KUN I AKSJEKAPITAL FOR AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "KUN 30.000 I AKSJEKAPITAL FOR AS"

Transkript

1 RAPPORTEN # KUN I AKSJEKAPITAL FOR AS FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: HMS OG FYSISK AKTIVITET - EN INVESTERING I FREMTIDEN SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDERELASJONER

2 INGENTING INN I skrivende stund er Altinn, myndighetenes webportal for innlevering av oppgaver knyttet til skatt, MVA og så videre, fortsatt nede. Snart to døgn har gått siden en sikkerhetsbrist gjorde at Skatteetaten valgte å stenge ned siden på ubestemt tid. For oss i regnskapsbransjen har sammensmeltningen av rapportering for både privatpersoner og bedrifter vært et tankekors helt siden portalens inntreden. Dette med bakgrunn i våre erfaringer de siste årene, hvor vi gang på gang i forbindelse med de perioder hvor det er stor trafikk mot AltInn opplever treghet i systemet eller at mangel på tilgang. Når ulykken først er ute får den negative følger for begge segmentene, i motsetning til om disse hadde vært adskilte. Problemet som deretter oppstår, ligger i manglende fleksibilitet fra myndighetene hva gjelder innleveringsfrister. Fra tidligere av vet vi at nedetid eller treghet hos Altinn ikke har vært grunnlag nok for utsettelse av gjeldende frister for ulike innleveringer. I praksis betyr dette at selv om regnskapsførerne har hatt begrenset eller ingen tilgang på portalen over kortere eller lengre tid, så påløper både gebyrer og forsinkelsesrenter om man som følge av dette ikke rekker fristen. Dette går til syvende og sist utover kundene. Vi er spente på om myndighetene denne gangen vil ta ansvar for feil i egne systemer. Johan-Thomas Hegdahl administrerende direktør Økonor Norge REDUSERT AKSJEKAPITAL GIR FLERE AS ER Fra og med 1. januar i år ble reglene for etablering av aksjeselskap (AS) endret. Kapitalkravet er redusert fra til til kroner. I følge Brønnøysundregisteret har dette medført en markant økning i registrerte AS i Norge. Asle Hindenes, daglig leder ved Økonor Nordhordland og styreleder i NARF, forteller at man allerede merker resultater av endringen. Vi ser at det er langt færre NUF er, eller norskregistrerte utenlandske foretak, registrert i januar i år sammenlignet med samme periode i fjor. I januar 2011 var tallet 600, mot 285 i år. Jeg tror myndighetene har truffet rett med denne regelendringen. De har ønsket å fjerne misbruk av NUF er, der det i realiteten ofte har vært en fiktiv selskapsform kun for å slippe unna både revisorplikten og aksjekapitalen på kroner. Det er heller ønskelig med reelle norske foretak, og dette har myndighetene nå delvis fått til, kan han fortelle. ANSVARLIG STYRE Brønnøysundregisteret opplyser at det i januar i år er registrert 1963 nye norske aksjeselskaper. To tredjedeler av disse velger en egenkapital på kroner, og mange flere enn tidligere velger AS fremfor andre selskapsformer. Det er alltid viktig at styret sørger for at det er tilstrekkelige midler til driften når et foretak starter sin virksomhet. Det er ikke sikkert at kroner er nok. En bank vil stille krav til sikkerhet før de låner ut penger. Men det er allikevel en positiv endring at bedrifter nå kan Med mindre egenkapital etableres flere aksjeselskaper. 2 KVARTALSRAPPORTEN 1/12

3 komme i gang på en lavere terskel, sier Hindenes. VELGER BORT REVISJON Siden mai 2011 har aksjeselskaper valgt bort revisjon. Dette har hatt effekt både for 2011 og Det var en stor pågang for å få meldt disse endringene i Brønnøysund før fristen, 1. desember 2011, hvis det skulle gjelde for Dette viser at myndighetenes intensjoner om å gjøre det lettere å stifte aksjeselskaper har hatt effekt, mener han. KAN BLI BEDRE For enkeltpersoner gir det bedre sikkerhet å ha et AS. Det som var negativt med NUF ene var at man ikke hadde oversikt over hvilke selskaper som var reelle norske avdelinger av utenlandske bedrifter, og hvilke som var opprettet for å omgå den tidligere revisjonsplikten og kravet til egenkapital. Det førte til at disse bedriftene ofte ikke hadde sikkerhet nok til at bankene innvilget dem lån og kreditter. Fravalg av revisjonsplikten er et steg i riktig retning for mange, men revisor må fremdeles bekrefte åpningsbalansen og har en rekke særattestasjoner slik at intensjonen uthules. Det jobbes med å rette opp dette. Dersom man ønsker å hjelpe nyetablerere enda et skritt på veien, kan jo myndighetene vurdere å kutte ned på etableringsavgiften i Brønnøysund. Den er i vår dataverden fremdeles på over 6000 kroner for et AS, sier Hindenes. EN INVESTERING I FREMTIDEN: SLIK JOBBER VI MED VÅRE KUNDE- RELASJONER Gode kunderelasjoner blir til i møte med kunden. Det er ikke nok å levere et godt produkt, du må også skape et godt forhold til kundene der gjensidig respekt råder, sier Bjørn Vollstad, som er styremedlem i Økonor Gloppen. Her får du som kunde litt innside-informasjon om hvordan vi i Økonorkjeden jobber bevisst med våre relasjoner til deg. PERSONKJEMI Vollstad understreker at det handler om kjemi mellom mennesker som møtes. Når du møter kunden for første gang må du være i stand til å skape en god relasjon mellom deg som representant for din bedrift, og kunden. De skal i utgangspunktet kunne stole på at du leverer et godt produkt, men de skal også kunne forvente mer. Du må strekke deg lenger fordi kundene skal trives med deg. Det er ikke nok å levere et bra produkt, du må skape gode opplevelser, sier han. 3 KVARTALSRAPPORTEN 1/12 TRIVSEL EN VIKTIG FAKTOR Økonor har som motto at de skal være «kundenes hverdagshelt og konkurrentenes forbilde». Dette forplikter. Har vi sagt vi skal levere, så skal vi også gjøre det. Dette gjelder for alle bransjer. Hvis du ser at det byr på problemer å levere avtalt produkt til avtalt tid, må du alltid kommunisere dette til kunden så snart du vet det. Deretter kan dere i fellesskap finne en løsning som kunden kan leve med. I Økonor er vi stolte over å være gode til å møte våre forpliktelser når vi skal, men selvsagt hender det at ting ikke alltid går hundre prosent på skinner. Derfor er det viktig at man har lagt et godt grunnlag for åpne kommunikasjonslinjer. Har man vært flinke til å bygge et godt forhold, vil de i større grad ha forståelse for det dersom man støter på et skjær i sjøen, sier Vollstad. LETT VALG? Å drive en bedrift kan til tider være en tøff utfordring i en konkurranseutsatt verden. Det er viktig å ta vare på alle kundens interesser og se på helhetsbildet deres fremfor bare å

4 I Økonor griper vi sjansen i møtet med kunden! levere det produktet eller tjenesten du selger. Kundeerfaringen vil være en avgjørende faktor for hvilken bedrift man handler med i fremtiden, og det ser vi klare tendenser til allerede. Når man skal velge hvem man gjør forretninger med er det i større og større grad snakk om valg av mennesker man skal samarbeide med heller enn valg av merkevare. Man må blankpusse medarbeiderne for å levere positive erfaringer, forteller han. GRIP SJANSEN I MØTE MED KUNDEN Å levere en god kundeopplevelse handler om bevissthet. Man må gi av seg selv, og være seg bevisst at den personen man sitter overfor skal få en god følelse. Kunden skal føle seg verdsatt i møtet med deg. Det skaper trivsel, og er starten til å bygge et nært forhold der kunden ønsker å bli værende. Det er ikke nok å være dyktig i faget og systemteknikker som følger med; man må også være dyktig med mennesker. Det vil for mange være et forbedringspotensial som faktisk krever at man går ut av «flytsonen», og blir en enda mer behagelig person å forholde seg til. Man kan ikke vegre seg for å være personlig, men må trene på sosiale ferdigheter. Fag, pris og kvalitet er mer hygienefaktorer, mens menneskelig kompetanse er et konkurransefortrinn. Din oppgave er å lytte til kunden, bry deg om hans situasjon og få han til å føle seg verdifull. Kunden tar sine valg ut fra dette, forteller Vollstad. OVERDREVET DETALJFOKUS KAN ØDELEGGE RELASJONER Noen bransjer har etter Vollstads mening overdrevne krav til detaljrapportering. Man risikerer å ha mer fokus på rapportering enn på kunderelasjoner. Ansatte i helsevesenet mener de har fått så store rapporterings - og kontoroppgaver at tid til pasienten blir mindre. Jeg tror at antall klager fra pasienter hadde gått ned dersom legene hadde tid til mer pasientfokus og dennes unike situasjon heller enn å bli oppslukt av ulike rapporter. Pasienten kan føle at han ikke blir sett, og opplever kanskje at han eller hun er mindre verdifull. Dette kan overføres til mange bransjer, og er et viktig moment når man skal bygge gode kunderelasjoner. Fokus på kunderelasjoner er et konkurransefortrinn det er viktig å fokusere på. Grunnlaget for gode historier er oppmerksomhet. En person som opplever at de har fått det lille ekstra vil fortelle historier til andre om dette, og dermed være en kanal til nye kunder som du jo faktisk skal leve av. Og menneskets natur er nå engang sånn at vi i større grad forteller andre om negative opplevelser enn positive. Derfor er det desto viktigere at du jobber med de menneskelige relasjonene. Kunden vil da velge deg på grunn av følelsen de sitter igjen med etter å ha møtt en av dine medarbeidere, sier han. LAGÅND Det er viktig at hver enkelt av dine ansatte tenker over at de jobber i et team. En kunde som sitter igjen med et positivt inntrykk i møtet med deg vil være en bonus for alle på kontoret. Derfor må man fokusere på at alle skal glede seg til å gå på jobb, slik at dette gjenspeiler seg i møtet med kunden. Er det ikke trivsel i bunnen av bedriften, greier man heller ikke å levere gode opplevelser til kunden, avslutter Vollstad. HMS I HØYSETET HMS (helse, miljø og sikkerhet) er lovpålagt i alle bedrifter. Dersom den har mer enn ni ansatte skal det velges et verneombud som skal ha gjennomgått et HMS-kurs. Vi har snakket med Espen Berg Knutsen, juridisk leder for Økonor Norge og kjedens HMS-ansvarlige, om HMS, og bedt ham dele sine beste råd med dere. Arbeidsmiljølovens formål er at alle skal ha et tilfredsstillende miljø på jobb, både fysisk og psykisk. Belastningsskader skal forebygges, 4 KVARTALSRAPPORTEN 1/12 konflikter og andre mellommenneskelige utfordringer skal håndteres når og hvis de dukker opp. Alle ansatte skal vite hvordan de håndterer en eventuell krisesituasjon. Alt dette må det utarbeides skriftlige planer for, og de skal evalueres jevnlig. Dette er viktige områder i HMS-arbeidet til

5 enhver bedrift. Jeg mener imidlertid det er viktig å understreke at fysisk aktivitet og et godt tilrettelagt arbeidsmiljø er to solide grunnlag for friske og fornøyde medarbeidere. For oss er det vesentlig å fokusere på helse i HMS-arbeidet. Regelmessig mosjon fører til økt trivsel, og du fungerer bedre både hjemme og på jobb, sier Berg Knutsen. HVORFOR VEKTLEGGE HMS I DIN BEDRIFT? Berg Knutsen har som leder for HRavdelingen det overordnede ansvaret for at alle Økonorkontorene har tilgang til, kjennskap om og benytter seg av egen HMS- håndbok. Vi har tatt i bruk en elektronisk versjon som ligger på intranettet vårt. Det samme gjelder personalhåndboken. Det gjennomføres årlig tilfredshetsundersøkelse blant medarbeiderne i Økonor. Hvert år besøker vi en rekke av våre franchisetakere, der vi følger opp daglige leder ved kontorene, men også og ikke minst medarbeiderne. En grunn til å vektlegge HMS i din bedrift er at det er lovpålagt for ledere å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. De viktigste grunnene slik jeg ser det, er at det er motiverende og helsebringende for den enkelte, sier han. STIMULERER KONKURRANSE- INSTINKTET Alle Økonors medarbeidere har tilgang til en nettside der de kan registrere hvor mye de rører på seg. De får poeng for all fysisk aktivitet, enten Lofoten er et fantastisk klatreparadis, i likhet med mange vakre steder i vårt langstrakte land. de vasker gulvet, lufter hunden eller løper maraton. Poenget er at man skal føle at man faktisk får rørt på seg. De kan konkurrere med andre medarbeidere i hele landet, og konkurrerer en mot en eller kontor mot kontor. Det stimulerer til litt sunn konkurranse, og dermed til at man strekker seg litt lenger for å komme seg opp av godstolen, forteller han, og håper å være til inspirasjon for andre bedrifter. GOD INVESTERING Den viktigste ressursen for alle bedrifter er de ansatte. Tenk tiltak og tilrettelegg for fysisk aktivitet for dem. Det behøver ikke å koste så mye i kroner og øre. Det er en smart investering som både gir lavere sykefravær og økt trivsel på arbeidsplassen. Med andre ord en vinn-vinnsituasjon, som kommer bedriften til gode økonomisk. Det viktigste er ikke hva vi gjør, men at vi gjør noe. All type aktivitet er godt for kropp og sinn. Aktivitet generer overskudd, overskudd generer glede, glede generer større trivsel på arbeidsplassen og på hjemmebane, sier han. GOD ROLLEMODELL Berg Knutsen liker selv å holde seg i god form. Sommerstid blir det sykling på landeveien og et og annet turritt. Jeg har ambisjoner om å delta i Styrkeprøven til sommeren. (Styrkeprøven er et sykkelritt fra Trondheim til Oslo på 540 km). Mitt vakre hjemsted Lofoten gir meg anledning til havkajakkpadling, lange fjellturer og fjellklatring blant annet på vår store stolthet Svolværgeita. Golf er også en klar favoritt, sier Berg Knutsen. Opplevelsen det gir å spille golf på Gimsøy i midnattssol er nesten magisk. Nærmere naturen kommer du ikke. Vinteren er tiden for toppturer, primært i Nord-Norge. «Vanlige» turer på ski er også balsam for sjela. Norge er et fantastisk variert land, og de aller fleste som bor her har tilgang til naturen for mosjon og glede. Jeg tror alle vil tjene på å oppfordre sine ansatte til å holde seg i form, forteller den engasjerte juristen. TILBAKEMELDINGER Som kunde av Økonor utgjør dere en svært viktig gruppe for oss. Vi i Økonor Norge er derfor interesserte i å vite hva dere synes om nyhetsbrevets innhold og utseende, samt at vi gjerne tar imot tips om aktuelle saker. Send en epost til redaktør med dine synspunkter. UTGIVER: Økonor Norge AS Svolvær Telefon: Telefaks: Epost: REDAKTØR: Trine Waldahl PRODUKSJON: Arctic Public Relations AS 5 KVARTALSRAPPORTEN 1/12

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN #2-2011 ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2011 SOLGT! Foto: Espen Kvalheim, FInansavisen FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: ØKONOR INN I FINSK REGNSKAPSGIGANT HAR DU KRAV PÅ MOMSFRADRAG FOR UTLEIE? HVA MÅ DU VITE OM IMPORT? NÅ ER VI STØRST!

Detaljer

Har min forretningsidé livets rett?

Har min forretningsidé livets rett? Gratis pdf -hefte utgitt av firma.no Dette pdf-hefte er utviklet av Firma.no som siden starten i 2001 har hjulpet tusenvis av gründere med å realisere sine drømmer om egen virksomhet. Med mer enn 400,000

Detaljer

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden.

Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2015 Stødig strategi Som administrerende direktør i Regnskap Norge skal Sandra Riise for alvor ta de norske regnskapsførerne inn i fremtiden. SIDE 24-27 Forenkling

Detaljer

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010

GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN RAPPORTEN #4-2010 RAPPORTEN #4-2010 GENERASJONS- SKIFTE PÅ GÅRDEN FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: NYE REGLER FOR KONTANTKJØP FRA NYTTÅR SKATTEMYNDIGHETENE KRIMINALISERER NORSK NÆRINGSLIV YTELSE TIL BESVÆR VÅRE KUNDER ER IKKE

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter

Delårsrapport. Sandvika Videregående skole. Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Delårsrapport Eldre-Event UB Sandvika Videregående skole Lærer: Hege Kaardal Mentor: Carl Nicolai (Nico) Vold Senterdirektør ved Sandvika Storsenter Organisasjonsnummer: 999 170 536 Innholdsfortegnelse

Detaljer

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig.

Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Liv er bevegelse Å være i fysisk aktivitet er å leve. Når du er i bevegelse sier du ja til livet. Det er den som sitter stille, som lever farlig. Idrettsutøvere i verdensklasse kan være inspirerende. Selv

Detaljer

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse

SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer. Arbeid og psykisk helse SEES I MORGEN! Gode råd for økt jobbnærvær ved psykiske helseproblemer Til arbeidsgivere: Hvordan hjelpe den sykmeldte? Hvordan redusere sykefraværet? Til arbeidstakere: Hva gjør du hvis du blir syk? Hvordan

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv

Ungdom og økonomi. - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Ungdom og økonomi - Ungdommens råd til finansnæringen og seg selv Rapport fra workshop 15. februar 2012 Innhold 1 Innledning og oppsummering... 3 2 Bakgrunn: Dårlig økonomisk start på voksenlivet... 4

Detaljer

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale

Forlater finnene. Blåser nytt liv i Saga Services. I daglig kontakt med kundene. Nytt verktøy fra Finale Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2013 Forlater finnene Johan-Thomas Hegdahl har forlatt den finske saunaen og Økonor til fordel for NARF hvor han er den første styrelederen som ikke engang

Detaljer

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET:

RAPPORTEN TEMA: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN #2-2009 FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: RAPPORTEN #2-2009 TEMA: GODE FAKTURERINGS- RUTINER FLERE SAKER I DETTE NUMMERET: MARKEDSARBEID I KONJUNKTURNEDGANG RENTER OG LÅN HUSK LIKVIDITETEN! Faktureringsrutiner er det kanskje mest sentrale punktet

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19

KJØPER FINALE. Trendene fra skyen SIDE 20-27. Accountors nye direktør SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2014 KJØPER FINALE Etter å ha hatt et godt øye til hverandre i lang tid, har nå Visma kjøpt samtlige aksjer i Finale Systemer AS. Det to direktørene Øystein

Detaljer

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare

FINALISTEN. Finale Benchmark Center er i gang. Årets største nyhet. Finale ut på «Roadshow» Resultatene fra Brukerundersøkelsen er klare FINALISTEN Kundeavis for Finale Systemer as September 2002 Finale Benchmark Center er i gang Jan-Eirik Lindberg trådte inn i stillingen som administrerende direktør i Finale Benchmark Center 1. september,

Detaljer

BALANSE. I full sving

BALANSE. I full sving BALANSE en utgivelse fra Svea Finans ÅRGANG 2 / #2.2012 I full sving Camilla Sagmo Voje har danset ballett i 16 år. Det hjelper når hun som avdelingsleder for Svea i Trondheim skal finne balansen mellom

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser

BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013. Helse på barns premisser BARNEOMBUDETS FAGRAPPORT 2013 Helse på barns premisser Takk til alle barn og unge som har bidratt i arbeidet med rapporten! Design: Provinsen Foto: Sidsel Hommersand Trykk: Møklegaards Trykkeri AS Opplag:

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon

Organisasjonshåndboka. En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon En håndbok for å starte og drive en medlemsorganisasjon Frivillighet Norge 2. utgave, 2013 Layout: Byrå Burugla Trykk: Grøset Opplag: 500 Denne håndboka er aktuell for deg som er med i en frivillig organisasjon,

Detaljer

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I

LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I LEAN BUSINESS - PLANDUGNAD I Figur 1 Velkommen til kurset Dette kommer til å bli en veldig intens dugnad Kurset går over 5 samlinger og sluttproduktet skal bli en forretningsplan Figur 2 Det dreier seg

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN

DU MÅ TA FERIE RAPPORTEN BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN RAPPORTEN #2-2008 DU MÅ TA FERIE BENTHE RASMUSSEN VED ØKONOR BODØ LOSER OSS GJENNOM FERIELOVEN FLERE SAKER I DETTE NUMMER: REGNSKAPSRAPPORTEN SOM STYRINGSVERKTØY REGNSKAPSFØREREN SOM STYREMEDLEM REISEREGNINGENS

Detaljer

Din lønn. som leder og betrodd ansatt

Din lønn. som leder og betrodd ansatt Din lønn som leder og betrodd ansatt Påvirk lønnen din! Lønnsnivå skal fastsettes på grunnlag av arbeids- og ansvarsområde, erfaring og kompetanse. Ledere og betrodde ansatte er nøkkelpersoner i utviklingen

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd

LYSE TIDER. Krigen om revisjonsplikten. Utvikler batteri av papir Side 14-15. På tide å gi flere råd Kundemagasin for Finale Systemer as / Desember 2010 Nils Brendemo er ansvarlig for økonomien i et energiselskap som har vokst fra 5 til 600 millioner kroner i omsetning dette første desenniet av 2000.

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer