Nytt satsingsområde med renholdstjenester

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Nytt satsingsområde med renholdstjenester"

Transkript

1 NST Contracting as NST Byggservice as NST Eiendom as NST Baltija Desember 2008 F.v.: Markeds- og personalsjef Irina Solheim og renholder Rasa Kunigiskyte. Nytt satsingsområde med renholdstjenester NST Gruppen har tilbydd renhold til privatpersoner i en kort periode nå, og tilbakemeldingene har kun vært positive. Tjenestene tilbys nå også til det profesjonelle marked, med vask av kontorer, byggrenhold, utvask av boliger, skip etc. Les mer side 6. Vi utfører tjenester innen: Stillas: Montering og demontering av aluminiumsstillas til fasader, konstruksjoner, tanker m.m. Industriell rengjøring: Avfetting og høytrykksvask, med trykk på bar Overflatebehandling: Preparering og belegging av alle typer overflater og typer produkter. Inspeksjon: Overflatebehandling NS476 Byggservice: Fasaderehabilitering, gulvavretting, gulvlegging, flislegging, pumpe- og sprøytesparkling, tapetsering, interiørmaling, muring Personalutleie: Personell innen egne tjenester, samt de fleste andre fag Renhold: Renhold til det private og det profesjonelle marked.

2 Leder: En spennende tid fremover Vi kommer denne gang ikke unna et område vi alle er opptatt av, nemlig finanskrisen. Har vi en tendens til å svartmale, eller i beste fall overdrive? De siste årene har vært preget av en nærmest unaturlig vekst for de fleste, et faktum mange er inneforstått med. Men kan det virkelig kalles krise når man står helt på toppen og faller ned noen hakk? Kanskje det er mer korrekt å sammenlikne med situasjonen før den voldsomme veksten? At det kanskje er en unaturlig boble av for høy etterspørsel som nå har sprukket? Deler av den såkalte finanskrisen har nok for øvrig i stor grad med media å gjøre, som med oppsiktsvekkende, tabloidskapende, negative overskrifter skaper påfølgende reelle følger. Samtidig er det viktig å ikke bagatellisere. Økonomien er i negativ utvikling, banker har lånt ut for mye penger og mange sliter med sine forpliktelser, konsumet minker, fabrikker selger ikke varer det er alvorlig. I mange bransjer vil det nok nå bli hard kamp om kundene. Dette er etter mitt syn ganske likt krisen vi hadde på slutten av 80 tallet etter den såkalte jappetiden, noe mange eksperter mente umulig kunne skje igjen. Men, det er jo også muligheter i nedgangstider. De fleste selskaper vil måtte justere og tilpasse seg, samtidig som prosjekter som har vært for dyre under oppgangstidene, kanskje vil kunne tas frem fra skuffen igjen, og sakte men sikkert vil nok ting endre seg i positiv retning. Det blir uansett en spennende tid fremover, og det eneste vi med sikkerhet nok kan fastslå er at de såkalte eksperter har tatt feil igjen, og samtidig at den siste japp nok ikke var borte. NST Gruppen møter likevel fremtiden på en godt rustet måte. Vi har vokst kontrollert, og bygget organisasjon og renommé i stedet for å vokse uhemmet. Vi ønsker ikke å spekulere i nedgangstidenes varighet, men vi vil fortsette som før: Kontrollert og strategisk vekst, bli enda bedre, ikke nødvendigvis bare større. Slik har vi alltid gjort, og tilbakeslag har vi håndtert før. Vi skal også i gang med mye spennende i tiden fremover, inkludert nye forretningsområder for oss, og da er jeg heldig som har en god stab og gode medarbeidere rundt meg til å håndtere dette. Jeg ønsker alle våre ansatte i Norge og utlandet, våre kunder, leverandører og forretningsforbindelser for øvrig en riktig god jul, og et godt nytt år. Vennlig hilsen Jan Thorstensen Adm. dir. Exciting times ahead We are all concerned with the financial crisis. But are we making it worse than it is? We have become accustomed to an almost unnatural growth. But can it be called crisis when you fall back a little from the top? Part of the crisis is created by the media. Their negative headlines are also creating real consequences. This does not mean we should trivialize the situation. It is serious. However, recession periods also offer possibilities. Companies will have to adapt, projects become cheaper and slowly things will pick up again. The times ahead will be exciting. The only thing we know is the fact that the experts have been proven wrong again. NST Gruppen is well equipped for the future. We have had a controlled and strategic growth, and built our organization and reputation. We are not speculating in the duration of recession, but shall continue as before, becoming better, not necessarily only bigger, and setbacks we have handled before. We are also going into new business areas, and I consider myself lucky to have a good staff and workforce to handle this. I wish all employees in Norway and abroad, customers, suppliers and business relations a Merry Christmas and Happy New Year. Yours sincerely Jan Thorstensen President/CIO Kundesamling Tirsdag 21. oktober inviterte NST Gruppen til kundesamling for å snakke om norsk standard i byggebransjen. Hvem står ansvarlig? Hvilke krav må innfris? Betyr kortere frister høyere effektivitet? Det var disse spørsmålene hovedforedragsholder og Faglig leder i Håndverk Jotun, Rolf Simpson, besvarte foran en fullstappet sal i Lille Maritim, Haugesund, denne tirsdagen. Målet var å skape større trygghet i hver enkelts arbeidssituasjon. - Vi håper at dagen har gitt deg inspirasjon til det viktigste fremover: At du bruker din kunnskap til konstruktiv relasjonsbygging mellom deg og dine kundeforbindelser, het det i kursbeskrivelsen. Ingen glemmer heller kriseøkonom, Sigvart S. Leipingen, som lærte bort finurlige triks og nye forkortelser. Blant annet fikk KNA (kan nesten alt) og BEST (bruken av ekstra sleipe triks) ny betydning for de fleste. Blant de fremmøtte var det arkitekter, entreprenører, bygge- og prosjektledere, eiendomsforvaltere m.m. Det ble en vellykket dag, med gode tilbakemeldinger. Faglig leder for Håndverk i Jotun, Rolf Simpson.

3 -En trygg og god arbeidsplass De er alle fra Litauen, NST Gruppen har vært deres arbeidsgiver i fire år, og de stortrives. Disse tre karene har flere fellesnevnere. Algimantas Pocevicius - Jeg liker å reise og å fiske, smiler litaueren, som er gulvlegger. For tiden arbeider han bl.a. med rehabiliteringen av Lillesund skole. Selv om han er borte fra kone og barn i perioder, er han veldig fornøyd med situasjonen. Det er ikke noe problem. Jeg jobber seks uker her, og er tre uker hjemme i Litauen. Da har jeg god tid til familien. NST Gruppen er et trygt sted å jobbe, det er derfor jeg er i Norge, sier 46-åringen. Andrius Arlauskas - Gjennom NST Gruppen har jeg gjennomført en rekke kurs, og har nå blitt arbeidende formann for industrimalere, forteller Andrius. De siste månedene har han jobbet i Høyanger, men er nå tilbake i Haugesund. - Jeg trives godt i dette firmaet. Her får jeg mye kursing og god oppfølging, noe som har gitt meg muligheten til å utvikle meg, sier 28 åringen. Ramunas Cerniauskas Ramunas er 29 år og har allerede rukket mye. Utdannelse som møbelsnekker, to år på kontor- og business linje samt to års jobb-erfaring fra London. De siste fire årene har han jobbet som interiørmaler i NST Gruppen. - Jeg trives med kollegaene, vi samarbeider bra. Dette er et flott sted å jobbe, både på grunn av god oppfølging i henhold til kursing, trivselsfaktoren, og det faktum at det er en fast jobb som gir meg stabilitet og muligheter. - A secure workplace They are all Lithuanians, they have been working for NST Group for four years, and they all like it. Algimantas Pocevicius - A floor layer, he likes travelling and he likes fishing. Currently he is working on the rehabilitation of Lillesund skole and other projects. Even if he is away from his wife and kids for six weeks at the time, he is happy with the situation with some weeks off at home. NST Group is a secure employer. That is why I am working here, the 46-year old says. Algimantas Pocevicius Andrius Arlauskas Andrius Arlauskas - I ve completed many courses, and I am now Working Foreman for industrial painters. - I like working for this company. I get to attend courses and have a good follow-up and this gives me the possibility to develop, the 28- year old says. Ramunas Cerniauskas Ramunas, 29, has a wide work experience. He is educated as furniture carpenter, and for the last four years he has been working as and interior painter in NST Group. - I m happy with my colleagues, and co-operation is smooth. It s a great place to work and it s a steady job that gives me stability and possibilities for the future. Ramunas Cerniauskas

4 Oppvokst i en annen tid Irina Solheim om obligatorisk krigsteori, kommunisme og dialektproblemer. - Bekjemp kapitalismen - det var det vi lærte, begynner markeds- og personalsjef i NST Gruppen, Irina Solheim. Født i Sovjetunionen på slutten av 1960 tallet, vokste Irina opp i en for mange ukjent verden. Grunnskolen innebar obligatorisk trening innen håndgranatkasting, rifleskyting og gassmaskebruk. Krigsteori. - Propaganda kampanjer fortalte oss hele tiden om USAs ønske om å gå til krig mot oss. Vi må være beredt, het det. Det hendte folk gråt i frykt. En stjerne Irina var en stjerne på skolen. Grunnskolen avsluttet hun med glitrende karakterer. Blant de fem beste elevene i den igjen beste klassen noen sinne på skolen i Kamchatka. I det kommunistiske partiet ble hun regionssekretær for ungdomsavdelingen. - Alle startet i kommunistpartiet som små, med Lenin på brystet. Så måtte vi søke oss videre, til de såkalte pionerene og etterpå komsomolene. Det hendte noen ikke kom inn, husker det var en skam for hele skolen, sier Irina ettertenksomt. - En annen tid. Omveltninger Irina er født i Kasakhstan og oppvokst i Jakutia, Sibir og Kamchatka den siste en region stengt for omverdenen. - Vår by stod ikke engang på verdenskartet! Og hun husker hvordan ting begynte å endre seg. Perestrojka og glasnost, Gorbatsjov og Jeltsin. - Det ble store omveltninger, på godt og vondt. Et friere samfunn, men mange led og slet med å tilpasse seg. Flere år med tomme butikkhyller, fortelles det. Kjærligheten - Jeg tok høyere utdannelse innen markedsføring og økonomi i Sibir, Krasnojarsk, før jeg startet på Mastergrad på samme sted. Men Sovjetunionens storhetstid var over. Verdiene endret seg, utdannelse var ikke lengre elementært. Og etter ett år avsluttet jeg Mastergraden og flyttet etter foreldrene mine til Ukraina. Og i Ukraina traff hun kjærligheten, en nordmann ved navn Jan Petter. Til Haugesund Det er 18 år siden Irina kom til Norge for første gang. Etter mye reising mellom de to landene, bestemte hun seg for å flytte for å lære seg norsk. Og til Haugesund kom Irina, og på språket tok hun fatt. - Følte det gikk greit å lære, men jeg sleit med dialekten her! Irina som 16 åring, mens hun ennå var i komsomol - ungdomsavdeling i kommunistpartiet. På brystet har hun et bilde av Lenin. Har fortsatt litt problemer med den, sier Irina før hun tar på seg et stort smil. - Kanskje aller mest nordnorsk. Ei driftig dame. Jobbet hos Uniton på Dalahjørnet, og det tok ikke lang tid før hun ble spurt om å være medeier i en butikk i Karmsundsgaten Malerhuset, der hun var i ca. 10 år. Først som styreformann, deretter daglig leder. For ett og et halvt år siden begynte hun i NST. Først som markeds- og personalsjef for NST Byggservice. Et halvt år senere fikk hun tilbud om den samme stillingen, men med hele NST som sitt område. Det takket hun ja til. - Jeg trives utrolig godt her, og tvilte aldri da jeg fikk spørsmålet. Vi i ledergruppa har en fin dialog, alle blir hørt og vi samarbeider på så mange ulike områder, sier 39 - åringen, som legger til at hun er svært fornøyd med å få bruke språkene hun kan. - Det er god trening. På denne måten holder jeg vokabularet ved like. Irina er en kasakhstaner med russisk opprinnelse og norsk statsborgerskap. Norge som bopel. Internasjonal, tilpasningsdyktig og språkkyndig, med både russisk, engelsk og norsk i bagasjen. En stor ressurs for NST. - Jeg har levd i systemer med store kontraster til hverandre. Rart å tenke på hvordan det var, sier hun og føyer til at hun aldri har møtt motstand som ny statsborger i Norge. - Alltid følt meg velkommen, sier hun.

5 Ny leder i NST Baltija En kunnskapsrik Dalia Mickuniene har inntatt lederstolen i NST Baltija. Det var i juli Dalia Mickuniene gikk fra å være økonomiansvarlig til daglig leder i NST Baltija. - Jeg har vært i NST Baltija i nesten tre år, forteller hun. - Ved å jobbe med regnskapsføring har jeg fått god mulighet til å bli kjent med firmaets ulike interne og eksterne aspekter. Samtidig har adm. dir. i NST Gruppen, Jan Thorstensen, og tidligere daglig leder i NST Baltija, Rita Sokoloviene, vært profesjonelle, gode kommunikatorer og velmenende i sin veiledning. Slik har de hjulpet meg med å bli godt kjent med selskapet. Jeg er svært takknemlig for dette, sier Dalia. Dalia Mickuniene sitter inne med mye kunnskap - med en bachelorgrad i regnskapsføring fra College of Economy og en i internasjonal business fra Vilnius University. Likevel har hun ingen planer om å gi seg. - Jeg skal en gang i fremtiden fortsette studiene slik at jeg får en mastergrad i økonomi, erklæres det. Daglig leder i NST Baltija har mer enn økonomisk erfaring. Turn tok en stor del av tiden hennes i ungdommen, og i en fem års periode i livet var Dalia til og med på det litauiske landslaget i turn. - Jeg har drevet med sport i litt over 12 år, oppnådd tittelen Master of Sports, og tror det har gitt meg mye i forhold til lagarbeid. Hver enkelt enhet er viktig når et team skal levere, noe som kan sammenlignes med et selskaps funksjoner. Jeg føler meg ansvarlig ikke bare for mine egne prestasjoner, men også firmaet i sin helhet. Dette prinsippet følger jeg i hverdagen. - Denne høsten fylte NST Baltija fem år, sier Dalia, i sine refleksjoner over firmaet hun driver med stødig hånd. - I løpet av disse årene har selskapet vokst, antall ansatte likeså. Vi er godt etablert på markedet, vi har langsiktige kontrakter, stabilt og høyt kvalifisert personell og et effektivt system. Fremtiden ser lys ut, og jeg er overbevist om at NST vil fortsette med like stor suksess. Det blir mange jubileer å spore i fremtiden, avslutter hun. New manager of NST Baltija In July Dalia Mickuniene was appointed General Manager of NST Baltija. the College of Economy and one in International Business from Vilnius University. But she has no plans of stopping there. - Sooner or later I shall continue my studies to get a Master s degree in Economics. Dalia has more than just financial experience and knowledge. As a teenager, gymnastics took up large parts of her life; she was even a part of the Lithuanian national team for five years. - I was active in sports for 12 years, and obtained the title Master of Sports. This is useful when it comes to developing team work and company achievements. I of course also feel responsible not only for my own achievements, but for the company in total. - NST Baltija had five years anniversary 2nd of October, a period of growth. We are well established in the market, with long-term contracts, and a stable, well-qualified workforce. The future looks bright. - Working as a finance manager has given me insight into the company s business. Besides, CIO of NST Group, Jan Thorstensen, and previous manager of NST Baltija, Rita Sokoloviene, have provided invaluable and professional advice and guidance. Dalia Mickuniene has a Bachelor degree in Accounting from

6 Allsidig produksjonsleder Motorcross, fotball, arbeidsleder, formann. Det er en allsidig produksjonsleder som har entret NST Gruppen. Det var i juli Roy Lilleskare begynte i jobben som produksjonsleder i NST Contracting AS. Men historien startet lenge før. Roy ble en del av arbeidslivet som 18 åring. Og ved siden av yrkesskolen, der han tok maskin- og mekaniske fag, hadde tenåringen tidlig et fotfeste på karrierestigen. Han klatret fort og ble snart operatør og formann på Mikkelsen Malerforretning, før han noen år senere gikk over i stillingen som arbeids- og produksjonsleder på Aker Stord. Deretter startet han i samme type stilling i Sunnhordland Sandblåsing. De siste årene har han, i samarbeid med andre, etablert firmaet Mµhlhan i det norske marked, hvor han startet som produksjonsleder. Men nå er han her, i NST Gruppen. Vi vet om den glitrende kompetansen, men ryktene sier at Roy Lilleskare har mer å vise til. - Motorcross, mener du? Han ler høyt og forteller at han har lagt opp. - Sønnen min kjørte i fra meg. Forstod at det var på å gi seg da. Vi referer til mer enn motorcross. Vi referer til fotball. Erfaringen fra Libanon. - Det stemmer at jeg spilte fotball i mange år, bekrefter han. - Jeg fikk til og med med meg en periode på kretslaget og en landskamp på guttelandslaget i 1977, sier han etter en rekke spørsmål om personlige meritter. Det er ikke så lett å få ham til å skryte, denne Roy Lilleskare. - I Libanon var jeg fra 1980 til 1981, som FN soldat, legger han til. - Det var en urolig tid i landet. Etter Libanon reiste Lilleskare mye. Selv om det har avtatt noe, er han fortsatt ofte utenfor Haugesunds grenser når nye prosjekter settes i gang. Dette er en mangfoldig og tilpasningsdyktig mann som vi gleder oss til å høre mer fra. NST Gruppen satser på renholdstjenester - Vår nye, store satsning er renhold til private husholdninger, og selvfølgelig også til det profesjonelle marked, forteller Markeds- og Personalsjef i NST Gruppen, Irina Solheim, som er hovedansvarlig for denne etableringen. - Vi viser til en renholdstjeneste som består av et dyktig, profesjonelt og kvalitetssikret personell. - Det er for øvrig første gang vi er på det private markedet, fortsetter hun, og legger til at de har blitt svært godt mottatt. - Allerede kort tid etter at vi var i gang hos private kunder ble vi kontaktet av deres venner som ønsket renholdstjenester i hjemmet sitt eller på kontoret. Kundemassen øker hver eneste uke! Med gode tilbakemeldinger fra positive og fornøyde forbrukere, har behovet for en seriøs aktør i markedet vist seg å være tydelig. - Tidsklemma er et velkjent fenomen, og kabalen kan ofte være vanskelig å få til å gå opp. Mange prioriterer gjerne familiehygge fremfor timene med moppen, sier Solheim. I tillegg til det vi nå gjør i privatmarkedet, utvider vi tilbudet til det profesjonelle markedet. Vi påtar oss derfor løpende renhold av kontorer, byggeplasser etc., samt utvask av ferdige boliger og annet der det måtte være behov. NST Gruppen leier i tillegg ut personell til byggfag, stålfag, industriplast, restaurant- og hotell og en rekke andre områder. - Det er mange som nå benytter seg av muligheten for å leie personell i stedet for risikoen ved å ansette selv i skiftende tider, avslutter hun.

7 HMS i fokus - Vårt mål er å opprettholde og stadig heve den gode HMS kulturen vi har i NST Gruppen, sier driftssjef Kjell Sjøen. Et obligatorisk HMS kurs like etter ansettelse og regelmessig kompetanseheving er en del av vår filosofi. Det siste halvåret har vi hatt folk på kurs innen stillas, truck og personløfter. - Ved oppstart av nye prosjekter går vi alltid gjennom hvilke produkter vi skal bruke og eventuelle farer ved dem. Hvis det skal benyttes arbeidsoperasjoner utenom det vanlige, foretar vi en risikovurdering av disse arbeidsoperasjonene, sier driftssjef Kjell Sjøen. - For å heve den faglige kompetansen på våre folk, gjennomfører vi samlinger hvor våre leverandører presenterer sine produkter og hvilke egenskaper de har. På disse samlingene blir det også gjennomført praktiske demonstrasjoner. På den siste samlingen var det Jordan, Casco og J.S Cock som gjennomførte presentasjoner og demonstrasjoner. - Vi vil fortsette å fokusere på HMS og kvalitet ved å kurse de ansatte. Dette er viktig for å heve kvaliteten på våre tjenester, avslutter Sjøen. En oppgradering i regi av NST Byggservice as sin hovedleverandør, Farvemiljø Nord as (FMN). Med var også Casco, Jordan og J.S. Cock, som alle presenterte sine respektive produkter og utstyr. NST sponser nærmiljøet NST Gruppen har mange baller i luften også hva sponsing angår. Mottakeren er nærmiljøet. - I den grad vi kan, vil vi kun bidra til barn og unge som selv driver med positive tiltak og aktiviteter, eldre eller andre trengende, eller fellestiltak i nærmiljøet. Nøkkelordene er da unge, eldre og nærmiljøet og det har liten hensikt å spørre oss om midler som ikke sorterer under dette sier adm.dir. i NST Gruppen, Jan Thorstensen. - I 2008 har vi gitt litt midler til klasse 7B ved Lillesund skole (Haugesund), som reiste på studietur til West Burton, North Yorkshire. De er med i et studieopplegg som kalles Comenius, der de samarbeider med en rekke andre skoler i Europa, forteller han. - På lik linje med Lillesund har vi gitt litt midler til klasse 9E på Vormedal skole (Karmøy), som skal reise på studietur til Polen neste år. Til gjengjeld har de distribuert reklame for oss. Innen sport fortsetter NST Gruppen også i år å sponse Jenter 94 håndballag i Sportsklubben Nord (Karmøy). - De har fått støtte til to cuper, i tillegg til at vi har lovt dem et beløp i forhold til det de selv klarer å samle inn gjennom diverse arrangement og anstrengelser, sier Thorstensen. - Også Verdens lengste Sildabord krever mye koordinering og arbeid fra mange frivillige, og bidragsyterne er mange. Vi støttet derfor også i år dette arrangementet for ellevte år på rad.

8 Årabrotsvegen 21 E Haugesund Tlf fax Totalrehabilitering av Lillesund skole Den etterlengtede rehabiliteringen av Lillesund skole er nå i full gang. - Dette er en langvaring jobb som ser ut til å vare mot slutten av 2009, forteller prosjektleder i Garvik Gruppen, Mangor Stava. Garvik Gruppen er hovedentreprenør på Lillesund skole, mens NST Byggservice er underleverandør og har kontrakt på maler-, gulvmur- og flisarbeider, og deltar under hele rehabiliteringsjobben. - Det har fungert bra med NST Byggservice. De gjør en solid jobb for oss. De har god orden, god fremdrift og er strukturerte, forteller Stava. Garvik Gruppen AS er satt sammen av Garvik Bolig, Garvik Prosjekt, Garvik Eiendom og Garvik Tomteutvikling. Garvik Prosjekt AS, som jobber med Lillesund skole, har hele 30 år erfaring fra byggebransjen. Fornøyd med NST Gruppen Oppimot 30 ansatte fra NST Gruppen har til tider vært i arbeid hos HighComp på Bokn. I nesten tre sammenhengende år har HighComp leid inn ekstra arbeidskraft fra NST Gruppen, og produksjonsleder Fredrik Faye er godt fornøyd med jobben som har blitt gjort. Det siste året har utleid personell fra NST Gruppen deltatt i produksjonen av deksel til oljeindustrien. Dette er et deksel som skal beskytte de ulike installasjonene plassert på havets bunn, og er ett av to nisjeprodukter som HighComp har spesialisert sin HighComp på Bokn er godt produksjon på. Det er blitt roligere fornøyd med samarbeidet tider også for HighComp, som med NST Gruppen. Ruslan Tarasov er en av dem som for tiden kun trenger sine egne har bidratt til dette. ansatte i produksjonshallen. - De siste tre arbeiderne fra NST Gruppen jobbet ut oktober i år. Fremover er vi litt usikre på hva som skjer, men NST Gruppen vil bli kontaktet så fort det behov, forteller Faye, som er fornøyd med samarbeidet med NST Gruppen. - NST Byggservice er strukturerte og har god fremdrift, sier prosjektleder i Garvik Gruppen. NST Gruppen har vært med på følgende skoleprosjekter mellom 2004 og 2008: Bryne skole Enge skole Fedje skole Frakkagjerd barneskole Førde skole HSH Håvåsen skole Karmsund videregående skole Lillesund skole Mykje skole Nedstrand skole Riska ungdomsskole Sand skole Sveio skole og golfgymnas Universitetet i Stavanger Øygard ungdomsskole Ådland skole Åkra skole - Flinke og rutinerte NST Contracting har tidligere i år utført et stykke kontraktsarbeid for Addcon Nordic i Porsgrunn. Jobben bestod av innvendig overflatebehandling av en tank på m3. Produksjonssjef for Addcon Nordic, Jan Liane, sitter igjen med et bra inntrykk, og forteller at folkene fra NST Contracting var flinke og til å stole på. Jobben innebar å sandblåse og male innsiden av en tank Addcon Nordic er svært fornøyd med jobben som ble gjort av NST Contracting hos Addcon. Liane forteller om et godt samarbeid og en vel utført jobb. - Vi er svært fornøyde med jobben som ble gjort. Sikkerhetsregler ble nøye fulgt og de tok sikkerhets- og arbeidsinstruksjonene på strak arm, forteller en tilfreds produksjonssjef. ADDCON Nordic (tidligere Yara Formates) tilhører det tyske selskapet Addcon Agrar. I sine produksjonsanlegg på Herøya lager ADDCON Nordic en rekke spesialprodukter basert på formiater og maursyre. Enheten har 49 ansatte i Porsgrunn (57 totalt), og omsetter for drøyt 290 millioner kroner.

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees»

// Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» // Translation // KLART SVAR «Free-Range Employees» Klart Svar is a nationwide multiple telecom store, known as a supplier of mobile phones and wireless office solutions. The challenge was to make use

Detaljer

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6.

Administrasjon av postnummersystemet i Norge Post code administration in Norway. Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. Administrasjon av postnummersystemet i Norge Frode Wold, Norway Post Nordic Address Forum, Iceland 5-6. may 2015 Postnumrene i Norge ble opprettet 18.3.1968 The postal codes in Norway was established in

Detaljer

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling

HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling HELGELAND REGIONRÅD Dialogkonferansen, 27. og 28. mars 2012, Mosjøen Attraktive og livskraftige kommuner er lik Positiv folketallsutvikling Nordland og Helgeland sine utfordringer Behov for flere innbyggere

Detaljer

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis)

Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) Norsk (English below): Guide til anbefalt måte å printe gjennom plotter (Akropolis) 1. Gå til print i dokumentet deres (Det anbefales å bruke InDesign til forberedning for print) 2. Velg deretter print

Detaljer

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811

Racing Team. Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Racing Team Stian Sørlie Helge Ingstadsvei 29 1820 Spydeberg Tlf. +47 977 23 811 Stian er en fører for fremtiden, og har eneren i seg. Harald Huysman SESONGEN 2002 Dette har så langt vært en super bra

Detaljer

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst

Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Oppfølging av etiske krav: Eksempel Helse Sør-Øst Sauda, 21. september 2011 Grete Solli, spesialrådgiver, Helse Sør-Øst Magne Paulsrud, seniorrådgiver, Initiativ for etisk handel Helse Sør-Øst: nye etiske

Detaljer

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner

Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Familieeide selskaper - Kjennetegn - Styrker og utfordringer - Vekst og nyskapning i harmoni med tradisjoner Resultater fra omfattende internasjonal undersøkelse og betraktninger om hvordan observasjonene

Detaljer

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen

Jeg vil bare danse Tekst / Mel.: Tor- Jørgen Ellingsen 1. vers Når jeg hører musikk, Kan jeg ikke sitte stille Når jeg hører det groover, B yner beina å gå Jeg får ikke ro, Selv om jeg gjerne ville Jeg vil bare danse, Det er noe jeg må Jeg vil bare danse Tekst

Detaljer

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk

Vekeplan 4. Trinn. Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD. Norsk Matte Symjing Ute Norsk Matte M&H Norsk Vekeplan 4. Trinn Veke 39 40 Namn: Måndag Tysdag Onsdag Torsdag Fredag AB CD AB CD AB CD AB CD AB CD Norsk Engelsk M& Mitt val Engelsk Matte Norsk Matte felles Engelsk M& Mitt val Engelsk Norsk M& Matte

Detaljer

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal.

KROPPEN LEDER STRØM. Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. KROPPEN LEDER STRØM Sett en finger på hvert av kontaktpunktene på modellen. Da får du et lydsignal. Hva forteller dette signalet? Gå flere sammen. Ta hverandre i hendene, og la de to ytterste personene

Detaljer

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner

STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner STOP KISS av Diana Son Scene for en mann og to kvinner Manuset ligger på NSKI sine sider og kan kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at

Detaljer

Språkleker og bokstavinnlæring

Språkleker og bokstavinnlæring FORSLAG OG IDEER TIL Språkleker og bokstavinnlæring POCOS hjelper barnet med språkutvikling og begrepsforståelse og er også nyttig til trening av øye-hånd-koordinasjon, fokus og konsentrasjon. POCOS fremmer

Detaljer

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013

Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Evalueringsrapport Kurs for ALLE nye studenter ved Høgskolen i Ålesund Gruppe II, Ålesund 2013 Tema: Studiemestring, studieteknikk og motivasjon Antall: 166 stk Karakterskala 1-6, hvor 1 = Svært dårlig

Detaljer

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft

EURES - en tjeneste i Nav. Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft EURES - en tjeneste i Nav Hjelp til rekruttering av europeisk arbeidskraft HVA ER EURES? EURES (European Employment Services) er NAV sin europeiske avdeling Samarbeid mellom EU-kommisjonen og arbeidsmarkedsmyndighetene

Detaljer

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives

Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Norsk mal: Startside Baltic Sea Region CCS Forum. Nordic energy cooperation perspectives Johan Vetlesen. Senior Energy Committe of the Nordic Council of Ministers 22-23. april 2015 Nordic Council of Ministers.

Detaljer

Kartleggingsskjema / Survey

Kartleggingsskjema / Survey Kartleggingsskjema / Survey 1. Informasjon om opphold i Norge / Information on resident permit in Norway Hvilken oppholdstillatelse har du i Norge? / What residence permit do you have in Norway? YES No

Detaljer

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen

Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere. Tone Samuelsen Wintershall Norge AS Rekruttering av høykompetente medarbeidere Tone Samuelsen 27.06.2014 AGENDA 1 WINTERSHALL NORGE AS ET LITE INNBLIKK 2 EN ORGANISASJON I VEKST MÅL OG AMBISJONER 3 REKRUTTERING AV HØYKOMPETENTE

Detaljer

FASMED. Tirsdag 21.april 2015

FASMED. Tirsdag 21.april 2015 FASMED Tirsdag 21.april 2015 SCHEDULE TUESDAY APRIL 21 2015 0830-0915 Redesign of microorganism lesson for use at Strindheim (cont.) 0915-1000 Ideas for redesign of lessons round 2. 1000-1015 Break 1015-1045

Detaljer

Welcome to one of the world s coolest golf courses!

Welcome to one of the world s coolest golf courses! All Photography kindly supplied by kevinmurraygolfphotography.com Velkommen til Verdens råeste golfbane! Lofoten Links er en spektakulær 18-hulls mesterskapsbane som ligger vakkert i naturen. Her kan sola

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm

7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg. since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm 15 years in the advertising business 7 years as museum director at the Röhsska Museum, Göteborg since February 2012 the museum director at the Sigtuna Museum, Sthlm maksimere strategisk utviklingsplan

Detaljer

Engelsk gruppe 2 høsten 2015

Engelsk gruppe 2 høsten 2015 Engelsk gruppe 2 høsten 2015 I løpet av høsten har vi jobbet med disse tingene på engelsk: Tall - numbers Norsk - Norwegian Engelsk - English Mitt språk -My language 1 en one 2 to two 3 tre three 4 fire

Detaljer

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD

STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD FORSLAG FRA SEF TIL NY STILLAS - STANDARD 1 Bakgrunnen for dette initiativet fra SEF, er ønsket om å gjøre arbeid i høyden tryggere / sikrere. Både for stillasmontører og brukere av stillaser. 2 Reviderte

Detaljer

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013

Eiendomsverdi. The housing market Update September 2013 Eiendomsverdi The housing market Update September 2013 Executive summary September is usually a weak month but this was the weakest since 2008. Prices fell by 1.4 percent Volumes were slightly lower than

Detaljer

Moving Innovation Forward!

Moving Innovation Forward! ! Movation Innovasjonsdugnaden! Norges ledende partnernettverk? Utfordringen! Flere enn 45 000 virksomheter startes hvert år i Norge... Mindre enn 20% overlever i løpet av de 3 første årene... Samtidig

Detaljer

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com

Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com STOP KISS av Diana Son Scene for to kvinner. Manuset ligger på NSKI sine sider, men kan også kjøpes på www.adlibris.com Sara and Callie are walking through New York City's West Village very late at night,

Detaljer

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP

Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Kundetilfredshetsundersøkelse FHI/SMAP Sluttrapport pr. 20. April 2010 Alle 9 kunder av FHI s produksjonsavdeling for biofarmasøytiske produkter (SMAP) i perioden 2008-2009 mottok i januar 2010 vårt spørreskjema

Detaljer

The internet of Health

The internet of Health The internet of Health! Biler, helse og fremtiden!! Velkon 2014, 22. October 2014 Nard Schreurs, IKT-Norge Få ut begrepet «pasient» av tanker om helse. Aldring 1980-2010 Menn 72 år til 79 år Kvinner 79

Detaljer

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON

QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON QUALIFICATION DESIGN BY FRIDA SVENSSON HELLO Frida is produced in Motala in Sweden, and is composed of a broad interest in design. She started up her design schooling with three years on the Aesthetic

Detaljer

Forbruk & Finansiering

Forbruk & Finansiering Sida 1 Forbruk & Finansiering Analyser og kommentarer fra Forbrukerøkonom Randi Marjamaa basert på en undersøkelse gjennomført av TEMO/MMI for Nordea RESULTATER FRA NORGE OG NORDEN Nordea 2006-02-28 Sida

Detaljer

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015

Høy fleksibilitet i økonomien. Steinar Juel CME 4. februar 2015 Høy fleksibilitet i økonomien Steinar Juel CME 4. februar 2015 Finanspolitikkens ekspansivt var ikke overraskelsen Sentralbanksjefens årstale i 2002: Handlingsregelen tilsier at oljepengebruken over statsbudsjettet

Detaljer

Brukerne er den nye oljen

Brukerne er den nye oljen LAVRANS LØVLIE Altinndagen 2014 Brukerne er den nye oljen Tjenestedesign for høyeffektive innbyggere 30 November 2014 Anders Kjeseth Valdersnes anders@liveworkstudio.com 2012 live work Studio Ltd 1 Selvangivelsen

Detaljer

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009

Visjonssamling. Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 Visjonssamling Thomas Rake Tirsdag 29.september 2009 A - Gudstjenester og huskjerker - Vi har doblet mengden gudstjenester vi gjør fra våren 2008 til høsten 2009" - De siste årene er det ikke brukt særlig

Detaljer

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner

HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner HMS og IKT-sikkerhet i integrerte operasjoner Uønskede hendelser, oppfølging mot indikatorer og planer videre Randi Røisli CISO (Statoil) Leder arbeidsgruppe informasjonssikkerhet (OLF IO) 2 Eller historien

Detaljer

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003

Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 Til skolen Rundskriv S 09-2002 Oslo, 15. februar 2002 Stipend fra Jubileumsfondet skoleåret 2002-2003 For nærmere omtale av H.M. Kong Olav V s Jubileumsfond viser vi til NKF-handboka kap. 12.3.4. Fondet

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA

Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Kurs i Nettverksbygging Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bergen, 5.april 2011 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om hvor de finner mer og rett informasjon)

Detaljer

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW

Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Regler under svømmetrening! ENGLISH BELOW Siden vi i det siste har vært ganske mange på treningene, har det vært litt kaos, og vanskelig å få trent bra. Derfor vil jeg her forklare noen regler som dere

Detaljer

Quality Policy. HSE Policy

Quality Policy. HSE Policy 1 2 Quality Policy HSE Policy Astra North shall provide its customers highly motivated personnel with correct competence and good personal qualities to each specific assignment. Astra North believes a

Detaljer

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses.

The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 1 The law The regulation requires that everyone at NTNU shall have fire drills and fire prevention courses. 2. 3 Make your self familiar with: Evacuation routes Manual fire alarms Location of fire extinguishers

Detaljer

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen

Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Økologisk og kulturell dannelse i økonomiutdanningen Dannelse på norsk fra ord til handling Professor Ove Jakobsen HHB/UiN Frihet med ansvar Om høyere utdanning og forskning i Norge NOU 2000:14 Det er

Detaljer

JBV DSB godkjenninger

JBV DSB godkjenninger JBV DSB godkjenninger Leverandørmøte 2015-02-03 Willy Karlsen Sakkyndig driftsleder Electrical operation manager Eier av JBVs elektriske anlegg Alle jernbaneverkets elektriske anlegg er delt opp på de

Detaljer

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag:

Kunnskaping. VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen. Elevene arbeider med oppdrag: Kunnskaping SUN-møte påp VilVite 12. sept. 2011 Prof. Stein Dankert Kolstø Universitetet i Bergen Science Created by You EU-finansiert med 6 millioner Euro Hvorfor? Elevene arbeider med oppdrag: Hvordan

Detaljer

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS

NOTICE OF AN EXTRAORDINARY GENERAL MEETING IN AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING I AGRINOS AS Styret innkaller herved aksjonærene i selskapet til ekstraordinær generalforsamling den 5. oktober 2016 klokken 13:00 Møtet vil avholdes i lokalene

Detaljer

Gaute Langeland September 2016

Gaute Langeland September 2016 Gaute Langeland September 2016 Svak krone 10,4 10 9,6 9,2 8,8 8,4 EURNOK 8 7,6 7,2 6,8 3jan00 3jan02 3jan04 3jan06 3jan08 3jan10 3jan12 3jan14 3jan16 2 12.10.2016 Ikke helt tilfeldig 3 12.10.2016 Hvordan

Detaljer

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER

NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER NORGES FOTBALLFORBUND FORELDREVETTREGLER FAIR PLAY et samarbeidsprogram mellom Norsk Tipping og Norges Fotballforbund 1. Støtt opp om klubbens arbeid - gjennom foreldremøter forankres fotballens og klubbens

Detaljer

Utfordringer med feil adresser

Utfordringer med feil adresser Frode Wold, Norway Post Karleby/Kokkola, Finland, 22.5.2014 GATEADRESSERT BOKSPOST POST TO P.O.BOX BUT ADDRESSED WITH STREET ADDRESSES Konsekvenser; Posten sorteres til postbudet først. Forsinkelser, merkostnader,

Detaljer

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden

Gjennom lydmuren. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble. Om a leve med nedsatt horsel. Forsiden Om a leve med nedsatt horsel Forsiden Mangler forsidebildet Må ikke ha det. Snakker vi om på tlf. Jeg har alltid folt meg litt i min egen lille boble Innledning Moren Vi blir også kjent med Joakims mor

Detaljer

Kjære unge dialektforskere,

Kjære unge dialektforskere, Kjære unge dialektforskere, Jeg er imponert over hvor godt dere har jobbet siden sist vi hadde kontakt. Og jeg beklager at jeg svarer dere litt seint. Dere har vel kanskje kommet enda mye lenger nå. Men

Detaljer

La læreren være lærer

La læreren være lærer Trond Giske La læreren være lærer Veien til en skole der alle barn kan lykkes Til Una Give a man a truth and he will think for a day. Teach a man to reason and he will think for a lifetime. Fritt etter

Detaljer

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT

SELVSKRYTT ER VELSKRYTT SELVSKRYTT ER VELSKRYTT Hva slags markedsføring må til for fagbibliotekene i en ny, digital hverdag? Tone Moseid, Tønsberg og Nøtterøy bibliotek Norsk fagbibliotekforening, Trondheims høstseminar 20.10.2016

Detaljer

Kidsa er ikke som før! höegh

Kidsa er ikke som før! höegh Kidsa er ikke som før! höegh E D PRT L8R? E D PRT L8R? er det party senere? 1001? Hva med et eventyr? 7K Sjuk G9 Geni GID Glad i deg QLT Kult ASAP As soon as possible U Du, you OXO Også FOFL Ruller på

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Seminar i Skien Rusmisbruk på jobben

Seminar i Skien Rusmisbruk på jobben Seminar i Skien Rusmisbruk på jobben Jobben den beste arena for å hjelpe! Hvorfor? Målgruppe: Ledere, AKAN, tillitsvalgte, BHT og alle andre med interesse for rus. K o n f r o n t a s j o n d e n n ø d

Detaljer

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT

UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT UNIVERSITETET I OSLO ØKONOMISK INSTITUTT Eksamen i: ECON1220 Velferd og økonomisk politikk Exam: ECON1220 Welfare and politics Eksamensdag: 29.11.2010 Sensur kunngjøres: 21.12.2010 Date of exam: 29.11.2010

Detaljer

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no

Public roadmap for information management, governance and exchange. 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Public roadmap for information management, governance and exchange 2015-09-15 SINTEF david.norheim@brreg.no Skate Skate (governance and coordination of services in egovernment) is a strategic cooperation

Detaljer

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012

6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 6350 Månedstabell / Month table Klasse / Class 1 Tax deduction table (tax to be withheld) 2012 100 200 3000 0 0 0 13 38 63 88 113 138 163 4000 188 213 238 263 288 313 338 363 378 386 5000 394 402 410 417

Detaljer

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012

T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 : TORSDAGSBREVET T O R S D A G 26. J A N U A R 2012 S t e i n e r s k o l e n i V e s t f o l d, F u r u m o v e i e n, 3 1 4 2 V e s t s k o g e n T l f. 3 3 3 5 2 2 0 0 F a x. 3 3 3 2 3 7 2 3 E - p o

Detaljer

Moldova besøk september 2015

Moldova besøk september 2015 Moldova besøk september 2015 Lørdag 3. september var åpningsdatoen for vårt etterlengtede hjem for barna våre i Belt. Vi ankom Moldova sent torsdag kveld og ble kjørt fra flyplassen av Pedro fra Bethany

Detaljer

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan

Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Food Marketing Research & Information Center MainSafeTraceJapan Simulert tilbakekalling av makrell - produkter kjøpt i Japan Kathryn Anne-Marie Donnelly (Nofima), Jun Sakai, Yuka Fukasawa, Mariko Shiga

Detaljer

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro?

GYRO MED SYKKELHJUL. Forsøk å tippe og vri på hjulet. Hva kjenner du? Hvorfor oppfører hjulet seg slik, og hva er egentlig en gyro? GYRO MED SYKKELHJUL Hold i håndtaket på hjulet. Sett fart på hjulet og hold det opp. Det er lettest om du sjølv holder i håndtakene og får en venn til å snurre hjulet rundt. Forsøk å tippe og vri på hjulet.

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende

Riga February 2015. - solid, attraktiv og nyskapende Riga February 2015 Facts about HENT AS Established in 1980 as «Bygg og Anlegg AS» Changed name to «HENT AS» i 2007 Contractor and project developer, with emphasis on turnkey contracts and cooperation projects

Detaljer

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00. Til aksjeeierne i Songa ASA INNKALLING TIL EKSTRAORDINÆR GENERALFORSAMLING Ekstraordinær generalforsamling i Songa ASA holdes på selskapets kontor i Haakon VII s gt. 1, Oslo mandag 23. januar 2006 kl 10:00.

Detaljer

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening

Hvorfor nettverke? Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA. Markedsdirektør, Den Norske Dataforening Bedre Nettverksbygging Med smart bruk av LinkedIn Edgar Valdmanis,MBA Markedsdirektør, Den Norske Dataforening DND, Faggruppen CRM, 28.mai 2013 Hvorfor nettverke? Du kan hjelpe andre med informasjon (om

Detaljer

MARCUS Kenneth, elsker du kona di?

MARCUS Kenneth, elsker du kona di? BACHELOR PARTY, THE Av: Paddy Chayevsky CHARLIE /Her kalt INT. HERRETOALETT. A small, white-tiled, yet somehow not too clean, men's room, two-urinal size. There is one washbowl with a small mirror over

Detaljer

Fagkunnskap gir trygghet

Fagkunnskap gir trygghet Fagkunnskap gir trygghet Solid håndverk siden 1974... Interiør-Service Håndverk AS er et allsidig byggefirma som utfører alle typer entreprenørtjenester. Etter flere tiår i bransjen, kan vi se tilbake

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster

Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster Hånd i hånd fra Kilden Konsert 25.3.12 Tekster 01 Gud har skapt 02 Glory to Jesus 03 Herren er min hyrde 04 Vennesang 05 Vi deler den samme jord 06 Hjertesangen 07 En stille bønn 08 Brød for verden 09

Detaljer

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom

Svakt internasjonalt, Norge i toppform. 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom Svakt internasjonalt, Norge i toppform 22. november 2012 Steinar Juel sjeføkonom 2 Finanskrisen kom i flere bølger Nå tegn til stabilisering USA er på vei ut av krisen Eurosonen er stabilisert, men fortsatt

Detaljer

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011

Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa. Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 Hvordan vil finanssituasjonen påvirke viktige markeder i Europa Lars-Erik Aas Analysesjef Nordea Markets Oktober 2011 1 2 Frykt for krise og ny resesjon Svak vekst internasjonalt Men optimisme om norsk

Detaljer

The Times They Are A-Changin

The Times They Are A-Changin The Times They Are A-Changin Olje 1970-2040 Hans Geelmuyden Gardermoen 5. februar 2008 Hans Geelmuyden (51) Født 1957 på Lysaker i Bærum Gift, far til tre barn på 5, 20 og 22 år Siv.øk. NHH 1979 IBM, New

Detaljer

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel

Noe motvind. 26. september 2014 Steinar Juel Noe motvind 26. september 2014 Steinar Juel Oppgangen har vært svakere enn «normalt» 5,0 4,5 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 % pa Vekst siden bunnen av denne resesjonen sammenlignet med gjennomsnittlig

Detaljer

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services

En bedrift med klare mål og visjoner. A company with clear goals and visions. Tjenester. Services En bedrift med klare mål og visjoner A company with clear goals and visions TaMek AS er en avansert mekanisk bedrift som ble opp rettet i 1984, da Tandberg Mekaniske Verksted ble skilt ut fra Tandberg

Detaljer

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne

Til et barn. - Du er en jente som kan virke stille, men jeg tror at det er et fyrverkeri der inne Hedringsstund På den siste samlingen med 4 mødre og 6 barn som har opplevd vold, skulle alle hedre hverandre. Her er noe av det som ble sagt. Samlingen ble noe av det sterkeste terapeutene hadde opplevd.

Detaljer

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB

Storbritannia 2013. Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Storbritannia 2013 Informasjon hentet fra: Turistundersøkelsen og Posisjoneringsanalyse, Innovasjon Norge Overnattingsstatistikken, SSB Innhold Fakta Valutakursutvikling Hotellgjestedøgn Turistundersøkelsen,

Detaljer

Karrierejegeren. Historien studentene leste

Karrierejegeren. Historien studentene leste Karrierejegeren Historien studentene leste Toppleder og entreprenør Hanna (Hans) Berg Jacobsen har arbeidet innen næringslivet i inn- og utland de siste 25 årene. Hun (han) har erfaring fra Olje- og energidepartementet,

Detaljer

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS

Invitasjon til. kjedesamarbeid. Basisfot Norge AS Invitasjon til kjedesamarbeid Basisfot Norge AS Basisfot Norge - 2 Hvorfor samarbeide? I dag ser vi stadig sammenslåinger i alle bransjer, flere og flere går sammen og danner kjeder både nasjonalt og internasjonalt.

Detaljer

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER!

3, 7018 +47 73 96 60 00, +47 94 000 111, 993 168 335 VI TILBYR KAPASITETEN DU TRENGER! VI TILB DU Y R KAPASITETEN TRENGER! Svane Bemanning AS Er et landsdekkende bemannings selskap fleksible og effektive konsulent- og bemannings lengre oppdrag innenfor Svane Bemanning AS Er i hovedsak en

Detaljer

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013

På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk. Katrine Godding Boye August 2013 På vei mot mindre stimulerende pengepolitikk Katrine Godding Boye August 2013 Krisen over (?) nå handler alt om når sentralbanken i USA vil kutte ned på stimulansene. Omsider noen positive vekstsignaler

Detaljer

Den russiske gass-sektoren i Putins tredje presidentperiode: Aktørperspektiver på en ny kommersiell virkelighet PETROSAM-konferansen 7.

Den russiske gass-sektoren i Putins tredje presidentperiode: Aktørperspektiver på en ny kommersiell virkelighet PETROSAM-konferansen 7. Den russiske gass-sektoren i Putins tredje presidentperiode: Aktørperspektiver på en ny kommersiell virkelighet PETROSAM-konferansen 7. november 2012 Julia S. P. Loe Agenda En ny kommersiell virkelighet

Detaljer

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon?

«Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? «Alle» snakker om det, men hva er innovasjon? (Chesbrough, 2003; Chesbrough et al. 2006; Maznevski and Chudoba, 2000) Fra lukket til åpen innovasjon Endring i hvordan kunnskap genereres og deles Tilgang

Detaljer

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016,

A NEW REALITY. DNV GL Industry Outlook for 2016. Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, OIL & GAS A NEW REALITY DNV GL Industry Outlook for 2016 Kjell Eriksson, Regional Manager Oil & Gas, Norway 02 Februar - Offshore Strategi Konferansen 2016, 1 2013 SAFER, SMARTER, GREENER 3 februar 2016

Detaljer

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions

Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Requirements regarding Safety, Health and the Working Environment (SHWE), and pay and working conditions Vigdis Bjørlo 2016-02-05 Suppliers' obligations in relation to the Construction Client Regulations

Detaljer

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater

Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Karriereveileder Solveig Berge Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo Karriereveiledning til ph.d.-kandidater Ha et blikk ut Vær nysgjerrig Skaff deg erfaring Bygg nettverk / få referanser Studiestart

Detaljer

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det?

ALICE En kvinne gir hele sitt hjerte og sin sjel i et forhold, og hva får hun igjen for det? PIZZA MAN av Darlene Craviotto Scene for to kvinner. Manuset får du kjøpt på www.adlibris.com It's a hot summer evening and Julie Rodgers has had a bad day. Her boss made a pass at her and she said no

Detaljer

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005

CAMO GRUPPEN. Restrukturering av eierskap, drift og finansiering. Sverre Stange 15 JUNI 2005 CAMO GRUPPEN Restrukturering av eierskap, drift og finansiering Sverre Stange 15 JUNI 2005 INTRODUKSJON Orientering til aksjonærer om restrukturering av Camo Gruppen 15 Juni 2005 Sverre Stange. Fungerende

Detaljer

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse

Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Overgang fra videregående opplæring til universitet/høgskole - UHRs undersøkelse Frode Rønning Institutt for matematiske fag NTNU Overgang fra videregående skole til høyere utdanning Hvilke utfordringer

Detaljer

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song

Come to praise. We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song Come to praise We have come to praise your name and give thanks for all things you ve done We lift our voices up to you You are worthy of our song We ve come to sing and give you praise We worship you

Detaljer

Hvorfor så bekymret? 2

Hvorfor så bekymret? 2 Joachim Bernhardsen September 2015 Hvorfor så bekymret? 2 Oljemarked i ubalanse millioner fat/dag 95 Lagerendring Produksjon Etterspørsel millioner fat/dag 15 12,5 90 10 85 7,5 80 5 2,5 75 0 70 2000 2001

Detaljer

MARKEDSFØRINGS- PLAN

MARKEDSFØRINGS- PLAN MARKEDSFØRINGS- PLAN Karatbars Program til Affiliate Partnere Du bestemmer selv om hva slags inntekt du ønsker å oppnå. Til sammen har du 7 valgmuligheter. 7 Muligheter for å oppnå inntekt 1. Direkte provisjon

Detaljer

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011

Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 Nedtur i Europa men boligfest i Norge? Erik Bruce November 2011 1 Finanskrisen i 2008 svekket mange land 2 Fornyet bekymring for veksten 3 Under 50 indikerer tilbakegang i industrien Hva gikk galt i Hellas?

Detaljer

Workshop 22. september 2015

Workshop 22. september 2015 Workshop 22. september 2015 Rapporteringsforordning (EU) nr. 376/2014 Luftfartstilsynet T: +47 75 58 50 00 F: +47 75 58 50 05 postmottak@caa.no Postadresse: Postboks 243 8001 BODØ Besøksadresse: Sjøgata

Detaljer

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp

Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Download: Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF ebook Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp PDF - Are you searching for Røde Kors Grunnkurs i Førstehjelp Books? Now, you will

Detaljer

Å lykkes med et skoleprosjekt

Å lykkes med et skoleprosjekt Å lykkes med et skoleprosjekt Sandvika, 24.09.2008 v/gro Kjersti Gytri rektor Eventyret i skogen.. Bakkeløkka ungdomsskole Åpnet høsten 2002 Ligger på Fagerstrand på Nesodden 270 elever Skolebyggprisen

Detaljer

Ordenes makt. Første kapittel

Ordenes makt. Første kapittel Første kapittel Ordenes makt De sier et ord i fjernsynet, et ord jeg ikke forstår. Det er en kvinne som sier det, langsomt og tydelig, sånn at alle skal være med. Det gjør det bare verre, for det hun sier,

Detaljer

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011

UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 Universitetet i Tromsø Antall svar: 1 912 Svarprosent: 74 UIT MEDARBEIDERUNDERSØKELSE 2011 RESULTATER PER 01 HOVEDOMRÅDE Nedenfor vises resultatene på undersøkelsens hovedområder. Hvert hovedområde består

Detaljer

Social Media Insight

Social Media Insight Social Media Insight Do you know what they say about you and your company out there? Slik fikk Integrasco fra Grimstad Vodafone og Sony Ericsson som kunder. Innovasjon og internasjonalisering, Agdering

Detaljer

Jeg har lyst til å bidra til å skape ny vekst i Schibsted Media Group!

Jeg har lyst til å bidra til å skape ny vekst i Schibsted Media Group! Jeg har lyst til å bidra til å skape ny vekst i Schibsted Media Group! Schibsted: Throughout our history we have been driven by a desire to challenge conventions with a sense of urgency and the courage

Detaljer

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you!

LOGO. For the 25th anniversary, the Oslo City logo has been modernized. The campaign logo was: We celebrate...you! ADVERTISING CONTENT Logo 3 Graphic profile 4 Chocolate 5 Balloons 6 Gift cards 7 Luxury paper bags 8 Prints 9 Rollup/Banners 10 Advertising 11 Visual merchandising 12-13 Door decor 14 VIP Lounge 15 Cheque

Detaljer