Opus bygg Uten personskader med fravær

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Opus bygg Uten personskader med fravær"

Transkript

1 Internmagasin Nr Opus bygg Uten personskader med fravær Vi har etter 8 måneders drift ikke hatt personskader med fravær. Dette gir oss gode «H-tall» noe som er veldig viktig i byggebransjen. Rikets tilstand s. 2 Pågående prosjekt s. 3 og 6 Opus bygg s. 4 Medarbeidernytt s. 7

2 S. 2 Rikets tilstand Per Kristian Alstad Daglig leder Kjære kolleger! Da er vi igjen like foran en ny jul og et nytt årsskifte har vært et «svingningenes» år. Fra nesten ellevill optimisme ved inngangen av året, til finanskrise, - og dyster pessimisme og frykt for resesjon ved utgangen. Verden, - og Norge med den, står foran det man tror vil bli den verste nedgangen siden 1930 årene, med en fordobling av arbeidsløsheten i Norge, og med vår bransje som en av dem som vil bli verst utsatt. I skrivende stund venter vi spent på forhåpentligvis gode og raske tiltak fra statsminister og finansminister for å holde hjulene i gang. Vi i Grunnarbeid trodde vi hadde alt klart for 2 måneder siden, men vi har også fått føle stagnasjonen i form av annullerte og utsatte prosjekter, så situasjonen er spent også hos oss. Imidlertid har vi jobbet, - og jobber fortsatt, - på høygir for å skaffe nok arbeid til å kunne holde våre dyktige folk i gang og for å unngå reduksjoner i arbeidsstokken. Om vi klarer det helt gjenstår å se, men jeg har godt håp om at vi skal lykkes. Våre store veiprosjekter er gode å ha i slike tider, og vi vet at det kommer mange nye og større muligheter i det nye året. Vi er godt forspent med folk og kompetanse, og vi er klare til kamp. Jeg benytter anledningen til å takke alle ansatte og forbindelser for godt samarbeid i det svinnende året, og ser frem til å ta fatt på et nytt sammen med dere alle etter en velfortjent juleog nyttårsfeiring. God, fredfylt jul, og et spennende og utviklende nytt år ønskes dere alle! Per Kristian Alstad Daglig leder

3 Pågående prosjekt S. 3 Jan Erik Holten Finn Sefaniassen E39 RENNDALEN STAURSET Hele strekningen som er planlagt utbedret har en total lengde på 15,1 km. Prosjektet er delt opp i flere entrepriser, hvor Grunnarbeid har kontrakt på 3 av de 4 entreprisene som er utlyst til nå. Veistrekningen Renndalen Staurset har før utbedring en meget dårlig standard med varierende vegbredde mellom 3,5 m og 6,0 m. Terrenget er strekningsvis meget sidebratt med bratte fyllinger ned til sjøen og høye fjellskjæringer Total lengde for Grunnarbeids delentrepriser for vegbygging er på ca 8,5 km. Foruten rene vegarbeider, med til dels omfattende fjellarbeider, omfatter prosjektet også flere mindre og mellomstore bruer, støttemurer samt ny betongkulvert. De første arbeidene til Grunnarbeid på denne strekningen, Engdalsbrua og Staursetbrua, startet opp i mars/april -08 og ble overlevert i oktober -08. Engdalsbrua ble bygget nedstrøms eksisterende bru, og er ei platebru i 3 spenn med hovedspenn på 18,0 m og 2 korte sidespenn på 3,5 m, totalt 25,0 m. Staursetbrua er ei betongbjelkebru i et spenn på 21,0 m. Brua ble bygget ved bruk av interimsbruløsning. Når det gjelder de to entreprisene på vegbygging, pågår nå arbeidet oppe i fjellsiden over den smale vegen. Store nedbørsmengder den siste tiden, samt at vi nå går inn i en frost- og tineperiode, vanskeliggjør arbeidet og øker risikoen for jordras og steinsprang ned på vegbanen. Det er rettet stor fokus på fjellsikring og vi har i den forbindelse gått til innkjøp av en spylebil (gammel brannbil) for å få skylt ned stein og annet prosjektil. Dette i tillegg til anskaffelse av fallsikring for å utføre spettrensk. Anlegget i Vinjefjorden består av tre kontrakter som vi har til SVV. En brukontrakt og to veikontrakter. Brukontrakten er så si ferdig, kun noe plastring under den ene brua gjennstår. De to veikontraktene skal ikke være ferdig før juli Disse jobbene er viktig med godt driftsopplegg, da det er store mengder med masser som skal forflyttes. I tillegg er der store mengder med rørgrøfter og fjellsikkring. Vi har grunnforhold så som svært bløt leire med to meter med myr over, dårlig fjell i toppen av skjæringene med 1-2 meter med ur (fra tidligere ras). Vinjefjorden er ett område med mye nedbør, noe som vi fikk oppleve på sin verste måte torsdag 27 november. Det var et voldsomt til regnvær som utløste ett jordras som tok med seg en gravemaskin på 40 tonn ned til sjøen, noe som var en sterk opplevelse for alle på anlegget. Sjåføren av gravemaskinen ble funnet 10 meter fra maskinen i jordsuppa. Det var en kjempeinnsats fra de som var med på å redde sjåføren av gravemaskinen, spesielt karene fra Koren sprengningsservice som var først ned til maskinen. Det var ingen ufarlig redningsaksjon, da det gikk jordras mens karene var nedi rasområdet for få føreren inn til sikker grunn. Der må vi bare berømme alle mann! Lærdommen av denne hendelsen må være at man må være ekstra varsom ved ekstremvær, i tillegg da det er mørkt om morgenen må man tenke seg om to ganger før man starter arbeidsdagen. Sprenging/masseflytting: ca m 3 fjell Jord/vegetasjon: ca m 3 Drenering/overvannsledning: ca m Stålrekkverk: ca m Forankrede bolter: ca stk Byggherre: Statens vegvesen Oppstart: April -08 Ferdigstillelse: Juli -10 Kontraktssum: ca 120 mill.

4 S. 4 Ivar Sølberg Opus bygg ble etablert våren Vår kompetanse er bygg. Vi regner på alt innen byggsektoren - offentlige entrepriser som barnehager, skoler, sykehjem og sykehus. Opusansatte har satt opp mange næringsbygg - både lager, kontorbygg og butikker. I tillegg regner vi på rehabiliteringsjobber og mindre serviceoppdrag. Selv om det er stille på boligmarkedet i dag vil det selvsagt bli bygget boliger igjen. Da er vi klare også innen dette markedet! Det har vært et rart år for byggebransjen. Av vår omsetning på 50 millioner i 2008 er kun 10 millioner boligbygging, det er overraskende. Ikke minst er det rart å ha så lite oppføring av boliger når vi vet at behovet etter hvert er der. Underskuddet på boligsiden må komme i Trondheim siden det fortsatt er en jevn innflytting til byen - også nå. Etter hva vi vet er fortsatt innflyttingen til per år noe som skaper behov for til nye boliger hvert år. Det er likevel ikke så mye annet å gjøre enn å vente på at markedet på nytt snur. At det snur er helt sikkert. Den spådommen er garantert rett, det er tidspunktet vi er spente på. En skulle tro av medias dekning at det ikke skjer stort, men det er ikke den fulle sannheten. Det er mye som planlegges bygget og de jobbene regner vi selvsagt på. Den store endringen fra første halvår til nå i 2008 er at det er mange flere som regner på hver enkelt jobb og prisene er faktisk gått ned noe. Hvor mye er vanskelig å si, men om en måned eller to vet vi nok hvor bunnnivået ligger. Da har kanskje prisene sunket 10 15% fra 2007 nivået. Prisnedgangen skal fordele seg på både råvareleverandører, grossister, underentrepre nører og totalentreprenører. Vår jobb er å sørge for at våre marginer fortsatt finnes. Vi regner faktisk på veldig mange jobber akkurat nå før jul, spesielt innen offentlig sektor.flere av jobb ene regner vi som samarbeidsprosjekter med Grunnarbeid. Lansering av hjelpepakker for offent lige nybygg og rehabiliteringsoppdrag bør vi vel også ha en viss tiltro til at kommer. Etableringen av vårt firma, Opus bygg, skjedde i april i år. Siden den gang har mye skjedd og vi har hatt et overraskende bra første driftsår. Vi startet nesten uten oppdrag i april. Første jobb av litt størrelse kom i mai, det ble da satt i gang et boligprosjekt med 8 leiligheter på Hegra. Prosjektet heter Stasjonsgården Hegra og er til jul ca 85-90% ferdig. Innflytting vil skje i februar Neste store prosjekt som kom er «motoren» for 2008 Stenungsund LD5. Det er en fabrikk som eies av Borealis AB og ligger ved Gøteborg i Sverige. Halvparten av dette betongarbeidet utføres inne på et eksisterende fabrikkområde. Dette kompliserer arbeidet pga. helt spesielle sikkerhetstiltak. Det er blant annet brannvakter med gassmålere som står ved siden av oss uten annen oppgave enn å være varslere om noe skulle skje. For å illustrere sikkerhetsnivået så er det slik at vi ikke kan ta med oss mobiltelefoner inn pga. eksplosjonsfare. Vi er før jul i gang med enda et nytt prosjekt i samme område. Denne gang er det rørlegging i grunn og betongarbeider inne på et nybyggingsområde på fabrikken. Her er det veldig mange aktører som arbeider på samme tid så utfordringer blir det nok. Vi håper den nye jobben utvides neste år, i så fall vil vi være på fabrikkområdet helt fram til sommeren og kanskje ut I Trondheim er det ikke blitt så mange prosjekter som vi skulle ønske. Vi har hatt påbygg på et bolighus, et par garasjer og ellers bare småoppdrag. Trondheim skal være hovedmarkedet vårt så dette prøver vi å gjøre noe med.mange prosjekter er på kanskje-listen. Dette gjelder ikke minst utbyggingen av nytt bygg for Toyota på Rotvoll på m 2. Jobben gikk i sommer til Grunnarbeid og Opus bygg. Vi regnet den sammen og vant konkurransen. Etter den tid er det kommet flere utsettelser, men vi håper fortsatt på at det skal bli oppstart i løpet av vinteren.

5 S. 5 Et område vi satser mye på er rehabilitering og service. Vi kaller det internt kun for service. Dette er jobber på alt fra noen dager til 1-2 måne der. Til nå har det vært en ubetinget suksess. Vi har 11 produksjonsarbeidere og 4 arbeidsledere. Av disse har til en hver tid minst halvparten drevet med service. Dette er en nisje som har et stort potensiale med en fleksibel organisasjon. Bare i november har vi f.eks satt opp 3 garasjer på nord-vestlandet, drevet med hyttebygging i Åsen, satt inn dører på et bolighus i Ila, utført 2 bad på Utleira og satt i gang en større bordklednings jobb i Steinkjer. Det typiske er at alle jobber haster og skulle vært ferdige i går. Det er selvsagt litt frustreren de, men det er akkurat her forretningspotensialet også ligger. Vi sier nesten uansett ja til de jobb ene som byr seg. Vi har investert i 8 biler for å kunne ta slike jobber i tillegg har vi 2 containere med utstyr samt en tilhenger. Serviceavdelingen har hatt en del oppdrag for Grunnarbeid. Opptellingen så langt er 6-7 små betongjobber og litt innen ledelse og tømmer. Opus på sin side har i en lengre periode leid inn mannskap fra Snekkerarbeid. En slik gjensidig bruk av ressurser innen konsernets selskaper håper vi fortsetter også i året som kommer. Vi har etter 8 måneders drift ikke hatt personskader med fravær. Dette gir oss gode «H-tall» noe som er veldig viktig i byggebransjen. En bevisst satsing på gode holdninger til HMS vet vi at viser seg å gi bedre inntjening på sikt. Ryddige og oversiktlige anlegg med gode ganglys, uten rot, med system for avfall, for renhold og med en plan for inn/uttransporter blir mer effektive. Det er feil å tro at HMS-arbeid er utgifter, vi tjener penger på at det er gode systemer. Kvalitetssikring er også noe vi bruker mye ress urser på å få til gode systemer på. Vi har gjort veldig få feil som har kostet penger dette året, men erfaringen viser at det spesielt innen boligbygging gjøres mange feil som i ettertid er dyre å ta tak i. Godt arbeid i prosjekteringsfasen og en nitidig oppfølging under utførelse kan i de aller fleste tilfellene hindre feil som må rettes opp i ettertid. Det er en kjempemotivert gjeng som snart går inn i 2009 med et firma som allerede har omsatt for 50 millioner og tjent de første kronene. Overskuddet for 2008 blir ikke stort, men vi er tilfredse med at det blir et plussresultat akkurat dette året. Når en hensyntar at det er et år med en del utgifter som dreier seg om å få et firma til å komme i gang så er vi vel egentlig veldig godt fornøyde. Vår administrasjon består av i dag 12 personer da inklusive de 4 arbeidsledere. Nesten alle fra både administrasjonen og produksjonsleddet har arbeidet sammen i mange år tidligere. Dette gjør at innkjøringsproblemene har vært små. Vi fungerer alt som et godt team og er motiverte for ny innsats etter nyttår.

6 S. 6 Pågående prosjekt Bygghelsetjenesten Midt- Norge Totalleverandør av bedriftshelsetjeneste for AS Grunnarbeid Per Kristian Alstad var en av pådriverne i 1993 for å etablere Trondheim og Omegn Bygghelsetjeneste i samarbeid med Direktør i Håndtverkerforeningen Arve Haugan. Med i oppstarten var også andre bedriftsledere og laug innen håndtverker-bransjen i Trondheim. Bakgrunnen var det nye kravet gjennom Arbeidsmiljøloven til byggebransjen om krav om BHT. Tanken var å lage sin egen BHT for bransjen. Bygghelsetjenesten ble et andelslag, der alle bedrifter eier en andel hver, og det velges ut et styre fra medlemmene. I dag 15 år etter betjener Bygghelsetjenesten (BMN) 150 bedrifter og 3000 medlemmer med HMS bistand, der vår største kunde er TrondheimEnergi. BMN skal være en aktiv og kreativ HMS partner for sine eiere. Vi er et tverrfaglig team bestående av fysioterapeut, bedriftssykepleiere, legesekretær, yrkeshygieniker, bedriftslege og organisasjonspsykolog. Vi holder oss oppdatert om lovverk, satsninger/pålegg fra Arbeidstilsyn og Regjering, og metoder for å arbeide med utvikling av arbeidsmiljø i bedriften. Vårt mål er å bidra til at ledere og mellomledere har nok kunnskap, og at ansatte får påvirke slik at det skaper engasjement og yrkesstolthet og gir gevinster på lavere sykefravær og bedre økonomi i bedriften. BMN sender ut kurskatalog hver høst og hver vår, i tillegg kjører vi interne kurs i bedriftene. Hos Grunnarbeid er vi inn på GA-Skolen på ulike tema. Vedtatt HMS- plan for Grunnarbeid med tilhørende selskap : Helsekontroll av arbeidstakere eksponert for støy, støv, kloakk, vibrasjoner med mer hvert 3.år. Det er viktig at dere møter til timen! Jorid Jagtøien Vernerunde/HMS- runde 4 dager pr. år på ulike anlegg Kartlegging av psykososialt arbeidsmiljø i form av et spørreskjema MTM til alle ansatte Kurs i sykefraværsoppfølging for ledere med personalansvar Opplæring i HMS- arbeid ( 40- timers-kurs) for alle verneombud/ AMU- medlemmer Dagskurs for ledere i HMS Oppfølging av sykmeldte Forebygging av muskel- skjelettplager Deltakelse i Arbeidsmiljøutvalg 4 ganger pr. år. Alle ansatte står fritt til å bestille time eller ta kontakt med oss når dere vil ha en vurder ing hos bedriftslege eller fysioterapeut, eller ta en prat når det gjelder feks trivsel, arbeidsmiljø, stress eller familieproblemer som innvirker på din arbeidsdag. Din kontaktperson er Jorid Oliv Jagtøyen, bedriftssykepleier, tlf Se også vår hjemmeside: Ha en fin arbeidsdag! Hilsen Jorid

7 Medarbeidernytt S. 7 Disse fyller runde år i januar februar. Gratulerer! Are Våttabakk Vikan Jon Terje Trøbak Steinar Landstad Camilla Krogh Jørgensen 30 år, år, år, år, Ivar Jørgen Eidsmo Lasse Overgaard Karstein Singstad John P. Alstad 30 år, år, år, år, Sladder Rune Olafsen, - vår nye regnskapssjef, - ble far den 5te november for første gang. Han virrer tilsynelatende rundt i ammetåke, men har et veldig fint og trøtt glis påklistret stort sett hele tiden. Han bedyrer at han allerede er ekspert på bleieskift. Mor og barn rapporteres å være i god form. Kjell Olav Ulriksen som blir 30 år fredag den 12te desember, har besluttet å avholde 30 årslaget sitt på Royal Garden hvor Grunnarbeid tilfeldigvis har julebord på samme tid og sted. Han ønsker å invitere alle ansatte på bursdagen sin! «Det skal ikke stå på noe» er utsagn som er overhørt i den forbindelse. Oversikt nyansatte / nye medarbeidere NAVN... ANSATT DATO STILLING Richard Rasmussen Murer (Murarbeid) Zoltan Horak Murer (Murarbeid) Jozef Janosko Murer (Murarbeid) Tomas Pardus Murer (Murarbeid) Thorstein Edvardsen Murarbeider (Murarbeid) Jørn Sverre Storsve Maskinfører (Anlegg) Gunnar Sanden Maskinfører (Anlegg) Håvard Skjærseth Hegge Maskinfører (Anlegg) Erik Gamlem Anleggsleder Frank Wikhammer Betong/forsk.sn. Lise-Kari Nysted Vold Prosjektkoordinator Siri Rønning Nilsen Prosjektkoordinator Hildegunn Melan Kontormedarbeider (Anlegg/GA) NAVN... ANSATT DATO STILLING Stian Bjerkan Elektriker m.m. Thor Arne Larsen Maskinfører (Anlegg) Torgeir Glørstad Anl.tekniker/Skytebas Rune Olafsen Regnskapssjef Anders Hoem Maskinfører (Anlegg) Trond Sandslett Bas/Formann (Snekkerarbeid) Tom Larsen Anl.gartner/Gr.arbeider Runar Høyem Anl.gartner/Gr.arbeider Kim-Remi Nilsen ADK-1 Rørlegger (innleid pr.d.d.) Leif Ivar Engen Anl.maskin-/boremask.fører (Anlegg) Guri Løkken Lønningsansvarlig Øyvind Hegle Oppmålingstekniker Vandrevitsen Ann Sissel har ikke en vits, men et bilde hun ønsker å dele med oss, da hun mener at et bilde kan si mer enn tusen ord. Hun sender stafettpinnen videre til Roger Thowsen.

8 S. 8 Ga-skolen Vi ønsker å gjennomføre en målrettet opplæring og utdanning av bedriftens ansatte. Det er viktig at alle tilegner seg de kunnskaper og den kompetansen som må til for å utføre arbeidsoppgavene på best mulig måte. Vi har en ambisjon om å være den entreprenøren i Trondheim som har de dyktigste og flinkeste medarbeiderne! Du kan delta på så mange kurskvelder og fagtema du ønsker. Ved å delta på min. 5 av kurskveldene i løpet av 2008/2009, får du et kurs-/kompetansebevis. Det gis en påskjønnelse til de deltakerne som har deltatt på flest kurskvelder. Layout: Trykk: Trykkpartner Lade AS Det er laget en kursplan frem til påske. Kursplan Våren Torsdag 8. januar kl Kurssted: Vikelvfaret 4 Dato: Tema: Kursansv.: Kursdeltakere: Januar: 8. januar Arbeidsstikking Geir Ola Lium Alle 15. januar Vegbygging Finn og Jan Erik Alle 22. januar Grunnleggende økonomiforståelse Pelle Alle 29. januar Forberedelse og oppstart av prosjekter Roar Bardal Ledere Februar: 5. febr. Grunnleggende økonomiforståelse Pelle 12.febr. Norsk Standard Torstein Knudtsen 19.febr. Tegningsforståelse Geir Ola Lium 26.febr. Praktisk KS i prosjekter Roar Bardal Mars: 5. mars Murerfaget Lasse og Rune 12. mars Grunnarbeidsfaget Karstein Singstad 19. mars Anleggsgartnerfaget Pål Sand 26. mars Betongfaget Nerman Kulosman Kurskveldene er åpne for alle ansatte! Velkommen skal du være til faglig påfyll og sosialt samvær med arbeidskolleger!

STANGELAND står støtt

STANGELAND står støtt TS-nytt 92 Omstilling Juli 2009 STANGELAND står støtt Presentasjon av SV Betong v/arne Espedal Dobbeltsporet - et kjempeprosjekt for både regionen og for STANGELAND i markedet - intervju med Tore Voster

Detaljer

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet

Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34. Informasjonsblad fra Risa Konsernet Nr.39 2011 Årgang ONGAREN 16 Informasjonsblad fra Risa Konsernet Smarte verdier - S.04 Rekordstor støp for Jærbetong - S.08 Fra Nærbø til Kviamarka - S.28 Barnesider - S.34 Rongaren Nr.39 2011 1 INNHOLD

Detaljer

Nr. 88 MARS 2008. -nytt

Nr. 88 MARS 2008. -nytt Nr. 88 MARS 2008 -nytt 2 TS-NYTT Nr. 88 Mars 2008 Redaktør: Leif Emil Egeland Red. sækretær Reidunn Øglænd Trykk: Allservice A/S Stavanger 3 minutt med sjefen Mildver og goe start på det nya året e kjerkommen

Detaljer

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve

posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve posten Mars 1/2014 Store prosjekter god ordrereserve Innhold Leder: Hallvard Sindre, adm. dir. s. 3 Resultatmessig svak start på året, men oppstart av store prosjekter og god ordrereserve betyr stor aktivitet

Detaljer

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling

Refleks. Framtidens prosjekt NR.1-2008. Side 4-5. SIDE 3 Fem år i omstilling Refleks 1 - Januar 28 - Vi har tilpasset oss systemene i stedet for å bruke tid på å tilpasse systemene, sier Reidar Hauge, prosjektleder i Elektro i Røldal. 1 Trangt på Vintertun s 1-11 NR.1-28 Mesta

Detaljer

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor

NO. 101 JULI 2012. Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor NYTT NO. 101 JULI 2012 Snorklipping Helleland Lothe Bygg v/helge Nærland Almannamøte med alvor og humor PUKKVERK NO. 101 JULI 2012 Redaktørens forum 3 Leder Maskin 4 Leder Kran 5 Finans 6 Internproduksjon

Detaljer

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet

posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet posten Mars 2015 Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Mars 2015 posten Ett ES-ben mindre fortsatt utsikter til høy aktivitet Fundamentering i Nydalsveien 16-26, Oslo. Innhold Leder: Hallvard

Detaljer

bedrifter i utvikling

bedrifter i utvikling bedrifter i utvikling Kjære leser I dette magasinet kan du lese om bedrifter og et miljø som satser aktivt på å utvikle seg videre. Vi lever i en verden der endringene er større og skjer raskere enn noen

Detaljer

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen.

MAGASINET. Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på Bålymoen. MAGASINET Årgang 2. Utgave 6, 2010. Repstadmagasinet er produsert for ansatte og kunder av Repstadkonsernet Det ryddes, repareres og fikses, prosjekt 5S i full gang. Mye is, veldig mye is. Dirigenten på

Detaljer

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær

Refleks. Lovende asfaltsesong NR.5-2006. Side 3-5. SIDE 7 1000 dager uten skade med fravær Refleks 5 - Mai 2006 1 - Vi oppnår god kvalitet på miljøsement, sier fagsjef betong, Gørild Malm. Mosjøen viser vei s 8 NR.5-2006 E39 Romarheimsdalen s 10-11 Støtte til hydrogensykkel s 12 Mesta bruker

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 2/2008 Relasjon Produktivitet Vi har en periode bak oss med gode resultat og et godt marked. Det kan se ut om at markedet vi nå går inn i er mer usikkert, og da er vår egen

Detaljer

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13

Refleks 1 - Januar 2006. Regionsjef i farta s 16-17 Fjerner tidstyver s 10-11 Helse og Asfalt s 12-13 Mistet nesten hånden s 4-5 NR.1-2006 Refleks 1 - Januar 2006 Undersøkelse: - Røyking og asfaltarbeid er en spesielt uheldig kombinasjon, sier virksomhetsdirektør Erik Storhaug. Regionsjef i farta s 16-17

Detaljer

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon

Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008. Relasjon Magasinet for Skanska-ansatte 1/2008 Relasjon Samfunnsansvar i naturområder. I Skanska skal vi være bevisste hvordan vår virksomhet påvirker våre omgivelser og vi må minimere de negative effektene. Her

Detaljer

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15.

Statoil P-hus. Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim. Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud. Side 15. Nr. 1 2010 13. årgang Salgsstart for spennende småhusprosjekt i Trondheim Side 9 Raaen Entreprenør godt i gang med ny serviceavdeling i Buskerud Side 15 Statoil P-hus Side 6 Peabnytt 1 Adm. direktør har

Detaljer

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO

PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA HAUGESUND TIL OSLO Nr. 41 2012 Årgang 17 ONGAREN Informasjonsblad fra Risa-konsernet SOLASPLITTEN Til veis ende KILIMANJARO Den ultimate teambuilding PRIS TIL AS BETONG GPS-SALTING JÆRBETONG TIL HOVEDSTADEN BEDRE VEI FRA

Detaljer

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang

RONGAREN Informasjonblad fra Risa-konsernet Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang RONGAREN Informasjonblad fra Nr. 35 - DESEMBER 2009 14. årgang Møt den nye Bryne-treneren Side 4-5 Foran skjema på Jøssang Side 10-11 Full sving på ny fabrikk Side 44-45 Recon-blokker tar av Side 18-19

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring

Trivsel og helse. tiltakshefte 2. Risikovurdering. Kartlegging. Handlingsplaner. Møter. Kvalitetsforbedring Trivsel og helse Risikovurdering Kartlegging Handlingsplaner Møter Kvalitetsforbedring tiltakshefte 2 1991 2000 10 år med fokus på helse, miljø og sikkerhet 1991 TL forberedte implementering av Internkontrollforskriften

Detaljer

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter

posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter posten Mars 1/2010 En bitende kald vinter Grunnundersøkelser ved Sørengautstikkeren i Oslo, vinteren 2010. Innhold Leder: Steinar Myhre, adm.dir. s. 3 Sørengautstikkeren En tøff og kald arbeidsplass s.

Detaljer

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

SERVICE. Bedre helse? NR. 2-2007 NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA. SERVICE M EDLEMSBLAD FRA S ERVICEBEDRIFTENES L ANDSFORENING (SBL) NR. 2-2007 14. ÅRGANG Bedre helse? NORGE LIGGER PÅ OECD-TOPPEN I SYKEFRAVÆR. HVORDAN SKAL PROBLEMENE LØSES FREMOVER? VI HAR HELSE SOM TEMA.

Detaljer

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang

on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang on site Nr. 7 Desember 2009 2. årgang God jul & godt nytt år! Karsten Gudmundset, adm. dir. Hei alle sammen. Når denne utgaven av On Site leses, er solen i ferd med å snu og vi går mot lysere tider. Om

Detaljer

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s.

24 timer. ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10. Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 24 timer ET MAGASIN FRA SECURITAS NORGE Nr. 3/2005 Årgang 10 Hundre og seksti års erfaring s. 3 Grensevokteren Arne Johannessen s. 6 Leder Tilbakeblikk Utgiver: Securitas 24 timer sendes alle ansatte i

Detaljer

250 par skal fylles!

250 par skal fylles! 250 par skal fylles! 250 nye medarbeidere til agder energi Agder Energi AS Sentralbord: +47 38 60 70 00 Telefaks: +47 38 60 70 01 E-post: firmapost@ae.no www.ae.no Postadresse: Serviceboks 603, 4606 Kristiansand

Detaljer

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang.

Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu. Sollistrand første boligutviklingsprosjekt. Side 8. Side 5. Peabnytt. Nr. 4 2009 13. årgang. Nr. 4 2009 13. årgang Peab bygger P-hus for Statoilbygget på Fornebu Side 5 Sollistrand første boligutviklingsprosjekt i Horten Side 8 Bjørn Bygg i gang med ledelsesbygget på Setermoen Side 10 Peabnytt

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande

høyt & lavt Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Første fagprøve i konteineren Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Ama Dablam Markedssjef Sivert Sande høyt & lavt Medarbeiderblad for Linjebygg Offshore Nr. 1 2009 Bølgebeskyttelse på Eldfisk FTP Side 4 Geir Bjerkeset trives på Nyhamna Markedssjef Sivert Sande Side Side 12 4-5 Første fagprøve i konteineren

Detaljer

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm

Refleks. Snuoperasjon på Nordmøre NR.6-2006. Side 3. SIDE 16 Nest beste reklamefilm Refleks 6 - Juni 2006 1 - Folk må få det de trenger av sikkert materiell og utstyr, sier distriktssjef i Sarpsborg Svein E. Pedersen. Asfaltproblemer i nord s 9 NR.6-2006 Nattarbeid med asfalt s 8-9 Tunge

Detaljer

God og velfortjent sommer

God og velfortjent sommer on site nr. 18 Desember 2013 6. årgang Nr. 19 Juni 2014 7. årgang HMS Standard OHSAS 18001/2007 Side 11 Fra Leam Chabang i Thailand til Aibel i Haugesund Side 14 Velkommen til KAEFERS lean-reise Side 22

Detaljer

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12

Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nr. 2-2014 - 97. årgang Nyboligmarkedet på veg opp Side 12 Nyfusjonert sparebank med klare ambisjoner N R. 2 2 0 1 4 1 Side 6 N Y H E T E R Andenæs og Haugan overtar i Sparebank foreningen og Finans Norge

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer