VEILEDER FADDERORDNING. for personer med innvandrerbakgrunn I LAG OG FORENINGER.

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "VEILEDER FADDERORDNING. for personer med innvandrerbakgrunn I LAG OG FORENINGER. www.sarpsborg.com"

Transkript

1 VEILEDER FADDERORDNING for personer med innvandrerbakgrunn I LAG OG FORENINGER

2 Veileder for inkludering av personer med innvandrerbakgrunn Dette er en veileder til frivillige lag og foreninger i Sarpsborg som ønsker å inkludere personer med innvandrerbakgrunn. Sarpsborg Idrettsråd og Sarpsborg kommune vil bistå prosessen og oppfordre til å benytte fadderordning til dette arbeidet. Veilederen informerer om fadderordningen, hva Sarpsborg Idrettsråd og Sarpsborg kommune kan bidra med, informasjon om hjelpeinstanser som NAV, Introduksjons programmet og kontaktinformasjon om innvandrerforeninger (kontaktpersoner i disse foreningene kan benyttes både til å utvikle samarbeid, utveksle erfaringer og løse opp i knuter ). Integrering og inkludering i lag og foreninger Sarpsborg kommune ønsker å bistå alle frivillige lag og foreninger i arbeidet med å inkludere personer med innvandrerbakgrunn. Kommunen har laget en kommuneplan som skal fremme integrering og inkludering av innvandrerbefolkningen. Hele verden utvikler seg i retning av at alle nasjoner, og særlig byene, blir internasjonale og flerkulturelle. For tiden er det ca 15 % med innvandrerbakgrunn i Sarpsborg, og antallet er raskt voksende. Det er viktig at vi tar denne utviklingen på alvor og at vi ser på dette faktum som berikende og spennende samt griper mulighetene og utfordringene som dette gir. Frivillige lag og foreninger er bærebjelken for flesteparten av oss i forhold til aktiviteter og nettverksbygging på fritiden. Det kan være fysisk utfoldelse, hobbyer, samfunnsengasjement og aktivitet eller oppgaver knyttet til andre familie medlemmer. Alt sammen er kjennetegn på opplevelsen av å trives, bidra og være inkludert i et godt lokalsamfunn. Det store flertallet av personer med innvandrerbakgrunn har samme behov og ønsker, og vil i tillegg ha særskilt nytte av deltakelse i frivillige lag og foreninger. Det gir kunnskap om det samfunnet de har flyttet til, det gir mulighet til å bidra med aktiviteter fra og innsikt i egen kultur, og ikke minst gir det mulighet til å bygge vennskap og nettverk. Fadderordning mellom forening, medlem og innvandrerforening Ønsker din forening å være fadder for et medlem og dennes familie? Kontakt Sarpsborg kommune ved rådgiver Flemming Johnsen (tlf: ). I samarbeid med Sarpsborg Idrettsråd og Sarpsborg kommune vil det bli laget en kobling som forhåpentlig vil være til glede, både for foreningen og familien/ personen som kommer inn i foreningen. 2

3 Relasjoner og ansvar I arbeidet med å inkludere et nytt medlem med innvandrerbakgrunn i en forening, er det tre parter som vi anser viktige for at prosessen skal gå bra: 1. Medlemmet og dennes familie 2. Den frivillige foreningen 3. Innvandrerforening For at dette trepartsforholdet skal fungere godt vil aktuelle deler av Sarpsborg kommune, flerkulturelt råd, NAV og Sarpsborg Idrettsråd på ulike måter være støttespillere. Medlemmet/ familien Den frivillige foreningen Innvandrerforeningen Det enkelte medlem har hovedansvaret i trekanten ut fra det naturlige at alle har hovedrollen i eget liv. Foreningen har ansvar for tilbud og aktiviteter til sine medlemmer. Dette ansvaret er avgrenset til å gjelde innenfor foreningens formål og aktivitetsfelt. Innvandrerforeningene er opprettet for å ivareta personer innenfor ulike nasjonalitetsområder, religioner eller kulturområder. For mange medlemmer med innvandrerbak grunn, der de selv og familien kommer fra en helt annen kultur, vil det ikke være like enkelt å ivareta sitt ansvar slik vi forventer det. For å hindre utstøting og for å bidra til god inkludering av medlemmet (og familien) er det viktig at den frivillige foreningen oppretter en best mulig dialog, og at kontaktperson(er) innenfor den aktuelle innvandrerorganisasjon blir benyttet til å utvikle relasjonen og til eventuelt å løse misforståelser. (Oversikt over kontaktpersoner fra innvandrerorganisasjoner er listet sist i veilederen.) Bistand ved fadderordning Hvis din forening ønsker å være fadder for en innvandrerfamile/-person, vil dere få bistand i form av veiledning og hjelp i kommunikasjonsprosessene i tillegg til økonomisk støtte. 3

4 Sarpsborg kommune, flerkulturelt råd, Sarpsborg Idrettsråd og NAV vil være sentrale støttespillere. Oversikt over hvilke enheter og personer som kan kontaktes finner dere i veilederen. Hvem som helst innenfor treparts forholdet kan ta kontakt for å få hjelp. Hvordan oppstår et fadderskap? Gjennom daglig arbeid med bosetting og integrering vil flyktningkonsulenten, Introduksjonsprogrammet og Norsksenteret komme i kontakt med innvandrere/ innvandrerfamilier. Muligheten for god inkludering økes ved at de tidlig kommer i kontakt med en frivillig forening. I samarbeid med Sarpsborg Idrettsråd og Sarpsborg kommune vil det da opprettes kontakt med aktuelle lag og foreninger for å opprette en fadder relasjon. Det innebærer at en forening blir fadder for en innvandrer/ innvandrerfamilie. Koblingen skjer ved at man tar utgangspunkt i interessene til innvandrer familien. Informasjon om ulike tilbud og rettigheter Innvandrerne har mottatt informasjonen om plikter og rettigheter via andre kanaler, men det er ikke alltid at man får med seg alt når man er i helt nye omgivelser. Informasjonen kan benyttes til å hjelpe medlemmet og kan være interessant informasjon for den enkelte forening. Inkludering i idretten Sarpsborg Idrettsråds inkluderingsutvalg består av: Barne og ungdomskonsulent Leder utvalget for barn, ungdom, integrering Medlem(er) Oppgaver: Koordinere kontaktpersonordningen (fadderordningen) Koordinere kontakt mellom fadder/ kontaktperson og den nye familien/ personen Kontakten med kommunen, introduksjonsprogrammet, NAV med flere Forestå opplæring og oppfølging av lagenes kontaktpersoner Å undervise på introduksjonsprogrammet og ifm språkopplæring Arrangere/koordinere åpne tilbud/lavterskeltilbud (for eksempel Åpen hall, Barnas allidrettsdag, Nybegynnerkurs for ungdom ) Fordele midler til prosjekter i lagene Være fadder (evt i samarbeid med lokale ressurspersoner) overfor personer/familier som velger en idrett/idrettslag som ikke har eget fadderlag 4

5 Opprette kontakt med innvandrerorganisasjonene (avtale assistanse/ tolk og lignende) Vurdere nye lag/ nye kontaktpersoner Fadderordning i idrettslagene Kontaktperson i fadderordningen: Får opplæring i regi av kommunen/sarpsborg Idrettsråd (kompetanseheving) Gi informasjon om telefonnummer, treningstider, sted, kontingenter mm. Gi informasjon om andre praktiske forhold i samfunnet/lokalmiljøet Ha kontakten med eget styre og aktuelle treningsgrupper Oppgaver for kontaktpersonen: Etter initiativ fra inkluderingsutvalget; kontakte fadderfamilie /utøver Levere ut informasjonsark (gjerne på eget språk) om idrettstilbudene og videreformidle opplysninger om praktiske forhold i lokalsamfunnet. Om andre samfunnstjenester og sosiale tilbud gis informasjon (eget ark) om etater/kontaktpersoner og lignende. Samarbeid/ samråd med aktuell innvandrerorganisasjon Prøve å få foreldre til å delta ifm. kjøring, dugnad og som publikum Sjekke familiens muligheter for å betale kontingenten selv (og eventuelt videresende krav til Sarpsborg Idrettsråd) Informere styre og trener om nye deltakere Invitere og følge med på de første treningingene Beholde kontakt med familien en stund, for å forsikre seg om at alt går bra Kontaktinformasjon: Sarpsborg Idrettsråd (tlf: ) Idrettsrådets inkluderingskonsulent: Stian Eriksrud com, tlf: ) (i venstre meny er det oversikt over alle idrettslag m/kontaktpersoner) Det vil bli utarbeidet informasjon om idrettens tilbud på forskjellige språk. Kontakt Sarpsborg Idrettsråd for oversending av brosjyrer. Sarpsborg kommunes kultur- og fritidstilbud Det er Enhet kultur som har ansvar for å utvikle og administrere kulturtilbudene i Sarpsborg kommune. Nedenfor er det en oversikt over de viktigste tilbudene. Enheten forvalter også en tilskuddsordning som yter driftsstøtte til foreninger innen kultur og idrett som har tilbud og tiltak som fremmer fler kulturelt mangfold. 5

6 Sarpsborg bibliotek en kulturell møteplass Bibilioteket har 4 avdelinger; Sarpsborg hovedbibliotek, Tune område bibliotek, Skjeberg områdebibliotek og Skjebergsletten filial. Veiledning, utlån og formidling av medier er gratis for alle aldersgrupper. Her kan man låne bøker og lydbøker, språkkurs, musikk på CD, film på DVD. I tillegg kan man lese aviser og tidsskrifter i biblioteket og bruke datamaskin med internett og tekstbehandling samt multimediamaskin for barn. Her finnes også en selvbetjent kopimaskin som kan benyttes for et rimelig beløp. Biblioteket har grupperom og lesesalplasser. I tillegg arrangerer biblioteket teaterforestillinger for barn og utstillinger. Kulturarrangementer Sarpsborg kommune arrangerer mange små og store kulturarrangementer, blant annet i skoler og barnehager og for den eldre generasjonen. I tillegg kommer Olavsdagene, Litteraturuka og lørdagsforestillinger for barne familier, Ungdommens kulturmønstring m.m. Sarpsborg kommune forvalter også aktivitets- og produksjonstilskudd til kulturarrangementer i regi av frivillige organisasjoner og enkeltpersoner. Olavsdagene er et årlig kulturarrangement de siste dagene i juli. Dagene har fått navn etter Olav den hellige, kongen som grunnla Sarpsborg. Olav dro ut i verden og brakte ulike impulser tilbake til Norge. Derfor har Olavsdagene de to siste årene hatt flerkultur og mangfold som et viktig satsningsområde. Blant annet har det vært arbeidet med å rekruttere innvandrere som skuespillere og statister til det historiske spillet Sverdet, en teaterforestilling fra Olav den helliges liv. En av Olavsdagene har også vært forbeholdt Flerkulturelt marked, en møteplass for kultur fra ulike deler av verden og Norge i Sarpsborg. Det har gjenspeilet seg i et flerkulturelt sceneprogram, organisasjonsmønstring og salg av mat fra mange nasjoner, samt kunst og håndverksprodukter. Sarpsborg kommune har 5 fritidsklubber for barn og ungdom: Hafslund fritidsklubb, Huset (tlf ) Ungdomsklubb, 8. klasse 18 år Juniorklubb, klasse Hafslund fritidsklubb, Gledersspredærn (tlf ) Fritidsklubb for funksjonshemmede ingen aldersgrense Hannestad fritidsklubb (tlf ) Ungdomsklubb 8. klasse 18 år 6

7 Hornnes fritidsklubb (tlf / ) Ungdomsklubb, 8. klasse 18 år Juniorklubb, klasse Varteig fritidsklubb, Rufus (tlf ) Ungdomsklubb, 8. klasse 18 år Valaskjold fritidsklubb (tlf ) Ungdomsklubb, 8. klasse 18 år Juniorklubb, klasse Sarpsborg kommune gir også aktivitetstilbud i sommer-, høst- og vinterferien gjennom Ferieklubben (tlf ). I tillegg til fritidsklubber finnes det kultur og fritidsaktiviteter hovedsakelig for barn og unge i Aktivitetshuset EPA i St. Maries gate 81/87. Aktivitets huset EPA har en kafé som er åpen for alle (der man kan kjøpe god og rimelig mat) og den kommunale kulturskolen: Kulturskolen (tlf ) har 5 avdelinger, med undervisning for barn og ungdom i; musikk, dans/ballett, drama/teaterproduksjon, visuelle kunstfag, kulturstafetten/ tilbud i SFO. NAV med Introduksjonsprogrammet og Norsksenteret NAV er en samorganisering og samlokalisering av de tidligere etatene A-etat, trygdeetateten og sosialtjenesten. NAV er lokalisert i St.Mariegate 88, midt i gågata, og har åpent mandag til fredag fra kl til Kontaktinformasjon: NAV (Tlf ), Postboks 454, 1703 Sarpsborg (der finnes mer informasjon og de fleste søknadsskjemaer) NAV tilbyr alle nødvendige tjenester til arbeidssøkere, arbeidstakere og arbeids givere, og bidrar til inntektssikring og trygdeordninger til de som ikke kan forsørge seg selv på annen måte. De supplerer kommunen når det gjelder botilbud og bistand knyttet til helseproblematikk. Arbeid med innvandrere Bosettingsarbeidet blir koordinert av flyktningkonsulenten i Sarpsborg, som er ansvarlig for alt forarbeid som skjer i forbindelse med bosetting. 7

8 Sarpsborg kommune har egen kommunal tolketjeneste som koordineres av flyktning skonsulenten. Tolketjenesten dekker kommunale instansers tolkebehov. Introduksjonsprogrammet er lokalisert i Kirkegata 59 i samme kvartal som NAV. Introduksjonsprogrammet for flyktninger organisert inn i NAV, men er en kommunal tjeneste. Introduksjonsprogram er en plikt og rettighet for flyktninger mellom 18 og 55 år som bosettes i Sarpsborg kommune etter avtale med IMDI, og familiemedlemmer av disse som kommer som familiegjenforente. Programmet varer i inntil 2 år og målsetningen er at deltakerne skal være kvalifisert for ordinær utdanning eller arbeid ved programtidens slutt. Introduksjonsprogrammets innhold er primært norsk- og samfunnsopplæring. Det gis opplæring i det å leve og bo i Norge, og i Sarpsborg. Programmet følger arbeidslivets regler mht. regler for fravær, ferier og tid. Det innebærer at tiden skal være 37,5 timer pr.uke, de har 5 uker ferie og fravær må meldes som vanlig i arbeidslivet ellers med sykmelding/egenmelding/permisjon. Deltakere mottar økonomisk stønad for å delta i programmet og ugyldig fravær medfører trekk i stønaden. Introduksjonsprogammet gis utfra individuelle forutsetninger og gjeldende lovverk. Kontaktinformasjon: NAV Introduksjonsprogram for flyktninger Flyktningkonsulent (tlf.: ) Teamansvarlig Introduksjonsprogrammet (tlf.: ) Mer informasjon om Introduksjonsprogrammet: (bruk linken introsidene ) Norsksenteret Senteret tilbyr norsk med samfunnskunnskap for voksne minoritetsspråklige og grunnskole for voksne. Opplæringen skjer i regi av Sarpsborg kommune. Norsk med samfunnsfag Hvis en person fikk oppholdstillatelse etter 1. september 2005 eller senere, gjelder reglene for rett og plikt til opplæring i norsk og samfunnskunnskap i Introduksjons loven: De som har rett eller rett og plikt får opplæringen gratis. De som har plikt, men ikke rett må betale for opplæringen. 8

9 De som har rett og plikt, eller plikt til norskopplæring må gjennomføre 300 timers opplæring i norsk og samfunnskunnskap for å kunne søke bosetting og statsborgerskap. For å få gratis opplæring, må timene tas ut innen 3 år fra de fikk oppholdstillatelse. Grunnskoleopplæring Alle voksne som ikke har grunnskole og som har behov for grunnskoleopplæring, kan ha rett til slik opplæring. Dette gjelder både minoritetsspråklige og norskspråklige. Opplæringen er gratis. Med et fullverdig vitnemål for voksne fra grunnskolen kan man søke plass i videregående opplæring. Man må ha karakterer i disse fem fagene; norsk, engelsk, matematikk, samfunnsfag og naturfag. Kontaktinformasjon: Norsksenteret: tlf Teamansvarlig norskopplæring: tlf / Teamansvarlig grunnskoleopplæring: tlf / Spørsmål knyttet til andre kommunale tjenester som f.eks. barnevernet, rettes til servicetorget (tlf: ) eller koordinator for fadderordningen (tlf: ). Innvandrerforeningene med kontaktperson På neste side finner du en oversikt over innvandrerforeninger (med tilhold i Sarpsborg /Østfold inkludert kontaktperson) som man kan samhandle med i arbeidet med å inkludere innvandrere i frivillige lag og foreninger. Hvis foreningen har tatt på seg fadderoppgaven for en familie/person så vil det utpekes en fast navngitt kontaktperson fra en av innvandrerforeningene. 9

10 Organisasjon Afrikanske forening Black Expression Kurdiske forente demokratiske union Muslim culture center Sarpsborg somaliske organisasjon Uganda Muslim Ass. Of Norway Afghansk Kulturforening Afrikansk Kvinnevisjon Bosnia/ Hercegovina Verdensforbund Borg Sportsklubb Felles forum for innvandrere i Østfold Placide Kanema Jean Claude Luabeya Adresse Kontaktperson Postnr Sted Tlf/e-post Vestengveien Sarpsborg / yahoo.fr Postboks Borgenhaugen / yahoo.com Anwar Poya Knattåsveien Grålum / Arshad Mahmood, Mohammed Saeed Aweys Ahmed Abdulle Håkonsgate Sarpsborg / / hotmail.com Greåkerveien Greåker / Arif Majothi Ingedalvei Skjeberg Maliha Hosseini Tina Nkongolo, Cesarine Cihiluka Miralem Medic Oscarsgate 17 C 1706 Sarpsborg Lindesnesgt. 20A 1707 Sarpsborg Postboks Sarpsborg Ziba Amind Postboks Sarpsborg yahoo.no fellesforum. com Hvis det er feil i oversikten over innvandrerrepresentanter, eller hvis noen av foreningene ikke svarer kan følgende kontaktes: Koordinator Sarpsborg kommune ( ) Flyktningkonsulent ( ) Innvandrerepresentant fra flerkulturelt kontaktutvalg ( ) 10

11 11

12 Informasjonen er utgitt i 2012 av Kommuneområde helse og sosial. tlf:

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger.

Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Rapport fra prosjektgruppe 1. juli 2010 Flere gjennom i videregående opplæring. Et helhetlig system for karriereveiledning og opplæring av minoritetsspråklige elever i Levanger. Innhold: 1. Innledning

Detaljer

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015

Flyktningplan. for Arendal kommune 2012-2015 Flyktningplan for Arendal kommune 2012-2015 Mars 2012 Innhold 1 SAMMENDRAG... 2 2 INNLEDNING... 3 2.1 Mandat og rammer for arbeidet... 3 2.2 Føringer fra kommuneplanen... 3 2.3 Organisering av planarbeidet...

Detaljer

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram!

INTRODUKSJONSORDNINGEN. Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! INTRODUKSJONSORDNINGEN Velkommen til deg som skal begynne på introduksjonsprogram! Bosetting i kommunen, side 4 Kartlegging av kompetanse, side 6 Individuell plan, side 8 Målet med introduksjonsordningen

Detaljer

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger

HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger HVORDAN KAN JEG PÅVIRKE FRIVILLIGHETSPOLITIKKEN I MIN KOMMUNE? En veileder for deg som er aktiv i frivillige lag og foreninger Denne veilederen er utarbeidet av Frivillighet Norge. Frivillighet Norge er

Detaljer

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven)

Rundskriv Q-20/2015. Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Rundskriv Q-20/2015 Lov om introduksjonsordning og norskopplæring for nyankomne innvandrere (introduksjonsloven) Innhold DEL I - Slik bruker du rundskrivet... 7 DEL II - Veiledende retningslinjer til introduksjonsloven...

Detaljer

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier.

EN GOD NABO NTNU. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg. Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier. Gry Mette D. Haugen Veronika Paulsen Berit Berg EN GOD NABO Evaluering av Redd Barna sitt arbeid med nylig bosatte familier NTNU Samfunnsforskning Dragvoll Allé 38 B 7491 Trondheim, Norway Tel: 73 59 63

Detaljer

Integrering av innvandrere

Integrering av innvandrere Integrering av innvandrere Orkdal kommune Februar 2011 Forord Denne forvaltningsrevisjonen er gjennomført på oppdrag av Orkdal kommunes kontrollutvalg i perioden november 2010 - januar 2011. Undersøkelsen

Detaljer

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID

OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID FORVALTNINGSREVISJON AV OPPFØLGING AV ENSLIGE MINDREÅRIGE FLYKTNINGER INTEGRERINGSARBEID STAVANGER KOMMUNE APRIL 2014 Forsidefoto: Stock Exchng INNHOLD Denne rapportens målgrupper er kontrollutvalget,

Detaljer

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide

Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! Gode råd til organisasjoner som vil samarbeide Sammen blir vi sterkere! 1 2 Frivillighet Norge 2012 Sammen blir vi sterkere og mer nysgjerrige! Frivillighet Norge oppfordrer tradisjonelle

Detaljer

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5

Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunal Utredning Minoritetsspråklige elevers utfordringer i grunnskolen 2006 NR. 5 Kommunale utredninger (KOU) skal gi et godt faglig grunnlag for politiske og administrative vedtak. En utredning kan

Detaljer

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage

Heidi Gautun. Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke går i barnehage Heidi Gautun Hjemmebarna En evaluering av språkstimulerende tiltak til 4 5-åringer som ikke

Detaljer

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening

INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening INTEGRERINGSARBEID Flyktningguide og Norsktrening 2014 RØDE KORS-PRINSIPPENE INNHOLD 03 Humanitære behov Røde Kors som humanitær aktør 04 Flyktningguide 07 Norsktrening 09 Andre integreringsaktiviteter

Detaljer

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING

BARN FORTJENER Å HA DET BRA. Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING BARN FORTJENER Å HA DET BRA Forebygging og bekjempelse av barnefattigdom Kongsvinger kommune 2012-2015 TEGNING 1 1. Innledning... 5 1.1. Bakgrunn og mandat...5 1.2. Utarbeidelse av planen... 5 1.3. Planens

Detaljer

Boliger til flyktninger og innvandrere

Boliger til flyktninger og innvandrere Boliger til flyktninger og innvandrere et felles ansvar for stat og kommune Foto: Ann Eriksson / Mira / Samfoto Integrerings- og mangfoldsdirektoratet Forord Å bo godt og trygt er en forutsetning for et

Detaljer

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid)

Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Kurset handler om frivillighet og frivillig arbeid. Det tar ca 1,5-2 timer (avhengig av hvor mye diskusjon det blir og om dere bruker gruppearbeid) Vi får lære om hva frivillighet er, om frivillig arbeid,

Detaljer

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen

Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen NY I norge? Norsk Allmennyttige midler fra Hvem har utarbeidet veilederen Bergen Uavhengige Sosialrådgivning (BUS), Feltteamet, Høgskolen i Bergen Hvem har finansiert den Bergen Kommune, Sparebanken Vest

Detaljer

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte

Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Slik lager dere en workshop om inkludering av etniske minoriteter - et veiledningshefte Vi kan inkludere flere Vi kan inkludere flere! Vi kan inkludere flere Dette veiledningsheftet handler om inkludering

Detaljer

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne

Velkommen. Norge ditt nye hjemland. Et godt liv i Norge. Ansvaret for innvandrerne Velkommen 1 Norge ditt nye hjemland Du har valgt å flytte til Norge. I Norge vil du møte nye utfordringer, nye systemer og nye mennesker. Du vil bli kjent med nye verdier, tradisjoner og en ny kultur.

Detaljer

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet

Veileder, mars 2005. Norske familier som flytter med barn til utlandet Veileder, mars 2005 Norske familier som flytter med barn til utlandet 2 Innhold 3 1. INNLEDNING...............................................................5 2. NÅR FAMILIEN FLYTTER HVA MÅ DE PASSE PÅ?.............................6

Detaljer

Frivillighetsmelding del 2

Frivillighetsmelding del 2 Frivillighetsmelding del 2 Sammen om Porsgrunn Våren 2009 Forord: Frivillighet lever av lyst og dør av tvang Det skjer utrolig mye bra frivillig aktivitet i Porsgrunn! Arbeidet med denne meldingen har

Detaljer

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid

Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid Et tredje standpunkt: Ulik bakgrunn - Felles framtid SVs integreringspolitiske plattform vedtatt av SVs landsstyre 6. juni 2010 SVs mål er et solidarisk og inkluderende samfunn, der alle har like muligheter

Detaljer

Veileder. Veileder for individuell plan 2001

Veileder. Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 Veileder Veileder for individuell plan 2001 FORORD Alle som har behov for langvarige og koordinerte tjenester, har fra 1. juli 2001 rett til å få utarbeidet

Detaljer

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte

Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING. temahefte Skaper resultater gjennom samhandling TILFLYTTING temahefte Innledning Det er ikke de fineste stedene som lykkes best, men de som har det beste mottaksapparatet! Kompetansesenter for distriktsutvikling

Detaljer

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE

Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Arkivsak: 12/00449 Arkivkode: 147 &76 Sakstittel: PLAN FOR TVERRFAGLIG SAMARBEID I FLÅ KOMMUNE Innhold 1.0 INNLEDNING OG BAKGRUNN... 3 1.1 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING OG MANDAT... 3 1.2 FORMÅLET MED

Detaljer

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1

«Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge. Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15. www.distriktssenteret.no 1 «Derfor blir vi her» - innvandrere i Distrikts-Norge Populærversjon av NIBR-rapport 2012:15 www.distriktssenteret.no 1 Innhold s. 3 Direktørene har ordet s. 4 Innvandring er redningen for Distrikts-Norge

Detaljer

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ?

JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Tjenestekontoret JEG FYLLER 18 ÅR - HVA SKJER NÅ? Informasjon til familier til barn med bistandsbehov, som mottar tjenester fra Skedsmo kommune Innledning Når man blir 18 år skjer det flere endringer i

Detaljer

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse

HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse HVORDAN SKAPE ET BEDRE IDRETTS-OG AKTIVITETSTILBUD TIL BARN OG UNGE PÅ FJELL? - en kartlegging/spørreundersøkelse Av Tom-Arne Winnæss og Trine Lise Brastad Hansen. Mai 2010 Innhold: 1 Kort om undersøkelsen

Detaljer

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte

Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER. Informasjonshefte Nasjonalt senter for flerkulturell opplæring BARN I FLERSPRÅKLIGE FAMILIER Informasjonshefte 02 forord Informasjonsheftet omhandler 10 spørsmål som foreldre ofte stiller om barnas flerspråklige utvikling.

Detaljer

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE

Samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE SAMORDNET INNSATS OVERFOR UNGDOM I ALDEREN 16 23 ÅR I VERDAL KOMMUNE 1 Innholdsfortegnelse 1.0. Mål og bakgrunn for planen.4 1.1. Mål for planen for samordnet innsats overfor ungdom i alderen 16 23 år...

Detaljer

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL

ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL ÅRSMELDING 2012 LILLEHAMMER FRIVILLIGSENTRAL Adr: Kirkegt. 53 2609 Lillehammer Tlf. 612 69600 E-post: lillehammer@frivillighet.no Hjemmeside: http://lillehammer.frivillighet.no ÅRSMELDING 2012 For Lillehammer

Detaljer