Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kartlegging av fadder- og fastgivermarkedet i Norge. Audit & Advisory September 2010"

Transkript

1 Audit & Advisory September 2010 Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge

2

3 Innholdsfortegnelse 5 Forord fra Stiftelsen Soria Moria og Deloitte 6 Oppsummering 7 Resultatet av undersøkelsen 8 Benevnelse av fast giver/fadder produkt 9 Antall faste givere/faddere i Norge 10 Organisasjonene med flest faste givere/faddere 12 Inntekter fra faste givere/faddere 13 Gjennomsnittlig inntekt fra faste givere/faddere 14 Inntekter fra faste givere/faddere i forhold til totale inntekter 16 Inndeling av organisasjonene i undergrupper 18 Oversikt over organisasjonene som besvarte undersøkelsen 20 Kontaktpersoner vedrørende undersøkelsen 21 Om Deloitte Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 3

4 En sak er hvor stort markedet kan måles til å være, noe annet hvor stort man som fundraiser i sitt hode tror det kan utvikle seg til å bli. Kartleggingen er viktig fordi den viser utviklingstrender som den enkelte organisasjon kan korrigere sin virkelighetsoppfatning opp mot. Og kanskje fatte nytt håp. Svein Åge Johanson, faglig leder ProFundo Det er generelt en utfordring å skaffe seg pålitelige totalmarkedstall i de markedene vi opererer, være seg faste giverprodukter, som fadderskap, eller sponsorbidrag fra næringslivet, så alle seriøse initiativ ønskes velkommen. Vi håper at rapporten fra Soria Moria og Deloitte vil bli et godt arbeidsverktøy for videre arbeid med de viktige faste giverproduktene. Hanne Rustad, leder marked og kommunikasjon SOSbarnebyer Norge En undersøkelse som dette gir bransjen en innsikt i hvor stort dette området er og hvor stor andel av totalen den enkelte organisasjon utgjør. Samtidig er en slik undersøkelse et viktig bidrag til å vise offentlige myndigheter hvilket bidrag lojale givere gir til de enkelte formål. Tore Gullaksen, styremedlem Soria Moria og seniorrådgiver Bring Dialog AS 4

5 Forord Forord fra Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av det norske fadder og fastgivermarkedet Inntekter fra faste givere og faddere er den viktigste private inntektskilden for mange ideelle organisasjoner i Norge, men ingen har foretatt en kartlegging av dette inntektsområdet tidligere. Stiftelsen Soria Moria tok derfor initiativet til en kartlegging etter oppfordring fra flere organisasjoner. Åpenhet og transparens er grunnlaget for et vellykket innsamlingsarbeid. Det øker tilliten mellom giver og organisasjon, og kan bidra til å øke givergleden. Formålet med kartleggingen er å tallfeste størrelsen på markedet og endringer fra år til år. Vi håper både organisasjoner, givere, myndigheter og media får glede av rapporten. En stor takk til Deloitte for et godt samarbeid For å kunne gjennomføre en slik kartlegging trengte vi en profesjonell samarbeidspartner som var en nøytral aktør utenfor ideell sektor. Vi inviterte Deloitte til et samarbeid, og de takket ja til oppdraget. Deloitte er verdens største revisjons og rådgivningsselskap. Deloitte har lagt ned store ressurser i arbeidet med rapporten, og det ville ikke vært mulig å gjennomføre kartleggingen uten denne hjelpen. Vi er både stolte og takknemlige for samarbeidet. Å dele kunnskap er en av våre viktigste oppgaver, og vi retter en stor takk til Deloitte for at de har gjort det mulig å kartlegge dette viktige inntektsområdet. Rapporten har gitt oss ny kunnskap om markedet. Forord fra Deloitte Inntekter fra faste givere og faddere er en viktig inntektskilde for mange organisasjoner. Som det fremgår ovenfor, ble Deloitte invitert av Stiftelsen Soria Moria til å utføre en undersøkelse med formål om å kartlegge markedet for faste givere og faddere i Norge. Dette har vært et samarbeidsprosjekt mellom Stiftelsen Soria Moria og Deloitte. Spørreundersøkelsen har gitt oss ny kunnskap om inntekter fra faste givere og faddere. Vi ønsker å rette en stor takk til alle de som deltok i undersøkelsen, og de som har bidratt med verdifull kompetanse og innspill. Særlig takk til: Jan Olav Ryfetten daglig leder Stiftelsen Soria Moria Tore Gullaksen styremedlem Stiftelsen Soria Moria/ seniorrådgiver Bring Dialog AS Svein Åge Johanson faglig leder ProFundo Lise Kristensen markedssjef Plan Norge Hanne Rustad leder marked & kommunikasjon SOSBarnebyer Øystein Søreide markedsdirektør UNICEF Norge Grete Elgåen partner Deloitte Trond Solvang styreleder Stiftelsen Soria Moria Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 5

6 Oppsummering Formålet med undersøkelsen har vært å foreta en kartlegging av markedet for faddere og faste givere til ideelle organisasjoner i Norge Spørreundersøkelsen ble sendt til 140 ideelle organisasjoner i Norge med utgangspunkt i data fra Stiftelsen Soria Moria over de antatt største organisasjonene med faste givere/faddere. Av de 140 organisasjonene som ble forespurt har vi mottatt svar fra 79 organisasjoner, noe som gir en svarprosent på 56 %. Deltakelsen fra de største organisasjonene har vært høy. Organisasjonene som besvarte undersøkelsen hadde totalt faste givere/faddere i Undersøkelsen viste at antall faste givere/faddere økte med totalt fra 2008 til 2009, en økning på 5 %. Redd Barna har hatt størst økning i antall faste givere/ faddere blant organisasjonene med flest antall faste givere/faddere. Inntektene fra faste givere/faddere økte fra MNOK i 2008 til MNOK i 2009, en økning på 9 %. SOSbarnebyers inntekter fra faste givere/faddere økte med 22 MNOK fra 2008 til 2009, det utgjør en økning på 9 %. Imidlertid er det Røde Kors som har hatt den prosentvise største økningen av organisasjonene med høyest inntekt fra faste givere/faddere, det vil si 44 %. Gjennomsnittlig beløp per giver for alle som besvarte undersøkelsen økte fra kr i 2008 til kr i 2009, en økning på 4 %. Totale inntekter (totale anskaffede midler eksklusiv finansinntekter) i 2009 utgjorde MNOK for organisasjonene som besvarte undersøkelsen. Inntekter fra faste givere/faddere utgjorde 14 % av totale inntekter både i 2008 og Inntekter fra faste givere/faddere utgjorde en vesentlig andel av totale inntekter for en rekke organisasjoner. For Plan Norge utgjør det så mye som 87 %. Det er bistandsorganisasjoner som dominerer markedet for faste givere/faddere. Mange av disse har fokus på barn. I 2009 hadde tre organisasjoner 58 % av inntektene fra faste givere/faddere blant de som besvarte undersøkelsen. Disse er Plan Norge, SOSbarnebyer og Redd Barna. 6

7 Resultatet av undersøkelsen Formål Formålet med undersøkelsen har vært å foreta en kartlegging av markedet for faste givere og faddere til ideelle organisasjoner i Norge. I forbindelse med denne undersøkelsen er fast giver definert som et fast avtalt betalende giverforhold i løpet av året fra privatpersoner. Arbeider din organisasjon med innsamling av gaver fra privatpersoner? 10 Metodikk Spørreskjema ble sendt til 140 ideelle organisasjoner i Norge med utgangspunkt i data fra Stiftelsen Soria Moria over de antatt største organisasjonene med faste givere/faddere. Mottakerne var organisasjoner i nettverket til Stiftelsen Soria Moria, inkludert medlemmer av Innsamlingskontrollen og Norges Innsamlingsråd. I tillegg fikk alle kjente innsamlingsorganisasjoner av en viss størrelse undersøkelsen tilsendt. Undersøkelsen er for eksempel ikke sendt ut til religiøse kirkesamfunn og ikkelandsdekkende organisasjoner. 69 Nei Ja Ja Nei Svarprosent Av de 140 organisasjonene som ble forespurt har vi mottatt svar fra 79 organisasjoner, noe som gir en svarprosent på 56 %. Deltakelsen fra de største organisasjonene har vært høy. Deltakelse i dette innsamlingsmarkedet Av de 79 organisasjonene som svarte på undersøkelsen framgår det at 69 organisasjoner arbeidet med innsamling av gaver fra faste givere/faddere fra privatpersoner i 2009, mens 10 organisasjoner ikke drev med dette. Én organisasjon svarte at de har planer om å gå inn i dette innsamlingsmarkedet. Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 7

8 Benevnelse av fast giver/ fadder produkt De fleste av de som deltok i spørreundersøkelsen har benevnt produktene som generell fastgivertjeneste eller generelt fadderskap. Kun én har brukt henholdsvis fjernadopsjon eller venn, mens 13 brukte andre navn. Enkelte organisasjoner har flere produkter. Definisjon av fast giver/fadder produkt Generell fastgivertjeneste Generelt fadderskap Fjernadopsjon Venn Annet 47 8

9 Antall faste givere/ faddere i Norge Antall faste giveravtaler Organisasjonene som besvarte undersøkelsen hadde totalt faste givere/faddere i Samme person kan være registrert som fast giver/fadder i flere organisasjoner. Undersøkelsen viste at antall faste givere/faddere økte med totalt fra 2008 til 2009, en økning på 5 % Faste giveravtaler/fadderavtaler i 2008 Faste giveravtaler/fadderavtaler i 2008 Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 9

10 Organisasjonene med flest faste givere/faddere SOSbarnebyer, Plan Norge og Redd Barna hadde i % av antall faste givere/faddere registrert i denne undersøkelsen Organisasjonene med flest faste givere/faddere SOSbarnebyer Plan Norge Redd Barna Frelsesarmeen Amnesty International Norges Blindeforbund Kreftforeningen Røde Kors Misjonsalliansen Kirkens Nødhjelp Antall givere i 2009 Antall givere i 2008 Antall givere i 2009 Antall givere i 2008 Vi har også analysert resultatene for å få oversikt over hvilke organisasjoner som har flest faste givere/faddere og utviklingen fra 2008 til Til venstre følger innrapporterte tall for de ti organisasjonene som har flest faste givere/faddere. Mange av organisasjonene med mange faste givere/ faddere har fokus på barn og misjonsarbeid. Som vi ser er det tre organisasjoner som dominerer markedet for faste givere/faddere. SOSbarnebyer, Plan Norge og Redd Barna hadde i % av antall faste givere/ faddere registrert i denne undersøkelsen. Tilsvarende tall for 2008 var 49 %. Av de største organisasjonene er det Redd Barna som har hatt størst økning fra 2008 til 2009 når det gjelder antall faste givere/faddere, det vil si en økning på hele For øvrig har det vært relativt små endringer i forhold til antall givere/faddere Av de øvrige organisasjonene er det Flyktninghjelpen som skiller seg ut med en prosentvis økning på 340 %, da de har økt antallet fra 2500 faste givere/ faddere i 2008 til i TV 2`s Artistgalla høsten 2008 gikk til inntekt til Flyktninghjelpen. 10

11 Inntekter fra faste givere og faddere er den viktigste private inntektskilden for mange ideelle organisasjoner i Norge, men ingen har foretatt en kartlegging av dette inntektsområdet tidligere

12 Inntekter fra faste givere/ faddere Inntektene fra faste givere/faddere for de som besvarte undersøkelsen økte fra MNOK i 2008 til MNOK i 2009, en økning på 9 %. Grafen til høyre illustrerer inntekter fra faste givere/ faddere i 2008 og 2009 for organisasjonene med høyest inntekter fra faste givere/faddere. Også målt i inntekter er det tre organisasjoner som dominerer dette markedet. Samlet hadde SOSbarnebyer, Plan Norge og Redd Barna 58 % av inntektene fra faste givere/faddere i 2009 blant de som besvarte undersøkelsen. For 2008 var tilsvarende tall 59 %. Inntektene til SOSbarnebyer fra faste givere/faddere økte med 22 MNOK fra 2008 til 2009, det vil si 9 %. Imidlertid er det Røde Kors som har hatt den prosentvise største økningen av organisasjonene med høyest inntekter fra faste givere/faddere, en økning på 44 %. Frelsesarmeen og Plan Norge har tilsvarende hatt en økning på henholdsvis 6 % og 5 %. Inntekter fra faste givere/faddere Beløp i MNOK Av de øvrige organisasjonene er det UNICEF Norge som skiller seg ut med en økning i inntekter fra faste givere/ faddere på 7 MNOK, det vil si en økning på 58 % UNICEF og Røde Kors har hatt den prosentvise største økningen i inntekter fra faste givere/faddere

13 Gjennomsnittlig inntekt fra faste givere/faddere Gjennomsnittlig inntekt fra faste givere/faddere Gjennomsnittlig beløp per giver for alle som besvarte undersøkelsen økte fra kr i 2008 til kr i 2009, det vil si en økning på 4 %. De største organisasjonene målt i inntekter fra faste givere/faddere hadde følgende gjennomsnitt, se illustrasjon til venstre. Av de største organisasjonene er det Røde Kors som har hatt den største gjennomsnittlige økningen fra 2008 til Inntektene fra faste givere/faddere har økt forholdsmessig mer enn økningen i antall faste givere/ faddere. 500 Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 13

14 Inntekter fra faste givere/ faddere i forhold til totale inntekter Inntekter I diagrammet til venstre vises totale inntekter og inntekter fra faste givere/faddere for 2008 og 2009 for organisasjonene som besvarte undersøkelsen. Totale inntekter økte fra MNOK i 2008 til MNOK i 2009, det vil si en økning på 11 %. Inntekter fra faste givere/faddere utgjorde ca 14 % av totale inntekter både i 2008 og Totale inntekter 2008 Inntekter fra faste givere/faddere 2008 Totale inntekter 2009 Inntekter fra faste givere/faddere 2009 Beløp i MNOK Inntekter fra faste givere/faddere i forhold til totale inntekter Totale inntekter 2009 Inntekter fra faste givere/ faddere Til venstre vises organisasjonene med høyest inntekter fra faste givere/faddere i Grafen illustrerer både inntektene fra faste givere/faddere og totale inntekter for Beløp i MNOK 100 % 90 % 80 % 87 % 87 % 70 % 60 % 67 % 65 % 68 % 61 % 50 % 46 % 40 % 30 % 20 % 45 % 29 % 31 % 22 % 19 % 22 % 20 % 10 % 0 % 5 % 5 % 4 % 4 % 5 % 4 % 14

15 Grafen til høyre illustrerer inntekter fra faste givere/ faddere i prosent av totale inntekter for organisasjonene med høyest inntekter fra faste givere/faddere i 2009: Plan Norges inntekt fra faste givere/faddere utgjør 87 % av totale inntekter, mens for Amnesty International og SOSbarnebyer utgjør det henholdsvis 67 % og 61 %. For Misjonsalliansen utgjør det 46 %. Røde Kors, Frelsesarmeen og Kirkens Nødhjelp har relativt lav andel av sine totale inntekter fra faste givere/faddere. Inntekter fra faste givere/faddere i prosent av totale inntekter 100 % 90 % 87 % 80 % 87 % % 67 % % 60 % 65 % 68 % 50 % 46 % 40 % 45 % 29 % 30 % 31 % 22 % 19 % 20 % 22 % 20 % 10 % 0 % 5 % 5 % 4 % 4 % 5 % 4 % Plan Norges inntekt fra faste givere/faddere utgjør 87 % av totale inntekter Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 15

16 Inndeling av organisasjonene i undergrupper Totale inntekter innenfor hver kategori Organisasjonene er i spørreundersøkelsen bedt om å klassifisere seg i undergrupper. Syv forskjellige kategorier ble definert i relasjon til deres formål. Det er 10 organisasjoner som har kategorisert seg under annet. Av disse har fire definert seg som humanitær organisasjon. Inntektene til disse fire utgjør så betydelig andel av totale inntekter at vi har valgt å skille ut disse. Til venstre ser vi totale inntekter for 2008 og 2009 innenfor hver kategori Bistandsorganisasjoner og humanitære organisasjoner har over 76 % av samlede inntekter for organisasjonene som deltok i undersøkelsen. Økningen i totale inntekter fra 2008 til 2009 har vært på 11 %. Religiøse/misjonsorganisasjoner har ikke hatt samme Beløp i MNOK veksten i totale inntekter som de øvrige kategoriene. Interesseorganisasjonene har derimot hatt en økning på 29 %, og økningen gjelder hovedsakelig organisasjonen Norsk Kulturarv. Inntekter fra faste givere/faddere innenfor hver kategori Beløp i MNOK Til venstre viser vi inntekter fra faste givere/faddere innenfor de forskjellige kategoriene. Det er bistandsorganisasjonene som dominerer dette markedet. De har en andel på 68 % i 2009 blant organisasjonene som besvarte undersøkelsen. Det er bistandsorganisasjonene som dominerer dette markedet 60 % 53 % 60 % 60 % 53 % 53 % 50 % 50 % 50 % 40 % 40 % 40 % % 20 % 53 % 29 % 29 % 30 % 21 % 20 % 30 % 53 % 20 % 53 % 29 % 29 % 29 % 29 % 21 % 21 %

17 Inntekter fra faste givere/faddere er en viktige inntektskilde for mange organisasjoner 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % Til høyre vises andel inntekter fra faste givere/faddere 0 % i forhold til totale inntekter for henholdsvis 2008 og 2009 for de ulike kategoriene. 53 % Inntekter fra faste givere/faddere i prosent av totale inntekter innenfor hver kategori 53 % 60 % 50 % 40 % 29 % 30 % 20 % 29 % 10 % 0 % 53 % 53 % 21 % 20 % 29 % 29 % 8 % 10 % 21 % % 20 % 6 % 5 % 6 4 % 5 % 4 % % 3 % 2 % 2 % 6 % 5 % 3 % 2 % Inntekter fra faste givere/faddere er en riktig inntektskilde for mange organisasjoner. For menneskerettighets, bistands og religiøse/misjonsorganisasjoner utgjør det en vesentlig del av organisasjonenes inntekter. Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 17

18 Oversikt over organisasjonene som besvarte undersøkelsen Organisasjoner ADHD Norge Landsforeningen uventet barnedød (LUB) Adopsjonsforum MA Rusfri trafikk og livsstil (MA) ADRA Norge Menneskeverd Amnesty International Mercy Ships Norge Antirasistisk Senter Miljøstiftelsen Bellona AsiaLink Misjonsalliansen Blå Kors Norge Mission Aviation Fellowship (MAF) CARE Norge Nasjonalforeningen for folkehelsen Caritas Norge Norea Mediemisjon Christian Relief Network (CRN) Norges Blindeforbund Den Norske Israelsmisjon Norges Bygdekvinnelag (NBK) Den Norske Turistforening Norges Handikapforbund (NHF) Det Kongelige Selskap for Norges Vel Norges KFUKKFUM Det Norske Bibelselskap Norges Kvinne og Familieforbund Det Norske Misjonsforbund (Misjonsforbundet) Norges Miljøvernforbund (NMF) Det Norske Misjonsselskap Norges Naturvernforbund Det teologiske Menighetsfakultet Norges Parkinsonforbund Diabetesforbundet Norges Røde Kors Dyrebeskyttelsen Norge Norsk Epilepsiforbund Dyrevernalliansen Norsk Kulturarv Fadderbarnas framtid Norsk Misjon i Øst (NMØ) Familie & Medier Norsk Revmatikerforbund (NRF) Flyktninghjelpen Norsk Søndagsskoleforbund FORUT, Solidaritetsaksjon for utvikling Norske Kvinners Sanitetsforbund (N.K.S) Framtiden i våre hender Organisasjonen Voksne for barn Frelsesarmeen Plan Norge Greenpeace Redd Barna Grønn Hverdag Redningsselskapet Hei Verden Regnskogfondet HumanEtisk Forbund Sjømannskirken Hørselshemmedes Landsforbund (HLF) SOSbarnebyer Indremisjonsforbundet Star of hope KFUKKFUM Global Stiftelsen Organdonasjon Kirkens Bymisjon Stine Sofies Stiftelse Kirkens Nødhjelp Strømmestiftelsen Kolibri Children At Risk Foundation UNICEF Norge Kreftforeningen Utviklingsfondet Kristent Interkulturelt Arbeid (KIA) Verdens Barn Laget (Norges Kristelige Student og Skoleungdomslag) World Wide Fund for Nature (WWF) Landsforeningen for Hjerte og Lungesyke (LHL) TOTALT 79 18

19 Åpenhet og transparens er grunnlaget for et vellykket innsamlingsarbeid. Det øker tilliten mellom giver og organisasjon, og kan bidra til å øke givergleden. Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 19

20 Kontaktpersoner vedrørende undersøkelsen Skulle det være spørsmål i forbindelse med rapporten eller undersøkelsen, vennligst kontakt: Deloitte: Grete Elgåen tlf: Trine Persen tlf: Anna Haugå tlf: Julie Hamre tlf: Espen Viig Syversen tlf: Stiftelsen Soria Moria: Jan Olav Ryfetten tlf: Gå inn på eller ta kontakt med en av de ovennevnte dersom du ønsker tilgang til rapporten. 20

21 Om Deloitte Bransjegruppe innenfor ideelle organisasjoner Deloitte har betydelig kompetanse og relevant erfaring fra ideelle organisasjoner. Gjennom spesialisering og erfaring om beste praksis er vi i stand til å gi våre klienter den beste service ved at vi på teamet: Forstår særskilte utfordringer og behov Har kunnskap om beste praksis, og leverer løsningsorienterte tjenester Holder oss og våre klienter orientert om endringer Vi har en egen bransjegruppe for ideelle organisasjoner. Bransjegruppen består av revisorer, konsulenter og advokater, til sammen drøyt 70 personer på landsbasis. Vi følger med når det skjer vesentlige endringer i organisasjoners rammebetingelser, og holder våre klienter orientert om disse. Det avholdes tilpassede kurs og vi sender i tillegg ut nyhetsbrev og diskuterer konsekvensene med våre klienter. Ta gjerne kontakt med våre eksperter som jobber med organisasjoner og foreninger. Oslo Grete Elgåen Partner tlf: Bjørn Prestegard Partner tlf: Elsie Tjeransen Seniormanager tlf: KnutPaul Toftegaard Partner, advokat tlf: Erik Fredum Advokat tlf: Lennart Sjøgren Partner, konsulent tlf: Kristiansand Asgeir Indrebø Manager tlf: Bergen Bjørn Lyse Opdal Partner tlf: Stavanger Johan Enoksen Partner tlf: Finn Eide Partner, advokat tlf: Ivan Skjæveland Partner, advokat tlf: Haugesund Else HolstLarsen Partner tlf: Førde Leif Kilnes Partner tlf: Trondheim Mette Estenstad Partner tlf: Jonny Rabben Seniormanager, advokat tlf: Deloitte og Stiftelsen Soria Moria Kartlegging av fadder og fastgivermarkedet i Norge 21

22 Deloitte er et ledende revisjons og rådgivningsmiljø i Norge. Vi yter tjenester innen revisjon, konsulentvirksomhet, advokattjenester samt Corporate Finance og transaksjonsrådgivning. Vi arbeider for en rekke internasjonale selskaper og norske virksomheter innen privat og offentlig sektor. Hver klient har tilgang til et tverrfaglig team som kan trekke på erfarne medarbeidere og internasjonal kompetanse på tvers av industrier, sektorer og fagdisipliner. Gjennom dette er vi i stand til å bidra med dyp innsikt og kvalifiserte meninger om problemstillinger i daglig drift, så vel som innspill og vurderinger om fremtidige scenarier. 22 Deloitte er også et selskap med høy grad av leveringsevne. Med ca. 950 ansatte ved 15 kontorer i Norge har vi kapasitet og kompetanse til å gjennomføre prosjekter, ikke bare snakke om dem. Vi bidrar til å skape resultater for våre klienter gjennom en strategisk tilnærming til utfordringer, men også gjennom praktiske handlinger og gjennomføringsevne. Deloitte er en internasjonal organisasjon med medarbeidere i over 140 land. Vi har oppdragsgivere innen alle deler av norsk næringsliv, ideelle organisasjoner, idrett og kommunal og statlig sektor.

23

24 Deloitte refers to one or more of Deloitte Touche Tohmatsu Limited, a UK private company limited by guarantee, and its network of member firms, each of which is a legally separate and independent entity. Please see for a detailed description of the legal structure of Deloitte Touche Tohmatsu Limited and its member firms. Deloitte provides audit, tax, consulting, and financial advisory services to public and private clients spanning multiple industries. With a globally connected network of member firms in more than 140 countries, Deloitte brings worldclass capabilities and deep local expertise to help clients succeed wherever they operate. Deloitte s approximately 170,000 professionals are committed to becoming the standard of excellence Deloitte AS

It s your future how far will you take it?

It s your future how far will you take it? It s your future how far will you take it? Innholdsfortegnelse Det er din fremtid 4 Audit & Advisory 6 Consulting 10 Financial Advisory 14 Deloitte Advokatfirma DA 18 Hvordan søke jobb i Deloitte 22 Deloitte

Detaljer

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring

3. kvartal 2012. Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring 3. kvartal 2012 Deloitte CFO-undersøkelse Positive fremtidsutsikter, men finansieringsbildet er i endring Innhold Kapittel 1 Økonomiske fremtidsutsikter Kapittel 2 Kapitalstruktur og gearing Kapittel 3

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning

Innhold. s 4 Høydepunkt i 2008. Innledning 2008 1 2 3 Innhold Frivillighet Norge er et interessepolitisk samarbeidsforum for hele frivillig sektor. Gjennom Frivillighet Norge arbeider virksomhetene for frivillighetens rammebetingelser, og bidrar

Detaljer

Det må bli enklere å bidra

Det må bli enklere å bidra Det må bli enklere å bidra Forslag til utvidelse av skattefradragsordningen for gaver til frivillige organisasjoner Frivillighet Norge 20.06.2012 FRIVILLIGHET NORGE DET MÅ BLI ENKLERE Å BIDRA Frivilligheten

Detaljer

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013

Skatteetatens. Analysenytt 01/2013 Skatteetatens Analysenytt 01/2013 2 Analysenytt 1/2013 Kjære leser, Å kjenne næringslivet er viktig for Skatteetaten. I 2012 gjennomførte vi en stor spørreundersøkelse for å kartlegge næringslivets holdninger

Detaljer

Cyberkriminalitet i fokus

Cyberkriminalitet i fokus www.pwc.no/crimesurvey Cyberkriminalitet i fokus Global Economic Crime Survey 2011 Resultater for Norge PwC gjennomfører undersøkelsene for å gi styrer og ledere bedre forutsetning for å identifisere risikoer

Detaljer

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma

iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Norge Mars 2012 iverden - et nyhetsbrev fra Deloitte Advokatfirma Velkommen som leser av Deloitte Advokatfirma sitt nyhetsbrev «iverden». Et nyhetsbrev som skal ta for seg aktuelle nyheter innenfor forretningsområdet

Detaljer

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1

STAFOs fremtid STAFOs fremtid 16.04.2015 1 STAFOs fremtid 1 Innholdsfortegnelse Innledning... 3 1. STAFOS PLASS I FAGBEVEGELSEN... 7 1.1. Politisk innflytelse... 7 1.2. Avtaletilgang... 9 1.3. Grensedragning... 11 1.4. Eventuelle utmeldelser av

Detaljer

Fra motstander til medspiller: Partnerskap mellom norske frivillige organisasjoner og norsk næringsliv

Fra motstander til medspiller: Partnerskap mellom norske frivillige organisasjoner og norsk næringsliv Fra motstander til medspiller: Partnerskap mellom norske frivillige organisasjoner og norsk næringsliv Siri Lange, Arild Spissøy and Marie Brudvik R 2002: 18 Chr. Michelsen Institute Development Studies

Detaljer

Næringsmonitor for Øst- Telemark

Næringsmonitor for Øst- Telemark Næringsmonitor for Øst- Telemark HANNA NYBORG STORM TF-notat nr. 7/2013 Tittel: Næringsmonitor for Øst-Telemark Undertittel: TF-notat nr: 7/2013 Forfatter(e): Hanna Nyborg Storm Dato: 16.11.2012 ISBN:

Detaljer

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt

Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner. - en første oversikt Trygve Gulbrandsen og Karl Henrik Sivesind Nasjonale organisasjoner - en første oversikt Senter for forskning på sivilsamfunn og frivillig sektor Bergen/Oslo 2013 Senter for forskning på sivilsamfunn og

Detaljer

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie

Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie IMDi Norsktilskuddet en økonomisk tidsstudie Basert på statistikk for aktiviteten i perioden 2002-2009 og intervjuer med sentrale aktører RAPPORT 26. mai 2011 Oppdragsgiver: IMDi Rapportnr.: 6644 Rapportens

Detaljer

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner

En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner VELKOMMEN INN! En erfaringsrappport om inkludering i frivillige organisasjoner November 2008 FRIVILLIGHET NORGE Innhold 1. Innledning 5 1.1 Om rapporten 5 1.2 Frivillig sektor en viktig samfunnsaktør

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov

Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov Kongsberg kommune Evaluering av Kongsberg kommunes system for koordinering for brukere med langvarige og sammensatte behov RAPPORT 30. april 2012 Oppdragsgiver: Rapportnr.: Rapportens tittel: Ansvarlig

Detaljer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer

Økt tillit til finansiell rapportering. gjennom styrets arbeid og erklæringer Økt tillit til finansiell. gjennom styrets arbeid og erklæringer Krav til revisjonsutvalg. EU har uttrykt som overordnet politisk målsetting at EU skal ha verdens mest konkurransedyktige og bærekraftige

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

KOMMUNIKATØREN 21. MARS

KOMMUNIKATØREN 21. MARS KOMMUNIKATØREN 21. MARS 2012 1 1 Innhold 1 INNHOLD... 2 2 SAMMENDRAG... 4 3 BAKGRUNN & FORMÅL... 6 4 MÅLGRUPPE... 7 5 STRUKTUR & GJENNOMFØRING... 7 6 SVARFREKVENS... 7 7 PRESENTASJON AV RESULTAT... 8 8

Detaljer

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no

Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans. www.nn.no Nr.2-2014 Horten videregåendes NN-dag åpner dører for mange barn gjennom mikrofinans www.nn.no NN-magasinet nr. 3-2014. Årgang 23 I STA N D T I L B I STA N D MIKROFINANS: MØT EN LÅNTAKER Peter (t.v) låner

Detaljer

Åpenhetsrapport 2013

Åpenhetsrapport 2013 Åpenhetsrapport 2013 Innhold 01 Innledning 02 Forord 03 Struktur og eierskap 04 Grant Thornton International 05 Ledelse og Forvaltning 06 Systemer for kvalitetskontroll 07 Ekstern kontroll 08 Aksept av

Detaljer

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen

Årsrapport 2013. Gatejuristen Bergen Årsrapport 2013 Gatejuristen Bergen FORORD Gatejuristen Bergen har avsluttet nok et år med stor aktivitet hvor vi i likhet med tidligere år har mottatt mange henvendelser. I 2013 har vi bistått 173 klienter

Detaljer

HUS FOR ALLE? -evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn

HUS FOR ALLE? -evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn HUS FOR ALLE? -evaluering av boligtilskudd til tilpasning for familier med funksjonshemmede barn av Trond Bliksvær, Ole-Martin Elvehøi, Tone Magnussen og Merethe Sollund NF-rapport nr. 1-2007 ISBN-nr.:

Detaljer

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad. Tillitsvalgtes hverdag.... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund Kristine Nergaard og Sissel C. Trygstad Tillitsvalgtes hverdag... sett fra grasrota i seks LO-forbund

Detaljer

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4

INNHOLDSFORTEGNELSE Bakgrunn... 3 Metode... 3 Resultater... 4 2 INNHOLDSFORTEGNELSE 1 Bakgrunn... 3 2 Metode... 3 3 Resultater... 4 3.1 Intervjuer med virksomhetene... 4 3.2 Andre studier... 5 3.3 Spørreundersøkelser... 8 4 Oppsummerende diskusjon og konklusjon...

Detaljer

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring

Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Hvorfor blir lærlingordningen annerledes i kommunene enn i privat sektor? Sentrale utfordringer for kommunesektoren i arbeidet med fagopplæring Håkon Høst, Asgeir Skålholt, Rune Borgan Reiling og Cay Gjerustad

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping

Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping Norske regnskapsbyråer: Rådgivning, kompetanse og verdiskaping Odd Nordhaug Erik Døving Paul N. Gooderham 61)SURVMHNWQU NWYHUGLVNDSQLQJL60%VHNWRUHQ6W\UNLQJDYSnYLUNQLQJHQIUD DXWRULVHUWHUHJQVNDSVI UHUH 3URVMHNWHWHUILQDQVLHUWDY1RUJHVIRUVNQLQJVUnG1RUJHV$XWRULVHUWH5HJQVNDSVI

Detaljer

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no

Holdninger til registrering av private domenenavn under.no Norsk Gallup Institutt AS Storgata 33a Postboks 9016 Grønland 0133 OSLO Norway t +47 23 29 16 00 f +47 23 29 16 01 e info@tns-gallup.no w www.tns-gallup.no Org nr NO 890 660 002 MVA Holdninger til registrering

Detaljer

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011

Innovasjonsselskap: Infrastruktur eller næringsvirksomhet? NF-rapport nr. 15/2011 NF-rapport nr. 15/2011 Innovasjonsselskap: 20 Infrastruktur eller næringsvirksomhet? 15 Tommy Høyvarde Clausen Gry Agnete Alsos Are Jensen Elisabet Ljunggren Evgueni Vinogradov Ulla Hytti 10 5 Innovasjonsselskap:

Detaljer