Elektro Kurskatalog 2014

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektro Kurskatalog 2014"

Transkript

1 Elektro Kurskatalog 2014

2 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon

3 Fagrettede kurs innen elektro E 01 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) inkl. Førstehjelp side 6 E 02 Sikkerhetsforskrifter for Instruert personell (BA4) side 7 E 03 Elektriske installasjoner i våtrom side 8 E 04 Sluttkontroll av elektriske installasjoner 5 SIKRE side 9 E 05 Risikovurdering før arbeid i elektriske installasjoner 5 SIKRE side 10 E 06 Jordingsanlegg og utjevningsforbindelser i elektriske installasjoner side 11 E 07 NEK 400 i boliger side 12 E 08 Eldre forskrifter og regelverk side 13 E 09 Nettsystemene TN og IT side 14 E 10 Maskindirektivet og NEK EN side 15 T 01 Jordingskurs for rørleggere og elektrikere side 16 Administrasjon og HMS A 01 Internkontroll og HMS for daglig leder side 18 A 02 Grunnkurs i arbeidsmiljø og HMS side 19 A 03 Mersalgskurs for elektromontører side 20 A 04 Prosjektgjennomføring for elektroentreprenører side 21 A 05 Kontraktsforståelse side 22 Brukerkurs* B 01 Internkontroll som forretningsområde - Brukerkurs IK-Kunde side 24 B 02 Internkontroll og administrative rutiner - Brukerkurs IK-Egen Bedrift side 25 B 03 Internkontroll på jobben - Brukerkurs IK-Egen Bedrift side 26 B 04 Repetisjonskurs IK-Egen Bedrift, IK-Kunde og FDV side 27 B 05 Telefonopplæring IK-Egen Bedrift, IK-kunde og FDV side 28 B 06 Kurs i redigering av Din hjemmeside side 29 B 07 Telefonopplæring Mesterkalk side 30 * Samtlige brukerkurs gjelder opplæring i Ahlsells egenutviklede systemer. Tilgang på disse systemene forutsetter at man er registrert som Ahlsell Partner. Les mer om konseptet på neste side og på ahlsell.no/partner 3

4 Generell informasjon Lokaler Kursene arrangeres enten som åpne kurs (påmeldingskurs) eller etter avtale med kunden. Kursene legges i hovedsak til Ahlsells lokaler, hvor nødvendig utstyr er tilgjengelig i egnede kurslokaler. Kursene kan også legges til kundens lokaler etter avtale. Deltakeravgift avtales her i hvert enkelt tilfelle. Deltakerantall For at kursdeltakerne skal få maksimalt utbytte av kursdagen, har vi satt en nedre og øvre grense for deltakerantall. Minimum 8 maksimum 25 deltakere per kurs. Vi kan også tilby bedriftsintern opplæring med færre deltakere enn 8. Kursavgift Kursavgiften faktureres etter gjennomført kurs, dersom ikke annet er avtalt. Ved gjennomføring i Ahlsells lokaler dekker avgiften kursdokumentasjon, bespisning og lokaler. Alle priser er per deltaker per kurs unntatt der annet er angitt. Se priser i katalogen. Påmelding og avbestilling Alle kurs blir kunngjort i kurskalenderen på våre nettsider. Kursene kan avlyses av kursarrangør med 1 ukes varsel, dersom for få deltakere er påmeldt til kurset. Kursbestiller kan avlyse påmelding til kurs med varsel senest 1 uke før kursstart for å unngå full fakturering. Gå inn på ahlsell.no/kurs for kurskalender og påmelding. Trenger du kurs? 1. Meld din interesse for et av kursene i katalogen. 2. Vi forsøker å sette opp ønsket kurs i kurskalenderen. 3. Du vil få invitasjon til kurs når vi har mottatt nok deltakere. Ofte stilte spørsmål Hvem kan bestille kurs? Alle elektroentreprenører kan bestille kurs, men som Ahlsell Partner har du prioritet når det gjelder kapasitet og pris. Hva koster kursene? Kursavgiften vil variere fra kurs til kurs. Avgiften kan i de fleste tilfeller belastes opptjent Partnerbonus. Hva med egne ønsker? Vi tilbyr også kurs som er tilpasset dine ønsker og behov. Det vil i hvert enkelt tilfelle diskuteres pris og gjennomføring. Påmelding Skann QR-koden for å gå direkte til kurskalenderen... Om Ahlsell Partner Vårt kurstilbud er spesielt tilpasset våre partnerkunder. I tillegg har partnerkundene 50% rabatt på alle våre kurs, som i sin helhet kan belastes opptjent Partnerbonus. Les mer om fordelene ved å være Ahlsell Partner på ahlsell.no/partner Velkommen som kursdeltaker hos...eller gå inn på ahlsell.no/kurs

5

6 E01 - Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg (FSE) inkl. Førstehjelp Kurset gir en innføring i sikkerhetsforskriftene for elektriske anlegg (FSE). Sikkerhetsforskriften krever årlig gjennomgang og fokus på sikkerhetsarbeidet i bedriftene. Det kreves også årlig gjennomgang av førstehjelp. Skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til opplæring etter 7 i FSE. Behovet for sikkerhetsforskrifter Gjennomgang av reglene Sikkerhetsfilosofien Oppgaver/eksempler Førstehjelpskurs Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger 6 timer inkl. førstehjelp 1700,- pr deltaker inkl. førstehjelp. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. Kurset gjennomføres i samarbeid med 6

7 E02 - Sikkerhetsforskrifter for Instruert personell (BA4) Kurset gir en innføring i sikkerhetsforskriftene for elektriske anlegg (FSE) med spesiell vekt på de kravene som gjelder for instruert personell som er definert som BA4 personell i forskriftene. Sikkerhetsforskriften krever årlig gjennomgang og fokus på sikkerhetsarbeidet i bedriftene. Det kreves også årlig gjennomgang av førstehjelp. Skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til opplæring etter 7 i FSE. Behovet for sikkerhetsforskrifter Gjennomgang av reglene for instruert personell Sikkerhetsfilosofien Oppgaver/eksempler Førstehjelpskurs etter ønske Vaktmestere og annet driftspersonell Vedlikeholdspersonell Driftsoperatører Annet personell i industri og næring som har et driftsansvar 4 timer Kr. 1200,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 7

8 E03 - Elektriske installasjoner i våtrom Elektriske installasjoner i våtrom er omfattet av spesielle bestemmelser i forskrifter og normer og krever derfor spesielle kunnskaper om hvilke krav som gjelder og hvordan disse kan tilfredsstilles gjennom praktiske løsninger. Eksempelvis gjennomgås plassering av håndkletørkere og vaskemaskiner samt kravene til utjevningsforbindelser for sluker og avløpsmuffer. Gjennomgang av hvilke krav som gjelder for elektriske installasjoner i våtrom og hvor disse finnes i regelverket. Kurset kommer også innom Byggbransjens Våtromsnorm (BVN) men erstatter ikke BVN Grunnkurs i henhold til Plan og Bygningsloven og TEK10. Kurset er først og fremst rettet mot de lover og forskrifter som gjelder for elektriske installasjoner i våtrom. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 8

9 E04 - Sluttkontroll av elektriske installasjoner 5 SIKRE Kravene til effektiv sluttkontroll av elektriske installasjoner har blitt betydelig skjerpet gjennom FEL og ikke minst NEK400. I 2008 ble det etablert en ny bransjestandard for sluttkontroll 5 SIKRE. Kurset gjennomgår de ulike kravene og gir eksempler på målinger for kontinuitet, isolasjonsmotstand, kortslutningsstrømmer, jordfeilvern og jordelektroder. Gjennomgang av kravene til sluttkontroll av elektriske installasjoner og hvor disse finnes i regelverket. Gjennomgang av skjema for sluttkontroll - 5 SIKRE Forståelse og motivasjon for viktigheten av sluttkontroll Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 5 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 9

10 E05 - Risikovurdering før arbeid i elektriske installasjoner 5 SIKRE Før en jobb i en elektrisk installasjon igangsettes krever forskriftene at det skal foretas en risikovurdering slik at arbeidet kan utføres uten risiko for liv og helse. Risikovurderinger skal begrunnes og dokumenteres. Kurset gjennomgår hvilke krav som gjelder og hvor disse finnes i forskriftsverket. Gjennomgang av ulike konkrete caser innen både bolig, næring og industri. Gjennomgang av skjema for risikovurdering - 5 SIKRE. Forståelse og motivasjon for viktigheten av risikovurderinger. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 10

11 E06 - Jordingsanlegg og utjevningsforbindelser i elektriske installasjoner I forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg, NEK 400 og annet regelverk for nye og bestående installasjoner stilles det krav til utjevningsforbindelser og jording av elektriske installasjoner. Ut fra typen nett og alder på installasjonene gjennomgås de ulike forskriftskravene som gjelder. Eksempel på aktuelle problemstillinger i denne sammenhengen er utjevningsforbindelser for hovedstoppkraner, samlestokker og vannskap i metall som står i moderne installasjoner basert på rør i rør. Gjennomgang av kravene for jordingssystemer, beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser for å ivareta sikkerheten i de elektriske installasjonene. Forståelse av normenes krav gjennom fokus på målinger, beregninger og tabeller. Informasjon om hvor de ulike kravene er oppført i regelverket. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 11

12 E07 - NEK 400 i boliger NEK 400 Bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen gir oversikt over alle krav og forskrifter som er relevant for elektroentreprenører som installerer i boliger. Kurset omhandler også rehabilitering av eldre installasjoner hvor det kreves vurderinger av hvilke regelverk som skal legges til grunn for utførelsen. Gjennomgang av ulike konkrete caser med vurderinger av forskriftsmessige utførelser av boliginstallasjoner. Informasjon om hvor forskriftene finnes i regelverket. Gjennomgang av lover, forskrifter og normer. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 12

13 E08 - Eldre forskrifter og regelverk Elektriske forskrifter og normer har ikke tilbakevirkende kraft i Norge. Dette betyr at det er de lover og forskrifter som var gjeldende på byggetidspunktet som også skal ivaretas ved senere vedlikehold og små utvidelser. Spesielt de som jobber med kontroll, service og rehabilitering av eksisterende elektroinstallasjoner bør kjenne de ulike normene som har vært gjeldende opp gjennom årene og hvilke konsekvenser dette har for dagens inngripen i installasjonene. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Gjennomgang av ulike konkrete caser med vurderinger av hvilke regelverk som gjelder for det arbeidet som skal utføres. Informasjon om eldre regelverk helt fra Rødboka via FEB 88, FEB 91, FEL og alle ulike utgaver av NEK 400. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Kr. 2500,- pr. deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 13

14 E09 - Nettsystemene TN og IT For å kunne håndtere de ulike nettsystemenes tekniske løsninger er det en forutsetning at de som jobber i elektriske installasjoner kjenner de grunnleggende prinsippene for nettsystemenes oppbygning og funksjon. Kunnskap om det norske forsyningsnettets ulike systemspenninger og hvordan disse krever ulike installasjonsmetoder er meget viktig for å unngå feil og mangler som i verste fall kan være en fare for liv og helse. Gjennomgang av ulike nettsystemer og vurdere hvilke regelverk som gjelder for de ulike systemene med spesielt vekt på IT og TN systemer. Informasjon om hvor de ulike kravene er å finne samt oversikt over systemenes oppbygging og funksjon. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 14

15 E10 - Maskindirektivet og NEK EN Spesielt for elektrofagfolk som jobber innen industri- og næringsanlegg er kunnskap om maskindirektivet viktig da dette vil ha betydning for hvilke forskrifter som gjelder i ulike situasjoner. Kurset gir grunnleggende innføring i maskinregelverket og de føringer som er gitt av DSB gjennom publikasjonen Elsikkerhet. Eksempelvis er ventilasjonsanlegg ofte definert som en maskin og derfor omfattes av andre forskrifter enn de som gjelder for installasjoner i bygninger. Gjennomgang av eksempler på maskininstallasjoner inklusive tilførsler og vern. Oversikt over de ulike forskriftene som gjelder for maskiner og relaterte installasjoner i industrimiljø med krav til kompetanse ut over vanlig boliginstallasjon. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører som arbeider i næring og industri Industrielektrikere Teknikere og automatikere i industri og næringsanlegg Bedriftselektrikere Lærlinger 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 15

16 NYHET! T01 - Jordingskurs for rørleggere og elektrikere Kurset tar sikte på å besvare alle spørsmål når det gjelder krav til utjevningsog jordingsforbindelser i anlegg. Både rørleggere og elektrikere jobber på anleggsdeler som skal jordes i henhold til lover og forskrifter. Kurset er tverrfaglig og praktisk rettet og egner seg for fagfolk som har sitt daglige arbeid på tekniske anlegg innen rør, ventilasjon og elektro. Krav til jording av samlestokker, hovedvannkraner og vannskap ved bruk av rør i rør Krav til utjevningsforbindelser for sluker og avløpsmuffer Hva gjør vi ved bytte fra soil til plastrør? Hva er kravene når vi kombinerer gamle soilrør med nye plastrør? Rørleggere Elektromontører Saksbehandlere 2 timer Kr. 1200,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 16

17 Visste du at... Vi kan skreddersy kurs tilpasset dine ønsker og gjennomføre dem i dine lokaler? Vi kan gi deg individuell opplæring i bruk av en rekke dataprogrammer for administrasjon og drift? Vi kan tilby produktdemonstrasjoner og kurs i samarbeid med våre leverandører? Vi samarbeider med Miljøfyrtårnkonsulenter som kan hjelpe deg fram til sertifisering? Les mer under Kompetanse på ahlsell.no/partner

18 A01- Internkontroll og HMS for daglig leder I følge arbeidsmiljøloven, har bedriftens øverste leder plikt til å gjennomføre opplæring i internkontroll / HMS. (Ref. Arbeidsmiljøloven 3-5). Plikten til opplæring er en personlig plikt som ikke kan delegeres til andre. Opplæringen kan tilpasses den enkelte virksomhet og lederens arbeidssituasjon. Kurset er for daglige ledere og arrangeres for Ahlsell Partnere og deres kunder på forespørsel. Øverste leders ansvar og oppgaver Rollene i HMS-arbeidet, ansvar og oppgaver HMS-lovene og tilsynsmyndighetene Internkontroll, system og vedlikehold Gjennomføring av vernerunder Råd og veiledning Opplæringen er lovpålagt for bedriftens øverste leder/daglig leder Kurset er også relevant for: HR-ledere Avdelingsledere med personalansvar Vaktmestere og teknisk personell 4 timer, dag og kveldstid etter avtale 18

19 A02 - Grunnkurs i arbeidsmiljø og HMS I følge Arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver plikt til å sørge for at personer som blir valgt til verneombud og medlemmer av arbeidsutvalg har gjennomgått Grunnkurs i arbeidsmiljø. Dette grunnkurset er av NHO/LO fastsatt til 40 timers opplæring. Ahlsell tilbyr grunnkurset tilpasset deltakernes arbeidsmiljø og spesielle HMS-utfordringer. Mindre teori mer praktiske, arbeidsrelaterte oppgaver. Arbeidstilpasset opplegg Opplæringen er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Kurset er også relevant for: Arbeidsledere og tillitsvalgte Vaktmestere og teknisk personell HMS-lovene og tilsynsmyndighetene Internkontroll, system og vedlikehold Rollene i HMS-arbeidet, ansvar og oppgaver Praktiske oppgaver Råd og veiledning Opplegget skiller seg fra vanlige HMS-grunnkurs på følgende områder: Maksimal nytteverdi gjennom tilpasning til din bedrift Arbeid med praktiske utfordringer med fokus på det praktiske samarbeidet mellom elektroinstallatør og kunde. 3 dager kurs og 2 dager selvstudium / egenaktivitet med praktiske case-oppgaver. 40 timer fordelt på 2+1 kursdager og mellomliggende selvstudium/praktiske oppgaver. etter avtale 19

20 A03 - Mersalgskurs for elektromontører Et praktisk kurs tilpasset elektromontørens situasjon og muligheter. Gjennomføres med høy grad av delaktighet og engasjement fra deltakerne. Kurset har fått svært god mottagelse i bransjen. Montører Lærlinger Installatører Saksbehandlere Hva skaper meromsetning og fornøyde kunder? Vår bransje i dag og i morgen Hva betyr mersalg for din bedrift? Salg og service til ulike kundetyper Kommunikasjonsteknikker som fungerer Kroppsspråk det tause men talende språket Takling av innvendinger Praktiske case som vi skal jobbe sammen om Meget bra kursmateriell som f.eks. Ahlsells lille salgshåndbok Praktiske eksempler på materiell og informasjon til sluttkunden Idébank med eksempler på mersalg 5-6 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 20

21 A04 - Prosjektgjennomføring for elektroentreprenører Kurset gir deltagerne praktisk innsikt i gjennomføringen av et byggeprosjekt og går gjennom de mest vanlige utfordringene og fallgruvene som møter prosjektledelsen både på det administrative og praktiske plan. Kurset legger vekt på ansvarsforhold og kommunikasjon i en prosjektgjennomføring. Prosjektledere Saksbehandlere Installatører Basmontører Montører Sentrale tema Hva innebærer det å ha et økonomisk ansvar for et prosjekt? Hvordan skal en kunne oppnå en effektiv kommunikasjon i et miljø hvor tid er mangelvare og avtalte forutsetninger forandrer seg daglig? Hvilken kompetanse forutsettes det at prosjektlederen har? Hvordan er prosjektledelsen organisert? Skal tilbud gis? Kontraktsforhold Innkjøp Planlegging Gjennomføring Prosjektmøter Endringer / Avvik Prosjektavslutning 2 dager etter avtale 21

22 A05 - Kontraktsforståelse Hvordan sikre prosjektresultat ved effektiv bruk av kontrakt Kurset skal gi deltakerne en oversikt over relevante kontrakter (NS) som benyttes innen ulike entrepriser. Hvilken kontrakt er mest aktuell for mitt prosjekt? Hvilke kontraktuelle punkter bør en være oppmerksom på for å unngå kontroverser underveis og ikke minst ved sluttoppgjøret. Øvrig dokumentasjon av kontraktuell betydning; Bok 0 og Blåboka Spesielle betingelser Bygningsmessige forpliktelser Bedriftsledere Prosjektledere Saksbehandlere Installatører Basmontører 1 dag etter avtale Kontraktrekkefølge Signaturrett Garantier og betalingsbetingelser Kontrakt mot oppdragsgiver Kontrakt mot leverandører Sentrale kontraktbestemmelser Fallgruver Oppfølging og sluttoppgjør 22

23 Visste du at... Ahlsell har utviklet noen av bransjens beste programmer for administrasjon og drift - kun tilgjengelig for Ahlsell Partnere? Internkontrollsystem for dine kunder. Program for superenkel FDV-dokumentasjon. Kvalitetssystem for din virksomhet. Les mer under Administrasjon og drift på ahlsell.no/partner

24 B01 - Internkontroll som forretningsområde Ahlsell tilbyr et komplett system for internkontroll av elektriske anlegg. Systemet er kalt IK-Kunde og består av bransjetilpassede IK-systemer som du kan skreddersy og selge til dine kunder. Du kan velge om du vil levere et lite og enkelt system med avtale, plan og sjekklister for egenkontroll og installasjonskontroll - eller om du vil tilpasse og levere et komplett IK-system elektro dersom kunden har behov for det. Elektroinstallatører som er eller som akter å bli Ahlsell Partner. 1 dag Internkontroll pålegg fra myndighetene og nyttig i praksis IK/Elektro-systemets innhold Hvordan vi tilpasser systemet til kundenes behov Dokumentasjonsverktøy Om IK-Kunde IK-Kunde er et nettbasert program som kan administrere all kontakt med kundene, alle kontrollaktiviteter og oppfølging hos kundene samt behandling av dokumentene i systemet. Systemet har også verktøy for produksjon av FDV. Tilgang på IK- Kunde forutsetter at minst én i bedriften har deltatt på brukerkurs. etter avtale. 24

25 B02 - Internkontroll og administrative rutiner Ahlsell tilbyr et komplett system for internkontroll og administrative rutiner. Systemet kalles IK-Egen Bedrift og består av: Internkontrollhåndbok for elektroinstallatører Driftshåndbok for elektroinstallatører Personalhåndbok Montørhåndbok Elektroinstallatører som er eller som akter å bli Ahlsell Partner. 5 timer etter avtale. Kort om internkontroll. Fokus på nytteverdi. Presentasjon og gjennomgang av systemet. Hvordan introdusere og bruke håndbøkene i egen bedrift. 25

26 B03 - Internkontroll på jobben Montørhåndboka er en praktisk veileder i internkontroll og administrative rutiner. Håndboka skal samtidig være en motivasjonsfaktor for å leve opp til målsettingen: Gjennom faglig kompetanse og fremragende service skal bedriften sørge for at alle kunder er så godt fornøyd at de kommer tilbake ved behov for nye tjenester. Brukerkursets hensikt er å bistå bedriften i implementering av internkontroll som kvalitetsstyringsverktøy samt gjennomgå de rutiner som gjelder for arbeid på lavspenningsanlegg. Elektromontører hos installatører som er Ahlsell Partner. 4 timer etter avtale. Hva er HMS og internkontroll - Fokus på nytteverdi. Egenanalyse: Hva er bra hva kan vi gjøre bedre? Behandling av avvik, ulykker og nestenulykker. Rutiner ved planlegging, gjennomføring og sluttkontroll av installasjonsarbeid. 26

27 B04 - Repetisjonskurs IK-Egen Bedrift, IK-Kunde og ADV Etter en tids bruk av våre IK-systemer kan det være behov for en repetisjon eller oppfriskning av mulighetene som ligger i systemene. kanskje er det også nye brukere internt? Derfor tilbyr vi repetisjonskurs for kunder som har behov for litt ekstra hjelp for å få utnyttet sine IK-systemer maksimalt. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til grunnkursene B01 og B02 som bør gjennomgås for å få den grunnleggende kunnskapen om Ahlsell IK/ADV. IK-Egen Bedrift IK-Kunde ADV Brukere av Ahlsell IKsystemer som trenger oppfriskning av sine kunnskaper evt nye interne brukere. 5-6 timer etter avtale. 27

28 B05 - Telefonopplæring IK-Egen Bedrift, IK-Kunde og ADV For mange av våre brukere kan det være tilstrekkelig med en kort innføring i bruken av våre IK-systemer på telefon. I løpet av 2-3 timer sammen med en konsulent kan du faktisk sette opp et fungerende IK-system som er klart for implementering i egen bedrift. Vi anbefaler naturligvis at du deltar på grunnkursene B01 og B02 for en grunnleggende opplæring i bruken av systemene våre, men dersom dette ikke er mulig, kan et telefonkurs være et alternativ. IK-Egen Bedrift IK-Kunde ADV Kunder som har kjøpt våre IK-systemer og ønsker å komme raskt i gang med implementeringen. ca. 2,5 timer etter avtale. 28

29 B06 - Kurs i redigering av Egne nettsider Som Ahlsell Partner får du hjelp til å etablere og drifte bedriftens egne nettsider. Gjennom dette tilbudet får du tilgang til et nettbasert redigeringsverktøy (Dashboard CMS) som gjør det enkelt for deg å redigere dine egne nettsider. Gjennom deling av skjerm får du en gjennomgang i alle funksjonene, fra enkel redigering av tekst, til mer inngående redigering av menyer og sider. Ønsker du ikke å sette deg inn i dette, hjelper vi deg mer enn gjerne å oppdatere nettsidene for deg, til en fast sats på 600,- pr time. Kunder som har fått etablert egne nettsider gjennom partnerkonseptet, eller som ønsker å gjøre det. 1,5 time Redigering av tekst og bilder Bruk av video Endre meny Publisere artikler Legge til bilder Bruk av maler Kr. 1000,- Gjelder kun partnerkunder. 29

30 B07 - Telefonopplæring Mesterkalk Mesterkalk er et ordre- og faktureringsprogram som er utviklet for håndverksbedrifter innen elektro og VVS. Programmet er utviklet og markedsføres av firmaet Arctic Net men tilbys også som en del av Ahlsell sine administrative verktøy da det er integrert mot IK kunde gjennom felles kundebase. Programmet er enkelt og intuitivt for brukere som har en viss erfaring med administrative IT systemer fra før. Normalt vil det være nok med telefonopplæring på ca 2-3 timer for å komme i gang med bruken i egen bedrift. Det kan også tilbys mer omfattende opplæring/kursing etter avtale. Ta kontakt med din lokale Ahlsell-avdeling. Kunder som har kjøpt Mesterkalk og ønsker å komme raskt i gang med bruken i egen bedrift. ca. 2,5 timer etter avtale. 30

31 MESTERKALK Effektiv økonomistyring Mesterkalk er et moderne ordreog faktureringsprogram tilpasset håndtverksbedrifter. Tar seg av alt - fra ordre til faktura! Les mer under Administrasjon og drift på ahlsell.no/partner

32 Proffe nettsider! Uten at du behøver løfte en finger Bestill i dag! Les mer under Markedsføring på ahlsell.no/partner

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen

Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser. Byggmesterskolen 2010 Trenger du påfyll? Kursbeskrivelser Innhold Informasjon om 3 Byggeplasslederstudiet 4 Bustadoppføringslova og håndverktjenesteloven 6 NS 8405 Norsk bygge- og anleggskontrakt 7 NS 8406 Forenklet norsk

Detaljer

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE

Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE Energibransjens katalog for KONFERANSER / KURS / ETTERUTDANNELSE 2010 Fra EBL til Energi Norge I dagens samfunn er energi og energibruk viktigere enn noensinne. Samfunnet er mer sårbart for forsyningssvikt,

Detaljer

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere

Opplæring i HMS. Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Opplæring i HMS Systematisk HMS-arbeid for arbeidsgivere Forfatter: Bjørn Willadssen, Linkx, 30. oktober 2006. Revidert av NHO oktober 2011 Alle arbeidsgivere skal gjennomgå opplæring i HMS-arbeid Fra

Detaljer

Sammen for et godt arbeidsmiljø

Sammen for et godt arbeidsmiljø SYSTEMATISK HELSE-, MILJØEn prosess i 7 trinn om hvordan manog kan SIKKERHETSARBEID utvikle et godt samarbeid mellom leder, verneombud og tillitsvalgt 2 Innholdsfortegnelse Forord... 3 Innledning... 4

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 68 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/06 FEBRUAR 2006 ÅRGANG 35 FORORD Året vi nå er godt inne i vil fra et elsikkerhetssynspunkt bli et interessant år. Først

Detaljer

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen

Byggfag. Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG. 2. utgave mars 2006. 4 Fysisk- og kjemisk helsefare. 1 HMSlovgivningen Instruktørveiledning LØSNINGSFORSLAG Byggfag 2. utgave mars 2006 1 HMSlovgivningen 4 Fysisk- og kjemisk helsefare 2 Samarbeid, trivsel og kommunikasjon 3 Organisering av HMS-arbeidet 5 HMS-arbeid i praksis

Detaljer

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste

Oppbygging av HMSsystem. hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste 2011 Oppbygging av HMSsystem for hovedentreprenør - Bruk av ekstern HMS-tjeneste Avsluttende oppgave i HMS Verneingeniørskolen, modul V200. Omfang 12 studiepoeng. Jon Eirik Kvalnes Høyskolen Stord/Haugesund,

Detaljer

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner

Tjenester TJENESTER. Din komplette webpartner TJENESTER Din komplette webpartner Våre tjenester TJENESTER Din webpartner CoreTrek har siden 2000 bygget opp unike webløsninger for våre kunder. Med vårt egenutviklede publiseringssystem CorePublish og

Detaljer

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER

OFTE STILTE SPØRSMÅL HMS FOR VIRKSOMHETENS ØVERSTE LEDER Opplæring for virksomhetens øverste leder i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeidet ofte stilte spørsmål (mars 2012) Mange av medlemsvirksomhetene i Virke har spørsmål til arbeidsmiljølovens krav til at virksomhetens

Detaljer

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL

KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL KURSTILBUD FOR ANSATTE I AIBEL www.aof-haugaland.no Ta kontakt med en av oss i administrasjonen: Sigmund Fosse Daglig leder sigmund.fosse@aof.no Tlf.: 52 70 90 06 Mob.: 901 66 730 Besøksadresse: DreierGaarden,

Detaljer

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1

Rev. 9 Dato 1. mars 2012 IK/PERSONAL-BOK FOR. Leithe & Christiansen AS Side 1 IK/PERSONAL-BOK FOR Leithe & Christiansen AS Side 1 A ADMINISTRATIV DEL A.1 INNLEDNING/ORIENTERING INNHOLDSFORTEGNELSE OVER IK-BOKA FOR LEITHE & CHRISTIANSEN AS A.1.1. PRESANTASJON A.1.2. FORMÅL OG HENSIKT

Detaljer

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv

Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv Veileder til Samarbeidsavtale om et mer inkluderende arbeidsliv hvordan virksomheter og myndigheter skal gå frem i arbeidet for et mer inkluderende arbeidsliv IA // Veileder til Samarbeidsavtale om et

Detaljer

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN

MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN FORVALTNINGSREVISJON AV ANSKAFFELSER MED SPESIELT FOKUS PÅ TEKNISK OG PLAN RENNESØY KOMMUNE FEBRUAR 2011 Forsidefoto: Stock Exchng ogaland Revisjon IKS INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg

Håndbok for byggeiere. Om brannsikkerhet i norske bygg B R A N N Håndbok for byggeiere Om brannsikkerhet i norske bygg 1. utgave, januar 2014 Forord forord Brannfaglig Fellesorganisasjon, BFO Brann, er initiativtaker til Håndbok for byggeiere. Foreningens

Detaljer

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER

KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER KVALITETSSTYRINGSSYSTEMET VED IMB MASKINER Sist revidert 01.04.2014 Innholdsfortegnelse 1 Innledning... 4 1.1 Generelt om kvalitetsstyringssystemet ved IMB Maskiner... 4 1.2 Om IMB Maskiner... 4 1.3 Definisjoner

Detaljer

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34

ELSIKKERHET. Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 64 ELSIKKERHET Informasjon fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 1/04 MARS 2004 ÅRGANG 34 LEDER: NY ORGANISASJON I DSB Forebygging og elsikkerhet er navnet på den nye avdelingen i Direktoratet

Detaljer

Helse og miljø er god butikk

Helse og miljø er god butikk Helse og miljø er god butikk SYSTEMATISK Systematisk helse-, HELSE-, miljø- MILJØ- og sikkerhetsarbeid OG SIKKERHETSARBEID - revidert august 2013 2 Systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Hos: Dato:

Detaljer

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5

1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER...5 LE453H02 12.03.2003 Side 1 av 20 INNHOLDSFORTEGNELSE: BAKGRUNNEN FOR DRØFTINGENE...2 1. LAG EN DESIGNSKISSE FOR NETTSIDEN...3 Design:...4 Funksjoner:...5 Mulige opsjoner...5 FORUTSETNING FOR ØVRIGE LØSNINGER....5

Detaljer

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs

Innholdsfortegnelse. www.virke.no/kurs Kurskatalog Høst 2012 2 Innholdsfortegnelse Vår kursportefølje er bygget på et ønske om å skape inspirasjon, engasjement, gjennomslagskraft og personlig utvikling for våre deltakere. Vi fokuserer spesielt

Detaljer

Helse, miljø og sikkerhet (HMS)

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Digital Håndbok 214 Retningslinjer Helse, miljø og sikkerhet (HMS) 03.99 Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Mars 1999 Håndbøker i Statens vegvesen Dette er en håndbok i Vegvesenets håndbokserie, en samling

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv

Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Veiviser for et mer inkluderende arbeidsliv Utgiver: Unio Første opplag: Desember 2011 10.000 eksemplarer Omslagsdesign: Lene D. Bakke, 07 Moss Layout: Line Dahle, 07 Moss Sats: 07 Moss Brødtekst: Times

Detaljer

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet

Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk. En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Arbeidsmiljø og sikkerhet i havbruk En brosjyre fra Fellesforbundet, Fiskeri- og havbruksnæringens landsforening og Arbeidstilsynet Forord Denne brosjyren er et verktøy for å lette arbeidet med helse,

Detaljer

INTERNKONTROLL HÅNDBOK

INTERNKONTROLL HÅNDBOK INTERNKONTROLL HÅNDBOK FORORD Denne håndboka beskriver internkontrollsystemet som PA Entreprenør A/S legger til grunn for å sikre helse, miljø og sikkerhet i bedriften. Internkontrollsystemet er basert

Detaljer

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk

Veileder. - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og gårdsbruk Veileder - for utvikling og samarbeid mellom kommuner og Innhold 1. Hva er Inn på tunet... 3 2. Bakgrunn for oppstart av Inn på tunet... 3 3. Om veilederen... 4 4. Idéfase... 5 4.1 Det offentlige som initiativtaker...

Detaljer

Forebygging og oppfølging

Forebygging og oppfølging Forebygging og oppfølging To sider av samme sak Om forebygging av helseproblemer og oppfølging av sykefravær på arbeidsplassen Arbeidstilsynet, NAV og Petroleumstilsynet 3. utgave 2015 1 Bedre føre var...

Detaljer

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET

LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET LÆREPLAN FOR STILLASBYGGERFAGET Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning... 3 Innhold... 3 Utdanningsmodell... 4 Inntakskrav... 5 De

Detaljer

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA

Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Krav til universell utforming av nettsider Konsekvensvurdering av WCAG 2.0 AA Innhold 1 Sammendrag... 1 2 Innledning...3 2.1 Bakgrunn... 3 2.2 Formål... 3 2.3 Oppgaveramme... 4 3 Grunnlagsmateriale og

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer

Trondheim kommunerevisjon. Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Trondheim kommunerevisjon Rapport 9/2013-F Etterlevelse av etiske retningslinjer Sammendrag Bestilling og problemstilling Kontrollkomiteen i Trondheim bestilte 14. mars 2013 en forvaltningsrevisjon av

Detaljer