Beboerbladet. Leder 2. Brukerundersøkelsen år i BBB 5. Hjelp i boligjakten 6. Feiring med stil 8. Fra årsmeldingen Sving på sakene 17

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Beboerbladet. Leder 2. Brukerundersøkelsen 3. 50 år i BBB 5. Hjelp i boligjakten 6. Feiring med stil 8. Fra årsmeldingen 10-16. Sving på sakene 17"

Transkript

1 Leder 2 Brukerundersøkelsen 3 50 år i BBB 5 Hjelp i boligjakten 6 Feiring med stil 8 Fra årsmeldingen Sving på sakene 17 Grønn glede 19 Hvem, hva hvor i BBB 20 Beboerbladet INFORMASJONSBLAD FRA BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE NR.1/2004 -boligglede i eget hjem

2 LEDER Beboerundersøkelsen en utfordring Beboerbladet Beboerbladet kommer tre ganger i året og distribueres til alle våre beboere. Signerte artikler står for forfatterens regning, og er ikke nødvendigvis i tråd med bedriftens syn. Ettertrykk eller kopiering er tillatt etter avtale. UTGIVER: Bergen Bolig og Byfornyelse ANSVARLIG REDAKTØR: Audun Øiestad I REDAKSJONEN: Mona Robinson Steinar Hopland Gunnar Førde Knut Eilertsen Anne Line G. Danielsen Lars Tore Hestad OPPLAG: 4700 TRYKK: Scanner Grafisk REDAKSJONELL OG GRAFISK PRODUKSJON: Media Bergen Tidsskrift AS TIPS OSS! Er det noe du synes vi bør skrive om? Noe du er forarget over eller noen du vil gi ros? Send noen linjer til: Beboerbladet BBB, Postboks 1011, Sentrum 5808 Bergen e-post: BBB har i løpet av første halvår 2004 gjennomført spørreundersøkelse blant våre beboere om tilfredshet med våre tjenester og vedlikeholdsstandarden på våre boliger og uteområder.vi vil takke de mange beboere som har tatt seg tid til å fylle ut spørreskjema og sende dem i retur. Ca av våre beboere har sendt inn skjema og gitt oss en nyttig tilbakemelding. I en annen artikkel i Beboerbladet er det redegjort for resultatene. For BBB er det nyttig å få en tilbakemelding fra våre beboere om hvordan de vurderer tilgjengeligheten til våre tjenester og hvor fornøyd de er med hjelpen de får når de kontakter BBB. Undersøkelsen viser at våre beboere ser det som ønskelig at det skal bli lettere å få kontakt med rette vedkommende i BBB for å få hjelp og for å få nødvendig informasjon. Vi har et profesjonelt apparat, men en stram bemanning og store oppgaver gjør at tilgjengeligheten i perioder kan være vanskelig, noe som kan medføre frustrasjon blant våre beboere. Vi har vurdert tiltak for å bedre tilgjengeligheten og informasjonen til våre beboere. Vi vil allerede nå sette i verk følgende tiltak: Oppsynsmennenes tilgjengelighet vil bli bedret ved at telefontiden deres forskyves med en halvtime om morgenen. De vil være tilgjengelig fra kl.8:00 til 9:30 mot i dag kl.7:30-9:00. Se for øvrig oversikt lenger bak i bladet. Vi vil også sette i verk tiltak for å bedre de telefontekniske løsninger for at våre beboere lettere skal nå fram til oss. Det vil også bli vurdert andre tiltak. Vi håper disse tiltakene vil bidra til bedre tilgjengelighet. Tilbakemeldingen på hvor fornøyd våre brukere er med den hjelpen de får fra BBB når de kontakter oss, tyder på at vi er ganske gode på oppfølging av henvendelser. Men det er likevel grunn til å være mer aktive i forhold til anmodninger om hjelp fra våre beboere. Det området hvor tilfredsheten er lavest er over vedlikeholdsstandard på boliger og uteområdene. Dette representerer en stor utfordring. BBB har gjennom de siste 10 årene kanalisert betydelige ressurser inn for å redusere vedlikeholdsetterslepet på boligene. Svært mye av etterslepet er hentet inn gjennom forsert vedlikeholdsinnsats. Men fremdeles gjenstår ganske mye. BBB vil sette i verk følgende tiltak: BBB vil videreføre den sterke vedlikeholdsinnsatsen i årene framover med sikte på ytterligere å redusere vedlikeholdsetterslepet. Vi tror mange av våre beboere har registrert at vedlikeholdsstandarden for deres boliger og uteområder er blitt bedre de senere år. Vi håper at beboertilfredsheten med vedlikeholdsstandarden vil bli høyere i kommende undersøkelser. Postboks 1011 Sentrum, 5808 Bergen Besøksadresse: Allehelgensgt. 2 Publikumsekspedisjon: Sentralbord: Faks Vi mener også at bedriftens sterke satsing på å fremme engasjement blant våre beboere for å ivareta eget boområde og bomiljø gjennom tillitsmannsordningen, dugnader og etablering av felleslokaler for økt aktivitet, vil medvirke til økt beboertilfredshet. Vi er glad for at vi har fått gjennomført denne første større undersøkelse av beboertilfredsheten i BBB og vil aktivt følge opp den tilbakemelding vi har fått. BBB har som visjon Boligglede i eget hjem. Alle deler av BBBs organisasjon står på for å virkeliggjøre at våre beboere skal oppleve boligglede i eget hjem. Audun Øiestad Direktør

3 BRUKERUNDERSØKELSEN I vår gjennomførte BBB en brukerundersøkelse blant sine beboere. Gjennom den ønsket BBB å få vite hva beboerne mente om ulike sider ved tjenestene som BBB yter overfor beboerne. Resultatet viser at mange av tjenestene og servicen er godt likt, men også at det er noe man kan forbedre. Kontakt I undersøkelsen skulle man blant annet gi tilbakemelding om hvor greit man syntes det var å få kontakt med boligsekretærene. Informasjon og vedlikehold Hvor fornøyd er du med informasjon om bolig, og rettigheter og hjelp Hvor greit går det å få kontakt med boligsekretærene 30,0 25,0 misfornøyd 30,0 20,0 noe misfornøyd 25,0 misfornøyd 15,0 sånn passe 20,0 15,0 10,0 5,0 noe misfornøyd sånn passe rimelig fornøyd fornøyd 10,0 5,0 0,0 rimelig fornøyd fornøyd 0,0 På bakgrunn av svarene mener de fleste at det går rimelig greit å få kontakt med boligsekretærene. Størst problem er det å nå oppsynsmennene, mens det er lettest å få kontakt med økonomiavdelingen om husleieproblemer. Når det gjelder informasjon om bolig, rettigheter og hjelp sier en fjerdedel av beboerne at de er misfornøyde. Samtidig er vel 50 prosent sånn passe til helt fornøyde. Hvor fornøyd er du med vedlikehold av uteområdet? Hvor fornøyd er du med hjelpen du får når du tar kontakt med BBB? 30,0 25,0 misfornøyd 30,0 20,0 noe misfornøyd 25,0 20,0 15,0 10,0 misfornøyd noe misfornøyd sånn passe rimelig fornøyd 15,0 10,0 5,0 0,0 sånn passe rimelig fornøyd fornøyd 5,0 0,0 fornøyd På spørsmålet om hvor fornøyd man var med hjelpen man mottok når man kontaktet BBB viste resultatet at beboerne generelt sett var ganske tilfredse. Men her oppga ca 17 prosent at de var misfornøyd med den hjelpen de fikk. Vedlikehold av uteområder og boliger er det området der de fleste beboerne uttrykker mest misnøye når det gjelder BBBs innsats. Her er nesten 40 prosent misfornøyde, mens vel 25 prosent sier de er mest fornøyde. Gjennomsnittkarakteren for undersøkelsen viser at våre beboere er «sånn passe» fornøyd med BBB sine tjenester og vedlikeholdet. Det er rom for forbedringer. Forøvrig er undersøkelsen nærmere kommentert på lederplass. Bergen Bolig og Byfornyelse 3

4 Din elektropartner Elektro- og autmasjons-systemer til hus, boligblokker og industribygg Beregning av anlegg Levering av utstyr Komplette installasjoner Idriftsettelse Vedlikehold Elektriske anlegg Automasjonssystemer Brannsentraler Containere til alle typer bossavhenting. Totale renovasjonsløsninger. NSI Svein Hatvik A/S Thormøhlensgt. 49 Postboks 2742 Møhlenspris 5836 Bergen Tlf: Faks: Web: Kommunikasjon Maritim Elektronikk Elektro / Automasjon BIR Bedrift AS Møllendalsveien Bergen Tlf.: Fax: Skal du modernisere eller bygge nytt bad? Butikken har alt du trenger: Vi utfører Maling og Gulvlegging Fliser Baderomsmøbler Badekar/Boblebadekar Dusjløsninger Sanitærutstyr Armatur og baderomsutstyr Org.nr.: MVA Litleåsveien 49, Pb. 221 Nyborg, N-5871 Bergen Tlf Fax Mobil E-post: ANDERS O. GREVSTAD ÅSANE Åsanemyrane 82 Frydenbøgården v/elkjøp Tlf: ANDERS O. GREVSTAD SENTRUM V. Torvgt Tlf: Bergen Bolig og Byfornyelse

5 50 ÅR I BBB-BOLIG Det er en sjeldenhet, men det er faktisk mulig. I Fredlundsveien 32 på Løvstakken er det to spreke damer som har bodd i hver sin BBB-leilighet i 50 år! Jeg husker veldig godt dagen vi flyttet inn. Det var den 14. mai 1954, forteller Erna Dyngeland. Det var godt å komme i nytt hus, for tyskerne tok huset vårt under krigen. Etter krigen balte vi lenge med å få leilighet, og da vi kunne flytte hit var det som å flytte til paradis, legger Gulborg Bergflødt til. De to spreke damene har altså bodd i hver sin BBB-leilighet i 50 år nå. BBB mente at dette selvfølgelig måtte markeres, og inviterte de to damene på lunsj på Fellesstuen i Fredlundsveien. I tillegg til kaffe og smørbrød, vanket det også blomster på jubilantene. Jeg har aldri hørt om noen som har bodd 50 år sammenhengende i en av våre leiligheter, så derfor måtte vi gi jo dem en liten oppmerksomhet, sier boligleder i BBB, Steinar Hopland. Det glade 50-tallet Dersom vi skal fortelle om alt det vi har opplevd de siste 50 årene, så må det bli en bok, sier Erna Dyngeland og ler. Hun husker godt de første årene hun og familien bodde på Løvstakken. Alle mødrene var hjemmeværende, og det var mange barn i gaten. Vi koste oss masse, og det var svært god orden på alt, minnes hun. På den tiden var alle yrkesgrupper og sosiale lag representert nabolaget. Min mann var lærer og barna våre gikk på Minde skole. Det var svært mange barn her, og nesten hver dag hadde de med seg en skolekamerat eller to på middagsbesøk, sier Gulborg. Mye var annerledes på 50- og 60-tallet på Løvstakken. Det er mye jeg savner, slik som nærbutikken. I dag må vi ned på Danmarksplass, Fjøsanger eller Mindemyren for å handle. Når man er 84 år så sier det seg selv at det ikke er så enkelt, sier Erna. Gulborg, som er datter av en stasjonsmester, savner særlig de gamle toglinjene. Jeg husker da vi faktisk tok toget til og fra sentrum. Da var vi fremme på et kvarter. Det er noe annet enn dagens busstilbud, sier hun. Men heldigvis har de Servicelinjen. Den er så bra for oss. Sjåførene er så hyggelige og hjelpsomme. Jeg tar den ofte til seniorsenteret i Solheimsviken. Der treffer jeg venninner som jeg tar en kopp kaffe med, eller så hender det også at jeg får lagt håret mitt der, forteller Erna. Trives og reiseglade På de 50 årene de har bodd der, har de alltid likt seg godt. De har ikke tall på hvor mange naboer de har hatt på alle disse årene. Ved noen anledninger tenkte de nok på å flytte eller kjøpe leilighet, men det har det ikke blitt noe av. Det er blitt våre hjem. Vi har pusset dem opp, og vi trives her, sier Erna. Det eneste jeg ikke er så begeistret for er at jeg synes det er vel mange innvandrere her. Jeg synes at det kunne vært flere norske, for det er ikke enkelt å snakke med folk som ikke snakker norsk, legger Gulborg til. Erna savner også noe av samholdet som var i tidligere tider. Jeg forsøkte å få i gang en pensjonistgruppe. Jeg gikk rundt og oppfordret folk til å komme, men etter hvert ble oppmøtet så dårlig at vi bare måtte kutte ut. Det var trist. Folk holder seg for mye for seg selv i dag, mener hun. Gulborg er 89 år, men alderen er ikke noen hindring for den reiseglade og spreke damen. Så ofte som hun kan reiser hun på hytten på Mjølfjell. Der trives jeg kjempegodt, og kunne nesten bodd der året rundt hadde det ikke vært for all snøen som kommer om vinteren der. Når jeg ikke reiser dit, er jeg stadig og besøker barna mine, sier hun. Hun kan fortelle at hun har reist over store deler av verden. En av mine svigersønner jobbet i SAS, og derfor får jeg billige billetter. Opp gjennom årene har jeg vært flere ganger i både Asia og Amerika, sier hun. Også Erna er svært glad i å reise. Jeg elsker å reise, og drar stadig på besøk til mine barn. Dessuten synes jeg cruise er morsomt og deilig, derfor gleder jeg meg ekstra til Middelhavscruiset jeg skal på sammen med min datter litt senere i høst, avslutter hun. Gulborg viste leiligheten sin til Boligleder Steinar Hopland og Oppsynsmann John Lien. Det vanket blomster fra BBB til Erna Dyngeland og til Gulborg Bergflødt siden de to damene har bodd i hver sin BBB-leilighet i 50 år. Bergen Bolig og Byfornyelse 5

6 Skal du ut på boligjakt? Har du lyst til å eie isteden for å leie? Må du flytte ut fra din BBB-bolig fordi du ikke lenger tilfredsstiller kravene for å leie? Da skal du vite at det finnes både hjelp, støtteordninger og lånemuligheter hos Boligetaten. Vi i Boligetaten har mange finansieringstilbud som kan hjelpe deg hvis du skal kjøpe bolig, sier Trond Stigen, seksjonsleder i Boligetaten. TILSKUDD OG LÅN TIL DEG Alle som leier en kommunal bolig i Bergen har inngått en tidsbegrenset husleieavtale som må fornyes. Ved slike fornyelser må man dokumentere at man fremdeles tilfredsstiller de kravene som er satt i henhold til leie av bolig. De fleste har inngått leieavtaler på opptil tre år, og i løpet av denne perioden kan livssituasjonen ha endret seg for noen. Blant annet kan inntektene har steget såpass at man ikke lenger har rett på en utleiebolig. For disse er alternativene å gå ut på det private utleiemarkedet eller å kjøpe seg sin egen leilighet. Det kan høres skummelt ut å kjøpe sin egen leilighet, særlig dersom man ikke har vært i en økonomisk situasjon som har gjort dette realistisk tidligere. For noen kan det også være vanskelig å få lån i en vanlig bank. Men det er ingen grunn til å la seg skremme for tidlig, for det finnes ulike gunstige finansieringsordninger som kan hjelpe en på vei. Tilskudd I Domkirkegaten i sentrum holder kommunens Boligetat til. De jobber for at alle husstander i Bergen kommune skal kunne disponere en god bolig i et godt bomiljø, innenfor en utgiftsramme som står i forhold til husstandens inntekt. Boligavdelingen yter forskjellige tjenester som boligfinansiering og bostøtte. Dersom noen tenker på å kjøpe seg bolig, er det lurt å ta seg en tur innom Boligetaten for å høre om mulighetene for hjelp. - Vi hjelper folk som ønsker å kjøpe seg bolig. Vi har ulike finansieringstilbud som skal bidra til at alle som skal etablere seg i egen bolig for første gang, funksjonshemmede og andre sosialt og økonomisk vanskeligstilte skal kunne skaffe seg en nøktern bolig, forteller seksjonsleder Trond Stigen i Boligetaten. Ordningene fra Boligetaten er behovsprøvde, og forutsetter at husstanden har økonomi til å betjene lånet, men også at de har inntekter under oppsatte veiledende grenser. Hvor grensen går ser du i tabellen nederst på neste side. Boligetaten tilbyr blant annet tilskudd til etablering. Det er økonomisk støtte som skal bidra til at vanskeligstilte søkere med svak økonomi skal kunne skaffe seg en rimelig bolig, sier Stigen. Når man skal regne ut eventuelt tilskudd tas både dagens og forventet fremtidig inntekt med i vurderingen. Utmålingen for tilskuddet ligger mellom prosent av totalkostnadene ved kjøpet. Tilskuddet er rente- og avdragsfritt, og blir nedskrevet med 10 prosent hvert år. Det vil si at dersom du bor i boligen i ti år, så er hele tilskuddet nedbetalt. Bor du i leiligheten i fem år og så selger den, må du betale tilbake halvparten av tilskuddet, forteller Stigen. Startlån Den mest aktuelle hjelpen for de fleste boligkjøpere er nok Startlån. 6 Bergen Bolig og Byfornyelse

7 enn 15 prosent. Ut fra husstandens inntekstssituasjon tilbys det henholdsvis 100 prosent, 40 prosent og 20 prosents finansiering som Startlån. Det resterende lånebeløpet må søkeren ta opp i en valgfri bank. Boligen som skal finansieres med Startlån, må ligge i Bergen kommune og være nøktern i forhold til husstandens størrelse og inntekt. Du må også selv bo i boligen. Hvordan går man frem? For å få boligfinansiering må man fylle ut Boligetatens søknadsskjema. I dette skjemaet oppgir man antall medlemmer i husstanden, alle inntekter og faste utgifter samt andre relevante opplysninger om ens økonomiske og sosiale situasjon. Det er viktig at all nødvendig dokumentasjon legges ved søknaden, for ellers kan den ikke ferdigbehandles. Siste siden på søknadsskjemaet gir en oversikt over hva som må vedlegges, sier Stigen. Behandling av søknader tar normalt to til tre uker. Det kan derfor være lurt at du søker før du har funnet den rette boligen. Sammen med søknaden bør man legge ved et eksempel på en leilighet som ligner på det du kan tenke deg å kjøpe. Deretter har vi mulighet til å gi et forhåndstilsagn, sier Stigen. Få informasjon For å finne ut mer om disse finansieringsordninger, kan du snakke med en saksbehandler i Boligetaten i Domkirkegaten 6 a. Kontoret ligger i andre etasje over bingoen, og hver ukedag SOM SKAL PÅ BOLIGJAKT Startlån er et behovsprøvd lån, og det gis til førstegangsetablerende som ikke har egenkapital og som trenger topplån til gunstige betingelser. Men i tillegg kan Startlån også gis til andre økonomisk eller sosialt vanskeligstilte, flyktninger og funksjonshemmede. Det er noen begrensninger for Startlån. Maksimalt lån man kan ta er kroner, og det gis kun til boliger som har en kjøpesum på mindre enn kroner inkludert fellesgjeld. Dessuten må ikke kjøpesummen inkludert fellesgjeld overstige takst eller markedsverdi med mer mellom (mandag fra 09.30) til er en av etatens saksbehandlere tilgjengelig for spørsmål om boligfinansiering. Saksbehandleren kan gi mer informasjon om fremgangsmåte ved boligkjøp, og gjøre beregninger i forhold til lån og lånekostnader. Det er heller ikke nødvendig med timeavtale på forhånd, avslutter Stigen. Følgende øvre inntektsgrenser gjelder for å motta tilskudd eller lån fra Boligetaten. Inntektsgrense vil si årlig bruttoinntekt eksklusiv barnetrygd. Husstandsstørrelse Inntektsgrense TILSKUDD Inntektsgrense startlån, 100% Inntekstgrense startlån 40% Inntekstgrense startlån 20% 1 voksen uten barn 1 voksen m. 1 barn 1 voksen m 2/fl. barn 2 voksne uten barn 2 voksne m. 1 barn 2 voksne m. 2/fl. barn kr ,- kr ,- kr ,- Ingen grense kr ,- kr ,- kr ,- Ingen grense kr ,- kr ,- kr ,- Ingen grense kr ,- kr ,- kr ,- Ingen grense kr ,- kr ,- kr ,- Ingen grense kr ,- kr ,- kr ,- Ingen grense Bergen Bolig og Byfornyelse 7

8 Det ble ikke spart på noe da beboerne i Ulrikstunet Serviceboliger feiret 5 års jubileum rett før jul. FEIRING MED STIL Pokergjengen i hjørnet er samlet og venter på at kortstokken kommer på bordet. Kom igjen, folkens, nå er det tid for polonese! Gruppeleder Unni K. Mikkelsen Jensen tar kommandoen ute i gangen hvor det er dekket opp et stort langbord. De 37 beboerne, ansatte og noen spesielt inviterte gjester er akkurat ferdig med en bedre middag. Det er jo juletider, og da passer det seg best med pinnekjøtt og god drikke. Siden det også er tid for jubileum, har vi slått julefesten sammen med feiringen, sier Unni. Beboerne er gode og mette, men ikke mer enn at de er klar for kaffe og kake. De stiller opp to og to, og når Barden Trio setter i gang med Napoleons hær, marsjerer de taktfast i fellesstuen. God trivsel Vi er på tidligere Ulriken skole på Landås. Fra 1960 og til 1998 var det barn og unge som løp inn og ut av gangene og klasserommene her. I dag er det mildt sagt litt roligere. Skolen er bygget om, og i dag finner du 33 serviceleiligheter, kjøkken og fellesrom her. Dette fungerer utmerket, og det morsomme er at flere av beboere har hatt barn som har gått på denne skolen, forteller Unni. For tiden er det 29 enslige og 4 ektepar, tilsammen 37 personer som bor her. Aldersspredningen er det heller ingenting å si på fra 26 til 92 år. Det er tydelig at beboerne trives her, for mange av dem har bodd her helt siden serviceboligene var klare. Vi dauer ikkje her, så derfor er det ingen nye som får plass, sier en og ler. 8 Bergen Bolig og Byfornyelse

9 sitter på rommene sine, og er det noen som trenger hjelp så får vi det. Ellers forsøker vi å hjelpe hverandre så godt vi kan. Vi er som en stor familie, legger hun til. En kjapp rundspørring blant beboerne gir et entydig inntrykk: Her trives alle veldig godt. Jeg husker jeg var litt skeptisk før jeg skulle flytte hjemmefra og inn hit, men jeg har ikke angret en dag. Det er så fint her, og de ansatte er så hyggelige og gir oss god service, forteller en dame. Venninnen ved siden av støtter henne fult ut. Miljøet her er enestående. Det er ingen som Integret gruppe Mye av æren for det gode miljøet får gruppeleder Unni. Beboerne kan ikke få rost henne og hennes kolleger nok. Selv trives Unni også veldig godt på Ulrikstunet. Det er fin arbeidsplass med bare hyggelige mennesker, sier hun. Ulrikstunet er en servicebolig hvor en integrert gruppe innen Pleie og Omsorg har kontor i 1. etasje. Det gjør at tilgjengeligheten, tryggheten og det sosiale behovet for den enkelte beboer kan bli bedre ivaretatt enn i serviceboliger som ikke har bemanning på huset. Her får vi vist at denne formen for organisering virkelig fungerer godt, forteller hun. Sykepleier, miljøterapeut, hjelpepleiere og omsorgsarbeidere er tilknyttet boligene. Aktiviteten på Ulrikstunet er stor. Her skjer det noe hver dag enten det er felleskaffe, bingo, trim eller samlingsstunder. Dessuten organiseres det felles utflukter, fester og utlodninger. Noget attåt Inne i fellesstuen får alle kake og kaffe. Barden Trio, som er nærmest fast husorkester på Ulrikstunet, spiller gode, gamle slagere. Borte i ene kroken har mennene samlet seg. Etter at kakene er spist med litt kaffe og konjakk, kommer kortstokken frem. Vi er en gjeng som liker å spille poker, forteller en. Men vi satser ikke mye. Her opererer vi med fem kroners limit, så det er ingen som spiller seg fra hus og grunn, legger en annen til og alle ler. Damene lar mennene styre på, og prater og nynner til musikken. Det er ennå tidlig kveld, og festen varer i mange timer til. Ingrid Sivertsen storkoste seg på festen. Gruppeleder Unni K. Mikkelsen og en av beboerne i polonese. Nye purrerutiner vedrørende husleie fra høsten Fra september innfører BBB nye purrerutiner. Dette medfører at de som ikke betaler husleien innen fristen ikke lenger vil få purring og varsel om inkasso hver for seg. De nye purrerutinene innebærer at purringen og inkassovarselet kommer samtidig. Tidligere fikk alle som ikke hadde betalt husleie først en purring. Dersom de da ikke gjorde opp for seg, mottok de så et inkassovarsel. Det er dette det blir en endring på nå, forteller førstesekretær Asta Hestnes i BBB. Ordningen blir satt i verk i september, og det vil bli gitt ytterligere skriftlig informasjon i forbindelse med utsendelse av husleiehefter i slutten av august. BBB tror at den nye ordningen kan føre til at folk som har betalingsvansker kan søke om hjelp tidligere, og dermed klare å gjøre opp for seg. Vi er klar over at mange mottar trygden sin den 20. i hver måned. Derfor vil eventuelle purringer fra oss ikke kommer før den 26. i hver måned. Hun legger også til at BBB ikke tar renter av for sen betaling. Renter påbeløper først når kravet går til inkasso, legger hun til. Lurer du på hva dette innebærer eller vil vite mer om de nye rutinene, kan du ta kontakt med Asta Hestnes på telefon Bergen Bolig og Byfornyelse 9

10 Utdrag fra årsberetningen 2003 BOMILJØ BBB skal bidra til trygghet og trivsel i sine boområder, utvikle tjenlige utleieboliger og spesialboliger, og sikre god kvalitet på bedriftens service og tjenester. Tilbud om kommunal utleiebolig er et tilrettelagt botilbud for vanskeligstilte boligsøkere. Botilbudet omfatter generell bomiljøtjeneste, og i spesielle tilfeller også individuell oppfølging i hjemmet. BBB har ansvaret for den generelle bomiljøtjenesten, som legger boområdene til rette for at vanskeligstilte beboergrupper skal kunne trives og føle seg trygge. En storbyutvikling med stadig flere sårbare grupper på boligmarkedet, stiller store krav til tilsyn og tilrettelegging for ulike funksjonsproblemer og ulike kulturer. Det satses på utstrakt samarbeid med leietakerne og med kommunens nærmiljørettede instanser for å oppnå best mulig innsats og engasjement for bomiljøet. BOMILJØARBEID - VIRKEMIDLER Beboerorganisering System med valg av tillitsvalgte beboere som bindeledd mellom beboerne og BBB. Gis opplæring gjennom BBBs tillitsvalgtskole, og oppfølging fra bomiljøtjenesten Bomiljøtjeneste System for oppfølging av boområdene der kjernen utgjøres av våre 3 bomiljøarbeidere. Omfatter oppfølging av tillitsvalgte beboere, tilrettelegging for dugnader og nærmiljøaktiviteter, støtte og hjelp for beboerne ved konflikter og andre problemer eller hjelpebehov. Gode boliger og fellesarealer Bygninger og utearealer utformes for best mulig trivsel og trygghet. Det etableres felles møte- og oppholdsplasser inne og utomhus. Tilrettelegging for lek og ferdsel, gode løsninger for avfallshåndtering og fellesplikter. Tverretatlig oppfølging Det etableres samarbeidsnettverk med aktuelle offentlige instanser for å formidle tilstrekkelige ressurser og tjenester inn mot boområdene, og for å iverksette fellestiltak i spesielt utsatte boområder. DUGNAD OG FELLESPLIKTER Dugnadsånden lever i beste velgående, flere steder har beboerne i år vist imponerende innsats for sitt nærområde. På Løvstakksiden har det lokale buekorpset base i BBBs Sambrukshus. Korpset påtok seg oppgaven med å organisere vårdugnad i området, og fikk med seg drøyt 70 beboere til en heldags ryddesjau. I Stegane gikk beboerne sammen om oppussingsoppgaver både inne og utendørs, og har nå skaffet seg lyse og trivelige oppganger, og en fin uteplass i hagen. Boss på avveier er et av de vanligste 10 Bergen Bolig og Byfornyelse

11 Utdrag fra årsberetningen 2003 Solhaug omsorgsboliger konflikttemaene blant leietakerne. Problemet øker i takt med økt kulturblanding og økt problembelastning i beboergruppen. Bomiljøtjenesten har gjennomført en omfattende innsats for å få fellespliktene til å fungere, og for at boområdene skal se velstelte ut. Innsatsen spenner over temaene; konfliktmegling, gode avfallsløsninger, ryddeaksjoner og beskjæring av busker og trær. FELLESLOKALER Innendørs møteplasser i boområdene er verdifulle element for å oppnå trivsel og engasjement. BBB har så langt etablert 3 egne sambrukshus; på Melkeplassen, i Løvstakken og i Slåtthauglia. Her er det rommelige lokaler som gir mulighet for faste nærmiljøaktiviteter, samlinger, fellesarrangement og private sammenkomster. I tillegg er det opprettet mindre felleslokaler i en del boområder, som Adolph Bergsvei og Fredlundsveien. I høst åpnet siste tilskudd på stammen; et nyinnredet lokale i Lotheveien. En tidligere leilighet er tatt i bruk, og utstyrt med fellesstue og kjøkkenfasiliteter til bruk for beboerne i nærområdet. Lotheveien huser mange flyktninger, og internasjonal kirke er blant samarbeidspartnerne som har engasjert seg for å skape liv og fellesskap i lokalene. En viktig funksjon for et slikt lokale er å bidra til integrasjon mellom ulike beboergrupper. Første aktivitetstilbud er et tegnekurs som skal samle barn fra ulike nasjonaliteter og boligtyper. Landås har lenge hatt behov for flere samlingslokaler for beboerne, og i løpet av høsten ble en 2-roms leilighet i Hagerupsvei ominnredet til felleslokale. På sikt trenger området eget sambrukshus, men i første rekke vil dette gi en god base for de tillitsvalgte beboerne, og for små, lokale sammenkomster. FAGLIG UTVIKLING OG SAMARBEID I januar ble BBBs egen bomiljøskole gjenopprettet, med månedlige fagsamlinger for førstelinjetjenesten Ved hjelp av kommunale og eksterne innledere, er det blitt undervist i tema som fremmedkulturelle beboere, rusproblematikk, arkitekturpsykologi og boligpolitiske virkemidler. Bomiljøskolen videreføres neste år. I juni gikk de kommunale boligforvalterne i Bergen, Oslo og Trondheim sammen om å stifte et eget faglig nettverk. BBB arrangerte bomiljønettets første seminar i Bergen i oktober. Vi ser stor nytte i å kunne utveksle erfaringer med de andre storbykommunene, og trekke veksler på hverandre ifht felles utfordringer som tillitsvalgt- opplæring, og skolering av bomiljøarbeidere. Nettverket har igangsatt forberedelser til et elektronisk nettverk for kommunale boligforvaltere. Bergen Bolig og Byfornyelse 11

12 Utdrag fra årsberetningen 2003 Dugnad i Stegane BOLIGFORSYNING OG PLANLEGGING BBB har i 2003 gjennomført boligforsyningsprogrammet fra kommunens økonomiplan og budsjett. Boligene er i hovedsak omsorgsboliger med statlige tilskudd. Brukerne er pleie/omsorgstrengende eldre, psykiatrisk langtidspasienter, utviklingshemmede, fysisk funksjonshemmede og andre vanskeligstilte. I år 2003 fikk vi også realisert et boliganlegg for bostedsløse. Boliganlegg som vi ferdigstilte i 2003: Årstad bydel: Gyldenpris serviceboliger, 34 omsorgsboliger i byfornyelsesområde Årstad bydel: Søren Jaabæks vei bofellesskap, 8 omsorgsboliger Laksevåg bydel: Leirvikåsen bofellesskap, 8 omsorgsboliger Årstad bydel: Wergeland bofellesskap, 9 omsorgsboliger Fana bydel: Solhaug boliger for bostedsløse 15 boliger i tidligere aldershjem Fyllingsdalen bydel: Fyllingsdalen serviceboliger 2. trinn 25 omsorgsboliger Spelhaugen bofellesskap, 6 omsorgsboliger Bergenhus bydel: Skottegaten 21a, 5 familieleiligheter i byfornyelsesområde Ytrebygda bydel: Råstøl bofellesskap, 8 omsorgsboliger Prosjektene er gjennomført som totalentrepriser eller hovedentrepriser etter gjennomført konkurranse med forhandling, i tråd med de muligheter som den nye Lov om Offentlige anskaffelser gir. Alle boliganleggene ble overlevert innenfor tidsplan og budsjett. Andre boliganlegg som vi hadde under bygging i 2003: Fana bydel: Apeltun bofellesskap, 8 omsorgsboliger, ferdig februar 2004 Årstad bydel: Fantoft serviceboliger, 56 omsorgsboliger tilknyttet sykehjem, ferdig april 2004 Fyllingsdalen bydel: J.L.Mowinckels vei bofellesskap, 10 omsorgsboliger, ferdig mai 2004 Laksevåg bydel Sørhaugen bofellesskap, 5 omsorgsboliger, ferdig mai 2004 Planlegging av den videre boligforsyningen i økonomiplanperioden har også vært i fokus i I slutten av 2003 ble en ny økonomiplan vedtatt, med vesentlig reduksjon i boliginvesteringene i forhold til tidligere planer. Vi har dermed nå en god prosjekt- og tomteberedskap for kommende økonomiplanperiode, i motsetning til situasjonen de siste årene. Bolig- og miljøfornyelse har vi kombinert med omsorgsboligformål i prosjektet Gyldenpris serviceboliger, der BBB har ledet så vel bygningsmessige som tverretatlige, personrettete tiltak for å bedre bomiljøet i det eldre boligområdet Lien. Det nye boliganlegget ble tatt i bruk i januar 2003, og vi har fått meget gode tilbakemeldinger fra så vel beboerne som fra nabolaget. Vi har også gjennomført boligprosjekter i byfornyelsesområdet Nordnes i Skottegaten 21a. System for bench-marking er videreutviklet i 2003, og BBB er nå medlem av Foreningen Nøkkeltall for Benchmarking. BBBs system for evaluering av prosjekter er i 2003 gjennomført med i all hovedsak meget gode tilbakemeldinger fra bestiller og bruker. 12 Bergen Bolig og Byfornyelse

13 Utdrag fra årsberetningen 2003 Leirvikåsen bofellesskap - overlevering BOLIGPORTEFØLJE Boligmasse pr : Ved utgangen av 2003 forvaltet BBB 4769 boliger. I tillegg inneholder samlet eiendomsportefølje 103 boliger i borettslag til bruk for flyktninger og lignende som forvaltes av Bergen og omegn boligbyggelag, samt 42 leiligheter som er utleid samlet til samme boligbyggelag gjennom en 10 års avtale for å tilstrebe en endret beboersammensetning i det aktuelle området. Samlet disponibel portefølje utgjorde således ved årsskiftet 4911 boliger. Kjøp av eiendom: Det har vært arbeidet aktivt for å sikre en nødvendig tilgang på aktuelle tomter for byggeprosjekter. Tomter er i hovedsak kjøpt fra AS Bergen Tomteselskap og Bergen Bygg og Eiendom KF, men vi har også håndtert avtaler om opsjoner m.m. i forhold til private aktører. Det er dette året ikke fremsatt bestillinger som er løst ved kjøp av brukte boliger i markedet. Tilpasning av porteføljen: Bystyret har satt fokus på en bedre geografisk fordeling av kommunale utleieboliger. Dette prinsippet har lagt til grunn for BBBs porteføljedisposisjoner de senere år. I 2003 ble det inngått avtale med Bergen og Omegn boligbyggelag om utleie av et boligkompleks med 42 boenheter i Solheimslien. Ved at BOB forestår tildeling og utleie innenfor sin medlemsmasse søkes en endring av beboersammensetning i området. Salg av boliger: Det er solgt 11 leiligheter i borettslag og sameier p.g.a. uhensiktsmessighet/strid med vedtekter/salgspålegg. Pris pr. m 2 boligareal varierte fra kr ,- til kr ,-. Omdisponering av boliger: Porteføljen av ordinære utleieboliger er i løpet av året styrket med 36 enheter ved fristilling av boliger fra andre kategorier, i hovedsak tidligere trygdeboliger. Husleie: Gjengs leie er vedtatt som beregningsprinsipp for husleie for alle Bergen kommunes utleieboliger med unntak av presteboliger. Arbeidet med å sikre et riktig husleienivå gjennom lovlig leieregulering er nå gått over fra en innføringsfase til en løpende prosess. Husleiekontrakter: Arbeidet med å etablere særlig tilpassede botilbud for brukergrupper med spesielle behov medfører en økning i antallet kontrakter på særlige vilkår etter husleielovens kapittel 11. I forhold til kommunale avdelinger som er tjenesteleverandører i slike boliger, har BBB bidratt med betydelig innsats som rådgiver. Det synes å være et vedvarende behov for å formidle kunnskap og å veilede våre samarbeidsparter om rettslige rammer vedrørende husleieforhold etter lovens kapittel 11. Bergen Bolig og Byfornyelse 13

14 Utdrag fra årsberetningen 2003 VEDLIKEHOLD OG UTBEDRING BBB skal med forankring i bedriftens strategi sikre effektiv prosjektgjennomføring og vedlikehold av kommunens boligmasse, og bidra til effektiv ressursbruk. Vedlikeholdsplanen for 2003 er gjennomført. Noen mindre prosjekter er skjøvet til første halvår Det er gjennomført vedlikehold for 48.5 mill. Hvorav 36 mill er planlagt vedlikehold: De største prosjektene har vært: Solheimslien trygdeboliger Fasadeutbedring, overflatebehandling, utskifting av vinduer, utskifting av heis, porttelefonanlegg. Kostnad i 2003, 4,7 mill, mill Søreidtunet Eldresenter -39 serviceboliger Fasadeutbedring, overflatebehandling, betongrehabilitering. Kostnad i ,5 mill, mill Welhavensgt utleieboliger og 5 boliger for utviklingshemmede Fasadeutbedring og overflatebehandling, reparasjoner av altaner. Kostnad: 3 mill. Professor Hanstensgt utleieboliger Fasadeutbedring og overflatebehandling. Kostnad: 2.5 mill. Neumannsgt utleieboliger Fasadeutbedring og overflatebehandling. Kostnad 1.1 mill Frydenbølien 5a-b-c -55 utleieboliger Innvendige utbedringsarbeider Kostnad: 3,5 mill. I tillegg er det gjennomført en rekke mindre vedlikeholdsprosjekter som omfatter bla utskiftninger av entredører, kjøkken og bad. I henhold til plan for installering av boligsprinkling og brannvarslingsanlegg av 800 omsorgsboliger er fire anlegg ferdigstilt i 2003, tre anlegg er startet opp og ferdigstilles i første kvartal Følgende anlegg har fått boligsprinkling og brannvarslingsanlegg: Mårdalen 12, -62 trygdeboliger Kostnad: 1 mill. Lindealleen 7, -41 serviceboliger Kostnad Solheimslien 52-54, -36 trygdeboliger Kostnad Alf Bondesvei 9, -13 serviceboliger Kostnad: Øvre Dreggsalm. 2-4, -41 serviceboliger Kostnad M. Lagabøtersplass 4, -15 serviceboliger Kostnad: Professor Dahlsgate 32, - 34 serviceboliger Kostnad: BBB har i 2003 og tidligere år vedlikeholdt boligporteføljen i henhold til de normtall som bransjen anbefaler. I tillegg har BBB gjennomført utbedringsprosjekter som har redusert oppgraderingsbehovet. I løpet av 2003 har BBB gjennomført en overordnet tilstandsanalyse på boligporteføljen. Tilstandsanalysen konkluderer med at det er et oppsamlet behov for vedlikehold på ca 200 mill. Nøkkeltall fra bransjen viser at etterslepet i vedlikehold er lavere enn landsgjennomsnittet for boliger i Norge. Ved å vedlikeholde boligporteføljen i fremtiden på samme nivå som tidligere år vil boligporteføljen være i en tjenlig og akseptabel tilstand for våre brukere. 14 Bergen Bolig og Byfornyelse

15 Utdrag fra årsberetningen 2003 Styremedlemmer 2004: Bak:Ruth Grung, Åge Chr. Jacobsen, (leder), Ellinor-Therese Vorland Foran: Bjørn-Frode Schjelderup (nestleder), Stein Helge Olsen (ansattes representant) ADMINISTRASJON BBB skal tilrettelegge for et utviklingsorientert og godt arbeidsmiljø Styret: Det har i 2003 vært avholdt 8 styremøter og styret har behandlet 60 saker. Styret fungerte i hele 2003, men ble 14 januar 2004 avløst av nytt styre oppnevnt av Byrådet. Styremedlemmer 2003: Liv Røssland (leder) Jon Rødseth (nestleder) Irene Skarsten Marit Lillevik Bårdsen Christopher A. Brun Lisbeth Iversen Torstein Dahle Nils Lidtun Stein H.Olsen (ansattes representant) Varamedlemmer 2003: Wenche Hjertholm Natland Roger Martin Pilskog Anne Karin Hella Bjørg Buanes Steinstad Harald Kremner jr. Jarle Sørås Marianne Bergvall Turid Mattsson Knut Wik Eilertsen Styremedlemmer 2004: Åge Chr. Jacobsen (leder) Bjørn-Frode Schjelderup (nestleder) Ruth Grung Ellinor-Therese Vorland Stein Helge Olsen (ansattes representant) Varamedlemmer 2004: Anna-Marie Berg Dagny-Britt Hysing-Dahl Henning Nilsen Odd Inge Matre Knut Wik Eilertsen Administrasjon: Som kommunal særbedrift har BBB i 2003 sortert under Byrådsavdeling for Byutvikling. Direktør for foretaket er Audun Øiestad. Foretaket har lenge hatt lav turnover blant de ansatte og ingen fast ansatte sluttet i løpet av Det ble heller ikke gjort nye ansettelser. Antall stillingshjemler er 39 og uendret fra forrige årsskifte. Gjennom vakanser og ved at noen ansatte er innvilget redusert stillingsprosent, er i alt 36 hele stillinger besatt ved årsskiftet. Dette var fordelt på 24 menn og 15 kvinner. De ansattes gjennomsnittsalder er 44 år. Foretaket legger stor vekt på å holde de ansatte faglig oppdatert. Det har i løpet av året vært arrangert et seminar for alle ansatte med fokus på videreutvikling og tilpassing av foretakets handlingsplan til prinsipper basert på balansert målstyring. Arbeidsmiljø I samarbeid med ansattes representanter og verneombud ble det også i 2003 gjennomført en arbeidsmiljøundersøkelse. Resultatet viser at foretaket har et godt arbeidsmiljø. Sosiale arrangementer i regi av de ansatte bidrar til å bygge oppunder et godt arbeidsmiljø. Sykefraværet var 4,3 %. Likestilling I tråd med Bergen kommunes retningslinjer har foretaket i lokale lønnsforhandlinger redusert lønnsforskjeller knyttet til kjønn. Informasjon Bedriften har egen hjemmeside på Internett. Beboerbladet ble utgitt med 2 nummer. For øvrig har bedriften søkt å profilere nye byggeprosjekter gjennom media i forbindelse med ferdigstilling. Ikt Det er av vesentlig betydning for foretakets utvikling at det til enhver tid er fokus på den teknologiske utvikling og at foretaket har støttesystemer som gjør den daglige drift mest mulig rasjonell, kostnadseffektiv og sikker. Det er derfor gjennom de siste årene tatt i bruk og videreutviklet system for effektiv boligadministrasjon og system for bestilling og fakturering av tjenester. Kontorstøttesystemet ble oppgradert i løpet av året. Implementering og oppgradering av ikt systemer nødvendiggjør også kontinuerlig fokus på oppdatering av ansatte innenfor området. Det har derfor også i 2003 vært brukt midler til kursing av ansatte innenfor ikt. Som et tiltak for å effektivisere samhandlingen ifm innfordringstjenesten, ble kemneren gitt lesetilgang til deler av foretakets boligadministrasjonssystem. Bergen Bolig og Byfornyelse 15

16 Utdrag fra årsberetningen 2003 Råstøl bofellesskap ÅRSREGNSKAPET BBB skal ivareta realkapitalen, utnytte inntektspotensialet og sikre gode finansielle løsninger for bedriftens utbyggingsprosjekt RESULTAT Regnskap for 2003 viser et overskudd på 23.7 mill. Dette er 18.3 mill bedre enn budsjettert overskudd på 5.4 mill. Hovedårsaken til det positive budsjettavvik er lavere rentekostnader enn budsjettert. Dette forhold utgjør alene et positivt budsjettavvik på 10.2 mill. Husleieinntektene (inkl. bostøtte) viser et positivt avvik på 4.6 mill og pga forskyvning av tiltak til 2004, er vedlikeholdskostnadene 3.5 mill lavere enn budsjettert. Regnskapsresultatet er imidlertid 7.7 mill lavere enn for Sum driftsinntekter er mill mot budsjettert mill. Driftsinntekter i 2002 var mill. Sum driftsutgifter er mill mot budsjettert mill. Av det positive budsjettavviket på 8 mill. i driftsutgifter, skyldes 3.9 mill avskrivninger og prinsippforskjell mellom budsjett og regnskapsføring. 3.5 mill relaterer seg til forskyvning av vedlikeholdskostnader til Driftsresultatet er 74.4 mill og 12.2 mill bedre enn budsjettert. Resultatdisponering og likviditetsreserve Årets resultat på 23.7 mill foreslås disponert slik: Avsetning til utbedringsarbeider i Frydenbølien Avsetning til brannsikring av serviceboliger Reduksjon av negativ likviditetsreserve Sum disponert 8.0 mill 3.5 mill 12.2 mill 23.7 mill Bedriften har gjennom avsetninger i perioden 2001 og 2002 redusert den negative likviditetsreserve til 27.7 mill. For 2003 foreslås avsatt 12.2 mill slik at den negative likviditetsreserve da vil være redusert til 15.5 mill. Framtidsutsikter Bedriftens målsetting er fortsatt å redusere den akkumulerte negative likviditetsreserve. Det vedtatte budsjett for 2004 gir ikke rom for ytterligere reduksjon. Investeringsprogrammet er redusert fra 141 mill i 2003 til 51 mill i De fleste investeringsprosjekter gir en negativ kontantstrøm for foretaket. Et redusert investeringsprogram bidrar således isolert sett positivt til foretakets økonomi. Bedriften har refinansiert vel 400 mill i Husbanken i løpet av annet halvår Gjennomsnittsrenten på disse fastrente lån er 4,6 %. I tillegg indikerer rentemarkedet et fortsatt lavt rentenivå for de nærmeste måneder. Dette vil slå positivt ut for nye prosjekter. Endringer i husleienivå kan representere en ny utfordring. Husleien fastsettes med utgangspunkt i gjengs leie og utvikling i konsumprisindeksen. Med mulighet for fallende konsumprisindeks vil dette kunne føre til lavere husleieinntekter enn budsjettert. 16 Bergen Bolig og Byfornyelse

17 SVING PÅ SAKENE Har du flere malerkoster? Er det en ledig rive? Hvor skal jeg begynne nå? Innsatsviljen var stor og spørsmålene mange da beboerne i Slettebakksveien gjorde unna vårens dugnad. Selv om ikke værgudene var på den aktive gjengens side, stilte både små og store opp for å rydde området. Det hadde nok vært flere dersom det hadde vært sol, men jeg synes gjengen som har stilt opp i dag gjør en kjempejobb, forteller Kate Rye. Hun var primus motor for dugnaden, og organiserte det hele med stødig hånd. Alle som skulle ha river, maling eller malingskoster fikk det fra henne. Vi har fått inn alt det utstyret vi trenger fra BBB, så derfor ligger alt til rette for at vil skal kunne gjøre en skikkelig jobb, sier hun. Integrerende Kate Rye tror det var smart å begynne dugnaden med å leie inn fire containere der folk kunne kaste større ting. Ja, med en gang de var på plass dukket folk opp med smått og stort. Deretter hengte vi opp lapper med informasjon om dugnaden, og motiverte folk når vi traff dem. Dermed har vi fått med ganske mange, sier hun. I Slettebakksveien bor det mange med utenlandsk opprinnelse. De er ikke vant til den norske dugnadsånden. Mange av dem har nok vært litt usikre på hva det er og om de skal være med. Men med en gang vi har snakket med dem så har de stilt opp, forteller hun. Kate merker at dugnadsinnsatser virker integrerende og gjør godt for miljøet. Ikke bare blir det mye finere rundt her. I tillegg blir folk bedre kjent med hverandre når man gjør noe sammen. Og jeg har inntrykk av at alle Selv om værgudene sviktet, så stod små og store på for å gjøre en skikkelig innsats. syns det har vært gøy, særlig når man ser resultatet av innsatsen. Mye gjort Det ble rakt, plukket boss og ugress, slått plener, klippet hekker og malt. Alle inngangspartiene er malt, og nå ser det virkelig bra ut. Dessuten har vi i vår oppgang malt vaskekjelleren, og den er som ny. Vi har invitert beboere fra andre oppganger for å se hvor fint det har blitt. Dermed håper vi at de blir inspirert og maler sine vaskekjellere, for det trengs flere steder, sier hun. Den våte dugnadsgjengen stod på i mange timer, og etter arbeidet ventet det kaffe, brus og is. Og da alt var gjort, ble det feiret med St. Hansfest på beboernes egen bakplass. Da var heldigvis værgudene på beboernes side. Alle inngangspartiene i Slettebakksveien ble malt, og resultatet taler for seg. Slik så det ut i vaskekjelleren før man tok fatt i maling og kost og så fint var det når jobben var gjort. Bergen Bolig og Byfornyelse 17

18 FAGKUNSKAP GIR TRYGGHET BRØDRENE HINDENES AS BYGGMESTERFORRETNING Heiane 10, 5131 Nyborg i Åsane Rehabilitering Nybygg Tilbygg Vedlikeholdsarbeid Asbestsanering Faks DISP. ODDVAR HINDENES TEAM SERVICE sine biler er ofte å se i boligområdene. Selskapet utfører vaktmestertjenester for BBB. Vi har erfaring fra større og mindre oppdrag for både private og proff kunder og offentlige byggherrer. Glasskaret 1D, 5106 Øvre Ervik Telefon Faks E-post org.nr Vi utfører bl.a. Nybygg Tilbygg Påbygg Ombygging Rehabilitering Vedlikehold Ω fagkunnskap gir trygghet Nybygg Reparasjoner Rehabilitering Flisearbeid Tlf Mob Faks Kvernarabekkv Fana 18 Bergen Bolig og Byfornyelse

19 GRØNN GLEDE Rundt mange av BBBs boliger spirer og gror det etter at beboere har gjort en stor dugnadsinnsats. De har ryddet, plantet og virkelig vist grønn kreativitet. Det er utrolig morsomt å se hva de kan få til, sier bomiljøarbeider Egil Solheim. Her er noen smakebiter av sommeren. Det ligger mye egeninnsats bak de fine områdene, innsats som vi i BBB er avhengig av, sier Solheim. Han legger til at det er blitt svært så fint på bakplassen til beboerne i Professor Hanstensgate på Møhlenpris. Sommeren har kommet til Nordnes. Både rundt Nordnesveien 27 og Lavetthusene spirer og gror det Lønborglien er et av BBBs fineste boområder. I hele vår og sommer har ildsjeler stått på og plantet rundt husene sine. Og resultatet taler for seg nydelige planter står nå i full blomst og hyller sommeren. Beboerne setter stor pris på dette, og blomstene får godt stell hele tiden. I Seimsvei finner man også mange ildsjeler, og ikke minst kreative sjeler. Flere av beboerne simpelthen elsker planter og blomster. I tillegg til å plante i sine egene hager, er de også flinke til å bruke sin grønne kreativitet på fellesområdet. Dette er til glede for alle, og jeg synes det er helt utrolig hva de har fått til, sier Egil Solheim. Etter vårens dugnad samlet innsatsgjengen seg, og feiret med kaffe og vafler i nyinnkjøpt party-telt. Bergen Bolig og Byfornyelse 19

20 Returadresse: BBB Postboks 1011 Sentrum 5808 Bergen B Hvem, hva hvor i BBB Driftsavdelingen Driftsavdelingen er delt i tre område-team som har ansvar for hver sine områder. Hvert team består av boligleder, boligsekretær, oppsynsmann og bomiljøarbeider. Boligleder leder områdeteamet og er overordnet oppsynsmann, boligsekretær og bomiljøarbeider. Han eller hun er ansvarlig for bomiljøinnsats, tillitsvaltordningen og behandling av omfattende klager. Boligleder holder til i vår hovedadministrasjon i Allehelgensgate 2 7. etg. Boligsekretæren tar seg av spørsmål vedrørende nøkler, kontraktskriving, husordensregler, fellesplikter m.m. Boligsekretæren er i hovedsak din kontaktperson hos BBB og holder til i vår hovedadministrasjon i Allehelgensgate 2 7. etg. Oppsynsmannen kontakter du dersom du har tekniske problemer med leiligheten eller utenomhusanlegget. Han holder til på et av våre servicekontor ute i bydelene. Oppsynsmennene er mye på farten men har fast telefonvakt alle hverdager mellom NB: Ny telefontid fra 16. august: Bomiljøarbeider tar seg av rådgivning vedrørende naboforhold, konflikter m.v. Han eller hun har kontor ute i bydelene sammen med våre oppsynsmenn. Vakttelefon alle dager mellom : Kun for øyeblikkelig assistanse vannskade, brann, innlåsing m.v. DRIFTSAVDELINGEN ER DELT I TRE OMRÅDE-TEAM SOM HAR ANSVARET FOR HVER SINE OMRÅDER Oppsynsmann Dersom du bor i: Boligsekretær Boligleder Telefon betjent Bomiljø arbeider Arna - Åsane Mari Halvorsen Gunnar Førde Sandviksv. 95 Egill Solheim Bergenhus Årstad (Landås) Camilla Fossdal Øystein Rosvold Hagerupsv. 2 Knut Eilertsen Fyllingsdalen Laksevåg Årstad Kenneth Lillefjære- Steinar Hopland Løvstakkv. 27 Bente Dahl (Løvstakken) Tertnæs Fana - Ytrebygda Bergen Bolig og Byfornyelse

ÅRSBERETNING 2003 BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KS. -boligglede i eget hjem

ÅRSBERETNING 2003 BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KS. -boligglede i eget hjem ÅRSBERETNING 2003 BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KS -boligglede i eget hjem Direktøren har ordet 4 Bomiljø 6 Boligforsyning og planlegging 8 Boligportefølje 9 Vedlikehold og utbedring 10 Administrasjon 13

Detaljer

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF

Utfordringer i kommunene: Bergen kommune. KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Utfordringer i kommunene: Bergen kommune KBL-konferansen 08.05.2007 Direktør Audun Øiestad, Bergen Bolig og Byfornyelse KF Behovet for tilrettelagte boliger På tross av de statlige programmer som HVPU-reformen,

Detaljer

Bjarte Høysæter Direktør

Bjarte Høysæter Direktør Dato: 16. mars 2014 BBB /14 Styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Årsberetning med regnskap for 2013 TKAR/SHO BBB-122-200802223-211 Hva saken gjelder: Administrasjonen i Etat for boligforvaltning (tidligere

Detaljer

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør

Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015. v/birgit C Huse, Husbanken sør Tilrettelegging for hjemmeboende eldre Drammen Eldreråds konferanse 9. juni 2015 v/birgit C Huse, Husbanken sør Husbanken`s visjon Alle skal bo godt og trygd Bo i egen bolig så lenge som mulig Bo i trygge

Detaljer

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland

Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bustadsosial konferanse 2014 i Hordaland Bergen kommune - Byrådsavdeling for sosial, bolig og områdesatsing Ved seksjonssjef Trond Stigen, 3. april Utgangspunktet for kommunens tilnærming til boligpolitikken:

Detaljer

Foto: Scanpix STRATEGISK DOKUMENT FOR BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF

Foto: Scanpix STRATEGISK DOKUMENT FOR BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF Foto: Scanpix STRATEGISK DOKUMENT FOR BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF 2007-2010 Vedtatt av styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF 10.04.2007 Strategisk dokument for Bergen Bolig og Byfornyelse KF 2007-2010

Detaljer

Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning

Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning Anne Line Grimen Etat for boligforvaltning Bakgrunn for områdesatsningen Boområde på Slettebakken med opphoping av lave levekår og bomiljøproblematikk. 470 kommunale utleieboliger relativt konsentrert

Detaljer

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser.

Vi har laget noen tema som vi ønsker å diskutere med dere, men det er viktig for oss at du får sagt din mening og fortalt om dine opplevelser. Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg Boligeiere fra prosjektet Leie til eie Innledning Hensikt: Leie til eie er et prosjektarbeid som startet sommeren 2011. Målet har vært at flere skal kunne eie sin

Detaljer

STRATEGISK DOKUMENT FOR BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF

STRATEGISK DOKUMENT FOR BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF STRATEGISK DOKUMENT FOR BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE KF 2011-2014 Vedtatt av styret for Bergen Bolig og Byfornyelse KF Strategisk dokument for Bergen Bolig og Byfornyelse KF 2011-2014 1. FORRETNINGSIDE

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Presentasjon av Husbankens virkemidler Geir Aasgaard 24. okt. 2013 1 Husbanken er underlagt KRD - Kommunal og regional Departementet Regjeringens viktigste boligpolitiske verktøy

Detaljer

Beboerbladet. Leder 2. Suksess med åpen barnehage 3. Spørreundersøkelse om beboertilfredshet 6. Hjelp til lånefinansiering 7

Beboerbladet. Leder 2. Suksess med åpen barnehage 3. Spørreundersøkelse om beboertilfredshet 6. Hjelp til lånefinansiering 7 Leder 2 Suksess med åpen barnehage 3 Spørreundersøkelse om beboertilfredshet 6 Hjelp til lånefinansiering 7 Populære aktiviteter hos Frelsesarmeen 8-9 Trivelig møteplass 10 Nyoppusset felleslokale 11 Nye

Detaljer

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England.

3. Hvilke kurs/emner tok du (før opp emnekoder)? Jeg hadde medisinsk og psykiatrisk praksis i England. STUDENTRAPPORT NAVN PÅ VERTSINSTITUSJON: University og Nottingham BY: Nottingham LAND: England UTVEKSLINGSPERIODE: 09.09.13 08.12.13 EVENTUELL FERIEPERIODE I LØPET AV UTVEKSLINGEN: Dro ned 1 uke før praksisstart

Detaljer

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Tilskudd og lån til kommunale boliger. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Tilskudd og lån til kommunale boliger v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Finansiering av kommunale boliger 1. Investeringstilskudd (ikke lån) Til omsorgsboliger og sykehjem mm Gjelder tiltak for personer

Detaljer

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning

Fokusintervju. Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten. Innledning Fokusintervju Deltakere tilfeldig utvalg søkere til Boligtjenesten Innledning Tusen takk for at dere vil sette av en ca. en og en halv time sammen med oss i kveld! Dere har til felles at dere alle har

Detaljer

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport

Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport Boligsosialt utviklingsprogram (2010 2014) Sluttrapport 2010: Søknad om kompetansetilskudd 2011 : Boligløft 2012: Boligsosial handlingsplan Boligløft vedtatt av Bystyret i juni 2011 1. Utvide investeringsrammen

Detaljer

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy

Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Interkulturelt naboskap Den Europeiske Nabodagen som inkluderende verktøy Anne Line Grimen Bergen Bolig og Byfornyelse KF Hvorfor nabodag? Økende kulturelt mangfold i kommunale boliger; nær halvparten

Detaljer

Velkommen til. Kalfaret sykehjem

Velkommen til. Kalfaret sykehjem Velkommen til Kalfaret sykehjem Administrasjon: tlf.:55562260 Fax:55562251 Boenhet 1: tlf.55562268 Boenhet 3: tlf. 55562270 Boenhet 2: tlf.55562269 Boenhet 4 : tlf. 55562271 Adresse: Kalfarveien 20, 5018

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune

Retningslinjer for startlån. Søgne kommune Retningslinjer for startlån Søgne kommune Gjeldende fra 1.3.2013 Innhold: 1. Om startlånordningen...2 2. Retningslinjer for startlån...2 3. Hvem kan få startlån...2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte...2 4.

Detaljer

BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE

BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE Handlingsplan 2009 Rapport pr.: 011208 Mål: 01 ØKONOMIPERSPEKTIV BBB KF skal ivareta realkapitalen, utnytte inntektspotensialet og sikre gode finansielle løsninger for bedriftens

Detaljer

PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 8.november 2012 kl. 16.30 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje.

PROTOKOLL FRA HELSE OG SOSIALKOMITEEN 8.november 2012 kl. 16.30 17.40 Bydelsadministrasjonen, Platous gt. 16 Møterom: Rudolf Nilsen, 2. etasje. Bydelsutvalget Gamle Oslo Postadresse: Postboks 9406 Grønland, 0135 Oslo Besøksadresse: Platous gate 16 Telefon. 02180, Fax 23 43 10 01 E-post: bydelsutvalget@bgo.oslo.kommune.no Internett: www.bgo.oslo.kommune.no

Detaljer

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli

Noen må jo gjøre det. Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Noen må jo gjøre det Tekst og foto: Myriam H. Bjerkli Mange av oss kan ha tanker om ting som burde eller kunne ha vært gjort. Men for de fleste er skrittet ganske langt fra å se det, tenke det og si det,

Detaljer

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus

Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig. Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Startlån og muligheter for vanskeligstilte til å skaffe seg egen bolig Boligsosial konferanse Fylkesmannen i Oslo og Akershus Sosialtjenesten i Asker Er utenfor NAV, men samlokalisert Sosialtjenesten >

Detaljer

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER

Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Notat Til : Rådmannen Fra : Bystyret Kopi : Vår referanse Arkivkode Sted Dato 09/11683-25 DRAMMEN 24.10.2012 PRINSIPPER FOR NY HUSLEIEBEREGNING I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER Bakgrunn I Boligsosial handlingsplan

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen

Velkommen. til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet. Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter, Sykehjemmet Øvre Fantoftåsen 56A 5072 Bergen Velkommen til Fantoft Omsorgssenter! Omsorgssenteret består av: 48 serviceleiligheter (7 leiligheter brukes til bokoll

Detaljer

Lisa besøker pappa i fengsel

Lisa besøker pappa i fengsel Lisa besøker pappa i fengsel Historien om Lisa er skrevet av Foreningen for Fangers Pårørende og illustrert av Brit Mari Glomnes. Det er fint om barnet leser historien sammen med en voksen. Hei, jeg heter

Detaljer

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren

Dialogmøte om boligfremskaffelse. v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Dialogmøte om boligfremskaffelse v/seniorrådgiver Lene L. Vikøren Alle skal bo godt og trygt 28.10.2016 Side 2 28.10.2016 Side 3 De økonomiske virkemidlene Bostøtte Grunnlån Tilskudd til utleieboliger

Detaljer

Rapport. Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010

Rapport. Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010 Rapport Beboerundersøkelse Vevelstadskogen sameie 7.April 2010 I denne undersøkelsen er N=184 respondenter intervjuet pr e-post og postalt. Svarprosent er ca 81 % og anses som meget god svarprosent. Flere

Detaljer

Kapittel 11 Setninger

Kapittel 11 Setninger Kapittel 11 Setninger 11.1 Før var det annerledes. For noen år siden jobbet han her. Til høsten skal vi nok flytte herfra. Om noen dager kommer de jo tilbake. I det siste har hun ikke følt seg frisk. Om

Detaljer

Veien til egen bolig

Veien til egen bolig Veien til egen bolig Sortland kommune er deltaker i prosjektet Ungdom i Svevet, sosialt arbeid rettet mot ungdom i lokale samfunn 2007-2010. Prosjektet er finansiert av Arbeids- og velferdsdirektoratet,

Detaljer

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley

Velferdsteknologi Husbankens rolle. Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Velferdsteknologi Husbankens rolle Kristiansand, 19. februar 2015 Rådgiver Karina Culley Husbankens tilnærming er boligpolitisk Vi skal: formidle kunnskap og erfaringer være orientert om utviklingen gi

Detaljer

Beboerbladet. Jegerkorpset ledet an. Leder side 2. Innboforsikring side 4. Dugnadsånd på topp. Fikk hjelp. Ansvar skaper trivsel side 20

Beboerbladet. Jegerkorpset ledet an. Leder side 2. Innboforsikring side 4. Dugnadsånd på topp. Fikk hjelp. Ansvar skaper trivsel side 20 Beboerbladet INFORMASJONSBLAD FRA BERGEN BOLIG OG BYFORNYELSE NR. 1-03 Leder side 2 Innboforsikring side 4 Fikk hjelp Hjelp det brenner! side 5 side 6 Årsberetning 2002 side 7-15 Jegerkorpset ledet an

Detaljer

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør

Budsjettforslag 2016. Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015. Jon Carlsen adm. direktør Budsjettforslag 2016 Byutviklingskomiteen 28. oktober 2015 Jon Carlsen adm. direktør Oppgaver og ansvar Boligbyggs formål: Foretaket skal være et sosialt virkemiddel for å fremskaffe boliger til de målgrupper

Detaljer

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune

Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune Boligsosial handlingsplan Vadsø kommune 2004 Side 1 av 7 Bakgrunn: Stortingsmelding nr 49 (1997 98): Om boligetablering for unge og vanskeligstilte anbefaler kommunene å ha en helhetlig boligpolitikk som

Detaljer

Dikterkvartalet. Bustadsosial konferanse 3. april Steinar Hopland

Dikterkvartalet. Bustadsosial konferanse 3. april Steinar Hopland Dikterkvartalet Dikterkvartalet 85 leiligheter 1, 2 og 3 roms Mange enslige 6 barn under 16 år.. Stoff/alkoholproblemer Dealing Gauking - Brenning Dikterkvartalet Bygget på 1920 tallet Noe rehabilitering,

Detaljer

Virkemidler som kommunene kan bruke

Virkemidler som kommunene kan bruke Virkemidler som kommunene kan bruke Aina Saxrud Husbanken John Sverre Løvaas - Husbanken Husbankkonferansen 9-10.10.17 Flere eldre - boligutviklingen i kommunene Kommunene kan påvirke boligutvikling gjennom

Detaljer

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden

Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Bolig tilpasset alle livssituasjoner Husbankens låne- og tilskottsordningar til oppgradering av bustaden Skei 2.nov 217 Britt-Nina Borge og Anne Marie Løvik Eksisterende bygningsmasse 2 Illustrasjon Rune

Detaljer

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand

Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand Universell utforming - nødvendig for noen, bra for alle! Boligplanlegging i by Hageselskapet, Kristiansand 22.09.16 Svein Hoelseth, sjefarkitekt, Husbanken Regjeringens visjon for boligpolitikken «Alle

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972

Saksframlegg. Trondheim kommune. Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 Saksframlegg Kommunal boligrådgivning Arkivsaksnr.: 10/39972 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak/innstilling: Formannskapet tar saken om kommunens satsning på boligrådgivning

Detaljer

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand

Økonomiske virkemidler fra Husbanken. v/fagdirektør Roar Sand Økonomiske virkemidler fra Husbanken v/fagdirektør Roar Sand Kommunen kan spare millioner Utredning og prosjekteringstilskudd Boligtilskudd til tilpassing Statlig boligtilskudd Startlån/boligtilskudd Investeringstilskuddet

Detaljer

PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

PROSJEKT TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA SAKSFRAMLEGG Saksgang Utvalg Møtedato Utvalgssak Husnemnda Arkivsaksnr: 2009/3490 Klassering: 233 Saksbehandler: Evy Bruheim PROSJEKT "TRYGGE PÅ FORTSETTELSEN" - OPPFØLGING AV VEDTAK GJORT I HUSNEMNDA

Detaljer

Bomiljøarbeid kommunal boligforvalter i samarbeid med andre aktører

Bomiljøarbeid kommunal boligforvalter i samarbeid med andre aktører Bomiljøarbeid kommunal boligforvalter i samarbeid med andre aktører 2 bomiljøprosjekter i Bergen planlegging og gjennomføring Dikterkvartalet Dikterkvartalet 85 leiligheter 1, 2 og 3 roms Mange enslige

Detaljer

Økonomiblekke for lokallag i PRESS

Økonomiblekke for lokallag i PRESS Økonomiblekke for lokallag i PRESS Formålet med denne blekka er å gi leseren litt informasjon om hvordan lokallag i PRESS kan styre sin økonomi på en god måte. Her kan du blant annet lære deg hva alle

Detaljer

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014.

Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Arbeidsplan for Tyrihans mai 2014. Mandag Tirsdag Onsdag Torsdag Fredag 5 6 7 8 9 AKSJON VÅR RYDDING Tur dag DUGNAD I BARNEHAGEN Vi markerer at Aksel er 2 år! 12 13 14 15 16 Små Tur dag 19 20 21 Varm lunsj:

Detaljer

Behovsmelding til Husbanken 2017

Behovsmelding til Husbanken 2017 Behovsmelding til Husbanken 2017 Kommuner i Husbankens Storbyprogram og By- og tettstedsprogram har prioritet ved tildeling av Husbankens lån og tilskudd. Kommunene har i år anledning til å dokumentere

Detaljer

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard

Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Tilrettelagte boliger for alle Kuben yrkesarena 13.06.2014 v/fagdirektør Roar Sand og seniorrådgiver Geir Aasgaard Statsbudsjettet for 2014 Alle skal Alle bo skal godt bo og godt trygt og trygt Godt budsjett

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Finansiering av bolig Startlån Betjenes med renter og avdrag Boligtilskudd

Detaljer

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune

Retningslinjer for startlån. Lunner kommune Retningslinjer for startlån Lunner kommune Gjeldende fra 01.01.2014 Innhold: 1. Om startlånordningen..2 2. Retningslinjer for startlån.2 3. Hvem kan få startlån.2 3.1 Hvem ordningen kan omfatte..2 4. Husstandens

Detaljer

Husbankens rolle og virkemidler

Husbankens rolle og virkemidler Husbankens rolle og virkemidler K5-NT Tommy Rønne Februar 2015 Noen satsninger Eksisterende boligmasse. Mange norske boliger mangler god nok funksjonalitet Utfordringer med flere eldre og personer med

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan Individuell plan - for et bedre liv Individuell plan 1 Ta godt vare på dagen, la den gjøre deg glad og positiv. Se på resten av ditt liv, lev med musikk og sang. Ta godt vare på dagen, la den tenke på

Detaljer

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE

30.8.2010 1.9.2010 8.9.2010 14.9.2010 HUSLEIE I KOMMUNALE UTLEIEBOLIGER OG HUSBANKENS BOSTØTTE SANDNES KOMMUNE - RÅDMANNEN Arkivsak Arkivkode Saksbeh. : 201005060 : E: 613 F17 &52 : Einar Storli Behandles av utvalg: Møtedato Utvalgssaksnr. Eldrerådet Funksjonshemmedes råd Utvalg for helse- og sosialtjenester

Detaljer

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan

Individuell plan - for et bedre liv. Nordlandssykehuset. Individuell plan - for et bedre liv 1 Til deg! Dette heftet er ment å være en hjelp til deg som ønsker en individuell plan. Her får du informasjon om hva en individuell plan er, og hva du kan få hjelp og støtte til. Til

Detaljer

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB

Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT UT I JOBB Hva trenger din bedrift for å kunne tilby arbeid til mennesker som ønsker en ny hverdag? PROSJEKT 22 HVORDAN LYKKES MED NY MEDARBEIDER? I mange år har Kirkens Bymisjon Drammen hatt gleden av å formidle

Detaljer

Eldre og bolig 2015. Gøteborg 19. - 20. oktober 2015. www.nbbl.no

Eldre og bolig 2015. Gøteborg 19. - 20. oktober 2015. www.nbbl.no Eldre og bolig 2015 Gøteborg 19. - 20. oktober 2015 NBBL er interesseorganisasjonen for boligbyggelagene Boligbyggelagene har: 925 000 medlemmer 450 000 forvaltede boliger 10 400 forvaltede selskaper,

Detaljer

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne

Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler. Husbank-konferansen 2016 Bodø v/ Torhild Berg Skjetne Veien fra kommunal leietaker til boligeier ved aktiv bruk av Husbankens virkemidler Husbank-konferansen 2016 Bodø 11.10.16 v/ Torhild Berg Skjetne Hvem er kommunale leietakere 2 Utestengt fra boligmarkedet?

Detaljer

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken

Bolig for (økt ) velferd. Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Bolig for (økt ) velferd Januarmøte fylkesmannen i Troms og KS strategikonferanse 2017 Bente Bergheim Husbanken Visjon: Alle skal bo godt & trygt Nasjonale mål & innsatsområder En særlig innsats mot barnefamilier

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård

En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård VEDLEGG En undersøkelse av boforhold på Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård Husbanken Studentsamskipnaden Bergen kommune Innhold 1. Detaljkart over Nygårdshøyden, Sydnes og Nedre Nygård... 3 2. Befolkningsoversikt

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering:

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO INES-14/17375-2 88931/14 26.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet / 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet.

Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Boligplanen er utarbeidet av Kongsberg kommune i samarbeid med Rambøll som har vært benyttet som eksternt miljø i planarbeidet. Sentrale aktører og tjenester i kommunen har vært involvert i planarbeidet.

Detaljer

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret

Bentsebakken Borettslag. Retningslinjer. for. uteområde. Retningslinjer / 17.10.2011 / Styret Retningslinjer for uteområde i Bentsebakken Borettslag Innholdsfortegnelse FORORD... 3 UTEOMRÅDET MOT ARENDALSGATA... 4 Retningslinjer for bygging av frittstående platting... 4 Før start... 4 Sett i gang...

Detaljer

Velkommen til Øvsttunheimen

Velkommen til Øvsttunheimen Velkommen til Øvsttunheimen Adresse: Solåsen 42, 5223 Nesttun Tlf: 55 52 69 20 E-post: postmottak.øvsttunheimen@bergen.kommune.no https://www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/sykehjem/ovsttunheimen-sykehjem

Detaljer

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør

«Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing. Bård Øistensen, administrerende direktør «Boliger som er gode å bli gamle i» Om grunnlaget for Husbankens satsing Bård Øistensen, administrerende direktør Husbankens rolle er å supplere 1. Bidra til å øke etterspørselsevnen til vanskeligstilte

Detaljer

Bodø kommunes retningslinjer for startlån

Bodø kommunes retningslinjer for startlån Bodø kommunes retningslinjer for startlån 1. Formål Formålet med startlånet er at det skal bidra til gode løsninger for varig vanskeligstilte på boligmarkedet slik at disse kan få et trygt og godt boforhold.

Detaljer

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes

Torvhusbakkane Buret tsl ag. 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Torvhusbakkane Buret tsl ag 40 attraktive leiligheter på Ågotnes Nytt og spennende boligprosjekt på Ågotnes Torvhusbakkane borettslag blir et unikt og attraktivt boligprosjekt med en sentral beliggenhet

Detaljer

Sommer 2015. Vassøynytt

Sommer 2015. Vassøynytt Vassøynytt Nyhetsbrev fra Vassøy Beboerforening Styret i Vassøy Beboerforening har fast møtetid første mandag hver måned. Møtene er åpne for alle betalende medlemmer. Saker som ønskes behandlet må være

Detaljer

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER

SAKSFRAMLEGG. Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL OVERTAGELSE AV LEILIGHETER SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 613 Arkivsaksnr.: 12/3248 Saksnr.: Utvalg Møtedato Formannskapet 19.3.2014 Kommunestyret RAKKESTAD BOLIGSTIFTELSE - AVVIKLING AV STIFTELSEN OG KOMMUNAL

Detaljer

Hvordan møte eldrebølge

Hvordan møte eldrebølge Hvordan møte eldrebølge Husbankens virkemidler Birgit C Huse, Rådgiver i Husbanken Husbanken er regjeringens viktigste redskap for å oppnå politiske målsettinger i boligpolitikken Om Husbanken Visjon:

Detaljer

Velkommen til våre tilstellinger

Velkommen til våre tilstellinger Side 1 Trekløveren for september 2013 Velkommen til våre tilstellinger 2. halvår 2013 Side 2 Aktiviteter 2. halvår 2013 Vi har gleden av å invitere alle beboere til våre tilstellinger. Kari og Bjørg vil

Detaljer

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016

Innkalling til ordinær generalforsamling tirsdag 12. april 2016 Gjønnesskogen Huseierforening - Årsberetning 2015 samt innkalling til ordinær generalforsamling 12.04.16 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Detaljer

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine

21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine 21 stegs guide til hvordan du får full kontroll på de dyre smålånene dine Slik kan du bli gjeldfri! Å komme seg ut av tung forbruksgjeld er vanskelig. Du må være motivert til å klare det og innstilt på

Detaljer

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling

Husbankens låne- og tilskuddsordninger. Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Husbankens låne- og tilskuddsordninger Saksbehandler Egil Måseide Saksbehandler Erik Lahr Enhet for bolig- og tjenestetildeling Ordninger Startlån Boligtilskudd Boligtilskudd til etablering Boligtilskudd

Detaljer

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00

MØTEINNKALLING. Husnemnda. Side1. Møtedato: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget. Tidspunkt: 09:00-11:00 MØTEINNKALLING Husnemnda Møtedato: 28.05.2013 Møtested: Steinkjer rådhus, Arve Skjeflo i Servicetorget Tidspunkt: 09:00-11:00 Eventuelt forfall må varsles snarest på tlf. 74169104 eller e-post: gerd.hammer@steinkjer.kommune.no

Detaljer

Alle skal bo godt og trygt

Alle skal bo godt og trygt Alle skal bo godt og trygt Husbankens økonomiske virkemidler Britt-Nina Borge Ane Brorstad Mengshoel Husbanken en velferdsaktør på boligområdet 1. Vanskeligstilte på boligmarkedet skal kunne skaffe seg

Detaljer

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia

Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune Formalia Skjema for halvårsrapportering i Tønsberg kommune 19.06. 1. Formalia Kommunens navn: Tønsberg kommune Programleder: Sten F. Gurrik Programstart: April 2014 Rapporteringsdato: 19.06. Behandlet i styringsgruppen:

Detaljer

Guri (95) er medlem nummer 1

Guri (95) er medlem nummer 1 adressa.no 19.11.2006 12.56 Guri (95) er medlem nummer 1 Publisert 21.12.2005-10:18 Endret: 21.12.2005-10:45 Hun er Tobbs første medlem, og bor i Trondheims første borettslag. Ikke rart Guri Synnøve Sand

Detaljer

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING

SAKSFRAMLEGG RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Alf Thode Skog Arkiv: 614 Arkivsaksnr.: 15/509 Saksnr.: Utvalg Formannskapet Kommunestyret Møtedato RAMMETILSKUDD TIL BOLIGFORMÅL - OPPSUMMERING OG RAPPORTERING Rådmannens forslag

Detaljer

Søknad om servicebolig

Søknad om servicebolig KRISTIANSAND KOMMUNE Helse- og sosialsektoren Service og Forvaltning Boligavdelingen. Søknad om servicebolig Søknaden sendes til: Kristiansand kommune, Service og forvaltning. Boligavdelingen. Postboks

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15

Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Presentasjon for Formannskapet 16.04.15 Svein Marfi Styreleder er 100% eid av Lier kommune Selskapets styre: Styreleder Svein Marfi, nestleder Anne Kristine Westerheim, Børre Halvorsen, Johan Mølbach-Thellefsen

Detaljer

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken

Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken HB 8.B.1 - Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken - Side 1 av 4 HB 8.B.1 06.2008 Retningslinjer for boligtilskudd fra Husbanken Innhold: 1 Formål 2 Hva kan det gis tilskudd til 3 Hvem kan det gis

Detaljer

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015

Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: SLUTTRAPPORT BOLIGSOSIAL HANDLINGSPLAN 2010-2015 Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO LOW-14/14007-1 67486/14 29.09.2014 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Innvandrerrådet 22.10.2014 Funksjonshemmedes

Detaljer

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil

Anne-Cath. Vestly. Åtte små, to store og en lastebil Anne-Cath. Vestly Åtte små, to store og en lastebil Åtte små, to store og en lastebil Det var en gang en stor familie. Det var mor og far og åtte unger, og de åtte ungene het Maren, Martin, Marte, Mads,

Detaljer

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF

2. kvartal Hammerfest Eiendom KF 2. kvartal 2014 Hammerfest Eiendom KF 30.06.2013 Side 2 Innholdsfortegnelse 2. kvartal 2014... 4 Driftsregnskapet... 4 Drift og vedlikehold... 6 Renhold... 6 Utleieboliger... 6 Sykefravær... 7 Salg av

Detaljer

NOTAT uten oppfølging

NOTAT uten oppfølging Levanger kommune NOTAT uten oppfølging Deres ref: Vår ref: Dato: 31.03.2011 Vedlegg 5: FORSLAG RETNINGSLINJER FOR SØKNADSBEHANDLING OG TILDELING AV KOMMUNALT DISPONERTE BOLIGER 1. Virkeområde Retningslinjene

Detaljer

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL

AVVIKLING AV STAVANGER KOMMUNES BOLIGVIRKEMIDLER FOR Å REKRUTTERE PERSONELL Saksframlegg STAVANGER KOMMUNE REFERANSE JOURNALNR. DATO MRAS-12/6167-13 56070/15 01.06.2015 Planlagt behandling i følgende utvalg: Sak nr.: Møtedato: Votering: Administrasjonsutvalget / 16.06.2015 AVVIKLING

Detaljer

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg.

Kunne du velge land da du fikk tilbudet om gjenbosetting? Hvorfor valgte du Norge? Nei, jeg hadde ingen valg. Intervju med Thaer Presentasjon Thaer er 28 år og kommer fra Bagdad, hovedstaden i Irak. Han kom til Norge for tre år siden som overføringsflyktning. Før han kom til Norge var han bosatt ca. ett år i Ron

Detaljer

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM

RTS Posten. NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM RTS Posten NR 36 Sommeren 2008 FORENINGEN FOR RUBINSTEIN TAYBI SYNDROM Leder http//www.rts-foreningen.no er ny adresse til hjemmesiden RTS-Posten -- trenger stoff til avisa(leserinnlegg) eller tips til

Detaljer

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen

Startlån. en gunstig låneordning fra kommunen Startlån en gunstig låneordning fra kommunen Startlån Her finner du informasjon om kommunens startlån. Du finner også kortfattet informasjon om andre ordninger som kan være aktuelle i forbindelse med boligsituasjonen

Detaljer

Barn som pårørende fra lov til praksis

Barn som pårørende fra lov til praksis Barn som pårørende fra lov til praksis Samtaler med barn og foreldre Av Gunnar Eide, familieterapeut ved Sørlandet sykehus HF Gunnar Eide er familieterapeut og har lang erfaring fra å snakke med barn og

Detaljer

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger

Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger Prosjektrapport Barn og unge i kommunale utleieboliger 2016 2017 Sak nr. 2016/1905 1 Innhold 1. Innledning..Side 3 2. Organisering, målgruppe og mål Side 4 3. Trygghet i de kommunale utleieboligene...side

Detaljer

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig

«Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig «Leve hele livet i egen bolig» Husbankens virkemidler Wenche Ervig Om Husbanken 317 årsverk Disponerer 20-25 mrd. i årlig utlånsramme Finansierer ca. 5000 nybygde og 2000 utbedrede boliger Disponerer årlig

Detaljer

Kunsten å se hele bildet

Kunsten å se hele bildet Kunsten å se hele bildet Om boligpolitikk i Malvik kommune Malvik kommune har gjennom mange år utmerket seg med en aktiv boligpolitikk, og har vist at mange vanskeligstilte på boligmarkedet kan hjelpes

Detaljer

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen

Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen Husvik og Nes Vel - Folk søker sammen trygghet i nærmiljøet, ryddig strand, dugnad på lekeplass, historielag, musikk, jamsession, kyststi, utstilling, møter, foreldregrupper, familiesamlinger, quiz, selskap

Detaljer

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging

Husbanken. mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Husbanken mål, rolle og virkemiddel, kopling til regional og kommunal planlegging Disposisjon Del 1: Bolig i det kommunale plansystemet Del 2: De kommunale boligoppgavene Del 3: Samarbeid med Husbanken

Detaljer

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012.

-RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. 1 -RAPPORT- «Utvikle og styrke arbeidet i nyetablert boligsosialt team, i Balsfjord kommune.» Perioden år 2010 2012. På vegne av Bolig sosialt team, Balsfjord kommune v/ Rigmor Hamnvik November 2012 2

Detaljer

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja

Saksframlegg. Trondheim kommune. ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/ ::: Sett inn innstillingen under denne linja Saksframlegg ÅSHEIMVEGEN 7 - FINANSIERING AV NYBYGG Arkivsaksnr.: 10/19527 ::: Sett inn innstillingen under denne linja Forslag til vedtak: Bystyret godkjenner prosjektkostander til nybygg i Åsheimvegen

Detaljer

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld

viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld viktig å vite Til deg som vurderer å kjøpe en andel i borettslag med høy fellesgjeld 2 Innhold Forskjell på borettslagsboliger og andre eierboliger.................... 5 Pris for boligen Fellesgjeld en

Detaljer

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato:

Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/ Dato: DRAMMEN KOMMUNE SAKSFRAMLEGG Saksbehandler: Glenny Jelstad Arkiv: H00 Arkivsaksnr.: 12/5089-10 Dato: 25.05.16 Husleiefastsetting i kommunale utleieboliger - erfaringer etter implementering av kostnadsdekkende

Detaljer

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket

Kvinne 66 ukodet. Målatferd: Redusere alkoholforbruket Kvinne 66 ukodet Målatferd: Redusere alkoholforbruket 1. Sykepleieren: Men det ser ut som det er bra nå. Pasienten: Ja, nei, det går fort over dette her. 2. Sykepleieren: Gjør det vondt? Pasienten: Ja,

Detaljer