Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Konsulentguiden. Finanskrisen rammer ikke IT side 8. Megatrender side 16. Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur"

Transkript

1 Konsulentguiden 2009 Finanskrisen rammer ikke IT side 8 Megatrender side 16 Vi kan hjelpe deg med en optimal fremtidig kostnadsstruktur De aller fleste bedrifter ønsker å være godt skodd til å kunne takle de utfordringene markedet nå gir oss. Vi har basert på vårt QA system utarbeidet en arbeidsmetodikk for tilpasning av kostnads og organisasjonsstruktur. Ønsker du å vite mer ta kontakt på Teleplan Consulting AS er et konsulentselskap med fokus på rådgivning, analyse, strategi og forretningsutvikling, bistand til anskaffelser og implementering. Besøksadresse: Fornebuveien 31, 1324 Lysaker, Telefon mail:

2 Konsulentguiden 2009 FOTO: OLAV STORM - BILDET ER MANIPULERT Ë Vi ønsker at våre kunder føler seg hjemme hos oss Forskjellen ligger i måten å jobbe på Det er nesten umulig for en utenforstående å se forskjell på it-selskaper. Hva gjør Steria unik? Våre kunder sier det er vår kultur: måten vi tenker og jobber på sammen med dem. Vi har samarbeidet med store og krevende oppdragsgivere i 50 år og har erfaring fra tallrike it- og omstillingsprosjekter. Vår arbeidsform kjennetegnes av at vi legger vekt på å gi våre kunder tre ting: kompetanse, pålitelighet og verdiøkning. Våre kunder skal med andre ord være trygge på at vi leverer som lovet, og at vår kompetanse bidrar til løsninger som gir reell verdi. Enkle prinsipper. Men det er slik vi vil ha det. Våre kunder også. Våre tjenester omfatter alt fra forretnings- og it-rådgivning til prosjektledelse, systemutvikling og infrastrukturleveranser, til driftsstøtte og vedlikeholdsservice. Ë Ë Rådgivning Ë Systemintegrasjon Ë Drift

3 Konsulentguiden 2009 Prognoser for 2009 Norge har vi fått en tilsvarende kredittkrise som den siste I perioden har påvirket spesielt USA og Europa. Dette vil igjen påvirke bedriftenes strategier og vilje til å satse på vekst i årene som kommer. Sannsynligvis vil næringslivet generelt fokusere konsolidering i årene som kommer, fremfor vekst i omsetning. Dette vil påvirke hvilke konsulenttjenester som etterspørres, samt gi større fokus på hvilken effekt oppdragene medfører for bedriftene. Den største endringen vil være et større fokus på konsulenttjenester som fokuserer lønnsomhet og frigjøring av kapital i bedriftene. Prioriteringen av økt lønnsomhet vil komme som følge av resesjonen hvor etterspørselen vil bli redusert i de fleste bransjer. Dette betyr at store deler av næringslivet kommer til å fokusere på kostnadsreduksjoner gjennom nedbemanning og reduksjon av innkjøpte tjenester. Dette åpner for store konsulentoppdrag med kostnadseffektivisering som hovedmål. Konkrete prosjekter som bidrar med kompetanse på gjennomføring av slike prosjekter, samt kapasitet til å gjennomføre raskt, vil bli etterspurt i større grad. Videre vil det også komme et fokus på restrukturering, med nedleggelse eller salg av deler av virksomhetene som resultat av behovet for å bevare lønnsomheten i størst mulig grad. Virksomhetsområder med stort kapitalbehov fremover vil være utsatt for restrukturering. Som en konsekvens av økt nedbemanning vil behovet for tjenester innenfor outplacement igjen øke i tiden som kommer. Fokus på frigjøring av kapital kommer som en direkte følge av kredittkrisen vi allerede er inne i. Det er nå svært vanskelig for bedrifter å øke gjelden med finansiering fra kredittinstitusjoner i Norge. Selv om de varslede tiltakene fra myndighetene etter hvert kommer til å virke, vil finansnæringen stramme inn vesentlig i årene som kommer og gjøre det vanskeligere for bedriftene. Dette betyr at de fleste bedrifter må ta som en forutsetning at de i hovedsak må klare seg med den kapitalen de har til rådighet. Dette vil resultere i et større fokus på forbedring av kontantstrømmen med gjennomgang av kapitalbinding, kredittider og leverandørkreditt. Fokus på innkjøp og reduksjon av vare- og tjenestekostnader generelt vil også igjen bli prioritert høyt. For dette området har det tradisjonelt vært et stort potensial for forbedringer i norske virksomheter i forhold til andre land det er naturlig å sammenligne seg med. Innhold Leder... 3 Ingen jappetider i konsulentbransjen... 4 Slurver med strategiarbeid... 6 Ingen krise for norske IT-sjefer... 8 IT-trender Hold hodet kaldt Gode råd for HR i nedgangstider Megatrender Rådgiving på kanten av stupet Jakten er ikke over Finn din mening og hensikt som leder Lykkeligere med coaching Du er ditt eget våpen i kampen om drømmejobben Ansvarlig utgiver Mentor Medier AS Kongens gate 22, Oslo Ansvarlig redaktør Magne Lerø Redaktør Anne Cathrine Røste tlf: Layout Torstein Opperud Jørn Støylen Trykk Kroonpress Megatrender side 16 Finanskrisen rammer ikke IT side 8 Et temabilag fra Mentor Medier Konsulentguiden

4 Konsulentguiden 2009 Ingen jappetider i konsulentbransjen Tidligere hadde konsulentene gjerne et stempel som litt arrogante med høy imagefaktor og avstand til oppdragsgivere i gjennomføringen av oppdragene. Det stereotype bildet av konsulentene, som både bransjen selv og markedet hadde, er tonet ned til en mer ydmyk utgave. En konsulent anno 2008 satser mer på kunnskapsutvikling og kunnskapsdeling, enn på rene analysedokumenter som overleveres til oppdragsgiver som sluttprodukt for oppdragene. Tross høy etterspørsel etter tjenester har konsulentbransjen lært mye av forrige nedgangsbølge. Selskapene har hatt en nøktern vekst de siste tre-fire årene, tross gode tider i næringslivet. Veksten i 2007 var isolert sett høy for bransjen som helhet; 14 prosent. Etter en estimert vekst på 9 prosent i 2008, vil det trolig flate noe ut i Dette er et rimelig godt utgangspunkt for bransjen i de tidene vi nå går inn i, sett i forhold til den pågående kredittkrisen med en sannsynlig etterfølgende global resesjon. Det urolige markedet globalt vil kunne føre til en konsolidering av det norske konsulentmarkedet. Konsulentguiden tror at det fortsatt vil være stor etterspørsel etter tjenester innenfor M&A de neste to årene, samt et økt fokus på lønnsomhet i de investeringene bedriftene gjør i konsulentoppdrag. Omfanget av konsulentoppdrag hvor det ikke er mulig å se konkrete og målbare resultater for bedriftene vil sannsynligvis svekkes i tiden som kommer. Videre vil fokuset bli rettet mer mot oppdrag hvor målet er konsolidering av virksomheter og mindre mot vekstorienterte konsulenttjenester. Stadig flere selskaper kjøper rådgivingstjenester Konsulentguiden har i samarbeid med Aalund Business Research laget en omfattende undersøkelse om konsulentbransjen i Norge. Selskapet har kartlagt kjøpsadferd blant konsulentbransjens kunder i fjerde kvartal Konsulentguiden har eksklusive rettigheter til de overordnede resultatene av undersøkelsen. Vi presenterer noen av de viktigste funnene her: Kun 22 prosent av markedet har ikke hatt behov for rådgivingstjenester i løpet av de siste to årene. Norske bedrifter som har kjøpt konsulenttjenester de siste to årene: Ja Nei Div. Konsulentbarometeret viser at to tredeler av alle de største selskapene i Norge har kjøpt rådgivingstjenester de siste to årene. (Kilde: Aalund) Hvordan kjøper norske virksomheter rådgivingstjenester? Den vanligste måten å velge ut det beste konsulentselskapet på, er ved hjelp av anbud. Selskapet kaller inn et begrenset antall aktører til å gi et anbud, og halvparten av kjøpene skjer ved at kunden plukker ut det beste tilbudet blant disse aktørene. 4 Konsulentguiden 2009 Et temabilag fra Mentor Medier

5 Konsulentguiden 2009 Hvordan valgte norske bedrifter konsulentselskap? Vet ikke Annet Valgt selv Anbud Vi har valgt å dele rådgivingsmarkedet inn i følgende hovedområder: Strategi og forretningsutvikling Økonomi og finansiering IT-strategi Organisasjonsutvikling og HRM (Kilde: Aalund) Innenfor segmentene scoret selskapene som leverte organisasjonsutvikling og HRM høyest på kompetanse innenfor fagområdet, mens konsulenter innenfor økonomi/finansiering får lavest score av sine kunder på nesten alle områder som er sjekket ut med hensyn til hvor fornøyd kundene er med kjøp av tjenesten. Slik Konsulentguiden vurderer dette er det et klart signal fra kundene om at de ønsker bedre tjenester innenfor økonomi/finansiering. Dette er et særlig viktig poeng i den tiden vi er inne i nå, med et fortsatt sterkt fokus på fusjoner og oppkjøp samt konsolidering og kostnadsreduksjoner. Kundene er til dels svært fornøyde med konsulentenes innsats innenfor følgende områder: Konsulentene har høy kompetanse innenfor fagområdet Er behagelige å samarbeide med Ligger langt fremme med hensyn til de nyeste løsningene i bransjen Fra generalister til spesialister Resultatene fra undersøkelsen viser at konsulentbransjens sterke fokus på bransjekunnskap har fått uttelling. De fleste konsulenthusene satser på dybdekunnskap innenfor utvalgte segmenter i næringslivet og dette viser kundene å sette pris på. Kundene mener at rådgiverne har svært høy kompetanse innenfor fagområdet. I tillegg oppleves konsulentene som behagelige samarbeidspartnere. Men kvaliteten på tjenestene har likevel kostet: Konsulentselskapene har i den siste toårsperioden vært mindre bunnlinjefokusert enn tidligere. Konsulentguiden tolker resultatene fra undersøkelsen slik at kundene ikke er helt sikre på om investeringene har vært lønnsomme. Samtidig scorer selskapene lavest på verdi av økonomisk/finansiell rådgiving, dette området kan være et vekstområde for selskapene i tiden som kommer. Basert på opplysningene som kommer frem i undersøkelsen, mener Konsulentguiden at de enkelte aktørene bør vurdere om de skal satse på et bredere tjenestespekter og bedre rådgiving innenfor økonomi og finansiering. Tidligere undersøkelser om bransjen (Gallup 2005) viser at kundene i De 20 største rådgivingsselskapene i Norge: Omsetning (i mill.) Selskap Accenture 1509,8 23,20 % 2 Capgemini Norge AS 984,2 26,00 % 3 Steria AS ,70 % 4 Pricewaterhousecoopers ,80 % 5 Itera Consulting Group ASA ,30 % 6 Ernst & Young Advisory ,00 % 7 Bekk Consulting AS 218,2 24,50 % 8 McKinsey & Company Inc.Norway ,80 % 9 Bearingpoint Norway AS 145,6-10 Deloitte Consulting AS ,30 % 11 Celerant Consulting Nordic 118,8 7,40 % 12 Devoteam davinci AS 102,7 16,40 % 13 PA Consulting Group AS 99,1 16,60 % 14 KPMG 96,8 4,40 % 15 Cardo Partners AS 85,9 11,00 % 16 AFF 78,9-5,80 % 17 Fornebu Consulting AS 71,1 45,70 % 18 Hartmark Consulting AS 60,8 15,20 % 19 Habberstad AS 57,6 36,20 % 20 Arkwright AS 52,4 18,80 % stor grad også utnytter annen kompetanse enn konsulenter når det gjelder rådgiving innenfor strategiske spørsmål: Både revisorer, bank og finansielle rådgivere scoret høyt når det gjaldt nytteverdi av strategiske råd. Denne bransjeglidingen vil trolig fortsette i årene som kommer. Det er et nyttig poeng for konsulentselskapene at deres kunder ikke helt vet om honorarene har stått i forhold til resultatene av oppdragene har vært svært turbulent, og det vil være avgjørende for bransjen i månedene fremover å fokusere mer på lønnsomhet for bedriftene de jobber for. En sannsynlig årsak kan være den siste periodens fokus på globalisering og investeringer i vekst. Konsulentguiden stiller spørsmålstegn ved om veksten i denne delen av konsulentmarkedet vil fortsette dersom ikke investeringene i konsulenttjenester også gir bedre uttelling i form av konkrete resultater på kort sikt. Selskapene ble videre spurt om hvorvidt de er enige i at de konsulentselskapene de benytter eller kjenner er den ideelle leverandør. Respondentene var overraskende positive til de selskapene de enten kjente eller benyttet. Kun innenfor områdene økonomi/ finansiering og organisasjonsutvikling/hrm var et fåtall av de spurte uenig i at rådgivingsselskapene gjorde en svært god jobb. Den største endringen vil være et større fokus på konsulenttjenester som fokuserer lønnsomhet samt frigjøring av kapital i bedriftene. Prioriteringen av økt lønnsomhet vil komme som følge av resesjonen hvor etterspørselen vil reduseres i de fleste bransjer. Dette betyr at store deler av næringslivet kommer til å fokusere på kostnadsreduksjoner gjennom nedbemanning og reduksjon av innkjøpte tjenester. Dette åpner for store konsulentoppdrag med kostnadseffektivisering som hovedmål. Et temabilag fra Mentor Medier Konsulentguiden

6 Management Slurver med strategiarbeid Små og mellomstore bedrifter gjør ikke visjoner og strategier kjent blant medarbeiderne, viser ny undersøkelse. Hartmark Consulting gjennomførte nylig en undersøkelse om strategiarbeidet i norske små og mellomstore bedrifter. Resultatene er entydige: Norske bedrifter slurver med strategiarbeidet. Resultatet deles ikke med medarbeiderne, og strategien blir ikke i stor nok grad førende for bedriftens handlingsplaner. 20 prosent av bedriftene har ikke utviklet et strategisk fundament med visjon, forretningsidé, overordnede mål eller strategier. Og hele 60 prosent av de som har utviklet strategier, sikrer ikke at disse er godt kjent blant de ansatte. Undersøkelsen er utført blant små og mellomstore bedrifter i Norge. H v e m d e l t a r i s t r a t e g i p r o s e s s e n i v i r k s o m h e t e n? ( f l e r e v a l g m u l i g ) Hvem deltar i strategiprosessen i virksomheten? 100 % 90 % 80 % 70 % 60 % 50 % 40 % 30 % 20 % 10 % 0 % S ty re t; 5 8 % Styret A d m d ir; 8 1 % Adm.dir L e d e r g ru p p e n ; 9 4 % Økonomi avd; 36 % Økonomiavd 1 Tillits valgte; 28 % Ledergruppen Tillitsvalgte Eksterne; 10 % Andre; 10 % Andre Eksterne Styret Adm dir Økonomi avd Leder gruppen Tillits valgte Eksterne Andre Hovedfunnene i undersøkelsen er entydige: Strategien er på plass men lite kjent av de ansatte Bedriftene legger lite vekt på systematikk og analyser i strategiarbeidet Strategiarbeidet preges av gamle tankemønstre Bør involvere de ansatte Hovedkonklusjonen på undersøkelsen er at de ansattes deltagelse og kompetanse må utnyttes bedre i prosessen, og at dette er det viktigste forbedringspotensialet for strategiutvikling i bedriftene. For de ansatte er knapt nok med: Ansvaret for strategiprosessen ligger i hovedsak hos administrerende direktør (87 prosent) eller hos styret (23 prosent). Det er også i hovedsak ledergruppen som deltar i strategiprosessen, mens de ansatte deltar i liten grad. Bedriften søker også i liten grad ekstern hjelp til prosessen: Selv når strategien er på plass, kjenner ikke de ansatte godt nok til dette arbeidet. Kun 37 prosent svarer at de strategiske elementene er godt kjent blant de ansatte i bedriften. Dermed blir strategien gjerne et dokument proppet med svevende formuleringer som forvises til en nedstøvet tilværelse i en skrivebordsskuff på sjefskontoret så snart den er vedtatt. Ledere skjuler bedriftens mål som en dyrebar juvel, i stedet for å dele skatten med de ansatte, sier Petter Morseth, leder for forretningsutvikling og innovasjon i Hartmark Consulting. Vår erfaring er at det strategiske fundamentet ofte er godt skjult. Slik skal det ikke være. Strategiene blir ikke levende i bedriften, og de brukes ikke til å skape engasjement og entusiasme, sier Morseth. Han påpeker at selv om strategiprosesser kan ha en egenverdi i form av økt engasjement hos de som deltar, så begrenses verdien kraftig dersom det ikke jobbes systematisk med å sette strategien ut i livet. Strategiene må få følger og bety mer i den daglige driften. Den må ta bo og slå rot ikke bare i styrerommet, 6 Konsulentguiden 2009 Et temabilag fra Mentor Medier

7 Management men i alle avdelinger og ikke minst «på gulvet». Det er dette som er å jobbe systematisk med implementering, sier Morseth. Medarbeiderne gull verdt men utnyttes dårlig Bedre utnyttelse og involvering av medarbeiderne fremheves som det viktigste forbedringsområdet for strategiutviklingen i bedriftene. Medarbeiderne er bedriftens viktigste ressurs. Ikke å utnytte dem er derfor en stor feil. Involvering er viktig for å sikre at alle gode tanker tas i betraktning, men det gir også eierskap, delaktighet og forankring av arbeidet. Dersom en strategi medfører store utfordringer for de ansatte, tyder alt på at det vil være enklere å sikre en god gjennomføring hvis organisasjonen føler at den har vært med på, og blitt lyttet til i, forarbeidene, sier Morseth. Områder som vektlegges i strategiarbeidet Nøkkeltall Opplæring/kompetanseheving Omdømme i markedet og samfunnet Samarbeid i verdikjeden Logistikk og produksjon % Utnyttelse av utvikling i teknologi 32% Ekspansjon 39% % Ny anvendelse av kompetanse/tekn. 29% % Behov for nye produkter/tjenester Nye markeder Markedsandeler Utvikling i markedet 48% % 48% % 51% % 61% % 65% % 63% % 60% % 66% % 84% % 0 % 10 % 20 % 30 % 40 % 50 % 60 % 70 % 80 % 90 % Svak utnyttelse av informasjon og systematikk Undersøkelsen viser også at virksomhetene i svært varierende grad innhenter informasjon om eksterne forhold. Kun 15 prosent gjennomfører for eksempel markedsundersøkelser. Også ellers er det lav grad av systematikk og bruk av analyse i arbeidet. Bare 1 av 3 følger en fastlagt mal eller struktur for strategiarbeidet, mens 1 av 3 overhodet ikke bruker analysemetoder og verktøy. Mange virksomheter har ikke en strategiprosess definert som en fastlagt arbeidsmåte med oppgaver, ansvar og krav til leveranseelementer. Undersøkelsen viser at viktig utviklingsarbeid i mange tilfeller er svakt organisert, og at resultatene kan være lite sammenlignbare fra år til år, forklarer Morseth. Han anbefaler bedrifter å systematisere strategiarbeidet ved å bruke enkle analysemetoder, og bruke de samme fra år til år. Analyser tvinger frem innhenting av viktig informasjon, og det tvinger igjen frem viktige spørsmål bedriften bør ta stilling til. Dette er en viktig del av prosessen for å avdekke forhold i bedriftens omverden, og for å kunne sammenligne materialet med tidligere år, sier Morseth. Låst i gamle tankemodeller Undersøkelsen avdekker at bedriftene ikke tar strategiarbeidet alvorlig nok, og at det ikke har riktig fokus. Det er manglende fokus på nyskaping, og behovet for endring er i liten grad tatt med. Nær halvparten av de spurte lederne er også usikre på om strategiarbeidet evner å rette fokus mot de virkelig kritiske forholdene. Et meget tankevekkende resultat, mener Morseth. Det kan synes som om strategiarbeidet preges av gamle tankemønstre. Nye og mer dristige vinklinger får mindre plass. I så fall burde dette være en kilde til kritisk gjennomgang hos mange: Får vi egentlig nok ut av strategiarbeidet, har vi riktig fokus eller er vi låst i våre gamle tankemodeller? Manglende implementering Systematisk og konsistent arbeid med implementering av strategien er en gjennomgående mangelvare. Halvparten av bedriftene gjennomfører strategiarbeidet om høsten, noe Morseth mener ikke er et optimalt tidspunkt. Når arbeidet blir lagt til denne årstiden, tolker vi det som at det egentlig er snakk om budsjettforberedelser, og ikke grundig og selvstendig strategiarbeid. 2 av 3 svarer at strategien er førende for virksomhetens handlingsplaner, og like mange mener handlingsplanene er gjenspeilet i årlige budsjetter. Det er positivt, men det er verdt å minne om at budsjettstyring i liten grad forteller om strategiene realiseres og gir ønskede resultater, sier Morseth. Kun 45 prosent følger opp de strategiske målene i månedsrapporteringen. Over halvparten av de spurte iverksetter ikke tiltak for å korrigere avvik mellom faktisk utvikling og strategiplanen. Samlet forteller dette oss at selv om bedriftene selv mener strategien er førende for virksomhetens handlingsplaner, så er dette ikke fullt ut tilfelle, sier Morseth. PA Consulting Group er et internasjonalt bedriftsrådgivningsselskap, med virksomhet i 35 land, som arbeider innen strategi, endringsprosesser og strategisk IT-rådgivning. I Norge arbeider vi for ledende norske og internasjonale bedrifter innen bank, forsikring, detaljhandel, energi og telekom. Vil du utforme morgendagens IT-strategi? Management Consultants IT-rådgivere på strategisk nivå Delivering business transformation Strategic management IT Strategy and change Operational improvement Complex programme delivery Ta kontakt med Hanne Wikborg på e-post: eller ring for ytterligere informasjon eller en uforpliktende samtale. Søknader sendes gjennom vår hjemmeside: Et temabilag fra Mentor Medier Konsulentguiden

8 IT Ingen krise for norske it-sjefer It-sjefene mister ikke nattesøvnen på grunn av finanskrisen. Rundt hver tredje it-avdeling får faktisk mer penger i Det avslører en rykende fersk spørreundersøkelse blant it-sjefene for noen av landets største bedrifter og organisasjoner, foretatt av Medialect på oppdrag for it-konsulentselskapet Steria. På spørsmål om finanskrisen har ført til innskrenking av it-avdelingens ressurser hittil i år, svarer over 90 prosent nei. Dette bekrefter langt på vei de erfaringene vi i Steria har gjort de siste månedene. Vi har sett veldig få tegn til nedgang i it-bransjen. Foreløpig er det nok mediene og finansverden som roper høyest om krisetider, sier Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria. En av ti må redusere Heller ikke neste års it-budsjett påvirkes av de økonomiske nedgangstidene, skal vi tro et flertall av respondentene i undersøkelsen. Mens rundt 43 prosent av norske it-sjefer melder om uendrede budsjetter til neste år, får over tre av ti mer penger å rutte med i Rundt 9 prosent må derimot tåle reduserte budsjetter. Da vi i begynnelsen av 2008 spurte norske it-sjefer om årets budsjetter, meldte 8 prosent om reduksjon, mens fire av ti hadde fått budsjettene sine økt. Det blir med andre ord ikke all verdens forandring på dette feltet til neste år, konstaterer Lindgren, som likevel regner med mer moderat vekst i markedet i Blir i jobben Heller ikke internasjonalt har panikken bredt seg, til tross for at aktører som Yahoo og ebay har begynt å si opp ansatte. Det britiske it-tidsskriftet silicon.com har nylig spurt sine lesere om hvordan finanskrisen påvirker it-avdelingen de jobber i. Nesten halvparten av respondentene svarer at de ikke påvirkes av krisen i det hele tatt, mens en av fem svarer at de vil endre sine rekrutteringsplaner. Etter sommeren har vi opplevd at gjennomtrekket av ansatte har sunket ganske kraftig. Før lå det på prosent, mens det nå ligger på 10 prosent. Det kan tyde på at flere kanskje verdsetter å ha en trygg arbeidsplass, samtidig som det er lengre mellom de feteste jobbtilbudene, tror Lindgren. 8 Konsulentguiden 2009 Et temabilag fra Mentor Medier

9 IT Anders Lindgren, markeds- og kommunikasjonsdirektør i Steria, konstaterer at norske it-sjefer har is i magen. Rundt 8 prosent av fagbladets lesere er i ferd med å reforhandle avtalene med sine leverandører, og like mange utsetter programvareanskaffelser. 12 prosent svarer at de har satt nye prosjekter på vent. Outsourcing opp? En rapport fra analyseselskapet Gartner tegner imidlertid et dystrere bilde av situasjonen. Her nedjusteres forventet vekst i it-bransjen fra 5,8 til 2,3 prosent for 2009, noe som særlig vil påvirke markedene i USA, Japan og Vest-Europa. Lindgren tror en eventuell langvarig økonomisk nedgang kan bety flere oppdrag for outsourcingsbransjen. Etter fjorårets oppkjøp av britiske Xansa, er Steria nå tungt inne i outsourcingsmarkedet, med etablerte miljøer i India, Polen og Marokko. Det er mange gunstige effekter av outsourcing og offshoring, som kapasitetsøkning, effektivisering og kompetansetilførsel. Men det tradisjonelle motivet for å bruke outsourcingstjenester har vært kostnadsreduksjon, og her ligger det fremdeles et potensial for mange, forteller han. Right Right Management har har et et av av Norges største HR-miljøer og og leverer tjenester innen: Snart like populære som Coca-Cola IT-selskaper blir stadig sterkere merkevare: Google, Apple og Amazon er de raskest voksende merkevarene på Business Weeks årlige rangering av verdens ledende merkevarer. Coca-Cola topper listen for åttende gang, mens IBM rapper nummer 2-posisjonen fra Microsoft, som i år havner på 3. plass. ITselskapet Intel tar en 7. plass, mens vi finner Google på 10. plass. Lenger ned på listen finner vi HP (12), Oracle (23) og Apple (24). Lederutvikling Ledercoaching Teamutvikling Medarbeiderutvikling Karriereomstilling Organisasjonsrådgivning Kompetansestrategier Tester og og analyser erfarne konsulenter bistår daglig store store og og mellomstore virksomheter i offentlig i og og privat sektor. Vi Vi har har kontorer i Oslo, i Oslo, Bergen og og Stavanger, i tillegg i til til kontorer i over i over land. land. Tlf. Tlf Et temabilag fra Mentor Medier Konsulentguiden

10 Management IT-trender IT-investeringer generelt vil flate ut eller reduseres i årene som kommer, avhengig av hvor omfangsrik den ventede resesjonen blir. Dette betyr sannsynligvis en dreining av ITkonsulenttjenester mot å få mer ut av de investeringer som allerede er gjort, heller enn nødvendige tjenester relatert til større nye investeringer. Dette betyr at ny teknologi må være kostnadseffektiv for å bli prioritert på IT-sjefens bord. IT blir en stadig større del av vår hverdag. Innen to år vil 70 prosent av befolkningen i den vestlige verden bruke ti ganger mer tid på å kommunisere med hverandre elektronisk enn ved fysisk tilstedeværelse. Kommunikasjon, kollaborasjon og informasjonsdeling er derfor blant de viktigste vekstområdene for dagens IT-selskaper. Vi har over 1000 datamaskiner hver Fra å være tusener av personer på én datamaskin er vi nå på vei inn i en tidsalder der hver person har tusener av datamaskiner. Vi er allerede langt forbi én datamaskin per person. Mikrochips er allerede å finne i objekter som mobiltelefoner, bluetooth, kjøleskap og biler. Ifølge Mark Weiser og andre forskere ved Xerox Parc er vi på vei inn i dataverdenens tredje tidsalder der datamaskinene omgjør oss, men er usynlige tilskuere i våre omgivelser. Slike løsninger er allerede tilgjengelig i biler. Mikrochipsene vil stadig gjøre hverdagen vår enklere ved at de nå kan kommunisere med hverandre. Faguttrykket for denne utviklingen er ubiquitous computing. Trendene innenfor IT i årene fremover vil være: Pulten din vil i fremtiden se ut som en interaktiv flatskjerm. Arbeidsflaten blir mye mer interaktiv kommunikasjon er et viktig stikkord. Sosial programvare og sosial nettverking: I tillegg til sosiale nettverk som Facebook og LinkedIn, inkluderer denne kategorien også annen programvare og løsninger som gjør mennesker bedre i stand til å samarbeide på tvers av organisasjonen. Cloud Computing: Med cloud computing, eller det IBM kaller for «nettsky-teknologi», kan man levere programvare og IT-tjenester over nettet. Dermed slipper bedriftene å investere i IT-infrastruktur selv, men kan leie programvare, lagringsplass, betalingsløsninger, regnekraft, virtualisering eller andre tjenester via nettet. Unified Comunications & Collaboration: Når det gjelder vår egen kommunikasjon vil den i stadig større grad foregå elektronisk. Innen to år vil sannsynligvis 70 prosent av befolkningen i den vestlige verden bruke ti ganger mer tid på å kommunisere med hverandre elektronisk enn ved fysisk tilstedeværelse. Kommunikasjon og informasjonsdelingen er derfor blant de viktigste fokuspunktene for vekst for dagens IT-selskaper. Stadig flere ulike løsninger flyttes over på en felles IPbasert digital plattform. Eksempelvis kan det være smart å flytte telefonløsningene i bedriftene over på IP. Dermed kan du samordne de ulike kommunikasjonsredskapene, som telefon og meldingstjeneste. 10 Konsulentguiden 2009 Et temabilag fra Mentor Medier

11 Management -&.#)/0#)$12) Du som strategisk leder vet at vi går mot tøffere tider, også i Norge. Mange faktorer er usikre! og vanskelig å påvirke. Det du kan påvirke er dyktige medarbeidere. Den samlede menneskelige ressurs er og blir nøkkelen til resultatene på alle områder i organisasjonen inkludert bunnlinjen. Gode ledere ser muligheter som kan utnyttes, der andre ser problemer som må løses. En dyktig leder deler visjonen på inspirerende vis og utfordrer prosessene i sin organisasjon. Men, ofte skorter det hvor det teller mest: Utvikling av dine medarbeidere med lederpotensial, sette av tid til å utvikle egen kompetanse, og å dele det du selv har av innsikt og erfaring. Andre viktige oppgaver for IT-konsulentene vil være SOA (service related architecture), enterprise information management og enterprise content management for eksempel søkerportaler som kan håndtere store mengder informasjon. Grønn IT Med dagens politiske fokus vil grønn IT være en viktig trend i Norge i årene fremover. Analyseselskapet IDC anslår at det i dag finnes mellom 1,5 og 2 millioner pc-er på norske arbeidsplasser. Dersom alle disse ble erstattet av tynnklienter, ville strømbruken teoretisk kunne gå ned med opptil 400 GWh i året. Det tilsvarer det gjennomsnittlige årlige strømforbruket til personer, like mange som det bor i Tromsø. Det ville samtidig spart oss for cirka tonn CO2 per år, dersom strømmen kom fra dagens nyeste gasskraftverk. Analyseselskapet Gartner fastslår at datasentre står for nærmere en firedel av de globale CO2-utslippene fra IKTutstyr. Selv om pc-er, skjermer og printere totalt står for en større prosentandel, mener Gartner at problemet er mer konsentrert, og at utslippene stiger raskere i datasentrene. Outsourcing Trenden med outsourcing, offshoring, inshoring og nearshoring fortsetter og vokser i styrke. Det gjelder både tjenester og systemutvikling. Det er mangel på IT-kompetanse i Norge, og det sitter mange dyktige IT-folk i blant annet India, Polen og Spania. Kilder: Gartner Group, undersøkelsen «IT-sjefens utfordringer» (Steria/Synovate), Digi Gullfjell Consultings fundament er at sunne organisasjoner bygges gjennom dyktiggjøring og utvikling av gode ledere. Vårt mål er å bidra som partner i utviklingen av dine beste medarbeidere. Satser du på vekst og utvikling for deg selv og dine medarbeidere nå, vil dere stå bedre rustet til å takle nedgangstiden og: Teamet vil være klart til å høste av mulighetene, uansett når oppgangstiden kommer. Derfor, registrer dere for:!"#$ %& %' % ()* ++,) Bergen: Starter 11. januar Oslo: Starter 27. januar For mer info og kontakt: Gullfjell Consulting benytter og anbefaler Tenthuset for kurs og kompetanseheving! Huset fra 1876 rommer et moderne og tiltalende kurs- og konferanselokale. Her er god komfort, tidsriktig utstyr og plass til fra 5 til 55 deltakere. Se: eller ring: / Et temabilag fra Mentor Medier Konsulentguiden

12 Management Ikke la prestisje styre dine valg. Velg en jobb som du brenner for innholdsmessig. Det er alltid et godt suksesskriterium, sier Karl Åge Midbøe i EcoNova til Konsulentguiden. Foto: Anne Cathrine Røste Hold hodet kaldt Det er viktig å skille mellom følelser og fakta i profesjonelle beslutninger. Hold hodet kaldt i turbulente perioder, sier Karl Åge Midbøe i EcoNova til Konsulentguiden. vanskelige tider som vi nå er inne i trengs evne til nøkternhet og kald refleksjon, samtidig som man følelsesmessig tar I inn over seg alvoret i situasjonen. Begge deler er nødvendig for å skape et mest mulig realistisk virkelighetsbilde, som igjen er en forutsetning for å fatte gode beslutninger. Mange ledere takler ikke usikkerheten i markedet, de kjenner angsten uten samtidig å klare å holde hodet kaldt. Angsten påvirker intuisjonen og beslutningene mer enn man er klar over, og på en måte som lederen selv ikke klarer å gjennomskue. En annen kompliserende faktor i vanskelige situasjoner er fenomenet gruppetenkning. Når ledergruppen utsettes for press kan den lett komme inn i en prosess hvor de sammen utformer et virkelighetsbilde som eskaleres vekk fra realitetene. Den offentlige debatts tendens til forenkling og popularisering, og medias maksimalisering av dagsorden, kan ytterligere forsterke dette. For å unngå en slik «gruppesuggesjon» er kunnskap det viktigste virkemiddelet. Jeg tenker da på alle former for relevant kunnskap; fra faktainformasjon om marked og bedrift til kunnskap om organisatoriske og beslutningsmessige prosesser. Et annet virkemiddel er å bringe inn eksterne rådgivere. Eksterne fagfolk kan være formidlere og fremskaffere av nyttig kunnskap og informasjon. Og de har den fordelen at de lettere kan tenke mer uavhengig i forhold til virksomheten, vel og merke under forutsetning av at dette er kvalifiserte fagfolk med høy integritet. Analysér situasjon og behov Mange selskaper ser nå for seg en krise og vurderer nedbemanning. Man må analysere situasjonen før man handler, sier Midbøe. Og man må ta høyde for ulike scenarier. I så usikre tider er det vanskelig å forutse hva som vil skje. Desto viktigere blir 12 Konsulentguiden 2009 Et temabilag fra Mentor Medier

13 Management det å framskaffe det som finnes av objektive fakta. Gjennomfør derfor alltid en behovs- og ressursanalyse før du beslutter en nedbemanning. Dette er akkurat like viktig som i en rekrutteringsprosess. Hva er situasjonen? Hvilke ressurser trenger vi fremover? Hvem har den kompetansen vi trenger? Analysen må øverst på lederens agenda. «Vi må beslutte nå» og «Vår vurdering er at» blir fort en dyrekjøpt erfaring uten en skikkelig analyse i bunn. Dårlige beslutninger koster og svir. Erfarne ledere er vant til å stole på intuisjonen i forhold til beslutninger. Det kan det sies mye godt om, gitt at man er oppmerksom på fallgruvene. Når situasjonen er uvant og i tillegg med et vesentlig stress-element, slik som nå, vil dette alltid innvirke på magefølelsen/intuisjonen og uten at man i tilstrekkelig grad vil være i stand til å forstå den effekten dette har. I tillegg vil personlige interesser raskt kunne spille inn; kolleger som må sparkes kan være nære venner, man er også selv kanskje engstelig for å gå med i dragsuget? Erfaring fra tidligere og lignende situasjoner er en stor fordel, men det holder ikke alene. Det er viktig å legge opp en god prosess rundt beslutningene. En systematisk analyse med en uhildet fagperson eller konsulent gir et tryggere beslutningsunderlag. Og dette kan gjøres raskt, det trenger på ingen måte forsinke beslutningsprosessen. I mange tilfeller kommer man faktisk langt på en dag. Og det er bedre med en enkel analyse enn ingen. Beslutninger om nedbemanning må foretas på et nivå over der endringene skal skje, for å unngå at personlige interesser innvirker på beslutningene. Hvis omorganisering som følge av nedbemanning griper inn i ledergruppen, bør et organ over ledergruppen (styret, eller overordnet ledelse) være rådgivers oppdragsgiver og den enhet som tar beslutningene. Alternative løsninger til nedbemanning Bedriften har forhåpentligvis sikret seg finansiell styrke til å tåle et par dårlige måneder, og det er i slike situasjoner som nå man bør vurdere å bruke den, sier Midbøe. Husk at bildet kan endre seg raskt. Om et par måneder kan alt være annerledes igjen. Når man har avsluttet et arbeidsforhold er broer ofte brent. Det koster med nyansettelser, og det tar tid før en medarbeider er godt inne i jobben. Og for en nyansatt leder snakker vi gjerne om et helt år før vedkommende er fullt oppe og går. Mange bedrifter forhaster seg, og kvitter seg med folk som man om en måned eller to likevel kunne trenge. Ikke la dyktige mennesker gå før du er rimelig trygg på at det er det beste av ondene, råder Midbøe. Gå gjennom hvilke alternativer som finnes: Kan bedriften tåle en viss slakk i en periode for å se an situasjonen? Kan man nedbemanne litt av gangen? Kan man bruke permittering, delvis eller gruppevis? Kan feriedager tas ut nå? Og ikke minst, kompetanseutvikling: Dette kan gi en nyttig anvendelse av en slakk, og samtidig gjøre en bedre rustet for framtiden. Råd til de som ønsker å unngå øksa Hva med den som ønsker, eller i ferd med, å skifte jobb? Vi har lenge vært inne i en «ny-jappe-tid» hvor individualismen og egeninteressen i forhold til karriere har vært i høysetet, sier Midbøe. Ikke la prestisje styre dine valg. Velg en jobb som du brenner for innholdsmessig. Det er alltid et godt suksesskriterium. Når du lykkes i jobben er naturligvis muligheten for at du kan beholde den, og sågar bli tilbudt mer utfordrende muligheter, større. I dagens nye markedssituasjon vil den individualistiske trenden bli utfordret. Vinklingen vil, eller i hvert fall bør, endre seg mer i retning av hva du selv har å gi, hvilke egenskaper du som arbeidstaker/leder har som virksomheten kan dra nytte av. Virksomhetsfokuset bør alltid være det primære, og dagens nye situasjon gir et bedre grunnlag for virksomhetene til å komme lenger her. Mennesker med en virksomhetsrettet innstilling framfor egeninteressen, er det virksomhetene trenger, og som de nå i større grad kommer til å være ute etter. Vurderer du eller er du nødt til å skifte jobb, er det viktig å analysere mulighetene: Er stillingen du er i eller søker en relativt trygg stilling? Sjekk virksomheten, bransjen og markedet. Og velg en jobb du har tro på at du kan fungere godt i. Det siste handler alltid om at du brenner for noe mer enn posisjonen/prestisjen/lønna. Et temabilag fra Mentor Medier Konsulentguiden

14 Management Gode råd for HR i nedgangstider Av Harald Støre Resesjonen er over oss, og vil merkes på forskje llige måter etter hvor man jobber. Vi som jobber med HR vil også merke det. Spørsmålet er om vi skal sitte stille og vente eller arbeide med å gjøre HR-funksjonen uunnværlig selv om alle piler peker nedover. Dersom du velger det første alternativet kan du slutte å lese nå. Råd 1: Synliggjør HRs eksistensberettigelse i organisasjonen. Dersom dere ikke har jobbet med dette tidligere, er det på høy tid å starte nå. Her handler det om å måle effekten av tiltak og aktiviteter iverksatt av HR, og synliggjøre sammenhengen mellom bidrag fra HR og virksomhetens strategi. Eksempler på dette kan være å gjøre analyser av hvordan nedgangstidene Bedri srådgivning Endringer er en nødvendig del av alle virksomheters utvikling. Vi bistår med analyse, strategiutvikling og gjennomføring. HR/Rekru ering Vi utvikler og gjennomfører organisasjons- og lederutviklingsprosesser, og nner rik g kandidat l rik g s lling. IKT-rådgivning IKT er sentralt i alle endringsprosesser. Vi bistår med erfaring og kunnskap fra strategi l implementering. Tlf: Wergelandsveien 1, 0167 Oslo 14 Konsulentguiden 2009 Et temabilag fra Mentor Medier

15 Management eventuelt vil påvirke menneskene i organisasjonen, og hvilke aktiviteter som vil forebygge negative effekter. Råd 2: Bidra til at tiltak som velges opprettholder eller forsterker bedriftens omdømme. Det er i tider som disse at organisasjoner viser sitt sanne jeg. Utformingen av tiltak som krisepakker, nedbemanning og lignende vil utløse reaksjoner hos medarbeidere og andre interessenter. Måten disse tiltakene gjennomføres på vil ikke bli glemt av dem i eller rundt bedriften. Her vil det være viktig at man også klarer å tenke langsiktig, og på at det kommer et liv også etter en eventuell krise. HR må bidra til å analysere hvordan ulike tiltak vil kunne påvirke virksomhetens interne omdømme. Råd 3: Istandsett ledere til å kommunisere godt og vise tilstedeværelse. Nedgangstider er en syretest også for organisasjonens ledere. Medarbeidere har elefanthukommelse og glemmer ikke ledere som stikker seg bort, viser unnfallenhet eller apati. Absolutt alle er opptatt av informasjon om hvordan bedriften går. Dette blir særlig viktig i perioder der ting går fort, når man ikke rekker å forankre beslutninger og egentlig ikke har tid til å drive grundig informasjonsarbeid. Det å ikke informere er et viktig signal i seg selv, og øker risikoen for at det genereres rykter og spekulasjoner uten rot i virkeligheten. Råd 4: Identifisér kritisk kompetanse for den neste treårsperioden. Når man skal gjøre innsparinger er risikoen for å skylle ut barnet med badevannet definitivt til stede. Dersom man ikke har analyser av egen kompetansebeholdning, og hvilken kompetanse som vil være viktig i et fremtidsperspektiv, øker denne risikoen. En typisk risiko her vil være kun å følge ansiennitetsprinsippet ved nedbemanning. Det er sannsynligvis en årsak til at de sist ansatte har blitt ansatt, og at de har den kompetansen de har. Å si opp de sist ansatte kan derfor være svært uheldig i et langsiktig perspektiv. HR må kunne bidra med kompetanseanalyser og råd i forbindelse med kritisk kompetanse i organisasjonen. Råd 5: Identifisér hvilke drivere som kan motivere for endring. Alle ønsker utvikling, ingen ønsker endring. Omstilling vil nødvendigvis innbefatte at man gjør ting på en annen måte enn det man gjorde tidligere, og dette skaper svært ofte motstand. HR bør kunne bidra med råd for hvordan endringen også kan innebære motivasjon og dynamikk i en organisasjon. Et eksempel på dette kan være de muligheter for kompetanseutvikling som en endringsprosess nødvendigvis vil innbefatte. HR bør søke å identifisere og kommunisere positive drivere som dette i endringsprosesser. Kilde: Hartmark Consulting Tør du ansette uten å sjekke at CV stemmer? Visste du at 1 av 5 innrømmer å lyve på CV n, og at vi finner avvik i over 15 % av oppdragene vi utfører? Vi sjekker at kandidatens CV stemmer. I tillegg hjelper vi deg med: innhenting, digitalisering og bekreftelse av vitnemål og attester intervju med referanser (du bestemmer hva vi skal spørre om...) kredittsjekk, forretningsinformasjon og innhenting av politiattest søk i registre/arkiver og åpne kilder (Facebook etc.) Med en unik kildebase og gode elektroniske verktøy leverer vi tjenester til HR-ansatte og bemanningsbyråer! Send e-post til Lære mer om bakgrunnssjekk eller treffe de som regulerer området? Kom på konferanse på Aker Brygge i Oslo 11. februar 2009 kl , og møt bl.a. Datatilsynet, NHO, Næringslivets Sikkerhets Råd og Politiet. Meld deg på i dag via vår nettside meditorsearch.no! SEND CV TIL 2007 Et temabilag fra Mentor Medier Konsulentguiden

16 Konsulentguiden 2009 MEGATRENDER 2030 For å kunne si noe om fremtiden må du forstå verden i dag. Ut fra denne forståelsen kan man ane konturene av betydningsfulle trender som vil prege vårt verdensbilde de neste tiårene frem mot Av Knut Erlend Vik, PA Consulting Group For 24 år siden skrev Jon Naisbitt boken «Megatrends 10 New Directions Transforming Our Lives». Med megatrender refererte Naisbitt til drivkrefter som har en vidtrekkende og betydelig innvirkning over tid på tvers av geografier, økonomier, industrier og sosiale klasser. En av megatrendene Naisbitt diskuterte i sin tid, var skiftet fra en industrialisert verden til informasjonssamfunnet. Det er ingen tvil om at han forutså en av de mest betydningsfulle trendene som har truffet vår verden i moderne tid. Tilgjengeliggjøringen av internett for alle har skapt muligheter de færreste kunne drømme om for bare ti år siden. Google er ett av flere selskap som har kapitalisert på denne megatrenden, og tilbyr tjenester og produkter som Naisbitt i sin tid så komme. På den andre siden, det finnes en rekke eksempler på selskaper og industrier som ikke har sett trendene komme eller forstått konsekvensene av dem. 16 Konsulentguiden 2009 Et temabilag fra Mentor Medier

17 Konsulentguiden 2009 kobler sammen deler av deres virksomhet og verdikjeder. Et eksempel er såkalte «mashups». En karttjeneste på nett kan for eksempel kombineres med værvarsel og hotellbestilling, hvor informasjonen stammer fra forskjellige selskaper. Deltagerne deler gevinst og risiko, og en slik mashup vil sannsynligvis være raskere å sette opp enn om en leverandør skulle utvikle hele produktet eller tjenesten selv. Analyseselskapet Forrester anslår at den globale omsetningen av mashups vil øke fra 61 millioner dollar i 2008 til 682 millioner dollar i Mer åpne forretningsstrategier muliggjøres av og driver utviklingen av - sømløs informasjonsdeling, hvor informasjon deles uten menneskelig innblanding. Markedet for såkalte IaaS (Information as a Service) er ventet å øke med 40 prosent årlig fram til Nytt strategisk fokus Globalisering betegner den stadig økende globale økonomiske samhandlingen vi ser i dag og vil forvente å se fremover. Friere kapitalflyt skaper større avhengighet på tvers av geografiske grenser. Vi har sett en nær tredobling i global kapitalflyt de siste årene. Dette er i hovedsak et fenomen mellom industrialiserte land, men enkelte utviklingsland har også hatt sterk vekst. Kina hadde en økning i kapitaltilstrømningen på 63 prosent i perioden fra 2002 til 2007 (UNCTAD). På grunnlag av dette forventes det at vestlige land i særdeleshet USA blir ytterligere avhengige av Asia og spesielt Kina fremover. Den globale finansielle krisen vi nå ser forsterker dette bildet. Milliarder $1400 $1200 $1000 $800 $600 $400 $200 $0 443 Årlig kapitaltilstrømning i-land u-land Kilde: UNCTAD, World Investment Report 2008 Den tradisjonelle musikkindustrien har nærmest blitt tatt på sengen av voksende bruk av fildelere og lignende. I PA Consulting Group har vi et globalt team som jobber aktivt for å forstå aktuelle megatrender. I denne artikkelen vil jeg beskrive kort et utvalg av de viktigste megatrendene vi ser. Nøkkelen til nyskapning Flere undersøkelser indikerer at den største kilden til nye ideer i fremtiden vil komme fra kunder, partnere og konkurrenter. Dette vil utfordre tradisjonelle forretningsstrategier. Fremover vil vi i større grad se at to eller flere bedrifter går sammen om å utvikle nye produkter eller tjenester der de selv eller andre Kina og India er de største bidragsyterne til global vekst i BNP, og fremskrivninger viser at BNP i de asiatiske landene blir større enn de vestlige innen Dette bidrar til fremvekst av en stor og sterk middelklasse og nye luksussegmenter. Skiftet i maktbalansen mot Asia stiller nye krav til vestlige aktører. En rekke lokale bedrifter vil tilby tjenester til de voksende markedene, og vil på sikt bli store internasjonale spillere. For at eksisterende internasjonale bedrifter skal lykkes i disse markedene kreves både innovasjon og fleksibilitet. Vi tror globaliseringen skaper behov for radikale strategiske skift ettersom den økonomiske maktbalansen i verden vil endres. Tilgang til kunnskap Økt tilgang til kunnskap er en trend som vil føre til sosiale, kulturelle og økonomiske endringer på global basis. Først og fremst ser vi at kunnskap er blitt allemannseie. Skolen er fortsatt den formelle institusjonen for deling av kunnskap, men trenden viser at absorberingsflaten blir bredere og i tillegg mer uformell enn før. Medier som blogger, podcast, sosiale nettverk og diskusjonsforum gir mulighet for deling av kunnskap på Et temabilag fra Mentor Medier Konsulentguiden

18 Konsulentguiden 2009 tvers av sosiale, økonomiske og geografiske grenser. Med økt tilgang på kunnskap ser vi også en endring i bedrifters konkurransefortrinn. Tidligere definerte vi vinnere til å være de med mest og best kunnskap. Fremtidens vinnere vil bli de som er i stand til å behandle og prosessere kunnskap på best mulig måte. En annen effekt av økt tilgang til kunnskap er den voksende etterspørselen etter høyere utdanning. Dette vil formalisere kompetansen og sette den uformelle kunnskapen i struktur. På sikt betyr dette en arbeidstokk med flere høyt utdannede mennesker som er endringsdyktige i forhold til mottak av ny kunnskap hvor dette er nødvendig. På verdensbasis øker antallet internett- og mobilbrukere radikalt. Begge disse to verktøyene vil utvide kunnskapsplattformen. For bedriftene betyr dette at økt tilgang til informasjon skaper kunder med høye krav til tilgjenglighet, gjennomsiktighet og ikke minst brukervennlighet. Kundene vil få en formidabel makt overfor produsentene, og vil utfordre bedriftene til å utvikle innovative og kunderettede løsninger. Fremtiden er urban Norge er et av de få landene i den industrialiserte verden hvor befolkningskonsentrasjonen ikke kan hevdes å være særlig påtrengende, selv ikke i tettbebygde strøk. I et globalt perspektiv stiller dette seg helt annerledes. Urbaniseringen er på fremvekst, og trenden viser tydelig at store befolkningsgrupper er på vei inn i byer og enda større megabyer. Dette er ikke bare et vestlig fenomen, men også noe som gjelder for flere og flere utviklingsland. I løpet av 2007 passerte for første gang antall mennesker som bor i byer de som bor i rurale områder - og veksten fortsetter. Tilstrømningen til urbane områder ventes å ligge på gjennomsnittlig mennesker - på daglig basis. I den globale økonomien er byene motoren for vekst, og det gjelder både for industrialiserte land og utviklingsland. 28 prosent av befolkningen i Japan bor i megabyen Tokyo, og disse står for 40 prosent av landets verdiskapning. I Paris bor 16 prosent av landets befolkning, og disse står for 30 prosent av den franske verdiskapningen. En forklaringsvariabel er storbyenes attraktivitet for mennesker, varer, kunnskap og kapital. Med økende grad av urbanisering vil også utfordringer knyttet til infrastruktur bli formidabel. De fleste byer av en viss størrelse trenger enorme investeringer. Enkelte hevder at behovet for investeringer ligger i størrelsesorden 40 trillioner dollar over de neste 25 årene for å modernisere verdens urbane infrastruktur. Samtidig ser vi også teknologiske nyvinninger blant annet for å begrense trafikken i sentrale byområder. Stockholm er et godt eksempel på hvordan de har innført rushtidsavgifter for å begrense trafikken til og fra sentrum. Videre kan vi vente en rivende utvikling innen byggteknologiske metoder for å fremstille både bygninger og byer som bærekraftige enheter. Befolkningen i byene er for første gang i historien større enn i rurale områder, og veksten fortsetter for byene. Demografiske endringer Befolkningsutviklingen har stor innvirkning på velferdsutvikling og kultur. Det er tre hovedtrekk ved befolkningsutviklingen som vil påvirke oss alle fremover; vekst, aldring og migrasjon. Veksten i verdens befolkning fra i underkant av 7 milliarder i dag til 9 milliarder personer i 2050, vil i all hovedsak skje i mindre utviklede geografier som Afrika, Asia og Latin-Amerika. Veksten i disse geografiene vil være fem ganger større enn i mer utviklede land, men samlet vil likevel vekstraten avta. I Europa forventes for eksempel befolkningen å avta med 10 prosent frem til Konsulentguiden 2009 Et temabilag fra Mentor Medier

19 Konsulentguiden 2009 En konsekvens av befolkningsutviklingen er at verdens befolkning blir stadig eldre. I Europa og resten av den vestlige verden er eldrebølgen og de økte belastningene på landenes pensjons-, trygde- og helsesystemer kanskje den mest fremtredende effekten av de demografiske endringene. I USA vil antall personer over 65 år øke med 147 prosent frem til 2050, og innen 2017 er utgifter til helse antatt å utgjøre mer enn 4,3 tusen milliarder dollar, eller 20 prosent av BNP. I Europa utgjør det offentliges utgifter til helse- og eldreomsorg i dag 6 prosent av BNP. Samtidig som befolkningen blir eldre, reduseres også arbeidsstyrken. USA alene er antatt å mangle nær 1 million registrerte sykepleiere i En annen effekt som vi allerede har sett konsekvensen av, er behovet for å reformere myndighetenes pensjonsordninger. Etter hvert som det blir stadig færre yrkesaktive bak hver pensjonist, reduseres evnene til å finansiere det offentliges pensjonsutgifter. Og sparing til pensjonstilværelsen vil i større grad overlates til enkeltindivider eller partene i arbeidslivet. Vestlige land vil være helt avhengig av innvandring for å kunne opprettholde en nødvendig arbeidsstyrke. EU forventer en netto innvandring på 13,5 millioner personer mellom år 2000 og Dette er imidlertid langt færre enn de 80 millioner som er nødvendig for å opprettholde en arbeidsstyrke på samme nivå som i Å legge til rette for fri flyt av arbeidskraft er derfor helt avgjørende for å sikre den økonomiske utviklingen også i vår del av verden. Knapphet på råvarer Tilgang på knappe strategiske ressurser som olje og gass, ferskvann, mineraler og metaller har stor betydning for den geopolitiske situasjonen og stabilitet i verden. Etterspørsel etter sentrale råvarer er forventet å dobles de neste 15 årene, som følge av økonomisk vekst i land som Kina og India. Etterspørsel etter energi alene er antatt å øke med 50 prosent frem til Og selv om vi har sterk fokus på utvikling og bruk av fornybar energi, er det antatt at olje, gass og kull vil dekke 80 prosent av den globale etterspørselen i ,8 milliarder mennesker vil i 2025 (en firedel av verdens populasjon) bo i områder som mangler tilgang til ferskvann. Innen 2050 er det antatt at dette tallet vil øke til 7 milliarder, eller tre firedeler av verdens befolkning. Knapphet på råvarer vil utvilsomt drive innovasjon og utvikling av ny teknologi og nye løsninger. Behovet for utvikling forsterkes også av de utfordringer som dagens energikilder påfører det globale miljøet. Investeringer i forskning samt utvikling og kommersialisering av alternative energikilder vil høyst sannsynlig gi oss bærekraftige alternativer i fremtiden. Land som sitter på råvareressurser vil ha betydelig makt og innflytelse over utviklingen i årene fremover. Det er grunn til å vente sterke bånd mellom land som sitter på særlig kritiske råvarer på den ene siden og vekstøkonomier som Kina og India på den andre. Dette vil også kunne påvirke globale handels- og forsvarspolitiske forhold. Klimatiske endringer Global oppvarming er utvilsomt en av de sterkeste megatrendene vi ser om dagen. Etter flere tiår med forskning på virkinger av og årsaker til endringer i klima, ser det ut til å være bred enighet om at vi har sett og vil komme til å se - varige endringer i klima. Det er dessuten stor grad av enighet om at mye av denne utviklingen er menneskeskapt. FNs klimapanel har anslått økning i globale temperaturer på mellom 1,8 og 4 grader celsius innen 2100, og det synes å være hevet over enhver tvil at dette vil få dramatiske konsekvenser på mange områder. Millioner av mennesker vil påvirkes av endringer i vannstand, tørke og matproduksjon, hele kystområder vil forsvinne og eksisterende økosystemer vil endres og til dels forsvinne. Paradoksalt nok synes det som om effektene av klimaendringer vil være sterkest i de land som kan sies å ha bidratt minst til endringene - og som har minst ressurser til å tilpasse seg endringene. Dette kan skape en enda større avstand i velferd og utvikling mellom dagens industrialiserte land og resten av verden. Det er likevel et betydelig press på den industrialiserte verden om å bidra til å redusere klimaeffektene. Det kan ventes store omlegginger i produksjonsprosessene i energikrevende næringer for å gjøre disse mer bærekraftige. Alternative fornybare ressurser vil bli mer kostnadseffektive og bidra til betydelig lavere klimagassutslipp, og betydelige midler vil bli kanalisert til forskning og utvikling av nye teknologier og løsninger innenfor transport, industriproduksjon, landbruk og informasjonsteknologi. Endret politisk maktbalanse Slutten på den kalde krigen ga USA en dominerende rolle i verdenspolitikken frem til årtusenskiftet, men økonomisk og politisk utvikling har svekket denne posisjonen. I dag er den globale politiske maktbalansen usikker, og består av et mer variert utvalg aktører enn de foregående 800 år. Together. Free your energies Capgemini Et temabilag fra Mentor Medier Konsulentguiden

20 Konsulentguiden 2009 Oppstykkingen av Sovjetunionen, og de økonomiske reformene som fulgte, la grunnlaget for et mer håndterbart og rikere Russland. Vladimir Putins gjenoppliving av mer ekspansiv nasjonalisme, samt kontroll over gasstilførselen til Europa, har gitt reell innflytelse. Gitt fortsatt god økonomisk utvikling vil Russland kunne befeste sin posisjon som en viktig politisk aktør. Enden på den kalde krigen skapte også rom for nye aktører. Disse har gjennomgått en usedvanlig økonomisk vekst som har lagt grunnlaget for politisk makt. Kina utøver betraktelig makt over utviklingsland. Både som økonomisk støttespiller og selvutnevnt leder for denne gruppen, eksemplifisert i internasjonale forhandlinger som Doha-runden i WTO. Kinas makt har blitt ytterligere forsterket siden utviklingslandene i økende grad har fått sterke avhengighetsbånd til den kinesiske økonomien. Den nye situasjonen har gitt usikkerhet og blitt ytterligere forsterket ved inntreden av en rekke nye aktører. Både journalister, frivillige organisasjoner, forskere og terrorister kan ha en innvirkning på det globale politiske bildet, men det er stor usikkerhet knyttet til hvordan disse aktørene eventuelt vil komme til å påvirke utviklingen. Økt fokus på helse De siste årene har vi vært vitne til en sterkt økende utviklingstakt i det vi kan kalle helseevolusjonen: Hvert år introduseres en rekke revolusjonerende nyvinninger innen helse, samtidig som temaet kommer høyere på agendaen for enkeltpersoner, organisasjoner, bedrifter og styrende organer. Det er ingenting som indikerer at denne utviklingen vil stagnere, og vi venter fortsatt store endringer både på tilbuds- og etterspørselssiden i årene som kommer. Det er flere etterspørselsdrivere som påvirker helseområdet. En stadig eldre befolkning, sammen med større utbredelse av livsstilssykdommer, øker etterspørselen etter tradisjonelle helsetilbud. Sunnhet har blitt «mote», og vi ser at stadig flere har et ønske om spise sunn og riktig mat og trene mer. For å møte disse behovene i fremtiden vil teknologi i økende grad bli en del av vår helsehverdag. For eksempel vil pleietrengende i større grad bo hjemme ved hjelp av avansert overvåkning av variabler som blodsukker og bevegelse. Den enkeltes risiko for ulike sykdommer vil kunne identifiseres, og forebygging vil bli tilpasset. Vi vil også se at tilbyderne i helsemarkedet vil finne nye samarbeidsformer for å kunne tilby produkter og tjenester som er tilpasset nye behov og brukerkrav. Nanoteknologi Tenk deg et langt liv på hundrevis eller tusenvis av år, ingen fødselsskader eller fysisk funksjonshemming, ubegrenset med billig, ren energi og robotvenner. Dette kan være virkeligheten dersom nanoteknologien får sitt gjennombrudd. Nanoteknologi handler om å kunne kontrollere sammensetning av atomer og molekyler. Eksempler på anvendt nanoteknologi finner vi blant annet innenfor it-sektoren. Intel utvikler nå framtidens prosessorer hvor 400 millioner transistorer får plass på en chip på størrelse med et lite frimerke. Hastigheten økes med 20 prosent samtidig som energiforbruket reduseres med 30 prosent. IBM har funnet nye lagringsformer innenfor atom- og molekylstrukturer som kan bety at alt innholdet vi kjenner på You- Tube kan lagres på en enhet med størrelse som en standard ipod. Innenfor medisin kan nanoteknologien for eksempel bidra til mer effektiv kreftbehandling gjennom tidligere deteksjon, målrettet behandling og sann tids observasjon av pasienten. Nanoteknologi vil stimulere utviklingen innenfor en rekke fagdisipliner som medisin, energi og materialteknikk. Videre vil teknologien være en driver av konvergens mellom bioteknologi, informasjonsteknologi og kognitiv vitenskap. Vi er sikre på at nanoteknologien på en eller annen måte vil endre livssituasjonen til mange hundre millioner mennesker, men det er vanskelig i dag å si noe sikkert om hvordan. Bedre lederskap - siden siden 1983 l Organisasjonsutvikling - omstilling - omstilling l Lederstøtte executive coaching coaching salgscoaching salgscoaching l Rekruttering search search selection selection Kontakt: Kontakt: Per-Egill Per-Egill Frostmann Frostmann F M C F M C l l Executive solutions Executive solutions 20 Konsulentguiden 2009 Et temabilag fra Mentor Medier

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER

IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER IT-TRENDER 2014 UNDERSØKELSE OM KJØP AV KONSULENTTJENESTER 2 K ONSULENTGUIDEN INNHOLD I SAMMENDRAG 04 II OM IT-RAPPORTEN 2014 05 1. KJENNSKAP 06 1.1 OVERSIKT - TOPP 10 06 2. INFORMASJON 07 2.1 OVERSIKT

Detaljer

Konsulentkjøp 2012. Management consulting

Konsulentkjøp 2012. Management consulting Konsulentkjøp 2012 Management consulting En undersøkelse blant norske innkjøpere av konsulenttjenester for blant annet å kartlegge kjøpemønster og i hvilken grad innkjøperne er fornøyd med kvaliteten av

Detaljer

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved

Humankapitalrisiko. Humankapital i norske virksomheter. 27. mars 2008. 2008 Ernst & Young AS -all rights reserved Humankapitalrisiko Humankapital i norske virksomheter 008 Ernst & Young AS -all rights reserved. mars 008 Agenda Humankapital som del av verdiskapning Utviklingstrekk Hva kjennetegner virksomheter i Norge

Detaljer

Vi presenterer. Talent Management

Vi presenterer. Talent Management Vi presenterer Talent Management Finnes det en suksessformel for vellykket Talent Management som gir resultater uten innsats og kostnader? Nei, dessverre - men et solid HR-håndverk sammen med smarte og

Detaljer

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år

SMB magasinet. en attraktiv. arbeidsplass. Ny avtale - Enkel og effektiv levering. Gode resultater - år etter år FORNØYD MEDLEM: «Opplevde å spare både tid og penger da vi ble medlem» side 3 SMB magasinet Nr. 2. 2014, Årgang 10 ISSN 1890-6079 B MB Medlemsblad ASB magasinet or SMB Tjenester for SMB Tjenester AS Nr.

Detaljer

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia

Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester. Paul Chaffey, Abelia Utfordringer og muligheter ved globalisering av kunnskapstjenester Paul Chaffey, Abelia Tema for dagen: Norges utgangspunkt: Vi er et høykostland Hva er drivkreftene som gjør at forandringene kommer raskere

Detaljer

We power the world of work

We power the world of work We power the world of work The Human Age gir utfordringer Fokusér på din kjernevirksomhet.så skal vi fokusere på vår! Mia Holmaas, Regiondirektør Manpower Vest Helge Tvedt, Regionsjef Experis Engineering

Detaljer

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi

Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Hvordan synliggjøre verdien av IT og informasjonssikkerhet hos bedrifter rammet av finanskrisen (ISACA) - 10. Juni 2009 Nils Terje Haavi Kort presentasjon (Nils Terje Haavi) Siv.Ing NTNU Prosjektleder

Detaljer

Verktøy for forretningsmodellering

Verktøy for forretningsmodellering Verktøy for forretningsmodellering Referanse til kapittel 12 Verktøyet er utviklet på basis av «A Business Modell Canvas» etter A. Osterwalder og Y. Pigneur. 2010. Business Model Generation: A Handbook

Detaljer

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der

HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER. vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der HVERDAGSHELTER MED FLEKSIBLE BEMANNINGSLØSNINGER vi gir deg tilleggsressurser når behovet er der OM Å FINNE DEN RETTE PERSONEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er både tid- og kostnadskrevende å finne dyktige

Detaljer

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler

Bakgrunn. Møller Ryen A/S. Noe måtte gjøres. Bakgrunn for OU. Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Bakgrunn Møller Ryen A/S Firmaet ble etablert i 1966 Norges største Volkswagen - Audi forhandler Omsetning i 1992: 220 mill. 100 tilsatte. Omsetning i 1998: 500 mill. 120 tilsatte. Bakgrunn for OU Ved

Detaljer

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern.

Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen AS Nordens største frisørkonsern. Blant dagens ledere finnes det nikkedukker og «jattere» som ikke tør si hva de egentlig mener. Disse er direkte skadelige for bedriftene og burde ikke vært ledere. Nikita-gründer og eier av Raise Gruppen

Detaljer

Næringsliv 22 Kapital 10/2014

Næringsliv 22 Kapital 10/2014 22 Kapital 10/2014 Konsulentbransjen har opplevd rekordvekst etter finanskrisen: Dobling på tre år Landets største konsulentselskaper har doblet salget av management consulting-tjenester i løpet av de

Detaljer

Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring. Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014

Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring. Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014 Organisasjonsundersøkelsen fra resultater til forbedring Resultater fra organisasjonsundersøkelsen (OHI) November 2014 Et balansert perspektiv er kritisk for å lykkes med endringsprosesser Organisasjonens

Detaljer

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver

Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Outsourcing av forretningsprosesser muligheter og fallgruver Norsk Arbeidslivsforum 2. mars 2006 Kurt Harald Aase Dir. Forretningsutvikling Bluegarden AS Erfaringsbakgrunn Direktør Forretningsutvikling

Detaljer

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1

Strategier 2010-2015. StrategieR 2010 2015 1 Strategier 2010-2015 StrategieR 2010 2015 1 En spennende reise... Med Skatteetatens nye strategier har vi lagt ut på en spennende reise. Vi har store ambisjoner om at Skatteetaten i løpet av strategiperioden

Detaljer

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post.

Tilbudet skal sendes på e-post til kontaktpersonen. Eventuelle spørsmål skal også rettes til kontaktpersonen på e-post. Konkurransegrunnlag Utarbeidelse av innovasjonsprosess for bærekraftig byutvikling 1. Om oppdragsgiveren Design og Arkitektur Norge (DOGA) ble stiftet 1. mai 2014, etter sammenslutning mellom Norsk Form

Detaljer

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri

Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Næringspotensialet i klimavennlige bygg og -byggeri Trondheim, 2. Oktober, 0900-1200 Tid Innhold Hvem DEL 0: Velkommen 09:00 Velkommen, hvorfor er vi samlet, introduksjon av SIGLA Utvalget + ZEB 09:10

Detaljer

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser

Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Hass and Associates Cyber Security Hvorfor Google ikke vokser Google-sjef Larry Page kan bli tilgitt for å være i dårlig humør denne helgen. På hans selskapets Q1 2014 inntjening samtale, hans folk leverte

Detaljer

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS

Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING. Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS Bergens Næringsråd, 19. januar 2011 TALENT- UTVIKLING Elina B. Bjørck Daglig leder / partner HR-huset AS HR-huset Din HR-Partner. HR-huset bidrar til utvikling og verdiskapning for mennesker og organisasjoner

Detaljer

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis

Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Medarbeiderdrevet innovasjon jakten på beste praksis Plan for innlegget 1. Kort om medarbeiderdrevet innovasjon 2. Om jakten på beste praksis 3. Jaktens resultater 4. Seks råd for å lykkes med MDI 5. Medarbeiderdrevet

Detaljer

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria

www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria www.steria.no Steria as a Service En norsk skytjeneste Steria Steria as a Service - Agenda Kort presentasjon av Steria Sterias utfordringer i drift Sterias målsetninger for drift Prosjektet IT Factory

Detaljer

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Renhold er også FDV. Bergen 19. september 2012. Harald Andersen rådgiver

Kunnskapsdeling for et bedre samfunn. Renhold er også FDV. Bergen 19. september 2012. Harald Andersen rådgiver Kunnskapsdeling for et bedre samfunn Renhold er også FDV Bergen 19. september 2012 Harald Andersen rådgiver 1 Noen betraktninger Renhold er/har vært i fokus konkurranseutsetting Eiendomsforvaltning er

Detaljer

Næringspolitikk for vekst og nyskaping

Næringspolitikk for vekst og nyskaping Næringspolitikk for vekst og nyskaping Statssekretær Oluf Ulseth NITOs konsernkonferanse, 30. januar 2004 Regjeringens visjon Norge skal være et av verdens mest nyskapende land der bedrifter og mennesker

Detaljer

Hvor går du, Kommune-Norge?

Hvor går du, Kommune-Norge? Hvor går du, Kommune-Norge? Helge Eide, KS Akershus høstkonferanse 26.10.2017 «En selvstendig og nyskapende kommunesektor» «Der man tidligere har kunnet imøtekomme etterspørsel på flere områder samtidig,

Detaljer

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN

Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Faggruppen Stormaskin DATAFORENINGEN OPPSUMMERING AV SPØRREUNDERSØKELSEN FAGGRUPPEN STORMASKIN Innhold 1. INNLEDNING... 1 1.1 FAGGRUPPEN STORMASKIN... 1 2. OPPSUMMERING... 1 2.1 BAKGRUNN... 2 2.2 AKTIVITETSNIVÅ...

Detaljer

Optimismen er tilbake

Optimismen er tilbake RAPPORT 1 2017 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Optimismen er tilbake ETTERSPØRSELSDREVET OPPGANG Særlig mellomstore og eksportorienterte bedrifter melder om sterk økning i etterspørselen.

Detaljer

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016

Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Oppsummering fra regionmøter 4-13 Januar 2016 Dette er en oppsummering av regionmøtene og hvor de strategisk hovedområdene er vist. Tiltak og handlingsplaner er ikke med, slik de var i møtene. Profil og

Detaljer

Digital Grid: Powering the future of utilities

Digital Grid: Powering the future of utilities Digital Grid: Powering the future of utilities Will digital help us do less or be more? Gunnar Westgaard September 2017 In response to the lightning quick pace of change, businesses are asking, What is

Detaljer

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015

Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi. Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Vekst i norsk næringsliv Nøkkelen til suksess ligger fortsatt i en god strategi Halvor Moen og Joakim Marstrander Mai 2015 Innledning Norsk næringsliv er opptatt av å skape vekst. Gjennom igangsetting

Detaljer

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN

LESSONS FROM. Hvordan en klarte å tilrettelegge for. Helgeland. Erlend Bullvåg HHB-UIN LESSONS FROM THE FUTURE: Hvordan en klarte å tilrettelegge for kompetansearbeidsplasser på Helgeland Erlend Bullvåg HHB-UIN UIN Norges mest kompakte campus + Universitetscampuser: Kunnskapssenteret på

Detaljer

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen

MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen If you think education is expensive... try ignorance! MindIT sin visjon er å være en anerkjent og innovativ leverandør av teknologi og tjenester i den globale opplæringsbransjen Styrende verdier i MindIT:

Detaljer

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS

PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS PLATON EXECUTIVE BRIEFINGS Våren 2014 Deltakelse er gratis! Meld deg på via no.platon.net/pb Påmelding Deltakelse er gratis (NOK 500,-. faktureres ved å utebli uten å gi beskjed) Deltakelse er gratis!

Detaljer

Opplevelsen av noe ekstra

Opplevelsen av noe ekstra Luxembourg Opplevelsen av noe ekstra Ja, for det er nettopp det vi ønsker å gi deg som kunde i DNB Private Banking Luxembourg. Vi vil by på noe mer, vi vil gi deg noe utover det vanlige. På de neste sidene

Detaljer

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted

KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET. det finnes et sted KOMPETANSE KVALITET KONTINUITET det finnes et sted et sted... der noen tar vare på din økonomi der du får fornuftige, individuelle råd der økonomiske analyser er til å forstå der du får skreddersydd din

Detaljer

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og

Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og Hendelsesbasert kundedialog - er du klar for det? Foredrag i Sørlandets kunnskapspark, 9. oktober 2008 av seniorrådgiver i ScanForum AS og førstelektor ved Handelshøyskolen BI Gorm Kunøe. gorm.kunoe@bi.no

Detaljer

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper

Slik skaper du Personas og fanger målgruppen. White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen White paper Slik skaper du Personas og fanger målgruppen For å nå frem med budskapet ditt er det avgjørende å virkelig forstå målgruppens situasjon. De fleste

Detaljer

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet

Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet Sammen om Vestfolds framtid Kultur og identitet 2 3 Innhold Innledning 4 Samfunnsoppdraget 6 Felles visjon og verdigrunnlag 8 Medarbeiderprinsipper 14 Ledelsesprinsipper 16 Etikk og samfunnsansvar 18 4

Detaljer

Hva kreves for å få et styreverv?

Hva kreves for å få et styreverv? Hva kreves for å få et styreverv? Visindi GROnett Visindi Navnet Visindi er hentet fra gammelnorsk og betyr bevissthet, visdom og kunnskap Visindi ble etablert i 2004 og er representert i Oslo, Stavanger,

Detaljer

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy)

Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) SAK 22/15 Til: Fra: Follorådet Rådmannskollegiet/sekretariatet SAKSFREMLEGG Høring Forslag til profileringsstrategi for Osloregionen (Brand Management Strategy) Forslag til innstilling: 1. Follorådet er

Detaljer

Smart bruk av sosiale medier i PwC

Smart bruk av sosiale medier i PwC Smart bruk av sosiale medier i Større krav til samhandling og samarbeid Flere organisasjoner etterspør bedre kompetanse, i samarbeid og samhandling, for å skape ny kunnskap sammen 2 Sosiale medier Sosiale

Detaljer

Rapport 2. kvartal 2003

Rapport 2. kvartal 2003 Rapport 2. kvartal 2003 Oslo, 26. august 2003 The little big Company >> 1 Markedssituasjon Den siste norske IKT-indeksen i 2. kvartal indikerer en svak økning i investeringsviljen. Offentlig sektor kan

Detaljer

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier

Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Vår effektivitet, kapasitet og arbeidsglede skaper verdier Målrettet utvikling Et godt ordtak sier at veien blir til mens du går. I mange sammenhenger kan dette være rett. Men, ofte er det vel slik at

Detaljer

IBM3 Hva annet kan Watson?

IBM3 Hva annet kan Watson? IBM3 Hva annet kan Watson? Gruppe 3 Jimmy, Åsbjørn, Audun, Martin Kontaktperson: Martin Vangen 92 80 27 7 Innledning Kan IBM s watson bidra til å gi bankene bedre oversikt og muligheten til å bedre kunne

Detaljer

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway

ZA6648. Flash Eurobarometer 426 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave 3) Country Questionnaire Norway ZA668 Flash Eurobarometer 6 (Small and Medium Enterprises, Resource Efficiency and Green Markets, wave ) Country Questionnaire Norway FL6 NW SMB ER, RESSURSEFFEKTIVITET OG GRØNNE MARKEDER SCR9 6 7 8 9

Detaljer

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017

foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: silje bergum kinsten Arktisk samarbejdsprogram 2015 2017 foto: karin beate nøsterud 1. Innledning Arktis er et område hvor endringer skjer raskt, og utfordringer blir stadig mer synlige. De globale

Detaljer

Strategiutvikling EDB Business Partner

Strategiutvikling EDB Business Partner Strategiutvikling EDB Business Partner Vårt utgangspunkt omgivelsene Vi planlegger ut fra at IT-sektoren generelt de neste tre år vil preges høy usikkerhet og fravær av vekst. Offentlig sektor vil fortsatt

Detaljer

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof.

JURISTkontakt. Jobben kan bli din. hvis du krysser av i riktig boks. Vi viser deg veien til FN! Historien om Baader-Meinhof. Magasinet for hele jus-norge NR 6 2006 40. ÅRGANG JURISTkontakt Jobben kan bli din hvis du krysser av i riktig boks Jobbguide Vi viser deg veien til FN! Rettsprosess for 30 år siden Historien om Baader-Meinhof

Detaljer

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten

Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Et skråblikk på partiprogrammene - Et lite forsøk på å finne ut hva partiene mener om ikt foran valget til høsten Paul Chaffey, Abelia Hva er et partiprogram? 50 til 120 sider tekst Partimessig gruppearbeid

Detaljer

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK

ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK ULOBAS MERKEVAREHÅNDBOK FORORD Uloba har hatt en eventyrlig vekst de siste 20 årene. Vi har hatt stor suksess i å fronte kampen for likestilling og likeverd, og det er nå på tide for oss å fokusere enda

Detaljer

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN

GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN BA-Kompetanse 2010 Son, juni 2010 Arne Jon Isachsen, Handelshøyskolen BI GLOBALE OG HJEMLIGE UTFORDRINGER FOR ELEKTROBRANSJEN 1. NOEN FAKTA 2. KINA I FARTA 3. INDIA KOMMER ETTER 4. HVA SKJER I HELLAS?

Detaljer

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i

IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i IBM + Microsoft = Effektiv samhandling. Erfaringer med samhandling i Inmeta Crayon ASA 550 ansatte 15 kontorer, 8 land Forretningsområder: Tjenester (ca. 350 konsulenter) Lisens/SAM Kurs 44% vekst i 2011!

Detaljer

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012

ITS-stasjonen. Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet. 24. april 2012 ITS-stasjonen Kooperative systemer og utvikling av leverandørmarkedet 24. april 2012 Det er daglig kø på 10% av Europas motorveger. Forsinkelser fører til unødig drivstofforbruk på 1.9 milliarder liter

Detaljer

Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud. Rolf Wangsholm regiondirektør

Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud. Rolf Wangsholm regiondirektør Capgemini Bergen. og vi snakker om... Simply. Business Cloud Rolf Wangsholm regiondirektør Agenda Kort om Capgemini Cloud Skytjenester. Endelig modent? Business Cloud 7 th December, 2012 Copyright Capgemini

Detaljer

Fra ord til handling Når resultatene teller!

Fra ord til handling Når resultatene teller! Fra ord til handling Når resultatene teller! Av Sigurd Lae, Considium Consulting Group AS Utvikling av gode ledelsesprosesser i et foretak har alltid til hensikt å sikre en resultatoppnåelse som er i samsvar

Detaljer

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen

Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Slapp av det ordner seg eller gjør det ikke det? Eldrebølgen og pensjonsutfordringen Spleiselag eller Svarteper? I Norge dobles antallet personer over 65 år fra 625.000

Detaljer

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett

automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett CyberSearchMe automatisk informasjonssjekk av jobbsøkere på internett «Få full oversikt over all informasjon om kandidaten på internett uten i det hele tatt å tenke på googling» 24 timer i døgnet 365 dager

Detaljer

Seniornettkonferansen 2005

Seniornettkonferansen 2005 Norwegian Ministry of Modernisation Seniornettkonferansen 2005 statssekretær Eirik Lae Solberg (H) 20. mai 2005 1 Store utfordringer for Norge Utviklingstrekk: Flere eldre som lever lenger Pensjonsforpliktelsene

Detaljer

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS

Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger. Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Noen tanker om «her hos oss», hverdagen og bølger Tone Marie Nybø Solheim, avd. direktør Helse og velferd KS Oppdraget Hvordan skape innovasjonskultur? Hvordan oppnå bred implementering av nye løsninger

Detaljer

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.

Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2. Mennesker fornyer Slik endrer digitaliseringen Norge klarer stat og kommune å følge med? Vidar Lødrup, direktør kunnskapsledelse, 11.2.14 Abelia landsforeningen for kunnskaps- og teknologibedrifter i NHO

Detaljer

Fremtiden er (enda mer) mobil

Fremtiden er (enda mer) mobil www.steria.no è Fremtiden er (enda mer) mobil Steria Technology trends 2011 è Top 10 strategic technology trends for 2011: Cloud computing is real hot according to Gartner, but CIO s in Norway and Scandinavia

Detaljer

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005

Svakere produktivitetsvekst i Norge etter 2005 Det går fremover i offentlig sektor, men altfor sakte HR-konferansen for offentlig sektor 2016 Lillehammer 19. januar 2016 Direktør i Lånekassen og medlem i produktivitetskommisjonen Marianne Andreassen

Detaljer

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013

Markedsutsikter 2013. Forord - forventninger 2013 Virke Mote og fritid - Konjunkturrapport mars 2013 1 2 3 Markedsutsikter 2013 Forord - forventninger 2013 I denne rapporten presenterer vi Virkes vurderinger knyttet til forbruksveksten i 2013. Våre prognoser

Detaljer

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012

Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Manpower Work Life Rapport 2012 DRØMMEJOBBEN 2012 Alle vil ha drømmejobben. Men hva betyr det i dag og hvilke typer jobber er det nordmenn drømmer mest om? INGENIØR ER DEN NYE DRØMMEJOBBEN Det er en jevn

Detaljer

Samarbeid og medbestemmelse April 2016

Samarbeid og medbestemmelse April 2016 Navn: Informasjon Intervjuer: Svein Andersen Intervjuobjekt: Ingelin Killengreen Intervjuer: Tema for denne podkasten er verdien av å gi informasjon. Vi har med oss Ingelin Killengreen, (tidligere) direktør

Detaljer

Arbeidskraftsfond - Innland

Arbeidskraftsfond - Innland Arbeidskraftsfond - Innland INNHOLD INNLEDNING...3 ARBEIDSKRAFTEN OG OLJEFORMUEN...4 Hva er arbeidskraftsfond innland?... 4 Fremtidig avkastning fra oljefondet... 5 Hva skal til for å øke avkastningen

Detaljer

Frem'den er ikke lenger hva den var!

Frem'den er ikke lenger hva den var! Frem'den er ikke lenger hva den var! Fremtiden skapes nå! RUNE DRÆGNI Agenda ü Alt var enklere før? ü 10 mega miljøtrender. ü Angrepssett rett ambisjonsnivå. ü Miljøledelse, ja takk til hva? Alt var enklere

Detaljer

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet

VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN. med fokus på trygghet og kvalitet VI SKAPER MULIGHETER I HVERDAGEN med fokus på trygghet og kvalitet OM Å FINNE DEN RETTE JOBBEN, TIL RETT STED OG RETT TID Det er ofte tidkrevende og vanskelig å lete etter jobb. Man konkurrerer med flere

Detaljer

Ruters arbeid på fremtidens mobilitet og konsekvens for Ruters egen organisasjon

Ruters arbeid på fremtidens mobilitet og konsekvens for Ruters egen organisasjon Ruters arbeid på fremtidens mobilitet og konsekvens for Ruters egen organisasjon Agenda Fortelle historien om Ruters arbeid på fremtidens mobilitet som jeg har fortalt i diverse eksterne fora. Fortelle

Detaljer

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge

Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Norge 4.0 omstilling og innovasjon i marin næring Anita Krohn Traaseth Administrerende direktør, Innovasjon Norge Marin næring i Innovasjon Norge Fakta: Marin næring i Innovasjon Norge 100 års erfaring

Detaljer

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015

Innovativ Ungdom. Fremtidscamp 2015 Innovativ Ungdom Fremtidscamp2015 TjerandAgaSilde MatsFiolLien AnnaGjersøeBuran KarolineJohannessenLitland SiljeKristineLarsen AnetteCelius 15.mars2015 1 Sammendrag Innovasjon Norge har utfordret deltagere

Detaljer

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det,

Beskjeden fremgang. SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, RAPPORT 4 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Beskjeden fremgang SVAK BEDRING I SYSSELSETTING Sysselsetting har vært den svakeste underindeksen i tre år, og er fortsatt det, men øker

Detaljer

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres.

Forsiktig oppgang. BEHOV FOR NY KOMPETANSE? 89 % sier de har tilstrekkelig kompetanse i dag, men for fremtiden spår 67 % at ny kompetanse må tilføres. RAPPORT 2 KVARTALSVIS FORVENTNINGSINDEKS FOR VESTLANDSK NÆRINGSLIV Forsiktig oppgang OPTIMISTISKE OLJEBEDRIFTER Bedrifter med aktivitet inn mot olje trekker opp både resultat og forventningsindeksen. STABILE

Detaljer

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal?

Ville du kjøpt en TV som viste kun en kanal? I Igels verden går de tynne klientene lengre Besøk din personlige Igel nettside og motta en gratis rapport verdt over 3000 kroner, eller meld deg på kostnadsfrie tekniske webinarer. www.igel.biz/customer.name.

Detaljer

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR

Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Å VINNE I SALG BESTE PRAKSIS GRUPPE FOR LEDERE MED SALGSANSVAR Bygg et veikart for å løfte din salgsorganisasjon til et nytt nivå Finn ut hvordan du blir morgendagens vinner innen salg og salgsledelse

Detaljer

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE

GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE STEG 1: SØKNAD GAME CHANGERS APPLICATION GUIDE 1.1. Vennligst beskriv det sosiale problemet og utfordringene, for barn i ditt samfunn, som du ønsker å løse. Beskriv problemets omfang og bruk statistikk

Detaljer

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd

Ingar Skaug. Levende lederskap. En personlig oppdagelsesferd Ingar Skaug Levende lederskap En personlig oppdagelsesferd Om forfatteren: INGAR SKAUG er en av Norges få toppledere av internasjonalt format. Han hadde sentrale lederroller i de store snuoperasjonene

Detaljer

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON

STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON STRATEGI FOR STORTINGETS ADMINISTRASJON 2014-2018 KJÆRE MEDARBEIDER, Du holder nå Stortingets strategi for de neste fire årene i hendene. Foto: Caroline Teinum Strategien skal være en levende del av vår

Detaljer

Typiske intervjuspørsmål

Typiske intervjuspørsmål Typiske intervjuspørsmål 1. Interesse for deg som person: Vil du passe inn? Personlighet Beskriv deg selv med fem ord. Hvordan vil dine kollegaer/venner beskrive deg? Hva syns dine tidligere arbeidsgivere

Detaljer

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge

VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge VIKEN Teknologinettverk - Fra Nettverk til Klynge Møte 09.05.2017 Heidi Svensen SEW-Eurodrive Hans Bjørn Paulsrud VIKEN Hvorfor Hva Hvordan Innsats 09.05.2017 Side 1 Gevinster VIKEN Teknologinettverks

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Agenda Hva driver vi med? Widar Presentasjon av nye hjemmesider Tone Presentasjon av MNU Yngvar Foreningens

Detaljer

3-1 Digitaliseringsstrategi

3-1 Digitaliseringsstrategi 3-1 Digitaliseringsstrategi 2017-2020 Digitaliseringsstrategi 2017-2020, forslag fra Regional rådmannsgruppe 3-1 Digitaliseringsstrategi Side 2 Innledning Digitaliseringen av samfunnet gir muligheter for

Detaljer

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY

IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY IT & MANAGEMENT KONSULENTER RIGHT PEOPLE RIGHT AWAY SELVSTENDIGE KONSULENTER- FÅ DEN PERFEKTE PERSONEN FOR DITT PROSJEKT UMIDDELBART IT er en sentral del av mange forretningsprosesser og behovene er i

Detaljer

Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ. Versjon 1.1 (november 2016)

Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ. Versjon 1.1 (november 2016) Ny i HR-ROLLEN DETTE MÅ DU HA KONTROLL PÅ Versjon 1.1 (november 2016) Ny i HR-rollen 2 Innhold side 3 side 4 side 5 side 6 Side 8 Side 9 Side 10 Side 12 Innledning Forventninger til HR-rollen Så, hvor

Detaljer

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU)

OM SØR-VARANGER UTVIKLING AS (SVU) STRATEGIPLAN SVU skal drive omstillingsarbeid i Sør-Varanger i henhold til omstillingsplan og handlingsregler vedtatt av eierne, Sør-Varanger kommune. Omstillingsarbeidet har et tidsperspektiv på 6 år,

Detaljer

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter

Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Digitalisering, den norske modellen og framtida på 5 minutter Roboter Norge = SANT 1 Robotene kommer! og det har de alltid gjort Vi har gjort det før: Menneskene har alltid laget teknologi for å løse problemer

Detaljer

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik

Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening. Innledning ved Widar Salbuvik Medlemsmøte i Moss Industri- og Næringsforening Innledning ved Widar Salbuvik 24. februar 2015 Foreningens visjon og formål: Ivareta interessene til Mosseregionens næringsliv. Legge til rette for vekst

Detaljer

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth

Innovasjon noen erfaringer. September 2011 Alf Bjørseth Innovasjon noen erfaringer September 2011 Alf Bjørseth Agenda Hva er innovasjon Hvordan fremme innovasjon Innovasjon har med mennesker å gjøre Kompetanse Hvorfor skjer radikal innovasjon best i små selskaper?

Detaljer

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er:

«Glød og go fot» Utviklingsstrategi. Orkdal kommune. Nyskapende. Effek v. Raus 2012-2015. Våre strategier er: Utviklingsstrategi Orkdal kommune «Glød og go fot» Nyskapende Effek v Raus 2012-2015 Vi vil skape en arbeidsplass der ledere og ansatte jobber sammen om læring og forbedring. Vi mener at en slik arbeidsplass

Detaljer

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT

POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT POLITIETS MEDARBEIDER- UNDERSØKELSE 2011 HOVEDRAPPORT 1 OPPSUMMERING - 9.995 av 14.089 medarbeidere valgte å delta i undersøkelsen og gir en svarprosent på 71%. Høyeste svarprosent ved Salten pd og Søndre

Detaljer

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET

D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET 2015 2019 D IGITA L ISER I N GSSTRATEGI F OR FORSK N I N GSRÅDET >> INTRODUKSJON >> BRUKERFRONT >> DATAFANGST >> SAMHANDLING >> ARBEIDSPROSESSER >> TEKNOLOGI OG STYRING ÅPENT, ENKELT, SIKKERT Arbeidsmåter

Detaljer

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011

Presentasjon Farlig Avfall Konferanse. Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 Presentasjon Farlig Avfall Konferanse Reynir Indahl, Partner i Altor/Styreformann NG, Tromsø, 20. september 2011 PRIVATE AND CONFIDENTIAL Altor Verdiskapning gjennom å bygge ledende selskaper Utvikle ledende

Detaljer

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge

Tale NOREPS. 27.november. Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Tale NOREPS 27.november Anita Krohn Traaseth/Innovasjon Norge Kjære alle sammen - velkommen til Innovasjon Norge og denne årlige faste møteplassen i regi av nettverket NOREPS The Norwegian Emergency Preparedness

Detaljer

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond

Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Høring i Stortingets finanskomité 2. mai 2017 om Statens pensjonsfond Innledninger ved Folketrygdfondets styreleder Erik Keiserud og administrerende direktør Olaug Svarva Innledning ved Erik Keiserud På

Detaljer

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE

FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE FASE 1 BEHOVET: JOBBANALYSE Stilling Avdeling Dato Beskrivelse av stillingen Mål Mål/formål med stillingen? (i dag og om 1-2 år) Resultatkrav Krav til resultater? (kvalitativt/kvantitativt) Oppgaver e

Detaljer

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009

Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Hvordan bidrar internasjonalt samarbeid i næringslivet til innovasjon? Direktør Astrid Langeland, Gardermoen 03.11.2009 Innhold Litt om innovasjon Litt om Innovasjon Norge Litt om samarbeid Noen eksempler

Detaljer

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6

1. Visjon Verdier Formål og profil Dimensjon 1 - Kunnskap om og for velferdssamfunnet... 6 Strategi 2024 Høringsutkast Høringsfrist: 7. april 2017 kl 12.00 En del innspill er innarbeidet i teksten. Noen generelle kommentarer/merknader til foreliggende versjon: IT/digitalisering som mål eller

Detaljer

Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver

Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver Hvordan sikre kommunikasjonen, men likevel muliggjøre deling? Bjørn Tore Johannessen, strategisk rådgiver 1 Kort om ErgoGroup 2 Et ledende nordisk IT-selskap med ca. 3 700 ansatte Omsatte for 6 milliarder

Detaljer

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing

Fagartikkel. 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Fagartikkel 9. desember 2004 12 kriterier for å lykkes med outsurcing Bortsetting av it-oppgaver til en ekstern leverandør øker. Tilgang på kompetanse, økt servicenivå og et ønske om å fokusere på egne

Detaljer

Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor. Steffen Sutorius direktør i Difi

Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor. Steffen Sutorius direktør i Difi Vi kan ikke velge bort omstilling i offentlig sektor Steffen Sutorius direktør i Difi Difis samfunnsoppdrag mitt mandat Difis samfunnsoppdrag innebærer å være det sentrale fagorgan for modernisering og

Detaljer