Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010"

Transkript

1 Audit & Advisory September 2010 Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge

2

3 Innholdsfortegnelse 5 Forord fra Stiftelsen Soria Moria og Deloitte 6 Oppsummering 7 Resultatet av undersøkelsen 8 Benevnelse av fast giver/fadder produkt 9 Antall faste givere/faddere i Norge 10 Organisasjonene med flest faste givere/faddere 12 Inntekter fra faste givere/faddere 13 Gjennomsnittlig inntekt fra faste givere/faddere 14 Inntekter fra faste givere/faddere i forhold til totale inntekter 16 Inndeling av organisasjonene i undergrupper 18 Oversikt over organisasjonene som besvarte undersøkelsen 20 Kontaktpersoner vedrørende undersøkelsen 21 Om Deloitte Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 3

4 En sak er hvor stort markedet kan måles til å være, noe annet hvor stort man som fundraiser i sitt hode tror det kan utvikle seg til å bli. Kartleggingen er viktig fordi den viser utviklingstrender som den enkelte organisasjon kan korrigere sin virkelighetsoppfatning opp mot. Og kanskje fatte nytt håp. Svein Åge Johanson, faglig leder ProFundo Det er generelt en utfordring å skaffe seg pålitelige totalmarkedstall i de markedene vi opererer, være seg faste giverprodukter, som fadderskap, eller sponsorbidrag fra næringslivet, så alle seriøse initiativ ønskes velkommen. Vi håper at rapporten fra Soria Moria og Deloitte vil bli et godt arbeidsverktøy for videre arbeid med de viktige faste giverproduktene. Hanne Rustad, leder marked og kommunikasjon SOSbarnebyer Norge En undersøkelse som dette gir bransjen en innsikt i hvor stort dette området er og hvor stor andel av totalen den enkelte organisasjon utgjør. Samtidig er en slik undersøkelse et viktig bidrag til å vise offentlige myndigheter hvilket bidrag lojale givere gir til de enkelte formål. Tore Gullaksen, styremedlem Soria Moria og seniorrådgiver Bring Dialog AS 4

5 Forord Forord fra Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av det norske fadder og fastgivermarkedet Inntekter fra faste givere og faddere er den viktigste private inntektskilden for mange ideelle organisasjoner i Norge, men ingen har foretatt en kartlegging av dette inntektsområdet tidligere. Stiftelsen Soria Moria tok derfor initiativet til en kartlegging etter oppfordring fra flere organisasjoner. Åpenhet og transparens er grunnlaget for et vellykket innsamlingsarbeid. Det øker tilliten mellom giver og organisasjon, og kan bidra til å øke givergleden. Formålet med kartleggingen er å tallfeste størrelsen på markedet og endringer fra år til år. Vi håper både organisasjoner, givere, myndigheter og media får glede av rapporten. En stor takk til Deloitte for et godt samarbeid For å kunne gjennomføre en slik kartlegging trengte vi en profesjonell samarbeidspartner som var en nøytral aktør utenfor ideell sektor. Vi inviterte Deloitte til et samarbeid, og de takket ja til oppdraget. Deloitte er verdens største revisjons og rådgivningsselskap. Deloitte har lagt ned store ressurser i arbeidet med rapporten, og det ville ikke vært mulig å gjennomføre kartleggingen uten denne hjelpen. Vi er både stolte og takknemlige for samarbeidet. Å dele kunnskap er en av våre viktigste oppgaver, og vi retter en stor takk til Deloitte for at de har gjort det mulig å kartlegge dette viktige inntektsområdet. Rapporten har gitt oss ny kunnskap om markedet. Forord fra Deloitte Inntekter fra faste givere og faddere er en viktig inntektskilde for mange organisasjoner. Som det fremgår ovenfor, ble Deloitte invitert av Stiftelsen Soria Moria til å utføre en undersøkelse med formål om å kartlegge markedet for faste givere og faddere i Norge. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Soria Moria og Deloitte. Spørreundersøkelsen har gitt oss ny kunnskap om inntekter fra faste givere og faddere. Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som deltok i undersøkelsen, og de som har bidratt med verdifull kompetanse og innspill. Særlig takk til: Jan Olav Ryfetten daglig leder Stiftelsen Soria Moria Tore Gullaksen styremedlem Stiftelsen Soria Moria/ seniorrådgiver Bring Dialog AS Svein Åge Johanson faglig leder ProFundo Lise Kristensen markedssjef Plan Norge Hanne Rustad leder marked & kommunikasjon SOSBarnebyer Øystein Søreide markedsdirektør UNICEF Norge Grete Elgåen partner Deloitte Trond Solvang styreleder Stiftelsen Soria Moria Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 5

6 Oppsummering Formålet med undersøkelsen har vært å foreta en kartlegging av markedet for faddere og faste givere til ideelle organisasjoner i Norge Spørreundersøkelsen ble sendt til 140 ideelle organisasjoner i Norge med utgangspunkt i data fra Stiftelsen Soria Moria over de antatt største organisasjonene med faste givere/faddere. Av de 140 organisasjonene som ble forespurt har vi mottatt svar fra 79 organisasjoner, noe som gir en svarprosent på 56 %. Deltakelsen fra de største organisasjonene har vært høy. Organisasjonene som besvarte undersøkelsen hadde totalt faste givere/faddere i Undersøkelsen viste at antall faste givere/faddere økte med totalt fra 2008 til 2009, en økning på 5 %. Redd Barna har hatt størst økning i antall faste givere/ faddere blant organisasjonene med flest antall faste givere/faddere. Inntektene fra faste givere/faddere økte fra MNOK i 2008 til MNOK i 2009, en økning på 9 %. SOSbarnebyers inntekter fra faste givere/faddere økte med 22 MNOK fra 2008 til 2009, det utgjør en økning på 9 %. Imidlertid er det Røde Kors som har hatt den prosentvise største økningen av organisasjonene med høyest inntekt fra faste givere/faddere, det vil si 44 %. Gjennomsnittlig beløp per giver for alle som besvarte undersøkelsen økte fra kr i 2008 til kr i 2009, en økning på 4 %. Totale inntekter (totale anskaffede midler eksklusiv finansinntekter) i 2009 utgjorde MNOK for organisasjonene som besvarte undersøkelsen. Inntekter fra faste givere/faddere utgjorde 14 % av totale inntekter både i 2008 og Inntekter fra faste givere/faddere utgjorde en vesentlig andel av totale inntekter for en rekke organisasjoner. For Plan Norge utgjør det så mye som 87 %. Det er bistandsorganisasjoner som dominerer markedet for faste givere/faddere. Mange av disse har fokus på barn. I 2009 hadde tre organisasjoner 58 % av inntektene fra faste givere/faddere blant de som besvarte undersøkelsen. Disse er Plan Norge, SOSbarnebyer og Redd Barna. 6

7 Resultatet av undersøkelsen Formål Formålet med undersøkelsen har vært å foreta en kartlegging av markedet for faste givere og faddere til ideelle organisasjoner i Norge. I forbindelse med denne undersøkelsen er fast giver definert som et fast avtalt betalende giverforhold i løpet av året fra privatpersoner. Arbeider din organisasjon med innsamling av gaver fra privatpersoner? 10 Metodikk Spørreskjema ble sendt til 140 ideelle organisasjoner i Norge med utgangspunkt i data fra Stiftelsen Soria Moria over de antatt største organisasjonene med faste givere/faddere. Mottakerne var organisasjoner i nettverket til Stiftelsen Soria Moria, inkludert medlemmer av Innsamlingskontrollen og Norges Innsamlingsråd. I tillegg fikk alle kjente innsamlingsorganisasjoner av en viss størrelse undersøkelsen tilsendt. Undersøkelsen er for eksempel ikke sendt ut til religiøse kirkesamfunn og ikkelandsdekkende organisasjoner. 69 Nei Ja Ja Nei Svarprosent Av de 140 organisasjonene som ble forespurt har vi mottatt svar fra 79 organisasjoner, noe som gir en svarprosent på 56 %. Deltakelsen fra de største organisasjonene har vært høy. Deltakelse i dette innsamlingsmarkedet Av de 79 organisasjonene som svarte på undersøkelsen framgår det at 69 organisasjoner arbeidet med innsamling av gaver fra faste givere/faddere fra privatpersoner i 2009, mens 10 organisasjoner ikke drev med dette. Én organisasjon svarte at de har planer om å gå inn i dette innsamlingsmarkedet. Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 7

8 Benevnelse av fast giver/ fadder produkt De fleste av de som deltok i spørreundersøkelsen har benevnt produktene som generell fastgivertjeneste eller generelt fadderskap. Kun én har brukt henholdsvis fjernadopsjon eller venn, mens 13 brukte andre navn. Enkelte organisasjoner har flere produkter. Definisjon av fast giver/fadder produkt Generell fastgivertjeneste Generelt fadderskap Fjernadopsjon Venn Annet 47 8

9 Antall faste givere/ faddere i Norge Antall faste giveravtaler Organisasjonene som besvarte undersøkelsen hadde totalt faste givere/faddere i Samme person kan være registrert som fast giver/fadder i flere organisasjoner. Undersøkelsen viste at antall faste givere/faddere økte med totalt fra 2008 til 2009, en økning på 5 % Faste giveravtaler/fadderavtaler i 2008 Faste giveravtaler/fadderavtaler i 2008 Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 9

10 Organisasjonene med flest faste givere/faddere SOSbarnebyer, Plan Norge og Redd Barna hadde i % av antall faste givere/faddere registrert i denne undersøkelsen Organisasjonene med flest faste givere/faddere SOSbarnebyer Plan Norge Redd Barna Frelsesarmeen Amnesty International Norges Blindeforbund Kreftforeningen Røde Kors Misjonsalliansen Kirkens Nødhjelp Antall givere i 2009 Antall givere i 2008 Antall givere i 2009 Antall givere i 2008 Vi har også analysert resultatene for å få oversikt over hvilke organisasjoner som har flest faste givere/faddere og utviklingen fra 2008 til Til venstre følger innrapporterte tall for de ti organisasjonene som har flest faste givere/faddere. Mange av organisasjonene med mange faste givere/ faddere har fokus på barn og misjonsarbeid. Som vi ser er det tre organisasjoner som dominerer markedet for faste givere/faddere. SOSbarnebyer, Plan Norge og Redd Barna hadde i % av antall faste givere/ faddere registrert i denne undersøkelsen. Tilsvarende tall for 2008 var 49 %. Av de største organisasjonene er det Redd Barna som har hatt størst økning fra 2008 til 2009 når det gjelder antall faste givere/faddere, det vil si en økning på hele For øvrig har det vært relativt små endringer i forhold til antall givere/faddere Av de øvrige organisasjonene er det Flyktninghjelpen som skiller seg ut med en prosentvis økning på 340 %, da de har økt antallet fra 2500 faste givere/ faddere i 2008 til i TV 2`s Artistgalla høsten 2008 gikk til inntekt til Flyktninghjelpen. 10

11 Inntekter fra faste givere og faddere er den viktigste private inntektskilden for mange ideelle organisasjoner i Norge, men ingen har foretatt en kartlegging av dette inntektsområdet tidligere

12 Inntekter fra faste givere/ faddere Inntektene fra faste givere/faddere for de som besvarte undersøkelsen økte fra MNOK i 2008 til MNOK i 2009, en økning på 9 %. Grafen til høyre illustrerer inntekter fra faste givere/ faddere i 2008 og 2009 for organisasjonene med høyest inntekter fra faste givere/faddere. Også målt i inntekter er det tre organisasjoner som dominerer dette markedet. Samlet hadde SOSbarnebyer, Plan Norge og Redd Barna 58 % av inntektene fra faste givere/faddere i 2009 blant de som besvarte undersøkelsen. For 2008 var tilsvarende tall 59 %. Inntektene til SOSbarnebyer fra faste givere/faddere økte med 22 MNOK fra 2008 til 2009, det vil si 9 %. Imidlertid er det Røde Kors som har hatt den prosentvise største økningen av organisasjonene med høyest inntekter fra faste givere/faddere, en økning på 44 %. Frelsesarmeen og Plan Norge har tilsvarende hatt en økning på henholdsvis 6 % og 5 %. Inntekter fra faste givere/faddere Beløp i MNOK Av de øvrige organisasjonene er det UNICEF Norge som skiller seg ut med en økning i inntekter fra faste givere/ faddere på 7 MNOK, det vil si en økning på 58 % UNICEF og Røde Kors har hatt den prosentvise største økningen i inntekter fra faste givere/faddere

13 Gjennomsnittlig inntekt fra faste givere/faddere Gjennomsnittlig inntekt fra faste givere/faddere Gjennomsnittlig beløp per giver for alle som besvarte undersøkelsen økte fra kr i 2008 til kr i 2009, det vil si en økning på 4 %. De største organisasjonene målt i inntekter fra faste givere/faddere hadde følgende gjennomsnitt, se illustrasjon til venstre. Av de største organisasjonene er det Røde Kors som har hatt den største gjennomsnittlige økningen fra 2008 til Inntektene fra faste givere/faddere har økt forholdsmessig mer enn økningen i antall faste givere/ faddere. 500 Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 13

14 Inntekter fra faste givere/ faddere i forhold til totale inntekter Inntekter I diagrammet til venstre vises totale inntekter og inntekter fra faste givere/faddere for 2008 og 2009 for organisasjonene som besvarte undersøkelsen. Totale inntekter økte fra MNOK i 2008 til MNOK i 2009, det vil si en økning på 11 %. Inntekter fra faste givere/faddere utgjorde ca 14 % av totale inntekter både i 2008 og Totale inntekter 2008 Inntekter fra faste givere/faddere 2008 Totale inntekter 2009 Inntekter fra faste givere/faddere 2009 Beløp i MNOK Inntekter fra faste givere/faddere i forhold til totale inntekter Totale inntekter 2009 Inntekter fra faste givere/ faddere Til venstre vises organisasjonene med høyest inntekter fra faste givere/faddere i Grafen illustrerer både inntektene fra faste givere/faddere og totale inntekter for Beløp i MNOK 100 % 90 % 80 % 87 % 87 % 70 % 60 % 67 % 65 % 68 % 61 % 50 % 46 % 40 % 30 % 20 % 45 % 29 % 31 % 22 % 19 % 22 % 20 % 10 % 0 % 5 % 5 % 4 % 4 % 5 % 4 % 14

15 Grafen til høyre illustrerer inntekter fra faste givere/ faddere i prosent av totale inntekter for organisasjonene med høyest inntekter fra faste givere/faddere i 2009: Plan Norges inntekt fra faste givere/faddere utgjør 87 % av totale inntekter, mens for Amnesty International og SOSbarnebyer utgjør det henholdsvis 67 % og 61 %. For Misjonsalliansen utgjør det 46 %. Røde Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Nødhjelp har relativt lav andel av sine totale inntekter fra faste givere/faddere. Inntekter fra faste givere/faddere i prosent av totale inntekter 100 % 90 % 87 % 80 % 87 % % 67 % % 60 % 65 % 68 % 50 % 46 % 40 % 45 % 29 % 30 % 31 % 22 % 19 % 20 % 22 % 20 % 10 % 0 % 5 % 5 % 4 % 4 % 5 % 4 % Plan Norges inntekt fra faste givere/faddere utgjør 87 % av totale inntekter Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 15

16 Inndeling av organisasjonene i undergrupper Totale inntekter innenfor hver kategori Organisasjonene er i spørreundersøkelsen bedt om å klassifisere seg i undergrupper. Syv forskjellige kategorier ble definert i relasjon til deres formål. Det er 10 organisasjoner som har kategorisert seg under annet. Av disse har fire definert seg som humanitær organisasjon. Inntektene til disse fire utgjør så betydelig andel av totale inntekter at vi har valgt å skille ut disse. Til venstre ser vi totale inntekter for 2008 og 2009 innenfor hver kategori Bistandsorganisasjoner og humanitære organisasjoner har over 76 % av samlede inntekter for organisasjonene som deltok i undersøkelsen. Økningen i totale inntekter fra 2008 til 2009 har vært på 11 %. Religiøse/misjonsorganisasjoner har ikke hatt samme Beløp i MNOK veksten i totale inntekter som de øvrige kategoriene. Interesseorganisasjonene har derimot hatt en økning på 29 %, og økningen gjelder hovedsakelig organisasjonen Norsk Kulturarv. Inntekter fra faste givere/faddere innenfor hver kategori Beløp i MNOK Til venstre viser vi inntekter fra faste givere/faddere innenfor de forskjellige kategoriene. Det er bistandsorganisasjonene som dominerer dette markedet. De har en andel på 68 % i 2009 blant organisasjonene som besvarte undersøkelsen. Det er bistandsorganisasjonene som dominerer dette markedet 60 % 53 % 60 % 60 % 53 % 53 % 50 % 50 % 50 % 40 % 40 % 40 % % 20 % 53 % 29 % 29 % 30 % 21 % 20 % 30 % 53 % 20 % 53 % 29 % 29 % 29 % 29 % 21 % 21 %

17 Inntekter fra faste givere/faddere er en viktige inntektskilde for mange organisasjoner 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Til høyre vises andel inntekter fra faste givere/faddere 0 % i forhold til totale inntekter for henholdsvis 2008 og 2009 for de ulike kategoriene. 53 % Inntekter fra faste givere/faddere i prosent av totale inntekter innenfor hver kategori 53 % 60 % 50 % 40 % 29 % 30 % 20 % 29 % 10 % 0 % 53 % 53 % 21 % 20 % 29 % 29 % 8 % 10 % 21 % % 20 % 6 % 5 % 6 4 % 5 % 4 % % 3 % 2 % 2 % 6 % 5 % 3 % 2 % Inntekter fra faste givere/faddere er en riktig inntektskilde for mange organisasjoner. For menneskerettighets, bistands og religiøse/misjonsorganisasjoner utgjør det en vesentlig del av organisasjonenes inntekter. Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 17

18 Oversikt over organisasjonene som besvarte undersøkelsen Organisasjoner ADHD Norge Landsforeningen uventet barnedød (LUB) Adopsjonsforum MA Rusfri trafikk og livsstil (MA) ADRA Norge Menneskeverd Amnesty International Mercy Ships Norge Antirasistisk Senter Miljøstiftelsen Bellona AsiaLink Misjonsalliansen Blå Kors Norge Mission Aviation Fellowship (MAF) CARE Norge Nasjonalforeningen for folkehelsen Caritas Norge Norea Mediemisjon Christian Relief Network (CRN) Norges Blindeforbund Den Norske Israelsmisjon Norges Bygdekvinnelag (NBK) Den Norske Turistforening Norges Handikapforbund (NHF) Det Kongelige Selskap for Norges Vel Norges KFUKKFUM Det Norske Bibelselskap Norges Kvinne og Familieforbund Det Norske Misjonsforbund (Misjonsforbundet) Norges Miljøvernforbund (NMF) Det Norske Misjonsselskap Norges Naturvernforbund Det teologiske Menighetsfakultet Norges Parkinsonforbund Diabetesforbundet Norges Røde Kors Dyrebeskyttelsen Norge Norsk Epilepsiforbund Dyrevernalliansen Norsk Kulturarv Fadderbarnas framtid Norsk Misjon i Øst (NMØ) Familie & Medier Norsk Revmatikerforbund (NRF) Flyktninghjelpen Norsk Søndagsskoleforbund FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Norske Kvinners Sanitetsforbund (N.K.S) Framtiden i våre hender Organisasjonen Voksne for barn Frelsesarmeen Plan Norge Greenpeace Redd Barna Grønn Hverdag Redningsselskapet Hei Verden Regnskogfondet HumanEtisk Forbund Sjømannskirken Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) SOSbarnebyer Indremisjonsforbundet Star of hope KFUKKFUM Global Stiftelsen Organdonasjon Kirkens Bymisjon Stine Sofies Stiftelse Kirkens Nødhjelp Strømmestiftelsen Kolibri Children At Risk Foundation UNICEF Norge Kreftforeningen Utviklingsfondet Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Verdens Barn Laget (Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag) World Wide Fund for Nature (WWF) Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) TOTALT 79 18

19 Åpenhet og transparens er grunnlaget for et vellykket innsamlingsarbeid. Det øker tilliten mellom giver og organisasjon, og kan bidra til å øke givergleden. Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 19

20 Kontaktpersoner vedrørende undersøkelsen Skulle det være spørsmål i forbindelse med rapporten eller undersøkelsen, vennligst kontakt: Deloitte: Grete Elgåen tlf: Trine Persen tlf: Anna Haugå tlf: Julie Hamre tlf: Espen Viig Syversen tlf: Stiftelsen Soria Moria: Jan Olav Ryfetten tlf: Gå inn på eller ta kontakt med en av de ovennevnte dersom du ønsker tilgang til rapporten. 20

21 Om Deloitte Bransjegruppe innenfor ideelle organisasjoner Deloitte har betydelig kompetanse og relevant erfaring fra ideelle organisasjoner. Gjennom spesialisering og erfaring om beste praksis er vi i stand til å gi våre klienter den beste service ved at vi på teamet: Forstår særskilte utfordringer og behov Har kunnskap om beste praksis, og leverer løsningsorienterte tjenester Holder oss og våre klienter orientert om endringer Vi har en egen bransjegruppe for ideelle organisasjoner. Bransjegruppen består av revisorer, konsulenter og advokater, til sammen drøyt 70 personer på landsbasis. Vi følger med når det skjer vesentlige endringer i organisasjoners rammebetingelser, og holder våre klienter orientert om disse. Det avholdes tilpassede kurs og vi sender i tillegg ut nyhetsbrev og diskuterer konsekvensene med våre klienter. Ta gjerne kontakt med våre eksperter som jobber med organisasjoner og foreninger. Oslo Grete Elgåen Partner tlf: Bjørn Prestegard Partner tlf: Elsie Tjeransen Seniormanager tlf: KnutPaul Toftegaard Partner, advokat tlf: Erik Fredum Advokat tlf: Lennart Sjøgren Partner, konsulent tlf: Kristiansand Asgeir Indrebø Manager tlf: Bergen Bjørn Lyse Opdal Partner tlf: Stavanger Johan Enoksen Partner tlf: Finn Eide Partner, advokat tlf: Ivan Skjæveland Partner, advokat tlf: Haugesund Else HolstLarsen Partner tlf: Førde Leif Kilnes Partner tlf: Trondheim Mette Estenstad Partner tlf: Jonny Rabben Seniormanager, advokat tlf: Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 21

22 Deloitte er et ledende revisjons og rådgivningsmiljø i Norge. Vi yter tjenester innen revisjon, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. 22 Deloitte er også et selskap med høy grad av leveringsevne. Med ca. 950 ansatte ved 15 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre prosjekter, ikke bare snakke om dem. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, men også gjennom praktiske handlinger og gjennomføringsevne. Deloitte er en internasjonal organisasjon med medarbeidere i over 140 land. Vi har oppdragsgivere innen alle deler av norsk næringsliv, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal og statlig sektor.

23

24 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 140 countries, Deloitte brings worldclass capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte s approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence Deloitte AS

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver

Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Markedet for faddere/fastgivere og testamentariske gaver Audit & Advisory Desember 2012 Innholdsfortegnelse 4 Forord 5 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 7

Detaljer

Audit & Advisory Desember 2013. Kartlegging av givermarkedet

Audit & Advisory Desember 2013. Kartlegging av givermarkedet Audit & Advisory Desember 2013 Kartlegging av givermarkedet Innholdsfortegnelse Forord 4 Oppsummering 5 Resultater fra undersøkelsen 6 Generelt 6 Fordeling av inntekter 6 Faddere/fastgivere 7 Inntekter

Detaljer

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen?

Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Kan en Norsk Standard sikre at man får den beste leveransen til den beste prisen? Behovsspesifikasjonen - den viktige delen av konkurransebetingelsene rwilliksen@deloitte.no Deloitte AS. Oslo, 14.11.2012

Detaljer

Kartlegging av markedet for fundraising. Januar 2016

Kartlegging av markedet for fundraising. Januar 2016 Kartlegging av markedet for fundraising Januar 2016 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 10 Inntekt fra faddere/fastgivere 23 Medlemsinntekter 25 Testamentariske gaver 26 Inntekter fra

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger

Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Forslag til ny tomtefestelov - økonomiske betraktninger Denne er rapport er utarbeidet for Tomtefestealliansen. Deloitte har ikke noe ansvar overfor tredjeparter som får tilgang til rapporten. Rapporten

Detaljer

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå

Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Samhandlingsreformen hva planlegger kommunene, og hvordan vil dette påvirke sykehusenes aktivitetsnivå Trude Fagerli Deloitte AS. Oslo, 03, 2012 Agenda Innledning hva er Samhandlingsreformen Hvilke aktiviteter

Detaljer

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015

Kartlegging av markedet for fundraising. Juni 2015 Kartlegging av markedet for fundraising Juni 215 Innhold 3 Oppsummering 6 Resultater fra undersøkelsen 7 Fordeling av type fundrasing 8 Faddere/fastgivere 28 Medlemsinntekter 3 Inntekter fra testementariske

Detaljer

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger

Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Finansiell analyse og modellering for strategiske og finansielle beslutninger Financial Advisory November 2012 Vi skreddersyr finansielle analyser for våre klienter Deloitte finansiell analyse og modellering

Detaljer

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby

NIRF. Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer. Advokat Roar Østby NIRF Hvitvaskingsregelverket og internrevisorer Advokat Roar Østby Oslo 4. mars 2014 Agenda Endringer i regelverket ( 4. direktiv) «Kjenn-din-kunde» (lovens krav) 2 Noen tall Antall MT-rapporter til EFE

Detaljer

Innhald. Plan for forvaltningsrevisjon Bømlo kommune

Innhald. Plan for forvaltningsrevisjon Bømlo kommune Innhald 1. Innleiing... 3 Plan for forvaltningsrevisjon 3 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016... 4 Gruppe 1 prioritert gruppe 4 Gruppe 2 uprioritert gruppe 5 3. Metode

Detaljer

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter

Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Økonomistyring i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar... 3 2. Revisjonskriterium

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Hordaland fylkeskommune Tilskotsforvaltning innanfor kulturområdet Prosjektplan/engagement letter September 2013 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2

Detaljer

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk»

Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Erfaringer med klyngedannelse «Fra olje og gass til havbruk» Helge Ege, Statsautorisert revisor Deloitte avdeling Lyngdal 2 Vår rolle i tilsvarende klynger: Deloitte Bergen, sitter på spesialkompetanse,

Detaljer

Plan for forvaltningsrevisjon Fitjar kommune.

Plan for forvaltningsrevisjon Fitjar kommune. Plan for forvaltningsrevisjon 2012 2016 Fitjar kommune. Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for forvaltningsrevisjon 3 1.2 Risiko- og vesentleganalyse 3 2. Forvaltningsrevisjonsprosjekt 2012-2016... 4 2.1

Detaljer

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard

Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Regnskapsføring av finansielle eiendeler og forpliktelser høringsutkast til Norsk Regnskaps Standard Nyheter: Virkeområde og ikrafttredelse Nærmere om regnskapsføring av sikring Konsekvenser av standardens

Detaljer

Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia. Audit & Advisory Desember 2011

Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia. Audit & Advisory Desember 2011 Audit & Advisory Desember 211 Fadder- og fastgivermarkedet samt testamentariske gaver i Skandinavia For mange ideelle organisasjoner er inntekter fra faddere og fastgivere en viktig inntektskilde. I år

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Berner Gruppen AS REVISORS

Detaljer

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring

Fergefri E39. Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Fergefri E39 Miniseminar med Møreaksen AS Hafast AS Halsafjordsambandet AS Hva er OPS? Hvorfor egner store prosjekter seg særlig godt for OPSgjennomføring Sissel Husøy, shusoy@deloitte.no, tlf 930 25 144

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Fisketorget og Mathallen - oppfølging av bystyrevedtak sak Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Fisketorget og Mathallen - oppfølging av bystyrevedtak sak Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Fisketorget og Mathallen - oppfølging av bystyrevedtak sak 245-09 Prosjektplan/engagement letter April 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Fundraisingrapporten. Desember 2016

Fundraisingrapporten. Desember 2016 Fundraisingrapporten Desember 2016 Forord Vi har for syvende gang gjennomført en undersøkelse med målsetting om å kartlegge utviklingen i markedet for fundraising i Norge. Hvert år har undersøkelsen blitt

Detaljer

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen

Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen Styremøte Helse Midt-Norge Presentasjon rapport evaluering internrevisjonen 4. Februar 2016 Overordnet oppsummering Godt tilpasset organisasjonens øvrige styringsstruktur Oppfattes som nyttig og tilfører

Detaljer

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015

Statkrafts Pensjonskasse. Årsrapport 2015 Statkrafts Pensjonskasse Årsrapport 2015 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 wwwdeloitte.no Til styret i Høyres Pensjonskasse REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Forvaltningsrevisjon Bergen kommune kommune Anskaffelse, oppfølging og kontroll av tjenester fra private leverandører innen helse og omsorg Prosjektplan/engasjementsbrev September 2013 Innhold 1. Formål

Detaljer

Frokostmøte HADELANDSHAGEN

Frokostmøte HADELANDSHAGEN EIERSKIFTEALLIANSEN 16. APRIL 2015 Frokostmøte HADELANDSHAGEN VERDSETTELSE OG PLANLEGGING AV EIERSKIFTE KJØP OG SALG AV SELSKAP Agenda Forskjellige former for eierskifte Hva er verdien av virksomheten?

Detaljer

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com

Årsrapport 2014. www.hitecvision.com Årsrapport 2014 www.hitecvision.com Deloitte. DeloitteAS Strandsvingen 14 A Postboks 287 Forus NO-4066 Stavanger Norway Tlf.: +4751 81 5600 Faks: +47 51 81 5601 www.deloitte.no Til generalforsamlingen

Detaljer

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014

Effektiv gjennomføring med OPS. Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 Effektiv gjennomføring med OPS Næringslivets forum for offentlige anskaffelser 4. Mars 2014 OPS alternativt verktøy for å løse viktige samfunnsoppgaver Publikasjonen revitalisert etter fornyet interesse

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til generalforsamlingen i Pareto Securities AS REVISORS

Detaljer

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS

Eiendomsskatt. Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016. 2016 Deloitte Advokatfirma AS Eiendomsskatt Hvem har risikoen og hvordan bør det håndteres? Bjørn Olav Johansen og T horvald Nyquist, 3. mars 2016 1 2016 Deloitte Advokatfirma AS Agenda 1. Eiendomsskatt kort innføring 2. Noen typetilfeller

Detaljer

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services

April 2014. Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services April 2014 Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Granskning og Forensic Services Hvitvasking Hvor kommer pengene fra? Hvitvasking er ofte kalt den globale kriminalitetens mor. Kriminalitet kan gi utbytte

Detaljer

STATKRAFTS PENSJONSKASSE

STATKRAFTS PENSJONSKASSE STATKRAFTS PENSJONSKASSE ÅRSRAPPORT 2014 Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-0103 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks: +47 23 27 90 01 www.deloitte.no

Detaljer

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat

Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Hvordan kan kontrollutvalget få best mulig effekt av arbeidet som gjøres? En evaluering av kontrollutvalg/ kontrollutvalgssekretariat Gunnar Husabø 26.9.2016 Spørreundersøkelse: Kontrollutvalgsledere Rådmenn

Detaljer

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS

Kommunereformarbeid. Kommunikasjonsplan som del av en god prosess. 2015 Deloitte AS Kommunereformarbeid Kommunikasjonsplan som del av en god prosess 1 Agenda Arbeidsgiverpolitiske perspektiver på kommunesammenslåingsprosesser Kort om åpenhet vs. lukking Presentasjon og utvikling av en

Detaljer

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS

Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger. 2015 Deloitte AS Forslag til ny tomtefestelov - juridiske betraktninger 5. Taket er ubegrunnet - Forholdet til takets øvre grense - Forholdet til tak per dekar 2 «Tak» for festeavgift Kommune Totalt antall festeavtaler

Detaljer

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services

April 2014. Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services April 2014 Kampen mot korrupsjon og misligheter Granskning og Forensic Services Er du forberedt? Påtalemyndigheter og lovgivere over hele verden blir stadig mer aktive når det kommer til å håndheve korrupsjonslovgivningen.

Detaljer

Deloitte. Deloitte AS Dronning Eufemias gate 14 Postboks 221 Sentrum NO-Ol03 Oslo Norway Tlf: +47 23 27 90 00 Faks +47 23 27 90 01 www.deloitte.no Til Norges Skiforbunds ting REVISORS BERETNING Uttalelse

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Bruk av tilskuddsordninger innen områdene idrett og friluftsliv. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Bruk av tilskuddsordninger innen områdene idrett og friluftsliv. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Bruk av tilskuddsordninger innen områdene idrett og friluftsliv Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn...

Detaljer

Forhold knyttet til salg av virksomhet

Forhold knyttet til salg av virksomhet Forhold knyttet til salg av virksomhet Tore M. Ludvigsen, 21.10.2015 1 Hva ønsker vi å selge Selge deler eller hele virksomheter ut av et selskap (innmatsalg) Skattemessig mindre gunstig Mindre risiko

Detaljer

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016

Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Fremtidsstudien: Hva mener millennials i Norge at næringslivet bør bidra med i samfunnet? Sammendrag av norske resultater, februar 2016 Hva bør næringslivet bidra med i samfunnet? Fremtidsstudien Hvordan

Detaljer

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter

Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Hordaland fylkeskommune - Forvaltningsrevisjon av fagopplæring Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Innleiing... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2 Føremål og problemstillingar... 4 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

1. Innleiing... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 3 2. Risiko- og vesentleganalyse... 4

1. Innleiing... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 3 2. Risiko- og vesentleganalyse... 4 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 3 2. Risiko- og vesentleganalyse... 4 3. Oversikt over selskap... 4 3.1 Oversikt over selskap innanfor 80 5 3.2

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av Barne og familietenesta i Bømlo kommune Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon av Barne og familietenesta i Bømlo kommune Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon av Barne og familietenesta i Bømlo kommune Prosjektplan/engagement letter Januar 2013 Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Føremål og problemstillingar... 3 2. Revisjonskriterium...

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne. Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Tilskuddsforvaltning kultur og kulturminne Prosjektplan/engagement letter Mars 2014 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Sykefravær og bruk av vikarer i barnehager Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Sykefravær og bruk av vikarer i barnehager Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Sykefravær og bruk av vikarer i barnehager Prosjektplan/engagement letter November 2013 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012 2016 Øygarden kommune.

Plan for selskapskontroll 2012 2016 Øygarden kommune. Plan for selskapskontroll 2012 2016 Øygarden kommune. Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 4 2. Risiko- og vesentleganalyse... 4 3. Oversikt over selskap...

Detaljer

Lier kommune. Eier/styreseminar. - aktiv eierstyring krever riktig styringsdata og selskapsrapportering. 20. september 2012.

Lier kommune. Eier/styreseminar. - aktiv eierstyring krever riktig styringsdata og selskapsrapportering. 20. september 2012. Lier kommune Eier/styreseminar - aktiv eierstyring krever riktig styringsdata og selskapsrapportering 20. september 2012 Deloitte AS Deloitte Hva er Deloitte? Revisjon og rådgivning, konsulenttjenester,

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Rutinar rundt drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon Rutinar rundt drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon Rutinar rundt drosjeløyve i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Audit & Advisory Oktober 2010 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 4 1.1 Bakgrunn... 4 1.2

Detaljer

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS

Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler. NIFU i samarbeid med Deloitte AS Oppdrag for Kunnskapsdepartementet Kostnadskartlegging av universiteter og høyskoler NIFU i samarbeid med Deloitte AS 2 Formål Formålet med prosjektet: Undersøke hvordan de regnskapsførte kostnadene fordeler

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Et viktig valg 5 Ett minutt om oss 6 Audit & Advisory 8 Consulting 10 Financial Advisory 12 Deloitte Advokatfirma 14 Hvordan søke jobb i Deloitte?

Detaljer

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift

Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Anleggskonferansen Vestfold Merverdiavgift Advokat Fredrik Falbach Advokat Knut P. Toftegaard Deloitte Advokatfirma AS 18. mai 2015 Innledning 2 Hva er moms? Dette er i hvert fall hva AG Mazaks mener om

Detaljer

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen

Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Virksomhetsstyring i statlig sektor - nye utfordringer for økonomifunksjonen Consulting August 2011 Sammendrag I juni 2011 sendte Deloitte ut en spørreundersøkelse angående virksomhetsstyring til de 135

Detaljer

U37 Tid for omstilling

U37 Tid for omstilling U37 Tid for omstilling Geir Arne Veglo, Stavanger, 25. februar 2016 Agenda I II III IV V VI VII Hvem er jeg? Et marked i endring Hva må virksomhetene gjøre? Business Model Canvas Forretningsstrategi Individstrategi

Detaljer

Deloitte. DeloitteAS Damsgårdsveien 135 Postboks 6013 Postterminalen NO-5892 Bergen Norway Tlf.: +475521 81 00 Faks: +475521 81 33 www.deloitte.no Ti I styret i SpareBank I-stiftinga Kvinnherad MELDING

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012 2016 Haugesund kommune.

Plan for selskapskontroll 2012 2016 Haugesund kommune. Plan for selskapskontroll 2012 2016 kommune. Plan for selskapskontroll 2012-2016 kommune Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 4 2. Risiko- og vesentlighetsanalyse...

Detaljer

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS

Juridisk fagseminar - bank. Betydningen av juridisk godt håndverk. Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Juridisk fagseminar - bank Betydningen av juridisk godt håndverk Advokat Anne Helsingeng Deloitte Advokatfirma AS Betydningen av juridisk godt håndverk Hva er nå et juridisk godt håndverk? Betydningen

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Deloitte er en global organisasjon med 165.000 ansatte i over 140 land. I Norge er vi over 900 kollegaer fordelt på fire forretningsområder som arbeider tett

Detaljer

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE

INTERIMSREVISJON 2012 - HALDEN KOMMUNE Deloitte AS Dronninggata 15 Postboks 2013 Strømsø N-3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Eivind Hansen Storgata 8 1771 Halden Tel: +47 32 26 41 00 Fax: +47 32 26 41 01 www.deloitte.no Revisjonsrapport

Detaljer

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes?

OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? OPS - et innovativt valg Hva er OPS og når skal det brukes? Gardermoen 10. februar 2015 Sissel Husøy Hva er OPS og når er det en egnet gjennomføringsmodell? Hva er OPS Egnethetsvurdering og markedsanalyse

Detaljer

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS

Stiftelser og skatt. Advokat Rune Sandseter. 2015 Deloitte Advokatfirma AS Stiftelser og skatt Advokat Rune Sandseter Agenda Oversikt over skattereglene Generelt om skattefritaksregelen i skatteloven 2-32 Særskilt om skatteloven 2-32 øverste ledd om økonomisk aktivitet innenfor

Detaljer

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012

Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst. Erfaringskonferanse 2012 Evaluering av handlingsprogrammet God Oppvekst Erfaringskonferanse 2012 Formål Prosjektet er gjennomført på bakgrunn av at det skulle gjennomføres en midtveisevaluering av Handlingsprogrammet God Oppvekst

Detaljer

Plan for selskapskontroll Karmøy kommune.

Plan for selskapskontroll Karmøy kommune. Plan for selskapskontroll 2012 2016 Karmøy kommune. Innhold 1. Innledning... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 4 2. Risiko- og vesentlighetsanalyse... 4 3. Oversikt over

Detaljer

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS

Leietakertilpasninger. Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015. 2015 Deloitte AS Leietakertilpasninger Hva lønner seg egentlig? Thorvald Nyquist 26. februar 2015 1 Hvorfor et tema? 2 Leietakertilpasninger ligger som oftest i intervallet kr. 1.000-10.000 per kvadratmeter Basale Erfaringsmessig

Detaljer

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015

Deloittehuset i Bjørvika. Flytting som katalysator for endring. 26. oktober 2015 Deloittehuset i Bjørvika Flytting som katalysator for endring 26. oktober 2015 Flytteprosesser er komplekse, og krever en helhetlig tilnærming Deloittes metode for flytteprosesser fokuserer langs tre hoveddimensjoner

Detaljer

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013

Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Økonomidirektørens rolle katalysator for gevinstrealisering? SUHS-konferansen 2013, Trondheim 31.10.2013 Agenda Hvorfor trenger vi å styrke økonomi- og virksomhetsstyringsfunksjonen i statlig sektor? Deloittes

Detaljer

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune

Deloitte. y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 REVISORS BERETNING. Uttalelse om årsregnskapet. Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Deloitte y Kvinnherad kommune 2 6 APR,2013 Saksny: ott Saksbeh.. Kopi. Deloitte AS Sundgaten 119 NO-5527 Haugesund Norway Til kommunestyret i Kvinnherad kommune Tlf.: +47 52 70 25 40 Kopi: Faks: +47 52

Detaljer

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE

KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Innkalling til møte KONTROLLUTVALET I FJELL KOMMUNE Tid: Torsdag 25. juni 2015, kl. 14:00 Stad: Fjell Rådhus, møterom 107 Saker: 07/2015 Innkalling og saksliste 08/2015

Detaljer

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011

Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden. Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) 12. desember 2011 Deloitte AS Dronninggata 15 3003 Drammen Halden kommune v/rådmann Per Egil Pedersen Storgata 8 1771 Halden Tel: 3226 4100 Fax: 3226 4101 www.deloitte.no Revisjonsrapport nr 1 (journalføres) INTERIMSREVISJON

Detaljer

Kontrahering og prosjektstyring av byggeprosjekter

Kontrahering og prosjektstyring av byggeprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Kontrahering og prosjektstyring av byggeprosjekter Prosjektplan/Engagement letter November 2013 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Prosedyrer og rutiner for journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning.

Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Prosedyrer og rutiner for journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning. Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Prosedyrer og rutiner for journalføring og tilgjengeliggjøring av dokument/saksutredning. Prosjektplan Audit & Advisory Oktober 2012 Innhold 1. Formål og problemstillinger...

Detaljer

av retningsvalg for Sande kommune

av retningsvalg for Sande kommune Kommunereformenutreding av retningsvalg for Sande kommune Sammenfatning av to utredninger om kommunestruktur og vurdering av videreføring av Sande som egen kommune Presentasjon til folkemøte 22. juni 2015

Detaljer

Prosjektplan Oppegård kommune Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon

Prosjektplan Oppegård kommune Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon Prosjektplan Oppegård kommune Overordnet analyse og plan for forvaltningsrevisjon Januar 2016 Innhold 1 Innledning... 3 1.1 Forvaltningsrevisjon... 3 1.2 Deloittes tilnærming til overordnet analyse involvering

Detaljer

Mange selskaper ønsker en profesjonelle investorer.

Mange selskaper ønsker en profesjonelle investorer. Styrenettverket i Vestfold. Styrenettverket i Vestfold Quality Hotell Klubben Tønsberg, 31. august 2015 -Innleder Lasse Jensen, styrenettverket i Vestfold Dagens tema: Vestfolds næringsliv består hovedsakelig

Detaljer

^ j \ l! L.,... ^ &;ik.iir.

^ j \ l! L.,... ^ &;ik.iir. ^ j \ l! L.,... ^ &;ik.iir. Tlf: +47 55 218100 Vi har revidert prosjektregnskapet for prosjekt 01060 Erstatningsklinikk i søndre bydel, ÅrstadvoUens tannklinikk, dagsett 24. februar 2011, som viser en

Detaljer

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak

Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak Helse Møre og Romsdal HF Kartlegging av organisasjonsmodeller i andre helseforetak 8. januar 2016 Organisasjonsmodellen i Helse Møre og Romsdal Administrerende direktør Kommunikasjon Stab Assisterende

Detaljer

UNIVERSITETET I BERGEN

UNIVERSITETET I BERGEN UNIVERSITETET I BERGEN Styre: Styresak: Møtedato: Universitetsstyret 84/16 25.08.2016 Dato: 10.08.2016 Arkivsaksnr: 2016/3627 Universitetets forvaltning av eierinteresser Henvisning til bakgrunnsdokumenter

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Forvaltningsrevisjon av personalforvaltninga i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter

Forvaltningsrevisjon av personalforvaltninga i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Forvaltningsrevisjon av personalforvaltninga i Hordaland fylkeskommune Prosjektplan/engagement letter Audit & Advisory August 2012 Innhald 1. Føremål og problemstillingar... 5 1.1 Bakgrunn... 5 1.2 Problemstillingar

Detaljer

Forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Innkjøp Prosjektplan/engasjementsbrev

Forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Innkjøp Prosjektplan/engasjementsbrev Forvaltningsrevisjon Kvinnherad kommune Innkjøp Prosjektplan/engasjementsbrev ). Mars 2015 Innhold 1. Føremål og problemstillingar... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger... 3 1.3 Avgrensning...

Detaljer

Slik gir du så det monner

Slik gir du så det monner De mest og minst effektive av de seriøse pengeinnsamlerne i Norge: Slik gir du så det monner Har du som nyttårsforsett å bli mer veldedig? Verdens mest trengende påvirkes sterkt av hvem du gir penger til.

Detaljer

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten

Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser. Lansering av FoU-rapporten Arbeidsgiverpolitikk i kommunesammenslåinger Kunnskapsbaserte innspill til gode prosesser Lansering av FoU-rapporten Formål og problemstillinger Formålet med FoU-prosjektet er å bidra med kunnskap om hvordan

Detaljer

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke.

Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det til møte i Skåre menighetsråd tirsdag 8.desember kl. 19.00 i Udland kirke. DEN NORSKE KIRKE Skåre menighet Til Medlemmer av Skåre menighetsråd Varamedlemmer Prost Kirkeverge Ansatte i Skåre mandag, 14. desember 2015 Innkalling/varsel om menighetsrådsmøte Herved innkalles det

Detaljer

Bruk av OPS på fjordkryssingsprosjekt

Bruk av OPS på fjordkryssingsprosjekt Bruk av OPS på fjordkryssingsprosjekt Agenda E39, Tingvoll Sissel Husøy, tlf 930 25 144 shusoy@deloitte.no Om Møreaksen 2 Møreaksen Møreaksen (www.moreaksen.no) er ett av veiprosjektene i «Fergefri E39».

Detaljer

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet?

Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen. Hva betyr det for næringslivet? Scheel-utvalget: Ny skattereform i støpeskjeen Hva betyr det for næringslivet? Håvard Tangen, advokat/partner Ann-Kristin Stene, advokat Bergen, fredag 8. mai 2015 Hva er Scheel-utvalget Ekspertutvalg

Detaljer

Eiendomstransaksjoner

Eiendomstransaksjoner Eiendomstransaksjoner for deg med begrenset erfaring på området Christine H Downing, Ina Wikborg Todal, 19. oktober 2016 2 Deloitte Advokatfirma AS Konsernstruktur 8 kontorer 200 medarbeidere Trondheim

Detaljer

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE

UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE UNDERSØKELSE OM BRUKEN AV ØYEBLIKKELIG HJELP DØGNOPPHOLD I KOMMUNENE Helseforetakenes erfaringer Gardermoen, 24. november 2015 Formålet med prosjektet var å kartlegge helseforetakenes erfaringer i forbindelse

Detaljer

Plan for selskapskontroll 2012 2016 Stord kommune.

Plan for selskapskontroll 2012 2016 Stord kommune. Plan for selskapskontroll 2012 2016 Stord kommune. Innhald 1. Innleiing... 3 1.1 Plan for selskapskontroll 3 1.2 Former for selskapskontroll 4 2. Risiko- og vesentleganalyse... 4 3. Oversikt over selskap...

Detaljer

Presentasjon. Analyse og tjenesteinnovasjon Rus og psykisk helse i Drammen kommune. Deloitte og Telemarksforsking

Presentasjon. Analyse og tjenesteinnovasjon Rus og psykisk helse i Drammen kommune. Deloitte og Telemarksforsking Presentasjon Analyse og tjenesteinnovasjon Rus og psykisk helse i Drammen kommune Deloitte og Telemarksforsking Innledende om formål og tilnærming 2 Hovedproblemstillinger og konkretiserte spørsmål i oppdraget

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma 18 Korte fakta 20 Hvordan søke jobb i Deloitte

Detaljer

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon

DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon DEN NORSKE KIRKE Moskenes menighetsråd med fellesrådsfunksjon Medlemmer Moskenes Fellesråd: Anne Jorid Gjertsen, leder Nora Larsen, nestleder Åshild Bakken Oddbjørg Møller Edith Schjølberg Anne Margrethe

Detaljer

DD-PROSESSEN. Rettslig rammeverk. 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen. 2015 Deloitte AS

DD-PROSESSEN. Rettslig rammeverk. 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen. 2015 Deloitte AS DD-PROSESSEN Rettslig rammeverk 10. februar 2015 Thorvald Nyquist og Odd Erik Johansen 1 10 % 2 3 4 5 Hvorfor due diligence? 6 7 Viggo Hagstrøm, TfR 1999 nr. 4 - Due diligence ved virksomhetsoverdragelser

Detaljer

Hovedutfordringer for økonomifunksjonen anno 2009

Hovedutfordringer for økonomifunksjonen anno 2009 Hovedutfordringer for økonomifunksjonen anno 2009 Torbjørn Undeland, Senior Manager Deloitte AS Oslo, 3. juni 2009 Location/Filename/Unit/Author/Assistant (Change via 'View - Header and Footer') Agenda

Detaljer

Framtidig tenesteproduksjon PPT. Sogndal 7.11.2013

Framtidig tenesteproduksjon PPT. Sogndal 7.11.2013 Framtidig tenesteproduksjon PPT Sogndal 7.11.2013 Bakgrunn Kommunane i Sogn regionråd har vedteke å samarbeide permanent om skule- og barnehageutvikling gjennom programmet System for styrka læring. Programmet

Detaljer

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter

Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Forvaltningsrevisjon Bergen kommune Kostnadsutvikling i investeringsprosjekter Prosjektplan/Engagement letter Desember 2015 Innhold 1. Formål og problemstillinger... 3 1.1 Bakgrunn... 3 1.2 Formål og problemstillinger...

Detaljer

Etablering/organisering av næringslivsfond i Kvinnherad kommune

Etablering/organisering av næringslivsfond i Kvinnherad kommune Etablering/organisering av næringslivsfond i Kvinnherad kommune Audit & Advisory Februar 2010 Innhold 1. Innledning, formål og problemstillinger...2 2. Næringslivsfond...2 2.1 Juridisk utgangspunkt...2

Detaljer

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning

Selskapskontroll Haugesund kommune. Eierskapsforvaltning Selskapskontroll Haugesund kommune Eierskapsforvaltning Audit & Advisory Mars 2011 2 Innholdsfortegnelse 1. Innledning... 4 1.1 Formål og problemstillinger... 4 2. Kontrollkriterier... 5 2.1 Eierskapsmelding...

Detaljer

Styrets årsberetning 2010

Styrets årsberetning 2010 Styrets årsberetning 2010 Norges Innsamlingsråd Org.nr. 984 596 014 Styret pr. 31.12.2010: Ole Chr Kleppe, Redd Barna styreleder Trond Backer, Strømmestiftelsen nestleder Elizabeth Toyer, Sjømannskirken

Detaljer

Consulting Februar 2012. En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren

Consulting Februar 2012. En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren Consulting Februar 2012 En aktiv samarbeidspartner i kommunesektoren Bred erfaring fra kommunesektoren Hvorfor velge Deloitte som samarbeidspartner? Bred kommuneerfaring Deloitte har kommunal sektor som

Detaljer

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene

1. kvartal 2013. Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene 1. kvartal 2013 Deloitte CFO-undersøkelse Klar overvekt av optimisme blant CFO-ene Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3 Finansieringsmuligheter

Detaljer