Kurskatalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kurskatalog 2008 2009"

Transkript

1 Kurskatalog

2 Kunnskap gir konkurransefortrinn! Du sitter nå med Bedriftsforbundets nye kurskatalog i hånden. Det er en katalog jeg er stolt av å kunne sende til deg som er medlem i forbundet. Hittil har kursaktiviteten vår vært svært beskjeden. Som attraktiv organisasjon for små og mellomstore bedrifter er vi imidlertid nødt til å utvikle oss i takt med medlemmene våre, og tar nå konsekvensen av at kunnskap og kompetanse mer enn noen gang er blitt en viktig nøkkel til suksess, også på bedriftsnivå. For oss i Bedriftsforbundet er det nettopp din bedrift det handler om. Vi arbeider for å gi bedriften din bedre rammevilkår og konkurransefortrinn, blant annet gjennom gode medlemstilbud. Relevante og kompetansehevende kurs er en naturlig del av dette, sammen med de øvrige tilbudene: gratis juridisk hjelp og økonomisk rådgivning, gunstige forsikringsavtaler og en mengde gode rabatt - avtaler. Jeg er spent på hvordan kurstilbudet slår an blant medlemsbedriftene, og håper du finner ett eller flere kurs som bidrar til å gi bedriften din et løft. Lykke til! Tom Bolstad Adm.dir. Bedriftsforbundet

3 HØSTENS KURSPROGRAM 4 Innledning 4 BIs lederprogram for Bedriftsforbundet 6 TEMA: Overordnet ledelse og utvikling av virksomheten, strategi 6 KURS 1 Å se bedriften i et helhetsperspektiv 7 KURS 2 Styret og styrearbeid 8 KURS 3 Strategi og utvikling 8 Hvordan skape engasjerte medarbeidere 10 Bli hørt Få det som du vil! 10 Samarbeid eller konflikt? 11 Hva med min egen utvikling? 12 Jobb smartere på nett få mer igjen for innsatsen 14 TILLITSVALGTPROGRAMMET 16 Innledning 16 MODUL 1: Organisasjonsarbeid 19 MODUL 2: Lobby, virkemiddelapparatet og forvaltning 20 MODUL 3: Storting og Regjering 20 ANDRE KURS OG TILBUD 23 Mentorbedrift for stortingspolitikere 24 Sommerdesignkontor 25 Idéportalen 26 Stiftelsen Miljøfyrtårn 27 HMS-kurs for ledere 28 Bedriftsforbundets Dag

4 4 HØSTENS KURSPROGRAM

5 På tide å ta ut potensialet! Får du fullt utbytte av de ressursene som ligger i medarbeiderne, prosessene og verktøyene i bedriften din? Skaper du nok verdi fra kloke hoder og gode kunder? Og hvordan står det til med den digitale kompetansen? Utnytter du markedsføring på internett maksimalt? Ledelse og samarbeid er sentralt i all næringsvirksomhet. Vi jobber sammen med kollegaer, samarbeidspartnere, leverandører, og ikke minst, med kunder. Forskning viser at dårlige relasjoner ikke kan bøtes på med HR-tiltak, kickoffs og kundepleie. Slike tiltak har bare effekt hvis de bygger på allerede gode relasjoner. Uten god kommunikasjon skaper vi heller ikke gode relasjoner. Bedriftsforbundet har i samarbeid med BI Trondheim, Sunne Organisasjoner og Responspartner skreddersydd et kurstilbud til SMB-markedet. Dette er kurs som er relevante for alle som står i krevende virksomhetsprosesser, og på de følgende sidene kan du lese mer om disse! 5

6 BIs lederprogram for Bedrifts - Økt lønnsomhet og bedre lederhverdag Små grep kan gi store resultater. BIs lederprogram er et praktisk kursopplegg med fokus på økt lønnsomhet, videreutvikling av virksomheten og bedre lederhverdag. Programmet er skreddersydd for ledere i små og mellomstore bedrifter. Foreleserne har lang erfaring fra næringslivet, og de presenterer konkrete eksempler og tema hentet fra reelle næringslivs - prosesser. TEMA: «Overordnet ledelse og utvikling av virksomheten, strategi» Omfang Totalt 3 kurs Hvert kurs går over en ettermiddag/kveld og påfølgende dag totalt 12 timer per kurs Første kursrekke gjennomføres høsten 2008 og vinteren Du kan melde deg på ett eller flere av temaene. Hovedmål Helhetsforståelse for virksomhetenes ledelse og utvikling, internt og eksternt Grunnlag for økt lønnsomhet og positiv bedriftsutvikling i et krevende og omskiftelig nasjonalt og internasjonalt marked Krav til forkunnskaper Det er ingen krav til formelle forkunnskaper for å delta. Din praktiske erfaring fra ledelse av en virksomhet er den viktigste kompetansen. 6

7 forbundet KURS 1 Å se bedriften i et helhetsperspektiv Utviklingstrender for SMB. Utfordringer og kriterier for suksess Internasjonalisering: Fra nasjonalt til internasjonalt perspektiv Styret som nøkkelressurs i bedriftens utvikling Strategi og strategisk ledelse: Hva, hvordan og hvorfor? Strategi vs. operasjonell effektivitet Utvikling og innovasjon som forutsetning for langsiktig suksess og overlevelse Nye krav til ledelse: tendenser og utfordringer fremover Kurs 1 tar utgangspunkt i konkrete case som presenteres på kurset. Deltakerne knytter dette til egen virksomhet og det blir presentert utfordringer som deltakerne anbefales å arbeide med i egen bedrift frem til neste kurs. Det blir mulighet for individuell veiledning fra kursleder mellom kursene. Sted: BI Trondheim, Pirsenteret Dato/tid: 19. november 2008 kl november 2008 kl

8 KURS 2 Styret og styrearbeid Styret som kompetanse- og utviklingsressurs Styrets arbeid med strategier og strategiprosessen Rekruttering og sammensetning av styret Aksjelovens sentrale bestemmelser Styrets og daglig leders roller: funksjon oppgaver ansvar Sentrale formelle sider ved styrearbeidet På kurs 2 vil deltakerne få presentert praktiske verktøy til bruk i bedriftens løpende styrearbeid. Sted: BI Trondheim, Pirsenteret Dato/tid: 28. januar 2009, kl januar 2009, kl KURS 3 Strategi og utvikling Strategisk ledelse Forretningsidé visjon virksomhetenes overordnede mål Strategiske analyser Den strategiske plan som rammeverk og arbeidsverktøy Samarbeid allianser nettverk Implementering av strategien Innovasjon og produktutvikling Kurs 3 fokuserer på konkrete, effektive verktøy for strategiarbeid i mindre bedrifter. Deltakerne jobber med egne case og få presentert en praktisk verktøykasse til bruk i sitt eget strategiarbeid. Sted: BI Trondheim, Pirsenteret Dato/tid: 3. mars 2009, kl mars 2009, kl

9 Kursmateriell og servering er inkludert på alle kursene. Påmelding og informasjon: Administrasjonssekretær Mette Holden Henriksen e-post: telefon: web: Pris: Pris per modul er kr 3900,- for medlemmer. Kr 8000,- for ikke-medlemmer. Undervisningsmateriell og servering er inkludert. Vi gir 10 % rabatt for påfølgende deltaker fra samme firma. Ved flere enn 3 deltakere fra samme virksomhet gir vi 20 % rabatt. 9

10 Hvordan skape engasjerte m Skal en bedrift lykkes, er den avhengig av innsatsen til ansatte og ledere. Disse kursene gir deg konkrete metoder og verktøy som bidrar til å skape engasjerte medarbeidere. Kursene kombinerer prestasjonsledelse med helsefremmende arbeidsplasser der vi har utviklet tre kurs spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Bli hørt få det som du vil Kontakt med kunder og forretningsforbindelser Hensikten med kurset Etter kurset skal du kunne presentere budskapet ditt på en selgende, overbevisende og sann måte. Du skal kjenne dine egne styrker og forbedringsmuligheter som kommunikator, og du skal kjenne grunnleggende metoder for å nå frem til andre. Innhold Hva vil du oppnå? Hvilke behov har målgruppen din? Finn den beste vinklingen. Finnes det vinn vinn? Hvordan finne de gode formuleringene. Språk og metaforer. Hvilke hjelpemidler skal jeg bruke i en presentasjon og hvordan? Hva skal jeg fokusere på? Fakta eller følelser, hva skal jeg legge vekt på? Dialog eller overtalelser, hva virker best? Dato og sted november 2008 på Kongsberg. NB! Vi tar forbehold om minimum antall påmeldte Pris: Pris for kurset (2 dager) er kr 3900,- for medlemmer og kr 8000,- for ikke-medlemmer. Vi gir 10 % rabatt for påfølgende deltaker fra samme firma. Ved flere enn 3 deltakere fra samme virksomhet gir vi 20 % rabatt. Undervisningsmateriell er inkludert. 10 Arbeidsform Kurset er basert på relevant teori og praktiske øvelser. Det blir mye trening med korte innlegg som setter temaet i perspektiv og gir praktiske råd. Vi bruker videoopptak og du får tilbakemelding både fra deltakerne og fra kurslederen. Det er også mulighet for individuell oppfølging i etterkant av kurset. Gjennomføring Kurset gjennomføres på to dager. Det er ingen spesielle krav til utstyr eller forkunnskaper. Kursmateriell blir utdelt på kurset.

11 edarbeidere? Samarbeid eller konflikt? ABC for internkommunikasjon. Slik skaper du det gode arbeidsmiljøet. Hensikten med kurset Etter kurset skal du vite hvordan du og medarbeiderne dine får frem det beste i hverandre. Du skal vite hvordan du kan skape et inspirerende og aksepterende internt samarbeidsklima der dere fokuserer på muligheter fremfor begrensninger. Innhold Hvordan kommuniserer og samarbeider jeg? Min samarbeidsprofil. Bruk av Belbin team-rolle test Hvordan få engasjerte medarbeidere? De fire energikildene Den vanskelige samtalen, hvordan gjennomfører jeg den? Transaksjonsanalyse, ikkevoldelig kommunikasjon Konfliktforebygging Konflikthåndtering Hvordan ta og gi feedback uten å såre eller bli såret? Arbeidsform Vi veksler mellom innlegg og praktiske øvelser, med blant annet rollespill. Du får tilbakemelding både fra deltakerne og fra kurslederen, og det er mulighet for individuell oppfølging i etterkant av kurset. Dato og sted 20. januar 2009 i Trondheim. NB! Vi tar forbehold om minimum antall påmeldte Pris: Pris per kurs er kr. 2400,- for medlemmer og kr 5000,- for ikke-medlemmer Vi gir 10 % rabatt for påfølgende deltakere fra samme firma. Undervisningsmateriell er inkludert. Gjennomføring Kurset gjennomføres på 8 timer. Ingen spesielle krav til utstyr eller forkunnskaper. Kursmateriell blir utdelt på kurset. 11

12 Hva med min egen utvikling? Selvledelse og mestring i praksis. Hvordan ta ut ditt fulle potensial og hele tiden lære noe nytt om deg selv og ditt fag? Hensikten med kurset Etter kurset skal du ha en klar idé om hvordan du kan utvikle deg selv og oppnå økt grad av mestring og kontroll over egen arbeidssituasjon. Dato og sted 10. februar 2009 i Bergen. NB! Vi tar forbehold om minimum antall påmeldte Pris: Pris per kurs er kr 2400,- for medlemmer og kr 5000,- for ikke-medlemmer. Vi gir 10 % rabatt for påfølgende deltakere fra samme firma. Undervisningsmateriell er inkludert. Innhold Avdekke egne sterke sider Forutsetninger for egen mestring Aggressiv passiv, eller naturlig selvhevdende? De fire energikildene og egne forutsetninger for engasjement Løsningsfokusert tilnærming (LØFT) Hvordan utvikle gode vaner og mental fleksibilitet Bruk av verktøy for måling og egenutvikling Stressmestring. Metoder og verktøy for forebygging og mestring av stress Veien videre planlegging av egne utviklingstiltak. Mestringsbok Arbeidsform Kurset er basert på bevisstgjøring, øvelser og faglige innlegg. Vi arbeider individuelt, i grupper og i plenum, og legger mer vekt på ferdigheter enn kunnskap. Vi finner konkrete og relevante oppgaver og utfordringer den enkelte ønsker å ta tak i etter samlingen. Det er mulighet for individuell oppfølging i etterkant av kurset. 12 Gjennomføring Kurset gjennomføres på 8 timer. Det er ingen spesielle krav til utstyr eller forkunnskaper. Kursmateriell blir utdelt på kurset.

13 Påmelding og informasjon til alle kurs: Administrasjonssekretær Mette Holden Henriksen e-post: telefon: web: Om kursholderne Anne Marie Saxlund er utdannet kreftsykepleier med tilleggsutdanning i organisasjon, markeds - føring og tverrfaglig veiledning. Hun har lang erfaring innen krisehåndtering, kommunikasjon, veiledning og coaching. Chris Ottesen er spesialist i prosjektledelse, bedriftsinterne læringsprosesser og utvikling av læremateriell. Han er utdannet bedrifts -økonom med tilleggsutdanning i pedagogikk og veiledning. Han har utgitt fagbok for ledere i mindre og mellomstore virksomheter og skrevet en rekke fagartikler. Christian H. Rafn er spesialist i leder- og medarbeiderutvikling, med fokus på kompetanseutvikling og endringsledelse. Han er utdannet siviløkonom og har i tillegg tredve års erfaring som kurslærer i meditasjon og stressmestring. 13

14 Jobb smartere på nett få m I dag har de fleste seriøse virksomheter en hjemmeside på internett. Men det er ikke lenger nok bare å ha en hjemmeside. Selv ikke en flott hjemmeside genererer nødvendigvis kunder og salg. Er du klar over utfordringen, men vet ikke hva du skal gjøre? Internett er dagens fremste verktøy for å finne informasjon. En stor del av denne informasjonen blir brukt direkte i kjøpsbeslutninger eller kjøpsutløsende prosesser. Spesielt små og mellomstore bedrifter har mye å hente på bedre bruk av nettet som salgs- og markedsføringskanal. Likevel har få bedrifter et bevisst forhold til internett som markedskanal. Bedriftsforbundet tilbyr nå et kurs i nettmarkedsføring i regi av Responspartner. Kurset Suksessformelen gir en konkret steg-for-steg-metode som gir grunnleggende forståelse av hva markedsføring på nett handler om og hvilke faktorer du må vurdere for bedriftens nettprofilering. Suksessformelen er en sikker metode for å øke respons og salg via nettet. Metoden er anerkjent av en rekke analyseselskaper og internettmarkedsførere internasjonalt. 90 % av alle beslutninger starter online. Utnytter bedriften din denne muligheten? Om kurset Kurset gjennomføres som en workshop hvor du får innsikt i hva som kreves for å lykkes med internett som tidenes viktigste markedskanal. Du blir kjent med metoden bak Suksessformelen, og du får lære hvilke kritiske elementer som må være på plass for å øke synlighet, respons og salg. Les mer på Hvem passer kurset for? Kurset passer for daglig leder, markedsansvarlig/selger, og for deg som er opptatt av salg og markedsføring. Gjennomføring Kurset gjennomføres på fire timer. Det er ingen krav til utstyr eller forkunnskap. Kursmateriell blir utlevert på kurset. Tid og sted november: Oslo 15. januar: Stavanger 18. november: Kristiansand 3. februar: Bergen 26. februar: Kristiansund 10. mars: Bodø 19. mars: Tromsø NB! Vi tar forbehold om minimum antall deltakere og endringer i kursplanen. 14

15 er igjen for innsatsen! Påmelding og informasjon: Administrasjonssekretær Mette Holden Henriksen e-post: telefon: web: Pris: Pris per kurs kr 2400,- for medlemmer. Kr 5000,- for ikke-medlemmer. Vi gir 10 % rabatt for påfølgende deltaker fra samme firma. Undervisningsmateriell er inkludert Om kursholderen Rune Johan Larsen er ansett som en av landets fremste ressurser innen strategisk salg og internettmarkedsføring. Han har hjulpet selskaper som Edda Media, Tinde.no, Renault/Bilbutikk1. Rune Larsen forklarer på en lettforståelig måte om elektronisk markeds - føring. Nyttig og lærerikt foredrag for travle næringsdrivende." Hedvig Svardal, advokat M.N.A. Advokatfirmaet Svardal Du fikk frem budskapet ditt om hvordan gjøre hjemme - sider selgende og hvordan følge opp kunder slik at du får en kjøpsutløsning. Du fikk med deg oss som var på foredraget og innspill/ideer var toveis." Morten Bjerke, prosjektsjef Tusenfryd AS 15

16 16 TILLITSVALGTEPROGRAMMET

17 Bra for andre, bra for deg! Bedriftsforbundet er en stor organisasjon med frivillige styremedlemmer i fjorten regioner og fylker. De frivillige gjør en viktig innsats for forbundet, og nå ønsker vi å styrke tillitsvalgtapparatet lokalt, bidra til rekruttering og skape økt engasjement i og rundt forbundet gjennom å introdusere Tillitsvalgtprogrammet. 17

18 Tillitsvalgtprogrammet bra Som tillitsvalgt i Bedriftsforbundet skal du ha egennytte av de erfaringene du får. Som lokal medspiller skal du kunne etablere et godt kontaktnett med det øvrige tillitsvalgtapparatet og med administrasjonen. Arbeidet krever tid og innsats, men skal også gi ny kunnskap, kompetanse og ferdigheter. Du er viktig! Lanseringen av Tillitsvalgtprogrammet i Bedriftsforbundet er en styrket satsning i organisasjonen. Programmet skal etablere et fundament for det arbeidet forbundets tillitsvalgte gjør. Gjennom tre kursmoduler vil vi formidle informasjon, gi kunnskap og bringe sammen mennesker for felles fokus, innsikt og motivasjon. For Bedriftsforbundet og medlemmene er det viktig at du som tillitsvalgt deltar i programmet. Gjennom det står du enda bedre rustet til å gjøre en innsats i det vervet du har, og du får anledning til å utvikle egen kompetanse og eget nettverk. Innhold Tillitsvalgtprogrammet vil omfatte sentrale, politiske saker for forbundet, intern og ekstern saksgang, rutiner og systemer, organisasjonsarbeid, lobbyvirksomhet og forvaltnings- og virkemiddelapparat. Kursprogrammet gjennomføres i tre moduler. De to første modulene gjennomføres som éndagssamlinger. Siste modul er en studietur til Oslo med besøk på Stortinget. Programmet arrangeres i de største byene i Norge, og første kurs gjennomføres i oktober De to neste kursmodulene gjennomføres i perioden januar-mars Praktisk gjennomføring HVA Opplæring i organisasjonsarbeid og politiske prosesser OMFANG 3 moduler HVOR De største byene i Norge HVEM Tillitsvalgte i Bedriftsforbundet, inkludert varamedlemmer 18

19 for andre, bra for deg! MODUL 1 Organisasjonsarbeid lokale kurs (1 dag) Historisk blikk: Bakgrunn og historikk for framveksten av organisasjoner i norsk arbeidsliv Om organisasjonsarbeid: Organisering, lovverk, formål osv. Om Bedriftsforbundet Praktisk organisasjonsarbeid: Hvordan jobbe som tillitsvalgt i Bedriftsforbundet? Tid og sted Modul 1 gjennomføres i uke 43 og 44: oktober Mandag 20. okt.: Tromsø Onsdag 22. okt.: Trondheim Fredag 24. okt.: Oslo Tirsdag 28. okt.: Kristiansand Onsdag 29. okt.: Stavanger Fredag 31. okt.: Bergen 19

20 MODUL 2 Lobby, virkemiddelapparat og forvaltning lokalt/regionalt (1 dag) Politiske partier og beslutningsprosesser i kommuner og fylkeskommuner Betydningen av lobbyvirksomhet i dagens samfunn og for næringslivet; en arena for kontakt, påvirkning og dialog Organisasjonenes posisjon og rolle Pressen: Et apparat for påvirkning Gjennomføres i perioden januar - februar 2009 MODUL 3 Storting og Regjering Stortinget i Oslo Stortinget og Regjering oppbygging og arbeidsoppgaver Lobbyistens kleskode Hvordan bygge opp og kvalitetssikre et budskap Omvisning på Stortinget Møte med aktuelle politikere Gjennomføres i perioden februar mars Alle opplysninger for Modul 2 og 3 er med forbehold om endringer. Det vil bli informert om sted, dato og tid for disse modulene fortløpende, og så tidlig som mulig. Følg også med på utsendt e-post og på våre nettsider: 20 Informasjon og påmelding til administrasjonssekretær Mette Holden Henriksen e-post: telefon:

21 21

22 22 ANDRE KURS OG TILBUD

23 C Bedriftforbundets prosjekter: Flere muligheter for verdiskaping og inspirasjon! Bedriftsforbundet initierer og drifter en rekke spennende prosjekter og arrange menter som vi tilbyr til våre medlemmer. Vi er stolte av disse aktivitetene fordi de skaper verdier innen en rekke faktorer; kompetanse, omsetning, aktivitet og nettverk for å nevne noen. Alle disse prosjektene gjennomfører vi sammen med gode medspillere som sørger for at prosessene blir smartere og leveransene bedre! 23

24 Mentorbedrift for stortingspolitikere! Stadig flere av representantene som blir innvalgt på Stortinget er unge og uten erfaring fra privat næringsliv. Dette oppleves frustrerende for store deler av næringslivet. Bedriftsforbundet Trøndelag har derfor invitert samtlige stortingsrepresentanter fra regionen til å inngå en mentoravtale med små og mellomstore bedrifter i landsdelen. Fylkesstyret i Trøndelag ser mange fordeler ved å få stortingsrepresentantene på besøk hos lokale bedrifter for å vise frem den nærings - politiske virkeligheten som disse virksomhetene jobber i. I tillegg er det selvsagt en styrke å få forbindelser rett inn til Stortinget gjennom relasjonene til de ulike representantene. Avtalen innbærer minst fire møter per år mellom en stortingspolitiker og en bedrift. Så langt har 10 stortingspolitikere vist positiv interesse og det har også vært enkelt å finne bedrifter som ønsker å delta i prosjektet. Bedriftene rekrutteres fra politikernes eget hjemsted. Prosjektet skal evalueres etter ett år; før valget i Mentorprogrammet er et nytt prosjekt som er initiert i Sør- og Nord- Trøndelag. Trøndelagsbenken blir derfor pilotprosjektet, men på sikt er målsettingen å gjennomføre opplegget flere steder i landet! Har du spørsmål? Ta kontakt med Tove Hassel på telefon eller 24

25 Sommerdesignkontor er Bedriftsforbundets suksessprosjekt! Bedriftsforbundet tok våren 2006 initiativet til Sommerdesignkontor i Norge. Vi ser at det er viktig å inspirere medlemsbedriftene til å bli mer bevisste på god design, og prosjektet gir økt forståelse for design som konkurransefortrinn og utviklingsfaktor for bedriften. I samarbeid med Institutt for produktdesign, NTNU og Innovasjon Norge er det hittil gjennomført Sommerdesignkontor i Oppdal, Jørpeland, Os, Verdal, Våler i Solør, Mo i Rana, Ålesund og Vestre Toten. Hver sommer ansetter Bedriftsforbundet 15 industridesignstudenter som etablerer et designkontor med fem ansatte på tre forskjellige steder i landet. Hvert kontor jobber for åtte bedrifter i syv hektiske sommeruker. Målet er å lage en realistisk arena for å vise hvordan bruk av design er et strategisk virkemiddel for å fremme bedriftenes konkurransekraft. Gjennom konstruktivt samarbeid mellom bedrifter og studenter skapes det ideer til nytenkning og bevisstgjøring av designkompetanse. Studentene får viktig praksis og kunnskap om næringslivet og bedriftene får et utfordrende blikk på virksomheten og produktene fra unge og uredde designstudenter. Prosjektet finansieres med støtte fra Innovasjon Norge og egeninnsats fra Institutt for produktdesign NTNU og Bedriftsforbundet, samt en egenandel fra deltakerbedriftene. Sommerdesignkontor 2009? Styringsgruppen vil i løpet av høsten velge ut i hvilke fylker som skal få Sommerdesignkontor neste år. Har du spørsmål? Ta kontakt med Tove Hassel på telefon eller send e-post til: 25

26 Idéportalen - et verktøy for å utvikle bedriften, produktene og tjenestene dine! Små og mellomstore bedrifter har sjelden muskler til å satse tungt på forsknings- og utviklings aktiviteter, selv om behovet for dette kan være stort. Idéportalen er en nasjonal nettportal for formidling av bedriftsoppdrag til studenter over hele landet. Idéportalen tilbyr nå Bedriftsforbundets medlemmer direkte tilgang til fersk kunnskap og kompetanse for virksomheter i SMB sektoren. Gjennom samarbeid med studenter på bachelor- og mastergrads - oppgaver får du utredet, utviklet og produsert kunnskap, produkter og tjenester. Slik fungerer Idéportalen Når du registrerer oppdragsbehov ditt på websiden blir oppdraget synlig for tusenvis av studenter ved landets universiteter og høyskoler. Idéportalen jobber kontinuerlig med å formidle disse oppdragene til institutter, avdelinger og fagfelt. Hittil har Idéportalen hatt oppdrag innen produktdesign, softwareutvikling, kommunikasjonsstrategier, forretningsplaner, automasjon, oversetting, laboratorieforsøk, logistikkoppgaver, grafisk design og arkitektur, for å nevne noe. 26 Noe for deg? Registrer oppdrag på eller ta kontakt med Roger Dalseg på telefon

27 Stiftelsen Miljøfyrtårn Miljøsertifisering: En investering for bedriften! Bedriftsforbundet er en av stifterne i Stiftelsen Miljøfyrtårn, som er en frivillig, nasjonal sertifiseringsordning spesielt tilpasset små og mellomstore bedrifter. Sertifiseringen gjennomføres i en enkel og handlingsrettet arbeidsform som bidrar til konkrete miljø- og driftsresultater etter kort tid. Resultatet blir ofte en mer konkurransedyktig bedrift. Prosessen er lærerik og bevisstgjørende for både ledelsen og ansatte, og en rekke kommuner og offentlige etater foretrekker nå leverandører som har en form for miljøsertifisering. I Trondheim har vi gjennomført sertifiseringen som nettverk der seks til ti bedrifter går sammen om sertifiseringsprosessen. Hensikten er å spare kostnader til konsulenthjelp og utnytte kunnskapen og kompetansen som bedriftene i nettverket har til erfaringsutveksling og felles prosess. Positive effekter er dokumentert i resultatundersøkelser og bedrifts - eksempler på nettsidene til Miljøfyrtårn, En rekke av våre medlemsbedrifter er sertifisert, og i øyeblikket er det stor pågang fra hele næringslivet. Er du interessert i Miljøfyrtårn så ta kontakt med Tove Hassel på telefon eller e-post til 27

28 HMS-kurs for ledere Over 1000 bedriftsledere har hittil deltatt på Bedriftsforbundets kurs! Arbeidsmiljøloven stiller krav om at arbeidsgiver skal gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Dette kravet kan ikke delegeres til andre ansatte, og gjelder øverste leder som har arbeidsgiveransvaret i bedriften. Bedriftsforbundets advokater tilbyr kurs som tar sikte på å dekke minimumsbehovet for opplæring for arbeidsgivere. Kurset går over fire timer og alle deltagere får kursbevis for gjennomført opplæring. Innhold Om kurset og regelverket Roller i HMS arbeidet Arbeidsgivers plikter Utvalgte forskrifter Internkontroll Gjennomføring Kurset gjennomføres på tre timer Kursmateriell er inkludert Etter endt kurs vil hver deltaker få tilsendt kursbevis Hvor: Hvem: Pris: Vil bli annonsert i forkant på nett og e-post Medlemmer i Bedriftsforbundet og eksterne interesserte Kr. 500,- / 950,- (medlemmer / ikke-medlemmer), inkl. kursmateriell Kursene settes opp med jevne mellomrom i hele landet, se våre kurssider på nett: Forespørsel om kurs skjer rettes til Mette Holden Henriksen: e-post: telefon:

29 29

30 BEDRIFTSFORBUNDETS DAG november i Oslo 30 Morgendagens verdiskaping: Hva kan vi lære av fremtiden? Delta på Bedriftsforbundets Dag og bli bedre rustet for fremtiden! Vi setter søkelys på aktuelle utfordringer og trender, basert på fersk kunnskap om en verden i rask forandring. Med vekt på fremtidens forretningsmodeller og nasjonale og globale næringslivstrender, spør vi blant annet: Hvilke konkrete utfordringer møter fremtidens små- og mellomstore bedrifter? Hvem skal skape verdiene? Vil staten fremdeles eie norsk næringsliv, eller får vi en rik flora av private gründere og bedriftseiere? Vil arbeidslivsorganisasjonene ha en like sentral plass i fremtiden? Dato: 28. november 2008 Sted: Thon Hotel Opera i Oslo Tid: Alle medlemmer får tilsendt egen invitasjon på e-post og i post. Følg også med på For påmelding og informasjon: Mette Holden Henriksen, administrasjonssekretær e-post: Telefon:

31 Årets program gir deg blant annet dette: Fremtidsforedrag med Axel Olesen, adm. dir. ved Instituttet for Fremtidsforskning i København Paneldebatt med politikerne Erna Solberg (H), Lars Sponheim (V), Siv Jensen (Frp), sjeføkonom Steinar Juel (Nordea Markets) og redaktør Magne Lerø (Ukeavisen Ledelse). Debattleder: Sølve Stang. Parallelle Workshops: 1. SCENARIOMETODEN Gjennom scenarier kan vi se for oss flere mulige fremtidsbilder som tar opp i seg usikkerheten om frem - tiden. Gode scenarier synliggjør hva vi må ta hensyn til når vi skal ta beslutninger om forhold som ligger langt fremme i tid. Workshopen gir en introduksjon til scenariometoden. Møteleder: Axel Olesen, adm. dir. ved Instituttet for Fremtidsforskning i København 2. NÆRINGSPOLITISK DEBATT Fremtidens utfordringer er mange for de små- og mellomstore bedriftene. Likeså er de politiske utfordringene mange. I denne sesjonen får alle som vil, si sin mening om hva som må til for å sikre lønnsomme bedrifter i fremtiden. Møteleder: Sølve Stang, journalist og programleder fra NRK. 3. HMS FOR LEDERE Arbeidsmiljøloven krever at arbeidsgiver gjennomgår opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid (HMS). Workshopen gir deg oversikt over og innblikk i hva dette betyr for deg som bedriftsleder. Møteleder: Are Fagerhaug, advokat, Advokatfirmaet Selmer Vi avslutter dagen med omvisning i Operaen og festmiddag på Thon Hotel Opera. 31

32 Akersgt Oslo Telefon Telefaks

«UTVIKLENDE LEDELSE»

«UTVIKLENDE LEDELSE» «UTVIKLENDE LEDELSE» Et lederutviklingsprogram i regi av Din Utvikling as KORT BESKRIVELSE >>> Utviklende ledelse er et lederprogram for ledere på alle nivåer. VI regner med at du som leder har et ønske

Detaljer

Gled deg til å gå på jobben

Gled deg til å gå på jobben Lederprogrammet for deg som er en kvinne i business Enten du leder et enkeltpersonforetak, lite AS eller har lederansvar i et større selskap, vil du ha nytte av å styrke din evne til selvledelse og god

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015/16 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015/16 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 12 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik

Detaljer

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE

Lederprogrammet. Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Et lederutviklingsprogram for Kvinner i Business DAG 1 MOTIVASJON OG VERDIBASERT LEDELSE Ledelse med deg selv som viktigste ressurs! Ønsker du å bli en bedre leder og å styrke evnen til selvledelse? Trenger du faglig påfyll, inspirasjon og nye verktøy i arbeidshverdagen? Da kan Lederprogrammet

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2015 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2015 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av maksimum 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM

LEDERUTVIKLINGSPROGRAM Utkast til LEDERUTVIKLINGSPROGRAM for Introduksjon 3 Bakgrunn og tema 3 Metode og tilnærming 3 Gjennomføringsplan 4 Ressurspersoner 8 Vilkår og betingelser 8 3015 DRAMMEN Tlf. +47 917 21 000 2 Introduksjon

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Mellomlederutvikling for museene

Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Mellomlederutvikling for museene Opplever du utfordringer i lederollen? Er du ny som leder? Har du dilemmaer du ønsker å diskutere med likesinnede? Har du behov for faglig

Detaljer

Få et profesjonelt nettverk i ryggen

Få et profesjonelt nettverk i ryggen Få et profesjonelt nettverk i ryggen En livline i hverdagen Som leder står man ofte alene når viktige strategiske beslutninger skal treffes. Det kan derfor være en fordel å være med i et nettverk av likesinnede

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs april/mai 2012 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin

VERDIER Mot og Refleksjon Generøsitet og Ambisjon Lidenskap og Arbeidsdisiplin Til styremøte, arbeidsdokument pr 14.06.2011 STRATEGISK PLAN 0. VERDIER Strategisk plan 2011-15 bygger på vår Kultur og merkeplattform som ble etablert høsten 2009. Vår virksomhetside og våre verdier er

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling as Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Knut Wold telefon 928 444 42 eller e-post: kw@orkladal.no

Detaljer

Kurs for din bedrift: bli god på nett!

Kurs for din bedrift: bli god på nett! Kurs for din bedrift: bli god på nett! Dette kurset har som målsetting å hjelpe deg til å lykkes bedre med markedsføring på nett. Kurset er praktisk vinklet med konkrete eksempler, både fra deltakernes

Detaljer

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013

Pådriver for økt verdiskaping. Håvar Risnes,14. februar 2013 Pådriver for økt verdiskaping Håvar Risnes,14. februar 2013 Hva kjennetegner SMBer I en verden i forandring - It s all about People to People business Varig vekst, overlevelse og profitt - gjennom aktive

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt/nov 2012 (På kveldstid kl 17.00 kl 21.00) påmelding: post@orkladal.no evt. Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no ETABLERERSKOLEN

Detaljer

Kurskatalog våren 2016

Kurskatalog våren 2016 NAV Arbeidslivssenter Troms Kurskatalog våren 2016 Velkommen til kurs om Inkluderende Arbeidsliv For å lykkes med IA-arbeidet er det viktig at alle ledere, tillitsvalgte og verneombud har nødvendig kompetanse

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering!

Styre og Ledelse AS. Styrearbeid profesjonalisering! Styre og Ledelse AS Styrearbeid profesjonalisering! Vår forretningsidé Styre og Ledelse AS er et selskap som øker styre- og ledelseskompetansen i Norge. Vi yter rådgiving til arbeidstakere, ledere, styre

Detaljer

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek.

Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Markedsføring av bibliotek: et kursopplegg i 5 deler, desember 2007 mars 2008. Arrangører: NBF Sør-Trøndelag og Sør-Trøndelag fylkesbibliotek. Hvorfor kurs i markedsføring? Å vite hvordan en kan selge

Detaljer

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1

Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Kurs i kommunikasjon: profil, markedsføring, pressearbeid, sosiale medier og omdømme DAG 1 Program Dag 1: Profil og omdømme Dag 2: Markedsføring, sosiale medier og pressearbeid Studentliv - Kurs i Kommunikasjon

Detaljer

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS

Hammerfest 12. oktober 2011 Hammerfest og Omegn Næringsutvikling AS Hege Hansen Postboks 301 9615 Hammerfest Tel: 784 06 236 E-post: hege@honu.no Bakgrunn For å øke andelen av arbeidskraft med høyere utdannelse i Finnmark og heve kompetansenivået og konkurranseevnen til

Detaljer

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål:

Vardeveien Lederutvikling 2016 En god og verdifull investering i deg selv eller nøkkelmedarbeidere i din organisasjon. Mål: Vardeveien Lederutvikling 2016 er et program for ledere som tør og vil utvikle seg i samspill med andre ledere. Hvert kull består av inntil 14 ledere med ulik bakgrunn, som i seg selv skaper unik dynamikk

Detaljer

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport

Sosiale organisasjoner; sosiale medier. Sluttrapport Sosiale organisasjoner; sosiale medier Sluttrapport Forord Unge funksjonshemmede fikk innvilget prosjektet Sosiale organisasjoner; sosiale medier hos Stiftelsen Helse og rehabilitering i 2009. Prosjektet

Detaljer

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon

KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon KURSKATALOG 2016 Organisasjonskurs i regi av LHLs administrasjon Foto: Christopher Olssøn 1 Sentrale kurs i regi av LHL LHL arrangerer hvert år noen sentrale kurs for tillitsvalgte eller frivillige medarbeidere

Detaljer

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG

Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG DEN ER RIK, SOM TAKKER DEN SOM TAR IMOT CANETTI Frivillighetskoordinatorer i alle kommuner og på alle sykehjem NASJONALT OPPLÆRINGSPROGRAM FOR FRIVILLIGHETSKOORDINATORER ELDREOMSORG Frivillig innsats gir

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Kursplan for Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs okt./nov. 2011 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.00) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no Besøksadresser:

Detaljer

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk

1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk 1. Dette sitter du igjen med etter et komplett program hos Talk Etterpå Ferdighetene du kom for å lære En metode for å målstyre all kommunikasjon Kjennskap til de fem faktorene som bør være på plass for

Detaljer

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse

Strategi for organisasjonspplæring Mental Helse Strategi for organisasjonspplæring 2016-2019 Mental Helse INNLEDNING Strategi for organisasjonspplæring er ment å styrke Mental Helses fokus på kurs og opplæring internt i organisasjonen. Det settes mål

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Mentor Program. BI Kristiansand

Mentor Program. BI Kristiansand Mentor Program BI Kristiansand Konseptbeskrivelse Mentor programmet ved BI Kristiansand skal være et program som gir utvalgte studenter en ekstra mulighet til egenutvikling og et fortrinn ved overgang

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Bakgrunn. Målgruppe 10.01.2012. Studieprogram i næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling i SMB

Bakgrunn. Målgruppe 10.01.2012. Studieprogram i næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling i SMB Studieprogram i næringsutvikling, innovasjon og kompetanseutvikling i SMB Bakgrunn Spørsmål om tilbud på kompetanseheving for lokale / regionale ressurspersoner har jevnlig kommet i den senere tid. Blilyst

Detaljer

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende.

Ny som tillitsvalgt. nyansert. ansvarsfull. bindeledd. engasjert. troverdig. modig. rettferdig. omtenksom. etisk. kompetent. hjelpende. modig troverdig ansvarsfull engasjert kompetent nyansert Ny som tillitsvalgt nyskapende rettferdig hjelpende omtenksom etisk bindeledd Tekna Teknisk-naturvitenskapelig forening Velkommen som tillitsvalgt

Detaljer

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING

Strategi for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Strategi 2016 2018 for organisasjonsopplæring LIKEVERD I ÅPENHET I RESPEKT I INKLUDERING Mental Helse er en medlemsorganisasjon for alle mennesker med psykiske helseproblemer, pårørende og andre interesserte.

Detaljer

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport

Organisering for bedre levekår. Sluttrapport Organisering for bedre levekår Sluttrapport Forord Prosjektet Organisering for bedre levekår er nå gjennomført og avsluttet. I denne rapporten oppsummeres prosjektets gjennomføring og resultater. Funksjonshemmet

Detaljer

Gründertrening. ofte stilte spørsmål

Gründertrening. ofte stilte spørsmål Gründertrening ofte stilte spørsmål SPØRSMÅL OG SVAR OM HVEM GRÜNDER- TRENING PASSER FOR Kan jeg være med selv om jeg ikke er klar til å starte bedriften ennå? JA! Du kan være med hvis du VIL STARTE din

Detaljer

Congruent AS & Cani Gruppen AS

Congruent AS & Cani Gruppen AS Congruent AS & Cani Gruppen AS From inspired thinking comes inspired execution Felles tjenester for individer From inspired thinking comes inspired execution Congruent & Cani Gruppen AS inngår samarbeid

Detaljer

Etablererskolen i Orkdalsregionen

Etablererskolen i Orkdalsregionen Orkladal BedriftsUtvikling AS Etablererskolen i Orkdalsregionen Grunnkurs våren 2010 (På kveldstid kl 18.00 kl 21.10) påmelding til OBU, v/ Frode Langeng telefon 994 76 222 eller e-post fl@orkladal.no

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no

KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no KOMMUNIKASJONSSTRATEGI FOR met.no 2012-2017 Å lage en kommunikasjonsstrategi er en prosess. Selve veien mens det hele blir til, er en bevisstgjøring av alle involverte. Derfor har vi valgt å involvere

Detaljer

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN.

FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. FORDELSAVTALE mellom Asker Næringsråd og Transformator AS for medlemsbedriftene i AN. Transformator AS leverer kompetanse, trening og løsninger innenfor Transformasjonsledelse Lederutvikling Coaching Gruppe-/team

Detaljer

Nettverk gir styrke - for store og små!

Nettverk gir styrke - for store og små! Vi vil videre! Innovasjon Gardermoen tilbyr: NETTVERK Nettverk gir styrke - for store og små! Innovasjon Gardermoen (IG) er en næringsorganisasjon som arbeider for utvikling av næringslivet i Gardermoregionen.

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune

Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune Strategi for Langtidfrisk i Notodden kommune 2012 Utarbeidet av Tove-Merethe Birkelund Dato Godkjent av Dato 2 Forord Notodden kommune hadde et nærvær på 88,9 % i 2009, det vil si en fraværsprosent på

Detaljer

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem

Jobbskaping 2009. Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009. Kristin Landsem Jobbskaping 2009 Jobbskapingsprosjekt for Steinkjer og Indre Namdal i 2009 Kristin Landsem Arbeidsnotat 2010:4 ii Tittel : JOBBSKAPING 2009 Forfatter : Kristin Landsem Notat : 2010:4 Prosjektnummer : 2022

Detaljer

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no

Serviceledelse i praksis. getleadingedge.no Serviceledelse i praksis getleadingedge.no Henning Friberg Henning Friberg har bred erfaring fra servicebransjen og har blant annet ledet servicebedrifter i inn og utland. Å sikre at serviceleveransen

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter...

GJENNOMFØRING AV. Dette er Walter... GJENNOMFØRING AV Dette er Walter... 1 Dette er også Walter......og dette er Walter Får Walter lov? er et e-læringskurs i forvaltningsloven. Opplæringsperioden for dette kurset går over 16 arbeidsdager.

Detaljer

God tekst i stillingsannonser

God tekst i stillingsannonser God tekst i stillingsannonser I dag skal vi studere stillingsannonsen nærmere la oss inspirere av gode eksempler utfordre klisjeene og se på alternative formuleringer gå gjennom en sjekkliste for kvalitetssikring

Detaljer

Lederprogrammet. Fra ord til endring

Lederprogrammet. Fra ord til endring Lederprogrammet Fra ord til endring Lederprogrammet «Fra ord til endring» Senter for Ledelse sitt lederprogram er utviklet i skjæringspunktet mellom moderne ledelsesteori og praksis. Vi har de siste 17

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning

Lederutdanning. Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Lederutdanning Realiser ditt lederpotensial med en internasjonal utdanning Leadership Acceleration Programme Bli godt rustet til å videreutvikle lederrollen din På vår lederutdanning Leadership Acceleration

Detaljer

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats

Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Lønnssamtalen Lønnssamtalen er din mulighet til å synliggjøre egen innsats Hva er en lønnssamtale? > I forkant av den årlige lønnsgjennomgangen foretar leder og ansatt en evaluering av den ansattes presta

Detaljer

START EGEN BEDRIFT. Bedriftsetablererkurs med veiledning. Tilrettelagt for fremmedspråklige

START EGEN BEDRIFT. Bedriftsetablererkurs med veiledning. Tilrettelagt for fremmedspråklige START EGEN BEDRIFT Bedriftsetablererkurs med veiledning Tilrettelagt for fremmedspråklige Et gratis tilbud til deg som vurderer å starte - eller nettopp har startet - egen bedrift. Påmeldingsfrist: Mandag

Detaljer

- din hverdag og ditt arbeid! Thon Hotel Nordlys, Bodø september 2017

- din hverdag og ditt arbeid! Thon Hotel Nordlys, Bodø september 2017 Styrk deg selv - din hverdag og ditt arbeid! Thon Hotel Nordlys, Bodø 12. 13. september 2017 Bli med på to inspirerende dager med den danske forfatteren Gitte Jørgensen, kvinnen bak Pippi Power og den

Detaljer

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr!

Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Gå OPP EN VEKTKLaSSE På Få DaGEr! Handelshøyskolen BI lanserer Executive Short Programmes Nytt og attraktivt programtilbud for ledere og faglig nøkkelpersoner Executive Short Programmes er intensive programmer

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017.

Juvente i Arbeidsplan Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. Juvente i 2017 Arbeidsplan 2015 2017 Vedtatt av landsmøtet i 2015. Denne arbeidsplanen forteller hvordan vi vil at Juvente skal se ut i 2017. For at vi skal nå disse målene er det ikke nok at bare landsstyret

Detaljer

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING

INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING Et samarbeidsprosjekt mellom Handelshøyskolen BI og NCE NODE HVORFOR STYRKE KOMPETANSEN PÅ INNOVASJON OG FORRETNINGSUTVIKLING? NCE NODE (Norwegian Offshore & Drilling

Detaljer

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015

Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Veileder for omstilling ved Handelshøyskolen BI Vedtatt av rektor 17.12.2010. Gjelder fra 1.1.2011. Revidert juli 2015 Som markedsutsatt virksomhet er BIs evne til innovasjon og tilpasning til markedet

Detaljer

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system

Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system HVA KJENNETEGNER ET HELHETLIG OG GODT SYSTEM FOR STYRKET LEDELSE? Livsløpshjulet for ledere Erfaringer fra utvikling og implementering av et helhetlig system Nasjonal erfaringskonferanse om ledelse 2013

Detaljer

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening

Cecilie Ystenes. Mental styrketrening Cecilie Ystenes Mental styrketrening Om forfatteren: CECILIE CARLSEN YSTENES er mental trener for toppidrettsutøvere, ledere og medarbeidere i norsk næringsliv. Hun er gründer av RAW performance AS, holder

Detaljer

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder».

MENINGSFULL LEDELSE. Programmet inneholder følgende åtte hovedtema: «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». MENINGSFULL LEDELSE «Ledelse er kunsten å oppnå resultater gjennom dem man leder». Programmet gir deg en innføring i viktige elementer for å lykkes i lederrollen. Du får kunnskap og praktisk verktøy som

Detaljer

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder

Innledning. Med vennlig hilsen. Jorunn Berland forbundsleder Merkehåndbok Innledning Denne håndboken handler om Finansforbundets fremtid. På de neste sidene vil du finne en nærmere beskrivelse av hva Finansforbundet skal være. Dette er et resultat av en omfattende

Detaljer

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010

Innspill til strategiarbeid. Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Innspill til strategiarbeid Presentasjon for UiB M. Harg 16. mars 2010 Dannelse av handlingsrom Muligheter for å realisere egne oppgaver og mål Utdanning, forskning, formidling, innovasjon Bred dannelsesfunksjon

Detaljer

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING

LEDER- OG PERSONALUTVIKLING LEDER- OG PERSONALUTVIKLING TEAMUTVIKLING, LEDELSE OG KOMMUNIKASJON BAKGRUNN, OPPLEGG OG GJENNOMFØRING INNLEDNING Lederrollen er en av de mest krevende og komplekse oppgaver i bedriften. Etter hvert som

Detaljer

Digitaliseringsskolen i Bergen

Digitaliseringsskolen i Bergen Digitaliseringsskolen i Bergen Økt kunnskap og inspirasjon i fire deler Digitaliseringsskolen er et samarbeid mellom Bergen Næringsråd, PwC og EVRY. Kurset går over fire samlinger, og tilbyr praktisk rettet

Detaljer

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag

Juvente i Arbeidsplan Landsstyrets forslag Juvente i 2019 Arbeidsplan 2017 2019 Landsstyrets forslag Arbeidsplan 2017 2019 For at Juvente skal bli en stor, anerkjent og viktig organisasjon, trenger vi en plan for hvordan vi på en målretta måte

Detaljer

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling.

GLOBAL FUTURE TROMS. Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. GLOBAL FUTURE TROMS Er du innvandrer med høyere utdanning og gode norskkunnskaper? Vi søker deg med potensial og ambisjon om karriereutvikling. Global Future er et karriereutviklingsprogram for innvandrere

Detaljer

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg

ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg ORSUS PROSJEKTET NAV Sarpsborg Bakgrunn Flerkulturelle er overrepresentert når det gjelder ytelser fra NAV og i arbeidsledighetsstatistikken. Uavhengig av eksisterende utfordringer, representerer flerkulturelle

Detaljer

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang

Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Designprosjekt hva kreves? Benedicte Wildhagen Knut Bang Litt om rådgiving Rådgiving Norsk Designråd: } Et tilbud til bedrifter som ikke har erfaring med å kjøpe designtjenester } Stort postensiale for

Detaljer

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup

Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Venture Cup ønsker bistand fra NiT til rekruttering av Mentorer fra Trøndersk næringsliv til Venture Cup Ønsker 1. Bistand fra NiT til å identifiserer og innhente Spesialister til å veilede studenter 2.

Detaljer

Hvorfor velge HMS fra KLP?

Hvorfor velge HMS fra KLP? Hvorfor velge HMS fra KLP? HMS fra KLP i korte trekk HMS-teamet har spesialkompetanse på arbeidsmiljø, lederutvikling og livsfasepolitikk. De 10 siste årene har vi samarbeidet med kommuner, helseforetak

Detaljer

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4

Markedsstrategi. Referanse til kapittel 4 Markedsstrategi Referanse til kapittel 4 Hensikten med dette verktøyet er å gi støtte i virksomhetens markedsstrategiske arbeid, slik at planlagte markedsstrategier blir så gode som mulig, og dermed skaper

Detaljer

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram

Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Læreplan i entreprenørskap og bedriftsutvikling - programfag i studiespesialiserende utdanningsprogram Fastsatt som forskrift av Utdanningsdirektoratet 25. mai 2007 etter delegasjon i brev 26. september

Detaljer

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING

BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING BEDRIFTSINTERN KOMPETANSEHEVING Skreddersydd for din virksomhet Utvid din læringshorisont positiv.no - et selskap i Hegnar Gruppen Spesialtilpasset opplæring for din virksomhet Store omstillinger i næringslivet

Detaljer

Hva er Female Future?

Hva er Female Future? Female Future Hva er Female Future? Female Future er et leder- og styreutviklingsprogram for bedriftenes egne talenter Female Future er NHOs satsing for å få flere kvinner i lederposisjoner og i styrer.

Detaljer

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA

AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT 2 DIFIS VERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER I STATLIGE VIRKSOMHETER SPØRRESKJEMA AVANT WEBVERKTØY FOR MEDARBEIDERUNDERSØKELSER 2 MEDARBEIDERUNDERSØKELSE VEILEDNING TIL SPØRRESKJEMAET I medarbeiderundersøkelsen

Detaljer

Talentutviklingsprogrammet

Talentutviklingsprogrammet Bærum kommune 2012 2013 Talentutviklingsprogrammet Bakgrunn HP 2010-2013: Lederrekruttering Bakgrunn HP 2010-2013: Likestilling Overordnet mål: Mobilisere og videreutvikle talenter i kommunen med henblikk

Detaljer

En innovasjon blir til: Digital støttespiller

En innovasjon blir til: Digital støttespiller Foto: Jo Michael En innovasjon blir til: Digital støttespiller Dialogkonferanse Digital støttespiller, Trondheim 14. mai 2014 St. Olavs hospital, Klinikk for rus og avhengighetsmedisin og Stavne Arbeid

Detaljer

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til

Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Kursguide til Foto: Bo Mathisen Kursguide til Modul 3: VOKS -videre opplæring i kommunikasjon og samhandling- Utdanningsforbundet Østfold Quality Hotel Sarpsborg 24. og 25. november 2011 Grunnskolering for nye tillitsvalgte

Detaljer

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE

BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE BEDRE HR ET UTVIKLINGS- PROGRAM FOR HR ANSVARLIGE Læringsarena for forretnings- og utviklingsorientert HR Foto: Heidi Widerøe sfortegnelse: 1 Hvorfor velge dette programmet? 2 Organisering av programmet

Detaljer

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon

BFO-SKOLEN. Kurskatalog 2013. Befalets Fellesorganisasjon BFO-SKOLEN Kurskatalog 2013 Befalets Fellesorganisasjon KURS OG KOMPETANSE Utdanning og kompetanseutvikling for tillitsvalgte og medlemmer har alltid vært et viktig satsingsområde for BFO. BFO-skolens

Detaljer

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler

Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Velkommen til sertifisering i persolog personprofiler Frigjør potensialet få bedre konkurranseevne Ved å bli sertifisert trener, har du tilgang til en verktøykasse med svært effektive verktøy for blant

Detaljer

Ledelse i Skatteetaten

Ledelse i Skatteetaten Ledelse i Skatteetaten 1 2 3 Hensikten med plattform for ledelse Å synliggjøre og tydeliggjøre: hva som er god ledelse i Skatteetaten hvilke krav og forventninger vi stiller til ledere i Skatteetaten hvordan

Detaljer

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted

Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015. Bedriftsinterne kurs. kurs@qualisoft.no +47 518 70000. Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Oversikt over kurs, beskrivelser og priser Høst 2015 Bedriftsinterne kurs Kursnavn Forkunnskaper Dato/Sted Basiskurs i QualiWare Introduksjon til (BPM) Business Process Management Professional Certificate

Detaljer

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune

Nordre Follo kommune. Kommunikasjonsstrategi. Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Nordre Follo kommune Kommunikasjonsstrategi Prosessen fram mot Nordre Follo kommune Innhold 1 INNLEDNING... 5 2 MÅL... 5 2.1 Økt kunnskap om prosessen og den nye kommunen... 5 2.2 Dialog og medvirkning...

Detaljer

Lederstil Motivasjon

Lederstil Motivasjon Lederstil og Motivasjon Lederstilene: Autoritær Krever umiddelbar aksept Visjonær I stand til å forklare det store bildet Mellommenneskelig Skape harmoni, unngår negativ tilbakemeldinger og konfrontasjoner

Detaljer

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER

Summit. Lovende ledere mot toppen AGDER Summit Lovende ledere mot toppen AGDER Ledelse handler om å drive tingene framover. Globaliseringen øker kravene til ledelse markant. Den gode leder blir skapt gjennom erfaring og øvelse. Lovende ledere

Detaljer

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen

Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Hvordan utvikle og beholde medarbeidere? Olav Johansen Menova 3. november 2015 Olav Johansen 2013 - dd Høyskolelektor, institutt for ledelse og organisasjon, Markedshøyskolen 2013 - dd Daglig Leder, Senter

Detaljer

Kursplan v å r e n 2 0 0 8

Kursplan v å r e n 2 0 0 8 Kursplan våren 2008 Din samarbeidspartner innen HMS-opplæring VÅRENS KURS Nytt år og nye muligheter! Ta en titt i vårens kursplan, og vurder om du eller andre i din virksomhet trenger å bli oppdatert innen

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv

NAV Arbeidslivssenter Buskerud. - Senter for inkluderende arbeidsliv Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv Høst 2011 Innhold Innhold... 2 Velkommen til en ny kurssesong... 3 Kurs i sykefraværsoppfølging... 4 Livsfasepolitikk... 5 Helsefremmende ledelse... 6 Gjennomføring

Detaljer

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017

OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING. Program 2017 OPERATIV LEDERSKAPSUTVIKLING Program 2017 OPERATIV LEDERUTVIKLING PROGRAM 2017 Om programmet Programmet Operativ lederutvikling stammer fra forskningsprosjektet Operativ ledelse som har gått ved NTNU,

Detaljer

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne

Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Etablererseminar Kvinnovasjon 9. september 2010, Narvik Innovasjon Norge Ingrid Martenson Bortne Hva gjør vi Bidrar til nyskaping i norsk næringsliv Bidrar til at norske bedrifter blir konkurransedyktige

Detaljer