Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Strategiarbeid. Står IL Valder godt rustet til å møte framtida?"

Transkript

1 Strategiarbeid Står IL Valder godt rustet til å møte framtida? 1

2 I perioder hvor det ikke er noen ledelse, står samfunnet stille. Fremskritt oppstår der dristige, dyktige og dedikerte ledere griper muligheten for å endre tingene til det bedre. 2

3 DET ER MULIG FOR BEGGE Å VINNE, SÅ LENGE MAN IKKE ER BESATT AV ALLTID Å SKULLE BESEIRE DEN ANDRE FOR IKKE Å BLI BESEIRET SELV 3

4 Visjon? Retning? Mål? Hvis du ikke har noe å strekke deg etter, hvor strekker du deg da? 4

5 Organisasjonsraketten Organisasjonsraketten illustrerer en organisasjons strategiplan. For en organisasjon finnes det noen sentrale punkter som må være uttrykt og gjort levende for alle dets medlemmer. 5

6 Hva vil det si å lede et idrettslag? Ledelse handler om å oppnå resultater sammen med og gjennom andre! Da blir idrettslaget en lærende organisasjon, av og for den lokale aktiviteten! 6

7 Hvor er de strategiske utfordringene? Hensikt: Å organisere idrettslaget slik at fremtidens utfordringer kan møtes med optimal ansvarsfordeling og ressursutnytting Oppdatere lovene Optimalt antall tillitsvalgte Optimal organisering og struktur Optimal organisasjonsplan 7

8 Den gode sirkel Vi ønsker å ha det gøy og Tiltak Aktivitet bli så gode som vi selv vil Evaluering Progresjon Trening Møter Arrangement 8

9 Anlegg Kommunika sjon Aktivitet Styre Økonomi Organisasjon og ledelse

10 Den gode sirkel Tenk prosess: 1. Kortest mulig vei fra organisasjon til aktivitet 2. Enkle organisasjonsplaner 3. Rekrutteringspolitikk og ansvar Prosess Tiltak Aktivitet 10

11 Flytsonemodellen UTFORDRINGER Angst/bekymring FLYTSONE Kjedsomhet/frustrasjon FERDIGHETER 11

12

13 IL Valder 920 medlemmer 490 menn / 430 kvinner 625 aktive medlemmer 326 menn Håndball 54 Fotball 210 Friidrett kvinner Håndball 109 Fotball 128 Friidrett 62 13

14 Startkveldmetodikk Hvordan er formkurven innen følgende områder? 1. Generelt 2. Kompetanse hos trenere og ledere 3. Verdier og holdninger 4. Organisering / organisasjon og ledelse 5. Anlegg 6. Allsidighet 7. Aktivitetstilbud 8. Involvering av ungdom, jamfør idrettens ungdomsløft 14

15 IL Valder er i god form og står godt rustet til å møte framtida: God form Dårlig form 31 6 Kommentar: 6 plopper midt på God ledelse; gode idrettsanlegg; godt fair play arbeid; god økonomi; behov for økt trenerkompetanse Må bli bedre på økonomi; gode anlegg og klubbhus; dårlig dugnadsånd?; antall medlemmer er bra; må gjøre noe med parkering, trafikksikkerhet og logistikk ift anlegget; godt engasjement Behov for større foreldreengasjement; informasjon om arrangement kunne vært bedre; organisasjonsstrukturen er ikke god nok, men positiv utvikling er på gang; flott fotballanlegg; heimesideutvikling Fine anlegg gir gode inntektsmuligheter; mange aktiviteter; vanskelig å rekruttere til verv innen håndball, friidrett og fotball; mange og små aktiviteter som gir liten inntekt Herrefotball er bra; dame- og jentefotball er nedprioritert, likedan med friidrett; manglende rekruttering på håndball; dommerne gjør det bra; fair play er bra; godt anlegg Anlegg, styre og økonomi er bra; fair play er bra; frafall i håndballgruppa, spesielt gutter; jentefotball? rekruttering? + anlegg, klubbhus, medlemsmasse, gode rollemodeller/reklame; - svake håndballgrupper, jentefotball fra 10 år og oppover er i oppløsning; samarbeid og kommunikasjon mellom gruppene er dårlig

16 Kompetanse og verdier hos trenere og ledere: God form Dårlig form 33 3 Kommentar: 6 plopper midt på Gode verdier; viktig med kontinuitet stabilt trenerteam; større fokus på kurs til trenere; ledere og trenere må ha engasjement Gode verdier; mye foreldrestyrt dugnadsarbeid; må øke kompetansen (kursing) på trenere og ledere; øke betaling parallelt med kursing; samarbeid med andre klubber; etisk god jobb med ledere og trenere Gode trenere og gode foreldre; ikke implementert plan/sportsplan For stor variasjon mellom lagene jente-/ guttefotball; manglende systematikk i arbeidet med skolering av trenere størst variasjon i lave aldersgrupper + ikke topping av lag tilstreber lik spilletid; fair play er også bra; - på ungdomstrinnet er det dårlig kommunikasjon trenere imellom; manglende standardisering av verdiarbeider gir ulik vektlegging ift topping av lag etc Mangler utstyr; ulikhet gruppene imellom friidrett mangler mye; topping av lag + fair play og verdier

17 Organisering av idrettslaget: God form Dårlig form 29 4 Kommentar: 9 plopper midt på Struktur og mandat i fotballgruppa begynner å ta form; har også en velfungerende barneidrett; - prøve å redusere slitasje på ildsjeler, kommunikasjon mellom gruppene må bli bedre, ønsker mer levende hjemmeside Valder som organisasjon er nok bra, men informasjonen om det er for dårlig; samarbeidet mellom gruppene må bli bedre kommunikasjonssvikt; maks antall verv! Mye bra, kan bli tydeligere; sponsorteam bør bli egen overordnet gruppe forbedringsområde; må bli tydeligere i kommunikasjon Organisering har halta bedring på gang gjennom omorganisering i fotballen; informasjonsflyten i organisasjonen må bli bedre bruke heimesida aktivt; utfordring å fylle de posisjonene en har i organisasjonen Organisering ok, men dårlig kommunisert ut hvem gjør hva? Det meste er foreldrestyrt, likevel behov for at alle ser sin rolle Mange utfordringer nytt styre i fotball nå reorganisering, ny struktur; har håndball styre? Hovedstyret god kurs; barneidrett ok hva med friidrett? Utfordring å få nok folk til å ta verv; vi må øke engasjementet; behov for klare, definerte arbeidsoppgaver i alle ledd for å avhjelpe lag og trenere rød tråd i hele organisasjonen fra øverst til nederst

18 Gode og velfungerende anlegg: God form Dårlig form 42 0 Kommentar: 0 plopper midt på Gode anlegg, men trafikkproblem Nytt dekke og klokke på idrettshall; belysning! Framtidsretta anlegg på Valdervoll; anlegg for alle mulig med nye aktiviteter; nytt dekke på hallen Trafikk til Valdervoll tilkomst gangveier (over fjellet); belysning; hallkapasitet ok fra Flotte anlegg; ny skole gir ny dobbel gymsal; neste steg er innendørs fotballhall; - trafikk og parkering, sykkeloppstilling - parkering, utstyr og tilgjengelighet

19 Godt utviklet aktivitetstilbud, herunder allsidighet: God form Dårlig form 36 3 Kommentar: 3 plopper midt på Jobbe mer på tvers av øyene og legge til rette for vurdering av nye aktiviteter; barneidretten må bli mer allsidig synliggjøre med årshjul + håndball og fotball; behov for mer allsidighet nye idretter? hva med old boys/ladies? + allidrettsklubb, jentebølgen, valderløpet, fjelltrimmen; - friidretten Det er de samme ungene vi skal fordele aktiviteten på; vi bør holde oss til det Valder er gode på vektlegge barneidrett og allsidighet; har vi konkurranse innad i klubben? Fokus på det vi har, men ikke ekskludere øvrig aktivitet

20 God involvering av barn og ungdom særlig ungdom: God form Dårlig form 4 12 Kommentar: 6 plopper midt på Fair play ungdom lager egne regler; hva med tillitsvalgte? Stor variasjon kommer an på trenerne og spillerne Dommere, men lite synlig; fair play utvalg på gang; ungdom som webansvarlig? Fair play utvalg spillere fra alle lag møtes; ungdom som slutter som aktive kan brukes i andre roller For mye trenerstyrt; skape arena for ungdom temakveld v/trenere og med sportslige ledere på tvers av gruppene Ungdomsfrafall: sjekk årsak og sett inn tiltak

21 Handlingsplan Hva Hvordan Hvem Når Kompetanseheving Kursing på alle nivå: - Ledere - Trenere - Foreldregrupper - Styret IL Valder: - Betale det det koster I løpet av 2015 Likestille jenter og gutter både i håndball og fotball Jobbe med å endre holdninger og handlinger blant lagledere i klubben Kommunikasjon mellom håndball og fotball må bli bedre Jobbe med holdninger det handler om inkludering Regulering av ekstra tilbud i barneidrettsalder.. Formell søknad Den som starter Mer innsats i barneidretten med tanke på allsidighet Ufarliggjøring av de ulike grenene Trenerne må inkludere de ulike gruppene + foreldre Tiltak når utøvere slutter Evaluere snarest Trenere, styret Felles, overordna verdisyn I plenum for alle trenere Styret?

22 Handlingsplan Hva Hvordan Hvem Når Plan for barneidrett 5 9 år Hovedstyret tar beslutning om tilbudet Hovedstyret Plan klar våren 2015 Sportslig utvalg Møtes flere ganger ila året Hovedstyret Omgående! Ungdomsidrettsskole Videreføre barneidrett Kommunikasjon i organisasjonen og mellom de ulike gruppene Hjemmeside som er oppdatert med link til sosiale media Kommunikasjon rød tråd i Valder Gode sportslige utvalg som samarbeider etter en agenda Sportslig utvalg Før Webansvarlig Valgkomiteen Felles sportslig utvalg på tvers av gruppene. Topping av styre og ledere på samtlige nivå Ledelsen i IL Valder få inn profesjonelle folk i alle ledd I løpet av 2015

23 Handlingsplan Hva Hvordan Hvem Når Egen gruppe som jobber med sponsorer på tvers av lag. Jobber kun for Valder Fadderordning på barneidrett Styrke og forbedre kommunikasjon på tvers av avdelinger Klare og tydelige retningslinjer for alle på trening, slik som bredde, spissing og hospitering Etablere eget team fra hver «gren» 3 års barneidrettskull blir fadder for 1. år altså trenere Etablere eget team fra hver «gren» 3 års barneidrettskull blir fadder for 1. år altså trenere? Sportslige ansvarlige for hver gren «jobbinstrukser» for trenere Kommer fra ledelse

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år

Barnehåndball 1. Håndball for alle. Barnehåndball. Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball 1 Håndball for alle Barnehåndball Tips og retningslinjer for ledere med ansvar for håndballspillere i alderen 6-12 år Barnehåndball - 2 BRUK TID TIL Å SNAKKE MED DEN ENKELTE SPILLER Barnehåndballens

Detaljer

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb

Sportsplan. (Barne- og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Sportsplan (Barne og ungdomsfotballen samlet på det nye kunstgresset i Sørreisa) 3`stjernes idrettsglede vokser trygt i en solid klubb Verdigrunnlag All aktivitet i SIL Fotball skal være basert på følgende;

Detaljer

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1

ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 ungdom3 18-05-05 12:31 Side 1 Ungdomsfotball Råd og retningslinjer 13-19 år ungdom3 18-05-05 12:31 Side 2 Bakgrunn Norges Fotballforbund har to utviklingsmål med ungdomsfotballen Utvikle gode spillere

Detaljer

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014

Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Langtidsplan Midt-Norge Bandyregion 2012-2015, revidert av Årsmøtet 2014 Dokumentet skal si noe om hvilke prioriteringer Midt-Norge Bandyregion ønsker å handle etter som administrerende myndighet i Midt-Norge

Detaljer

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år

Veileder. God Ungdomsfotball 13-19 år Veileder God Ungdomsfotball 13-19 år 1. MÅL OG HENSIKT Orkla FK skal med bakgrunn i NFFs visjon Fotballglede, muligheter og utfordringer for alle, gi et fullverdig fotballtilbud for alle som ønsker å spille

Detaljer

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1

SPORTSPLAN. Versjon 1.3 1 SPORTSPLAN Versjon 1.3 1 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Innledning... 4 2 Formålsparagraf, verdigrunnlag og mål... 6 2.1 Vår formålsparagraf... 6 2.2 Våre verdier og verdigrunnlag... 6 2.2.1 Positive ishockeyopplevelser...

Detaljer

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013.

SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. Revidert juni 2014 Innledning SU presenterer med dette en komplettering og revidering av Sportsplanen som ble fremlagt og vedtatt høsten 2013. I tillegg til å favne også ungdomshåndballen fra 13-18 år,

Detaljer

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan

Norsk Friidrett. mot 2015. Strategisk plan Norsk Friidrett mot 2015 Strategisk plan 2014 2015 2012 2013 2011 1 Norsk Friidrett populær og engasjerende for alle! Klargjøring av begreper Norges Friidrettsforbund og Norsk Friidrett Norsk Friidrett

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB

TRONDHEIM FRISBEEKLUBB TRONDHEIM FRISBEEKLUBB STRATEGI- OG HANDLINGSPLAN 2013-2018 Innhold "Veien fra stiftelse til strategi- og handlingsplan"... - 3 - Historikk... - 3 - Ny giv... - 3 - Vedtak av strategiplan for 2013-2018...

Detaljer

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014

Sportslig plan Jevnaker fotball. Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Sportslig plan Jevnaker fotball Kai Fredriksen & Bård Brørby 03.01.2014 Innholdsfortegnelse BARNEFOTBALL - (5-12 ÅR)... 6 5-6 år fotball er gøy... 8 7-10 år Bli venn med ballen... 10 10-12 år - LAG ET

Detaljer

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992

AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 AGENDA ÅRSMØTET 2014 NESODDEN HÅNDBALLKLUBB STIFTET 17. JANUAR 1992 1. Registrering av frammøtte og stemmeberettigede medlemmer 2. Åpning av møtet 3. Valg av Møteleder, Møtesekretær og tellekorps 4. Godkjenning

Detaljer

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE

FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE FUTSAL-DOKUMENT FOR NORSK FOTBALL PERIODEN 2012-2015 FUTSAL I NORGES FOTBALLFORBUND, FOTBALLKRETSENE OG KLUBBENE Troms Fotballkrets, oktober 2011 1 INNHOLD: 1. Organisasjonen a. Norges Fotballforbund b.

Detaljer

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator:

Rollebeskrivelser Styret: Leder: Nestleder: Sekretær Økonomiansvarlig: Treneransvarlig/trenerkoordinator: Rollebeskrivelser Styret: Mål- og strategiarbeid /rammene for arbeidet i klubben. Visjon- og verdiarbeid. Økonomisk -/ og drifts kontroll. Organisering og styresammensetning underutvalg og roller. Følge

Detaljer

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben.

Ledere for hvert enkelt lag er ansvarlig for at innholdet i klubbhåndboka gjøres kjent for spillere og foreldre knyttet til klubben. 1. Innledning Dette dokumentet er plattformen for all aktivitet i Klæbu IL fotball og er klubbens viktigste styringsverktøy. Alle ledere og trenere i klubben skal introduseres for dokumentet og skal aktivt

Detaljer

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1

Innhold ULLENSAKER ISSPORTKLUBB 1 Innhold Organisasjonshåndbok for Ullensaker Issportklubb (UISK)... 2 Ullensaker Issportklubb er... 2 Organisering av klubben... 2 Hovedstyret (HS)... 2 Valgkomiteen... 4 Sportslig utvalg... 4 Klubbens

Detaljer

En idebank for klubbutvikling

En idebank for klubbutvikling En idebank for klubbutvikling INNHOLDSFORTEGNELSE INNLEDNING S. 3 1. ORGANISASJON S. 4 ORGANISASJONSMODELLER S. 4 VALGKOMITEEN S. 4 STYREARBEID/ORGANISERING S. 4 REKRUTTERING AV TILLITSVALGTE S. 5 DAGLIG

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø

GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball. Trygghet og utvikling i et sosialt miljø GRUPPEHÅNDBOK Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø 2 FORORD Gruppehåndbok Skrim Fotball gir informasjon om fotballgruppens adminstrative rutiner og bestemmelser. Målet er at alle interesserte

Detaljer

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball

GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball GRUPPEHÅNDBOK IL Skrim Fotball Trygghet og utvikling i et sosialt miljø DEL I Første delen av håndboken skal inneholde en kort introduksjon av gruppa og den skal gjøre rede for gruppens målsetninger og

Detaljer

God klubbstruktur => økt frivillighet?

God klubbstruktur => økt frivillighet? God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => økt frivillighet? -> God klubbstruktur => foreldreengasjement? -> Det skal være attraktivt å være ansatt -> Det skal være givende å være engasjert

Detaljer

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF

Aktivitetsplan. Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Aktivitetsplan Fotballgruppa - Larvik Turn & IF Index 1 - Visjon og mål Side 2 Klubbens langsiktige målsettinger Klubbens mål for barnefotballen Klubbens arbeidsmål Klubbens kjennetegn 4 - Trening Side

Detaljer

H E D D A L I L F O T B A L L

H E D D A L I L F O T B A L L H E D D A L I L F O T B A L L O R G A N I S ASJONSSPLAN R E V 2 0 1 5 Dokumentet er vedtatt i årsmøte: 03.03.2015 INNLEDNING Heddal IL Fotball har de siste årene hatt en positiv utvikling. Nytt anlegg

Detaljer

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet

FIF-POSTEN. FIF G90 på treningsleir til Newcastle. www.fagerstrand.no. Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet Glede - Gode holdninger - Utvikling - Langsiktighet FIF-POSTEN www.fagerstrand.no NR 1 2005 INFORMASJON FRA FAGERSTRAND IDRETTSFORENING FIF G90 på treningsleir til Newcastle Av Åge Wedøe Skal det være

Detaljer

Fotball for alle og Fotball er moro.

Fotball for alle og Fotball er moro. Sportsplan Lysekloster Idrettslag Fotball 2015 1. Innledning 2. Ansvar og roller 3. Retningslinjer for opplæring 4. Oversikt over trenere og treningstider 5. Organisasjonsoppbygging 6. Målsetning 1. Innledning

Detaljer

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010.

SPORTSPLAN HÅNDBALL. IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. SPORTSPLAN HÅNDBALL IK Gimletroll, håndballutvalget februar 2010. Innholdsfortegnelse: Formål med Gimletrolls aktiviteter.. s 3 Målsetting.s 3 Organisering av håndballgruppa..s 5 Generelle forutsetninger

Detaljer

LISLEBY FOTBALLKLUBB

LISLEBY FOTBALLKLUBB KLUBBHÅNDBOK LISLEBY FOTBALLKLUBB Begeistring i nærmiljøet! 1 5 Vår hovedmålsetting er at Lisleby Fotballklubb skal være et viktig samlingspunkt i nærområdet, preget av stabilitet og kontinuitet. Vi skal

Detaljer

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok

GNEIST. Håndball. Foreldrehåndbok GNEIST Håndball Foreldrehåndbok Kort om håndboken Styret i håndballgruppen med ansvarsfordeling (se Gneist hjemmeside) Lagsoversikt med trenere og foreldrekontakter (se Gneist hjemmeside) Treningstider

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger

HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger HVORDAN VÆRE EN GOD IDRETTSFORELDER? Olympiatoppens 9 anbefalinger Mange foreldre ønsker å bidra til at deres barn får ta del i et godt

Detaljer

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis

SAMMEN: veien til suksess. - slik gjør vi det i norsk tennis - slik gjør vi det i norsk tennis Vi ønsker at medlemmene skal Trives med å spille tennis og utvikle seg positivt slik at de forblir innen idretten, og stadig opplever større utbytte av å spille tennis.

Detaljer