Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)"

Transkript

1 Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

2 Innhold: 1.0 Innledning s Kontaktopplysninger s Eierforhold s Organisasjonskart ivekst s Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse s Fagutvikling og kompetanseheving for ordinært ansatte s Bedriftens kjernekompetanse s Oversikt over kompetansetiltak gjennomført av ordinært ansatte på ivekst 2013 s Rammer og faktisk gjennomførte årsverk s Rammer ivekst pr s Andel arbeidstakere i ordinære bedrifter s Oversikt over avdelinger s Tilbud om aktiviteter, formell opplæring, kvalifisering og annen s. 10 dokumenterbar kompetanse (realkompetanse) 10.0 Tverretatlig samarbeid s Resultater s Resultat ihht avtalen med Nav s Antall sluttet s Antall startet s Resultat arbeidstakerundersøkelsen s Resultat kundetilfredshetsundersøkelsen s Regnskap s. 18 2

3 1.0 Innledning ivekst er godkjent tiltaksarrangør for 49 plasser for varig tilrettelagt arbeid(vta). ivekst har i 2013 hatt fokus på utvikling av tjeneste og produksjonstilbudet gjennom bl.a. nyinvestering i snekkerverkstedet. Dette for å utvikle tilbudet og gi gode arbeidsarenaer der arbeidstakerne kan oppleve mestring og utvikle egne ferdigheter. Vi har hatt som mål å få nye kunder og samarbeidspartnere gjennom mulighet for ny produksjon og vil fortsette dette påstartede arbeidet inn i ifokus har som kjent solgt Damgården, men vi har etablert en fortsettelse av samarbeid for 5 VTA plasser med Damgården inn i ifokus AS og ivekst AS har sertifisert sin attføringsleveranse i henhold til kravene i kvalitetssikringssystemet equass. Systemet krever en resertifisering hvert andre år. Tidligere har vi sertifisert VTA (ivekst AS) og de øvrige skjermede tiltakene (ifokus AS) hver for seg, men i 2013 ble det besluttet å gjennomføre felles resertifisering for alle skjermede tiltak. Dette ble gjort 8-10.april 2013, - hvor vi ble godkjent for 2 nye år Kontaktopplysninger Sted Adresse Telefon Faks E-post Åpningstid Kontor ivekst AS Gjærdal Larvik Daglig leder Adresse Telefon Faks E-post Anne Andersen ivekst AS Gjærdal Larvik Permisjon tom30/ Ingunn Anvik ivekst AS Gjærdal Larvik Konst. daglig leder tom 30/

4 3.0. Eierforhold ivekst AS er 100 % eid av arbeidsmarkedsbedriften ifokus AS. Larvik kommune er 100 % eier av ifokus AS. Styrets representanter pr Verv Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem, ansattevalgt ivekst Styremedlem, ansattevalgt ifokus Fast møtende vara Navn Bjørn Walle Tove Lisbeth Vasvik Thor Eika Helene Naper Einar Næss Holm Stian Sannes Cathrine Aalvik Daglig leder, for tiden Ingunn Anvik og Hans Jørgen Johnsen som er leder av konsernet ifokus, møter i alle styremøter og sistnevnte leder disse. 4.0 Organisasjonskart ivekst 4

5 5.0. Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse ivekst har 14 ansatte fordelt på 13,2 årsverk. Det leies inn arbeidsledelse på avdeling Damgården hvor 5 VTA har sitt arbeidssted. Dette er en videreføring av tidligere praksis som legges frem ved organisasjonskartet over (for 2014) Sentralbord og økonomifunksjonen kjøpes eksternt. ivekst tilbyr arbeidsoppgaver innen produksjon og tjenester til kunder i privat og bedriftsmarkedet. Bedriften har behov for ansatte med praktisk erfaring og kompetanse, tilretteleggingskunnskap og kunnskap/erfaring fra arbeid med mennesker med spesielle behov. Målgruppen ved bedriften er i stadig endring og vi trenger derfor ansatte med sammensatt kompetanse. 2 ansatte i bedriften er høyskoleutdannet hhv. innen vernepleie og sykepleie og i perioden der Anne Andersen er i permisjon er det to vernepleiere. Flere av arbeidslederne har fagbrev innen ulike fagområder. I 2013 har vi hatt fokus på at ansatte skal ha kompetanseheving på ulike områder. Vi har bl.a. gjennomført kompetanseheving innen veiledning og kommunikasjon, å være lærebedrift, 40 timers HMS kurs, CNC operatørkurs med programlære og brannsikkerhetskurs for alle ansatte. Stillingene fordeler seg som følger pr : Antall Stilling Tot. antall årsverk 1 Daglig leder 1,0 1 Veileder 1,0 2 Avdelingsledere 2,0 8 Arbeidsledere 8,0 1 Arbeidsleder 0,7 1 Arbeidsleder 0,5 Totalt antall årsverk ; 13, Fagutvikling og kompetanseheving for ordinært ansatte 6.1 Bedriftens kjernekompetanse Bedriftens visjon og verdier forutsetter høyt fokus på kompetanseheving og utvikling for ordinært ansatte. Kjernekompetansen er menneskets utvikling og tilrettelegging på arbeid. Det er sentralt med helhetlig tenkning rundt den enkelte arbeidstaker. Vår kompetanse omkring 5

6 menneskets utvikling, kombinert med tilrettelegging - og produksjonskunnskap, er med på å sikre et godt tilbud til den enkelte arbeidstaker. Vi arbeider mot at den enkelte arbeidstaker skal vedlikeholde ferdigheter og/eller utvikle seg i forhold til egne forutsetninger. ivekst har valgt en kommunikasjonsplattform som bygger på et positivt grunnsyn og en tro på menneskets utvikling og muligheter for mestring. Ansatte skal arbeide systematisk for å vedlikeholde og utvikle våre arbeidstakeres ferdigheter og gi mulighet for vedlikehold av ferdigheter, utvikling og kvalifisering. Målgruppen ved ivekst er i stadig endring. Dette krever endring i ansatte sin kompetanse. Vi ser at målgruppen som søkes til bedriften endres mot lettere psykisk utviklingshemming og psykiatri. Bedriften må ta hensyn til denne i arbeidet med utvikling av tilbudet innen produksjon og tjenester. Det krever også at arbeidsledere i produksjonen utvikler stadig nye metoder for tilrettelegging i hverdagen. Vi har tidligere satset godt på kompetanse i vår bedrift. I 2013 har vi hatt fokus på drift av avdelinger, flyt i kommunikasjon og organisering mellom avdelinger og ut mot kunder. Vi har satset på en god ordning for våre lærekandidater med oppfølgingsansvar fordelt ut i ulike fagområder, samt videreutviklet samarbeid om hospitering fra ifokus. Det ble gjennomført 70,7 fulltidsekvivalenter til kompetansehevende tiltak for ordinært ansatte ved bedriften Oversikt over kompetansetiltak gjennomført av ordinært ansatte på ivekst 2013 ivekst har hatt fokus på kompetanseheving innen veiledning, attføring, produksjon, kvalitetsarbeid og sikkerhet. Bedriften motiverer ansatte til å tilegne seg økt kompetanse i form av kurs / konferanser eller studiepoeng innen relevante fagområder. Tabellen viser en oversikt over kompetanseheving / kurs for ordinært ansatte i 2013: Kurs Antall timer / dager Antall pers. Fulltidsekvivalenter Opplæring nyansatte 2 timer 2 0,5 Opplæring nyansatt daglig leder 5 t 1 0,6 Vestfold Fylkeskommune: 1 dag 3 3,0 «Å være lærebedrift Vestfold Fylkeskommune: 1 dag 3 3,0 «Veiledning og kommunikasjon ASVL Høstkonferanse 2 dager 1 2,0 6

7 ASVL - Årsmøte sør 2 dager 1 2,0 NHO næringskonferanse 2 dager 1 2,0 Generalforsamling OKTAV med omvisning vekstbedrift Bedriftsledernettverk i Vestfold: Ingunn 4 timer 1 0,5 3 timer 1 0,4 equass: 1 dag 3 3,0 CNC operator og dataprogram 2 dager 2 4,0 Bedriftsbesøk med fokus på CNC maskin 1dag 4 4,0 Bankopplæring DnB 2 timer 1 0,2 Verneombudets dag. 1dag 2 2,0 Kurs for verneombud i bedrifter Brannvernkurs 3timer Sertifikat for stor bilhenger 3 timer 1 0,4 Oktav gjennomgang LK 3 timer 2 0,8 HMS 40 t 1 5,3 Verdibasert kommunikasjon v/ Geir Lippestad 2 timer 1 0,2 Interne kurs; equass: 1,25 timer 9 1,5 Fagdag, fabelaktig fredag 3 timer 1 0,4 Visma regnskapsgjennomgang - opplæring 2 timer 2 0,5 Felles fagdag konsern vår 8 timer 13 13,8 Felles fagdag konsern høst 8 timer 14 14,9 7

8 Opplæring hjemmeside 2 timer 2 0,5 Totalt antall fulltidsekvivalenter 70, Rammer og faktisk gjennomførte årsverk 7.1 Rammer ivekst pr Ved årets start hadde ivekst 48 tildelte plasser for VTA. 7 av disse plassene har vært tilknyttet Damgården frem til oktober Etter dette har det vært 5 aktive plasser der. Fra 1. juli fikk vi en VTA plass og har pr årets utgang 49 VTA plasser. Tiltak Tidsperiode Rammer/ godkjente plasser Årsverk/ Månedsverk Faktisk gjennomførte årsverk/månedsverk VTA VTA Andel arbeidstakere i ordinære bedrifter Kravene i samarbeidsavtalen er at ivekst skal ha minimum 15 % av arbeidstakerne i VTA ute i eksterne bedrifter. Vi har hatt, gjennom en egen avdeling på Damgården med 7 utplasserte, en dialog med NAV om å kunne senke noe på ekstern utplassering utover dette samarbeidet. Vi har likevel hatt avtaler med flere eksterne bedrifter for våre arbeidstakere. For året 2013 har det vært noe variert da vi fikk en formidling fra VTA til ordinært arbeidsliv, samt en overflytting for en annen arbeidstaker. Det har vært mellom 6-7 arbeidstakere som har vært tilknyttet eksterne bedrifter gjennom 2013 i tillegg til Damgården. ivekst har etablert en bred kontakt med næringslivet og samarbeider med ulike bransjer i gjennomføringen av VTA i ordinære bedrifter. Arbeidstakerne følges opp av veileder fra ivekst. Veileder bistår bedriftene i forhold til opplæring og tilrettelegging av arbeidstakerne ved behov. Noen arbeidstakere er kun i eksterne bedrifter, mens vi erfarer at enkelte arbeidstakere profiterer på å ha en tilknytning til ivekst ved å jobbe noen dager eksternt og noen dager på avdeling. Arbeidstakerne som arbeider eksternt, får arbeidsoppgaver tilpasset egne forutsetninger og egen yteevne. Vi har fokus på å bidra til utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom mestring, kvalifisering og tilrettelagte rbeidsoppgaver i ordinære bedrifter. 8

9 8.0. Oversikt over avdelinger ivekst tilbyr varer og tjenester til et bredt spekter innen privatmarked og næringsliv. Bedriften er organisert i ulike avdelinger og arbeidstakerne er tilknyttet hver sin avdeling. Vi erfarer at enkelte arbeidstakere ønsker og profiterer på å ha arbeidsoppgaver i flere avdelinger. Arbeidstakere som har ønske om det, lånes ut til andre avdelinger ved behov. I 2013 ble en ny avdeling opprettet innen sveis. Vi ser at dette er blitt en god arbeidsarena for flere som får mulighet til å tilegne seg ny kunnskap. Denne avdelingen har som mål å bidra til mersalg på en allerede godt etablert tjeneste og vi ser det kan bedre samarbeid ytterligere på tvers av avdelinger og arbeidstakere. Oversikt over avdelinger og arbeidsoppgaver: Avdeling / område Snekkeravdeling Arbeidsoppgaver innen Produksjon av benketter, FJORD-møbler, tørkestativ, skjermvegger for avfallsstativ, lekekasser for barnehager, potetkasser, transportkasser ulike snekkeroppdrag på forespørsel fra kunder m.m. Produkter og tjenester tilbys både privat og næringskunder. Vedlikehold/ transport og flytteoppdrag Pakk og monteringsavdelingen Service og vedlikeholdsoppdrag, snømåking, gressklipping, trefelling, vedproduksjon/salg, flytte og transportoppdrag, maleoppdrag m.m. Produkter og tjenester tilbys både privat og næringskunder. Diverse pakk og monteringsoppdrag hovedsakelig for grafisk bransje og hyttemarked, men også for diverse andre kunder, elektrisk montering, lage varmekabler, støping av bunadsølv, produksjon av sandsekker. Stell av gravsted i vår / sommersesongen. Produkter og tjenester tilbys både privat og næringskunder. Kantine Renhold Tilbereder enkel mat til salg i kantina, inkl. møtemat til eget bruk. Renhold til privat og bedriftsmarkedet. Inkluderer også nedvask og flyttevask. Ansvar for renhold og trivsel ved ivekst. Vaktmesteroppdrag Gårdsdrift Damgården Sveis avdeling Ansvarlig for vaktmesteroppgaver tilknyttet ifokus sine 4 barnehager og hovedbygg på Elveveien. Har ansvar for vedlikehold- og bilpark på ivekst. Arbeidsoppgaver tilknyttet stall, gårdsdrift, hestedrift, renhold, kantine / servering til kurs/ møtevirksomhet Produksjon av tilleggsprodukter til gravstell som kransholder, lyktholder og lykt. Egen design og utvikling av ny lampe for interiørbruk. Andre oppdrag på 9

10 forespørsel. Produkter og tjenester tilbys både privat og næringskunder Tilbud av aktiviteter, formell opplæring, kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse): Produksjon og tjenester er arenaer som skal bidra til at arbeidstakerne opplever mestring, utvikling og økt livskvalitet. Vi har fokus på at arbeidstakerne skal ha muligheter for å vedlikeholde og utvikle sine ferdigheter på arbeidsplassen. Alle arbeidstakerne har egen handlingsplan og det gjennomføres medarbeidersamtale med den enkelte arbeidstaker. På bakgrunn av samtalene setter arbeidstakeren seg mål for kommende periode og kurs og kompetansetiltak for arbeidstakere vurderes. I tillegg til ulike arbeidsoppgaver, tilbyr vi ulike kurs til våre arbeidstakere. Vi har stort fokus på helse og ernæring og tilbyr derfor trening 1 gang pr. uke for våre arbeidstakere. Vi hadde i 2013 et samarbeid med Thor Heyerdal videregående skole i forhold til gjennomføringen av treningen. Treningen inneholdt både styrke og kondisjonstrening. ivekst er opptatt av at arbeidstakerne skal ha mulighet til å komme med tilbakemeldinger på tilbud og arbeidsoppgaver. Det gjennomføres kvartalsvise møter med tillitsvalgt, arbeidstakerundersøkelse x1 pr. år, arbeidstakerforum x2 pr. år, handlingsplansamtaler x 2 pr. år og medarbeidersamtale x1 pr. år. Innspillene tas med i videreutviklingen av bedriften. Tillitsvalgt er også involvert i ulike møtevirksomhet der det er naturlig å ha med ansatte representanter. ivekst har i 2013 hatt følgende kurs og treningstilbud til arbeidstakere og hospitanter: Kurs Innhold Kommentar: Trening med elever fra Thor Heyerdal videregående skole ½ time kondisjon ½ time basis styrketrening for store muskelgrupper Ca arbeidstaker benytter seg av muligheten til å trene 1 gang pr. uke. Avtalen har vært mellom høstferie og påskeferie i skoleåret. Ble avsluttet senhøst Omvisning for elever ved Thor Heyerdal vgs. Arbeidstakerne har arrangert og gjennomført omvisning med elever fra skolen. Kantinen står for servering av lunsj til elevene Omvisningen er verdifull for informasjonsoverføring fra arbeidstakerne til elevene ved videregående skole. Elevene får innsikt 10

11 LIBRA kurs oppstart desember 2012 Databasert kursprogram innen helse og ernæring tilpasset VTA målgruppen Kurset har en varighet på 3 timer pr gang. i arbeidstakernes hverdag. 2 deltakere har startet på LIBRA opplæring i desember 2012 og avslutter kurset i Ny gruppe startet høst 2013 med 3 deltakere. Førstehjelpskurs Bedriftshelsetjenesten tilbyr førstehjelpskurs til alle arbeidstakere Ble foretatt i ivekst lokalet, alle fikk tilbud og de fleste deltok i dette. Varighet på kurset var 2,5 t. Røykekuttkurs Dette var et tilbud som ble foreslått før jul Ingen ønsket å delta på dette. Bedriftshelsetjenesten holdt kursene Kompetansebevis i renhold Skriftlig og praktisk interne oppgaver for å få et bevis 4 stykker har gjennomført Tverretatlig samarbeid Vår kjerneproduksjon er å tilby mennesker, som ikke kan arbeide i ordinære virksomheter, tilrettelagte arbeidsplasser. På ivekst møter vi mennesker med ulike utfordringer og ulikt behov for tilrettelegging. Vi opplever at stadig flere arbeidstakere har sammensatte utfordringer, noe som stiller stadig større krav til bedriften som arbeidsgiver og til tverretatlig samarbeid. Sammen med arbeidstakeren jobber vi med å hente frem ressurser og skape en godt tilrettelagt arbeidsplass for den enkelte. Produksjon / tjenesteleveransen er et virkemiddel for og nå mål om mestring og utvikling for den enkelte arbeidstaker. Vi tar utgangspunkt i den enkelte arbeidstakers behov og lager tilpasninger i produksjonen/ tjenestene slik at den enkelte i størst mulig grad opplever mestring og utvikling. Vi jobber ut i fra perspektivet om at mennesket skal fungere 24 timer i døgnet og har en filosofi om at arbeid og fritid er gjensidig avhengig av hverandre. Vi samarbeider med lege, spesialisthelsetjenesten, OmFu, AOK, rehabiliteringstjeneste, ergoterapeut, psykiatrisk team, videregående skole, opplæringskontoret OKTAV, OT og fylkeskommune. Som arbeidsgiver har vi fokus på hva som skal til for at arbeidstaker skal stå i arbeid og oppleve mestring, vedlikehold av / utvikling av ferdigheter og oppleve økt livskvalitet. 11

12 ivekst opplever økt forespørsel om hospitering fra Thor Heyerdal videregående skole. Bedriften tilbyr hospitering til elever i 3 trinn. Dette er kandidater som mest sannsynlig kommer til å søke en VTA plass etter endt skolegang. Samarbeidet er formalisert i en samarbeidsavtale mellom partene, signert i ivekst har i 2013 hatt 6 lærekandidater og har etablert et samarbeid med opplæringskontoret OKTAV. Høsten 2013 er det 4 lærekandidater på andre året og 2 som avsluttet og fikk sitt kompetansebevis innen kokkefaget og anleggsgartnerfaget. Vi har et godt samarbeid med lokalt næringsliv både som kunder og i gjennomføringen av VTA i ordinære bedrifter, samt at lærekandidatene også vurderes ut til ordinært arbeidsmarked for tilleggsopplæring innen sitt fag Resultater ivekst leverer ihht avtalen med Nav; handlingsplan innen 4 uker fra oppstart, dokumentasjon fra prøvetiden/halvårsrapport, antall deltakere i ordinær bedrift (her ligger vi noe under måltall etter avtale om dette i forhold til plassering av 5-7 VTA på Damgården.), handlingsplan hver 6. mnd og sluttrapport innen 14 dager etter sluttdato Resultater ihht. avtalen med Nav Opprettet handlingsplan innen 4 uker. Dokumentasjon fra prøvetiden. Halvårsrapport. Ant. Deltakere i ordinær bedrift 15%. Handlingsplan sendes hver 6. måned. Levert sluttrapport innen 14 dager etter sluttdato. 7 skulle leveres og 7 er levert innen 4 uker. 5 skulle leveres og 5 er levert. 8 av 48 = 16,6% 6 av 48 = 12,5% 6 av 49 = 12,2% 6 av 49 = 12,2% 49 skulle sendes og 49 er sendt. 6 sluttet og 6 levert innen 14 dager Antall sluttet i 2013 Antall sluttet 2013 Sluttårsak Kommentar: 6 2 til Arbeid/trygd kombinasjon 1 til Alders-/avtalefestet pensjon 2 til Annet, ingen aktiv løsning 1 til Død Vi har formidlet 2 til arbeid dette året. 12

13 11.3 Antall startet i 2013 Tiltak Antall startet 2013 Kommentar: VTA 7 Vi har, gjennom samarbeid med NAV vurdert ventelista hver gang det er aktuelt å starte opp en ny plass Resultat av arbeidstakerundersøkelsen ivekst gjennomfører arbeidstakerundersøkelse 1 gang pr. år. Svarene i arbeidstakerundersøkelsen er gjennomgående gode. I den grad arbeidstakerne har ønske om bedring er det i forhold til å få mer informasjon om hva som skjer på arbeidsplassen. Dette har vært et gjennomgående tema tidligere også. Vi vil i 2014 ha fokus på tiltak for å bedre informasjonen til våre arbeidstakere, bla ved å øke antall allmøter og sikre gjennomførelse av avdelingsmøter. Arbeidstakerne gir tilbakemelding på at de er godt fornøyd med at personalet er tilgjengelig, at de har gode kolleger og at bedriften er i stadig utvikling. Undersøkelsen er besvart av 40 personer, Resultater fra undersøkelsen: Bakgrunnsdata: Følgende skala er brukt for besvarelse på påstandene; 1 - Helt uenig 2 - Litt enig 3 - Helt enig (alt. vet ikke er trukket ut fra besvarelsene) 13

14 Resultatene vist i % fordelt på de ulike svaralternativene (inkl. vet ikke ): 14

15 15

16 Kommentarer fra arbeidstakerne: Jeg vil være under ivekst men et annet VTA plass (matbutikk) (lager) Veldig fornøyd med sånn det er på ivekst. Har lyst til å jobbe fast en dag i uken i kantina. Har lyst til å jobbe ute- Rema 1000 Biltema eller lign.( hospitant) Ønske om å få litt høyere lønn At brukerne bestemmer tur til sommeren, 1 fra hver avdeling pluss en ansatt. Synes vi burde prate en gang i uka om ting her på jobben I denne var det mange steder som ikke var utfylt Jeg synes det er kjedelig når jeg er alene døv så er det ikke moro for meg å være med på avslutninger eks sommer, julebord. Jeg blir litt utenfor og sånn. Derfor har jeg ikke lyst til å være med på sånne ting. Hvis møte så blir jeg sliten å lese lepper mye så får jeg vondt i nakken og hode for er mange rundt seg for at jeg ikke klarer alt. Dere må respektere når jeg alene døv rundt seg. Eks julebord og sånne ting Synes det er vanskelig når mange prater rundt meg. Litt dårlig respons hva gjelder problem løsning eller forenkling av montering av potetkasser. Jeg er fornøyd på jobben og med arbeidsoppgavene vi får. Keep smiling.:-) Jeg synes at personalet er litt sløve med å gi informasjon Det blir moro å være med dere på tur som dere lager te. Jeg går på Kjose på lang tur. Det er utrolig å være med dere. Jeg vil trene å lese å skrive å reise på dataen Resultat av kundetilfredshetsundersøkelsen ifokus og ivekst gjennomfører årlig en kundeundersøkelse. Her presenteres svar som omhandler ivekst. Vi registrerer at det er lik eller økt skår på svarene. Resultater for ivekst Jeg har en klar oversikt over hva ivekst tilbyr av tjenester/ tilbud Det er enkelt å finne informasjon om VTA tiltaket til ivekst 16

17 ivekst har tilstrekkelig involvering av arbeidstakerne på VTA ivekst leverer tilstrekkelig tilrettelagt tilbud Jeg opplever konstruktivt samarbeid med ivekst ivekst er tilgjengelige ivekst arbeider med tilstrekkelig utvikling av sine tjenester/ tilbud 17

18 12. 0 Regnskap 2013 Endelig årsregnskap er ikke endelig ferdigstilt før frist for årsrapport for arbeidsmarkedstiltakene. Endelig revidert årsregnskap vil bli ettersendt NAV når dette formelt er vedtatt på generalforsamling. Foreløpig regnskapsresultat ser slik ut pr : Sum driftsinntekter kr (Salgsinntekter/andre inntekter) Sum varekost (Varekjøp/fremmedytelser) Kr Bruttofortjeneste Kr Sum personalkostnader Kr Sum driftskostnader Kr Driftsresultat Kr Sum finans Kr Årsresultat Kr Dato: Larvik, Konst. daglig leder Ingunn Anvik ivekst AS 18

norasonde ÅrsberetninG

norasonde ÅrsberetninG norasonde 2010 ÅrsberetninG Innhold Styrets beretning for 2010 3 Organisasjonskart 7 Adm. direktør har ordet 8 Årsrapport attføring 2010 10 Eierforhold/tiltaksarrangør 10 Ansatte med attføringsfaglig ansvar,

Detaljer

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport

ÅRSMELDING 2012. Inklusive attføringsrapport ÅRSMELDING 2012 Årsmeldingen beskriver de viktigste hendelser i selskapet i meldingsåret både hva angår attføring, produksjon og organisasjon Inklusive attføringsrapport Innholdsfortegnelse 1 Innledning...

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND

ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND ÅRSRAPPORT FOR 2012 - VARIG TILRETTELAGT ARBEID - ARBEIDSPRAKSIS I SKJERMET VIRKSOMHET - ARBEID MED BISTAND Rapporten omhandler drift og økonomi for regnskapsåret 2012. Regnskap oversendes etter godkjenning

Detaljer

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT

Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker RAPPORT RAPPORT Ekte og Enkelt God livskvalitet gjennom mat og mennesker Hva skal til for å bygge opp og synliggjøre uføretrygdede og personer med nedsatt funksjonsevne sin kompetanse og arbeidskraft på en måte

Detaljer

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN

LANDSRÅD-NYTT PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN LANDSRÅD-NYTT UTGIVELSE NR. 1 2011 WWW.LAFY.NO PROGRAM FOR VÅRKONFERANSEN SIDE 16 INTERVJU MED DE TILLITSVALGTE SIDE 5 HOBØL ASVO LAGER LAFTO-PRODUKTER SIDE 24 LES MER OM LÆREKANDIDATORDNINGEN SIDE 26

Detaljer

Årsrapport For Fides AS

Årsrapport For Fides AS 2011 Årsrapport For Fides AS Fides AS Organisasjonsnummer: 994 315 Side 838 1 av 22 Innhold Fides AS... 3 Økonomi... 3 Attføringsavdelingen... 3 Innledning... 3 Fakta... 4 Utvikling, nye veiledere... 4

Detaljer

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom

Eksempelsamling. Ny GIV. Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom Eksempelsamling Ny GIV Oppfølgingsprosjektet samarbeid om oppfølging av ungdom 1 Innholdsfortegnelse Forord 5 Innledning

Detaljer

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid

PERSONALHÅNDBOK. for. arbeidstakere i. varig tilrettelagt arbeid PERSONALHÅNDBOK for arbeidstakere i varig tilrettelagt arbeid Rev.13.10.2011 1 Til alle ansatte i Solstein AS... 3 Kort om Solstein... 3 Hvorfor bytte navn til Solstein:... 3 Visjon... 3 Solsteins formålsparagraf:...

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg -

ÅRSRAPPORT 2012. - Et trygt valg - ÅRSRAPPORT 2012 - Et trygt valg - Innhold: Side: Presentasjon av Innovi 2 A: Tiltaksarrangørens navn, adresse, e-post, telefaks og telefon 3 B: Eierforhold/Tiltaksarrangør 3 C: Organisasjonskart 4 D: Ordinært

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2011 Stiftelsen KIM-senteret Vår visjon: Mestring er målet 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO

Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO Tidligere Industriprodukter AS og Halden ASVO går inn i et femtiårsjubileum og markerer dette med nytt navn og logo. Målet med dette magasinet er at du skal bli litt bedre kjent med oss i Halden Arbeid

Detaljer

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1

Årsrapport 2011. Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Årsrapport 2011 Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 1 Deltagruppen Best på attføring og opplæring Flest mulig ut i arbeid Likeverd - Inkludering - Utvikling Årsrapport Deltagruppen AS 2011 Side: 2 Årsrapporten

Detaljer

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes!

Årsberetning 2012. Vi gleder oss når andre lykkes! Årsberetning 2012 Vi gleder oss når andre lykkes! Vi gleder oss når andre lykkes - en brobygger til arbeidslivet Adm. direktør har ordet Norasonde AS omsatte i fjor varer og tjenester for kr 95,8 mill,

Detaljer

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten

Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten 2/2010 Kompetanse- og rekrutteringsbehov for offentlig og privat virksomhet i Nord-Salten Lokal medvirkning for økt fokus på rekruttering av ungdom, lærlinger og lærebedrifter Gry Bårnes, KUN Senter for

Detaljer

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no

årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no årsmelding2008 postboks 13 Telemarksporten 3996 Porsgrunn www.keopsporsgrunn.no Administrasjon Keops er navnet på den største pyramiden i Egypt. Pyramiden ble blant annet betraktet som portalen til det

Detaljer

Fakta om Providor AS. Visjon: "Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål." Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal

Fakta om Providor AS. Visjon: Vi skal se muligheter og skape engasjement med arbeid som mål. Strandveien 10 B, 2380 Brumunddal Innhold Fakta om Providor AS... 4 Innledning... 5 Organisasjonskart... 6 Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar... 7 Fagutvikling/kompetanseheving for ordinært ansatte... 14 Tildelt ramme, godkjente

Detaljer

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver:

En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: Jegersberg Gård Rehabiliterings- og kompetansesenter 07.01.15 En status rapport fra Jegersberg gård rehabiliterings- og kompetansesenter som beskriver: - En rehabiliteringsmodell ulikt alt annet (en kortfattet

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN

FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN FORVALTNINGSREVISJON AV ARBEIDSGIVERROLLEN GJESDAL KOMMUNE FEBRUAR 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget, andre folkevalgte, formelt ansvarlige i administrasjonen

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012

Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 Årsmeldinger for gatejuristnettverket 2012 1 2 Innholdsfortegnelse 1 VEDLEGG 1: ÅRSMELDING FRA GATEJURISTEN TROMSØ... 2 2 VEDLEGG 2: ÅRSMELDING GATEJURISTEN BERGEN... 6 3 VEDLEGG 3: ÅRSMELDING FOR GATEJURISTEN

Detaljer

FORVALTNINGSREVISJON

FORVALTNINGSREVISJON FORVALTNINGSREVISJON GJENNOMGANG AV ARBEIDET MED PSYKISK HELSE I SANDEFJORD KOMMUNE OSLO, 1. DESEMBER 2014 Rapporten er utarbeidet for oppdragsgiver, og dekker kun de formål som med denne er avtalt. All

Detaljer

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande

Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Sluttrapport Inn på tunet-løftet i Sande Kunnskap gir nye muligheter, Inn på tunet som alternativ tjeneste i kommunen Prosjekteier Sande kommune Prosjektet ble gjennomført fra oktober 2012 til desember

Detaljer

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret

Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret Årsmelding og regnskap for 2009 Stiftelsen KIM-senteret 2 Stiftelsen KIM-senteret KIM-senteret ble etablert ved hjelp av prosjektmidler fra Extraspillet gjennom Helse og Rehabilitering i 1998. Samme år

Detaljer

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013

Ringsaker videregående skole. Årsmelding for skoleåret 2012/2013 Ringsaker videregående skole Årsmelding for skoleåret 2012/2013 30. august 2013 Årsmelding 2012-2013: Ringsaker videregående skole Innhold: 1. GRUNNDATA FOR SKOLEN... 4 VIRKSOMHETSDATA... 4 ELEVENES FORUTSETNINGER...

Detaljer

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12

Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand. Kartlegging av oppstartfasen. Rapport 2014-12 Forsøk med resultatbasert finansiering av formidlingsbistand Kartlegging av oppstartfasen Rapport 2014-12 Proba-rapport nr. 2014-12, Prosjekt nr. 14017 ISSN: 1891-8093 HB,TT,JR/AG, 21.10.2014 -- Offentlig

Detaljer

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo

PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013. Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo PARTNERSKAP HELSEETATEN OG OSLO IDRETTSKRETS 2012-2013 Samarbeid mellom idretten og frikslivssentralene i Oslo Oslo, 5. september 2013 INNHOLD INNHOLD... 2 INNLEDNING... 3 BAKGRUNN... 3 MÅL... 4 PROBLEMSTILLINGER...

Detaljer

STUDIER MED STØTTE (SMS)

STUDIER MED STØTTE (SMS) STUDIER MED STØTTE (SMS) Campus Kristiansand Årsrapport 2013 Veileder: Heidi T. Munksgaard Innledning: Studier med støtte(sms) startet opp på Campus Kristiansand i august 2009. Foreløpig er det bare en

Detaljer

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte

HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN. Fagopplæring tilpasset den enkelte HÅNDBOK FOR LÆREKANDIDAT- ORDNINGEN Fagopplæring tilpasset den enkelte Mai 2011 LÆREKANDIDAT GRUNNKOMPETANSE Forord I Buskerud har vi gode erfaringer med lærekandidatordningen, men vi ønsker å bli enda

Detaljer