Spekter Pluss AS Liavegen Nyborg. Org.nr

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Spekter Pluss AS Liavegen 10 5132 Nyborg. Org.nr. 959 504 733"

Transkript

1 Spekter Pluss AS Liavegen Nyborg Org.nr

2 2 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 3 Tiltaksarrangør... 3 Eierforhold... 3 Bedriftens styre... 3 Revisjon... 4 Organisasjonskart Spekter Pluss AS Ordinært ansatte... 5 Faglig utvikling Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk:... 8 Varig tilrettelagt arbeid (VTA)... 8 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS)... 8 Oversikt over bedriftens ulike avdelinger:... 9 Tverretatlig samarbeid Resultat av attføringstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Utplassering av elever fra videregående skole Deltakertilfredshet Interessepart tilfredshet Klager Bedriftens oppfatning av årets resultat Velferdstiltak Helse, Miljø og sikkerhet Generelle betraktninger Driftsrapport fra avdelingene Eksterne grupper Interne grupper Kantinedriften Driftsinntekter Hvordan det gikk med prioriterte oppgaver i Prioriterte oppgaver for Årsberetning Resultatregnskap Balanseregnskap Noter til regnskapet Revisors beretning Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget... 33

3 3 Bakgrunn Spekter Pluss AS ble etablert som eget aksjeselskap den 1. januar 1991 under navnet Breistein Industrier A/S. Bedriften ble registrert med nytt navn fra 8. februar Virksomheten er underlagt aksjeloven og arbeidsmiljølovens bestemmelser. Tiltaksarrangør Spekter Pluss AS er tiltaksarrangør for arbeidsmarkedstiltakene "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS). I tillegg har vi avtale med Hordaland Fylkeskommune om arbeidsutprøving av elever med behov for særskilt tilrettelegging fra videregående skole. Vi har også avtale med Hordaland Friomsorgskontor om utplassering av domfelte som har fått samfunnsstraff og skal gjennomføre samfunnsnyttig tjeneste. Eierforhold Spekter Pluss AS har en aksjekapital på kr ,- fordelt på 50 aksjer à kr ,-. Bergen Kommune er eier av samtlige aksjer. Eierinteressene blir ivaretatt av Byråd for finans, eiendom og eierskap. Bedriftens styre Styret består av følgende medlemmer pr : Valgt av generalforsamlingen: Styreleder: Nestleder: Styremedlem: Styremedlem: Valgt av de ansatte: Styremedlem: Jan Sverre Stray Frode Røynesdal Helen G.Wathle Kongshavn Anna Kathrine Eltvik Trine Johansen Aga Styret har i år 2013 avholdt 6 møter og behandlet 41 saker. Det ble avholdt ordinær generalforsamling den 6. juni 2013.

4 4 Revisjon Ernst & Young v/ Frank Helland og Dag Sverre Meland. Organisasjonskart Spekter Pluss AS Daglig leder Administrasjonskonsulent Prsonal- og attføringsleder Attføringskonsulent (60%) Driftsleder Kantinegrupper Driftsleder Interne grupper (30%) NLA Sandviken (Arbeidsleder) Pakkeavdelingen (2 arbeidsledere + driftsleder 70%) Åsane Storsenter (Arbeidsleder) NLA Breistein (Arbeidsleder) Produsjon/utetj. (Arbeidsleder) Storebotn 110 BK Mat (Arbeidsleder) Sandviken Sykehus (Arbeidsleder) Åsane videreg. skole (Arbeidsleder)

5 5 Ordinært ansatte Pr hadde bedriften 16 ordinært ansatte fordelt på 15,6 stillingshjemler. Stillingen som stod ledig ved årsskiftet 2012 / 13, ble besatt pr av ny driftsleder for interne grupper (30 % driftsleder + 70 % arbeidsleder) i henhold til vedtak om organisasjonstilpasning. (Se årsrapport for 2012). I september 2013 gikk attføringskonsulent ut i foreldrepermisjon. For henne er det ansatt vikar fram til september 2014, når attføringskonsulenten kommer tilbake etter avviklet permisjon og ferie. Vikar for attføringskonsulent har pedagogisk kompetanse som yrkesfaglærer i design og håndverksfag. En arbeidsleder i kantinevirksomheten var langtidssykemeldt i hele For henne har det vært inne forskjellige vikarer med erfaring fra kantinearbeid. Stillinger med attføringsfaglig ansvar / kompetanse: Personal- og attføringsleder: Kompetanse innenfor pedagogiske fag, personalvesen og bedriftsledelse, samt 18 års erfaring fra attføringsarbeid. Attføringskonsulent: Kompetanse innen pedagogikk og folkehelsearbeid., samt mange års erfaring fra arbeid med mennesker med spesielle behov. Driftsleder kantine: Kokkefagbrev i tillegg til pedagogisk kompetanse. Driftsleder utplasserte grupper: Kompetanse innen mekaniske fag og produksjonsledelse. Driftsleder interne grupper: Mastergrad i kultur-, sosial- og samfunnspsykologi. Arbeidslederne (9 stillinger): Yrkesfaglig bakgrunn innenfor kokkefaget, konditorfaget, mekaniske fag og transport. En arbeidsleder har pedagogisk utdanning som førskolelærer, en er utdannet vernepleier, mens de andre har 9 23 års realkompetanse innen tilrettelegging av arbeidsplasser for personer med ulike yrkeshemninger. Alle arbeidsledere blir jevnlig kurset i attføringsfaglige temaer.

6 6 Faglig utvikling 2013 ASVL`s fagkonferanse Ulike plenumsforedrag og workshops innen attføringsfaget februar personer BERGEN BRANNVESEN Kurs i grunnleggende brannvern 17. april personer KLP Pensjonsordninger i KLP mai personer Bedriftskurs KLP 24. oktober personer NAV ARBEIDSLIVSENTER HORDALAND Kurs Verktøy for godt IA-arbeid 16. april personer Kurs Livsfaseorientert personalpolitikk 14. mai person Kurs Den viktige samtalen 18. september personer Kurs: Gode grep for å skape helsefremmende arbeidsplasser 19. september person HABILITERINGSTJENESTEN Bestillingskurs: Forståelsesvansker til mennesker med autisme 18. september personer NORSK BRANNVERNFORENING Kurs i forebyggende brannvern oktober person CONFEX Matfaglig kurs innen kantinedrift 23. oktober person

7 7 KALLERUD KOMPETANSE A/S Basiskurs i attføring: 2. oktober januar personer 3 samlinger à 3 dager med gjennomføring av praksisoppgaver mellom samlingene. Når dette kurset er avsluttet i januar 2014 vil alle våre arbeidsledere har gjennomført kurset. KURSUTVALG VEST Forelesning til temaene motivasjon, kommunikasjon og grensesetting oktober personer ASVL Høstkonferansen Ulike plenumsforedrag til temaet arbeidsmarkedspolitikk og attføring oktober personer INFOTJENESTER Brukerseminar for Infotjenesten sine dataverktøy innen personalhåndbøker. 31. oktober personer AOF Arbeidsmiljøutdanningen grunnkurs 40 timer november person BANG-OLSEN LEDERTRENING Trening i Kommunikasjon og Lederskap September november samlinger på totalt 30 timer 2 personer FAGAKADEMIET Internkurs i taushetsplikt 27. november personer

8 8 Tildelt ramme, godkjente plasser og faktisk gjennomførte årsverk: Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bedriften er godkjent for 63 VTA-arbeidsplasser som er tilrettelagt for arbeidstakere med redusert arbeidsevne. I tillegg til VTA plasser godkjent av NAV, har Bergen Kommune siden kjøpt 3 plasser som kommunen fullfinansierer. Til sammen fikk bedriften i 2013 tildelt kr i driftstilskudd fra staten og kr fra Bergen kommune. Gjennomsnittlig tilskudd pr. godkjent NAVplass var kr fra staten og kr fra kommunen. Pr. kjøpt plass fra Bergen Kommune var gjennomsnittlig tilskudd kr Totaltilskuddet pr. godkjent tiltaksplass for 2013 ble da kr Pr var det tilsatt 67 yrkeshemmede arbeidstakere på bedriften sine VTA-plasser, derav 32 kvinner og 35 menn. Faktisk gjennomførte årsverk i VTA-tiltaket i 2013 har vært 57, 5 årsverk. Bedriften utbetaler bonuslønn basert på den verdiskapning de yrkeshemmede arbeidstakerne ved sitt arbeid bidrar med. Det praktiseres et differensiert lønnssystem for arbeidstakerne. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Bedriften er godkjent for 5 APS-plasser for personer som trenger arbeidstrening med oppfølging. For 2013 fikk tiltaket tildelt et driftstilskudd fra staten på til sammen kr ,- Tilskudd pr. plass var kr pr. måned. Pr var 6 tiltaksdeltakere inne i APS-tiltaket, derav 5 kvinner og 1 mann. APS-tiltaket gir arbeidstrening innen lager/logistikk, vaktmestertjenester og kantinearbeid.

9 9 Oversikt over bedriftens ulike avdelinger: Produksjon / Utegruppe Foruten delproduksjon for bedriftskunder, inneholder denne avdelingen også en ryddegruppe som plukker boss i oppdrag for Bergen kommune og næringslivet i Åsane bydel. Avdelingen gir tilrettelagte arbeidsoppgaver til 6 faste tiltaksdeltakere i VTA. Pakkeavdeling: Avdelingen tilrettelegger enkle pakkesoppgaver og gir arbeid til 22 tiltaksdeltakere i VTA. Såleavdeling: Avdelingen tilrettelegger arbeidsoppgaver innen industrisøm og stansing og gir fast arbeid til 2 tiltaksdeltaker i VTA, i tillegg til at den genererer arbeid for pakkeavdelingen. Lagerdrift: Avdelingen er ansvarlig for plukking og kontroll av dagligvarer som kjøres ut til barnehager, SFO og skoler og gir tilrettelagte arbeid for 7 tiltaksdeltakere i VTA, samt tilbyr arbeidstreningsplass til tiltaksdeltakere i APS. Kantineavdeling Avdelingen drifter 4 kantiner på videregående skoler / høyskoler og institusjoner og gir tilrettelagt arbeid til 22 VTA-tiltaksdeltakere, samt tilbyr arbeidstreningsplasser til tiltaksdeltaker i APS. Avdeling for rydding og renhold Avdelingen tilbyr sine tjenester til Åsane Storsenter og andre butikker i nærområdet. Avdelingen gir tilrettelagte arbeid innen kildesortering, plenklipping, snømåking og andre vaktmesterlignende tjenester til 7 VTA-tiltaksdeltakere i tillegg til å tilby arbeidstreningsplasser til tiltaksdeltakere i APS.

10 10 Tverretatlig samarbeid I tillegg til tett samarbeid med saksbehandlerne på NAV, har bedriften et godt samarbeid med helse- og sosiale tjenester i de respektive bydeler hvor tiltaksdeltakerne bor. Målsettingen med samarbeidet er å få til et helhetlig tilbud rundt den enkelte tiltaksdeltaker for å bedre dennes livskvalitet. Tiltaksdeltakerne har rett til å la seg bistå av primærkontakt fra bolig eller hjelpeverge ved oppfølgingssamtaler og i møter i Rådgivende utvalg. Vi deltar også i ansvarsgruppemøter i regi av helse- og sosiale tjenester etter behov og hvis tiltaksdeltaker ønsker det. Fra tilfelle til tilfelle samarbeider vi også med andre relevante etater som for eksempel Habiliteringstjenesten, DPS, Blindeforbundet, etc. som kan gi hjelp og veiledning i forhold til tilrettelegging av tiltak. Resultat av attføringstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) VTA-tiltaket er ikke tidsbegrenset og gjennomstrømningen i tiltaket er derfor liten. Tiltaksdeltakerne er ansatt i bedriften etter arbeidsmiljølovens bestemmelser. I løpet av 2013 sluttet 6 personer og 5 personer begynte i tiltaket. En person sluttet pr og det ble tatt inn en ny søker pr Ved årsskiftet var derfor alle VTA-tiltaksplassene besatt med totalt 67 personer. 4 av disse personene besatte plasser betalt av Bergen Kommune, mens 63 personer besatte plasser godkjent av NAV. 4 personer stod på venteliste for inntak i VTA pr Det er i løpet av året gjennomført medarbeidersamtaler med samtlige tiltaksdeltakere. For tiltaksdeltakere som har avsluttet prøveperioden, utarbeides individuelle handlingsplaner med hovedmål og delmål. Det settes utviklingsmål i nært samarbeid med tiltaksdeltaker som etterstreber å oppnå delmålene i løpet av ett år. I samtalene blir handlingsplan fra forrige periode evaluert og ny eller revidert handlingsplan utarbeidet. Bedriften har satt seg som overordnet mål at minst 60 % av de individuelle målene i handlingsplanene skal oppnås. I 2013 ble 63 handlingsplaner evaluert. Herav hadde 47 tiltaksdeltaker (75 %) oppnådd målsettingen i planen, mens 16 tiltaksdeltakere (25 %) av ulike grunner ikke oppnådde målene satt i planen.

11 11 Dette er en forbedring i forhold til fjoråret (2012), da 66 % av tiltaksdeltakerne oppnådde målene i individuell handlingsplan. For 4 tiltaksdeltakere forelå det i 2013 ingen handlingsplan til evaluering, da disse tiltaksdeltakerne ikke var kommet langt nok i tiltaksløpet, dvs. ennå befant seg i prøveperioden. Bedriften har Rådgivende utvalg og alle handlingsplaner er forelagt det Rådgivende utvalget for godkjenning. Det er utarbeidet 6-måneders rapporter etter avsluttet prøvetid, årlige rapporter etter vurdering av handlingsplanene og sluttrapporter for de tiltaksdeltakerne som sluttet i tiltaket. Det er også i år gjennomført internkurs for tiltaksdeltakere innen Helse og kosthold. Kurset gikk over 7 dager og 2 tiltaksdeltakere deltok. Kurset ble avholdt av attføringskonsulent som er utdannet folkehelsearbeider. Kurset bygger på Sosial- og helsedirektoratets kurs Bra mat og består av en teoretisk del hvor deltakerne lærer om karbohydrater, fett og riktig kosthold ( fem om dagen, tallerkenmodellen ), samt en praktisk del med fysisk aktivitet, turer og praktisk matlaging av middags- og lunsjretter. I november 2013 inviterte vi en sexologisk rådgiver fra universitetet i Agder med fordypning innenfor utviklingshemmede og seksualitet til å gjennomføre et internkurs for våre tiltaksdeltakere. Kurset hadde tittelen Min kropp mine grenser og inneholdt bl.a. tema som folkeskikk på jobben, grenser, venner og kjærester, etc. Også i 2013 ble det gjennomført valg av tillitsvalgt blant de yrkeshemmede arbeidstakerne. Tillitsvalg forhandler fram bonuslønn og andre godtgjørelser / velferdsgoder med daglig leder og er medlem i Arbeidsmiljøutvalget. Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Ved inngangen av 2013 hadde bedriften 5 personer inne på 5 godkjente APSplasser. I løpet av året avsluttet 7 personer tiltaket og 8 personer ble tatt inn, slik at ved årsskiftet var de 5 godkjente APS-plassene besatt med 6 personer. En deltaker gitt ut i ordinært arbeid etter tiltaksperioden, en person ble avklart i forhold til VTA, to deltakere ble skrevet ut av tiltaket grunnet sykdom og 3 personer ble skrevet ut av tiltaket av andre grunner.

12 12 Tiltaksdeltakere i APS får gjennom hele prosessen tett oppfølging og veiledning av vår attføringskonsulent. Etter en kartleggingsperiode på 4 uker, utarbeides individuell handlingsplan med hovedmål og delmål i henhold til NAV sin bestilling. Handlingsplanen evalueres hver 3. måned og ev. revidert handlingsplan utarbeides. Av de 7 personene som avsluttet tiltaket i 2013 hadde 2 tiltaksdeltakere (29 %) oppnådd hovedmålsettingen i planen ved utløpet av tiltaket, mens for 4 tiltaksdeltakere (57 %) ble målsettingen ikke oppnådd. En tiltaksdeltaker hadde ikke handlingsplan, da hun avsluttet tiltaket i kartleggingsperioden. Alle handlingsplaner er forelagt bedriftens Rådgivende utvalg for godkjenning. Gjennomsnittlig oppholdstid i tiltaket var i uker. Dette er en nedgang i forhold til det foregående året (2012) hvor den var på 39 uker. Det er utarbeidet 3-måneders rapporter for alle tiltaksdeltakerne og slutt-rapporter for alle som har sluttet i tiltaket. Utplassering av elever fra videregående skole Bedriften har inngått avtale med Hordaland Fylkeskommune om arbeidsutprøving av utviklingshemmede elever i videregående skole. I 2013 har bedriften hatt samarbeid med 4 skoler om utprøving og kartlegging av til sammen 11 elever. Dette er elever som med høy sannsynlighet vil søke Varig tilrettelagt Arbeid etter avsluttet skolegang. 4 elever som avsluttet sin skolegang juni 2013, søkte inntak i VTA. Samtlige søknader ble avslått grunnet mangel på ledige VTA- plasser i aktuelle avdelinger. Deltakertilfredshet Høsten 2013 ble det gjennomført en brukerundersøkelse blant tiltaksdeltakerne. Av 71 tiltaksdeltakere valgte 60 (85 %) å delta i undersøkelsen. Undersøkelsen var anonym og bestod av 8 spørsmål. APS-deltakerne fikk et tilleggsspørsmål i forhold til arbeidslivet. Under hvert spørsmål kunne deltakerne velge mellom fem svaralternativ. Oppsummeringen viste at 87 % av tiltaksdeltakerne som deltok i undersøkelsen var tilfredse med tjenestene de mottar. Resultatet er noe lavere enn for 2012 (89 % tilfredshet).

13 13 Interessepart tilfredshet Bedriften avholdt samarbeidsmøte med NAV med evaluering av tjenestene som Spekter Pluss leverer til etaten. Erfaringer, måloppnåelse, brukertilfredshet og kvalitetssikring ble drøftet. NAV erfarer at Spekter Pluss jobber godt med sine tiltaksdeltagere i både APS og VTA. Det ble i november 2013 også gjennomført en spørreundersøkelse mot saksbehandlere i NAV. Hovedtyngden i svarene gir signaler om at NAV saksbehandlere er fornøyd med Spekter Pluss i tilstrekkelig grad. Samarbeidsavtalen med NAV er fornyet med virkning for Tilsvarende er det inngått ny avtale for skoleåret 2013 / 2014 med opplæringsavdelinga i Hordaland Fylkeskommune om arbeidsutprøving og kartlegging av elever med særskilte behov. Bergen Kommune opprettholdt også i 2013 tre VTA-plasser som er fullfinansiert av kommunen. Klager Bedriften har i 2013 mottatt en klage. Klagen ble levert av en tiltaksdeltaker i VTA-tiltaket og gjalt forhold vedrørende selve arbeidet i avdelingen. Klagen ble behandlet etter interne prosedyrer ved bedriften og ble siden løst av driftsleder og arbeidsleder i gruppen. Bedriftens oppfatning av årets resultat Bedriften er av den oppfatning at oppnådde resultater er tilfredsstillende.

14 14 Velferdstiltak Blåtur Årets blåtur ble avholdt fredag 21. juni. To busser hentet oss utenfor bedriftens lokaler og etter diverse villedende kjøremanøver, endte ferden ved Strutsefarmen i Fyllingsdalen. Her ble vi servert vafler, kaffe og saft. Etterpå fikk alle hilse på dyrene på farmen, og de som ville, fikk love til å mate dem. Det var ikke bare strutser på strutsefarmen, men også kyr, kaniner og marsvin. Noen forsøkte også å hoppe om kapp med kantinene. (Gjett hvem som vant!) Man kunne også være med på mange andre aktiviteter. Noen forsøkte seg på pil og bue, andre på hesteskokasting eller lassokasting. Været var ikke helt på vår side, men hva gjorde vel det når stemningen var god. Dagen ble avsluttet med en bedre middag på Travparken i Åsane. Julebord I år var vi så heldige å få låne Norsk Lærereakademi i Sandviken sine kantinelokaler til årets julebord. Alle ansatte, tiltaksdeltakere, pensjonister og styremedlemmer ved Spekter Pluss var invitert til julebordet fredag 20. desember. Det ble servert tradisjonell julemat med pinnekjøtt og svineribbe, og med karamellpudding til dessert. Også i år hadde vi innleid musikkant som underholdt under middagen, og underveis ble det både fellessang og solosang. Det var også innslag av taler og markering av at daglig leder fylte 60 år lillejulaften. Julenissen kom også på besøk og det ble utdeling av julegaver til alle ansatte og tiltaksdeltakere.

15 15 Helse, Miljø og sikkerhet Bedriften har i 2013 lagt opp til 3 verneområder: Liavegen 10, Eksterne grupper og Kantinene. Det er oppnevnt verneombud for hvert av verneområdene. Gjennom hele året har det vært høyt fokus på Helse, Miljø og Sikkerhet. Det er gjennomført endringer som medfører at de ansatte blir mer delaktig i HMS arbeidet i tråd med Arbeidsmiljølovens intensjoner. Det er etablert ordninger som synliggjør enda bedre hvem som har roller i dette arbeidet og hvilke oppgaver de har. Videre er det lagt opp til mer og bedre informasjon fra bedriftens side når det gjelder kartlegginger, risikovurderinger og gjennomføring av tiltak. Det er i 2013 avviklet en heldags HMS samling med alle ansatte til stede. En slik dag vil også bli gjennomført i kommende år med fokus på temaer som de ansatte og bedriften mener det er behov for å vie mer oppmerksomhet. Arbeidstilsynet har i 2013 gjennomført tilsyn i bedriften. Alle pålegg som ble utstedt er fulgt opp. Både arbeidsmiljøundersøkelse og kartleggingssamtaler med de ansatte utført i 2014 viser at det er et godt arbeidsmiljø i Spekter Pluss AS. Generelle betraktninger Leveringen av velferdstjenester til våre tiltaksdeltakere og samarbeidspartnere er gjennomført programmessig gjennom hele året. Det har ikke vært endringer i antall tiltaksplasser. Bedriften har et godt samarbeid med NAV. Vi er svært glade for de positive tilbakemeldingene vi har fått for arbeidet vi har utført. Innsøkingen har vært bra, og det er signert ny samarbeidsavtale med NAV for Alle tiltaksplassene vi har i henhold til avtalene med NAV og kommunen er besatt. Bedriften registrerer med bekymring at det ikke legges opp til økning i antall tiltaksplasser fra det offentliges side, og at det er mange yrkeshemmede som ikke får mulighet til å komme i arbeid. Det er gjennomført store omlegginger i Spekter Pluss i 2013 med flytting av bedriften og tilpasning av organisasjonen som de største endringsprosessene. Den økonomiske utviklingen har vært preget av betydelige kostnader i tilknytning til en gjennomført organisasjonstilpasning samt at driften av lageret for A2G AS med pakking av matvarer til skoler, barnehager og sfo er har hatt for lavt aktivitetsnivå.

16 16 Inntektene fra salg av velferdstjenester har økt i takt med statens endring av tilskuddssatser. Det har vært flere skoleelever på arbeidstrening i bedriften enn planlagt, noe som har gitt merinntekter i forhold til året før. Årets resultat ble et underskudd på kr ,-. Året 2014 stiller krav til at det etableres nye oppdrag. Dette for å ivareta bredde og mangfold i arbeidsoppgavene til nåværende og framtidige tiltaksdeltakere, samt for å styrke inntjeningen i selskapet. Driftsrapport fra avdelingene Bedriften har organisert sin virksomhet i 3 ansvarsområder, dels ut fra lokalisering og dels ut fra arbeidets art. Kantinegruppene og de Interne gruppene/liavegen 10 har hver sin driftsleder mens de Eksternt utplasserte gruppene rapporterer direkte til daglig leder. Eksterne grupper Enheten har to avdelinger som begge er lokalisert utenfor bredriftens kontor. Åsane Storsenter gruppen: Gruppen utfører oppdrag for Åsane Storsenter og butikkene i senteret. Dette er håndtering av papp/papir og restavfall fra butikkene, innsamling av handlevogner, plenklipping, etc. I tillegg tar de på seg enkelte rydde- og renholdsoppdrag for offentlige eller private oppdragsgivere i sentrets nærområde etter behov når de har ledig kapasitet. Gruppen opererer med utgangspunkt fra lokaler som Åsane Storsenter stiller til disposisjon for vår bemanning der. Samlet omsetning for gruppen ble 0,5 mill. kr. i 2012.

17 17 BK Mat Storebotn 110 gruppen Gruppen utfører arbeid for attføringsbedriften A2G AS i tilknytning til deres oppdrag for Bergen Kommune med å levere tørrmat, ferskvarer og grønnsaker / frukt til barnehager, skoler og sfo er. Vår arbeidsgruppe opererer lageret sammen med vekstbedriften Grønneviken AS. Samlet omsetning i 2013 endte på 0.3 mill. kr. Interne grupper Enheten har 2 adskilte grupper som har tilhold i våre lokaler i Liavegen 10. Arbeidet ledes av en driftsleder med arbeidsledere som tar seg av daglig organisering av arbeidet, har tilsyn og forestår veiledning og opplæring. Produksjonsgruppen Gruppen utfører plastbearbeidende produksjon, lagerarbeid og påtar seg oppdrag i nærmiljøet med bossrydding, plenklipping, snøbrøyting med mer. Årets omsetning endte på 0,4 mill. kr.

18 18 Pakkegruppen Dette er den største arbeidsgruppen i Spekter Pluss med 3 arbeidsledere og mangfoldige arbeidsoppgaver. De mest omfattende oppgavene er produksjon av innleggssåler til sko i ull og filt samt pakking av krydder for en større leverandør til det norske markedet. Det ble i 2013 solgt innleggssåler for 0,5 mill. kr. mens øvrige pakke- og monteringsoppdrag bidro med salgsinntekter på 0,3 mill. kr. Kantinedriften Spekter Pluss AS forestår driften av de samme kantinene som tidligere år: NLA Breistein, Åsane videregående skole, Sandviken Sykehus og NLA Sandviken samt vår egen personalkantine i Liavegen 10. Driften på de eksterne kantinene har vært besørget av fire kantineledere sammen med 4 6 arbeidstakere på hvert sted. Dette omfatter både VTA-arbeidstakere, utplasserte skoleelever og APS-kandidater. Kantinelederne har gjort en glimrende jobb, både når det gjelder godt attføringsarbeid, god produksjon, salg over disk og catering. Sammen med arbeidstakerne har de opprettholdt et høyt salgsvolum på alle kantinene, ivaretatt et godt arbeidsmiljø og skapt høy trivselsfaktor blant arbeidstakerne. Omsetningen endte på 4,1 mill. kr. med en dekningsgrad på 41 %. Inntjeningen er på nivå med årets budsjett.

19 19 Driftsinntekter 2013 Egeninntekten utgjør 35 % av de totale driftsinntektene på 18.9 mill. kr. Driftsinntekter 2013 kr ,4 % kr ,7 % kr ,5 % kr ,4 % kr ,2 % kr ,7 % kr ,1 % NAV Hordaland Fylkeskommune Interne grupper Andre inntekter Bergen Kommune Eksterne grupper Kantinedriften Tabell: Fordeling av driftsinntekter på produkt- og tjenesteområder

20 20 Hvordan det gikk med prioriterte oppgaver i 2013 Bedriften fornyet sin sertifisering i kvalitetssystemet EQUASS den 24. juni Bedriften har iverksatt søk etter nye oppdrag, men har ikke signert nye avtaler ved utgangen av Arbeidet fortsetter inn i 2014 med forsterket innsats. Det er iverksatt betydelig økning i fokuset på HMS arbeidet i bedriften. Omlegginger er gjennomført som vil styrke arbeidsmiljøet og innskjerpe det brannforebyggende arbeidet i bedriften. Prioriterte oppgaver for 2014 Fortsette arbeidet med å finne nye arbeidsoppdrag til tiltaksdeltakerne. Styrke de ansattes faglige kompetanse innen ulike yrkeshemminger Etablere web - basert personalhåndbok som alle ansatte skal ha tilgang til

21 21 Årsberetning 2013 Spekter Pluss AS Virksomhetens art og hvor den drives Selskapet er et arbeidsmarkedstiltak som leverer tjenester til Arbeids- og velferdsetaten (NAV). Bedriften er godkjent av NAV for gjennomføring av arbeidsmarkedstiltakene Varig tilrettelagt arbeid og Arbeidspraksis i skjermet virksomhet. Tiltaksdeltagerne utfører arbeid i bedriftens ordinære handels- og produksjonsvirksomhet. Dette omfatter kantinedrift, pakking av matvarer for utkjøring til barnehager, skoler og skolefritidsordninger i Bergensområdet, produksjon av innleggssåler, diverse pakke- og monteringsarbeid, bossrydding, kildesortering og enkle vaktmesteroppgaver. Bergen Kommune er eneeier av bedriften. Ved årsskiftet hadde bedriften 17 ansatte og 73 tiltaksdeltakere. Selskapets virksomhet drives fra Liavegen 10, 5132 Nyborg. Fortsatt drift Ved utarbeidelsen av regnskapet er det lagt til grunn forutsetning om fortsatt drift. Arbeidsmiljøet Arbeidsmiljøet i bedriften er godt. Helse, miljø og sikkerhetsarbeidet gis høyt fokus og følges opp regelmessig. Flytting til mer moderne lokaler i Liavegen 10 på Nyborg har gitt bedre arbeidsforhold for de ansatte. Bedriftshelsetjenesten bistår bedriften med løpende kartlegging og vurdering av arbeidsmiljøet. Sammen med vernetjenesten utarbeides det HMS - tiltak som følges opp fortløpende. Arbeidstilsynet har i 2013 gjennomført tilsyn i Spekter Pluss med fokus på hvordan bedriften forebygger og reduserer risikoen for at de ansatte ikke skal få uheldige arbeidsbelastninger som følge av psykososiale og organisatoriske arbeidsbetingelser. Gitte pålegg er oppfylt og lukket. Det er i 2013 utført 15,5 årsverk i bedriften. Det er registrert et kortidsfravær på 2,4 % og et langtidsfravær på 7,8 %, det vil si et totalt sykefravær på 10,2 %. Det har ikke blitt rapportert om alvorlige arbeidsulykker med personskader på arbeidsplassen i Bedriften følger opp sykefravær i henhold til inngått avtale med NAV om inkluderende arbeidsliv (IA-bedrift). Praksis i henhold til likestillingsloven. Selskapet praktiserer en politikk som likestiller kvinner og menn, og har en målsetting om full likebehandling på alle områder. Ordinært ansatte, tiltaksdeltakere og styremedlemmer fordeler seg mellom kvinner og menn slik: 17 ordinært ansatte: 10 kvinner og 7 menn 67 på VTA-tiltak: 32 kvinner og 35 menn 6 på APS-tiltak: 5 kvinner og 1 mann 5 styremedlemmer: 3 kvinner og 2 menn

22 22 Ytre miljø Det er styrets oppfatning at selskapets virksomhet ikke forurenser det ytre miljø. Restavfall og papp/ papir sorteres i egne avfallsbeholdere. Produksjon og salg omfatter kun varer og tjenester som ikke medfører fare for utslipp eller helseskade i nevneverdig grad. Omsetningstall og resultat Årets salgsinntekter utgjør kr ,-. Dette er 20 % eller 1.6 mill. kr. lavere enn i Reduksjonen skyldes i hovedsak at matutkjøringen fra våre egne lagre ble helt avviklet pr. 30/6-2012, samt at omsetningen fra lagerdriften i BK Mat for A2G har vært for lav. Videre har avviklingen av vedproduksjonen medførte et mindre inntektsbortfall. For øvrige satsningsområder vurderes aktivitetsnivået å ha vært tilfredsstillende. Driftstilskuddene fra det offentlige følger statlige satser, og er i 2013 mottatt for de samme antall tiltaksplasser som i Årets resultat ble et underskudd på kr ,-. Dette har vesentlig sammenheng med kostnader knyttet til en oppsigelsessak i forbindelse med en organisasjonstilpasning som ble besluttet gjennomført i siste halvår Videre belaster driften av BK Mat lageret for A2G AS både med for lavt omsetningsnivå og for høye driftskostnader. Det er i 2013 investert i ny varebil til arbeidsgruppen som utfører bossrydding og vaktmestertjenester, nye møbler og innredning til lokalene i Liavegen 10 samt lagerutstyr. Samlet er investert for 1.8 mill. kr. Herav er 1,1 mill. kr. egenfinansiert og 0,7 mill. kr. er lagt inn i en leasingavtale. Bedriftens kontantbeholdning er i 2013 redusert med 1,7 mill. kr. til 3,2 mill. kr. I tillegg til de egenfinansierte investeringene belaster årets drift likviditetsmessig med 0,6 mill kr. Totalkapitalen er redusert med 0,5 mill. kr. i forhold til i fjor og utgjør ved utgangen av i år 6,4 mill. kr. Egenkapital pr utgjør kr ,-. Dette gir en egenkapitalandel på 52,8 % mot 61,0 % i fjor. Nyborg, 24. april 2014

23 23 Resultatregnskap Note Driftsinntekter Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Driftskostnader Beholdningsendring egentilvirkede varer Varekostnad Lønnskostnad 3, Avskrivning Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Finansinntekter og finanskostnader Annen finansinntekt Annen finanskostnad Netto finansposter Ordinært resultat før skattekostnad Årsresultat Overføringer og disponeringer Overføringer annen egenkapital

24 24 Balanseregnskap Balanse pr. 31. desember Note Anleggsmidler Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormaskiner ol Sum varige driftsmidler Finansielle anleggsmidler Andre fordringer Sum finansielle anleggsmidler Sum anleggsmidler Omløpsmidler Varer 5, Fordringer Kundefordringer Andre fordringer 7, Sum fordringer Bankinnskudd, kontanter og lignende Sum omløpsmidler Sum eiendeler

25 25 Balanse pr. 31. desember Note Egenkapital Innskutt egenkapital Aksjekapital 9, Sum innskutt egenkapital Opptjent egenkapital Annen egenkapital Sum opptjent egenkapital Sum egenkapital Gjeld Kortsiktig gjeld Leverandørgjeld Skyldige offentlige avgifter Annen kortsiktig gjeld Sum kortsiktig gjeld Sum gjeld Sum egenkapital og gjeld

26 26 Noter til regnskapet Note 1 - Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapslovens bestemmelser og god regnskapsskikk for små foretak. Salgsinntekter Inntektsføring ved salg av varer skjer på leveringstidspunktet. Tjenester inntektsføres i takt med utførelsen. Klassifisering og vurdering av balanseposter Omløpsmidler og kortsiktig gjeld omfatter poster som forfaller til betaling innen ett år etter anskaffelsestidspunktet, samt poster som knytter seg til varekretsløpet. Øvrige poster er klassifisert som anleggsmiddel/langsiktig gjeld. Omløpsmidler vurderes til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Kortsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på opptakstidspunktet. Anleggsmidler vurderes til anskaffelseskost, men nedskrives til virkelig verdi ved verdifall som ikke forventes å være forbigående. Langsiktig gjeld balanseføres til nominelt beløp på etableringstidspunktet. Fordringer Kundefordringer og andre fordringer er oppført i balansen til pålydende etter fradrag for avsetning til forventet tap. Avsetning til tap gjøres på grunnlag av individuelle vurderinger av de enkelte fordringene. I tillegg gjøres det for øvrige kundefordringer en uspesifisert avsetning for å dekke antatt tap. Varebeholdninger Lager av innkjøpte varer er verdsatt til laveste av anskaffelseskost og virkelig verdi. Anskaffelseskost vurderes etter FIFO- prinsippet. Egentilvirkede ferdigvarer og varer under tilvirkning er vurdert til full tilvirkningskost. Det foretas nedskriving for påregnelig ukurans. Varige driftsmidler Varige driftsmidler balanseføres og avskrives over driftsmidlets forventede økonomiske levetid. Direkte vedlikehold av driftsmidler kostnadsføres løpende under driftskostnader, mens påkostninger eller forbedringer tillegges driftsmidlets kostpris og avskrives i takt med driftsmidlet. Dersom gjenvinnbart beløp av driftsmiddelet er lavere enn balanseført verdi foretas nedskrivning til gjenvinnbart beløp. Gjenvinnbart beløp er det høyeste av netto salgsverdi og verdi i bruk. Verdi i bruk er nåverdien av de fremtidige kontantstrømmene som eiendelen vil generere. Pensjoner Selskapets pensjonsordning er ytelsesbasert for medarbeidere som er ansatt før mens den er innskuddsbasert for medarbeidere ansatt etter I henhold til god regnskapsskikk for små foretak er pensjonsforpliktelsen knyttet til ytelsesplanen ikke balanseført. Skatter Selskapet er en vernet bedrift som ikke er skattepliktig for sin virksomhet.

27 27 Note 2 - Bankinnskudd Bundne skattetrekksmidler utgjør I tillegg er bankinnskudd på tilsammen kr sperret som sikkerhet for husleiekontrakt Note 3 - Lønnskostnader, antall ansatte, lån til ansatte og godtgjørelse til revisor Lønnskostnader Lønninger Arbeidsgiveravgift Pensjonskostnader Andre ytelser Avrunding 0-1 Sum Selskapet har i regnskapsåret sysselsatt totalt 15,5 årsverk. Ytelser til ledende personer Lønn Pensjonsutgifter Andre godtgjørelser Daglig leder Styremedlemmer Godtgjørelse til revisor er fordelt på følgende: 2013 Revisjon Andre tjenester Merverdiavgift er ikke inkludert i revisjonshonoraret.

28 28 Note 4 - Pensjoner Selskapet er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon. Selskapets pensjonsordninger tilfredsstiller kravene i denne lov. Selskapet har en offentlig ytelsesbasert pensjonsordning som pr som omfatter 7 personer som er aktive i bedriften. Ordningen omfatter også 12 pensjonister og 10 personer som har sluttet i bedriften (hovedsakelig G-regulering). Ordningen gir rett til definerte fremtidige ytelser. Disse er i hovedsak avhengig av antall opptjeningsår, lønnsnivå ved oppnådd pensjonsalder og størrelse på ytelsene fra folketrygden.forpliktelsene er dekket gjennom KLP Forsikring og gjelder både AFP og kollektiv pensjonsforsikring. Forpliktelsen er ikke beregnet. Pensjonspremiefondet pr utgjør kr 973. Selskapet har fra og med 2007 innført innskuddsbasert pensjonsordning for nyansatte som tilfredstiller kravene i lov om foretakspensjon. Denne ordning gjelder for 8 ansatte. Denne ordning går inn under LO/NHO ordningen og dekker både pensjon og AFP. Gammel AFP-ordning er vedtatt avviklet og det var kun mulig å gå av med førtidspensjon etter den gamle ordningen frem til Ved avviklingen av den gamle AFP-ordningen viste det seg å være en betydelig underdekning i ordningen. Denne underdekningen må medlemsbedriftene dekke opp gjennom fortsatt innbetaling av premier for de kommende fem årene. Selskapets andel av denne underdekningen er estimert til å være uvesentlig og det er ikke avsatt for dette i regnskapet. Som erstatning for den gamle AFP-ordningen er det etablert en ny AFP-ordning. Den nye AFP-ordningen er, i motsetning til den gamle, ikke en førtidspensjonsordning, men en ordning som gir et livslangt tillegg på den ordinære pensjonen. De ansatte kan velge å ta ut den nye AFP-ordningen fra og med fylte 62 år, også ved siden av å stå i jobb, og den gir ytterligere opptjening ved arbeid fram til 67 år. Den nye AFPordningen er en ytelsesbasert flerforetakspensjonsordning, og finansieres gjennom premier som fastsettes i prosent av lønnen til dem som ordningen omfatter. Foreløpig foreligger ingen pålitelig måling og allokering av forpliktelse og midler i ordningen. Regnskapsmessig blir ordningen behandlet som en innskuddsbasert pensjonsordning hvor premiebetalinger kostnadsføres løpende, og ingen avsetninger foretas i regnskapet. Det er betalt premie til den nye ordningen for første gang i Det er ikke fondsoppbygging i ordningen og det forventes at premienivået vil øke for de kommende årene. Samlet kostnadsførte pensjonspremie for begge ordningene etter fradrag for den delen som dekkes av de ansatte er for 2013 kr mens det for 2012 var kr Note 5 - Varer Råvarer og innkjøpte halvfabrikater Varer i arbeid Ferdige egentilvirkede varer Nedskriving for ukurans (medtatt som varekostnad) Sum Det foretas nedskriving for ukurans når aktuelt.

29 29 Note 6 - Varige driftsmidler Driftsløsøre, inventar, verktøy mm. Sum Anskaffelseskost Tilgang kjøpte driftsmidler Avgang solgte driftsmidler Anskaffelseskost Akk.avskrivning Balanseført pr Årets avskrivninger Økonomisk levetid Avskrivningsplan 3-5år Lineær Note 7 - Fordringer og gjeld Selskapet har ikke fordringer med forfall senere enn ett år og ikke gjeld som forfaller etter mer enn fem år. Note 8 - Pant og garantier Av selskapets eiendeler er varelager pantsat tmed kr og fordringer med inntil kr til fordel for selskapets bankforbindelse som har garantert for selskapets husleiekontrakt. Note 9 - Egenkapital Aksjekapital Annen Sum egenkapital Egenkapital Årsresultat Egenkapital

30 30 Note 10 - Aksjekapital og aksjonærinformasjon Aksjekapitalen består av: Antall Pålydende Balanseført Ordinære aksjer kr Oversikt over aksjonærene i selskapet pr : Ordinære Eier- Stemmeaksjer andel andel Bergen Kommune % 100 % 31. desember 2013 Bergen, 24. april 2014

31 Revisors beretning 31

32 32

33 33 Årsrapport fra Arbeidsmiljøutvalget Arbeidsmiljøet har følgende sammensetning pr Utpekt av bedriften: Knut Årnes Geir Myhre Siv Otto Valgt blant de ansatte: Wenche Teigland Lillian Tverelv Tore Nilsen (avløste Anne Brit Endresen etter valg av tillitsvalgt blant de yrkeshemmede 11/13) Bedriftshelsetjenesten Alfahelse har vært representert ved Trude Hetland eller Synnøve Rykkje. Varamedlemmer: For administrasjonen: Even Svantesvoll For de ansatte: Terje Wermundsen Utvalget har hatt 4 ordinære møter og 2 ekstraordinære møter og behandlet 40 saker. Av sakene som er behandlet kan nevnes: Årsrapporter - Årsrapport for arbeidsmiljøutvalget Årsrapport fra Bedriftshelsetjenesten Alfahelse 2012 Fraværsstatistikker Sykefraværet blant ordinært ansatte ved bedriften var i 2013 på 10,2 %. Årlig ajourføring av HMS-systemet Rapport fra gjennomgang av systemet v / hovedverneombud og daglig leder. Handlingsplan for HMS arbeidet 2013 HMS-handlingsplan 2013 inneholdt 21 tiltak som er fulgt opp av AMU gjennom hele året. Opprettelse av nytt verneområde Det ble opprettet et nytt verneområde for utplasserte grupper. Vernerundene 2013 Det ble gjennomført vernerunder i produksjonsavdelingene, utplasserte gruppe og i kantineavdelingen med deltagelse av bedriftshelsetjenesten. Bedriftshelsetjenesten har også gjennomført individuelle samtaler med alle ordinært ansatte. Rapportene fra vernerundene og samtaler med ansatte er behandlet i AMU.

34 34 Oppfølging av HMS-avvik Innmeldte HMS-avvik følgendes opp løpende av AMU. I løpet av 2013 ble det meldt inn 20 avvik. Alle avvikene er lukket. Medarbeiderundersøkelsen Det ble gjennomført psykososial undersøkelse ved bedriften i mars måned. Kun 8 av 16 ansatte svarte på undersøkelsen. Tilsynssak fra Arbeidstilsynet Saken ble behandlet i tre møter som følger: - Orientering om tilsynssak opprettet av arbeidstilsynet - Orientering om varsel om pålegg fra arbeidstilsynet - Behandling av pålegg fra arbeidstilsynet Kompetanseutviklingsplan Planene som er utarbeidet i forhold til de ønsker og behov som er fremkommet, ble gjennomgått og behandlet. Ekstraordinære møter: - Det ble gjennomført et ekstraordinært møte den for å behandle bedriftens innstilling til kostnadstilpasninger i eksterne grupper og nedbemanning med en person. - Det ble gjennomført et ekstraordinært møte den for å behandle innmeldt avvik # 128 vedr. oppsummering fra fellesmøte den

35 35

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Tromsø kunstforening. Org.nr: 970424067. Årsrapport for 2014. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 3 727 442 3 511 056 Annen driftsinntekt 398 595 489 225 Sum driftsinntekter

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekter Salgsinntekt 5 330 506 5 968 939 Annen driftsinntekt

Detaljer

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE

SÆTRE IDRÆTSFORENING GRAABEIN EIENDOM AS 3475 SÆTRE Årsregnskap for 2014 3475 SÆTRE Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Økonomisenteret AS Spikkestadveien 90 3440 RØYKEN Org.nr. 979850212 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger

Byen Vår Gjøvik Org.nr: 994918125. Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Årsberetning 2010 Byen Vår Gjøvik Adresse: Postboks 25, 2801 GJØVIK MVA Virksomhetens art Byen Vår Gjøvik er

Detaljer

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932

Årsregnskap. Årbogen Barnehage. Org.nr.:971 496 932 Årsregnskap 2013 Org.nr.:971 496 932 Resultatregnskap Note Driftsinntekter 2013 og driftskostnader 2012 Salgsinntekt 8 652 895 8 289 731 Sum driftsinntekter 8 652 895 8 289 731 Lønnskostnad 5, 6 7 006

Detaljer

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral

Årsregnskap for 2014. for. Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Årsregnskap for 2014 for Stiftelsen Kattem Frivilligsentral Organisasjonsnr. 979 965 311 Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: A Fossan Regnskap AS Lundhøgda 17 7089 HEIMDAL

Detaljer

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764

Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Årsregnskap for 2012 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Salangen Næringsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Salangen Næringsforening Adresse: Strandveien 6 A, 9350 SJØVEGAN Org.nr: 981185714 MVA Virksomhetens

Detaljer

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Oslo Fallskjermklubb. Årsrapport for 2015. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 6 210 528 5 796 681 Annen driftsinntekt

Detaljer

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO

SUNNE KOMMUNER - WHOS NORSKE NETTVERK 0185 OSLO Årsregnskap for 2014 0185 OSLO Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: Christiania Regnskapskontor AS Postboks 375 0102 OSLO Org.nr. 984868650 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør

Detaljer

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692

Landslaget For Lokal Og Privatarkiv Org.nr. 978 610 692 ÅRSREGNSKAP 2014 Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note

Detaljer

Nesodden Tennisklubb

Nesodden Tennisklubb Årsregnskap for 2014 Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Utarbeidet av: OpusCapita Regnskap AS Rosenkrantzgt. 16-18, Postboks 1095 Sentrum 0104 OSLO Org.nr. 879906792 Utarbeidet med: Total

Detaljer

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2

SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 SKJEBERG GOLFKLUBB ÅRSBERETNING & REVIDERT REGNSKAP 2011 Del 2 1 INNKALLING TIL ÅRSMØTE DEL 2 Medlemmene i Skjeberg Golfklubb innkalles herved til årsmøte del 2 Torsdag 29 mars 2012 kl. 19:00 på klubbhuset,

Detaljer

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV

Resultatregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Årsregnskap for 2015 LANDSLAGET FOR LOKAL OG PRIVATARKIV Org.nr. 978 610 692 Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Utarbeidet av Visma Services Norge AS Resultatregnskap

Detaljer

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM

NIDELV IDRETTSLAG 7434 TRONDHEIM Årsregnskap for 2015 7434 TRONDHEIM Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Proff Regnskap AS Postboks 5427 7442 Trondheim Org.nr. 957777953 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.:

Årsregnskap. Regenics As. Org.nr.: Årsregnskap 2013 Regenics As Org.nr.:982 277 086 17.6.2014( Regenics As RESULTATREGNSKAP 01.01. - 31.12. Note 2013 2012 Salgsinntekt 42 610 110 017 Annen driftsinntekt 2 2 180 371 1 784 001 Sum driftsinntekt

Detaljer

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Forum For Natur og Friluftsliv - Årsrapport for Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 957 306 507 715 Driftskostnader Varekostnad 604 434

Detaljer

Årsregnskap for 2013

Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Skjeberg Golfklubb Hevingen 1740 Borgenhaugen Org. nr. 863 937 922 mva. Innhold: - Resultatregnskap - Balanse - Noter - Årsberetning - Revisjonsberetning Produsent: Medlemsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL

Årsregnskap for 2014 VINDHARPEN BARNEHAGE SA 5237 RÅDAL Årsregnskap for 2014 5237 RÅDAL Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Paradis Regnskap AS Sandbrekkeveien 18 5231 PARADIS Utarbeidet med: Org.nr. 999054463 Total Arsoppgjør Resultatregnskap

Detaljer

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER

MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG 7713 STEINKJER Årsregnskap for 2013 7713 STEINKJER Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2011 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2011 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 9 367 350 12 580 840 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2012 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2012 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 11 543 745 9 367 350 Annen driftsinntekt

Detaljer

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Lavangen Idrettsforening. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2015 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 236 541 0 Annen driftsinntekt 343 018

Detaljer

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG

Resultatregnskap for 2012 MENTAL HELSE NORD TRØNDELAG Resultatregnskap for 2012 Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Annen driftskostnad Sum driftskostnader Driftsresultat Annen renteinntekt Sum finansinntekter Annen rentekostnad Sum finanskostnader

Detaljer

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622

Årsregnskap. Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo. Organisasjonsnummer: 976 837 622 Årsregnskap 2014 Association du Lycée Francais René Cassin d'oslo Organisasjonsnummer: 976 837 622 Association du Lycée Francais René Cassin Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note Foreldrebetaling

Detaljer

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter

Vennely Grendehus AS. Årsrapport for 2014. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsrapport for 2014 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Årsberetning 2014 Vennely Grendehus AS Adresse: Vennelyveien 14, 1390 VOLLEN Org.nr: 913715187 MVA Virksomhetens art Vennely

Detaljer

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13

INNHOLD. Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12. Revisjonsberetning side 13 ARBEIDSSERV10E INNHOLD Årsberetnig side 3 5 Balanseregnskap side 6 7 Resultatregnskap side 8 Noteopplysninger side 9 12 Revisjonsberetning side 13 Årsberetning Selskapets virksomhet/beliggenhet: Selskapets

Detaljer

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK

BAPTISTENES TEOLOGISKE SEMINAR 1368 STABEKK Årsregnskap for 2013 1368 STABEKK Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Fremmegård Regnskap DA Sætreskogveien 4 1415 OPPEGÅRD Org.nr. 993508764 Utarbeidet

Detaljer

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012

SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 Årsregnskap 2014 SENIORNETT NORGE Regnskap Regnskap Regnskap Resultatregnskap Note 31.12.2014 31.12.2013 31.12.2012 INNTEKTER Salgsinntekter Annen driftsinntekt Salgsinntekter med mva 0 5 050 0 Salgsinntekter

Detaljer

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

ÅRSBERETNING OG REGNSKAP ESAVE AS ÅRSBERETNING OG REGNSKAP 2013 Rognan Osveien 10A - 8250 Rognan Tlf. 756 00 200 e-post : firmapost@esave.no org.nr NO971231769MVA Foretaksregisteret Nittende driftsår 2013 ÅRSBERETNING OG REGNSKAP

Detaljer

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2009. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2009 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 95 725 Driftskostnader Annen driftskostnad

Detaljer

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER

FINANSINNTEKTER OG KOSTNADER Årsregnskap 2014 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER Prosjektinntekter 29 048 893 28 557 743 Grunnbevilgning fra Norges Forskningsråd 4 056 735 4 371 581 Egne kompetansemidler 12 810 409 498

Detaljer

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER

Jevnaker IF Fotball org.nr JEVNAKER Årsregnskap for 2015 org.nr. 971 012 951 3520 JEVNAKER Innhold Årsberetning Resultatregnskap Balanse Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2015 Note 2015 2014 Sponsor/reklameinntekter 822 504 995 716

Detaljer

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824

Årsregnskap. AS Eidsvold Blad. Org.nr.:945 546 824 Årsregnskap 2012 AS Eidsvold Blad Org.nr.:945 546 824 Resultatregnskap AS Eidsvold Blad Driftsinntekter og driftskostnader Note 2012 2011 Salgsinntekt 35 012 195 33 977 341 Annen driftsinntekt 633 820

Detaljer

Fargen tilpasses designet Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap 01.01 31.12 Resultatregnskap Driftsinntekter 01.01 31.12 Tilskudd fra Jordbruksavtalen 52 940 000

Detaljer

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY

LØVLIA BOLIGSAMEIE 2008 FJERDINGBY Årsregnskap for 2014 2008 FJERDINGBY Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Utarbeidet av: Aconte Økonomi Sundgata 1 2080 Eidsvoll Org.nr. 986998055 Utarbeidet med: Total

Detaljer

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Rådgivning Om Spiseforstyrrelser. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Tilskudd og salgsinntekter 6 3936229 3958956 Annen

Detaljer

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478

Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Resultatregnskap Driftsinntekter Annen driftsinntekt 6 671 330 7 274 478 Driftskostnader Lønnskostnad 2 1 145 859 820 020 Annen driftskostnad 6 021 961 7 011 190 Sum driftskostnader 7 167 820 7 831 210

Detaljer

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU

BRUNSTAD KRISTELIGE MENIGHET HAMAR 2322 RIDABU Årsregnskap for 2013 2322 RIDABU Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Avskrivning på driftsmidler og

Detaljer

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434

Note 31.12.2010 31.12.2009. Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 Havells Sylvania Norway AS RESULTATREGNSKAP Note 31.12.2010 31.12.2009 DRIFTSINNTEKT Kommisjonsinntekt 2 3 467 283 4 869 434 Sum driftsinntekter 3 467 283 4 869 434 DIRFTSKOSTNAD Lønnskostnad 8 2 812 350

Detaljer

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2009 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2009 2008 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 777 706 529 893 Sum driftsinntekter 777 706

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2014 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2014 Note 2014 2013 Serviceavgift Andre inntekter Sum driftsinntekter Lønnskostnad

Detaljer

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb

Lysefjorden Ride og Kjøreklubb Lysefjorden Ride og Kjøreklubb 2015 Årsregnskap Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter: Salgsinntekt 4 212 527 171 782 Annen driftsinntekt 4 221

Detaljer

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010

Tessta Connect AS ÅRSBERETNING 2010 ÅRSBERETNING 2010 Virksomhetens art og hvor den drives Tessta Connect AS leverer varer, kompetanse og tjenester innenfor området kabel-tv, parabol, digitalt bakkenettverk og TV-overvåkning. Selskapet har

Detaljer

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM

HØYSAND VANN OG AVLØPSLAG SA 1712 GRÅLUM Årsregnskap for 2013 1712 GRÅLUM Innhold Resultatregnskap Balanse Noter Årsberetning Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Sum driftsinntekter Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning

Årsrapport for 2010. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger. Revisjonsberetning Årsrapport for 2010 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noteopplysninger Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2010 2009 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 158 525 95 725 Driftskostnader

Detaljer

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015

Kjøkkenservice Industrier AS. Årsregnskap 2015 Resultatregnskap Note 2015 2014 Driftsinntekter og driftskostnader Salgsinntekt 7 206 763 7 423 275 Annen driftsinntekt 1 638 040 1 402 654 Offentlige tilskudd 8 483 399 8 226 270 Sum driftsinntekter 17

Detaljer

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS

VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD IKAS KREDITTSYSTEMER AS VI LEVER OG ÅNDER FOR Å GI VÅRE KUNDER BEDRE RÅD HOKKSUND INNHOLDSFORTEGNELSE Daglig leder 3 Styrets beretning 4 Resultatregnskap 6 Balanse 7 Noter 9 Revisors beretning 13 Ikas Kredittsystemer AS Stasjonsgate

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning

Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Årsregnskap 2014 for Leksvik Bygdeallmenning Organisasjonsnr. 939745084 Utarbeidet av: Leksvik Regnskapskontor AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 23 7121 LEKSVIK Organisasjonsnr. 980491064 Resultatregnskap

Detaljer

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap

Kristent Fellesskap i Bergen. Resultatregnskap Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader NOTER 2014 2013 Menighetsinntekter 6 356 498 6 227 379 Stats-/kommunetilskudd 854 865 790 822 Leieinntekter 434 124 169 079 Sum driftsinntekter 7 645

Detaljer

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag

Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Årsregnskap 2013 for Reisa Elvelag Foretaksnr. 974235919 Utarbeidet av: Halti Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Postboks 41 9156 STORSLETT Regnskapsførernummer Resultatregnskap Note 2013 2012

Detaljer

Resultatregnskap. Frivillighet Norge

Resultatregnskap. Frivillighet Norge Resultatregnskap Note 2007 2006 Salgsinntekter 2 7.400 42.000 Andre driftsinntekter 2 3.610.900 2.255.800 Sum driftsinntekter 2 3.618.300 2.297.800 Lønnskostnad 3,6 1.627.842 829.958 Avskrivning varige

Detaljer

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993)

Årsregnskap 2013. Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2013 Naturvernforbundet i Rogaland (org. nr. 971 339 993) Naturvernforbundet i Rogaland Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2013 2012 Salgsinntekt 131 364 133 052 Offentlig

Detaljer

(org. nr. 971 339 993)

(org. nr. 971 339 993) Årsregnskap 2014 Naturvernforbundet I Rogaland (org. nr. 971 339 993) Organisasjonsnr.: 971 339 993 RESULTATREGNSKAP Note 2014 2013 Salgsinntekt 145 455 131 364 Offentlig støtte 1 194 521 1 008 085 Utleieinntekter

Detaljer

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO

OPPLÆRINGSKONTORET I BILFAG OSLO OG AKERSHUS AS 0581 OSLO 0581 OSLO Innhold: Årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap for 2010 Årets basistilskudd Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekjøp Lønnskostnad Avskrivning

Detaljer

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad

Årsregnskap for 2013. Brunstad Kristelige Menighet Harstad 9402 Harstad Årsregnskap for 2013 9402 Harstad Årsberetning 2013 1. Virksomhetens art og lokalisering er en kristelig forsamling med basis i Harstad kommune og er uadskillelig knyttet til Brunstad Kristelige Menighet

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sagene Idrettsforening Foretaksnr. 985413320 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 842 466 608 390 Tilskudd 1 659 867 1 678

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Aktivitetsinntekt 293 969 175 191 Annen driftsinntekt 0 22 200 Offentlig tilskudd 5 55 577 38 418 Sum driftsinntekter 349 546 235 809

Detaljer

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Utdanningsforbundet i Stavanger. Årsrapport for 2013. Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Kontingenttilskudd 1 845 674 1 993 851 Driftskostnader

Detaljer

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV.

Spekter Pluss AS er godkjent arrangør av arbeidsmarkedstiltak for NAV. 2 3 Innholdsfortegnelse: Bakgrunn... 4 Tiltaksarrangør... 4 Eierforhold... 4 Bedriftens styre... 4 Revisjon... 5 Organisasjonskart... 5 Arbeidsmarkedstiltakene... 6 Tiltaksarrangør... 6 Ordinært ansatte...

Detaljer

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender

Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 for Framtiden i våre hender Årsregnskap 2015 Note 2015 2014 Budsjett 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Medlemsinntekter 9 577 700 8 251 321 9 196 000 Annonsesalg,

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562

Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb. Org. nummer: 970022562 Årsregnskap 2014 for Drammen Håndballklubb Org. nummer: 970022562 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 8 392 037 8 998 176 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsregnskap for Air Norway AS

Årsregnskap for Air Norway AS Årsregnskap 01.07.2006-30.06.2007 for Air Norway AS Årsberetning 2007 Virksomhetens art Selskapet driver med lufttransport og utleie av lufttransportmateriell. Selskapet er lokalisert i Ørland Kommune.

Detaljer

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal

Årsregnskap. Landbrukstjenester Solør Odal Årsregnskap 2011 Landbrukstjenester Solør Odal Resultatregnskap Landbrukstjenester Solør Odal Driftsinntekter og driftskostnader Note 2011 2010 Salgsinntekter 1 728 285 1 351 005 Lønn og påslag 15 293

Detaljer

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole

Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Noter til regnskapet for 2015 Fosen Folkehøgskole Note 1 - Regnskapsprinsipper Generelt Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk for små foretak. Fram til 2004 har særbestemmelser

Detaljer

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING

Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Årsregnskap 2011 for ORKANGER IDRETTSFORENING Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: ORKLA ØKONOMI AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 100 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 31059 Årsberetning

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2015 2014 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 403 935 1 342 682 Sum driftsinntekter 1

Detaljer

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr

Årsregnskap 2015 for. Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks. Foretaksnr Årsregnskap 2015 for Nord-Trøndelag Havn Rørvik Iks Foretaksnr. 914525861 Resultatregnskap Note 2015 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 217 729 0 Annen driftsinntekt 5 256

Detaljer

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.:

Årsregnskap. Høysand Vann- og Avløpslag Sa. Org.nr.: Årsregnskap 2015 Høysand Vann- og Avløpslag Sa Org.nr.:992 506 032 RESULTATREGNSKAP HØYSAND VANN- OG AVLØPSLAG SA DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note 2015 2014 Salgsinntekt 217 000 301 500 Sum driftsinntekter

Detaljer

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

SAMEIENE SKEIBO VELFORENING. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2013 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekter Salgsinntekt 2 322 959 307 264 Driftskostnader Lønnskostnad

Detaljer

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS

Årsregnskap. Rana Næringsforening. Org.nr.:975 746 828. Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Årsregnskap 2013 Rana Næringsforening Org.nr.:975 746 828 Utarbeidet av MIP Regnskapsservice AS Resultatregnskap Rana Næringsforening Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 0 2

Detaljer

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920

Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb. Org.nummer: 992694920 Årsregnskap 2011 for Drammen Tennisklubb Org.nummer: 992694920 Resultatregnskap Note 2011 2010 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 079 997 1 462 602 Annen driftsinntekt 0

Detaljer

Årsoppgjør 2008. for

Årsoppgjør 2008. for Årsoppgjør 2008 for Foretaksnr. 981005740 Utarbeidet av Resultatregnskap Note 2008 2007 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Inntekter 1 295 123 154 165 Tilskudd 2 2 415 819 1 282 000 Sum

Detaljer

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK skiskyting. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekt 343 694 293 969 Offentlig tilskudd 5 65 089 55 577 Sum driftsinntekter 408 783 349 546 Aktivitetskostnad 243 902 148

Detaljer

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord

Årsregnskap. Brunstad Kristelige Menighet. Stord Årsregnskap Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Årsberetning for Brunstad Kristelige Menighet Stord 2015 Virksomhetens art og hvor den drives BKM Stord er en allmennyttig forening som arbeider med

Detaljer

Stiftelsen Institutt for Journalistikk. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning

Stiftelsen Institutt for Journalistikk. Årsrapport for Årsberetning. Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter. Revisjonsberetning Årsrapport for 2012 Årsberetning Årsregnskap - Resultatregnskap - Balanse - Noter Revisjonsberetning Resultatregnskap Note 2012 2011 Driftsinntekter Salgsinntekt 3 13 249 135 12 337 996 Annen driftsinntekt

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2014 Årsregnskap for 2014 Resultatregnskap Note 2014 2013 Driftsinntekt Salgsinntekt 8 047 672 7 436 489 Annen driftsinntekt 5 2 522 451 2 467 219 Sum driftsinntekt 10 570 123 9 903 708 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012

FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011. Side nr. Dokument Dato 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 GE GE FORENINGEN FOR HELE BYGGENÆRINGEN ÅRSREGNSKAP 2011 1 buildingsmart Norge Årsregnskap 2011 22.02.2012 Virksomhetens art Medlemsforeningens virke består i å bidra til bæredyktig bygd miljø ved å utvikle

Detaljer

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA

Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Noter 2007 Samfunnshuset på Skedsmokorset BA Regnskapsprinsipper Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og NRS 8 - God regnskapsskikk for små foretak. Driftsinntekter Inntektsføring ved

Detaljer

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN

Årsregnskap 2010. for BRANN BATALJONEN BERGEN Årsregnskap 2010 for BRANN BATALJONEN BERGEN Foretaksnr. 985 813 841 Resultatregnskap Note 2010 2009 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 938 795 1 219 163 Annen driftsinntekt

Detaljer

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr

Årsoppgjør 2014 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr Årsoppgjør 2014 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 2 373 563 1 988 995 Annen driftsinntekt 42

Detaljer

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker

BKM EIKER Årsregnskap for BKM Eiker 2015 BKM EIKER 2015 Årsregnskap for BKM Eiker 1 INNHOLDSFORTEGNELSE Styrets årsberetning Resultatregnskap Balanse Noter til regnskapet Revisors beretning 3 5 6 8 11 2 STYRETS ÅRSBERETNING Virksomhetens

Detaljer

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484

Årsregnskap 2014 for. Sparebankstiftelsen Halden. Foretaksnr. 997534484 Årsregnskap 2014 for Sparebankstiftelsen Halden Foretaksnr. 997534484 Resultatregnskap Note 2014 2013 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftskostnader Lønnskostnad 1 868 512 754 838 Avskrivning på varige

Detaljer

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013

Stiftelsen Folken. Årsregnskap for 2013 Årsregnskap for 2013 Resultatregnskap Note 2013 2012 Driftsinntekt Driftsinntekter 7 436 489 9 887 025 Annen driftsinntekt 5 2 467 219 3 069 891 Sum driftsinntekt 9 903 708 12 956 916 Driftskostnad Varekjøp

Detaljer

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267

Årsoppgjør 2013 for. Ibestad Vassverk SA. Foretaksnr. 954225267 Årsoppgjør 2013 for Ibestad Vassverk SA Foretaksnr. 954225267 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 988 995 1 707 703 Annen driftsinntekt 51

Detaljer

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS

ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS ÅRSBERETNING 2013 NÆRINGSBYGG HOLDING I AS Virksomhetens art har som formål å eie og drive eiendommer, enten direkte eller indirekte gjennom andre selskaper. Selskapet har forretningsadresse i Trondheim.

Detaljer

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER RESULTATREGNSKAP NORSK BRIDGEFORBUND DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Note Salgsinntekt 3 1 117 360 1 295 401 Medlemskontingenter, lisenser og serviceavgift 4 652 290 5 309 279 Startavgifter mesterskapsturneringer.m.

Detaljer

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000

Resultatregnskap. Storsalen Menighet. Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2001 2000 Salgsinntekter 31.899 30.145 Gaveinntekter 2.831.948 2.182.463 Tilskudd IM 300.000 350.000 Husleieinntekter 446.440 500.104 Andre driftsinntekter

Detaljer

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN

ÅRSREGNSKAP Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN. Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN ÅRSREGNSKAP 2012 Rendalen Kommuneskoger KF 2485 RENDALEN Utarbeidet av: Rendalen Regnskap SA 2485 RENDALEN Resultatregnskap Note Budsjett 2012 2012 2011 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter

Detaljer

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998

Årsregnskap for 2013. TROMS ORIENTERINGSKRETS Org.nr 993 249 998 Årsregnskap for 2013 Org.nr 993 249 998 Resultatregnskap for 2013 Note 2013 2012 Salgsinntekt Annen driftsinntekt Sum driftsinntekter Varekostnad Lønnskostnad Avskrivning på driftsmidler og immaterielle

Detaljer

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter

Finansinntekter og finanskostflader 27 299 11 688 Renteinntekt 356 739 Rentekostnader 26 943 10 949 Netto finansposter G N S ~~STKomnetanSe AS if_i -~ -;- ResultatregflSkaP Note 2006 2005 Driftsinntekter 1 848 182, 839524 Sa~gsinntekt Driftskostflader 2 46 010 86 429 Lønnskostnad 1 578 100 861 952 Annen driftskostnad 624

Detaljer

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening

Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Årsregnskap 2014 for Orkanger Idrettsforening Foretaksnr. 976431618 Utarbeidet av: Optimal Regnskap AS Autorisert regnskapsførerselskap Orkdalsveien 67 7300 ORKANGER Regnskapsførernummer 986464492 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter

Resultatregnskap. Multinett AS. Driftsinntekter og driftskostnader. Salgsinntekt Sum driftsinntekter Årsregnskap 2013 Org.nr. 836 075 862 Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Note 2013 2012 Salgsinntekt 15 048 916 14 479 587 Sum driftsinntekter 15 048 916 14 479 587 Varekostnad 7 555 753

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986

Årsregnskap 2013 for. Studentkulturhuset i Bergen AS. Foretaksnr. 973199986 Årsregnskap 2013 for Studentkulturhuset i Bergen AS Foretaksnr. 973199986 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 12 668 696 11 543 745 Annen driftsinntekt

Detaljer

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. BSK Freeski. Driftsinntekter og driftskostnader Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Note 2014 2013 Aktivitetsinntekter 376 920 466 137 Annen driftsinntekt 0 1 500 Offentlig tilskudd 5 50 525 37 663 Sum driftsinntekter 427 445 505 300

Detaljer

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS

Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Årsregnskap 2015 for ÅRVIKBRUKET EIENDOM AS Organisasjonsnr. 889340932 Utarbeidet av: H. SOLHEIM AS Autorisert regnskapsførerselskap STRANDVEIEN 40 A 9180 SKJERVØY Foretaksregisteret 945988924 Årsberetning

Detaljer

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader

Resultatregnskap. Lillehammer Skiklub. Driftsinntekter og driftskostnader Resultatregnskap Driftsinntekter og driftskostnader Medlemsinntekter 354 754 351 044 Stevne-/ arr. inntekter 3 856 514 3 782 582 Salgsinntekt 2 369 156 610 Inntektsbringende tiltak 245 650 178 800 Reklame/sponsorinntekter

Detaljer

RESULTATREGNSKAP

RESULTATREGNSKAP RESULTATREGNSKAP 31.12.2005 Regnskap Regnskap Note 31.12.2005 31.12.2004 DRIFTSINNTEKTER Energiomsetning 1 230 129 993 749 Driftstilskudd 12 626 910 13 175 521 Andre driftsinntekter 198 923 44 040 SUM

Detaljer

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE

ÅLESUND GOLFKLUBB 6260 SKODJE Årsregnskap for 2015 6260 SKODJE Innhold: Resultatregnskap Balanse Noter Utarbeidet av: Økonomiservice AS Postboks 68 6249 ØRSKOG Org.nr. 971126507 Utarbeidet med: Total Årsoppgjør Resultatregnskap for

Detaljer

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043

Årsregnskap 2013 for. Sunnfjord Golfklubb. Foretaksnr. 980518043 Årsregnskap 2013 for Sunnfjord Golfklubb Foretaksnr. 980518043 Resultatregnskap Note 2013 2012 DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER Driftsinntekter Salgsinntekt 1 194 072 1 298 568 Korrigering inntekstført

Detaljer