MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012"

Transkript

1 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeidsog opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. MODUM INDUSTRI AS MODUM INDUSTRI AS ÅRSRAPPORT 2012 Navn, adresse, e-post, telefaks og telefon. Modum Industri AS Ihlenkleiva GEITHUS Att: Daglig leder Sverre Pedersen Mobil: E-post: Telefaks: Telefon sentralbord: Eierforhold/Tiltaksarrangør. Bedriften er eid av Modum kommune med ca 85 % av aksjene. De resterende aksjer er fordelt med mindre poster på Buskerud fylkeskommune, nabokommuner, ulike handikaplag og to private aksjonærer. Detaljert er det følgende eierstruktur: Modum kommune Øvre Eiker kommune Buskerud fylkeskommune Holding AS Vestfossen handikaplag Øvre Eiker handikaplag Sigdal handikaplag Sigdal kommune Nore og Uvdal handikaplag Krødsherad kommune Hurum handikaplag Westad Industri Modum handikaplag Jon Grøterud Ringerike kommune Totalt Aksjonær Antall 869 stk. 40 stk. 30 stk. 28 stk. 10 stk 10 stk. 10 stk. 9 stk. 9 stk. 8 stk. 3 stk. 2 stk. 1 stk. 1 stk. 1030stk.

2 Innhold Navn, adresse, e-post, telefaks og telefon Eierforhold/Tiltaksarrangør Årsrapport Innledning... 3 Oppsummering... 3 Tiltak og brukere... 4 Antall plasser og deltagere... 4 Oversikt over hvilke avdelinger tiltakene har Hva er tilbudt mht formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse)til brukere Resultater av attføringsarbeidet Avklaring... 5 APS... 6 APS Knivebakken... 6 Arbeid med Bistand... 6 Kvalifisering... 7 Tilrettelagt... 7 Klager... 7 Tverretatlig samarbeid Organisering, ansatte og endringer... 7 Organisasjonskart... 7 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 9 Medvirkning og medbestemmelse i bedriften... 9 Helse og livsstil Bygninger og utstyr Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 2

3 Årsrapport 2012 Innledning Årsrapporten er en beskrivelse fra bedriften om hvordan vi er organisert, tiltakene, kompetanse og driften i virksomheten i Årsrapporten tar opp både forhold rundt plasser, produksjon og attføringsarbeidet. Årsrapporten oppsummerer forhold som kan være omhandlet i flere andre rapporter, men oppsummerer også i hvilken grad vi har gjennomført de tiltak styret har vedtatt, samt om vi har levert i henhold til de avtaler vi har med våre kunder og oppdragsgivere. Oppsummering 2012 har vært et travelt og innholdsrikt år. Vi har gjennomført endringer i vårt attføringsarbeid. Vi har gjennomført store utbedringsarbeider på bygget, i Ihlenkleiva 2, samt foretatt justeringer i bemanningen. Vi har videre brukt mye tid på en prosess og avklaring i forhold til fusjon med Modum ASVO AS, men har i samråd med største eier og vedtak i styret, avklart at dette ikke er aktuelt de nærmeste årene. Modum kommune som eier har i 2012 vist stor interesse for selskapet, og vi har hatt besøk av kommunestyret, presentert bedriften i kommunestyremøte i forbindelse med kommunens eierstrategi, samt hatt stort engasjement fra politisk nivå (ordfører og varaordfører har flere ganger besøkt bedriften) i forhold til skjermede virksomheters rolle i arbeidsmarkedspolitikken (NOU 2012: 6 Arbeidsrettede tiltak, Brofoss utvalgets rapport og høring), og kommunen har avgitt høringsuttalelse i denne forbindelse. NAV hadde i 2012 en gjennomgang av sin sammensetning av tiltak, og bedriften mistet 6 APS-plasser finansiert fra NAV fra , noe som betyr et inntektstap på om lag på årsbasis ( i 2012). Vi mener vi har levert godt tilrettelagte arbeids- og opplæringsplasser til deltagerne i 2012, noe brukerundersøkelsen også bekrefter. Bedriften var gjennom en tøff omstillingsprosess i 2011 og denne er sluttført i 2012, der siste del av omstillingen var avvikling av kantinen med oppsigelse av kantinemedarbeider. Bedriften har opplevd at 4 ordinært ansatte har sagt opp og sluttet i løpet av Det er ansatt 3 nye medarbeidere i Arbeidsmiljøet oppleves som godt, noe medarbeiderundersøkelsen fra august/september også bekrefter, selv om en tøff omstilling har skapt usikkerhet. Det er i 2012 foretatt betydelig vedlikehold av bygget (Ihlenkleiva 2), sluttført tekking av taket med etter isolering av deler av dette. Vi har foretatt betydelige utbedringer med bytte av vinduer 2. etg., innsetting av tre nye industriporter, ny hovedinngang og resepsjon, maling av større områder (tak, vegger og gulv), etablert spisesal i forbindelse med resepsjon, nye kontorer og forberedt nytt kjøkken ved spisesal. Bedriften har redusert salgsinntektene i 2012 (ca 1% fra 2011), men inntektene av attføring og utleie har økt noe (ca 3% fra 2011). Vi leverer for 2012 et overskudd på ,-. kroner. Alle ansatte og deltagere har levert en flott arbeidsinnsats og vist en entusiasme og et engasjement for den jobben vi gjør til tross for en urolig tid med noe usikkerhet. Tillitsvalgte har også bidratt konstruktivt i omstillingsprosessene. En stor takk til alle for innsatsen i Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 3

4 Tiltak og brukere Antall plasser og deltagere Tiltak Antall plasser pr Årsverk pr Avklaring APS 16 (+ 6 midlert.knivebakken) 16+5 Arbeid med bistand (AB) 48 (4 tilretteleggere) 4 Kvalifisering 7 5,7 Tilrettelagt 8 8 Oversikt over hvilke avdelinger tiltakene har. Vi er opptatt av å kunne tilby en variasjon av arbeidsoppgaver/praksisplasser internt i bedriften samtidig som vi har et svært godt nettverk mot og samarbeid med bedrifter og institusjoner i vårt geografiske område. Vi har i 2012 jobbet mye med å videreutvikle våre arenaer for attføring, - særlig de nye arenaene fra 2011 (transport, vaktmester, fruktpakking og transport av eldre) og har i 2012 gjort noen endringer i disse blant annet er transport av eldre avsluttet fra desember 2012, da dette var lite forenelig med attføring og måtte utføres av en arbeidsleder. Vi har utvidet transporten med daglig transport for Bama i vårt nedslagsfelt, samt brukt egne ressurser til transport av en del dører og vinduer. Internt i vår bedrift har vi følgende arbeidsstasjoner/praksisplasser: Arbeidsstasjon/-område Trevarefabrikken Rehabilitering av vinduer og dører. Varmepumpehus Beskrivelse av oppgaver Her produserers i hovedsak dører og vinduer etter bestilling. Oppgavene består i alt fra kapping og fresing av materialer, montering, lakkering, pussing, montering av hengsler mv, glassing og pakking. Her er det til enhver tid ca attføringsdeltakere. I tillegg er det to formenn, ca 5 arbeidsledere og til enhver tid 1-2 lærlinger/lærekandidater. Vi har det siste året gjort noen oppdrag vedrørende vindusrehabilitering. Dette er i ferd med å utvides til også å omfatte Antikvarisk rehabilitering av vinduer. Kursing av deltagere og ansatte på dette vil skje i samarbeid med Kulturhåndtverkeren. Vi har en mindre avdeling hvor vi monterer varmepumpehus. Her er det plass til 3-4 attføringsdeltakere. Kantine Bonnabygget Denne er avviklet i 2012 Kontor/administrasjon I administrasjonen er det stort sett til enhver tid minst 1 deltaker som bidrar med enklere kontoroppgaver. Disse oppgavene administreres av økonomileder og/eller sekretær/arbeidsleder. Systua / kreativt verksted Transport/lager/logistikk/ vedlikehold Her er det plass til 6-7 deltakere. Deltakerne velger selv hva slags oppgaver de vil arbeide med. I hovedsak dreier det seg om søm og andre håndarbeidsprodukter. Systua ledes av en arbeidsleder. Foruten en arbeidsleder består denne gruppa av 2-8 personer, litt avhengig av hvilke oppgaver som er tilgjengelige samt deltakernes behov og ønsker. Gruppa driver med forefallende Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 4

5 oppgaver både ute og inne på Sevalstunet og på Bonnabygget.. Renhold Vi har betydelige arealer som skal rengjøres, enten daglig eller ukentlig. Dette gjelder både kontorer og arbeidsarealer, kjøkken, korridrorer og sanitærrom mv. I tillegg har vi på Sevalstunet ca 40 overnattingsplasser som leies ut for kortere eller lengre tid. Klargjøring av rom, skifte av sengetøy mv hører derfor også til rengjøringstjenesten. Montering/pakking Dette er oppgaver vesentlig knyttet til Transport/lager/logistikk og Service/omsorg hvor 1-4 deltakere kan være med på enklere pakke-/monteringsoppdrag. Arbeidet styres av en veileder. Post-/budkjøring Fra høsten 2010 har vi hatt bud-/postkøring for Modum kommune. Arbeidet utføres av ulike attføringsdeltakere. Fruktpakking/utkjøring Vi har i 2011 etablert et tilbud til bedrifter i distriktet hvor vi pakker og kjører ut fruktkurver etter en abonnementsordning. Arbeidet styres av en veileder/arbeidsleder og utføres av 2-4 attføringsdeltakere. Transport av eldre På oppdrag for Modum kommune har vi hatt fast daglig kjøring av brukere til kommunens dagsentra for eldre. Samarbeidet er avsluttet fra Alle avdelingene er fleksible og det skjer et utstrakt samarbeid mellom avdelingene. Hva er tilbudt mht formell opplæring/kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse)til brukere. Modum Industri AS er en læringsbedrift innen trearbeid og vi fører jevnlig kandidater frem til fagbrev som møbelsnekker/industrisnekker. Videre har vi et samarbeid med Modum kommune, og kan i tilfeller der dette er ønskelig føre personer fram til fagbrev på andre områder enn de vi selv har arbeidsarenaer for, bl.a. kjøkken. Resultater av attføringsarbeidet. I rapport til NAV er listet opp tallmessige resultater for de enkelte tiltakene i forhold til sluttårsak. I tillegg til disse resultatene synes vi det er viktig å peke på at mange får hjelp til å komme videre i forhold til avklaring av arbeidsevne, veiledning i forhold til yrkesvalg og yrkesønsker, motivasjon for livsstils endringer og ikke minst hjelp og bistand i forhold til videre utdanning. Av brukerundersøkelsen ser vi at mange opplever at den bistanden de får fra oss bidrar både til økt livskvalitet, hjelp videre i attføringsløpet og at de blir møtt og behandlet på en positiv måte av oss. Avklaring Godkjent antall plasser Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 75 Antall deltakere sluttet i løpet av året 72 Antall deltakere pr Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 5

6 Gjennomstrømmingen (tiltakslengde for de som har avsluttet tiltaket i løpet av året) var for tiltaket Avklaring ca 10,5 uker (som i 2011).. APS Godkjent antall plasser Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 17 Antall deltakere sluttet i løpet av året 24 Antall deltakere pr Gjennomstrømmingen (tiltakslengde for de som har avsluttet tiltaket i løpet av året) var for tiltaket Arbeidspraksis ca 11,5 mnd samme som i APS Knivebakken Sammen med Knivebakken gård startet vi fra opp et APS-tilbud innen prosjektet ViljeViserVei. Tilbudet består av 6 APS-plasser og er lokalisert til Knivebakken gård, Skotselv. APS-tilbudet ved Knivebakken drives og ledes av Karen Bilstad. Hun har landbruksfaglig bakgrunn, født og oppvokst på gård og har drevet eget gårdsbruk i 5 år. I tillegg har hun også høyere utdanning gjennom Solstadgruppens Mentorprogram i Oslo 2009 og Samarbeidet med Knivebakken har vært videreført i 2012, og vi har også fått midler til å videreføre dette i Foruten personellet på Knivebakken har alle deltakerne tildelt en egen veileder fra Modum Industri som sammen med Karen Bilstad har ansvar for den attføringsmessige oppfølgingen. Godkjent antall plasser Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 11 Antall deltakere sluttet i løpet av året 11 Antall deltakere pr Gjennomstrømmingen (tiltakslengde for de som har avsluttet tiltaket i løpet av året) var for tiltaket APS Knivebakken ca 7,25 måneder mot 5,5 måneder i Arbeid med Bistand Godkjent antall plasser pr (4 tillretteleggere) Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 32 Antall deltakere sluttet i løpet av året 35 Antall deltakere pr Gjennomstrømmingen (tiltakslengde for de som har avsluttet tiltaket i løpet av året) var for tiltaket Arbeid med Bistand ca 19 mnd. 15 stk gikk til lønn, 13 til aktive tiltak og 6 til ingen aktiv løsning, og en er død. Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 6

7 Kvalifisering Godkjent antall plasser pr Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 7 Antall deltakere sluttet i løpet av året 3 Antall deltakere pr Tilrettelagt Godkjent antall plasser pr Deltakere pr Antall deltakere begynt i løpet av året 1 Antall deltakere sluttet i løpet av året 1 Antall deltakere pr Av deltakerne er 4 personer på 50% stilling. Klager Det er generelt få klager. Brukerne er gjort oppmerksom på muligheten for å klage gjennom informasjon ved oppstart og det ligger også informasjon på vår nettside om behandling av klager. Det er i 2012 mottatt 1 klage fra brukere. Klagen blir tatt på alvor og det er forsøkt rettet på de forhold som ble påpekt. Klager var anonym slik at vi ikke har fått besvart klagen skriftlig i henhold til våre retningslinjer for behandling av klager. Tverretatlig samarbeid. Ut i fra den enkelte deltakers behov har vi jevnlig kontakt og samarbeid med ulike andre instanser og fagmiljøer. Dette er bl a: Fastleger Poliklinikk v/modum Bad Modum kommune, psykiatritjenesten Modum kommune, helse- og sosialetaten Frisklivssentralen BUP Kjøreskoler Statens Vegvesen, Trafikkstasjoner (avleggelse av førerprøve) Barnevernstjenesten Treringen (ifm fagbrev som møbelsnekker) OPUS Ringerike (voksenopplæring i regi av Buskerud fylkeskommune) Videre har vi et utstrakt samarbeid med øvrig næringsliv i Modum og omkringliggende kommuner (særlig Øvre Eiker, Sigdal og Krødsherad) Organisering, ansatte og endringer Organisasjonskart. Bedriften er organisert i henhold til aksjeloven. Styret består av fire aksjonærvalgte styremedlemmer. I tillegg er det to ansattvalgte styremedlemmer. Trine Bjørnstad er styreleder. Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 7

8 I løpet av 2012 har bedriften gjennomgått en justering av organisering. Vi har et attføringsteam hvor det vesentligste av veiledningsressursene er plassert. Dette teamet ledes av teamleder, mens daglig leder er faglig ansvarlig og personalansvarlig. Foruten det har vi flere fag-/produksjonsområder; trevare, transport/lager/logistikk, service, salg og merkantilt. Vi har imidlertid valgt å ikke ha egne team. Hensikten med denne nye organiseringen er bl a at det skal bli enda klarere at attføringsvirksomheten skal gjennomsyre all vår virksomhet. Med svært få unntak er nå alle våre faste ansatte definert som veiledere og/eller arbeidsledere og således er tilnærmet alle ansatte direkte involvert i attføringsarbeidet med direkte deltakerrettet arbeid. Styret Daglig leder Sverre Pedersen Økonomi/adm Kari Ødegaard Attføring-/utprøving Marian Haugen Salg Thor Atle Moholt Trevare Odd Vidar Sæterdal/ Svein Huse Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse. All vår virksomhet drives med et attføringsfaglig utgangspunkt. Vi har et attføringsteam som har det attføringsfaglige hovedansvaret, men samtidig må alle medarbeidere i bedriften forholde seg faglig og menneskelig til at all virksomhet drives etter en attføringsfaglig tankegang. Det vil si at stort sett alle ansatte er involvert i attføringsarbeidet. Vi har ikke gjort en konkret beskrivelse av attføringsfaglig kompetanse hos den enkelte medarbeider. Kompetanse sett opp mot praktiske oppgaver De ansatte har pr. dato god kompetanse i forhold til de praktiske arbeidsoppgaver/ produksjonsarenaene vi har. Vi har ansatte med god kompetanse innen trevare drift (mange har fagbrev), fagbrev som: industrimekaniker, hjelpepleiere, omsorgsarbeidere, snekker. Vi har ansatte med god regnskaps- Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 8

9 /økonomi- og lønnskompetanse. Vi har ansatte med god kompetanse innen transport og oppdrag. Vi forsøker også å holde oss oppdatert på fagområdene gjennom fagblader og relevante kurs/fagdager. Kompetanse i forhold til arbeidsledelse, motivasjon og egen motivasjon, brukerutfordringer, tilrettelegging og attføring Vi har flere ansatte med helsefaglig bakgrunn og flere av de ansatte har erfaring fra arbeidsledelse både i bedriften og før de startet ved bedriften. Videre har flere av de ansatte kompetanse innen følgende områder: Coach/Veileder (innen endrings- og utviklingsprosesser) Fagbrev Industrimekaniker Div kurs innen ledelse Sertifisert i Funksjonsvurdering Innføringskurs i Karriereveiledning / Høyskolestudie Veiledning og kompetanseutvikling Fagbrev som omsorgsarbeider Sertifisert helse og livsstil coach, Kurs: Diverse kurs i helsearbeid, hørselshjelpemidler, forflytning, førstehjelp, kreftomsorg osv. Konflikthåndtering, tillitsvalgt skolering. Sertifisering i karriereveiledning, arbeid og psykisk helse. Jobpics karriereveiledning gjennom bilder Motiverende intervju SIA Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte. 3 ansatte deltar på SIA Strukturert Individuell Arbeidsevneutredning som går over 1 år med flere samlinger (fullføres i 2013) 1 ansatt på Arbeid og psykisk helse:, Konflikthåndtering og kommunikasjon 1 ansatt på Arbeid og psykisk helse, Krise og stressmestring 1 ansatt på KIB-kurs (8 ganger a 2,5 t), (fullføres med 2 ganger a 2,5 t i 2013) 1 ansatt på kurs i Nye byggeforsk. ang. glass, u-verdi osv. (Glassfabrikken) (1 dag) 1 ansatt på Lærlingkurs (Treringen), (2 dager) 2 ansatte på kurs - Ses i morgen i regi av Nav Arbeidslivssenter 2 ansatte på AB-konferansen - kurs Turets/Asperger Leder har deltatt på flere samlinger angående Brofors og andre fagområder rundt utvikling av våre type bedrifter og tjenester Leder har tatt HMS-kurs for arbeidsgivere (8 timer) Leder har hatt kurs i mediehåndtering Leder og attføringsleder har deltatt på leverandørsamling i regi av NAV Buskerud For øvrig har vi deltatt på bl a følgende faglige arrangementer som avklaringssamlinger og APSsamlinger i Buskerud. Medvirkning og medbestemmelse i bedriften Det er etablert faste møter i ledergruppen (daglig leder og teamlederne) stort sett annen hver uke. Videre er det regelmessige (6 møter i 2012) med tillitsvalgte der aktuelle saker informeres om og drøftes. I tillegg har det vært 5 personalmøter i 2012 hvor det er informert om drift og gitt mulighet for innspill. Bedriften har også et Arbeidsmiljøutvalg (AMU) som har hatt 3 møter i De ansatte har hatt lederen i AMU det siste året. Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 9

10 Helse og livsstil Bedriften startet i 2011 med Jobbfrukt, og har etter dette tilbudt frukt på jobben til både ansatte og deltagere. Dette innebærer at det stort sett har vært tilgang på frisk frukt til alle ansatte og deltagere i hele Bedriften har høsten 2012 forsøksvis startet med noe trening/aktivitet for å fremme de ansattes motivasjon for trening og bevegelse. Vi har i den forbindelse vedtatt at alle ansatte på lønn har rett til ½ time trening/aktivitet i arbeidstiden pr. uke. Alle deltagere har også tilbud om å delta minst 1 time pr. uke. Bygninger og utstyr Bedriften har installert ny hovedtavle for strøm i bygget i årsskifte 2011/2012. Det er foretatt vedlikehold av produksjonshaller, og vi er i ferd med å etablere nytt kjøkken, kjølerom og spisesal i 1. etg. i forbindelse med ny resepsjon, nye kontorer og møte-/kursrom. Vi er i ferd med å få på plass nødvendig branndokumentasjon og lukke avvik fra et branntilsyn vinteren Videre er det etablert to mulige rømningsveier fra lokalene i 2. etg., etabler heis/løfteplattform slik at kravene til dette er oppfylt. Vi har også startet en ombygging av deler av Ihlenkleiva for å få alle våre ansatte og aktiviteter inn i bygget i løpet av Vi planlegger blant annet oppstart av bruktbutikk i lokalene i løpet av våren Kommunen har avklart at det ikke er aktuelt å leie lokaler i Ihlenkleiva 2, og har betalt tomgangsleie for arealer de hadde opsjon på å leie totalt kroner for 2011 og Vi har fått en intensjonsavtale med Viken skog om leie av ca. 100 kvm. i 2. etg. i bygget. Vi har i 2012 drevet noe utleie av rom ved Sevalstunet, og synes for 2012 å ha hatt et lite driftsoverskudd. Avtalen om leie av Sevalstunet går ut ved utgangen av Bedriften har i løpet av 2013 skaffet 2 brukte biler. Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus. Årsrapport 2012 Modum Industri AS side 10

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012

MODUM ASVO AS ÅRSRAPPORT 2012 Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp

Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp Presentasjon for Stortingspolitikerne Wold og Werp 9. Januar 2015 Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid! www.modumasvo.no www.modumindustrias.no Sverre Pedersen, daglig leder Tema i

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen

Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Ny finansieringsordning for arbeid med bistand? Avdelingsdirektør Odd Wålengen Hva er målet med arbeid med bistand? Mål: Bistand med sikte på integrering av personer med redusert arbeidsevne i ordinært

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

Frisk Bris Bamble KF

Frisk Bris Bamble KF Årsmelding for Frisk Bris Bamble KF 2012 Navn: Frisk Bris Bamble KF Adresse: Skoglia 14 3970 LANGESUND Postadresse: e-post: PB 80, 3993 LANGESUND henning.weider@bamble.kommune.no Telefon/faks 35031500/35031510.

Detaljer

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter!

Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring. Karriereveiledning Utdanning. Samarbeid Rekruttering. -Vi ser muligheter! Arbeid Oppfølging Kartlegging Attføring Kompetanse Jobbfrukt Veiledning Vaskeri Kurs Karriereveiledning Utdanning Samarbeid Rekruttering Formidling Funksjonsvurdering Jobbsøk Arbeidspraksis Tilrettelegging

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Sogn og Fjordane Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Sogn og Fjordane Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

D I N J O B B E R V Å R J O B B!

D I N J O B B E R V Å R J O B B! VEKST og UTVIKLING for enkeltpersoner og bedrifter Individuell veiledning/oppfølging Kurs /gruppeveiledning Trening m/veiledning individuelt eller i gruppe Inspirasjonsforedrag /prosessveiledning for grupper

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg!

Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Vi skaper verdier ved å utvikle mennesker! Vi ønsker å tilby en arbeids- og praksisplass som er utviklende, nyttig og meningsfull for deg! Grønneviken AS er en Vekstbedrift med ca 150 tiltaksplasser. Alle

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter!

SANDNES PRO-SERVICE UTVIKLER MENNESKER VISJON. Vi skaper muligheter! VISJON Vi skaper muligheter! Vi ønsker at vår virksomhet skal springe ut fra en tydelig visjon om å skape muligheter. Dette skal være selve nerven i vår tenking og vår selvforståelse. SANDNES PRO-SERVICE

Detaljer

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?)

Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) Hva gjør gode Attføringsbedrifter gode? (og hva menes med god?) En studie av hvilke faktorer som avgjør om deltakere i tiltaket Arbeid med bistand kommer seg ut i arbeidslivet Plan for presentasjonen 1.

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole

Sør-Trøndelag fylkeskommune Meldal videregående skole Årsrapport Utarbeidet av rektor Nils Slupphaug, 16.2.2010. 1. Innledning Rapporten bygger på data fra regnskap for 2009, personalundersøkelsen, elev- og lærerundersøkelsen per 12.2.09 samt notater og interne

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak.

INTRO-PROGRAMMET. Programmet tilbyr et arbeidslivskurs med videre individuell oppfølging til jobb, praksisplass, skoletilbud eller annet tiltak. INTRO-PROGRAMMET Intro-programmet er et APS-tiltak som tilbyr av klaring og kartlegging med utgangspunkt i den enkeltes ressur ser og utviklingsmuligheter. HVA TILBYR VI: Programmet tilbyr et arbeidslivskurs

Detaljer

Opplæring gjennom Nav

Opplæring gjennom Nav 10 Opplæring gjennom Nav 10.1 Om arbeidsrettede tiltak i Nav Norges arbeids- og velferdsforvaltning (Nav) jobber aktivt for å få flere i arbeid og færre på trygd og stønad, og iverksetter en rekke tiltak

Detaljer

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010

Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Vekst- og Attføringsbedriftene som ressurs i sykefraværsarbeidet Statssekretær Gina Lund Quality Airport Hotel, Sola 19. mars 2010 Disposisjon Utfordringer Virkemidler NAV-reform IA-avtalen Vekst- og Attføringsbedriftene

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS. Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021. Eiere:

Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS. Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021. Eiere: Eiere: Saltdal kommune 51% 30,5% Nordland fylkeskommune 18,5% Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Fakta om Vev-Al-Plast as Etablert 28.

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2010. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2010. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2010 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.

Arbeidsrettede tiltak. Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05. Arbeidsrettede tiltak Virkemidler aktuelle for bedrifter i omstilling og for ansatte som rammes av nedskjæringer Selbu 20.05.09 Tore Bandlien Oversikt over alle arbeidsrettede tiltak Avklaring Off.anskaffelse

Detaljer

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt

Saksprotokoll. Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15. Annet forslag vedtatt Saksprotokoll Utvalg: Kommunestyret Møtedato: 15.06.2015 Sak: 39/15 Resultat: Annet forslag vedtatt Arkivsak: 15/1792 Tittel: SAKSPROTOKOLL - INNSPARINGSTILTAK 2015 Behandling: Følgende fellesforslag fra

Detaljer

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter

Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter Attføringsbedriftenes skriftserie. Rapport nr. 3 Kompetanse i attførings- og vekstbedrifter 11.3.214 Jon Qvortrup Attføringsbedriftene Innhold Sammendrag... 2 1 Bakgrunn og problemstilling... 3 1.1 Innledning...

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Sluttrapport MARBORG TTV

Sluttrapport MARBORG TTV Sluttrapport MARBORG TTV Denne rapporten inneholder oppsummering for prosjektet MARBORG TTV for perioden juli - desember 2008, samt et kort tilbakeblikk på prosjektperioden 2005-2008 Innhold Oppsummering...

Detaljer

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll.

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Eiermøtet i Asker Kommune, 07.05.2013. Daglig leder Marit Sandberg Mål og resultater for arbeidstakere

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern

Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Prosjektnavn nærvær fravær friskvern Virksomhet Innhered samkommune, Verdal og levanger kommune Kontaktperson Inger Johanne Overvik Uthus Prosjektets hovedmål økt nærvær og riktig nærvær Kort beskrivelse

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 6 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund

HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund HVA SKAL TIL FOR AT ARBEIDSPRAKSIS SKAL FØRE TIL ANSETTELSE? Erfaringer og refleksjoner fra Haugesund Tema Samarbeid med næringsliv og arbeidsgivere. Hvordan kan vi gjennom individuell oppfølging av deltaker

Detaljer

Attføringsrapport 1. Halvår 2013

Attføringsrapport 1. Halvår 2013 Attføringsrapport 1. Halvår Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved 30.06. Godkjente plasser Faktiske ant personer Avklaring 24 24 APS 28 29 AB 57 57 VTA 39 46 Delte plasser, 45 personer

Detaljer

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver

Verneombudets rolle. Kap.6 i AML. Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Verneombudets rolle. Kap.6 i AML Venke Dale Sertifisert yrkeshygieniker/hms Rådgiver Kapittel 6 Verneombud. 6-1 Plikt til å velge verneombud (VO). Hver virksomhet som går inn under loven. Ved mindre enn

Detaljer

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet

Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Overganger, samarbeid og koordinering (OSK) (Mandal-Lindesnes 2009 2012) Finansiert av NAV FARVE og Lindesnesrådet Øystein Spjelkavik os@afi.no www.afi.no Arbeidsforskningsinstituttet AS, 2011 Forfatter/Author

Detaljer

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Åpningsfest...side 6. Styret...side 8. Organisasjonskart...side 9. Visjon og verdier...

Innhold: Daglig leder har ordet...side 4. Åpningsfest...side 6. Styret...side 8. Organisasjonskart...side 9. Visjon og verdier... Årsmelding 2012 Innhold: Daglig leder har ordet...side 4 Åpningsfest...side 6 Styret...side 8 Organisasjonskart...side 9 Visjon og verdier...side 10 Kvalitetspolitikk...side 11 Attføringsarbeidet i A3

Detaljer

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009

TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE. Vi viser til tilsyn gjennomført ved Årnes skole i Nes kommune den 22.04.2009 VÅR DATO VÅR REFERANSE 1 07.07.2009 DERES DATO DERES REFERANSE VÅR SAKSBEHANDLER Hildegunn Molvær tlf Nes kommune v/rådmann Postboks 114 2151 Årnes TILSYNSRAPPORT MED VARSEL OM PÅLEGG ÅRNES SKOLE Vi viser

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider.

Nye muligheter. mekaniker. sveiser? teknisk tegner. industrimekaniker kokk regnskapskonsulent. helsearbeider. barne&ungdomsarbeider. Flekkefjord Produkter AS Gir Deg Gode Opplevelser Nye muligheter illustrasjonsfoto Galleri Blå tømrer mekaniker barne&ungdomsarbeider sveiser? teknisk tegner helsearbeider industrimekaniker kokk regnskapskonsulent

Detaljer

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008

Opplæring i bedrift for elever i videregående skole. Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 Opplæring i bedrift for elever i videregående skole Landskonferansen APS Bodø 07. April og 08. april 2008 1 Kort om Kias Kias, Krapfoss Industrier AS Drevet siden 1954 Besøk oss på www.kias.as for mer

Detaljer

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS

Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS Strategisk plan 2009-2012. Nordpolen Industrier AS 0 Innhold 1 Innledning.... 2 1.1 Foretningsidé og visjon... 3 1.2 Hovedmål.... 3 1.3 Tjenester og produkter... 4 2 Kjøpskriterier.... 4 2.1 Kjøpskriterier

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015

Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014. Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Utvikling på personalområdet 2. halvår 2014 Saksnr. 15/298 Journalnr. 1983/15 Arkiv 032 Dato: 11.02.2015 Status utvikling og aktiviteter 2. halvår 2014 Vedtatte tiltak i budsjett og økonomiplan Kommunestyret

Detaljer

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune

Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Søgne kommune Handlingsplan 2015 for avtalt bistand fra Stamina Helse til Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som er avtalt skal gjennomføres for det aktuelle

Detaljer

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010

A2G Gruppen AS. Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 A2G Gruppen AS Proplan brukerkonferanse 1. juni 2010 Informasjon om bedriften: Et konsern, består av A2G Gruppen AS og 7 datterselskap Arbeidsmarkedsbedrift- ledende leverandør av arbeidsrettede tjenester

Detaljer

Klagebehandling Innhold

Klagebehandling Innhold Klagebehandling Innhold 1. Forebygging av klager...2 2. Klager eller tilbakemeldinger...2 3. Tilbakemeldinger eller klager fra medarbeider...2 3.1.Tilbakemeldinger...2 3.2. Klage...3 Hvem retter medarbeider

Detaljer

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK

MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK MAL - SØKNAD 2-ÅRIG PROSJEKT SYKEFRAVÆR I LK 1). Ut fra oversikten over fraværsutviklingen, velges ut enheter-/områder for prosjekter med tanke på å få til en reduksjon av fraværet. 2). Prosjekter og tiltak

Detaljer

Bedriftsstatistikken i PAT.

Bedriftsstatistikken i PAT. Bedriftsstatistikken i PAT. For at bedriftsstatistikken skal leveres med riktig innhold er det en del tabeller og registreringer som må gjøres riktig. I oppslagstabellene Firmakategori (Ansatt i), Arbeidsområde,

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2011 Årsberetning 2011 1 Styrets beretning 2011 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen. Dagens situasjon v/lise Oppegaard og Paal Haavorsen

Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen. Dagens situasjon v/lise Oppegaard og Paal Haavorsen Kompetansestrategi for tilretteleggere, og aktuelle studier fra bransjen Dagens situasjon v/lise Oppegaard og Paal Haavorsen Fra LO og NHO s Handlingsplan for kompetanse Kompetanse er den viktigste enkeltfaktor

Detaljer

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007)

Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Samhandlingsprosjektet NAV, Ptil, Atil (2007) Prosjekt igangsatt på initiativ fra AID Hvordan kan etatene hver for seg og i samarbeid arbeide mer effektivt for å motvirke at arbeidstakere som har fått

Detaljer

Resultat av skrive-/lese-/matematikk-kartlegging kommer i neste versjon av CAT.

Resultat av skrive-/lese-/matematikk-kartlegging kommer i neste versjon av CAT. Årsstatistikk CAT 7.30.2 Årsstatistikken til Attføringsbedriften er endret fra og med rapporteringsåret 2009 - altså grunnlaget som skal sendes inn i 2010. Den nye årstatistikken krever en del andre opplysninger

Detaljer

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV

Jon Fiske. Kartlegging og tiltak i NAV Jon Fiske Kartlegging og tiltak i NAV Kartlegging og behovsvurdering Generell kartlegging av situasjon, kompetanse, helse mm Mål: Skaffe arbeid / økt deltagelse Klarer du det uten bistand fra NAV? På «din

Detaljer

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter

Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Magne Søvik, seniorrådgiver, Arbeids- og velferdsdirektoratet Konferanse om vekst- og attføringsbedrifter Quality Airport hotel, Sola 18. 19. mars 2010 Agenda: NAVs hovedutfordringer/ hovedprioriteringer

Detaljer

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming»

«Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» «Arbeidsrettede tilbud til personer med utviklingshemming» Tjenestedirektør Bjørn Gudbjørgsrud, Arbeids- og velferdsdirektoratet Mer om de ulike ordningene og henvendelser ved spørsmål: www.nav.no Arbeidslivet

Detaljer

Tilbake på riktig hylle

Tilbake på riktig hylle Tilbake på riktig hylle På IKEA Slependen får mange mennesker en omstart i arbeidslivet. Til gjengjeld får møbelgiganten motiverte medarbeidere og et rikere arbeidsmiljø. Tekst og foto: Ole Alvik 26 Hvor

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 14 Utgave 14 Som et ledd i den månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme

Detaljer

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv mellom. (virksomheten) og Arbeids- og velferdsetaten ved NAV Arbeidslivssenter i. Denne samarbeidsavtalen bygger på Intensjonsavtale om et mer inkluderende

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Eiere: Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Eiere: Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eiere: Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Fakta om Vev-Al-Plast as Etablert 28. desember 1990 Aksjekapital kr 1.962.000,- Eierforhold Saltdal kommune 51,02 % Nordland

Detaljer

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF

Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF - en del av din hverdag Klinikkstrukturplan Tannhelsetjenesten i Buskerud FKF Info til regionrådet for Midt-Buskerud 23.11.12 Fylkestannlege Berit Binde Oppdrag fra Tannhelseforetakets styre: Lage en plan

Detaljer

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG

endelig utgave norasonde ÅrsberetninG endelig utgave norasonde 2011 ÅrsberetninG Innhold Adm. direktør har ordet... 3 Organisasjonskart... 4 Styrets beretning for 2011... 5 Årsrapport attføring 2011... 9 Resultatregnskap... 12 Balanse... 13

Detaljer

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk

ÅRSMELDING 2010. Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk ÅRSMELDING 2010 Sorenskrivergården Pb. 50, 3541 Nesbyen Tlf.: 32 07 16 10 E-post: frivillig.nes@tubfrim.no Daglig leder: Magnhild Øye-Grasdokk Nettside: www.nesbyen.frivilligsentral.no - 1 - INNHOLDSFORTEGNELSE:

Detaljer

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID

AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID AVTALE MELLOM NAV [FYLKE], [TA] OG [GÅRD] OM GJENNOMFØRING AV TILTAKET GRØNT ARBEID 1. Formål NAV [Fylke] har inngått et samarbeid med [TA] (heretter: tiltaksarrangør) og [Gård] (heretter: underleverandør)

Detaljer

Leter du etter gode medarbeidere?

Leter du etter gode medarbeidere? Leter du etter gode medarbeidere? Vi tar jobben! Hvem er vi som ønsker oss en arbeidsgiver? Vi er kvalifiserte jobbsøkere Vi er motiverte Vi vil jobbe for å bevise at vi kan Vi vil bidra i samfunnet Vi

Detaljer

Oppfølging av medarbeidere i AB Nøkkelprosessene ved KIM-senteret.

Oppfølging av medarbeidere i AB Nøkkelprosessene ved KIM-senteret. 1. Før innsøkning 2. Mottatt søknad 3. Registrering i CAPITECH 4. Registrering av info. i lister og statistikk 5. Vurdering av søknad 6. Eventuelt avslag 7. Ved inntak 8. Oppstartsmelding 9. Eventuell

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord

Alstahaug Sandnessjøen, 23.05.2014. Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord Helsedirektoratet Divisjon folkehelse Avdeling forebygging i helsetjenesten Inger Merete Skarpaas Alstahaug Frisklivssentral søker om å bli regional Utviklingssentral i Helseregion Nord 2 Aksept av vilkår:

Detaljer

Nyhetsbrev tall og analyse

Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrev tall og analyse Utgave 7 21 Som et ledd i den nye månedlige innsamlingen av formidlingstall fra bedriftene vil vi jevnlig komme med nyhetsbrev for å oppsummere resultater og ellers komme med

Detaljer