hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2

Størrelse: px
Begynne med side:

Download "hamarregionen Veien til vekst? Sammen gjennom krisen Opp eller ned? Kapittel 2"

Transkript

1 hamarregionen hamarregionen utvikling desember 2010 utgave 2 Veien til vekst? Foto: Leif J. Olestad Dobbeltspor og firefeltsvei: infrastrukturen i hamarregionen utsettes for de største endringene på mange år. vi ser på betydningen av e6 utbyggingen, jernbanen og nærheten til gardermoen for næringslivet i regionen. side 4 6 Solung på trygge veier hun er avdelingsdirektør i Statens vegvesen, er glad i å gå på ski og har en fortid i trondheim så vel som på håndballbanen. vi har møtt aud m. riseng. side 8 9 Sammen gjennom krisen Partner i PwC vegard haug løvlien ser på familiebedriftenes vei gjennom finanskrisen, og om optimismen fortsatt er til stede. og hva skjer med generasjonsskiftet? side Hans erik stadshaug: avgjørende for næringslivet einar søberg: mer forutsigbar pendlerrute Frøydis barstad: mer konkurransedyktig tog Kapittel 2 Dette kapittelet er ikke skrevet ennå. For det er først nå at historien om EDB ErgoGroup skal skrives. Det vi kan røpe om fortsettelsen er hvilke ambisjoner vi har. Våre 135 lokale kontorer gjør oss til et IT selskap som både er Nordens største og ditt nærmeste. Vi er medarbeidere som ønsker å gi våre kunder et forsprang, og være til berikelse for samfunnet. Det er kanskje litt overraskende sagt av et IT-selskap. Og det er akkurat det vi mener med å skape en ny IT-opplevelse. Du kan glede deg til neste kapittel det gjør vi! Opp eller ned? vi har tatt temperaturen på lokale bedrifter og på bransjene som sysselsetter mange i hamarregionen. hvordan ser framtiden ut? side 17 21

2 ??????????????? Hamarregionen en kraftig drivkraft for Innlandet. sandbeck.no Så har vi fått dokumentert det igjen; folk vil bo og virke i hamarregionen. Statistisk Sentralbyrå sier at i løpet av de to første kvartal av 2010 har vi blitt 612 nye innbyggere, og nå teller vi over individer. ingen annen region i hedmark eller i mjøsregionen vokser raskere. i antall nyetableringer i hedmark de siste par årene ser vi at nærmere 50% av de 1130 nyetableringene i hedmark i 2009 (offentlig forvaltning og primærnæringer ikke inkludert) fant sted i hamarregionen. en av de som en gang startet i det små og som har lykkes, gunnar Wedvik, møter du som månedens utfordrer. «Når det er så mørkt i bygda hvordan skal nissen finne huset mitt da?» Hjelp oss å lage jul i bygda ved å tenne et nytt lys hver dag i Eidsivas julekalender. Alt du trenger å gjøre er å svare riktig på dagens spørsmål. Da er du med i trekningen av flotte premier. Julestemningen er ett klikk unna. Svein Frydenlund, redaktør Befolkningsvekst betyr tilgang til ressurser og kompetanse for næringslivet og offentlig sektor, og det åpner muligheten for nye ideer og et større næringsmessig mangfold. i hamarregionen har vi mange hverdagshelter som jobber hardt for å holde hjulene i gang og bidrar til å sikre bedriftene konkurransekraft. med en arbeidsstyrke på over ansatte i privat og offentlig sektor, og over 3200 bedrifter registrert med ansatte, skal vi være stolte av mangfoldet og innsatsen som gjøres. i dette nummeret har vi valgt å se spesielt på bransjer som sysselsettingsmessig er svært viktig for hamarregionen. innovasjon og omstillingsevne er helt vesentlig for å sikre nyskapning og utvikling i et konkurranseutsatt næringsliv. i hamarregionen har vi i hamarregionen utvikling (hru) tatt på oss oppdraget med å jobbe for et godt næringsklima som preges av nysgjerrighet, stolthet for lokale initiativ, kunnskapsformidling og erfaringsutveksling mellom næringsaktører. målet er å utfordre til innovasjon og nytenkning, og dermed økt konkurransekraft i både små og store bedrifter. Skaperevnen møter vi daglig hos de mange kreative og pågangsrike nyetablererne som ønsker råd hos oss for å skape arbeidsplasser både for seg selv og andre. Selv om det har vært en svak nedgang Selv om vekst i både befolking og sysselsetting er et godt tegn, har vi utfordringer som må takles for å sikre næringslivet vekstvilkår. i dette nummeret ser vi også på de forventninger, de muligheter og den betydning ny infrastruktur som e6 og dobbeltspor jernbane i nord sør aksen vil kunne gi oss. Denne nye infrastrukturen er et kvantesprang for regionen, og er utløsende for enda sterkere vekst. Den vil nok drive frem behovet for en raskere løsning for en forbedret infrastruktur også langs øst vest aksen ; en løsning som vil innbefatte rv 3 og rv 25, samt et sterkere fokus på hele aksen elverum gjøvik. vi går mot en jule og nyttårshøytid. vi krysser fingrene og ønsker mari Silje og håkon Samuelsen lykke til med den klassiske Julekonserten i vang kirke. Som dere vil lese i denne utgaven har de i år gjennom sitt enorme engasjement brakt konserten til nye høyder, og millioner av tv seere vil treffe bekjentskap med hamarregionen denne julen. vi håper du finner at innholdet i denne utgaven gir deg ny innsikt og bidrar til økt stolthet for mye av det som skjer i regionen vår. vi vil også takke alle dere som bidrar og muliggjør utgivelsen av denne avisen. God jul og godt nyttår! campbellco.no Generasjonsskifte Hvis en familiebedrift skal bli i familien, må du være rasjonell, omtenksom og økonomisk på en og samme tid. Da kan det lønne seg med profesjonell hjelp. Med kompetanse, tilgjengelighet og engasjement for våre kunder, skal vi i Campbell & Co være din støtte dersom du plutselig skulle trenge råd og veiledning i livet. Det kan være lønnsomt å være tidlig ute med å søke hjelp, og våre erfarne advokater samarbeider innenfor alle fagfelt. Slik kan du være sikker på at du får nøyaktig den hjelpen du trenger når du trenger det. En for alle. Alle for deg. sandbeck.no foto: istock innhold Bedre infrastruktur større vekst...s. 4 Blodårene som gir liv... s. 5 Infrastruktur...s. 6 Utleieportalen... s. 7 La vinteren komme!... s. 8-9 Inkluderingsprisen Motiverte og engasjerte...s. 10 Folk i farta...s. 11 Temasider PwC... s Årets gasellebedrift...s. 14 Vellykket syretest...s. 15 Møteplassen...s. 16 Idrettsgallaen...s. 16 Bygg/anleggsbransjen...s Månedens utfordrer... s. 22 HRU avisen s. 23 Klassisk julekonsert...s. 24 Opplag Distribueres i Hamar, Ringsaker, Stange og Løten 2 hamarregionen Utgiver Hamarregionen Utvikling, Strandgata 23, 2317 Hamar EUROPEISKA UNIONEN hamarregionen 3 Produksjon Sandbeck AS Europeiska regionala utvecklingsfonden

3 infrastruktur infrastruktur Hans Erik Stadshaug, Moelven Byggmodul AS/Vikinglauget. Einar Søberg, Statens Vegvesen. Frøidis Barstad, Jernbaneverket hele veien mellom eidsvoll og hamar, med en beregnet kostnad på ti milliarder kroner. Bedre infrastruktur større vekst Statens vegvesen, Jernbaneverket og lokalt næringsliv er enige: en forbedret infrastruktur mot Hamarregionen kommer til å bety mye for veksten i fremtidens Innlandet. Tekst og foto: Anette Holm utvidelse av E6 mellom gardermoen og biri kommunikasjonsrådgiver i Statens vegvesen, einar Søberg, mener bestemt at alle næringer vil ha god nytte av en forbedret og mer effektiv infrastruktur til hamarregionen. med tanke på vekst så tvinger det seg etterhvert frem en utvikling, og nå er planlegging og bygging av firefelts vei fra oslo til Biri godt i gang. med en bedre og mer fremkommelig vei vil vi sikre at leveransene til og fra regionen kan skje med større punktlighet enn tidligere, på en langt mer trafikksikker veg enn det som i dag er tilfellet, forteller han. pendlerfordel noe av det som er utfordrende for en region som vil vokse, er å få arbeidstakere med den rette kompetansen hit. Derfor betyr det mye at vi letter reiseruta litt, slik at folk enklere kan pendle. Det er mange eksempler på at begge i et parforhold ikke får seg jobb på hedmarken, men med firefelts veg mot oslo, blir det enklere og mer forutsigbart å pendle mot hovedstads området, forteller Søberg. oppfordrer politikerne i første omgang vil e6 utvides til kolomoen, men Statens vegvesen er i gang med å planlegge en utvidelse videre nordover til Biri. mellom kolomoen og Biri vil utbyggingen vare til etter Ønsker lokalt næringsliv at denne utbyggingen kommer i gang så tidlig som i 2014, anbefaler vegevesenet at næringslivet står sammen og påvirker lokale og nasjonale myndigheter om å prioritere denne utbyggingen. Å bygge veg koster. Stortinget har bestemt at Staten skal betale 2,350 millioner kroner til utbyggingen av e6 mellom gardermoen og kolomoen. resten av utbyggingen på vel syv milliarder skal betales av trafikantene gjennom bompenger. når alle bomstasjonene på denne strekningen er i drift i 2014, vil det koste cirka 80 kroner for lette kjøretøy og 160 kroner for tunge kjøretøy å kjøre e6 mellom gardermoen og kolomoen. mellom kolomoen og Biri er det foreløpig uavklart hvor mye penger staten vil bidra med, så her har det lokale næringslivet muligheten til å påvirke stortingspolitikerne i forhold til hvor mye penger staten bidrar med til utbyggingen på denne strekningen, forklarer Søberg. livreddende midtdelere utvidelsen av e6 skjer med nye midtdelere. e6 mellom gardermoen og Biri kjennetegnes av mange alvorlige ulykker, der en stor prosentandel er møteulykker. med firefeltsveg med midtdelere vil inntil 80 prosent av dødsulykkene på strekningene forsvinne. De fysiske midtdelerne fjerner de alvorlige møteulykkene, mens bedre utforming av vegkantene skal redusere alvorlighetsgraden ved utforkjøringer. Denne tryggheten på en viktig strekning for samferdsel innen mange nisjer, skal stimulere til vekst og utvikling i innlandet, nordvestlandet og trøndelag. tosporet jernbane mellom eidsvoll og hamar informasjonsrådgiver og nabokontakt i Jernbaneverket, Frøydis Barstad, mener pendlerkulturen spesielt vil merke fordelene med en tosporet jernbane. reisetiden vil synke ned til en time mellom hamar og oslo når dobbeltsporet er på plass hele veien. Derfor vil det bli mer aktuelt for mange å pendle begge veier, forteller hun, og fortsetter. mange vil nok bosette seg her i området, men likevel bruke kompetansen sin i oslo. verden blir litt mindre sånn sett. kompetansen kan flyte den andre veien også, plutselig blir det både billigere og enklere for bedrifter å flytte ut av oslo og nærmere regionen, sier hun videre. forberedelser i næringslivet Barstad mener at den nye infrastrukturen vil bety at næringslivet må se på konsekvensene. hun mener at økte muligheter for pendling også kan bety at vi kan miste noe av kompetansen vår til oslo. Derfor må hamarregionen friste nok denne veien også. vi må se på egen struktur, og vi må se på hvordan markedet og konkurransen forandrer seg. Det vil komme en forandring, og det er nå vi har muligheten til å være i forkant, spår hun. tilgjengelighet visker ut grenser Den største forskjellen på togkulturen slik vi kjenner den i dag, mot for hvordan den blir i fremtiden, er i følge Barstad at toget blir mer konkurransedyktig i forhold til andre transport midler. miljømessig blir toget en mer og mer populær reisemåte, og nå jobber vi for større kapasitet og kortere reisetid, som vil gi bedre kvalitet, plasser nok til alle og nøyaktige avganger. Slik håper vi at de positive endringene som vil følge en tosporet jernbane, vil gjøre at folk ønsker å benytte toget i større grad. utfordringer ved utbyggingen av jernbanen tidsperspektivet er i følge Barstad en stor utfordring med et så enormt prosjekt. Det å bygge jernbane er en svært langsiktig sak, samtidig som folk forventer resultater raskt. Bare planleggingen i seg selv tar mange år, og i denne prosessen får ikke passasjerene oppleve noen umiddelbar forskjell. De virkelige endringene i dette prosjektet kommer når vi får koblet på biten som er sør for minnesund, og det forlengede krysningsbordet der. Dette betyr flere tog og trinnvis større kapasitet, bedyrer Barstad, og forklarer at jernbanebygging og ruteplanlegging er rene puslespillet Den første biten som bygges ut med et ekstra spor på Dovrebanen, er en strekning på 17 kilometer mellom langseth og kleverud. Der er nå reguleringsplanene vedtatt og de forberedende arbeidene er godt i gang. Selve utbyggingen av strekningen vil starte i til slutt skal utbyggingen gjelde tidenes samarbeid mellom veg og jernbane utbyggingen av veg og jernbane mellom langseth og kleverud/labbdalen er det største samarbeidet noen gang mellom Statens vegvesen og Jernbaneverket. Samarbeidet er formalisert i Fellesprosjektet e6 Dovrebanen. Barstad er svært positiv til det store samarbeidet. vi har mye bra å lære av hverandre, selv om det å bygge vei og jernbane er ganske ulikt på mange måter. Den største fordelen med et slikt samarbeid i nettopp dette prosjektet, er massebalansen. massen som tas ut der e6 skal gå, kan vi bruke der jernbanen skal bygges. Det er med på å bidra til en besparelse på cirka 400 millioner kroner. næringslivsperspektivet hans erik Stadshaug fra moelven Byggmodul as og vikinglauget legger stor vekt på samferdsel dersom vi skal oppleve vekst i innlandet. Det er utrolig viktig at dette fungerer, vi er nødt til å gjøre oss attraktive for å rekruttere nøkkelpersonell til våre bedrifter og organisasjoner. Da kan vi ikke ha en vei som har fått det stygge navnet «dødsveien». Det vil man jo ikke ha i et område der man skal leve og bo. her er det klare signaler om at noe må gjøres, forteller Stadshaug. Sammen med det sikkerhetsmessige aspektet, mener Stadshaug at ny vei vil bety en nødvendig forbedring i fremkommelighet for varer og tjenester. våre representanter i næringslivet må kunne nå inn til de store miljøene i oslo på en smidig og enkel måte. veien til kolomoen skal være fullført i 2014, og deretter må det jobbes videre med ny vei til hamar, mjøsbrua og lillehammer, forteller han. samferdsel øverst på lista Sett i sammenheng med nho og vikinglauget i hamarregionen, er det ingen tvil om at bedre samferdsel står øverst på lista. Det at toget kommer og går i henhold til tabellen er absloutt det viktigste. Samtidig som vi må bygge ut videre, må vi vedlikeholde det vi allerede har, for det er ikke bra nok som det er, forteller Stadshaug. utfordringene i følge Stadshaug er årlige bevilgninger den største utfordringen i prosjekter av slik størrelse. Slike enorme prosjekter som går over flere år burde være prosjektfinansiert med langsiktighet i utviklingen, uten risiko for et statsbudsjett som plutselig kan risikere å tenke annerledes. positive erfaringer Stadshaug trekker frem utbyggingen som er blitt gjort på begge sider av oslofjorden som positive erfaringer å ta med seg inn i et nytt prosjekt. På disse strekningene føles det allerede smidigere og mer effektivt for de som ferdes der jevnlig, forklarer Stadshaug. bærekraftig tilgjengelighet For flere bedrifter og organisasjoner som flytter ut av oslo, kan det være fordelaktig å etablere seg i hamarregionen, og med forbedret vei og jernbane får de god kommunikasjon med gardermoen, mer stabil og solid arbeidskraft enn i andre områder og en natur og et fritidstilbud som dekker de aller flestes behov, bedyrer Stadshaug, og konkluderer: vekst kommer ikke uten at hedmarken blir sett på som et attraktivt sted å leve, og samferdsel skal ikke være et negativt element i vurderingen. Blodårene som gir liv Ullensakerordfører Harald Espelund (Frp) er ikke i tvil; E6 og jernbanen fører livsblodet til kommunen. Tekst: Tomas Jevne Flyplassen har vært motoren og hjertet i utviklingen, og veien og jernbanen er blodårene., sier han bestemt. ullensaker kommune er kåret til norges mest næringsvennlige kommune av nho i desember 2009, og harald espelunds politikk har gitt resultater. Bedrifter og selskaper ønsker å etablere seg i kommunen. Fravær av eiendomsskatt, et samlet avgiftsnivå som ikke avskrekker, byggeklare tomter og generelt god tilrettelegging gjør ullensaker attraktiv for både nye beboere og selskaper på jakt etter steder å etablere virksomheten. i ullensaker har vi en visjon om å være tilgjengelige, attraktive og handlekraftige. vi har en positiv holdning, og det gir resultater. Siste etablerte her er Coop, forteller espelund. hvilket råd vil så harald espelund gi politikere rundt mjøsa? nå vil motorveien bety veldig mye, og det er viktig å ikke bruke tiden på å krangle om traseene, men bli enige i god tid. ha en positiv holdning, og ta i mot næringslivet med åpne armer. vis hva dere har å tilby, og vis at dere vil ha arbeidsplassene! Det er viktig å fatte beslutninger raskt og stå ved dem. vis kreativitet, så kan en få selv gråstein til å skinne, sier espelund med innlevelse. Foto: Lars Åge Kamfjord Foto: Rune Fossum 4 hamarregionen hamarregionen 5

4 infrastruktur Foto: Olav Stendal utleieportalen Håvard Elnan, Scandic Hamar På hvilken måte vil bedret infrastruktur ha betydning for din bedrift? vi jobber hardt for å få regionale og nasjonale konferanser hit til hamar. at reisetiden går ned med firefelts vei, og kanskje enda viktigere, tosporstrasé for jernbanen, betyr en bedret konkurranseevne for oss. Utleieportalen.net Portal for utleie av næringseiendom og tomter i Hamarregionen. hvilke planer har din bedrift i hamarregionen framover? vi har nylig oppgradert Scandic arena hamarhallen til å bli en av de beste eventarenaene i landet, så vi satser offensivt. hvilken betydning vil bedret infrastruktur ha for næringslivet i hamarregionen? Sirkelen rundt gardermoen vil favne videre, og vårt område vil bli mer integrert i gardermoregionen. kanskje blir vi gardermoen nord. Det har selvsagt noe å si, når man ser på utviklingen i den regionen de siste årene. hvilke hovedutfordringer mener du hamarregionen står overfor de nærmeste årene? vi må fokusere enda mer på samarbeid, og stå sammen om å være kommersielle, slik at vi kan eksportere tjenestene våre og opplevelsene som er her. hamarregionen utvikling (hru) og hamar gårdeierforening har utviklet Det er en portal for annon sering av ledige næringslokaler, lager, næringstomter og selskaps /møtelokaler i regionen (løten, Stange, hamar og ringsaker). Portalen er delt inn i forskjellige kategorier, objekter og etter geografisk beliggenhet. Portalen henvender seg til aktører som leier ut eller ønsker å leie næringslokaler/tomter i hamarregionen. også idrettslag og organisasjoner kan annonsere dersom de for eksempel ønsker å leie ut klubbhus eller lignende til ulike formål. nettstedet ønsker også å synliggjøre steder for vinterlagring av båter, campingvogner, motorsykler og annet utstyr som man ikke har plass til å lagre hjemme. lokalt og rimelig utleieportalen.net skal fungere som et lokalt alternativ til andre liknende portalløsninger. her skal man finne det meste av ledige nærings lokaler og næringstomter for lang eller korttidsutleie i nærområdet til en lavere annonseringspris. enkelt å administrere annonsering av egne objekter Det skal være enkelt for brukerne av utleie portalen å legge ut og slette objekter og bilder. ved å registrere seg som bruker på får man brukernavn og passord og kan da enkelt legge ut/fjerne tekst, bilder og administrere annonseringen selv. objekter som legges ut fjernes auto matisk når betalt periode utløper. Skulle du ha spørsmål om portalen, ta kontakt med John egil haugen i hamaregionen utvikling på telefon: , eller e post: hva bør politikernes prioriteringer for å utvikle hamarregionen være? Det avgjørende er rammebetingelsene for etablering i regionen. at de fortsetter å presse på sentrale organer for å få tosporstraseen på plass så fort som mulig vil også være viktig, slik at innbyggerne i området her kan jobbe i andre regioner mens de bor her. Terje Flaatrud, Asko På hvilken måte vil bedret infrastruktur ha betydning for din bedrift? Det er utelukkende positivt; bedre adkomst, trafikksikkerhet og det er bedre for miljøet med mindre kø. hvilke planer har din bedrift i hamarregionen framover? vi utvider arealet. hvilken betydning vil bedret infrastruktur ha for næringslivet i hamarregionen? Jeg kan ikke forstå annet enn at dette vil være utelukkende positivt. Det løser en del utfordringer. hvilke hovedutfordringer mener du hamarregionen står overfor de nærmeste årene? hovedutfordringene er å legge forholdene til rette for et ekspansivt næringsliv. hva bør politikernes prioriteringer for å utvikle hamarregionen være? Sørge for å legge de nevnte forholdene til rette. De må sørge for at det finnes ledige arealer og infrastruktur på plass. NYE MEDLEMMER i hru Sarepta Studio as, hamar Antall ansatte: 16 stk daglig leder/kontaktperson: Catharina Due Bøhler Hva gjør de: multimediebedrift som leverer tjenester innefor profilering av bedrifter og produkter til mindre og mellomstore bedrifter. Siv.øk. Finn andersen Antall ansatte: 1 stk. eier: Finn andersen Hva: konsulent, bedriftsrådgivning/styrearbeid. Hvorfor medlem hos HrU: Ønsker å være medlem i hru for å bygge nettverk og delta på aktuelle møter og andre arrangementer. karin trysberg Antall ansatte: 1 stk. Hva: alternativ behandling. Hvorfor medlem hos HrU: Ble medlem for å dra nytte av/ treffe andre ved møter og aktivitet. Det er viktig å fortelle hva en holder på med og å vise at næringslivet i regionen har et vidt spekter. kilde kunstterapi Antall ansatte: 1 stk Hva: kunstterapi. eier: eva elisabeth hafeld Byggtakst Øst Antall ansatte: 1 Hva: taksering av eiendom, tilstandsrapporter, byggesøknad. rådgivning. eier: Per Johnny nygård. Hvorfor medlem hos HrU: Jeg meldte meg inn fordi jeg oppdaget at det var mulig å annonsere næringslokaler rimelig. Ønsker å knytte bekjentskap med andre næringsdrivende. her vil jeg også kunne få nye oppdrag innen byggtaksering og byggevirksomhet 6 hamarregionen hamarregionen 7

5 ??????????????? portrett La vinteren komme! Når Aud M. Riseng ikke er på jobben, spenner hun gjerne på seg bortoverski og legger ut på tur med to bikkjer og en trønder. Som avdelingsdirektør i Statens Vegvesen har den travle direktøren lært seg å ta vare på de ledige stundene. Tekst og foto: Anette Holm Bak kontorpulten i Parkvegen har aud riseng ansvaret for både bygging, drifting og forvaltning av riks og fylkesveier i hedmark fylke. med trafikksikkerhetsarbeid, strategiarbeid, langsiktige prosesser og kontakt med kommuner, utbyggere og privatpersoner, er ingen dag lik den forrige. og nettopp derfor trives hun så godt i vegvesenet. Jeg har verdens mest spennende jobb! Jeg liker at det vi gjør engasjerer folk rundt oss, og at det vi driver med gir oss muligheten til å ta del i gode diskusjoner der vi blir utfordret både internt og eksternt. Jeg trives rett og slett med uforutsigbarheten! solung Den blide solungen er født i våler, og bestemte seg tidlig for at hun måtte ut av hjembygda for å få seg en utdannelse. Samtidig var hun alltid sikker på at hun en dag skulle flytte «hemmatt att» til hedmark. men å vende tilbake til våler var uaktuelt. mulighetene for å finne jobb der var liten, så det måtte bli hamar, smiler sivilingeniøren, som fikk et «nei» før det ble «ja». karakterene var dessverre ikke bra nok til å komme inn på nth på første forsøk, så jeg begynte på ingeniørskolen i Sarpsborg. Der var jeg ferdig etter to år, men jeg følte meg allikevel rimelig ulært. Derfor var det veldig lærerikt for meg med sommerjobb og praktisk erfaring i Solør entreprenørforening, bedyrer hun. hun tok nok et år på ingeniørskolen, før hun på ny søkte og fikk ja på nth. Da flyttet jeg til trondheim og forelsket meg totalt i byen, selv om den er fryktelig bratt og glatt på vinteren, ler hun og avslører at hun ble så fan av trondheims sjarmen, at hun til og med giftet seg med en trønder. tilsammen har paret seks barn, og med en jobb som krever mye, har aud fått kjenne tidsklemma godt på kroppen. Det har til tider vært utrolig slitsomt, spesielt da barna var mindre så hadde jeg mye stress og dårlig samvittighet i kroppen, sier hun og rister på hodet. men likevel har jeg alltid sagt at det å finne en balanse mellom det å være en leder og en god mamma er veldig positivt. Begge deler er absolutt mulig! Jeg er nok litt avhengig av å ha mye å henge fingrene i, det er nok bare slik jeg er skapt! nå er jeg håndballtrener i Storhamar yngresavdeling samtidig som jeg har påtatt meg vervet som leder for breddehåndballen og har et styreverv i klubben. Som gammel håndballspiller er jeg glad jeg kan dyrke sporten utenfor banen, og blir jeg utfordret så spiller jeg gjerne en bedriftskamp i ny og ne også jeg, smiler hun. i tillegg har aud så lenge hun kan huske drevet med kor og revy og nå i det siste også slektsgranskning. Jeg har fått helt dilla på slektsgransking og syns det er kjempeinteressant. alt begynte med at jeg ville finne ut mer om oldefaren min som var en skikkelig villstyring på sine unge dager, og fikk 11 barn med tre forskjellige damer. Flere uekte barn altså, legger hun til og flirer. han var nok en sjarmerende musiker med glimt i øyet. Jeg begynte å tenke på hvor stor slekten min egentlig måtte være, med etterkommere av hans mange barn. Jeg begynte å bruke Facebook aktivt i letingen min etter fjerne familiemedlemmer og endte opp med å arrangere et stort slektstreff i våler, med familie fra både usa, Canada, Sverige og hele norge. vi ble over 200 stykker og det var virkelig et høydepunkt, forteller hun. støtter opp om det som skjer når hamar byr opp til konserter og dans, er ikke aud sen om å stille opp. man må støtte opp om alt det fantastiske som skjer her i regionen. Jeg er nok over snittet musikkinteressert og er alltid nede i Strandgateparken under hamar music Festival for å få med meg artistene, og er det konsert i vikingskipet så prøver jeg å få med meg det også. men likevel er jeg fryktelig fornøyd med at det ikke skjer så mye også. noen ganger er livet på topp bare ved å gå tur med bikkjene på odden og nyte alt det beste årstidene har å by på året rundt. Jeg er et utemenneske, jeg er glad i at det er iskaldt på vinteren og jeg sover gjerne utendørs i telt i minusgrader, godt pakket inn i en lun sovepose. Sommeren tilbringer som oftest familien ved trondheimsfjorden, og aud har blitt en habil og tålmodig fisker syns hun selv. mjøsa er fin den og hamar er et fantastisk sted å leve og vokse opp, men under feriene så er nok det å fiske opp middagen fra et hav som syder av digre torsk, et høydepunkt for meg. aktiv i lokalmiljøet nå har barna blitt litt større, og aud ha fått frigitt mer tid til sysler, hobbyer og verv. hun er aktiv i lokalmiljøet og evig representant i foreldreutvalg på skolen. 8 hamarregionen hamarregionen 9

6 inkluderingsprisen folk i farta Inkluderingsprisvinneren: Ønsker du å profilere nyansatte på denne siden? TeGrA byggprosjektering as Det siste året har vi ansatt 5 nye personer. 3 sivilarkitekter og 2 bygningsingeniører. Motiverte og engasjerte HAMAR: Inkluderingsprisvinner MjøsRetails Tore Stenseth er ikke i tvil; han har aldri angret på å ansette folk med ulik kulturell og etnisk bakgrunn. Foran et diplom som det synlige beviset på at strategien fungerer, forteller han at rundt av de 180 ansatte har en ikke-skandinavisk bakgrunn. Det er mange kulturer som har en noe sterkere serviceinnstilling enn den norske, sier tore Stenseth. han forteller at mjøsretail ikke har hatt spesielle kurs eller tilrettelegging i forbindelse med ansettelsene. vi har alltid et fokus på opplæring, og er jo en godkjent lærlingbedrift i hedmark og oppland, men dette gjelder alle våre ansatte. Folk har fått en sjanse uansett, og en individuell tilrettelegging. har språket vært et problem, har vi for eksempel hatt folk i vaktmesterstillinger til de har lært norsk bedre. mange vil kanskje kvie seg for å ansette medarbeidere med en annen etnisk og kulturell bakgrunn, og ikke minst en annen erfaringsbakgrunn. Stenseth avviser at dette har vært et problem. tvert om. vi har fått motiverte og arbeidsvillige folk som egentlig bare lengter etter en sjanse til å vise at de duger til noe. Som sagt har mange også en utpreget serviceinnstilling, og er i alle fall ikke dårligere enn etnisk norske medarbeidere. På spørsmål om hva han vil anbefale andre bedrifter, svarer Stenseth kort og kontant: ta sjansen på å ansette! om inkluderingsprisen: hamarregionen utvikling inviterte til nominasjoner til prisen før sommeren i år. kriteriene til deltakelse var å ha ansatt én eller flere innvandrere fra land utenfor Skandinavia. Premien på kroner ble knyttet til et mål om kompetanseheving. de nominerte var: a Bit of magic aursand og Spangen as elevator as Fakta regnskap as glassmagasinet, torghjørnet globus as hedmark vaskeri as løiten lys as mega, vikasenteret mjøsretail as nobina as noricom hamar Personalhuset Stange sykehjem Storhamar Fotball vindurehabilitering as Tore Stenseth, MjøsRetail ta kontakt på oppføringen er gratis. moelven byggmodul As moelven Byggmodul as har ansatt lars brede aandstad (34) som ny direktør etter hans erik Stadshaug. aandstad er opprinnelig fra Solør, og kommer fra stillingen som direktør i moelven Soknabruket as. aandstad tiltrer stillingen ved årsskiftet. han er inntil videre bosatt med samboer på hønefoss. aandstad har en mastergrad i økonomi fra universitetet for miljø og biovitenskap (tidligere norges landbrukshøyskole), hvor han tok deler av utdannelsen i utlandet henholdsvis Brisbane i australia og San Francisco i usa. han begynte som prosessjef ved moelven Østerdalsbruket as i 2003 og har vært daglig leder for moelven Soknabruket as siden scan4news even bugge (22) er ansatt i Scan4news som markedskonsulent. even jobber primært med produktet tilskuddsportalen nicolaas a. kippenbroeck (44) er ansatt som leder av innholdsavdelingen i Scan4news. nicolaas kommer fra stillingen som informasjonsjef i musikernes fellesorganisasjon har tidligere vært fotosjef i hamar arbeiderblad og vært daglig leder i lo media i oslo. Norsvin jørn jørgensen er økonomisjef i norsvin. han startet i 2010 og har allerede satt spor etter seg i store deler av organisasjonen. Jørn har tidligere erfaring fra oppbygging av flyselskapet norwegian, i tillegg til at han har erfaring fra blant annet Posten norge. Jørn har tatt med seg familien fra oslo til hamar og norsvin. han er opprinnelig fra vang og er odelsgutt der. Fra venstre Anette Sæther Saghaug og Marte Hveem Igeltjørn Hms Øst kompetansesenter arbeidsmiljø anette sæther saghaug, 30 år gammel og bosatt i kongsvinger. anette har en bachelor i fysioterapi fra Danmark, og kommer fra jobben som kommunefysioterapeut i Sør odal kommune. hun vil først og fremst betjene våre medlemmer i sørfylket, og har kontor i grue. anette er ansatt som bedriftsfysioterapeut og vil arbeide innen fagfeltet ergonomi. i tillegg vil hun bistå innen fagfeltet friskliv som omfatter fysisk testing, veiledning for bedring av fysisk helse, kosthold og livsstil. anette begynte i hms Øst den 1. september i år. marte hveem igeltjørn, 38 år gammel og bosatt i løten. marte har en cand. mag. i bioteknologi og miljøteknologi fra høyskolen i hedmark, og kommer fra jobben som kjemiingeniør og analytiker ved nycomed Pharma i elverum. marte er ansatt som yrkeshygieniker og vil bistå våre medlemmer med yrkeshygieniske målinger, risikoanalyser og vurderinger. Dvs. målinger av inneklima, støv, støy m.m. marte begynte i hms Øst den 1. oktober i år. Hamarregionen reiseliv monica blikstad grønbakken. Prosjektleder i vertskapsprosjektet i hamarregionen reiseliv. et tre årig prosjekt som skal bidra til at hamarregionen skal bli enda mer bevisst det gode vertskap. hamarregionen reiseliv har satt seg som mål å by på norges beste vertskap. vi skal utvikle gode og praktiske modeller for gjestehåndtering slik at våre besøkende vil ønske seg tilbake til regionen. monica kommer fra jobben som salgs og markedsansvarlig i vandrerhjemmene rundt mjøsa. bjarte ytre-arne. Prosjektmedarbeider, vertskapsprosjektet. kommer til å jobbe med å koble og kurse mange av tilbyderne innen opplevelsesbasert næring, med formål om sammen å utvikle nye, attraktive og fleksible pakkeløsninger. Samtidig jobbe med å finne nye og smarte måter å selge inn tilbud på, der vi fokuserer like mye på fasene før, under og etter besøk i regionen. Hamar er det stedet jeg har bodd lengst i livet mitt. Jeg synes byen og regionen har mye å by på for oss som bor her. Men også for de som kommer på besøk. Via vertskapsprosjektet håper jeg å bidra til at mange, også nye målgrupper, oppdager dette. Samtidig som vi som tilbydere jobber mer sammen, og mer stolt tør å vise alt vi kan oppleve i Hamar og omegn. Jeg tror vi kan overraske med sjarme, stil og sjølironi. Åpent, ekte og solid! Bjarne Ytre-Arne christiane johansen Sivilarkitekt mnal. Jobber som konseptutvikler, skissearbeider, byggemeldingstegninger, arbeidstegninger, farge og materialvalg. hun har etter utdannelsen sin forsket 6 år ved ntnu på barnehager og har dette som sitt spesialfelt. hun ble ansatt hos tegra august 2009 og hennes første oppgaver ble anbudskonkuranse på barnehager for ringsaker kommune. vi vant begge prosjektene, Bakkehaugen og nes Barnehage. Begge barnehagene er nå tatt i bruk og kommunen og brukerne er veldig godt fornøyd. barbro solbrækken master i arkitektur. Jobber som konseptutvikler, skissearbeider, byggemeldingstegninger, arbeidstegninger, farge og materialvalg. Ble utdannet som sivilarkitekt i Bergen og har jobbet i oslo før hun startet hos oss 8. februar hun har nå hatt ansvaret for inn redning av kontorlokaler til mestergruppen i oslo. emmanuelle lepetit-barbier Sivilarkitekt mnal. Jobber som regulering, konseptutvikler, skissearbeider, byggemeldingstegninger, arbeidstegninger, farge og materialvalg. utdannet ved arkitekthøyskolen i lyon og aho (arkitekthøyskolen i oslo). hun ble ferdig utdannet i har siden det drevet selvstendig samt at hun har noen år hos larkas på lillehammer samt andersen og Fremming på hamar. hun startet hos oss i august kristian nilsen Bygningsingeniør. Jobber med arbeidstegninger og statikk. utdannet på gjøvik og begynte hos oss i juni emil mytting Bygningsingeniør og konstituert daglig leder. Jobber som prosjekteringsleder, markeds ansvarlig, kundebehandler. han har erfaring fra flere entreprenører i oslo og har også bakgrunn fra salg. han ble ansatt som bygningsingeniør, men fungerer nå som konstituert daglig leder for tegra frem til august hamarregionen hamarregionen 11

7 temaside Partner Vegard Haug Løvlien i PwC. PwC har dybdeintervjuet ledere for 1600 familiebedrifter i 35 land om deres erfaringer med finanskrisen, generasjonsskifte, deres syn på vekst det neste året og de utfordringene som virksomhetene står overfor. støttet seg på de nærmeste majoriteten av verdens familiebedrifter sier at det nære eierskapet har vært en fordel for virksomheten under finanskrisen. Det er flere sannsynlige forklaringer på dette. Stabil og trygg økonomisk ryggrad øker muligheten til å holde fokus på kjernevirksomheten når konjunkturene svinger. lite byråkrati gjør selskapene tilpasningsdyktige, slik at de Familien sto sammen mot finanskrisen Norske familiebedrifter vokser videre Lojalitet, utholdenhet og familietradisjoner. Det er sannsynligvis blant årsakene til at 7 av 10 sier at det hjalp å være familiebedrift i finanskrisen. Familiebedriftene skal vokse det neste året, men står overfor betydelige utfordringer knyttet til konflikthåndtering, nøkkelpersoner og generasjonsskifte, viser en studie gjort av PwC. enklere kan møte utfordringer og muligheter, sier partner vegard haug løvlien i PwC. fra sterkt til sterkere Familiebedriftene har fått et oppsving det siste året. nærmere halvparten sier at de økonomiske resultatene har styrket seg i perioden, mens 3 av 10 sier at de har blitt svekket. Ser man framover, er det optimismen som rår: over halvparten har vekst og ekspansjon som hovedstrategi for neste 12 måneder, mens overlevelse er hovedstrategien for hver tiende familiebedrift. Dette er tall som forteller meg at optimismen har overlevd finanskrisen. Familiebedriftene står for en høy andel av verdiskapingen i et land som norge, der hovedtyngden av bedrifter har færre enn 50 ansatte. undersøkelsen lover derfor godt for norges samlede verdiskaping i årene som kommer, sier løvlien. har utfordringer knyttet til nøkkelpersoner og generasjonsskifte Det finnes problemstillinger i familiebedriftene som kan påvirke den faktiske resultatoppnåelsen. mens hver fjerde bedrift oppgir rekruttering som den største interne utfordringen, sier 2 av 3 bedrifter at de ikke har noen strategi for å erstatte nøkkelpersoner. vår undersøkelse viser at norske familiebedrifter stort sett svarer det samme som i resten av verden. men, våre familiebedrifter har i betydelig mindre grad enn andre steder en plan for erstatning av nøkkelpersoner og generasjonsskifte, sier løvlien. eldrebølge 37 prosent av norske familiebedrifter ser for seg et generasjonsskifte i løpet av neste fem år. Dette er en oppgang fra 28 prosent sammenlignet med tilsvarende undersøkelse i litt over halvparten tenker seg at neste generasjon eller dagens ledelse overtar driften, mens nesten 15 prosent ser for seg salg til en investor og 35 prosent tror på salg til et annet selskap. i forhold til 2007 er det en markant nedgang i andelen som vil selge til investorer eller via børs. Det kan se ut som om familiebedriftene i større grad ser for seg salg mot andre selskaper, kanskje konkurrenter eller samarbeidspartnere i verdikjeden, sier løvlien. i lys av mangelfulle planer for generasjonsskifte og de nære båndene mellom ulike eiere, er løvlien overrasket over at kun 3 av 10 familiebedrifter har systemer for konflikthåndtering. undersøkelsen kan tyde på at betydelige verdier kan gå tapt dersom ikke familiebedrifter innad i større grad er åpne for problemstillingen nøkkelpersoner og generasjonsskifte, kommer det til slutt som ett hjertesukk fra løvlien. temaside 10 Tiltrekker seg ung og kompetent arbeidskraft vi er inne i en god sirkel, uttaler ola tronsrud; krevende klienter krever topp kompetanse og de beste fra høyskolene krever av sin arbeidsgiver utfordrende oppgaver og utviklingsmuligheter. et langsiktig arbeid har ført til at vi i dag er det mest attraktive kompetansemiljøet innen våre fag områder på innlandet. PwC innlandet ansetter hvert år 3 5 nye medarbeidere og er totalt 36 medarbeidere hvorav 22 har mastertittel og som alle legger sin ære i å levere tjenester av høy kvalitet til regionens næringsliv. vi er stadig på utkikk etter motiverte og dyktige personer sier ola som oppfordrer interesserte til å ta kontakt. HR partner og statsautorisert revisor Ola Tronsrud viser stolt frem noen av de nyansatte de siste 2 årene. LUKRATIVE FRyNSE goder FOR ARBEIDSgIVER Og ARBEIDSTAKER Fordel vunnet ved arbeid er i utgangspunktet skattepliktig for den ansatte. her er en liste over frynsegoder (naturalytelser og velferdstiltak) som under nærmere vilkår kan være gunstige for både arbeidsgiver og arbeidstaker. en naturalytelse er en ytelse fra arbeidsgiver til den ansatte i noe annet enn penger vederlagsfritt eller til redusert pris. et velferdstiltak henvender seg til alle i bedriften, og har som hensikt å øke trivselen og samhørighet på arbeidsplassen, som oftest i form av et fellesarrangement. 1. utdanning 2. trengingstilbud 3. Firmatur 4. Barnehage 5. aksjer/opsjoner 6. Forlenget tjenestereise 7. Firmabil 8. avis 9. hms frynsegodene (gaver, kantine, firmahytte) 10. losji ved pendling, og flytteutgifter Om PwC PwC er verdens og norges største nettverk av revisorer, rådgivere og advokater. hver dag går mer enn mennesker i 154 land på jobb for å hjelpe våre klienter til å lykkes. i norge er vi over 1400 ansatte representert ved 37 kontorer. PwC tilbyr bransjerettede tjenester innen revisjon, rådgivning, skatt og avgift til offentlige og privateide virksomheter. Basert på et flerkompetansemiljø bidrar vi til verdiskaping og ønsket utvikling hos våre klienter gjennom god styring og kontroll. PricewaterhouseCoopers as og advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers as er de juridiske navnene for PwCs virksomhet i norge, som er uavhengige medlemsfirmaer i Pricewaterhouse Coopers international limited. PwC inviterer til seminar Regnskaps- og skattedagen Kontakter Pål Bakke Faglig ansvarlig Tel: Aud Torp Praktisk ansvarlig Tel: Påmelding Hamar 15. desember 2010, kl Vikingskipet Hamar Gardermoen 15. desember 2010, kl Thon Hotel Oslo Airport Seminaret passer for økonomisjefer, regnskapssjefer og andre med interesse for emnet. Ingen seminaravgift. om du vurderer noen av disse frynsegodene er det viktig at disse organiseres innenfor gjeldene skatte og avgiftsregler. vil du vite mer er det bare å ta kontakt med oss, eller meld deg på vår regnskaps og skattedag, der dette også vil bli gjennomgått. For påmelding og kontaktinformasjon se informasjon og regnskaps og skattedag PwC. PwC er benevnelsen for de uavhengige medlemsfirmaene i Pricewaterhouse- Coopers International Limited. PwCs virksomhet i Norge ligger i selskapene Pricewaterhouse- Coopers AS og Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS. Fra venstre: Emil Mo Sanderød, Ola Tronsrud, Johann Kroken, Kari Synnøve Solheim, Bente Nordsveen 12 hamarregionen hamarregionen 13

8 årets gasellebedrift innovasjon 73 nominerte til å bli årets gasellebedrift i Hedmark Den 16. november ble gaselleprisen for Hedmark delt ut på Scandic hotel på Hamar. gaselleprisen premierer de hurtigst voksende virksomhetene som har levert godkjente regnskaper, har minst doblet omsetningen over fire år, har hatt en omsetning på over én million kroner første året, har et positivt samlet driftsresultat, har unngått negativ vekst og har vært aksjeselskap. 73 nominerte selskaper kjempet om førsteplassen. Tekst: Anette Holm Foto: Tomas Jevne Foran en fullsatt sal på Scandic fikk et knippe virksomheter virkelig anerkjennelsen de fortjente under årets gaselle prisutdeling. retura glåma as gikk av med tredjeplassen, mens Popkorn as tok stolt i mot andre plassen etter andre året på gasellelisten. Øverst på årets liste tronet Skyttermoen anlegg as i ringsaker, og det var en ydmyk maskinentreprenør og daglig leder som takket for prisen. For kenneth Skyttermoen er suksessen et resultat av en barndomsdrøm om å få jobbe med traktor og gravemaskin, og han takker sine dyktige, selvgående medarbeidere for de gode resultatene og ikke minst tittelen årets gasellebedrift. popkorn AS på andre plass Bjørn oustad og kai arne aspeli fra Popkorn as smilte bredt denne november formiddagen, og viste stolt frem diplomet som bevis for sølvplasseringen. Det er godt å få en anerkjennelse på at det man gjør er bra! bedyrer Bjørn, og er enig med kollega kai arne om én ting: nå skal vi jobbe for førsteplassen! Gasellevinner: Kenneth Skyttermoen og Skyttermoen Anlegg AS stakk av med førsteprisen. Vellykket syretest Mulige fremtidige vekstbedrifter fra Innlandet? Noen av Norges mest kjente og lovende nye bedrifter springer ut fra ulike inkubatormiljø. Dette gjelder Opera Software, OceanSaver, Boost Communication, ProBio, Timetemp og Point Carbon. I Hedmark driver Hedmark Kunnskapspark og Moelven Utvikling tilsvarende inkubatormiljøer. kunnskapsparkene i innlandet samarbeider om ulike arrangement for å utvikle gründerbedrifter i regionen. hedmark kunnskapspark arrangerte tirsdag 23. november en syretest for 4 utvalgte bedrifter i innlandet. en syretest skal i tidlig fase utvikle ideene, teknologien og produktene for kommersialisering. ideer og prosjekter med et svakt kommersielt grunnlag kan ofte forsterkes med komplementær teknologi og kompetanse. De fire bedriftene som deltok var Sarepta Studio as og mod lab norway as fra hedmark kunnskapspark, glamitec as fra lillehammer kunnskapspark og marthe gunleiksrud fra gjøvik kunnskapspark. ulike gründere med ulik fartstid innen sine områder. Dette er nye oppstartsselskaper med produkt innen dataspill og spillteknologi, bærekraftige modulbygg, digitaltrykket glass og teknisk turbekledning. Bedriftene er i en oppstartsfase og har ambisjoner om fremtidig vekst innen sitt område og sitt marked. etter presentasjoner av ideene i plenum, gikk de 4 bedriftene inn i sine egne grupper med mentorer som i samspill med studenter fra innovasjonsstudiet ved høgskolen i lillehammer og utvalgte veiledere vurderte produktideene og teknologiene, forretningsplaner og konsepter ble analysert og videreutviklet. utgangspunktet er et økt utviklingspotensial for den enkelte. Fornøyde: Mod-lab as synes gjennomgangene og innspillene var nyttige, og mener dette vil hjelpe dem i oppstarten. mod lab norway as på hamar, som her er avbildet, var svært fornøyd med gjennomgangene og innspillene de fikk med seg denne dagen. De er et nystartet foretak med spesialkompetanse på industrialisert byggproduksjon. i samarbeid med innovasjon norge, hedmark og treteknisk institutt i oslo har vi utviklet et byggsystem basert på bruk av massivtre, arealeffektiv planløsning (compact living) samt miljøstyrt produktutvikling og produksjon. mod lab norway as satser bevisst på et internasjonalt marked. les mer om inkubasjon og vekstbedrifter på Siva sine hjemmesider, og om aktivitetene til hedmark kunnskapspark på h.no. ti på topp topp ti listen over virksomhetene som var nominert til å bli årets gasellebedrift ser slik ut: eidsiva.net 10 plass: autoservice Solør as, gjesåsen 9 plass: roar Johansen transport as, Brumunddal 8 plass: Baneteknikk as, rudshøgda 7 plass: Bernt gundersen graveservice as, gjesåsen 6. plass: Consis Credit as, tynset 5. plass: nordisk tre as, elverum 4. plass: intek automatisering as, hamar 3. plass: retura glåma as, kongsvinger 2. plass: Popkorn as, hamar 1. plass: Skyttermoen anlegg as, ringsaker Neste år: Vi vil ha førsteplassen, sier Bjørn Oustad (t.h) og Kai Arne Aspeli (t.v) i Popkorn AS. sandbeck.no Foto: Jan Tore Øverstad Maksimal fart Minimal pris ADSL maks til 299,-* Så mye linja klarer. * Ord. månedspris kr. 399,-. Kampanjen gjelder tom Bindingstid 12 måneder, månedspris på kr 299,- gjelder for 1 år, total årspris kr ,-. Vi tar forbehold om linjetekniske og kapasitetsmessige begrensninger. 14 hamarregionen hamarregionen 15

9 bygg/anleggsbransjen MøtE plassen viktige, nyttige, spennende, morsomme og inspirerende møter og konferanser i ukene fremover HAmArreGioNeN UTvikliNG Tirsdag 30. november 2010, kl Hydranten gratis for medlemmer i hru. Pris for ikke medlemmer er kr 300,. Bindende påmelding. Temalunsj: Coaching i lederrollen Påmelding til: HedmArk FylkeskommUNe og AbUTvikliNG Onsdag 8. og torsdag 9. desember 2010 Hotell Central, Storgata 22, Elverum kurs i økonomi for Bedrifter. kurset er gratis, men kursboka koster kr 450,. ta kontakt for nærmere informasjon. Påmelding til: eller tlf: innen 3. desember. PwC Onsdag 15. desember 2010, kl Vikingskipet Hamar gratis kurs for økonomisjefer, regnskapssjefer og andre med interesse for temaet: Temaer: regnskap og skattedag Påmelding til: aud torp, tlf eller Idrettsgallaen vi er veldig glade for at idrettsgallaen har kømmi fulgte det foran tv apparatene. med dette seertallet er hemmat til hamar, sier arrangementssjef odd Steinar det en fantastisk markedskanal for gjøre både hamar og Pedersen i hamar olympiske anlegg. etter at den måtte våre flotte idrettshaller kjent for hele norge. i tillegg gir flyttes til lillehammer i 2010 fordi den kolliderte med det veldig gode inntekter for servicenæringen med alle europamesterskapet på skøyter i hamar, arrangeres den tilreisende denne første helga i januar. nå for 9. gang i hamar ol amfi lørdag den 8. januar. vi oppfordrer publikum til å kjøpe billetter og benytte idrettsgallaen er et direktesendt tv show med utdeling denne anledningen til å oppleve våre idrettskjendiser og av priser til noen av norges største idrettsutøvere og med kjente artister under idrettsgallaen i hamar ol amfi opptreden av mange kjente artister. Showet har et meget lørdag 8. januar, avslutter Pedersen. høyt seertall og i 2009 var det hele seere som Cato Løkken, Hamarregionen Utvikling Bygg og anleggsbransjen er en viktig næring for hamarregionen med over 3000 sysselsatte. Sammenlignet med landet for øvrig utgjør dette en større andel av sysselsettingen totalt enn for landet som helhet. i 2009 var 7,6% av alle sysselsatte i hamarregionen ansatt i bygg og anleggsbransjen, dette var en nedgang på hele 7,3% i fra Dette kan tyde på at Finanskrisen i høyeste grad fikk innvirkning på aktiviteten i bransjen. tallene viser også at det var større nedgang innenfor bygg og anlegg enn det man opplevde for sysselsettingen totalt i regionen. alt i alt viser statistikken at sysselsettingen i 2009 var nede på samme nivå som begynnelsen av 2000 tallet. til tross for dette ser ikke situasjonen i dag helsvart ut for bransjen. Statistikk over ordrereserven viser at allerede i 2. kvartal 2010 begynte man å nærme seg toppnivået i Prognosesenteret as har på oppdrag fra Byggenæringens landsforening utarbeidet prognoser som viser at veksten på Mot bedre tider for Bygg- og anleggsbransjen landsbasis frem til 2012 vil flate ut på et nivå som ligger relativt likt nivået for 2008 (jfr.dagens næringsliv). Prognosen antyder en bra vekst innenfor boligbygging og anleggsvirksomhet mens innenfor næringsbygg er det forventet en svak vekst i momenter som vil dra i positiv retning er rentenivået. norges Bank har en forventning om en rente på dagens nivå de nærmeste kvartalene, med en gradvis økning frem mot en mer normal rente. en nedgang på 7,3% i antall sysselsatte fra berører mange mennesker og er av stor betydning for hamarregionene generelt. heldigvis kan bedring av ordre reserven tyde på at mange av disser har mulighet til å komme inn i arbeidslivet igjen. Bygge og totalt syss.satte Prosentvis Bygg og anlegg som anleggsvirksomhet endring andel av tot.syss Bygg og totalt anlegg hamarregionen ,3 2,1 8,0 7,6 hedmark ,0 2,1 8,3 8,0 landet ,9 1,1 7,5 7,3 kilde: hedmark Fylkeskommune PwC Onsdag 15. desember 2010, kl Thon Hotel Oslo Airport gratis kurs for økonomisjefer, regnskapssjefer og andre med interesse for temaet: Temaer: regnskap og skattedag Påmelding til: aud torp, tlf eller skatteetaten Torsdag 16. desember 2010, kl Elverum, skattekontoret, Elvarheimgata 10 gratis kurs for de som nettopp har startet virksomhet: Temaer: merverdiavgift Skatt omsetningsoppgave næringsoppgave innlevering i altinn Fradragsposter Påmelding til: innen 3 dager før kursdato. Det tas forbehold om tilstrekkelig antall påmeldte. Enten du skal leie eller leie ut, sjekk Ledige næringslokaler, lager, næringstomter, selskapslokaler, kurs- og konferanse lokaler, Ønsker du å kunngjøre noen av dine arrangementer på denne siden? parkeringsplasser m.m i Hamar, Stange, Løten og Ringsaker ta kontakt på oppføringen er gratis. 16 hamarregionen hamarregionen 17

10 bygg/anleggsbransjen bygg/anleggsbransjen For stort etterslep i utskiftingen Trendene betyr noe for oss HAMAR: Sigrid Narmo har et sterkt ønske, og det er at rent vann skal tas på alvor og prioriteres. Narmo Betong er en tung aktør i den delen av betongindustrien som lever av kommunaltekniske produkter. LØTEN: Hva er det som har har 16 ansatte, 602 eiere og dekker et areal på mål? Svaret er Løiten Almenning. Med en økende bevissthet rundt CO2-binding og fornybar energi, mener almenningsbestyrer Arne Erik Myhre skogsdriften ikke bare har en stolt fortid, men er viktig for framtiden. Det er flere som driver med betong, og grovt sett kan vi skille mellom det som er under bakken, som er kommunaltekniske produkter og belegningsstein, fabrikkblandet betong på trommel, elementer, mur og takstein. vi leverer det første, som er rør og kummer. narmo Betong har seks ansatte, tre i produksjon, to sjåfører og én i administrasjonen. har bedriften merket finanskrisen? egentlig er det nesten flaut å snakke om noen finanskrise når det meste går så bra som i norge. vi jobber jevnt hele tiden, og vår drift er ikke eksportrettet. Det som påvirker oss mest, er utskiftingstakten på rørene i norge. Den er i dag på rundt nitti år. mange steder er rørene så gamle at det begynner å gå ut over sikkerheten. Spillvann blandes med drikkevann, og jeg tror de fleste husker hva som skjedde i Bergen og oslo. Sigrid narmo er ikke fornøyd med innsatsen på dette området. hun antyder at selv om konsekvensene er alvorlige, er det mindre synlig med nye rør enn nye sykehjemsplasser. at det derfor er lettere å velge andre og mer populære tiltak, forstår hun. hva synes hun om situasjonen i dag? vi lever i en tøff virkelighet. anbudsreglene gjør at prisene presses nedover og det er kun en vinner, men mange anbudsgivere. vi jobber sammen med entrepre nørene som har fått anbudene. Det kan vel også sies at vi har et visst rekrutteringsproblem i bransjen, selv om det på hamar er et veldig godt miljø. Siden dette er kompliserte områder som krever mye kunnskap om norske forhold, er det vanskelig å rekruttere utenlands. vi trenger ingeniører på konsulentnivå. Samtidig er det viktig å påpeke at jeg er veldig godt fornøyd med bransjen og miljøet her. vi arbeider tett og godt med konsulentmiljøene og teknisk etat i kommunen. om Sigrid narmo ikke er strålende fornøyd med innsatsen på rørutskiftingsfronten, er hun desto mer fornøyd med satsingen på e6 og jernbanen. Det gir kjempemuligheter for regionen. Det er godt å bo i hamarregionen, dermed tror jeg at nærheten til oslo og gardermoen kan gi oss mer tilflytting. Etterlyser høyere utskiftningstempo: Sigrid Narmo, Narmo Betong. når det er sagt; det er også andre næringer som har blitt viktige for oss. Siden folk er veldig opptatt av å holde seg i form og friluftsliv begynner å bli mer enn en syssel for svært spesielt interesserte, ser vi at også utmarksdelen vår blir viktigere. Folk sykler, går på ski og går tur i skogen som de ikke har gjort på lenge. vi merker at trender betyr noe. ta for eksempel furu. Prisen på furuvirke er hundre kroner lavere nå enn for ti år siden. Furumøbler og panel har gått fra å være populært og moderne til å bli uglesett. Det slår selvsagt ut for oss også. arne erik myhre går framtiden i møte med hevet hode og en positiv innstilling. gode tømmerpriser sikrer inntekter, og bioenergisatsing gir skogbruket en ny, viktig rolle i samfunnet. Det har vært en viss økning på prisene generelt. Før finanskrisen var prisene gode, så falt de i fjor. men nå tar det seg opp. Finanskrisen merket vi først og fremst på omsetningen av hyttetomter. i 2010 har 12 stykker blitt utbygd. vi håper på flere neste år. omsetningen på Budor gjestegård falt også, mye på grunn av at kurs og konferansemarkedet ikke akkurat er brennhett. framtiden? løiten almenning har ikke sagt opp ansatte, og befinner seg ikke i en krisesituasjon. medarbeiderstaben er stabil; folk blir gjerne i bedriften i mange år. Jeg håper at trenden med å drive med friluftsliv og å holde seg i form fortsetter. og at interessen for hytter tar seg opp igjen. Det som kanskje er aller viktigst er likevel infrastrukturen. For løiten almenning betyr bedre veier både enklere tømmertransport og kortere vei for potensielle hyttekjøpere eller gjester på Budor. utbedringen av e6 er veldig godt nytt i så måte. vi har et tett forhold til moelven som tømmerkjøper, og dermed er veien viktig for oss begge. tømmeret og alt som foredles av tømmerstokken skal tross alt fraktes også, framhever myhre. vi spør om forholdet til andre lokale aktører og betydningen av disse for løiten almenning. vi avhengige av et godt forhold til offentlige myndigheter, særlig kommunen. De sitter med arealplanene, og de er viktige for vår virksomhet. Det har i stor grad vært et gjensidig nyttig forhold. mjøsen Skog og Johansen Skogsdrift er viktige for oss på skogsiden. og når det gjelder hytteutbyggingen på Budor, er hedalm anebyhus og mange lokale firmaer nyttige partnere. vi har de siste årene ført millioner kroner tilbake til lokale virksomheter. Det er jo en del, avslutter arne erik myhre. Skogen gir næring: Arne Erik Myhre i Løten Almenning påpeker skogens betydning i klimakampen. Mot lysere tider ELVERUM: Svein Tollersrud, administrerende direktør i Martin M. Bakken, ser at utsiktene for 2011 er lysere enn for året som gikk. Utpå året tror jeg aktiviteten vil øke, sier Tollersrud, som leder byggentreprenørfirmaet etablert i Martin M. Bakken er på mange måter synonymt med bygg i Hedmark, og har 110 ansatte. Tollersrud beskriver firmaet som en byggentreprenør med utvidet horisont. etterspørselen tar seg opp. generelt har vi hatt en god reallønnsvekst i norge, og sannsynligvis vil behovet for boliger melde seg igjen. vinteren blir kanskje tøff, men uansett vil noe bygges. tollersrud kan fortelle at selskapet så langt har kommet seg noenlunde helskinnet gjennom krisetidene, mye på grunn av allerede inngåtte avtaler på radisson SaS resort i trysil og terningen arena på elverum. vi inngikk en avtale lille julaften for to år siden. Det ble i ettertid en veldig fin julegave, smiler tollersrud. På spørsmål om hva som skal til for å skape vekst, framhever Svein tollersrud at det offentliges pengebruk er viktig. Prosjekter som e6 og jernbane er av avgjørende betydning for oss i regionen, siden vi knyttes nærmere oslo og sentrale strøk. vi har allerede hatt oppdrag i akershus, blant annet tilknyttet gardermoen, og slike store prosjekter skaper store ringvirkninger i regionen. enkel og effektiv kommunikasjon på alle måter er svært viktig, selv for innlands norge. vi har allerede gode tradisjoner og kultur i fagene våre, og en sterk yrkesstolthet her i området, mener tollersrud. forsvaret Det offentliges betydning for regionen framheves ofte når næringsstrukturen beskrives, og Svein tollersrud kan avsløre at rena leir har gitt store ringvirkninger for området generelt, og martin m. Bakken spesielt. For oss har også Forsvarets utbygging av rena leir vært veldig viktig. Siden 1995 har det blitt bygget kvadratmeter der. Det sier seg selv at slike prosjekter er avgjørende for oss. alt henger sammen. Bygges det ikke, betyr det mindre arbeid, og mindre penger som brukes i nærområdet også. rena leir har betydd mye for elverumstraktene og for regionen som helhet. tilgangen på kompetanse i regionen ser ikke tollersrud som et problem, selv uten utstrakt bruk av innleie. vi har lærlinger hos oss til en hver tid, og tok inn fem nye i år. Det betyr en del for oss å bygge bedrifts kulturen og ha folk med lokal tilhørighet hos oss. vi har et godt omdømme og det vil vi gjerne beholde. Det gjør oss til en attraktiv arbeidsgiver. lokal tilhørighet kjennetegner også martin m. Bakkens underleverandører. martin m. Bakken er en byggentreprenør. Det betyr at vi trenger å leie inn for eksempel graveservice, folk som kan tekniske anlegg som strøm og ventilasjon, murere, malere og mer. vi benytter oss i stor grad av lokale aktører på de områdene, avslutter Svein tollersrud. Spår bedre tider: Administrerende direktør Svein Tollersrud, Martin M. Bakken Positive regelendringer RUDSHØGDA: Ser du et laftet bygg i Hamarregionen, er sjansene relativt gode for at Østlaft Bygg AS står bak det. Og er du på Rudshøgda, legger du garantert lagt merke til det særpregede hovedkontoret til Østlaft Bygg og Solvang Byggprosjekt. Før finanskrisa satte inn, bygde vi femti hus i året. nå ligger vi på tjuefem, men det er på vei opp igjen, sier daglig leder esten kjølvang. han innrømmer at markedet har vært tyngre, men samtidig har ikke nisjebedriften vært så hardt rammet som andre. Bedriften har fortsatt kunnet vise til positive resultater i en turbulent tid. Det har kommet regelendringer som har slått positivt ut for oss. kravene til ventilasjon som stilles nå, gjør oss og laftede bygg generelt konkurransedyktige. Østlaft Bygg as kan produsere opp til 300 enheter i året. noen forbinder kanskje laft først og fremst med stabbur og hytter, men Østlaft Bygg tilbyr også vanlige bolighus i laft. vi produserer tømmerkassa i latvia, sier kjølvang. Produksjonen har foregått der i ti år. kjølvang kan fortelle at resten av materialene og tjenestene som skal til før man har et ferdig bygg hentes inn i norge. materialene handler vi hos naboen, smiler han. og naboen vi forsøker å bruke lokale leverandører på el og rør, men har vi et prosjekt langt unna, må vi jo bruke de som finnes der. Det blir litt langt å reise femti mil. fleksible latviere kjølvang framhever at fleksibiliteten til de latviske ansatte har vært en vesentlig suksessfaktor for bedriften. Det er ikke at det mangler lokal kompetanse, snarere at de latviske arbeiderne er villige til å reise rundt på ulike oppdrag. På spørsmål om hva han kunne tenke seg å se for å fremme vekst i hamarregionen svarer kjølvang at han gjerne kunne sett noe raskere behandlingstid og mer fleksibilitet i kommunene. vi har dessverre opplevd kunder som har ventet i to år på vann og kloakk på Sjusjøen, og kanskje funnet ut at de vil ha hytte andre steder på grunn av det. videre er det ikke alltid like lett å få aksept for et laftet bygg i et etablert boligområde. Samtidig ønsker esten kjølvang å framheve det positive med rudshøgda næringspark. Det er ofte slik at folk kommer innom en tur, fordi vi er synlige og tilgjengelige her. Jeg mener det er et godt miljø her, og noe skjer definitivt på rudshøgda, forteller kjølvang. Laft til alle anledninger: Esten Kjølvang og Østlaft Bygg AS ser lyst på framtiden. det er snakk om, er gausdal landhandleri. 18 hamarregionen hamarregionen 19

11 bygg/anleggsbransjen bygg/anleggsbransjen Opp for Elevator Vi lever av kompetanse HAMAR: glenn Selvik i Elevator AS kan se tilbake på oppturer siden de startet i Selv med skarp konkurranse fra verdensomfattende firmaer som Schindler, KONE, OTIS og Thyssen, hevder Elevator AS seg veldig godt i konkurransen. HAMAR: Tron Sanderud tar i mot meg i den gamle fogdeboligen i Hamar. Utsikten over Koigen og mot Helgøya suppleres av en imponerende samling eldre plakater, med alt fra Hamars 100-årsjubileum i 1949 til Moskva-lekene i Tron Sanderud er styreleder i Utstillingsplassen Eiendom, og påtroppende administrerende direktør i samme selskap. vi har hatt en sterk økning i omsetningen, og nylig fikk vi avtaler med Forsvaret og Sykehuset innlandet, smiler Selvik. elevator as har rett under 30 ansatte, og som navnet sier er de i heisbransjen. vi driver med nymontasje, modernisering, service, reparasjoner og utbedringer, forteller Selvik. De ferdige heisene kjøpes fra spanske orona og løfteplattformer fra aritco i Sverige. men har ikke også elevator merket finanskrisen? egentlig har vi merket veldig lite. eurokursen steg voldsomt, det er i grunnen det viktigste, siden vi handler mye i euro. vi satte oss ned med vår bankforbindelse og fikk ordnet en avtale. Det er mulig vi slapp unna det verste fordi vi også har satset mye på servicemarkedet etter 2007, slik at vi ikke bare er avhengige av at det bygges nye heiser. vi har 35 millioner i ordrereserve, og millioner i omsetning. Det er ikke krisetider for oss og framtiden ser lys ut, sier Selvik relativt fornøyd. at elevator as har trykket på opp knappen gjør dem imidlertid ikke helt usårbare for omgivelsene. nei, som sagt kan jo eurokursen være problematisk. en stigende euro gir oss høyere kostnader. og skulle leverandørene våre ikke levere i tide, står vi der i en situasjon der dagmulkter kan bli aktuelle. Sånt svir. heldigvis er ikke det en aktuell problemstilling i dag. orona og aritco leverer som de skal, og særlig orona har et veldig solid navn og er veldrevet med mange kunder i Spania. vi spør hvordan elevator as opplever tilgangen på kompetanse i området. For vår del oppleves ikke det som et problem. Det er nok likevel sånn at veldig få skifter jobb her i området. arbeidskraften er veldig lojal, og vi konkurrerer med de store her i distriktet om den. Derfor er jeg veldig stolt over at vi utdanner folk selv. nylig fullførte den sjette i elevator fagprøven. glenn Selvik trenger ikke lang betenkningstid når vi spør hva som skal til for å skape vekst i hamarregionen. Pengebruk. at det brukes penger på bygg og rehabilitering. og at det fortsatt er attraktivt å bo her, slik at befolknin Opptur! Glenn Selvik og Elevator AS øker omsetningen, selv i dårlige tider. gen øker. Det hadde også vært flott om flere brukte hverandre til å utføre arbeid, og ikke alltid løp til den første og beste i oslo. litt mer lokalpatriotisme og stolthet hadde vært bra, tror jeg. Bry seg om de lokale, rett og slett, sier Selvik. han mener videre at myten om den sidrumpa hedmarkingen er nettopp dét; en myte. avslutningsvis spør vi hva slags nettverk elevator as har i lokalmiljøet. vi har et godt nettverk på en del områder. Jeg kunne godt tenkt meg at vi kom nærmere en del store aktører i bygg og eiendomsforvaltning her i området. Ettervirkningene kommer nå Lokalpatriot: Tron Sanderud setter stor pris på kompetanse som flytter hemmat. HAMAR: Svein Enger Hov i Th. Johansen & Sønner frykter at ettervirkningene av finanskrisen rammer byggebransjen i innlandet for fullt nå. Basert på ordrereserven for første halvår ser 2011 så langt ut som et år der det skjer litt for lite. De offentlige investeringene har tørket betydelig inn. Barnehageløftet er blant annet over. Det er særlig i den offentlige byggeaktiviteten hovedutfordringene ligger. For den delen av vår bransje som ikke bygger leiligheter er særlig offentlig byggeaktivitet helt avgjørende for levebrødet vårt selv om også privat etterspørsel selvsagt er viktig. Jeg tror at disse forsinkede ettervirkningene av finanskrisen er et særegent fenomen i hedmark og oppland. andre deler av landet, særlig rundt oslofjorden og i fylkene rogaland og hordaland har merket et betydelig oppsving, sier Svein. th. Johansen & Sønner er en tradisjonsrik entreprenør og murermesterbedrift med historie helt tilbake til i dag har bedriften 45 ansatte, og Svein enger hov forteller at avhengig av konjunkturer, så svinger antall ansatte mellom 40 og 60. Finanskrisen merket vi lite til før nå. Det gikk overraskende bra i 2009 og 2010, men for 2011 er det for lite på gang. Det investeres rett og slett for lite i bygg, forteller hov. hva tenker han om framtidsutsiktene for bedriften? Jeg håper og tror at trenden vi merker nå er forbigående. Presset som oppleves på omsorgssektoren vil nødvendigvis skape etterspørsel etter nybygg for sykehjem og lignende. Som nevnt er offentliges etterspørsel og nybygging en vesentlig faktor for oss. mange om beinet offentlige anbudsrunder og pressede priser opplever også th. Johansen & Sønner på kroppen. Det er blitt mange som legger inn anbud. Ja, absolutt. Der det før var et par anbudsgivere, er vi nå i konkurranse med kanskje ti andre. og det eneste som spiller noen rolle er pris. Så da sitter alle og regner og regner seg nedover. Det er likevel grunn til optimisme. infrastrukturutbyggingen i regionen vil skape tilflytting, tror jeg. Det betyr nye boliger og nye offentlige investeringer. Svein enger hov er fornøyd med utviklingen i hamarregionen. Det er ikke noen mangel på fagarbeidere. og tilbudet fra utleiemarkedet på fagarbeider innen bygg og anlegg er stort. Det er imidlertid et visst press i marked i forhold til å få rekruttert bygningsingeniører. med ny fire felts motorvei og dobbeltspors jernbane så vil vi orientere oss stadig sterkere mot oslo og de bolig og næringsmessige effektene av dette tilsier at det vil gå bra fremdeles. Jeg kunne tenkt meg å se litt mer fellesskap rundt mjøsa, og litt mindre maktkamp og lokaliseringskrig i offentlig sektor. Det gagner ingen, andre enn politikere med markeringsbehov, mener Svein enger hov. th. Johansen & Sønner har gjennom sine mange år på hamar opparbeidet seg et stort nettverk, og Svein enger hov mener det fortsatt har betydning. Selv med anbudsrundene er det et fortsatt et poeng å ha god kontakt med eiendomsutviklere og offentlig sektor, konkluderer hov. Litt for lav aktivitet: Svein Enger Hov og Th. Johansen & Sønner AS håper på mer å gjøre. utstillingsplassen begynte i sin tid som et andelslag blant bønder og andre, og drev som navnet sier med utstillinger på stedet med samme navn, forteller han. Det ble organisert som et aksjeselskap på 1980 tallet, og rett før tusenårsskiftet begynte det å ta av under terje haugan, som også brakte inn sin egen portefølje av eiendommer. Jeg vil anta at vi er et av de absolutt største i innlands norge. hva driver dere med? kort sagt driver vi med eiendomsutvikling og eiendomsforvaltning. med en lett tankefull mine kan tron Sanderud fortelle at finanskrisen rammet deres bransje hardt. Fast eiendom er en låneintensiv bransje. og når bankene heller ønsker å innskrenke enn øke utlånet, begrenset det kapitaltilgangen. men vi har hatt et nært og godt samarbeid med Sparebanken hedmark. Den andre siden av finans krisen var at mange næringsdrivende havnet i en problematisk situasjon, og ikke så etter å øke leiemengden og ekspandere, menn snarere begrense kostnadene sine. men, vi finansierte terningen arena midt i krisen, forteller Sanderud. hvordan ser du på framtidsutsiktene da? er det mørke skyer over horisonten fremdeles? kapitaltilgangen er lettere. men kravene til egenkapital er større. og mange i næringslivet sliter fremdeles, og utvider ikke aktiviteten sin. Samtidig er det en klar bedring på boligmarkedet. vi har bygget ut Bryggerikvartalene og merket at markedet sto helt stille. Det tar seg opp og folk kjøper bolig igjen. et fantastisk boområde tron Sanderud er opptatt av kompetanse, og anser å ha de rette menneskene som en avgjørende suksessfaktor for selskapet. vi trenger mennesker som kan husbygging, som kan økonomi, revisjon og finans, som kan skatt, som kan planlegging, som kan jussen. vi er selvsagt underlagt de rammer som offentlige reguleringer til en hver tid setter, men det viktigste er at det finnes et marked der ute. er det lett å finne den riktige kompetansen i hamarregionen? vi har ingen rekrutteringsproblemer. Det er en god del som flytter hemmat, som har høstet erfaringer i større virksomheter i oslo og andre steder. De utgjør en viktig ressurs for regionen. De kjenner tilhørighet til hedemarken, og har kunnskap som bidrar til utviklingen her. hva er det mest positive med hamarregionen, vil du si? Det er to faktorer; den ene er nærheten og tilgjengeligheten til oslo og gardermoen. Det andre er at hedemarken er et fantastisk boområde. her har du alt. et aktivt kulturliv, med musikk, idrett og andre ting, og en tett og fin by, mjøsa, friluftsområder og alt sammen i en fin blanding, smiler tron Sanderud, som selv også har bodd utenfor området i en periode. Jeg er nok en hamarpatriot, avslører han. stort nettverk utstillingsplassen eiendom er gjennom sin størrelse alene nødt til å ha et stort nettverk, forteller Sanderud. Det er selskaper som ligger under oss, og ikke alle er eid av oss alene. Dermed finnes mange aksjonærer også. vi har et bredt samarbeid på flere nivåer, fra kommune og lokale virksomheter til store nasjonale aktører som entra eiendom, rica kjeden, reitan gruppen og rom eiendom. Som den lokalpatrioten han er, forteller Sanderud at de ønsker å bruke lokale krefter i størst mulig grad. vi har et lokalt nettverk av entreprenører, arkitekter og rådgivere som vi gjerne benytter, avslutter han. 20 hamarregionen hamarregionen 21

12 månedens utfordrer Vi må urbanisere Hamar, og friste ungdommen tilbake Daglig leder i BoligPartner, gunner Wedvik, har sine klare argumenter for hvordan Hamarregionen skal skape vekst i et fremtidig næringliv. Som en av lederne i regionen, mener Wedvik at ressursene ligger i befolkningen. Tekst og foto: Anette Holm Jeg oppfatter at vi er på rett vei vekstmessig her i regionen, men samtidig er vi ikke den regionen i norge som utvikler seg raskest, forteller Wedvik og fortsetter. vi må henvende oss til våre store venner rundt oss, oslo for eksempel. vi må sende ungdommen ut og få dem tilbake ved å tilby det gode livet ved mjøsa og ved fjellet. men samtidig er ikke dette nok. vi må urbanisere byen slik at høyt utdannet ungdom kommer tilbake med følelsen av at de er en del av samfunnet, at de tilhører et fagmiljø i utvikling og at de er en del av det som skjer i norge som helhet, selv om de jobber her i regionen. milepæler Wedvik trekker frem flere viktige milepæler som vil bety enormt mye for vekst i hamarregionen. Firefeltsvei, dobbeltspor og nytt sentralsykehus er stikkordene i den rekkefølgen. også må vi ikke være redd for å skryte av det vi har å tilby utad, for det har vi faktisk all grunn til. vi er en by bare elleve mil fra oslo, vi ligger ni mil fra hele verden, vi er 45 minutter fra fjellet og fem minutter fra mjøsa. vi kan også tilby et stabilt klima, fantastisk natur og fire årstider, bedyrer Wedvik. forstad med godt bomiljø Wedvik mener at hamarregionen må satse på godt bomiljø og rekreasjonsmiljø som den forstaden vi er til oslo. mange av oss vil oppsøke oslo gjennom vår profesjon, men vi ønsker ikke nødvendigvis å bo der. De fleste vil jo bo her! her ønsker vi å etablere familie med trygge rammer i en akkurat passe stor by. Derfor er kultur og idrett også svært viktige faktorer, konstaterer han, og konkluderer videre om utfordringene det lokale næringslivet står ovenfor når det gjelder vekst. Fart på urbanisering og boligbygging, tilrettelegging av attraktive tomter og grobunn for mer kompetanse. mine råd til politikerne er at de må ta frem næringsplanen og jobbe med målsetningene som finnes der, og sørge for at det finnes nok kapasitet i kommunen til å urbanisere regionen. viljen er der, men det er bare sammen at vi kan få hjulet til å spinne riktig vei. Boligpartner ledende innen ferdighus markedsføringssjef i BoligPartner, gunn Furulund haugen, har vært en del av bedriftens suksesshistorie i 13 år. Fra den spede starten i 1993 har BoligPartner vokst seg til en solid bedrift på landsbasis innen ferdighus. Fem personer har blitt til 60 kontorer landet over. gründerånd, rett kompetanse og blodig alvor har tatt oss dit vi er i dag, smiler Furulund haugen, og forteller at et fantastisk miljø har farget hele bedriften i alle årene. hus i alle sjangre vi har hus i fire ulike stiler fra nostalgi, via herskapelig til mer funkisinspirert stil. alle husseriene har fått utviklet sine særegne signaturelementer. Bolig Partner er opptatt av at alle ansatte hele tiden har fokus på og utvikling innen kvalitet, design og dyktighet. hos oss skal det være kvalitet i alle ledd i kjøpsprosessen av et hus, og våre kjøpere skal føle seg trygge på at de blir tatt vare på, bedyrer hun til slutt. Må satse på bomiljø: Daglig leder i BoligPartner Gunnar Wedvik vil ha fart på urbanisering og boligbygging. Månedens utfordrer gunnar Wedvik utfordrer advokat Tron Sanderud som er påtroppende direktør i Utstillingsplassen Eiendom. Boligpartner Et av landets ledende selskaper innen husbygging. Etablert i kontorer i Norge. Eid av Eiendoms Partner AS Omsetning på ca 360 mill. i 2009 Nå er vi ferdige med enda en jobb Bjørnsveen ungdomskole Det gikk med 9900 kg sink til dette prosjektet. hamarregionen Vi gleder oss over å ha etablert en ny info-kanal for regionen Vi ønsker å formidle kunnskap knyttet til utvikling og aktuelle hendelser innenfor næringslivet både innenfor og utenfor vår medlemsmasse. Og derigjennom stimulere til ytterligere vekst og utvikling. Vi ønsker at dere kommer med innspill vedrørende innhold og benytter muligheten til å eksponere egne produkter/tjenester via denne kanalen. Vi håper at dere går sammen med oss og at vi i fellesskap kan utvikle dette til en spennende info-kanal. Utgivelsene skjer i et samarbeide med Sandbeck AS, som har etablert virksomhet i g rønnegata 1. Det er Sandbeck AS som vil ha ansvar for redaksjonelt arbeid, annonsesalg, produksjon og distribusjon. HRU har redaktøransvar og har etablert en egen redaksjonskomité. Spesifikasjoner: DM-format 255x340 mm Papir: 60 gr. Norstar Distribusjon via Posten til alle husstands- og næringslivsadresser i Hamar, Løten, Stange og Ringsaker. Distribueres også til de som har reservert seg mot uadressert C-POST. Opplag: Papirutgaven legges ut på HRUs hjemmesider og arkiveres UTgIVER: Strandgata 23, 2317 Hamar hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING DESEMBER 2010 UTGAVE 2 Veien til vekst? Dobbeltspor og firefeltsvei: Infrastrukturen i Hamarregionen utsettes for de største endringene på mange år. Vi ser på betydningen av E6-utbyggingen, jernbanen og nærheten til Gardermoen for næringslivet i regionen. Hans Erik Stadshaug: Avgjørende for næringslivet Kapittel 2 side 4-6 Dette kapittelet er ikke skrevet ennå. For det er først nå at historien om EDB ErgoGroup skal skrives. Det vi kan røpe om fortsettelsen er hvilke ambisjoner vi har. Våre 135 lokale kontorer gjør oss til et IT selskap som både er Nordens største og ditt nærmeste. Vi er medarbeidere som ønsker å gi våre kunder et forsprang, og være til berikelse for samfunnet. Det er kanskje litt overraskende sagt av et IT-selskap. Og det er akkurat det vi mener med å skape en ny IT-opplevelse. Du kan glede deg til neste kapittel det gjør vi! Einar Søberg: Mer forutsigbar pendlerrute UTgIVELSER 2011 DISTRIBUSJON TRyKK Frøydis Barstad: Mer konkurransedyktig tog Nr.1 9/2 3/2 28/1 Nr.2 28/4 19/4 12/4 Nr.3 15/9 8/9 2/9 Nr.4 24/11 17/11 11/11 ANNONSEFRIST Skientusiast Hun er avdelingsdirektør i Statens Vegvesen, er glad i å gå på ski og har en fortid i Trondheim så vel som på håndballbanen. Vi har møtt Aud M. Riseng. side 8-9 Sammen gjennom krisen Partner i PwC Vegard Haug Løvlien ser på familiebedriftenes vei gjennom finanskrisen, og om optimismen fortsatt er til stede. Og hva skjer med generasjonsskiftet? side Opp eller ned? Vi har tatt temperaturen på lokale bedrifter og på bransjene som sysselsetter mange i Hamarregionen. Hvordan ser framtiden ut? side hamarregionen HAMARREGIONEN UTVIKLING OKTOBER 2010 UTGAVE 1 Med øye for spill Jonas Hauge fra Eyeball Interactive forteller om veien fra Høgskolen i Hedmark til spillet om Jakten på Kjærligheten. Og enda litt til. Gratis parkering Ny lunsjmeny tlf Regnskap Lønn Økonomisk rådgivning Visma Services avd. Hamar tlf: e-post: visma.no/outsourcing side LUNSJMØTE FORAN PEISEN? FASTPRIS PÅ STRØM I JANUAR, FEBRUAR OG MARS? Se neste side. Annonser: (kun 4-farger) Format (bredde x høyde), priser eks. mva Driftig dame Heidi Ropphaugen er eneste dame blant gutta på Gunnar Jensen AS. Det trives hun godt med! Utdanning blir viktigst Karl Olav Nordengen i ErgoGroup har meninger om utdanning, kompetanse og medarbeidere. Vestbygdas urbane gullkorn Mannen med tusen stemmer. 1/1 side 225 x 295 mm kr /1 side, utfallende 261 x 346 mm + 10% side 2, utfallende helside 261 x 346 mm kr Siste side helside utfallende 261 x 346 mm kr /3 side 148 x 295 mm kr /2 side, liggende 225 x 145 mm kr /2 side, liggende utfallende 261 x 171 mm kr /3 side, liggende 225 x 95 mm kr /3 side, utfallende 266 x 121 mm kr /6 side stående 74 x 145 mm kr /6 side liggende 145 x 74 mm kr side modul 53 x 40 mm kr PROSJEKTANSVARLIg/REDAKSJON/ANNONSESALg: side 15 side 6-7 side 13 Redaktør: Svein Frydenlund Tlf: grønnegata 1, 2317 Hamar Prosjektleder: Trond Sandbeck Tlf: Materiell: Hege Hansen Tlf: hamarregionen hamarregionen 23 Ventilasjonsentreprenør Takstein & takplater Snøfangere Takrenner Helpipebeslag

13 Klassisk julekonsert et utstillingsvindu for Hamarregionen Tekst: Tomas Jevne Foto: Charlotte Spetalen Siden 2004 har søskenparet mari Silje og håkon Samuelsen arrangert klassisk julekonsert i vang kirke. Selv har de mottatt flere priser og fått uvurderlig støtte fra næringslivet. i dag er mari Silje i ferd med ta master i Zürich, hvor hun spiller med Zachar Bron, en smått legendarisk størrelse i musikkmiljøet. håkon er på sin side i ferd med å avslutte sin mastergrad i Specialized music Performance, også i Zürich. Årets konsert vil foruten å gå på tv i norge, også sendes i usa, hvor steder som new orleans, Salt lake City, Springfield, Wichita, Seattle, los angeles og Washington DC kan glede seg over julekonsert fra vang kirke i hamar, norway. mari Silje og håkon Samuelsen, stiftere og daglige ledere forteller selv om bakgrunnen for konserten: For det første er klassisk julekonsert et konsept som makter å vise fram hamarregionen på en veldig fin måte. For det andre er mari Silje og håkon Samuelsen veldig fine ambassadører for ringsaker. De kommer herfra, og har markert seg helt i toppen innen klassisk musikk. Det viser resultater av kulturarbeidet i kommunen hvilken betydning har dette for kommunen og regionen? Det er jo et utstillingsvindu. vi får vist fram regionen, og skaper nysgjerrighet. Det gir en umiddelbar virkning med besøkende, og kanskje en langsiktig konsekvens blir flere besøkende som fristes av området. håvard elnan, direktør på Scandic hamar, er entusiastisk i forhold til konsertens betydning for regionen. Det er svært spennende. klassisk julekonsert er i ferd med å etablere seg som en årlig happening, sier elnan. i flere kommuner. Det gir god reklame, med tv sendingene i usa og på nrk og den generelle pressedekningen. Sendingene vil også inkludere postkort som skal være med på sendingen. hva vil du råde det lokale næringslivet til å gjøre? gripe mulighetene til å knytte nye forbindelser og markere seg. Dette er en glimrende anledning til å vise seg fram, og det gjelder å bruke den, anbefaler rullestad. For oss er julen en helt spesiell tid på året, og derfor fant vi det naturlig å lage en julekonsert. tanken bak prosjektet er at vi, som søsken på fiolin og cello, har båret på en drøm om å invitere våre musikkvenner rundt om i verden hjem til vårt hjemsted hamar og julekonsert. lokal entusiasme ringsaker kommune er med som støttespiller for konsertene. ordfører anita ihle Steen forteller at grunnen er todelt: For vår egen del betyr det at hamar kommer i sentrum for oppmerksomheten, både når konserten er og når det sende på tv. Jeg mener at alle arrangementer som setter hamar og hamarområdet på kartet er positive! hamarregionen reiselivs turistsjef tor rullestad slutter seg til entusiastene: Ja, vi er vertskap for klassisk Julekonsert, og er med fra a til Å. Dette setter hele hedemarken på kartet, og engasjerer Solister: Mari Silje og Håkon Samuelsen. 24 hamarregionen

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen!

i Hamarregionen Stiller diagnosen Alle gode ting er tre Ta sjansen! hamarregionen hamarregionen utvikling april 2011 utgave 2 Alle gode ting er tre Trebasert industri sysselsetter fremdeles en rekke mennesker i Hamar regionen, og har lange og stolte tradisjoner. Vi ser

Detaljer

Hamar Catering og Jan Tonny Pettersen sørger for at Ski-VM smaker fantastisk. Med seg har de kokke landslaget og kremen av norske råvarer.

Hamar Catering og Jan Tonny Pettersen sørger for at Ski-VM smaker fantastisk. Med seg har de kokke landslaget og kremen av norske råvarer. hamarregionen hamarregionen utvikling februar 2011 utgave 1 Gir verden smaken av Norge Bio-engasjert friluftselsker Bioklyngen i Hedmark er av internasjonal standard. Bli bedre kjent med Graminors Idun

Detaljer

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11

Ullensaker er beredt! LES MER Side 8-11 ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 1 Mai 2010 10. årgang Opplag 17.000 Til næringslivet i timesregionen rundt

Detaljer

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering

har hentet kapital i utlandet. TEMA: Trondheimsbedrifter som Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering 4 07 i Kjersti Lunden Nilsen om næring på Svartlamoen Frode Mastad om robotisering Trond B. Brekke i Bernhd Brekke AS TEMA: Trondheimsbedrifter som har hentet kapital i utlandet. Møteplassen LEDER FOTO:

Detaljer

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE

DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET EIERSKIFTE DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.EIERSKIFTENORGE.NO EIERSKIFTE Les om POLITISK DEBATTPANEL Vi har spurt politikerne om generasjonsskifte i Norge NYE EIERE?

Detaljer

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE

6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE No.6/juni 2012 En temaavis om generasjons- og eierskifte DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET GENERASJONS- OG EIERSKIFTE 6TIPS TIL ET VELLYKKET EIERSKIFTE TROND GISKE INVITERER TIL SAMARBEID

Detaljer

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. leder trafikken bort fra. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2014 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Den genererer over 3,7 milliarder kroner i omsetning hvert år bare i Tromsø men fisk er ikke lenger ansett

Detaljer

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD

Satser stort. Blir. Vi har løsningen for riktig solavskjerming, hjemme og på jobb. Side 5 Et nytt liv for Haraldvangen. Side 10 og 11 SLETVOLD ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Nr. 2 Juni 28 8. årgang Opplag 20.0 Til næringslivet i timesregionen rundt Gardermoen

Detaljer

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VINNER VINTEREN. Bekymring på gateplan SIDE 36-37. Renoverte taxinæringen SIDE 16-17. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen FEBRUAR 2011 VINNER VINTEREN Tromsø er den suverene vinterdestinasjonen i Nord- Norge for utenlandske turister. Men bak suksessen er antallet gjestedøgn stusselig

Detaljer

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

VOKSER PÅ UTLENDINGER. Frykter monopol SIDE 8-9. Bekymret for utelivet SIDE 4-7. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen SEPTEMBER 2011 VOKSER PÅ UTLENDINGER Tromsø verdens arktiske hovedstad er fullstendig avhengig av å importere arbeidskraft fra utlandet for å fortsette å vokse.

Detaljer

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT SUKSESS PÅ YTTERSIDA SATSER I SØR FRA TROMSØ. Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Stadig flere toppsjefstillinger i Tromsø bekles av pendlere. Administrerende direktør Øyvind Fylling-Jensen

Detaljer

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen

MARKANT. Henter inn milliarder til Tromsø VIL UTVIKLE GAMLEBYEN HVA VIL GUNNAR WILHELMSEN? Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 2-2013 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Henter inn milliarder til Tromsø Takket være internasjonale selgere som Nina Soleng i KSAT, henter Tromsø

Detaljer

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem?

Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Tittel: Entreprenørskap - Hva er hovedutfordringene ved oppstart av bedrift og hvordan har suksessfulle entreprenører løst dem? Skrevet av: Thomas Konradsen Emnekode: BE320E. MBA HHB Tromsø. Innholdsfortegnelse...

Detaljer

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon:

Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet. nyetablering & vekst. Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: nyetablering & vekst 1. utgave -januar 2008 Patentering: Nye bedrifter: Regnskap og revisjon: Hvilke oppfinnelser bør beskyttes? Slik får du støtte til finansiering Selvgjort ikke alltid velgjort Les mer

Detaljer

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv

info Tema: Samfunnsansvar NR.5 2008 www.bergen-chamber.no -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere Støtte til lokalt kulturliv info www.bergen-chamber.no Tema: Samfunnsansvar 05 NR.5 2008 Støtte til lokalt kulturliv Begrenset ansvar Kontantprinsippet -Typisk norsk å stå i ro gir lojale medarbeidere en saga blott hindrer veibygging

Detaljer

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet

KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Bli med inn i KUNNSKAPSPARKEN ALTA Der kunnskap får næring og styrkes i lys av fellesskapet Kunnskapsparken Et akvarium fylt med kompetanse? Brita Leiros i Alta Næringsforening: Jeg trives der «galskapen»

Detaljer

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR

MARKANT ANONYM HANDELS- DRONNING SYMPATI UTEN STØTTE BOLIG- KRISE FRA NESTE ÅR Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Nr 1-2012 MARKANT Næringslivsmagasinet for Tromsøregionen Remiks Miljøpark as er en av Tromsø kommunes aller største suksesshistorier. Men suksessen provoserer litt

Detaljer

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger?

Kundebladet. Nr. 3 2013. Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé. Klæbu i vinterskrud. Den gamle mølla ved Tullbekken. Ekte eller falske penger? Kundebladet Nr. 3 2013 Les bl.a. om: Sparing er verdens beste idé Klæbu i vinterskrud Den gamle mølla ved Tullbekken Ekte eller falske penger? Kundebladet Klæbu Sparebank. Hovedkontor: Tlf.: 04358 Faks:

Detaljer

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus

Veiskillet. Nytenking som nøkkelverdi. Misforstått miljøfokus Kundemagasin for Finale Systemer as / August 2011 Veiskillet Både regnskapsførere og revisorer står foran det de fleste betegner som de vanskeligste veivalgene i bransjens historie. SIDENE 10-27 Misforstått

Detaljer

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet!

Asker Næringsråd. Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! Asker Næringsråd Næringskommunen Asker - i «tøffelavstand» til verdensmarkedet! 2 LEDER / ASKER NÆRINGSRÅD 3 Innhold Store muligheter i Asker! Store muligheter i Asker 3 Det handler om å fange vinden 5

Detaljer

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012

Kulturhus. Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 Magasinet Utgave 5 Oktober 2012 05 Kulturhus drøm eller mareritt Mange kommuner har allerede bygget eller planlegger å bygge sitt eget kulturhus. Vil et kulturhus gi kommunen et fortrinn og løft, eller

Detaljer

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny

De som bygger landet. Vi burde løfte frem både gründeren som starter helt ny Denne temaavisen er en annonse fra mediaplanet nyetablering & VEkst OPPSTART: VALG AV SELSKAPSFORM: EKSPANSJON: Stø kurs med riktig finansiering Hva er best for din virksomhet? 2. UTGAVE - OKTOBER 2008

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19

Fra Økonor til Accountor. Obos kjøper flere regnskap. Fjerner de store skippertakene. Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 SIDE 16-19 Kundemagasin for Finale Systemer as / Juni 2014 Leter etter bedre råd Administrerende direktør Kristijane Cook Hvaal i PwC Accounting elsker utfordringer, og det å utfordre. Derfor mener hun vi må snakke

Detaljer

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø

Hundrevis av årsverk skal bort. Forbudt å annonsere med ungt og dynamisk miljø NITO Refleks 5 2004 21 09 04 12:51 Side 1 MEDLEMSORGAN FOR NORGES INGENIØRORGANISASJON NR. 05/2004 SEPTEMBER Sett barna på CV-en! Tilværelsen med små barn gir viktige ferdigheter og kunnskap både til mor

Detaljer

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015

Rosenkilden. Det blir et skifte i 2015 ROSENKILDEN ER 20 ÅR side 28 VI MÅ TA LÆRLINGEANSVAR side 65 2014 FRA A TIL Å side 24 NÆRINGSLIVSMAGASINET NR. 1 2015 ÅRGANG 21 Rosenkilden Det blir et skifte i 2015 Næringslivet i Stavanger-regionen forbereder

Detaljer

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen:

Mann. Bedriftenes. tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles, de skal også skapes. Duellen: NHO09 NHO-Magasinet for samfunnsengasjerte mennesker nummer 02.2009 Bedriftenes Mann Møt NHOs nye sjef John Gordon Bernander eller Johnny, om du vil tema: valg & Verdiskaping Godene skal ikke bare fordeles,

Detaljer

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift.

Dronningen av det umulige Inger Ellen Nicolaisen: Les hvordan hun ekspanderte fra én frisørsalong til millionbedrift. et godt navn er gull verdt www.nameabrand.no I 92042499 DENNE TEMAAVISEN ER EN ANNONSE FRA MEDIAPLANET LES VÅR DIGITALE VERSJON PÅ WWW.STARTDITTEGET.NO Les om PATENT Les om hvordan du kan sikre dine rettigheter.

Detaljer

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett

By uten vinnerkultur. Reparerer finansuro. Test i butikk fest på nett Et magasin for næringslivet i Tromsøregionen oktober 2008 By uten vinnerkultur Tromsø by har mye å juble for og mange som lykkes, men ingen tradisjon i å dyrke dem fram. SIDE 20-25 Reparerer finansuro

Detaljer

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal

Kvinnelige gründere forteller. Baard Fiksdal Kvinnelige gründere forteller Baard Fiksdal NHO Service er den tredje største landsforeningen i NHO. Vi organi- serer 557 konsern med over 2.000 virksomheter, 58.000 årsverk og 38 milliarder kroner i omsetning

Detaljer