Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Årsrapport. ivekst AS. for arbeidsmarkedstiltaket. Varig tilrettelagt arbeid (VTA)"

Transkript

1 Årsrapport 2013 ivekst AS for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA)

2 Innhold: 1.0 Innledning s Kontaktopplysninger s Eierforhold s Organisasjonskart ivekst s Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse s Fagutvikling og kompetanseheving for ordinært ansatte s Bedriftens kjernekompetanse s Oversikt over kompetansetiltak gjennomført av ordinært ansatte på ivekst 2013 s Rammer og faktisk gjennomførte årsverk s Rammer ivekst pr s Andel arbeidstakere i ordinære bedrifter s Oversikt over avdelinger s Tilbud om aktiviteter, formell opplæring, kvalifisering og annen s. 10 dokumenterbar kompetanse (realkompetanse) 10.0 Tverretatlig samarbeid s Resultater s Resultat ihht avtalen med Nav s Antall sluttet s Antall startet s Resultat arbeidstakerundersøkelsen s Resultat kundetilfredshetsundersøkelsen s Regnskap s. 18 2

3 1.0 Innledning ivekst er godkjent tiltaksarrangør for 49 plasser for varig tilrettelagt arbeid(vta). ivekst har i 2013 hatt fokus på utvikling av tjeneste og produksjonstilbudet gjennom bl.a. nyinvestering i snekkerverkstedet. Dette for å utvikle tilbudet og gi gode arbeidsarenaer der arbeidstakerne kan oppleve mestring og utvikle egne ferdigheter. Vi har hatt som mål å få nye kunder og samarbeidspartnere gjennom mulighet for ny produksjon og vil fortsette dette påstartede arbeidet inn i ifokus har som kjent solgt Damgården, men vi har etablert en fortsettelse av samarbeid for 5 VTA plasser med Damgården inn i ifokus AS og ivekst AS har sertifisert sin attføringsleveranse i henhold til kravene i kvalitetssikringssystemet equass. Systemet krever en resertifisering hvert andre år. Tidligere har vi sertifisert VTA (ivekst AS) og de øvrige skjermede tiltakene (ifokus AS) hver for seg, men i 2013 ble det besluttet å gjennomføre felles resertifisering for alle skjermede tiltak. Dette ble gjort 8-10.april 2013, - hvor vi ble godkjent for 2 nye år Kontaktopplysninger Sted Adresse Telefon Faks E-post Åpningstid Kontor ivekst AS Gjærdal Larvik Daglig leder Adresse Telefon Faks E-post Anne Andersen ivekst AS Gjærdal Larvik Permisjon tom30/ Ingunn Anvik ivekst AS Gjærdal Larvik Konst. daglig leder tom 30/

4 3.0. Eierforhold ivekst AS er 100 % eid av arbeidsmarkedsbedriften ifokus AS. Larvik kommune er 100 % eier av ifokus AS. Styrets representanter pr Verv Styreleder Nestleder Styremedlem Styremedlem Styremedlem, ansattevalgt ivekst Styremedlem, ansattevalgt ifokus Fast møtende vara Navn Bjørn Walle Tove Lisbeth Vasvik Thor Eika Helene Naper Einar Næss Holm Stian Sannes Cathrine Aalvik Daglig leder, for tiden Ingunn Anvik og Hans Jørgen Johnsen som er leder av konsernet ifokus, møter i alle styremøter og sistnevnte leder disse. 4.0 Organisasjonskart ivekst 4

5 5.0. Ordinært ansatte med attføringsfaglig ansvar, antall stillinger og kompetanse ivekst har 14 ansatte fordelt på 13,2 årsverk. Det leies inn arbeidsledelse på avdeling Damgården hvor 5 VTA har sitt arbeidssted. Dette er en videreføring av tidligere praksis som legges frem ved organisasjonskartet over (for 2014) Sentralbord og økonomifunksjonen kjøpes eksternt. ivekst tilbyr arbeidsoppgaver innen produksjon og tjenester til kunder i privat og bedriftsmarkedet. Bedriften har behov for ansatte med praktisk erfaring og kompetanse, tilretteleggingskunnskap og kunnskap/erfaring fra arbeid med mennesker med spesielle behov. Målgruppen ved bedriften er i stadig endring og vi trenger derfor ansatte med sammensatt kompetanse. 2 ansatte i bedriften er høyskoleutdannet hhv. innen vernepleie og sykepleie og i perioden der Anne Andersen er i permisjon er det to vernepleiere. Flere av arbeidslederne har fagbrev innen ulike fagområder. I 2013 har vi hatt fokus på at ansatte skal ha kompetanseheving på ulike områder. Vi har bl.a. gjennomført kompetanseheving innen veiledning og kommunikasjon, å være lærebedrift, 40 timers HMS kurs, CNC operatørkurs med programlære og brannsikkerhetskurs for alle ansatte. Stillingene fordeler seg som følger pr : Antall Stilling Tot. antall årsverk 1 Daglig leder 1,0 1 Veileder 1,0 2 Avdelingsledere 2,0 8 Arbeidsledere 8,0 1 Arbeidsleder 0,7 1 Arbeidsleder 0,5 Totalt antall årsverk ; 13, Fagutvikling og kompetanseheving for ordinært ansatte 6.1 Bedriftens kjernekompetanse Bedriftens visjon og verdier forutsetter høyt fokus på kompetanseheving og utvikling for ordinært ansatte. Kjernekompetansen er menneskets utvikling og tilrettelegging på arbeid. Det er sentralt med helhetlig tenkning rundt den enkelte arbeidstaker. Vår kompetanse omkring 5

6 menneskets utvikling, kombinert med tilrettelegging - og produksjonskunnskap, er med på å sikre et godt tilbud til den enkelte arbeidstaker. Vi arbeider mot at den enkelte arbeidstaker skal vedlikeholde ferdigheter og/eller utvikle seg i forhold til egne forutsetninger. ivekst har valgt en kommunikasjonsplattform som bygger på et positivt grunnsyn og en tro på menneskets utvikling og muligheter for mestring. Ansatte skal arbeide systematisk for å vedlikeholde og utvikle våre arbeidstakeres ferdigheter og gi mulighet for vedlikehold av ferdigheter, utvikling og kvalifisering. Målgruppen ved ivekst er i stadig endring. Dette krever endring i ansatte sin kompetanse. Vi ser at målgruppen som søkes til bedriften endres mot lettere psykisk utviklingshemming og psykiatri. Bedriften må ta hensyn til denne i arbeidet med utvikling av tilbudet innen produksjon og tjenester. Det krever også at arbeidsledere i produksjonen utvikler stadig nye metoder for tilrettelegging i hverdagen. Vi har tidligere satset godt på kompetanse i vår bedrift. I 2013 har vi hatt fokus på drift av avdelinger, flyt i kommunikasjon og organisering mellom avdelinger og ut mot kunder. Vi har satset på en god ordning for våre lærekandidater med oppfølgingsansvar fordelt ut i ulike fagområder, samt videreutviklet samarbeid om hospitering fra ifokus. Det ble gjennomført 70,7 fulltidsekvivalenter til kompetansehevende tiltak for ordinært ansatte ved bedriften Oversikt over kompetansetiltak gjennomført av ordinært ansatte på ivekst 2013 ivekst har hatt fokus på kompetanseheving innen veiledning, attføring, produksjon, kvalitetsarbeid og sikkerhet. Bedriften motiverer ansatte til å tilegne seg økt kompetanse i form av kurs / konferanser eller studiepoeng innen relevante fagområder. Tabellen viser en oversikt over kompetanseheving / kurs for ordinært ansatte i 2013: Kurs Antall timer / dager Antall pers. Fulltidsekvivalenter Opplæring nyansatte 2 timer 2 0,5 Opplæring nyansatt daglig leder 5 t 1 0,6 Vestfold Fylkeskommune: 1 dag 3 3,0 «Å være lærebedrift Vestfold Fylkeskommune: 1 dag 3 3,0 «Veiledning og kommunikasjon ASVL Høstkonferanse 2 dager 1 2,0 6

7 ASVL - Årsmøte sør 2 dager 1 2,0 NHO næringskonferanse 2 dager 1 2,0 Generalforsamling OKTAV med omvisning vekstbedrift Bedriftsledernettverk i Vestfold: Ingunn 4 timer 1 0,5 3 timer 1 0,4 equass: 1 dag 3 3,0 CNC operator og dataprogram 2 dager 2 4,0 Bedriftsbesøk med fokus på CNC maskin 1dag 4 4,0 Bankopplæring DnB 2 timer 1 0,2 Verneombudets dag. 1dag 2 2,0 Kurs for verneombud i bedrifter Brannvernkurs 3timer Sertifikat for stor bilhenger 3 timer 1 0,4 Oktav gjennomgang LK 3 timer 2 0,8 HMS 40 t 1 5,3 Verdibasert kommunikasjon v/ Geir Lippestad 2 timer 1 0,2 Interne kurs; equass: 1,25 timer 9 1,5 Fagdag, fabelaktig fredag 3 timer 1 0,4 Visma regnskapsgjennomgang - opplæring 2 timer 2 0,5 Felles fagdag konsern vår 8 timer 13 13,8 Felles fagdag konsern høst 8 timer 14 14,9 7

8 Opplæring hjemmeside 2 timer 2 0,5 Totalt antall fulltidsekvivalenter 70, Rammer og faktisk gjennomførte årsverk 7.1 Rammer ivekst pr Ved årets start hadde ivekst 48 tildelte plasser for VTA. 7 av disse plassene har vært tilknyttet Damgården frem til oktober Etter dette har det vært 5 aktive plasser der. Fra 1. juli fikk vi en VTA plass og har pr årets utgang 49 VTA plasser. Tiltak Tidsperiode Rammer/ godkjente plasser Årsverk/ Månedsverk Faktisk gjennomførte årsverk/månedsverk VTA VTA Andel arbeidstakere i ordinære bedrifter Kravene i samarbeidsavtalen er at ivekst skal ha minimum 15 % av arbeidstakerne i VTA ute i eksterne bedrifter. Vi har hatt, gjennom en egen avdeling på Damgården med 7 utplasserte, en dialog med NAV om å kunne senke noe på ekstern utplassering utover dette samarbeidet. Vi har likevel hatt avtaler med flere eksterne bedrifter for våre arbeidstakere. For året 2013 har det vært noe variert da vi fikk en formidling fra VTA til ordinært arbeidsliv, samt en overflytting for en annen arbeidstaker. Det har vært mellom 6-7 arbeidstakere som har vært tilknyttet eksterne bedrifter gjennom 2013 i tillegg til Damgården. ivekst har etablert en bred kontakt med næringslivet og samarbeider med ulike bransjer i gjennomføringen av VTA i ordinære bedrifter. Arbeidstakerne følges opp av veileder fra ivekst. Veileder bistår bedriftene i forhold til opplæring og tilrettelegging av arbeidstakerne ved behov. Noen arbeidstakere er kun i eksterne bedrifter, mens vi erfarer at enkelte arbeidstakere profiterer på å ha en tilknytning til ivekst ved å jobbe noen dager eksternt og noen dager på avdeling. Arbeidstakerne som arbeider eksternt, får arbeidsoppgaver tilpasset egne forutsetninger og egen yteevne. Vi har fokus på å bidra til utvikling av den enkeltes ressurser og kompetanse gjennom mestring, kvalifisering og tilrettelagte rbeidsoppgaver i ordinære bedrifter. 8

9 8.0. Oversikt over avdelinger ivekst tilbyr varer og tjenester til et bredt spekter innen privatmarked og næringsliv. Bedriften er organisert i ulike avdelinger og arbeidstakerne er tilknyttet hver sin avdeling. Vi erfarer at enkelte arbeidstakere ønsker og profiterer på å ha arbeidsoppgaver i flere avdelinger. Arbeidstakere som har ønske om det, lånes ut til andre avdelinger ved behov. I 2013 ble en ny avdeling opprettet innen sveis. Vi ser at dette er blitt en god arbeidsarena for flere som får mulighet til å tilegne seg ny kunnskap. Denne avdelingen har som mål å bidra til mersalg på en allerede godt etablert tjeneste og vi ser det kan bedre samarbeid ytterligere på tvers av avdelinger og arbeidstakere. Oversikt over avdelinger og arbeidsoppgaver: Avdeling / område Snekkeravdeling Arbeidsoppgaver innen Produksjon av benketter, FJORD-møbler, tørkestativ, skjermvegger for avfallsstativ, lekekasser for barnehager, potetkasser, transportkasser ulike snekkeroppdrag på forespørsel fra kunder m.m. Produkter og tjenester tilbys både privat og næringskunder. Vedlikehold/ transport og flytteoppdrag Pakk og monteringsavdelingen Service og vedlikeholdsoppdrag, snømåking, gressklipping, trefelling, vedproduksjon/salg, flytte og transportoppdrag, maleoppdrag m.m. Produkter og tjenester tilbys både privat og næringskunder. Diverse pakk og monteringsoppdrag hovedsakelig for grafisk bransje og hyttemarked, men også for diverse andre kunder, elektrisk montering, lage varmekabler, støping av bunadsølv, produksjon av sandsekker. Stell av gravsted i vår / sommersesongen. Produkter og tjenester tilbys både privat og næringskunder. Kantine Renhold Tilbereder enkel mat til salg i kantina, inkl. møtemat til eget bruk. Renhold til privat og bedriftsmarkedet. Inkluderer også nedvask og flyttevask. Ansvar for renhold og trivsel ved ivekst. Vaktmesteroppdrag Gårdsdrift Damgården Sveis avdeling Ansvarlig for vaktmesteroppgaver tilknyttet ifokus sine 4 barnehager og hovedbygg på Elveveien. Har ansvar for vedlikehold- og bilpark på ivekst. Arbeidsoppgaver tilknyttet stall, gårdsdrift, hestedrift, renhold, kantine / servering til kurs/ møtevirksomhet Produksjon av tilleggsprodukter til gravstell som kransholder, lyktholder og lykt. Egen design og utvikling av ny lampe for interiørbruk. Andre oppdrag på 9

10 forespørsel. Produkter og tjenester tilbys både privat og næringskunder Tilbud av aktiviteter, formell opplæring, kvalifisering og annen dokumenterbar kompetanse (realkompetanse): Produksjon og tjenester er arenaer som skal bidra til at arbeidstakerne opplever mestring, utvikling og økt livskvalitet. Vi har fokus på at arbeidstakerne skal ha muligheter for å vedlikeholde og utvikle sine ferdigheter på arbeidsplassen. Alle arbeidstakerne har egen handlingsplan og det gjennomføres medarbeidersamtale med den enkelte arbeidstaker. På bakgrunn av samtalene setter arbeidstakeren seg mål for kommende periode og kurs og kompetansetiltak for arbeidstakere vurderes. I tillegg til ulike arbeidsoppgaver, tilbyr vi ulike kurs til våre arbeidstakere. Vi har stort fokus på helse og ernæring og tilbyr derfor trening 1 gang pr. uke for våre arbeidstakere. Vi hadde i 2013 et samarbeid med Thor Heyerdal videregående skole i forhold til gjennomføringen av treningen. Treningen inneholdt både styrke og kondisjonstrening. ivekst er opptatt av at arbeidstakerne skal ha mulighet til å komme med tilbakemeldinger på tilbud og arbeidsoppgaver. Det gjennomføres kvartalsvise møter med tillitsvalgt, arbeidstakerundersøkelse x1 pr. år, arbeidstakerforum x2 pr. år, handlingsplansamtaler x 2 pr. år og medarbeidersamtale x1 pr. år. Innspillene tas med i videreutviklingen av bedriften. Tillitsvalgt er også involvert i ulike møtevirksomhet der det er naturlig å ha med ansatte representanter. ivekst har i 2013 hatt følgende kurs og treningstilbud til arbeidstakere og hospitanter: Kurs Innhold Kommentar: Trening med elever fra Thor Heyerdal videregående skole ½ time kondisjon ½ time basis styrketrening for store muskelgrupper Ca arbeidstaker benytter seg av muligheten til å trene 1 gang pr. uke. Avtalen har vært mellom høstferie og påskeferie i skoleåret. Ble avsluttet senhøst Omvisning for elever ved Thor Heyerdal vgs. Arbeidstakerne har arrangert og gjennomført omvisning med elever fra skolen. Kantinen står for servering av lunsj til elevene Omvisningen er verdifull for informasjonsoverføring fra arbeidstakerne til elevene ved videregående skole. Elevene får innsikt 10

11 LIBRA kurs oppstart desember 2012 Databasert kursprogram innen helse og ernæring tilpasset VTA målgruppen Kurset har en varighet på 3 timer pr gang. i arbeidstakernes hverdag. 2 deltakere har startet på LIBRA opplæring i desember 2012 og avslutter kurset i Ny gruppe startet høst 2013 med 3 deltakere. Førstehjelpskurs Bedriftshelsetjenesten tilbyr førstehjelpskurs til alle arbeidstakere Ble foretatt i ivekst lokalet, alle fikk tilbud og de fleste deltok i dette. Varighet på kurset var 2,5 t. Røykekuttkurs Dette var et tilbud som ble foreslått før jul Ingen ønsket å delta på dette. Bedriftshelsetjenesten holdt kursene Kompetansebevis i renhold Skriftlig og praktisk interne oppgaver for å få et bevis 4 stykker har gjennomført Tverretatlig samarbeid Vår kjerneproduksjon er å tilby mennesker, som ikke kan arbeide i ordinære virksomheter, tilrettelagte arbeidsplasser. På ivekst møter vi mennesker med ulike utfordringer og ulikt behov for tilrettelegging. Vi opplever at stadig flere arbeidstakere har sammensatte utfordringer, noe som stiller stadig større krav til bedriften som arbeidsgiver og til tverretatlig samarbeid. Sammen med arbeidstakeren jobber vi med å hente frem ressurser og skape en godt tilrettelagt arbeidsplass for den enkelte. Produksjon / tjenesteleveransen er et virkemiddel for og nå mål om mestring og utvikling for den enkelte arbeidstaker. Vi tar utgangspunkt i den enkelte arbeidstakers behov og lager tilpasninger i produksjonen/ tjenestene slik at den enkelte i størst mulig grad opplever mestring og utvikling. Vi jobber ut i fra perspektivet om at mennesket skal fungere 24 timer i døgnet og har en filosofi om at arbeid og fritid er gjensidig avhengig av hverandre. Vi samarbeider med lege, spesialisthelsetjenesten, OmFu, AOK, rehabiliteringstjeneste, ergoterapeut, psykiatrisk team, videregående skole, opplæringskontoret OKTAV, OT og fylkeskommune. Som arbeidsgiver har vi fokus på hva som skal til for at arbeidstaker skal stå i arbeid og oppleve mestring, vedlikehold av / utvikling av ferdigheter og oppleve økt livskvalitet. 11

12 ivekst opplever økt forespørsel om hospitering fra Thor Heyerdal videregående skole. Bedriften tilbyr hospitering til elever i 3 trinn. Dette er kandidater som mest sannsynlig kommer til å søke en VTA plass etter endt skolegang. Samarbeidet er formalisert i en samarbeidsavtale mellom partene, signert i ivekst har i 2013 hatt 6 lærekandidater og har etablert et samarbeid med opplæringskontoret OKTAV. Høsten 2013 er det 4 lærekandidater på andre året og 2 som avsluttet og fikk sitt kompetansebevis innen kokkefaget og anleggsgartnerfaget. Vi har et godt samarbeid med lokalt næringsliv både som kunder og i gjennomføringen av VTA i ordinære bedrifter, samt at lærekandidatene også vurderes ut til ordinært arbeidsmarked for tilleggsopplæring innen sitt fag Resultater ivekst leverer ihht avtalen med Nav; handlingsplan innen 4 uker fra oppstart, dokumentasjon fra prøvetiden/halvårsrapport, antall deltakere i ordinær bedrift (her ligger vi noe under måltall etter avtale om dette i forhold til plassering av 5-7 VTA på Damgården.), handlingsplan hver 6. mnd og sluttrapport innen 14 dager etter sluttdato Resultater ihht. avtalen med Nav Opprettet handlingsplan innen 4 uker. Dokumentasjon fra prøvetiden. Halvårsrapport. Ant. Deltakere i ordinær bedrift 15%. Handlingsplan sendes hver 6. måned. Levert sluttrapport innen 14 dager etter sluttdato. 7 skulle leveres og 7 er levert innen 4 uker. 5 skulle leveres og 5 er levert. 8 av 48 = 16,6% 6 av 48 = 12,5% 6 av 49 = 12,2% 6 av 49 = 12,2% 49 skulle sendes og 49 er sendt. 6 sluttet og 6 levert innen 14 dager Antall sluttet i 2013 Antall sluttet 2013 Sluttårsak Kommentar: 6 2 til Arbeid/trygd kombinasjon 1 til Alders-/avtalefestet pensjon 2 til Annet, ingen aktiv løsning 1 til Død Vi har formidlet 2 til arbeid dette året. 12

13 11.3 Antall startet i 2013 Tiltak Antall startet 2013 Kommentar: VTA 7 Vi har, gjennom samarbeid med NAV vurdert ventelista hver gang det er aktuelt å starte opp en ny plass Resultat av arbeidstakerundersøkelsen ivekst gjennomfører arbeidstakerundersøkelse 1 gang pr. år. Svarene i arbeidstakerundersøkelsen er gjennomgående gode. I den grad arbeidstakerne har ønske om bedring er det i forhold til å få mer informasjon om hva som skjer på arbeidsplassen. Dette har vært et gjennomgående tema tidligere også. Vi vil i 2014 ha fokus på tiltak for å bedre informasjonen til våre arbeidstakere, bla ved å øke antall allmøter og sikre gjennomførelse av avdelingsmøter. Arbeidstakerne gir tilbakemelding på at de er godt fornøyd med at personalet er tilgjengelig, at de har gode kolleger og at bedriften er i stadig utvikling. Undersøkelsen er besvart av 40 personer, Resultater fra undersøkelsen: Bakgrunnsdata: Følgende skala er brukt for besvarelse på påstandene; 1 - Helt uenig 2 - Litt enig 3 - Helt enig (alt. vet ikke er trukket ut fra besvarelsene) 13

14 Resultatene vist i % fordelt på de ulike svaralternativene (inkl. vet ikke ): 14

15 15

16 Kommentarer fra arbeidstakerne: Jeg vil være under ivekst men et annet VTA plass (matbutikk) (lager) Veldig fornøyd med sånn det er på ivekst. Har lyst til å jobbe fast en dag i uken i kantina. Har lyst til å jobbe ute- Rema 1000 Biltema eller lign.( hospitant) Ønske om å få litt høyere lønn At brukerne bestemmer tur til sommeren, 1 fra hver avdeling pluss en ansatt. Synes vi burde prate en gang i uka om ting her på jobben I denne var det mange steder som ikke var utfylt Jeg synes det er kjedelig når jeg er alene døv så er det ikke moro for meg å være med på avslutninger eks sommer, julebord. Jeg blir litt utenfor og sånn. Derfor har jeg ikke lyst til å være med på sånne ting. Hvis møte så blir jeg sliten å lese lepper mye så får jeg vondt i nakken og hode for er mange rundt seg for at jeg ikke klarer alt. Dere må respektere når jeg alene døv rundt seg. Eks julebord og sånne ting Synes det er vanskelig når mange prater rundt meg. Litt dårlig respons hva gjelder problem løsning eller forenkling av montering av potetkasser. Jeg er fornøyd på jobben og med arbeidsoppgavene vi får. Keep smiling.:-) Jeg synes at personalet er litt sløve med å gi informasjon Det blir moro å være med dere på tur som dere lager te. Jeg går på Kjose på lang tur. Det er utrolig å være med dere. Jeg vil trene å lese å skrive å reise på dataen Resultat av kundetilfredshetsundersøkelsen ifokus og ivekst gjennomfører årlig en kundeundersøkelse. Her presenteres svar som omhandler ivekst. Vi registrerer at det er lik eller økt skår på svarene. Resultater for ivekst Jeg har en klar oversikt over hva ivekst tilbyr av tjenester/ tilbud Det er enkelt å finne informasjon om VTA tiltaket til ivekst 16

17 ivekst har tilstrekkelig involvering av arbeidstakerne på VTA ivekst leverer tilstrekkelig tilrettelagt tilbud Jeg opplever konstruktivt samarbeid med ivekst ivekst er tilgjengelige ivekst arbeider med tilstrekkelig utvikling av sine tjenester/ tilbud 17

18 12. 0 Regnskap 2013 Endelig årsregnskap er ikke endelig ferdigstilt før frist for årsrapport for arbeidsmarkedstiltakene. Endelig revidert årsregnskap vil bli ettersendt NAV når dette formelt er vedtatt på generalforsamling. Foreløpig regnskapsresultat ser slik ut pr : Sum driftsinntekter kr (Salgsinntekter/andre inntekter) Sum varekost (Varekjøp/fremmedytelser) Kr Bruttofortjeneste Kr Sum personalkostnader Kr Sum driftskostnader Kr Driftsresultat Kr Sum finans Kr Årsresultat Kr Dato: Larvik, Konst. daglig leder Ingunn Anvik ivekst AS 18

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT)

Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) Rettledning for Benchmarking Attføring (BATT) I dette dokumentet beskrives indikatorene og forklares hvordan de skal måles og innrapporteres. Til sammen er det 13 indikatorer. For indikatorene brukertilfredshet,

Detaljer

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19

Innholdsfortegnelse s. 4 s. 6 s. 7 s. 8 s. 9 s. 10 s. 11 s. 12 s. 13 s. 14 s. 15 s. 16 s. 17 s. 18 s. 19 Tiltaksoversikt Innholdsfortegnelse Om Aksis s. 4 Avklaring s. 6 Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) s. 7 Arbeid med bistand s. 8 Kvalifisering s. 9 Tilrettelagt arbeid s. 10 Varig tilrettelagt

Detaljer

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass?

EN SPENNENDE BEDRIFT. - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? EN SPENNENDE BEDRIFT - kanskje Nord-Fosens mest varierte arbeidsplass? MESTRING - GLØD - GLEDE Vår visjon skal være retningsgivende for vår tjenesteleveranse og hvordan vi skal opptre overfor våre tiltaksdeltakere.

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2016 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: Lygnaveien 472 4590 Snartemo

Detaljer

Kundeundersøkelse 2015

Kundeundersøkelse 2015 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forhold til vår attføringsleveranse. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold til ifokus (Elveveien) og siste del i

Detaljer

En døråpner til arbeidslivet

En døråpner til arbeidslivet En døråpner til arbeidslivet Informasjonsbrosjyre - Stavne Hva er Stavne? s. 3 APS Arbeidspraksis s.4 RBK Ung i jobb s. 5 AB Arbeid med bistand s. 6 Dagsverket s. 7 VTA Varig tilrettelagt arbeid s. 7 Kurs,

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2013 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021

Årsrapport 2008. Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Årsrapport 2008 Årsrapport 2008 Vev-Al-Plast as Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Eierforhold Saltdal kommune 51,02% Nordland Fylkeskommune 18,45% Nord Norges Diakonistiftelse

Detaljer

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis

Arenaer for arbeid. Modumheimen. Kompetansebevis Arenaer for arbeid Modumheimen Kompetansebevis Disposisjon Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS

Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Årsmelding For Driftsåret 2014 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til virksomheten er: 4590 Snartemo E-post adresser:

Detaljer

Generell informasjon. Verdier

Generell informasjon. Verdier w w w.pr im a- a s. n o Generell informasjon Prima er et aksjeselskap, stiftet i mars 1992. Selskapet eies av Trondheim kommune ( 60 % ) og Trondheim Røde Kors ( 40 %). Selskapets administrasjon samt en

Detaljer

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00

Kravspesifikasjoner for APS og AB Opprettet 21.10.2010 15:32:00 Dette er NAV sine Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter hvor vi har tatt med det som spesielt gjelder for KIM-senterets tiltak Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) Arbeid med bistand

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid)

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 9.1 Kravspesifikasjoner fra NAV Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter (utdrag for VTA - varig tilrettelagt arbeid) 1.1 Innledning Kravspesifikasjonen er et vedlegg til Avtalen mellom NAV

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard

Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard Foto: ricardofoto.no Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Bransjestandard INNLEDNING Standarden angir medlemsbedriftenes basisnivå for tjenesten innenfor tiltaket Varig Tilrettelagt Arbeid (VTA). Standarden

Detaljer

Kundeundersøkelse 2017

Kundeundersøkelse 2017 Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forbindelse med vår leveranse på arbeidsog inkluderingstjenester til NAV. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold

Detaljer

Kundeundersøkelse Resultater 2016 for ivekst

Kundeundersøkelse Resultater 2016 for ivekst Årlig gjennomfører vi en kundeundersøkelse hos NAV Larvik, - i forbindelse med vår attføringsleveranse. Undersøkelsen er delt i to, - første del med spørsmål i forhold leveransen fra ifokus AS og siste

Detaljer

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014

Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Attføringsrapport 4. kvartal/hele 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 4. kvartal 2014 Tiltak Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 Tar

Detaljer

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk

Attføringsbedriftene. Bransjestandard. for arbeidsmarkedstiltaket Varig tilrettelagt arbeid (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk Attføringsbedriftene Bransjestandard for arbeidsmarkedstiltaket "Varig tilrettelagt arbeid" (VTA) Trykk: Eikli as - grafisk BRANSJESTANDARD FOR ARBEIDSMARKEDSTILTAKET VARIG TILRETTELAGT ARBEID (VTA) Innledning

Detaljer

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2016 Velkommen til KSI! KSI er en moderne arbeidsmarkedsbedrift som har som hovedoppgave å få mennesker ut i arbeid. Vår visjon er: Kompetanse - Service - Inspirasjon. Vi er heleid av Kristiansand

Detaljer

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS

7/ i - M/ bedrift. - en Vekst. Årsmelding. For. Driftsåret. Til. Nav og eiere. Snartemo Quality Products AS - en Vekst 7/ i - M/ bedrift Årsmelding For Driftsåret 2015 Til Nav og eiere Snartemo Quality Products AS - en Vekst bedrift Lokalisering av virksomheten: Snartemo stasjon Hægebostad kommune Adresse til

Detaljer

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad

Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad 7.6.2016 Kommunalt råd for mennesker med nedsatt funksjonsevne Varig tilrettelagt arbeid VTA v/ Arve Winsnes Bjørnar Hafstad Forskrift om arbeidsmarkedstiltak kapittel 14 Varig tilrettelagt arbeid 14 1

Detaljer

Strategisk plan 2016-2019

Strategisk plan 2016-2019 Strategisk plan 2016-2019 Nordpolen Industrier AS Oslo 28.05.2015 Strategisk plan for 2013-2015 erstattes av ny strategisk plan for 2016-2019 0 Innhold 1 Innledning... 2 2 Formål og verdigrunnlag... 2

Detaljer

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro

Bedriftsrapport 2014. Publisert 27. februar 2015. Mentro Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2014 Publisert 27. februar 2015 Mentro Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016

Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Endringer på tiltaksområdet fra 1. januar 2016 Nytt regelverk for arbeidsmarkedstiltakene er foreslått iverksatt fra 1. januar 2016 Regjeringen har i Stortingsprop. 39 L foreslått en rekke endringer i

Detaljer

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold

Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015. Østfold Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2014 Fylkesrapport Publisert 27. februar 2015 Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2009 Årsberetning 2009 1 Styrets beretning 2009 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS

Intensjonsavtale. mellom. ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Intensjonsavtale mellom ifokus AS, Fønix AS, Velle Utvikling AS og JobbIntro AS Innledning Formålet med denne intensjonsavtalen er å etablere et grunnlag for samarbeid mellom attføringsbedriftene i Vestfold.

Detaljer

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter?

Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Frokostmøte Sørum Kommune 24.mai 2012 Hvordan kan næringslivet samarbeide og styrkes av attføringsvirksomheter? Bodil Løkken Bendiksen Adm direktør Hvem er vi? Norasonde AS etablert i 1960 Har i dag 105

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Hedmark Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Hedmark Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Hva er APS, og hva bør APS være. APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Hva er APS, og hva bør APS være APS-konferansen i Bodø 7.-8. april 2008 Innledning ved Jan Greger Olsen, Arbeids- og velferdsdirektoratet. Dagens tekst. 1. Hva sier forskrift og utfyllende regelverk om

Detaljer

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services

VERRANBEDRIFTi. Assurance. in Social Services EN VERRANBEDRIFTi Assurance in Social Services ÅRSBERETNING 2014 Jekta AS ÅRSBERETNING2014 INNLEDNING Jektas visjon er «Gi nye muligheter» Jekta AS har som et ideelt mål å være en arena for mennesker på

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold

Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport. Østfold Benchmark Attføring (BATT) Resultater for 2016: Fylkesrapport Østfold Innhold Kompetanseutvikling... 3 Hospiteringspartnere/samarbeidsavtaler med næringslivet... 3 Ekstern arbeidspraksis/hospiteringsdeltakere...

Detaljer

Tema i denne presentasjonen:

Tema i denne presentasjonen: Velkommen til: Tema i denne presentasjonen: Hvilken type bedrifter er vi? Presentasjon av Modum ASVO AS Presentasjon av Modum Industri AS en viktig samarbeidspart Hva driver vi med? Nye arenaer gjerne

Detaljer

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle

Visjon: Myndighetenes og næringslivets ekspertpartner i kampen for arbeid til alle Strategi 2015-2017 ASVL (Arbeidssamvirkenes Landsforening) er arbeidsgiver-, interesse- og kompetanseorganisasjon for bedrifter som jobber med arbeidsinkludering gjennom ulike arbeidsmarkedstiltak. Visjon:

Detaljer

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid

****************** STRATEGIPLAN for. Vår visjon: Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid ****************** STRATEGIPLAN for Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og personlig vekst i fokus.

Detaljer

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT

TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT TRIVSEL / ARBEIDSMILJØ UNDERSØKELSE 2015, RAPPORT VTA Varig tilrettelagt arbeidsplass KAT Kommunalt Aktivitetstilbud Som et ledd i vårt kvalitetssikringsprogram, equass, er vi pliktig til å legge frem

Detaljer

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren

Velkommen til: Julemesse 2011. Ny inngang og skranke. Fra trevaren Velkommen til: Ny inngang og skranke Julemesse 2011 Fra trevaren Generell informasjon om selskapet Historie og selskapets grunnlag Vedtekter, formål Selskapets samfunnsrolle Antall ansatte Eiendomsforhold/eiere,

Detaljer

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland

Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland Rådgiver Kari-Marie Sandvik NAV Arbeidslivssenter Nordland IA, 17.04.2015 Side 1 3 parts avtale Arbeidsgiverne, arbeidstakerne og myndighetene Ledelsen, tillitsvalgte og NAV arbeidslivssenter Alle parter

Detaljer

Attføringsrapport 1. kvartal 2014

Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Attføringsrapport 1. kvartal 2014 Oversikt over godkjente plasser i Skjermet sektor, ved utgangen av 1.kvartal Godkjente plasser Faktiske antall personer Kommentarer Avklaring 24 24 APS 28 28 AB 57 57

Detaljer

Resultater for 2013. Origod AS

Resultater for 2013. Origod AS Benchmarking Attføring (BATT) Resultater for 2013 Bedriftsrapport Origod AS NAVs tilfredshet NAVs tilfredshet er et snittall mellom 1 og 6, snitt for alle besvarelser av alle spørsmålene. Skala fra 1 til

Detaljer

ASVO Bjørkelangen AS

ASVO Bjørkelangen AS Eiermøte i Aurskog-Høland kommunestyre 10. februar 2014 ASVO Bjørkelangen AS ASVO Bjørkelangen Vår organisasjon 10 ordinært ansatte 25 personer sysselsatt i varig tilrettelagt arbeid (VTA) 24 personer

Detaljer

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS

Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport Via3 AS Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2016 Via3 AS Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving rapporteres

Detaljer

Spørreskjema til NAV-kontoret

Spørreskjema til NAV-kontoret Spørreskjema til NAV-kontoret Dette skjemaet er ment for forberedelse før besvarelse av undersøkelsen via tilsendt e-post lenke. Skjemaet inneholder en oversikt over alle spørsmål i undersøkelsen. Dere

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter

Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter Kravspesifikasjon for tiltak i skjermede virksomheter - Avklaring i skjermet virksomhet - Arbeidspraksis i skjermet virksomhet (APS) - Arbeid med bistand (AB) - Varig tilrettelagt arbeid (VTA) - Kvalifisering

Detaljer

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016

- Vi utvikler mennesker - Eierdokument. Vedtatt: Vikna kommunestyre 07.04.2016 - Vi utvikler mennesker - Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre 07.04.2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst AS Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig

Detaljer

Ve ier til arbe id for alle

Ve ier til arbe id for alle Ve ier til arbe id for alle 191051_BR_Veier til arbeid for alle.indd 1 15-10-08 11:43:12 Hvorfor er arbeid viktig? Arbeid er viktig for de fleste voksne mennesker. Arbeidslivet oppfyller mange verdier

Detaljer

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016

Årsrapport. Godkjent styre 3/2-2016 Årsrapport 2015 Godkjent styre 3/2-2016 Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014.

Årsrapport. Sendt styre 09.02.2014. Årsrapport 2014 Sendt styre 09.02.2014. Innhold: Om Atico as s. 3 Formål Visjon Verdier s.3 Tiltaksplasser s. 3 Ansatte s. 4 Styrets arbeid s. 4 Driften s. 4 Resultat attføringsarbeid/varig tilrettelagt

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2015: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 47, år 2015, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det?

Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? - ta tak i vervet! Saker som angår arbeidsmiljøet hva er nå det? Selv om setningen er kort, omfatter den mye. Vernetjenesten har tidligere hatt mest fokus på verneutstyr og lignende, men nå har en innsett

Detaljer

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet

Velkommen til KSI! av attføringsarbeidet i 2013: Daglig leder har ordet KSI årsmelding 2013 Velkommen til KSI! Økonomisk hadde bedriften en omsetning for 2013 på ca. 18 mill. og overskuddet for året ble ca. 1,1 mill. noe vi er svært fornøyd med. Flere detaljer omkring avdelinger,

Detaljer

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll.

Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Resultat 2012 Rammebetingelser Strategiske utfordringer Selskapet egenkontroll / intern kontroll. Eiermøtet i Asker Kommune, 07.05.2013. Daglig leder Marit Sandberg Mål og resultater for arbeidstakere

Detaljer

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011

****************** 2012-2015 Godkjent i styret 30.11.2011 ****************** STRATEGIPLAN for og MODUM INDUSTRI AS Vår visjon: Formål: Gjennom service, kvalitet og lønnsom produksjon skaper vi tilpassede arbeids- og opplæringsplasser med utvikling, læring og

Detaljer

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen?

Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? Hvordan gir vi mennesker nye muligheter sammen? IA-dag Modum kommune 20. februar 2015 Sverre Pedersen Daglig leder Visjon Vi skaper utvikling og vekst gjennom opplæring og arbeid Formål en bro til arbeidslivet

Detaljer

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør

NAV som aktør i videregående opplæring for voksne // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør NAV som aktør i videregående opplæring for voksne 03.11.16 // Tommy Johansen, ass. fylkesdirektør Utdanning blir stadig viktigere! 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0% 100% 90% 80% 70% 60% 50% Ufaglærte i arbeidsstyrken

Detaljer

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser.

Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Vi ønsket å etablere et tiltak som skulle åpne dørene til arbeidslivet for mennesker med alvorlige psykiske lidelser. Ved å integrere tilbud om arbeidsrettet rehabilitering med behandling i psykisk helsevern

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2010 Årsberetning 2010 1 Styrets beretning 2010 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016:

Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Rapport spørreundersøkelse arbeidstakere på VTA 2016: Gjennomføring av spørreundersøkelse av arbeidstakere på vta: Vi har i uke 49, år 2016, gjennomført en spørreundersøkelse blant våre arbeidstakere på

Detaljer

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013

SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 SPØRREUNDERSØKELSE FOR ARBEIDSTAKERE PÅ VTA MIDTUN VEKST AS HØSTEN 2013 Tabell 1 1.Svært misfornøyd 2.Ikke helt fornøyd 3.Fornøyd 4.Svært fornøyd 1) INFORMASJON OM JOBBEN: Vet du hvilke avdelinger vi har

Detaljer

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010

LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 LÆREKANDIDATORDNINGEN I VESTFOLD Rådgiversamling i Telemark 1. oktober 2010 Liv Marit Meyer Petersen Rådgiver/formidlingsansvarlig Utdanningsavdelingen, fagopplæringseksjonen Historikk og status lærekandidater

Detaljer

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet

APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet APS Arbeidspraksis i skjermet virksomhet I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «Tiltaket skal gi tilrettelagt arbeidstrening med oppfølging. Tiltaket skal bidra til å prøve ut den enkeltes muligheter

Detaljer

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester.

NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. NAV som kjøper av grønne velferdstjenester. Mora - 19. mars 2009. Magne Søvik, NAV Hedmark Innhold 1. Kort om NAV Hedmark 2. Innhold/ oppgaver i NAV kontorer 3. Arbeidsrettede tiltak ulike varianter 4.

Detaljer

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011

Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Attføringsrapport 3. Kvartal 2011 Oversikt over godkjente plasser ved utgangen av tredje kvartal Tiltak Godkjente Faktiske ant Kommentarer plasser personer Avklaring 24 24 APS 28 24 AB Ca 80 83 60 AB,

Detaljer

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB

KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB KIA og TIA Kvalifisering og Tilrettelagt arbeid i AMB I kravspesifikasjonen fra NAV står følgende: «I arbeidsmarkedsbedriftene skal tiltaksdeltaker gis høyere reell og formell kompetanse gjennom tilrettelagt

Detaljer

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT)

Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører. Arbeidsforberedende trening (AFT) Kravspesifikasjon for tiltaksarrangører Arbeidsforberedende trening (AFT) 15.09.2016 1. FORMÅL OG RESULTATMÅL Arbeidsforberedende trening skal bidra til å prøve ut tiltaksdeltakerens arbeidsevne og til

Detaljer

Attføringsrapport 3. kvartal 2013

Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Attføringsrapport 3. kvartal 2013 Oversikt over godkjente plasser i skjermede tiltak, pr. 30.09.13 Tiltak Godkjente plasser Faktiske ant personer Ant stillinger knyttet til tjenesten Kommentarer Avklaring

Detaljer

Bedriftsrapport 2015

Bedriftsrapport 2015 Benchmark Attføring (BATT) Bedriftsrapport 2015 RAPPORT TIL KONTROLL KIM senteret Kompetanseutvikling Kompetanseutvikling måles i timer, men rapporteres i dager. For eksempel vil 15 timer brukt til kompetanseheving

Detaljer

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold

NAV kontor hva gjør vi. NAV-kontor i Østfold NAV kontor hva gjør vi NAV-kontor i Østfold NAV Østfold Det finnes et Nav kontor i hver kommune Foreløpig NAV Hobøl og Spydeberg som er slått sammen til et kontor. De største kontorene er Fredrikstad,

Detaljer

YTRE NAMDAL VEKST AS

YTRE NAMDAL VEKST AS VEKST Eierdokument 2016 Vedtatt: Nærøy kommunestyre 10.03.2016 Vikna kommunestyre.....2016 Eierdokument for Ytre Namdal Vekst Utgangspunkt: Etter initiativ fra styret og daglig leder i Ytre Namdal Vekst

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving

Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Retningslinjer knyttet til praksisplasser for personer som er klarert for arbeidsutprøving Innledning: Bergen kommune har som IA-virksomhet forpliktet seg til å jobbe målrettet for et mer inkluderende

Detaljer

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst

Helse- og omsorgssjef i Namsos. Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Namsos kommune Helse- og omsorgssjef i Namsos Saksmappe: 2010/4595-3 Saksbehandler: Morten Sommer Saksframlegg Virksomhetsoverdragelse av Solvang dagsenter til MN Vekst Utvalg Utvalgssak Møtedato Namsos

Detaljer

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup

Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Hvorfor er det viktig med korrekt statistikk til Nav og bransjeforeningen Attføringsbedriftene? Jon Qvortrup Sagt om attføringsbedriftene: Arbeidsmarkedstiltakene er ikke gode nok Attføringsbransjen leverer

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev

Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012

Vi gir tid for muligheter. Årsberetning 2012 Årsberetning 212 1 Styrets beretning 212 Selskapets formål er: Tilby arbeid og aktivitet til personer med nedsatt arbeidsevne med sikte på økt livskvalitet, utvikling og en meningsfull hverdag. Som virkemidler

Detaljer

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra.

ASVLs strategi og handlingsplan ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. ASVLs strategi og handlingsplan 2017-2019 ASVLs medlemsbedrifter bidrar til utvikling gjennom arbeid. Bildet er tatt på Flyndra. Foto: Lena Knutli 1 ASVLs visjon Arbeid for alle! Grunnlovens bestemmelse

Detaljer

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen

Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013. Torgeir Nyen Hospitering i fagopplæringen Utdanningsforbundets konferanse Molde, 20.november 2013 Torgeir Nyen Bakgrunn Fagopplæring etter Reform 94 Læring på to arenaer knyttes sammen: skole og bedrift Kunnskapsløftet

Detaljer

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner

Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende. tiltak. Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Yrkesrettede kurs og yrkesforberedende tiltak Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Flyktningtjenesten for Gran og Lunner Per i dag ca. 100 aktive deltakere Høyt antall av kortutdannede En del med videregående

Detaljer

Asker Rådhus. Klikk for å redigere undertittelstil i malen

Asker Rådhus. Klikk for å redigere undertittelstil i malen Klikk Eierdagen for å redigere 25.april tittelstil 2017 Asker Rådhus Klikk for å redigere undertittelstil i malen AGENDA ASKER PRODUKT OG RESULTATER 2016 VERDIBASERT ARBEID, ETIKK OG SAMFUNNSANSVAR STRATEGISKE

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS

Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Årsrapport 2011 Balder Tekstil AS Organisasjonskart Balder Tekstil as Baldersgate 9 0263 Oslo Tlf.: 23 27 13 00 Faks.: 22 55 53 40 E-post: balder.tekstil@getmail.no www.balder-tekstil.no STYRET Balder

Detaljer

Generell informasjon om Prima AS

Generell informasjon om Prima AS Generell informasjon om Prima AS Prima AS er et aksjeselskap som ble stiftet i 1992 med Trondheim kommune (60 %) og Trondheim Røde kors (40 %) som eiere. Selskapets administrasjon, samt en del produksjonsavdelinger,

Detaljer

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben

Årsoppgjør. Leva Fro. Innhold: Styrets beretning. Regnskap. Revisors beretning. Vi vokser med jobben Årsoppgjør Leva Fro Vi vokser med jobben 2008 Innhold: Styrets beretning Regnskap Revisors beretning ø ÅRSBERETNINGEN FOR DRIFTSÅRET 2008 1. GENERELT Leva-Fro A/S ble stiftet 30.06.92, og hadde i 2008

Detaljer

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter

Arbeidsrettede tjenester. Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev. ser nye muligheter Arbeidsrettede tjenester Arbeidsrettede tiltak Læringstilbud og kursmuligheter Fagbrev ser nye muligheter A2G er en av de ledende leverandører av arbeidsrettede tjenester i Hordaland. Vi har et bredt tilbud

Detaljer

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011

Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 Noen tanker og utfordringer om HMS- opplæring. Svein-Erik Innset 08.06.2011 1. Innledning. 2. Opplæring for hvem? 3. En tabell. 4. Noen utfordringer. Innledning Arbeidsmiljølovens formål er å: A. Å sikre

Detaljer

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole

Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015. Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Jessheim og Skedsmo vgs 26. 2 2015 Fra kvalifiseringskurs til Vg3 i skole Elever i videregående skole som ønsker læreplass og ikke har fått dette har rett til et Vg3 i skole som bygger på det Vg2 søkeren

Detaljer

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter

Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal. tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no. Sammen ser vi muligheter Amento as Nye Monoddveien 7 Kvavik 4580 Lyngdal tlf.: 38 34 74 70 faks 38 34 74 71 post@amento.no www.amento.no Sammen ser vi muligheter En allsidig attføringsbedrift Amento er en allsidig attføringsbedrift

Detaljer

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket?

Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? VTA-seminaret 19.- 20. mai 2009. Hvordan vil Arbeids- og velferdsdirektoratet følge opp de utfordringer som FAFO-rapporten har avdekket? Innlegg den 20. mai ved Jan Greger Olsen Arbeids- og velferdsdirektoratet.

Detaljer

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud

OVERSIKT FOR NAV APS. Tilbud og tiltaksnr. Tema og aktivitet 719560. Spesfikasjon og antall plasser APS. Beskrivelse av tilbud (Arbeidspraksis) Tema og aktivitet Individuell avklaring Utredning Arbeidspraksis Varighet på 8-10 uker med fokus på motivasjon og oppfølging mot videre aktivitet. Passer for personer som ønsker økt motivasjon

Detaljer

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet

TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet TROMSØ KOMMUNE Rus- og Psykiatritjenesten avd for Arbeid og Aktivitet Adresse: Skippergata,1 C 9008 Tromsø Tlf.: 77791090, Mobil: 91347492 Åpningstider: Vintertid fra 15 sept. til 14 mai. - Mandag tirsdag

Detaljer

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013

Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 Interessentundersøkelser ved JobbIntro 1. Halvår 2013 01.10.2013 Gro Merethe Rørvig Innhold Kort om hvilke undersøkelser som er gjennomført... 2 Kundeundersøkelse NAV Horten... 2 Oppsummering av bevaringspunkter

Detaljer

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste

Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS. Et suksesseksempel til deltakers beste Gardermoen 15.01.10 Delseminar D Kl. 10.15 11.30 Lokal samhandling mellom NAV Larvik og ifokus AS Et suksesseksempel til deltakers beste Hilde L. Haugum, Leder Brukeroppfølging NAV Larvik Anita Saga, Nestleder

Detaljer

Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS. Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021. Eiere:

Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS. Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021. Eiere: Eiere: Saltdal kommune 51% 30,5% Nordland fylkeskommune 18,5% Årsrapport 2010 VEV-AL-PLAST AS Øvermoan 11, Pb 46, 8250 ROGNAN Telefon 756 94020 Telefaks 756 94021 Fakta om Vev-Al-Plast as Etablert 28.

Detaljer

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET

TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET TILBAKE TIL ARBEIDSLIVET FOR OG MED MENNESKER Gjennom ENTUSIASME OG ARBEIDSGLEDE får vi ting til å gro ATTFØRING Verdien av å ha et arbeid blir man kanskje først klar over den dagen man ikke har det. Arbeid

Detaljer

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS

Realkompetanse. Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Realkompetanse Gir trygghet, mulighet til selvutvikling og høyere lønn EN ARBEIDSTAKERORGANISASJON I YS Forord Samfunnets krav til høyere og mer spesialisert kompetanse gjør at utdanning blir stadig viktigere.

Detaljer

Overordnet IA-plan 2015-2018

Overordnet IA-plan 2015-2018 Overordnet IA-plan 2015-2018 IA-mål Alta kommune 2015 2018 Alta kommune har fornyet samarbeidsavtalen med NAV Arbeidslivssenter om å være en inkluderende arbeidslivsbedrift i perioden 2014 2018. Inngåelse

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg

SAKSFRAMLEGG. Saksgang. Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Hovedutvalg for helse og omsorg Arkivsaksnr: 2014/5707 Klassering: F03 Saksbehandler: May Beate Haugan PROSJEKT «UNG I AKTIVT LIV» Rådmannens forslag til

Detaljer

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk

Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon. Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010, Eva Schwencke, HiAk Hva tilbyr HiAk? Bedriftspedagogikk og Kreativ Kommunikasjon Innlegg på ASVLs fagkonferanse, oktober 2010,, HiAk Studium i Bedriftspedagogikk, 60 stp Ca 70 fra ASVL-bedrifter gjennomført 60 stp - Derav

Detaljer

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende.

Samhandlingsmøter i virksomheten Godt samarbeid i form av jevnlige møter med vernetjenesten og tillitsvalgt er i seg selv forebyggende. VEILEDER FOR HÅNDTERING AV PERSONALSAKER 1. Innledning God ledelse, en sunn og åpen organisasjonskultur basert på en ryddig organisering og fornuftig fordeling av arbeidsoppgaver, vil normalt kunne forebygge

Detaljer

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse

4-2013. Nyhetsbrev tall og analyse 4-213 Nyhetsbrev tall og analyse Nyhetsbrevet denne gangen omhandler: Oppland på vei opp 3 i jobb Statistikk t.o.m august 213 Oppgang i Oppland Alle de fire opplandsbedriftene som har sendt inn tall leverer

Detaljer