Nytt satsingsområde med renholdstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt satsingsområde med renholdstjenester"

Transkript

1 NST Contracting as NST Byggservice as NST Eiendom as NST Baltija Desember 2008 F.v.: Markeds- og personalsjef Irina Solheim og renholder Rasa Kunigiskyte. Nytt satsingsområde med renholdstjenester NST Gruppen har tilbydd renhold til privatpersoner i en kort periode nå, og tilbakemeldingene har kun vært positive. Tjenestene tilbys nå også til det profesjonelle marked, med vask av kontorer, byggrenhold, utvask av boliger, skip etc. Les mer side 6. Vi utfører tjenester innen: Stillas: Montering og demontering av aluminiumsstillas til fasader, konstruksjoner, tanker m.m. Industriell rengjøring: Avfetting og høytrykksvask, med trykk på bar Overflatebehandling: Preparering og belegging av alle typer overflater og typer produkter. Inspeksjon: Overflatebehandling NS476 Byggservice: Fasaderehabilitering, gulvavretting, gulvlegging, flislegging, pumpe- og sprøytesparkling, tapetsering, interiørmaling, muring Personalutleie: Personell innen egne tjenester, samt de fleste andre fag Renhold: Renhold til det private og det profesjonelle marked.

2 Leder: En spennende tid fremover Vi kommer denne gang ikke unna et område vi alle er opptatt av, nemlig finanskrisen. Har vi en tendens til å svartmale, eller i beste fall overdrive? De siste årene har vært preget av en nærmest unaturlig vekst for de fleste, et faktum mange er inneforstått med. Men kan det virkelig kalles krise når man står helt på toppen og faller ned noen hakk? Kanskje det er mer korrekt å sammenlikne med situasjonen før den voldsomme veksten? At det kanskje er en unaturlig boble av for høy etterspørsel som nå har sprukket? Deler av den såkalte finanskrisen har nok for øvrig i stor grad med media å gjøre, som med oppsiktsvekkende, tabloidskapende, negative overskrifter skaper påfølgende reelle følger. Samtidig er det viktig å ikke bagatellisere. Økonomien er i negativ utvikling, banker har lånt ut for mye penger og mange sliter med sine forpliktelser, konsumet minker, fabrikker selger ikke varer det er alvorlig. I mange bransjer vil det nok nå bli hard kamp om kundene. Dette er etter mitt syn ganske likt krisen vi hadde på slutten av 80 tallet etter den såkalte jappetiden, noe mange eksperter mente umulig kunne skje igjen. Men, det er jo også muligheter i nedgangstider. De fleste selskaper vil måtte justere og tilpasse seg, samtidig som prosjekter som har vært for dyre under oppgangstidene, kanskje vil kunne tas frem fra skuffen igjen, og sakte men sikkert vil nok ting endre seg i positiv retning. Det blir uansett en spennende tid fremover, og det eneste vi med sikkerhet nok kan fastslå er at de såkalte eksperter har tatt feil igjen, og samtidig at den siste japp nok ikke var borte. NST Gruppen møter likevel fremtiden på en godt rustet måte. Vi har vokst kontrollert, og bygget organisasjon og renommé i stedet for å vokse uhemmet. Vi ønsker ikke å spekulere i nedgangstidenes varighet, men vi vil fortsette som før: Kontrollert og strategisk vekst, bli enda bedre, ikke nødvendigvis bare større. Slik har vi alltid gjort, og tilbakeslag har vi håndtert før. Vi skal også i gang med mye spennende i tiden fremover, inkludert nye forretningsområder for oss, og da er jeg heldig som har en god stab og gode medarbeidere rundt meg til å håndtere dette. Jeg ønsker alle våre ansatte i Norge og utlandet, våre kunder, leverandører og forretningsforbindelser for øvrig en riktig god jul, og et godt nytt år. Vennlig hilsen Jan Thorstensen Adm. dir. Exciting times ahead We are all concerned with the financial crisis. But are we making it worse than it is? We have become accustomed to an almost unnatural growth. But can it be called crisis when you fall back a little from the top? Part of the crisis is created by the media. Their negative headlines are also creating real consequences. This does not mean we should trivialize the situation. It is serious. However, recession periods also offer possibilities. Companies will have to adapt, projects become cheaper and slowly things will pick up again. The times ahead will be exciting. The only thing we know is the fact that the experts have been proven wrong again. NST Gruppen is well equipped for the future. We have had a controlled and strategic growth, and built our organization and reputation. We are not speculating in the duration of recession, but shall continue as before, becoming better, not necessarily only bigger, and setbacks we have handled before. We are also going into new business areas, and I consider myself lucky to have a good staff and workforce to handle this. I wish all employees in Norway and abroad, customers, suppliers and business relations a Merry Christmas and Happy New Year. Yours sincerely Jan Thorstensen President/CIO Kundesamling Tirsdag 21. oktober inviterte NST Gruppen til kundesamling for å snakke om norsk standard i byggebransjen. Hvem står ansvarlig? Hvilke krav må innfris? Betyr kortere frister høyere effektivitet? Det var disse spørsmålene hovedforedragsholder og Faglig leder i Håndverk Jotun, Rolf Simpson, besvarte foran en fullstappet sal i Lille Maritim, Haugesund, denne tirsdagen. Målet var å skape større trygghet i hver enkelts arbeidssituasjon. - Vi håper at dagen har gitt deg inspirasjon til det viktigste fremover: At du bruker din kunnskap til konstruktiv relasjonsbygging mellom deg og dine kundeforbindelser, het det i kursbeskrivelsen. Ingen glemmer heller kriseøkonom, Sigvart S. Leipingen, som lærte bort finurlige triks og nye forkortelser. Blant annet fikk KNA (kan nesten alt) og BEST (bruken av ekstra sleipe triks) ny betydning for de fleste. Blant de fremmøtte var det arkitekter, entreprenører, bygge- og prosjektledere, eiendomsforvaltere m.m. Det ble en vellykket dag, med gode tilbakemeldinger. Faglig leder for Håndverk i Jotun, Rolf Simpson.

3 -En trygg og god arbeidsplass De er alle fra Litauen, NST Gruppen har vært deres arbeidsgiver i fire år, og de stortrives. Disse tre karene har flere fellesnevnere. Algimantas Pocevicius - Jeg liker å reise og å fiske, smiler litaueren, som er gulvlegger. For tiden arbeider han bl.a. med rehabiliteringen av Lillesund skole. Selv om han er borte fra kone og barn i perioder, er han veldig fornøyd med situasjonen. Det er ikke noe problem. Jeg jobber seks uker her, og er tre uker hjemme i Litauen. Da har jeg god tid til familien. NST Gruppen er et trygt sted å jobbe, det er derfor jeg er i Norge, sier 46-åringen. Andrius Arlauskas - Gjennom NST Gruppen har jeg gjennomført en rekke kurs, og har nå blitt arbeidende formann for industrimalere, forteller Andrius. De siste månedene har han jobbet i Høyanger, men er nå tilbake i Haugesund. - Jeg trives godt i dette firmaet. Her får jeg mye kursing og god oppfølging, noe som har gitt meg muligheten til å utvikle meg, sier 28 åringen. Ramunas Cerniauskas Ramunas er 29 år og har allerede rukket mye. Utdannelse som møbelsnekker, to år på kontor- og business linje samt to års jobb-erfaring fra London. De siste fire årene har han jobbet som interiørmaler i NST Gruppen. - Jeg trives med kollegaene, vi samarbeider bra. Dette er et flott sted å jobbe, både på grunn av god oppfølging i henhold til kursing, trivselsfaktoren, og det faktum at det er en fast jobb som gir meg stabilitet og muligheter. - A secure workplace They are all Lithuanians, they have been working for NST Group for four years, and they all like it. Algimantas Pocevicius - A floor layer, he likes travelling and he likes fishing. Currently he is working on the rehabilitation of Lillesund skole and other projects. Even if he is away from his wife and kids for six weeks at the time, he is happy with the situation with some weeks off at home. NST Group is a secure employer. That is why I am working here, the 46-year old says. Algimantas Pocevicius Andrius Arlauskas Andrius Arlauskas - I ve completed many courses, and I am now Working Foreman for industrial painters. - I like working for this company. I get to attend courses and have a good follow-up and this gives me the possibility to develop, the 28- year old says. Ramunas Cerniauskas Ramunas, 29, has a wide work experience. He is educated as furniture carpenter, and for the last four years he has been working as and interior painter in NST Group. - I m happy with my colleagues, and co-operation is smooth. It s a great place to work and it s a steady job that gives me stability and possibilities for the future. Ramunas Cerniauskas

4 Oppvokst i en annen tid Irina Solheim om obligatorisk krigsteori, kommunisme og dialektproblemer. - Bekjemp kapitalismen - det var det vi lærte, begynner markeds- og personalsjef i NST Gruppen, Irina Solheim. Født i Sovjetunionen på slutten av 1960 tallet, vokste Irina opp i en for mange ukjent verden. Grunnskolen innebar obligatorisk trening innen håndgranatkasting, rifleskyting og gassmaskebruk. Krigsteori. - Propaganda kampanjer fortalte oss hele tiden om USAs ønske om å gå til krig mot oss. Vi må være beredt, het det. Det hendte folk gråt i frykt. En stjerne Irina var en stjerne på skolen. Grunnskolen avsluttet hun med glitrende karakterer. Blant de fem beste elevene i den igjen beste klassen noen sinne på skolen i Kamchatka. I det kommunistiske partiet ble hun regionssekretær for ungdomsavdelingen. - Alle startet i kommunistpartiet som små, med Lenin på brystet. Så måtte vi søke oss videre, til de såkalte pionerene og etterpå komsomolene. Det hendte noen ikke kom inn, husker det var en skam for hele skolen, sier Irina ettertenksomt. - En annen tid. Omveltninger Irina er født i Kasakhstan og oppvokst i Jakutia, Sibir og Kamchatka den siste en region stengt for omverdenen. - Vår by stod ikke engang på verdenskartet! Og hun husker hvordan ting begynte å endre seg. Perestrojka og glasnost, Gorbatsjov og Jeltsin. - Det ble store omveltninger, på godt og vondt. Et friere samfunn, men mange led og slet med å tilpasse seg. Flere år med tomme butikkhyller, fortelles det. Kjærligheten - Jeg tok høyere utdannelse innen markedsføring og økonomi i Sibir, Krasnojarsk, før jeg startet på Mastergrad på samme sted. Men Sovjetunionens storhetstid var over. Verdiene endret seg, utdannelse var ikke lengre elementært. Og etter ett år avsluttet jeg Mastergraden og flyttet etter foreldrene mine til Ukraina. Og i Ukraina traff hun kjærligheten, en nordmann ved navn Jan Petter. Til Haugesund Det er 18 år siden Irina kom til Norge for første gang. Etter mye reising mellom de to landene, bestemte hun seg for å flytte for å lære seg norsk. Og til Haugesund kom Irina, og på språket tok hun fatt. - Følte det gikk greit å lære, men jeg sleit med dialekten her! Irina som 16 åring, mens hun ennå var i komsomol - ungdomsavdeling i kommunistpartiet. På brystet har hun et bilde av Lenin. Har fortsatt litt problemer med den, sier Irina før hun tar på seg et stort smil. - Kanskje aller mest nordnorsk. Ei driftig dame. Jobbet hos Uniton på Dalahjørnet, og det tok ikke lang tid før hun ble spurt om å være medeier i en butikk i Karmsundsgaten Malerhuset, der hun var i ca. 10 år. Først som styreformann, deretter daglig leder. For ett og et halvt år siden begynte hun i NST. Først som markeds- og personalsjef for NST Byggservice. Et halvt år senere fikk hun tilbud om den samme stillingen, men med hele NST som sitt område. Det takket hun ja til. - Jeg trives utrolig godt her, og tvilte aldri da jeg fikk spørsmålet. Vi i ledergruppa har en fin dialog, alle blir hørt og vi samarbeider på så mange ulike områder, sier 39 - åringen, som legger til at hun er svært fornøyd med å få bruke språkene hun kan. - Det er god trening. På denne måten holder jeg vokabularet ved like. Irina er en kasakhstaner med russisk opprinnelse og norsk statsborgerskap. Norge som bopel. Internasjonal, tilpasningsdyktig og språkkyndig, med både russisk, engelsk og norsk i bagasjen. En stor ressurs for NST. - Jeg har levd i systemer med store kontraster til hverandre. Rart å tenke på hvordan det var, sier hun og føyer til at hun aldri har møtt motstand som ny statsborger i Norge. - Alltid følt meg velkommen, sier hun.

5 Ny leder i NST Baltija En kunnskapsrik Dalia Mickuniene har inntatt lederstolen i NST Baltija. Det var i juli Dalia Mickuniene gikk fra å være økonomiansvarlig til daglig leder i NST Baltija. - Jeg har vært i NST Baltija i nesten tre år, forteller hun. - Ved å jobbe med regnskapsføring har jeg fått god mulighet til å bli kjent med firmaets ulike interne og eksterne aspekter. Samtidig har adm. dir. i NST Gruppen, Jan Thorstensen, og tidligere daglig leder i NST Baltija, Rita Sokoloviene, vært profesjonelle, gode kommunikatorer og velmenende i sin veiledning. Slik har de hjulpet meg med å bli godt kjent med selskapet. Jeg er svært takknemlig for dette, sier Dalia. Dalia Mickuniene sitter inne med mye kunnskap - med en bachelorgrad i regnskapsføring fra College of Economy og en i internasjonal business fra Vilnius University. Likevel har hun ingen planer om å gi seg. - Jeg skal en gang i fremtiden fortsette studiene slik at jeg får en mastergrad i økonomi, erklæres det. Daglig leder i NST Baltija har mer enn økonomisk erfaring. Turn tok en stor del av tiden hennes i ungdommen, og i en fem års periode i livet var Dalia til og med på det litauiske landslaget i turn. - Jeg har drevet med sport i litt over 12 år, oppnådd tittelen Master of Sports, og tror det har gitt meg mye i forhold til lagarbeid. Hver enkelt enhet er viktig når et team skal levere, noe som kan sammenlignes med et selskaps funksjoner. Jeg føler meg ansvarlig ikke bare for mine egne prestasjoner, men også firmaet i sin helhet. Dette prinsippet følger jeg i hverdagen. - Denne høsten fylte NST Baltija fem år, sier Dalia, i sine refleksjoner over firmaet hun driver med stødig hånd. - I løpet av disse årene har selskapet vokst, antall ansatte likeså. Vi er godt etablert på markedet, vi har langsiktige kontrakter, stabilt og høyt kvalifisert personell og et effektivt system. Fremtiden ser lys ut, og jeg er overbevist om at NST vil fortsette med like stor suksess. Det blir mange jubileer å spore i fremtiden, avslutter hun. New manager of NST Baltija In July Dalia Mickuniene was appointed General Manager of NST Baltija. the College of Economy and one in International Business from Vilnius University. But she has no plans of stopping there. - Sooner or later I shall continue my studies to get a Master s degree in Economics. Dalia has more than just financial experience and knowledge. As a teenager, gymnastics took up large parts of her life; she was even a part of the Lithuanian national team for five years. - I was active in sports for 12 years, and obtained the title Master of Sports. This is useful when it comes to developing team work and company achievements. I of course also feel responsible not only for my own achievements, but for the company in total. - NST Baltija had five years anniversary 2nd of October, a period of growth. We are well established in the market, with long-term contracts, and a stable, well-qualified workforce. The future looks bright. - Working as a finance manager has given me insight into the company s business. Besides, CIO of NST Group, Jan Thorstensen, and previous manager of NST Baltija, Rita Sokoloviene, have provided invaluable and professional advice and guidance. Dalia Mickuniene has a Bachelor degree in Accounting from

6 Allsidig produksjonsleder Motorcross, fotball, arbeidsleder, formann. Det er en allsidig produksjonsleder som har entret NST Gruppen. Det var i juli Roy Lilleskare begynte i jobben som produksjonsleder i NST Contracting AS. Men historien startet lenge før. Roy ble en del av arbeidslivet som 18 åring. Og ved siden av yrkesskolen, der han tok maskin- og mekaniske fag, hadde tenåringen tidlig et fotfeste på karrierestigen. Han klatret fort og ble snart operatør og formann på Mikkelsen Malerforretning, før han noen år senere gikk over i stillingen som arbeids- og produksjonsleder på Aker Stord. Deretter startet han i samme type stilling i Sunnhordland Sandblåsing. De siste årene har han, i samarbeid med andre, etablert firmaet Mµhlhan i det norske marked, hvor han startet som produksjonsleder. Men nå er han her, i NST Gruppen. Vi vet om den glitrende kompetansen, men ryktene sier at Roy Lilleskare har mer å vise til. - Motorcross, mener du? Han ler høyt og forteller at han har lagt opp. - Sønnen min kjørte i fra meg. Forstod at det var på å gi seg da. Vi referer til mer enn motorcross. Vi referer til fotball. Erfaringen fra Libanon. - Det stemmer at jeg spilte fotball i mange år, bekrefter han. - Jeg fikk til og med med meg en periode på kretslaget og en landskamp på guttelandslaget i 1977, sier han etter en rekke spørsmål om personlige meritter. Det er ikke så lett å få ham til å skryte, denne Roy Lilleskare. - I Libanon var jeg fra 1980 til 1981, som FN soldat, legger han til. - Det var en urolig tid i landet. Etter Libanon reiste Lilleskare mye. Selv om det har avtatt noe, er han fortsatt ofte utenfor Haugesunds grenser når nye prosjekter settes i gang. Dette er en mangfoldig og tilpasningsdyktig mann som vi gleder oss til å høre mer fra. NST Gruppen satser på renholdstjenester - Vår nye, store satsning er renhold til private husholdninger, og selvfølgelig også til det profesjonelle marked, forteller Markeds- og Personalsjef i NST Gruppen, Irina Solheim, som er hovedansvarlig for denne etableringen. - Vi viser til en renholdstjeneste som består av et dyktig, profesjonelt og kvalitetssikret personell. - Det er for øvrig første gang vi er på det private markedet, fortsetter hun, og legger til at de har blitt svært godt mottatt. - Allerede kort tid etter at vi var i gang hos private kunder ble vi kontaktet av deres venner som ønsket renholdstjenester i hjemmet sitt eller på kontoret. Kundemassen øker hver eneste uke! Med gode tilbakemeldinger fra positive og fornøyde forbrukere, har behovet for en seriøs aktør i markedet vist seg å være tydelig. - Tidsklemma er et velkjent fenomen, og kabalen kan ofte være vanskelig å få til å gå opp. Mange prioriterer gjerne familiehygge fremfor timene med moppen, sier Solheim. I tillegg til det vi nå gjør i privatmarkedet, utvider vi tilbudet til det profesjonelle markedet. Vi påtar oss derfor løpende renhold av kontorer, byggeplasser etc., samt utvask av ferdige boliger og annet der det måtte være behov. NST Gruppen leier i tillegg ut personell til byggfag, stålfag, industriplast, restaurant- og hotell og en rekke andre områder. - Det er mange som nå benytter seg av muligheten for å leie personell i stedet for risikoen ved å ansette selv i skiftende tider, avslutter hun.

7 HMS i fokus - Vårt mål er å opprettholde og stadig heve den gode HMS kulturen vi har i NST Gruppen, sier driftssjef Kjell Sjøen. Et obligatorisk HMS kurs like etter ansettelse og regelmessig kompetanseheving er en del av vår filosofi. Det siste halvåret har vi hatt folk på kurs innen stillas, truck og personløfter. - Ved oppstart av nye prosjekter går vi alltid gjennom hvilke produkter vi skal bruke og eventuelle farer ved dem. Hvis det skal benyttes arbeidsoperasjoner utenom det vanlige, foretar vi en risikovurdering av disse arbeidsoperasjonene, sier driftssjef Kjell Sjøen. - For å heve den faglige kompetansen på våre folk, gjennomfører vi samlinger hvor våre leverandører presenterer sine produkter og hvilke egenskaper de har. På disse samlingene blir det også gjennomført praktiske demonstrasjoner. På den siste samlingen var det Jordan, Casco og J.S Cock som gjennomførte presentasjoner og demonstrasjoner. - Vi vil fortsette å fokusere på HMS og kvalitet ved å kurse de ansatte. Dette er viktig for å heve kvaliteten på våre tjenester, avslutter Sjøen. En oppgradering i regi av NST Byggservice as sin hovedleverandør, Farvemiljø Nord as (FMN). Med var også Casco, Jordan og J.S. Cock, som alle presenterte sine respektive produkter og utstyr. NST sponser nærmiljøet NST Gruppen har mange baller i luften også hva sponsing angår. Mottakeren er nærmiljøet. - I den grad vi kan, vil vi kun bidra til barn og unge som selv driver med positive tiltak og aktiviteter, eldre eller andre trengende, eller fellestiltak i nærmiljøet. Nøkkelordene er da unge, eldre og nærmiljøet og det har liten hensikt å spørre oss om midler som ikke sorterer under dette sier adm.dir. i NST Gruppen, Jan Thorstensen. - I 2008 har vi gitt litt midler til klasse 7B ved Lillesund skole (Haugesund), som reiste på studietur til West Burton, North Yorkshire. De er med i et studieopplegg som kalles Comenius, der de samarbeider med en rekke andre skoler i Europa, forteller han. - På lik linje med Lillesund har vi gitt litt midler til klasse 9E på Vormedal skole (Karmøy), som skal reise på studietur til Polen neste år. Til gjengjeld har de distribuert reklame for oss. Innen sport fortsetter NST Gruppen også i år å sponse Jenter 94 håndballag i Sportsklubben Nord (Karmøy). - De har fått støtte til to cuper, i tillegg til at vi har lovt dem et beløp i forhold til det de selv klarer å samle inn gjennom diverse arrangement og anstrengelser, sier Thorstensen. - Også Verdens lengste Sildabord krever mye koordinering og arbeid fra mange frivillige, og bidragsyterne er mange. Vi støttet derfor også i år dette arrangementet for ellevte år på rad.

8 Årabrotsvegen 21 E Haugesund Tlf fax Totalrehabilitering av Lillesund skole Den etterlengtede rehabiliteringen av Lillesund skole er nå i full gang. - Dette er en langvaring jobb som ser ut til å vare mot slutten av 2009, forteller prosjektleder i Garvik Gruppen, Mangor Stava. Garvik Gruppen er hovedentreprenør på Lillesund skole, mens NST Byggservice er underleverandør og har kontrakt på maler-, gulvmur- og flisarbeider, og deltar under hele rehabiliteringsjobben. - Det har fungert bra med NST Byggservice. De gjør en solid jobb for oss. De har god orden, god fremdrift og er strukturerte, forteller Stava. Garvik Gruppen AS er satt sammen av Garvik Bolig, Garvik Prosjekt, Garvik Eiendom og Garvik Tomteutvikling. Garvik Prosjekt AS, som jobber med Lillesund skole, har hele 30 år erfaring fra byggebransjen. Fornøyd med NST Gruppen Oppimot 30 ansatte fra NST Gruppen har til tider vært i arbeid hos HighComp på Bokn. I nesten tre sammenhengende år har HighComp leid inn ekstra arbeidskraft fra NST Gruppen, og produksjonsleder Fredrik Faye er godt fornøyd med jobben som har blitt gjort. Det siste året har utleid personell fra NST Gruppen deltatt i produksjonen av deksel til oljeindustrien. Dette er et deksel som skal beskytte de ulike installasjonene plassert på havets bunn, og er ett av to nisjeprodukter som HighComp har spesialisert sin HighComp på Bokn er godt produksjon på. Det er blitt roligere fornøyd med samarbeidet tider også for HighComp, som med NST Gruppen. Ruslan Tarasov er en av dem som for tiden kun trenger sine egne har bidratt til dette. ansatte i produksjonshallen. - De siste tre arbeiderne fra NST Gruppen jobbet ut oktober i år. Fremover er vi litt usikre på hva som skjer, men NST Gruppen vil bli kontaktet så fort det behov, forteller Faye, som er fornøyd med samarbeidet med NST Gruppen. - NST Byggservice er strukturerte og har god fremdrift, sier prosjektleder i Garvik Gruppen. NST Gruppen har vært med på følgende skoleprosjekter mellom 2004 og 2008: Bryne skole Enge skole Fedje skole Frakkagjerd barneskole Førde skole HSH Håvåsen skole Karmsund videregående skole Lillesund skole Mykje skole Nedstrand skole Riska ungdomsskole Sand skole Sveio skole og golfgymnas Universitetet i Stavanger Øygard ungdomsskole Ådland skole Åkra skole - Flinke og rutinerte NST Contracting har tidligere i år utført et stykke kontraktsarbeid for Addcon Nordic i Porsgrunn. Jobben bestod av innvendig overflatebehandling av en tank på m3. Produksjonssjef for Addcon Nordic, Jan Liane, sitter igjen med et bra inntrykk, og forteller at folkene fra NST Contracting var flinke og til å stole på. Jobben innebar å sandblåse og male innsiden av en tank Addcon Nordic er svært fornøyd med jobben som ble gjort av NST Contracting hos Addcon. Liane forteller om et godt samarbeid og en vel utført jobb. - Vi er svært fornøyde med jobben som ble gjort. Sikkerhetsregler ble nøye fulgt og de tok sikkerhets- og arbeidsinstruksjonene på strak arm, forteller en tilfreds produksjonssjef. ADDCON Nordic (tidligere Yara Formates) tilhører det tyske selskapet Addcon Agrar. I sine produksjonsanlegg på Herøya lager ADDCON Nordic en rekke spesialprodukter basert på formiater og maursyre. Enheten har 49 ansatte i Porsgrunn (57 totalt), og omsetter for drøyt 290 millioner kroner.

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

En alvorlig stor melding

En alvorlig stor melding En alvorlig stor melding (2012-2013) Melding til Stortinget* Fra barn som søker asyl i Norge Jeg er en superhelt-storebror som passer på alle barna på mottaket. * Og til alle voksne som møter, snakker

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby

Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby RAPPORT 2011/2 Å reise for å lære Internasjonal utveksling som del av studiet i sosialt arbeid Anne Margrethe Sønneland og Lene Østby Å reise for å lære Internasjonal

Detaljer

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Magasin for Depro - Årgang 3 - nr. 1-2014 ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Leder deprofil: Kåre

Detaljer

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY

Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 21 Juli 2015 8. årgang Anerkjennelse: gjennom ferdigheter, høy standard og stolthet til faget og KAEFER ENERGY recognised anerkjent Vi er langsiktige i all vår

Detaljer

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige.

drøyt 50 selvstendige datterselskaper land. Majoriteten av konsernets virksomheter ligger i Norge og Sverige. Moelven Industrier ASA er et norsk industriselskap notert på Oslo Børs. Konsernet har drøyt 3000 ansatte og en samlet årsomsetning på NOK 5.000 millioner. Moelven organiserer sine virksomheter innenfor

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk

VERDEN PÅ TØYEN. Musikk- og kulturprogrammet. Læring gjennom musikk VERDEN PÅ TØYEN Musikk- og kulturprogrammet Læring gjennom musikk Hvorfor gjenspeiler ikke barne- og ungdomsorganisasjonene det etniske mangfoldet vi har i Norge?! Hvordan øke mangfoldet i organisasjonene?

Detaljer

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM?

TAPTE BPA PROJECT MIDTSIDEMANNEN NICARAGUAS REVOLUSJON THE AU PAIR KVINNE KJENN DIN RETT. MAGASIN VISSTE DU DETTE OM DEPOSITUM? årgang 2012 #1 utgave #5 juridisk rådgivning for kvinner stiftet 1974 MAGASIN KVINNE KJENN DIN RETT. NICARAGUAS TAPTE REVOLUSJON Sammen med kolleger fra Amnesty Internationals hovedkontor i London og Amnestys

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Suksesshistorier i Nordlands næringsliv Presentasjon av fire gründere

Suksesshistorier i Nordlands næringsliv Presentasjon av fire gründere N-8049 BODØ Tlf. + 47 75 51 76 00 / Fax + 47 75 51 72 34 Publikasjoner kan også bestilles via nf@nforsk.no Arbeidsnotat nr. 1008/06 ISSN-nr.:0804-1873 Antall sider: 22 Prosjekt nr: 1018-02 Prosjekt tittel:

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi

Politiarbeid i et multietnisk samfunn. Ulike erfaringer fra engelsk politi Politiarbeid i et multietnisk samfunn Ulike erfaringer fra engelsk politi KONFERANSE PÅ POLITIHØYSKOLEN I OSLO 19. OKTOBER 2006 Arrangert av: OMOD (Organisasjonen mot offentlig diskriminering) All Sports

Detaljer

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/

MILLIONÆRSKOLEN. http://pengeblogg.bloggnorge.com/ MILLIONÆRSKOLEN FORORD «Millionærskolen» var en serie innlegg som ble publisert på Pengeblogg i perioden november 2013 - desember 2014. Målet mitt med Millionærskolen var å formidle en rekke råd og tips

Detaljer

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge?

Hvordan er det å vokse opp i en familie med dårlig råd i Norge? Når man tenker på fattigdom tenker man på fattige barn i Afrika. Man glemmer at det skjer her hjemme også. Vi har jo stort sett klær, mat og hus. Det er jo bra, men det er jo ikke sikkert man har det så

Detaljer

VIETNAM DET NYE KINA?

VIETNAM DET NYE KINA? 03 MERCUR 2014 VIETNAM DET NYE KINA? Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Unge voksne og personlig økonomi

Unge voksne og personlig økonomi Oppdragsrapport nr. 4-2013 Ragnhild Brusdal SIFO 2013 Oppdragsrapport nr. 4 2013 STATENS INSTITUTT FOR FORBRUKSFORSKNING Sandakerveien 24 C, Bygg B Postboks 4682 Nydalen 0405 Oslo www.sifo.no Det må ikke

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Foto: Kjell Strand Side 12-13

Foto: Kjell Strand Side 12-13 Foto: Kjell Strand Gründeren på Veaslettå Han hatet lekser, men likte å ta i et tak. Møt Brian Sjøen, stillasbyggeren som elsker korsang og fotball og går sine egne veier. Side 12-13 5 Fokus på eierskap

Detaljer

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og

NORDISK EFFEKTIVITET. Martti Ahtisaari om fredsmegling og ISMAgazine Nr 2 / 2009 - ET KUNDEMAGASIN FRA VISMA Hans Blix: - Jeg innbiller meg at jeg er relativt effektiv Store gevinster med god brukeropplevelse Nordisk effektivitet - Det er Visma det Martti Ahtisaari

Detaljer

Spillerutvikling i en breddeklubb

Spillerutvikling i en breddeklubb Spillerutvikling i en breddeklubb AV: Morten Tandberg 1 1. Forord Denne oppgaven er skriftlig oppgave på UEFA-A lisens kurset 2012 og jeg skal se nærmere på hvordan vi driver spillerutvikling i Norge og

Detaljer