IFC støtte i drofus. drofus versjon 0.8alfa3. Nosyko AS DOKUMENTDATO: Rådhusgt. 17 Telefon: Oslo Telefaks:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "IFC støtte i drofus. drofus versjon 0.8alfa3. Nosyko AS DOKUMENTDATO: 2007-09-21. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75"

Transkript

1 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: Oslo Telefaks: E-post: Web: IFC støtte i drofus drofus versjon 0.8alfa3 DOKUMENTDATO:

2 1. INNLEDNING Kort om IFC Krav til tredje parts programvare Begreper 2 2. TILKOBLING TIL IFC DATA Innledning Koble til EDM modelltjener Bruk av lokal database Konfigurasjon Frakobling og gjenoppretting av tidligere tilkobling ROM Innledning Oversikt over rom i romprogram og modell Kobling mellom rom i modell og romprogram Synkronisering med modell D visualisering Direkte manipulering av modellen PLANARTIKLER Innledning Oversikt over artikler i program og modell Kobling mellom artikler i modell og artikkelregisteret Synkronisering med modell Eksport og import av planartikler UTSTYR I ROM Innledning Kontroll av utstyr i rom Eksport av utstyr i rom IMPORTERTE OG EKSPORTERTE IFC DATA Importerte og eksporterte entiteter Konfigurasjon av egenskapssett (Propertysets) for eksport av RFP og artikkelspesifikasjon Bruk av IFD Konfigurasjon av import 17

3 1. Innledning 1.1. Kort om IFC IFC (International Foundation Classes) er en internasjonal standard for utveksling av informasjon mellom programvare i byggbransjen. IFC fremstår i dag som en svært moden standard som støttes er godt støttet av et godt utvalg av programvare innen bransjen. Tett knyttet til IFC er begrepet Information Delivery Manual (IDM). Hensikten med IDM er å beskrive de ulike arbeidsprosessene og informasjonsleveransene i et prosjekt. Siden IFC standarden er meget stor brukes IDM til å avtale hvilken informasjon som skal leveres til ulike tider i prosjektet. I skrivende stund er det under utvikling en IDM for programmering. Dette arbeidet vil i høy grad påvirke hvordan drofus tolker og implementerer standarden og IFC støtten i drofus vil derfor endre seg ettersom IDM arbeidet ferdigstilles. Foreløpig er drofus utviklet for å utnytte data fra de store CAD programmene best mulig. (Litt om IFD) 1.2. Krav til tredje parts programvare drofus benytter seg foreløpig av to tredjeparts programvarer for å implementere IFC: ExpressDataManager (EDM) fra EPM Technology benyttes for lesing og skriving av IFC. Denne programvaren er helt nødvendig for å bruke drofus med IFC. Denne programvaren kan man aksessere på to måter. Enten som en sentral modell tjener hvis prosjektet har dette eller ønsker at flere programmer skal kunne lagre IFC data på en felles tjener, eller ved å benytte seg av en lokal enbrukerlisens som er bygget inn i drofus. Forskjellene mellom dette er beskrevet i kapittel 2.1 i denne veiledningen. Model Viewer fra Octaga. For visualisering av 3D modeller i drofus benyttes en IFC viewer fra Octaga. Denne må være installert separat for at denne funksjonaliteten skal fungere. Det er ikke påkrevet med en 3D viewer for å benytte IFC støtten i drofus, men det anbefales i de fleste tilfeller da mye av informasjonen i en modell er nettopp grafisk Begreper Med romprogram og program menes de rom, artikler og annet data som er lagret i drofus databasen. Men modell, tegning, menes den informasjonen som er lagret i Bygningsinformasjonsmodellen (BIM). Med IFC og IFC modellen menes det samme. 2

4 2. Tilkobling til IFC data 2.1. Innledning drofus støtter to ulike måter å koble til IFC data på: Hvis du har en eller flere IFC filer, enten på STEP P21 eller XML format, kan du benytte en lokal database som beskrevet kapittel 2.3. Denne metoden egner seg hvis modellen er liten (under 100MB) og antall filer som trengs for å sette sammen den totale modellen ikke er stort. En lokal database egner seg ikke hvis man er avhengig av å sette sammen modeller fra ulike disipliner for å få det underlaget man trenger. I praksis vil dette si at den lokale database egner seg i små prosjekter der man kun trenger å lese inn arkitektens modell. Figur 1: Tilkobling til ulike IFC kilder. Hvis den lokale metoden ikke er passende kan man benytte seg av en sentral EDM tjener for å lese/skrive til modellen. Dette har flere fordeler: Siden IFC modeller kan ble store krever det store maskin og nettverksresurser og overføre hele modeller. Når drofus kobler seg til en EDM tjener overføres kun den informasjonen den har bruk for til enhver tid, noe som er kun en liten del av modellen. Store modeller er ofte splittet opp i mange ulike filer, f.eks. pr etasje og bygning. For å gjøre en sammenligning mellom f.eks. romprogram og tegninger trenger man hele modellen med alle rom. For å få til dette må man flette sammen ( merge ) flere filer for å få den totale modellen. En EDM tjener kan utføre slike merger. Dette gjelder også hvis man trenger data fra ulike faggrener/disipliner som ofte kommer fra ulik programvare og må settes sammen til en total modell. 3

5 I prosjekter der det er mange brukere vil man med en sentral modelltjener kunne ha tilgang til oppdaterte data til enhver tid. En modelltjener inneholder også funksjonalitet som rettighetsstyring, sjekk inn/ut, låsing av deler av modellen, fletting i henhold til IDM osv Koble til EDM modelltjener For å koble til en EDM modelltjener, velg fra menyen drofus->ifc->koble til IFC data. Figur 2: Dialog for tilkobling til IFC kilde Velg Modelltjener og skriv inn påloggingsinformasjonen. Trykk så Koble til.. En modelltjener kan inneholde flere modeller og disse er organisert i ulike arbeidsområder og modeller. Etter du har koble til vil du kunne velge hvilke modell du ønsker å bruke. Når du har valgt, trykk OK. For mer informasjon vedrørende bruk av modelltjener, se informasjon for bruk av Model Server Manager fra EPM. Vi anbefaler at du også benytter / kjenner til dette verktøyet for å se på og administrere innholdet av en modelltjener. Denne kan lastes ned fra 1. Hvis du får feilmeldinger ved oppkobling mot modelltjeneren eller ved valg av modell kan dette skyldes at modelltjeneren ikke er konfigurert til bruk sammen med drofus. Kontakt i så fall de som administrerer modelltjeneren slik at denne kan konfigureres. Foreløpig støtter drofus kun modeller basert på IFC versjon 2x3. Du vil derfor ikke kunne velge modeller basert på andre skjemaer. 1 ftp:// 4

6 2.3. Bruk av lokal database For å benytte en lokal database, velg Lokal database i dialogen. Du må deretter lese inn en eller flere IFC filer som skal utgjøre modellen du ønsker å arbeidet med. Du trenger ikke gjøre dette hver gang du starter drofus, siden den lokale databasen vil ligge persistent lagret på din lokale datamaskin mellom hver gang du benytter drofus. Hvis du gjør endringer i modellen fra drofus og vil eksportere dette til en IFC fil må du lagre den lokale modellen til en fil. MERK: Endringer som skjer i modellen fra drofus vil IKKE skrives direkte til filene du leste inn i den lokale database. Endringene skjer i databasen og vil ligge lagret der selv om du lukker drofus. Hvis du ønsker å lagre endringene tilbake til en fil, må du eksplisitt lagre den lokale modellen til en fil. Les inn en eller flere IFC filer i den lokale databasen For å lese inn IFC filer inn i den lokale database, velg Legg til og lokalisert IFC filen. Filene kan enten være på STEP P21 eller IFC XML format. Du vil i feltet Prosjekt/Bygning se hvilke prosjekter, områder, bygninger og etasjer den lokale databasen inneholder til enhver tid. Hvis du leser inn flere filer må du passe på at filene ikke innholder de samme objektene, da vil de bli liggende dobbelt i den lokale databasen. Prosjekt, område, bygning vil bli forsøkt flettet, men resten av objektene må kun forekomme en fil. Lagre lokal database til en fil Gjøres det endringer i den lokale databasen må du lagre dette til en IFC fil hvis du ønsker å sende den fra deg eller importere det tilbake inn i et annet program. Velg da Lagre i dialogen. Du kan lagre det både som et P21 og en XML fil. Tømme den lokale databasen. Du kan tømme innholdet av den lokale databasen ved å trykke Slett. Pass på at du har lagret eventuelle endringer i modellen til en fil, da denne handlingen ikke kan gjenopprettes. Etter å ha tømt databasen kan du lese inn fil(er) på nytt. P21 og IFC XML formatet IFC kan lagres på to ulike fysiske filformater. Dette kan virke noe forvirrende men filene innholder akkurat den samme informasjonen. P21 formatet er mer kompakt, noe som gir mindre filer, og er for tiden det formatet som er mest utbredt for utveksling av IFC filer. XML er et mye mer vanlig filformat, men dette gjelder forløpig ikke for IFC programvare. Det er imidlertid ventet at dette vil bli mer og mer vanlig, siden det er enklere, samt veldig anvendelig med ulike Internett teknologier. 5

7 2.4. Konfigurasjon Nederst på innloggingsdialogen kan du velge hvilken konfigurasjon for IFC du ønsker å bruke. Siden IFC standarden, i påvente av arbeidet med IDM, benytter standarden litt forskjellig, må du velge en konfigurasjon som passer med det programmet du skal lese IFC fra. Mer om hvordan denne konfigurasjonen er laget er beskrevet kapittel 6. Hvis du mangler konfigurasjon for det programmet du benytter, send oss et eksempel på en IFC fil så skal vi lage en tilpasset konfigurasjon Frakobling og gjenoppretting av tidligere tilkobling. Når du er koblet til IFC data vil dette vises nederst i hovedvinduet i drofus og vise hvilken type tilkobling det er. Du kan når som helst koble fra tilkoblingen ved å velge fra menyen drofus->ifc->koble fra IFC data. Hvis du avslutter programmet når du er tilkoblet til en IFC kilde, vil du neste gang du logger på samme prosjekt bli spurt om du vil koble deg til den samme kilden igjen. Du kan alltid endre dette igjen ved å åpne tilkoblingsdialogen. 6

8 3. Rom 3.1. Innledning Med IFC støtten i drofus kan man utveksle informasjon om rom mellom drofus og CAD/DAK programvare eller annen programvare som støtter IFC. Dette gjøres hovedsakelig ved å gjøre to operasjoner: 1) Koble rom i romprogram (drofus) med modell (IFC) 2) Synkronisering med modell Det første punktet vil variere litt ettersom hva utgangspunktet er. Hvis du enda ikke har noen CAD/DAK modell, det vil si at du har begynt med å programmere rommene i drofus kan man hoppe over dette punktet og kun gjøre en synkronisering. Dette vil generere en modell basert på informasjonen i drofus som kan importeres til CAD/DAK programmet. Hvis du derimot har en modell som utgangspunkt også har en romprogram i drofus må du gjøre denne koble rom i modell med romprogrammet. Dette er beskrevet i avsnitt 3.3. Du kan også opprette romprogrammet med bakgrunn i modellen. Når du utfører en synkronisering med modell vil all informasjon fra drofus oppdateres i modellen, og informasjon om modellen vil også oppdatere romprogrammet Oversikt over rom i romprogram og modell Når du åpner romoversikten når du er tilkoblet en IFC kilde, vil den vises seg i IFC visning. Du kan gå inn og ut av denne visningen ved å velge fra menyen Rom->IFC->Vis IFC data. 7

9 Figur 3: Romoversikt i IFC visning 1) Øverst i treoversikten vises funksjonene i bygget på samme måte som i den normale visningen. Under hver funksjon/delfunksjon kan du se rom som ligger i romprogrammet. Hvis funksjonen finnes i modellen i vil dette vises ved at det vil stå (IFCZONE) bakerst i navnet og egenskapene til dette objektet vil vises i vinduet under. 2) Under de programmerte funksjonene vises bygningsstrukturen i IFC modellen. Denne oversikten består av et prosjektnivå (IfcProject) og eventuelt en eller flere av: Område (IfcSite), Bygning (IfcBuilding), og etasjer (IfcBuldingStorey). Det kan ligge rom knyttet til alle nivåer i denne strukturen. Til forskjell fra de programmerte funksjonene vises ikke rom som ligger under det valgte nivået i treet i listen til høyre (4) når du markerer nivået. 3) Under IFC rapporter vises noen avvikslister mellom modell og romprogrammet, dette inkludere liste med rom som kun er i program og ikke i modell, rom kun i modell og ikke i program, og en egen liste for å finne rom i modell med duplikate romnummer. 4) I dette vinduet vises alle egenskaper (objektegenskaper og egenskapssett) knyttet til det IFC objektet som er markert enten i treet eller i listen. 5) Listen viser rom ligger knyttet til den valgte funksjonen i drofus eller under et nivå i bygningsstrukturen i modellen. Listen kan vise rom som er både i romprogrammet (drofus) og i modellen, kun i modellen og kun i drofus: Når du står under en funksjon/delfunksjon: 8

10 Et utropstegn vises for å markere at rommet ikke eksisterer i modellen Dette ikonet vises for å indikere at rommet finnes i modellen Når du står under et nivå i modellen (2): Dette ikonet vises med et utropstegn for å makere at rommet ikke eksisterer i romprogrammet Dette ikonet vises når rommet eksisterer både i modellen og i romprogrammet 6) 3D visningsvinduet hvis du har satt på denne visningen og Octaga er installert Kobling mellom rom i modell og romprogram Rom i modellen knyttes til rom i romprogrammet ved hjelp av rommets romfunksjonsnummer. Alle rom som skal knyttes til romprogrammet må derfor påføres dette nummeret i tegningen/modellen. Du kan ved hjelp av drofus manipulere modellen slik at rom blir knyttet med riktig rom i databasen. Vi har tre ulike scenarioer: (1) Du har rom i romprogrammet som skal opprettes i modellen (dette er den anbefalte arbeidsmåten), (2) du har rom i en modellen som skal opprettes i romprogrammet, (3) du har rom i både modellen og programmet men de er ikke knyttet sammen. 1: Oppretting av rom i modell. For å opprette et rom eller flere rom i modellen, marker de aktuelle rommene og velg Opprett rom i modell fra menyen Rom->IFC. Et romobjekt (IfcSpace) med tilhørende egenskapssett og geometri (et kvadrat basert på det programmerte arealet til rommet) blir opprettet under prosjektet i modellen (IfcProject). Rommet må plasseres i korrekt bygning/etasje i et CAD/DAK program. 2: Oppretting av rom i romprogram fra modell. For å opprette ett eller flere rom i romprogrammet som eksisterer i modellen, marker de rommene som skal opprettes og velg Opprett rom i romprogram fra menyen Rom->IFC. Velg så hvilken funksjon/delfunksjon rommene skal opprettes under. Rommet vil så bli opprettet med basis i de opplysningene som allerede finnes i modellen slik som navn, geografisk romnummer, prosjektert areal osv. Rommet vil få tildelt et nytt romfunksjonsnummer som vil bli skrevet tilbake i modellen og koblingen mellom romprogrammet og modellen er da opprettet. Du kan ikke velge hvilket 9

11 romfunksjonsnummer rommet vil få. Du kan også dra og slippe rommene fra modellen og inn i den funksjonen du ønsker. 3: Knytt sammen rom i modell og romprogram For å knytte samme rom som både eksisterer i modell og romprogram må rom i modellen oppdateres med riktig romfunksjonsnr. Dette kan gjøres direkte i modellen eller CAD programmet ved å påføre romfunksjonsnr på rommet, eller ved å gjøre det direkte i drofus. Velg aktuelt rom enten i modell eller romprogram og velg henholdsvis Knytt til rom i romprogram, Knytt til rom i modell fra menyen Rom->IFC. Velg så hvilket rom det skal knyttes til og riktig romfunksjonsnr vil bli skrevet tilbake til modellen Synkronisering med modell Funksjonen synkroniser med modell sørger for at både modell og romprogram blir oppdatert med informasjon fra hverandre. Dette forutsetter at romprogram og modell er koblet sammen ved hjelp av metodene over, men synkroniseringsfunksjonen kan også automatisk opprette manglende rom i modellen. Følgende informasjon vil bli synkronisert: Romkjerneopplysninger slik som navn og programmert areal vil bli oppdatert i modellen. Du vil kunne opprette rom som eventuelt mangler i modellen. Romopplysninger slik som prosjektert areal, geografisk romnummer og navn på tegning vil bli oppdatert i drofus. Dette forutsetter korrekt konfigurasjon og at du har skrivetilgang til romprogrammet. RFP skjema vil bli oppdatert i modellen som egenskapssett knyttet til rommet. Informasjon om funksjon/delfunksjon og prosjekt vil bli oppdatert i modell. Du kan også generere modellobjekter fra drofus (lage en dummy modell ). Dette gjelder både rom og utstyr. Hvis målet med synkroniseringen er å kontrollere forskjeller mellom krav og løsning er det bør du ikke generere rom/utstyr fordi det ikke da lenger vil være noen forskjell på rom/utstyr i drofus og i modellen. Utstyrsinformasjon vil bli oppdatert i modellen og aktuelle planartikler vil også bli oppdatert (se kapittel 4) Du vil kunne få velge hvilke av punktene over du ønsker å synkronisere ved å velge fra synkroniseringsdialogen. Vær oppmerksom på at dette kan ta noe tid ettersom hvor mye informasjon som skal synkroniseres og hvor mange rom som det skal gjøres på. Synkronisering kan gjøres på følgende måte: For å synkronisere ett eller flere bestemte rom, marker disse rommene og velg Synkroniser med modell fra menyen Rom->IFC. 10

12 For å synkronisere en hel funksjon/delfunksjon eller hele prosjektet, høyreklikk på den det ønskede nivået og velg Synkroniser med modell D visualisering Hvis du har Octaga Modeler installert, kan du visualisere modellen fra romoversikten. Du kan velge å visualisere enkelte rom eller hele bygninger/etasjer. Du må først starte 3D fremviseren ved å velge fra høyreklikkmenyen IFC->Vis 3D Viewer. Velg deretter objektet du ønsker å visualisere, enten et nivå fra treet til venstre (2) og velg fra høyreklikkmenyen Ifc->Vis rom i 3D viewer, eller trykk på et rom i romlisten. Rommene vil da bli hentet opp og markert rødt når du velger dem i romlisten. Vær oppmerksom på at det kan ta lang tid og være problematisk å vise fra store modeller. Enkeltrom er derfor det raskeste å vise, men inneholder ofte ikke mange detaljer siden vegger/dører osv ofte ikke er plasser i romobjektet Direkte manipulering av modellen Synkroniseringsfunksjonen gjør de fleste operasjoner på modellen automatisk, men i visse tilfeller kan det være behov for å manipulere enkelte modellobjekter direkte. Du kan fra drofus direkte endre attributter på et IFC objekt og slette et objekt fra modellen. Redigering av atributter på et IFC objekt. Høyreklikk på det objektet du ønsker å redigere og velg Rediger IFC objekt. Dette kan f.eks. være et rom (IfcSpace), prosjekt, bygning, etasje eller en funksjon. I treet er alle med en IFC entitet i parentes bak (f.eks. IFCPROJECT) objekter i modellen som kan endres. Endre de attributtene du ønsker å endre. Vær oppmerksom på at synkroniseringsrutinen kan endre attributter igjen ved neste synkronisering. Sletting av et IFC objekt Du kan også slette et IFC objekt ved å høyreklikke på det og velge Slett IFC objekt. ADVARSEL: Sletting av IFC objekt sletter objektet, alle tilhørende egenskaper, egenskapssett, geometri og referanser i modellen. 11

13 4. Planartikler 4.1. Innledning Med IFC støtten i drofus kan man utveksle informasjon om utstyrs i program mot objekter i CAD/DAK programvare. Planartikler i drofus kan kobles mot objekter fra CAD programmet slik at man kan kontrollere at mengder i rom stemmer overens med det som er tegnet. drofus kan også eksportere utstyr i rom til modellen, det vil si at man automatisk kan få plassert utstyrsobjekter inn i rom. Det mest anvendelige er imidlertid antagelig å kun gjøre en sammenligning. Dette er beskrevet nærmere i neste kapittel. Som med rom kan utveksle informasjon om planartikler gjennom to operasjoner: 1) For å kunne kontrollere mengder av utstyr i rom må artikler i planartikkelregisteret kobles mot objekter i arkitektens objektbibliotek. Dette er beskrevet i punkt ) Deretter kan disse objektene berikes med informasjon fra drofus gjennom funksjonen Synkroniser med modell. Dette er beskrevet i punkt Oversikt over artikler i program og modell På samme måte som i romoversikten vil artikkeloversikten være i IFC visningsmodus når du er koblet til en IFC kilde. Du kan gå inn og ut av denne visningen fra menyen IFC->Vis IFC data. 12

14 1) Under hver artikkelgruppe vises som vanlig alle artikler i denne gruppe. Et ikon indikerer om artikkelen finnes i modellen eller ikke: Artikkelen finnes ikke i modellen men er merket at Skal på tegning. Når det ikke vises noe ikon indikerer dette at artikkelen ikke finnes i modellen men at den heller ikke er merket med Skal på tegning. Artikkelen finnes i modellen 2) Rapporten Artikler kun i modell lister opp alle artikkelobjekter som ikke ble funnet i database. Alle artikler i modell lister opp alle artikler som ble funnet i modellen. Disse grupperes i treet på objekttype. 3) Dette vinduet viser alle egenskaper og egenskapssett tilknyttet den markerte artikkelen eller forekomsten. Hvis det er flere objekter for den gjeldende markeringen kan du navigere mellom dem med pilene øverst til høyre. 4) Den øverste listen viser artikler for valgt gruppe eller for en av punktene i (2). Ikonene under (1) illustrerer om de er koblet til objekt i modellen eller ikke. 5) Forekomstvisningen kan skrus på fra verktøylinjen. Denne viser i hvilke rom den valgte artikkelen i (4) befinner seg i. Listen vil i IFC visning ha en kolonne for Antall som er antall planlagt i drofus og en kolonne for Antall i modell som viser antall av dette objektet funnet på det angitte rommet i modellen. Egenskaper til disse objektene kan du se i egenskapsvisningen til venstre. Ikoner for hver forekomst illustrere også forholdet mellom program og modell: Det er planlagt et antall av denne artikkelen i rommet med antall i modell stemmer ikke med programmet eller objektet ble ikke funnet på dette rommet i modellen. Det eksisterer et forekomster i modellen som ikke finnes i programmet. Forekomsten og antall stemmer mellom modell og program. 6) 3D visning kan du skru på fra menyvalget Artikkel->IFC->Vis 3D viewer. Hvis du markere en artikkel og det finnes representasjonsdata om denne eller en av forekomstene vil dette vises i 3D visningsvinduet Kobling mellom artikler i modell og artikkelregisteret. For å koble objekter i modellen med artikler i drofus må objektene tagges med artikkelnummer fra drofus. Dette kan gjøres fra CAD/DAK programmet ved å legge artikkelnummeret inn i attributtet Tag på objektet, eller det kan gjøres fra drofus: 1) Hvis du har en artikkel i modellen som representerer en artikkel i artikkelregisteret kan du markere artikkelen i modellen og velge Knytt til artikkel. Velg artikkelen du ønsker å knytte den mot og artikkelen og forekomstene i modellen vil bli riktig tagget. 13

15 2) Hvis du har en artikkel i modellen, men ingen tilsvarende artikkel i artikkelregisteret kan du opprette denne ved å høyreklikke på artikkelen i modellen og velge Opprett artikkel. Velg så ønsket gruppe og artikkelen i registeret vil bli opprettet og modellen vil bli tagget med riktig artikkelnummer. 3) Hvis du har en artikkel i artikkelregisteret som ikke eksisterer i modellen kan du opprette den ved å markere artikkelen og velge Synkroniser med modell. Se punkt 4.4 under for mer informasjon om dette Synkronisering med modell Du kan oppdatere modelldata om en eller flere planartikler ved å bruke funksjonen Synkroniser med modell. Merk også at det kun er artikler som er merket med Skal på tegning som blir lagt inn i modellen. Synkroniseringen beriker modellen med følgende informasjon: Oppdatere modellen med informasjon om artikkel og artikkelspesifikasjon. Sjekker alle forekomster i modellen og oppdaterer med riktig artikkelnummer og navn Oppdatere artikkelen med geometrisk representasjon fra en av forekomstene hvis dette finnes og artikkelen ikke har noen representasjon fra før. Hvis det ikke finnes noen representasjon, lages det en kvadratisk representasjon av artikkelen basert på mål spesifikasjonen Eksport og import av planartikler Du kan overføre data om planartikler direkte fra ett prosjekt til et annet ved hjelp av IFC. Funksjonen Ifc->Eksporter skriver data om en eller flere artikler direkte til en STEP eller XML fil slik at du senere kan hente dem inn i en annen database med funksjonen IFC- >Importer. Du kan alternativt dra filen direkte inn i drofus og den artikkelgruppen du ønsker å plassere artiklene i. 14

16 Forekomsten og antall stemmer mellom modell og program. Du kan ikke endre forekomster i IFC visningsmodus. Dette er fordi utstyrsliten er summert pr. artikkel og ikke splittet på prioritet og eier slik den normalt er. For å gå tilbake til normal visning, høyreklikk i listen og velg Vis IFC data en gang til. Tilsvarende liste får du i artikkeloversiktens forekomstvindu slik som beskrevet i 4.2. Avviksrapport For å kontrollere et større antall rom kan man kjøre en kontrollrutine på flere rom. Dette gjør du i fra romlisten ved å velge de rom du ønsker å kontrollere, markere dem og høyreklikke og velge IFC->Kontroller utstyr i rom mot modell. Du får da en liste med rom og artikler der antall i modell og antall i drofus ikke stemmer. Merk at kun utstyr som er merket Skal på tegning blir kontrollert. Du kan også utføre denne avvikkontrollen pr artikkel ved å gå inn i artikkeloversikten, merke en eller flere artikler og velge det samme menyvalget som over Eksport av utstyr i rom drofus kan også legge inn utstyrsobjekter i rom i modellen. Dette gjøres når man synkroniserer rom med modell slik som beskrevet i 3.4. Når dette gjøre vil det naturlig nok ikke lenger bli noe avvik mellom utstyrslisten i drofus og modellen. Utstyret vil bli lagt i en haug i rommet og den geometriske representasjonen på den tilknyttede planartikkel vil avgjøre hvordan utstyret blir representert i modellen. Dette forutsetter at man har synkronisert planartiklene med modellen som beskrevet i

17 5. Utstyr i rom 5.1. Innledning Ved hjelp av IFC kan man kontrollere utstyr i program mot utstyr tegnet i modell. drofus kan også utplassere utstyr i programmet i rom i modellen hvis ønskelig Kontroll av utstyr i rom Utstyr i rom kan enten kontrolleres visuelt i utstyr i rom vindu eller i artikkelforekomst vindu (som vist i 4.2) eller man kan få en avviksrapport over ønskede rom. De siste alternativet er det beste dersom man skal kontrollere et større antall rom. Visuell kontroll pr rom eller artikkel I utstyr i rom vindu kan du visuelt kontrollere om utstyrslisten i droufs stemmer med modellen ved å gå inn i IFC visning. Dette skjer automatisk hvis du er tilkoblet en IFC kilde, eller du kan velge det gra høyreklikkmenyen Vis IFC data. I IFC visning vises antall brutto i drofus og antall i modell som egne kolonner. I tillegg vises et ikon for å indikere status i forhold til modell: Det er planlagt et antall av denne artikkelen i rommet med antall i modell stemmer ikke med programmet eller objektet ble ikke funnet på dette rommet i modellen. Det eksisterer et forekomster i modellen som ikke finnes i programmet. 15

18 6. Importerte og eksporterte IFC data Dette kapittelet er ment som en dokumentasjon av hvilke data drofus eksporterer og importerer fra en IFC modell og hvordan man kan endre på drofus interne konfigurasjon og er normalt kun inntresant for de med inngående kjennskap til IFC modellen Importerte og eksporterte entiteter drofus IFC Forklaring Rom IfcSpace Name = Romfunksjonsnr Description = romnavn LongName = romnavn + rombeskrivelse Pset_SpaceCommon.GrossAreaPlanned = programmert areal drofus_room_core = Egenskapssett med romkjerneopplysninger fra drofus. Planartikler IfcFurnitureType Artikkeloversikten vil vise alle objekter av typen IfcProductType IfcProductType som planartikler, men drofus eksportere artikler som IfcFurnitureType. Funksjoner/delfunksjoner IfcZone ObjectType = Functional Zone Brukergrupper (typer) IfcZone ObjectType = Usergroup type Brukergrupper IfcZone ObjectType = Usergroup 6.2. Konfigurasjon av egenskapssett (Propertysets) for eksport av RFP og artikkelspesifikasjon Du kan konfigurere hvilket egenskapssett de enkelte feltene i RFP og artikkelskjema skal eksporteres til. Dette kan være definerte egenskapssett i standarden eller egendefinerte navn. Gå til menyen Administrasjon->Dynamis GUI ->RFP vindu eller Artikkel vindu. Naviger frem til det feltet du ønsker å endre og skriv inn ønskede verdier i IfcPropertySet og IfcProperty. For mer informasjon vedrørende endring av dynamiske skjemaer, se egen veiledning (Administrasjon: Endringer av faner og skjemaer) som kan lastes ned fra Bruk av IFD Ikke implementert 6.4. Konfigurasjon av import drofus kan konfigureres til å lese IFC modellen forskjellig avhengig av hvordan og fra hvilket program modellen kommer fra. Dette tilpasses gjerne til prosjektet i hvert enkelt tilfelle. Etter hvert som programvareleverandører benytter standarden mer og mer likt, og flere ting standardiseres og IFD kodes, vil man ikke lenger trenge slike prosjektspesifikke konfigurasjoner 17

19 Konfigurasjon av IfcSpace Attributt Attributt type Forklaring Påkrevd? RoomFunctionNumber CORE Rommets funksjonsnummer Ja Name CORE Rommets navn Ja ActualSQL CORE Rommet prosjekterte areal Nei ArcitectNumber CORE Rommets prosjektert romnr Nei DrawingName CORE Rommets navn på tegning Nei DrawingNumber CORE Tegningsnr Nei TreatmentCircumference CORE Omkrets Nei TreatmentHeight CORE Behandlingshøyde Nei XXX (navn på mål) MEASUREMENT Ulike mål for rommet. Nei Konfigurasjon av IfcTypeObject IfcTypeObject eller en av dets subbklasser mappes til planartikkel i drofus Attributt Attributt type Forklaring Påkrevd? ArticleNumber CORE Artikkelnummer Ja Name CORE Artikkelens navn Ja 18

Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok

Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok Åpen BIM 2010 ArchiCAD drofus kokebok Dette dokumentet vil sette fokus på arbeidsflyt mellom ArchiCAd og drofus. Vi ønsker å demonstrere, med utgangspunktet i Rambølls Hoffsborg bygg 3, hvordan disse to

Detaljer

4. Dynamisk skjemaer (GUI)

4. Dynamisk skjemaer (GUI) 4. Dynamisk skjemaer (GUI) I drofus kan flere skjermbilder selv defineres av prosjektet. Disse skjermbildene kan redigeres av en med administratortilgang til prosjektet. For tiden kan følgende skjemaer

Detaljer

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering...

1 INNLEDNING... 2. 1.1 Om Altinn... 2. 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3. 2.1 Nedlasting... 3. 2.2 Registrering... INNHOLD Mamut for Altinn INNHOLD 1 INNLEDNING... 2 1.1 Om Altinn... 2 1.2 Skjemaer som støttes... 2 2 INSTALLASJON OG OPPSTART... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Registrering... 5 2.3 Opprett en bruker... 7

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft OneNote 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Veksle mellom berøring og mus Hvis

Detaljer

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Linker 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 13.6.2012 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Utplukk og sortering. Innhold

Utplukk og sortering. Innhold Innhold Utplukk og sortering... 2 Definering av utplukk... 2 Velge felter for utplukket... 2 Filtrering og søk på tilgjengelige databasefelter... 3 Endre databasekobling etter at felt er valgt... 7 Valg

Detaljer

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt

esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt side 1/10 esam/byggeweb Rolleveiledning: Utveksler (Bane NOR og eksternt) Byggeweb Prosjekt Hvem er «Utveksler»? Rollen «Utveksler» tildeles prosjekterende og medprosjekterende som har behov for å utveksle

Detaljer

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering

Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgaver del 2 Dokumenthåndtering Oppgave 1 Synkronisere dokumentbibliotek med lokal PC (IKKE MAC)... 2 Oppgave 2 Opprette nytt dokument direkte fra SharePoint... 4 Oppgave 3 Opprette nytt dokument fra

Detaljer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer

SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer SymWriter: R6 Innstillinger, preferanser og verktøylinjer Innhold R6.1 Startinnstillinger og utseende...3 R6.2 Tekst og bilder...................................................4 R6.3 Tale og staving...5

Detaljer

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT

Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Brukerdokumentasjon for Administrator og andre brukere fra PT Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...6 Rediger utstyr...7 Opprett nytt utstyr...9 Søk etter utstyr...

Detaljer

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14

BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 BRUKERVEILEDNING AMESTO DOCARC DATO: 26.03.14 Innhold 1. Generelt... 3 2. DocArc Admin... 5 2.1 Rettigheter... 5 2.2 Definer ny strukturmal... 5 2.2.1 Opprett struktur... 5 2.2.2 Legg til mapper og undermapper...

Detaljer

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste

ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste ISY G-prog Beskrivelse 9.4 - Endringsliste Ny Excel Eksport Nytt valg som står default på. Eksporterer da direkte inn i excel fremfor å gå via.txt fil. Brukeren må ha Windows Excel installert på sin maskin.

Detaljer

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter

HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter HEMIT EKSTRANETT HVORDAN GJØR JEG DET? 03 Laste opp dokumenter Introduksjon Denne brukerveiledningen er laget for Hemit Ekstranettportal. (https:\\ekstranett.helse-midt.no\) I dette dokumentet tar vi for

Detaljer

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows

ProMed. Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra. for Windows Side 1 av 9 Brukermanual for installasjon og bruk av mobiltelefon eller SMS og nett for sending av SMS direkte fra ProMed for Windows Kundeoppfølging og Administrasjon Versjon 1.7 23.10.2009 Litt om sending

Detaljer

Brukerveiledning for SMS fra Outlook

Brukerveiledning for SMS fra Outlook Brukerveiledning for SMS fra Outlook Grunnleggende funksjonalitet Med SMS fra Outlook kan du enkelt sende både SMS og MMS fra Outlook. Programmet er integrert med din personlige Outlookkontaktliste og

Detaljer

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet

Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Brukerdokumentasjon for registrering og rapportering beredskapsutstyr hos Post og Teletilsynet Innholdsfortegnelse Innlogging...3 Forside...4 Menyen...4 Oversikt over utstyret...5 Rediger utstyr...6 Opprett

Detaljer

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon

Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon Installasjons veiledning for QuickNG SuperService integrasjon OKTOBER 2012 REV 0.3 Oppsett av SuperService Log på SuperService online: https://login.ifmsystems.com/default.aspx Du må ha en bruker fra SuperService

Detaljer

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3

BRUKERVEILEDNING TIDA. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 TIDA Teknisk informasjonsdatabase Versjon 1.3 DOKUMENTDATO:

Detaljer

Rapportmodulen i Extensor 05

Rapportmodulen i Extensor 05 Rapportmodulen i Extensor 05 [Oppdatert 14.09.2016 av Daniel Gjestvang] Extensor 05 inneholder egen rapporteringsmodul som muliggjør at virksomheten kan lage sine egne rapporter ut fra alle registrerte

Detaljer

Dokumentasjon: Kampanje

Dokumentasjon: Kampanje Dokumentasjon: Kampanje Fil-meny: mulighet til å fjerne gamle kampanjer og valg av innstillinger Du kan minimere kampanjeoversikten etter å ha valgt ønsket kampanje Kampanjer: Oversikt over ulike kampanjer.

Detaljer

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle

Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle Communicate SymWriter: R1 Lage en tavle I denne delen beskrives egenskaper som kan brukes for å lage en tavle til å skrive med. Stort sett vil du bare ha bruk for en del av dette når du lager skrivemiljøer.

Detaljer

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3

Huldt & Lillevik Lønn 2010-09-15. Lønn 5.0. Versjon 5.10.3 Lønn 5.0 Versjon 5.10.3 Innhold Hva er nytt i denne versjonen... 2 1 Oppdatere til 5.10.3... 2 2 Ny rutine for oppdatering av klienter... 2 3 Ny og forbedret logging i systemet... 3 4 Skattekort levert...

Detaljer

Brukerveiledning. drofus versjon 0.8. Nosyko AS DOKUMENTDATO: 2008-02-04. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

Brukerveiledning. drofus versjon 0.8. Nosyko AS DOKUMENTDATO: 2008-02-04. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no Brukerveiledning drofus versjon 0.8 DOKUMENTDATO: 2008-02-04 DEL 1: GENERELT...4

Detaljer

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal

Idrettskontor. Sluttbrukeropplæring portal Idrettskontor Sluttbrukeropplæring portal Agenda opplæring 13:00 13:30 13:30 14:20 14:30 15:00 15:00 16:00 Del 1: Introduksjonskurs Del 2: Dokumenthåndtering Del 3: Gjenfinning Oppgaver Side 2 Agenda Del

Detaljer

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual

PJ 501 Brukermanual NITH. Troja.NET brukermanual Troja.NET brukermanual 1 av 53v Innholdsfortegnelse INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 FIGURLISTE... 5 1.0 INSTALLASJONSGUIDE... 7 1.1 PROGRAMVAREKRAV:... 7 1.1.1 Oppsett av Microsoft SQL Server 2000... 7 1.1.2

Detaljer

Opprette firma. Innhold

Opprette firma. Innhold Innhold Opprette firma... 2 Opprette første firma... 2 Sett tilgang til firma... 5 Opprette nytt firma som kopi... 5 Sett tilgang til firma... 6 Opprette nytt firma... 6 Sett tilgang til firma... 7 Eksport

Detaljer

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden

Du finner oversikt over medlemmer i bransjesamarbeidet PortableCV på nettsiden Dette dokumentet inneholder 1. Generell informasjon om Portable CV standarden 2. Import av portable CV hvis du har en WebCruiter-ID fra før. 3. Hvordan du kan benytte din WebCruiter CV-profil til å lage

Detaljer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer

HR analysen. Ny versjon 2009. Brukermal. Administratorer HR analysen Ny versjon 2009 Brukermal Administratorer 1) Som administrator Det første bildet en kommer inn på når en har logget seg inn er: A) Legg merke til den hvite boksen på høyre side der det står

Detaljer

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009

AirDog Hovedprosjekt ved Høgskolen i Oslo 2009 2 1 Forord AirDog er en applikasjon for visning av hundeklubbers hunder ved hjelp av data levert av NKK. Applikasjonen lar deg søke etter hunder på navn og id, se informasjon om hunden, og se rapporter

Detaljer

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok

BAAN IVc. BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok BAAN IVc BAAN Data Navigator - Brukerhåndbok Utgitt av: Baan Development B.V. P.O.Box 143 3770 AC Barneveld The Netherlands Trykt i Nederland Baan Development B.V. 1997. Med enerett. Informasjonen i dette

Detaljer

WWW.POLARPRODUKSJON.NO

WWW.POLARPRODUKSJON.NO GUIDE RSHL.NO Av Fredrik Mediå Oppgraderingen av nettstedet RSHL.NO har ført til at det kan oppstå en del spørsmål og forvirringer rundt hvordan forskjellige elementer fungerer. Denne guiden skal fungere

Detaljer

Bytte til OneNote 2010

Bytte til OneNote 2010 I denne veiledningen Microsoft OneNote 2010 ser helt annerledes ut enn OneNote 2007, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å

Detaljer

Labark Oppdatert 9.oktober 2015

Labark Oppdatert 9.oktober 2015 Oppdatert 9.oktober 2015 Innholdsfortegnelse 1.0 STANDARD FUNKSJONER I PROFIL 3 1.1. STANDARD VERKTØYKNAPPER / IKONER 3 1.2 BRUK AV FUNKSJONSTASTER I PROFIL 3 2.0 LABARK 4 2.1 GENERELT OM LABARKET 4 3.0

Detaljer

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office

Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Enkle funksjonsbeskrivelser for PDF Pro Office Åpning av filer: Velg mappeikonet på verktøylinjen øverst, du vil da få opp browseren. Velg dokumentet du ønsker og velg knappen åpne. Dokumentet som du har

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0

Næringsregner på PC n versjon 1.1.0 Laget av Innhold: Introduksjon 2 Næringsregner på PC n 2 Næringstabell 2 Statistikk 2 Hvem passer programmet for? 2 Bruk av programmet 3 Innlogging av forskjellige brukere 3 Hovedprogramet har 3 felt 4

Detaljer

Installere JBuilder Foundation i Windows XP

Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installere JBuilder Foundation i Windows XP Installasjon av JBuilder Foundation på Windows (dekker her spesifikt fremgangen ved bruk av Microsoft Windows XP Professional, men det vil mest trolig ikke være

Detaljer

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents

Kommuneforlaget Avvikshåndtering Administratordokumentasjon Versjon 2.1.0 Table of Contents Table of Contents Tildel utildelte avvik... 2 Tildel forfalte avvik...3 Søk etter bruker... 4 Opprett lokal bruker...5 Endre lokal bruker... 6 Endre avviksbehandler for bruker... 7 Synkroniser brukerinformasjon

Detaljer

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning

kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning kpmg KPMG Kundeportal Brukerveiledning 1 Velkommen til KPMG Kundeportal 1 1.1 Logg inn i portalen 1 1.2 Glemt passord? 1 1.3 Tilgang til flere portaler 2 2 Navigering i mappestrukturen og opplasting av

Detaljer

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger. versjon: P a g e

Innhold. Bruker manual BlueprintEasy PDF tagger.  versjon: P a g e Innhold INNHOLD... 1 INTRODUKSJON... 2 INSTALLASJON... 2 LAGE PRODUKT LISTER / BILDER... 2 VELG FIL LOKASJON (DIRECTORY)... 2 LAGE BILDER / IKONER / SYMBOLER... 2 EXCEL ARK / PRODUKT LISTE... 3 WEB LINK

Detaljer

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS.

Digitale eller trykte utgaver av håndboken kan i sin helhet distribueres fritt til alle brukere av EPiServer CMS. Copyright Denne håndboken er beskyttet av opphavsrettsloven. Endring av innhold eller delvis kopiering av innhold er ikke tillatt uten tillatelse fra opphavsrettsinnehaveren.. Digitale eller trykte utgaver

Detaljer

Brukerveiledning WordPress. Innlogging:

Brukerveiledning WordPress. Innlogging: Brukerveiledning WordPress Her er en liten guide for hjelpe deg gjennom det grunnleggende i Wordpress. Denne veilederen vil ta deg gjennom: Innlogging Lage en side Lage et innlegg Innlogging: For å logge

Detaljer

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen

Grunnkurs i. Windows Utforsker. Nordre Land kommune IKT-avdelingen Grunnkurs i Windows Utforsker Nordre Land kommune IKT-avdelingen - 2 - Fil- og mappehåndtering med Windows Utforsker Innholdsfortegnelse Introduksjon...- 3 - Generelt om filbehandling...- 3 - Filbehandling...-

Detaljer

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider

Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Kom i gang med E-Site - Med E-Site er det enkelt og trygt å redigere dine websider Innhold Side 1 Introduksjon...2 2 Logge inn i administrasjonsområdet...3 2.1 Fyll inn brukernavn og passord...3 2.2 Glemt

Detaljer

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5

KOMME I GANG 2. Logge på 2. I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Innhold KOMME I GANG 2 Logge på 2 I redigeringsvinduet 3 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 5 Lukk 6 Ny 6 Flytt opp/ Flytt ned 6 Klipp 7 Kopier 7 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner

Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Hvordan komme i gang med MUSITs applikasjoner Versjon av 21.1.2010 Innledning Før man kan få tilgang til MUSITs samlingsdatabaser, må man få tildelt et brukernavn og passord. Dette får man ved å henvende

Detaljer

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll)

Rollebasert tilgangskontroll i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Brukerveiledning Rollebasert i TakeCargo WEB (RBAC Role Based Access Controll) Konfigurering av organisasjonsstruktur, organisasjonsenheter, brukere og bruker, samt hvilke roller de skal spille. Tilgang

Detaljer

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR

Brukerveiledning. For administrering av nettressursen BRUKERVEILEDNING ADMINISTRATOR Brukerveiledning For administrering av nettressursen 1 Som administrator kan du legge til, redigere, fjerne, og gruppere brukere for din barnehage eller skole. Du finner denne funksjonen «innstillinger»

Detaljer

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6

KOMME I GANG 3. Logge på 3. I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Innhold KOMME I GANG 3 Logge på 3 I redigeringsvinduet 4 OVERSIKT OVER KNAPPENE SOM LIGGER ØVERST I REDIGERINGSVINDUET 6 Lukk 7 Ny 7 Flytt opp/ Flytt ned 7 Klipp 8 Kopier 8 Lim inn (krysspubliser, ny,

Detaljer

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni

Veiledning for aktivering av. Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni Veiledning for aktivering av Mobil Bredbåndstelefoni For at Telio Mobil Bredbåndstelefoni skal fungere på din mobiltelefon må en klient (@irtelio) lastes

Detaljer

Lablink 2.x brukerveiledning

Lablink 2.x brukerveiledning Lablink 2.x brukerveiledning Innledning Lablink er et program for å motta bestillinger som dine kunder gjør via Netlifes bestillings tjenester. Når en bestilling er gjort av en kunde, vil ordren være tilgjengelig

Detaljer

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL

BRUKERVEILEDNING PROSTEMODUL 1 Velkommen Velkommen som bruker av Prostemodulen et web-basert redskap for oversikt over presters uttak av fridager, ferie, permisjon osv. Modulen skal gi hjelp til et bedre personalarbeid i prostiet

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft PowerPoint 2013 ser annerledes ut enn tidligere versjoner, så vi har laget denne veiledningen for å hjelpe deg med å redusere læringskurven. Finne det du trenger Klikk en

Detaljer

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup

BRUKERMANUAL. Telsys Online Backup BRUKERMANUAL Telsys Online Backup TELSYS AS - 06.08.2009 Innhold Generelt... 3 Kom i gang... 4 Installasjon av Telsys Online Backup Proff/Standard... 4 Start opp klienten for første gang!... 10 Logg inn...

Detaljer

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16

Versjonsbrev. for Extensor05 versjon 1.16 Versjonsbrev for Extensor05 versjon 1.16 Bodø, 28. desember 2011 Innhold Viktig informasjon... 3 Generelt... 3 Extensor Kode Oppdatering... 4 Personalia... 4 Pårørende... 4 Serieinfo... 5 Rom... 5 EKG

Detaljer

Generell brukerveiledning for Elevportalen

Generell brukerveiledning for Elevportalen Generell brukerveiledning for Elevportalen Denne elevportalen er best egnet i nettleseren Internett Explorer. Dersom du opplever kompatibilitets-problemer kan det skyldes at du bruker en annen nettleser.

Detaljer

SiteGen CMS. Innføringsmanual

SiteGen CMS. Innføringsmanual SiteGen CMS Innføringsmanual Copyright Barlind Solutions AS 2008 Hva er SiteGen CMS? SiteGen CMS er et såkalt content-management-system; eller med litt andre ord et publiseringssystem. Det kan brukes til

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Excel 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Legge til kommandoer på verktøylinjen for hurtigtilgang

Detaljer

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data.

Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. NOBB Kontrakt 7.0 Dette dokumentet beskriver ny funksjonalitet i NOBB Kontrakt versjon 7.0. Merk at alle skjermbilder i beskrivelsen er gjort med fiktive data. Søk i avtalelister Alle avtalelister har

Detaljer

Innhold... Side. eksport... 3

Innhold... Side. eksport... 3 19.02.2013 1 DDS-CAD Arkitekt versjon 9 Innhold... Side eksport... 3 Ifc-eksport av deltegning... 3 Eksempel bruk av deltegning... 3 Hva skjer ved eksport til Ifc... 5 Innstillinger... 6 Filter... 7 Generer...

Detaljer

Ofte spurte spørsmål (FAQ)

Ofte spurte spørsmål (FAQ) Ofte spurte spørsmål (FAQ) Oversikten er inndelt i følgende avsnitt Logg inn Brukere Prosjektadgang Arbeidsområdet Utgivelsesområdet Fordelingsområdet Se på / print av filer E-post Logg inn Hva gjør jeg

Detaljer

Humanware Companion.

Humanware Companion. Humanware Companion. Humanware Companion er et Windows basert program. Dette brukes sammen med Victor Reader Stream eller ClassMate avspilleren for å organisere dine bøker, musikk, Podcast, innspille lydnotater

Detaljer

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5

Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder. Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder Primus 5.6.5 Primus Brukerveiledning for masseimport av bilder 2 Innholdsfortegnelse Innholdsfortegnelse... 2 Brukerveiledning for masseimport av bilder

Detaljer

Importere referanser fra databaser

Importere referanser fra databaser Importere referanser fra databaser Databaser EndNote Sist oppdatert 19. november 2014 1 Innhold 1. Importere referanser... 3 1.1. Apple/IOS... 3 2. Importere referanser fra Oria... 4 3. Importere referanser

Detaljer

Dokumentstyring og Maler

Dokumentstyring og Maler Arbeide med : Dokumentstyring og Maler i Fenistra Eiendom Dokument kontroll Versjon 1.0 Release dato 28.10.2003 Sist Endret dato 28.10.2003 Innhold 1. Forutsetninger... 3 2. Hensikt... 3 3. MS Word Maler

Detaljer

Brukerveiledning. drofus versjon 1.0.0. Nosyko AS DOKUMENTDATO: 2010-05-25. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

Brukerveiledning. drofus versjon 1.0.0. Nosyko AS DOKUMENTDATO: 2010-05-25. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no Brukerveiledning drofus versjon 1.0.0 DOKUMENTDATO: 2010-05-25 Del 1: Generelt...

Detaljer

Hurtigveiledning Exacqvision

Hurtigveiledning Exacqvision Hurtigveiledning Exacqvision Live Søk Eksport Navn Hurtigveiledning ExacqVision Dato Sept. 11 Versjon 1.0 Innhold Generelt om ExacqVision... 3 Live... 4 PTZ kontroll og Digital PTZ i sanntidsbilde... 5

Detaljer

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia

Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Brukerveiledning for programmet HHR Animalia Versjon 1.0 Rakkestad, 26.03.2014 Innholdsfortegnelse 1. Introduksjon... 3 2. Installasjon og oppgradering... 3 2.1 Nedlasting... 3 2.2 Oppdatering av operativsystem

Detaljer

Brukerveiledning for Vesuv

Brukerveiledning for Vesuv Brukerveiledning for Vesuv Innhold Pålogging... 3 Registrering av ny bruker... 3 Glemt passord... 4 Startsiden... 5 Nytt utbrudd... 6 Nedtrekksmenyer... 6 Obligatoriske felt... 7 Spørsmål vises og fjernes...

Detaljer

Utrulling av sertifikater til IOS

Utrulling av sertifikater til IOS Utrulling av sertifikater til IOS Utdanningsetaten - Oslo kommune Andre Frogner Telefon: 23 03 59 00 support@datametrix.no Innhold 1 Beskrivelse... 3 2 Iphone Configuration utility... 4 2.1 Åpne UDE KatB

Detaljer

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene.

Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. Novapoint 18.20 ble sluppet 8. mars 2012 med mange nyheter i de fleste Novapoint modulene. > > Stor oppgradering i Novapoint Jernbanemodul. > > Nye funksjoner i Novapoint Vegmodell med brukerdefinert overbygging

Detaljer

Hurtigstartveiledning

Hurtigstartveiledning Hurtigstartveiledning Microsoft Word 2013 har et annet utseende enn tidligere versjoner, så vi laget denne veiledningen for å minimere læringskurven. Verktøylinjen for hurtigtilgang Kommandoene her vises

Detaljer

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning

BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning side 1/51 BIM2Share Extended Workspace Brukerveiledning BIM2Share Extended Workspace Innholdsfortegnelse 1 Logg inn... 2 2 Aktivere prosjekt... 3 2.1 Angi prosjektets plassering... 4 3 Mapper og filer...

Detaljer

Memoz brukerveiledning

Memoz brukerveiledning Memoz brukerveiledning http://memoz.hib.no Pålogging...1 Oversikt...2 Profilside...2 Inne i en memoz...3 Legg til ting...3 Tekstboks...3 Rediger og flytte på en boks...4 Bildeboks...5 Videoboks...7 HTML-boks...7

Detaljer

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den.

EndNote online. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. EndNote online EndNote online er en enklere versjon av EndNote desktop. Den er nettbasert, og man trenger derfor ikke installere et eget program for å bruke den. Alle studenter og ansatte ved UIS kan bruke

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.8. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.8 DOKUMENTDATO: 2015-06-05

Detaljer

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige

Mamut for Altinn. Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer. Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Mamut for Altinn - forenkler og effektiviserer Elektronisk innlevering til det offentlige Mamut for Altinn Innhold MAMUT FOR ALTINN... 3 OM MAMUT FOR ALTINN... 3 INNSTILLINGER... 3 INSTALLASJON

Detaljer

Brukerhåndbok Programområde

Brukerhåndbok Programområde Les denne håndboken nœye fœr du bruker maskinen, og oppbevar den for fremtidig referanse. Brukerhåndbok Programområde INNHOLD Slik leser du denne håndboken... 2 Symboler som brukes i håndbøkene...2 Ansvarsfraskrivelse...

Detaljer

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7.

Brukermanual. Support: Skytterkontoret Tlf: 02419, tast 2 support@dfs.no http://www.dfs.no/support. Velkommen til EPI-Server 7. Velkommen til EPI-Server 7.5 (CMS) Levert av Skytterkontoret. EPI-Server 7.5 (CMS 7.5) er et publiseringssystem som gjør det enkelt for deg å oppdatere innholdet på dine Internettsider. I denne brukerdokumentasjonen

Detaljer

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75

BRUKERVEILEDNING BRUKERVEILEDNING. Nosyko AS. Versjon 1.1.8. Versjon 1.6. Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Nosyko AS Rådhusgt. 17 Telefon: 22 33 15 70 0158 Oslo Telefaks: 22 33 15 75 Epost: developers@nosyko.no Web: www.drofus.no BRUKERVEILEDNING Versjon 1.1.8 BRUKERVEILEDNING Versjon 1.6 DOKUMENTDATO: 2013-11-05

Detaljer

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura

Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn. Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Gemini 3D VA Import av data fra konsulent / entreprenør til Gemini VA Eksempel fra OSLO Lufthavn Norsk Vann Fagtreff 5. Des 2012 Bjørn Lura Bakgrunn > Gemini VA mangler gode importrutiner > Pr. i dag kun

Detaljer

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger

Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Communicate SymWriter: R4. Bruke handlinger Du har allerede sett Rediger cellehandlinger dialogen i bruk. Denne delen gir en oversikt over de handlingene som er tilgjengelige. Innhold R4.1 Grunnleggende

Detaljer

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3

Desktop. Grunnleggende bruk av EndNote. Viktig startinfo 3 punkt s. 1. Skrive inn referanser manuelt s. 3 Grunnleggende bruk av EndNote Desktop Viktig startinfo 3 punkt s. 1 Skrive inn referanser manuelt s. 3 Overføre referanser fra databaser/søkemotorer s. 4 Dublettkontroll s. 5 Samspill mellom EndNote og

Detaljer

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015

FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 FYLKESMANNEN I ROGALAND Kurs i spreieareal november 2015 1 Adresse http://www.temakart-rogaland.no/spreieareal http://prosjekt.fylkesmannen.no/temakart-rogaland/ Anbefalt nettlesere: Internet Explorer

Detaljer

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen

Brukerveiledning. for student hjemmeeksamen Brukerveiledning for student hjemmeeksamen Oppdatert 27. mars 2015 1 Innhold Innledning Pålogging Godkjente nettlesere Din oversikt over prøver og eksamener Gjennomføre eksamen Navigere i eksamensoppgaven

Detaljer

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk

Manager. Doro Experience. for Doro PhoneEasy 740. Norsk Doro Experience for Doro PhoneEasy 740 Norsk Manager Innledning Bruk Doro Doro Experience Manager til å installere og administrere applikasjoner på en Doro Experience -enhet hvor som helst i verden via

Detaljer

Brother Image Viewer-veiledning for Android

Brother Image Viewer-veiledning for Android Brother Image Viewer-veiledning for Android Version 0 NOR Definisjoner av merknader Vi bruker det følgende ikonet i denne brukermanualen: MERK Merknader forteller hvordan du bør reagere på en situasjon

Detaljer

MinTid web brukerdokumentasjon

MinTid web brukerdokumentasjon 5.4.0 MinTid web brukerdokumentasjon Logica Norge AS 3.1.0 MinTid brukerdokumentasjon i Innhold MinTid 1 Generelt... 1 Hvem skal bruke MinTid og hva kan gjøres?... 1 Standardfunksjoner i MinTid... 1 Logg

Detaljer

Bytte til Excel 2010

Bytte til Excel 2010 I denne veiledningen Microsoft Excel 2010 ser helt annerledes ut enn Excel 2003, så vi har laget denne veiledningen for å gjøre det så enkelt som mulig for deg å lære forskjellene. Les videre for å lære

Detaljer

Inspeksjon Brukermanual

Inspeksjon Brukermanual 2013 INNHOLD Inspeksjon Brukermanual Denne applikasjonen lar deg enkelt inspisere utstyr som er plassert i Utstyrsportalen. Inspeksjon Onix AS 10/4/2013 0 Side INNHOLD INNHOLDSFORTEGNELSE Page # INTRODUKSJON...

Detaljer

Tema: Nytt skoleår Fronter 92

Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Tema: Nytt skoleår Fronter 92 Dette heftet er produsert av Fronter as www.fronter.com Heftet kan kun kopieres eller distribueres elektronisk ifølge kontrakt eller avtale med Tema: Nytt skoleår... 1 Innledning...

Detaljer

Allma Eiendom Brukerveiledning Allma Eiendom eies av Allskog, Mjøsen Skog og AT Skog. 1 Allma Eiendom - et innsynsverktøy for skogbruksplaner Dette er en enkel tjeneste for skogeiere, og her finner man

Detaljer

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal

Brukerdokumentasjon. Outlook2Ephorte Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal Outlook2Ephorte 4.3 01.03.2016 Gecko Informasjonssystemer AS Jarle Trydal INNHOLDSFORTEGNELSE INNHOLDSFORTEGNELSE... 2 INNLEDNING... 3 OVERORDNET BESKRIVELSE... 3 Støttede versjoner... 3 Generelle forutsetninger...

Detaljer

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet

Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Bruk av GPS i overvåkingsarbeidet Nasjonalt overvåkingsprogram for rovvilt (www.rovdata.no) Versjon 12.01.2015 Denne instruksen inneholder en grov beskrivelse av hvilke innstillinger som skal gjøres på

Detaljer

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning

BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning side 1/17 BIM2Share AutoDelivery Brukerveiledning BIM2Share AutoDelivery Innholdsfortegnelse 1 Introduksjon... 2 1.1 Hva trenger du for å kunne ta i bruk AutoDelivery:... 2 2 Installasjon... 2 3 Innlogging...

Detaljer

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen

Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen Askeladden Brukerveiledning Saksbehandler i kommunen 16.06.2014 Innhold 1. Innledning... 3 2. Forutsetninger... 3 3. Forklaringer... 3 3.1. Hva er en lokalitet?... 3 3.2. Hva er et enkeltminne?... 4 3.3.

Detaljer

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL

Milestone Systems XProtect Smart Client 7.0b BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL BRUKERMANUAL Denne brukermanualen vil vise deg hvordan du navigerer i Smart klient programvaren samt gi deg en oversikt over alle funksjonene. Installere Hvis du ikke allerede har Smart klienten

Detaljer

Windows XP. Skrivebord

Windows XP. Skrivebord Windows XP En datamaskin må ha et operativsystem for å kunne virke. Det er operativsystemet som sørger for at de forskjellige enhetene, som enheter som sentralenhet, skjerm, tastatur, mus og skriver arbeider

Detaljer

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5,

Universell Utforming-App Bruksanvisning. Innhold. Versjon 1.5, Universell Utforming-App Bruksanvisning Innhold 1 Utstyr/ forslag til utstyr... 2 2 Før man begynner... 2 3 Viktig å huske under feltarbeid... 2 4 Start APPen... 2 5 Skjermen og hovedmenyen... 3 5.1 Funksjon

Detaljer