tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "tema JOBB OG UTDANNING 19 sider side 16-34 pr. kg pr. pk. pr. kg BELGIA Conference"

Transkript

1 Onsdag 1 februar 2012 Uke 05 NR 26 Årgang 170 wwwrbnettno Løssalg kr 20,- Satser kinesisk ONSDAG Molde tidlig på banen med nytt språkfag Richard Lågeide 90-åring tok lappen på ny side 8-9 Siktet for voldtekt på jobbintervju side 5 AKTIV Vant personlig trener side Språkvalg: Det handler om å kunne mer enn gjennomsnittet, og jeg tror dette vil gjøre elevene attraktive på arbeidsmarkedet, sier Mona Gundersen, avdelingsleder språkfag ved Molde videregående Her sammen med Kristin Kvalvik og Elin Botten, som begge vurderer å velge kinesisk til høsten FOTO: TORILL SKUSETH Fra høsten tilbyr Molde videregående, som en av få skoler i landet, undervisning i kinesisk språk og kultur Språk blir noe av det viktigste framover, mener Britt Flo, daglig leder i Molde næringsforum Hun vurderer å kople næringslivet på nysatsingen tema pr pk Hip hop, Cubansk Salsa, Stepping, Barnedans, Ballett, Jazzdans, Showjazz, Contemporayjazz, Zumba, Pilates og Yoga JOBB OG UTDANNING 19 sider side 34 Kun 9,6%fett NYE DANSEKURS STARTER 30 JANUAR side wwwstudio11no 12 pr pk pr kg 90 pr pk Telefon: MAGERPØLSER PÆRER GULRØTTER 1 KG TOMATER KLØVERKJØTT GRILLPØLSER 600g 33,17/kg KJØTTPØLSER u/skinn 560g 35,53/kg BELGIA Conference FIRST PRICE Smølagulrot SPANIA løsvekt 90 pr kg bunnprisno facebookcom/bunnprisno mobilbunnprisno Gjelder tom 4 februar og kun private husholdninger Forbehold om prisendringer, trykkfeil og utsolgte varer T ip s te l efon: SMS: tipsrb <tekst> til 2097 P S: kr fo r m å n ed e n s b es te tip s!

2 16 Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar 2012 jobb & utdanning er tallet på studenter i Norge i 2011, en økning fra året før Antall kvinnelige studenter økte mest, med drøyt 4600 flere studenter i 2011 enn året før Tilsvarende tall for menn var om lag studenter Økningen i antall studenter har vært størst ved universitetene, fra i 2010 til studenter i 2011 Dette tilsvarer en økning på 9 prosent Økningen skyldes delvis at Høgskolen i Bodø endret status til Universitetet i Nordland fra 1 januar 2011 Om lag studenter var registrert ved Universitetet i Nordland høsten 2011 Tittelen sikrer deg jobb Så er det opp til hver enkelt å velge blant mulighetene Og de er det mange av, forsikrer de ferske ingeniørene De ettertraktede Over kneika: Ingeniørene Lene Bergersen hos Inventas, Sara Wedin hos Brunvoll og Maria Berg Hestad hos Norconsult gleder seg over å ha kommet ut i arbeidslivet ingen grenser for hva vi kan lære oss i jobben, sier de

3 CV, jobbannonsen, søknaden din og kopier av attester kan være smart å ha med på jobbintervju Det viser at du er godt forberedt Her får du andre gode tips: Vær deg selv, og vær ærlig Ikke vær for opptatt av hvor nervøs du er, nervøsitet er helt naturlig Forsøk å lytte oppmerksomt til intervjueren, og spør dersom det er spørsmål du ikke forstår Vis tydelig at du er oppriktig interessert i jobben og framhev kvalifikasjonene dine uten å skryte eller overdrive Unngå å snakke nedsettende om tidligere arbeidsgivere og la deg ikke provosereha blikkontakt med alle intervjuerne, og fokuser oppmerksomheten på den som har stilt spørsmåletfinn ut kleskoden i firma du søker jobb, kle deg etter den Kilde: studenttorgetno JOBB OG UTDANNING Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar prosent utsettes for lovbrudd i forbindelse med sommerjobbe, i følge Landsorganisasjonen (LO) Er du på jakt etter sommerjobb, kan det være smart å søke nå Men vær klar over dine rettigheter De vanligste lovbruddene går på mangelfulle arbeidskontrakter, svart arbeid (betaler ikke skatt), brudd på Ferieloven (får lønn inkl feriepenger), fo lav lønn og brudd på Likestillingsloven Kilde: studentorgetno reportasje Sigrun L Meisingset Erik Birkeland (foto) MOLDE: I en region med et underskudd på ingeniører som hver uke visesiantalletstillingsannonser, ersarawedin(29), MariaBergHestad (30)ogLeneBergersen(28)gullverdtpåarbeidsmarkedetDetre unge kvinnene fra henholdsvis Örnsköldsvik i Sverige, Molde og Askererpåplassigodtbetaltejobberienregionistorutvikling Fellesnevneren er utdannelsen som sivilingeniører, eller «Master of Science» somdet harhettinoen år Dentittelenerdetforøvriglittvanskeligåbruke Detersivilingeniør folk flest forstår Når man kommer med «Master of Science» høresdet ut som om manhar studertiutlandet, siermaria Ja, sivilingeniørtittelen er tradisjonsrik i Norge, legger Lene til, mens det glimrer i den sagnomsuste NTH-ringen på ringfingeren Ringen som fører til den lille ekstra anerkjennelsen, ingeniørene imellom Også Maria bærer den, mens svenske Sara må trekke på smilebandetav denorske tradisjoneneog fokuspåtittel Svigerfarenmineringeniør,ogsaat«Denskalduha!»sierMaria Lett å få jobb De tre påpeker at stillingsannonsene sjelden står oppført med deres spesifikke områder, men det betyr ikke at jobbene eruaktuelle Kan dere merke at dere er ettertraktete? Ja,detmåjegsiDajegfikkbarnogønsketåflyttehjemtilMolde, forhørtejegmegflerestederomjobb,ogdavarsvaret«detskaldufå», før jeg hadde sagt så mye mer, forteller Maria, som er godt fornøyd med den faglige «matchen» hun fant hos Norconsult i Storgata Nå ønsker hun segflere nyekolleger BedriftsbesøkenepåGløshaugenvarofterettetmotdestørrefagene, mens vi på Produktdesign var få og spesialiserte Mange vet ikkehvaenindustridesignerkanbrukestil,ogtroratdetforeksempel er å lage et «fancy» deksel til et produkt, mens jobben vår vel så myekanreduserekostnaderogtamiljø-ogproduksjonshensyn,forklarer Lene, som derfor har måttet bruke litt krefter på å spesifisere hvahun kan «Kreativemenneskererkjempefint, menvivetikkehelthvavi skal bruke dere til», har vært litt av holdningen, så jeg har ikke opplevddenkonkreteetterspørselen,sierhunløsningenbleåpnesøknaderogfleretilbud, førhuntakketjatilenstillingsomproduktdesigner hos Norges største produktdesignfirma, Inventas På kontoretimolde Mølleerde sju ansatte Allsidig hverdag For Sara skulle vegen til Molde og Brunvoll komme til å gå om Trondheim Etter utdannelsen jobbet hun i forsvarsindustrien heime i Örnsköldsvik, men da finanskrisen kom, søkte hun og samboeren seg mot Norge og Trondheim Konsulentjobben i Trondheim, som skulle være nært Sverige, viste seg imidlertidåvære tilknyttetnationaloilwellimolde Etter en stund ønsket jeg å gå mer tilbake til faget mitt, og søkte meg mot et produksjonsmiljø, forteller hun Løsningen ble Brunvoll Hva er egentlig en vanlig dag på jobben for dere? Det blir mye arbeid med PC-en, men jeg både liker og trenger å være «på golvet» Jeg driver med overflatebehandling og til det burdejegvelnestenhaværtkjemikeridetdagligedreierdetsegomprosjekt tilknyttet hvordan thrusterne våre kan beskyttes best mulig motkorrosjon(rust,redanm)idriftsmiljø,ogikkeminstpådeetter hvert enorme transportavstandene Jeg både utfører små tester og snakker med folkiproduksjonen på Årø, siersara Tusj og papir PC-en er i flittig i bruk også hos Maria på Norconsult, men hunberegnerenergibruk ibygninger Visimulererenergibrukenpåeksisterendebyggellerpå nyejeg er rådgivende ingeniør, så en del er samarbeid med arkitekter og byggherreromhvordandekanbyggeforåbrukeminstmuligenerginåjobberjegblantannetmedet«passivhus»,etbyggsombruker ekstremt lite energi til oppvarming I tillegg ser jeg på VVS-løsninger, sier Maria, og påpeker at fordelen med de mindre avdelingene, som i Molde, gjør at man får jobbe veldig variert: Vi blir litt «poteter», kan dusi LeneiInventasjobberalltidpåflereprosjektersamtidig,ogfølger de forskjelligefasenefraidétilproduksjon: Først er det oppstartsmøte hvor vi får kartlagt sammen med kundenhvadeønsker Derettererdetoftebrukeranalyser«uteifelten», siden det nesten alltid er snakk om brukere Så kommer idéfasen, gjerne rett og slett med tusjer og papir, før vi tegner ut og tester modellene på PC-en Bredden i bransjer er kjempespennende på et lite stedsommolde, derforblirhverdagenveldig variert etter den femårige utdannelsen På utdannelsen lærte vi å tilegne oss teknisk stoff Nå er det nesten

4 18 Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar 2012 JOBB OG UTDANNING Tyngst først Veien fram til ingeniørtittelenharværtlangifølgedetreerdet første året på studiene tyngst Da skal alle de obligatoriske realfagskunnskapene på plass, før man jobbermed problemløsningerrestenav studiet Har dere tips til ungdom som vil følge i deres fotspor? Realfageneerviktige, mennårman begynner å jobbe, er det dataverktøy som tar seg av de fleste utregningene Men du skal kunne foreta småberegninger på sparket innimellom, sier de tre Ikke bli skremt av det første året Det er tyngst, men så blir det artigere og artigere, sier Sara Siden det første året erfellesforalleingeniørfagene,bruklinjefaget ditt som en ekstra inspirasjon, sierlene,somunderstrekeratmanikke må vite eksakt hvilken retning man vil det førsteåret Ikkegiopp,selvomdufårlysttildet fleregangerundervegs,leggermariatil: Studiet er hardt, men arbeidslivet etterpågirsåmangemuligheterblirdu lei, kan du skifte område, til og med land Målbevisst MensallesomsøkteMarias høgskolestudie i Bergen kom inn, jobbet Lene målbevisst mot de få plassene påtekniskdesignitrondheim Sammen med pappa så jeg på karakterene mine de siste semestrene på videregående og summerte for å se hva jegkunnekommeinnpåatdetbleenså klar sammenheng, ble en stor motivasjon for å se hva forbedringer av noen fag kunneføretil, fortellerhun Sara, som er sivilingeniør i ergonomisk design og produksjon fra Teknisk universitet i Luleå, fant sjøl faget som traff spikerenpåhodet Jeg har alltid likt realfag, men var samtidig interessert i kroppen Fysioterapivaraktueltenstund,mensåfantjeg denne utdanningen som kombinerte «kroppen»meddettekniske Anatomi, fysiologi og tekniske emner på én gang var midt iblinkenfor meg Omtanke for miljøet Lik Sara, kjente heller ikke Maria til andre som hadde studert det samme Jegvissteliteomingeniørstudietda jeg gikk på videregående Jeg var veldig usikker på hva jeg ville, og reiste litt og studerte spansk et år for å starte på noe påuniversitetetibergendermerketjeg at jeg saknet realfagsbiten og de direkte tilbakemeldingenefageneharenstund tenkte jeg derfor at eneste alternativet var å bli lege, men samtidig var miljøverninteressen min sterk, forteller Maria, som sjøl fant fram til faget EnergiteknologivedHøgskoleniBergen Energiproblemet er det største problemetimiljøsammenhengidag,ogfor å kunne bidra ville jeg studere brenselsceller Etter bachelorgraden tok hun en master i Energi og prosessteknikk ved NTNU i Trondheim og jobber nå med energiberegningerforbygninger I fars fotspor Lenefortelleromenarkitektfarsomalltidpratetvarmtomstudietida ved gamle «NTH» i Trondheim, og bestemteseg foråfølgeetter I god «flink pike»-stil fant jeg fram de tre vanskeligste studiene å komme innpå:medisin,industrielløkonomiog teknisk design Jeg kom først inn på industriell økonomi, men da jeg fikk timeplanen med alle økonomifagene så jegrasktatdetteikkevarnoeformegså jeg droppet det, og jobbet litt som lærer og reiste på backpacking ett år Da jeg søkte på nytt året etter, visste jeg at det var den kreative biten som var «min», derfor måtte det bli det teknisk design, sier Lene Idrettskarrieren fikk hun kombinert med designinteressen, da hun i samarbeid med Rottefella AS utviklet en ny type racingbinding for skøytingi masteroppgavensin Hvilke myter om ingeniøren vil dere avlive? Atvierkjedelige!kommerdetspontant Dessutenerdetatdetskalværeså vanskelig, sier Sara Jeg tror at mange ikke vet hva det vil si å være ingeniør Det er veldig stor forskjell på sivilingeniører, slik som oss tre for eksempel En lege er nok mer lik en annen lege, men spekteret for ingeniører er så stort, skyterleneinn Itilleggerdetatvibruker såmyematematikkihverdagendetligger til grunn, men vi gjør sjelden tunge beregninger sjøl i hverdagen Det er det dataprogramtil, siermaria Studieterenutdanningiåtilegneseg teknisk stoff Ute i arbeidslivet må de læresegnyetingforhvertprosjekt Men den fysiske forståelsen av hvordantinghengersammen,kommer manikkeunna, sierlene En vanlig dag på jobben: Datamaskinen er det viktigste arbeidsverktøyet for Sara, Maria og Lene Sjøl om de jobber i tre forskjellige bransjer, har de det samme faglige grunnlaget Likevel er det spennende å få en innføring i thrusterne Sara jobber med på Brunvoll Ikke kjedelige: Rundt bordet i kantina hos Brunvoll i Molde sentrum fikk de tre unge ingeniørene avlive myten om «sivilingeniøren» Ikke er vi kjedelige, og ikke er det så vanskelig, heller Ingeniørmangel STUDIETILBUD 2012 BACHELORSTUDIER Ingeniørfag Automatiseringsteknikk Byggingeniør Dataingeniør Produkt- og systemdesign Skipsdesign Biologiske fag Bioingeniør Biomarin innovasjon Bioteknologi Medisinsk og marint årsstudium Økonomisk-administrative fag Eksportmarkedsføring Handels- og serviceledelse Innovasjonsledelse og entreprenørskap Internasjonal logistikk Økonomi og administrasjon Maritime fag Nautikk Shipping og logistikk Helsefag Sykepleie Høgskolen i Ålesund har 2000 studenter, et inkluderende studentmiljø, og unik nærhet til by, natur ogo næringsliv Velkommen som søker! ETTÅRIGE STUDIER Shipping og økonomi Medisinsk og marint årsstudium Økonomi og ledelse MASTERSTUDIER Produkt- og systemdesign Skipsdesign Internasjonal business og markedsføring Norske bedrifter trenger ingeniører og IKTarbeidere dobbelt så mange som i 2010, i følge NAVs bedriftsundersøkelse Finanskrisen ble bare et lite hvileskjær i jakten på ingeniører og IKT-arbeidere Nå er etterspørselen like høy som den var før krisehøsten 2008 Det er nå særlig stor mangel på sivilingeniører innen bygg og anlegg, olje og petroleumsteknologi Teknisk Ukeblad skrev nylig at arbeidsledige ingeniører fra søreuropeiske kriseland kan bli redningen for norske teknologibedrifter som trenger folk I Molde er det akkurat nå 45 ledige ingeniørjobber Kilde: tuno, NAV Se wwwhialsno for oversikt over alle studieretninger Søknadsfrist 15 april

5 JOBB OG UTDANNING Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar Partnere: VERDEN TRENGER ENERGI FOR Å GÅ RUNDT LET S GO Ormen Lange sørger for at Europa får stabil og langsiktig forsyning av naturgass, det reneste fossile brenselet De unge som bor ved Ormen Lange anlegget på Aukra vil ha trygge omgivelser og ren natur rundt sykkelløypa For oss i Shell er kundene i begge ender av gassrøret viktige Ormen Lange innovasjon og avansert teknologi skaper arbeidsplasserog verdier på en sikker og miljøvennlig måte wwwshellno/ormenlange

6 20 Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar 2012 JOBB OG UTDANNING Romsdalinger fra nord til sør Vi ba romsdalinger som studerer utenbys om å fortelle om sitt studie, hvordan de trives og om de kan tenke seg å flytte hjem igjen TRONDHEIM Ingrid Lønset Solemdal (22), fra Skåla Jeg studerer ved NTNU Dragvoll, går for tiden tysk årsstudium Jeg har tidligere tatt en bachelorgrad i Europastudier med engelsk Trondheim er ikke alt for langt unnna Molde og Mørelinja går ofte, og ikke minst er studiemiljøet er kjempebra! Hvert studie har en linjeforening som holder fadderuke for nye studenter hver høst og sosialt opplegg minst to ganger i måneden Jeg har lyst å flytte hjem til Skåla en gang i framtida, men først vil jeg prøve å jobbe noen år i utlandet, eller her i Trondheim BERGEN Benedichte Indergård (19), fra Batnfjorden i Gjemnes Jeg utdanner meg til grunnskolelærer for 5-10klasse ved Høgskolen i Bergen Her er folk supersosiale, utelivet er bra, naturen er fin og det skjer alltid noe spennende Jeg ser for meg jeg vil bosette meg her i Bergen når studietiden er over, men det er også gode muligheter for at jeg vender hjemover igjen en gang i fremtiden TRONDHEIM STAVANGER Viola Wenaas Myrann (21), fra Måndalen i Rauma Jeg studerer Internasjonal Markedsføring ved BI i Stavanger, en relativt liten by der det er veldig lett å bli kjent med folk Miljøet på BI er fantastisk Jeg ser ikke for meg at jeg kommer til å flytte hjem Det kan selvfølgelig endre seg når jeg blir eldre, men sånn det ser ut nå er det nok ikke aktuelt BERGEN KRISTIANSAND Ingrid Hansgård Gjelsvik (23), fra Tornes i Fræna Jeg tar en bachelor-grad i kommunikasjon ved Universitetet i Agder (UiA) Til høsten ønsker jeg å begynne på mastergrad i Samfunnskommunikasjon her At UiA er et veldig nytt universitet merkes godt, det er et universitet i stadig utvikling og professorene og fakultetene er veldig tilpasningsdyktige og fleksible I tillegg er jo Kristiansand Norges sommerby nummer én, og det at vi har fint vær det meste av året er heller ingen ulempe Jeg kan nok godt tenkt meg å flytte hjem etter hvert, men for øyeblikket trives jeg utmerket i Kristiansand og jeg kunne også godt tenke meg å bli værende her en stund etter fullført studieløp STAVANGER KRISTIANSAND OSLO ÅS

7 JOBB OG UTDANNING Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar De største studiestedene OSLO TRO;SØ Antal innbyggere: Kjente utdanningsinstitusjoner: Høgskolen i oslo og akershus Universitetet i oslo Kunsthøgskolen i Oslo Bårdar Akademiet ÅS Antal innbyggere: BODØ TROMSØ Anna Marit Tokle (26), fra Isfjorden Jeg studerer ved Universitetet i Tromsø, ingeniør i sikkerhet og miljø Her er lite og intimt studiemiljø, det er fine omgivelser og mange turmuligheter - og feiring av sola Kanskje jeg flytter hjem igjen, men det blir ikke med det første! Kjente utdanningsinstitusjoner: Universitetet for Miljø- og biovitenskap BERGEN Antal innbyggere: Kjente utdanningsinstitusjoner: Bergen Maritime Fagskole Høgskolen i Bergen Kunsthøgskolen Bergen Norges Handelshøyskole (NHH) Skrivekunst-akademiet i Hordaland Universitetet i Bergen BODØ Antal innbyggere: 47,282 BODØ Benedicte Tornes (21), fra Tornes i Fræna Jeg studerer Journalistikk ved Universitetet i Nordland i Bodø (UIB) og trives utrolig godt, tross mye vind og ny studiehverdag Jeg opplever UIB som en koselig plass; ikke for stort, og ikke for lite UIB har et godt miljø med hyggelige mennesker, det finnes skolelag for alle og enhver som man kan engasjere seg i Det kristne studentmiljøet er et stort pluss for flere jeg har snakket med Hva som skjer i fremtida vet jeg ikke, men tanken på å komme tilbake til hjemtraktene er langt fra skummel Dersom det blir jobb i mediebransjen kommer det jo an på jobbmarkedet hvor man bør være Kjente utdanningsinstitusjoner: Politihøgskolen Bodø Universitetet i Nordland STAVANGER Antal innbyggere: 126,469 Kjente utdanningsinstitusjoner: Stavanger Offshore Tekniske Skole Universitetet i Stavanger TROMSØ Antal innbyggere: 68,839 Kjente utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Tromsø ÅS Erlend Larsen Sandnes (26 år), fra Tornes i Fræna Jeg studerer By- og regionsplanlegging på Ås/UMB (Universitetet for miljø- og biovitenskap) Ås er en liten plass, så de 3800 studentene som går på UMB blir godt knyttet sammen Det er gode tilbud innen sport og sosiale aktiviteter og med Oslo 25 min unna er det alltid noe å gjøre UKA blir arrangert på Ås hvert annet år med gode konserter og mer til Og den store parken med de erverdige byggene på universitetet er verd turen i seg selv Det er en mulighet for at jeg flytter hjem, i hvert fall til regionen Om det blir til Fræna er jeg ikke helt sikker på Vi får se hvor det kommer jobbtilbud fra KRISTIANSAND Antal innbyggere: 82,770 Kjente utdanningsinstitusjoner: Universitetet i Agder Mediehøgskolen Gimlekollen TRONDHEIM Antal innbyggere: 176,008 Kjente utdanningsinstitusjoner: NTNU Norsk Kreative Fagskole OSLO Anette Sæther (22), fra Molde Jeg studerer på Tekst og skribentlinja på Westerdahls school of communication i Oslo Oslo har mange tilbud og passer for alle Jeg er utrolig glad å i kjøre brett, så da passer det fint at Tryvann, Varingen og Hafjell ikke er så kjempelangt unna Jeg føler at det er Oslo som er best for meg med tanke på min utdanning, men jeg tror jeg kommer til å flytte hjem etter hvert reportasje Ida Hundvebakke

8 22 Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar 2012 JOBB OG UTDANNING NationalOilwellVarcoerverdensledende innen design, fabrikasjon og salg av systemer ogkomponentertildenglobale olje- og gassindustrien Selskapet sysselsetter rundt medarbeidere i over 50 land Vi trives med å bryne oss på nye, komplekse oppgaver hvor vi får brukt vår kompetanse til å finne svarene på dagens og morgendagens utfordringer Sammen skaper vi resultater Sammen skaper vi fremtid Er du en offensiv selger? NOV i Molde har ca 300 medarbeidere og holder til i Grandfjæra ved sjøsiden i sentrum av Molde Våre hovedprodukter er kraner og løfteutstyr til faste og flytende installasjoner offshore Mange av våre produkter er skreddersydde for kunden og vi har stort fokus på produktutvikling Vi har også en stor ettermarkedsavdeling som sørger for installasjon og vedlikehold av produktene over hele verden NOV i Molde søker SALES MANAGER Den som ansettes vil få en nøkkelrolle når det gjelder å ta nye markedsandeler og videreutvikle kundeforhold innen feltet Floating Production Kjennskap til markedet og tekniskforståelseerenforutsetning-sammenmed dokumenterte salgsresultater Erduklarforenspennendestillingmedgodebetingelser? TaisåfallkontaktmedJanSteinarAaseli,Manager Sales (tlf )ellerterjekorsnes,hrmanager (tlf )foråfåvitemerfinnkode: Se alle ledige stillinger hos NOV i Norge på wwwnovcom HIGH-TECH PRODUKSJONSBEDRIFT MED VERDENSRY Vi søker nye medarbeidere! Brunvoll AS er en ledende produsent av sidepropeller og azimuthpropeller for skip Bedriften har en betydelig eksportrettet produksjon og er representert på de fleste kontinenter Bedriften har i dag rundt 250 medarbeidere i Norge og er sentralt plassert i Molde Bedriften har et moderne produksjonsanlegg med maskinverksted hvor det bla kjøres ubemannet to-skifts produksjon, plate/sveis avdeling og monteringsverksteder for mekaniske-, hydrauliske- og elektriske enheter som inngår i propellsystemene Til utvikling, design, produksjon, salg og service av thrustersystemer trenger vi regelmessig kvalifiserte sivilingeniører, ingeniører, industrimekanikere, maskinarbeidere/cnc-operatører og platearbeidere Brunvoll tilbyr også rundt 20 lærlingeplasser årlig innen fagfeltene industrimekanikk, plate-sveis, maskinarbeid/cnc, IKT og kontorfag Mer informasjon om bedriften og ledige stillinger finner du på våre internettsider: wwwbrunvollno Kontakt oss; BRUNVOLL AS v/qhse&hr Director Trond Brunvoll Strandgata 4-6, 6415 Molde Tlf e-post:

9 JOBB OG UTDANNING Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar Skann ikonet med mobilen og se ledige stillinger på wwwstxosvcom wwwiogmno Foto: BillyBonkers Skap fremtidens skip STX OSV er et globalt konsern innen design og bygging av offshore- og spesialfartøy Vi er i sterk vekst, noe som gir muligheter for karriere i Norge, Romania, Brasil, India, Vietnam og Singapore Hos oss får du en unik mulighet til å jobbe i et internasjonalt miljø, og du blir en viktig del av verdikjeden fra idé til ferdig produkt Blir du med på å skape fremtidens skip? LÆRLINGER Bedriftene til STX OSV tar inn nye lærlinger hvert år Med en lærekontrakt hos STX OSV får du muligheten til å utdanne deg til fagarbeider med et nasjonalt godkjent fagbrev innenfor en rekke forskjellige fag, samtidig som du har lønn og tilskudd fra en egen støtteordning under utdanningen Søknadsfrist: Ved våre STX OSV-bedrifter søkes det etter lærlinger i følgende kategorier: Aukra: - Industrirørlegger - Industrimekaniker - Platearbeider Brattvaag: - Industrimekaniker - Platearbeider - Sveiser Langsten: - Industrirørlegger - Industrimekaniker - Platearbeider Søviknes: - Industrirørlegger - Industrimekaniker - Platearbeider - Sveiser Electro: - Elektromontører - Tavlemontører Accommodation: - Innredningssnekker Piping: - Industrirørlegger SOMMERARBEIDERE STX OSV tar inn sommerarbeidere hvert år, og pågangen blir bare større og større For at alle skal bli behandlet likt, må den som vil ha sommerjobb hos oss søke på annonsene som ligger i vårt rekrutteringssenter på vår hjemmeside Søknadsfrist: For mer informasjon se wwwstxosvcom/career

10 24 Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar 2012 JOBB OG UTDANNING For systemutvikler og trebarnsmor Gry Cecilie Sydhagen (37) var det flaks at barna kom tidlig og tett Nå leder studenten fra Høgskolen i Molde sin egen suksessfulle IT-bedrift Fruen fra havet

11 JOBB OG UTDANNING Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar reportasje Sigrun L Mesingset Bjørn Brunvoll (foto) VESTNES: «Frue, frøkenellerunge dame» Detharikkemangletpåhentydninger til alderogkjønnforgründer Gry CecilieSydhagen iden manns- og alderstungemaritimenæringa Nåbare preller detav meg, sierhun nårromsdalsbudstikke møter henne påden nyeavdelingaformaritimrådgivning itomrefjorden, tidligerenovomar Idagerhunførstogfremst «CEO», chief executive officer, for Metizoft AS Den engelsketittelengjenspeiler den internasjonalesuksessenog muligheteneforbedriftensom harspesialisert seg påinternasjonalmiljølovgivning innenfor maritimindustri, såkalte grønne sertifikat Jostrengere regler, jo bedrefor både ossogmiljøet, ogdeter denvegen det går, forklarerdentidligereprogrammereren FrafamilienpåMoltustranda fikk hundet maritimeinn medblodet Metizofts hovedkontorifosnavågen ligger ikketilfeldigsideomsidemedrederiene somutgjørenstor delav den maritimeklyngen på Sunnmøre Tettstedet blei2010kårettil «NorgesNæringsby» avtidsskriftetkapital ogkonsulentselskapetdun& Bradstreet Romsdalingene kanskulemisunneligtilsunnmøre så mye vivil, menkarrierenstartet faktiskpåhøgskolen imolde Glad i Molde Studiene i informatikk og systemutvikling på Høgskolen la det tekniske grunnlaget, og tida i Molde ser huntilbakepåmedglede Hvorfor akkurat Høgskolen i Molde? Fordiskolendenganghaddedenbeste datautdannelsen jeg kunne tenke meg I tillegg var det nært heime Jeg er enebarn og hadde en bestemor som jeg var veldig knyttet til, i tillegg til foreldrene mine I Molde skulle hun møte andre med en genuininteresseforfaget Fordi jeg valgte så utradisjonelt, var vipåettidspunkt75mannfolkogbare et par-tre damer på studiet Den underliggendefaginteressenharjegtattmedmeg videre, somnårjegidagfordetmestesitter ogsystemutvikler Hvordan trivdes du i Molde? Defire åravarutroligkjekke Høgskolenvar heltny ogvisyntesden var veldig stas Påfritida vardet ekstrajobbingpåshellbolsønesogsom datalærer Sunnmøringer erjoikke såpopulære imolde, såvi varen godgjeng som holdtsammen, blantannet på studentsamskipnadensutested «Tapperiet» Fortsattharjeggodevennerder oppe, fortellergry Uten jobb Etter studiene flyttet hun til Ålesund for å jobbe, sa opp, og møtte derettersamboerensinogblegravidetter kort tid Nummer to kom når førstemann barevartretten måneder Den gangenvarjeglikeeffektiv i privatlivetsomijobben, kan man vel si Mendetbletøftå væreheimeogviteat jegikkehadde jobbågå tilnårungene skullebegynneibarnehagen Usikkerhetenble en klump imagen idenperioden Mannenminsadetogså: Du måut og finnedegjobb, Gry Ved en tilfeldighet skulle det bli familielegensomfikkhenneinnpågründersporet Jeg varheimemed barna, og plutseligen dagkom familielegenpåtrappa Først blejeg redd for at han kom med et dødsbudskap, men såvistedetseg at ryktene gikk omat jegvardatakyndig, ognå haddedataen hanskrasjet! Jeg hadde alltidliktåskru påmaskiner, så jegtrådte til, og dasahan at jeg burde starte formeg sjøl Det blestartenfordatafirmaetmetiz Data i2005 Faren, som harvært maskinsjef iflererederi, såatsin enestedatter stouten jobb Han ga henne etter hvertflere og flereoppdrag, førteknisk sjefpå Kleven verft, OleKristensen, presentertebehovetfor grønnesertifikat Somsystemutviklervardet en gyllen sjanse, men skulledeteksporteres, måttedetværebra I 2006bleMetizoft ASen realitet Dette kanblistort, Gry, huskerjeg han sa Medarbeidere å stole på TreåretterbleGryogMetizoftASkårettil«Årets kvinneligegründer»avnærings-oghandelsdepartementet, i kamp mot over femtiandre kandidater Hva er det smarteste du har gjort for karrieren din? Atjeg blekårettil«åretsgründer» satteossnok merpå kartet, menmer grunnleggende har detværtåkople megtilgode medarbeideresomjeg kan stolepå, bådefagligog personlig Da vet jegogsåhvasomventerhvisvi«ryker sammen» innimellom Åværeflinktilå delegere, erogså heltgrunnleggende med mintimeplan Ogsåharjeg lært megåfølge magefølelsen, forden brukeråværegod, svarergründerenmed et smil Pådet personligeplanetserjegi ettertidat det varsmartåfå detre barna mine førkarrierenskjøt fart Jegharalltidværtglad ibarnogønsket meg det sterkt, derforvardet mittførste mål Med jobbhverdagenmin nå, villedet værtvanskeligåstarte småbarnsfasen, fortellertrebarnsmora Interesse i bunn Ifølge Gry er gründere som henne ofte enebarn Sjøl ble hun dratt med på verft og båter, og fikk utførlige forklaringer allerede som tiåringavmaskinsjef-farenmedstoryrkesstolthet Har du noen råd til unge som skal velge utdannelse i dag? Dyrk ogfølginteressenedineioppveksten Detbetyr ikkeat deter nøyaktig detdu skaljobbe med, mendet kanofte være tingdu er godtil Hvisdet varsnakk omminebarn, ville jeg ha kryssforhørtdemom hva delikerågjøre, hva de synesde er godepå Høgskolen i Molde Sammenslått av Distriktshøgskolen i Molde og Sjukepleierhøgskolen i 1994 Skolen har i dag rundt 1800 studenter og 140 ansatte Tilbyr fag- og profesjonsstudier innen helse- og sosialfag, økonomi, idrettsledelse, informatikk og samfunnsfag Mest kjent for studiene innen transportøkonomi og logistikk (sistnevnte med vitenskapelig høgskolestatus fra 2010) Distriktshøgskolen startet som en av de første i Norge med studietilbud innen IT og data i 1969 Nettside: wwwhimoldeno Gry Sydhagen (37) Aktuell: Daglig leder og gründer (2006) av den maritime programvarebedriften Metizoft AS Bosted: Tjørvåg i Herøy Sivilstatus: Samboer, tre barn Utdannelse: Informatikk og systemutvikling ved Høgskolen i Molde Verv: Pressens Faglige Utvalg, Polaris Medias redaksjonelle råd, næringsminister Trond Giskes næringsgruppe «2020», næringskomiteen i Herøy og ambassadør i EUs «Female Entrepreneurship», samt flere styreverv

12 26 Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar 2012 JOBB OG UTDANNING For mittvedkommendehaddejegdatainteressen ibunn Det maritimekom joinn hjemmefra, men interessenforakkuratdet vokste fram etterhvert Når man ser på jobb- og familiesituasjonen din, hvordan får du tid til alt? Nårjegitilleggharenkaptein-mann somerfireukerheimeogfireukervekke, slik at jeger eralene medtre unger, skurrer detnokfor folk Jegharlærtmegåbliuhyre effektiv Sene kvelder Ungene er fem, åtte og ni Hverdagen går så vidt med litt hjelp fra familien,menforeldreneogsvigerforeldrenejobberogså Det somgjør atdet går, medhenting på skolen, middagslagingoghusarbeid, erat jegkonsentrerer megbareomdem akkurat da Nårdeer lagt, kanjeg fortsetteråjobbe, fortellergründeren, sominnrømmerathun ikke alltiderlike effektiv, men støttersegpå godemedarbeidere Etterklokka elleve kommerofte de beste ideene Jegharsikkert ikkelagtmegtidligpå25 år, selvom detalltid ermålet Menjeg eralltid utålmodig, tilog med hvisjeger påferie Men deteringen tvilom at situasjonen nåer veldigtravel, fortravel, menjeger sådrevet framav å seselskapetnå sine målnå, det blir er sterk drivkraft Jegelsker åseresultatene, og helstskal detskje«i dag»! En av gutta Gry blir nødt til å ta en pause i intervjuet for å gi noen beskjeder og legge opp resten av dagen Imens går møtene uten hennedetharhunmåttelæresegålevemed, skal denhektisketimeplanengåopp Tonen ergod ogde littrøffespøkenesitter løst Medmyndigeskrittihøgestøvletter er hun tilbakepå stolen, ogfortsetter: Jegstortrives idenmaritimenæringa, ogetter oppvekstenmedfamilienmin her, fikk jeg deninniryggmargen Ogsomen mannligkollegamedover 40årserfaring sier: Myeharendret seg desisteåra, menregel nummer éner ågodtabransjensomden er Kvinnerkanikkeforventeåblitatt hensyntil Deter kvalifikasjonenesom teller, og detpassermeggodt På kontoret: Gry foran deler av staben i Tomrefjorden, fv sales manager Frank Eilertsen, prosjektkoordinator Dag-Anton Kjersem, controller Grete Sæhaug og markedssjef Øyvind Sundgot) Men dethar nokværtslikatmanlengst mulig børskjuleatmanerkvinne, skyter kollegaenspøkefulltinn Med på leken Framtida ser lys ut for Gry og kollegene i Metizoft Sjøl om hovedmarkedetfortsatterinorge,fårinternationalmaritime Organization (IMO) som setter standarden for miljøkravene, flere og flere medlemslandkravenetildegrønnesertifikatene blir dessutenstrengere Vi har kommet lengst i verden nå på det vi gjør: Å lokalisere og dokumentere hvilke potensieltfarligestoffersom finnesombord, og hvordan disse må håndteres Det gjelder altframaterialetinyeskiptilresirkuleringav gamle skipsvrak, forteller den stolte gründeren Hunknytterkontakterderdettrengs, tenkerstrategiskogerikkereddforåvisesaltfor åbedregrobunnenforegen næring Spekemat og rødvin De ansatte beskriver en sjef som er tøff, grådig effektiv, framtidsrettetogsomgirmyetillit Jeg krever mye, men bare hvis folk ønskerdetsjølhvisnoenvil«oppogfram»,driver jeg dem framover Samtidig har jeg respektforatfolktrivesderdeer,forklarergry Hun er målretta, både med populære og upopulære avgjørelser, og ligger alltid i forkant av oss andre, en gründer også i hverdagen,beskrivermarkedssjeføyvindsundgoti Metizoft Også er hun så herlig å ha med på fagmessene, der hvor mye av nettverksbygging enforsalgetforegår Gryhukertakifolk,setter dem ned og får gitt dem spekemat og rødvin,ogsåerdetigang,siersundgotomsjefen sin I januar var hun på middag hos Kronprinsparet på Skaugum, i anledning «Vismennenes Dag», en samling for unge ledere I fe- bruarventerdeltakelseietuniktnordisknæ- ringslivssamarbeid Jegkanikkesinoeennå,mendeterspennende ting på gang Åknytte gode kontakter er utrolig motiverende, avslutter programmereren Metizoft AS Grunnlagt i 2006 av Gry Cecilie Sydhagen Konsulentselskap spesialisert seg på internasjonal miljølovgivning innenfor maritim industri Tilbyr rådgivning og dokumenthåndteringssystem for såkalte grønne sertifikater Hovedkontoret i Fosnavågen har ti ansatte, samt underavdeling i Tomrefjord Representert i Brasil og Singapore Omsatte for 5,8 millioner i 2010 Navnet stammer fra gresk mytologi og betyr kunnskap Kilde: ravninfono Drømmer du om å bli frisør? Søk cancam-skolen i dag for garantert plass! Etter bare 5 1/2 måned med frisørskole, kan du begynne å jobbe som lærling Se canamskolenno for søknadsskjema og mer informasjon Ved spørsmål, ikke nøl med å ta kontakt Oppstart aug 2012 Et godt sted for læring! Studiespesialisering Utdanningsprogram som gir bredt grunnlag for studier ved høyskoler og universiteter International Baccalaureate Dersom vi får godkjenning tilbyr Spjelkavik videregående skole IB Diploma Programmet fra høsten 2012 Endelig avgjørelse treffes i mars Programmet er nytt i Møre og Romsdal fylke Det internasjonale programmet er toårig og faglig utfordrende Elever må ha fullført Vg1 studieforberedende program eller tilsvarende Det fører fram til den anerkjente eksamen IB Diploma Med denne eksamen får du tilgang til høyskoler og universiteter i Norge og hele verden Cancam skolen as, Kirkegata 15, 6004 Ålesund Tlf: / wwwspjelkavikvgsno

13 Rekordstor JOBB OG UTDANNING Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar Karrieredag I år kommer 23 bedrifter til å ha stand på høgskolens Karrieredag Nytt av året er at to av bedriftene ønsker å rekruttere folk der og da, sier leder for arrangementet, Mads Lønberg MOLDE: 8 februar arrageresden årligekarrideredagenvedhøgskolenimolde Cargotec Norwayfra Kristiansand og UlsteinGroupvilprøveårekruttere dendagen Dethar vi aldri opplevd tidligere, sierlederiutvalgetkarriereforumog logistikkstudentmadslønberg Cargotec erute ettertrainee innenforlogistikk, mens Ulstein er uteetter fleretraineerilogistikk/økonomi- ogbeggevillete både påbachelor- ogmasternivå, Leder: Mads Lønberg er leder for utvalget Karriereforum ved Høgskolen i Molde FOTO: OLAV SKJEGSTAD fortellerlønberg Lokale og nasjonale Hele 23 bedrifterhariårmeldtsin ankomst, bedriftersomvil ha stands, konkurranserogbedriftspresentasjonermellomklokka 1100og1430 Blantdeltakereer lokale, nasjonaleoginternasjonalefirma Alledestorelokale kommer Deterviveldiggladfor, sierlønberg Grip mulighetene Dagen starterforøvrigmedgratisfrokost tilalleklokka0730, førdetklokka1000erhovedtaleved kommunikasjonsdirektørireitangruppen, Solfrid Flatebø Detskalhandleomågripemulighetene, fortellerlogistikkstudenten Fra1830fortsetterdet mednettverksbyggingpåvalhall Det gjordeviogsåifjor, ogdet varen suksess Her kanstudenter og bedrifter møtesienmeruformellsetting Deskalblant annet løse praktiskeoppgaver ifelleskskap Standupblirdet ogsåutoverkvelden, fortellerlønberg Åpent for alle Dagener ifølge lederenåpenforalle Elever fravgs mågjernekomme, ellerpersonersomer arbeidsledige Detteeren finmulighettil åkommeikontaktmedpotensielle arbeidsgivere Ragnhild Bakke På stand: 23 bedrifter vil ha stand på Karrieredagen 8 februar Her er det en stand fra tidligere år FOTO: KJELL LANGMYREN Mer Brønnteknikk i Kristiansund Undersøking viser at norske ungdomar har stor interesse for å gjere karriere innan petroliumsnæringa MOLDE: Eiundersøking blantnorske åringarutført avsynovatepå oppdrag fråoljeindustrien Landsforening(OLF), viserat 40prosent avdeispurteungdomane kunne tenkje seg eikarriere Etter ett år med mangel på lærerkrefter, er linja Brønnteknikk fra høsten tilbake på Kristiansund vgs Faget tilbys også som videreutdanning for fagarbeidere KRISTIANSUND:FagetheterBrønnteknikkogerberegna påolje- og gassboringinordsjøen Tilsvarendelinjefinnesbarei StavangerogSandnessjøen, sådet er etettertrakta studie, fastslår rektorved skolen, BjørnJohannessen Fylketselger seks avlinjas 14plasser tilandrefylkerogrekrutterer ellers fravg1teknikk ogindustriell produksjon innanpetroliumsnæringa Iundersøkingavart368 ungdomarspurt 90prosentavdesse svarteat deihareitmegeteller ganskegodtinntrykkav olje- og gassindustrien, medan99prosent meiner denneerviktig fornorsk økonomi Atfire avtiunge kantenke segåjobbeiolje- oggassindustrien, gjevgrunntil optimisme Med Manglet lærere Årsakener tilatvg2 Brønnteknikkikkevar ettilbudifjor, varmangelen på kvalifisertarbeidskraft Men nåharvirekruttertetlærerteamav godtkvalifisertelæreresomdekkerbådevgs ogfagskole, sierrektorenogleggertil at skolenogsåharetnærtsamarbeid medoljeoggassnæringmed oljeog gassnæringa Deteretskrikendebehovetterpersonell innenforbrønnboring, fastslårrektoren Vgs og fagskole Skolentilbyr brønnteknikkbådepå vgs-nivå og påbyggingforfagarbeidere Det girdemenvidereutdanningifagetsomgjøratdekanfåmer ansvarsfullejobber, sier rektoren ogleggertil atskolenogsåtilbyr dettilgrensendefagområdetkjemi- ogprosessfagpå beggenivåer Ragnhild Bakke Mange vil til olje- og gassindustrien fleire funnden sistetida harnok ungdomenfått augaoppforatdet vilvere spennandeogviktige oppgåverinorskolje- oggassnæringimangetiårframover, seier administrerandedirektørgro Brækken iolfi ei pressemelding Ida Hundvebakke OPENING IN AUGUST 2012 A private International School for all children (local and overseas) in years 1-7 We offer; English language and Norwegian instruction An International curriculum Concept based, inquiry driven learning Small classes and individual attention Enrolments opening soon For more information see our website: wwwaaisno Or contact the Head of School at: Entreprenør Land Maritim Offshore Med fokus på spisskompetanse og bredde er ELMO en stor aktør i Romsdal og Nordmøre, og er organisert i 4 forretningsområder; Entreprenør, Landbasert virksomhet og Maritim-Offshore Vi leverer produkter og tjenester innenfor kundesegmentene privat, næring og offentlig virksomhet Vi har ca 150 medarbeidere fordelt på fagområdene elektro (sterk- og svakstrøm), rør, VVS, kulde, ventilasjon og blikk Har du lyst å være med? Vi søker lærlinger i fagene: Elektro Telekommunikasjon Kuldeteknikk Rør Ta gjerne kontakt med personalleder Ellen Bolsø Engelund tlf Send en kortfattet søknad med CV og kopi av vitnemål til Søknadsfrist 1 mars ELMO wwwelmono tlf FRAMTIDA ER SJØMAT! Møre og Romsdal er desidert størst på sjømat i Norge Har du tenkt over hvilke muligheter dette gir for deg som nå skal velge veien videre? Vi tror dette er et lurt valg Våre over 100 bedrifter og rederier ønsker DEG velkommen som lærling Du har kanskje ikke tenkt over hvor mange forskjellige fagområder som finnes innenfor sjømatbransjene FiskOK kan på vegne av våre bedrifter tilby spennende læreplasser i følgende fag: Fiskeredskap Fiske og fangst (fisker) Motormann Matros Akvakultur Sjømatproduksjon Industriell matproduksjon Industrimekaniker Ta kontakt med oss på Du finner mer informasjon på wwwfiskokno

14 28 Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar 2012 JOBB OG UTDANNING kloxw CRXWGWTŠWMXW FPLOW S8:4EH; mlnjwe[mfw PDOEDG PLNNDMRP[FQLM 0?ED5DA D9ED 4=8;D jrtl]`u IX]\N\ZÈ\S]\ LVRU\ 4 \K ZR]K I`UZ [RN ]\Z% fænk TÆU \N Æ I»N\ _\LK SÆN ]\K ZW\U]\N VI`UXK\KM VN\`KXIXK\K RZ VJUKJN [RN U»NXSZ 4 \S LVRU\ LRT ZWÑN ]\Z \KK\NKN`VK\K 4! 9*&7;=-#/, "4/ "/&6,;%&0 aex[mmrmtfjgltg[n ULG FEDXRWFJWFR[ORFWGRMT o 4 of\ KXU_J] YÐLK\S n7ana? fxk\ T\N% HHH+NRTL]`U+IZL+SR qxv\n% [`^\_RRV+^RT1NRTL]`UIZL??? fza i\nix^\ RZ L`T[\N]L\U T\] \SKN\QN\SÐNLV`Q &xrvjl QÆ ;554*&-:45 4! 7#%#7-#0 )/# </ LRT ZXN LKJ]X\VRTQ\K`SL\$ fza h}x &)#95;-9# &776#55# "&!'0 1< T\] JK]`SSXSZ _Æ]\ ;55#5 $(!!"&! 4! )#95;99 4! ;5%+-,/;#77 3/4%+9-:45 2)8' fzn u\ul\l\nix^\[`z &ui$ fz- gklkxuuxszl]\lxzs &zu$! JGLTG[NLNGŠXWE GW[OU[T! JGLTG[NLNGŠXWE FJGŠP& F[NUDMMFU[T LT PLMLNR! JGLTG[NLNGŠXWE ULGNTRCRMTFU[T aex[mmrmtfjgltg[n ULG NDFRPP& X[MF LT XG[N[! JGLTG[NLNGŠXWE NDFRPP aex[mmrmtfjgltg[n ULG NWXRWG LT PLNNDMRP[FQLM bljjrxgweefpo[ffwmw j\lq\vk 4 qxv\i\n] 4 ýq\sy\k 4 p\]næ]\n\kk 4 x\uu\lv`ql`sli`n Har du lyst på eit skuleår i Skottland? Vg2 i Skottland ved Armadale Academy i Edinburgh, er eit av undervisningstilboda til Møre og Romsdal fylkeskommune, som kan søkjast av elevar busett i Møre og Romsdal fylke Søkjarane må vere elevar på Vg1 studiespesialisering, og skuleåret tel som Vg2 i dette utdanningsprogrammet Etter året i utlandet kjem elevane tilbake til norsk vidaregåande skule, og går inn i Vg3 Tilbodet vert administrert av Haram vidaregåande skule Studietilbodet i Skottland har ein norsk kursleiar som vil stå for kontakten med Armadale Academy og oppfølginga av elevane Elles vil kontaktlæraren ved Armadale Academy stå til disposisjon for dei norske elevane Kursleiar held dessutan kontinuerleg kontakt med elevane pr e-post og telefon Elevane vil bu med vertsfamiliar under opphaldet Utdanningstilbodet vert finansiert av Møre og Romsdal fylkeskommune og Statens Lånekasse for utdanning Du søkjer på vanleg måte gjennom fellesinntaket innan 1 mars Elevane søkjer på VIGO, Haram vidaregåande skule, på enten Realfag med opplæring i utlandet STREA2UT-- eller Språk, samfunnsfag og økonomi med opplæring i utlandet STSSA2UT-- (sjå informasjon frå Møre og Romsdal fylkeskommune, Vidaregåande opplæring tilbod i skole sidene 4 og 7) I tillegg skal elevane fylle ut eit eige søknadsskjema i VIGO Dette skal leverast til rektor på eigen skule, som sender det vidare til Haram vidaregåande skule Skjemaet vil vere tilgjengeleg i god tid før fristen Inntaket vert gjort av Inntakskontoret i samarbeid med Haram vidaregåande skule I samband med inntaket vil elevane bli kalla inn til eit intervju som går føre seg på engelsk Tenk framtidsretta, vel eit år i Skottland Søknadsfrist: 1 mars 2012 For meir informasjon; sjå wwwharamvgsno eller kontakt Haram vidaregåande skule på telefon eller e-post:

15 JOBB OG UTDANNING Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar Økonomistudier Logistikkstudier Idrettsstudier Vernepleie Sykepleie Bachelor / årsstudier Vernepleie Sykepleie IT og logistikk Informasjonsbehandling Logistikk og S C M Petroleumslogistikk, Kristiansund Internasjonal logistikk, Ålesund Sport Management Idrett Juss og administrasjon Juridiske fag (Juss) Statsvitenskap Revisjon Økonomi og administrasjon Bedriftsøkonomi Juss og samfunnsfag IT studier Søknadsfrist 15 april wwwhimoldeno Master / videreutdanning Master i helse- og sosialfag Psykisk helsearbeid Psykososialt arbeid med barn/unge Aldring og eldreomsorg Omsorg ved alvorlig sykdom og død Voldsrisikovurdering Voldsrisikohåndtering Praksisveiledning Kunnskapsbasert praksis MSc Logistics MSc Event Management MSc Team Sport Management Master i samfunnsendring, org og ledelse Kunnskap - kvalitet - trivsel og likeverd Møre og Romsdal fylke - ein tydeleg medpelar Voksne over 25 år kan ta kontakt for å få fastsatt realkompetanse og få vurdert videre skolegang Vi arrangerer egne kurs for voksne som vil bli helsefagarbeidere eller som vil ha studiekompetanse Se mer om våre utdanningstilbud på våre hjemmesider, franavgsno VG1: VG2: VG3: Studiespesialisering Internasjonal klasse studiespes Studiespesialisering Internasjonal klasse studiespes Studiespesialisering Internasjonal klasse studiespes TAF-Teknisk allmenfag for byggfag, og teknisk og industriell produksjon Helse- og sosialfag Helsefagarbeider Barne- og ungdomsarbeiderfag Påbygging, studieforberedende etter yrkeskompetanse Bygg og anleggsteknikk Teknikk og industriell produksjon Naturbruk Byggteknikk Arbeidsmaskiner Kjemiprosessfag Fiske og fangst Anleggsmaskinmekaniker Restaurant- og matfag Kokk- og servitørfag Opplæring i mindre grupper -vg1, -vg2, -vg3 wwwfranavgsno Tlf **** 20 km fra Molde, Eide, Bud, Farstad ****gode undervisningslokar **** godt miljø *** gode resultater ****

16 30 Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar 2012 JOBB OG UTDANNING reportasje Ida Hundvebakke Kjell Langmyren (foto) Folkehøgskule, militæret, reise jorda rundt eller jobbe? Du har mange val viss du vel å ta deg eit år pause frå skulebenken etter vidaregåande skule Pause frå skolebenken? Gir gode råd: Fv: Marit Kirlov, Hilde Myrland og Odd Helge Sandvik MOLDE: Mangefølar eitbehovforå gjere nokoanna ettermangeårpå skulebenken Det er vanskelegågje nokokonkrettalpåkormangesom gjer dette, mendet er eindelsom kjemtilossmed slikeplanar, seier rådgjevarved Molde Videregående Skole, Hilde Myrland Ho ogkollegaoddhelge Sandvik ser at deteinskilde valsomgår igjen Mange tenkjerfolkehøgskole, derhardetvore eijamnaukedei siste åra etter atstatenslånekasse startaågjestipendoglån til deisom går pådesseskulane Detteereinfin moglegheit visseinvilha eitårfor refleksjon ogmodning Itilleggfår ein mykjesosialtogfårekstrapoeng nåreinskalsøkesegovertilnye studiestader Mangetenkjerogså Forsvaret someitalternativt årog brukerdette som eit års avbrekkfrå skulebenken Andre igjen, velåjobbeogdermed tene segoppnokre kroner Ellesfårvirelativtfår førespurnader fråelevarsomharlysttil å bruke eitårpå reising, egfølernesten det varvanlegare ågjerefør, seiermyrland Aktivitet Deiharulikeoppfatningar ognokreråd omkvasomer eit godtpauseår Det gjeldåhalde seg beskjeftiga, få struktur pådaganeoglageseg ein planforkorleisåretskal gjennomførast OmeinreiseriForsvaretkaneinvelje åliggepåbrakkaieitårellerengasjereseg ogkanskjefåseg einbefalsutdanning, som kanverenyttigeåhamedseg seinare Omeinjobbarkandetløne seg ålevenokså nøkternt, slikatein kan sparesegopplitteigenkapital som ernyttigåhamedsegnårein starterpåstudia Itilleggbørein søke jobbartidlegogprøveåfinne segnoko somer relevantfordetein seinareskalstudere Skaldutildømesstuderemedisinseinare, kan ein jobbpåsjukeheimvere relevant Påsamemåtehardei ogsåeioppfatningpåkvaeinikkje bør bruke åretpå Ledigganger rotentilaltvondt Einbørikkjebrukeåretpååligge på sofaen, deterviktigåvertestimulertbådesosialt, fysisk ogintellektuelt Livserfaring Deimeiner deter fleirepositivesiderved åta segeitår vekkefrådenvanlegeskulebenken Einfåreibreiare livserfaring og ei annareferanserammesomkan verenyttigåtamedseg vidareistudiarogarbeidsliv Einfår ogsåeitår dereitkanmodnastogtenkje, og kanskjepådenmåtenvertetryggarepådetvaleteintek forvidare studiar Deinegative sidene kan vereat detkanvertevanskelegare å komesegtilbake tilskulebenken etter eitårutankarakterpress, itillegg at nokofagkunnskapkanha forsvunneundervegs, seiersandvik Kviforpauseårervortemeirpopulærtdeisisteåra, hardei torådgjevaranenokreteoriarpå Ungdomarharsåmangevalmulegheiteridagogmange må bruketidforåfinneutkvasomer rettfordei Itilleggharungdomstidavorteforlengadeisisteåraog mangeutsettnokvaksenlivet litt, samstundessomnokreungdomar noker littleiavdensamekvardagen, sommangeharhattsidandei startaibarnehagensomeittåringar ogvilgjerenokoheile anna, avsluttardei Friår - hva kan du gjøre? Reise Skaffe jobberfaring og spare penger Finne ut hva man egentlig vil Lære et nytt språk ved å arbeide som voluntør Bli kjent med en ny kultur ved å jobbe som au pair Arbeide som frivillig i en humanitær organisasjon Dette må du tenke på før du tar friår: Hvorfor trenger du et friår er det løsningen? Hvilke konsekvenser får friåret for stipend/lån og videre studier? Fem med pauseår 1Kva brukte du friåret til? 2Kva erfaringar gjorde du? 3 Kva ville du gjort annleis? 4 Har du råd til andre? Stina Jautée (20) Gjemnes/ Trondheim/Studerer ergoterapi 1 I sommarferien etter at eg var ferdig på vidaregåande reiste eg i ein månad, blant anna til BoraBora, Frankrike, Tahiti, USA Resten av året jobba eg på Elkjøp og var assistent på Tøndergård skole 2 Eg fekk jobberfaring og vart meir sikker på kva eg skulle studere I tillegg fekk eg meir motivasjon, sidan eg var litt skulelei etter vidaregåande Eg kunne vere i nærleiken av familien litt lengre, i tillegg fekk eg reist på nokre småturar, slappe meir av og vere litt meir fleksibel 3 Om eg skulle gjort det igjen, ville eg spart opp meir pengar slik at eg kunne reist på lengre turar 4Ta eit pauseår viss du er skulelei og ikkje stress med å byrje med skule, for det har ein god tid til å gjere etterpå Siri Gussiås Nerland (20) Molde/Trondheim/Studerer drama 1 Gjekk på drama og teaterlinja på Fana FHS 2 Eg vaks mykje som person, måtte sette seg sjølv i mange nye situasjonar og opplevde nye ting, i tillegg til at eg lært mykje om drama som eg har teke med seg vidare Det var enklare å halde fram med vidare studier etterpå, sidan eg fekk brukt dette året til å senke skuldrane 3Eg ville ikkje gjort noko annleis 4Mange syns folkehøgskule er for dyrt, men ein får pengar frå lånekassa og studielån vil ein få uansett Det er verd pengane

17 JOBB OG UTDANNING Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar En lærer på Akademiet ER EN TYDELIG KLASSEROMSLEDER En lærer i 2012 kommuniserer tydelig til elever, foresatte og omgivelsene rundt seg Undervisingen preges av vennlighet, systematikk og engasjement Læreren er lederen i klasserommet Portalia, alle rådgivere ved Molde vgs Robert Vassgård (20) Eide/Oslo/studerer marknadsføring 1 Gjekk på idrettslinja på Rønningen Folkehøgskole i Oslo 2 Eg lærte korleis det er å bu tett saman med folk, vart meir sjølvstendig og lærte ting som er nyttig for meg no, som å vaske klede Ein får tid til å tenkje over videre utdanning og finne ut kva ein er interessert i Dette er eit år utan bekymringar der ein kan ha det kjekt og slappe av 3 Eg ville ikkje gjort noko annleis, eg står for dei vala eg tok 4 Å velje ein folkehøgskule med eit breitt utval i linjer og med mange alternativ er ein fordel Då møter ein mange ulike folk, ikkje berre dei med same interesser Christopher Vik (24) Tomrefjord/Bergen/Studerer undervassteknolgi 1 Eg tok tre friår Høsten 2006 jobbet jeg med stillas på Nyhamna under Ormen Langeutbygginga 2007 gikk med til førstegangstjeneste i sjøforsvaret Våren 2008 jobba eg fulltid ved STX Langsten i Tomrefjord, før eg gjekk ned til deltidsstilling, og tok opp mattefag fra videregående Dette pågikk frem til juni Eg var litt lei skulen etter VGS og det var godt å få prøvd seg i arbeidslivet Då eg fekk innkallinga til militæret følte eg dette kunne vere bra å ha på CV seinare Då eg starta å jobbe fekk eg også meir motivasjon til å ta ei vidare utdanning, sidan eg såg kor viktig det er Ein får brukt tida og undersøkt kva moglegheiter ein har, samstundes som ein får erfare korleis arbeidslivet fungerer og at ein stiller sterkere i ein jobbsøkjerbunke med lengre utdannelse 3 Ingen ting, eg er veldig glad for dei vala og erfaringane eg har fått 4 Ein bør søkje jobbar som er relevante for interessene ein har og kva ein har lyst til å gjere vidare i livet Cathrine Selnes Nakken (24) Tomrefjord/Trondheim/Studerer sjukepleie 1Mitt første friår var eg i Frankrike og gjekk på EF sin språkskule Det andre året budde eg i Madrid og var assistent for sonen til ambassadørfamilien på den norske ambassaden 2 Eg lærte å bli veldig sjølvstendig, ta ansvar og kommunisere med andre Eg lærte også spansk og fransk Viss ein er skulelei er det positivt med ei pause Eg visste ikkje kva eg ville bli og fekk tid til å tenkje Viss ein reiser utenlands vert ein også kjent med folk frå heile verda, noko som har stor betydning for resten av livet 3Når eg gjekk på språkskule i Frankrike skulle eg nok lagt meir innsats i å lære språket, for det vart mykje engelsk 4 Ein bør hoppe i det, for ein taper ikkje på det og vil få mange erfaringar Ein får også lært mykje om seg sjølv, andre og kulturar ER ENGASJERT OG MOTIVERENDE En lærer i 2012 benytter moderne og individuelt tilpasset pedagogikk Hver elev blir fulgt opp, ivaretatt og møtt på sitt ståsted Læreren ser elevene sine og er til stede Læreren har en uformell tone med elevene, er motiverende, engasjert og kan kommunisere godt med elevene GIR TYDELIGE TILBAKEMELDINGER En lærer i 2012 gir elevene løpende vurderinger av deres arbeider, både av det som har vært, men gir også tilbakemelding om hvordan eleven skal arbeide for å bli bedre fremover HAR DIGITAL KOMPETANSE Vi investerer i kunnskapsbygging og moderne hjelpemidler En lærer i 2012 behersker og kombinerer digitale ressurser og IT-verktøy for variert læring BEHERSKER LÆRINGSPLATTFORMER En lærer i 2012 benytter læringsplattform som It`s learning, rom og ressurs og Skolearena for planlegging og vurdering, samt ressurs- og kommunikasjonsverktøy ER NYTENKENDE En lærer i 2012 tror på bedre løsninger og tror at den norske skolen kan drives på en ny og bedre måte En lærer av i dag våger å teste nye metoder, er åpen og endringsvillig ER KOMPETENT En lærer i 2012 har faglig og pedagogisk utdanning, samt erfaring Faglig kyndighet og personlige egenskaper ved undervisningen vektlegges AKADEMIET VGS MOLDE / WWWAKADEMIETNO ROSEBY VEST, FRÆNAVEIEN 16 / 6415 MOLDE TELEFON /

18 32 Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar 2012 JOBB OG UTDANNING Lærer av kvarandre Fræna vidaregåande skole har hatt eit internasjonalt fokus i over ti år og utvidar stadig til nye tilbod FRÆNA: Vi harhattfokuspåinternasjonal aktivitet ogutvekslingiovertiårog haroppretta eigeninternasjonalklasse, somer eit studiespesialiserandeutdanningsprogram, dervihareigefokuspåeit globalt perspektiv i fagaogknyt desse oppmot utveksling, seierkonstituertrektor vedfrænavidaregåandeskole, Arne Tjelleogleggtil atdeiharkjørtdettetilbodet ifem-seksårogat deterrundt25elevar påkvart klassetrinn Globalt perspektiverviktigogdeter nyttigatelevanefårutvida eigenhorisont ogat deifårlæreogrespektereandre sin kultur Dette er joeitsamfunnsoppdrag skulen harved sidaavdetfaglege, å gje gode haldningar I tilleggfårjoeinofte eit annablikkpåeigenkulturnåreinhar buddvekke eilitastund, seiertjelle EU-stipend Han seieratutvekslinga skjerdetførste åretpåvidaregåande Heileklassendregned tileitanna landog blir derimellom10og 14dagar Derburdeisamanmedfamilianetilklassendeibesøker Etteropphaldetellerførdei reiserned, kjemdeisameelevanepåbesøktilfræna Ellesarrangererskulenogsåein Polen/Tyskland-tursomelevane kanvere medpåog i3 klassevertdetlagtopptil einstudieturtileitannaland Blantanna harfleireklassarreisttil Tunisia, dervi hareitlangsiktigsamarbeidmedein kulturskuleilandet Etter kvartharviutvida aktivitetentilågjeldeogsåandreelevar vedskulen blantannavivalfagetreiseliv derelevarreisertilulikedestinasjonar, somengland, EgyptogKina Vi finansiererturanegjennomatvisøkergjennom internasjonale stipendordningar gjennomeu Itilleggmåelevaneoppretteeiklasseklasse, derdeisamlarinn pengarvedulikeaktivitetarogoppdrag, seier Tjelleog leggtil Nohar viutvidaordningatilogsåå gjeldeyrkesfag, fordivi vilat ogsådesse elevaneskal fåoppleve andrekulturar Mangeungdomarsomer16 åridag, vil seinarearbeide medandrekollegaersom pratarengelskelleratarbeidsgjevarer engelsk Diforharvi utplasseringavyrkesfagiutlandet, blant annahar byggfag reisttilfrankrike IårharTAF ogtiputvekslingtil ifinland, dertemaetforturen blantannaharvore miljøogkjeldesortering Vi harfåttgodeog positivetilbakemeldingar, elevaneset prispååmøtenye venerogvertekjentmednyekulturar I tillegger ikkjedetteberreeinskuletur, menogsåopplæring med uliketema Nokre forskjellar Toav elevane som går ideninternasjonaleførsteklassener RandiHansgårdGjeldsvikog MathildeSofieLyngstad (begge16) Vi harhattbesøk fråfolkfråstockholmog skaltilsverigeisluttenavapril Besøketgjekkoverallforventingogdet varikkjekjedelegåhautveksling med Sverige, somvikanskjeinnbilteossførvi fekk besøk ElevarfråStockholmvarheri tidagarogbuddehososselevaneallenetter, bortsettfråein blikjent -tur til Bjørnsund deitoførstenettene, seierdei og leggtilatdetfanst nokreforskjellar, sjølvomgjesteneberre haddeteketuren over grensa I Sverigeetdeiikkjesåmykjebrødog er vanttil varmskulemat, sådeisynsmatpakkavårvar littrar Itilleggsynsdei språketvarvanskelegogdeiforstod ikkje kva visa idetheilemedeingongdei kom Temaetfor utvekslingaermiljøognårvi reisertilsverige, skalviblantanna besøke eit atomkraftverk Mest av altvert det artigåmøteatt deivihaddebesøkav, for det vartlittgriningpåflyplassen nårdeidrog, avsluttardei Ida Hundvebakke Vennskap: Fellesbilete av elevane frå Fræna VGS og besøker sine nye, svenske vener Molde søker: Traineer Trainee Ingeniør Molderegionen (TIM) er et samarbeid mellom 18 virksomheter i Molde-regionen alle på utkikk etter ingeniører/sivilingeniører I tillegg er vi på utkikk etter flinke folk innen andre fagområder og rekrutterer også annen relevant fagkompetanse til medlemsbedriftene TIM tilbyr et toårig traineeprogram hvor du som trainee får anledning til å jobbe i inntil tre ulike bedrifter innen ditt fagområde åtte måneder i hver bedrift Vi ansetter årlig flere traineer som får muligheten til en unik start på yrkeskarrieren Foruten spennende og utfordrende arbeidsoppgaver tilbyr vi et fagprogram utviklet i samarbeid med Høgskolen i Molde, samt en rekke sosiale aktiviteter som gir deg mulighet til å bli bedre kjent med de andre traineene og bedriftene i nettverket Molderegionen er ikke bare regionen for deg som har faglige ambisjoner Alle bedriftene er lokalisert nær fantastiske natur og fritidstilbud, noe som gir deg mulighet til en aktiv og utfordrende fritid Du er: - ferdig utdannet sivilingeniør/ingeniør eller har utdannelse på bachelorgradnivå - ambisiøs på egne og bedriftens vegne - offensiv - fleksibel i forhold til varierte arbeidsoppgaver - systematisk, målrettet og selvstendig - motivert til å bosette deg i Molderegionen Vi tilbyr: - erfaring - konkuransedyktige betingelser - skreddersydd traineeløp - faglig og sosialt påfyll - utfordrende arbeidsoppgaver - et stort og spennende nettverk Søknadsfrist: 20 februar 2012 Oppstart: august 2012 Se elektronisk søknadsskjema på wwwtimas Kontakt TIM: Mob: KRISTIANSUND VIDEREGÅENDE SKOLE Videregående skole: * Bygg- og anleggsteknikk * Design og håndverk * Elektrofag * Helse- og sosialfag * Medier og kommunikasjon (fra aug 2011) * Påbygging til generell studiekompetanse * Restaurant- og matfag * Service og samferdsel * Studiespesialisering formgivningsfag Teknikk og industriell produksjon * Fagskole: * Helsefag * Kjemi fordypning prosessteknikk * Petroleumsteknologi fordypning boring * Petroleumsteknologi fordypning havbunn * Skipsoffiserutdanning nautisk linje Skipsoffiserutdanning skipsteknisk drift * Yrkessjåføropplæring (landslinje) Opplæring gjennom ressurssenteret (RiK) For mer informasjon, se våre hjemmesider wwwkrsundvgsno Ta kontakt på tlf eller e-post:

19 JOBB OG UTDANNING Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar jennom utveksling Tur: Randi Hansegård Gjelsvik på «bli kjent»-turen til Bjørnsund lassen frå Stockholm som var på besøk hos dei I april tek Fræna-elevane turen over grensa og FOTO: PRIVAT Landskamp: Fotballlkamp mellom dei lokale (i vester) og gjestene frå Sverige Fakta om utdanning Barn og unge har rett og plikt til å gjennomføre utdanning på grunnskolenivå, også voksne har slik rett Ungdom og voksne som har fullført grunnskolen har rett til videregående opplæring som leder fram til studie- eller yrkeskompetanse Med studiekompetanse kan man gå videre på en universitets- eller høgskoleutdanning Voksenopplæringsstatistikk omfatter voksenopplæring på grunnskole- og videregående nivå, norskopplæring for voksne innvandrere og kursvirksomhet i regi av folkehøgskoler, studieforbund og fjernundervisningsinstitusjoner Private barnehager står for 47 prosent av barnehagetilbudet (2010) 2,7 prosent av grunnskoleelevene går i private skoler (2010/11) Videregående opplæring er inndelt i 12 utdanningsprogrammer, tre studieforberedende og ni yrkesfaglige Det ble avlagt fag- og svenneprøver i 2009/10 57 prosent av elevene i videregående opplæring oppnår studieeller yrkeskompetanse på normert tid, mens 70 prosent fullfører i løpet av 5 år (2010) Nesten 28 prosent har høyere utdanning 60 prosent av dagens studenter er kvinner (2010) fullførte en høyere utdanning av lavere eller høyere grad i Norge i 2009/10 I studieåret 2009/10 oppnådde de studentene som tok studiepoeng ved universiteter og høgskoler i Norge gjennomsnittlig 43 studiepoeng hver Det er deltakere på kurs i regi av studieforbundene av disse har tilbud om offentlig eller annen godkjent eksamen eller sertifisering (2010) 89 prosent av barn i alderen 1-5 år går i barnehage 3,6 prosent av grunnskoleelevene får morsmålsopplæring Dra til sjøs! Maritim næring byr på mange muligheter Opplæringskontoret søker engasjert ungdom for læreplasser til sjøs Vi formidler læreplasser i matros-, motormann- og skipselektrikerfaget Sammen med næringen legger vi til rette for at du skal få en best mulig utdannelse Besøk hjemmesiden vår wwwmaritimefagno Besøksadresse: Storgt 25, 6001 Ålesund Tlf: Gjermundnes vg skule Vg1 Naturbruk Vg2 Landbruk og gartnerinæring Vg2 Heste- og hovslagerfag Vg2 Anleggsgartnar og idrettsanleggsfag Vg3 Landbruk og husdyrhald Vg3 Naturbruk (studieførebuande) Vg1 Teknikk og industriell produksjon Vg2 Industriteknologi Vg3 Påbyggjing til generell studiekompetanse Gjermundnes vgs har eit godt internattilbod Du finn oss på: wwwgjermundnesvgsno eller på Ta kontakt med oss, du er velkommen på besøk! 1 av 3 lærlinger er kvinner Halvparten av lærerne i videregående skoler er over 50 år 31 prosent i aldersgruppen år er i høyere utdanning elever går på folkehøgskole Kilde: ssbno 6392 Vikebukt Telefon Faks E-post: Web: wwwgjermundnesvgsno

20 34 Romsdals Budstikke Onsdag 1 februar 2012 JOBB OG UTDANNING Moro med kinesisk: De vurderer alle å velge kinesisk til høsten, og mener det vil være smart å ha på cv-en Her med kort til bruk i undervisningen Fra venstre: Bjørn Olav Henden (17), Kristin Kvalvik (16), Fredrik Angen (17) og Elin Botten (16) FOTO: TORILL SKUSETH Klar for kinesisk Som en av få skoler i landet vil Molde videregående fra neste skoleår tilby kinesisk som fag TORILL SKUSETH MOLDE: Utrolig gøy at lille Molde nå får til dette Å lære kinesisk kan åpne dører og gi spennende muligheter Og for eksportindustrienifylketmådetjoværeviktigatnoenetter hvert både kan snakke litt kinesisk og ha en viss forståelse av den kinesiske kulturen, sier Mona Gundersen, avdelingsleder for språkfag påmolde videregåendeskole Bra interesse Før jul hadde skolen prøvevalg for å teste interessen Da meldte 38 elever seg Det gjør at Gundersen føler seg trygg på at man til høsten kan starte opp med en gruppe som skal få undervisning i kinesisk fem timeriuka Den dagen arbeidsmarkedet strammer seg til, så gjelder det å kunne skille seg ut Det vil man gjøre med kinesisk på cv-en Da vil man vel også skille seg ut i gode tider Det handler om å kunne mer enn gjennomsnittet,ogjegtrordettevilgjøreeleveneattraktive påarbeidsmarkedetdevil kunnenoesomfå andre kan, siergundersen En av få Kinesiskfaget skal være et tilbud bådepåandreogtredjetrinnmedhovedvekt på språklæring, men også kultur Læreren kommerfrakina,ogerutdannettilålæreopp folkivesten Det er Konfutse-instituttet i Bergen som promotererkinesiskinorgedeønsketåstarte opp i flere fylker, og valgte seg ut Møre og Romsdal Både Molde videregående og ÅlesundvideregåendekastetsegpåTilnåhardet kun vært en håndfull videregående skoler som har hatt kinesisk på timeplanen Fortrinnsvisidestørstebyene Mot næringslivet Det er ikke mange småbyersomhardetviborietfylkemedmye eksportindustri Man kan komme langt med engelsk, men man kommer enda lenger hvis man kan kinesisk Kjenner man litt til språket,hvordansamfunneterbyggetoppogkulturen, så kan det åpne mange dører, sier Gundersen Nettopp kontakten med næringslivet er noe Molde videregående nå jobber med Det kan bli aktuelt med kinesiskkursing også for folkinæringslivether Ble overrasket Kinesisk er et språk i enorm framvekst i det internasjonale arbeidsmarkedet Sånn sett kan dette være viktigåkunneoghapåcv-en, sierfredrikangen (17), en av elevene som nå vurderer kinesisk nesteår Hanblesværtoverrasket dahanhørteatmoldevideregåendeskulletilbydettefagetalleredetilhøsten JeghaddeikketroddatMoldeskullekommesårasktpåbanenOgjegserdetsomveldig positivt,sierangenogsåkristinkvalvik(16) erinteressert Jegserformegatmuligheteneblirstørre At det kan bli nyttig på en framtidig arbeidsplass Markedet i Kina er stort, sier Kvalvik Hunerhellerikkefremmedforå jobbeikina foren periode Døråpner Når det gjelder norsk og kinesiskerdetmesteuliktogettårmedkinesisk, da har man jo så vidt begynt å smake på det Men forhåpentlig kan det være en døråpner tilvidere studier, siermona Gundersen Bergen Konfutse Institutt BKI er en stiftelse og startet sin virksomheten i januar 2008 Confucius Institute, som BKI er ett av, er et non-profitt offentlig institutt som har som mål å promotere Kinesisk språk og kultur og støtte kinesisk undervisning i utlandet Hovedkontoret ligger i Beijing og er underlagt China National Office for Teaching Chinese as a Foreign Language I dag er det etablert rundt 330 slike institutter i 85 land rundt om i verden Kilde: Bergen Konfutse Institutt Språk noe av det viktigste Britt Flo, daglig leder i Molde Næringsforum, er krystallklar: språkkunnskaper er noe av det som blir viktigst framover MOLDE: Flo karakteriserer derfor det nye tilbudet om kinesisk på Molde videregående skole som veldig spennende Kina har en voksende økonomi Vi handler også mer med dem Da er språk veldig viktig Det vil derfor være veldig interessant både å lære språket og lære om kulturen, sier Flo Hun mener det vil være nyttig for bedriftene å ha folk som har kunnskap om og kjennskap til kulturen når man skal handle med Kina Vurderer kursing NæringslivetiMolde kanogsåværeinteressertietsamarbeidmed Moldevideregåendenårmannåfårenkinesisklærertilbyen Vi har så vidt snakket om muligheten foråkjørekursrettetmotnæringslivetmed hovedtyngdenpå kulturforståelse, sierflo Positiv: Britt Flo, daglig leder i Molde Næringsforum FOTO: TORILL SKUSETH

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning.

Kunnskapsministrene har ordet. Stor studieoversikt. Utstillere & seminarer for messebesøkende. Norges største utdanningsavis. - besøk tautdanning. Annonsebilag Norges største utdanningsavis Kristin Halvorsen Vår rykende ferske kunnskapsminister mener at alle skal kunne bruke evnene sine til noe meningsfylt Side 4 Forsvaret Det jeg anser som unikt

Detaljer

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten.

FREMTIDEN DIN STOR UTDANNINGSMESSE! studieguide IKKE EKSPERIMENTÉR MED. Stor. -besøk Utdanning & Yrke! seminaroversikt i midten. 9 presenterer Norges største utdanningsavis MOTSTAND ER INSPIRASJON! Trude Mostue er èn av våre spaltister s 23 Stor studieguide fra s 38 HIMMEL OG HAV SÅ SPENNENDE! Siri M Kalvig s 19 IKKE EKSPERIMENTÉR

Detaljer

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod

Vegen vidare. Mastergradsstudium på heiltid og deltid. Søknadsfrist 1. mars. www.hivolda.no/tilbod 17. februar 2010 et beste i livet er! el 2 rafikklærar osionom ullsmed bokhandlar Heismontør ykker esepsjonist kipper Marinbiolog ensmann lektroingeniør ateket Blikkenslager riminolog ykker Fysioterapeut

Detaljer

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design

Studentinord. Forbehold. Ansvarlig redaktør. Foto. Opplag. Produksjon. Design 1 2 Kontaktadresse Universitetet i Nordland Postboks 1490 8049 Bodø Tlf. 75 51 72 00 E-post: postmottak@uin.no www.uin.no Studenttinget v/ Universitetet i Nordland Tlf. 90 86 40 53 www.stun.no Studentinord

Detaljer

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik.

INFORMASJON. FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik. HAVNEVIK illustrasjon: mattias adolfsson, ocean Visuals og HaVneVik INFORMASJON FYLKESMAGASINET for MØRE OG ROMSDAL Nr. 3 2012 Gründerkultur Framtida blir skapt no SPOR Fylkesmagasin for Møre og Romsdal

Detaljer

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN

UTDANNING 2015. Form. din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN UTDANNING 2015 Form din egen framtid ALT OM DE VIDEREGÅENDE SKOLETILBUDENE I LILLEHAMMER OG GUDBRANDSDALEN 2 UTDANNING Fredag 30. januar 2015 Gudbrandsdølen Dagningen Innhold: SKOLESTUGU: Nå er det din

Detaljer

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse

Vil gjøre en. forskjell i verden FREMTIDENS INGENIØR. Sivilingeniørstudent Lotte Løland sikter høyt innenfor grønn kompetanse DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET Nr 1 MARS 2014 FREMTIDENS INGENIØR LES OM OPPFYLLER BEHOV Subseabransjen og høgskolen i tett samarbeid VI TAR MILJØENDRINGER PÅ ALVOR På fagskolene utdannes

Detaljer

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40

NR. 2 - juni 2010 - årgang 54. Fagblad om yrkesopplæring. Jentene ved lesten. side 4. Helsefagarbeider side 7-13. Vi går ombord side 40 NR. 2 - juni 2010 - årgang 54 YRKE Fagblad om yrkesopplæring Jentene ved lesten side 4 Helsefagarbeider side 7-13 Vi går ombord side 40 Alice Pedersen lager sofa-sko Magnhild Guro Gjørven og Leif Arne

Detaljer

utdanning www.reiselivsutdanning.no Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS

utdanning www.reiselivsutdanning.no Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Foto: Radisson SAS utdanning Foto: Radisson SAS Foto: SAS Foto: Radisson SAS Foto: Radisson SAS Foto: NHO Reiseliv Overnatting Servering Resepsjonsfag Reisearrangører Turoperasjon Reisebyrå Norske reisemål Attraksjoner Aktiviteter

Detaljer

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no

Lær kidsa koding. Etter- og videreutdanning. Makt og misbruk. www.pedagogstudentene.no Lær kidsa koding Etter- og videreutdanning Makt og misbruk www.pedagogstudentene.no Unngå brann Av Tor Erik Skaar, Norsk brannvernforening Jula nærmer seg, eksamenstiden har begynt, og det er en hektisk

Detaljer

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11.

i utvikling Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Nr. 2 2006, 11. i utvikling Nr. 2 2006, 11. årgang Storstilt satsing på skolebygg s.6 Hvor mange realister trenger vi s.18 Første fylke med kulturkort for ungdom s.48 Rogaland fylkeskommune nr. 2-06 NNHOLD Storstilt satsing

Detaljer

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute

Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Eurotrigger Erasmus europeiske fristelser for deg som vil studere ute Essensen av Tyskland Som ein lang ferie, sjølv om eg jobba hardare enn nokon gong før, seier Tove Ragna Reksten. Våren 08 hadde ho

Detaljer

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen

UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen UT I VERDEN! Informasjonshefte om internasjonalisering i grunnopplæringen Fremmedspråksenteret / Senter for internasjonalisering av høgre utdanning (SIU) 2011. Forfatter: Teresa Grøtan. Redaksjon: Gerard

Detaljer

ER UNGINFO PRESENTER

ER UNGINFO PRESENTER UNGINFO PRESENTERER Møllergata 3, 0179 Oslo Tlf: 24 14 98 20 Man-Fre 11-17 Lør 12-17 Spør oss om alt! www.ung.info www.facebook.com/unginfo mail@ung.info UngInfo drives av UngOrg Barne og Ungdomsrådet

Detaljer

Mistet datteren 22. juli

Mistet datteren 22. juli Nr 7 - september 2012 Olav Løvlie: Mistet datteren 22. juli side 4 5 Nye faglige råd side 6 7 Gründarar på yrkesfag side 8 9 1982 2012 30 år leder I skolen 7 2012 Lærdom av 22. juli Olav Løvlie (68), medlem

Detaljer

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven

Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006. Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Start for deg selv! Magasin utgitt av Karrieresenteret ved Universitetet i Oslo. Nr. 8. Våren 2006 Basic jobbsøking: Slik takler du case-oppgaven Karrieresenterets program Flere nye tilbud til jobbsøkere

Detaljer

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen

Hva skal jeg bli? 2004 2005 PEDLEX. Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen. Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Hva skal jeg bli? Forberedende yrkesorientering i ungdomsskolen Siv Arnesen, 19 år, Vestfold, kontorfaget, første året i lære Jeg tenkte

Detaljer

Microsoft University

Microsoft University University 2013 Søknadsfrist: 31. januar Vinn en HTC Windows phone 8X SIDE - 23 University: Betalt opplæring hos din første arbeidsgiver SIDE - 10-12 Den perfekte søknaden Hvordan skriver du den? SIDE

Detaljer

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no

Framtidas utdanningspolitikk. Borns motoriske utvikling. Tilpasset opplæring. www.pedagogstudentene.no Framtidas utdanningspolitikk Borns motoriske utvikling Tilpasset opplæring www.pedagogstudentene.no Husk forsikring! Forsikringer er kanskje ikke det første man tenker på ved semesterstart, men det er

Detaljer

I annonsebilag fra nho I

I annonsebilag fra nho I I annonsebilag fra nho I I vignett I å I I 2 NHO-magasiNet 02.2012 I annonsebilag fra Nho I I vignett I å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å å I annonsebilag fra Nho I 02.2012

Detaljer

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26

FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 FRAMTIDAS FAGFOLKTEMAHEFTE NR 26 Foto: Trond Isaksen. Foto: Jan Lillehamre Jobber du naken? Som medlem i Fagforbundet Ungdom slipper du å stå naken i arbeidslivet. Fagforbundet Ungdom jobber for å bedre

Detaljer

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no

Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com. reiselivsutdanning.no Foto: Terje Rakke / Nordic life Visitnorway.com reiselivsutdanning.no Reiselivet er fremtidsnæringen! Kanskje din fremtid er i reiselivsnæringen? Har du lyst på jobb i en av Norges største næringer? Kunne

Detaljer

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52

Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING. kompetanse for arbeidslivet s. 4. hypermoderne klasserom 52 Nå 10 000 i opplag! NR. 1 - mars 2014 - ÅRGANG 58 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING kompetanse for arbeidslivet s. 4 avansert bioraffineri 11 senter for grønn glede 28 hypermoderne klasserom 52 innhold Leder...

Detaljer

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ...

FINANS F O KUS. Magasin for Finansforbundet. nummer 1 2015. studier som lønner seg. du kunne. Her er. de nye jobbene. ... FINANS F O KUS Magasin for Finansforbundet nummer 1 2015 studier som lønner seg Dette MÅ du kunne Her er de nye jobbene...og slik får du dem SPESIALSEMINARER INNEN BANK- OG FORSIKRINGSFAG En viktig møteplass

Detaljer

Jakten på kompetansen

Jakten på kompetansen 04 MERCUR 2014 Jakten på kompetansen Kåret til Norges beste økonomisystem for femte året på rad Få god arbeidsflyt med vårt brukervennlige og funksjonsrike økonomisystem. Vi har utviklet et økonomisystem

Detaljer

Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING

Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING NR. 3 - OKTOBER 2011 - ÅRGANG 55 FAGBLAD OM YRKESOPPLÆRING Ingen feilmarginer 4 Vanskelig å bli gullsmed 9 Håndverk på frimerker 24 Stein er gammel kultur 36 innhold Redaktørens lederartikkel... 3 Sveisefaget...

Detaljer

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk

Nr. 6. TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør. Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20. Frafallsbegrepet er problematisk Nr. 6 Juni 2009 www.nslf.no TAF fagbrev som sveiser sveiseingeniør Voksenopplæring en mangfoldig virksomhet s 20 Frafallsbegrepet er problematisk s 12 Tilbyderne av ny rektorutdanning s 14 Skolelederen

Detaljer

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning

Socrates Mailbox. Den videregående skolen. Norge 1996-1998. Innledning Den videregående skolen Norge 1996-1998 I Innledning -prosjektet startet høsten 1996. I utgangspunktet skulle hver av de seks landene observere bruk av IKT med vekt på kommunikasjonsverktøyet e-post i

Detaljer

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010

Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 Arbeidstilsynet Årsrapport 2010 F o r e t g o d t a r b e i d s l i v A r b e i d s t i l s y n e t jobber for at arbeidslivet i Norge skal ha et godt og trygt arbeidsmiljø. Våre 580 erfarne medarbeidere

Detaljer

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også!

Forvandleren SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Pluss! Tema STYRT AV STRESS? Les også! INSPIRASJON FOR LEDENDE OG BETRODDE ANSATTE NUMMER 3 2014 / årgang 104 xxxxxx gassnæringen Tema STYRT AV STRESS? xxxxxx gassnæringen SLIK LÆRER DU DEG Å HÅNDTERE DET. Forvandleren Milad Mohammadi har ett

Detaljer