Kursbrosjyre første halvår 2015

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kursbrosjyre første halvår 2015"

Transkript

1 Kursbrosjyre første halvår 2015 Påmelding til 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris for ikke-medlemmer: 20 % økning av medlemspris. Informasjon om kurs: mobil FØLGENDE KURS ARRANGERES I GJERLUVEGEN 2, FURNES Torsdag 5. februar Kl HMS for øverste leder Arbeidsmiljøloven 3-5 stiller krav til at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Opplæringen gir ledere kunnskaper om arbeidsmiljølovens bestemmelser og arbeidsgivers plikter til å legge til rette for et helsefremmende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Knut Ulleberg og Trond Grønvold 10., 11., 12. og 26. Februar Kl dagers kurs samt en hjemmeoppgave. Fredag 27. Februar Kl Onsdag 4. Mars Grunnopplæring i arbeidsmiljø Deltakerne lærer hvordan de i praksis kan utvikle helsefremmende og sikre arbeidsforhold på arbeidsplassen. Videre gir kurset kunnskap og praktisk erfaring i å drive lokalt HMS-arbeid. Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer og ledere. Kurset går over 4 dager og deltakerne får en oppgave med å risikovurdere egen arbeidsplass i mellomperioden. Knut Ulleberg, Cathrine Hellwege, Therese Sveum, Tove N. Øie, Trond Grønvold Ytringsfrihet og lojalitetsplikt for offentlig ansatte -særlig om ansattes bruk av offentlige medier Utgangspunktet for offentlig ansattes ytringsfrihet og hva som ligger i lojalitetsplikten blir gjennomgått med utgangspunkt i Sivilombudsmannens praksis. De utfordringene som knytter seg til ansattes bruk av sosiale medier og hvorvidt arbeidsgiver kan regulere dette vies særlig fokus, Det blir gitt en rekke praktiske eksempler og det er utarbeidet fyldig kurskompendium. God kommunikasjon - en forutsetning for trygghet,lønnsomhet og effektivitet for bedriften I dag kommuniserer vi gjennom ulike kanaler, og i økende grad kommuniserer vi gjennom tekniske hjelpemidler. Å kommunisere slik at mottaker har forstått budskapet slik det er ment, er en kunst. Kurset gir innsikt i hvordan kommunisere best mulig, slik at misforståelser og konflikter kan unngås. Innhold: viktige betingelser for god kommunikasjon, hva kan forstyrre budskapet, kommunikasjonsstiler, effektiv kommunikasjon, praktiske øvelser. Tinia AS v/ Anne Cathrine G. Eidissen og Olve Steinset Kr

2 Torsdag 5. Mars Kl Tirsdag 10. mars Tirsdag 17. Mars Kl Onsdag 25. Mars Torsdag 9. april Kl Torsdag 16. april Kl Omorganisering og nedbemanning Mange kommuner står overfor betydelige økonomiske utfordringer som aktualiserer organisasjonsendringer og i noen tilfeller nedbemanning/oppsigelser. Kurset gir en grundig gjennomgang av arbeidsmiljølovnes, forvaltningslovens og tariffavtalens regler. Det blir gitt en grundig gjennomgang av hele prosessen, og gitt eksempler på rutiner og maler som kan brukes i prosessen. Nyere rettspraksis blir grundig gjennomgått. Det er utarbeidet fyldig kurskompendium med relevant kildestoff. Slik håndterer du ulike konflikter Uenighet kan føre til vekst og utvikling, men kan også føre til sterke motsetningsforhold og fastlåste konflikter. Hvilke signaler skal arbeidsgiver se etter, når må det reageres, og hva bør gjøres på de forskjellige steg i en eskalerende konflikt. Denne dagen gir deg som leder innsikt i hvordan du gjenkjenner tegn på konflikt, og metoder du kan bruke for å håndtere konflikter på en konstruktiv måte, ut fra hvor fastlåst og alvorlig konflikten er. Spesialrådgiver Cathrine Hellwege Arbeidsgivers styringsrett og fagforeningenes medbestemmelsesrett Kurset gir en grundig gjennomgang av prinsippet om arbeidsgivers styringsrett og hvilket handlingsrom dette gir arbeidsgiver. Emner som hvilke beslutninger arbeidsgiver kan fatte i kraft av styringsretten, endringer i arbeidssted, arbeidstid og arbeidsoppgaver blir gjennomgått med en rekke praktiske eksempler. Det blir også gitt en grundig gjennomgang av hvordan og på hvilken måte fagforeningens medbestemmelsesrett griper inn i styringsretten. Det er utarbeidet et fyldig kurskompendium. Oppfriskningskurs HMS Kursdeltakerne får en oppfriskning innen lovverket om systematisk HMSarbeid, herunder krav til fysisk og psykososialt arbeidsmiljø. Egner seg godt for de som har opplæring for en tid tilbake. Cathrine S. Hellwege, Tove N. Øie, Therese Sveum Personlig vekst og medarbeiderskap Lederskap og medarbeiderskap. Å endre andre mennesker kontra å endre seg selv. Toleranse og ansvarliggjøring. Roller og spilleregler i arbeidslivet, herunder arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakeres lojalitetsplikt. Hvordan skape en prestasjonskultur? Inngåelse og avslutning av arbeidsforhold i privat sektor Kurset er relevant for små og mellomstore private bedrifter. Regler for inngåelse av arbeidsavtaler, prøvetid, oppfølging av ansatte ved avvik, tilrettevisning, advarsler, oppsigelse, avskjed og suspensjon blir gjennomgått. Det er utarbeidet fyldig kurskompendium med eksempler på arbeidsavtaler, forventningsavtaler, tilrettevisning, advarsel, og formelle dokumenter i forbindelse med oppsigelse, avskjed og suspensjon. Kr

3 Torsdag 30. april Kl Tirsdag 5. og onsdag 6. mai Tirsdag 12. mai Torsdag 28. mai Kl Ledelse hvordan skape engasjement og et godt arbeidsmiljø Hvilke fellesnevnere har dagens mest brukte ledelsesteorier. Leders påvirkning av enkeltmennesker og organisasjoner. Engasjerte medarbeidere og organisasjoner hvordan få det til og hvilke effekter kan det gi. Bruk av enkle casestudier til å vise at helsefremmende arbeidsplasser er lønnsomt. Spesialrådgiver Øystein Torp Konflikthåndtering, trakassering og mobbing. Lederen som konflikthåndterer. 2 dagers kurs. Dette kurset gir deg kunnskap om hvordan forebygge og hvordan håndtere konflikter på ulike konfliktnivå. Innhold: Årsaker og utviklingsforløp i en konflikt. Arbeidsmiljølovens retningslinjer i håndtering av konflikter og trakassering, viktige saksbehandlingsregler for håndtering. De ulike roller og deres ansvar. Dialog, mekling og faktaundersøkelse som metoder i håndtering. Kursdagene legges opp som forelesning, gruppearbeid og egentrening. Tinia AS v/ Anne Cathrine G. Eidissen og Olve Steinset Tilretteleggingsplikt og medvirkningsplikt ved sykefravær I løpet av en intensiv kursdag vil lovverket innen sykefraværsoppfølging bli grundig gjennomgått. Hvor langt strekker tilretteleggingsplikten seg, og hva ligger i arbeidstakers medvirkningsplikt? I tillegg vil kursleder gå igjennom ferske dommer innen området. Dette gir kunnskap om grensene; hva kan du kreve, hva må virksomheten gjøre, og hva må til før du faktisk kan si opp arbeidstaker på grunn av langvarig sykefravær. Slik håndterer du ikke-fungerende arbeidstakere (kommunal sektor) Kursdagen gjør deg som leder tryggere på ditt handlingsrom overfor dem som av en eller annen grunn ikke fungerer. Grundig gjennomgang av relevant lovverk relatert til personaljus, typer sanksjoner og disiplinærreaksjoner, omplassering, håndtering av arbeidstaker og oppsigelse fra A til Å. Det blir gitt en rekke praktiske eksempler. Det er utarbeidet et fyldig kurskompendium. Kr

4 FØLGENDE KURS ARRANGERES I ILDERVEGEN, KONGSVINGER Torsdag 12. februar Kl og 26. Februar samt 11. Mars 4 dagers kurs samt en hjemmeoppgave. Onsdag 18. Mars Kl Tirsdag 14. april Kl Torsdag 23. april Kl Mandag 4. mai Kl Torsdag 7. mai Kl Mandag 18. mai Kl HMS for øverste leder Arbeidsmiljøloven 3-5 stiller krav til at arbeidsgiver skal ha opplæring i helse-, miljø og sikkerhetsarbeid. Opplæringen gir ledere kunnskaper om arbeidsmiljølovens bestemmelser og arbeidsgivers plikter til å legge til rette for et helsefremmende og fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Grunnopplæring i arbeidsmiljø Deltakerne lærer hvordan de i praksis kan utvikle helsefremmende og sikre arbeidsforhold på arbeidsplassen. Videre gir kurset kunnskap og praktisk erfaring i å drive lokalt HMS-arbeid. Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer og ledere. Kurset går over 4 dager og deltakerne får en oppgave med å risikovurdere egen arbeidsplass i mellomperioden. Knut Ulleberg, Cathrine Hellwege, Nina M. Tronbøl, Anette S. Saghaug, Trond Grønvold Innføring i risikovurdering ½ dag Forskrift om systematisk helse,- miljø- og sikkerhetsarbeid krever at alle virksomheter skal foreta risikovurderinger av arbeidsmiljøet. Denne kursbolken gir innføring i metodikk for å foreta risikovurdering. Forebygging av støyskader i barnehager 2 timer Hensikten er å formidle kunnskap om forebygging av støyskader for ansatte som utsettes for støy. Informasjon om regelverk, aktuelle tiltak og hørselstesting. Førstehjelpskurs Innføring i førstehjelp, praktisk øvelse på hjerte- og lungeredning. Behandling av enkle skader. Spesialrådgiver Frode Johansen Personlig vekst og medarbeiderskap Lederskap og medarbeiderskap. Å endre andre mennesker kontra å endre seg selv. Toleranse og ansvarliggjøring. Roller og spilleregler i arbeidslivet, herunder arbeidsgivers styringsrett og arbeidstakeres lojalitetsplikt. Hvordan skape en prestasjonskultur? Kjemisk helsefare for frisørbransjen ½ dag Som arbeidsgiver har du plikt til å undersøke forekomsten av kjemiske stoffer i produkter som brukes, og vurdere arbeidstakernes helse og sikkerhet forbundet med disse. Hvis det viser seg nødvendig, må du iverksettes tiltak for å fjerne eller redusere helsefare som forårsakes av de kjemiske stoffene. Kurset gir et innblikk i hva som kan gi eksem og luftveisplager, samt hva man kan gjøre for å forebygge helseskader. Ergonomi for renholdere ½ dag Hvordan forebygge og redusere muskel- og skjelettlidelser som renholder? Hva kan vi selv gjøre for å forebygge sykdom og fremme helse? Bedriftsfysioterapeut Anette S. Saghaug Kr Kr. 900 Kr. 900

5 I tillegg til ovennevnte planlagte åpne kurs arrangerer vi kurs internt i deres egen virksomhet/avdeling. Eksempel på kurs dere kan bestille (lista er ikke uttømmende): Grunnopplæring arbeidsmiljø (40 timers kurs) Oppfriskningskurs HMS (dagskurs) Innføring i risikovurdering (1/2 dag) Førstehjelpskurs Forflytningsteknikk Ergonomi - arbeidsteknikk Håndtering av trusler og vold Røykesluttkurs Helseeffekter ved natt- og skiftarbeid Hygienekurs smittevern (for flere bransjer) Yrkeshygieniske kurs ut fra aktuelle tema (støy, kjemikalier, inneklima m.m.) Arbeid og psykisk helse Diverse kurs om psykososialt arbeidsmiljø, både på å skape motivasjon og helsefremmende arbeidsplasser, samt hvordan man håndterer konflikter, ukultur og andre utfordringer. Disse kursene kan inngå som en del av en prosess i din virksomhet, f.eks. i et lederutviklingsprogram. Spør oss om bistand til å lage målrettede kurs og utviklingsprogram for din virksomhet, vi har god kompetanse på dette området! Diverse kurs innenfor området personaljuss. Kan også inngå i utviklingsprogram som beskrevet i foregående punkt. Ta kontakt så lager vi et målrettet kurs for din virksomhet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet!

Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! omtanke solidaritet samhold Verneombud i Fagforbundet ta tak i vervet! Alle medlemmer, tillitsvalgte og verneombud i Fagforbundet er viktige for å få gjennomslag

Detaljer

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016

ET GODT ARBEIDSMILJØ. Kurs og tjenester 2014 2016 ET GODT ARBEIDSMILJØ Kurs og tjenester 2014 2016 Innhold Vi hjelper deg å ta vare på medarbeiderne dine....4 Praktisk informasjon....5 God kommunikasjon....6 Konflikthåndtering....7 Omstilling mer enn

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Legeforeningens HMS-kurs

Legeforeningens HMS-kurs Legeforeningens HMS-kurs 5. mai 2014 Sjefadvokat Frode Solberg Seksjonssjef Hanne Riise-Hanssen Ass. direktør/advokat Lars Duvaland Generalsekretær Geir Riise Hvorfor eget kurs for ledere? Side 2 Hvorfor

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak

Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 2. utgave 2011 2 Forord både plikter

Detaljer

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5

1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 2 1. HENSIKTEN MED VEILEDEREN...4 2. STRATEGI FOR VERNEOMBUDENE 2013-2017...5 3. TA TAK I VERVET!...6 3.1. VERNEOMBUDSARBEID... 6 3.2 OPPLÆRING OG KOMPETANSEPLANLEGGING... 6 3.3 SAMARBEIDSAKTØRER... 7

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Forstår du hva jeg sier?

Forstår du hva jeg sier? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 615 Forstår du hva jeg sier? Krav til kommunikasjon og språk på bygge- og anleggsplassen Bilder Forside: Håvard Sæbø Side 7: Jonas Bals Side 16: Eline Lønnå Øvrige

Detaljer

Godkjent bedriftshelsetjeneste

Godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Godkjent bedriftshelsetjeneste en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utarbeidet juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud

Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437. Du er valgt til verneombud Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 437 Du er valgt til verneombud Innhold Gratulerer... 3 Opplæring... 3 Du skal ha tid til å gjøre skikkelig jobb... 4 Dine oppgaver som verneombud... 4 Kartlegging

Detaljer

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging

Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327. Veiledning om Organisering og tilrettelegging Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 327 Veiledning om Organisering og tilrettelegging av arbeidet Utgitt 1997 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Publikasjonen er revidert flere

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Omstilling? Har du husket det viktigste?

Omstilling? Har du husket det viktigste? Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 590 Omstilling? Har du husket det viktigste? Hva du kan gjøre for å sikre sunne omstillingsprosesser Utgitt september 2008 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens

Detaljer

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste

Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste Kap.ll 4 Regelverk som ligger til grunn for ordningen Arbeidsmiljøloven 3-3 Forskrift om arbeidsgivers bruk av godkjent bedriftshelsetjeneste og om

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005

Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynet Årsrapport 2005 Arbeidstilsynets organisasjon 2 Mål og resultatkrav 5 Resultatperspektivet 8 Forebygging av ulykker 8 Skadelig kjemisk påvirkning 9 Organisatoriske arbeidsforhold 10 Ergonomiske

Detaljer

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen

Veileder. Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Veileder Varsling om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen Hva sier arbeidsmiljøloven om varsling? Arbeidstakere har rett til å si fra om kritikkverdige forhold på arbeidsplassen, men må ta et visst

Detaljer

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften)

Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Brukerrettet veiledning, forskrift og kommentarer Forskrift om systematisk helse-, miljøog sikkerhets arbeid i virksomheter (internkontrollforskriften) Best.nr. 544 Utgitt januar 1997 Manuskriptet er utarbeidet

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

HELSE, MILJØ SIKKERHET

HELSE, MILJØ SIKKERHET Loppa Kommune HELSE, MILJØ OG SIKKERHET HMS-hovedbok for Loppa kommune 1 HELSE, MILJØ OG SIKKERHET 3 1.1 HMS-POLITIKK I LOPPA KOMMUNE 3 1.2 OVERORDNET HMS-MÅL I LOPPA KOMMUNE 3 1.3 INNHOLD I HMS-HÅNDBOKEN

Detaljer

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune

ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER. Forord. Slik vil vi ha det i Sandnes kommune ETISKE RETNINGSLINJER OG VARSLINGSRUTINER Slik vil vi ha det i Sandnes kommune Forord Etiske retningslinjer Etiske retningslinjer skal gjelde for all virksomhet i Sandnes kommune. Kommunens etiske retningslinjer

Detaljer

Vold og trusler på arbeidsplassen

Vold og trusler på arbeidsplassen Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 597 Vold og trusler på arbeidsplassen Forebygging, håndtering og oppfølging 1 Foto: Colourbox.no Utgitt august 2009 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema

ÅRSRAPPORT 2011. vi har utført. hvor styrket tilrettelegging og oppfølging har vært tema ÅRSRAPPORT 2011 vi har utført 2050 hvor styrket tilrettelegging tilsyn og oppfølging har vært tema Anstendig God start inkluderende engasjert trygt arbeidstid Innhold 2 Inkluderende s. 3-5 Trygt s. 7-9

Detaljer

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG

LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG LÆREPLAN FOR ESTETISKE FAG Tekstilrenholder Kjemisk renser Kjole og drakt Skredder Seilmaker Buntmaker Skomaker Damefrisør Herrefrisør Maskør og parykkmaker Blomsterdekoratør Fotograf Strikker Bunadtilvirker

Detaljer

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene

Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586. Få orden på kjemikaliene Arbeidstilsynets publikasjoner Best.nr. 586 Få orden på kjemikaliene Utgitt første gang i 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim Desember 2006 Publikasjonen har fått ny design.

Detaljer