Forsvarlig arbeidsmiljø for en tungt belastet gruppe

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Forsvarlig arbeidsmiljø for en tungt belastet gruppe"

Transkript

1 Forsvarlig arbeidsmiljø for en tungt belastet gruppe Hvordan kan arbeidsgiver spille sammen med bedriftshelsetjenesten for å redusere risiko for overflatebehandlere? Seminar PTIL risikoutsatte grupper Torsdag Knut S. Grove Koordinator D&F Group/ Sertifisert Yrkeshygieniker 1

2 Sukesskriterier for å få til varig og robust risikoreduksjon (1) Bestillingskompetanse hos oppdragsgiver Viktig med god hms-kompetanse sentralt hos D&F Group Også viktig med god dialog ovenfor linje- og prosjektledelse samt god hms-kompetanse og motivasjon for hms-arbeid i linjeledelsen Viktig at oppdragsgiver både har tilstrekkelig kompetanse og tilstrekkelig ressurser til å få fulgt opp hms 2

3 Sukesskriterier for å få til varig og robust risikoreduksjon (2) Hva og hvor kartlegges det? Kartlegginger/risikovurderinger mht fysisk arbeidsmiljø generelt Spesifikke kartlegginger/risikovurderinger mht delområder av fysisk arbeidsmiljø; støy, vibrasjoner, kjemikalier/støv, ergonomi etc Kartlegginger mht psykososialt arbeidsmiljø/human Factors Prosjekter på arbeidsmiljøfaktorer der man går mer i dybden. Stor overføringsverdi til andre lokasjoner. For eksempel prosjekter mht støy- og vibrasjonseksponering ved ulike arbeidsoprosesser. Prosjekt mht støveksponering ved sandblåsing. Valg av sted som skal kartlegges gjøres iht årlig handlingsplan basert på bl.a. størrelse, risikoforhold, når det sist var kartlagt Store prosjekter som Kårstø og Mongstad skal kartlegges og ha helseovervåking 2.hvert år 3

4 Sukesskriterier for å få til varig og robust risikoreduksjon (3) Bruk og oppfølging av kartlegginger utført av BHT hos D&F Group Rapporten skal presenteres på et møte med aktuelle representanter fra bedriftens ledelse og ansatte. Her er særlig viktig å få frem hovedkonklusjoner og forslag til hvilke tiltak som skal eller bør gjennomføres iht. helserisikovurderingen. Det er også naturlig at Kokstad Bedriftshelsetjeneste etterspør oppfølgingen av de foreslåtte tiltak på senere møter med bedriften, for eksempel i samarbeidsmøter eller andre møter som berører de områder som er omhandlet i rapporten. Ansvaret for gjennomføringen av foreslåtte tiltak ligger imidlertid fast hos bedriften 4

5 Sukesskriterier for å få til varig og robust risikoreduksjon (4) Bruk og kommunikasjon av erfaringsdata fra andre Ettersom den vesentlige eksponeringen for overflatebehandlere oftest vil være egenprodusert, vil målinger gjort ett sted ha stor overføringsverdi til et annet sted. Støynivået under nålebanking vil for eksempel vesentlig avhenge av det verktøyet som brukes i tillegg til arbeidsobjektet det jobbes på og området det jobbes i (åpent område, trangt rom/tank) samt avstand til støykilde. Ved god beskrivelse av slike forhold under målingene, har støymålingene stor overføringsverdi. Om de er gjort på Gullfaks A eller Visund har mindre betydning. Vi benytter oss av data fra andre selskaper der dette er tilgjengelig. Særlig områdemålinger fra operatørselskapene. Også prosjekter som er gjort tilgjengelig, f.eks SINUS-støyrapport. Vi legger vekt på å ha god kontakt med fagpersonale i slike selskaper. 5

6 Sukesskriterier for å få til varig og robust risikoreduksjon (5) Betydning av rett fagkompetanse i BHT, kfr lysark

7 Organisasjonskart Steinar Steinar Kobbeltvedt Kobbeltvedt Daglig Daglig Leder Leder Data Data og og økonomi økonomi Øyvind Øyvind Myksvoll Myksvoll IK-ansvarlig IK-ansvarlig Knut Knut S Grove Grove Fagansvarlig Fagansvarlig Arbeidsmiljø Arbeidsmiljø Øyvind Øyvind Myksvoll Myksvoll Fagansvarlig Fagansvarlig Human Human Factor Factor Merethe Merethe G. G. Gjerstad Gjerstad Prosessansvarlig Prosessansvarlig Kurs Kurs og og opplæring opplæring Lars Lars Sætersdal Sætersdal Fagansvarlig Fagansvarlig helse helse og og individ individ Lene-Merete Lene-Merete Hovi Hovi Yrkeshygieniker Yrkeshygieniker Ståle Ståle Byremo Byremo Fysioterapeut Fysioterapeut Asgeir Asgeir Askeland Askeland Bedriftslege/ Bedriftslege/ sjømannslege sjømannslege Bård Bård Wågø Wågø Yrkeshygieniker Yrkeshygieniker Jan Jan Arvid Arvid Robstad Robstad Psykolog Psykolog Sigve Sigve Solheim Solheim Bedriftslege/sjømannslege Bedriftslege/sjømannslege Ole-Jørgen Ole-Jørgen Hansen Hansen Yrkeshygieniker Yrkeshygieniker Kathrine Kathrine Glittenberg Glittenberg Rådgiver Rådgiver helse helse og og arbeidsmiljø arbeidsmiljø Trond Trond Skaflestad Skaflestad Bedriftslege Bedriftslege Jon Jon Djupvik Djupvik Yrkeshygieniker Yrkeshygieniker Kerstin Kerstin Hornæs Hornæs Helsesekretær Helsesekretær Odd Odd Arild Arild Jakobsen Jakobsen Verneingeniør Verneingeniør Randi Randi Hagen Hagen Helsesekretær/VO Helsesekretær/VO Merethe Merethe G. G. Gjerstad Gjerstad Helseskretær Helseskretær Kari Kari Berge Berge Helsesekretær Helsesekretær Wenche Wenche E. E. Haugsdal Haugsdal Renholder Renholder

8 Kokstad BHT og D&F Group Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS ble etablert D&F Group har vært kunde helt siden 1990 Det er etter hvert bygd opp et stort fagmiljø innenfor arbeidsmiljø og helse Web-basert verktøy som knytter sammen arbeidsmiljø og helse oppfølging. Gjør det mulig å følge utviklingen i risiko over tid for ulike arbeidsmiljøfaktorer på ulike lokasjoner. 8

9 Kunder / marked- offshore Offshore Borekontraktører Flotell og FSU V&M Brønnservice Subsea Odfjell Drilling D&F Group AS (ca 1700 ansatte) Aibel AS Stena Drilling Saipem COSL Drilling Europe AS KCA Deutag Norge OSM (Port Reval og Navion Saga) Schlumberger Norge AS Aker Subsea Read Well Services IS Partner Prosjekt og Driftsassistanse 9

10 Landbaserte kunder AS Norske Shell Avinor Bama BIR Bygger`n GK Norge AS Kaffehuset Friele Fyllingen Maskinstasjon Lufttransport Minde Sjokolade Totalt ca arbeidstakere NCC Roads Norwegian Talc Norport Handling NUI Pilkington Quality Hotel Edvard Grieg Riber & Søn- Toro Fabrikker SI Data Nomaco Stend Metall Maxit, Bergen Veolia Miljø Gjenvinning Veolia Miljø Industriservice 10

11 Arbeidsmiljø Helserisikovurdering prosjektering/nytt utstyr og drift Rådgivning regelverk, arbeidsmiljøforhold Belysning, støy, støv, stråling, vibrasjon mm. Kjemikalier Ergonomi / muskel og skjelett WEAC (arbeidsmiljø- områdekart) Biologiske faktorer Risikovurderinger arbeidsmiljø Web-basert verktøy som knytter sammen arbeidsmiljø og helse oppfølging 11

12 Human Factors Human Factors Vi bistår med planlegging, gjennomføring og oppfølging av forskjellige typer HF analyser: MTM (Medarbeider og organisasjonsundersøkelser) CRIOP Situasjonsanalyse Oppgaveanalyser Arbeidsbelastningsanalyse Funksjonsanalyser Ledelse og organisasjon Granskninger Risikoanalyser (HAZOP/HAZID) 12

13 Helse og individ Periodisk og selektiv helseovervåking av arbeidstakere basert på risikovurdering /eksponering i arbeidsmiljø. Sykefravær / nærværsarbeid Reisemedisin / vaksinasjon. Rådgivning/utredning av arbeidsrelaterte problemer og sykdom ved vår poliklinikk. Bistand og oppfølging rusrelaterte forhold Helsefaglig ansvar offshore Attestutstedelser (inkl. sjømannslege) 13

14 Grunnleggende kurs i verne- og miljøarbeid Kjemikaliekurs (generelle kurs, epoxy-kurs) Offshore regelverkskurs HMS for ledere Kommunikasjon og omstilling Ledelse og personaloppfølging Oppfølging av sykefravær Presentasjons og møteteknikk HMS- kultur Førstehjelpskurs Røykeavvenning Kurs og opplæring ring 14

15 Samarbeidspartnere Medco BHT ( Stavanger) Haugaland HMS senter (Haugesund) Kristiansund Felles BHT Frisk i Nord Bygghelsetjenesten Midt Norge Mandal BHT Senter for Krisepsykologi Sensus (organisasjonspsykologer MTM) Seksjon for arbeidsmedisin (UIB) - prosjektsamarbeid Oilcomp- portal kursleveranser Reaktorgruppen (webløsning- Kokstadmetoden) 15

16 Oppsummering sukesskriterier for å få til varig og robust risikoreduksjon God faglig kompetanse og ressurser både hos oppdragsgiver og bht Aktivt, strukturert og planmessig samarbeid Årlig fastsetting av handlingsplan Månedlige samarbeidsmøter for å følge opp planlagte og nye aktiviteter Bht involvert i AMU, underutvalg (pvu-komite, nettverksmøter), vurderinger av nytt utstyr, nye kjemikalier, ved utarbeidelse av prosedyrer, HMSinformasjon til månedens tema, D&F Group internblad mv. God systematikk rundt arbeidsmiljøkartlegginger og helseovervåking 16

Tilrettelegging for entrepenøransatte. Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege

Tilrettelegging for entrepenøransatte. Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege Tilrettelegging for entrepenøransatte Stavanger 08.03.13 ved Asgeir Askeland Bedriftslege Kokstad Bedriftshelsetjeneste AS Etablert i 1985 ISO 9001:2000 sertifisert 2005 ISO 9001:2008 sertifisert 2011

Detaljer

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg

REFERAT. Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg 1 REFERAT Arbeidsmiljøutvalget i Beerenberg Møtetype: AMU møte nr. 3 2010 Møtedato: 30.09.10 Møtested: Kokstad, styrerom 1. etg. Neste møte 25.11.10 Deltakere: Bedriftsrepresentanter: Leif Helge Eriksen

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012

Arbeidstilsynet. Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager. Hovedfunn 2010-2012 Arbeidstilsynet Føre var! Forebygging av arbeidsrelaterte muskel- og skjelettplager Hovedfunn 2010-2012 Oktober 2013 Fotos: Colourbox Direktoratet for arbeidstilsynet Statens Hus, Trondheim «Føre var!»

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet.

RAPPORT. Petroleumstilsynet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av. isolatører på Kollsnes. Tilsynsaktivitet. Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av Isolatører på Kollsnes. Petroleumstilsynet. Petroleumstilsynet RAPPORT Kartlegging og risikovurdering av arbeidsoperasjoner utført av isolatører

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE

FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE FORVALTNINGSREVISJON ARBEID MED HELSE, MILJØ OG SIKKERHET (HMS) MERÅKER KOMMUNE APRIL 2015 FORORD Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført av KomRev Trøndelag IKS på oppdrag fra kontrollutvalget i Meråker

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd

FORFATTER(E) Bodil Alteren (SINTEF) og Terje Lie (RF), med bistand fra Paul Bang (Ptil) OPPDRAGSGIVER(E) Norges forskningsråd SINTEF RAPPORT TITTEL SINTEF Teknologi og samfunn Postadresse: 7465 Trondheim Besøksadresse: S P Andersens veg 5 7031 Trondheim Telefon: 73 59 03 00 Telefaks: 73 59 03 30 Foretaksregisteret: NO 948 007

Detaljer

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011

US-sak 45/2011 HMS årsrapport for 2010 med handlingsplan for 2011 US-SAK NR: 45/2011 SAKSANSVARLIG: PERSONAL- OG ORGANISASJONSDIREKTØR: PER ANDERS AUTHEN SAKSBEHANDLER(E): LENA MARIE KJØBLI ARKIVNR: 2003/575 UNIVERSITETET FOR MILJØ- OG BIOVITENSKAP UNIVERSITETSDIREKTØR

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

HMS-regnskap for 2014

HMS-regnskap for 2014 HMS-regnskap for 24 HMS- og miljøpolitikk I har HMS øverste prioritet sikkerheten til våre ansatte er overordnet alle andre hensyn. HMS-politikken gjelder for all -relatert virksomhet i inn- og utland.

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

Årsrapport for HMSarbeid

Årsrapport for HMSarbeid Universitetet i Oslo Årsrapport for HMSarbeid ved UiO 2013 HMS-stab 25.03.2014 HMS-Stab Postadr.: Postboks 1071 Blindern, 0316 Oslo Kontoradr.: Lucy Smiths hus, Problemveien 7, 0313 Oslo Telefon: 22 85

Detaljer

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s.

RAMAZZINI TEMA: OFFSHORE. Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore s. 8 Aktuelle utfordringer offshore s. RAMAZZINI Norsk arbeidsmedisinsk forening Norsk tidsskrift for arbeids- og miljømedisin Årgang 11 2004 Nr. 3 TEMA: OFFSHORE Inneklima offshore s. 4 HMS Petroleum s. 6 Kreftfremkallende stoffer offshore

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet

Alle skal ha et godt arbeidsmiljø. HMS-hefte fra Fellesforbundet Alle skal ha et godt arbeidsmiljø HMS-hefte fra Fellesforbundet HMS må høyere på dagsordenen! Forbundsstyret nedsatte et HMS-utvalg på bakgrunn av vedtak på landsmøtet 2011. Utvalget har bestått av: Steinar

Detaljer

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid SKOGBRUKETS HMS-UTVALG Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid INTERNKONTROLL hos... Dato:... Daglig leder:... Systematisk HMS-arbeid for små og mellomstore bedrifter i skogbransjen. Revidert og

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013

Systematisk. Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid. Hovedbok. 2 utgave. Gjelder fra 01.05.2006. Oppdatert 2012/2013 Systematisk Helse-,miljø og sikkerhetsarbeid Hovedbok 2 utgave Gjelder fra 01.05.2006 Oppdatert 2012/2013 Elektronisk adresse: www.kirken.tromso.no Side 2 Innholdsfortegnelse 1. INNLEDNING... 3 2. LOVER

Detaljer

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale.

MØTEINNKALLING. Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer møter kun etter nærmere avtale. KARMØY KOMMUNE Utvalg: Partssammensatt utvalg Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 21.04.2010 Tid: Kl. 18.00 MØTEINNKALLING Eventuelle forfall må meldes til møtesekretær på telefon 52 85 74 19/21. Varamedlemmer

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0

HMS årsrapport 2013. Versjon: 1.0 HMS årsrapport 2013 Versjon: 1.0 1 Innhold 1 Innledning... 3 2 Vernetjenesten... 3 2.1 Verneområder/verneombud... 3 2.2 Hovedverneombudet (HVO)... 4 2.3 HAMU/AMU... 4 2.4 Bedriftshelsetjenesten (BHT)...

Detaljer

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG

TILSYNSRAPPORT OG VARSEL OM PÅLEGG VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 12.11.2010 2010/17053 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Anders Thorstad tlf 908 87 170 VEST- AGDER MUSEET IKS Odderøya 17 4610 KRISTIANSAND S Att: Marianne L. Nielsen,

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer