Godkjent i lånekassen. Medisinsk sekretær. med IT

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "Godkjent i lånekassen. Medisinsk sekretær. med IT"

Transkript

1 Godkjent i lånekassen Medisinsk sekretær med IT

2 Har du lyst på en jobb som er servicepreget Ja, nå er du i ferd med å vurdere et spennende og fremtidsrettet yrke! og allsidig og hvor du har med mennesker å gjøre? Noe som er mer enn en vanlig kontorjobb? Da er kanskje utdanning som Medisinsk sekretær noe for deg! Som Medisinsk sekretær fra UTDANNINGS- HUSET vil du bli spesialist på de medisinskfaglige kontorfunksjoner på sykehus og legesentre. Utdanningen innebærer bl.a. at du lærer medisinsk fagspråk, dvs. det spesielle språket som legene bruker i sine dokumenter om pasientene og deres sykdommer. Disse dokumentene kalles på fagspråket epikriser, journaler, operasjonsbeskrivelser med mer. På dette språket heter det f.eks. ikke blindtarmbetennelse, men appendicitis! Som Medisinsk sekretær fra UTDANNINGSHUSET vil du lære hvorfor det er slik og ikke minst hvordan du skriver dette legespråket korrekt i epikriser og journaler. I tillegg lærer du selvsagt en rekke andre interessante fag som er av betydning i arbeidet som Medisinsk sekretær. På de følgende sidene gir vi deg en detaljert beskrivelse av utdanningens innhold og struktur. 2 Medisinsk sekretær

3 Utdanning som Medisinsk sekretær med IT Hva lærer du? Fagplan (Planen endres i tråd med den faglige og kontortekniske utvikling.) Mål for utdanningen lære grunnleggende ferdigheter i kontor administrasjon for helsesektoren lære å anvende korrekt medisinsk terminologi i arbeidet lære grunnleggende ferdigheter i tekstbehandling og regneark utvikle ferdigheter i å skrive medisinsk dokumentasjon lære IT i sykehus og på legekontor, pasientadministrative systemer og elektroniske journaler utvikle evner til å samarbeide med ulike grupper i helsesektoren lære å imøtekomme pasienter og klienter ut fra deres behov få grunnleggende innsikt i anatomi/fysiologi/ sykdomslære gi innsikt i psykologi/etikk Marit Corneliussen, Kirurgisk ekspedisjon, Diakonhjemmet sykehus, Oslo og tidligere student ved UTDANNINGSHUSET sier følgende om utdanningen som medisinsk sekretær: «Utdanningen er praktisk rettet og jobbrelevant, alt vi lærte har vi hatt bruk for i jobbsammenheng. Studentene ved UTDANNINGSHUSET er motiverte og positive, en fin gjeng. Å jobbe på sykehuskontor er mer spennende enn mange tror. Arbeidet er variert, det fører med seg ansvar og rullering av arbeidsoppgaver. Og ikke minst etter endt utdanning er jobbmulighetene gode.» Medisinsk sekretær 3

4 Undervisning Rammeplan for gjennomføring av utdanningen (Blokk I, II og III) 276 timer + individuell øvingstid 60 timer = 336 timer totalt Dagundervisning over ett semester Kveldsundervisning over to semestre, 30 uker - to kvelder i uken. Fag- og timefordelingen Blokk I Medisinsk terminologi Praktisk arbeid som Medisinsk sekretær Kontorlære for sykehussektoren epikrise/journalskriving Anatomi/fysiologi/sykdomslære 96 timer 36 timer Pasienthåndtering Psykologi/yrkesetikk, taushetsløfte 28 timer Blokk II IT i sykehus/legekontor 76 timer Infodoc og Profdoc/Winmed (ett til to av programmene) Egen øving på maskin 60 timer Blokk III Laboratoriearbeid 40 timer Blokk IV English in Hospital 36 timer Obs! Egen frittstående del som tas uavhengig av de øvrige blokkene Blokk V Skiftestuearbeid 36 timer Obs! Egen frittstående del som tas uavhengig av de øvrige blokkene. Kommunikasjon, samarbeid og oppgaveløsning i fellesskap er ikke bare en faglig del. For at det skal kunne virkeliggjøres i jobbsammenheng må prinsippene også praktiseres i studiesituasjonen. 4 Medisinsk sekretær

5 Medisinsk sekretær 5 Blokk I Medisinsk terminologi kort innføring i latinsk grammatikk substantiv- og adjektivbøyning riktig uttale kjennskap til greske prefikser og suffikser Praktisk kontorarbeid innføring i sykehussekretærens arbeidsområde administrasjon av arbeidsplassen kontortekniske hjelpemidler bruk av oppslagsverk norsk rettskriving/tegnsetting søknad om innleggelse i sykehus og time hos spesialist blanketter ved innsending av prøver røntgenrekvisisjoner og røntgenbeskrivelser innskriving utskriving epikrise Skriving av journaler med aktuelle blanketter, journalnotat, operasjonsbeskrivelse og henvisninger Anatomi/ fysiologi/ sykdomslære celler og vev skjelett muskler blod og vevsvæske åndedrettsorganene hjerte og kretsløp fordøyelsesorganer og stoffskifte nyrer og urinveier svangerskap og fosterutvikling sanseorganer nervesystemet mikrobiologi hygiene Psykologi/etikk individ og grupper etikk, taushetsløfte pasienthåndtering hovedvekten legges på journaler fra medisinsk, kirurgisk, nevrologisk, psykiatrisk og gynekologisk avdeling minimum en journal fra hver av følgende avdelinger: fødeavdeling, pediatrisk avdeling, hudavdeling, øre-nese-halsavdeling, øyeavdeling, nevrologisk avdeling, psykiatrisk avdeling og geriatrisk avdeling en obduksjonsjournal Gode datakunnskaper er viktig og øvelse gjør mester.

6 Som medisinsk sekretær vil du først og fremst finne Jobbene arbeid innenfor følgende områder: sykehus/helseinstitusjoner legekontor firma som selger medisinsk utstyr farmasøytiske firma På sykehusene vil arbeidsoppgavene variere noe alt etter hvilken type stilling du har; postsekretær, ekspedisjon, timebestilling/skrivestue, etasjesekretær. 6 Medisinsk sekretær

7 oppretting av pasientenes sykejournaler og Oppgavene kan være: ajourføring av disse skaffe til veie journaler/røntgenbilder innkalle etter venteliste/flytte timer timebestilling ekspedere pasienter til poliklinikk ulike typer av skrivetjeneste pasientservice som bestilling av drosje, sykebiltransport telefontjeneste På legekontorene vil arbeidsoppgavene ofte innebære praktisk laboratoriearbeid med prøvetaking/skiftestuearbeid og generelt kontorarbeid med telefontjeneste/pasientservice Medisinsk sekretær 7

8 Blokk II IT Generell innføring i IT, og spesiell innføring i IT innenfor helsesektoren operativsystem Windows tekstbehandling Word regneark Excel Internett og e-post innføring i bruk av pasientadministrative systemer aktuell lovgivning de elektroniske, pasientadministrative systemene for legekontor - Infodoc og Profdoc/Winmed Blokk III Laboratoriearbeid HYGIENE: Generelle forholdsregler mot smitte Prøvehåndtering Desinfisering Hanskebruk Avfall Håndtering av søl BLODET Sammensetning og bestanddeler Funksjon BLODPRØVETAKING: Teori og praksis Kapillærprøver Venepunksjon Identitetssikring Etikk BLODPRØVER: Ulike typer av blodprøveglass Behandling av blodprøver: Sentrifugering - Pipettering Oppbevaring Forsendelse Smittemerking ANALYSER Praktiske øvelser Hemoglobin SR INR CRP Glukose Hurtigtester APPARATUR OG METODE Ulike apparater som brukes i primærhelsetjenesten Kontroll og vedlikehold Feilkilder Kvalitetskontroll (NOKLUS) DIVERSE Vurdering av prøvesvar Kontroll Varsling Referanseområde URINPRØVER o.l: Urinstix Uricult forsendelse til bakteriologiske us Sentrifugering Graviditetstest Hemofec 8 Medisinsk sekretær

9 Blokk IV Obs! Denne blokken er frittstående del og går ikke inn i det ordinære kurset. English in Hospital er basert på studiemateriellet fra «English in Medicine», som består av kursbok og kassett. Kurset: dekker hoveddelen av kommunikasjon innenfor det medisinske fagfelt fra innledende informasjon om en pasient, gjennom undersøkelser av pasienten, studiet av prøver og diagnostisering til medisinsk og kirurgisk behandling. inkluderer opptak av intervju, autentiske dokumenter, artikler og øvingsmateriell for PLAB-testen. Videre finnes lister over nøkkelbegrep i språket og vanlige medisinske forkortelser. gir eksempel på medisinsk engelsk bruk i Nord-Amerika, med vekt på forskjeller fra britisk bruk av medisinsk engelsk I pausen går praten livlig. Blokk V Obs! Denne blokken er frittstående del og går ikke inn i det ordinære kurset. Skiftestuearbeid Denne modulen omfatter innføring i: Medisinsk-Teknisk arbeid Kardiovaskulær: Puls Blodtrykk (BT) Elektrokardiografi (EKG) Doppler Ankeltrykksindeks Arytmier Sårskift: Hudens Funksjoner Sårfysiologi Hemmende faktorer Generelt sårskift Infiserte sår Nekrotiske sår Decubitus Legging av elastisk bind Injeksjoner: Subcutane inj. Intramuskulære inj. Lungefunksjon: PEF Spirometri Hørsel: Audiometri Øreskylling Øye: Øyeskyll Kroppstemperatur: Temperaturmåling Fjerning av sutur: Enkle avbrutte sutur Fortløpende sutur Madrass sutur Hygiene: Håndvask Rent miljø Medisinsk sekretær 9

10 Kontorleder Marion Ledsten, Pedagogisk metode Det blir lagt vekt på å nytte moderne undervisningsmetodikk og motiverende arbeidsformer, dvs. at tradisjonelle og moderne læringsformer går hånd i hånd. Evaluering/ Eksamen Det gjennomføres skriftlig eksamen i hovedfagene medisinsk terminologi, epikrise-/journalskriving, IT, anatomi/fysiologi/sykdomslære og psykologi/etikk. Totalt 5 eksamener. Kontorleder Irena Sahpazidis, Røntgenavdelingen Aker Sykehus: «Studentene ved UTDANNINGSHUSET får en målrettet utdannelse som legger vekt på de viktigste fagene som: med. term, anatomi og journalskriving. Studentene er ofte voksne og godt motiverte damer/personer noe jeg ofte prioriterer svært høyt ved egne ansettelser. Jeg er svært fornøyd med de studenter som jeg har har hatt i praksis fra UTDANNINGSHUSET.» Anestesiavdelingen Aker Sykehus: Marion Ledsten, Anestesiavdelingen Aker Sykehus Marion Ledsten sier følgende om kravene til det medisinskfaglige kontorpersonalet: «Det er viktig med gode kunnskaper i norsk og medisinsk terminologi. Gode datakunnskaper er viktig og ikke minst at en er rask, nøyaktig og selvstendig i arbeidet.» 10 Medisinsk sekretær

11 Utdanning som Medisinsk sekretær hvorfor velge Utdanningshuset? Du skal velge UTDANNINGSHUSET fordi: UTDANNINGSHUSET er markedsledende Utdanningshuset benytter også profesjonelle på denne type utdanning. Ca. 750 studenter versjoner av begge programvarene ikke gjennomfører den årlig ved en av reduserte skoleversjoner. UTDANNINGSHUSETs avdelinger. Selvsagt disponerer alle studentene egen Bare UTDANNINGSHUSET har et modul PC i alle timer! oppbygget opplæringssystem som gjør det mulig for deg å ta de modulene du ønsker. Hos UTDANNINGSHUSET kan du ta Merk deg også at medisinsk terminologi og praktiske kurs i laboratoriearbeid og journal-/epikriseskriving etter diktafon skiftestuearbeid. selvsagt er egne fag med egen eksamen. Dette er de viktigste fagene i en jobbrelevant UTDANNINGSHUSETs opplæringsprogram utdanning for medisinske sekretærer. Medisinsk sekretær er det originale. Når du kan få det originale, nøyer du deg ikke med UTDANNINGSHUSET gir opplæring i de kopiene. ledende spesialprogrammene for lege sentrene INFODOC og/eller Godkjent for lån og stipend i PRODOC/WINMED. Statens Lånekasse! Karen Stiles Oversykepleier ved Oslo Akutten «Vår klinikk ansetter sekretærer fra Utdanningshuset fordi de har relevant utdanning i forhold til våre behov. Kompetente sekretærer med laboratorie og skiftestue-kurs er særlig attraktive, da de kan bistå våre sykepleiere i det daglige arbeidet med pasienter. Ved fremtidig behov for flere sekretærer vil det være helt naturlig å rekruttere disse fra Utdanningshuset.» Medisinsk sekretær 11

12 Nærmere informasjon om andre opplæringstjenester finner du på våre hjemmesider: «If someone is going down the wrong road, he doesn`t need motivation to speed him up. He needs education to turn him around...» Avdeling Øst Nedre vollgt OSLO Telefon: Telefaks: E-post: Avdelinger: Oslo, Kristiansand, Arendal, Porsgrunn, Notodden, Sandefjord, Kongsberg, Drammen, Hønefoss, Sarpsborg, Hamar Avdeling Vest Marken BERGEN Telefon: Telefaks: E-post: Avdelinger: Bergen, Stord, Haugesund, Stavanger, Voss, Førde Avdeling Nord Kjøpmanngt TRONDHEIM Telefon: Telefaks: E-post: Avdelinger: Trondheim, Ålesund, Molde, Orkanger, Levanger, Steinkjer, Bodø, Tromsø, Bardufoss MacBox AS Grafisk Team AS

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget

Eget arbeid i faget. Å lære seg helsesekretærfaget 1 eget arbeid i fag e t 7 I gamle dager ble kunnskap overført fra far til sønn, fra mor til datter og fra mester til svenn, ved å vise og gjøre. Opplæringen skjedde gradvis til den unge mestret yrket.

Detaljer

Lånekassegodkjente utdanninger

Lånekassegodkjente utdanninger Lånekassegodkjente utdanninger Reiseliv Kontor og administrasjon IT Økonomi og personal Markedsføring og ledelse www.treider.no Utdanningstilbud kontor og administrasjon - Advokatsekretær 6 - Juridisk

Detaljer

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi

Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING. Massasjeterapi Soneterapi Institutt for helhetsmedisin STUDIEKATALOG FAGSKOLEUTDANNING Massasjeterapi Soneterapi Ta grep om fremtiden Med en utdanning innen alternativ behandling Vi har to studieretninger; Soneterapi Massasjeterapi

Detaljer

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE

VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE VEILEDNING I LØSNING AV OPPGAVER SOM PRØVER HELHETLIG KOMPETANSE INNHOLD MÅLGRUPPE...20 HENSIKTEN MED VEILEDNINGEN...20 HELHETLIG KOMPETANSE... 20 "VIRKELIGHETSNÆRE" OPPGAVER... 21 DITT ANSVAR!...22 HVORDAN

Detaljer

Biologi grunnkurs. Halvårsenhet - 30 studiepoeng

Biologi grunnkurs. Halvårsenhet - 30 studiepoeng Biologi grunnkurs Halvårsenhet - 30 studiepoeng Biologi 1-1A er et grunnkurs i biologi. Faglig og didaktisk er kurset tilrettelagt for undervisning i biologi på barnetrinnet. Studiet dekker sentrale emne

Detaljer

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten

Veileder for turnus. kommunehelsetjenesten Veileder for turnus i kommunehelsetjenesten 1 INNHOLD: Forord 4 Hvem er dette heftet laget for? 5 Noen definisjoner 6 Særavtalen mellom KS og Legeforeningen om turnusleger 7 1. OM TURNUSTJENESTEN I KOMMUNEN

Detaljer

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten

Oslo kommune Utdanningsetaten. Sterilforsyning i helsetjenesten Oslo kommune Utdanningsetaten Sterilforsyning i helsetjenesten Sterilforsyning i helse Bakgrunn og overordnet mål: Med forbehold om godkjenning av studietilbud vil Fagskolen Oslo Akershus tilby fagskoleutdanning

Detaljer

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst

Korte utdanninger med gode jobbmuligheter. Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Korte utdanninger med gode jobbmuligheter Dagtid eller kveldstid Oppstart vår og høst Utdanningstilbud Utdanning er en investering i din fremtid. Kanskje den viktigste. Markedsføring og ledelse...4 Markedskonsulent...6

Detaljer

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn

Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Elevundersøkelsen spørsmål 5. 13. trinn Her finner dere spørsmålene fra Elevundersøkelsen. Nyheter høsten 2014: o o o Høsten 2014 tar vi i bruk nye spørsmål rettet mot elever på yrkesfag. De er lagt inn

Detaljer

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker

ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED. Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker ARBEID, ARBEIDSLIV OG ARBEIDSMARKED Fra arbeidssøker til arbeidstaker Av rådgiver Terje Alnes, NAV Intro Bergen Innledning 2 Forberedelse

Detaljer

2015-2016. NESODDEN videregående skole

2015-2016. NESODDEN videregående skole 2015-2016 NESODDEN videregående skole Skolebrosjyre 2015.indd 1 28.10.14 11:33 Introduksjon Nesodden videregående skole har lærere som gir god faglig veiledning og vurderer og støtter deg underveis. Dette

Detaljer

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012

Fagskoleutdanning i kontorarbeid. Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Fagskoleutdanning i kontorarbeid Campus Kristiania - Ernst G. Mortensens Stiftelse v/nks Nettstudier Desember 2012 Utdanningssted: Utdanningstilbud: Nettbasert Fagskoleutdanning i kontorarbeid Dato for

Detaljer

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning

Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi. Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning Nasjonal plan for profesjonsutdanning i psykologi Utarbeidet for Nasjonalt profesjonsråd for psykologiutdanning 1. Innledning... 3 2. Formål... 4 3. Læringsutbytte... 6 4. Innhold... 7 I: Basalfag (90

Detaljer

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN

INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN INFORMASJON TIL BEDRIFTEN SOM SKAL MOTTA ELEVER FRA SKOLEN Utprøving av yrker i reiselivet Informasjon for instruktører og veiledere i bedrift Mottak av elever fra ungdomsskoler og videregående skoler

Detaljer

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG

VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG VIDEREUTDANNING I OPPMERKSOMT NÆRVÆR, 30 STUDIEPOENG INNLEDNING Høgskolen i Gjøvik, Lærings- og mestringssenteret ved Sykehuset Innlandet, Tonsåsen Rehabilitering og Topro har samarbeidet om utvikling

Detaljer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer

Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer 1 Praksisnær kvalitetsforbedring ved fastlegekontorer Rapport om erfaringene fra ni læringsnettverk gjennomført i prosjektet SAK-Innhold 2010/2012 Februar 2013 2 Tittel Praksisnær kvalitetsforbedring ved

Detaljer

Den lille karriereguiden - for begynnere

Den lille karriereguiden - for begynnere Studieløpsprosjektet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet Den lille karriereguiden - for begynnere av Harald Åge Sæthre Mest for deg

Detaljer

om overgangsprosessen mot voksenlivet

om overgangsprosessen mot voksenlivet om overgangsprosessen mot voksenlivet Unge med funksjonsnedsettelse blir voksne Det er aldri for tidlig å begynne å tenke på framtiden. Aller senest ved 13 14-årsalderen trengs en systematisk og langsiktig

Detaljer

KATALOG INTERNASJONAL SKOLE FOR NEGLEDESIGN & BEAUTY MAKEUP ARTIST. Godkjent av Statens lånekasse for utdanning

KATALOG INTERNASJONAL SKOLE FOR NEGLEDESIGN & BEAUTY MAKEUP ARTIST. Godkjent av Statens lånekasse for utdanning FOR NEGLEDESIGN & 2014 STUDIE KATALOG INTERNASJONAL SKOLE BEAUTY MAKEUP ARTIST Godkjent av Statens lånekasse for utdanning Velkommen! Våre lærekrefter Her på Tone Lise Akademiet får du som student tilgang

Detaljer

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG

LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG LÆREPLAN FOR GRAFISKE FAG Bokbinder Boktrykker Litograf Reprodusør Grafiker Grafisk trykker Vedtatt av Mesterbrevnemnda i 2001 Sist oppdatert 17. juni 2015 INNHOLD GENERELL INFORMASJON... 3 Innledning...

Detaljer

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01

Studiehåndbok. Fagskoleutdanning, nettstudier. Skoleåret 2014/2015. www.ecademy.no V. H14-01 Studiehåndbok Fagskoleutdanning, nettstudier Skoleåret 2014/2015 www.ecademy.no V. H14-01 Forord Denne studiehåndboken gir informasjon om våre nettbaserte fagskoleutdanninger. Den er laget for deg som

Detaljer

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013

Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett. ecademy April 2013 Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett ecademy April 2013 Utdanningssted: Utdanningstilbud: ecademy AS Yrkesblogger innholdsmarkedsføring på nett Dato for vedtak: 3. april 2013 Utdanningslengde: Sakkyndige:

Detaljer

Sammen er vi dynamitt!

Sammen er vi dynamitt! Sammen er vi dynamitt! Hvordan fungerer samarbeidet mellom de ulike profesjonene ved en institusjon? I hvilken grad er det preget av tverrfaglighet eller flerfaglighet? SA 205S 000 / SA 203S 000 Bacheloroppgave

Detaljer

Undervisningsstrategi del 1

Undervisningsstrategi del 1 Undervisningsstrategi del 1 Utarbeidet av: Inger Gadgil Utarbeidet dato: 03.09.2009 Godkjent av: Tor Ingebrigtsen Dokumentnummer: MS0199 Gyldig for: UNN HF Versjon: 1! " # $! %!! # & ' () * & '+,-.+--/

Detaljer

Slik blir du lærekandidat

Slik blir du lærekandidat Slik blir du lærekandidat 1 Lærekandidat - hva er det? En lærekandidat har inngått en opplæringskontrakt med sikte på en mindre omfattende prøve enn fag- eller svenneprøve. Mens lærlingens målsetting er

Detaljer

Vil du vite en hemmelighet

Vil du vite en hemmelighet Vil du vite en hemmelighet... om overgangen fra studier til arbeid? Karrieresenteret ved høgskolene i Oslo og Akershus i samarbeid med Fagforbundet Oslo Redaksjon: Margot Fosen Frogner, Julie Sikin B.

Detaljer

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering

Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Ta styring - strategi for gode valg i LAR Et kurs med fokus på veien fra offer til aktør i egen rehabilitering Et oppdrag for NAV Østfold for deltakere i LAR-prosjektet Sarpsborg for perioden 2. november

Detaljer

KURSKATALOG VÅREN 2010

KURSKATALOG VÅREN 2010 KURSKATALOG VÅREN 2010 INNHOLDSFORTEGNELSE INFORMASJONSBREV TIL DEG... 3 GENERELL INFO,... 4 KURS FOR BEDRIFTER... 5 MOBILT KLASSEROM... 6 REFERANSER BEDRIFTSINTERNE KURS... 7 KURS, KOMBINASJONER OG SAMLEPAKKER...

Detaljer

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram

NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram NNH s Utdanningsdokument og kvalitetssikringsprogram Mål og visjoner for naturmedisinsk utdanning Norske Naturterapeuters Hovedorganisasjon 2004 Forord Del I i skisserer hvilken basiskunnskap en naturterapeut

Detaljer