Kurskatalog

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog 2008 2009"

Transkript

1 Kurskatalog

2 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet. Hittil har kursaktiviteten vår vært svært beskjeden. Som attraktiv organisasjon for små og mellomstore bedrifter er vi imidlertid nødt til å utvikle oss i takt med medlemmene våre, og tar nå konsekvensen av at kunnskap og kompetanse mer enn noen gang er blitt en viktig nøkkel til suksess, også på bedriftsnivå. For oss i Bedriftsforbundet er det nettopp din bedrift det handler om. Vi arbeider for å gi bedriften din bedre rammevilkår og konkurransefortrinn, blant annet gjennom gode medlemstilbud. Relevante og kompetansehevende kurs er en naturlig del av dette, sammen med de øvrige tilbudene: gratis juridisk hjelp og økonomisk rådgivning, gunstige forsikringsavtaler og en mengde gode rabatt - avtaler. Jeg er spent på hvordan kurstilbudet slår an blant medlemsbedriftene, og håper du finner ett eller flere kurs som bidrar til å gi bedriften din et løft. Lykke til! Tom Bolstad Adm.dir. Bedriftsforbundet

3 HØSTENS KURSPROGRAM 4 Innledning 4 BIs lederprogram for Bedriftsforbundet 6 TEMA: Overordnet ledelse og utvikling av virksomheten, strategi 6 KURS 1 Å se bedriften i et helhetsperspektiv 7 KURS 2 Styret og styrearbeid 8 KURS 3 Strategi og utvikling 8 Hvordan skape engasjerte medarbeidere 10 Bli hørt Få det som du vil! 10 Samarbeid eller konflikt? 11 Hva med min egen utvikling? 12 Jobb smartere på nett få mer igjen for innsatsen 14 TILLITSVALGTPROGRAMMET 16 Innledning 16 MODUL 1: Organisasjonsarbeid 19 MODUL 2: Lobby, virkemiddelapparatet og forvaltning 20 MODUL 3: Storting og Regjering 20 ANDRE KURS OG TILBUD 23 Mentorbedrift for stortingspolitikere 24 Sommerdesignkontor 25 Idéportalen 26 Stiftelsen Miljøfyrtårn 27 HMS-kurs for ledere 28 Bedriftsforbundets Dag

4 4 HØSTENS KURSPROGRAM

5 På tide å ta ut potensialet! Får du fullt utbytte av de ressursene som ligger i medarbeiderne, prosessene og verktøyene i bedriften din? Skaper du nok verdi fra kloke hoder og gode kunder? Og hvordan står det til med den digitale kompetansen? Utnytter du markedsføring på internett maksimalt? Ledelse og samarbeid er sentralt i all næringsvirksomhet. Vi jobber sammen med kollegaer, samarbeidspartnere, leverandører, og ikke minst, med kunder. Forskning viser at dårlige relasjoner ikke kan bøtes på med HR-tiltak, kickoffs og kundepleie. Slike tiltak har bare effekt hvis de bygger på allerede gode relasjoner. Uten god kommunikasjon skaper vi heller ikke gode relasjoner. Bedriftsforbundet har i samarbeid med BI Trondheim, Sunne Organisasjoner og Responspartner skreddersydd et kurstilbud til SMB-markedet. Dette er kurs som er relevante for alle som står i krevende virksomhetsprosesser, og på de følgende sidene kan du lese mer om disse! 5

6 BIs lederprogram for Bedrifts - Økt lønnsomhet og bedre lederhverdag Små grep kan gi store resultater. BIs lederprogram er et praktisk kursopplegg med fokus på økt lønnsomhet, videreutvikling av virksomheten og bedre lederhverdag. Programmet er skreddersydd for ledere i små og mellomstore bedrifter. Foreleserne har lang erfaring fra næringslivet, og de presenterer konkrete eksempler og tema hentet fra reelle næringslivs - prosesser. TEMA: «Overordnet ledelse og utvikling av virksomheten, strategi» Omfang Totalt 3 kurs Hvert kurs går over en ettermiddag/kveld og påfølgende dag totalt 12 timer per kurs Første kursrekke gjennomføres høsten 2008 og vinteren Du kan melde deg på ett eller flere av temaene. Hovedmål Helhetsforståelse for virksomhetenes ledelse og utvikling, internt og eksternt Grunnlag for økt lønnsomhet og positiv bedriftsutvikling i et krevende og omskiftelig nasjonalt og internasjonalt marked Krav til forkunnskaper Det er ingen krav til formelle forkunnskaper for å delta. Din praktiske erfaring fra ledelse av en virksomhet er den viktigste kompetansen. 6

7 forbundet KURS 1 Å se bedriften i et helhetsperspektiv Utviklingstrender for SMB. Utfordringer og kriterier for suksess Internasjonalisering: Fra nasjonalt til internasjonalt perspektiv Styret som nøkkelressurs i bedriftens utvikling Strategi og strategisk ledelse: Hva, hvordan og hvorfor? Strategi vs. operasjonell effektivitet Utvikling og innovasjon som forutsetning for langsiktig suksess og overlevelse Nye krav til ledelse: tendenser og utfordringer fremover Kurs 1 tar utgangspunkt i konkrete case som presenteres på kurset. Deltakerne knytter dette til egen virksomhet og det blir presentert utfordringer som deltakerne anbefales å arbeide med i egen bedrift frem til neste kurs. Det blir mulighet for individuell veiledning fra kursleder mellom kursene. Sted: BI Trondheim, Pirsenteret Dato/tid: 19. november 2008 kl november 2008 kl

8 KURS 2 Styret og styrearbeid Styret som kompetanse- og utviklingsressurs Styrets arbeid med strategier og strategiprosessen Rekruttering og sammensetning av styret Aksjelovens sentrale bestemmelser Styrets og daglig leders roller: funksjon oppgaver ansvar Sentrale formelle sider ved styrearbeidet På kurs 2 vil deltakerne få presentert praktiske verktøy til bruk i bedriftens løpende styrearbeid. Sted: BI Trondheim, Pirsenteret Dato/tid: 28. januar 2009, kl januar 2009, kl KURS 3 Strategi og utvikling Strategisk ledelse Forretningsidé visjon virksomhetenes overordnede mål Strategiske analyser Den strategiske plan som rammeverk og arbeidsverktøy Samarbeid allianser nettverk Implementering av strategien Innovasjon og produktutvikling Kurs 3 fokuserer på konkrete, effektive verktøy for strategiarbeid i mindre bedrifter. Deltakerne jobber med egne case og få presentert en praktisk verktøykasse til bruk i sitt eget strategiarbeid. Sted: BI Trondheim, Pirsenteret Dato/tid: 3. mars 2009, kl mars 2009, kl

9 Kursmateriell og servering er inkludert på alle kursene. Påmelding og informasjon: Administrasjonssekretær Mette Holden Henriksen e-post: telefon: web: Pris: Pris per modul er kr 3900,- for medlemmer. Kr 8000,- for ikke-medlemmer. Undervisningsmateriell og servering er inkludert. Vi gir 10 % rabatt for påfølgende deltaker fra samme firma. Ved flere enn 3 deltakere fra samme virksomhet gir vi 20 % rabatt. 9

10 Hvordan skape engasjerte m Skal en bedrift lykkes, er den avhengig av innsatsen til ansatte og ledere. Disse kursene gir deg konkrete metoder og verktøy som bidrar til å skape engasjerte medarbeidere. Kursene kombinerer prestasjonsledelse med helsefremmende arbeidsplasser der vi har utviklet tre kurs spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Bli hørt få det som du vil Kontakt med kunder og forretningsforbindelser Hensikten med kurset Etter kurset skal du kunne presentere budskapet ditt på en selgende, overbevisende og sann måte. Du skal kjenne dine egne styrker og forbedringsmuligheter som kommunikator, og du skal kjenne grunnleggende metoder for å nå frem til andre. Innhold Hva vil du oppnå? Hvilke behov har målgruppen din? Finn den beste vinklingen. Finnes det vinn vinn? Hvordan finne de gode formuleringene. Språk og metaforer. Hvilke hjelpemidler skal jeg bruke i en presentasjon og hvordan? Hva skal jeg fokusere på? Fakta eller følelser, hva skal jeg legge vekt på? Dialog eller overtalelser, hva virker best? Dato og sted november 2008 på Kongsberg. NB! Vi tar forbehold om minimum antall påmeldte Pris: Pris for kurset (2 dager) er kr 3900,- for medlemmer og kr 8000,- for ikke-medlemmer. Vi gir 10 % rabatt for påfølgende deltaker fra samme firma. Ved flere enn 3 deltakere fra samme virksomhet gir vi 20 % rabatt. Undervisningsmateriell er inkludert. 10 Arbeidsform Kurset er basert på relevant teori og praktiske øvelser. Det blir mye trening med korte innlegg som setter temaet i perspektiv og gir praktiske råd. Vi bruker videoopptak og du får tilbakemelding både fra deltakerne og fra kurslederen. Det er også mulighet for individuell oppfølging i etterkant av kurset. Gjennomføring Kurset gjennomføres på to dager. Det er ingen spesielle krav til utstyr eller forkunnskaper. Kursmateriell blir utdelt på kurset.

11 edarbeidere? Samarbeid eller konflikt? ABC for internkommunikasjon. Slik skaper du det gode arbeidsmiljøet. Hensikten med kurset Etter kurset skal du vite hvordan du og medarbeiderne dine får frem det beste i hverandre. Du skal vite hvordan du kan skape et inspirerende og aksepterende internt samarbeidsklima der dere fokuserer på muligheter fremfor begrensninger. Innhold Hvordan kommuniserer og samarbeider jeg? Min samarbeidsprofil. Bruk av Belbin team-rolle test Hvordan få engasjerte medarbeidere? De fire energikildene Den vanskelige samtalen, hvordan gjennomfører jeg den? Transaksjonsanalyse, ikkevoldelig kommunikasjon Konfliktforebygging Konflikthåndtering Hvordan ta og gi feedback uten å såre eller bli såret? Arbeidsform Vi veksler mellom innlegg og praktiske øvelser, med blant annet rollespill. Du får tilbakemelding både fra deltakerne og fra kurslederen, og det er mulighet for individuell oppfølging i etterkant av kurset. Dato og sted 20. januar 2009 i Trondheim. NB! Vi tar forbehold om minimum antall påmeldte Pris: Pris per kurs er kr. 2400,- for medlemmer og kr 5000,- for ikke-medlemmer Vi gir 10 % rabatt for påfølgende deltakere fra samme firma. Undervisningsmateriell er inkludert. Gjennomføring Kurset gjennomføres på 8 timer. Ingen spesielle krav til utstyr eller forkunnskaper. Kursmateriell blir utdelt på kurset. 11

12 Hva med min egen utvikling? Selvledelse og mestring i praksis. Hvordan ta ut ditt fulle potensial og hele tiden lære noe nytt om deg selv og ditt fag? Hensikten med kurset Etter kurset skal du ha en klar idé om hvordan du kan utvikle deg selv og oppnå økt grad av mestring og kontroll over egen arbeidssituasjon. Dato og sted 10. februar 2009 i Bergen. NB! Vi tar forbehold om minimum antall påmeldte Pris: Pris per kurs er kr 2400,- for medlemmer og kr 5000,- for ikke-medlemmer. Vi gir 10 % rabatt for påfølgende deltakere fra samme firma. Undervisningsmateriell er inkludert. Innhold Avdekke egne sterke sider Forutsetninger for egen mestring Aggressiv passiv, eller naturlig selvhevdende? De fire energikildene og egne forutsetninger for engasjement Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) Hvordan utvikle gode vaner og mental fleksibilitet Bruk av verktøy for måling og egenutvikling Stressmestring. Metoder og verktøy for forebygging og mestring av stress Veien videre planlegging av egne utviklingstiltak. Mestringsbok Arbeidsform Kurset er basert på bevisstgjøring, øvelser og faglige innlegg. Vi arbeider individuelt, i grupper og i plenum, og legger mer vekt på ferdigheter enn kunnskap. Vi finner konkrete og relevante oppgaver og utfordringer den enkelte ønsker å ta tak i etter samlingen. Det er mulighet for individuell oppfølging i etterkant av kurset. 12 Gjennomføring Kurset gjennomføres på 8 timer. Det er ingen spesielle krav til utstyr eller forkunnskaper. Kursmateriell blir utdelt på kurset.

13 Påmelding og informasjon til alle kurs: Administrasjonssekretær Mette Holden Henriksen e-post: telefon: web: Om kursholderne Anne Marie Saxlund er utdannet kreftsykepleier med tilleggsutdanning i organisasjon, markeds - føring og tverrfaglig veiledning. Hun har lang erfaring innen krisehåndtering, kommunikasjon, veiledning og coaching. Chris Ottesen er spesialist i prosjektledelse, bedriftsinterne læringsprosesser og utvikling av læremateriell. Han er utdannet bedrifts -økonom med tilleggsutdanning i pedagogikk og veiledning. Han har utgitt fagbok for ledere i mindre og mellomstore virksomheter og skrevet en rekke fagartikler. Christian H. Rafn er spesialist i leder- og medarbeiderutvikling, med fokus på kompetanseutvikling og endringsledelse. Han er utdannet siviløkonom og har i tillegg tredve års erfaring som kurslærer i meditasjon og stressmestring. 13

14 Jobb smartere på nett få m I dag har de fleste seriøse virksomheter en hjemmeside på internett. Men det er ikke lenger nok bare å ha en hjemmeside. Selv ikke en flott hjemmeside genererer nødvendigvis kunder og salg. Er du klar over utfordringen, men vet ikke hva du skal gjøre? Internett er dagens fremste verktøy for å finne informasjon. En stor del av denne informasjonen blir brukt direkte i kjøpsbeslutninger eller kjøpsutløsende prosesser. Spesielt små og mellomstore bedrifter har mye å hente på bedre bruk av nettet som salgs- og markedsføringskanal. Likevel har få bedrifter et bevisst forhold til internett som markedskanal. Bedriftsforbundet tilbyr nå et kurs i nettmarkedsføring i regi av Responspartner. Kurset Suksessformelen gir en konkret steg-for-steg-metode som gir grunnleggende forståelse av hva markedsføring på nett handler om og hvilke faktorer du må vurdere for bedriftens nettprofilering. Suksessformelen er en sikker metode for å øke respons og salg via nettet. Metoden er anerkjent av en rekke analyseselskaper og internettmarkedsførere internasjonalt. 90 % av alle beslutninger starter online. Utnytter bedriften din denne muligheten? Om kurset Kurset gjennomføres som en workshop hvor du får innsikt i hva som kreves for å lykkes med internett som tidenes viktigste markedskanal. Du blir kjent med metoden bak Suksessformelen, og du får lære hvilke kritiske elementer som må være på plass for å øke synlighet, respons og salg. Les mer på Hvem passer kurset for? Kurset passer for daglig leder, markedsansvarlig/selger, og for deg som er opptatt av salg og markedsføring. Gjennomføring Kurset gjennomføres på fire timer. Det er ingen krav til utstyr eller forkunnskap. Kursmateriell blir utlevert på kurset. Tid og sted november: Oslo 15. januar: Stavanger 18. november: Kristiansand 3. februar: Bergen 26. februar: Kristiansund 10. mars: Bodø 19. mars: Tromsø NB! Vi tar forbehold om minimum antall deltakere og endringer i kursplanen. 14

15 er igjen for innsatsen! Påmelding og informasjon: Administrasjonssekretær Mette Holden Henriksen e-post: telefon: web: Pris: Pris per kurs kr 2400,- for medlemmer. Kr 5000,- for ikke-medlemmer. Vi gir 10 % rabatt for påfølgende deltaker fra samme firma. Undervisningsmateriell er inkludert Om kursholderen Rune Johan Larsen er ansett som en av landets fremste ressurser innen strategisk salg og internettmarkedsføring. Han har hjulpet selskaper som Edda Media, Tinde.no, Renault/Bilbutikk1. Rune Larsen forklarer på en lettforståelig måte om elektronisk markeds - føring. Nyttig og lærerikt foredrag for travle næringsdrivende." Hedvig Svardal, advokat M.N.A. Advokatfirmaet Svardal Du fikk frem budskapet ditt om hvordan gjøre hjemme - sider selgende og hvordan følge opp kunder slik at du får en kjøpsutløsning. Du fikk med deg oss som var på foredraget og innspill/ideer var toveis." Morten Bjerke, prosjektsjef Tusenfryd AS 15

16 16 TILLITSVALGTEPROGRAMMET

17 Bra for andre, bra for deg! Bedriftsforbundet er en stor organisasjon med frivillige styremedlemmer i fjorten regioner og fylker. De frivillige gjør en viktig innsats for forbundet, og nå ønsker vi å styrke tillitsvalgtapparatet lokalt, bidra til rekruttering og skape økt engasjement i og rundt forbundet gjennom å introdusere Tillitsvalgtprogrammet. 17

18 Tillitsvalgtprogrammet bra Som tillitsvalgt i Bedriftsforbundet skal du ha egennytte av de erfaringene du får. Som lokal medspiller skal du kunne etablere et godt kontaktnett med det øvrige tillitsvalgtapparatet og med administrasjonen. Arbeidet krever tid og innsats, men skal også gi ny kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Du er viktig! Lanseringen av Tillitsvalgtprogrammet i Bedriftsforbundet er en styrket satsning i organisasjonen. Programmet skal etablere et fundament for det arbeidet forbundets tillitsvalgte gjør. Gjennom tre kursmoduler vil vi formidle informasjon, gi kunnskap og bringe sammen mennesker for felles fokus, innsikt og motivasjon. For Bedriftsforbundet og medlemmene er det viktig at du som tillitsvalgt deltar i programmet. Gjennom det står du enda bedre rustet til å gjøre en innsats i det vervet du har, og du får anledning til å utvikle egen kompetanse og eget nettverk. Innhold Tillitsvalgtprogrammet vil omfatte sentrale, politiske saker for forbundet, intern og ekstern saksgang, rutiner og systemer, organisasjonsarbeid, lobbyvirksomhet og forvaltnings- og virkemiddelapparat. Kursprogrammet gjennomføres i tre moduler. De to første modulene gjennomføres som éndagssamlinger. Siste modul er en studietur til Oslo med besøk på Stortinget. Programmet arrangeres i de største byene i Norge, og første kurs gjennomføres i oktober De to neste kursmodulene gjennomføres i perioden januar-mars Praktisk gjennomføring HVA Opplæring i organisasjonsarbeid og politiske prosesser OMFANG 3 moduler HVOR De største byene i Norge HVEM Tillitsvalgte i Bedriftsforbundet, inkludert varamedlemmer 18

19 for andre, bra for deg! MODUL 1 Organisasjonsarbeid lokale kurs (1 dag) Historisk blikk: Bakgrunn og historikk for framveksten av organisasjoner i norsk arbeidsliv Om organisasjonsarbeid: Organisering, lovverk, formål osv. Om Bedriftsforbundet Praktisk organisasjonsarbeid: Hvordan jobbe som tillitsvalgt i Bedriftsforbundet? Tid og sted Modul 1 gjennomføres i uke 43 og 44: oktober Mandag 20. okt.: Tromsø Onsdag 22. okt.: Trondheim Fredag 24. okt.: Oslo Tirsdag 28. okt.: Kristiansand Onsdag 29. okt.: Stavanger Fredag 31. okt.: Bergen 19

20 MODUL 2 Lobby, virkemiddelapparat og forvaltning lokalt/regionalt (1 dag) Politiske partier og beslutningsprosesser i kommuner og fylkeskommuner Betydningen av lobbyvirksomhet i dagens samfunn og for næringslivet; en arena for kontakt, påvirkning og dialog Organisasjonenes posisjon og rolle Pressen: Et apparat for påvirkning Gjennomføres i perioden januar - februar 2009 MODUL 3 Storting og Regjering Stortinget i Oslo Stortinget og Regjering oppbygging og arbeidsoppgaver Lobbyistens kleskode Hvordan bygge opp og kvalitetssikre et budskap Omvisning på Stortinget Møte med aktuelle politikere Gjennomføres i perioden februar mars Alle opplysninger for Modul 2 og 3 er med forbehold om endringer. Det vil bli informert om sted, dato og tid for disse modulene fortløpende, og så tidlig som mulig. Følg også med på utsendt e-post og på våre nettsider: 20 Informasjon og påmelding til administrasjonssekretær Mette Holden Henriksen e-post: telefon:

21 21

22 22 ANDRE KURS OG TILBUD

23 C Bedriftforbundets prosjekter: Flere muligheter for verdiskaping og inspirasjon! Bedriftsforbundet initierer og drifter en rekke spennende prosjekter og arrange menter som vi tilbyr til våre medlemmer. Vi er stolte av disse aktivitetene fordi de skaper verdier innen en rekke faktorer; kompetanse, omsetning, aktivitet og nettverk for å nevne noen. Alle disse prosjektene gjennomfører vi sammen med gode medspillere som sørger for at prosessene blir smartere og leveransene bedre! 23

24 Mentorbedrift for stortingspolitikere! Stadig flere av representantene som blir innvalgt på Stortinget er unge og uten erfaring fra privat næringsliv. Dette oppleves frustrerende for store deler av næringslivet. Bedriftsforbundet Trøndelag har derfor invitert samtlige stortingsrepresentanter fra regionen til å inngå en mentoravtale med små og mellomstore bedrifter i landsdelen. Fylkesstyret i Trøndelag ser mange fordeler ved å få stortingsrepresentantene på besøk hos lokale bedrifter for å vise frem den nærings - politiske virkeligheten som disse virksomhetene jobber i. I tillegg er det selvsagt en styrke å få forbindelser rett inn til Stortinget gjennom relasjonene til de ulike representantene. Avtalen innbærer minst fire møter per år mellom en stortingspolitiker og en bedrift. Så langt har 10 stortingspolitikere vist positiv interesse og det har også vært enkelt å finne bedrifter som ønsker å delta i prosjektet. Bedriftene rekrutteres fra politikernes eget hjemsted. Prosjektet skal evalueres etter ett år; før valget i Mentorprogrammet er et nytt prosjekt som er initiert i Sør- og Nord- Trøndelag. Trøndelagsbenken blir derfor pilotprosjektet, men på sikt er målsettingen å gjennomføre opplegget flere steder i landet! Har du spørsmål? Ta kontakt med Tove Hassel på telefon eller 24

25 Sommerdesignkontor er Bedriftsforbundets suksessprosjekt! Bedriftsforbundet tok våren 2006 initiativet til Sommerdesignkontor i Norge. Vi ser at det er viktig å inspirere medlemsbedriftene til å bli mer bevisste på god design, og prosjektet gir økt forståelse for design som konkurransefortrinn og utviklingsfaktor for bedriften. I samarbeid med Institutt for produktdesign, NTNU og Innovasjon Norge er det hittil gjennomført Sommerdesignkontor i Oppdal, Jørpeland, Os, Verdal, Våler i Solør, Mo i Rana, Ålesund og Vestre Toten. Hver sommer ansetter Bedriftsforbundet 15 industridesignstudenter som etablerer et designkontor med fem ansatte på tre forskjellige steder i landet. Hvert kontor jobber for åtte bedrifter i syv hektiske sommeruker. Målet er å lage en realistisk arena for å vise hvordan bruk av design er et strategisk virkemiddel for å fremme bedriftenes konkurransekraft. Gjennom konstruktivt samarbeid mellom bedrifter og studenter skapes det ideer til nytenkning og bevisstgjøring av designkompetanse. Studentene får viktig praksis og kunnskap om næringslivet og bedriftene får et utfordrende blikk på virksomheten og produktene fra unge og uredde designstudenter. Prosjektet finansieres med støtte fra Innovasjon Norge og egeninnsats fra Institutt for produktdesign NTNU og Bedriftsforbundet, samt en egenandel fra deltakerbedriftene. Sommerdesignkontor 2009? Styringsgruppen vil i løpet av høsten velge ut i hvilke fylker som skal få Sommerdesignkontor neste år. Har du spørsmål? Ta kontakt med Tove Hassel på telefon eller send e-post til: 25

26 Idéportalen - et verktøy for å utvikle bedriften, produktene og tjenestene dine! Små og mellomstore bedrifter har sjelden muskler til å satse tungt på forsknings- og utviklings aktiviteter, selv om behovet for dette kan være stort. Idéportalen er en nasjonal nettportal for formidling av bedriftsoppdrag til studenter over hele landet. Idéportalen tilbyr nå Bedriftsforbundets medlemmer direkte tilgang til fersk kunnskap og kompetanse for virksomheter i SMB sektoren. Gjennom samarbeid med studenter på bachelor- og mastergrads - oppgaver får du utredet, utviklet og produsert kunnskap, produkter og tjenester. Slik fungerer Idéportalen Når du registrerer oppdragsbehov ditt på websiden blir oppdraget synlig for tusenvis av studenter ved landets universiteter og høyskoler. Idéportalen jobber kontinuerlig med å formidle disse oppdragene til institutter, avdelinger og fagfelt. Hittil har Idéportalen hatt oppdrag innen produktdesign, softwareutvikling, kommunikasjonsstrategier, forretningsplaner, automasjon, oversetting, laboratorieforsøk, logistikkoppgaver, grafisk design og arkitektur, for å nevne noe. 26 Noe for deg? Registrer oppdrag på eller ta kontakt med Roger Dalseg på telefon

27 Stiftelsen Miljøfyrtårn Miljøsertifisering: En investering for bedriften! Bedriftsforbundet er en av stifterne i Stiftelsen Miljøfyrtårn, som er en frivillig, nasjonal sertifiseringsordning spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Sertifiseringen gjennomføres i en enkel og handlingsrettet arbeidsform som bidrar til konkrete miljø- og driftsresultater etter kort tid. Resultatet blir ofte en mer konkurransedyktig bedrift. Prosessen er lærerik og bevisstgjørende for både ledelsen og ansatte, og en rekke kommuner og offentlige etater foretrekker nå leverandører som har en form for miljøsertifisering. I Trondheim har vi gjennomført sertifiseringen som nettverk der seks til ti bedrifter går sammen om sertifiseringsprosessen. Hensikten er å spare kostnader til konsulenthjelp og utnytte kunnskapen og kompetansen som bedriftene i nettverket har til erfaringsutveksling og felles prosess. Positive effekter er dokumentert i resultatundersøkelser og bedrifts - eksempler på nettsidene til Miljøfyrtårn, En rekke av våre medlemsbedrifter er sertifisert, og i øyeblikket er det stor pågang fra hele næringslivet. Er du interessert i Miljøfyrtårn så ta kontakt med Tove Hassel på telefon eller e-post til 27

28 HMS-kurs for ledere Over 1000 bedriftsledere har hittil deltatt på Bedriftsforbundets kurs! Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette kravet kan ikke delegeres til andre ansatte, og gjelder øverste leder som har arbeidsgiveransvaret i bedriften. Bedriftsforbundets advokater tilbyr kurs som tar sikte på å dekke minimumsbehovet for opplæring for arbeidsgivere. Kurset går over fire timer og alle deltagere får kursbevis for gjennomført opplæring. Innhold Om kurset og regelverket Roller i HMS arbeidet Arbeidsgivers plikter Utvalgte forskrifter Internkontroll Gjennomføring Kurset gjennomføres på tre timer Kursmateriell er inkludert Etter endt kurs vil hver deltaker få tilsendt kursbevis Hvor: Hvem: Pris: Vil bli annonsert i forkant på nett og e-post Medlemmer i Bedriftsforbundet og eksterne interesserte Kr. 500,- / 950,- (medlemmer / ikke-medlemmer), inkl. kursmateriell Kursene settes opp med jevne mellomrom i hele landet, se våre kurssider på nett: Forespørsel om kurs skjer rettes til Mette Holden Henriksen: e-post: telefon:

29 29

30 BEDRIFTSFORBUNDETS DAG november i Oslo 30 Morgendagens verdiskaping: Hva kan vi lære av fremtiden? Delta på Bedriftsforbundets Dag og bli bedre rustet for fremtiden! Vi setter søkelys på aktuelle utfordringer og trender, basert på fersk kunnskap om en verden i rask forandring. Med vekt på fremtidens forretningsmodeller og nasjonale og globale næringslivstrender, spør vi blant annet: Hvilke konkrete utfordringer møter fremtidens små- og mellomstore bedrifter? Hvem skal skape verdiene? Vil staten fremdeles eie norsk næringsliv, eller får vi en rik flora av private gründere og bedriftseiere? Vil arbeidslivsorganisasjonene ha en like sentral plass i fremtiden? Dato: 28. november 2008 Sted: Thon Hotel Opera i Oslo Tid: Alle medlemmer får tilsendt egen invitasjon på e-post og i post. Følg også med på For påmelding og informasjon: Mette Holden Henriksen, administrasjonssekretær e-post: Telefon:

31 Årets program gir deg blant annet dette: Fremtidsforedrag med Axel Olesen, adm. dir. ved Instituttet for Fremtidsforskning i København Paneldebatt med politikerne Erna Solberg (H), Lars Sponheim (V), Siv Jensen (Frp), sjeføkonom Steinar Juel (Nordea Markets) og redaktør Magne Lerø (Ukeavisen Ledelse). Debattleder: Sølve Stang. Parallelle Workshops: 1. SCENARIOMETODEN Gjennom scenarier kan vi se for oss flere mulige fremtidsbilder som tar opp i seg usikkerheten om frem - tiden. Gode scenarier synliggjør hva vi må ta hensyn til når vi skal ta beslutninger om forhold som ligger langt fremme i tid. Workshopen gir en introduksjon til scenariometoden. Møteleder: Axel Olesen, adm. dir. ved Instituttet for Fremtidsforskning i København 2. NÆRINGSPOLITISK DEBATT Fremtidens utfordringer er mange for de små- og mellomstore bedriftene. Likeså er de politiske utfordringene mange. I denne sesjonen får alle som vil, si sin mening om hva som må til for å sikre lønnsomme bedrifter i fremtiden. Møteleder: Sølve Stang, journalist og programleder fra NRK. 3. HMS FOR LEDERE Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver gjennomgår opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Workshopen gir deg oversikt over og innblikk i hva dette betyr for deg som bedriftsleder. Møteleder: Are Fagerhaug, advokat, Advokatfirmaet Selmer Vi avslutter dagen med omvisning i Operaen og festmiddag på Thon Hotel Opera. 31

32 Akersgt Oslo Telefon Telefaks

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening

UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse. 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening UTVIKLING OG DRIFT AV LOKALT SN-FORUM/GRUPPE Verktøykasse 08.01.2011 Tekna - Teknisk-naturvitenskapelig forening 2 INTRODUKSJON Dette heftet inneholder noen ideer ment som bidrag til å utvikle lokale fora/grupper/møteplasser

Detaljer

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal

Rissa Leksvik. Trondheim Malvik. Midtre Gauldal 1 10 Rissa Leksvik Trondheim Malvik Stjørdal Orkdal Skaun Klæbu Melhus Selbu Midtre Gauldal Tema: Strategisk næringsplan for Trondheimsregionen før etter - eid av trøndere Leder Innhold i Det er nå det

Detaljer

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9

RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 RØDE KORS UNGDOM ORGANISASJONSHÅNDBOK HEFTE 9 INNHOLDSFORTEGNELSE TILLITSVALGT I RØDE KORS UNGDOM Velkommen som valgt til å være med å lede verdens største internasjonale organisasjon. Dette heftet er

Detaljer

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte

UNGDOMSBEDRIFT. Veilederhefte UNGDOMSBEDRIFT Veilederhefte INNHOLD 1. INNLEDNING 4 1.1 Entreprenørskap i utdanningen 4 1.2 Entreprenørskap i Kunnskapsløftet 5 1.3 Læreplaner for fag 5 1.4 Pedagogisk plattform for Ungt Entreprenørskap

Detaljer

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere

Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Morgendagens ledere Evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag Morgendagens ledere En evaluering av prosjektet Global Future i regi av NHO Trøndelag. Skrevet av: Hanne Falstad, Prosjektleder NHO Trøndelag

Detaljer

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler

Arbeid og psykisk helse. Fem gode eksempler Arbeid og psykisk helse Fem gode eksempler Rapport nr 2/2013 Utgitt: 2013 Utgiver: Nasjonalt kompetansesenter for psykisk helsearbeid (NAPHA) Redaksjon: Siri Bjaarstad, Kjetil Orrem og Roald Lund Fleiner

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

KURSKATALOG HØSTEN 2011

KURSKATALOG HØSTEN 2011 KURSKATALOG HØSTEN 2011 KURSPROGRAM HØSTEN 2011 AUGUST - OKTOBER 2011 Dato Kurs Kursleder Pris Side 23.08 Lynkurs for nettredaktører Nina Furu 4980,- 6 24.08 Lynkurs i sosiale medier Nina Furu/Kenneth

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Forstudie bærekraft programmet

Forstudie bærekraft programmet Innhold Forord... 3 Sammendrag... 4 1. Rammer for arbeidet... 6 1.1 Bakgrunn... 6 1.2 Formål... 6 1.3 Definisjon av begrepet bærekraftig reiseliv... 7 1.4 Definisjon av kommersielle virksomheter... 7 1.5

Detaljer

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse

Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Nr. 1 - mars 2013 www.prosjektledelse.org Kværner-ansatte IPMA-sertifisert Ny innsikt i egen kompetanse Side 5-7 NFP arena 2013 side 8-10 Nye Microsoft Project side 22-23 Kl 8:34 SOFIE, KRISTIAN, MORTEN

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse?

DIN BEDRIFT 03/12. TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull kompetanse? DIN BEDRIFT WWW.BEDRIFTSFORBUNDET.NO 03/12 Sosiale medier og sikkerhet? Vil forenkle Næringspolitikk for fremtiden TEMA KUNNSKAPSFORVALTNING -Hva skjer når en av dine ansatte slutter og tar med seg verdifull

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet

Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet Vanja Gjelstenli Internkommunikasjon og bruk av intranettet blant ansatte ved Norges teknisk-naturvitenskapelig universitet - En kvalitativ analyse av Innsida 2.0 Masteroppgave i Medier, kommunikasjon

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

Holdninger, etikk og ledelse

Holdninger, etikk og ledelse Revidert handlingsplan for forsvarssektoren for perioden 2009 2012 Holdninger, etikk og ledelse Innledning Forsvarssektorens omtrent 20 000 medarbeidere møter etiske- og holdningsmessige utfordringer og

Detaljer

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune

Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune Mye mer enn frisk luft! En kartlegging av kommunikasjon og omdømme i Skien kommune 1 Innledning Byen vår er mye mer enn frisk luft det er bare dèt at vi ikke liker å fortelle det til noen. Vi sier det

Detaljer

Organisasjonshåndboka

Organisasjonshåndboka Organisasjonshåndboka Organisasjonsarbeid for unge funksjonshemmede og kronisk syke organisasjonsanalyse rekruttering aktivisering styret arbeidsfordeling arrangementer økonomi utfordringer politisk arbeid

Detaljer

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen?

Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Kvinnelige gründeres tilgang til kapital - hvordan øker vi pengestrømmen? Mål: Øke fokuset på bedre tilrettelegging av kapital for kvinnelige gründere. Få frem løsninger i form av konkrete virkemidler

Detaljer

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER.

MULIGHETER* UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE. Vi gjør bransjen proffere. JEG ER BLITT DYKTIGERE TIL Å FØRE SAMTALER. MULIGHETER* ET KUNDEMAGASIN FRA FIXIT BUSINESS PARTNER September Nr. 1 2. Årgang Vi gjør bransjen proffere. UTVIKLER LEDERE I FREMTIDS- ORIENTERT BRANSJE Monika Viken Leithe, H2 Ellemelle: JEG ER BLITT

Detaljer

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com

Kursportefølje. Proactima AS PREPARED. Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@proactima.com Kursportefølje Proactima AS Kontakt: Henriette Aashaug mob: 984 52 361 ha@ PREPARED. Vår kursportefølje Grunnleggende HMS HMS for nyansatte HMS for ledere HMS for verneombud Grunnkurs ytre miljø for petroleumssektoren

Detaljer

En ekstra dytt, eller mer?

En ekstra dytt, eller mer? Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer? Delrapport fra evalueringen av ulike tiltak for å kvalifisere elever etter Vg2 Tove Mogstad Aspøy og Torgeir Nyen En ekstra dytt, eller mer?

Detaljer

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter

HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET. Forsknings og oppdragssenter HENÆR SENTER FOR HELSEFREMMENDE ARBEID I NÆRMILJØET Forsknings og oppdragssenter Krafttaket På sporet av et bedre arbeidsliv for seniorer? Refleksjoner fra nasjonalt krafttak for seniorpolitikk i arbeidslivet

Detaljer

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10

Utreder fusjon. Negotia og Parat. Nye grep i tillitsvalgtopplæringen. Klart for årets hovedoppgjør. Kvinnekonferanse i Senegal. Side 6, 7, 8, 9 og 10 fagblad for negotia et ys-forbund nr 1 2014 Negotia og Parat Utreder fusjon Side 6, 7, 8, 9 og 10 Nye grep i tillitsvalgtopplæringen s 12 14 Klart for årets hovedoppgjør s 16 og 17 Kvinnekonferanse i Senegal

Detaljer

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret.

Skolelederen. Mobbing Tema. Sidene 6 9. Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse. s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. Skolelederen Nr. 8 oktober 2012 Fagblad for skoleledelse Mobbing Tema Sidene 6 9 s 12: Vitebegjær på Vitensenteret. s 16: Skolelederes skjønn i møte med lovverket. s. 12 s. 16 s. 18 s 18: Balanse mellom

Detaljer