Kvalitetsfokus og utviklingssuksess: Våre erfaringer. Ragnhild M. Løberg, Algeta ASA/AS til 1. september 2014, nå Bayer AS

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Kvalitetsfokus og utviklingssuksess: Våre erfaringer. Ragnhild M. Løberg, Algeta ASA/AS til 1. september 2014, nå Bayer AS"

Transkript

1 Kvalitetsfokus og utviklingssuksess: Våre erfaringer Ragnhild M. Løberg, Algeta ASA/AS til 1. september 2014, nå Bayer AS

2 Mot alle odds Kun ett av ti prosjekter lykkes (definert som FDA godkjenning av de som går inn i kliniske studier, Hay et al 2014) Anslag på gjennomsnittlig kostnad for å utvikle nytt legemiddel varierer fra 7-40 milliarder NOK Mangel på nye produkter hos en del store legemiddelselskaper viser at det er langt mellom de vellykkede prosjektene til tross for betydelige ressurser 2

3 Algeta klarte det! Et lite norsk selskap uten «dype lommer» har lykkes med å utvikle og dokumentere et legemiddel mot kreft sterke tilbakemeldinger fra pasienter og pårørende Kvaliteten på arbeidet er godkjent av legemiddelmyndigheter over hele verden Har etablert produksjonsanlegg hos kontraktsprodusent i Norge, hvorfra det nå sendes legemiddel til USA, Europa +++ Har skapt arbeidsplasser «i eget hus» samt hos kontraktsprodusent Algeta verdsatt til 17,6 millarder NOK av Bayer i mars

4 Fra idé til produkt Nye legemidler er som regel basert på lang tids forskning og utvikling, og idéene bygger ikke sjelden videre på funn andre har gjort tidligere Algetas gründere fikk en god idé, også den basert på forskning og tilgjengelig kunnskap: Intern strålebehandling av kreftpasienter med alfastråling og mer spesifikt Bruk av radium-223 til behandling av skjelett metastaser «Hvorfor har ingen kommet på det før»? 4

5 Utsikter for fremtiden (i 1905 ) Finally, in the biological sciences the rays of radium and its emanation produce interesting effects which are being studied at present. Radium rays have been used in the treatment of certain diseases like lupus, cancer, nervous diseases. Pierre Curie Radioactive substances, especially radium Nobel Lecture, June 6,

6 Ra-226: The first medical isotope From Medical Life magazine in 1925, claiming that radium plus radon treatment had cured at least 27 illnesses, ranging from anemia to sciatica: "It is extremely doubtful if there is any counter-part in the history of therapeutics to the foregoing success with a novel remedy." 6

7 Norsk kompetanse helt fra begynnelsen Marie Curie 1898 Ellen Gleditsch - assistent - kollega - første spesialist i kjernekjemi Hun bidro til opprettelsen av kjernekjemisk institutt på UiO Hun bidro til opprettelsen av Radiumhospitalet (DNR) i Oslo 7

8 The idea of using radium-223 in cancer treatment Analyzed potential alpha-emitters that in theory could kill cancer cells Radium is mimicking calcium it s taken up by bone at areas of increased bone turnover The idea was to use Radium-223 to selectively target skeletal metastases Results from early explorative experiments were used to write patents Establised Anticancer Theraupeutic Inventions AS

9 Alpha emission from an unstable isotope Nucleus a-particle Alpha emitters are unstable isotopes > Alpha particles emitted from the nucleus Disintegration results in a new element: Further disintegration of the resulting daughter isotope, or will the daughter be stable? Unstable daughter isotopes have their different characteristic half-lives 9

10 Why use alpha emitters? Alpha Beta Relative particle mass Initial energy (MeV) Range in tissue (µm) LET (KeV/µm) Charge +2-1 Ion pairs/µm DNA hits to kill cell Robust mechanism: Unaffected by O 2 -tension, chemo- and radio-resistant cells, cytotoxic also for cells in G 0. 10

11 Why use Radium-223? Radium-223 physical characteristics Radium-223 decays via a series of a and emitting daughters (a approx. 95% of total disintegration energy) Physical t 1/ days Product shelf-life 28 days a 6.88 MeV a 5.78 MeV 219 Rn 4.0 s 223 Ra 11.4 d 207 Pb stable 1.42 kev a 6.68 MeV 207 Tl 4.8 m 211 Bi 2.2 m 1.37 MeV a 7.53 MeV 211 Pb 36.1 m 215 Po 1.8 ms 11

12 Why use Radium-223? Radium-223 targeting bone metastases 1 Tumor cells Bone marrow Osteoblast Newly formed bone Alpha particle radiation Radium-223 deposition Osteoclast Taken up in new bone growth Highly localized tumor cell killing Radium-223 in solution acts as a calcium mimic 1 Taken up by new bone at areas of increased bone turnover, such as bone metastases Alpha particles induce double-strand DNA breaks in adjacent tumor cells 2 Short penetration of alpha emitters (2-10 cell diameters) Limits damage to surrounding normal tissue Radium-223 is cleared rapidly into small intestine 3 1 Henriksen et al (2003) The Journal of Nuclear Medicine, vol. 44 (2) 2 Hall (1994) Radiobiology for the Radiologist (Lippincott, Philadelphia) 3 Results of radium-223 phase I clinical trials BC1-05 & BC

13 Algeta history from : Anticancer Therapeutic Inventions (ATI) founded 1997 Initial phase securing intellectual property and start-up financing Location University of Oslo 2001: Expansion of staff, moved to current facility at Kjelsås First clinical Phase I trial started in Norway August 2001, Sweden followed later same year First CEO started August 2001 First «QA employee» started January 1st

14 January 2002 at a glance First Phase I clinical trial ongoing Production of DS at Kjelsås site, and DP at IFE (contract manufacturer) Lisence from Radiation Protection Agency in place No segregation between production and QC No QMS - no SOPs, no specifications, no MBRs etc Produced «per injection», i.e. batch size 1 a few vials CMC part of first CTA (2001): < 10 pages (ex. attachments) 14

15 Immediate QA actions From academic project to pharmaceutical company Contacted NoMA Feb 2002 (manufacturing lisence) Establish QMS - Quality policy («Good enough»), SOPs, Specs, MBR First «dedicated QC employee» Dec 2002 Internal GxP training, internal GMP audits, PQR for DS NoMA GMP inspection March 2004, manufacturing lisence Dec 2004 Manufacturing for stock implemented before 2nd clinical trial Feb 2004 GCP audits of clinical sites and CROs 2006 NoMA GCP inspection

16 The transition from academic project to pharmaceutical company Speed Economy Quality ANY pharmaceutical company must act according to requirements and regulations for the pharmaceutical industry NO pharmaceutical product is so special that general requirements do not apply NO difference in requirements for small biotech companies and big pharma GREAT difference in financial and human resources 16

17 «Good enough» Quality Assurance policy from 2003 «shall comply with the requirements set forth by the drug regulatory authorities regarding those activities the company is engaged in at any time, both with respect to manufacture of medicinal products and with respect to nonclinical and clinical trias...» 17

18 10 employees to 2006 DS in house, DP/IMP at IFE ( contract manufacturer) Established QMS and passed GMP inspection from NoMA QP at Algeta, overall responsibility for final release at IFE Decided product characteristics: radioactivity cons. (1000 kbq/ml), filling volume (6 ml), precalibration time 14 days, and shelf-life 28 days based on stability studies CMC documentation, non-clinical and clinical documentation First scientific advice with (MPA, Sweden) May 2003 First contact with the FDA mid 2004, CMC discussions from 2005 Started 4 clinical trials Produced >100 batches 18

19 Nytt firmanavn Mai

20 QA organisasjon - Kun deler av en stilling frem til første dedikerte QA stilling i desember «Hjemmelaget» QA system tilpasset «nybegynnere», krevende vurderinger og prioriteringer («Gründer kultur», manglende erfaring fra farmasøytisk industri) - Første dedikert QA stilling desember 2009: QMS systemet trengte oppgradering! - Implementering av ICH Q8, Q9 og Q10 tenkning i kvalitetssystemet parallelt med produktets «life-cycle» fra fase III studie og til i kommersiell fase. Kontinuerlig utvikling av kvalitetssystemet. - QA utgjør nå 7 fulltidsstillinger - Utvidet QA scope til også å omfatte oppgaver knyttet til å være kommersiell produsent, å være tilvirker med kontraktører som utfører tilvirkningen og ha QA «oversight» over disse, i tillegg til utvikling av nye mer kompliserte produkter (pipeline) 20

21 Radiofarmaka - GMP Annex 3: Manufacture of Radiopharmaceuticals - Note for Guidance: Radiopharmaceuticals - Ph. Eur.: - Radiopharmaceutical preparations; Radiopharmaceutica - Monografier for spesifikke produkter basert på nuklider med ca sammenlignbar halveringstid som radium USP: Ingen egen generell monografi for radiofarmaka. Monografier for produkter basert på nuklider med ca samme halveringstid som radium

22 GMP kontra strålevern - Trykk regimer beskytte operatør fremfor produkt - Adekvat beskyttelse avhengig av type nuklide, aktivitets mengde - Begrense håndtering til et minimum mengde og tid - Referanseprøver og QC prøver: Begrenset materiale tilgjengelig til QC analyser, validering etc. (eks. steril test) - Enkelte tester utføres først etter at produktet har blitt kaldt - Waste - Kort halveringstid (11,4 dager) og shelf-life (28 dager) - Release, shipment og bruk før steril test avleses - Alle prosesser/trinn må gå raskt for å nå pasienten «i tide» - inkl QC analyser, beslutning mht frigivelse av batch inkl avvikshåndtering etc 22

23 GMP kontra strålevern - fortsettelse - Romklassifisering i hht strålevernklasse C B A i tillegg til «farmasøytisk klassifisering» (ofte «omvendt») - Svært strenge krav til arbeidsteknikk for å hindre kontaminasjon, kontroll av eventuell kontaminering «før, under og etter» - Selv om det finnes situasjoner hvor strålevern overstyrer GMP, så er det som for legemidler generelt strenge krav til kontroll gjennom hele tilvirkningen. Frigivelse før avlesning av steriltest styrker dette kravet. - Det ble utført sterility assurance risk assessment for prosessen før produksjonslinjen ble ferdig designet (PDA microbiology conference) 23

24 Algeta flashback 2014 First clinical trial with radium-223 started in Europe 2001 IND approval and start clinical trial in USA 2008 Lisence agreement with Bayer September 2009 Positiv interim analyzes pivotal phase III study June 2011 MAA/NDA submitted to EMA og FDA, respectively, December 2012 Successfull Pre Approval Inspections...extraordinary fast approval in USA: 15 May 2013 EMA approval November 2013 Established marked and sales organization in USA 2013 Established production facility at and in cooperation with contract manufacturer The Isotop laboratories/ife in Norway, commercial manufacture initiated May 2013 Acquired by Bayer March

25 State of the art commercial production facility at IFE opening June 2013 Algeta and IFE have designed and built a new pharmaceutical manufacturing facility at IFE which will supply the product for both commercial sale worldwide and future global clinical trials Opened by Trond Giske, the Norwegian Minister for Trade and Industry 25

26 Manufacturing: Unique and Pioneering QC and release QC and release QC and release QC and release Starting material, raw material, components Drug Substance production Drug Product production Inspection and Packaging Release and Dispatch 26

27 Suksessfaktorer God, patenterbar idé med globalt markedspotensiale. Enkel i bruk? Idéen må vise sitt potensial i studier med meningsfullt klinisk endepunkt Positiv effekt/bivirknings profil Radionuklider: Halveringstid, døtre, biodistribusjon etc 28

28 Activity conc. [kbq/ml] Biodistribution _1 102_1 103_1 104_1 105_1 106_ Time pi [h] 29

29 Uniquely advantageous clearance mechanism Cleared rapidly, directly into gut (no apparent hepatobiliary excretion) Spares kidney radiation dose low No evidence of mucositis drug held within intestinal content Baseline Day 2 Day 6 Imaging 99m 223 Tc - MDP Ra based on 30

30 Suksessfaktorer God, patenterbar idé med globalt markedspotensiale. Enkel i bruk? Idéen må vise sitt potensial i studier med «meningsfullt» klinisk endepunkt Positiv effekt/bivirknings profil Radionuklider: Halveringstid, døtre, biodistribusjon etc Tilgang på kompetanse Tilgang på kapital Tidlig svært høy risiko, få resultater å vise til Store kliniske studier enormt dyrt 31

31 Veien til kommersialisering Offer from Bayer: 17,6 Billion NOK Nov 2013 US approval May 2013 Partnership with Bayer Sept 2009 Postive ph III results June 2011 Start US office build-up Jan

32 The early investors were local «business angels» willing to bet on a Norwegian biotech 2002: 2005: First round of external financing by Norwegian and Swedish investors - business angels Raised 20 MNOK Critical to establish proof of concept Second external financing International investors also investing Raised 185 MNOK Critical to finance the increasing no. of studies 2007: Listed on Oslo Stock Exchange Raised 250 MNOK Independently initated Phase III study and start additional program - thorium 33

33 # of employees Utviklingen av firmaet i Oslo Phase III Phase II Phase I 34

34 Suksessfaktorer God, patenterbar idé med globalt markedspotensiale. Enkel i bruk? Idéen må vise sitt potensial i studier med «meningsfullt» klinisk endepunkt Positiv effekt/bivirknings profil Radionuklider: Halveringstid, døtre, biodistribusjon etc Tilgang på kompetanse Tilgang på kapital Tidlig svært høy risiko, få resultater å vise til Store kliniske studier enormt dyrt Forstå og etterleve myndighetenes krav, evne til å vurdere «godt nok» Små selskaper er ofte dristigere enn «de store», finne kreative løsninger 35

35 Suksessfaktorer God, patenterbar idé med globalt markedspotensiale. Enkel i bruk? Idéen må vise sitt potensial i studier med «meningsfullt» klinisk endepunkt Positiv effekt/bivirknings profil Radionuklider: Halveringstid, døtre, biodistribusjon etc Tilgang på kompetanse Tilgang på kapital Tidlig svært høy risiko, få resultater å vise til Store kliniske studier enormt dyrt Forstå og etterleve myndighetenes krav, evne til å vurdere «godt nok» Små selskaper er ofte dristigere enn «de store», finne kreative løsninger Klok ledelse, stafett veksling?, korte kommunikasjons- og beslutningsveier Teamarbeid, bedriftskultur 36

36 Hardt arbeid og en unik opplevelse Utrolig hardt arbeid år etter år Tålmodighet, utholdenhet og stå-på vilje Teamarbeid..vi vinner eller taper sammen..min kunnskap og innsats er felleseie..»gi hverandre suksess»..kreativitet og smarte løsninger sammen..kan ikke «være fin på det» Unik opplevelse takknemlighet og ydmykhet Vi har fått være med å bety en forskjell for alvorlig syke pasienter 37

37 Matlagingskurs 39

38 Bayer and Algeta building the future together Algeta becomes a part of Bayer Together we enhance our role within oncology research and development Our ambition is to give patients innovative treatment options We will continue development of the existing product as well as expand the clinical trial program 40

39 Takk for oppmerksomheten!

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell

General information. Content. Innhold. Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell General information Directors M. Opstad (Chairman) J. A. Heap (Chief Executive Officer) R. Keith T. Fussell Registered Office Martin Linges vei 25 Snarøya Norway Solicitors Advokatfirma Ræder, Wisløff,

Detaljer

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT

ANNUAL REPORT ÅRSRAPPORT ANNUAL REPORT 2009 ÅRSRAPPORT 2009 IDEX / annual report 2009 / English version 2 Business Contents English version Mission and vision 4 2009 key events 4 Market and outlook 7 Personal ID for the mass market

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2012 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil.

Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap. Slagen med godt resultat også i 2003. Ormen Lange. stor OBO-utfordring for ExxonMobil. Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Juni 2004 Letesuksess i Norge oljefunn og nytt operatørskap Slagen med godt resultat også i 2003 ESSO NORGE AS An ExxonMobil Subsidiary Ormen Lange

Detaljer

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi

Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI. The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge April 2006 Hjemmekontor løsning for mange i Retail og FI The Adriatic LNG Terminal et unikt anlegg basert på innovativ teknologi FORUS Grensev. 6 Postboks

Detaljer

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013

Vedleggshefte. til Regionrådets årsmelding for 2013 Vedleggshefte til Regionrådets årsmelding for 2013 ÅRSRAPPORT FOR PROSJEKTER/TILTAK SOM HAR MOTTATT TILSKUDD FRA REGIONRÅDET 1. Prosjektnavn:. Vekst og kunskapsutvikling i landbruket (BondeGLØd)... 2.

Detaljer

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene

Biodrivstoff i EU en interessant utfordring Første lærlinger offshore i Esso Norge 2009 året med de mange petroleumsjubileene Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Desember 2009 Forus Grensev. 6 Postboks 60 4064 Stavanger Tlf.: 51 60 60 60 Esso Norge AS An ExxonMobil Subsidiary Oslo Drammensv. 149 Postboks 350

Detaljer

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness

Anne Kathrine Larssen Bygg og eiendoms betydning for effektiv sykehusdrift Buildings' Impact on Hospital Effectiveness Doktoravhandlinger ved NTNU, ISBN 978-82-471-2886-2 (trykt utg.) ISBN 978-82-471-2888-6 (elektr. utg.) ISSN 1503-8181 Anne Kathrine Larssen Doktoravhandlinger ved NTNU, NTNU Norges teknisk-naturvitenskapelige

Detaljer

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge

Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP. Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Mars 2007 Kathy Pepper takker for seg etter 5 1/2 år som adm. dir. og sjef for NSP Lubricants & Specialties stor forretning i Norden og Norge FORUS

Detaljer

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI rapport 1276/2013 Erik Figenbaum Marika Kolbenstvedt Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy TØI Rapport 1276/2013 Elektromobilitet i Norge erfaringer og muligheter med elkjøretøy

Detaljer

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful.

Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00. PM-International AG. PM-International AG. Simple. Successful. Verdi kr 40,00/Token Fee kr 40.00 PM-International AG PM-International AG Simple. Successful. 1 Markedsføring og salg av høykvalitative produkter for helse, skjønnhet og velvære. Verden over. Market leader

Detaljer

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET

INNHOLD UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET ÅRSRAPPORT 2003 ANNUAL REPORT 2003 UNINETT ÅRSRAPPORT 2003 INNHOLD CONTENTS INNHOLD 5 ÅRET 2003 5 I KORTE TREKK 6 ÅRSBERETNING FOR KONSERNET 9 DETTE ER UNINETT 10 VIRKSOMHETEN 10 FELLES VERDIGRUNNLAG

Detaljer

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen

Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Kunnskapsløftet som styringsreform - et løft eller et løfte? Forvaltningsnivåenes og institusjonenes rolle i implementeringen av reformen Petter Aasen, Jorunn Møller, Ellen Rye, Eli Ottesen, Tine S. Prøitz

Detaljer

Kun det BESTE eller godt nok?

Kun det BESTE eller godt nok? 2 0 1 1/1 2 BI LEADERSHIP MAGAZINE Kun det BESTE eller godt nok? Hvilke type er du? 6 NÅR LEDERE VURDERES 10 EKSEMPELETS MAKT SKAPER ENGASJERTE ANSATTE 18 CAREER SUCCESS FOR INTERNATIONAL WOMEN BI LEADERSHIP

Detaljer

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november

Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Internmagasin for ExxonMobils datterselskaper i Norge Grane-feltet offisielt åpnet 6. november Esso Energi leverandør av fyringsolje, parafin og dieselprodukter Jotun og 4-D ESSO NORGE AS FORUS Grensev.

Detaljer

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark

Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Vilde Hernes Kristian Rose Tronstad Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark Komparativ analyse av introduksjonsprogram i Norge, Sverige og Danmark. Andre publikasjoner fra

Detaljer

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån

Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån R Kommunenes retningslinjer og praksis for startlån Rapport 2012-07 Proba-rapport nr 2012-07, Prosjekt nr. 12009 ISSN: 1891-8093 LEB, SK/AG, 27.06.2012 Offentlig Rapport 2012-07 Kommunenes retningslinjer

Detaljer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer

Evaluering av Den naturlige skolesekken. Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Evaluering av Den naturlige skolesekken Utdanning for bærekraftig utvikling på ulike læringsarenaer Jørgen Sjaastad, Tone Cecilie Carlsten, Vibeke Opheim og Fredrik Jensen Rapport 38/2014 Evaluering av

Detaljer

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia

Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia Årsmelding Norilia 2011 Annual Report Norilia 2 1 foto: gr e the r ingda l Innhold Samspill og verdiskapning Interaction and value creation 2 Styrets beretning The Board of Directors Report 4 Resultatregnskap

Detaljer

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT

EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Beregnet til Utdanningsdirektoratet Dokument type Sluttrapport Dato 11. januar 2013 EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT EVALUERING AV HELHETLIG SKOLEDAG SLUTTRAPPORT Ramboll Management Consulting

Detaljer

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15

LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 2011 12 HIGHLIGHTS OF 2011 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 ANNUAL REPORT 211 I N N H O L D C O N T E N T S LEDER 4 INTRODUCTION 5 KARTETS VERDI 7 THE CHART - A VALUABLE TOOL 7 ÅRET 211 12 HIGHLIGHTS OF 211 13 STYRETS BERETNING 14 DIRECTORS REPORT 15 RESULTATREGNSKAP

Detaljer

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers

Ugland buys seven large North Sea Barges. Contract signing of two state of the art bulk carriers Utgitt av Published by 1.2013 Vol. 59 Contract signing of two state of the art bulk carriers With a number of energy conserving features, the two new vessels represent a further development of the TESS

Detaljer

VERNER VIKTIGE VERDIER

VERNER VIKTIGE VERDIER VERNER VIKTIGE VERDIER Publisert: Mars 2013 Trykk: 600, Departementenes servicesenter (DSS) Layout: Lillian Nordby Øktner ØKOKRIM Foto: - Alle foto uten kreditering på selve bildet, er tatt av Jan Erik

Detaljer

En velvillig og oppmerksom tilhører

En velvillig og oppmerksom tilhører Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere i lengde og det skulle være nok plass innenfor dette feltet. Her kan det evt. stå en tekst om innholdet i rapporten. Den kan variere

Detaljer

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd

Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Merket for god design UTMERKELSER FRA norsk Designråd Awards for Design Excellence Norwegian Design Council 2010 INNHOLD CONTENT Norsk designråd norwegian design council strategisk bruk av design gir nye

Detaljer

Nye boligløsninger for eldre og folk flest

Nye boligløsninger for eldre og folk flest NIBR-rapport 2013:19 Lene Schmidt Arne Holm Torunn Kvinge Siri Nørve BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest BOLIG+ Nye boligløsninger for eldre og folk flest Andre publikasjoner fra NIBR: NIBR-rapport

Detaljer

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet

Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet RAPPORT 2013 4 Aktør- og markedsanalyse av Inn på tunet Anne Strøm Prestvik Ingunn Nebell Ivar Pettersen Serie NILF-rapport Redaktør Agnar Hegrenes Tittel Forfattere Anne Strøm Prestvik, Ingunn Nebell,

Detaljer

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure

Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Ferdigmelding nr. 678/2008 Prosjektnr./Project No. 98016 Utvikling av Pilestredet Park Development of Pilestredet Park Utomhus og infrastruktur/outdoor areas and infrastructure Statsbygg Statsbygg er statens

Detaljer

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12

ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Magasin for Depro - Årgang 3 - nr. 1-2014 ITS - Inline Tension System side 6 Oppkjøp av Metallindustri AS i Sokndal side 8 Dagfinn Solvik-Olsen - ny kvalitetsleder hos Depro side 12 Leder deprofil: Kåre

Detaljer

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00

OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER DOCUMENT VOLUNTARY OFFER TO PURCHASE SHARES IN OFFEROR: INFINEON TECHNOLOGIES HOLDING B.V. OFFER PRICE PER SHARE: NOK 2.00 OFFER PERIOD: FROM AND INCLUDING 28 MAY 2003, TO AND INCLUDING 10 JUNE 2003

Detaljer