Opus bygg Uten personskader med fravær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opus bygg Uten personskader med fravær"

Transkript

1 Internmagasin Nr Opus bygg Uten personskader med fravær Vi har etter 8 måneders drift ikke hatt personskader med fravær. Dette gir oss gode «H-tall» noe som er veldig viktig i byggebransjen. Rikets tilstand s. 2 Pågående prosjekt s. 3 og 6 Opus bygg s. 4 Medarbeidernytt s. 7

2 S. 2 Rikets tilstand Per Kristian Alstad Daglig leder Kjære kolleger! Da er vi igjen like foran en ny jul og et nytt årsskifte har vært et «svingningenes» år. Fra nesten ellevill optimisme ved inngangen av året, til finanskrise, - og dyster pessimisme og frykt for resesjon ved utgangen. Verden, - og Norge med den, står foran det man tror vil bli den verste nedgangen siden 1930 årene, med en fordobling av arbeidsløsheten i Norge, og med vår bransje som en av dem som vil bli verst utsatt. I skrivende stund venter vi spent på forhåpentligvis gode og raske tiltak fra statsminister og finansminister for å holde hjulene i gang. Vi i Grunnarbeid trodde vi hadde alt klart for 2 måneder siden, men vi har også fått føle stagnasjonen i form av annullerte og utsatte prosjekter, så situasjonen er spent også hos oss. Imidlertid har vi jobbet, - og jobber fortsatt, - på høygir for å skaffe nok arbeid til å kunne holde våre dyktige folk i gang og for å unngå reduksjoner i arbeidsstokken. Om vi klarer det helt gjenstår å se, men jeg har godt håp om at vi skal lykkes. Våre store veiprosjekter er gode å ha i slike tider, og vi vet at det kommer mange nye og større muligheter i det nye året. Vi er godt forspent med folk og kompetanse, og vi er klare til kamp. Jeg benytter anledningen til å takke alle ansatte og forbindelser for godt samarbeid i det svinnende året, og ser frem til å ta fatt på et nytt sammen med dere alle etter en velfortjent juleog nyttårsfeiring. God, fredfylt jul, og et spennende og utviklende nytt år ønskes dere alle! Per Kristian Alstad Daglig leder

3 Pågående prosjekt S. 3 Jan Erik Holten Finn Sefaniassen E39 RENNDALEN STAURSET Hele strekningen som er planlagt utbedret har en total lengde på 15,1 km. Prosjektet er delt opp i flere entrepriser, hvor Grunnarbeid har kontrakt på 3 av de 4 entreprisene som er utlyst til nå. Veistrekningen Renndalen Staurset har før utbedring en meget dårlig standard med varierende vegbredde mellom 3,5 m og 6,0 m. Terrenget er strekningsvis meget sidebratt med bratte fyllinger ned til sjøen og høye fjellskjæringer Total lengde for Grunnarbeids delentrepriser for vegbygging er på ca 8,5 km. Foruten rene vegarbeider, med til dels omfattende fjellarbeider, omfatter prosjektet også flere mindre og mellomstore bruer, støttemurer samt ny betongkulvert. De første arbeidene til Grunnarbeid på denne strekningen, Engdalsbrua og Staursetbrua, startet opp i mars/april -08 og ble overlevert i oktober -08. Engdalsbrua ble bygget nedstrøms eksisterende bru, og er ei platebru i 3 spenn med hovedspenn på 18,0 m og 2 korte sidespenn på 3,5 m, totalt 25,0 m. Staursetbrua er ei betongbjelkebru i et spenn på 21,0 m. Brua ble bygget ved bruk av interimsbruløsning. Når det gjelder de to entreprisene på vegbygging, pågår nå arbeidet oppe i fjellsiden over den smale vegen. Store nedbørsmengder den siste tiden, samt at vi nå går inn i en frost- og tineperiode, vanskeliggjør arbeidet og øker risikoen for jordras og steinsprang ned på vegbanen. Det er rettet stor fokus på fjellsikring og vi har i den forbindelse gått til innkjøp av en spylebil (gammel brannbil) for å få skylt ned stein og annet prosjektil. Dette i tillegg til anskaffelse av fallsikring for å utføre spettrensk. Anlegget i Vinjefjorden består av tre kontrakter som vi har til SVV. En brukontrakt og to veikontrakter. Brukontrakten er så si ferdig, kun noe plastring under den ene brua gjennstår. De to veikontraktene skal ikke være ferdig før juli Disse jobbene er viktig med godt driftsopplegg, da det er store mengder med masser som skal forflyttes. I tillegg er der store mengder med rørgrøfter og fjellsikkring. Vi har grunnforhold så som svært bløt leire med to meter med myr over, dårlig fjell i toppen av skjæringene med 1-2 meter med ur (fra tidligere ras). Vinjefjorden er ett område med mye nedbør, noe som vi fikk oppleve på sin verste måte torsdag 27 november. Det var et voldsomt til regnvær som utløste ett jordras som tok med seg en gravemaskin på 40 tonn ned til sjøen, noe som var en sterk opplevelse for alle på anlegget. Sjåføren av gravemaskinen ble funnet 10 meter fra maskinen i jordsuppa. Det var en kjempeinnsats fra de som var med på å redde sjåføren av gravemaskinen, spesielt karene fra Koren sprengningsservice som var først ned til maskinen. Det var ingen ufarlig redningsaksjon, da det gikk jordras mens karene var nedi rasområdet for få føreren inn til sikker grunn. Der må vi bare berømme alle mann! Lærdommen av denne hendelsen må være at man må være ekstra varsom ved ekstremvær, i tillegg da det er mørkt om morgenen må man tenke seg om to ganger før man starter arbeidsdagen. Sprenging/masseflytting: ca m 3 fjell Jord/vegetasjon: ca m 3 Drenering/overvannsledning: ca m Stålrekkverk: ca m Forankrede bolter: ca stk Byggherre: Statens vegvesen Oppstart: April -08 Ferdigstillelse: Juli -10 Kontraktssum: ca 120 mill.

4 S. 4 Ivar Sølberg Opus bygg ble etablert våren Vår kompetanse er bygg. Vi regner på alt innen byggsektoren - offentlige entrepriser som barnehager, skoler, sykehjem og sykehus. Opusansatte har satt opp mange næringsbygg - både lager, kontorbygg og butikker. I tillegg regner vi på rehabiliteringsjobber og mindre serviceoppdrag. Selv om det er stille på boligmarkedet i dag vil det selvsagt bli bygget boliger igjen. Da er vi klare også innen dette markedet! Det har vært et rart år for byggebransjen. Av vår omsetning på 50 millioner i 2008 er kun 10 millioner boligbygging, det er overraskende. Ikke minst er det rart å ha så lite oppføring av boliger når vi vet at behovet etter hvert er der. Underskuddet på boligsiden må komme i Trondheim siden det fortsatt er en jevn innflytting til byen - også nå. Etter hva vi vet er fortsatt innflyttingen til per år noe som skaper behov for til nye boliger hvert år. Det er likevel ikke så mye annet å gjøre enn å vente på at markedet på nytt snur. At det snur er helt sikkert. Den spådommen er garantert rett, det er tidspunktet vi er spente på. En skulle tro av medias dekning at det ikke skjer stort, men det er ikke den fulle sannheten. Det er mye som planlegges bygget og de jobbene regner vi selvsagt på. Den store endringen fra første halvår til nå i 2008 er at det er mange flere som regner på hver enkelt jobb og prisene er faktisk gått ned noe. Hvor mye er vanskelig å si, men om en måned eller to vet vi nok hvor bunnnivået ligger. Da har kanskje prisene sunket 10 15% fra 2007 nivået. Prisnedgangen skal fordele seg på både råvareleverandører, grossister, underentrepre nører og totalentreprenører. Vår jobb er å sørge for at våre marginer fortsatt finnes. Vi regner faktisk på veldig mange jobber akkurat nå før jul, spesielt innen offentlig sektor.flere av jobb ene regner vi som samarbeidsprosjekter med Grunnarbeid. Lansering av hjelpepakker for offent lige nybygg og rehabiliteringsoppdrag bør vi vel også ha en viss tiltro til at kommer. Etableringen av vårt firma, Opus bygg, skjedde i april i år. Siden den gang har mye skjedd og vi har hatt et overraskende bra første driftsår. Vi startet nesten uten oppdrag i april. Første jobb av litt størrelse kom i mai, det ble da satt i gang et boligprosjekt med 8 leiligheter på Hegra. Prosjektet heter Stasjonsgården Hegra og er til jul ca 85-90% ferdig. Innflytting vil skje i februar Neste store prosjekt som kom er «motoren» for 2008 Stenungsund LD5. Det er en fabrikk som eies av Borealis AB og ligger ved Gøteborg i Sverige. Halvparten av dette betongarbeidet utføres inne på et eksisterende fabrikkområde. Dette kompliserer arbeidet pga. helt spesielle sikkerhetstiltak. Det er blant annet brannvakter med gassmålere som står ved siden av oss uten annen oppgave enn å være varslere om noe skulle skje. For å illustrere sikkerhetsnivået så er det slik at vi ikke kan ta med oss mobiltelefoner inn pga. eksplosjonsfare. Vi er før jul i gang med enda et nytt prosjekt i samme område. Denne gang er det rørlegging i grunn og betongarbeider inne på et nybyggingsområde på fabrikken. Her er det veldig mange aktører som arbeider på samme tid så utfordringer blir det nok. Vi håper den nye jobben utvides neste år, i så fall vil vi være på fabrikkområdet helt fram til sommeren og kanskje ut I Trondheim er det ikke blitt så mange prosjekter som vi skulle ønske. Vi har hatt påbygg på et bolighus, et par garasjer og ellers bare småoppdrag. Trondheim skal være hovedmarkedet vårt så dette prøver vi å gjøre noe med.mange prosjekter er på kanskje-listen. Dette gjelder ikke minst utbyggingen av nytt bygg for Toyota på Rotvoll på m 2. Jobben gikk i sommer til Grunnarbeid og Opus bygg. Vi regnet den sammen og vant konkurransen. Etter den tid er det kommet flere utsettelser, men vi håper fortsatt på at det skal bli oppstart i løpet av vinteren.

5 S. 5 Et område vi satser mye på er rehabilitering og service. Vi kaller det internt kun for service. Dette er jobber på alt fra noen dager til 1-2 måne der. Til nå har det vært en ubetinget suksess. Vi har 11 produksjonsarbeidere og 4 arbeidsledere. Av disse har til en hver tid minst halvparten drevet med service. Dette er en nisje som har et stort potensiale med en fleksibel organisasjon. Bare i november har vi f.eks satt opp 3 garasjer på nord-vestlandet, drevet med hyttebygging i Åsen, satt inn dører på et bolighus i Ila, utført 2 bad på Utleira og satt i gang en større bordklednings jobb i Steinkjer. Det typiske er at alle jobber haster og skulle vært ferdige i går. Det er selvsagt litt frustreren de, men det er akkurat her forretningspotensialet også ligger. Vi sier nesten uansett ja til de jobb ene som byr seg. Vi har investert i 8 biler for å kunne ta slike jobber i tillegg har vi 2 containere med utstyr samt en tilhenger. Serviceavdelingen har hatt en del oppdrag for Grunnarbeid. Opptellingen så langt er 6-7 små betongjobber og litt innen ledelse og tømmer. Opus på sin side har i en lengre periode leid inn mannskap fra Snekkerarbeid. En slik gjensidig bruk av ressurser innen konsernets selskaper håper vi fortsetter også i året som kommer. Vi har etter 8 måneders drift ikke hatt personskader med fravær. Dette gir oss gode «H-tall» noe som er veldig viktig i byggebransjen. En bevisst satsing på gode holdninger til HMS vet vi at viser seg å gi bedre inntjening på sikt. Ryddige og oversiktlige anlegg med gode ganglys, uten rot, med system for avfall, for renhold og med en plan for inn/uttransporter blir mer effektive. Det er feil å tro at HMS-arbeid er utgifter, vi tjener penger på at det er gode systemer. Kvalitetssikring er også noe vi bruker mye ress urser på å få til gode systemer på. Vi har gjort veldig få feil som har kostet penger dette året, men erfaringen viser at det spesielt innen boligbygging gjøres mange feil som i ettertid er dyre å ta tak i. Godt arbeid i prosjekteringsfasen og en nitidig oppfølging under utførelse kan i de aller fleste tilfellene hindre feil som må rettes opp i ettertid. Det er en kjempemotivert gjeng som snart går inn i 2009 med et firma som allerede har omsatt for 50 millioner og tjent de første kronene. Overskuddet for 2008 blir ikke stort, men vi er tilfredse med at det blir et plussresultat akkurat dette året. Når en hensyntar at det er et år med en del utgifter som dreier seg om å få et firma til å komme i gang så er vi vel egentlig veldig godt fornøyde. Vår administrasjon består av i dag 12 personer da inklusive de 4 arbeidsledere. Nesten alle fra både administrasjonen og produksjonsleddet har arbeidet sammen i mange år tidligere. Dette gjør at innkjøringsproblemene har vært små. Vi fungerer alt som et godt team og er motiverte for ny innsats etter nyttår.

6 S. 6 Pågående prosjekt Bygghelsetjenesten Midt- Norge Totalleverandør av bedriftshelsetjeneste for AS Grunnarbeid Per Kristian Alstad var en av pådriverne i 1993 for å etablere Trondheim og Omegn Bygghelsetjeneste i samarbeid med Direktør i Håndtverkerforeningen Arve Haugan. Med i oppstarten var også andre bedriftsledere og laug innen håndtverker-bransjen i Trondheim. Bakgrunnen var det nye kravet gjennom Arbeidsmiljøloven til byggebransjen om krav om BHT. Tanken var å lage sin egen BHT for bransjen. Bygghelsetjenesten ble et andelslag, der alle bedrifter eier en andel hver, og det velges ut et styre fra medlemmene. I dag 15 år etter betjener Bygghelsetjenesten (BMN) 150 bedrifter og 3000 medlemmer med HMS bistand, der vår største kunde er TrondheimEnergi. BMN skal være en aktiv og kreativ HMS partner for sine eiere. Vi er et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, bedriftssykepleiere, legesekretær, yrkeshygieniker, bedriftslege og organisasjonspsykolog. Vi holder oss oppdatert om lovverk, satsninger/pålegg fra Arbeidstilsyn og Regjering, og metoder for å arbeide med utvikling av arbeidsmiljø i bedriften. Vårt mål er å bidra til at ledere og mellomledere har nok kunnskap, og at ansatte får påvirke slik at det skaper engasjement og yrkesstolthet og gir gevinster på lavere sykefravær og bedre økonomi i bedriften. BMN sender ut kurskatalog hver høst og hver vår, i tillegg kjører vi interne kurs i bedriftene. Hos Grunnarbeid er vi inn på GA-Skolen på ulike tema. Vedtatt HMS- plan for Grunnarbeid med tilhørende selskap : Helsekontroll av arbeidstakere eksponert for støy, støv, kloakk, vibrasjoner med mer hvert 3.år. Det er viktig at dere møter til timen! Jorid Jagtøien Vernerunde/HMS- runde 4 dager pr. år på ulike anlegg Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø i form av et spørreskjema MTM til alle ansatte Kurs i sykefraværsoppfølging for ledere med personalansvar Opplæring i HMS- arbeid ( 40- timers-kurs) for alle verneombud/ AMU- medlemmer Dagskurs for ledere i HMS Oppfølging av sykmeldte Forebygging av muskel- skjelettplager Deltakelse i Arbeidsmiljøutvalg 4 ganger pr. år. Alle ansatte står fritt til å bestille time eller ta kontakt med oss når dere vil ha en vurder ing hos bedriftslege eller fysioterapeut, eller ta en prat når det gjelder feks trivsel, arbeidsmiljø, stress eller familieproblemer som innvirker på din arbeidsdag. Din kontaktperson er Jorid Oliv Jagtøyen, bedriftssykepleier, tlf Se også vår hjemmeside: Ha en fin arbeidsdag! Hilsen Jorid

7 Medarbeidernytt S. 7 Disse fyller runde år i januar februar. Gratulerer! Are Våttabakk Vikan Jon Terje Trøbak Steinar Landstad Camilla Krogh Jørgensen 30 år, år, år, år, Ivar Jørgen Eidsmo Lasse Overgaard Karstein Singstad John P. Alstad 30 år, år, år, år, Sladder Rune Olafsen, - vår nye regnskapssjef, - ble far den 5te november for første gang. Han virrer tilsynelatende rundt i ammetåke, men har et veldig fint og trøtt glis påklistret stort sett hele tiden. Han bedyrer at han allerede er ekspert på bleieskift. Mor og barn rapporteres å være i god form. Kjell Olav Ulriksen som blir 30 år fredag den 12te desember, har besluttet å avholde 30 årslaget sitt på Royal Garden hvor Grunnarbeid tilfeldigvis har julebord på samme tid og sted. Han ønsker å invitere alle ansatte på bursdagen sin! «Det skal ikke stå på noe» er utsagn som er overhørt i den forbindelse. Oversikt nyansatte / nye medarbeidere NAVN... ANSATT DATO STILLING Richard Rasmussen Murer (Murarbeid) Zoltan Horak Murer (Murarbeid) Jozef Janosko Murer (Murarbeid) Tomas Pardus Murer (Murarbeid) Thorstein Edvardsen Murarbeider (Murarbeid) Jørn Sverre Storsve Maskinfører (Anlegg) Gunnar Sanden Maskinfører (Anlegg) Håvard Skjærseth Hegge Maskinfører (Anlegg) Erik Gamlem Anleggsleder Frank Wikhammer Betong/forsk.sn. Lise-Kari Nysted Vold Prosjektkoordinator Siri Rønning Nilsen Prosjektkoordinator Hildegunn Melan Kontormedarbeider (Anlegg/GA) NAVN... ANSATT DATO STILLING Stian Bjerkan Elektriker m.m. Thor Arne Larsen Maskinfører (Anlegg) Torgeir Glørstad Anl.tekniker/Skytebas Rune Olafsen Regnskapssjef Anders Hoem Maskinfører (Anlegg) Trond Sandslett Bas/Formann (Snekkerarbeid) Tom Larsen Anl.gartner/Gr.arbeider Runar Høyem Anl.gartner/Gr.arbeider Kim-Remi Nilsen ADK-1 Rørlegger (innleid pr.d.d.) Leif Ivar Engen Anl.maskin-/boremask.fører (Anlegg) Guri Løkken Lønningsansvarlig Øyvind Hegle Oppmålingstekniker Vandrevitsen Ann Sissel har ikke en vits, men et bilde hun ønsker å dele med oss, da hun mener at et bilde kan si mer enn tusen ord. Hun sender stafettpinnen videre til Roger Thowsen.

8 S. 8 Ga-skolen Vi ønsker å gjennomføre en målrettet opplæring og utdanning av bedriftens ansatte. Det er viktig at alle tilegner seg de kunnskaper og den kompetansen som må til for å utføre arbeidsoppgavene på best mulig måte. Vi har en ambisjon om å være den entreprenøren i Trondheim som har de dyktigste og flinkeste medarbeiderne! Du kan delta på så mange kurskvelder og fagtema du ønsker. Ved å delta på min. 5 av kurskveldene i løpet av 2008/2009, får du et kurs-/kompetansebevis. Det gis en påskjønnelse til de deltakerne som har deltatt på flest kurskvelder. Layout: Trykk: Trykkpartner Lade AS Det er laget en kursplan frem til påske. Kursplan Våren Torsdag 8. januar kl Kurssted: Vikelvfaret 4 Dato: Tema: Kursansv.: Kursdeltakere: Januar: 8. januar Arbeidsstikking Geir Ola Lium Alle 15. januar Vegbygging Finn og Jan Erik Alle 22. januar Grunnleggende økonomiforståelse Pelle Alle 29. januar Forberedelse og oppstart av prosjekter Roar Bardal Ledere Februar: 5. febr. Grunnleggende økonomiforståelse Pelle 12.febr. Norsk Standard Torstein Knudtsen 19.febr. Tegningsforståelse Geir Ola Lium 26.febr. Praktisk KS i prosjekter Roar Bardal Mars: 5. mars Murerfaget Lasse og Rune 12. mars Grunnarbeidsfaget Karstein Singstad 19. mars Anleggsgartnerfaget Pål Sand 26. mars Betongfaget Nerman Kulosman Kurskveldene er åpne for alle ansatte! Velkommen skal du være til faglig påfyll og sosialt samvær med arbeidskolleger!

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14

1b()_--N. for. Amli kommune. Arendal 07.02.14 1b()_--N stamina",* Åmli Kommune v/ Terje Beruldsen II for Amli kommune Arendal 07.02.14 Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester Stamina bedriftshelsetjeneste (Hjelp24HMS) har bistått Åmli kommune

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Barstølveien 34 4636 Kristiansand Søgne kommune v/ Inga Fjeldsgaard Rådhusveien 1 4640 Søgne Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Kristiansand,

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste

Bedriftshelsetjeneste Bedriftshelsetjeneste M3 Helse har en høy og tverrfaglig kompetanse og er et av de ledende miljøene innen HMS i Innlandet. Vi ønsker å bidra til bedriftenes helsefremmende arbeid gjennom målrettede tiltak

Detaljer

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen

Hvor går BHT? 28.05.2015. Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fremtid? Nåtid - godkjent. Fortid berglegen 1 Hvor går BHT? Tone Eriksen Overlege, Østfold og Akershus Hvor går bedriftshelsetjenesten? Fortid berglegen Nåtid - godkjent Fremtid? 3 1 Bedriftshelsetjeneste - historien bak Første bedriftslege: 1656

Detaljer

Lite å gjøre for anleggsbransjen

Lite å gjøre for anleggsbransjen Lite å gjøre for anleggsbransjen Det er lenge siden det har vært så få veianlegg som skal bygges. Anleggsbransjen sliter. I grafikken over ser du hvilke oppdrag som kommer. Ekstra Av Håkon Okkenhaug og

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse

Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse Bedriftshelsetjeneste utgjør en positiv forskjell for arbeidshelse * Hva er bedriftshelsetjeneste(bht)? - lov og forskrift * Hvorfor BHT? - forebygge og overvåke arbeidsmiljø og arbeidshelse * Hvordan

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

for Amli kommune Arendal

for Amli kommune Arendal staminå< Stamina bedriftshelsetjeneste Avdeling Agder Åmli kommune v/ Terje Beruldsen for Amli kommune Arendal 13.01.2015 www.staminagroup.no Årsrapporten er en oppsummering av de tjenester som bedriftshelsetjenesten

Detaljer

Presentasjon ----------------------------------

Presentasjon ---------------------------------- Presentasjon ---------------------------------- Hvem er vi? Vestoppland Bedriftshelsetjeneste ble etablert i 1982 på Dokka Felles bedriftshelsetjeneste som eies av medlemsbedriftene Ca 323 medlemsbedrifter

Detaljer

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse

Årsrapport 2014 fra Stamina Helse Stamina/NIMI Stamina Helse bedriftshelsetjeneste Molde Frænaveien 16 6415 Molde Bedriftsnavn: Møre og Romsdal fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: HSAMU, Hovedverneombud Årsrapport

Detaljer

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!»

«Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Petroleumstilsynet & Miljødirektoratets samarbeidsseminar: Kostnadskutt en miljørisiko? 17.03.2015 v/hilde-marit Rysst «Å tro gjør ting mulige, ikke enkle!» Er oljearbeideren opptatt av miljø? JA! Men,

Detaljer

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2017 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: Oppfriskingskurs HMS Kurset er for deg som tidligere har tatt kurs innenfor HMS. Påmeldingsfrist: 19.02.17 Psykososialt arbeidsmiljø: Vold og trusler,

Detaljer

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema

BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema BILAG 1: KRAVSPESIFIKASJON BHT TJENESTER: omfang, generelle krav, oppgaveskjema OMFANG De fleste ansatte i Sortland kommune jobber innenfor områder med næringskoder som kommer inn under Forskrift om at

Detaljer

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til?

Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13. Bedriftshelsetjeneste. Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Arbeidsmiljø nr. 3-11 Oppdatert 09/13 Bedriftshelsetjeneste Hvorfor skal vi ha det, og hva kan den brukes til? Formål: Denne brosjyren er rettet mot deg som verneombud og tillitsvalgt og dere som er medlemmer

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE

PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE PROSJEKT FELLES BEDRIFTSHELSETJENESTE PROSJEKTBESKRIVELSE 1 1. Bakgrunn På bakgrunn av krav i Arbeidsmiljøloven, forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10

Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Cornelias Hus ligger i Jomfrugata, i Trondheim sentrum. cornelias hus.indd 22 08-07-09 14:05:10 Butikkbesøk: Cornelias Hus Kremmerånden råder i Cornelias Hus Du må være kremmer for å drive butikk. Det

Detaljer

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008

Klasse A. 30 Skudd 17/2-2008 Klasse A 1 Holmbro Magne 1060384 Høland JSK 150(22) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/5=25 2 Bråthen Thomas 955411 Høland JSK 148(19) 5/5=25 5/5=25 5/5=25 5/4=23 5/5=25 5/5=25 2 Fosshaug Anders 1529609

Detaljer

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo

Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Brenna velforening Postboks 87 Mortensrud 1215 Oslo Oslo kommune Bymiljøetaten Postboks 9336 Grønland 0135 Oslo Oslo 26.2.2013 Stort behov for vedlikehold av Brennaveien Brenna velforening organiserer

Detaljer

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for

Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for Rapport - Helseprofil (Overvåkning og kontroll av ansattes helse) for 02.05.2013 Møre og Romsdal Fylkeskommune, avdeling Fræna VGS, M&R Fylkeskommune 26.11.2012-02.05.2013 Att: Ansvarlig for rapporten

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannspssalen Møtedato: 30.03.2016 Tid: 08.30 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING SAKSLISTE

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

HMS-SEKSJONEN. ved POA

HMS-SEKSJONEN. ved POA HMS-SEKSJONEN ved POA 1. Mars 2009 BHT POA HMSseksjonen BHT ble organisert som en egen HMS-seksjon ved Personal- og organisasjonsavdelingen Hvem er vi? o Ragnar Flo er yrkeshygieniker Arbeidsområde: Klima

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø

Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø Bedriftshelsetjeneste og arbeidsmiljø NORSK FORENING FOR KIRKEGÅRDSKULTUR 2015.12.02 / SIDE 1 Tema for dagen Hvorfor bedriftshelsetjeneste Fysisk arbeidsmiljø Psykososialt arbeidsmiljø Oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg

Prosjekt. Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg. Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt Sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Prosjekt knyttet til sykefravær i avdeling for bistand og omsorg Skisse til forprosjekt Mandat: Utarbeide en prosjektplan for forebygging av sykefravær

Detaljer

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid

Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Maskinfører: Sjekkliste/Arbeidsplassvurdering: Kartlegging og risikovurdering av tungt og ensformig arbeid Alle virksomheter med ansatte skal gjennomføre en ergonomisk arbeidsplassvurdering. Denne sjekklisten

Detaljer

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet?

Bedriftshelsetjeneste. «En nødvendighet eller en mulighet? «En nødvendighet eller en mulighet? Hva bruker dere den til i dag? Aktiv Helse fakta Etablert i 2002 En del av FALCK konsernet pr. juli 2014 Kontor på Vennesla, Oslo, Arendal & Kristiansand 20 ansatte

Detaljer

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen

Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Gjennomføringsevne og kapasitet i anleggsbransjen Policygruppe for bransjekontakt Trond Johannesen administrerende direktør Maskinentreprenørenes Forbund Maskinentreprenørenes Forbund Stiftet 1948 En frittstående

Detaljer

Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse

Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse Trosterud skole - Innovativ offentlig anskaffelse 2 External / Internal / Confidential / Author Innovasjonskonkurransen Bakgrunnen for prosjektet Hvorfor innovasjonskonkurranse? o o o o Ventilasjonsprosjekter

Detaljer

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune

Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplan 2013 for avtalt bistand fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste til Notodden kommune Handlingsplanen er basert på den avtalen som foreligger mellom partene og inneholder de aktiviteter som

Detaljer

Stamina HOT. Helse og Trening

Stamina HOT. Helse og Trening Stamina HOT Helse og Trening 1 Stamina HOT - Helse og Trening Sammenslåing av tidligere Hjelp24 HMS og Friskhuset Et profesjonelt, faglig og helhetlig tilbud innen bedriftshelse, trening og fysioterapi

Detaljer

ARBEIDSMILJØUTVALGET

ARBEIDSMILJØUTVALGET TYNSET KOMMUNE MØTEINNKALLING ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 12.06.2014 Tid: Kl. 09.00 SAKLISTE Saksnr. Tittel 1/14 SYKEFRAVÆR 2013 2/14 PROSEDYRE FOR VURDERING AV ARBEIDSMILJØKONSEKVENSER

Detaljer

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune

Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste. for. Møre og Romsdal Fylkeskommune Hjelp24 as Møre og Romsdal Fylkeskommune v/ Dag Lervik Julsundvegen 9 6404 Molde kopi: Hovedvernombud, SAMU Stamina HOT Nordmøre og Romsdal Frænaveien 16 6415 Molde Årsrapport 2012 fra Stamina HOT bedriftshelsetjeneste

Detaljer

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007

Utvikling av forretningskultur. Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 Utvikling av forretningskultur Administrerende direktør Kyrre Olaf Johansen Rica Seilet Hotel, Molde 5. desember 2007 1 2 Reklamefilm Dette er Mesta Landets største veientreprenør Inndelt i fire forretningsområder

Detaljer

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste

Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Hjelp24 HMS Norges største landsdekkende bedriftshelsetjeneste Bra kontornettverk i Møre og Romsdal Hjelp24 HMS er landets største landsdekkende leverandør av HMS/BHT tjenester Hjelp24 i Møre og Romsdal

Detaljer

Kontraktsmodeller 25.02.09

Kontraktsmodeller 25.02.09 Kontraktsmodeller 25.02.09 Agenda Litt om Nettpartner Hensikten med kontrakter Hvilke kontrakter bruker Nettpartner? Utfordringer Hva gjør andre offentlige virksomheter? Fredrikstad Energi AS Fredrikstad

Detaljer

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING

HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING HERØY KOMMUNE MØTEINNKALLING Utvalg: ARBEIDSMILJØUTVALGET Møtested: Formannskapssalen Møtedato: 17.03.2015 Tid: 09:00-00:00 Eventuelt forfall meldes til tlf. Varamedlemmer møter etter nærmere avtale. Saksnr.

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette?

Vedlegg til Fafo-rapport 2015:42 Verneombud i bygg og anlegg en rolle under press. 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? Vedlegg 1 Spørreskjema verneombud 1. Jobber du i hovedsak i bygg, i anlegg eller varierer dette? 1: Hovedsak i bygg 2: Hovedsak i anlegg 3: Det varierer HVIS 2 ELLERE 3 PÅ SPØRSMÅL 1 2. Jobber du i hovedsak

Detaljer

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014

Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Månedsbrev for Marikåpene februar 2014 Hu og hei, du og jeg danser dagen lang. Januar og februar har fest og bjelleklang. Snø og sno har vi to, hvis du liker det. Vil du heller ha litt sol, så vent på

Detaljer

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge

Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk. Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Ditt ansvar som ansatt i Archer dersom du blir syk Forventninger og retningslinjer for ansatte i Norge Innhold Forord Dette er forventet av deg dersom du blir syk Hovedprosess oppfølging av sykemeldte

Detaljer

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg

Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg Tilsynsmetodikk og erfaringer med tilsyn hos entreprenører i Bygg- og anlegg myndighet på arbeidsmiljøet 1893-2014. Gunnar Løvås Midt- Norge foredrag Steinkjer kommune verneombud 05.03.2014 2 Nøkkeltall

Detaljer

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009

Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Arbeidsmedisinsk avdeling St. Olavs Hospital 15. oktober 2009 Min bakgrunn: Jobbet i bedriftshelsetjenesten siden 1995 10 år som daglig leder 1 år som intern IA rådgiver i Melhus kommune Etablerte HMS

Detaljer

De kjenner ikke hverandre fra før,

De kjenner ikke hverandre fra før, EN SAMTALE OM UTLENDIGHET Hvordan er det egentlig å bo i utlandet i voksen alder? Er det slik at borte er bra, men hjemme er best? Ole Westerby har jobbet og bodd i Brussel i 15 år og kjenner landet godt,

Detaljer

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg

2008 ÅRSRAPPORT. -fra idè til ferdig bygg 2008 ÅRSRAPPORT -fra idè til ferdig bygg Lårdal 1946 - Seltor har solide røtter og bena godt plantet på jorden fortsatt. Seltor Entreprenør 2008 Seltor Entreprenør AS består av virksomhetene Seltor AS

Detaljer

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012.

Oksval vel veilag. Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Oksval vel veilag Innkalling til generalforsamling i Oksval vel veilag 2012. Generalforsamlingen avholdes på NIF-huset ved Bergerbanen mandag 5. mars kl 1900. Vi ønsker alle medlemmer i Oksval vel veilag

Detaljer

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser:

Generelle kommentarer til bedriften/etaten når det gjelder hva som er positivt med arbeidsplassen. De ansatte opplyser: mdal BHT HMS -tjenester der du er, når du trenger det! Rapport fra kartlegging utført av Namdal bedriftshelsetjeneste Periode: Vinter 2012 Medarbeider NBHT: Anne Karin Livik Dato: 13.02.2013 58 ansatte

Detaljer

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV

MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV MÅL OG AKTIVITETSPLAN INKLUDERENDE ARBEIDSLIV Lørenskog kommune inngikk avtale om inkluderende arbeidsliv 15.03.2002. Avtalen ble fornyet 09.12.2010 og gjelder fram til og med 31.12.2013. Mål og aktivitetsplanen

Detaljer

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen

Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Forebygging av sykefravær hva kan arbeidsgivere og HMS-arbeidet bidra med? Geir Riise Generalsekretær, Legeforeningen Disposisjon Arbeidsplassen ledelse og kolleger Høyt sykefravær er ikke skjebnebestemt

Detaljer

Offentlig vs. Privat?

Offentlig vs. Privat? Offentlig vs. Privat? - Rettigheter, muligheter og utfordringer i det offentlige og private helsevesen Dr. Grethe Aasved Administrerende direktør Aleris Helse Frokostmøte Bergen Næringsråd Torsdag 31.

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Administrasjonsutvalget Møtedato: 10.11.2014 Møtested:

Detaljer

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel?

Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? Hvordan lykkes med effektiv sykefraværsoppfølging og bedre trivsel? HMS faglig forum Vestlandet, HMS-dag Bergen 1. februar 2012 - Svein Oppegaard, NHO Slik ser Norges befolkning ut i dag Folketallet 4

Detaljer

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere

Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Oppfølging og tilrettelegging av arbeid for Gravide arbeidstakere Fokus på tiltak og veien videre St.Olavs Hospital Arbeidsmiljøavdelingen 2012 Bedriftsykepleier/jordmor Bjørg Sørvik Innhold Historikk

Detaljer

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE

NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet ENEBAKK KOMMUNE NYTT SRA UTFORDRINGER I BYGGEFASEN Fremdrift Økonomi - Kvalitet Prosjektutfordringer Enheten for Eiendom og kommunalteknikk med 5 personer 4 på drift skal fungere normalt Liten BH org; PL og ass PL, AsplanViak

Detaljer

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg

Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT. v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Helseundersøkelser/Helseovervåking BHT v. Jon Efskind, spesialist i arbeidsmedisin, Norsk Industris Arbeidsmedisinske Utvalg Bakgrunn Bedriftshelsetjeneste er obligatorisk for store deler av næringslivet

Detaljer

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås

Frokostmøte 4. juni Anleggsbransjen. Fakta- og analysedagen. Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås Frokostmøte 4. juni 2014 Anleggsbransjen Fakta- og analysedagen Stein Gunnes Tore A. Larsen Håvard Almås MEFs konjunkturbarometer Kapasiteten i anleggsbransjen Fokus på VA-Norge Status for anleggsmarkedet

Detaljer

STRESSRELATERTE PLAGER

STRESSRELATERTE PLAGER STRESSRELATERTE PLAGER Mestring av helseplager 27 % Psykososialt arbeidsmiljø 5 % Prestasjonsfremmende ledelse 0.3 % Mestring av arbeidet 0.2 % Internt samarbeid 0.2 % Ekstern samhandling 0.3 % Mobbeforebygging

Detaljer

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA.

TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. TEGDAL VANN- OG AVLØPSLAG SA. Status pr 2. april 2013. Hei; En fantastisk påske er (dessverre) over, med flott vær både ved sjøen og til fjells. For oss som valgte å være i Valle gjennom påsken kan meldes

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet

Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet Noen hovedpunkter fra: Med skolen som arbeidsplass Tanker og tall etter 2 år med tilsyn i skolesektoren. Arbeidstilsynet KURS ATV-VGO Om tilsynet Arbeidstilsynets nasjonale tilsynssatsing 2009 og 2010.

Detaljer

Helse-, miljø og sikkerhet i praksis!

Helse-, miljø og sikkerhet i praksis! Helse-, miljø og sikkerhet i praksis! - Arbeidsgiver, arbeidstaker og bedriftshelsetjenesten - Samarbeid med bedriftshelsetjenesten - Suksesskriterier for godt HMS arbeid Sissel Vollan, Verneingeniør BHT

Detaljer

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland

Norsk Irsksetterklubb. avdeling 3. Hedmark/ Oppland Norsk Irsksetterklubb avdeling 3 Hedmark/ Oppland Leder n har ordet Vi er nå godt i gang med 2010 og vinterens jaktprøver er snart over. Her følger en liten oversikt over fjoråret. Generalforsamlingen

Detaljer

E39 Harangen Høgkjølen

E39 Harangen Høgkjølen Åpning 2. oktober 2015 E39 Harangen Høgkjølen Foto: Emilie Gynnild Om prosjektet Vegprosjektet E39 fra Høgkjølen til Harangen i Sør-Trøndelag er en del av kyststamvegen fra Kristiansand til Trondheim.

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Drive rive og bygge på samme tid

Drive rive og bygge på samme tid Drive rive og bygge på samme tid Prosjekt fra 2010 til 2013 Bygget 4000 m2 og 3800 m3 Varmepumper på 30-40 000 l/m De fleste settefisk utbygginger bygges med en biomasse oppbygging «i nakken». Den biomassen

Detaljer

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013

Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid. Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 Arbeidsmiljø og systematisk HMS-arbeid Halden lokallag Son 23.- 24. oktober 2013 «Temaer» Eksempler fra media Med skolen som arbeidsplass Arbeidstilsynet «Varsling» KS veileder «Best sammen» IA- avtalen

Detaljer

Bedre når du er. hver dag

Bedre når du er. hver dag Bedre når du er TILSTEDE hver dag Å BRY SEG BEDRE NÅR DU ER TILSTEDE HVER DAG Brosjyren er utviklet i samarbeid mellom Fellesforbundet, Norsk Arbeidsmandsforbund og Byggenæringens Landsforening. Hensikten

Detaljer

TAKFORUM. Nr. 2 / årgang

TAKFORUM. Nr. 2 / årgang TAKFORUM Nr. 2 / 2015-14. årgang I dette nummer av Takforum kan du lese om bl.a.: Valdres Tak og Blikk AS Benders takstein Takakademiet Torry på direkten! Fortsatt optimisme i byggenæringen Og selvfølgelig

Detaljer

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste

Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Årsrapport 2015 for Åfjord kommune fra Klinikk 5 Bedriftshelsetjeneste Perioden: januar til desember 2015 20. januar 2016 Skrevet av: Tonje Tokle Sørdal, Bedriftssykepleier HMS rådgiver Årsrapport 2015

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset

Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften. Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Arbeidstilsynets arbeid med bransjeforskriften Presentasjon på Landskonferansen for BHT 9. mars 2010 v/ Solveig Gaupset Tema for foredraget Bakgrunnen for ny bransjeforskrift Bestillingen fra departementet

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE

SAKSLISTE SIGDAL KOMMUNE SAKSLISTE Styre/råd/utvalg: Møtested: Kommunehuset Møtedato: 28.01.2014 Tid: 12:30 Det innkalles med dette til møte i Saker til behandling: Saksnr. Arkivsaksnr. Tittel 14/1 14/78 GODKJENNING AV MØTEPROTOKOLL

Detaljer

Sprengningsdagen 24.01.2013

Sprengningsdagen 24.01.2013 Sprengningsdagen 24.01.2013 «Er byggherreforskriften en pest og ei plage, eller en velsignelse for anleggsnæringen» Byggherreforskriften og bakgrunn for s satsning overfor byggherremiljøene. Byggherreforskriftens

Detaljer

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT?

ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? ØNSKER DIN BEDRIFT EFFEKTIV OG LØNNSOM ARBEIDSKRAFT? visproduksjon typografi brosjyrer magasindesign ilmproduksjon annonseutforming grafisk design trykk interaksjonsdesign bokproduksjon webdesign... da

Detaljer

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1

Østlandsmesterskapet 2012 - Opland skyttersamlag Lag nr: 1 Østlandsmesterskapet 0 - skyttersamlag Lag nr: Fig. Nr. Samlag/lag BUSSAVGANG kl.00 kl 0.0 Tore Skryten Ingvar Dromnes Knut Sigurd Totland John Arne Stenberg Odd Sverre Håkenstad Knut Bråthen Roger Ottosen

Detaljer

Stevneleder Jan Olav Sagbakken Tlf: 916 48 065

Stevneleder Jan Olav Sagbakken Tlf: 916 48 065 IT Stevneleder Tlf: 916 48 065 JURY + en til Data/Resultatservis -Lars Myrstuen -Henning Engen -Marita Sollie 200 M STP Leder Kmut Steinar Bråten Paul Øksne Sigmund Myrstuen Data Jostein Bråten Kontrollører

Detaljer

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG

Jan Are Isaksen. Bjørn Bygg AS Prosjektleder SAMSPILLKONTRAKTER BJØRN BYGG Jan Are Isaksen Bjørn Bygg AS Prosjektleder A SAMSPILLKONTRAKTER Bjørn Bygg er eid av Peab 13 000 medarbeidere Sverige, Finland og Norge Notert på Stockholm børs Ca 43 mrd SEK i omsetning 2014 VICTORIA

Detaljer

Hele mennesker og åpne virksomheter

Hele mennesker og åpne virksomheter Hele mennesker og åpne virksomheter om relasjonsbygging i drift av virksomheter innen helse & omsorg Øyvind Jørgensen Virksomheter i Aldring & kultur 523 årsverk ansatte, 604 frivillig og ca 4900 brukere/beboere

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014

Anleggsbransjen Fakta og analyse. MEF-notat nr. 3 juni 2014 MEF-notat nr. 3 juni Anleggsbransjen Fakta og analyse Anleggsbransjen går for fullt MEF-bedriftene har betydelig kapasitet til økt VA-satsing Ingen klare tendenser til flere permitteringer og oppsigelser

Detaljer

Fagseminar 27. mai 2015

Fagseminar 27. mai 2015 Fagseminar 27. mai 2015 Innhold 1. Hvem er BundeGruppen? 2. Byggenæringen sett fra sidelinjen 3. Hva nå 4. Hvilke muligheter har yrkesfaglig ungdom i dag? 5. Hvilke kompetanse ser vi etter hos dine elever?

Detaljer

BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON

BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON BRA FOR INNBYGGERNE, MEDARBEIDERNE, OG ORGANISASJONEN EN HELSEFREMMENDE OG LANGTIDSFRISK ORGANISASJON Fakta om Bodø BODØ Fylkessenter for 236.000 nordlendinger Regionsenter for 75.000 saltværinger i 9

Detaljer

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no.

SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no. SØR-VARANGER KOMMUNE Boks 406, 9915 Kirkenes Tlf. 78 97 74 00. Fax 78 99 22 12 E-post: postmottak@sor-varanger.kommune.no www.svk.no Innkalling Utvalg: Arbeidsmiljøutvalget Møtedato: 30.04.2015 Møtested:

Detaljer

GRUPPEINTERVJU NÆRVÆRSFAKTORER PRO BJUGN KOMMUNE. TONJE TOKLE SØRDAL KLINIKK5 BEDRIFTSHELSETJENESTE

GRUPPEINTERVJU NÆRVÆRSFAKTORER PRO BJUGN KOMMUNE. TONJE TOKLE SØRDAL KLINIKK5 BEDRIFTSHELSETJENESTE GRUPPEINTERVJU NÆRVÆRSFAKTORER PRO BJUGN KOMMUNE. TONJE TOKLE SØRDAL KLINIKK5 BEDRIFTSHELSETJENESTE BAKGRUNN FOR GRUPPEINTERVJUENE «Saman om ein betre kommune-eit rammeprogram for lokale prosjekt» Medarbeiderdrevet

Detaljer

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune

Årsrapport 2007 for Nordre Land Kommune Land Bedriftshels edriftshelsetj tjenes neste VEIEN TIL HELSE ELSE,, MILJØ M OG SIKKERHE IKKERHET, M Til IK-perm Til Nordre Land Kommune v. Inger Berit Heimdal 2870 DOKKA Årsrapport 2007 for Nordre Land

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID

Holmen fjordhotell 18/10-2012 KVALITET RESPEKT SAMARBEID HMS-system og HMSarbeid hånd i hånd. Holmen fjordhotell 18/10-2012 HMS: Håpløst Mye Stress eller noe å kunne leve med HMS er forkortelsen for Helse, Miljø og Sikkerhet. Alle faktorer som på alle mulige

Detaljer

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET

Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET Universitetet i Bergen ARBEIDSMILJØUTVALGET ÅRSRAPPORT 2012 ÅRSRAPPORT 2012 ARBEIDSMILJØUTVALGET VED UNIVERSITETET I BERGEN 1. Innledning I henhold til Arbeidsmiljøloven 7-2 (6) skal Arbeidsmiljøutvalget

Detaljer

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring

Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Maskinentreprenørenes forening, MEF, Anleggsdagene 2014 Vegbyggerdagen 22. januar Økt volum skjerper kravene til effektiv gjennomføring Lars Erik Hauer, Direktør, Veg- og transportavdelingen, Vegdirektoratet

Detaljer

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR

KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR KVIKKUNDERSØKELSE FOREBYGGING OG OPPFØLGING AV SYKEFRAVÆR Side1 Sortertetterviktigstefaktorer:...4 Innholdsfortegnelse Hvasomhargittmesteffekt...4 Innledning... 3 Forebygging av sykefravær... 3 Hvordan

Detaljer

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok

Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Brukerveiledning for utarbeidelse av HMS-håndbok Veiledningen skal hjelpe bedriften og de ansatte til å beskrive og fylle ut avsnittene i HMShåndboken. Innledning Omhandler informasjon som uttrykker bedriftens

Detaljer

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS

Årsrapport 2011 til Vestnes kommune. fra Helsehuset SALIS AS Årsrapport til Vestnes kommune Dokumentasjon fra Helsehuset SALIS AS I følge Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om godkjenning av bedriftshelsetjeneste stilles det krav

Detaljer

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter

Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter AGENDA Årsmøte for Hellebuklia Løypelag Torsdag 17. april 2014 KL. 10:00 på Hellebekk turistsæter 1. Godkjenning av innkalling og Valg av 2 (to) personer til å underskrive protokollen., 2. Styrets årsberetning

Detaljer

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet

BYGG OG ANLEGG. kunnskap gir kvalitet og trygghet BYGG OG ANLEGG kunnskap gir kvalitet og trygghet BEMANNING TIL RETT STED OG TID Rett Bemanning er en foretrukken leverandør innen bygg og anlegg, og vi har god erfaring og referanselister fra både små

Detaljer

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING FÆRGELI HYTTEEIERFORENING v/styret ÅRSBERETNING 2012/13 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING Det er fint i Fergeli! Vintersolverv 21. desember 2012. Side 2 av 7 ÅRSBERETNING 2011/12 FOR FÆRGELI HYTTEEIERFORENING

Detaljer

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE

PRESSEMELDING KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE PRESSEMELDING FRA: SAK: KJØPESENTERDIVISJONEN - OLAV THON GRUPPEN V/ DIREKTØR EIENDOMSDIVISJONEN TRON HARALD BJERKE KJØPESENTRE I OLAV THON GRUPPEN NØKKELTALL FOR 2009 HOVEDPUNKTER - Totalomsetningen i

Detaljer

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene

E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen. og Hjelvikbruene Eksportvegen E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen og Hjelvikbruene 1 E136 Tresfjordbrua Vågstrandstunnelen Eksportvegen gjennom Møre og Romsdal Tryggere trafikk, kortere reisetid og bedre framkommelighet

Detaljer