker som etterstreber å oppnå delmålene i løpet av ett år. I samtalene blir handlingsplan fra forrige periode evaluert og ny eller revidert handlingsplan utarbeidet. Bedriften har satt seg som overordnet mål at minst 60 % av de individuelle målene i handlingsplanene skal oppnås. I 2013 ble 63 handlingsplaner evaluert. Herav hadde 47 tiltaksdeltaker (75 %) oppnådd målsettingen i planen, mens 16 tiltaksdeltakere (25 %) av ulike grunner ikke oppnådde målene satt i planen.

11 11 Dette er en forbedring i forhold til fjoråret (2012), da 66 % av tiltaksdeltakerne oppnådde målene i individuell handlingsplan. For 4 tiltaksdeltakere forelå det i 2013 ingen handlingsplan til evaluering, da disse tiltaksdeltakerne ikke var kommet langt nok i tiltaksløpet, dvs. ennå befant seg i prøveperioden. Bedriften har Rådgivende utvalg og alle handlingsplaner er forelagt det Rådgivende utvalget for godkjenning. Det er utarbeidet 6-måneders rapporter etter avsluttet prøvetid, årlige rapporter etter vurdering av handlingsplanene og sluttrapporter for de tiltaksdeltakerne som sluttet i tiltaket. Det er også i år gjennomført internkurs for tiltaksdeltakere innen Helse og kosthold. Kurset gikk over 7 dager og 2 tiltaksdeltakere deltok. Kurset ble avholdt av attføringskonsulent som er utdannet folkehelsearbeider. Kurset bygger på Sosial- og helsedirektoratets kurs Bra mat og består av en teoretisk del hvor deltakerne lærer om karbohydrater, fett og riktig kosthold ( fem om dagen, tallerkenmodellen ), samt en praktisk del med fysisk aktivitet, turer og praktisk matlaging av middags- og lunsjretter. I november 2013 inviterte vi en sexologisk rådgiver fra universitetet i Agder med fordypning innenfor utviklingshemmede og seksualitet til å gjennomføre et internkurs for våre tiltaksdeltakere. Kurset hadde tittelen Min kropp mine grenser og inneholdt bl.a. tema som folkeskikk på jobben, grenser, venner og kjærester, etc. Også i 2013 ble det gjennomført valg av tillitsvalgt blant de yrkeshemmede arbeidstakerne. Tillitsvalg forhandler fram bonuslønn og andre godtgjørelser / velferdsgoder med daglig leder og er medlem i Arbeidsmiljøutvalget. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Ved inngangen av 2013 hadde bedriften 5 personer inne på 5 godkjente APSplasser. I løpet av året avsluttet 7 personer tiltaket og 8 personer ble tatt inn, slik at ved årsskiftet var de 5 godkjente APS-plassene besatt med 6 personer. En deltaker gitt ut i ordinært arbeid etter tiltaksperioden, en person ble avklart i forhold til VTA, to deltakere ble skrevet ut av tiltaket grunnet sykdom og 3 personer ble skrevet ut av tiltaket av andre grunner.

12 12 Tiltaksdeltakere i APS får gjennom hele prosessen tett oppfølging og veiledning av vår attføringskonsulent. Etter en kartleggingsperiode på 4 uker, utarbeides individuell handlingsplan med hovedmål og delmål i henhold til NAV sin bestilling. Handlingsplanen evalueres hver 3. måned og ev. revidert handlingsplan utarbeides. Av de 7 personene som avsluttet tiltaket i 2013 hadde 2 tiltaksdeltakere (29 %) oppnådd hovedmålsettingen i planen ved utløpet av tiltaket, mens for 4 tiltaksdeltakere (57 %) ble målsettingen ikke oppnådd. En tiltaksdeltaker hadde ikke handlingsplan, da hun avsluttet tiltaket i kartleggingsperioden. Alle handlingsplaner er forelagt bedriftens Rådgivende utvalg for godkjenning. Gjennomsnittlig oppholdstid i tiltaket var i uker. Dette er en nedgang i forhold til det foregående året (2012) hvor den var på 39 uker. Det er utarbeidet 3-måneders rapporter for alle tiltaksdeltakerne og slutt-rapporter for alle som har sluttet i tiltaket. Utplassering av elever fra videregående skole Bedriften har inngått avtale med Hordaland Fylkeskommune om arbeidsutprøving av utviklingshemmede elever i videregående skole. I 2013 har bedriften hatt samarbeid med 4 skoler om utprøving og kartlegging av til sammen 11 elever. Dette er elever som med høy sannsynlighet vil søke Varig tilrettelagt Arbeid etter avsluttet skolegang. 4 elever som avsluttet sin skolegang juni 2013, søkte inntak i VTA. Samtlige søknader ble avslått grunnet mangel på ledige VTA- plasser i aktuelle avdelinger. Deltakertilfredshet Høsten 2013 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant tiltaksdeltakerne. Av 71 tiltaksdeltakere valgte 60 (85 %) å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen var anonym og bestod av 8 spørsmål. APS-deltakerne fikk et tilleggsspørsmål i forhold til arbeidslivet. Under hvert spørsmål kunne deltakerne velge mellom fem svaralternativ. Oppsummeringen viste at 87 % av tiltaksdeltakerne som deltok i undersøkelsen var tilfredse med tjenestene de mottar. Resultatet er noe lavere enn for 2012 (89 % tilfredshet).

13 13 Interessepart tilfredshet Bedriften avholdt samarbeidsmøte med NAV med evaluering av tjenestene som Spekter Pluss leverer til etaten. Erfaringer, måloppnåelse, brukertilfredshet og kvalitetssikring ble drøftet. NAV erfarer at Spekter Pluss jobber godt med sine tiltaksdeltagere i både APS og VTA. Det ble i november 2013 også gjennomført en spørreundersøkelse mot saksbehandlere i NAV. Hovedtyngden i svarene gir signaler om at NAV saksbehandlere er fornøyd med Spekter Pluss i tilstrekkelig grad. Samarbeidsavtalen med NAV er fornyet med virkning for Tilsvarende er det inngått ny avtale for skoleåret 2013 / 2014 med opplæringsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune om arbeidsutprøving og kartlegging av elever med særskilte behov. Bergen Kommune opprettholdt også i 2013 tre VTA-plasser som er fullfinansiert av kommunen. Klager Bedriften har i 2013 mottatt en klage. Klagen ble levert av en tiltaksdeltaker i VTA-tiltaket og gjalt forhold vedrørende selve arbeidet i avdelingen. Klagen ble behandlet etter interne prosedyrer ved bedriften og ble siden løst av driftsleder og arbeidsleder i gruppen. Bedriftens oppfatning av årets resultat Bedriften er av den oppfatning at oppnådde resultater er tilfredsstillende.

14 14 Velferdstiltak Blåtur Årets blåtur ble avholdt fredag 21. juni. To busser hentet oss utenfor bedriftens lokaler og etter diverse villedende kjøremanøver, endte ferden ved Strutsefarmen i Fyllingsdalen. Her ble vi servert vafler, kaffe og saft. Etterpå fikk alle hilse på dyrene på farmen, og de som ville, fikk love til å mate dem. Det var ikke bare strutser på strutsefarmen, men også kyr, kaniner og marsvin. Noen forsøkte også å hoppe om kapp med kantinene. (Gjett hvem som vant!) Man kunne også være med på mange andre aktiviteter. Noen forsøkte seg på pil og bue, andre på hesteskokasting eller lassokasting. Været var ikke helt på vår side, men hva gjorde vel det når stemningen var god. Dagen ble avsluttet med en bedre middag på Travparken i Åsane. Julebord I år var vi så heldige å få låne Norsk Lærereakademi i Sandviken sine kantinelokaler til årets julebord. Alle ansatte, tiltaksdeltakere, pensjonister og styremedlemmer ved Spekter Pluss var invitert til julebordet fredag 20. desember. Det ble servert tradisjonell julemat med pinnekjøtt og svineribbe, og med karamellpudding til dessert. Også i år hadde vi innleid musikkant som underholdt under middagen, og underveis ble det både fellessang og solosang. Det var også innslag av taler og markering av at daglig leder fylte 60 år lillejulaften. Julenissen kom også på besøk og det ble utdeling av julegaver til alle ansatte og tiltaksdeltakere.

15 15 Helse, Miljø og sikkerhet Bedriften har i 2013 lagt opp til 3 verneområder: Liavegen 10, Eksterne grupper og Kantinene. Det er oppnevnt verneombud for hvert av verneområdene. Gjennom hele året har det vært høyt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet. Det er gjennomført endringer som medfører at de ansatte blir mer delaktig i HMS arbeidet i tråd med Arbeidsmiljølovens intensjoner. Det er etablert ordninger som synliggjør enda bedre hvem som har roller i dette arbeidet og hvilke oppgaver de har. Videre er det lagt opp til mer og bedre informasjon fra bedriftens side når det gjelder kartlegginger, risikovurderinger og gjennomføring av tiltak. Det er i 2013 avviklet en heldags HMS samling med alle ansatte til stede. En slik dag vil også bli gjennomført i kommende år med fokus på temaer som de ansatte og bedriften mener det er behov for å vie mer oppmerksomhet. Arbeidstilsynet har i 2013 gjennomført tilsyn i bedriften. Alle pålegg som ble utstedt er fulgt opp. Både arbeidsmiljøundersøkelse og kartleggingssamtaler med de ansatte utført i 2014 viser at det er et godt arbeidsmiljø i Spekter Pluss AS. Generelle betraktninger Leveringen av velferdstjenester til våre tiltaksdeltakere og samarbeidspartnere er gjennomført programmessig gjennom hele året. Det har ikke vært endringer i antall tiltaksplasser. Bedriften har et godt samarbeid med NAV. Vi er svært glade for de positive tilbakemeldingene vi har fått for arbeidet vi har utført. Innsøkingen har vært bra, og det er signert ny samarbeidsavtale med NAV for Alle tiltaksplassene vi har i henhold til avtalene med NAV og kommunen er besatt. Bedriften registrerer med bekymring at det ikke legges opp til økning i antall tiltaksplasser fra det offentliges side, og at det er mange yrkeshemmede som ikke får mulighet til å komme i arbeid. Det er gjennomført store omlegginger i Spekter Pluss i 2013 med flytting av bedriften og tilpasning av organisasjonen som de største endringsprosessene. Den økonomiske utviklingen har vært preget av betydelige kostnader i tilknytning til en gjennomført organisasjonstilpasning samt at driften av lageret for A2G AS med pakking av matvarer til skoler, barnehager og sfo er har hatt for lavt aktivitetsnivå.

16 16 Inntektene fra salg av velferdstjenester har økt i takt med statens endring av tilskuddssatser. Det har vært flere skoleelever på arbeidstrening i bedriften enn planlagt, noe som har gitt merinntekter i forhold til året før. Årets resultat ble et underskudd på kr ,-. Året 2014 stiller krav til at det etableres nye oppdrag. Dette for å ivareta bredde og mangfold i arbeidsoppgavene til nåværende og framtidige tiltaksdeltakere, samt for å styrke inntjeningen i selskapet. Driftsrapport fra avdelingene Bedriften har organisert sin virksomhet i 3 ansvarsområder, dels ut fra lokalisering og dels ut fra arbeidets art. Kantinegruppene og de Interne gruppene/liavegen 10 har hver sin driftsleder mens de Eksternt utplasserte gruppene rapporterer direkte til daglig leder. Eksterne grupper Enheten har to avdelinger som begge er lokalisert utenfor bredriftens kontor. Åsane Storsenter gruppen: Gruppen utfører oppdrag for Åsane Storsenter og butikkene i senteret. Dette er håndtering av papp/papir og restavfall fra butikkene, innsamling av handlevogner, plenklipping, etc. I tillegg tar de på seg enkelte rydde- og renholdsoppdrag for offentlige eller private oppdragsgivere i sentrets nærområde etter behov når de har ledig kapasitet. Gruppen opererer med utgangspunkt fra lokaler som Åsane Storsenter stiller til disposisjon for vår bemanning der. Samlet omsetning for gruppen ble 0,5 mill. kr. i 2012.

17 17 BK Mat Storebotn 110 gruppen Gruppen utfører arbeid for attføringsbedriften A2G AS i tilknytning til deres oppdrag for Bergen Kommune med å levere tørrmat, ferskvarer og grønnsaker / frukt til barnehager, skoler og sfo er. Vår arbeidsgruppe opererer lageret sammen med vekstbedriften Grønneviken AS. Samlet omsetning i 2013 endte på 0.3 mill. kr. Interne grupper Enheten har 2 adskilte grupper som har tilhold i våre lokaler i Liavegen 10. Arbeidet ledes av en driftsleder med arbeidsledere som tar seg av daglig organisering av arbeidet, har tilsyn og forestår veiledning og opplæring. Produksjonsgruppen Gruppen utfører plastbearbeidende produksjon, lagerarbeid og påtar seg oppdrag i nærmiljøet med bossrydding, plenklipping, snøbrøyting med mer. Årets omsetning endte på 0,4 mill. kr.

18 18 Pakkegruppen Dette er den største arbeidsgruppen i Spekter Pluss med 3 arbeidsledere og mangfoldige arbeidsoppgaver. De mest omfattende oppgavene er produksjon av innleggssåler til sko i ull og filt samt pakking av krydder for en større leverandør til det norske markedet. Det ble i 2013 solgt innleggssåler for 0,5 mill. kr. mens øvrige pakke- og monteringsoppdrag bidro med salgsinntekter på 0,3 mill. kr. Kantinedriften Spekter Pluss AS forestår driften av de samme kantinene som tidligere år: NLA Breistein, Åsane videregående skole, Sandviken Sykehus og NLA Sandviken samt vår egen personalkantine i Liavegen 10. Driften på de eksterne kantinene har vært besørget av fire kantineledere sammen med 4 6 arbeidstakere på hvert sted. Dette omfatter både VTA-arbeidstakere, utplasserte skoleelever og APS-kandidater. Kantinelederne har gjort en glimrende jobb, både når det gjelder godt attføringsarbeid, god produksjon, salg over disk og catering. Sammen med arbeidstakerne har de opprettholdt et høyt salgsvolum på alle kantinene, ivaretatt et godt arbeidsmiljø og skapt høy trivselsfaktor blant arbeidstakerne. Omsetningen endte på 4,1 mill. kr. med en dekningsgrad på 41 %. Inntjeningen er på nivå med årets budsjett.

19 19 Driftsinntekter 2013 Egeninntekten utgjør 35 % av de totale driftsinntektene på 18.9 mill. kr. Driftsinntekter 2013 kr ,4 % kr ,7 % kr ,5 % kr ,4 % kr ,2 % kr ,7 % kr ,1 % NAV Hordaland Fylkeskommune Interne grupper Andre inntekter Bergen Kommune Eksterne grupper Kantinedriften Tabell: Fordeling av driftsinntekter på produkt- og tjenesteområder

20 20 Hvordan det gikk med prioriterte oppgaver i 2013 Bedriften fornyet sin sertifisering i kvalitetssystemet EQUASS den 24. juni Bedriften har iverksatt søk etter nye oppdrag, men har ikke signert nye avtaler ved utgangen av Arbeidet fortsetter inn i 2014 med forsterket innsats. Det er iverksatt betydelig økning i fokuset på HMS arbeidet i bedriften. Omlegginger er gjennomført som vil styrke arbeidsmiljøet og innskjerpe det brannforebyggende arbeidet i bedriften. Prioriterte oppgaver for 2014 Fortsette arbeidet med å finne nye arbeidsoppdrag til tiltaksdeltakerne. Styrke de ansattes faglige kompetanse innen ulike yrkeshemminger Etablere web - basert personalhåndbok som alle ansatte skal ha tilgang til

21 21 Årsberetning 2013 Spekter Pluss AS Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet er et arbeidsmarkedstiltak som leverer tjenester til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Bedriften er godkjent av NAV for gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Tiltaksdeltagerne utfører arbeid i bedriftens ordinære handels- og produksjonsvirksomhet. Dette omfatter kantinedrift, pakking av matvarer for utkjøring til barnehager, skoler og skolefritidsordninger i Bergensområdet, produksjon av innleggssåler, diverse pakke- og monteringsarbeid, bossrydding, kildesortering og enkle vaktmesteroppgaver. Bergen Kommune er eneeier av bedriften. Ved årsskiftet hadde bedriften 17 ansatte og 73 tiltaksdeltakere. Selskapets virksomhet drives fra Liavegen 10, 5132 Nyborg. Fortsatt drift Ved utarbeidelsen av regnskapet er det lagt til grunn forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet gis høyt fokus og følges opp regelmessig. Flytting til mer moderne lokaler i Liavegen 10 på Nyborg har gitt bedre arbeidsforhold for de ansatte. Bedriftshelsetjenesten bistår bedriften med løpende kartlegging og vurdering av arbeidsmiljøet. Sammen med vernetjenesten utarbeides det HMS - tiltak som følges opp fortløpende. Arbeidstilsynet har i 2013 gjennomført tilsyn i Spekter Pluss med fokus på hvordan bedriften forebygger og reduserer risikoen for at de ansatte ikke skal få uheldige arbeidsbelastninger som følge av psykososiale og organisatoriske arbeidsbetingelser. Gitte pålegg er oppfylt og lukket. Det er i 2013 utført 15,5 årsverk i bedriften. Det er registrert et kortidsfravær på 2,4 % og et langtidsfravær på 7,8 %, det vil si et totalt sykefravær på 10,2 %. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsulykker med personskader på arbeidsplassen i Bedriften følger opp sykefravær i henhold til inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Praksis i henhold til likestillingsloven. Selskapet praktiserer en politikk som likestiller kvinner og menn, og har en målsetting om full likebehandling på alle områder. Ordinært ansatte, tiltaksdeltakere og styremedlemmer fordeler seg mellom kvinner og menn slik: 17 ordinært ansatte: 10 kvinner og 7 menn 67 på VTA-tiltak: 32 kvinner og 35 menn 6 på APS-tiltak: 5 kvinner og 1 mann 5 styremedlemmer: 3 kvinner og 2 menn

22 22 Ytre miljø Det er styrets oppfatning at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. Restavfall og papp/ papir sorteres i egne avfallsbeholdere. Produksjon og salg omfatter kun varer og tjenester som ikke medfører fare for utslipp eller helseskade i nevneverdig grad. Omsetningstall og resultat Årets salgsinntekter utgjør kr ,-. Dette er 20 % eller 1.6 mill. kr. lavere enn i Reduksjonen skyldes i hovedsak at matutkjøringen fra våre egne lagre ble helt avviklet pr. 30/6-2012, samt at omsetningen fra lagerdriften i BK Mat for A2G har vært for lav. Videre har avviklingen av vedproduksjonen medførte et mindre inntektsbortfall. For øvrige satsningsområder vurderes aktivitetsnivået å ha vært tilfredsstillende. Driftstilskuddene fra det offentlige følger statlige satser, og er i 2013 mottatt for de samme antall tiltaksplasser som i Årets resultat ble et underskudd på kr ,-. Dette har vesentlig sammenheng med kostnader knyttet til en oppsigelsessak i forbindelse med en organisasjonstilpasning som ble besluttet gjennomført i siste halvår Videre belaster driften av BK Mat lageret for A2G AS både med for lavt omsetningsnivå og for høye driftskostnader. Det er i 2013 investert i ny varebil til arbeidsgruppen som utfører bossrydding og vaktmestertjenester, nye møbler og innredning til lokalene i Liavegen 10 samt lagerutstyr. Samlet er investert for 1.8 mill. kr. Herav er 1,1 mill. kr. egenfinansiert og 0,7 mill. kr. er lagt inn i en leasingavtale. Bedriftens kontantbeholdning er i 2013 redusert med 1,7 mill. kr. til 3,2 mill. kr. I tillegg til de egenfinansierte investeringene belaster årets drift likviditetsmessig med 0,6 mill kr. Totalkapitalen er redusert med 0,5 mill. kr. i forhold til i fjor og utgjør ved utgangen av i år 6,4 mill. kr. Egenkapital pr utgjør kr ,-. Dette gir en egenkapitalandel på 52,8 % mot 61,0 % i fjor. Nyborg, 24. april 2014

23 23 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 3, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital

24 24 Balanseregnskap Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 5, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 7, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

25 25 Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 9, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

26 26 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Selskapets pensjonsordning er ytelsesbasert for medarbeidere som er ansatt før mens den er innskuddsbasert for medarbeidere ansatt etter I henhold til god regnskapsskikk for små foretak er pensjonsforpliktelsen knyttet til ytelsesplanen ikke balanseført. Skatter Selskapet er en vernet bedrift som ikke er skattepliktig for sin virksomhet.

27 27 Note 2 - Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler utgjør I tillegg er bankinnskudd på tilsammen kr sperret som sikkerhet for husleiekontrakt Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Avrunding 0-1 Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 15,5 årsverk. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2013 Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

28 28 Note 4 - Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har en offentlig ytelsesbasert pensjonsordning som pr som omfatter 7 personer som er aktive i bedriften. Ordningen omfatter også 12 pensjonister og 10 personer som har sluttet i bedriften (hovedsakelig G-regulering). Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden.forpliktelsene er dekket gjennom KLP Forsikring og gjelder både AFP og kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsen er ikke beregnet. Pensjonspremiefondet pr utgjør kr 973. Selskapet har fra og med 2007 innført innskuddsbasert pensjonsordning for nyansatte som tilfredstiller kravene i lov om foretakspensjon. Denne ordning gjelder for 8 ansatte. Denne ordning går inn under LO/NHO ordningen og dekker både pensjon og AFP. Gammel AFP-ordning er vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen frem til Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert til å være uvesentlig og det er ikke avsatt for dette i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFPordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes i prosent av lønnen til dem som ordningen omfatter. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er betalt premie til den nye ordningen for første gang i Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Samlet kostnadsførte pensjonspremie for begge ordningene etter fradrag for den delen som dekkes av de ansatte er for 2013 kr mens det for 2012 var kr Note 5 - Varer Råvarer og innkjøpte halvfabrikater Varer i arbeid Ferdige egentilvirkede varer Nedskriving for ukurans (medtatt som varekostnad) Sum Det foretas nedskriving for ukurans når aktuelt.

29 29 Note 6 - Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-5år Lineær Note 7 - Fordringer og gjeld Selskapet har ikke fordringer med forfall senere enn ett år og ikke gjeld som forfaller etter mer enn fem år. Note 8 - Pant og garantier Av selskapets eiendeler er varelager pantsat tmed kr og fordringer med inntil kr til fordel for selskapets bankforbindelse som har garantert for selskapets husleiekontrakt. Note 9 - Egenkapital Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Årsresultat Egenkapital

30 30 Note 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Bergen Kommune % 100 % 31. desember 2013 Bergen, 24. april 2014

31 Revisors beretning 31

32 32

33 33 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøet har følgende sammensetning pr Utpekt av bedriften: Knut Årnes Geir Myhre Siv Otto Valgt blant de ansatte: Wenche Teigland Lillian Tverelv Tore Nilsen (avløste Anne Brit Endresen etter valg av tillitsvalgt blant de yrkeshemmede 11/13) Bedriftshelsetjenesten Alfahelse har vært representert ved Trude Hetland eller Synnøve Rykkje. Varamedlemmer: For administrasjonen: Even Svantesvoll For de ansatte: Terje Wermundsen Utvalget har hatt 4 ordinære møter og 2 ekstraordinære møter og behandlet 40 saker. Av sakene som er behandlet kan nevnes: Årsrapporter - Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget Årsrapport fra Bedriftshelsetjenesten Alfahelse 2012 Fraværsstatistikker Sykefraværet blant ordinært ansatte ved bedriften var i 2013 på 10,2 %. Årlig ajourføring av HMS-systemet Rapport fra gjennomgang av systemet v / hovedverneombud og daglig leder. Handlingsplan for HMS arbeidet 2013 HMS-handlingsplan 2013 inneholdt 21 tiltak som er fulgt opp av AMU gjennom hele året. Opprettelse av nytt verneområde Det ble opprettet et nytt verneområde for utplasserte grupper. Vernerundene 2013 Det ble gjennomført vernerunder i produksjonsavdelingene, utplasserte gruppe og i kantineavdelingen med deltagelse av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten har også gjennomført individuelle samtaler med alle ordinært ansatte. Rapportene fra vernerundene og samtaler med ansatte er behandlet i AMU.

34 34 Oppfølging av HMS-avvik Innmeldte HMS-avvik følgendes opp løpende av AMU. I løpet av 2013 ble det meldt inn 20 avvik. Alle avvikene er lukket. Medarbeiderundersøkelsen Det ble gjennomført psykososial undersøkelse ved bedriften i mars måned. Kun 8 av 16 ansatte svarte på undersøkelsen. Tilsynssak fra Arbeidstilsynet Saken ble behandlet i tre møter som følger: - Orientering om tilsynssak opprettet av arbeidstilsynet - Orientering om varsel om pålegg fra arbeidstilsynet - Behandling av pålegg fra arbeidstilsynet Kompetanseutviklingsplan Planene som er utarbeidet i forhold til de ønsker og behov som er fremkommet, ble gjennomgått og behandlet. Ekstraordinære møter: - Det ble gjennomført et ekstraordinært møte den for å behandle bedriftens innstilling til kostnadstilpasninger i eksterne grupper og nedbemanning med en person. - Det ble gjennomført et ekstraordinært møte den for å behandle innmeldt avvik # 128 vedr. oppsummering fra fellesmøte den

35 35

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse

Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Årsberetning 2012 Stiftelsen Norsk Luftambulanse Innledning Stiftelsen Norsk Luftambulanses (SNLA) oppdrag er å bidra til at befolkningen skal få riktig hjelp så raskt som mulig ved akutt og livstruende

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder

Innhold. Nøkkeltall. Styrets beretning. Regnskap 13. Tømmeromsetning og skogdrift 2014. Skogtjenester - mengdetall fordelt på aktivitetsområder Årsmelding 2014 1 Nøkkeltall 2014 2013 (m3) 1 775 000 1 734 000 Biobrenselomsetning (lm3) 227 500 220 000 VIRKESOMSETNING Omsetning Sluttavvirkning (m ) 1 330 000 1 304 400 Tynning (m3) 21 500 69 000 Markberedning

Detaljer

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010

ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 ÅRSRAPPORT Bauda-konsernet 2010 Innhold 3 Bauda-konsernet 5 Finansdel 2 6 Årsberetning 10 Resultatregnskap og balanse 12 Noter 16 Kontantstrømoppstilling/ Revisjonsberetning 17 Bauda AS 19 Forhandlervirksomheten

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Årsmelding og regnskap

Årsmelding og regnskap Årsmelding og regnskap 2013 LEDENDE BOLIGBYGGER Bate boligbyggelag (Bate), tidligere Stavanger Bolig byggelag, har gjennom snart 70 års virksomhet i stavangerregionen utviklet bred kompetanse på bygging

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2011

Årsmelding og regnskap 2011 Årsmelding og regnskap 2011 I desember 2011 stod Stavanger Boligbyggelags etablererboliger på Goastemmen i Randaberg klar. foto: minna suojoki Smart, enkelt og greit! Et verdifullt medlemskap I 2011 fikk

Detaljer

Årsrapport 2007 Xtra personell as

Årsrapport 2007 Xtra personell as Årsrapport 2007 Xtra personell as www.xtra.no Årsrapport for 2007 Årsberetning Årsregnskap og konsernregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Kontantstrømoppstilling - Noteopplysninger Revisjonsberetning

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797

Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsrapport 2011 Norsk Luftambulanse AS, Postboks 39 1441 Drøbak. Organisasjonsnummer: 930329797 Årsberetning 2011 Virksomheten Norsk Luftambulanse AS ble stiftet i 1977 og er et heleid datterselskap av

Detaljer

backe bergen AS Årsrapport 2013

backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen AS Årsrapport 2013 backe bergen as Foto: truls løtvedt 1 2 3 Forsiden: Sundts veg detalj. (Foto: Truls Løtvedt). 1: Dokken. 2: Flåte i dokken. 3: Forsilo på flåte i dokken. Sundts veg Arkitekt:

Detaljer

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite

Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519. Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Boligbyggelagenes partner AS partner@bblp.no www.bblp.no Org.nr: 960628519 Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite Design: Making waves, Foto: Arne B. Langeleite årsrapport 2012 3 innhold Leder

Detaljer

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014

AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Årsrapport 2014 AS ING. GUNNAR M. BACKE Torshovdalen 2, leiligheter og barnehage i front. Forsiden: Sofienberg ungdomsskole, mellombygg. (Foto: Trond Joelson, Byggeindustrien) Torshovdalen

Detaljer

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter

Innhold: s 3 Mål og middel. s 4-5 Daglig leder har ordet. s 6-7 Styrets orientering. s 8 Nøkkeltall konsern. s 9-14 Regnskap med noter ÅRSBERETNING 2013 Innhold: s 3 Mål og middel s 4-5 Daglig leder har ordet s 6-7 Styrets orientering s 8 Nøkkeltall konsern s 9-14 Regnskap med noter s 15 Revisjonsberetning/ Styrets beretning s 16-17 Kundene

Detaljer

Årsregnskap. Adresseavisen AS

Årsregnskap. Adresseavisen AS Årsregnskap Adresseavisen AS 2011 Årsberetning 2011 Adresseavisen AS Virksomheten Adresseavisen AS ble stiftet i forbindelse med sammenslåingen av tidligere Adresseavisen ASA-konsernet og Harstad Tidende

Detaljer

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår

Årsmelding og regnskap 2014 69. driftsår Innhold Årsmøtet... 4 Styrets beretning... 5 Lagets organer... 6 Medlemssparing og medlemmer... 7 Lagets drift... 7 Sluttord... 8 Resultatregnskap for Coop Hamarvik 2014... 9 Balanse for Coop Hamarvik

Detaljer

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013

AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 AS ing. gunnar m. backe Årsrapport 2013 as ing. gunnar m. backe 1 2 3 4 Forsiden: Torshovdalen 1. 1 4: Christinedal CHRISTINEDAL Byggherre: Christinedal bolig AS, et selskap i Schage Eiendom AS Arkitekt:

Detaljer

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi

100 år med kraft og vekst. Årsrapport 2013. år med kraft og vekst. Rakkestad Energi 100 år med kraft og vekst Årsrapport 20 1 3 Årsrapport 2013 100 år med kraft og vekst Rakkestad Energi Rakkestad Energi 1913 2013 1 ÅRSBERETNING 2013 Historie og eierforhold Rakkestad Energi AS ble stiftet

Detaljer

AtB 2011 Innhold side

AtB 2011 Innhold side Årsrapport AtB 2011 Innhold side Innledning s.2 Sammendrag s.3 AtBs verdigrunnlag s.4 AtBs organisasjon s.4 Arbeidsmiljø s.4 Kjøp av transporttjenester s.5 Trafikk- og markedsutvikling s.6 Rutetilbudet

Detaljer

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028

Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 Styresaknr. 28/04 REF: 2004/000028 ÅRSREGNSKAP 2003 Saksbehandler: Linda Johnsen Dokumenter i saken: Trykte vedlegg: Årsregnskap 2003 - bestående av årsberetning, resultatregnskap, balanse, kontantstrømoppstilling

Detaljer

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1

Årsberetning 2014. Mosseregionens Næringsutvikling AS. Årsberetning 2014 Side 1 h Årsberetning 2014 Mosseregionens Næringsutvikling AS Årsberetning 2014 Side 1 Layout, tekst: Yngvar Trandem Årsberetning 2014 Side 2 INNHOLD Styrets årsberetning.side 4 Regnskap 2014 med noter.side 11

Detaljer

Administrasjonens beretning 2014

Administrasjonens beretning 2014 Årsmelding 2014 Administrasjonens beretning 2014 Nytt godt år for bonord BONORD år preget av høyt tempo og positive interne prosesser. Driftsmessig går BONORDkonsernet svært godt. Rutineendringer og økt

Detaljer

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier.

Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. årsberetning 2008 VISJON SAMMEN UTVIKLER VI VARIGE VERDIER Forretningsidé Eiker Eiendomsutvikling skal være en lønnsom og nyskapende eiendomsutvikler med basis i kompetanse og menneskelige verdier. Verdigrunnlag

Detaljer

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004

Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Det Norske Myntverket Årsrapport 2004 Innhold side 1 side 2 side 6 side 10 side 16 side 18 Rapport fra administrerende direktør Styrets årsberetning 2004 Regnskap Noter Revisors beretning Mynt- og medaljeproduksjon

Detaljer

våle Bygg AS Årsrapport 2013

våle Bygg AS Årsrapport 2013 våle Bygg AS Årsrapport 2013 Jarlsø, sommeren 2013 våle bygg as Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Bolig 90 Nygårdveien Montør i stillas, Jarlsø trinn 3 - Signalbygget Jarlsø trinn 3 Signalbygget Byggherre:

Detaljer

Innhold årsberetning 2012

Innhold årsberetning 2012 ÅRSBERETNING 2012 Forsidebilde: Devlelunden borettslag, Lade. 16 leiligheter. Byggestart våren 2013. NØKKELTALL - 51 338 medlemmer pr 31.12.2012-43 % av de som meldte seg inn i 2012 var mellom 20 40 år

Detaljer

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014

Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmelding og regnskap 2014 Coop Innlandet SA Årsmelding og regnskap 2014 Årsmøte i Coop Innlandet avholdes den 26. mars 2015 kl. 19.00 på Scandic Hotel Ringsaker, Kåtorpvegen 1, Olrud. (Her møter de valgte

Detaljer

NRK AS Årsberetning 2005

NRK AS Årsberetning 2005 NRK AS Årsberetning 2005 NRKs virksomhet NRK har i 2005 befestet sin posisjon som landets ledende kringkastingsselskap med hovedansvar for å produsere og distribuere et radio- og fjernsynstilbud til hele

Detaljer

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS

Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS 2010 Årsrapporter for haugesund sanitetsforenings revmatismesykehus AS og REHABilitering vest AS Innhold: 03 Innledning 04 05 06 07 08 09 10 12 13 13 14 16 16 18 22 23 24 25 28 29 30 31 32 Årsrapport for

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN

ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN ÅRSRAPPORT 2014 FJELLINJEN 1 2 Fjellinjens kvalitetspolitikk: På vegne av eiere og oppdragsgiver skal Fjellinjen være en trygg og tillitsskapende tjenesteleverandør, ved å gjennomføre korrekt identifisering,

Detaljer