Elektro Kurskatalog 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Elektro Kurskatalog 2014"

Transkript

1 Elektro Kurskatalog 2014

2 Vi i Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon

3 Fagrettede kurs innen elektro E 01 Sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg (FSE) inkl. Førstehjelp side 6 E 02 Sikkerhetsforskrifter for Instruert personell (BA4) side 7 E 03 Elektriske installasjoner i våtrom side 8 E 04 Sluttkontroll av elektriske installasjoner 5 SIKRE side 9 E 05 Risikovurdering før arbeid i elektriske installasjoner 5 SIKRE side 10 E 06 Jordingsanlegg og utjevningsforbindelser i elektriske installasjoner side 11 E 07 NEK 400 i boliger side 12 E 08 Eldre forskrifter og regelverk side 13 E 09 Nettsystemene TN og IT side 14 E 10 Maskindirektivet og NEK EN side 15 T 01 Jordingskurs for rørleggere og elektrikere side 16 Administrasjon og HMS A 01 Internkontroll og HMS for daglig leder side 18 A 02 Grunnkurs i arbeidsmiljø og HMS side 19 A 03 Mersalgskurs for elektromontører side 20 A 04 Prosjektgjennomføring for elektroentreprenører side 21 A 05 Kontraktsforståelse side 22 Brukerkurs* B 01 Internkontroll som forretningsområde - Brukerkurs IK-Kunde side 24 B 02 Internkontroll og administrative rutiner - Brukerkurs IK-Egen Bedrift side 25 B 03 Internkontroll på jobben - Brukerkurs IK-Egen Bedrift side 26 B 04 Repetisjonskurs IK-Egen Bedrift, IK-Kunde og FDV side 27 B 05 Telefonopplæring IK-Egen Bedrift, IK-kunde og FDV side 28 B 06 Kurs i redigering av Din hjemmeside side 29 B 07 Telefonopplæring Mesterkalk side 30 * Samtlige brukerkurs gjelder opplæring i Ahlsells egenutviklede systemer. Tilgang på disse systemene forutsetter at man er registrert som Ahlsell Partner. Les mer om konseptet på neste side og på ahlsell.no/partner 3

4 Generell informasjon Lokaler Kursene arrangeres enten som åpne kurs (påmeldingskurs) eller etter avtale med kunden. Kursene legges i hovedsak til Ahlsells lokaler, hvor nødvendig utstyr er tilgjengelig i egnede kurslokaler. Kursene kan også legges til kundens lokaler etter avtale. Deltakeravgift avtales her i hvert enkelt tilfelle. Deltakerantall For at kursdeltakerne skal få maksimalt utbytte av kursdagen, har vi satt en nedre og øvre grense for deltakerantall. Minimum 8 maksimum 25 deltakere per kurs. Vi kan også tilby bedriftsintern opplæring med færre deltakere enn 8. Kursavgift Kursavgiften faktureres etter gjennomført kurs, dersom ikke annet er avtalt. Ved gjennomføring i Ahlsells lokaler dekker avgiften kursdokumentasjon, bespisning og lokaler. Alle priser er per deltaker per kurs unntatt der annet er angitt. Se priser i katalogen. Påmelding og avbestilling Alle kurs blir kunngjort i kurskalenderen på våre nettsider. Kursene kan avlyses av kursarrangør med 1 ukes varsel, dersom for få deltakere er påmeldt til kurset. Kursbestiller kan avlyse påmelding til kurs med varsel senest 1 uke før kursstart for å unngå full fakturering. Gå inn på ahlsell.no/kurs for kurskalender og påmelding. Trenger du kurs? 1. Meld din interesse for et av kursene i katalogen. 2. Vi forsøker å sette opp ønsket kurs i kurskalenderen. 3. Du vil få invitasjon til kurs når vi har mottatt nok deltakere. Ofte stilte spørsmål Hvem kan bestille kurs? Alle elektroentreprenører kan bestille kurs, men som Ahlsell Partner har du prioritet når det gjelder kapasitet og pris. Hva koster kursene? Kursavgiften vil variere fra kurs til kurs. Avgiften kan i de fleste tilfeller belastes opptjent Partnerbonus. Hva med egne ønsker? Vi tilbyr også kurs som er tilpasset dine ønsker og behov. Det vil i hvert enkelt tilfelle diskuteres pris og gjennomføring. Påmelding Skann QR-koden for å gå direkte til kurskalenderen... Om Ahlsell Partner Vårt kurstilbud er spesielt tilpasset våre partnerkunder. I tillegg har partnerkundene 50% rabatt på alle våre kurs, som i sin helhet kan belastes opptjent Partnerbonus. Les mer om fordelene ved å være Ahlsell Partner på ahlsell.no/partner Velkommen som kursdeltaker hos...eller gå inn på ahlsell.no/kurs

5

6 E01 - Sikkerhet ved arbeid i og drift av Elektriske anlegg (FSE) inkl. Førstehjelp Kurset gir en innføring i sikkerhetsforskriftene for elektriske anlegg (FSE). Sikkerhetsforskriften krever årlig gjennomgang og fokus på sikkerhetsarbeidet i bedriftene. Det kreves også årlig gjennomgang av førstehjelp. Skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til opplæring etter 7 i FSE. Behovet for sikkerhetsforskrifter Gjennomgang av reglene Sikkerhetsfilosofien Oppgaver/eksempler Førstehjelpskurs Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger 6 timer inkl. førstehjelp 1700,- pr deltaker inkl. førstehjelp. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. Kurset gjennomføres i samarbeid med 6

7 E02 - Sikkerhetsforskrifter for Instruert personell (BA4) Kurset gir en innføring i sikkerhetsforskriftene for elektriske anlegg (FSE) med spesiell vekt på de kravene som gjelder for instruert personell som er definert som BA4 personell i forskriftene. Sikkerhetsforskriften krever årlig gjennomgang og fokus på sikkerhetsarbeidet i bedriftene. Det kreves også årlig gjennomgang av førstehjelp. Skal dokumenteres i bedriftens internkontrollsystem. Kurset tilfredsstiller myndighetenes krav til opplæring etter 7 i FSE. Behovet for sikkerhetsforskrifter Gjennomgang av reglene for instruert personell Sikkerhetsfilosofien Oppgaver/eksempler Førstehjelpskurs etter ønske Vaktmestere og annet driftspersonell Vedlikeholdspersonell Driftsoperatører Annet personell i industri og næring som har et driftsansvar 4 timer Kr. 1200,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 7

8 E03 - Elektriske installasjoner i våtrom Elektriske installasjoner i våtrom er omfattet av spesielle bestemmelser i forskrifter og normer og krever derfor spesielle kunnskaper om hvilke krav som gjelder og hvordan disse kan tilfredsstilles gjennom praktiske løsninger. Eksempelvis gjennomgås plassering av håndkletørkere og vaskemaskiner samt kravene til utjevningsforbindelser for sluker og avløpsmuffer. Gjennomgang av hvilke krav som gjelder for elektriske installasjoner i våtrom og hvor disse finnes i regelverket. Kurset kommer også innom Byggbransjens Våtromsnorm (BVN) men erstatter ikke BVN Grunnkurs i henhold til Plan og Bygningsloven og TEK10. Kurset er først og fremst rettet mot de lover og forskrifter som gjelder for elektriske installasjoner i våtrom. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 8

9 E04 - Sluttkontroll av elektriske installasjoner 5 SIKRE Kravene til effektiv sluttkontroll av elektriske installasjoner har blitt betydelig skjerpet gjennom FEL og ikke minst NEK400. I 2008 ble det etablert en ny bransjestandard for sluttkontroll 5 SIKRE. Kurset gjennomgår de ulike kravene og gir eksempler på målinger for kontinuitet, isolasjonsmotstand, kortslutningsstrømmer, jordfeilvern og jordelektroder. Gjennomgang av kravene til sluttkontroll av elektriske installasjoner og hvor disse finnes i regelverket. Gjennomgang av skjema for sluttkontroll - 5 SIKRE Forståelse og motivasjon for viktigheten av sluttkontroll Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 5 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 9

10 E05 - Risikovurdering før arbeid i elektriske installasjoner 5 SIKRE Før en jobb i en elektrisk installasjon igangsettes krever forskriftene at det skal foretas en risikovurdering slik at arbeidet kan utføres uten risiko for liv og helse. Risikovurderinger skal begrunnes og dokumenteres. Kurset gjennomgår hvilke krav som gjelder og hvor disse finnes i forskriftsverket. Gjennomgang av ulike konkrete caser innen både bolig, næring og industri. Gjennomgang av skjema for risikovurdering - 5 SIKRE. Forståelse og motivasjon for viktigheten av risikovurderinger. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 10

11 E06 - Jordingsanlegg og utjevningsforbindelser i elektriske installasjoner I forskrifter for elektriske lavspenningsanlegg, NEK 400 og annet regelverk for nye og bestående installasjoner stilles det krav til utjevningsforbindelser og jording av elektriske installasjoner. Ut fra typen nett og alder på installasjonene gjennomgås de ulike forskriftskravene som gjelder. Eksempel på aktuelle problemstillinger i denne sammenhengen er utjevningsforbindelser for hovedstoppkraner, samlestokker og vannskap i metall som står i moderne installasjoner basert på rør i rør. Gjennomgang av kravene for jordingssystemer, beskyttelsesledere og utjevningsforbindelser for å ivareta sikkerheten i de elektriske installasjonene. Forståelse av normenes krav gjennom fokus på målinger, beregninger og tabeller. Informasjon om hvor de ulike kravene er oppført i regelverket. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 11

12 E07 - NEK 400 i boliger NEK 400 Bolig er en teknisk spesifikasjon for planlegging, installasjon og dokumentasjon av elektriske installasjoner i boliger. Spesifikasjonen gir oversikt over alle krav og forskrifter som er relevant for elektroentreprenører som installerer i boliger. Kurset omhandler også rehabilitering av eldre installasjoner hvor det kreves vurderinger av hvilke regelverk som skal legges til grunn for utførelsen. Gjennomgang av ulike konkrete caser med vurderinger av forskriftsmessige utførelser av boliginstallasjoner. Informasjon om hvor forskriftene finnes i regelverket. Gjennomgang av lover, forskrifter og normer. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 12

13 E08 - Eldre forskrifter og regelverk Elektriske forskrifter og normer har ikke tilbakevirkende kraft i Norge. Dette betyr at det er de lover og forskrifter som var gjeldende på byggetidspunktet som også skal ivaretas ved senere vedlikehold og små utvidelser. Spesielt de som jobber med kontroll, service og rehabilitering av eksisterende elektroinstallasjoner bør kjenne de ulike normene som har vært gjeldende opp gjennom årene og hvilke konsekvenser dette har for dagens inngripen i installasjonene. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Gjennomgang av ulike konkrete caser med vurderinger av hvilke regelverk som gjelder for det arbeidet som skal utføres. Informasjon om eldre regelverk helt fra Rødboka via FEB 88, FEB 91, FEL og alle ulike utgaver av NEK 400. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Kr. 2500,- pr. deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 13

14 E09 - Nettsystemene TN og IT For å kunne håndtere de ulike nettsystemenes tekniske løsninger er det en forutsetning at de som jobber i elektriske installasjoner kjenner de grunnleggende prinsippene for nettsystemenes oppbygning og funksjon. Kunnskap om det norske forsyningsnettets ulike systemspenninger og hvordan disse krever ulike installasjonsmetoder er meget viktig for å unngå feil og mangler som i verste fall kan være en fare for liv og helse. Gjennomgang av ulike nettsystemer og vurdere hvilke regelverk som gjelder for de ulike systemene med spesielt vekt på IT og TN systemer. Informasjon om hvor de ulike kravene er å finne samt oversikt over systemenes oppbygging og funksjon. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører Lærlinger Inspektører og kontrollører i Energiverk 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 14

15 E10 - Maskindirektivet og NEK EN Spesielt for elektrofagfolk som jobber innen industri- og næringsanlegg er kunnskap om maskindirektivet viktig da dette vil ha betydning for hvilke forskrifter som gjelder i ulike situasjoner. Kurset gir grunnleggende innføring i maskinregelverket og de føringer som er gitt av DSB gjennom publikasjonen Elsikkerhet. Eksempelvis er ventilasjonsanlegg ofte definert som en maskin og derfor omfattes av andre forskrifter enn de som gjelder for installasjoner i bygninger. Gjennomgang av eksempler på maskininstallasjoner inklusive tilførsler og vern. Oversikt over de ulike forskriftene som gjelder for maskiner og relaterte installasjoner i industrimiljø med krav til kompetanse ut over vanlig boliginstallasjon. Kurset avsluttes med eksamen på 10 min med ettersending av rettet besvarelse og fasit. Installatører Saksbehandlere Montører som arbeider i næring og industri Industrielektrikere Teknikere og automatikere i industri og næringsanlegg Bedriftselektrikere Lærlinger 4 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 15

16 NYHET! T01 - Jordingskurs for rørleggere og elektrikere Kurset tar sikte på å besvare alle spørsmål når det gjelder krav til utjevningsog jordingsforbindelser i anlegg. Både rørleggere og elektrikere jobber på anleggsdeler som skal jordes i henhold til lover og forskrifter. Kurset er tverrfaglig og praktisk rettet og egner seg for fagfolk som har sitt daglige arbeid på tekniske anlegg innen rør, ventilasjon og elektro. Krav til jording av samlestokker, hovedvannkraner og vannskap ved bruk av rør i rør Krav til utjevningsforbindelser for sluker og avløpsmuffer Hva gjør vi ved bytte fra soil til plastrør? Hva er kravene når vi kombinerer gamle soilrør med nye plastrør? Rørleggere Elektromontører Saksbehandlere 2 timer Kr. 1200,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 16

17 Visste du at... Vi kan skreddersy kurs tilpasset dine ønsker og gjennomføre dem i dine lokaler? Vi kan gi deg individuell opplæring i bruk av en rekke dataprogrammer for administrasjon og drift? Vi kan tilby produktdemonstrasjoner og kurs i samarbeid med våre leverandører? Vi samarbeider med Miljøfyrtårnkonsulenter som kan hjelpe deg fram til sertifisering? Les mer under Kompetanse på ahlsell.no/partner

18 A01- Internkontroll og HMS for daglig leder I følge arbeidsmiljøloven, har bedriftens øverste leder plikt til å gjennomføre opplæring i internkontroll / HMS. (Ref. Arbeidsmiljøloven 3-5). Plikten til opplæring er en personlig plikt som ikke kan delegeres til andre. Opplæringen kan tilpasses den enkelte virksomhet og lederens arbeidssituasjon. Kurset er for daglige ledere og arrangeres for Ahlsell Partnere og deres kunder på forespørsel. Øverste leders ansvar og oppgaver Rollene i HMS-arbeidet, ansvar og oppgaver HMS-lovene og tilsynsmyndighetene Internkontroll, system og vedlikehold Gjennomføring av vernerunder Råd og veiledning Opplæringen er lovpålagt for bedriftens øverste leder/daglig leder Kurset er også relevant for: HR-ledere Avdelingsledere med personalansvar Vaktmestere og teknisk personell 4 timer, dag og kveldstid etter avtale 18

19 A02 - Grunnkurs i arbeidsmiljø og HMS I følge Arbeidsmiljøloven har arbeidsgiver plikt til å sørge for at personer som blir valgt til verneombud og medlemmer av arbeidsutvalg har gjennomgått Grunnkurs i arbeidsmiljø. Dette grunnkurset er av NHO/LO fastsatt til 40 timers opplæring. Ahlsell tilbyr grunnkurset tilpasset deltakernes arbeidsmiljø og spesielle HMS-utfordringer. Mindre teori mer praktiske, arbeidsrelaterte oppgaver. Arbeidstilpasset opplegg Opplæringen er lovpålagt for verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg. Kurset er også relevant for: Arbeidsledere og tillitsvalgte Vaktmestere og teknisk personell HMS-lovene og tilsynsmyndighetene Internkontroll, system og vedlikehold Rollene i HMS-arbeidet, ansvar og oppgaver Praktiske oppgaver Råd og veiledning Opplegget skiller seg fra vanlige HMS-grunnkurs på følgende områder: Maksimal nytteverdi gjennom tilpasning til din bedrift Arbeid med praktiske utfordringer med fokus på det praktiske samarbeidet mellom elektroinstallatør og kunde. 3 dager kurs og 2 dager selvstudium / egenaktivitet med praktiske case-oppgaver. 40 timer fordelt på 2+1 kursdager og mellomliggende selvstudium/praktiske oppgaver. etter avtale 19

20 A03 - Mersalgskurs for elektromontører Et praktisk kurs tilpasset elektromontørens situasjon og muligheter. Gjennomføres med høy grad av delaktighet og engasjement fra deltakerne. Kurset har fått svært god mottagelse i bransjen. Montører Lærlinger Installatører Saksbehandlere Hva skaper meromsetning og fornøyde kunder? Vår bransje i dag og i morgen Hva betyr mersalg for din bedrift? Salg og service til ulike kundetyper Kommunikasjonsteknikker som fungerer Kroppsspråk det tause men talende språket Takling av innvendinger Praktiske case som vi skal jobbe sammen om Meget bra kursmateriell som f.eks. Ahlsells lille salgshåndbok Praktiske eksempler på materiell og informasjon til sluttkunden Idébank med eksempler på mersalg 5-6 timer Kr. 2500,- per deltaker inkl. bespisning og dokumentasjon. Som Ahlsell Partner har du 50% rabatt. 20

21 A04 - Prosjektgjennomføring for elektroentreprenører Kurset gir deltagerne praktisk innsikt i gjennomføringen av et byggeprosjekt og går gjennom de mest vanlige utfordringene og fallgruvene som møter prosjektledelsen både på det administrative og praktiske plan. Kurset legger vekt på ansvarsforhold og kommunikasjon i en prosjektgjennomføring. Prosjektledere Saksbehandlere Installatører Basmontører Montører Sentrale tema Hva innebærer det å ha et økonomisk ansvar for et prosjekt? Hvordan skal en kunne oppnå en effektiv kommunikasjon i et miljø hvor tid er mangelvare og avtalte forutsetninger forandrer seg daglig? Hvilken kompetanse forutsettes det at prosjektlederen har? Hvordan er prosjektledelsen organisert? Skal tilbud gis? Kontraktsforhold Innkjøp Planlegging Gjennomføring Prosjektmøter Endringer / Avvik Prosjektavslutning 2 dager etter avtale 21

22 A05 - Kontraktsforståelse Hvordan sikre prosjektresultat ved effektiv bruk av kontrakt Kurset skal gi deltakerne en oversikt over relevante kontrakter (NS) som benyttes innen ulike entrepriser. Hvilken kontrakt er mest aktuell for mitt prosjekt? Hvilke kontraktuelle punkter bør en være oppmerksom på for å unngå kontroverser underveis og ikke minst ved sluttoppgjøret. Øvrig dokumentasjon av kontraktuell betydning; Bok 0 og Blåboka Spesielle betingelser Bygningsmessige forpliktelser Bedriftsledere Prosjektledere Saksbehandlere Installatører Basmontører 1 dag etter avtale Kontraktrekkefølge Signaturrett Garantier og betalingsbetingelser Kontrakt mot oppdragsgiver Kontrakt mot leverandører Sentrale kontraktbestemmelser Fallgruver Oppfølging og sluttoppgjør 22

23 Visste du at... Ahlsell har utviklet noen av bransjens beste programmer for administrasjon og drift - kun tilgjengelig for Ahlsell Partnere? Internkontrollsystem for dine kunder. Program for superenkel FDV-dokumentasjon. Kvalitetssystem for din virksomhet. Les mer under Administrasjon og drift på ahlsell.no/partner

24 B01 - Internkontroll som forretningsområde Ahlsell tilbyr et komplett system for internkontroll av elektriske anlegg. Systemet er kalt IK-Kunde og består av bransjetilpassede IK-systemer som du kan skreddersy og selge til dine kunder. Du kan velge om du vil levere et lite og enkelt system med avtale, plan og sjekklister for egenkontroll og installasjonskontroll - eller om du vil tilpasse og levere et komplett IK-system elektro dersom kunden har behov for det. Elektroinstallatører som er eller som akter å bli Ahlsell Partner. 1 dag Internkontroll pålegg fra myndighetene og nyttig i praksis IK/Elektro-systemets innhold Hvordan vi tilpasser systemet til kundenes behov Dokumentasjonsverktøy Om IK-Kunde IK-Kunde er et nettbasert program som kan administrere all kontakt med kundene, alle kontrollaktiviteter og oppfølging hos kundene samt behandling av dokumentene i systemet. Systemet har også verktøy for produksjon av FDV. Tilgang på IK- Kunde forutsetter at minst én i bedriften har deltatt på brukerkurs. etter avtale. 24

25 B02 - Internkontroll og administrative rutiner Ahlsell tilbyr et komplett system for internkontroll og administrative rutiner. Systemet kalles IK-Egen Bedrift og består av: Internkontrollhåndbok for elektroinstallatører Driftshåndbok for elektroinstallatører Personalhåndbok Montørhåndbok Elektroinstallatører som er eller som akter å bli Ahlsell Partner. 5 timer etter avtale. Kort om internkontroll. Fokus på nytteverdi. Presentasjon og gjennomgang av systemet. Hvordan introdusere og bruke håndbøkene i egen bedrift. 25

26 B03 - Internkontroll på jobben Montørhåndboka er en praktisk veileder i internkontroll og administrative rutiner. Håndboka skal samtidig være en motivasjonsfaktor for å leve opp til målsettingen: Gjennom faglig kompetanse og fremragende service skal bedriften sørge for at alle kunder er så godt fornøyd at de kommer tilbake ved behov for nye tjenester. Brukerkursets hensikt er å bistå bedriften i implementering av internkontroll som kvalitetsstyringsverktøy samt gjennomgå de rutiner som gjelder for arbeid på lavspenningsanlegg. Elektromontører hos installatører som er Ahlsell Partner. 4 timer etter avtale. Hva er HMS og internkontroll - Fokus på nytteverdi. Egenanalyse: Hva er bra hva kan vi gjøre bedre? Behandling av avvik, ulykker og nestenulykker. Rutiner ved planlegging, gjennomføring og sluttkontroll av installasjonsarbeid. 26

27 B04 - Repetisjonskurs IK-Egen Bedrift, IK-Kunde og ADV Etter en tids bruk av våre IK-systemer kan det være behov for en repetisjon eller oppfriskning av mulighetene som ligger i systemene. kanskje er det også nye brukere internt? Derfor tilbyr vi repetisjonskurs for kunder som har behov for litt ekstra hjelp for å få utnyttet sine IK-systemer maksimalt. Dette er et tilbud som kommer i tillegg til grunnkursene B01 og B02 som bør gjennomgås for å få den grunnleggende kunnskapen om Ahlsell IK/ADV. IK-Egen Bedrift IK-Kunde ADV Brukere av Ahlsell IKsystemer som trenger oppfriskning av sine kunnskaper evt nye interne brukere. 5-6 timer etter avtale. 27

28 B05 - Telefonopplæring IK-Egen Bedrift, IK-Kunde og ADV For mange av våre brukere kan det være tilstrekkelig med en kort innføring i bruken av våre IK-systemer på telefon. I løpet av 2-3 timer sammen med en konsulent kan du faktisk sette opp et fungerende IK-system som er klart for implementering i egen bedrift. Vi anbefaler naturligvis at du deltar på grunnkursene B01 og B02 for en grunnleggende opplæring i bruken av systemene våre, men dersom dette ikke er mulig, kan et telefonkurs være et alternativ. IK-Egen Bedrift IK-Kunde ADV Kunder som har kjøpt våre IK-systemer og ønsker å komme raskt i gang med implementeringen. ca. 2,5 timer etter avtale. 28

29 B06 - Kurs i redigering av Egne nettsider Som Ahlsell Partner får du hjelp til å etablere og drifte bedriftens egne nettsider. Gjennom dette tilbudet får du tilgang til et nettbasert redigeringsverktøy (Dashboard CMS) som gjør det enkelt for deg å redigere dine egne nettsider. Gjennom deling av skjerm får du en gjennomgang i alle funksjonene, fra enkel redigering av tekst, til mer inngående redigering av menyer og sider. Ønsker du ikke å sette deg inn i dette, hjelper vi deg mer enn gjerne å oppdatere nettsidene for deg, til en fast sats på 600,- pr time. Kunder som har fått etablert egne nettsider gjennom partnerkonseptet, eller som ønsker å gjøre det. 1,5 time Redigering av tekst og bilder Bruk av video Endre meny Publisere artikler Legge til bilder Bruk av maler Kr. 1000,- Gjelder kun partnerkunder. 29

30 B07 - Telefonopplæring Mesterkalk Mesterkalk er et ordre- og faktureringsprogram som er utviklet for håndverksbedrifter innen elektro og VVS. Programmet er utviklet og markedsføres av firmaet Arctic Net men tilbys også som en del av Ahlsell sine administrative verktøy da det er integrert mot IK kunde gjennom felles kundebase. Programmet er enkelt og intuitivt for brukere som har en viss erfaring med administrative IT systemer fra før. Normalt vil det være nok med telefonopplæring på ca 2-3 timer for å komme i gang med bruken i egen bedrift. Det kan også tilbys mer omfattende opplæring/kursing etter avtale. Ta kontakt med din lokale Ahlsell-avdeling. Kunder som har kjøpt Mesterkalk og ønsker å komme raskt i gang med bruken i egen bedrift. ca. 2,5 timer etter avtale. 30

31 MESTERKALK Effektiv økonomistyring Mesterkalk er et moderne ordreog faktureringsprogram tilpasset håndtverksbedrifter. Tar seg av alt - fra ordre til faktura! Les mer under Administrasjon og drift på ahlsell.no/partner

32 Proffe nettsider! Uten at du behøver løfte en finger Bestill i dag! Les mer under Markedsføring på ahlsell.no/partner

VVS Kurskatalog 2014

VVS Kurskatalog 2014 VVS Kurskatalog 2014 Ahlsell utvikler og gjennomfører en rekke kurs for våre kunder innen... Forskrifter Salg Prosjekt Installasjon Ledelse Sikkerhet HMS Administrasjon Fagrettede kurs innen VVS T 01 Jordingskurs

Detaljer

KURSKATALOG NEK 440, NEK 405-1 NEK 405-2 NEK 405-3 INSTRUERT PERSON NÅR KOMPETANSE TELLER! www.omegaholtan.no. Stasjonsanlegg over 1 kv

KURSKATALOG NEK 440, NEK 405-1 NEK 405-2 NEK 405-3 INSTRUERT PERSON NÅR KOMPETANSE TELLER! www.omegaholtan.no. Stasjonsanlegg over 1 kv KURSKATALOG www.omegaholtan.no NEK 405-1 Elektrotermografi NEK 440, Stasjonsanlegg over 1 kv NEK 405-2 Elkontroll bolig FSE Lav- og Høyspenning INSTRUERT PERSON NEK 405-3 Elkontroll næring NÅR KOMPETANSE

Detaljer

Elektro og automatisering. Nett- og bedriftsinterne kurs

Elektro og automatisering. Nett- og bedriftsinterne kurs Elektro og automatisering Nett- og bedriftsinterne kurs Norsk Industri-Ifea komplette FSE kurs Det er lovpålagt med en årlig gjennomgang av Forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg

Detaljer

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg

Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Tilstandsvurdering av elektriske anlegg Alice Karlsen Norsk Eltakst Forbund alice.marie.karlsen@elradgivern.no Tlf. 916 85 992 Agenda Lover og forskrifter Kvalifikasjonskrav Krav til kvalitet Risiko/Faresignaler

Detaljer

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2006 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for våren 2006. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3

Kursplan 2005. Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Kursplan 2005 Velkommen til kurs i Uni Økonomi V3 Vi i Uni Micro AS har gleden av å presentere vår kursplan for høsten 2005. Kursplanen finner du også på våre internettsider www.unimicro.no. Her finner

Detaljer

Bli Ahlsell Partner!

Bli Ahlsell Partner! Bli Ahlsell Partner! Med fokus på DEG! Behold din egen profil Som Ahlsell Partner er du med i et faglig og sosialt fellesskap, uten å måtte melde deg inn i en kjede. Du beholder din egen profil, som du

Detaljer

KMH Elektro AS Storgata 242 Tlf: 35 56 04 20 3912 Porsgrunn Faks: 35 56 04 21

KMH Elektro AS Storgata 242 Tlf: 35 56 04 20 3912 Porsgrunn Faks: 35 56 04 21 KURS 2015 KMH Elektro AS... 5 Kurs 01 Kurs 02 Kurs 03 Kurs 04 Kurs 05 Kurs 06 Kurs 07 Kurs 08 Kurs 09 Kurs 10 Kurs 11 Kurs 12 Kurs 13 Kurs 14 Kurs 15 Kurs 16 Kurs 17 Kurs 18 Kurs 19 Kurs 20 Kurs 21 Kurs

Detaljer

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014

Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 Velkommen til HMS- KURS Våren 2014 tlf: 55 21 29 10 / www.hmsgruppen.no KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS 40 timers kurs Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Elsikkerhet i fokus Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Norsk Elektro Kontroll AS tlf 905 30 505 mail: jleere@c2i.net Noen nye normer

Detaljer

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet)

H Å N D B O K. Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) H Å N D B O K Helse, miljø og sikkerhet (Internkontrollsystemet) Ajourført pr. 27. desember Innholdsfortegnelse Forord 1. Grendelaget A. Mål B. Fakta om grendelaget C. Ansvar D. Styrende dokumentasjon

Detaljer

Spørreundersøkelse til installatører

Spørreundersøkelse til installatører Vedlegg A Spørreundersøkelse til installatører 1 Hvor stor andel av nye elektriske anlegg tror du inneholder feil? Ca. 14 % Ca. 43 % Ca. 67 % 2 I et nytt elektrisk anlegg er det viktig å utføre sluttkontroll

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke

Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for Den norske kirke Kommunal Kompetanse og Diakonhjemmet Høgskole i samarbeid med Kirkens Arbeidsgiver- og interesseorganisasjon og Kultur- og kirkedepartementet inviterer til Grunnopplæring i arbeidsmiljø (40 timer) for

Detaljer

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS!

KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! KURSKATALOG 2016 VELKOMMEN PÅ KURS! Datofestede kurs: HMS for leder Påmeldingsfrist: 27.04.16 Grunnkurs i HMS for ledere, verneombud og medlemmer av arbeidsmiljøutvalg Påmeldingsfrist: 15.03.16 Grunnkurs

Detaljer

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse

ABBs fellesprogram i Prosjektledelse ABBs fellesprogram i Prosjektledelse Hvorfor satser ABB på et eget opplæringsprogram i prosjektledelse? ABB satser på å utvikle de beste prosjektlederne. Et opplæringsprogram i prosjektledelse er en investering

Detaljer

Kursplan v å r e n 2 0 0 8

Kursplan v å r e n 2 0 0 8 Kursplan våren 2008 Din samarbeidspartner innen HMS-opplæring VÅRENS KURS Nytt år og nye muligheter! Ta en titt i vårens kursplan, og vurder om du eller andre i din virksomhet trenger å bli oppdatert innen

Detaljer

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS!

MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSKATALOG 2014 MELD DEG PÅ NÅ, SÅ ER DU SIKRET PLASS! KURSTILBUD 2014 Tidspunkt: Varighet: Pris pr. deltaker: Ansvarlig: HMS for leder 7. mai Kl. 0900-15.30 2500,- Svein J. Olsen 16.04.14 Grunnkurs i

Detaljer

Kunnskap gir muligheter

Kunnskap gir muligheter KURSOVERSIKT 2016 Kunnskap gir muligheter Det lønner seg å være best. Elektrobransjen er i stadig utvikling. Kunnskap er en bærebjelke i vår bransje. Gjennom BA SKOLEN erverver du deg den kompetansen som

Detaljer

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013

Det lokale el.tilsyn. Installatørmøte 24. Januar 2013 Det lokale el.tilsyn Installatørmøte 24. Januar 2013 Tema i presentasjonen DLE organisering pr. januar 2013 Tilsyn, hjemmelsgrunnlag. DLE s rolle og oppgaver. Gjennomføring av tilsyn. Lærlinger og selvstendig

Detaljer

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS

HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet. Velkommen til HMS KURS HMS GRUPPEN for Helse, Miljø og Sikkerhet Velkommen til HMS KURS HØST 2011 40 timers kurs KURS MÅLGRUPPE TIDSPUNKT STED PRIS Grunnopplæring i arbeidsmiljø 4 dager + oppgave Kursets innhold: Arbeidsmiljølovens

Detaljer

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013

EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 EX-anlegg, sier du? Hvor? NEKs Elsikkerhetskonferansen 2013 Frode Kyllingstad, sjefingeniør Enhet for elektriske anlegg Elsikkerhetsavdelingen DSB 1 Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Om

Detaljer

Offentlig forvaltning: Hva er så det? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Offentlig forvaltning: Hva er så det? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Offentlig forvaltning: Hva er så det? 1 Prinsippet Alle skal ha en rettferdig behandling -uansett DSB er myndighet Deler av myndigheten er delegert til DLE fatte vedtak i tilsynssaker (vedtak (pålegg)

Detaljer

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS

DLE konferanse. 18.-19. september 2007. Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS DLE konferanse 18.-19. september 2007 Aslak Sekkesæter Tilsynsleder Lyse Elnett AS Erfaringer med bestillerkompetanse og kontrollselskap Tilbakeblikk 2003-2007 Organisering DLE Lyse Hvorfor valgte vi en

Detaljer

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim

Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag. 03.-04. april 2013. Clarion hotell & Congress, Trondheim Faglig forum Sør- og Nord Trøndelag 03.-04. april 2013 Clarion hotell & Congress, Trondheim Terje M. Wold, Elsikkerhet TRM 1 Tema Ny leder av Elsikkerhetsavdelingen Tema ønsket av Faglig forum: Innleie

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Best.nr. 578 Bruk og bedriftshelsetjenesten bruk den riktig! Bedriftshelsetjeneste er noe annet enn helsesjekk... 2 En bedriftshelsetjeneste består

Detaljer

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS

KURSKATALOG. Sjåførkompetanse AS KURSKATALOG Sjåførkompetanse AS 2010 Sjåførkompetanse AS Oslo Transportservice (OTS), Transportformidlingen (TF), Transportsentralen Lillestrøm (TSL), Transportsentralen Asker og Bærum (TAB) og Transportsentralen

Detaljer

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding.

KURS - HØSTEN 2014. - for gründere og bedrifter på Hadeland. innføring i HMS-arbeid. Kurset gjennomføres i tråd med Arbeidstilsynets veileding. KURS - HØSTEN 2014 Etablererkurs - Kursstart 27.10 - modulbasert kursserie Innovasjon Norges etablererkurs er et must for alle som vil starte egen bedrift eller som nylig har startet! HMS-kurs for ledere

Detaljer

Ulike aktører innen elsikkerhet

Ulike aktører innen elsikkerhet Ulike aktører innen elsikkerhet -hvem er aktører -hvilke roller spiller hver enkelt -hvordan kan rollene utnyttes til felles beste DLE-konferansen Gardermoen 18. og 19. september 2007 Kjell Myrann Nettkonsult

Detaljer

Systemer for bygd miljø

Systemer for bygd miljø Systemer for bygd miljø Byggets liv Hvordan blir det til? Hvem er involvert? Hva opplever et bygg? Hva skjer etter overlevering? Prosjekt Overtakelse Riving Dokumentering Opplevelse av dokumentasjon Fy

Detaljer

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!!

VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011. DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! VELKOMMEN TIL INSTALLATØRMØTE 2011 DLE burde ikke være vakthund på Mye lys og varme? nye anlegg!! Årets tema Kort om DLE-HK Litt om hvilke oppgaver DLE skal utføre Kommunikasjon mellom DLE og installatører

Detaljer

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64

NK64 NEK 400:2014. Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Eirik Selvik Formann NK64 NEK 400:2014 Det kommer ny norm Den vil inneholde noe nytt Den vil inneholde mye gammelt Ingen store revolusjoner denne gangen Mange små evolusjoner NEK 400-8 og

Detaljer

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN

NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg JØRN HOLTAN NEK 405-serien: Kompetansekrav og sertifiseringsordninger for markedsstyrt kontroll av elektriske anlegg Utgangspunkt Det brenner for mye grunnet feil i, eller feil bruk av elektriske anlegg og elektrisk

Detaljer

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad

FG-750:1 FG-760:1. Håvard Grønstad FG-750:1 FG-760:1 Håvard Grønstad Sertifisering - Kontroll Finans Norge FG Endringer for FG- godkjente foretak NS 3960:2013 erstatter FG-regler Sertifisering av personell og foretak FG-770 FG-750 FG-760

Detaljer

Opplæringsprogram for trykktesting

Opplæringsprogram for trykktesting Opplæringsprogram for trykktesting Målsetting Hovedmålsettingen med innføringskurs i trykktesting er å gi den enkelte kursdeltager de grunnleggende kunnskaper om forberedelser, planlegging, utførelse og

Detaljer

Spørsmål 1: Bygningsloven:

Spørsmål 1: Bygningsloven: Spørsmål 1: Bygningsloven: Hvordan forholder DLE seg til FEL 35 (Feilkode 109350100) vedr. krav som Plan og bygningsloven har når det gjelder branntetning. Er det DLE som skal kontrollere/skrive avvik

Detaljer

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012

Kurskatalog H2 2012. Sist oppdatert: 05. oktober 2012 Kurskatalog H2 2012 Sist oppdatert: 05. oktober 2012 sfortegnelse 1 Om dette dokumentet... 3 2 Kursoversikt... 3 3 Kurspåmelding... 3 4 Kursbeskrivelse... 4 4.1 Standardkurs... 4 4.1.1 Introduksjon til

Detaljer

September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2012 Myraunet Consulting

September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG. Gjelder for 2012 Myraunet Consulting September 2012 MYRAUNET CONSULTING KURSKATALOG Gjelder for 2012 Myraunet Consulting Kurskatalog Denne kurskatalog inneholder kurs som tilbys fra Myraunet Consulting. Undertegnede har 30 års erfaring med

Detaljer

Opplæringsprogram for trykktesting

Opplæringsprogram for trykktesting Opplæringsprogram for trykktesting Målsetting Hovedmålsettingen med innføringskurs i trykktesting er å gi den enkelte kursdeltager de grunnleggende kunnskaper om forberedelser, planlegging, utførelse og

Detaljer

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON

SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON KSL-STANDARD Versjon 11, oktober 2015 bokmål SJEKKLISTE FOR EGENREVISJON 2 - Helse, miljø og sikkerhet (HMS) Navn: Dato for utført egenrevisjon: Produsentnr.: Underskrift: Spørsmålene i denne sjekklisten

Detaljer

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet

Akupunkturforeningen gir med dette ut en veileder i internkontroll på området helse, miljø og sikkerhet INTERNKONTROLL HMS INNHOLD 1 Innledning 4 2 Hva er internkontroll? 4 3 Hvorfor er det nødvendig med internkontroll av HMS? 4 4 Hvem er ansvarlig for arbeidet med internkontroll? 5 5 Hvor omfattende skal

Detaljer

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009

Norsk Brannvernforening Opinion as Januar 2009 1 Evaluering av kurs Varme Arbeider Analyse av egne innsamlede data gjennomført for v/ Monica Varan Prosjektinformasjon har selv gjennomført telefonintervju med deltakere på kurset Varme arbeider. Svarene

Detaljer

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver

Health Check. Opplæring tilpasset deg. Åpne kurs. Opplæring på din skole. Webopplæring. Veiledning fra rådgiver Kurskatalog 1 Innhold 2 Tjenester vi tilbyr 3 Administrative kurs 4 Grunnleggende pedagogisk bruk 5 Pedagogisk superbruker 6 Planlegging og vurdering 7 Vurdering i itslearning 8 Småtrinnet 9 Skoleledelse

Detaljer

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011

Kurstilbud for IA virksomheter. NAV Arbeidslivssenter Nordland. Våren 2011 Kurstilbud for IA virksomheter NAV Arbeidslivssenter Nordland Våren 2011 1 Kurs for inkluderende arbeidsliv Nav arbeidslivssenter Nordland tilbyr opplæring innen flere emner knyttet til inkluderende arbeidsliv

Detaljer

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon

NEK401, KAR-analyse Dokumentasjon. Jørgen H. Walther COWI AS. en del av COWIgruppen. COWI presentasjon Jørgen H. Walther COWI AS en del av COWIgruppen 1 COWI AS i Norge COWI AS Norsas AS Eier COWI A/S Selskap ca 800 ansatte omsetning 738 MNOK flerfaglig rådgiverselskap Landsdekkende - 21 kontorsteder internasjonal

Detaljer

Høringssvar 11. januar 2006

Høringssvar 11. januar 2006 Høringssvar 11. januar 2006 Forslag til ny forskrift om sikkerhet ved arbeid i og drift av elektriske anlegg EL & IT Forbundet har mottatt ovennevnte høring og har følgende kommentarer. Generelt EL & IT

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger

Notat Side 1/6. Forskrift om elektriske lavspenningsanlegg 12 og 14 - klargjøring av aktuelle problemstillinger Notat Side 1/6 15.06.2001 01/1692-1/ 710.17 Saksbehandler Deres dato Deres referanse Kari Magndal Til Nettverksgruppe 2 - fel, Kopi til Oddmund Foss, Fra PEL v/kari Magndal Fel 12 og 14 Problemstillinger

Detaljer

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere

Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere HMS-kurs: 4o timers grunnkurs 4 dager + en praksisdag Grunnkurs for ledere 2 dager Mulighet for påmelding på enkeltdager / tema Målgruppe: Verneombud, AMU-medlemmer, ledere og mellomledere Påmeldingsfrist

Detaljer

Corporater akademiet 2015

Corporater akademiet 2015 Corporater akademiet 2015 1 Innholdsfortegnelse Kurskalender 2015... 3 1. Corporater EPM v4 Administrator 1 og 2... 4 2. Corporater EPM Beste praksis ved implementasjon... 4 3. Corporater Teknikk og integrasjon...

Detaljer

Vurderingsveiledning Automatiseringssystemer ELE 2002, Vg2

Vurderingsveiledning Automatiseringssystemer ELE 2002, Vg2 Mål for opplæringen er at eleven skal kunne a planlegge, montere, sette i drift og dokumentere programmerbare logiske styringssystemer for digital og analog signalbehandling knyttet til byggautomatisering,

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 22, 2007 i Bergen Felles opplæring Vår dato: 02.01.2007 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Kurskalender Høsten 2016

Kurskalender Høsten 2016 Kurskalender Høsten 2016 Entreprenørskolens kurstilbud Se også Kursoversikt Entreprisekontrakter kurs i entreprise- og underentreprisekontrakter. Utførelsesentrepriser NS 8405/15 og NS 8406/16 Juridiske

Detaljer

REN Blad Oversikt 4000 serien

REN Blad Oversikt 4000 serien REN Blad Oversikt 4000 serien Krav til målepunkt i lavspenningsinstallasjoner REN blad 4000 LS Nett Måling Administrative bestemmelser REN blad 4001 LS Nett Måling Krav til målepunkt direktemåling REN

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som har elektromedisinsk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren

FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren FriKomPort Fri KompetansePortal i Kommunesektoren Kontrakt-bilag 1: Spesifikasjon av oppdraget 07.12.2005 Side 1 av 7 Innhold Innledning 3 Funksjonalitet 4 Brukerhåndtering 4 Kursadministrasjon 4 Nyhetspublisering

Detaljer

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag)

Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Velkommen til kurs i planlagt vedlikehold, elanlegg sett i forhold til HMS krav, (utdrag) Jon Henrik Leere, Leder av Elsikkerhetsforbundet / Daglig leder av Norsk Elektro Kontroll AS Noen nye normer fra

Detaljer

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark

Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Kurs i el-sikkerhet for laboratorier ved Høgskolen i Telemark Innhold Tenk sikkerhet! HMS Risiko Forskrifter/Normer FSE -NEK HiT sine instrukser Hvorfor sikkerhetskurs? Kunnskap er viktig: Norsk sluttstrøm

Detaljer

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet

Norsk utgave. Arbeidsmiljøloven. for alle. Best.nr. 584-NO. Arbeidstilsynet Norsk utgave Arbeidsmiljøloven for alle Best.nr. 584-NO Arbeidstilsynet Arbeidsmiljøloven Arbeidsmiljøloven skal sikre trygge tilsettingsforhold, et sikkert arbeidsmiljø og en meningsfylt arbeidssituasjon

Detaljer

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid.

1.3. POLICY Riis Bilglass har som mål gjennom IK-systemet å kontinuerlig oppfylle myndighetenes og markedets krav til godt HMS-arbeid. Side 1 av 6, versjon 02 2008-06 1. DEFINISJONER OG MÅL 1.1. DEFINISJONER Med INTERNKONTROLL menes å påse at krav til å fremme helse, miljø og sikkerhet fastsatt i, eller i medhold av lov eller forskrift,

Detaljer

DLE - konferansen 2007

DLE - konferansen 2007 DLE - konferansen 2007 Forskrift om kvalifikasjoner for elektrofagfolk(fke) Runar Røsbekk DSB enhet for elektriske landanlegg Et trygt og robust samfunn der alle tar ansvar Agenda Grunnlag for revisjon

Detaljer

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak 1 NEK 405-4:2010 NEK NEK 405-4: 2010 Utkast Forslag til 1. utgave Norsk elektroteknisk norm Kompetanse for foretak og personell Del 4: kontroll av elektriske anlegg og elektrisk utstyr- Krav til foretak

Detaljer

for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap OPPKLARENDE INFORMASJON DELTAKELSE SPØRSMÅL SAMARBEID MÅLSETTING OPPLÆRING LOVPÅBELAGT GJENNOMFØRE

for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap OPPKLARENDE INFORMASJON DELTAKELSE SPØRSMÅL SAMARBEID MÅLSETTING OPPLÆRING LOVPÅBELAGT GJENNOMFØRE Kurs og kompetanse for tillitsvalgte og ansatte i boligselskap OPPKLARENDE POSITIVITET VIKTIGHETEN POPULÆRT INFORMASJON DELTAKELSE SPØRSMÅL SAMARBEID MÅLSETTING OPPLÆRING LOVPÅBELAGT GJENNOMFØRE KUNNSKAP

Detaljer

Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2013

Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2013 om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen som

Detaljer

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser

Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Strategisk salg - med fokus på kundestrategier, nøkkelkundeutvikling og optimalisering av salgsprosesser Tar vi ut potensialet i vår salgsorganisasjon? Dette programmet skaper en rød tråd fra selskapets

Detaljer

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO

Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og. Hønefoss 08.06 og 09.06 2009. Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Informasjonsmøte om elsikkerhetsdokumentasjon og Hønefoss 08.06 og 09.06 2009 Bjørn Sørensen Fagsjef Elsikkerhet NELFO Krav til dokumentasjon med bakgrunn i forskrifter Elektrisitet er en livsfarlig vare

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2010 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3

NAV Arbeidslivssenter Buskerud - Senter for inkluderende arbeidsliv 1-2-3 1-2-3 Kurskatalog for inkluderende arbeidsliv 2. halvår 2014 Velkommen til en ny kurssesong Vi tilbyr opplæring i en rekke emner knyttet til inkluderende arbeidsliv for å støtte opp under IA-målene ut

Detaljer

Regelverk med krav til jording

Regelverk med krav til jording Regelverk med krav til jording 14. Februar 2012 AS Ingeniørtjenester og undervisning elektro Tlf: 33 06 26 64 fax: 33 06 26 65 Web: www.jnholtan.no E-post: joern@jnholtan.no 1 Dagens agenda Jording og

Detaljer

Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG

Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG Presentasjon AS Pettersson & Gjellesvik Internkontroll elektro - Trygg med PG Din lokale innovative elektro partner Oversikt internkontrollen Trygg med PG 1. Avtalen settes opp og legges inn i Norik WEB.

Detaljer

Elsikkerhetskonferansen 2011

Elsikkerhetskonferansen 2011 Elsikkerhetskonferansen 2011 NEK 405-serien, erfaringer og innhold Brann som samfunnsproblem Hvert år omkommer mellom 50 og 70 mennesker i brann i Norge, og de materielle tapene beløper seg til mellom

Detaljer

Elektrikerfaget Elenergisystemer

Elektrikerfaget Elenergisystemer Elenergisystemer Nr. 1 Redegjøre for og vurdere ulike elektriske fordelingssystemer med tilhørende målearrangement og jordingssystemer, og planlegge, montere, sette i drift og dokumentere minst to av fordelingssystemene

Detaljer

ver 4.0 nov. 04 Systemer for Prosjekt Bygging Overlevering Drift Vedlikehold

ver 4.0 nov. 04 Systemer for Prosjekt Bygging Overlevering Drift Vedlikehold Systemer for Prosjekt Bygging Ny! ver 4.0 nov. 04 Overlevering Drift Vedlikehold Byggets liv Hvordan blir det til? Hvem er involvert? Hva opplever et bygg? Hva skjer etter overlevering? Prosjekt Overtakelse

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 47, 2008 i Tønsberg Felles opplæring Vår dato: 12.08.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale Elektrisitetstilsyn (DLE) informerer om: HELSE, MILjø og SIKKErHEt Internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som omsetter elektrisk utstyr Hva omfatter forskriften? Hvem

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2012 www.mhbr.no Kurskatalog 2012 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

Retningslinjer for. gjennomføring, innhold og omfang av. installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11

Retningslinjer for. gjennomføring, innhold og omfang av. installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Vedlegg 1 Retningslinjer for gjennomføring, innhold og omfang av installatørprøve for elektriske lavspenningsanlegg fke 11 Oslo. Desember 2001 Rev. 01.08.2008 1 Gjennomføring Installatørprøven en skriftlig

Detaljer

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo

Invitasjon til kurs i systemrettet tilsyn i uke 14, 2008 i Oslo Felles opplæring Vår dato: 07.01.2008 Til Direktoratet for Arbeidstilsynet (DAT) Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) Statens forurensingstilsyn (SFT) Næringslivets sikkerhetsorganisasjon

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2012

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2012 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2012 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr

HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr Det lokale elektrisitetstilsyn (DLe) informerer om: HeLse, miljø og sikkerhet internkontroll for elektriske anlegg og utstyr til virksomheter som ikke har egen elektrokompetanse Hva omfatter forskriften?

Detaljer

Offentlig forvaltning: Hva er så det? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar

Offentlig forvaltning: Hva er så det? Et trygt og robust samfunn - der alle tar ansvar Offentlig forvaltning: Hva er så det? 1 Prinsippet Alle skal ha en rettferdig behandling -uansett DSB er myndighet Deler av myndigheten er delegert til DLE fatte vedtak i tilsynssaker (vedtak (pålegg)

Detaljer

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i "Elvirksomhetsregisteret" 2015

TeftID 8306 Tilsyn med virksomheter registrert i Elvirksomhetsregisteret 2015 I Forskrift om systematisk helse-, miljø- og sikerhetsarbeid i virksomheter IK-HMS 5 101050200 IK-HMS 5 101050300 IK-HMS 5 101050500 Har virksomheten oversikt over og tilgang til de krav i helse-, miljø-

Detaljer

...bringer folk videre. SveiseAkademiet. Yrkesrettet kurs i sveising. Modul. Grunnkurs. Modul. Videregåendekurs. Modul.

...bringer folk videre. SveiseAkademiet. Yrkesrettet kurs i sveising. Modul. Grunnkurs. Modul. Videregåendekurs. Modul. ...bringer folk videre SveiseAkademiet Yrkesrettet kurs i sveising 1 Grunnkurs 2 Videregåendekurs 3 Sertifisering Innhold Forside Innhold Utvid din kompetanse Sveiseakademiet 1 2 3 Sveisestillinger Sertifisering

Detaljer

Forskjellige problemstillinger

Forskjellige problemstillinger DSB Roy Halvorsen Forskjellige problemstillinger 1 Nasjonal elsikkerhetsmyndighet Betjeningsbryter på VVB Er det krav om betjeningsbryter for varmtvannsbereder og for den saks skyld varmekolber i forbindelse

Detaljer

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3

Komme i gang. Kapittel 1 - Komme i gang... 3 30.01.2012 Kapittel 1... 1 DDS-CAD Arkitekt innføring i versjon 7 Komme i gang Kapittel Innhold... Side Kapittel 1 - Komme i gang... 3 Velkommen... 3 Er DDS-CAD Arkitekt installert?... 4 Operativmiljøet

Detaljer

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll

Verne- og helsepersonale (under revisjon) Forskrift om systematisk helse, miljø og sikkerhetsarbeid, Internkontroll 1 Spesifikke kvalitetskrav til bedriftshelsetjenesten (BHT) Bransjetilpasset for hotell- og restaurantbransjen Landsforening/Bransje: Bedrift:.. Denne sjekklisten skal gi arbeidsgiver et grunlag for å

Detaljer

HØYSPENNINGSKURS 2014

HØYSPENNINGSKURS 2014 Utdanningssektoren FÆRDER VIDEREGÅENDE SKOLE Kurs- og kompetansesenter HØYSPENNINGSKURS 2014 Vi tilbyr godkjente høyspenningskurs for skipselektrikere/elektriker m/tilleggskompetanse (H01-kurs) og oppgradering

Detaljer

Kursbrosjyre andre halvår 2015

Kursbrosjyre andre halvår 2015 Kursbrosjyre andre halvår 2015 Påmelding til post@hms-ost.no 3 uker før kursstart. Avmelding senere enn 5 virkedager før kurs medfører betalingsplikt. Kursavgift kan trekkes fra innbetalt kontingent. Pris

Detaljer

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:..

HMS Håndbok. Norsk Tattoo Union. Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. HMS Håndbok Norsk Tattoo Union Fakta om Virksomheten Daglig leder: Avdelingsleder: Antall ansatte:.. Deltid:.. Bedriften har eget arbeidsreglement og alle ansatte har skriftlige arbeidsavtaler. Daglig

Detaljer

Høy spenning i lavspenningsanlegg

Høy spenning i lavspenningsanlegg Høy spenning i lavspenningsanlegg Jording etter FEF 06 og NEK 440:2011 Kåre Espeland Prosjektleder REN AS NEK 440 NEK 440:2011 tråde i kraft som norsk norm 2011-09-01. NEK 440 er en norsk implementering

Detaljer

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell

VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell VÅRMØTET I NORDLAND FAGLIGE FORUM 23 og 24. April 2013 på Nordlandia Lyngengården Hotell Referent: Arve Kjønnås, HelgelandsKraft 1 DAG 1: ÅPNING Odd A Kristensen ønsket på vegne av styret velkommen til

Detaljer

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012

Elsikkerhet ved AMS utrullingen. Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Elsikkerhet ved AMS utrullingen Svein Inge Djursvoll DLE konferansen 11. sept. 2012 Hensikt med presentasjonen AMS utrullingen er et stort nasjonalt og myndighetsstyrt prosjekt som gir mange muligheter.

Detaljer

Direktoratet for brann- og elsikkerhet

Direktoratet for brann- og elsikkerhet Direktoratet for brann- og elsikkerhet VEILEDNING TIL FORSKRIFT OM REGISTRERING AV VIRKSOMHETER SOM PROSJEKTERER, UTFØRER OG VEDLIKEHOLDER ELEKTRISKE ANLEGG FORORD Forskrift om registrering av virksomheter

Detaljer

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no

www.mhbr.no Kurskatalog 2014 www.mhbr.no Kurskatalog 2014 Hvert år fører brann til tap av liv og store materielle skader. Vårt mål i brannvernarbeidet er å gi flest mulig mer kunnskap om brannforebygging slik at mange branner unngås. På denne

Detaljer

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1.

VG3 Elektriker. Jording og beskyttelse mot jordfeil. Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. VG3 Elektriker Jording og beskyttelse mot jordfeil Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 5.3 NEK400-411.4, 411.5, 411.6 FEL 18 og Vedlegg 1. Beskyttelse mot jordfeil 2 separate tiltak 1. Beskyttelsesjording

Detaljer

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg

Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Arbeidstilsynets regler og retningslinjer om arbeidsmiljøutvalg Om arbeidsmiljøutvalg (AMU) Alle virksomheter med minst 50 ansatte, har plikt til å opprette et arbeidsmiljøutvalg (AMU). Hvis en av partene

Detaljer

Bedriftshelsetjenesten

Bedriftshelsetjenesten Arbeidstilsynets publikasjoner best.nr. 578 Bedriftshelsetjenesten en god hjelper for din bedrift Foto på side 1: Colourbox.no Utgitt juni 2004 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus, 7468 Trondheim

Detaljer

Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system

Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system [Integrator:Header] Generelle rutiner og presentasjon av bedriftens IK system Denne delen av internkontrollsystemet (generelle rutiner) kan utleveres til kunder eller andre som ønsker innsyn i bedriftens

Detaljer

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2013

Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2013 Emerson Process Management AS Kurs og kompetanse Kurskatalog 2013 Om oss Emerson Process Management AS er et heleid datterselskap av amerikanske Emerson Inc, som er verdens største leverandør av prosess-automatiseringssystemer,

Detaljer

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid

Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Arbeidstilsynet Veiledning, best.nr. 588 Veiledning om Arbeidsgivers plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid Utgitt februar 2007 Direktoratet for arbeidstilsynet Statens hus,

Detaljer