Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Vil du nå nye høyder sammen med oss?"

Transkript

1 Vil du nå nye høyder sammen med oss? 1

2 Vi er BearingPoint BearingPoint Norge er et energisk og lite konsulenthus. Vi har et spennende og offensivt miljø, hvor muligheten til å påvirke og forme arbeidsplassen er stor. Samtidig har vi tryggheten av å være en del av et stort internasjonalt selskap. Bruk noen minutter på å bli kjent med oss, finn ut hvem vi er, hva vi kan tilby og hva du kan bidra med. Hva vi gjør Vi leverer ikke rapporter. Vi leverer resultater. For oss er resultatet det vi jobber for og mot. Vi hjelper våre kunder med å velge de beste løsningene, sørger for at idé og visjon blir virkelighet og at endringene blir varige. Vår jobb er ikke over når en rapport er levert. Vi er først fornøyde når planene er gjennomført og resultatene er oppnådd. Dette er det vi mener med operasjonelt fokus. 2 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

3 Amsterdam Berlin Brussels Bucarest Casablanca Donetsk Dubai Dublin Düsseldorf Frankfurt Genf Graz Hamburg Helsinki Copenhagen Leipzig London Malmö Moscow Munich Oslo Paris Shanghai Sibiu Stockholm Stuttgart Walldorf Vienna Zürich 3

4 Våre team 4 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

5 Vi har tre kompetanseteam som jobber sammen for å finne gode og helhetlige løsninger for hver enkelt kunde Våre ansatte er i hovedsak utdannet økonomer og ingeniører. Vår tverrfaglige sammensetning gir oss muligheten til å se kundenes utfordringer både fra et forretningsmessig og teknologisk perspektiv. Dette gjør oss i stand til å finne kreative og riktige løsninger som er mulige å realisere i praksis. Våre tre team: Business Strategy & Transformation fokuserer på forretningsrådgivning med hovedvekt på realisering av strategier. Information Management jobber med hvordan bruk av informasjon i beslutninger og i forretningsprosesser kan forbedre måten selskapet opererer på. IT Strategy & Transformation bistår kunder med å realisere sine målsetninger gjennom riktig bruk av teknologi. Selv om organisasjonsformen formelt er tredelt, er vi ikke låst i tre «bokser». Vi jobber hele tiden på tvers av fagområder og kombinerer ulik kompetanse i våre prosjekter. 5

6 Business transformation 70 % av alle strategier feiler fordi de ikke omsettes i realistiske planer som kontinuerlig forbedres og følges opp. Ledende selskaper er de som tilpasser organisasjonen i forhold til målsetningene, kontinuerlig jobber med forbedringer gjennom alle deler av driften og som aktivt bidrar til å forme markedet, ikke tilpasser seg det. BearingPoints Business Strategy & Transformation-team arbeider tett med kunden for å styrke og forbedre prestasjoner i den daglige driften. Vi sikrer at selskapets visjon og strategi blir operasjonalisert, at handlinger og atferd effektivt understøtter virksomhetens overordnede mål, og at forbedringene blir varige. Fokusområder Business Turnaround Virksomheter som står overfor en lønnsomhets- eller likviditetskrise må håndtere mange krevende strategiske og operasjonelle utfordringer. For å komme ut av krisen må disse selskapene balansere mellom kortsiktige tiltak for å sikre videre drift og langsiktige tiltak for å kunne oppnå varige gode resultater. Organisasjonsdesign Nøkkelen til vellykket verdiskaping handler om å ta i bruk potensialet som ligger i alle selskapers medarbeidere. Vi fokuserer på å effektivisere og forenkle organisasjonsstrukturer, fjerne byråkrati, sikre samhandling og tydeliggjøre roller og ansvar. Supply Chain Management Supply Chain Management handler om en helhetlig tilnærming til vareog informasjonsflyt. Målet er å sikre at man oppfyller kundens behov på en ressurseffektiv måte. Vi hjelper våre kunder med å designe og forbedre sin verdikjede på tvers av funksjonelle områder som innkjøp, produksjon, transport, distribusjon og lagerdrift. 6 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

7 Business strategy Strategi handler om å definere tydelige mål for virksomheten, og skape handlingsplaner for hvordan man realiserer disse. Målet for de fleste selskaper er å sikre seg en unik markedsposisjon og gode resultater. I dag er det ikke nok å være god på å definere strategier, men man må også demonstrere evnen til å gjennomføre planene i praksis. Dette er grunnen til at BearingPoint i dag er en ledende rådgiver for toppledere som etterspør solid industriell forståelse og kapasitet til å sikre gjennomføring i organisasjonen. Fokusområder Strategi Strategi, enten det er forretningsstrategi, funksjonelle strategier eller operative strategier, er sentralt for å sikre en virksomhets konkurransefortrinn. Vi utfordrer kundens veivalg ved å tydeliggjøre operasjonelle konsekvenser ved en vellykket gjennomføring av strategiske beslutninger. Virksomhetsstyring For at et selskap skal lykkes må mål, beslutninger og handlinger henge nøye sammen. Vi arbeider tett med våre kunder for å sikre en effektiv prosess rundt etablering av mål, gjennomføring og oppfølgning. BearingPoints Business Strategy & Transformation-team hjelper våre kunder i strategiprosesser med både bakgrunnsanalyser, industriell forståelse og fasilitering av mål- og handlingsplaner. 7

8 Business intelligence Business Intelligence handler om hvordan man bruker informasjon til å fatte bedre beslutninger i forretningsprosessene. Selv om Business Intelligence (BI) er sterkt knyttet til IT, består det av langt mer enn bare teknologi. Teknologi er kun en støtte for BI sitt primære mål: å gi brukere innsikt i organisasjonens forretninger. BearingPoints Information Management-team kombinerer forretningsforståelse, teknologisk kompetanse og kunnskap om innsamling og bruk av informasjon. Vi legger til rette for at våre kunder kan gjøre gode og informerte beslutninger på alle nivåer i organisasjonen. Fokusområder Informasjonsstrategi Informasjonsstrategi handler om hvordan BI kan bidra til å drive en bedrifts strategi. Først vurderer vi dagens BI-situasjon, deretter lager vi et målbilde for hvordan situasjonen burde være og en plan for å oppnå målbildet. BearingPoint hjelper kunder med å etablere, realisere og vedlikeholde en informasjonsstrategi. BI-kompetansesenter Mange bedrifter flytter i dag BI ut fra IT-avdelingen. Egne Business Intelligence-kompetansesentre (BIKS) har personell med teknisk og forretningsmessig kompetanse. BearingPoint hjelper kunder med å designe og etablere BIKS som de selv kan forvalte for å sikre best mulig bruk av BI-investeringer. Business Analytics Business Analytics er bruk av kvantitative metoder som data mining, optimering, visualisering og tradisjonell statistikk for å analysere virksomheten og dens omgivelser. Resultatet er et sett med modeller, forretningsregler og annen innsikt som for eksempel kan benyttes til å automatisere prosesser eller til å predikere fremtidsscenarier. 8 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

9 Enterprise data management Informasjon er en uvurderlig ressurs. Det er et utbredt problem at en virksomhets informasjon er spredt utover mange forskjellige systemer og plattformer. Enterprise data management hjelper virksomheter med å lagre og bruke denne informasjonen best mulig. BearingPoints Information Management-team støtter våre kunder med å trekke mest mulig verdi ut av investeringen i Business Intelligenceløsninger. Verdien sikrer vi ved å sørge for at systemene løser de underliggende forretningsbehovene bedriften har. Vi bidrar også til at kundene våre utnytter teknologien på en effektiv måte. Fokusområder Datavarehus Datavarehus er en samling av en virksomhets elektronisk lagrede data. Som oftest er denne informasjonen historisk lagret. Historiske data gir grunnlag for avansert rapportering og analyse, og et datavarehus er som oftest den viktigste tekniske komponenten i en vellykket BI-implementering. Datakvalitet Datakvalitet er en viktig del av Business Intelligence. En analyse er aldri bedre enn informasjonen den er basert på. Data profiling handler om å forstå utfordringer med datakvalitet, og identifisere tiltak for å heve kvaliteten. Master Data Management (MDM) Med master data (også kalt referansedata ) menes informasjon som setter transaksjoner og operasjoner i en kontekst. Eksempler på dette er kunde, produkt, geografi og kanal. Denne type data benyttes i flere systemer, og det er en stor utfordring å samle master data ett sted og holde denne informasjonen oppdatert til enhver tid. 9

10 IT-strategi Alle bedrifter er avhengig av en IT-strategi som er i tråd med bedriftens forretningsbehov. En god IT-strategi er utarbeidet med utgangspunkt i virksomhetens behov, og beskriver løsninger som støtter de ansattes arbeidsoppgaver og fremmer bedriftens konkurranseevne. BearingPoints IT Strategy & Transformation-team kombinerer forretnings- og industriforståelse med kunnskap om anvendelse av teknologi som et strategisk virkemiddel. Vi har bred erfaring innen utvikling av forretningsdrevet IT-strategi og identifisering av nye teknologidrevne forretningsmuligheter. Fokusområder IT-strategi Vår tilnærming til IT-strategi er å analysere virksomhetens strategiske føringer og omsette de til et fremtidig IT-målbilde. Med dette som utgangspunkt ser vi på konsekvensen av målbildet for bedriftens organisering, styringsmodell, sourcingmodell, service management og kompetansebehov. IT Sourcing Advisory Vi bistår våre kunder i valg og forhandlinger med leverandører av nye løsninger. Under implementeringen jobber vi som kundens rådgiver og prosjektleder. Hensikten er å støtte kunden i å gjøre de rette valgene for å få realisert forretningsverdi gjennom IT. Ny teknologi Teknologien er et viktig element i enhver moderne virksomhet, og med teknologisk utvikling skapes stadig muligheter for å etablere og styrke bedriftens konkurransefortrinn. BearingPoint er i forkant av nye teknologier, og bistår våre kunder med å identifisere muligheter for innovasjon og vekst. 10 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

11 IT transformation IT Transformation er et samlebegrep for endringer som dreier bedriften fra å ha en tradisjonell og reaktiv IT-organisasjon, til å la IT bli en viktig driver som sikrer vekst og gjennomføringsevne. Våre prosjekt innen IT Transformation kombinerer forretnings- og teknologiforståelse og hjelper våre kunder med å definere og gjennomføre større IT-programmer og IT-prosjekter. Vi fokuserer på å få IT og forretning til å dra i samme retning og gjennomføre endringene som påvirker mennesker, prosesser og teknologi. Fokusområder Prosjekt- og programledelse Større endringer i en bedrift leder ofte til flere parallelle prosjekter som håndteres gjennom et program. Gjennom effektiv programledelse sikrer vi at prosjektene blir styrt, målt og prioritert i henhold til kundekrav. I løpet av de siste årene har vi vært involvert i flere av de største IT-transformasjons-programmene i Norge. Samarbeidsmodeller Samhandling mellom forretning og IT er et viktig element for å sikre at IT forstår behovet til forretningen slik at den overordnede strategien kan realiseres. Vi hjelper våre kunder med å etablere samarbeidsmodeller med møte- og beslutningsstrukturer hvor forretning og IT jobber sammen mot konkrete mål for å realisere strategien. Offshoring Bruk av ressurser fra lavkostland ved implementering av IT-løsninger skaper nye muligheter og utfordringer for våre kunder. Ved å bruke våre erfaringer bistår vi våre kunder med å sikre vellykkede implementeringer som oppfyller kravene til kostnad og effektivitet. 11

12 Menneskene 12 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

13 Vi får ting gjort. Sammen. Våre enestående mennesker gir hverandre energi og er grunnen til at kundene velger oss. Vi kombinerer faglig tyngde med en kritisk og fritenkende tilnærming. Vi deler en dyrisk stolthet og et brennende ønske om å oppnå resultater. Våre mennesker er ambisiøse og kreative, og vi jobber for hverandre. Vi er seriøse samtidig som vi er jordnære og enkle å jobbe med. På de neste sidene vil du få muligheten til å bli kjent med noen av våre norske konsulenter og bakgrunnen for at de valgte BearingPoint. 13

14 Anne Line BearingPoint har vært et godt sted å starte karrieren som nyutdannet. Jeg blir kastet ut i nye situasjoner og har raskt fått mye ansvar, samtidig som jeg vet at jeg alltid får den støtten jeg trenger fra mer erfarne kolleger. Hvorfor valgte du BearingPoint? Jeg er en person som er nysgjerrig av natur og som trives veldig godt med variasjon og utfordringer. Som konsulent møter jeg stadig nye problemstillinger og må sette meg inn i klientens situasjon, samtidig som jeg får lov til å tenke kritisk. BearingPoint kjennetegnes av energiske mennesker som er utrolig dyktige på det de gjør, samtidig som de er jordnære og har fokus på å spille hverandre gode. Det sosiale miljøet vårt er helt unikt, og vi finner på mye gøy sammen. Dessuten er BearingPoint et relativt lite selskap med kort avstand til toppledelsen, noe som gir stor fleksibilitet og mulighet for å påvirke både egen hverdag og bedriftens utvikling. Hvordan har den første tiden vært? Den første uken besto av opplæring og ulike kurs som en del av BearingPoints nyansattprogram First 1000 Days. Senere dro vi nyansatte til Frankrike og deltok på BearingPoints internasjonale BE School, der vi fikk ytterligere opplæring og møtte kolleger fra andre land. Jeg har lært mye om ulike bransjer og har allerede jobbet innenfor forskjellige områder som veldedighet, varehandel og forsikring. Man oppnår dermed svært bred erfaring på kort tid. Jobben min er også veldig sosial både internt i BearingPoint og gjennom utstrakt kontakt og samarbeid med klientene våre. 14 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

15 Anne Line Omland 27 år, Business Analyst Siviløkonom fra Norges Handelshøyskole Startet i BearingPoint i

16 Frode Dahl 42 år, Partner Utdannet fra Handelshøyskolen BI og Norges Høyskole for Informasjonsteknologi Startet i BearingPoint i Vil du nå nye høyder sammen med oss?

17 Frode Den viktigste drivkraften for meg er å sikre varige forbedringer for våre kunder. Når BearingPoint sier ja til et oppdrag så føler jeg som Partner i selskapet at det er mitt ansvar at vi lever opp til kundens forventede resultater. Vi bidrar til å nå målsetningene ved å definere klare strategier og støtte kundene helt til disse er implementert. Variasjonen som gjør det mulig å lære seg ulike industrier og fagområder, samt stadig nye utfordringer, er hovedårsakene til at jeg fortsatt er i BearingPoint. I tillegg er det veldig motiverende å arbeide for konsernledelsen i store norske og internasjonale selskaper, sammen med dyktige kollegaer som vet hvordan man kan anvende teori i praksis. Hva ser BearingPoint etter i de personene som skal ansettes? Vi søker kandidater som er i stand til å sette seg inn i andres utfordringer. De vi ansetter har samarbeidsevner, analytisk kapasitet og forretningsforståelse som er kritisk for å løse våre kunders utfordringer. Noe som kjennetegner oss er at vi er positive og ikke redde for å ta ansvar, utfordrer der det er nødvendig, men samtidig har ydmykheten som gjør at våre kunder føler de blir tatt vare på. Hvilke tips har du til å lykkes i konsulentbransjen og hos BearingPoint? Skulle jeg gitt ett råd, så er det at det er viktig å lytte! Mye av det daglige arbeidet som konsulent består av å sette seg inn i kundens problemstillinger, og da tror jeg det er viktig og virkelig høre etter når man er i dialog med en kunde. Er du i tillegg proaktiv, pragmatisk, har pågangsmot og er sulten på å lære, har du mange av de viktigste egenskapene for å lykkes som konsulent i BearingPoint. 17

18 Nina Når jeg ser tilbake på mine fem år i BearingPoint tenker jeg på gode kolleger, spennende utfordringer og mange gode minner med den sosiale gjengen jeg er så heldig å få jobbe med. Hvordan vil du beskrive en typisk BearingPoint konsulent? De viktigste fellestrekkene blant mine kolleger er at de er utrolig dyktige samtidig som de er jordnære. Jeg opplever at alle har sterkt eierskap til at vi sammen skal lykkes og at «alt er mulig». Den sterke kulturen gjør at hver enkelt tar beslutninger som er best på lang sikt, og er tro mot våre verdier i alt vi gjør. Vi har en fornuftig balanse mellom jobb og fritid og et veldig godt arbeidsmiljø, så godt at vi ofte også møtes på fritiden og drar på turer sammen. Hvordan vil du oppsummere din tid i BearingPoint? Den første tiden ble preget av introduksjon til selskapet og vår arbeidsmetodikk. Gjennom etterfølgende år får man delta på kurs tilpasset egen erfaring og interesser, og blir kjent med kolleger også utenfor landegrensene. Den viktigste og beste læringen har jeg imidlertid fått på prosjekt hos kundene våre. Da jeg startet i 2008 kom jeg på prosjekt etter to dager med introduksjon, og følte fort at jeg kunne mestre nye fagområder og verktøy takket være veiledning fra dyktige kolleger. Min mentor og mine ledere har blitt stadig viktigere ved at de utfordrer meg med økt ansvar og nye fagområder. Nå motiveres jeg ikke bare av å levere godt til kundene våre, men også ved å bidra til at andre lykkes med sin karriere og sine oppgaver gjennom min rolle som mentor og prosjektleder. 18 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

19 Nina Cecilie Walberg 29 år, Manager Sivilingeniør i Industriell Økonomi og Teknologiledelse fra Norges Teknisk- Naturvitenskapelige Universitet Startet i BearingPoint i

20 Våre verdier 20 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

21 Våre verdier er kjernen i alt vi gjør. Alle prosjekter starter med en gjennomgang av verdiene og hva de konkret betyr for hvert prosjekt. Slik blir verdiene mer enn bare fine ord og gode ambisjoner, men også en naturlig del av hverdagen. Commitment Vi er dedikerte til våre kunders og hverandres suksess. Excellence Vi leverer rett kvalitet til rett tid, gir det lille ekstra og utfordrer hverandre. Stewardship Vi bidrar til å gjøre BearingPoint til et stadig bedre sted å jobbe. Passion Vi gir av oss selv og tilfører andre energi. Teaming Vi spiller hverandre gode og føler et personlig ansvar for teamets resultater. 21

22 Samarbeid med Plan Norge BearingPoint er en samarbeidspartner til Plan Norge. Vi bidrar til å utvikle bistandsorganisasjonen Plan Norge som gjennom fadderskap arbeider for å forbedre barns levekår og sikre deres rettigheter i utviklingsland. BearingPoint støtter Plan gjennom å tilby rådgivning for slik å effektivisere driften deres i Norge. Den internasjonale organisasjonen ble etablert i Norge i Siden da har Plan Norge gjennomgått en periode med kraftig vekst. I dag har Plan Norge faddere som støtter deres arbeid for barns beste. Dette stiller store krav til effektive arbeidsprosesser og veldefinerte ansvarsområder. For å tilrettelegge for fortsatt fremgang er det viktig at utviklingen skjer uten at man mister entusiasme og entreprenørånden. Plan Norge hadde behov for mer avanserte metoder og verktøy for planlegging og styring av driften. BearingPoint jobbet sammen med ledelsen og de ansatte i Plan for å kartlegge organisasjonens utfordringer og fremtidige behov. Vi utviklet en styringsmodell som tilrettelegger for at Plan i dag kan drives mer effektivt. Dette gjelder alt fra fadderrekruttering til styring av bistandsprosjekter. I dag er Plan en av organisasjonene i bistandsbransjen med lavest administrasjonskostnader og dermed går en svært høy andel av de innsamlede midlene til å hjelpe fattige barn For oss i BearingPoint er det motiverende å bruke vår kompetanse til å bidra i effektiviseringen av Plans virksomhet. For Plan har det vært nyttig å få innspill fra en profesjonell rådgiver på hvordan virksomheten kan utvikles videre faddere 22 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

23 23

24 24 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

25 Karriere Hos BearingPoint er de ansatte vår aller viktigste ressurs. Vi ønsker at våre ansattes karriereutvikling oppleves som utfordrende og spennende. Læring og utvikling Alle våre nyansatte deltar på introduksjonsprogrammet First 1000 Days. Dette gjør deg godt rustet til utfordringene du møter som konsulent i BearingPoint. I løpet av det første året deltar du også på BE School sammen med nyansatte fra resten av firmaet. Kontinuerlig utvikling er en essensiell del av vår virksomhet. Etter hvert som du begynner å utfordre deg selv på prosjekter, vil du fortløpende bli veiledet av våre mer erfarne kolleger. Du vil også få delta på interne og eksterne kurs og konferanser. Yale University leverer kurs spesielt utviklet for BearingPoints behov. Prestasjonsledelse Sammen med din mentor og erfarne veileder vil du kontinuerlig sette deg mål og utvikle en langsiktige karriereplan. Prosessen inkluderer målsettinger og evalueringer, både halvårlige og for hvert enkelt prosjekt. Internasjonale muligheter I Norden danner vi team på tvers av landegrensene for å sikre at vi leverer de beste og mest egnede ressursene vi har til våre kunder. Det er også mulig å delta på prosjekter utenfor Norden. 25

26 Din mulighet Vi håper du har blitt litt bedre kjent med BearingPoint og hvorfor vi er så lidenskapelig engasjerte i dette selskapet og det vi driver med. Vi ser etter kandidater med gode karakterer, sterke analytiske evner og gode samarbeidsevner. Vi verdsetter deg som tør å utfordre og tenke nytt, som vil jobbe for det du tror på og vil ha praktisk erfaring med å få endringer til å skje. Hvis du kjenner deg igjen i denne beskrivelsen kan vi tilby et unikt miljø for personlig og profesjonell utvikling. Vi er et lite og oversiktlig selskap i vekst, med alle de mulighetene og den påvirkningskraften det medfører. Du kan bli en viktig bidragsyter på utfordrende prosjekter og få delta på spennende kurs som utvikler deg videre. BearingPoint kjennetegnes av vår sterke lagkultur, jordnære mennesker og et oppriktig ønske om at du skal lykkes. For mer informasjon om karrieremuligheter og søknadsprosesser vennligst besøk vår hjemmeside www. bearingpoint.no. Alle søknader registreres på bearingpoint.easycruit.com. 26 Vil du nå nye høyder sammen med oss?

27

28 BearingPoint Norway AS Tjuvholmen allé Oslo Norge Vil du nå nye høyder sammen med oss?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren?

Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? Hvilke muligheter har regnskapsbyråer til å bli rådgivere i SMB-sektoren? av Anita E. Tobiassen Paul N. Gooderham SNF-prosjekt nr. 6300: Økt verdiskapning i SMB-sektoren: styrking av påvirkningen fra autoriserte

Detaljer

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi

Regnskap&Lønn. i nettskyen. Norges første leverandør av. Et temabilag fra. Les hva NetLedger kan tilby deg i nettskyen! Satse på ny teknologi Regnskap&Lønn i nettskyen Et temabilag fra NARF anbefaler medlemmene å Satse på ny teknologi Les mer på side 3 H.C. Andersen Revisjon: Enorme muligheter i nettskyen Les mer på side 7 NetLedger Norges første

Detaljer

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015

EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES VÅR 2015 Intensiv oppdatering på høyt faglig nivå EXECUTIVE SHORT PROGRAMMES Executive Short Programmes er intensive kvalitetskurs på høyt faglig nivå som gjennomføres over to

Detaljer

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER

BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET No. 6/Feb 11 Din guide til løsninger, applikasjoner og teknologi for bedre forretningsstyring BUSINESS INTELLIGENCE 6TIPS TIL BEDRE BESLUTNINGER Økt fortjeneste

Detaljer

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere

Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere Hvordan lykkes med utviklingen av digital kompetanse i videregående skole? Oppsummering av ITUs inspirasjonsseminar for skoleledere 1 Forord ITU gjennomførte høsten 2008 en serie inspirasjonsseminarer

Detaljer

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter

Robust organisering. Verktøybok for kunnskapsbedrifter 1 Robust organisering Verktøybok for kunnskapsbedrifter 2 Innhold Begrepsforklaringer og verktøybokas oppbygning 4 Robust kunnskapsbedrift 6 Myter og utfordringer 12 Arbeidspraksis, teamarbeid og ansvarskompetanse

Detaljer

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management

RISK MANAGEMENT. Ulike bransjer med felles mål. Erfarne konsulenter innen Risk Management Erfarne konsulenter innen Risk Management DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.RISKMANAGEMENTNORGE.NO RISK MANAGEMENT JUNI 2014 Økonomi - Software - Olje - Utdanning

Detaljer

Gi deg selv et kvalitetsstempel

Gi deg selv et kvalitetsstempel www.prosjektledelse.org Nr. 2 - juni 2010 Gi deg selv et kvalitetsstempel Kirsti Møglestue er en av de rundt 200 personene i Norge som er sertifisert i henhold til IPMA-standarden Side 13-14 Prosjektfundamentet

Detaljer

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus?

Spennende muligheter med datavisualisering. bedriftsøkonomi. På tide å prøve et kunnskapshus? På tide å prøve et kunnskapshus? denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet NO. 6 DESEMBER 13 bedriftsøkonomi Spennende muligheter med datavisualisering 3 tips for bedre lønnsomhet Big Data: Gir beslutningstakere

Detaljer

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner

HR-undersøkelsen 2008. HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? utvikling av mennesker og organisasjoner HR-undersøkelsen 008 HR i Norge Hvordan møter vi forventingene? Om Ernst & Young HR Norge Ernst & Young er en ledende global aktør innen revisjon, skatt avgift, transaksjoner rådgivning. Våre 0 000 ansatte

Detaljer

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING

EFFEKTIV OUTSOURCING 6TIPS TIL MER EFFEKTIV OUTSOURCING Faggruppe Forum for sourcing og outsourcing på plass DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET ASP La eksterne ta seg av datadriftingen Strategi Ta gode, strategiske valg før du setter ut EFFEKTIV

Detaljer

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte.

Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Ledelse av skoleutviklingsprosjekt som kan medvirke til økt læringsutbytte. Master i skoleledelse NTNU 2014 Hilde Iren Meringdal i Forord Denne masteroppgaven skriver jeg som avsluttende oppgave i et fireårig

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring

Sammen bygger vi framtiden. En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Sammen bygger vi framtiden En strategi for en konkurransedyktig bygg- og eiendomsnæring Innhold Forord 2 Sammendrag 3 1. Introduksjon 6 2. Bygg- og eiendomsnæringens betydning, overordnede trender, næringens

Detaljer

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden

STRATEGI 2013 2015. Læring for framtiden STRATEGI 2013 2015 Læring for framtiden Rettigheter Materialet i denne publikasjonen er omfattet av åndsverklovens bestemmelser. Materialet i denne publikasjonene er videre tilgjengelig under følgende

Detaljer

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index

GLOBAL EMPLOYEE and leadership index GLOBAL EMPLOYEE and leadership index NORGE 16. ÅRGANG Den globale benchmarkundersøkelsen Innhold Årets resultater 4 Et godt omdømme er gull verdt 8 Forandringer heller for mange enn for få 10 Verden rundt

Detaljer

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015

www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 www.pwc.no/styreboken Styreboken 2015 Redaksjonen for Styreboken 2015 har bestått av Signe Moen, Andreas Dypvik, Lene Sakariassen og Silje Vesterbekkmo. Forside fotograf: Annette Larsen Publikasjonen kan

Detaljer

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål?

Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Ulik avviksrapportering et lederspørsmål? Masteroppgave i Endringsledelse Samfunnsvitenskapelig fakultet Universitetet i Stavanger Høsten 2014 Gunn Laila Dahlseng Hope 1 UNIVERSITETET I STAVANGER MASTERGRADSSTUDIUM

Detaljer

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold

Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Hvordan skape en god endringsprosess som tar hensyn til individuelle motstandsforhold Vi har alle en formening om hva vi ønsker oss i livet, enten det er jobb, frihet, helse, anerkjennelse eller andre

Detaljer

Trønderne lykkes med å kommersialisere

Trønderne lykkes med å kommersialisere ANNONSEBILAG TIL ADRESSEAVISEN Nr 6-2006 VEKST I Midt-Norge Det trønderske næringsliv er mangfoldig og i vekst. I denne utgaven av Bedriftprofilen setter vi søkelyset på 28 fremgangsrike virksomheter innenfor

Detaljer

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor

Resultat og dialog. Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Resultat og dialog Balansert målstyring (BMS) i kommunal sektor Innhold Forord Innledning 7 del I: Balansert målstyring i kommunal sektor 9 kapittel 1: Hva er balansert målstyring? 11 Helhet 11 Fokus 13

Detaljer

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19

Tabeller Tabell 1 - Kilde til finansiering av oppstart... 18 Tabell 2 - Faktorer som kjennetegner en suksessfull bedrift... 19 Avdeling for informatikk og e-læring, Høgskolen i Sør-Trøndelag Tor Atle Hjeltnes 07.01.2014 Lærestoffet er utviklet for faget IINI2010 1. Resymé: I denne leksjonen starter vi med litt generell informasjon

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal

Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal Hvordan har prosjektet «HR på tvers på NT» bidratt til læring og kunnskapsutvikling blant prosjektdeltakerne? Av Heidi Hugdal Avhandling avlagt ved Handelshøjskolen i København (CBS) og Institut for Uddannelse

Detaljer

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10

Outsourcing LØNN OG ØKONOMIPROSESSER NR. 8 1/10 LØNN OG ØKONOMIPROSESSER Outsourcing M A G A S I N E T 1 NR. 8 1/10 Store virksomheter setter ut Lavere kostnader, høyere faglig nivå Ting du bør tenke på før du outsourcer Viktig med fleksibel samarbeidspartner

Detaljer

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum

mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Bli sett og hørt Erfaringer fra refleksjonsdialogseminar mellom ansatte og brukere i bolig- og oppfølgingskontoret og nav i bærum Av ElsA DøhliE, i nger rambøl KAspErsEn, VAnjA DiEtrichson o g l Eni hemminghytt

Detaljer

Uten tvivel er man inte klok

Uten tvivel er man inte klok Plattform for ledelse i staten Uten tvivel er man inte klok - Hasse og Tage Utgitt av Direktoratet for forvaltning og IKT (Difi) 2009. Heftet: Oppgaver og dilemmaer ISBN 978-82-7483-112-4 (trykt bokmål)

Detaljer

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug

Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF-RAPPORT NR. 02/2000 Norske regnskapsbyråer: Verdiskapere i SMB-sektoren av Odd Nordhaug SNF- prosjekt nr.: 6614: "Kompetansestyring for verdiskapning" Prosjektet er finansiert av Norges forskningsråd

Detaljer

HORISONT Topplederperspektiver November 2014

HORISONT Topplederperspektiver November 2014 HORISONT Topplederperspektiver November 2014 Dybdeintervjuer med utvalgte næringslivstopper Vår uforutsigbare fremtid! KPMGs syn på cybersikkerhet, omstilling og samfunnsansvar KPMGs undersøkelse om Norges

Detaljer