DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/ /

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/121-21 6278/2011 02.02.2012 28.09."

Transkript

1 Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: Journaldato: , Dokumenttype: I,U, Status: J,A Søknad på 100 % avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer på Finnsnes Helse Nord RHF - 100% avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer på Finnsnes U 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Mottaker Helse Nord RHF EIERAVD/LG Innstilling til avtalehjemmel for legespesialist i øyesykdommer på Finnsnes Helse Nord RHF - 100% avtalehjemmel for spesialist i øyesykdommer på Finnsnes U 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Mottaker Helse Nord RHF EIERAVD/LG Fritak for og utsettelse med frammøte i forsvaret ved mobilisering Fritak for og utsettelse med frammøte i forsvaret ved mobilisering U 2010/ / EIERAVD/KL Mottaker Luftambulansetjenesten ANS 004 Helse Nord RHF EIERAVD/HAAE 1

2 Fritak for og utsettelse med frammøte i forsvaret ved mobilisering Fritak for og utsettelse med frammøte i forsvaret ved mobilisering U 2010/ / EIERAVD/KL Mottaker UNN HF v/ Elin Anita Nilsen 004 Helse Nord RHF EIERAVD/HAAE Fritak for og utsettelse med frammøte i forsvaret ved mobilisering Fritak for og utsettelse med frammøte i forsvaret ved mobilisering U 2010/ / EIERAVD/KL Mottaker Nordlandssykehuset HF v/toril Solbu 004 Helse Nord RHF EIERAVD/HAAE Fritak for og utsettelse med frammøte i forsvaret ved mobilisering Fritak for og utsettelse med frammøte i forsvaret ved mobilisering U 2010/ / EIERAVD/KL Mottaker Helse Finnmark HF v/mai-liss Larsen 004 Helse Nord RHF EIERAVD/HAAE Fritak for og utsettelse med frammøte i forsvaret ved mobilisering Fritak for og utsettelse med frammøte i forsvaret ved mobilisering U 2010/ / EIERAVD/KL Mottaker Helgelandssykehuset HF v/tore Enga 004 Helse Nord RHF EIERAVD/HAAE 2

3 Fritak for frammøte i Forsvaret ved krise, konflikt og krig- Midlertidige bestemmelser i påvente av nye forskriftbestemmelser Fritak for og utsettelse med frammøte i forsvaret ved mobilisering U 2010/ / EIERAVD/KL Mottaker 'Helse Nord IKT v/elisabeth Arnesen 004 Helse Nord RHF EIERAVD/HAAE Viken senter for psykiatri og sjelesorg U 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Viken senter for psykiatri og sjelesorg Helse Nord RHF 3

4 Dokumentasjonsfritak for egenmeldingeri forbindelse med sykepengerefusjonskrav NAV - Generelt U 2010/ / ADMAVD/HI Mottaker NAV forvaltning Troms, 011 v/avdelingsleder Rune Larsen Helse Nord RHF Møte i Regionalt Brukerutvalg innkalling Regionalt brukerutvalg - Innkallinger - Protokoller 2012 EIERAVD/HAAE U 2012/ / ADMAVD/KP Mottaker RBU - medlemmer og 012 varamedlemmer Mottaker Saksbehandlere/ledere i hh. t. sakslisten Helse Nord RHF ADMAVD/KP Personalmappe ***** ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Unntatt offentlighetofflv 13 jf. Fvl Mottaker Helse Nord RHF ADMAVD/HI 4

5 Personalmappe ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 221 Begjæring om innnsyn fra NRK Nordland Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter ADMAVD/HI I 2012/ / EIERAVD/AELR TE ADMAVD/MMO NRK Nordland v/martin Steinholt Antall turnusplasser til Helse Nord for turnusstart 15. august 2012 Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter U 2012/ / EIERAVD/AELR Mottaker NRK Nordland v/martin Steinholt 000 Helse Nord RHF ADMAVD/MMO Konsekvenser ved kortere åpningstider for lufthavner Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter U 2012/ / EIERAVD/AELR Mottaker NRK Nordland v/martin Steinholt 000 Helse Nord RHF ADMAVD/MMO 5

6 Evalueringsrapport fra luftambulansetjenesten etter hendelsene 22. juli 2011 Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter U 2012/ / EIERAVD/AELR Mottaker NRK Nordland v/martin Steinholt 000 Helse Nord RHF ADMAVD/MMO Alternative reaksjoner for mindre alvorlige narkotikalovbrudd - Høringsfrist 23. april 2012 Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter U 2012/ / EIERAVD/AELR Mottaker NRK Nordland v/martin Steinholt 000 Helse Nord RHF Begjæring om innsyn fra NRK Nordland Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter ADMAVD/MMO U 2012/ / EIERAVD/AELR Mottaker NRK Nordland v/martin Steinholt 000 Helse Nord RHF ADMAVD/MMO Ambulansetjenesten i Vardø - Kopi av brev til Vardø kommune Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter U 2012/ / EIERAVD/AELR Mottaker NRK Nordland v/martin Steinholt 000 Helse Nord RHF ADMAVD/MMO 6

7 Nødnett - Opphør av felles styringsgruppe (SG) for prosjekt nødnett helse Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter U 2012/ / EIERAVD/AELR Mottaker NRK Nordland v/martin Steinholt 000 Helse Nord RHF ADMAVD/MMO Invitasjon til presentasjon av kartleggingen av de regionale helseforetakenes oppfølgning av slagrammede med synsforstyrrelser Rehabilitering I 2010/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 327 FAGAVD/KT Prosjekt FUNNKe Budsjett 2012 Nasjonalt senter for samhandling og telemedisin I 2010/ / EIERAVD/BN Norsk Helsenett 045 EIERAVD/BN Regelverk for innsatsstyrt finansiering 2012 ISF - Innsatsstyrt finansiering 2012 I 2011/ / EIERAVD/JPM Helsedirektoratet 123 EIERAVD/JPM 7

8 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2011/ / EIERAVD/AELR I Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/AELR ***** Sekundærscreening med HPV-tester i Masseundersøkelsen mot livmorhalskreft Styringsgruppe - Masseundersøkelse for livmorhalskreft I 2010/ / TO FAGAVD/AH Helse- og omsorgsdepartementet Anbefalt søknad om finansiell støtte til fagnettverksmøte nyre/dialyse team, Nordland, Finnmark, Troms Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / UNN HF 300 Vedtak om utbetaling for Teres Medical Group AS Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO 8

9 Søknad om midler til fagnettverk - Regionalt fagseminar for AMK-personell i Helse Nord 2012 Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / Universitetssykehuset Nord-Norge HF 300 Årmelding Barentskontoret Kirkenes Barentssamarbeid - Nord-Vest Russland I 2010/ / FAGAVD/OL Helse Finnmark HF, Kirkenes 07 FAGAVD/OL Søknad om midler til Regionalt fagnettverk for ambulante rehabiliteringsteam Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / Universitetssykehuset Nord-Norge HF 300 Rettelser i oppdragsdokument for 2012 Oppdragsdokument 2012 I 2011/ / FAGAVD/KT Helse- og omsorgsdepartementet 021 FAGAVD/KT 9

10 Pasientklage - ***** ***** ***** I 2011/ / FAGAVD/AH PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 433 FAGAVD/AH Kandidater til nytt styre for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter I 2011/ / ADMDIR/KIF Salangen Kommune 012 ADMDIR/KIF Utredning om høreapparater og ortopediske hjelpemidler - omtale i Prop. 1 S ( ) - Kopi av brev til Hørselshemmedes Landsforbund Høreapparat - Hørselomsorg I 2010/ / FAGAVD/KT Arbeidsdepartementet 493 FAGAVD/KT Søknad om midler til fagnettverksmøte 14 og 15 mai 2012 Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / Universitetssykehuset Nord-Norge HF

11 Søknad om prosjektmidler til Helgelandssykehuset som pilot i Helse Nord for innføring av Liverpool Care Pathway: En evidensbasert veiledning og tiltaksplan for omsorg til døende og deres pårørende på Helgeland Palliativ behandling I 2010/ / Helgelandssykehuset HF 329 FAGAVD/AH Miljø og klima. Administrativ manual. Kartlegging av miljøaspekter i Helse Nord RHF inkl. SKDE og Helse Nord IKT. Miljø og klima - Generelt U 2012/ / EIERAVD/AEL Mottaker Adressatene (vedlegg) 301 Helse Nord RHF Nasjonale samarbeidsprosjekter EIERAVD/AEL Samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF - Universitetet i Tromsø I 2010/ / FAGAVD/TKN Signe Bang 506 FAGAVD/TKN Skisse til nasjonal satsing innen helsetjenesteforskning i regi av NSG, og representanter til skrivegruppe Samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF - Universitetet i Tromsø I 2010/ / FAGAVD/TKN Randi Vad 506 FAGAVD/TKN 11

12 "Direkte søknader om midler til forsknings-, utviklings- eller utdanningsformål" I 2010/ / FAGAVD/TKN UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE FAGAVD/TKN Invitasjon til møte mandag 10.september 2012 i Tromsø (og ikke 7.sept.) Samarbeidsorgan mellom Helse Nord RHF - Universitetet i Tromsø U 2010/ / FAGAVD/TKN Mottaker 506 Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Mottaker Grimsgaard Anne Sameline Anderssen Vidar Norum Jan Paulsen Silje 'Sundsfjord Arnfinn' Helse Nord RHF FAGAVD/TKN Personalmappe ***** ***** ***** ***** I 2012/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 221 ADMAVD/HI 12

13 Personalmappe ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE ADMAVD/HI Øre-nese-halslege Eivind Støen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Eivind Støen EIERAVD/LG Helse Nord RHF - 100% avtalehjemmel for spesialist i øre, nese og halssykdommer i Bodø I 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LG Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO 13

14 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Invitasjon til lansering av nasjonal faglig retningslinje for utredning, behandling og oppfølging av personer med samtidig ruslidelse og psykisk lidelse - ROP-lidelser Psykisk helsevern - Fellemappe I 2010/ / FAGAVD/AO Helsedirektoratet 33 FAGAVD/AO 14

15 Søknad om midler til videreføring av Regionalt fagnettverk for Kliniske Etikk komiteer i Helse Nord Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / Helse Finnmark HF 300 Søknad om midler til Fagnettverk UPA Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / Helse Finnmark HF 300 Håndtering av fristbestemmelsene i prioriteringsforskriften Pasientrettighetsloven I 2010/ / FAGAVD/KT Helsedirektoratet 400 FAGAVD/KT Regional planstrategi for Nordland og Planprogram Regional plan for Nordland - Høringsfrist 7. mars 2012 Høring - Regional planstrategi for Nordland og Planprogram Regional pan for Nordland I 2012/ / FAGAVD/KT Nordland fylkeskommune 008 FAGAVD/KT 15

16 Søknad om midler til Regionalt fagnettverk - Utviklingshemmedes rettssikkerhet knyttet til å begå eller bli utsatt for lovbrudd Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / Nordlandssykehuset HF Habiliteringsteamet for voksne Rapport pasientskader 3. tertial 2012 Valnesfjord Helsesportssenter I 2010/ / FAGAVD/KT Valnesfjord Helsesportssenter 327 FAGAVD/KT Doman - Intensiv trening ***** ***** ***** I 2010/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 153 BU 10 Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** I 2012/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l

17 Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** I 2012/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 326 BU 2 Søknad om midler til Regionalt fagnettverk for alternativ og supplerende kommunikasjon (ASK nettverket) Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / helse Finnmark HF Barnehabiliteringen Dokument 3:2 ( ) Riksrevisjonens kontroll med forvaltningen av statlige selskaper for2010 Helse Nord RHF - Organisering I 2010/ / ADMAVD/KP Riksrevisjonen 011 EIERAVD/EAH Forslag til styremedlemmer UNN HF Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter I 2011/ / ADMDIR/KIF Ofotraadet 012 ADMDIR/KIF 17

18 Sakstittel : Personalmappe ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE ADMAVD/HI Personalmappe ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Unntatt offenltighetofflv 13 jf. Fvl Mottaker Helse Nord RHF ADMAVD/HI Oppnevning av nytt styre for Universitetssykehuset Nord - Norge HF Forsalg på kandidater Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter I 2011/ / ADMDIR/KIF Tromsø kommune 012 ADMDIR/KIF Innkalling til styringsgruppemøte 18. januar 2012 Prosjekt Verdibasert hverdag U 2010/ / EIERAVD/GAX Mottaker Styringsgruppen 016 Helse Nord RHF EIERAVD/GAX 18

19 Nye innspill til Europakommisjonens forslag til det neste rammeprogrammet for forskning og innovasjon, Horizon 2020 Forskning - Generelt I 2010/ / FAGAVD/TKN TE FAGAVD/TKN EUforsk Referat fra møte i styringsgruppen 18. januar 2012 Prosjekt Verdibasert hverdag U 2010/ / EIERAVD/GAX Mottaker Styringsgruppen 016 Helse Nord RHF EIERAVD/GAX Oppnevning av nytt styre for Universitetssykehuset Nord - Norge HF Forsalg på kandidater Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter U 2011/ / ADMDIR/KIF Mottaker Byrådet i Tromsø kommune 012 Helse Nord RHF Sluttrapport Prosjekt Verdibasert hverdag Prosjekt Verdibasert hverdag ADMDIR/KIF I 2010/ / EIERAVD/GAX Helse Nord RHF 016 EIERAVD/GAX 19

20 ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** U 2012/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 474 Mottaker Helse Nord RHF NR id nr 12831: Midlertidig omgjøring av LIS-hjemmel Helse Nord RHF - Opprettelse og omgjøring av legestillinger I 2010/ / FAGAVD/GBA BU 148 FAGAVD/GBA Nasjonalt Råd NR id nr 12831: Midlertidig omgjøring av LIS-hjemme for utlån til UNN HF Helse Nord RHF - Opprettelse og omgjøring av legestillinger U 2010/ / FAGAVD/GBA Mottaker Nasjonalt Råd 219 Helse Nord RHF FAGAVD/GBA Signert Rammeavtale for leveranse av hygieneprodukter mellom Helse Nord RHF og ***** for perioden HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd BU 17 EIERAVD/TAH HINAS 20

21 Signert Rammeavtale for leveranse av hygieneprodukter mellom Helse Nord RHF og ***** ***** ***** for perioden HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS Signert Rammeavtale for leveranse av hygieneprodukter mellom helse Nord RHF og ***** ***** ***** for perioden HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS Signert Rammeavtale for leveranse av hygieneprodukter mellom Helse Nord RHF og ***** ***** ***** for perioden HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS 21

22 Signert Rammeavtale for leveranse av hygieneprodukter mellom Helse Nord RHF og ***** ***** ***** for perioden HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS Personalmappe ***** ***** ***** I 2011/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 221 ADMAVD/HI Signert Rammeavtale for leveranse av hygieneprodukter mellom Helse Nord RHF og ***** ***** for perioden HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS 22

23 Signert Rammeavtale for leveranse av hygieneprodukter mellom Helse Nord RHF og ***** ***** ***** ***** for perioden HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS Signert Rammeavtale for leveranse av hygieneprodukter mellom Helse Nord RHF og ***** ***** ***** for perioden HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS Signert Rammeavtale for leveranse av hygieneprodukter mellom Helse Nord RHF og ***** ***** for perioden HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS 23

24 Signert Rammeavtale for leveranse av hygieneprodukter mellom Helse Nord RHF og ***** ***** for perioden HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS Signert endringsprotokoll filter til ventilasjon mellom Helse Nord RHF og ***** ***** ***** Ventilasjonsfilter 2011 I 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd BU 8 EIERAVD/TAH HINAS Signert endringsprotokoll forbruksmateriell til insulinpumper mellom Helse Nord RHF og ***** HINAS - Anbud innkjøp av insulinpumper og insulininjektorer I 2010/ / EIERAVD/TAH AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS Signert endringsprotokoll hotelltjenester mellom Helse Nord RHF og ***** ***** HINAS - Hotellavtaler I 2010/ / EIERAVD/TAH AK Offlv 23 annet ledd BU 25 EIERAVD/TAH HINAS 24

25 Signert endringsprotokoll hotelltjenester mellom Helse Nord RHF og ***** HINAS - Hotellavtaler I 2010/ / EIERAVD/TAH AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS Signert endringsprotokoll bil mellom Helse Nord RHF og ***** HINAS - Rammeavtale - Kjøp-leasing og administrasjon av biler I 2010/ / EIERAVD/TAH AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS Signert endringsprotokoll sprøyter og kanyler mellom Helse Nord RHF og ***** ***** HINAS - Rammeavtale Sprøyter og kanyler - Insulinsprøyter I 2010/ / EIERAVD/TAH AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS Valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF Valg av ansatterepresentanter i styret for U 2011/ / EIERAVD/KL Mottaker Konserntillitsvalgte i Helse Nord 012 Helse Nord RHF EIERAVD/TCK 25

26 Signert Rammeavtale for leveranse av reisebyråtjenester for tjenestereiser mellom Helse Nord RHF og ***** ***** ***** ***** for perioden HINAS - Reisebyråtjenester I 2010/ / EIERAVD/TAH AK Offlv 23 annet ledd BU 7 EIERAVD/TAH HINAS Oppnevning av kontakter i helseforetakene - Gjennomføring av valg av ansattes representanter til styret i Helse Nord RHF Valg av ansatterepresentanter i styret for U 2011/ / EIERAVD/KL Mottaker Direktørene i helseforetakene 012 Helse Nord RHF EIERAVD/TCK Signert Rammeavtale for leveranse av reisebyråtjenester for pasientreiser mellom Helse Nord RHF og for perioden Reisebyråtjenester pasientreiser I 2011/ / EIERAVD/IMS AK Offlv 23 annet ledd TE EIERAVD/TAH HINAS 26

27 Sjekk av psykologspesialister Helse Nord RHF - Tilsetting psykologspesialist Mo i Rana U 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Mottaker Fylkesmannen i Nordland Helse Nord RHF Spesialist i klinisk psykologi Bjørg Nilssen - Driftstilskudd EIERAVD/LG I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Bjørg Nilssen EIERAVD/LG Helse Nord RHF - 100% avtalehjemmel for spesialist i øre, nese og halssykdommer i Bodø I 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LG Spesialist i psykiatri Lasse Djerv I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Lasse Djerv EIERAVD/LG 27

28 Spesialist øre-nese-halssykdommer Matthias Heyd I 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Dr. Matthias Heyd EIERAVD/LG Psykolog Gunnar Karoliussen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Innstilling ledig psykologhjemmel Mo i Rana Helse Nord RHF - Tilsetting psykologspesialist Mo i Rana EIERAVD/LG I 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LG Øyelege Tore Nitter - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Tore Arnstein Nitter EIERAVD/LG 28

29 Vedtak om utbetaling for Teres Medical Group AS Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Søknader om midler til fagnetteverk fra OPIn klinikken: 1)Nettbasert regionalt smertenettverk 2) regionalt fagnettverk innenfor Intensivmedisin Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / UNN HF 300 Søknad om prosjektmidler Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / UNN HF 300 Søknad om nettverksmidler forbedringsarbeid pasientforløp Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / Nordlandssykehuset HF

30 Kartlegging av status og utskiftingsbehov for MTU Nasjonal anskaffelse av MTU/BHM-system I 2010/ / EIERAVD/TAH Helgelandssykehuset HF 052 EIERAVD/AEL Sandnessjøen Gjennomgang av behandlingstilbudet til transseksuelle og transpersoner - Kopi av brev til Helse Midt-Norge RHF Behandlingstilbud til transseksuelle I 2012/ / FAGAVD/GBA Helsedirektoratet ***** FAGAVD/GBA Personalmappe ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE ADMAVD/HI Invitasjon til nordisk kurs i samfunnssikkerhet og beredskap april 2012 Beredskap I 2010/ / FAGAVD/OL Helse- og omsorgsdepartementet 004 FAGAVD/OL 30

31 Søknad på støtte til regional fagnettverk Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / UNN HF 300 Forslag til databehandleravtale mellom helseforetakene og UiO/CRIStin Current Research Information System In Norway (Cristin) I 2010/ / FAGAVD/TKN TE FAGAVD/TKN UiO/CRIStin Forslag til styrekandidater til helseforetak eid av Helse Nord RHF Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter I 2011/ / ADMDIR/KIF UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Sametinget ADMDIR/KIF Personalmappe ***** ***** ***** I 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE ADMAVD/HI 31

32 Refusjon for behandling i utlandet - ***** ***** ***** ***** ***** I 2012/ / BU 2 Innkalling til møte i informasjonssikkerhetsforum 17. og 18. januar 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB UNN HF v/per Bruvold Referat fra informasjonssikkerhetsforum 17. og 18. januar 2012 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Eva Skipnes Innkalling til møte i informasjonssikkerhetsforum 14. og 15. februar 2012 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Per Bruvold 32

33 Agenda møtet i Bodø Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Hallbjørn Tørring Endelig referat fra møtet i informasjonssikkerhetsforum i Bodø febuarr 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Eva Skipenes Akseptansetest Unilabs I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LG Unilabs Innkalling til møte i informasjonssikkerhetsforum i Bergen 14. og 15. mars 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Per Bruvold 33

34 Unilabs I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LG Unilabs Unilabs I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr TE EIERAVD/LG Unilabs Endelig referat fra IS-forum i Bergen mars 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Eva Skipenes Teleradiologi Helse Nord klar for implementering Unilabs I 2011/ / EIERAVD/IMS UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Unilabs EIERAVD/LG 34

35 Søknad om midler til regionalt nettverk for kreftrehabilitering Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / Nordlandssykehuset HF 300 Årsrapportering 2011 Spesialist i psykiatri Tore Sørlie - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr UNN HF Kartlegging av status og utskiftingsbehov for MTU Nasjonal anskaffelse av MTU/BHM-system EIERAVD/LG I 2010/ / EIERAVD/TAH Nordlandssykehuset HF 052 EIERAVD/AEL Referat fra Innkjøpsforum Nr. 1/12 Innkjøpsforum Helse Nord U 2010/ / EIERAVD/JJ UO Offlv Mottaker Innkjøpsforum i Helse Nord Helse Nord RHF EIERAVD/MOST 35

36 Forespørsel om to psykologspesialister Helse Nord RHF - Tilsetting psykologspesialist Mo i Rana I 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Fylkesmannen i Nordland EIERAVD/LG Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten - Referat fra møte 8. desember 2011 Arbeidsgruppen for spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/EAH Statistisk sentralbyrå 016 EIERAVD/EAH Søknad om midler til Regional fagnettverk barn i nord Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / Nordlandssykehuset HF 300 Forslag på SAFO representanter i regionalt brukerutvalg i Helse Nord RHF Regionalt brukerutvalg I 2010/ / Norges Handikapforbund Nord Norge

37 Rapportering 2011 fra Valnesfjord Helsesportssenter Valnesfjord Helsesportssenter I 2010/ / FAGAVD/KT Valnesfjord helsesportssenter 327 FAGAVD/KT Høring Regional tuberkulosekontrollprogram og Regional smittevernplan Smittevernsplan for Helse Nord RHF I 2010/ / FAGAVD/OL Ibestad kommune 004 FAGAVD/HHH Informasjon til nye styremedlemmer Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/ / ADMAVD/KP Mottaker Jan Sahl 012 Mottaker Kristina Torbergsen Helse Nord RHF ADMAVD/KP Oppnevning av nytt styre for Helse Finnmark HF Forslag på kandidater Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter I 2011/ / ADMDIR/KIF Nordkapp kommune 012 ADMDIR/KIF 37

38 Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord Norge HF Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Nordlandssykehuset Bodø Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Forslag representanter nytt Regionalt brukerutvalg Helse Nord Regionalt brukerutvalg I 2010/ / Troms fylkekommune, Eldrerådet 012 Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** I 2012/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE 38

39 Refusjon for behandling i utlandet ***** ***** ***** ***** I 2012/ / PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l TE UNN HF Søknad om midler til Regionalt fagnettverk UPA Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / Helse Finnmark HF 300 Signert Rammeavtale for leveranse av hygieneprodukter mellom Helse Nord RHF og ***** ***** HINAS - Anskaffelsesprosjekt hygieneprodukter U 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd 067 Mottaker HINAS Helse Nord RHF EIERAVD/TAH Signert endringsprotokoll filter til ventilasjon mellom Helse Nord RHF og ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** ***** Ventilasjonsfilter 2011 U 2010/ / EIERAVD/JJ AK Offlv 23 annet ledd Mottaker HINAS Helse Nord RHF EIERAVD/TAH 39

40 Signert endringsprotokoll hotelltjenester mellom Helse Nord RHF og ***** ***** HINAS - Hotellavtaler U 2010/ / EIERAVD/TAH AK Offlv 23 annet ledd 204 Mottaker HINAS Helse Nord RHF EIERAVD/TAH Signerte rammeavtaler for leveranse av reisebyråtjenester for hhv tjenestereiser og pasientreiser mellom Helse Nord RHF og ***** ***** ***** ***** HINAS - Reisebyråtjenester U 2010/ / EIERAVD/TAH AK Offlv 23 annet ledd 057 Mottaker HINAS Helse Nord RHF EIERAVD/TAH Innkalling til møte i Informasjonssikkerhetsforum 11. og 12. april 2011 i Tromsø Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Per Bruvold Referat IS-forum april 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Eva Skipenes 40

41 Dokumenter til sak 12/11 møte april 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Sigurd Finne Innkalling til møte i informasjonssikkerhetsforum 23. mai 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Per Bruvold Referat IS-forum 23. mai 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE EIERAVD/BN Eva Skipenes Innkalling til møte i Informasjonssikkerhetsforum 29. og 30. august 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Per Bruvold 41

42 Referat IS-forum aug 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Eva Skipenes Innkalling til møte i Informasjonssikkerhetsforum 10. og 11. oktober 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Per Bruvold Referat IS-forum okt 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Eva Skipenes Innkalling til møte i Informasjonssikkerhetsforum 21. og 22. november 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Per Bruvold 42

43 Referat IS-forum november 2011 Informasjonssikkerhet I 2010/ / EIERAVD/BN UO Offlv TE ADMAVD/RB Eva Skipenes Representanter til RBU for Regionalt brukerutvalg I 2010/ / FFO Troms 012 Pengeflyt og finansiering av h-resepter Legemiddelinnkjøpssamarbeid - LIS I 2010/ / EIERAVD/TAH MSD 370 EIERAVD/TAH Rapportering aktivitet 2011 Skibotn Rehabiliteringssenter - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Skibotn Rehabilitering EIERAVD/IMS 43

44 Rapportering av aktivitet 2011 Opptreningssenteret i Finnmark - Leveranse av spesialisthelsetjenester I 2010/ / FAGAVD/KT UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Rapportering Opptreningssenteret i Finnmark EIERAVD/IMS Nordtun Helserehab - leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Nordtun EIERAVD/IMS Søknad om midler til SUSH-møtet på Svalbard 21. til 23. mars 2012 Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / Kompetansesenter i Smittevern Helse 300 Nord Søknad om utvikling av fagnettverk "Hørsel og psykisk helse" i Nord Norge Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / UNN HF

45 Begjæring av innsyn fra NRK Nordland Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter I 2012/ / EIERAVD/AELR TE ADMAVD/MMO Martin Steinholt Utkast til forskrift - Beredskapsplikt for Longyearbyen lokalstyre - Høringsfrist 5. februar 2012 Begjæring om innsyn Offentlige dokumenter U 2012/ / EIERAVD/AELR Mottaker 000 Helse Nord RHF Rapportering januar 2012 Kirkens Bymisjon Oslo - Nybøle ADMAVD/MMO I 2011/ / FAGAVD/AO NYBØLE - Stiftelsen Kirkens 335 FAGAVD/LHL Bymisjon Varsel om tilsyn - fra mottak av henvisning til oppstart behandling ved tykk- og endetarmskreft - Kopi av brev til Helse Finnmark v/direktøren Tilsyn I 2010/ / FAGAVD/KT TO FAGAVD/AH Fylkesmannen i Finnmark 45

46 Tolkning av LAR-forskriften LAR - Legemiddelassistert rehabilitering I 2010/ / FAGAVD/OL Helse- og omsorgsdepartementet 335 FAGAVD/OL Evalueringsrapport for ordningen med behandlingsreiser til utlandet - Høringsfrist 23. mars 2012 Høring - Evalueringsrapport for ordningen med behandlingsreiser til utlandet I 2012/ / Helsedirektoratet 008 Møte vedrørende teleradiologi - Bodø 9. januar 2012 Unilabs U 2011/ / EIERAVD/IMS Mottaker Adressater 351 Helse Nord RHF Forslag kandidater til styret for UNN HF Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter I 2011/ / ADMDIR/KIF Bardu kommune 012 ADMDIR/KIF 46

47 Forslag på kandidater til styrene for helseforetakene Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter I 2011/ / ADMDIR/KIF Rana kommune 012 ADMDIR/KIF Forespørsel om tilbud om tidlig ultralyd Helse Nord RHF - Fødselsomsorgen I 2010/ / FAGAVD/AH Helse- og omsorgsdepartementet 362 FAGAVD/AH Overgangsordning for rett til rekvirering av sentralstimulerende legemidler forlenges Legemidler - Generelt I 2010/ / FAGAVD/OL Helsedirektoratet 370 FAGAVD/OL Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO 47

48 Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Vedtak om utbetaling for Helgelandssykehuset Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Godkjent søknad om opprettelse av fagnettverk Hørsel og psykisk helse Faglige nettverk i Helse Nord I 2010/ / UNN HF

49 Vedtak om utbetaling for Universitetssykehuset Nord-Norge Helseforetakenes refusjoner fra NAV I 2010/ / EIERAVD/ELO HELFO Region Nord 152 EIERAVD/ELO Personalmappe ***** ***** U 2010/ / ADMAVD/HI P Offlv 13 jf. Fvl Mottaker Helse Nord RHF ADMAVD/HI Pasientklage ***** ***** ***** ***** ***** I 2010/ / FAGAVD/AO PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 432 FAGAVD/AO Spesialist i klinisk psykologi Tor O. Thorsteinsen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Tor Odd Thorsteinsen EIERAVD/LG 49

50 Årsrapportering 2011 Spesialist i klinisk psykologi Tor O. Thorsteinsen - Driftstilskudd I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13 jf. Fvl 13.1l nr Tor Odd Thorsteinsen EIERAVD/LG Oppnevning av nytt styre for Universitetssykehuset Nord-Norge HF Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter I 2011/ / ADMDIR/KIF Malselv kommune 012 ADMDIR/KIF Anskaffelse - Lab/periodontitt 2011 I 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Unilabs EIERAVD/LG Oppnevning av nytt styre til Sykehusapotek Nord HF Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter I 2011/ / ADMDIR/KIF Rana kommune 012 ADMDIR/KIF 50

51 Gjennomgang av virksomhetsstyringen innenfor pasientreiseområdet Nasjonalt selskap - Pasientreiser I 2010/ / EIERAVD/TAH Helseforetakenes senter for 016 EIERAVD/[Ufordelt] pasientreiser ANS Spørsmål fra Stortinget om antall ventende ablasjonsbehandling Kardiologi I 2010/ / TE Helse og omsorgsdepartementet Implementering av behandling med abiraterone - Legemiddel til behandling av metastaserende kastrasjonsresistent prostatacancer Legemidler - Generelt I 2010/ / FAGAVD/OL Helsedirektoratet 370 FAGAVD/OL Kostnadsvektsarbeidet 2012 Kreftomsorgen I 2010/ / FAGAVD/AH Helsedirektoratet 404 FAGAVD/AH 51

52 Tilbud om forlengelse av eksisterende avtale Anskaffelse - Lab/periodontitt 2011 U 2011/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr Mottaker Helse Nord RHF EIERAVD/LG Forslag på kandidater nytt styre for Nordlandssykehuset HF Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter I 2011/ / ADMDIR/KIF Vågan kommune 012 ADMDIR/KIF Årsrapport fra Mental Helse Sør-Varanger Brukerorganisasjoner - Tilskudd 2012 I 2011/ / TO Mental Helse Sør-Varanger Purring - Etterspurte opplysninger etter systemrevisjon - Kopi av brev til Helse Finnmark HF Tilsyn I 2010/ / FAGAVD/KT Fylkesmannen i Finnmark 302 FAGAVD/AO 52

53 Forslag på kandidater til nytt styre for Nordlandssykehuset HF Styrene i HFene - Oppnevning av nye representanter I 2011/ / ADMDIR/KIF Vestvagøy kommune 012 ADMDIR/KIF Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger - Høringsfrist 2. mai 2012 Høring - Endringer i helsesektorens tilgang til folkeregisteropplysninger I 2012/ / EIERAVD/BN Finansdepartementet 008 EIERAVD/BN Søknad om idnr dobbelkompetansestilling BUPA UNN HF Helse Nord RHF - Opprettelse og omgjøring av legestillinger I 2010/ / FAGAVD/GBA UNN HF 219 FAGAVD/GBA Svar på oppdatering i NR databasen av nye hjemler for 2011 Helse Nord RHF - Opprettelse og omgjøring av legestillinger I 2010/ / FAGAVD/GBA 219 BU 151 FAGAVD/GBA Helsedirektoratet 53

54 Svar på midlertidig omgjøring av LIS hjemmel ID-nr Helse Nord RHF - Opprettelse og omgjøring av legestillinger I 2010/ / FAGAVD/GBA 219 Helsedirektoratet FAGAVD/GBA Habiliteringstjenesten I 2010/ / FAGAVD/KT PA Offlv 13.1l jf. Fvl 13.1l 327 FAGAVD/KT Rehabiliteringssenteret Nord-Norges Kurbad - Leveranse av rehabiliteringstjenester i spesialisthelsetjenesten I 2010/ / EIERAVD/LG UO Offlv 13.1l jf.fvl 13.1l nr RNNK EIERAVD/IMS Spørsmål fra Stortinget om antall ventende ablasjonsbehandling Kardiologi U 2010/ / Mottaker Helse og omsorgsdepartementet 321 Helse Nord RHF 54

55 Spørsmål fra Stortinget om antall ventende ablasjonsbehandling Kardiologi U 2010/ / Mottaker UNN HF 321 Helse Nord RHF Overføring av oppgaver fra Helsetilsynet til Fylkesmannen Tilsyn I 2010/ / FAGAVD/KT Fylkesmannen i Troms 302 FAGAVD/KT 55

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe

Innhold: Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr - oppnevning av representanter til faglig referansegruppe Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.11.2012-2.11.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.11.2012 Nasjonal kompetansetjeneste for inkontinens og bekkenbunnsykdommerr

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-34 1934/2010 17.06.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 17.6.2010-18.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 18.06.2010 Styresak 78-2010 Orienteringssaker Helse Nord RHF - Styret - Innkallinger - Protokoller

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2012/351-34 3769/2013 13.06.2013 13.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.6.2013-14.6.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 14.06.2013 Møte i Regionalt brukerutvalg 05062013 - protokoll Regionalt

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 31.5.2010-2.6.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.06.2010 Fritt sykehusvalg Midlertidig saksmappe U 2010/665-59 1737/2010 31.05.2010 25.05.2010

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/343-33 5518/2011 07.12.2011 24.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 07.12.2011 Journaldato: 2.12.2011-7.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Møte om videreutvikling av system for måling av ressursbruk til forskning og utviklingsarbeid

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 3.10.2013-4.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 04.10.2013 Sigma Nord AS U 2011/19-61 6626/2013 03.10.2013 03.10.2013

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/726-8 1968/2010 14.09.2010 07.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 13.9.2010-15.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 15.09.2010 Oppnevning av representanter til arbeidsgrupper Strategisk kompetanseplan - Helse

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2012 Styremøte 03052012 - protokoll Journaldato: 1.6.2012-5.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-35

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: ADMAVD/KP Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.10.2012 Styremøte 29082012 - protokoll Journaldato: 1.10.2012-3.10.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A - Styret - Innkallinger - Protokoller 2012 U 2011/308-63

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/897-198 2993/2011 29.04.2011 14.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.4.2011-29.4.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 29.04.2011 Tideling av midler til brukerorganisasjoner 2011 Brukerorganisasjoner - Tilskudd

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/916-12 5541/2010 28.02.2011 16.12. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 28.2.2011-4.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 07.03.2011 Styremøte 03022011 - protokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2011 U 2010/916-12

Detaljer

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø

Innhold: Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk ernæringsfysiologi ved Universitetet i Tromsø Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.2.2013-13.2.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 13.02.2013 Svar på henvendelse om etablering av studietilbud i klinisk

Detaljer

Offentlig journal Periode:23092009-25092009

Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Offentlig journal Periode:23092009-25092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-22 Statens helsetilsyn Kreftomsorgen - jfr. arkivsaksnummer

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/239-27 907/2010 26.04.2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 26.4.2010-28.4.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 28.04.2010 Nasjonal Pasientsikkerhetskonferanse 30. september 2010 Møter - konferanser -

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/241-49 5131/2012 20.12.2012 21.08. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 20.12.2012-21.12.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.12.2012 LAMU - innkalling 22082012 Lokalt arbeidsmiljøutvalg -

Detaljer

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.08.2015 Journaldato: 7.8.2015-13.8.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Svar på søknad

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/373-114 1553/2014 10.03.2014 27.02. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 10.3.2014-11.3.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 11.03.2014 Opphold for unge med narkolepsi ved VHSS Valnesfjord Helsesportssenter

Detaljer

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 23.05.2016 Journaldato: 18.5.2016-20.5.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Styremøte 18.

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2011/313-7 4032/2012 04.07.2012 14.06. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 04.07.2012 Journaldato: 2.7.2012-4.7.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Foretaksmøte Helse Finnmark HF 02072012, protokoll Helse Finnmark HF - Foretaksmøter

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/707-4 205/2011 11.03.2011 06.01. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 7.3.2011-11.3.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 11.03.2011 Regional styringsgruppe - innrapportering av egenandeler på reiser med rekvisisjon

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 30.9.2013-2.10.2013, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 02.10.2013 Notat fra møte Eiendomsforum Eiendomsforum U 2010/52-46

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/52-7 4914/2010 15.07.2014 18.11. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 14.7.2014-18.7.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 18.07.2014 Notat fra møte Eiendomsforum 17. november 2010 Eiendomsforum

Detaljer

Offentlig journal Periode:15062009-17062009

Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Offentlig journal Periode:15062009-17062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00025-19 Dok.dato: 13062009 Grad: 0 Par.: Avregningsutvalget

Detaljer

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A

Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Journal Seleksjon: Rapport generert: 30.03.2011 Personalmappe Journaldato: 28.3.2011-30.3.2011, Ta med underordnede enheter: 0, Dokumenttype: I,U, Status: J,A U 2011/59-2 1935/2011 29.03.2011 09.03.2011

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/680-27 1847/2010 23.09.2010 01.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.9.2010-24.9.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 24.09.2010 Økonomirapportering April 2010 Økonomirapportering 2010 U 2010/680-27 1847/2010

Detaljer

Offentlig journal. Samhandlingshendelse - Med. avd. SSJ - Manglende/forsinket 24- timersvarsel. Samhandlingshendelse - med. avd.

Offentlig journal. Samhandlingshendelse - Med. avd. SSJ - Manglende/forsinket 24- timersvarsel. Samhandlingshendelse - med. avd. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 2.12.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 07.12.2012 nnhold: Samhandlingshendelse - Med. avd. SSJ - Manglende/forsinket 24- timersvarsel

Detaljer

Offentlig journal 14092009-16092009

Offentlig journal 14092009-16092009 Offentlig journal 14092009-16092009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00039-64 I Fra: Statistisk sentralbyrå Regnskap 2008 Oppnevning

Detaljer

Offentlig journal Periode:26102009-28102009

Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Offentlig journal Periode:26102009-28102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-225 Dok.dato: 24092009 Grad: U 0 Par.: U Til: Helsedirektoratet,

Detaljer

Offentlig journal Periode:19082009-21082009

Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Offentlig journal Periode:19082009-21082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00005-10 Dok.dato: 18082009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:17082009-18082009

Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Offentlig journal Periode:17082009-18082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-47 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Nasjonalt

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.:

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 01.12.2011 Journaldato: 28.11.2011-1.12.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Status og utfordringer for lungemedisin i Helse Nord Lungemedisin U 2010/425-4

Detaljer

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.06.2016 Anskaffelse kliniske systemer/2 Journaldato: 6.6.2016-10.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Offentlig journal Periode:29042009-30042009

Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Offentlig journal Periode:29042009-30042009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-35 U Til: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal Periode:18052009-19052009

Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Offentlig journal Periode:18052009-19052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00026-142 Dok.dato: 14052009 Grad: 0 Par.: Tonsåsen Rehabilitering

Detaljer

Offentlig journal Periode:30062008-30062008

Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Offentlig journal Periode:30062008-30062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-79 Dok.dato: 26062008 Grad: 0 Par.: I Fra: Regionalt

Detaljer

Offentlig journal Periode:21032007-21032007

Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Offentlig journal Periode:21032007-21032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00043-49 Dok.dato: 20032007 Grad: UO 2 Par.: 5a, Fvl 13.2

Detaljer

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL

Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: EIERAVD/LHL Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 16.1.2014-21.1.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 21.01.2014 Referat Kontraktoppfølgingsmøte 7.november 2013 Unilabs

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032009-18032009

Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Offentlig journal Periode:16032009-18032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00031-27 Dok.dato: 11032009 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helgelandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032007-13032007

Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Offentlig journal Periode:13032007-13032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00060-35 Dok.dato: 08032007 Grad: U 0 Par.: U Til: Sosial-

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/470-48 2036/2012 15.06.2012 16.03. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.06.2012 Journaldato: 14.6.2012-15.6.2012, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Ny henvisningsrutine til Viken senter for psykiatri og sjelesorg Viken senter

Detaljer

Offentlig journal Periode:22102009-23102009

Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Offentlig journal Periode:22102009-23102009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-53 I Fra: Helsedirektoratet Nasjonalt råd for spesialistrutdanning

Detaljer

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om pasientopplysninger. Rana kommune - pasientopplysninger 2011/692-3 5058/2011 AKUTT.OMR_MIR/RET 23.08.

Offentlig journal. Vedr. forespørsel om pasientopplysninger. Rana kommune - pasientopplysninger 2011/692-3 5058/2011 AKUTT.OMR_MIR/RET 23.08. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 22.8.2011-28.8.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 16.09.2011 nnhold: Vedr. forespørsel om pasientopplysninger Rana kommune - pasientopplysninger 2011/692-3

Detaljer

Offentlig journal 14012010-15012010

Offentlig journal 14012010-15012010 Offentlig journal 14012010-15012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-60 Dok.dato: 04012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122009-22122009

Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Offentlig journal Periode:21122009-22122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00064-362 I Fra: Helsedirektoratet Sak: Beredskap - jfr.

Detaljer

Offentlig journal Periode:19062008-20062008

Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Offentlig journal Periode:19062008-20062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-77 I Fra: Kunnskapssenteret - Nasjonal enhet for

Detaljer

Offentlig journal Periode:04022008-05022008

Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Offentlig journal Periode:04022008-05022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00009-8 Dok.dato: 02022008 Grad: U 0 Par.: U Til: Helse-

Detaljer

Offentlig journal Periode:23062008-24062008

Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Offentlig journal Periode:23062008-24062008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00012-9 Styret i Nordlandssykehuset HF Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:16102007-16102007

Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Offentlig journal Periode:16102007-16102007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-199 Dok.dato: 04102007 Grad: U 0 Par.: U Til: Universitetssamarbeidets

Detaljer

Offentlig journal Periode:21122007-21122007

Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Offentlig journal Periode:21122007-21122007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00075-143 Dok.dato: 20122007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Luftambulansen

Detaljer

Offentlig journal Periode:02032009-02032009

Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Offentlig journal Periode:02032009-02032009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-24 Dok.dato: 18022009 Grad: 0 Par.: Helsedirektoratet

Detaljer

Offentlig journal 26022009-27022009

Offentlig journal 26022009-27022009 Offentlig journal 26022009-27022009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00026-136 U Til: Helse- og omsorgsdepartementet Sak: Økonomirapportering

Detaljer

Offentlig journal Periode:10012008-11012008

Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Offentlig journal Periode:10012008-11012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-1 Nasjonalt kunnskapssenter for helsetjenesten Sak:

Detaljer

Offentlig journal. Svar på sak 2009/03371. NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2 871/2010 08.02.2010 02.02.

Offentlig journal. Svar på sak 2009/03371. NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2 871/2010 08.02.2010 02.02. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.2.2010-14.2.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 24.02.2010 nnhold: Svar på sak 2009/03371 NPE-sak 2009/03371 ***** ***** ***** ***** ***** ***** 2010/124-2

Detaljer

Offentlig journal Periode:16012008-16012008

Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Offentlig journal Periode:16012008-16012008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 08/00003-8 Dok.dato: 15012008 Grad: UO 2 Par.: 5a Fvl 13.1,

Detaljer

Offentlig journal Periode:23102007-23102007

Offentlig journal Periode:23102007-23102007 Offentlig journal Periode:2310-2310 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-202 Dok.dato: 2310 Grad: U 0 Par.: U Til: Det medisinske

Detaljer

Offentlig journal Periode:07122009-09122009

Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Offentlig journal Periode:07122009-09122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00031-58 Dok.dato: 28102009 Grad: U 0 Par.: I Fra: UNN

Detaljer

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 15.12.2014 Journaldato: 9.12.2014-15.12.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Sak 31-2014 Godkjenning

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 1.12.2016-2.12.2016, Dokumenttype:,U,n,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg nnhold: Virksomhetsrapportering Helse

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/242-37 1937/2010 01.07.2010 05.06. Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 1.7.2010-2.7.2010, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Rapport generert: 02.07.2010 Styremøte 22062010 - presseprotokoll - Styret - Innkallinger - Protokoller 2010

Detaljer

Offentlig journal Periode:28012010-29012010

Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Offentlig journal Periode:28012010-29012010 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00020-16 Dok.dato: 26012010 Grad: U 0 Par.: I Fra: Nasjonalt

Detaljer

Journaldato: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger

Journaldato: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Tilsetting i midlertidige stillinger Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 14.9.2015-20.9.2015, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Tilsetting i midlertidige stillinger 24.09.2015 Ny asient- og brukerombudet - Svar

Detaljer

Offentlig journal Periode:01062007-01062007

Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Offentlig journal Periode:01062007-01062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00096-148 I Fra: Sosial- og helsedirektoratet Sak: Helse

Detaljer

Offentlig journal Periode:14062007-14062007

Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Offentlig journal Periode:14062007-14062007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00047-175 Dok.dato: 11062007 Grad: U 0 Par.: Advokatfirmaet

Detaljer

Offentlig journal Periode:13032008-14032008

Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Offentlig journal Periode:13032008-14032008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00004-6 Dok.dato: 11032008 Grad: U 0 Par.: Kreftforeningen

Detaljer

Offentlig journal Periode:03122009-04122009

Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Offentlig journal Periode:03122009-04122009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00011-15 I Fra: Arbeidsgiverforeningen Spekter Arbeidsgiverforeningen

Detaljer

Journaldato: 20.2.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok.

Journaldato: 20.2.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 20.2.2013, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 22.02.2013 nnhold: Bekreftelse - tilskudd

Detaljer

Offentlig journal Periode:13072007-13072007

Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Offentlig journal Periode:13072007-13072007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00071-145 Dok.dato: 09072007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Sosial-

Detaljer

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater

2/16/2011. Offentlig j ournal. Periode: 02-10-2011-02-10-2011. Journalenhet: Saksbehandler: Notater (X): Notater Offentlig j ournal Periode: 02-10-2011-02-10-2011 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater Alle Alle Alle Ja Ja 08/00027-79 X Dok.dato: 4/28/2008 Jour.dato: 2/10/2011 Tilg. kode: U Par.:

Detaljer

Offentlig journal Periode:07042008-07042008

Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Offentlig journal Periode:07042008-07042008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00001-189 U Til: Norges Diabetesforbund Troms Tilskudd

Detaljer

Offentlig journal Periode:19032007-19032007

Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Offentlig journal Periode:19032007-19032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-170 Universitetssykehuset Nord-Norge HF Samarbeidsorgan

Detaljer

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 12.11.2014 Journaldato: 6.11.2014-12.11.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Tilleggsavtaler

Detaljer

Søknad og CV - Psykologstilling 50% ambulant team/50% BUP - st. ref. (1949744893) - ***** ***** ***** Dok.dato: 13.11.2013. Klassering: PERS/PB1607FI

Søknad og CV - Psykologstilling 50% ambulant team/50% BUP - st. ref. (1949744893) - ***** ***** ***** Dok.dato: 13.11.2013. Klassering: PERS/PB1607FI Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert:, Dokumenttype:,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 05.12.2013 nnhold: Søknad og CV - Psykologstilling 50% ambulant team/50% BUP - st. ref. (1949744893) -

Detaljer

Offentlig journal Periode:08052007-08052007

Offentlig journal Periode:08052007-08052007 oculive rapport 08052007 Offentlig journal Periode:08052007-08052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00114-302 Dok.dato: 30042007 Grad:

Detaljer

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011.

Journaldato: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved UNN, Dokumenttype: I,U, Status: J,A. Dok.dato: 16.06.2011. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 17.6.2011, Journalenhet: SEN - Sentral journalførende enhet ved NN, Dokumenttype:,, Status: J,A 21.06.2011 nnhold: Tilsetting i stilling som psykolog ved

Detaljer

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04.

DokType Sak/dok nr: Løpenr.: Journaldato: Dok.dato: Saksansvarlig: (enhet/initialer): U 2010/447-7 2954/2011 27.05.2011 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 03.06.2011 Journaldato: 26.5.2011-3.6.2011, Dokumenttype: I,U, Status: J,A Bistand fra de regionale helseforetakene- Stortingsmelding for rusfeltet - Organisering

Detaljer

Offentlig journal Periode:16032007-16032007

Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Offentlig journal Periode:16032007-16032007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-166 Dok.dato: 14032007 Grad: U 0 Par.: I Fra: Universitetssykehuset

Detaljer

Offentlig journal Periode:15122008-17122008

Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Offentlig journal Periode:15122008-17122008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00016-94 MØT Til: Styrets medlemmer i Helse Nord RHF Helse

Detaljer

Offentlig journal. Prosjekt 9191 Spondylartropati og genetikk. Prosjekt 9191 Spondylartropati og genetikk 2009/540-2 1281/2009 12.05.2009 10.07.

Offentlig journal. Prosjekt 9191 Spondylartropati og genetikk. Prosjekt 9191 Spondylartropati og genetikk 2009/540-2 1281/2009 12.05.2009 10.07. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 6.7.2009-12.7.2009, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.08.2009 Prosjekt 9191 Spondylartropati og genetikk Prosjekt 9191 Spondylartropati og genetikk 2009/540-2

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10.

Offentlig journal. Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter. Samhandlingshedelse SSJ - Kirurgisk avdeling 2013/909-2 7637/2013 16.10. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 27.10.2013, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 01.11.2013 Svar vedr.- Manglende 24 timers varsel, medikamenter Samhandlingshedelse SSJ -

Detaljer

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja

2/15/2011. Offentlig j ournal. Periode: 01-27-2011-01-27-2011. Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja Offentlig j ournal Periode: 01-27-2011-01-27-2011 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Saksbehandler: Alle Notater ()Q: Ja Notater (N): Ja 08/00053-96 1 Tilg. kode: U Avsender: Helsedirektoratet 08/00235-21

Detaljer

Offentlig journal Periode:28072008-01082008

Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Offentlig journal Periode:28072008-01082008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00010-88 Dok.dato: 17072008 Grad: U 0 Par.: Helseforetakenes

Detaljer

Offentlig journal Periode:07072008-09072008

Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Offentlig journal Periode:07072008-09072008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00035-40 Dok.dato: 30062008 Grad: UO 1 Par.: 5a Fvl 13.2,

Detaljer

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 06.06.2016 Journaldato: 30.5.2016-3.6.2016, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Søknad om strategiske

Detaljer

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok.

Journaldato: , Dokumenttype: I,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg. Dok. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 7.8.2017-9.8.2017, Dokumenttype:,U,N,X, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg nnhold: Gjestepasienter juli 2017 Fossumkollektivet

Detaljer

Offentlig journal Periode:11062009-12062009

Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Offentlig journal Periode:11062009-12062009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00028-4 Krav om erstatning i KOFA sak 2005/85 og 2005/121

Detaljer

Offentlig journal. Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1002-2 7165/2012 05.09.

Offentlig journal. Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** Pasientsak ***** ***** ***** ***** ***** 2012/1002-2 7165/2012 05.09. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 8.10.2012-14.10.2012, Dokumenttype:,, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 19.10.2012 nnhold: Svar vedr. journalforespørsel ***** ***** ***** ***** Pasientsak

Detaljer

Offentlig journal Periode:16052007-16052007

Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Offentlig journal Periode:16052007-16052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00026-109 U Til: Peronalsjefene i Helseforetakene i Helse

Detaljer

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg

Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: <>221 - Annet om psykisk helsevern og rusomsorg Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 13.07.2015 Møte med Bufetat, region nord Journaldato: 9.7.2015-12.7.2015, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 - Annet om psykisk helsevern

Detaljer

Offentlig journal. NPE sak 2009/03433 - klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** NPE sak 2009/03433 ***** ***** ***** ***** ***** *****

Offentlig journal. NPE sak 2009/03433 - klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** NPE sak 2009/03433 ***** ***** ***** ***** ***** ***** Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 27.9.2010-3.10.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 27.10.2010 nnhold: NPE sak 2009/03433 - klage på vedtak ***** ***** ***** ***** ***** NPE sak 2009/03433

Detaljer

Helse Sor-Øst RHF 26062012. Offentlig journal. Periode: 22062012-22062012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle

Helse Sor-Øst RHF 26062012. Offentlig journal. Periode: 22062012-22062012. Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (N): Alle Helse Sor-Øst RHF 26062012 Offentlig journal Periode: 22062012-22062012 Journalenhet: Avdeling: Saksbehandler: Notater (X): Notater (N): Alle Alle Alle Ja Ja 08/00095-39 1 Brønnøysundregistrene Sak: Brønnøysundregisteret

Detaljer

Offentlig journal 27072009-04082009

Offentlig journal 27072009-04082009 Offentlig journal 27072009-04082009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00018-34 Dok.dato: 04062009 Grad: UO 1 Par.: 13.1l. jf fvl. U Til:

Detaljer

Offentlig journal Periode:24052007-24052007

Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Offentlig journal Periode:24052007-24052007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Nei Notater (X): Nei 03/00015-101 Dok.dato: 23052007 Grad: U 0 Par.: U Til: alle

Detaljer

Offentlig journal Periode:25022008-25022008

Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Offentlig journal Periode:25022008-25022008 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00015-4 U Til: Styret i Helse Fnnmark HF, Direktøren i

Detaljer

Offentlig journal Periode:18042007-18042007

Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Offentlig journal Periode:18042007-18042007 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 03/00016-176 Dok.dato: 28032007 Grad: U 0 Par.: Universitetssykehuset

Detaljer

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH

FAGAVD/SIS. Saksbeh. (enhet/initialer): Avskr. dato: Avskr.måte: Avskriv lnr.: FAGAVD/HHH Offentlig journal Seleksjon: Journaldato: 11.8.2014-20.8.2014, Dokumenttype: I,U, Status: J,A, Ordningsverdi: 221 Rapport generert: 20.08.2014 Utarbeidelse av engelske titler på nasjonale tjenester Nasjonale

Detaljer

Offentlig journal Periode:13052009-15052009

Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Offentlig journal Periode:13052009-15052009 Journalenhet: Alle Avdeling: Alle Kontor: Alle Saksbehandler: Alle Notater (N): Ja Notater (X): Ja 08/00062-7 Dok.dato: 12052009 Grad: U 0 Par.: U Til: Nordlandssykehuset

Detaljer

Offentlig journal. Oppnevning regionalt fagråd for geriatri Helse Nord. Fagråd for geriatri 2011/893-2 8025/2011 28.11.2011 ADIR_STAB/FAM 28.11.

Offentlig journal. Oppnevning regionalt fagråd for geriatri Helse Nord. Fagråd for geriatri 2011/893-2 8025/2011 28.11.2011 ADIR_STAB/FAM 28.11. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: - 4.12.2011, Dokumenttype:,, Status: J,A 08.12.2011 nnhold: Oppnevning regionalt fagråd for geriatri Helse Nord Fagråd for geriatri 2011/893-2 8025/2011 321

Detaljer

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011

Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Adressatene Deres ref.: Vår ref.: 2010/180-52/ 012 Saksbehandler/dir.tlf.: Arnborg Ramsvik, 75 51 29 23 Sted/dato: Bodø, 21.01.2011 Protokoll fra møte i Regionalt brukerutvalg 20. januar 2011 Regionalt

Detaljer

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal

Helse Sør-Øst RHF - Offentlig journal I, Inngående eksternt produsert, 08/00198-68 Nærmere utredning om kriterier for Helse Sør-Øst plasser på Furukollen psykiatriske senter Tvungent psykisk helsevern - retningslinjer Oslo universitetssykehus

Detaljer

Offentlig journal. Tilsynsrapport fra tilsynet ved Helgelandssykehuset psykiatriske senter. Branntilsyn Mosjøen 2010/338-2 2341/2010 13.04.

Offentlig journal. Tilsynsrapport fra tilsynet ved Helgelandssykehuset psykiatriske senter. Branntilsyn Mosjøen 2010/338-2 2341/2010 13.04. Offentlig journal Seleksjon: Rapport generert: 26.4.2010-2.5.2010, Dokumenttype:,, Status: J,A 06.05.2010 Tilsynsrapport fra tilsynet ved Helgelandssykehuset psykiatriske senter Branntilsyn Mosjøen 2010/338-2

Detaljer