Kampen om leken. - betraktninger omkring lekens nytteverdi og egenverdi? Maria Øksnes

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kampen om leken. - betraktninger omkring lekens nytteverdi og egenverdi? Maria Øksnes"

Transkript

1 Kampen om leken - betraktninger omkring lekens nytteverdi og egenverdi? Maria Øksnes

2 FNs barnekonvensjon Barnet har rett til hvile, fritid og lek, og til å delta i kunst og kulturliv (artikkel 31).

3 Pedagogikkens tidsalder I mange deler av verden anses lek som bortkastet tid, som tid brukt på useriøs og uproduktiv aktivitet uten egenverdi. Foreldre, profesjonelle omsorgsytere og ansatte i offentlig forvaltning rangerer læringsarbeid eller arbeid for penger høyt, mens lek ses på som noe bråkete, skittent, forstyrrende og ødeleggende. I tillegg mangler ofte voksne den tryggheten, evnen og forståelsen som kreves for å kunne støtte opp om barnas lek og for å kunne være sammen med dem på en leken måte. Både barnas rett til å delta i lek og i tidsfordriv ( ) er lite forstått og lite verdsatt (FN 2013, s. 11).

4 Sagt på en annen måte

5 HVEM leker? Lek anses som noe som barn gjør; barn leker, mens voksne har fritid. Dette skillet bygger på at leken for barn anses som viktig for barns vekst, men er kun en atspredelse for voksne (Sutton-Smith 1997). Lekverden omfatter både ting, dyr og mennesker. Gadamer skriver i Wahrheit und Methode blant annet om lysets lek, bølgenes lek, ordenes lek, fargenes lek, kattens lek, lek med ball, lek med planer og muligheter, kamplek, sportslek, kunstens lek, språkets lek osv.. Når Gadamer beskriver den menneskelige lek skriver han at denne ligner på naturens bevegelsesmønster og han poengterer at det ikke er slik at dyr også leker eller at lyset leker i en slags overført betydning. Det er heller slik at også mennesker leker (Gadamer 2007)!

6 HVA er lek? Vi har alle lekt og vet hvordan det føles, men når vi skal gi forklaringer på hva det vil si å leke henfaller vi til dumhet (Sutton-Smith 1997). I følge Sutton-Smith (1997) ekskluderer de fleste lekteoretikere bisarre eller upassende assosiasjoner fra sine definisjoner av lek. Lekteoretikere har stort sett skrevet om lek utfra ordenskategorier. Få har lagt til grunn lekens kompleksitet og flertydighet og at lek er moro. Vi vet ikke i hvor stor grad lek gjenspeiler eldgamle rester av instinktiv atferd, hvordan lek er ledet av bestemte indre (emosjonelle og motivasjonelle) og miljømessige faktorer, og hvilke former for leklignende atferd som er basert på bestemte prosesser i hjernen. Vi vet ikke hvor mye lek, eller hva slags lek, som er nyttig, eller essensiell, for riktig utvikling og opprettholdelse av atferdsmessig og psykologisk helhet (Burghardt, 2005, s. 381)

7 HVORFOR lek? Lek = læring og utvikling Mål-middel-tenkning Informasjon om sosiale samspill (makt, popularitet, status) Terapeutisk virkemiddel Betydning for utvikling og sosialisering Sentralt område for læring Utvikler barns sosiale og språklige ferdigheter Lek som problemløsningsprosess Nytteverdi - «Lekinngripenpedagogikk»

8 Det forskningsmessige blikk har vanskeligt ved at finde seg til rette i dette kropsbetonede felt av larm, risiko, kamp og sved og rubricere det som en væsentlig del av børns leg. Legforskningen er med andre ord ikke altid der, hvor børnene er. Den er snarere der, hvor den ønsker, at børnene skal være: i det rolige felt, hvor de med forskerens øjne utdvikler sig væk fra en sansemæssig og kropslig verden frem mod et liv, han selv kender til som voksen (Hangaard Rasmussen 1990:8-9).

9 Hvorfor barn leker? Om det er bra for deres utvikling? Kan det ikke like mye handle om at vi ikke kan la være å leke! (Gutt 9 år)

10 Det å stille spørsmål ved hvorfor barn leker er det samme som å stille spørsmål ved hvorfor vi lever (Knutsdotter Olofsson 1993).

11 HVORDAN lek? Lek erfaring danning (bildning) Lek for lekens skyld Leken er irrasjonell, kompleks, paradoksal, flertydig, uforutsigbar Leken kan ikke brukes Leken er sitt eget særegne fenomen, mangfoldig i sitt vesen, og noe som er i sin egen rett. Lek handler om å ha moro Leken gjør livet verdt å leve Egenverdi - lekomsorg

12 Hvordan vi blir lekt (Hans-Georg Gadamer) Lekens egentlige subjekt er leken selv ikke hensikt, formål, mål Hit-og-dit-bevegelsen å miste kontroll; lek erfares, lek er noe som skjer leken leker oss (flyt) vi vet ikke på forhånd hvor vi ender Mellomrommets betydning lek oppstår midt i mellom (ikke indre motivasjon)

13 Lekens kompleksitet (Brian Sutton-Smith) Leken gjør oss levedyktige lek forfrisker, forøker og beriker vår mer generelle væren. Leken er kulturrelativ en må kjenne den kulturelle konteksten leken finner sted i for å vurdere dens karakter. Leken gjør livet verdt å leve Gjennom liksomlek legger barna grunnlaget for å skille mellom det private og det offentlige, et skille som er avgjørende viktig for vårt liv og våre tanker. Leken handler om bevissthetsdannelsens hemmeligheter, om vårt eget indre, subjektive liv og om det som gjør livet verdt å leve.

14 Burghardt sidestiller sågar mye litteratur om barns utvikling med det vi finner i mer populær-journalistiske utgivelser, og han omtaler utviklingslitteraturen ikke bare som uvitenskapelig, men som ukritisk. Det er med andre ord en litteratur som ikke evner å analysere, skjelne og ta stilling, men som overmodig, og til stadighet, hevder at lek er sentralt for all læring i barndommen og derfor må leken tilrettelegges på alle nivå (Burghardt, 2005, s. 114).

15 Lekomsorg Voksne som lekberikere (jf. Fröbel) Pedagogisk takt - pedagogisk fantasi Gi tid for lek Gi rom for lek Erfaringer Å vise forståelse for barns lek og være sammen med barn på en leken måte (jf. FN)

16 Alt i alt, føler vi at det ikke er tilfeldig at de lekene som har størst nedgang er de som er best kjent av voksne, og som de derfor legger til rette for; mens de leker og fornøyelser som florerer er de som voksne har størst problemer med å oppmuntre til ( ) (Opie & Opie 1970, s. 10).

17 Hvis det er noe vi ikke får lov til så sniker vi oss til det! (Atle, 8 år)

18 Gode grunner til å gi rom og tid til den formålsløse og spontane leken? En rettighet vi er forpliktet på, jf. FN? Barns spontane lek er truet? Barns hverdag er organisert og voksenstyrt? Barn må få mulighet til å gjøre ingenting? Lek er moro? Barn har glede av lek? Leken gjør livet verdt å leve? Barn kan ikke la være å leke (livsform)? Barn vil finne rom for den spontane forbudte leken uansett om de så må snike seg til det (lek kan ikke forbys)?

19 «( ) det må altid huskes, at barnet ikke først senere begynder at blive et menneske, men det er allerede et menneske, det ejer alle de menneskelige egenskaber og har hele menneskets væsen» (Fröbel, 1980, s. 55).

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar?

Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Hva vil en førskolelærer gjøre for at barn som deltar lite i lek skal få en mer aktiv rolle og rikt lekerepertoar? Innledning I løpet av ukene i barnehagen 1, oppsto denne situasjonen: Johan på 4 var en

Detaljer

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus

Ved. Handlingsplan mot mobbing. for barnehagene i Melhus Ved Handlingsplan mot mobbing for barnehagene i Melhus Vedtatt i Komitè for liv og lære 16. februar 2011 Innhold 1. Innledning... 3 Felles handlingsplan mot mobbing i barnehagene i Melhus... 3 Sentrale

Detaljer

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO

Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Stiftelsen Oslo, mars 1998 Norsk etnologisk gransking Postboks 1010, Blindern 0315 OSLO Spørreliste nr. 177 VENNSKAP Kjære medarbeider! I den forrige listen vi sendte ut, nr. 176 Utveksling av tjenester

Detaljer

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING?

HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? HVA INNEBÆRER ARBEID MED ATFERDSENDRING? Dette er et omfattende spørsmål å svare på, og derfor er dette på ingen måte en utfyllende beskrivelse av det sammensatte arbeidet som kreves for å lykkes i samarbeidet

Detaljer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer

Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Et etisk skråblikk inn i barnehagen når relasjoner utfordrer Av: Ingrid Lund, førsteamanuensis ved institutt for pedagogikk, Universitet i Agder. Det er lett å møte et smil, en gledestrålende jente eller

Detaljer

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat»

Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014. «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Periodeplan for Nøtteliten Våren 2014 «Språk i barnehagen, mye mer enn bare prat» Glade for å være på tur sammen igjen, etter ferien Innledning: Vi er godt i gang med 2014. Det var hyggelig å møte barna

Detaljer

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken

Foto: Camilla Orten. Det utsatte barnet TEMA NR 6. Av Inger Bakken OM-heftene Veiledning til trosopplæreren Foto: Camilla Orten TEMA NR 6 Det utsatte barnet Av Inger Bakken 1 Innledning Den norske kirkes trosopplæring har som et av sine mål: - å formidle troen på den

Detaljer

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk

Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Hvordan motvirke læringshemmende atferd i klasserommet av Jens Aasheim 163 Veileder: Cecilie Dalland, Pedagogikk Bacheloroppgave i GLU 1-7 G1PEL3900 Institutt for grunnskole- og faglærerutdanning Fakultet

Detaljer

Den dialogiske barnesamtalen

Den dialogiske barnesamtalen Den dialogiske barnesamtalen Hvordan snakke med barn om sensitive temaer Åse Langballe 2011 Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress a/s www.nkvts.no Den dialogiske barnesamtalen Hvordan

Detaljer

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet.

Barn i Torstadsonens barnehage skal oppleve mestring, til glede for seg selv og for felleskapet. Tekst til årsplan for de på stor avdeling Liten og viktigst! Det er det nye slagordet for alle barnehagene i Asker. Hva betyr det for oss? Hvem er liten i vår barnehage? Er det bare de på småbarnsavdelingen

Detaljer

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk

Språk i barnehagen. En veileder om. vurdering av språk Språk i barnehagen Mye Utdanningsspeilet mer enn bare prat 2011 Språkstimulering En veileder om Dokumentasjon og vurdering av språk språktilegnelse Forord Jeg er glad for å kunne presentere en veileder

Detaljer

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker.

Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Lærernes rolle i forhold til begavede barn med emosjonelle vansker. Jeg ønsker ikke å være et geni jeg har problemer nok bare med å forsøke å være et menneske (Albert Camus) AV WIBECKE BORE RIBESEN MASTEROPPGAVE

Detaljer

Du er alltid mer COACHING

Du er alltid mer COACHING COACHING Du er alltid mer Gillian Godtfredsen underviser i coaching og NLP. Det handler om å hjelpe andre mennesker til å manifestere det livet som de ønsker seg, sier hun. Vi møtte henne til en prat om

Detaljer

Linedansen mellom to kulturer

Linedansen mellom to kulturer Linedansen mellom to kulturer - Hvordan kan en oppvekst i to kulturer påvirke minoritetsungdommers opplevelse av egen identitet? Navnit Kaur Pahil Masteroppgave i Pedagogikk Allmenn Studieretning Det utdanningsvitenskaplige

Detaljer

Fagutvikling som kulturarbeid

Fagutvikling som kulturarbeid Fagutvikling som kulturarbeid Vedlikehold av kompetanse betyr at ønskede ferdigheter, kunnskap og forståelser opprettholdes i en slik grad at de har den ønskede plassen i avdelingens praktiske hverdag.

Detaljer

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon

Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Skolens rolle i forhold til elever med emosjonelle vansker, med vekt på angst og depresjon Av Kristian Holte Mastergrad i spesialpedagogikk Universitetet i Stavanger, våren 2008 Forord Det hadde nok vært

Detaljer

som har søsken med ADHD

som har søsken med ADHD som har søsken med ADHD Hei! Du som har fått denne brosjyren har sannsynligvis søsken med AD/HD eller så kjenner du noen andre som har det. Vi har laget denne brosjyren fordi vi vet at det ikke alltid

Detaljer

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner

Psykologiske forhold. Foreldrereaksjoner 1 Psykologiske forhold Sist oppdatert 29.08.13 Det er stor variasjon i alvorlighetsgrad ved arthrogryposis multiplex congenita. Noen har en funksjonshemning som er lite synlig og som gir få begrensninger,

Detaljer

MER ENN ET TASTETRYKK:

MER ENN ET TASTETRYKK: MER ENN ET TASTETRYKK: Breivika studentbarnehage, Tromsø, v/ Torstein Unstad, Laila Breivik og Kristin Ryeng. Petter 3 år sitter på gulvet med et digitalt kamera i hendene, han snur det for å ta bilder

Detaljer

5/2/2014 Clubhouse International 1

5/2/2014 Clubhouse International 1 I løpet av årene har det verdensomspennende klubbhusfellesskapet lagt stadig større vekt på "fellesskapet" når det gjelder å definere hva som gjør et klubbhus til et klubbhus. Vi har innsett at det som

Detaljer

Hva gjør miljøterapi til terapi?

Hva gjør miljøterapi til terapi? alicja olkowska og berit landmark Hva gjør miljøterapi til terapi? Artikkelen er tidligere publisert i Fontene 9/2009 og gjengis her med forfatternes og Fontenes tillatelse Noe av det som spesifikt kjennetegner

Detaljer

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten

Veileder. Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten Veileder Til barnets beste samarbeid mellom barnehagen og barneverntjenesten 1.Innledning Veilederen finnes på departementenes

Detaljer

Idag hvor mange fagspesifikke ergoterapimodeller er blitt

Idag hvor mange fagspesifikke ergoterapimodeller er blitt Virksomhetsteorien er en samfunnsvitenskapelig teori om menneskets utvikling gjennom virksomhet. Ergoterapeuter i Nord-Europa har i mange år vært opptatt av teorien, både i forhold til utvikling av ergoterapifagets

Detaljer

Kort innføring i kognitiv terapi

Kort innføring i kognitiv terapi Kort innføring i kognitiv terapi Selvhjelpshefte Arne Repål versjon 3, 2009 Kognitiv kommer av ordet kognisjon som betyr bearbeiding av informasjon. Kjernen i kognitiv terapi er at vi hele tiden velger

Detaljer

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre?

Hvorfor blir det færre og færre elever på noen skoler enn på andre? Konsvik skole 8752 Konsvikosen v/ 1.-4. klasse Hei alle 1.-4.klassinger ved Konsvik skole! Så spennende at dere er med i prosjektet Nysgjerrigper og for et spennende tema dere har valgt å forske på! Takk

Detaljer

Er det noe galt med øynene?

Er det noe galt med øynene? Temahefte Er det noe galt med øynene? Tanker og følelser ved å få og ha et barn med synshemming. Oslo, mars 2008 ASSISTANSE, Interesseforeningen for barn og ungdom med synshemming. FORORD Dette heftet

Detaljer

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART

PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART PROSJEKT: KVALIFIKASJONER BARNEHAGEBARN MÅ HA FØR SKOLESTART Klar til start? Laura, Annabelle og Emma INNHOLD: Side 3 Side 4 Side 5 Side 6 Side 6 Side 7 Side 9 Side 10 Side 11 Side 12 Side 14 Side 15 Side

Detaljer

Læreplanverket for Kunnskapsløftet

Læreplanverket for Kunnskapsløftet Læreplanverket for Kunnskapsløftet Prinsipper for opplæringen Prinsipper for opplæringen sammenfatter og utdyper bestemmelser i opplæringsloven, forskrift til loven, herunder læreplanverket for opplæringen,

Detaljer

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8

Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Veiledning til bruk av materiellet Tema 8 Fleksibel og målrettet bruk av etterutdanningsmateriellet for fag- og yrkesopplæringen Systematisk opplæring av framtidas fagarbeidere Utgitt av Utdanningsdirektoratet

Detaljer

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark

Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland. Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark Catrine Torbjørnsen Halås og Kate Mevik, Universitetet i Nordland Skolen må bry seg om fravær! Rapport fra dialogkaféer i Telemark 1. Forord Talenter for framtida er en felles satsing på barn og unge i

Detaljer